ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/07/1998

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון - לימוד חינם מגיל 3), התשנ"ח - 1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסת לא נזתוקןפרוטוקול מס' 211

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני, די באב התשנ"ח (27 ביולי 1998). שעה 12:45
נבחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

תמר גח'נסקי

שמואל הלפרט

ענת מאור

ראובן ריבלין
מתמנים
משרד החינוך והתרבות:

עו"ד דורית מורג - מנהלת המחלקה המשפטית

דליה לימור - מנהלת האגף לחינור טרום יסודי
משרד האוצר
חיים פלץ

יעל אנדורן

עמי ברקוביץ - משרד המשפטים

ארבל אסטרחן - מתמחה בלשבה המשפטית
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
חנה בהן
סדר היום
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון - לימוד חינם מגיל 3),

התשנ"ח-1998.

-3661-הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון - לימוד חינם מגיל 3), התשנ"ח - 1998
היו"ר עמנואל זיסמן
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. בשבוע שעבר דנו בהצעות חוק

שונות בנושא והצלחנו להכניס תיקונים. התיקון המשמעותי ביותר היה שבמקום 6 שנים זה

יהיה 10 שנים והחלטנו להעביר את הצעת החוק בקריאה ראשונה. בסוף הדיון אמרתי

שאם יש בקשה משר האוצר וממשרד האוצר, אז אנחנו מוכנים להקשיב. מר פלץ התקשר

ולכן קבעתי את הישיבה היום. לא העברתי את החוק בקריאה ראשונה, החוק טכנית לא

הועבר, אבל יש החלטה של הוועדה.

אני רוצה להזכיר שבישיבה הקודמת גב' יעל אנדורן אמרה שיש תוכנית של משרד

האוצר לבניית 60 כיתות. דיברתי עם חברות הכנסת תמר גח'נסקי וענת מאור ועם חבר

הכנסת רובי ריבלין, על כר שהחוק אומנם אושר להגשה לקריאה ראשונה עם התיקון שלי,

אר עדיין לא העברתי אותו עד שנשמע מה יש לאוצר להציע.
חיים פלץ
אני חושב שאין בקרב אף אחד ויכוח על החשיבות של חינור בגני ילדים טרום חובה. אני

אומר את זה גם כאיש אוצר וגם כאב לשתי בנות. אין לי שום ספק בחשיבות של הנושא

הזה.

כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה היום בפועל בגני ילדים טרום חובה אנחנו מגלים
שתי תופעות
א. בקרב האוכלוסיה היהודית, כמעט כל האוכלוסיה היהודית נמצאת בגני

ילדים טרום חובה. האחת מגיע ל- 95% ואני אומר שזה כמעט הכל, כי אני מניח שישנם

שניים או שלושה אחת שעקרונית לא רוצים לשלוח לגן, כי אולי יש להם פתרונות אישיים

טובים יותר בגיל הזה. זה מצב מצויין. המימון של המערכת הזאת הוא מימון פרוגרסיבי.

עורכים מבחן הכנסות ולפי זה ההורים משלמים. אני משלם את מלוא התשלום, קרוב ל-

500 שקלים ופלוני שהכנסתו נמוכה משלם הרבה פחות.

הצעת החוק מוצעת בוורסיות שונות. ורסיה מרחיבה שאומרת מיד, אומרת שאני אישית

אקבל מתנה מאוד מכובדת, 500 שקלים נטו בחודש על בת אחת שזה 6,000 נטו בשנה. כדי

להגיע לסכום כזה אני צריר להגדיל את הכנסתי לא ב- 6,000 אלא ב- 12,000. אני יכול

לומר תודה על המתנה, אבל אם שואלים אותי אם אני צריר לקבל אותה ואם אלה סדרי

עדיפויות נכונים של הקצאת תקציב המדינה, אני חושב שלא.
ראובן ריבלין
מה עם אלה שאין להם 500 שקל?
חיים פלץ
יש מבחן הכנסות. מי שהכנסתו נמוכה המכסימום שהוא ישלם יהיה 50 שקלים לחודש.

זה תשלום סמלי ובכל זאת משהו סמלי צריר לשלם, כי משהו שהוא בחינם אתה גם מתייחס

אליו כר. כר הלאה לפי רמת ההכנסה.

אני חושב שהמצב הזה הוא מצב טוב. אם היה לנו עוד 400 מיליון שקלים למערכת

החינור והיינו שואלים מה עושים איתם -
ראובן ריבלין
העלות של התוק הזה היא 130 מיליון שקלים.
חיים פלץ
אם היה לנו את זה היינו שואלים אם לחלק את זה בצורה רגרסיבית למשפחות, אר

התשובה היא שיש דברים יותר חשובים. ההצעה שבאן מתמודדת עם עלות שבצורה מלאה

מגיעה ל- 750 מיליון שקלים.
תמר גוז'נסקי
למה דילגת על אלה שלא לומדים?
חיים פלץ
העלות השוטפת היא ב- 750 מיליון שקלים. ברור שאם פורשים את זה על 10 שנים אז

בל שנה מוסיפים 75 מיליוני שקלים.
תמר גוז'נסקי
למה הבוונה עלות שוטפת? במה עולה לר החזקת המערבת?
חיים פלץ
היום אנחנו מסבסדים בב- 750 מיליון שקלים.
יעל אנדורן
ב- 480 מיליון שקלים.
תמר גוז'נסקי
משלמים היום 480 מיליון, אם אנחנו משלימים את החוק, במה צריר להוסיף?
יעל אנדורן
750 מיליון.
חיים פלץ
במגזר היהודי אנחנו מציעים לא לגעת, בי המצב סביר.
ענת מאור
האם ידוע לר המצב של סגירת מעתות בגיל הרו והעברה מסיבית לחינוך העצמאי של

ש''ס בגלל בעיות תקציב?
חיים פלץ
אני מבטיח להתייחס גם לנקודה הזאת.

כשמסתכלים על מגזרים ספציפיים, אצל ערבים, אבל לא רק ערבים, אלא בקבוצות

מסויימות של עולים חדשים, רואים ששיעור ההשתתפות נמור. בכל מקום מה נמצא שאין

למעשה גן תיקני. בכפרים הערבים אין גני ילדים ומכיוון שאין גני ילדים גם לא שולחים

את האוכלוסיה הזו לגן. במקום שיש גן ילדים ההורים שולחים לגן, יש מבחן הכנסות ואם

ההכנסה נמוכה, ההורים משלמים 50 שקלים לחודש והמעמסה נופלת על אוצר המדינה.
ראובן ריבלין
את מדבר על גני ילדים כאילו אתה מאשים את החברה שלא שולחת את הילדים לגן.

אין גני ילדים כי האוצר לא בונה גני ילדים.
חיים פלץ
אני לא מאשים אף אחד, אלא נותן תיאור מצב.
ראובן ריבלין
האמא היתה אומרת לילדים, תראו באו אורחים ואין לי אוכל בשבילם, אז על כל דבר

תאמרו שאתם לא רוצים. כשהיגיעו לפודינג היא אמרה-. עכשיו מי שלא אכל מרק ובשר לא

יקבל פודינג.
חיים פלץ
אני לא מאשים איש, אלא מתאר מצב. אני אומר שבעצם אם אנחנו רוצים ששיעור

ההשתתפות יעלה במגזרים ספציפיים בהם שיעור ההשתתפות בגן הילדים נמור, אנחנו

צריכים לתת פתרון לבעיה. הפתרון המתאים הוא לא לתת פטור מתשלום, כי המערכת הזו

היא מערכת סבירה ופרוגרסיבית, אלא היכן שאין גני ילדים יש לבנות גנים כדי שיהיה לאן

לשלוח את הילדים.

העסק הזה איננו פשוט. התקציב של משרד החינור לבניית כיתות לימוד איננו תקציב

גדול, בוודאי לא בהשוואה לצרכים. אנחנו נמצאים בעולם עם אילוצי תקציב. אבל אנחנו

מוכנים בהחלט לפעול יחד עם משרד החינור ולבנות תוכנית דו שנתית שבמסגרתה נבנה

50 גני ילדים בשנה הראשונה.
ענת מאור
האם ירדתם בעשר כיתות מההצעה הקודמת?
חיים פלץ
אנחנו נתחיל בבנייתם של 50 גני ילדים בשנה הראשונה, תהליר שיכול לקחת שנה או

שנה וחצי, תלוי בנכונות, הפשרת הקרקע וכוי. בשנה אחר כר נבנה 50 נוספים. בשנים 99'

ו- 2000 נבנה בסר הכל 100 גני ילדים. העלות התקציבית של אותה בניה תעלה לאוצר

המדינה 50 מיליוני שקלים. אנחנו מוכנים לעשות את המאמץ הזה יחד עם משרד החינור,

כאשר יש לנו בקשה אחת, היות שאנחנו מאתרים ביחד את הבעיה האמיתית ומקצים את

הפתרון המתאים, אנחנו מבקשים לא להתקדם עם הצעת החוק הזו.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה מדבר על בניית 100 כיתות גן במשך שנתיים, תמישים בכל שנה. מה העלות של

זה?
חיים פלץ
כ- 60 מיליון שקלים.
תמר גוז'נסקי
כמה כיתות גן חסרות?

ענת מאורי.

בפעם הקודמת שמענו מנציגת האוצר על נכונות לבנות 60 גנים ואמרנו שהתשובה לא

מספקת אותנו. לכן החלטנו להביא את התוק לקריאה ראשונה, אלא אם נקבל בשורה. אני

מסבה את תשומת הלב שדיברנו על כר שהבשורה תהיה 75 מיליון שקלים. הצעת היושב

ראש היתה שהתקציב יהיה 750 מיליון שקלים שיתחלקו בעשר שנים, היינו 75 מיליון

שקלים בשנה. אני כמובן לא הייתי בעד, אבל אפילו לזה לא קיבלנו מענה.
חיים פלץ
האם ה- 75 זה מספר קדוש? מה חשוב לר? חשוב שיחיה פתרון אמיתי לבעיה אמיתית

ולא דקלרציה שמדברת על כסף.
ענת מאור
האם לפי דעתר הבעיה היא רק מבנים?
חיים פלץ
התשובה היא כן.
ענת מאור
לא, אתה טועה בגדול. אנחנו מבקשים חוק חינוך חינם מגיל שלוש. אתה יכול לומר שזה

יהיה במשר שש שנים, אר הבעיה היא לא רק המבנים.
היו"ר עמנואל זיסמן
לא ידעתי מראש מה מר פלץ יציע בישיבה, נאמר לי רק שהוא יציג את הנושא. מר פלץ

אומר עתה שהאוצר מוכן לבנות 100 כיתות, חמישים בכל שנה,
חיים פלץ
הטענה שמושמעת בקרב לא מעטים היא על תחרות לא הוגנת שקיימת בין גני ילדים

בסקטור הממלכתי והממלכתי דתי לעומת הזרמים האחרים, כמו הזרם של מינהל החינור

התורני. אני רוצה לומר שהצעת החוק שמוגשת כאן לא רק שלא תפטור את הבעיה, אלא

תחריף אותה. זאת מכיוון שהיא מייעדת תוספות תקציבים לנושא של השתתפות הממשלה

במקום תשלומי הורים, היא תיצור בעיה שבה למשרד האוצר ולמשרד החינור יהיה מחסור

בתקציבים והיא תיאלץ את משרד האוצר לקצץ בתקציביס לחינור. אתם יכולים לנחש למי

יקצצו ולמי אולי לא יקצצו ולכן ההצעה כאן לא תורמת בכיוון שאליו אתם מתכוונים.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם גן ילדים עולה מיליון שקלים?
חיים פלץ
עלות בניית כיתת בית ספר היא תצי מיליון שקלים וגן ילדים זח קצת יותר.
יעל אנדורן
העלות של בניית גן ילדים היא כמעט 600 אלף שקלים.
תיים פלץ
לפיכך העלות לבניית 50 כיתות תהיה כ- 60 מיליון שקלים.
תמר גוז'נסקי
אנחנו יודעים שבאוכלוסיה הערבית חסרים 2,000 גנים.
חיים פלץ
אינני מכיר את המספר הזה.
יעל אנדורן
אני לא יכולה לנקוב מספר מדוייק ולומר כמה חסרים. עד כמה שאני יודעת ושמעתי,

מדובר על מאות ובטח לא אלפים. הנתון הזה הוא מנתוני משרד החינוך, אבל לא בדקתי

במדוייק את הנתונים האלה.
תמר גוז'נסקי
אני כן בדקתי ואני אומרת שחסרות 2,000 כיתות.
יעל אנדורן
לפי הנתון הזה, 2,000 כיתות זה 60 אלף ילדים. לא יכול להיות שבמגזר הערבי יש

כמות מאת.
תמר גודנסקי
כמה ילדים מבקרים בגנים עירוניים?
יעל אנדורן
מדובר ב- 68% מהמגזר הערבי.
תמר גתינסקי
אני מבקשת להבהיר שכשאנחנו מדברים במגזר היהודי על גן, להוציא את אלה

שהולכים ל"חדר" או למוסדות אחרים, במרבית המקרים זהו גן עירוני. יש קצת גנים

פרטיים בגיל 3, אבל בגיל 4 אין כמעט גנים פרטיים.
יעל אנדורו
כמעט 20 אלף ילדים הולכים לגנים פרטיים,
תמר גוז'סקי
הם לא הולכים בגיל 4, הם הולכים רק בגיל 3, כי הם נשארים מגיל שנתיים לשנה

נוספת. אבל בגיל 4 99% מהילדים שהולכים לגן, הולכים לגן עירוני. לכן כשאומרים

שבמגזר הערבי 50% מבקרים בגיל 3 ו- 65% בגיל 4, זה כולל גם את הגנים העירוניים וגם

את הגנים הפרטיים שאין להם שום טעם ושום ריח ושאסור לבקר בהם בכלל. הסטטיסטיקה

הזאת נעשית על ידי משאל הורים, מצלצלים להורים ושואלים אם הילד הולר לגן והם
עונים
הולר לגן. איזה גן, מה גן, בלי פיקוח, עם פיקוח, הרי אתם בכלל לא בודקים את זה.

לכן השאלה שלי היא כמה ילדים יש בקבוצת גיל אתת.
יעל אנדורן
אני יודעת מנתוני הלשכה המרמית לסטטיסטיקה שבמגזר הערבים יש 60 אלף

תלמידים בגילאי 3 - 4.
חיים פלץ
שני שליש מתוכם מצויים בגני הילדים.
ראובן ריבלין
כמה ילדים בגיל הזה יש באוכלוסיה?
תמר גוז'נסקי
הטענה שלי היא שהצעת האוצר בקושי מכסה את הגידול באוכלוסיה. מה זה 50 גני

ילדים בשנה?
היו"ר עמנואל זיסמן
הישיבה הזאת כונסה לאחר שהעברנו את הצעת החוק לקריאה ראשונה והחלטנו במקום

שש שנים שזה יהיה במשך עשר שנים. דיברתי עם מר פלץ לא רק באותו יום של הישיבה

הקודמת, אלא גם לפני כן ואפילו עם שר האוצר, אני יכול לומר למר פלץ שאין שום

חידוש בהצעתו, כי אם היית אומר שאתם לא רק בונים, אלא רוצים שיוצאי אתיופיה, קווקז

והערבים יקבלו בשנתיים הקרובות תמיכה ועידוד לשלוח את ילדיהם לגן. זאת עד שייבנו

גני הילדים האלה.
חיים פלץ
זה רק אם אין גן.
תמר גוז'נסקי
זה רק כשהגן מוכר אתם נותנים, אם הגן לא מוכר אתם לא נותנים אגורה.
חיים פלץ
אז צריר לבנות גנים.
תירו עמנואל זיסמן
מר פלץ אמר לי לפני עשרה ימים, בנוכחות שר האוצר, שהם יביאו לנו דברים מיוחדים,

גם לגבי בניה וגם כדי להדביק את הפיגור שישנו אצל יוצאי אתיופיה. אני הוספתי גם את

יוצאי קווקז.
תמר גוז'נסקי
או אצל כל קבוצה אחרת.
חיים פלץ
כל מי ששיעור ההשתתפות שלו נטור. למה צריר כאן לקבוע את זה?
היו"ר עמנואל זיסמו
ההצעה של מר פלץ אומרת: אם אתם תקפיאו את החקיקה, אנחנו מתכוונים לעשות עם

משרד החינור דברים לא ברורים.
חיים פלץ
אמרתי דברים מאוד ברורים.
ראובן ריבלין
זה יהיה מחוץ לתקציב של משרד החינוך
חיים פלץ
אנחנו נסתדר עם משרד החינור.
היך"ר עמנואל זיסמן
אני מקבל את מה שאתה אומר שאם אתם מתכוונים אתם גם תשיגו את זה, אבל אני לא

מסתפק בכר שיהיו 100 כיתות. כשאמרתי עשר שנים התכוונתי שבשנתיים-שלוש הראשונות

אני אספק את הצרכים ואתן את השירות הזה שנמנע מהשכבות החלשות, אם זה ערבים ואם

זה יהודים.
ראובן ריבלין
יש שלושה מגזרינו ברורים.
חיים פלץ
אני מציע לומר מגזרים בהם שיעור ההשתתפות נמוך.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה אומר שהאוצר רק יבנה, אבל הבנייה הזו תסתיים בעוד שנה וחצי או שנתיים. זאת

אומרת שלא עשינו מספיק. אם תאמר שאתה מציע למצוא דרר כדי לשכנע את יוצאי

אתיופיה, במקום שש''ס תשכנע אותם, היתה נחה דעתי. אני רוצה שמדינת ישראל תעשה

את זה. במקום שיהיה פסק דין של בג"ץ שרוצים להעביר את תנועות הנוער גם למשרדיםאחרים, אני רוצה לתת ליוצאי אתיופיה ולא שש"ס תיתן. מזינת ישראל צריכה לתת ליוצאי

אתיופיה.
ראובן ריבליו
לא ש''ס ולא בג"ץ.
היו"ר עמנואל זיסמן
לדברים האלה מר פלץ לא נותן לי שום תשובה. אני יודע שחקיקה זו בעיה ונכון שאני

לא אוכל להעביר את הצעת החוק הזו מחר במליאת הכנסת.
ענת מאור
זו הצעה לקריאה ראשונה ותוכל להעביר את זה מחר.
היו"ר עמנואל זיסמן
טכנית זה לא ניתן. מחר זה היום האחרון של הכנסת לפני הפגרה ואני לא אוכל להעביר

את הצעת החוק. זה לא כל כר חשוב ואם זה לא יהיה מחה זה יהיה ב- 19 באוקטובר. אם

עד ה- 19 באוקטובר לא תהיה התפתחות, אז ב- 50 באוקטובר נביא את הצעת החוק

לקריאה שניה ושלישית.
חיים פלץ
הצעת החוק הזו לא תעזור למגזרים שאתם מדברים עליהם. חבל, אתם לוקחים כסף טוב

ושמים אותו ללא תמורה.
תמר גתינסקי
אבל החוק אומר שביצוע החוק הוא לפי שיעור ההשתתפות, אתה לא סומר על משרד

החינוך?
ראובן ריבלין
אם מר חיים פלץ היה משכנע אותנו: ועדה נכבדה, אתם רוצים לדאוג למגזרים

מסויימים? אנחנו נדאג להם, כי חוק זה יכול להרחיק את המגזרים מהפתרון שאתם מבקשים
אותו. אך היית צריך לומר
אנחנו האוצר, בלי להתחשב בקשיים של משרד החינור או

בסדרי העדיפויות של משרד החינוך נעשה זאת, כי אנחנו יודעים מה זה משרד החינוך ומה

זה סדרי העדיפויות אצלו. בכל ישיבה סדרי העדיפויות של משרד החינוך יכולים

להשתנות, כי כל מי שיהיה מולו הוא יאמך: בסדר, אתה צודק.

אנחנו מדברים על משק סגור ועל הקצבת כספים מעבר לכספים שמשרד החינוך מקצה

מדי שנה לצורך גידול טבעי של גני הילדים. קמה שכונה חדשה, בונים גן ילדים. היום

באופן טבעי בונים בכל שכונה חדשה גן ילדים, כפי שצריך להיות.
חיים פלץ
צר לי לאמב אותך, אני מקבל את מה שאתה אומר.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה אמרת לי את זה ואתה כבשת את ליבי בזה שאמרת שאתה לא מוכן לתת לעשירים.

אבל עכשיו אתה לא נותן שום דבר.
חיים פלץ
אני מקבל את הנוסוז של חבר הכנסת רובי ריבלין.
היו"ר עמנואל זיסמן
אבל איו אתה מתרגם אותו לכסף? אתה תבנה גו שיהיה מוכן בעוד שנתיים, מה

בינתיים?
חיים פלץ
לא יוצרים יש מאין. בהנחה שיש קרקע זמינה והכל בסדר, מאז שהקבלן מגיע עם

הטרקטור לוקח לו חצי שנה. אבל אם במקום מסויים אין עדיין תכנון וקרקע פנויה זה יקח

יותר זמן. אנחנו לא יוצרים יש מאין.
ענת מאור
ההצעה של היושב ראש גם לוותה במספר.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מקבל את ההסבר שלך שהוא נכון מבחינה עובדתית, אבל אני רוצה שב-1 בספטמבר

הקרוב, יוצאי אתיופיה שנמצאים בגבעת המטוס ישלחו את הילדים שבגיל שלוש לגן. הם

לא ישלחו אותם לגן אם אתה לא תממן להם את זה. זו הבעיה שלי ויכולתי לתת דוגמאות

מסוג אחר, אבל בכוונה אני נותן את הדוגמה הזו שהיא טובה גם במגזר הערבי.

אני יודע שחברת הכנסת תמר גחינסקי לא קיבלה את דעתי, אבל היא קיבלה את

ההצעה שזה יימשר עשר שנים מתוך התחשבות בי. אני אפילו הייתי מוכן שזה ייארר 12

שנים, אבל בתנאי שאני יודע שבכל שנה לא רק בונים, אלא גם ממנים אוכלוסיה שגדלה

כל הזמן. מה שאתה מציע זה דחיה לעוד שנתיים.
חיים פלץ
זה לא יעזור שום דבר, כי כל זמן שלא בנו גן חדש, מה יעזור לסבסד את ההורים, לאן זה

ילר? זה ילר להיכן שיש גנים.
תמר גוז'נסקי
איך זה הולך בחינוך היסודי?
חיים פלץ
החינוך היסודי שונה מאשר גיל טרום חובה.
תמר גחינסקי
מה קורה בגיל חמש? יש לך ביישוב מסויים 300 ילדים בגיל חמש, האם אתה בונה להם

גן?
תיים פלץ
אני לא יודע על מה את מתווכחת איתי. אני מדבר על כפר שבו אין גן ילדים, זה לא

שווה שתתני שם הנחות. אם אין גן, אז אין ילדים ואין הנחות. לכן מה שחשוב לך זה לא

הנחות, חשוב שיהיה גן תה מה שאני מציע.
תמר גוז'נסקי
הגענו להסדר בענין סיבסוד שכירות, גם בזה לא עמדתם ולא היה שום סיבסוד ושום

שכירות.
ראובן ריבלין
היום, כאשר ברשות מקומית יזם מבקש לבצע בנייה, בדרר כלל הרשות המקומית

מבקשת לחייב אותו, בין שזה על חשבון היטל פיתוח ובין שלא. אני לא יודע אם זה לחץ

הוגן או לא הוגן, אבל הוא נהוג בכל הרשויות המקומיות, שהיזם יבנה מספר כיתות

לתלמידים בגיל טרום חובה. תדבר נעשה ברוב האיזורים החדשים שבהם נבנות שכונות.
תמר גחינסקי
זה כלול במחיר שמשלמים לקבלן.
חיים פלץ
חברת הכנסת גח'נסקי צודקת ב- 101%.
ראובן ריבלין
אני לא טוען אחרת, אבל כר אנשים באים ויודעים שלפחות השירותים ניתנים להם.

העירייה לאחר מכן מסבסדת את הילדים בהתאם.

בישובים ערבים אמרת שחסרות 2,000 כיתות.
חיים פלץ
לא אמרתי את זה. אנחנו אונזרים ששני שליש מהילדים הולכים לגני ילדים.
תמר גחינסקי
אבל הם לא הולכים לגנינז עירוניים.
חיים פלץ
מה זה רלוונטי?
תמר גחינסקי
זה רלוונטי, כי אלה גנים לא מוכרים שצריר לסגור ושמשרד החינור לא מפקח עליהם.
ראובו ריבלין
אני מנסה לשור בחקירת שחי וערב, עקב בצד אגודל. נניח שאתה אומר שאין מחסור ב-

2,000 כיתות, גם לא אלף, ושיש מחסור ב- 500, אתה נותן פתרון ל- 100 כיתות בשנתיים.
תמר גוז'נסקי
האוצר גזל מהילדים האלה במשר 20 שנה את הכסף.
ראובן ריבליו
האוצר אומר שהוא יפתור ל- 20% את הבעיה, זה גם כן יפה מאוד וחשוב לאותם 20%

שיקבלו. 80% נשארים בלי פתרון. יושב ראש הוועדה, עמנואל זיסמן, אמר שהוא רוצה

לשנזוע מהאוצר בשורה. הבשורה היא שאותם אלה שכרגע אין להם גני ילדים, שהאוצר

יאפשר זאת לאוכלוסיה קטנה ומאוד אומללה של אתיופים, קווקזים והאוכלוסיה הערבית

ששם הבעיה אחרת לגמרי, כי שם צריר פיזית את הגנים. בהם תטפלו נקודתית. תנו לנו

בשורה.
היו"ר ענונואל זיסמן
מר פלץ, אתה אמרת לי שתביא הצעה נקודתית.
חיים פלץ
אני אתייחס לזה.
ענת מאור
אני מסכימה עם מה שניסח יושב ראש הוועדה. ההצעה ששמענו מהאוצר רק על הבינוי

לא מספקת אותנו, בגלל שאנחנו רוצים להתחיל כבר בתשנ"ט. זו רק הקריאה הראשונה

והאוצר יוכל אחר כר לבקש דברים בין הקריאה השניה והשלישית. אבל הילדים מתחילים

בעוד חמישה שבועות ללמוד ואם אנחנו לא נעביר את זה כבר מחר, אנחנו למעשה מדלגים

על תשנ''ט.
עמי ברקוביץ
זה בכל מקרה לא יהיה בתשנ"ט, כי צריר להוציא צווים וצריר לעשות את הדברים

מראש.
ענת מאור
הסכמנו בינתיים לא לקדם את החקיקה ואם אנחנו לא נקבל תשובה מהאוצר שבשנת

תשנ''ט הם נותנים 75 מיליון-
חיים פלץ
כל מה שאני יכול לומר הוא: תפסת מרובה לא תפסת.
ענת מאור
-- 60 כיתות והשאר יהיה מאוחר יותר.
חיים פלץ
אני במידה מסויימת גם מוחה.
היו"ר עמנואל זיסמו
אבל מה שאתה מציע זה פחות ממה שנתת לנו להבין.
חיים פל?
זו תקופה מאוד קשה מבחינה תקציבית, עם מחסורים גזולים בתקציב. לבוא ולהעמיד

תקציב מיוחד ולתת תוספת של 100 גני ילדים, זה פתרון מכובד. לא עשו את זה בשנים

עברו, זה הישג יפה תה יקדם את הנושא.
תמר גוז'נסקי
הרי במקומות שהיתה מוחזקות לא היתה לבם ברירה. מה שקרה הוא שחלק מהיישובים

האלה יצאו עכשיו מהמוחזקות.
חיים פלץ
מוחזקות אומרת מה גובה ההנחה או ההשתתפות של המדינה. זה לא רלוונטי אם קיים

או לא קיים גן ילדים.
תמר גוז'נסקי
זה בן רלוונטי, כי אתם בניתם שם.

אני רוצה להדגיש שמר פלץ, מאחר שהוא ותיק במשרד האוצר, מכיר את הנושא הזה

כבר כמה וכמה שנים, זה לא דבר חדש. משרד האוצר והממשלות, אני אומרת ברבים כי זה

לאו דווקא הממשלה הזו, מכירים את הבעיה הזו כבר הרבה שנים. רק לידיעתה אדוני

היושב ראש, שכל הנתונים על הביקור בגני הילדים הם נתוני סקרים ולא סקר ספציפי

שנעשה. מעולם לא נעשה סקר לאן בדיוק הולבים הילדים, לאיזה גנים ומה יש בגנים אלה.

לכן אם היה בכוחו של משרד החינוך הוא היה סוגר חלק גדול מהגנים הלא עירוניים, בגלל

כל מיני סיבות.
חיים פלץ
הלשכה המרמית לסטטיסטיקה עשתה סקר, מדוע את אומרת שלא נעשה סקר?
תמר גוז'נסקי
ההבדל הוא בכך שאם אתה לוקח שיעורי ביקור במקום שיש חינוך חובה, יש רישום

מאוד ברור. לעומת זה לגבי הביקור בגני טרום חובה, זה על פי סקרי כוח אדם, שאנשים

נשאלים והם אומרים אם הילד הולך לגן או לא. מה, מי ואיזה גן, לא ידוע.

הבעיה ידועה במשך שנים והניסיון לתקוף אותה בצורה שאתה מציע עכשיו, הוא ניסיון

לא חדש. סיפרת לי על הניסיון שהיה לפני שנתיים לפני התקציב של 96' ובאת אז עם

הצעה דומה וככל הידוע לי גם בניתם כיתות.
יעל אנדורן
נבנו כיתות לגני ילדים, אבל לא לנושא של הגדלת שיעור ההשתתפות.
חיים פלץ
בנו בשכונות חדשות. לא בנו במקומות שבחם שיעורי ההשתתפות נמוכים.
תמר גוז'נסקי
בנו.
יעל אנזורו
יש הבדל בין אם בונים כדי לשחרר את הקבלנים מלבנות ואז את מורידה את מחירי

הדירות, שזה מה שאת עושה אם את בונה בשכונות חדשות, לבין אם לוקחים כפר ערבי

שבו הילדים לא הולכים לגן ובונים שם גן. אלה שני דברים שונים.
חיים פלץ
100 הכיתות שאנחנו רוצים לבנות זה מעבר להמלצה של ועדת ברודט. אני לא עושה

משהו קיים.
תמר גוז'נסקי
אני טוענת שאוכלוסיות חדשות מהסוג שאנחנו מדברים עליהן, רק אם אתה קובע

שהחינוך הוא חינם, האוכלוסיות האלה נכנסות כולן לחוק. הנסיון לימד שחינוך חינם

בתיכון הכניס לתיכון אוכלוסיות שלא היו שם בכלל, כמו למשל נערות ערביות שלא למדו

בדרך כלל בתיכון. היום הן לומדות ויש יותר נערות מנערים כתוצאה מהחינוך חינם. לכן

רק במקום שיש שירות חינם אתה פוטר בגדול את הנושא הזה.

אנחנו נמצאים במתקפה על הנושא הזה. ישבנו עם אנשים מעפולה ומקומות אחרים

שעכשיו מחייבים אותם לשלם כשהם לא שילמו קודם לכן שכר לימוד. החוק הזה כפי

שנוסח פעם, אומר שהפעלת החוק היא בשיקול דעת. זה לא שלוקחים את כל הילדים

במדינת ישראל ואם מחליטים 10% אז זה 10% תל-אביב, 10% רהט ובכל מקום. אין דבר

מה, אתה יכול לקבל כל החלטה שאתה רוצה, אבל אם אנחנו רוצים בגדול את ביקור

הילדים בגנים, צריך לתת את זה חינם.
חיים פלץ
בואו נשים דברים על השולחן. אם יהיה לשר החינוך לחלק 75 מיליון שקלים להטבות,

מתוך נסיון של 12 שנים במשרד האוצר, זה ילך לאיזורי עדיפות לאומית ולא כהכרח

למקומות שאין בהם השתתפות. אני שותף לאותם אלה שרוצים להעלות את שיעור

ההשתתפות, אני אומר לכם שהפתרון הוא לבנות גני ילדים.
תמר גוז'נסקי
אם זה כל כך חיוני ואם משרדך הגיע למסקנה שיש בזה אינטרס גם מבחינת הילדים וגם

מבחינת יציאת נשים לעבודה וכל השיקולים שישנם, למה אתה קושר את לחוק?
חיים פלץ
כי אני חושב שהחוק הוא לא נכון. כשחיים בעולם עם מגבלת תקציב, אי אפשר לעשות

הכל.
היו"ר עמנואל זיסמן
אם אתה אומר שהחוק לא נכון, אבל אתה מוכן למדיניות חדשה, אני מבין. כמו שיש יום

חינוך ארוך שהוא לגבי 15% מהאוכלוסיה והאוצר מממן את זה, אני אקבל את זה שבלי חוק

תציע מדיניות חדשה.
חיים פלץ
לא אמרתי שתהיה מדיניות חדשה, אלא תיארתי מצב בעולם של מחסור תקציבי. אנחנו

צריכים להגדיר בעיה והבעיה שלנו היא מאוד ברורה: שיעורי השתתפות נמובים בקבוצות

מסויימות באובלוסיית המדינה. אי אפשר שנבוא לאוצר המדינה ונגיד לו לתת פתרון אל"ף

ובחקיקה ניתן גם פתרון בי"ת, מה גם שפתרון בי''ת בזבזני.
תמר גוז'נסקי
האם אתה קורא גם להקלות המס בזבח?
היו"ר עמנואל זיסמן
אם תאמר שאתה תבנה 100 ביתות ובנוסף להם עד שהם ייבנו האוצר יממן לשבבות

מסויימות את הלימודים בגן, אני הולך איתך.
מיים פלץ
אם יש בפר שאין בו גן, הילדים לא הולבים לגן. אין משמעות להנחות במצב מה. אם

ייבנה גן ההורים ישלחו את ילדיהם לגן ואז יש משמעות להנחות.
תמר גוז'נסקי
אם אנחנו מדברים על זה בבר חמש שנים, אפשר היה לשים מבנים ניידים ועוד מיליון

דברים. מי הפריע לבם?
חיים פלץ
אם מסכמים היום אז נבקש ממשרד החינוך להיערך כך שבינואר שנה הבאה יתתילו

לעבוד, אחרת לא יהיה כלום. הרי הזמן עובר ומתבזבז.
תמר גוזינסקי
אני חושבת שאתם צריכים לעשות את זה בלי קשר לחוק.
חיים פלץ
אנחנו חיים בעולם עם מגבלות תקציב ולכן הבקשה שלנו מובנת.
תמר גוז'ינסקי
אבל החוק הזה הוא בסך הכל בקריאה ראשונה.
חיים פלץ
בל זמן שאתם לא אומרים לנו את זה, אין לי מנדט.
תמר גוז'ינסקי
אתה לא יכול להחזיק ילדים בגרון בגלל שיש חקיקה.
חיים פלץ
אין לי מנדט להציע תוספות.
תמר גוז'יסקי
100 כיתות לילדים זה חשוב אם החוק יתעכב. אם החוק לא יתעכב 100 כיתות לא

חשובות? תבנה קודם כל את הכיתות האלה.
חיים פלץ
איו לי מנדט להוסיף תקציבים לנושא הזה.
תמר גוז'ינסקי
אנחנו כרגע לא מוסיפים תקציב, כי החוק עוד לא עבר. בשביל מה המציאו את חוק

ההסדרים?
חיים פלץ
מדוע את צריכה את החוק?
תמר גחינסקי
אני צריכה להכניס לפילוסופיה של החברה הישראלית שלא משלמים לחינוך בגיל 3. זה

נכון בצרפת חה נכון גס פה. לא יכול להיות שמאז 1949 חוק חינור חינם מתחיל בגיל 5.

האם לא עברנו 50 שנה? היינו חזקים וגדולים ב- 1949 ויכולנו לתת לילדים בגיל 5 חינור

חינם והיום בשנת היובל למדינה, אנחנו לא יכולים לתת את זה מגיל 3?
חיים פלץ
מה מפריע לר שהורה לילד משלם? אלא אם תגידי שכתוצאה מכר הוא לא שולח, אך לא

זה המצב.
תמר גוז'ינסקי
מפריע לי שאתה לא עושה חשבון נכון, כי יש גם צהרון וכל מה שקשור לזה. מפריע לי

שבמשפחה שיש לה הכנסה של 3,400 ברוטו ושני ילדים משלמת מחיר מלא. גב' אנדורן

אמרה בפעם שעברה שהעשירים משלמים מחיר מלא.
חיים פלץ
אני גם משלם.
תמר גחינסקי
אבל אתה לא מקבל משכורת כזו.

דבר נוסף, אם יש שני זוגות הורים עם אותו מצב כספי, אני לא חושבת שמגיע להם

עונש שיש להם ילד בגיל 3. אם רוצים להעניש הורים שיענישו אותם לפי הכנסה ולא לפי

מספר ילדים. אם למישהו יש חמישה ילדים אז הוא צריך לשלם חמש פעמים גן ואם יש לו

שבעה ילדים הוא צריך שבע פעמים לשלם גן, למה?
חיים פלץ
אפשר למצוא בכל שיטה את הדברים שאת מציגה. אין שיטות שאין בהם פגמים, אין

שיטות שאי אפשר למצוא להן שיטות טובות יותר. אין דבר מה. אבל באמת ובתמים הבעיה

שלנו איננה תשלומים שהורים משלמים. הבעיה מהיבט של ועדת חינוך היא אותם סקטורים

בהם הילדים לא מגיעים ולכן הם יכולים לסבול.
חיים פלץ
אלה 500 ילדים שלא מקבלים בצורות אוזרות.
חיים פלץ
הבעיה שלנו היא אותן משפחות שלא שולחות את ילדיהן לגן. משפחה עם הכנסה

נמוכה, בהנחה שיש גן, צריכה לשלם ללא הצהרון 50 שקלים.
תמר גוז'נסקי
אתה מדבר על הבטחת הכנסה ואני מדברת על הורים עובדים.
חיים פלץ
אם אנחנו רוצים שבינואר הקבלנים יתחילו לעלות על השטח, צריר כבר היום להחליט.
תמר גוז'נסקי
תעלה את הקבלנים, אתה לא צריר את האישור שלי. זה לא יאומן, אתה מחזיק אותי

בגרון, או 100 כיתות או חוק? תן 100 כיתות.
דליה לימור
אני לא מוצאת לנכון לראות את ההפרדה בין בניית הכיתות לבין חוק חינור חינם. חוק

חינור חינם, הווה אומר, לתת לילדים באותם גילאים את כל מה שמגיע להם, כולל גני

ילדים, גננת, פיקוח, מדריכות וכוי. אין להפריד בין הדברים, זה לא או - או. חוק חינור

חינם זה לתת את הכל.
היו"ר עמנואל זיסמן
רק היום פטרנו את גני החובה מתשלום חובה של ההורים.
חיים פלץ
כמה חסכת לי כהורה?
היו"ר עמנואל זיסמן
100 שקלים לחודש. אם יש לר שני ילדים וההכנסה שלר ושל אישתר ביחד מגיעה ל-

5,000 שקלים, אם אני חוסר לו 200 שקלים, זה הרבה מאוד כסף בנטו.

אני מודה לגב' דליה לימור על דברי ההבהרה שלה.
דליה לימור
ברגע שנחליט על חוק חינור חינם, כל הדברים שציינתי ייכללו.
היו"ר ענזנואל זיסמו
זה בדיוק מה שאני רוצה מהאוצר. עד שייבנו 100 הגנים הללו זה יקח שנה וחצי או

שנתיים. אני רוצה שב- 1 בספטמבר, האתיופים בגבעת המטוס ישלחו את ילדיהם לגן.

למרות שיש שם גנים הם לא שולחים אותם לגן, כי אין להם את ה- 100 שקל האלה ולש''ס

יש. האם אתה רוצה שייפתחו שם גן של ש"ס?
דליה לימור
בתור מבנים שהיו בעבר גנים של משרד החינור יש שלושה גנים של ש"ס.
היו"ר עמנואל זיסמן
הייתי במשר 12 שנים אתראי על תיק הכספים של העירייה ועשיתי את ההסכם הראשון

עם ש''ס. התחייבנו להם ועיריית ירושלים שוכרת להם דירות פרטיות בכל מיני מקומות

בעיר ושם יש את גני הילדים שלהם, עד שנבנים גני ילדים. זה גם מה שאני רוצה מהאוצר.
דליה לימור
אני חייבת להתייחס לנושא של מעבר וסגירת גני ילדים ממלכתיים וממלכתיים-דתיים.

אי אפשר להתעלם מזה ולפי דעתי זו מכת מדינה. אנחנו לא צפינו את זה, אנחנו לא ראינו

את זה תה נפל לנו ב"בום". אני תושבת שההיערכות שקיימת היום צריכה להדליק עשר

נורות אדומות לכל המערכת כולה כדי למצוא מענה ופתרון. נסגרים גנים וגננות יושבות

בבית ומקבלות משכורת.
תמר גוז'נסקי
במחת הצפון 200 גננות קיבלו הודעות פיטורים, כי הגנים שלהן נסגרו.
דליה לימור
זה בגלל שהילדים עברו למערכת של ש''ס. יש כיתות שנסגרו גם בגלל שיש מעט ילדים

ואנחנו משלמים שכר לגננת כי אי אפשר לפטר אותה. אלה תשלומים שאנחנו נושאים בהם

מבלי שאנחנו והילדים נהנים. המצב הוא חמור ואנחנו עומדים בפעם הראשונה בהיסטוריה

כשאנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד.
חיים פלץ
בכמה גדלה רשת הגנים של ש"ס?
דליה לימור
אין לי כרגע את המספרים המדוייקים.
תמר גחינסקי
נדמה לי שמדובר ב- 30 אלף.
היו"ר עמנואל זיסמו
מדוע הנכדים שלי או הילדים של מישהו אחר ילכו לגן ילדים של ש''ס. האם אני צריך

בג"צים להסדיר את זה?
דליה לימור
מעבר לזה, קיים שוק פרוע של גנים פרטיים שאין עליהם פיקוח. ברגע שאין חינור חינם,

הם מציעים יום לימודים ארור. אני לא רוצה לתאר את התיאור הקטסטרופלי של מה

שנעשה שם.
עו"ד דורית מורג
על פי החוק צריר להיות פיקות.
דליה לימור
נכון, אבל הם מתחכמים. הם לוקחים פחות מעשרה ילדים ואז אנחנו לא יכולים להיכנס.

מעל עשרה ילדים אנחנו מפקחים.
היו"ר עמנואל זיסמו
הצעת החוק לא קובע לר מי, משרד האוצר יקבע יחד עם משרד החינוך, אבל צריר

להתחיל לקבוע. לכן גם ביקשתי שיישום החוק יהיה במשר 10 שנים.
תמר גוז'נסקי
שאלתי את אנשי ש''ס איר הם מצליחים לקחת מילד 50 שקלים ולתת לו גם יום לימודים

ארור, גם ארוחת צוהריים וגם הסעה.
זליה לימור
מה גם שהם מצויידים בכל האביזרים החדשים שאפילו בגנים שלנו אין.
תמר גתינסקי
שאלתי איר הם עושים את זה. ההסבר הראשון היה שכוח העבודה שעובד עם הילדים

האלה מקבל 800 שקלים לחודש. הנשים שעובדות שם הן לא גננות מוסמכות ופירוש הדבר

שלוקחים ילדים מבתים חילוניים ונותנים להם גננות לא מוסמכות. האם בשביל זה אנחנו

מגיעים לשנת 2000, כדי שאחרי כל הכללים שקבענו שלגננת אסור לעבוד אלא אם יש לה

נחונים מסויימים, יהיו גננות לא מוסמכות? פעם אפשר היה ללמוד להיות גננת עם 10

שנות לימוד ואילו היום זה רק עם השכלה אקדמית ומדברים כמה זה חשוב לעצב את הילד,

כי זה הדבר המכריע שקובע את גורלו. עתה נותנים את גורלו לנשים שאין להן שום

הכשרה, שהרבי אמר להם שזה חשוב לעבוד אפילו אם מקבלים 800 שקלים? אני לא

מדברת עתה על חוק שכר מינימום.

אנחנו הולכים אחורה והילדים מקבלים תינור לא מקצועי. הורים עושים את זה ואני לא

יכולה להאשים אותם, כי בין 100 שקלים ל- 1,000 שקלים עם צהרון, אתה מבין את

ההבדל. אי אפשר להאשים הורים שחוסכים לעצמם 900 שקלים.מספרים לנו שבירושלים באות נשים ב"מיני" ובמחשוף ונזביאות את הילד לגן של ש''ס.

זה לא קשור להשקפת העולם שלהם. לא יהיו לנו אתר בך ילדים שילמדו מתימטיקה, כי

לא יהיו להם הבישורים למאה הבאה. את מי אנחנו מגדלים? אנחנו מרחיבים פערים, בי

יהיו תמיד באלה שלא ילבו לגנים של ש''ס.

אם החוק הזה היה נתוץ ב- 84', ב- 98' הוא פי מאה יותר נחוץ. אל תחשבו שאני לא

יודעת שזה עולה בסף, אבל צריך להציל את הדור של הילדים האלה.
דליה לימור
מה שקורה הוא שילדים אומנם מתחילים במערכת של ש''ס בגיל שלוש, אבל המטרה

היא להמשיך יותר מאוחר בחינוכם גם בבתי הספר,
חיים פלץ
מי שיקרא את הפרוטוקול יקבל איזשהו רושם שיש כאן הסתערות על רשת חינוך

מסויימת.
היו"ר עמנואל זיסמן
לא, על כך רק אני וחברת הכנסת תמר גת'נסקי מדברים ואין כל הסתערות.
חיים פלץ
צריך להדגיש שאין כאן הסתערות על רשת חינוך מסויימת והרשת הזו מקבלת באופן

לגיטימי מאוצר המדינה תקציבים.
תמר גוז'נסקי
אבל איך היא מצליחה לקיים את עצמה במחירים באלה. מדוע משרד החינוך צריך x

בסף ולמה ש''ס לא צריכה כסף?
היו"ר עמנואל זיסמו
יש לי הצעה למר פלץ. אנחנו אישרנו את הצעת החוק לקריאה ראשונה ועיכבתי את זה

רק מבחינה טבנית. דיברתי בעיקר עם חברת הכנסת תמר גוז'נסקי ועוד חברים, שלמה בן-

עמי וענת מאור, אבל היא הרוח החיה שבאופן עיקבי ומתמיד, במשך שנים נלחמת למען

הנושא הזה. אפילו חברת הבנסת תמר גוז'נסקי שהיא באופוזיציה אמרה לי שאם יכולה

לצמוח תועלת מהצעות של האוצר אז אנחנו לא ממהרים. הרי המטרה היא לא החוק,

המטרה היא להנהיג את זה באופן הדרגתי ובשלבים ולהתחיל עם זה לאחר שנים של

קיפאון. אולי אתה רוצה לשקול את הנושא? אם אתה רוצה לבנות רק 100 ביתות זה לא

מספיק לנו.
חיים פלץ
אני מובן להתייחס רק לגבי גבעת המטוס. אני מובן לקיים דיון יחד עם מנכ"ל משרד

הקליטה, שלומית בנען, ונראה איך לפתוך בעיות ספציפיות שקיימות בגבעת המטוס.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני לא מדבר רק על גבעת המטוס. שני שליש מיוצאי אתיופיה, לא רק מגבעת המטוס,

אלא בבל הארץ, לא שולחים ילדים. מדובר אפילו בעולים שהגיעו לפני חמש או שבע שנים,

שהם בבר לא עולים חדשים. בך גם העולים מקווקז.
חיים פלץ
אני מוכן שנקיים זיון עם מנכ"ל משרד הקליטה על אוכלוסיית הפלשמורה, לבדוק מה

קורה ולשמוע מה היא מציעה. אפשר לעשות את זה ברות פתוחה ומסייעת.

אני מבקש כדי שנוכל להתקדם הלאה, שכסיכום של הוועדה ייאמר שזה יהיה כתחליף

להצעת החוק הזאת.
היו"ר עמנואל זיסמו
אתה פותר לנו עכשיו רק חלק מהבעיה. מה עם הערבים? מה עם אוכלוסיות אחרות?

דיברתי עם ראש הממשלה ועם שר האוצר ואני מציע לר שתתייעץ.
תמר גוז'נסקי
לקריאה השניה והשלישית אנחנו לא נגיע לפני סוף השנה. יש עוד הרבה חודשים לנושא

הזה ואני אומרת שלמען ילדי ישראל, בגדול, לא רק הילדים הערבים שלהם אין גנים, אני לא

יכולה לסבול כאשר אני רואה גנים עירוניים, ממשלתיים בעצם, סגורים. מקום ששם קיבלו

מינור טוב ובמקומם עתה יש חינור רע. לא רע במובן שזה דתי, הרי לא הצעתי לסגור דתי

ולפתוח חילוני, לא זאת הבעיה. הבעיה היא הרמה המקצועית של הגן.
חיים פלץ
מה הבקשה הספיציפית שלר?
תמר גוז'נסקי
להתחיל חינור חינם בגני הילדים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מבקש שיהיה מימון לחינור טרום חובה לאוכלוסיות מיוחדות שמוסכמות בינינו.
תמר גוז'נסקי
צריר להתחיל חינור חינם. מדוע בגנים של ש"ס, כשהורה אומר שאין לו כסף הוא לא

משלם כלום והילד הולך לגן? זו עובדת חיים. אם אומרים לאמא שהיא צריכה לשלם 100

שקלים והיא אומרת שאין לה, אומרים לה: אין דבר, תביאי את הילד.
היו"ר עמנואל זיסמן
דרר אגב, בהצעת החוק מדובר על עשר שנים.
חיים פלץ
חברת הכנסת גוז'נסקי, את יודעת שאני צודק.
תמר גוז'נסקי
בגדול, אוכלוסיות חלשות נהנות רק מאוניברסליות.
היו"ר עמנואל זיסמן
חברת הכנסת תמר גח'נסקי ואני מבקשים ממר חיים פלץ ושר האוצר לשקול שוב את

הנושא. אני משחרר את הצעת החוק מהעיבוב הטכני ונעביר את הצעת החוק לקריאה

ראשונה.
דליה לימור
מר פלץ אמר שאם נחליט על חוק חינור חינם, נפגע בתקציב החינור.
חיים פלץ
מטבע הדברים זה בוודאי מה שיקרה לצערי.
דליה לימור
מהאמירה הזאת אני מבוהלת, כי מצד אחד גם כר אנחנו במצב לא טוב.
חיים פלץ
כשעבר חוק יום לימודים ארוך משרד החינור נאלץ לבצע קיצוצים כדי להשתתף במימוו.
דליה לימור
עוד קיצוץ אחד וגני הילדים במדינת ישראל מחוסלים. זה לא יכול לבוא בשום פנים

ואופן מתקציב משרד החינור.
עמי ברקוביץ
אני מבקש להעיר הערה אחת לנוסח, בהמשר למה שאמרה חברת הכנסת גוז'נסקי.

בהצעה כרגע כתוב שההצעה היא לשנת הלימודים תשנ"ט. שמתחילת בעוד חודש וחצי.

בדרר כלל מקובל שחוק מה מתחיל בתחילת שנת הלימודים, כי יש גם תהליר של הוצאת

צווים. לכן אני מציע שיהיה כתוב שנת תש''ס, כדי לאפשר מבחינה טכנית את ההיערכות. לא

מקובל להתחיל דבר מה באמצע שנה.
היו"ר עמנואל זיסמו
זו נקודה מאוד קריטית. יום חינוך ארוך, במקום ב- 1 בספטמבר הנהגנו אותו ב- 1 בינואר

וב- 7 בינואר היו עוד בעיות עם זה.
תמר גוז'נסקי
נשנה את זה בקריאה השניה והשלישית.
עמי ברקוביץ
בצורה שבה הדברים אמורים יש גם חובת רישום. כרגע זה תיקון לחוק לימוד חובה ויש

לזה חובת רישום.
היו"ר עמנואל זיסמו
ההערה שלו נרשמה בפרוטוקול, אך אם הייתי צריו לשקול ולשקול, זה בקשר לקריאה

הראשונה. לגבי קריאה שניה ושלישית אני לא אשקול יותר מדי. אני מחפש את השיתוף

פעולה עם האוצר. ההבדל הוא שבקריאה שניה ושלישית השיקול הוא הרבה יותר בבד

ועמוק ולבו אז ניקח בוזשבון את הדברים שאתה אומר.

אתמול מצאנו פתרון לגבי אסירי ציון שנתקבלה החלטה להפריד בין אסירי ציון לפעילי

עליה, או הביטוח הלאומי והאוצר אמרו שמבחינה טכנית אין אפשרות לשלם. אז מצאנו

מוצא שזה יתחיל מה-1 בינואר 99' ואם יש בעיה קיומית, אז יתנו להם על החשבון. אני לא

דוחה את ההערה של מר ברקוביץ, אבל ברגע אין לי ברירה.

אני מודה לבל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:50

קוד המקור של הנתונים