ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/07/1998

אישור ועדת החינוך ליום חינוך ארוך; רשלנות בבניה ושיפוץ מוסדות חינוך; תכנית חומש לחינוך הערבי; תשלומי הורים לשנת הלימודים, התשנ"ט

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסת לא מתוקןפרוטוקול מס' 211

מישיבת ועזת החינוך והתרבות

יום שני, ד' באב התשנ"ח (27 ביולי 1998), שעה 10:00
נפתו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

רפאל אלול

זאב בוים

אליהו גבאי

עבד-אלוהב דראושה

צבי ויינברג

נעמי חזן - מ"מ היו"ר

האשם מחאמיד

אחמד סעד

ואליד צאדק חאג'-יחיא

ראובן ריבלין

מאיר שטרית
מתמנים
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
משרד החינור והתרבות
בן-ציון דל - מנכ"ל

איציק כהן - יו"ר המינהל הפדגוגי

יפה בר-עמי - מנהלת ענף תשלומי הורים

רונית ברסימנטוב

ד"ר אירית ליבנה - ממונה על תחום הבריאות

יורם אדלר - מינהל פדגוגי

אברהם מועלם - יועץ השר

ד"ר משה קלמן - ראש השירות לבריאות השן, משרד הבריאות

הדסה אלמוג - מרמ שלטון מקומי

ענת שחר - מרמ שלטון מקומי
הסתדרות המורים
חנה להב - יו"ר המזכירות הפדגוגית

זאב דורות

מוחמד יונס

אילן בהירי - יו"ר ארגון המנהלים

אלי חכם
ארגון הורים ארצי
שי לחמן - יו"ר

ריימונד לדווין

משה שיינפלד - יו"ר ועדת ביטחון

ד"ר יצחק קדמן - מנכ"ל המועצה לשלום הילדמנדל גיורא - ההסתדרות הכללית
ועדת המעקב לחינוך הערבי
מוחמד האדרי

ד"ר האלה חזן - יו"ר

יוסף ח'ורי

זידאן עלי

עו"ד אושרת טוקר-מימון- "בזכות"

גיל שרעבי - מנכ"ל חבר' משכילוו

הילה אורן - איגוד לשכות המסחר

שמואל ריפמן

אברהם כהן - אביה של אמיליה כהן ז"ל

אסף כהן

דליה ברק-קמחי - יועצת הוועדה לחינוך ותרבות
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
1. אישור ועדת החינוך ליום חינוך ארוך.

2. תשלומי הורים לשנה"ל תשנ"ט.

3. תכנית חומש לחינוך הערבי.

4. דיסלקטים במוסדות להשכלה גבוהה.

5. רשלנות בבניה ושיפוץ מוסדות חינוך.1. תשלומי הורים לשנת הלימודים תשנ"ט
היו"ר עמנואל זיסמו
בוקר טוב, אני מתבבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הישיבה היום בהשתתפות שר החינוך

יצחק לוי, היא בכמה נושאים. כמובן שהשר ישכיל אותנו גם בנושאים שאינם כלולים בסדר

היום. סדר היום הוא למעשה פגישה קבועה שיש לוועדה לשר ובפעם שעברה החלטנו

להתמקד בבמה נושאים, מה עוד שיש כמה נושאים שאנחנו צריכים לקבוע בהם עמדה.
הנושאים הם
המשך הדיון וסיכום לגבי יום חינוך ארוך, תשלומי הורים, דבר שהוא

בסמכות הוועדה וחייב להיות מוכרע היום, אחרת אי אפשר יהיה להעביר חוזר נכון בנושא

הזה. עוד על סדר היום - תוכנית חומש לחינוך הערבי, דיסלקטים במוסדות להשכלה

גבוהה, שלגביהם קיימנו בשבוע שעבר דיון ויש לנו כמה בקשות ודרישות מהשר וממשרד

החינוך הנושנא החמישי הוא נושא שקיימנו בו כבר דיון, נושא שהסעיר אותנו לאחרונה,

הנושא של בניה, מצב התחזוקה, שיפוץ של מוסדות חינוך וניצול החופשה כדי להכשיר את

מוסדות החינור מבחינה בטיחותית לקראת פתיחת שנת הלימודים בראשון בספטמבר.

אני מבקש להתחיל בנושא הראשון - תשלומי הורים. כשהוקמה הוועדה הזו ביוני 1996

היינו לאחר אישור של המלצות ועדת לנגרמן. בישיבה הראשונה שהיתה עם השר זבולון

המר ז'ל ויבדל לחיים ארוכים המנכ"ל בן-ציון דל, דיברנו על כר שיש ליישם את הדו"ח

בפרק זמן מוגדר וקצוב, כדי לבטל את תשלומי ההורים. מה שעשינו בשנתיים האחרונות

היה צעד קדימה בנושא הזה. אני מזכיר שבשנה שעברה, כאשר התברר שיש מאבק נגד

הקיצוצים, בתקציב האחרון הצליח משרד החינוך והתרבות והשר המנוח זבולון המר,

בשרת חבריס בוועדת החינוך ולא רק חברי מפלגתו, לבלום, אבל לא להחזיר את בל מה

שקוצץ.

בשנה שעברה הצלחנו לבטל את ההתייקרות לפי המדד. אני יודע שיש ויכוחים שונים

ואני מעריך את זה בין 10 ל- 15 מיליון שקלים. יכול להיות שארגון ההורים הארצי אומד

את זה בחמישה מיליון, אבל בכל מקרה זה מיליונים רבים. היינו בדעה שצריך להמשיך

בכיוון הזה. לפני כמה ימים היתה ישיבה והיתה הצעה לבטל את חומרי המלאכה בגני

הילדים, דבר שמסתכם בעשרה מיליון שקלים. הטענה היתה שלא עשינו דבר, כי אם זה

עשרה מיליון וכל תשלומי ההורים הם 100 מיליון, נשארים 90 מיליון חה סכום גדול

מאוד. אס רוצים לעמוד בהתחייבות הממשלה וגם בהחלטות ועדת החינוך של הכנסת,

אנחנו צריכיס למצוא את הדרך כדי לקיים את ההתחייבות הזאת ולבטל את העול שיש על

ההורים.

אתמול קיימנו התייעצות ואני חושב שזה אפשרי ולפי מה ששמעתי הבוקר ממנכ"ל

משרד החינוך, יש הצעת פשרה שהיא מקובלת עליי. הצעת הפשרה הזו, שאותה יפרט
המנכ"ל מדברת על שני דברים
א. מה צריר לעשות השנה וההצעה היא ליותר מאשר ביטול

חומרי המלאבה בגני הילדים, בערר פי שלוש. ב. איך אנחנו מסיימים.

לוועדת חחינוך יש יחסים של שיתוף פעולה עם ארגון ההורים הארצי והנז כבר חברים

קבועים בוועדה. דיברתי עם מר שי לחמן, אבל אי אפשר שלא להתחשב בכך ש"הפעימה"

שהיתה בשנה שעברה לא הביאה לידי החזרת מאות מיליונים של קיצוצים שנעשו ב- 96'

וב- 97/ ''הפעימה" היתה לגבי 98', היא לא החזירה למשרד החינוך והתרבות את מה-

שנלקח בדיונים על התקציב ב- 96' וב- 97'. צריך גם לקחת בחשבון שעדיין אין לנו תקציב

של 99' ואנחנו נחושים, והצהרנו על כך שנעמוד מאחורי השר לוי והנהלת משרד החינוך

לא לאפשר קיצוצים מחודשים גם בשנת התקציב הזו. מה עוד שיש לנו שורה של נושאים

חדשים. עוד מעט נדון על תכנית החומש שלא יכולה לבוא מתקציב רגיל של משרד החינוך,

אלא צריכח לבוא גם מתקציבים נוספים.
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
זה צריר להיות תקציב מיוחד.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש את נושא הבטיחות חה ברור שזה לא יכול לבוא רק מתקציב משרד החינוך. גם לזה

צריר להיות תקציב מיוחד. את יום חינור ארור הנהגנו מינואר השנה, אר נתקלנו בקשיים

וכדי להתגבר על הקשיים האלה ולהשלים את התהליר הזה של 500 בתי ספר במאה

יישובים וגם להוסיף בתי ספר ויישובים לנושא הזה, צריר עוד תקציב וגם זה לא יכול לבוא

מהתקציב הרגיל.

אני אומר את הדברים האלה מראש ואני דבק במה שנאמר ב- 28 במאי 97/ אז דחינו

הצעה של משרד ה חינור ולאחר מכן קיבלנו את הפשרה שהזכרתי קודם. אז אמרנו שמשרד

החינור צריר להגיש לנו לוח תשלומים מופחת לשנה הקרובה עד לביטולו המוחלט

בהדרגה, תור ארבע שנים. יש מי שעושה את החשבון שארבע שנים זה החל מ- 94' ויש מי

שיכול לעשות חישוב שארבע שנים זה מ- 96/ אני רוצה להיות הגון עד הסוף, מה שקרה

ביו 94' ל- 96, על כר היו בחירות במאי וכל אחד שהצביע אז, עשה גם את החשבון הזה.

אני לא יכול לדרוש במצב הזה, כאשר אני רוצה לתמור בשר החינור ובמשרד החינור

בדרישה לתקציבים מיוחדים בנושא הבטיחות, בנושא יום חינור ארור' בנושא המגזר הערבי

ויהיו לנו גם דו"חות בנושא הבידואים צפון ובידואים דרום ובנושאים אחרים. אני לא יכול

לעמוד על כר שזה ייסתיים ב- 1 בספטמבר שנת 2000. אבל צריכה להיות תוכנית ברורה

מאוד של הפחתה מתמדת. בשנה שעברה אומנם לא הפחתנו, אר גרמנו לכר שלא תהיה

התייקרות. השנה אנחנו מפחיתים.

אנחנו לא מסתפקים בהצעה לביטול התשלום לחומרי מלאכה בגני ילדים, אר אני רוצה

שתבינו שמה שמר בן-ציון דל יציג עכשיו אומר שמ- 1 בספטמבר 1998 כר וכר הורים בכר

וכר כיתות לא ישלמו יותר תשלומי חובה. כמו שיום חינור ארור מבוצע בהדרגה כר גם

כענין הזה אני רואה לנגד עיניי תוכנית לביטול מוחלט.

אני רוצה להוסיף שלא יהיה מצב שיעבירו דברים דרר תשלומי הורים מרצון. לשם כר

צריר גם פיקוח. על הנקודה הזו ידבר מר לחמן ויסביר למה הכוונה. יש לארגון ההורים

הצעה שבאופן כללי מקובלת עליי, איר אנחנו מפקחים שהדבר הזה אכן יתבצע.

קראתי ביום שישי האחרון בעיתון ''כל העיר" מה קורה בחינור הדתי בירושלים. מה

שקורה הוא בלתי נסבל, שכן לא כל הדתיים הם בעלי אמצעים, רוב רובם הם כמוני

וכמוכם, מעמד בינוני. מדוע הם צריכים לשלם סכומים גבוהים כאלה? בדקתי את הנושא

ונראה שהכתבה אכן נכונה.

לפיכר המאמץ שלנו להפחתת העול ולהורדה נוספת בעול נמשר גם אם אנחנו צריכים

להאריר קצת את התקופה.
בן-ציון דל
בנושא תשלומי ההורים ההצעה שלנו מדברת על כר שמעבר למה שנתן המשרד בעבר,

דברים שהמשרד סופג כל שנה מחדש, השנה אנחנו מתכוונים לפטור את ההורים מתשלום

עבור חומרי מלאכה בגני ילדים. זה דבר שהודענו עליו כבר והוא מוסכם וברור. מעבר לכר,

בכל אותם בתי ספר שבהם מתקיים יום חינור ארור' כלומר נבדק בהם הרקע הסוציו--

אקונומי של האוכלוסיה, אנחנו מתכוונים לבטל את התשלום עבור חומרי מלאכה לאותם

הורים במסגרת יום חינור ארור.
היו"ר עמנואל זיסמן
לא, אתה אומר שבכל מקום שיהיה יום חינור ארור לא יהיו תשלומי חובה של הורים,

אם זה חומרי מלאכה או משהו אחר. לא יהיו יותר תשלומי הורים, יש הבדל. בבית ספר

ששם יהיה יום חינור ארור שם ההורים לא ישלמו תשלומי חובה לבתי הספר.
בן- ציון דל
תשלום החובה שעליו דובר עד היום, זה חומרי מלאכה. אני רוצה שהדברים יהיו

ברורים ולכן אני אומר את הנושא. באותם בתי ספר שיתקיים יום חינוך ארוך לא יהיה אותו

תשלום חובה, קרי, חומרי מלאכה.
היו"ר עמנואל זיסמן
ואם יש תשלום חובה אחר?
בן- ציון דל
מהו המשהו האחר? אני אומר את הדברים באופן ברור.
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו סיכמנו משהו אחר. הורים בבתי ספר שבהם מתקיים יום חינור ארוך, היכן שזה

יהיה וכמה שזה יהיה, לא יהיו חייכים יותר בתשלום הורים.
בן- ציון דל
אני מוכן גם לקבל את הנוסח שלה אדוני היושב ראש: באותם בתי ספר בהם יתקיים יום

חינור ארור, ההורים יהיו פטורים מתשלומי חובה.

2. בכל בתי הספר של החינור המיוחד, בהם מימלא להורים יש הוצאות שונות בגין אותו

ילד שנמצא בחינוך המיוחד, ההורים יהיו פטורים מתשלומי חובה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני רוצה לתרגם את הדברים האלה. פירוש הדבר הוא שבגני ילדים, בבחי ספר לחינוך

מיוחד בכל הארץ, ללא הבדל מין, גזע ודת ובכל מקום בו יתקיים יום חינוך ארוך, לא יהיו

תשלומי חובה של הורים. בינתיים אישרנו יום חינוך ארוך ב- 500 בתי ספר ב- 100 יישובים,

ההסדר הזה יחול בכל מקום שיהיה יום חינוך ארוך, גם שם יהיה פטור מתשלומי חובה של

ההורים.

לא ניתן לדעת בדיוק מה העלות של ההצעה הזו. לפי הערכתי זה מסתכם בין 27 ל- 30

מיליון שקלים. זה שליש מהסכום הכולל של תשלומי ההורים. זה הכי חברתי והכי שיוויוני

שיכול להיות. אם הכרנו ביישוב ובבית ספר ששם צריך להיות יום חינוך ארוך, אז צריך

ללכת עד הסוף ולתת גם שם פטור מתשלומי הורים. זה יכול אולי להביא לשינוי בכמה

מקומות בהם לא רוצים יום חינוך ארוך. יש מקומות נוספים שרוצים את החסדר הזה ויש

ערים שרוצות להחיל את זה על כל העיר ועל כר נדון בהמשך

כל התוכנית הזאת תסתיים ב-1 בספטמבר שנת 2001. כלומר, משרד החינוך מתחייב -
בן- ציון דל
אסור לי להתחייב. יש בעיה למשרד להתחייב מעבר לשנת הלימודים. איך אני יכול

להתחייב, מה אני שך האוצך?
שמואל ריפמן
זה בניגוד לחוק התקציב.
ראובן ריבלין
בתוך תקציב משרד החינוך ניתן לתת את ההתחייבות,
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
העקרון מקובל והדברים ייעשו. אני מאוד חושש לתת התחייבויות שאין לנו סמבות

עליהן. אם אתם רוצים התחייבות אישית או התחייבות מוסרית, יש לכם. אם אתם רוצים

התחייבות תקציבית, אין לכם. לא אני בעל הבית להתחייב לתקציב, מ- 1 בינואר 99י אין

לי סמכות להתחייב. אני יכול להתחייב בראשון 99' על שנת 99/ בראשון 2000 לשנת

2000. זה החוק במדינת ישראל ואין אפשרות להתתייב מעבר לשנת התקציב. אם אתם

רוצים התחייבות של המנכ"ל ושלי אני יכול לומר שאנחנו הולכים ברצינות לביטול

תשלומי הורים. אנחנו עושים השנה מאמץ גדול ולא פשוט ואני סומר מאוד על יושב ראש

הוועדה וחברי הוועדה שיתנו יד בדיוני התקציב כדי שתקציב משרד החינוך לא ייפגע, כי

בזה תלוי כל הענין. צריך לרכז את כל הסיעות כדי לא לתת לפגוע בתקציב החינור.

על סמך זה אני אומר שהשנה אנחנו נלך שלב אחד ובשנת הבאה יהיה שלב נוסף, עד

שנסיים את הענין. אבל לתת פה נייר של חתימה תקציבית, אני לא יכול.
היו"ר עמנואל זיסמן
במקביל, אדוני השר, אתה גם מתקדם בדרר אחרת. אם יום חינוך ארור יונהג בעוד בתי

ספר, צריר לבטל גם שם.
שר המינור, התרבות והספורט יצחק לוי
אנחנו ניקח את הנתון הזה במסגרת ההוצאות. בכל מסגרת של יום חינור ארוך, ההוצאות

של ההורים יוכנסו לתקציב של יום חינוך ארוך. אם בשנה הבאה נחליט על דרך זו או אחרת

של יום חינור ארוך, הרי הדברים כאן צמודים אחד לשני.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה אומר שאם בשנה הבאה יהיו 1,000 בתי ספר שיונהג בהם יום חינור ארוה אז

ההסדר הזה יהיה בכולם.
בן ציון דל
זו הכוונה שלנו.
שר המינור, התרבות והספורט יצחק לוי
חבילה של יום חינוך ארוך כוללת פטוך מתשלומי הורים. אם נניח יהיה xתקציב ונוכל

להפעיל ב- 500 בתי ספר יום חינוך ארוך בלי פטוך מתשלומי הורים או ב- 400 עם פטור

מתשלומי הורים, אנחנו נעשה את זה ב- 400. אנחנו נצמיד את שני הדברים. מכיוון שהנושא

של יום חינוך ארוך הוא חוק והוא צריך לרוץ במשר כמה שנים ולהגיע לכל הארץ, אני

מקווה שזה יוכל להיות כך ועל ידי ההצמדה הזאת אנחנו אומרים שהענין הולר יחד.
ראובן ריבלין
האם התיקצוב של האוצר ליום מינור ארוך הוא במשק סגור.
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
התיקצוב של האוצר ליום לימודים ארוך מהשנה הזו הוא במשק סגור.
ראובן ריבליו
אם כך הדבר חח משק סגור, אז מדוע אתה לא יכול להתחייב? אתה יכול להתחייב.
שר החינור, התרבות והספורט יצחק לוי
כי אני לא יודע אם האוצר יתן לי על פי החוק את הכסף. עוד אין לי הבטחה של האוצר.
ראובן ריבלין
כפוף לזה הכל יתקיים, אין בעיה.
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
אין לי הבטחה של האוצר לתקציב של יום חינוך ארוך. הלוואי שהיה לי.
ראובן ריבלין
אתה אומר למעשה שיכול להיות שהאוצר יפר חוק ואז אין לך.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש חוק להנהגת חינוך חינם בגיל הרך שקיים כבר 14 שנים וביטלו אותו.
ראובן ריבלין
אולי הדברים שלי לא הובנו. יכול להיות שחוק יום חינוך ארוך מתוקצב, אבל יש חסר

במשרד החינוך בענין אחך ואז הוא לוקח מתקציב יום לימודים ארוך כדי לפתוך חסך

במקום אחך. אז יוצא שיש צורך בתשלומי הורים.
היו"ר עמנואל זיסמן
ההצעה שמוצעת היא הצעה עקרונית ושיוויונית שאין כדוגמתה. מצד אחד מתקדמים

עם יום חינוך ארוך ומרחיבים את המסגרת, כשיש כל מיני בעיות, אך בכל זאת זה הכיוון.

ככל שזה יתרחב ויגדל, הורה ששולח ילדים לבית ספך שיש בו יום חינוך ארוך, יודע שאין

לו תשלומי חובה.
איציק כהן
למען הסר ספק וכדי למנוע אי הבנות בעתיד, שיגידו סיכמתם או לא סיכמתם. אני

שכיר לחברים שיושבים פה שבמסגרת הנסיונות של השנים האחרונות לצמצם את תשלומי

החובה, ביטלנו חלק מהסעיפים והמשרד לקח על עצמו מימון של חלק מהפעולות שבעבר

התשלום להם ניגבה על ידי ההורים. נותרו שלושה נושאים שהוגדרו בשנת הלימודים
תשנ"ח כתשלומי חובה
חומרי לימוד וערכות להוראת הטכנולוגיה, קרי חומרי מלאכה.

המנכ"ל והשר התייחסו כרגע למימון המשרד לסעיף זה, כלומר שבתי ספר של יום חינוך

ארוך, המשרד יממן בבתי ספך אלה ובבתי הספך של החינוך המיוחד, את הסעיף של חומרי

לימוד וערכות להוראת הטכנולוגיה.ישנו סעיף נוסף - ביטות תאונות אישיות. אין בכוונת המשרד לממן מתקציבו את הסעיף

הזה. אני חושב שההורים הודיעו בעבר בוועדת המשנה וגם בוועדה זו, שהם מעוניינים

להפעיל תשלום לביטוח תאונות אישיות בתשלום חובה. איו בכוונתנו לממן את זה

מתקציבי המשרד.

סעיף שלישי שבתשנ"ח הוגדר כתשלום חובה - שירותי בריאות השן. בדיון שקיימנו

בוועדה אמרנו שזה לא ייכלל במסגרת תשלום חובה, אבל רשויות מקומיות שירצו להפעיל

את זה יוכלו להפעיל את זה ואז לגביהם זה יהיה תשלום חובה. המשמעות של זה היא

שאנחנו לא נממן ב- 500 בתי הספר את שירותי בריאות השן. אני מקווה שהדברים ברורים

לחלוטין.

לגבי כל יתר התשלומים, אנחנו מדברים על הצמדתם למדד, כפי שנהגנו בשנים

האחרונות בתיאום עם משרד האוצר, בחתימה של שר האוצר ושר החינוך.
שי לחמן
אני רוצה להביע בשם ארגון ההורים הארצי אכזבה עמוקה גם מהתהליך השנה וגם

מהדברים שהושמעו פה. בבר בפברואר, אדוני היושב ראש, הפניתי אליך מכתב דחוף

וביקשתי שתפנה למשרד החינוך כדי לוודא שכל הנושא של תשלומי הורים לשנת הלימודים

הבאה, יובא לדיון בוועדת החינוך עוד לפני תום שנת הלימודים שחלפה. יושב ראש

הוועדה פנה בענין הזה, אני אישית דיברתי עם מר איציק כהן ועם ד"ר יאיר סמוכה והיתה

הבנה ברורה והסכמה שהענין יובא לדיון ואישור של ועדת החינוך של הכנסת עד חודש

מאי. לא רק שהדבר לא נעשה, אלא שמשרד החינוך הזדח ופירסם שני חתרי מנכ"ל בלתי

חוקיים.
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
התנצלנו כבר על כך. אל תחזוך על כה דיברנו על כך ואני חושב שהיתה אי הבנה. אז

דיברנו שכן נוציא חתר בהסכמתכם, כנראה שהענין לא הובן וחזרנו בנו.
משה שיינפלד
כאשר דיברנו החתר היה כבר מודפס.
היו"ר עמנואל זיסמן
מה אתם רוצים יותר מהתנצלות?
שי לחמן
אני רק מתאר את העובדות, כי חשוב שהדברים ייאמרו.

מעבר לכה הנושא של סעיף חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות הוא לא דבר חדש שעלה

השנה. הסעיף הזה עלה בדיונים עם התחייבות מפורשת של משרד החינוך לבטל את הסעיף

הזה. ישנו מכתב התחייבות של מנכ"ל החינוך דאז ליושב ראש ועדת החינוך, מר איציק כהן

יודע על כך וגם כל חברי הוועדה. ביוני 1994 היתה התחייבות מפורשת של משרד החינוך

שסעיף חומרי מלאכה יבוטל בהדרגה עד תשנ"ח. היתה החלטה של ועדת החינוך של

הכנסת הנוכחית, בראשותך אדוני היושב ראש, מיולי ואוגוסט 96'. האחרונה שבהן אומרת:

התשלום עבור חומרי מלאכה מבוטל בהדרגה כאשר שנת הלימודים תשנ"ח תהיה השנה

האחרונה לתשלום עבור סעיף זה.ב- 25 במאי היתה לנו פגישה עם כבוד השר יחד עם חבר הכנסת זאב בוים ומנכ"ל

הנזשרד. חבר הכנסת בוים, שהוא יושב ראש תת הוועדה לתשלומי הורים, פנה לשר ואמר

במפורש שזו החלטה של ועדת החינור של הכנסת וחייבים לבטל את הסעיף הזה. אבל מתור

הערכה שיקשה לבטל סכום של כ- 100 מיליון ש"ח בתור שנה הוא מציע לחלק את זה

לשנתיים, 50 מיליון ש''ח יבוטלו בשנה הקרובה ועוד 50 מיליון ש"ח בעוד שנתיים. הוא

אפילו הציע שכבוד השר יחד עם חבר הכנסת זיסמן והוא, חבר הכנסת בוים, ילכו לראש

הממשלה ולשר האוצר כדי למצוא מקור תקציבי ממשלתי אלטרנטיבי למימון הסעיף הזה,

משום שהשר הודיע לנו בתחילת הישיבה שמשרד החינור אינו יכול לספוג זאת.

על אותה הצעה חזר חבר הכנסת בוים בישיבת ועדת החינוך האחרונה לפני שנתיים.

אנחנו עצמנו באנו גם כן, מתור תחושה שיש כאן תהליך הדרגתי ורצינו להביא אותו ברוח

טובה לידי סיום ולכן הסכמנו. למרות שהחלטת הוועדה מדברת על ביטול הסעיף עד

תשנ"ח, ואנחנו כבר בתשנ"ט, אמרנו שאנחנו מוכנים ללכת לקראת ועדת החינוך ולפרוש

את זה על פני שנתיים. באנו עם הצעה, אני חושב שקולה, רצינית וממלכתית, ואמרנו

שמשרד החינור יתחייב לבטל את הסעיף הזה בגני הילדים, מדובר בכ- 10 מיליון שקלים.

ביקשנו לבטל את הסעיף הזה גם בחטיבות העליונות ששם הענין הזה הוא גם בעייתי

מבחינה משפטית. חברי ריימונד לדווין הסביר את הענין הזה ואתה, אדוני היושב ראש,

קיבלת את ההסבר ואמרת שזה הגיוני. לגבי החטיבות העליונות מדובר בעוד כ- 18 מיליון

שקלים, בסך הכל 28 מיליון שקלים. זה אפילו לא מתקרב לחצי הביטול של הסעיף כולו.

במקביל הצענו להקפיא את מחיר השנה שעברה לשאר שכבות הלימוד, דבר שמסתכם בעוד

10 מיליון. כר מגיעים בקושי ל- 40 מיליון, זה אפילו לא 50 מיליון שחבר הכנסת זאב בוים

תבע-דרש משר המינור ומהוועדה.

היום אנחנו שומעים מין הצעה שאני מוכרוו לומר שעל פני הדברים איננו יכולים לקבל

אותה. זאת מכיוון שיום חינור ארוך חל על 500 בתי ספר בשנת הלימודים החולפת. אנחנו

יודעים שאין 500 בתי ספר וגם לא 400 ואין 300.
איציק כהן
אתה טועה.
שי לחמן
אני לא יודע בדיוק מה המספר, אבל לנו ידוע שבשנת הלימודים החולפת וגם לקראת

שנת הלימודים הבאה, בתי ספר רבים הודיען שהם לא יצטרפו לפרוייקט הזה, בגלל בעיות

של היערכות.
היו"ר עמנואל זיסמן
בית ספר שלא רוצה, נלך להורים. נלך לאסיפות הורים ונוקיע את אותו מנהל או מנהלת

שמסיבות אגואיסטיות ואינטרסנטיות לא רוצים שיהיה יום חינור ארוך.
שי לחמן
אתה יודע שאנחנו תומכים בפרוייקט יום חינוך ארוך ובירכנו על כה
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו בעד יום חינוך ארוך ונראה אם ההורים יהיו איתנו או איתך.
חנה להב
אבל יום חינוך ארוך איכותי.
היו"ר עמנואל זיסמן
כן, אחרי שנגיע להסכם עם הסתדרות המורים.
חנה להב
ההסכם לא משנה, האיכות חשובה.
היו"ר עמנואל זיסמן
כל מה שאני אומר הוא רק לאחר שנגיע להסכם, כפי שהיגענו תמיד להסכמים. גם

הנהגת יום חינוך ארוך ב- 7 בינואר לא נעשתה בלי שהיה הסכם, גם עכשיו יהיה הסכם.
חנה להב
אנחנו באנו הרבה לקראת כדי להפעיל את זה.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מבקש שלא תתערבי בדו-שיח הזה שהוא אחר לגמרי. הוא לא נוגע לתביעות

המקצועיות של הסתדרות המורים וארגון המורים.
חנה להב
ברגע שאתה מעמיד את ההורים כנגד בתי הספה זה בהחלט נוגע.
היו"ר עמנואל זיסמן
התכוונתי למשהו אחר. אני אומר לך שיהיה הסכם כמו שהיה ב- 7 בינואר. אז היה וגם

עכשיו יהיה. בלי הסכם אנחנו לא ננהיג יום לימודים ארוך, אבל להפוך את יום החינוך

הארוך למין ערובה לדבך מסויים, זה לא נכון. מה עושה מר שי לחמן עכשיו? הוא מנהל

מו"מ, הוא החליט שזה 48 מיליון ואני החלטתי שזה 28 מיליון, למה? כי הם רוצים שזה

יהיה לפי מה שמר לדווין אומר. שקלנו את הנושא הזה ואמרנו שצריך ללכת לפי

קריטריונים של צדק ושיוויון. אני מאמין ביום חינוך ארוך ואני מאמין שנשיג הסכם איתכם

ועם מנכ"ל השלטון המקומי ועם כל מי שצריך. יש לנו זמן ועד 1 בספטמבך נשיג את

ההסכם הזה. אז לא יהיו רק 500 בתי ספה אלא יהיו 600 או 700 ויותר, כי זו המטרה של

המדינה. במקרה מה משרד האוצר לא יכול להיות סטטיסט, כי משרד האוצר מאוד מעוניין

ביום חינור ארוה משרד האוצר נתן השנה לשם כר 270 מיליון ש"ח והוא עוד יצטרך לתת.

למרות זאת לא ניתן מנוח למשרד האוצר, כי מדובר במשהו שהוא מחוץ לתקציב הרגיל של

משרד החינוך לא אני הצטלמתי עם השר המר ז"ל, ראש הממשלה הצטלם. הוא הכריז

במסיבת עתונאים שהוא הולך לקראת רפורמה והוא צריר לשלם בשביל הרפורמה הזאת.

לכן, שימי לב על מה הוויכוח עכשיו. אני אומר בצורה גלויה ביותר שזו פשרה. נכון

שוועדת החינוך התחייבה, חברת הכנסת דליה איציק התחייבה, אם היא יכולה שתקיים את

מה שהיא התחייבה. אני כן מקיים והחברים שלי בוועדה כן מקיימים ועובדה היא שבשנה

שעברה עשינו משהו. אני רוצה עוד כספים לעוד מטרות מאוד חשובות שנדון בחם. לכן אם

הייתי לוחץ על השר לתת כבר עתה את כל ה- 100 מיליון, הייתי מקריב נושאים אחרים

שאני מעוניין לקבל מהשר. יכולים לטעון שיש לשר ה חינור תקציב של 20 מיליארד, אבל

שני שליש הולכים לשכר מורים, מה גם שאני גם רוצה לשפר השנה את שכרם של המורים.לכו מצאתי לנכון להעיר את ההערה, כי היו אומרים שאם התחייבנו צריר לקיים, כמו

שעיתונאים אומרים בכל מיני נושאים. אני אומר במפורש שזו פשרה תאת גם דעתו של חבר

הכנסת זאב בוים. אם השגנו 30 מיליון בדרר הזו, זה יותר שיוויוני ומוסרי מאשר לתת

לכיתות הגבוהות של מר ריינוונד לדוויון.
ריימונז לדווין
אני מסכים ואני חושב שאתה צודק במה שאמרת ושחכם מטעמר לדבר באופן אישי.

אבל כאשר מדובר על כל תשלומי חובה בשלוש מסגרות, גם בגן ילדים, גם בחינוך המיוחד

וגם היכן שיש יום לימודים ארור, הורים לא ישלמו בכלל שלושה סעיפים: חומרי מלאכה,

בריאות השן וביטוח.
שר החינור, התרבות והספורט יצחק לוי
למה אני צריר לשלם רפואה. זה שייר למשרד הבריאות. אנשים משלמים מס בריאות.
ריימונד לדווין
אז תסדר את זה עם משרד הבריאות.
שי לחמן
למה אני צריר לשלם?
שר החינור, התרבות והספורט יצחק לוי
אל תשלם, אבל מדוע זה נוגע למשרד החינור? אתה עוד מעט תגיד לי שמשרד החינור

צריו לשלם עבור בעיות של איכות סביבה. לוקחים את משרד החינור ועושים אותו משרד

משטרה במגרשי כדורגל. עושים אותו משרד תחבורה בהסעות, עושים אותו משרד בריאות

ברפואת שיניים. אני לא רוצה את זה, קחו את הכסף, תלכו למשרד הבריאות ושכולם יהיו

בריאים ותעזבו אותנו מהנושא הזה.
שי לחמן
אדוני השר, אני הולר לגישתך, אז שוועדת החינור לא תאשר את התשלומים האלה

כתשלומי חובה.
שר החינור, התרבות והספורט יצחק לוי
שוועדת החינור תעשה מה שהיא רוצה.
שי לחמן
אם מדובר בשיוויוניות, אז זו השיוויוניות בהתגלמותה.
שר החינור, התרבות והספורט יצחק לוי
אני תומר בר. ענין הבריאות הוא לא בעיה שלי. אני צריר לדאוג לכר שהילדים יקבלו

כל מה שאפשר בכל, אר בראיה תקציבית כאשר מדינת ישראל קובעת מס בריאות לכל אחד

והיא מכסה לו את הכל, אני לא מבין למה דווקא בריאות השן של הילדים צריר לצאת

דופן.
עבד-אלוהב דראושה
אלה השיניים של התלמידים שלך.
שר החימר, התרבות והספורט יצחק לוי
ההורים שלהם משלמים במשכורת מס בריאות.
ואליד צאזק חאג'-יחיא
אדוני השר, בגישה הזו התלמידים נופלים בין הכסאות, בין משרד המינור למשרד

הבריאות.
שר המינור, התרבות והספורט יצחק לוי
נזמין את שר הבריאות ושר האוצר ונדון בשאלה מי משלם רפואה בישראל.
שי לחמן
כבוד היושב ראש, אתה דיברת על כך שמדובר בפשרה. אנחנו יודעים שאנחנו עוסקים

בפשרה, אבל לצערי מה שמדובר כאן באמת זה פשרה על פשרה. אני חושב שבסוף הסיכום

יהיה פשרה על פשרה על פשרה. מכיתן שהפשרה שחבר הכנסת בוים, שהוא יושב ראש תת

הוועדה לתשלומי הורים, הציע לפרוש את ביטול הסעיף הזה לשנתיים. אנחנו הסכמנו

אפילו לפחות, ירדנו אפילו ל- 40 מיליון. אני מבין שיש אילוצים תקציביים.
שר המינור, התרבות והספורט יצחק לוי
אם אתה מבטיח לי שזו התביעה האחרונה שלך השנה, אני אחשוב על זה.
שי לחמן
איזה עוד תביעות יש לנו השנה?
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
אז לא נדבר על ילדים דיסלקטים וכוי. אם אתה מתחייב לי פה שארגון ההורים לא יבוא

בתביעות במשר כל השנה, אני מוכן לתת לר תשובה תוך 24 שעות.
שי לחמן
על איזה דרישות אתה מדבר? אנחנו מדברים עכשיו על תשלומי הורים. אני אישית אוהב

אתגרים והארגון שלנו מתמודד עם מאבקים קשים ומנהל מאבקים ציבוריים לאורר שנים.

אני מקבל את האתגר שלך, אנחנו מדברים על סעיף חומת מלאכה בלבד, אנחנו יורדים

מדרישות אחרות שלנו, יש לי כאן רשימה שלמה ועל חלק מהדברים דיברתי עם חבר

הכנסת זיסמן.
שר החינור, התרבות והספורט יצחק לוי
לא רק בתשלומי הורים לא יהיו לך תביעות, אלא גם בנושאים אחרים.
היו"ר עמנואל זיסמן
מאחר שיש לי גם אחריות עליה אני מציע לר מר לחמן, לא לתת שום התחייבות.
שי לחמן
בנושא של חומרי מלאכה אנחנו עומדים על כר שההצעה של חבר הכנסת זאת בוים,

יושב ראש תת הוועדה לתשלומי וזורים, תהיה בעינה ואנחנו נהיה מוכנים להתחלק חצי

בחצי. או לחילופין אנחנו נהיה מוכנים שיבוטלו תשלומי החובה. אני חחר ואומר שכדאי

שתשקלו זאת מכיוון שמבחינה שיוויונית אין הצעה יותר טובה ויותר נכונה. אנחנו מציעים

לבטל את תשלומי החובה כליל בגני הילדים, בחינור המיוחד, בבתי הספר שיש בהם יום

חינור ארור וכן את ביטוח תאונות אישיות.

דבר נוסף, בעקבות פרסום חתרי המנכ"ל, הבלתי חוקיים שיצאו, בשטח שוררת היום

אנדרלמוסיה מוחלטת ומנהלי בתי הספר הוציאו בקשות תשלום חריגות.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה לא צריר לדבר על העבר, ביטלנו את החחר והשר התנצל על כך
שי לחמן
אני מדבר על מה שקורה בשטח.
היו"ר עמנואל זיסמן
לפי מה שנחליט היום ייצא חתר מנכ"ל חדש שיסדיר את הכל.
בן- ציון דל
בעקבות הדברים החוקיים שלר, ייצא חחר מנכ"ל חדש.
שי לחמן
כדי להסדיר את הנושא הזה אחת ולתמיד, הנושא של פיקוח על כספי הורים, אנחנו

מבקשים להחזיר את זכות החתימה לוועדי הורים בחשבונות בתי הספר, כפי שהיה נהוג

לפני שנים.
חנה להב
בשום אופן לא.
שי לחמן
זה היה קיים בעבר ומכיוון שהיוס הוראות מנכ"ל אינן מקויימות -
חנה להב
אין סמכות בלי אחריות. לא יכולה להיות סמכות בלי שתהיה אחריות.
זאב דורות
זה לא היה קיים אף פעם. הוא מטעה את האנשים, זה לא היה קיים אף פעם.
שי לחמן
זה כן היה קיים. זה קיים היום בבאר שבע ועוד מקומות.
חנה להב
כמה אתם עוד רוצים לבלוע? תהיו מנהלי בתי ספר ודי.
שי לחמו
היום על פי הוראות חוזרי מנכ"ל חלה חובת דיווח על כספי הורים בסוף כל שנה וגם

במשר השנה. הדיווח הזה אינו ניתן על ידי מנהלים, צריר להתחנן ומנהלים לא מוסרים שום

דיווח על השימוש שהם עושים בכספי הורים, לעיתים תור העברות מסעיף לסעיף. יש לנו

כמה מקרים כאלה ומר איציק כהן ודיר יאיר סמוכה יודעים את המצב לאשורו.
חנה להכ
יש ביקורות מוסמכות.
שי לחמן
הכספים הם שלנו. הם לא של המורים, הם לא של המנהלים והם לא של משרד המינור.

זכותנו לדעת מה נעשה בהם. הואיל שאנחנו לא מקבלים דיווח אנחנו דורשים שיהיה על כר

פיקוח.
זאב דורות
אני רוצה להתייחס לשני דברים בהצעה של מר בן-ציון דל. זו השנה השלישית שיש

הקפאה בתשלומי החובה לחומרי מלאכה וטכנולוגיה תה עומד על 55 שקלים כבר השנה

השלישית. אנחנו לא מבינים בכלל מדוע הסכום הזה הוקפא . כמו כן המנכ"ל הצהיר

שביום חינוך ארור המשרד נוטל על עצמו את התשלום. זאת אומרת היכן שאין יום חינור

ארור, יגבו מההורים. אותו סכום יגיע גם לבתי ספר שיש בהם יום לימודים ארור ובבתי

ספר שבהם זה לא קיים, הרי מדובר על תוספת תקציב. אנחנו רוצים להבין מה יתנהל

במסגרת יום לימודים ארוך, האם אותו סכום יהיה גם בבתי ספר כאלה וגם באחרים? איר

זה אפשרי?

דובר גם על בתי ספר לחינור מיוחד. בתי ספר לחינור מיוחד מהווים בין 3 ל- 5%

והמגמה היום בהרבה בתי ספר שתהיינה כיתות לחינוך מיוחד, משום שהמגמה היא לפתוח

כיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים. אם כך מדוע הכיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר

רגילים לא יהנו מאותו דבר?

לגבי הסמכות שדיבר עליה מר שי לחמן. אין סמכות ללא אחריות. זה תפקיד וולונטרי

ולכן אי אפשר לחתום על נושא של כספים בתפקיד וולונטרי ללא אחריות. מבקשים סמכות

ללא אחריות, זה לא יכול להיות ואנחנו לא נקבל את זה.
ראובן ריבלין
מענין לענין באותו ענין, אני חייב לחזור לשנה קודמת. בשנה הקודמת מערכת החינוך

התייצבה בפני בעיה רצינית ביותר וכתוצאה מההסכמה על יום לימודים ארוך נפתרו גם

בעיות שלא היו באותו ענין. היו 270 מיליון שקלים והם יועדו במשק סגור כביכול, ליום

לימודים ארוך. בסכום זה מצאנו פתרון שהוא בבחינת קסם, להפוך את 270 המיליונים

לשתי מטרות שכל אחת מהן שווה 270 מיליון והצלחנו לעשות זאת ואני מברך את המנכ''ל.יחד עם זאת היינו מוכנים לתת יד, כאשר גם לא ידענו מתי יום לימודימ ארוך יחל ואז

יכולנו לשתק עם התקציב. למיטב ידיעתי, כחבר ועדת החינוך וכחבר כנסת שמאשר את

תקציב המדינה, ולכו תשוב שגם יושב ראש הוועדה יהיה מודע לזה, אנחנו מבינים שבין

שני המשרדים יש חלוקה, דהיינו משרד האוצר, ירום הודו, ומשרד החינור שצריר לעסוק

במלאכה. הוקצו למשרד החינוך 100 מיליון שקלים ל- 100 אלף שעות לימוד ביום לימודים

ארוך. איני בטות בנזכומים, אבל הוקצה סכום מסויים לשעות לימוד פרופר. פירושו של דבר

שכל תשלום שהוא לא נוגע לשעות הלימוד באופן נקודתי, יורד משעות הלימוד. הנה למשל

אנחנו לוקחים מאותו סכום שהוא במשק סגור כסף למניעת תשלום הורים, הפועל היוצא

האחד והיחיד הוא הפחתת שעות, אלא אם כן תראה לי מקור תקציבי אחר.

יושב ראש הוועדה מנהל בצדק משא ומגע ונחף בצדק בהורים ובמורים. השאלה שלי

היא אם אנחנו פה עושים פה "צחוק מהעבודה", כי בסר הכל מדובר עוד פעם באותו כסף.
שר החינור, התרבות והספורט יצחק לוי
אני יכול לענות לר בשאלה. כאשר ב- 94י ועדת החינוך החליטה את ההחלטה החשובה

הזו של ביטול תשלומי הורים, מה היה המקור התקציבי לזה?
ראובן ריבלין
משרד החינוך.
שר החינור, התרבות והספורט יצחק לוי
כן, אבל איזה סעיף?
ראובן ריבלין
אני שואל אותך. אם יתנו לי להיות שר החינוך בשנה הבאה אני אדע מה היה בשנה הזו.

אדוני יושב ראש הוועדה, אני מציע שמטעמך תצא השאלה הבאה: הרי שנת הלימודים

מתחילה בספטמבר והתקציב מתחיל מינואר. מספטמבר עד ינואר, מאיפה נממן את זה?

אולי במקום תשלום ההורים, אנחנו, חברי הוועדה נשלם את זה.
היו"ר עמנואל זיסמן
בדרך כלל אתה עוזר לצאת מסבך, אבל היום אתה מכניס אותנו לסבך. אנחנו נצא

מהסבך.

אני מבקש מהמנכ"ל להתייחס לדבריו של מר זאב דורות, בקשר לכיתות החינוך המיוחד.

כמה כיתות כאלה יש לפי הערכתך?
זאב דורות
זה בערך כמו בתי הספך המיוחדים.
אילן בהירי
זה כ- 3%. בכל בית ספר יש בממוצע כיתה אחת או שתיים של חינוך מיוחד.
רפאל אלול
ב- 94' אחת הבעיות העיקריות היתה חודשי השנה. אדוני השר, ניקח כסף מהתרבה.

הייתי ממלא מקום של יושב ראש ועדת החינוך וישבתי בוועדה שהחליטה את הענין ב- 94/
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
אז היה כסף.
רפאל אלול
היתה ממשלה אחרת.
זאב בוים
היתה ממשלה אחרת עם אצבע קלה על השיבר.
רפאל אלול
יושב ראש הוועדה היה חבר באותה ממשלה והסכים לזה.
היו"ר עמנואל זיסמו
לצערי הייתי בעד גירעון.
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
אז הגרעון גדל.
ראובן ריבלין
עד שפתאום הבנק לא שילם. בדיוק כשהוא התרגל נגמר לו הכסף.
רפאל אלול
אפשר לעשות הורדת ידיים. אני מציע שגם ההורים יוותרו כדי שאפשר יהיה להגיע

לפשרה.
היו"ר עמנואל זיסמו
הצענו פשרה כשלא נכחת.
אלי חכם
צריר לדאוג לכר שהכספים יגיעו ישר לבתי הספר.
חנה להב
ושיהיה צמוד.
היו"ר עמנואל זיסמו
צריר קודם להגיע להחלטה עקרונית ורק אחר נמצא דרכים ליישם.
היו"ר עמנואל זיסמו
לגבי דבריו של חבר הכנסת אלול. מדוע ב-1 בספטמבר 1995 הממשלה ההיא לא ביטלה

את ההחלטה שהתקבלה ב- 94'? אז לא הייתי בממשלה.
שי לחמן
היה ביטול הדרגתי של תשלומי הורים. ביטלו את השמירה והשכפול. התקבלה גם

החלטה על ביטול התשלום לבחינות הבגרות.
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
אבל אנחנו ביטלנו את התשלום לבחינות הבגרוח. הממשלה הקודמת גם ביטלה את

התשלום לגני הילדים.
זאב בוים
אני פונה להורים: אתם יודעים את דעתי מלכתחילה ואת עמדתי העקרונית. אמרתי את

דעתי לא רק בישיבה איתכם אלא גם אמרתי אותה לשר. היו החלטות וחזרו ואישררו

החלטות לביטול תשלומי הורים ושהממשלה תיקח על עצמה את הנושא הזה, בלוח זמנים

מה או אחר. אמרתי לשר שצריר לגמור את העניו הזה בשנתיים.

אני שביר את הדברים האלה כדי לומר לכם שאני שלם עם הפשרה על פשרה על פשרה,

כמה שאתם רוצים פשרות, שנעשו עד הפשרה האחתנה עכשיו. אני בתור יושב ראש תת

הוועדה, שמאמין בעקרונות של דו"ח ועדת לנגרמן ובכל ההחלטות שהתקבלו עד עכשיו,

אומר לכם לקבל את ההצעה הזו. זאת משום שבהצעה הזו, לצד ההקלה בעצם יש עמידה

על המשר העיקרון. יש פה קו רצוף שהולר לקראת סיבום הענין. אני לא יכול לומר אם זה

יהיה בעוד שנתיים או בעוד שלוש שנים, אבל אי אפשר להתעלם מזה גם בהשוואה למה

שהתקדמנו עד כה מאז שהתחלנו את העיקרון של ההפחתה.

יש פה קפיצת מדרגה בהפחתה, זה אומנם לא חצי מהסכום הנותר, אבל זה שליש. כי אם

ניקח את גני הילדים, החינור המיוחד ונוסיף את הענין של יום לימודים ארור, אני חושב

שכולם מסכימים שפה יש מרכיב מאוד נכון וחשוב. אם ניקח את כל זה ונראה את השורה

התחתונה, נכון שלא הגענו לחצי, אבל הגענו לשליש. אנחנו בקו ברור באותו כיוון, עם

קפיצת מדרגה, כדי להביא לעקרון הזה שבעוד שנתיים או שלוש או ארבע, העסק הזה

ייגמר.

אני כן מצפה מההורים שיקבלו את זה, כי גם לי לא קל ואני אומר שבכל זאת בנסיבות

שבהם אנחנו נמצאים, זה לפי דעתי המכסימום שאנחנו יכולים לבקש ולעשות.

יחד עם זה אני מבקש מראשי המשרד לשים לב היטב למה שאמר חבר הכנסת ראובן

ריבלין. אני לא חושב שיש כוונה של הוועדה, שבמסגרת הזו, תחת הכותרת של יום חינור

ארור, תיפול איזושהי שעה מסל שעות הלימוד של התלמידים. אסור לפגוע בשעות

ההוראה בדרך שנקבעה ליום לימודים ארוך אני יודע שהענין לא פשוט וצריר לחפש

ולנבור ביתר הסעיפים שמרכיבים את תקציב המשרד ולאתר את התקציב. זה לא פשוט,

אבל זה באמת מה שאנחנו רוצים.
בוי ציוו דל
אני חושב שחבר הכנסת זאב בוים נתן בעצם תשובות לכל השאלות שהועלו כאן.

ההערה של חבר הכנסת רובי ריבלין היתה חשובה ביותר ואני מצהיר שאף שעה אחת לא

תרד משעות הלימוד של יום חינור ארור בגין תשלומי הורים. אף שעה אחת.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מקבל את דבריו של חבר הכנסת בוים כסיכום שלי לנושא ואני רוצה להתעכב על

נקודה נוספת, התינור המיוחד. בכל בית ספר שיש בו יום חינור ארור יש גם כיתות של

תינור מיוחד. נשארו עוד מספר כיתות לחינור מיוחד בבתי ספר אחרים, עובדה שלא הייתי
מודע לה, ואני פונה לשר
המתחיל במצווה אומרים לו גמור. נוצר מצב כזה שבכל

המוסדות לחינור מיוחד ובבתי ספר שיש בהם יום לימודים ארור ההורים לא ישלמו את

תשלום חובה, אר בכיתות חינור מיוחד בבתי ספר אחרים כן ישלמו. לכו אני מבקש

שההסדר הזה יקיף את כולם, היינו, חינור מיוחד לרוחב ולעומק. לפי דעתי זה לא יעלה

הרבה כסף.
בן- ציון דל
אני רוצה להסביר את הרציו של העניו. בבתי הספר לחינור מיוחד נמצאים בעלי הפיגור

העמוק יותר, לכן החלטנו לסייע קודם כל לאוכלוסיה זו. הרי בשלב מסויים נגיע לכולם

ואז כולם יהנו מזה.
ד"ר יצחק קדמן
זה לא נכון. המדיניות של המשרד היא לשלב.
היו"ר עמנואל זיסמו
ידעתי שיש כיתות לחינור מיוחד בבתי ספר רגילים, אבל לא הייתי מודע לכר שכמעט

בכל בית ספר יש כיתות כאלה. כמה בתי ספר בסר הכל יש בארץ?
זאב דורות
שלושת אלפים בתי ספר. בכל מקרה לא נראית לי ההנמקה של מנכ"ל המשרד, כי מה זה

קשור לעומק הפיגור?
משה שיינפלד
האם ללקויי למידה אין הוצאות?
שר החינור, התרבות והספורט יצחק לוי
גם לילד רגיל לגמרי יש הוצאות. הרי כבר סיכמנו שלכולם מגיע פטור. אנחנו רוצים

להגיע בהדרגה שיהיה פטור גמור לכולם, לחינור מיוחד ולא מיוחד, פיגור עמוק ולא פיגור

עמוק, לגנים רגילים, לעניים ולעשירים, שכולם יקבלו. אנחנו לא מתווכחים על בך, אלא

על השלבים. זה לא ויכוח עקרוני שכרגע צריר להרים גבות וידיים.

השאלה היא אם הולכים על מסגרות שלמות או נותנים בתור מסגרות. אנחנו חשבנו

ללכת על מסגרות שלמות, כי אני חושב שזה לא נכון ללכת לפרטים. אם הולכים לתהליך

של שנתיים או שלוש, אני חושב שטוב ללכת על מסגרת שלמות, המסגרת הזו פטורה חאת

חייבת. אם ועדת החינור תעמוד על כה נבדוק את הנושא. מכיוון שבשנה הבאה, בעזרת

השם, נלר על עוד פלח מסויים, אז נלר על עוד מסגרות ועוד מסגרות. זו הצעתי ואם תהיה

החלטה אחרת ניתן לכר תשובות.
אילן בהירי
חינור מיוחד זו מסגרת שלמה.
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
יש היום כיתות משולבות וילדים אוטיסטיים בתור כיתות רגילות. מה הכוונה מסגרת

שלמה? הרי בתור אותה כיתה יהיו ילדים שישלמו ויהיו ילדים שלא ישלמו. ביו כר

הולכים לפטור גמור, השאלה היא באיזה שלבים. לפני רגע אמרו לפטור חטיבות עליונות

ולא דיברו על חינור מיוחד, מה קרה? אז הצענו הצעה אחרת ואם היינו מציעים חטיבות

עליונות אף אחד לא היה אומר מילה על החינוך המיוחד.

אני בעד ללכת על מסגרות שלמות ובתור זמן קצר שכולם יהיו פטורים.
ואליד צאדק חאג'-יחיא
לא רציתי להתערב בכל הויכוח הזה, מכיווו שיש כמה סעיפים שאינם קשורים למגזר

הערבי. אולי עכשיו נשמע על דברים אחרים, כדי שאולי ברומטר מצב הרוח שלנו ישתנה.

הנושא של תשלומי החובה שמשולמים על ידי משרד המינור לשלטון המקומי הועלה

מספר פעמים על ידי בוועדה וביקשתי שיהיה פיקוח צמוד בדרר נאותה. ביקשתי

שהתקציבים שמועברים לשלטון המקומי אכן יועברו לעניינים שיועדו להם. זאת מכיוון

שמלק מהמועצות המקומיות "מתפרנסות'' במרכאות או לא במרכאות מהתקציב הזה

והתקציב לא מגיע לתלמידים.
שר ה חינור, התרבות והספורט יצחק לוי
אתה צודק, אני מוכן להעלות את הנושא הזה בדיון עם האוצר.

2. תוכנית חומש לחינוך הערבי
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מציע לעשות שינוי בסדר היום ולעבור לנושא תוכנית החומש לחינור הערבי.
שר החינור, התרבות והספורט יצחק לוי
השר זבולון המר ז''ל מינה שלוש ועדות שתפקידן היה להציע שלוש תוכניות חומש
לשלושה מגזרים
המגזר הערבי, המגזר הבידואי צפון ומגזר הבידואי דרום. אנחנו אמורים

להקים ועדה גם לנושא של הדרוזים.

המגזר הערבי סיים תוכנית חומש אחת, שהיתה מוצלחת. קיבלתי דו"חות גם של

המחוזות וגם של ארגונים שעקבו אחר הענין. התוכנית הזאת סייעה לסגור פערים ואני

חייב לציין שהפערים עדיין לא נסגרו. יש עדיין הרבה מאוד מה לעשות כדי לסגור את

הפערים וכדי שהמגזר הערבי יהיה באותה רמת חינור כמו המגזר היהודי. במגזר הבידואי

המצב דומה, אולי אף יותר חמור ויש להבדיל בין צפון לדרום. בדרום המצב, מכל

הבחינות, הרבה יותר חמור מהצפון.

בראש הוועדה לתוכנית החומש במגזר הערבי עמדה פרופ' מרים בן-פרץ מאוניברסיטת

חיפה, בראש הוועדה לנושא הבידואים דרום עמד ד"ר יעקב כץ מאוניברסיטת בר-אילן.

בראש הוועדה לנושא הבידואים צפון עמד ד"ר גולדשטיין. נעשתה עבודה טובה מאוד.אני ראיתי בינתיים שניים מתוך שלושת הדו"חות, לגבי הערבים והבידואים דרום וביום

חמישי הקרוב אנחנו נלמד את הנושא של הבידואים צפון. אנחנו עסקנו בשישה סעיפים
עיקריים על פי דו"חות הוועדות
1. נושא הפיתוח והבינוי.

2. חינוך מיוחד במגזר הערבי.

3. מדע וטבנולוגיה.

4. מערך מסייע - אנחנו מתכוונים לתוכניות לימודים.

5. הכשרת מורים.

אלה חמשת הסעיפים המרכזיים שתוכניות החומש כוללות. אני לא אלאה את חברי

הכנסת ואת האורחים בפרטי פרטים והדו"חות פתוחים לעיון המבקשים.
עבד-אלוהב דראושה
אני מבקש שתשלחו אותם ליושב ראש הוועדה כדי שנוכל לראות אותם.
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
הכוונה היא לתקצב את שלוש התוכניות האלה בתיקצוב מסודר, כדי שאפשר יהיה

לבצע אח חוכניות החומש. מדובר בסכום כולל של כ- 1.3 מיליארד שקלים לשלוש

התוכניות יחד.
עבד-אלוהב דראושה
זה לא כולל את הדרוזים?
שר החינוה התרבות והספורט יצחק לוי
לא, זה לא כולל את הדרחים.

התקציב לתוכנית של המגזר הערבי הוא כמיליארד שקלים ושתי התוכניות האחרות

עלותן כ- 300 מיליון שקלים. אין לי בדיוק את הפירוט, אך זה כ- 150 מיליון לכל מגזר

בידואי.

התקציב של 1.3 מיליארד השקלים הוא לחמש שנים, היינו, כרבע מיליארד לכל שנה,

שיתחלקו בין המגזר הערבי, בידואים צפון ובידואים דרום. אני מקווה שממשלת ישראל

תקציב בסעיף מיוחד את הסכום הזה מחוץ לתקציבים הרגילים של משרד המינור. תוכנית

החומש הזו תביא לצמצום משמעותי של הפערים. אני לא בטוח אם כאשר נקבל את כל

התקציבים הללו התוכנית תסגור את הפערים לגמרי, אבל זה יביא לצמצום מאוד משמעותי

של הפער.

משרד החינוך מתכוון להעלות את הנושא בדיוני התקציב עם משרד האוצר ולהביא את

זה כאחת ההחלטות של המשרד לישיבת הממשלה. הכוונה היא להתחיל את התוכנית כבר

ני 99' ולסיים בשנת 2004. אני לא יכול כרגע לתת תשובה לגבי הימצאות הכסף, כי עוד

לא סיימנו את דיוני התקציב, מה גם שלא הגיעו עדיין להחלטות. אני מאוד מקווה

שהממשלה תלר לקראת הפרוייקט הזה שהוא פרוייקט ייחודי, חברתי וחינוכי בעל ערך רב

ומבחינתי בעל ערך רב מאוד.אתם כאן בוועדת החינוך יכולים לסייע ואמרנו שנסייע אחד לשני בכל הנוגע לחינוך

במדינת ישראל. אנחנו מעוניינים בפרוייקט הזה, אנחנו מעוניינים להשקיע בו ולעשות

אותו במלואו. כל אגורה שתהיה תלך רק לפרוייקט תוכנית החומש.

אנחנו מאוד מעוניינים שהממשלה תיענה לבקשה שלנו ותאפשר לממש את התוכנית.
ואליד צאדק חאג'-יחיא
והיה ולא היה?
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
והיה ולא היה, לא היה. זו מלחמה ציבורית, כמו כל מאבק. כמו למשל תשלומי הורים

שאנחנו נצטרך יחד איתכם למצוא את הדרכים התקציביות לסיים את זה.
ואליד צאדק חאג'-יחיא
או אי פתיחת שנת הלימודים.
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
אי פתיחת שנת הלימודים זה הכי קל. הילדים הם לא הילדים שלי, הם של כולם.
האשם מחאמיד
אני תמהה ומבקש לשאול מדוע חברי הוועדה צריכים לקבל את הדו"ח לגבי תוכנית

החומש מעמותות שונות כמו ועדת המעקב או שתי"ל ולא ממשרד החינוך.
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
משרד החינוך הביא את זה גם כן לוועדה.
האשם מחאמיד
אנחנו עכשיו דנים בנושא ואילולי ועדת המעקב לחינוך הערבי, לא הייתי יודע במה

מדובר.
היו"ר עמנואל זיסמן
הדו"ח לא היה.
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
האם לא קיבלתם אותו?
היו"ר עמנואל זיסמן
אמרתי בפתח הישיבה שעדיין לא קיבלתי. הנאום צריר להיות איר אנחנו משיגים עכשיו

את ה- 250 מיליון, זה העיקר. הבעיה שלי היא 250 מיליון ולהתחיל לעשות בהם משהו

בשנה הבאה.
האשם מחאמיד
זכותי כחבר ועדה גם לדרוש, שכחבר ועדה אני אוכל להתייתם לדברים בצורה רצינית.

אני כמובן תושב שתוכנית התומש באה באיתור של שנה, שכן היא היתה צריכה להיות

בסוף פברואר. אני מברך שסוף סוף זה הגיע ואני תושב שתברי ועדת החינוך צריכים

להתייצב, גם בדיוני התקציב, כדי לסייע שהנושא יקבל את התקציבים. עשינו את גם בעבר

כאשר עצרנו כמה קיצוצים והצלתנו בכמה דברים. אנתנו צריכים לסייע לשר התינוך

ולמנכ"ל משרדו כדי לקבל את התקציבים הדרושים.

אני תושב שאנתנו צריכים לשמוע מהשר בצורה תד משמעית שאבו ההמלצות האלה

ייושמו במלואן ושאכן יהיה תקציב. אתרת זה יהיה סתם נייר, אנתנו לא צריכים ניירות. אם

כולם יודעים שיש פערים גדולים ואפליה גדולה, הגיע עכשיו הזמן לגשר על פערים. הרי

אי אפשר לזרוק רק ניירות ולומר שיש דו"ח והמלצות. אני תושב שהשר צריר להתתייב פה

בוועדה שאכן ההמלצות האלה ייושמו.
שר התינור, התרבות והספורט יצתק לוי
אני לא יכול להתתייב. אתם בכנסת תצטרכו לשור לי. מה זה להתתייב? שאני אקת

מאיפה? צריר להשיג תקציב, אנתנו נעשה את זה יתד. יש לך אצבע בכנסת, לי יש אצבע

בכנסת, נעשה את זה יתד.
האשם מתאמיד
ללא כיסוי תקציבי וללא הצהרה תד משמעית של אנשי המשרד, אין שום תועלת בדו"ח.
עבד-אלוהב דראושה
אני לא רוצה להקשות על משרד התינוך, אלא לעזור לשר, למנכ"ל ולוועדת התינור, כדי

לעזור למערכת התינור הערבית. אני מברך על התוכנית וממה שהספקתי לקרוא עד עכשיו

אני מבין שיש כאן באמת מדיניות תיובית, תפנית טובה שבאה לקדם את מערכת התינור

בנוסף לתוכנית התומש הראשונה.

אני מקווה שהתוכנית תתבצע. כדי שהתוכנית תתבצע צריך כסף, אך עד עכשיו אני לא

רואה שיש כסף. אני בטות ששר האוצר יגיד לשר התינוך שאין לו כסף, כך גם ראש

הממשלה יגיד שאין לו כסף. אנתנו צריכים לתשוב איך חברי ועדת התינוך, מכל קצות

הקשת הפוליטית, ישרו בנושא, שכן מדובר בעניין תברתי, תינוכי ואנושי ששייך לבולנו. זה

לא עניו מפלגתי, זו לא פעימה ולא מדינה פלסטינית.

בכדי לקדם את הנושא אני מציע שוועדת התינור תשב בנוכתות שר התינוך עם שר

האוצר, כדי לומר לו בצורה ברורה שאנתנו תומכים בעמדת שר התינוך לגבי הפרוייקט. אני

לא רוצה שיהיו עכשיו שום ויכותים לגבי התוכנית אם זה מספיק או לא מספיק. אני

מסתפק בתוכנית הזאת ואני תושב שזה יהיה צעד תיובי גדול, רק צריך לדבך איך להשיג

את הכסף.
היו"ר עמנואל זיסמו
בשנה שעברה טיפלנו בנושא בניה של כיתות לימוד במגזך הבידואי דרום. פעולה

משותפת, מתואמת ומשולבת הביאה לידי כר שהיה אישור לבניית 117 כיתות.
עבד-אלוהב דראושה
זה היה צעד מיוני מאוד.
היו"ר עמנואל זיסמו
משרד האוצר, שלעיתים קרובות מותחים עליו ביקורת בוועדה הזו, כמו בנושא יום

מינוך ארור, היה בסדר. מאחר שאני לא קראתי עדיין את הדו"ח, אני מציע שהוועדה תאמץ

את עיקרי הדו"ח. לאחר שנדון בו ונתייחס לבל הפרטים, נאמץ את כל הדו"ח.

מאחר שהדיונים על התקציב הם בעיצומם ולאחר פגרת הקיץ חוק התקציב יובא

לקריאה ראשונה, אנחנו חייבים בבר עבשיו לא רק לאמץ אח עיקרי הדו''ח, אלא חייבים

יחד עם שר החינוך ובנפרד, בפי שפעלנו בנושא הבידואים בדרום ובנושאים אחרים, לפעול

על מנת שהממשלה תאשר את ההקצבה לשנת הלימודים הבאה. הממשלה צריבה לאשר

תקציב של 250 מיליון שקלים לדברים מאוד מוגדרים. זה במובן לא במקום בל השירותים

שניתנים בתקציב הרגיל.
עבדיאלוהב דראושה
אולי בדאי להזמין באופן מיידי את שר האוצר לישיבה, בדי שנפרט בפניו את העמדה

שלנו.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש אפשרות סבירה שב- 31 לחודש תהיה ישיבה קצרה בנושא. נעשים מאמצים גדולים

לקראת פתיחת שנת הלימודים ונקבעו בשני ובשלישי באוגוסט שני ימי דיונים עם ארגוני

המורים. אם יהיה צורר אנחנו נדאג לקיים ישיבה.

ההצעה שלי היא לאמץ את עיקרי הדו"ח ועל הדו"ח עצמו נקיים דיון נפרד. במו בן,

אנחנו תומבים ומחזקים את ידי שר החינור בתביעתו לתובניח רב שנתית בעלות של 1.3

מיליארד שקלים, מזה 250 מיליון בשנת התקציב הבאה. בנושא הזה ניפגש עם שר האוצר

ועם ראש הממשלה בדי להשיג את המטרה הזו.
ראובן ריבלין
אדוני השר, הייתי מצפה שאת ההרצאה שנתת היה נותן השר לענייני ערבים, שאני

חושב שלא צריר שיהיה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אין שר לענייני ערבים.
ראובן ריבלין
יש, השר קצב ואני חושב שלא צריר שיהיה.
עבדיאלוהב דראושה
יש שר, אבל אין לו תקציבים וסמבויות.
ראובן ריבלין
אדוני השר, אני במוך איש ארץ ישראל ואחד הדברים החשובים ביותר לגבי איש ארץ

ישראל הוא היבולת שלנו לקיים באן מדינה שיוויונית מוחלטת. שיוויונות מוחלטת במדינה

היהודית. אתה מדבר על הערר חרב שיש בצמצום הפערים. צמצום הפערים נגרם בתוצאה

מבך שבנראה שנים רבות משרד החינוך לא פעל בשיוויוניות, בי הרי יש אזרחי ישראל

שהם אזרחים שווים לבל דבר.אתה נותן פה תוכנית חומש, תוכנית מפורטת איך לצמצם את הפערים, אבל לא

מתקציבי, כלומר, לא בבית ספרי. השאלה שלי היא אם בסדרי העדיפויות של המשרד עצמו

אתם נותנים את דעתכם לצמצום הפער, כמו למשל בשנה ששכרה בבניית 117 כיתות במגזר

הבידואי, שוועדת המינור עמדה קלה כתמורה על עניו זה וקיבלה גם תוספת. כלומר, אם

אנחנו אומרים שכל המטלה הזאת היא מטלה שנופלת על הממשלה בלי שמשרד החינור

רואה גם הוא את זה בסדר העדיפויות, הישיבה הזו היא ישיבה לחינם. אני מתפלא על

חבריי שהם שווי נפש בעניין הזה.
האשם מחאמיד
דיברנו על כסף, דיברנו על מחוייבות.
ראובן ריבלין
אם אתה אומר שהענין הזה הוא בעל ערך רב ואם הוא באמת מה, זה צריר להיות בסדרי

העדיפויות של המשרד.
שר החינור, התרבות והספורט יצחק לוי
העניו הוא בעל ערר רב. אני מבין שיש אנשים שהם ספקנים לגבי כל מה שהממשלה

עושה, אר תראו מה היה בתוכנית החומש הקודמת שנעשתה כולה. מה הדיבורים האלה

שבזה נגמר הדו"ח, הרי משרד המינור עשה תוכנית חומש אחת וקיים אותה.
האשם מחאמיד
אבל אמרת שאי אפשר להתחייב.
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
תוכנית החומש הזו עולה הרבה כסף. אם היית שואל אותי מה סדר העדיפויות שלי

במשרד, הרי אני לא יכול להקציב בסדר העדיפויות הזה 250 מיליון שקלים לענין הזה.
ראובן ריבליו
אין ספק. 25 מיליון אתה יכול?
שר החינור, התרבות והספורט יצחק לוי
נניח שהיית שואל מה אני אעשה לו לא אקבל כלום מהאוצר, אז זה יהיה בסדר

העדיפויות, אר לא 250 מיליון. אנחנו רוצים לגרום לשינוי משמעותי, שתהיה פה מסה

קריטית של תקציב שתגרום לשינוי. אנחנו לא מדברים פה על עוד 50 כיתות או על עוד

עשרה יועצים. אנחנו מדברים על לעשות שינוי מערכתי, לומר שאנחנו זקוקים באופן מיידי

להכשיר אלף מורים, לשנות ספרי לימוד, לבנות דברים. אם רוצים לעשות שינוי מערכתי,

זה צריך להיות בהחלטת ממשלה כאחת מהתוכניות החברתיות המובילות של ממשלת

ישראל.

הכוונה היא לא להתווכח. אם הייתי אומר שבעיניי זה לא חשוב ואני לא מתכונן לבצע

את זה, היה מקום להתווכח. אבל הדבר הוא בדיוק הפוך, אני מציג תוכנית ואומר שאני

רואה בה ערך רב. אני לא יודע מי השר לענייני זה ומי לענייני זה, אני שר החינוך של כל

אזרחי ישראל והחינוך צריך להינתן בצורה שיוויונית לכולם. מכיוון שיש מגזרים שיש בהם

פערים, צריר לסגור את הפערים ואחד מהשניים: או שהולכים בגדול או שהולכים בקטן.

על מה שאתה מדבר, חבר הכנסת ריבלין, זה ללכת בקטן ומה שאני מדבר זה ללכת בגדול.

אני מבקש את העזרה של כולם על מנת ללכת בגדול.
היו"ר עמנואל זיסמן
העזרה הזו תינתן לו.
ואליז צאדק חאג'-יחיא
אני רוצה להצטרף לרוח הדברים האלה, אדוני השר. אבל בצורה שהבאת את הדברים,

עדייו מפעמים בליבי הרבה מאוד ספקות, בל עוד זה תלוי בשר האוצר ובחלוקת בספים.

הנה אנחנו נאבקים ומלבטים לגבי סל בריאות ובאשר במגזר הערבי סוף סוף הגיעו למסקנה

שיש אפליה תובנית החומש לא בוצעה.
היו"ר עמנואל זיסמו
היא בוצעה.
ד"ר האלה חזן
תראה את דו"ח מבקרת המדינה.
ואליד צאדק חאג'-יחיא
אני מצטט את מה שאתה אמרת. התובנית לא היתה מספיקה. לבו חייבים פה לעזור

באמת, אבל העזרה הזאת צריבה להיות מבולם. אני פונה בזה לארגוו ההורים הארצי

לראות בזה עניו שקשור לבל הילדים בישראל, בך גם לגבי הסתדרות המורים על שני

מוסדותיה שיתייצבו לעניו הזה. אל לבם להפקיר אותנו באמצע במו שעשיתם, לצערי הרב,

במשר הרבה שנים. החינור במגזר הערבי היה אצלבם בעדיפות שניה.
נעמי חזו
עדיפות רביעית.
ואליד צאדק חאג'-יחיא
תני לי לחיות צנוע ולומר עדיפות שניה.

לבו אני תומר בהצעתו של חבר הבנסת דראושה שניפגש עם שר האוצר ואם יש צורך

אפילו עם ראש הממשלה.
דיר האלה חזו
אם לא היינו, ועדת המעקב לחינוך הערבי, מחלקים היום את תובנית החומש לנובחים

באו, אז אף לא היה יודע בעצם במה מדובר ובאיזה המלצות. אני חושבת שאנחנו נמצאים

בישיבה בה הדיון לא רציני והמשרד לא לקח על עצמו לעשות דיון רציני בנדון. ציפיתי

שנבוא היום לשמוע מבבוד השר דברים ממשיים.
היו"ר עמנואל זיסמן
בדברים האלה שלך את מחטיאה את המטרה. את רוצה שתהייה ישיבה של שעתיים-

שלוש ולא מבינה את חשיבות הדיון היום. אני לא קראתי את הדו"ח --
עו"ד אושרת טוקר-מימוו
זאת אחת הבעיות.
היו"ר עמנואל זיסמן
-ולכן בעצם התערבתי לאחו דבריהם של חברי הבנסת דראושה ומחאמיד ואמרתי

שיהיה דיון נפרד על הדו"ח.
ד"ר האלה חזן
אם בה מה אנחנו באים לעשות היום?
היו"ר עמנואל זיסמו
יש תובנית שאומרת שצריר 1.3 מיליארד לחמש שנים, היא לוקחת בחשבון במעט את בל

מה שאת חושבת ורוצה. אם התובנית הזאת אבן תתבצע היא תביא לצמצום משמעותי של

הפערים. חבר הכנסת עתי לנדאו, בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, הגיש הצעת

חוק ושר הביטחון בניגוד לדעת הממשלה הצביע בעד הצעת חוק להוסיף שני מיליארד

לתקציב הביטחון. במקרה הזה שר החינור אומר שהוא רוצה תקציב למשרד החינוך.
מאיר שטרית
זה מזכיר לי את הישיבה בשבוע האחרון של השנה שעברה.
עבד-אלוהב דראושה
גם התמיכה שלך, כיושב ראש הקואליציה, בתוכנית החומש חשובה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אר אם לא נתייצב מאחור השר ולא ניתן לו תמיבה וחיזוק ולא נלחם יחד איתו ובנפרד

על מנת שתקציב המדינה גם יבלול 250 מיליון שקלים לצרכים שמופיעים בתוכנית החומש,

יקשה עליו לעשות את זה.
עבד-אלוהב דראושה
זאת בתנאי שזה לא יגרע מסדר העדיפויות הפנימי של המשרד ולתת העדפה לחינוך

הערבי.
היו"ר עמנואל זיסמן
על בך אנחנו דנים בעיקך. זה נושא הדיון ואנחנו לא מקיימים דיון כללי על המגזר

הערבי. אמרתי במפורש שיהיה דיון נפרד על תוכנית החומש. אמרתי שאני אקרא את

הדו"ח ולא קראתי אותו. מתברר שהוא היה היום בבוקר על שולחני, אך לא הספקתי לקרוא

אותו.

אותו הדבך אמרתי גם לגבי התוכנית לבידואים. ההחלטה העקרונית שהתקבלה בוועדת

החינוך, בסופו של דבר אומצה על ידי הממשלה ועבשיו בונים לבידואים. זה העיקר ולאו

דווקא לדון כרגע על הדו"ח.
ד"ר האלה חזן
אם כך, מתי כן ידונו בו? אנחנו עומדים לפני פתיחת שנת הלימודים ומבוך לכם

בישיבה כאן לפני שנה, מנכ"ל המשרד הבטיח שחלק מהדו"ח ייושם כבר בתקציב של השנה

שעברה.
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
לא היה מחבר בדו"ח הזה. לפני שנה לא היה דו"ח.
ד"ר האלה חזן
הדו"ח היה אמור להתקבל בפברואר.
שר החינוה התרבות והספורט יצתק לוי
היה אמור ולא היה. קרה משהו במשרד החינוה שר נפטר, נבנס שר חדש. את הדו"ח

ראיתי רק לפני חודשיים.
עו"ד אושרת טוקר-מימון
זה לא קשור.
שר החינוה התרבות והספורט יצחק לוי
ועדת בן פלד מסרה לי את הדו''ח לפני חודש.
ד"ר האלה חזן
הוועדה לא סיימה בפברואר וכבוד המנכ"ל הבטיח שעוד בתקציב השנה יהיו יישומים

של חלק מהדברים. מי שזוכר פתחנו את שנת הלימודים שעברה בשביתה של בל המגזר

הערבי ואחרי בן בהתערבות יושב ראש הוועדה והבטחות של המנב''ל אמרנו שאנחנו

מקפיאים את בל העיצומים שלנו במטרה לחבות לדו"ח וליישום של הדו"ח.
בוי ציון דל
נתנו העדפה בלתי רגילה בנושא של יום חינור ארור במגזר הערבי.
ד"ר האלה חון
נכון, למרות שזה לא איכותי.
עבד-אלוהב דראושה
אנחנו מעריבים את מה שנעשה.
ד"ר האלה חזן
אתם לא יודעים מה קורה בשטח.
עבד-אלוהב דראושה
גם אצל היהודים יש בעיות.
ד"ר האלה חזן
אני לא מדברת רק על המגזר הערבי. אני יודעת מה קורה בשטח ואני יודעת שיש המון

בעיות.לגבי תוכנית החומש הקודמת, לפי דו"ח מבקרת המדינה אותה תוכנית לא בוצעה

במלואה והיו הרבה דברים שלא בוצעו. למרות שאני לא מסתפקת רק בהמלצות הדו"ח, כי

הדו"ח לא סוגר את כל הפערים, אני מברכת עליו. ועדת המעקב ישבה עם הוועדה שהכינה

את תוכנית החומש והגשנו להם חית אלטרנטיבי, שבחלק ממנו לא התחשבו. הדו"ח

כשלעצמו לא סוגר את הפערים ולא נותן את כל הפתרונות, למרות זאת אני מקווה שזה

ייושם.

הגשנו הצעה תקציבית. התקציב של הדו"ח הזה כפי שהוועדה המליצה הוא 1.3

מיליארד שקלים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מבקש לא לראות בישיבה הזו כישיבה על המגזר הערבי ואני מבקש שאף לא יראה

את עצמו מקופח. היתה מטרה והשגנו אותה, המטרה היתה להתייצב מאחורי משרד החינוך

והשר בנושא עיקרי הדו''ח ויחד ללחוץ ולדחוף שכר גם יוחלט בממשלה.

בשנה שעברה נעניתי לבקשתה של ד"ר האלה חזן וקיימנו ב- 31 באוגוסט דיון נפרד

לגבי המגזר הערבי שבו הושגו הישגים שתים. אבל היו שיקולים פוליטיים לגבי ההשכחה

שהכריזה עליה ועדת המעקב. היה ויכוח גם בין חברי הכנסת שחלק אמרו לשבות וחלק

טענו שהעיקר זה השביתה. חבר הכנסת חאג'-יחיא, עוד לפני היותו חבר כנסת, רצה

שתהיה שביתה והיתה שביתה.

ב-31 באוגוסט תהיה ישיבה מיוחדת גם לגבי פתיחת שנת הלימודים במגזר הערבי.
עבד-אלוהב דראושה
מדוע צריר לחכות ל-31 באוגוסט?
ד"ר האלה חזן
אני מבקשת שלפני פתיחת שנת הלימודים, ולא ב- 31 באוגוסט, תתקיים ישיבה, כדי

שנדע בפני מה אנחנו עומדים. אני רוצה שנשמע מכבוד השר מה בדיוק הצעדים שמתכוונים

לעשות לקראת שנת הלימודים ולפי זה נשקול את צעדינו.
היו"ר עמנואל זיסמן
סיכום הנושא הזה ברור מאוד וכבר אמרתי אותו כבר במהלר הדיון. אנחנו מאמצים אח

עיקרי הדו"ח ומתייצבים מאחורי התביעה והדרישה של השר שתהיה החלטת ממשלח

לאימוץ עיקרי הדו"ח. בהתאם לכר היא תקצה את התקציב כדי ליישם את המלצות הדו"ח

כבר ב- 99/ תקציב שמסתכם ב- 250 מיליון שקלים. אנחנו נעשה את כל הצעדים הדרושים,

אם על ידי הזמנת הגורמים הנוגעים בדבר או על ידי כר שניפגש עם שר האוצר וראש

הממשלה. ועדת המינור תלחץ בנושא כפי שהפעילה לחץ בכל מיני נושאים, כדי שהנושא

הזה יימצא את מקומו בתקציב המדינה.

ד"ר האלה חזן-.

מדוע לא שומעים לא את ארגוני ההורים ולא את ארגוני המורים?3. רשלנות בבניה ושיפוץ מוסדות חינוך
היו"ר עמנואל זיסמו
ב- 16 ביולי, בעקבות האסונות שהיו בבאר שבע ובירושלים קיימנו דיוו בוועדה.

בינתיים היו עוד כמה מקרים שרק בנס נמנע בהם אסון. לאור המקרים הללו ביקשנו

שייערר סקר מקיף וכולל לגבי מצב הבטיחות במוסדות המינור. שמעתי שהשר התבטא

ברווז זו בכל מיני הזדמנויות.

אני אומר לשר, למנכ"ל ולכל הנוכחים שצריר לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי

להבטיח את מירב הבטיחות במערכת המינור לקראת פתיחת שנת הלימודים.
שר החינור, התרבות והספורט יצחק לוי
נושא הבטיחות במוסדות המינור נמצא כרגע בסדר עדיפות עליון. גם בעיקר לאור

האסונות שקרו, אסון באר-שבע בו נספו שני ילדים והאסון בירושלים בו נספתה תלמידת

בית ספר.
היו"ר עמנואל זיסמן
אביה נמצא פה.
שר המינור, התרבות והספורט יצחק לוי
אני יודע, אני מכיר את משפחת כהן, הייתי אצלם והם היו אצלי במשרד ואנחנו כקשר

מתמיד.

אני מבקש לפרט את הפעולות שאנחנו עומדים לעשות. אתם כמובן תגידו לי שזה לא

ענין של תקציב תה נכון, אך לפני שאני אגיע לנושא התקציב אני רוצה לומר מה הפעולות

שנעשה.

אני רוצה להבהיר שמשרד המינור הוא לא משרד המשטרה והדו"חות של משרד המינור

אינם מחפשים אשמות פליליות. הדו"חות שלנו הם כדי ללמוד מה עלינו לעשות בנושא

הבטיחות. המשטרה חוקרת את מה שקרה בירושלים, היא הגיעה למסקנות מסויימות שהן

המלצות לפרקליטות. ביקשתי שהמשרד ינקוט את הצעדים הדרושים לאור המלצות

המשטרה והמנכ"ל נתן כל מיני הנחיות לגבי איזה צעדים לנקוט בנושא הזה. דרר אגב,

ההמלצות של המשטרה הן המלצות חמורות, מדובר בעובד משרד, בחברה וגם בעובדי

עירייה שמואשמים בדבר מאוד חמור. אני מתייחס אליהם בחומרה המתחייבת ומשום

שמדובר באנשים שיש להם זכויות אני לא חושב שאני יכול לפרט את הדברים, כי יש להם

זכויות משפטיות. מבחינת המערכת נקטנו בענין הזה בכל האמצעים.

משרד המינור מינה ועדה לגבי מה שקרה בבאר שבע ולגבי מה שקרה בירושלים וכבר

קיבלנו את שני הדו''חות.
נעמי מזן
מה היתה המטרה של ועדות הבדיקה?
שר המינור, התרבות והספורט יצחק לוי
המטרה של הוועדות לא היתה למצוא האשמות פליליות, זה תפקידה של המשטרה.

מטרת הוועדות היתה ללמוד ממה נבע הכשל הביטמותי ואם הכשל נבע מהיערכות לא

נכונה של המשרד או מנוהלים לא נכונים, תקשורת לא נכונה וכן הלאה.
נעמי חזו
האם תוכל לפרט בדיוק איזה מטלות הוטלו על הוועדות הללו?
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
אני לא יכול לומר בדיוק, אבל אוכל לפרט אותו פחות או יותר.

לפני כן אני רוצה להרחיב קצת את הדברים. מכיוון ששתי הוועדות לקחו על עצמן

לימוד הנושא המקומי, כלומר, הוועדה בבאר שבע את נושא באר שבע והוועדה בירושלים

את נושא ירושלים, חשבתי שאי אפשר להסתפק בכך. זאת מכיוון שייתכן שמדובר בבעיה

הרבה יותר רחבה בהרבה בתי ספר אחרים, שיש בהם גם בעיות בטיחותיות או שבהם

הנוהלים לא מקויימים. לכן עשינו שתי פעולות נוספות. בדיקה אחת היא בדיקת ורענון כל

נוהלי הבטיחות של המשרד. זה הוטל על הוועדה בראשותו של ירמי אולמרט, שהיה יושב

ראש ועדת הבטיחות של השלטוו המקומי. בוועדה היו חברים גם מהנדס ואיש חינוך

תפקיד הוועדה היה לקחת את כל נוהלי הבטיחות של המשרד, לסרוק וללמוד אותם, לבדוק

אותם בצורה מקצועית ולומר לנו האם הנוהלים שלנו נכונים או לא נכונים.

הוועדה התחייבה למסור את עבודתה עד אמצע אוגוסט, כאשר הכוונה שלי היא
שמשלוש הדו"חות האלה
דו"ח אולמרט שהוא מקיף, דו"ח באר שבע ודו"ח ירושלים, ייצא

חתר מנכ"ל שיבטא את כל המסקנות שלמדנו משלושת הדו"חות האלה. זה בהקשר

לנוהלים ולסדרי העבודה שצריר ללמוד אותם.

יש הקשר נוסף, שהוא לא פחות חשוב: למנוע אסונות בעתיד, שכן זאת כל המטרה.

המטרה היא שלא יקרו, בעזרת השם, אסונות נוספים ושילדים לא ייפגעו. לשם כך יש צורר

לעשות סקר מוסדות לגבי המצב של המוסדות היום.

אנחנו בונים בתי ספר חדשים שנבנים באיכות גבוהה וגם באיכות בטיחותית מאוד

גבוהה. אר צריר לדעת שרוב בתי הספר בארץ הם מבנים ישנים ולא בסטנדרטים החדשים

שהיום המדינה בונה לפיהם. המבנים האלה הם מגוון של מבנים בני חמישים שנה או בני

חמש שנים. אני מדבר על מבנים באיכויות שונות, בסטנדרטים שונים, מבנים שיועדו

לשימושים אחרים ושהוסבו וכד'. המצב הזה מחייב לעשות סקר מבנים. המנכ"ל הוציא

דרישה לסקר מה שייעשה בכל הארץ ושממנו נלמד על מצב המבנים.

ייתכן שהסקר הזה יחייב תיקצוב גדול מאוד. אם נרצה להגדיל את נושא הביטחות או

דברים אחרים, ייתכן שנצטרר לשבת עם משרד האוצר או עם מפעל הפיס. דיברתי עם יושב

ראש מפעל הפים ועם המנכ"ל שייכנסו גם לשיפוצים ולא רק לבניה. יכול להיות שאם

תהיה תוכנית חירום למספר שנים, אני אבקש ממפעל הפיס להקדיש חלק מהכסף

לשיפוצים. אני לא רוצה שזה יהיה על חשבון הבניה החדשה כי היא מאוד מאוד נחוצה, אך

צריר למצוא את הדרר באופן כלשהו לתת עדיפות לנושא הבטיחות ולתקן את המפגעים

המסוכנים ביותר.

זה כמובן לא גורע מהעבודה השוטפת שהמשרד עושה יום-יום. יש לנו רשימות של בתי

ספר שלא עומדים בדרישות ולפי הוראת המנכ"ל הם לא ייפתחו בשנת הלימודים הבאה. יש-

מו"מ בינינו ובין העיריות בארץ לגבי תיקון מפגעים לקראת שנת הלימודים. תקציב

הבטיחות של המשרד הוקצב כך ש- 90% ממנו ינוצל בקיץ, אז נעשות העבודות. יש 10%

שנשמרו ברזרבה מסויימת למקרה שיתגלו בפתיחת שנת הלימודים דברים מאוד דחופים.

90% מתקציב השיפוצים, ההרשאות לגביהם יצאו והם נמצאים בעיריות. העיריות, אני

מקווה, עובדות בקיץ בקצב סביר או אפילו מואץ כדי לממש את כל התקציב שהם קיבלו

לנושא הבטיחות.אני מקווה שלקראת שנת הלימודים נהיה ערוכים יותר טוב משנים קודמות בנושא

הבטיחות וכל הצעדים שעשינו יישאו פירות. כלומר יש פירות שהם מיידים ויש פירות שהם

קצת יותר רתוקים.
נעמי חזן
אפשר להבין מתוך דבריר שהתקציב לבטיחות לא נוצל עד עכשיו?
שר החינוך, התרבות והספורט יצחק לוי
90% מהתקציב נוצל או ינוצל באוגוסט. בדרך כלל השאיפה שלנו היא לנצל את

התקציב בקיץ. יש הוראה של המנכ"ל לעשות כל מה שאפשר כדי לא לעסוק בענייני

שיפוצים בשנת הלימודים. הדברים נעשים עד כמה שניתן ולכן לגבי 90% מהתקציב

ההרשאות כבר יצאו ואני מקווה שביום זה, בשעה זו, מחר ומחרתיים ועד הראשון

בספטמבר הכל יושלם. עד הראשון בספטמבר התקציבימ ינוצלו עד תום והמערכת תהיה עד

כמה שיותר בטיחותית.
אברהם כהן
אדוני השר, אדוני המנכ"ל, חברי כנסת יקרים וכל הנכבדים, אני קראתי את הדו"ח

במקרה האסון של בתי. אני לא יודע אם השר קרא את כל הדו"ח ואני לא רוצה לומר דברים

שעדיין לא אמרתי לשר באופן פרטי.

אני והמשפחה לא מקבלים את הדו"ח הזה בשום פנים ואופן. אני לא מתייחס לאחריות

הפלילית או להמלצות אחרות. כבר אמרתי בדיון הקודם בוועדה שזה לא מעניין אותי, יש

בשביל זה משטרה, יש בשביל זה פרקליטות, יש שופטים. גם אם השופט יתן לאשמים עונש

של שבוע, גם זה לא מעניין אותי. יש דברים יותר חמורים מאדם שייכנס לכלא גם אם הוא

היה עובד מסור במשר 25 שנה. יש לי נסיון היים וראיתי הרבה מפקדים שכשלו אחרי

שעשרים שנה היו מסורים והם היו צריכים לשאת באחריות.

הדו"ח הזה לא הגיע למסקנות, למרות שכתוב מימצאים ומסקנות. הדו"ח פירט מימצאים

אבל לא את ההמלצות. אי אפשר לערב את שני הנושאים האלה, במיוחד לא במשרד

החינור. מימצאים זה מימצאים, מסקנות זה מסקנות.

הדו"ח הגיע למימצאים ושמו אותם כמסקנות. זה מבהיל אותי תה צריר להבהיל את

המערכת, במיוחד את משרד החינוך. זה נוגע למיליון וחצי ילדים.

אני ברשותכם אקריא שתי פיסקאות קטנות ולא אתייחס לכל הדו"ח. דובר על ועדה של

תא"ל במיל. ירמי אולמרט בנושא. אם הייתי יכול לחת פרס ישראל למי שכתב את מחר

המנכ"ל ואת החוברות הנלוות שכפופות לחחר הזה, הייתי נותן לו את זה. אבל היו חסרים

בקרה ופיקוח לביצוע של חוזר המנכ"ל. בתי זכרונה לברכה עברה את מבחן הבנת הנקרא

שלה בכיתה בי וגם בכיתה אי. גם אלה שקראו את חחר המנכ"ל וגם אלה שעשו את הדו"ח

הזה לא יודעים מה זה הבנת הנקרא. אני אומר את זה בצורה הכי מפורשת, יש כאן חוסר

הבנת הנקרא של חוזר המנכ"ל בצורה שערורייתית. זה מתחיל בפיקוח ובקרה שלא בוצעו.

נאמר במסמך של משרד החינוך ש- 90% מההוראות לא בוצעו. ההוראות מתמקדות

בנושאים פדגוגיים בטיחותיים. אני לא אומר מה עשו האנשים האלה במשר שנים אחורה

ואני גם לא תולה תקוות בוועדה של ירמי אולמרט. האם הם יקראו ויסגננו עוד מילים?

הכל כתוב. אני לא טוען שזה בזבוז ואפילו אתייצב בפני הוועדה הזו, למרות שאני פוסל

אותה מראש. הכל כתוב והכל רשום.

אין הקפדה על מילוי הוראות. לא מדובר רק במקרה של אמיליה ז"ל. לקחו את החחר

ועברו סעיף סעיף. המימצאים קיימים --
מ"מ היו"ר נעמי וחן
אני תושבת שהשר אישר בהנהון את דבריר.
אברהם כהן
הבעיה החמורה ביותר, אדוני השר ואדוני המנכ"ל, איר זה יכול להיות שלא מצאו בעל

תפקיד אחד שיאמר שהוא מופקד או אחראי על בטיחות. כלומר, הדו"ח הזה אומר שאין

אחריות על נושא בטיחות לכל ילדי ישראל. למה? כי מראש אגף הבטיחות, ציון שבת, לא

חיה אחד עד אחרון האנשים, שהצהיר או קיבל על עצמו שהוא אחראי. אני לא אלעיט

אתכם כאן, העדויות שלהם פה. אני מתחיל בציון שבת למרות שהוא לא נמצא, כי אני

מתחיל בתפקיד שלו. משום מה הוא תירגם את התפקיד שלו, לאחר ההתפרצויות

התקשורתיות מול המנכ"ל, שהוא לא מקבל הוראות של המנכ"ל, הוא הצהיר שהתפקיד

שלא הוא בכלל פדגוגי. הוא רק יועץ למנכ"ל. הוא יועץ פדגוגי ואחראי לפרסם את

הוראות המנכ''ל. פתאום הוא אחראי לפרסם אבל הוא לא מקבל הוראות. יש עוד דברים

כאלה אצל עוד ממלאי תפקידים בנושא בטיחות, כולל העירייה.

כבוד השר, אף אחד, גם אם אומרים לו שזה רשום בתפקיד שלו, לא אומר שזה לא ברור,

שזה לא הוא. כולם כו ציינו שהם דוורים, הם ממענים את המסמכים בנושא בטיחות מאחד

לשני. אבל מי בפועל עושה את זה, כולם אומרים: לא אנחנו. כולם הרימו ידיים.

אני לא נכנס עכשיו לשאלה של התקנים או החלונות. זה לא משמעותי בכלל. פה היה

פספוס של רוח הבטיחות בנושא חלונות, בניגוד להוראות שלך, מהתחלה ועד הסוף לא

הבינו את מה שכתוב. הכניסו לתור הדו"ח כל מיני הוראות מתכנון מבנים שבכלל לא

שייכים. היתה חוסר בהירות מוחלטת בנושא סמכויות.

הדיון הוא לא על הדו"ח. אני מבקש שיתקיים דיון מיוחד על הדו"ח הזה שיש לו

משמעות ובעבר כבר הובטח לי שיהיה דיון מיוחד על הנושא הזה. אני לא אוכל להחזיר את

בתיז''ל, אבל מותה פעם אחת יפתור את הבעיה מי אחראי לבטיחות של הילדים. לא ייתכן

שה1זל מהראשון בספטמבר לא יהיה גורם מרמי שיהיה אחראי על ביטחון הילדים.
מ"מ היו"ר נעמי חזן
אני רוצה לחזור למטרות של פרוטוקול, שאומנם הובטח לך בישיבה הקודמת שיהיה דיון

מיוחד ואני חוזרת על הדרישה שיתקיים דיון מיוחד לדו"ח הספציפי הזה.
חנה להב
הנושא הוא מאוד כאוב ומורכב. אני רוצה להתייחס אר ורק לשתי בעיות שמוכרות לי

כמנהלת בית ספר. אני משתדלת תמיד לדבר בתחומים שמוכרים לי ולא להתפשט לתחומים

שלא קשורים אליי.

רוב מנהלי בתי הספר, במיוחד בחינוך היסודי, הן מנהלות. מתוך נסיון שלי עד היום,

ההחייחסות אל המנהלת המתריעה על בעיה בטיחותית היתה התייחסות מזלזת: את לא

מבינה. זה הגיע לאבסורדים שכאשר הגיעו לשיפוץ בתי הספר, בדרך כלל מנכ''לי הרשויות

המקומיות שהם יוצאי צבא, אחראים על בינוי או קבלנים אומרים: מי את בכלל שתדברי,

תתעסקי בדברים שאת מבינה.

אני חושבת שאחת המסקנות צריכה להיות שיש להתייחס מאוד למה שיש למנהלת בית

הספר להגיד. כי דווקא מנהלות בתי הספר רואות ומרגישות איפה הבעיות.לגבי תחרים אני מוכרחה להיות כנה. כשבאים לבדוק אם חתר בוצע או לא בוצע. צריר

לבדוק אם הוא לא בוצע בגלל שלא היתה בקרה או בגלל שלפעמים אי אפשר לבצע תוור.

לפעמים וזחר נועז להיות חתר והיה קל מאוד לכתוב, אבל לבצע זה כמעט בלתי אפשרי.

אני מבקשת שיבדקו ביושר לב אם כל דבר כתוב הוא דבר שניתן למימוש בשטח.
מ"מ היו"ר נעמי חזן
אני חושבת שיש שלוש נקודות שאני חושבת שאין מחלוקת לגביהם ואולי כדאי בשלב זה

לסכם: הדבר הראשון הוא מה האחריות, גם המינסטריאלית, במובן האדמיניסטרטיבי ולא

במובן הפלילי.

דבר שני, יישום או ביצוע הדברים. כולם אומרים וגם ראינו את חתר המנכ"ל, שזה לוקח

יומיים לקרוא אותו שלא לדבר על להבין אותו.

דבר שלישי, ענין הדו"ח עצמו וגבולות הדו"ח.

אני מברכת על הסקר ששר החינור יזם ושהיה צריר להיעשות, אר עדיין הבעיה של

האחריות והיישום לא נפתרה, יהיו עוד אסונות חה יהיה על ראשינו.
ד"ר יצחק קדמן
לפני שעושים סקרים חדשים, אני מפנה את תשומת לב משרד החינוך לחומר קיים,

ששוכב אצלו כאבן שאין לה הופכין. אני חבר בוועדה בינמשרדית שיושבת במשרד ראש

הממשלה בנושא בטיחותם של מגרשי משחקים לילדים. נדונה בין השאר גם השאלה על

מצבם של מתקני משחקים בגני הילדים ולא רק במקומות ציבוריים. נציג משרד החינור

בוועדה אמר שאנשים שלו בודקים במשר כל השנה וממלאים טפסים על מפגעים ובהם

מפגעים, שהם הגדירו אותם, כמפגעים חמורים ביותר. הדו"חות האלה שוכבים ולא רק

שלא נעשה שום דבר כדי לתקן, אין גם מישהו שמרמ את הנתונים בריכת שנתי כדי שאפשר

יהיה לדעת באיזה מקומות ובאיזה יישובים יש בעיה יותר חמורה או פחות חמורה.

אז לפני שעושים סקרים חדשים שגם הם אולי ישכבו כאבן שאין לה הופכין, אנא

תשתמשו בחומר שקיים במשרד החינור על ידי סוקרים שאתם מיניתם ושבודקים את

המקומות, שבעיניי הם הכי קריטיים, וזה גני הילדים. זאת משום שככל שהילד קטן יותר כר

הוא יכול פחות להיזהר. אני אומר לה אדוני המנכ"ל, שהאיש שלכם אמר בוועדה

שהתמונה שמצטיירת מהבטיחות של מתקני המשחקים בגני הילדים היא איומה ונוראה. אז

החומר נמצא בידינו, בידכם.

אני רוצה לפנות בשאלה ובהצעה, כי השר רמז על כר, אר אני לא יודע מה הסמכות

החוקית של המשרד. אני חושב שכשם שמשרד הבריאות כאשר הוא עורר בדיקה במסעדה

ומוצא שם שיש שם דברים מסוכנים מבחינה בריאותית, הוא יכול להוציא צו סגירה של

המסעדה, כר צריר להיות במשרד החינור. צריר שתהיה, ואם יש צריר להפעיל אותה"

למשרד החינור סמכות חוקית גם לסגור בית ספר או גן ילדים, כאשר הוא איננו עומד

בסטנדרטים שאתם קבעתם, לא שמישהו אחר קבע.
היו"ר עמנואל זיסמן
השר אמר שיהיו בתי ספר שלא ייפתחו.
ד"ר יעקב קדמן
אני ביקרתי בירושלים בבית ספר "בית-יעקב", ואל תגידו לי שזה של המינור העצמאי,

וראיתי שם מבנים שאסור להשאיר שם יום אתד תלמידים.

מעבר לכל שאלות הבטיחות אני רוצה שיעמוד לנגד עיניבם, והפעם כמשרד חינור ולא

כמשרד שאחראי על מפגעים, שכל שנה מגיעים לחדרי המיון בישראל 170 אלף ילדים

שנפגעו בתאונות. מיעוטם הקטן בתאונות דרכים. רובם הגדול, 82% מ- 170,711 ילדים,

שמגיעים לחדר המיוו הם לא נפגעים של תאונות דרכים.

מעבר לבטיחות, יש צורר להקדיש זמן לחינור ילדים להתנהגות מונעת. הרבה מאוד

מהתאונות האלה אפשר למנוע בהסברה נכונה. לפעמים אלה דברים מינימליים שצריר לתת

עליהם את הדעת. לא בולם נפגעים, אבל תזכרו את המספר 170 אלף ילדים.
שי לחמן
באותו הקשר אני רוצה להתייחס לדו"ח מבקרת המדינה האחרון בנושא של מבניס

טרומיים דליקים. הדו"ח הזה היה חמור ביותר תו תופעה שקיימת כבר שנים רבות. הוצאנו

הוראה לוועדי הורים ביישובים ברחבי המדינה לעמוד בקשר עם הרשויות ולתבוע הקמח

ועדות מומחים בלתי תלויות להגיש תלונות ורק בתי ספר שיקבלו אישור בטיחותי, ייפתתו.

זה נושא שמחייב טיפול מיידי.
אילן בהירי
אני רוצה להתייחס לדבריה של גב' חנה להב. ישנם מנהלי בתי ספר שמבקשים ביקורח

מטעם המשרד. בכל מחת יש מי שממונה על הבטיחות והם באים ומצביעים על הליקויים,

אר בזה זה נגמר. כלומר, כר ישנו מי שמכוסה. מנהל בית הספר מכוסה, המשרד מכוסה ומי

שממונה על תיקון הדברים האלה, נשאר יוק.
היו"ר עמנואל זיסמן
בישיבה הראשונה שהיתה עשינו הפרדה והבחנה בין האחריות שיש על משרד החינוך

לבין האחריות שמוטלת על הרשויות המקומיות ולא במקרה יש מחלקות חינור בעיריות.

אנחנו צפינו מראש מה תהיינה המסקנות בבאר שבע, לכן צריר לדעת שיש אחריות טל

הרשות המקומית. משרד החינוך מאשר את הפרוגרמה ואחרי זה האחריות העיקרית היא על

הרשות המקומית.
אילן בהירי
איר המשרד כופה את זה על הרשות המקומית?
היו"ר עמנואל זיסמן
אם נצטרך לשנות נוהלים וחוקים, נעשה זאת. צריכה להיות הפרדה ולא יכולים להיות

שני גופים שהם אחראים על אותו דבר. אני אומר את זה בצורה ברורה ביותר, כי אחרת

בתי הספר לא יהיו צמודים לרשות המקומית, אלא למשרד החינור והתרבות.

לפני הישיבה דיברתי עם שר החינור ועם המנכ"ל ושמענו גם בישיבה שהם נותנים

עדיפות ראשונה במעלה לנושא הזה, כי הסיכום שהיה פה הוא שאנחנו לא נאפשר יחד

איתכם שתיפתח שנת לימודים במידה שיהיו מוסדות חינור שאינם ערוכים. אי אפשר להגיע

לבטיחות מוחלטת, זה ענין של זמן ואמצעים וכוי, אבל התרשמתי מאוד מתשובתו של השר

שפירט מה הם עומדים לעשות ושיש בתי ספר שלא ייפתחו, על כל המשתמע מכר. אני

מבקש את שיתוף הפעולה של הסתדרות המורים, ארגון המורים, ארגון ההורים ושל

המועצה לשלום הילד. אנחנו עומדים לפני פתיחת שנת הלימודים ואם יתברר שיש מבנים

מסוכנים שהבטיחות בהם לקויה ושאי אפשר לתקן עד אז, יצטרכו למצוא הסדרים להעברת

התלמידים.

אני מאוד שמח שהמשרד הולר לפי החלטה פרינציפיונית חה ברור שהנושא הזה ייבדק.

אנחנו נבחן אותו שוב לפני ה-1 בספטמבר.

אני מודה לכל המשתתפים, הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 12:30

קוד המקור של הנתונים