ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/07/1998

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - הנהגת לימוד חובה מגיל 3), התשנ"ז - 1997 -קבוצת חברי כנסת; הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון - הנהגת לימוד חינם מגיל 4), התשנ"ז - 1996 - חברת הכנסת ענת מאור; הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון - תחולה והוראות מעבר), התשנ"ז-1997 -חברי הכנסת: שלמה בן-עמי, אפי אושעיה, איתן כבל, מקסים לוי, יהודה לנקרי, האשם מחאמיד, נואף מסאלחה, דוד צוקר, משה שחל

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסת לא מתוקןפרוטוקול מס' 206

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי, כ"ז בתמוז התשנ"ח (21 ביולי 1998), שעה 08:30
נכחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

שלמה בן-עמי

תמר גח'נסקי

ענת מאור

ואליז צאדק חאג'-יחיא
מתמנים
משרר החינור והתרבות:

ר"ר יאיר סמוכה - סגן מנחל המינהל הפדגוגי

עו"ד דורית מורג - מנהלת המחלקה המשפטית

יעל אנדורן - רפרנטית אגף התקציבים, משרד האוצר

רון חן - מרמ שלטון מקומי

גילה רם - הסתדרות המורים

דקלה צדוק - הסתדרות המורים

גילה אלפיה - ארגון הורים ארצי

אילנה אהרון - ארגון הגנים הפרטיים

אתי כהן - ארגון הגנים הפרטיים

פדלה ראובן - ארגון הגנים הפרטיים

ג'אבר עסאקלה - שתי"ל

שמוליק דוד - משו"ב

מלכה שביב - משו"ב

דינה בן-עזרא - משו"ב

דליה ברק-קמחי - יועצת הוועדה לחינוך ותרבות

ארבל אסטרחן - מתמחה בלשכה המשפטית
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
1. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - הנהגת לימוד חובה מגיל 3),

התשנ"ז - 1997 - קבוצת חברי כנסת.

2. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16)(תיקון - חחולה והוראות

מעבר), התשנ"ז - 1997 - חברי הכנסת: שלמה בן-עמי, אפי

אושעיה, איתן כבל, מקסים לוי, יהודה לנקרי, האשם מחאמיד,

נואף מסאלחה, זוד צוקר, משה שחל.

3. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון - הנהגת לימוד חינם

מגיל 4), התשנ"ז 1996 - חברת הכנסת ענת מאור.1. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - הנהגח לימוד חובה מגיל 3), התשנ"ז - 1997 -

קבוצת חברי כנסת.

2. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון - תחולה והודאות מעבד), התשנ"ז-1997 -
חבדי הכנסת
שלמה בן-עמי, אפי אושעיה, איתן כבל, מקסים לוי, יהודה לנקרי, האשם

מחאמיד, נואף מסאלחה, דוד צוקר, משה שחל.

3. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון - הנהגת לימוד חינם מגיל 4),

התשנ"ז - 1996 - חברת הכנסת ענת מאור
היו"ר עמנואל זיסמן
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הישיבה הזו אמורה להיות קצרה

ביותר ובינתיים כבר דיברתי עם שר האוצר ופקידים בכירים באוצר. בהצעת החוק

המקורית היה מדובר על תוכנית לשש שנים, אמרתי מראש שאני אישית מוכן שהיא תהיה

לעשר או שתים-עשרה שנים, כי הגיע הזמן להפשיר אותה מהקיפאון. נציגת האוצר תמסור

לנו על כמה הצעות שחושבים עליהן במשרד האוצר.
יעל אנדורן
כמו שאמרתי בישיבה הקודמת, אנחנו חושבים שהנושא הזה הוא באמת נושא חשוב, אר

אנחנו מתנגדים לחקיקה. את הסיבות פירטתי בישיבה הקודמת ובעיקר בגלל שעיקר

התוספת התקציבית בגין הצעת החוק הזו לא תלר למי שבאמת צריר את זה. הבעיה היא

בעיקר במקומות בהם שיעור ההשתתפות נפגע כתוצאה מכל מיני סיבות והכוונה של כולם

היא להעלות את שיעור ההשתתפות בגני הילדים.

אנחנו נמצאים במגעים עם משרד החינור להקצות תקציב לבינוי של 60 כיתות לימוד

למגזרים בהם שיעור ההשתתפות נמוך. זאת כדי שלפחות יהיה מבנה פיזי ואז משרד החינור

יהיה זה שיפעיל את הגן. בעבר, ברגע שהוקצו תקציבים לבינוי פיזי במגזרים האלה,

שיעור ההשתתפות עלה.

לפיכר אנחנו מתכננים לשנת 99', יחד עם מינהל הפיתוח במשרד החינור, להקצות

תקציבים לכיתות לימוד לגני ילדים שיהיו אר ורק למטרה הזאת והמשרד לא יוכל להמיר

אותם בשום דבר אחר. משרד החינור יעשה מיפוי ויבדוק איפה יש בעיה של שיעורי

השתתפות נמוכים בגני ילדים ולשם הוא יקצה את אותם גני ילדים.
תמר גוז'נסקי
האם זה לשנה אחת או מדובר בכמה שנים?
יעל אנדורן
זה יהיה ב- 99'.

הנושא השני שכרגע נבדק הוא הנושא של האתיופים, שכפי שנמסר לנו על ידי יושב

ראש הוועדה יש שם בעיה של שיעור השתתפות. לכן ביחד עם משרד החינור נבדוק איר

אפשר להגדיל את שיעורי ההשתתפות בדרר של הפחתה של תשלומי הורים למגזר הזה.

שני הנושאים האלה עולים על השולחן בעקבות פנייתו של חבר הכנסת זיסמן לשר

האוצר ובעקבות דיונים שהיו לו עם פקידים באגף התקציבים. אנחנו מקווים שזה יהיה צעד

ראשוני ואני יכולה לומר שזו התחלה.
היו"ר עמנואל זיסמו
זה לא כל מה שביקשתי משר האוצר. איני יודע על התשובה, אבל לא זה מה שביקשתי.
שלמה בן-עמי
זה גם לא חלק מתובנית.
היו"ר עמנואל זיסמו
היה מדובר שיקבלו את זה שכבות וזלשות גם במגזר הערבי וגם במגזר היהודי, לא רק

יוצאי אתיופיה.
תמר גוז'נסקי
דובר על כר שלא יבטלו את המוחזקות היכן שהיתה מוחזקות.
יעל אנדורו
אני מניחה שעלו נושאים רבים בדיון עם שר האוצר. באמת שיש הרבה מה לעשות בכל

הנושא של גני ילדים, אר אני חושבת שזו התחלה.
תמר גחינסקי
כמה כיתות נבנו בשנתיים האחרונות, ב- 97' וב- 98'? השאלה היא אם יש מהפר או

שמימלא בכל שנה זה מה שאתם בונים.
יעל אנדורן
אם איני טועה משנת 85' עד שנת 96' בכלל לא בנו גני ילדים. בשנת 96' בעקבות דו"ח

ועדת ברודט סוכם על כר שייבנו גני ילדים רק בישובים חדשים ולא ביישובים ישנים. זאת

משום שדו''ח ועדת ברודט חייב בינוי של גני ילדים. גם ב- 98' תהיה הקצאה לנושא הזה.
תמר גוז'נסקי
אני שואלת כמה בניתם ב- 97'?
יעל אנדורן
למיטב ידיעתי בשנת 97' לא נבנו גני ילדים שלא בישובים תדשים.
תמר גחינסקי
כמה נבנו בישובים חדשים?
יעל אנדורן
איני זוכרת את המספר.
תמר גוז'נסקי
אם כר 60 הגנים שאת מדברת עליהם הם המשר של אותו דבר.
יעל אנדורו
זה לא כך ואני אשרת זאת כי אני מכירה את הנושא.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם את יודעת כמה נבנו מ- 92' עד 96'?
יעל אנדורו
בשנים האלה לא בנו.
תמר גוז'נסקי
בישובים חדשים תמיד נבנו גני ילדים. האם בשוהם לא נבנו? במודיעין לא נבנו?
יעל אנדורן
עד שנת 95' לא נבנו על ידי הממשלה גני ילדים. אולי הרשויות בעצמן בנו, אר

הממשלה לא תיקצבה.
גיאבר עסאקלה
ב95' וב- 96 משרד הוזינור תיקצב בניה של 51 גני ילדים טרום חובה בישובים הערבים,

זאת בעקבות לחץ פוליטי.
יעל אנדורן
אנחנו רואים בדבר זה כן שינוי ואנחנו רוצים להתחיל את זה כבר ב- 98' על ידי הנושא

של הבינוי. בישיבות הקודמות חברת הכנסת תמר גח'נסקי אמרה שאחת הבעיות העיקריות

היא שבישובים הערביים אין גנים ולכן הורים שכן רוצים לשלוח את ילדיהם לגן לא

יכולים לעשות את זה.

אנחנו כן רואים בהצעה שלנו איזשהו שינוי, זאת על ידי הקצאת תקציבים לבינוי כיתות

גני ילדים במקומות בהם שיעור ההשתתפות נמור.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם זו כל ההודעה שעמדת למסור?
יעל אנדורן
כן. ההודעה מתייחסת לשתי נקודות: הנושא של הבינוי והנושא של האתיופים שאנו

סבורים שצריך לו טיפול מיוחד.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה לא היה הסיכום. ביקשתי גם לשכבות חלשות ובמפורש הזכרתי מספר פעמים את

המגזר הערבי למרות שאני לא אומר שהערבים חלשים.
תמר גחינסקי
בתחום הזה הם מאוד חלשים.
היו"ר עמנואל זיסמו
בקרב העולים לא התכוונתי רק ליוצאי אתיופיה, בי יש קווקזים ויש בל מיני שבבות

אחרות חלשות מאוד שזקוקות לעזרה הזו.
יעל אנדורו
אני מאמינה שנושא הבינוי לא יהיה רק לסקטור הערבי. בל אותן השבבות החלשות הן

השבבות שיש בהן בעיה של שיעור השתתפות. הבעיה היא שיעור השתתפות.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני יודע מה דיברתי בבר מספר פעמים עם שר האוצר ונדמה לי שמר חיים פלץ אמר

שהוא בעצמו רוצה להגיע היום לישיבה.
יעל אנדורו
הוא מאוד רצה להגיע, אבל היתה לו עוד ישיבה בשעה הזו.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מביע בזה את אכזבתי ואי לבר אני אגיש את הצעת החוק לקריאה ראשונה. לא

התבוונתי להצעת החוק של חברת הכנסת מאור, שאומנם הבוונה שלה חיובית, אר היא

צריבה להתיישר עם הצעת החוק המאוחדת. אני אומר במפורש שאני לא מסבים שזה יהיה

על פני שש שנים, בי תפסת מרובה לא תפסת. אם נציגת האוצר היתה אומרת שהם

מקציבים לשנת 99' מספר מיליונים מסויים לא רק לבניה אלא בדי להקל על שבבות

חלשות, הייתי אומר שאני לא מתקדם עם הצעת החוק.
שלמה בן-עמי
בהצעת האוצר אין תובנית עבודה. בניגוד למה שקורה בתהליר השלום, אנחנו רוצים

ללבת מהסדר הקבע אחורה.
יעל אנדורן
העלות של הבינוי תהיה למעלה מ- 30 מיליון שקל בשנה. אני לא חושבת שאין הקצאה

של תקציבים בשנת 99/ הממשלה בבל זאת הולבת צעד אחד לקראת הנושא הזה. אני

חוזרת ואומרת שזה צעד ראשון שאנחנו בהחלט רואים לו המשר בשנים הבאות. גם אנחנו

חושבים שצריר להגדיל את שיעור ההשתתפות.

היו"ר עמנואל זיסמן;

גם קריאה ראשונה זה צעד שני. לאחר מבן בא הצעד השלישי והרביעי. אני מבקש

שתעבירי את אבזבתי האישית-הציבורית מבר שאין תובנית. האמבה שלי היא מבר שאני

התבוונתי שמשרד האוצר יביא לבאן תובנית. אני לא מאומב מבר שמר חיים פלץ לא הגיע

לישיבה, אר אני רוצה לצטט דברים שנאמרו: אנחנו נביא דברים מאוד יפים ומיוחדים, אתה

תשמע מאיתנו. את אומרת שהתובנית היא לחדש את הבניה לאחר שלא בנו ב- 95' ו- 96.
יעל אנדורו
לא מדובר בחידוש.
היו"ר עמנואל זיסמן
לא התכוונתי רק לבניה.

אני מציע לצרף את ההצעה של חברת הכנסת ענת מאור עם שתי הצעות החוק האחרות

ואני מציע שבמקום שיהיה כתוב במשר 6 שנים יהיה כתוב במשך 10 שנים.
ואליד צאדק חאג'-יחיא
אתה מתכווו לפרוש את זה לעשר שנים?
היו"ר עמנואל זיסמו
כן, אבל להתחיל כבר מעכשיו.
ואליד צאדק חאג'-יחיא
יושב ראש הוועדה ציין מספר פעמים שבמגזר הערבי המצב גובל כמעט בקטסטרופה.

אם אנחנו פורשים את זה לעשר שנים ולא תהיה תוכנית מוגדרת ומגובשת, הנושא לא

יקודם.
תמר גוז'נסקי
הנושא הזה יעלה בין קריאה ראשונה לשניה, אז נוכל לדון בזה. כשזה יגיע לדיון על

קריאה שניה תוכל להביע דעה גם על הנושא הזה.

היו"ר עמנואל זיסמוי.

זה בשבילנו אמצעי נוסף, אולי אחרון.
ואליד צאדק חאגי-יחיא
כי בסופו של דבר הבניה תהיה לפי לחצים פוליטיים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אם לא נגיע לעשר שנים, זה לתת לברונפמנים. אני מסתפק במה שיהיה בשלוש-ארבע

שנים, השכבות החלשות, אלה שאנחנו מדברים עליהן, תהינה בשלב הראשון. בשנה

העשירית יהנו החזקים וכרגע אני לא רוצה לדאוג לנכדים של לאודר.
תמר גחינסקי
אני מבקשת להציע שיהיה לימוד חובה מגיל שלוש, אר לא להכריח הורים להכניס ילד

מגיל שלוש לגן.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם צריר לנקוב בהצעת החוק בעלות תקציבית?
תמר גוז'נסקי
צריו להעריר את העלות בשנה הראשונה.
היו"ר עמנואל זיסמו
מהי ההערכה התקציבית לבינוי 60 גני ילדים?
יעל אנדורו
30 מיליון בתקציב הפיתוח.
שלמה בן-עמי
צריר לכתוב 50 מיליון שקלים.
תמר גוז'נסקי
חיייבים לכתוב בהצעת החוק הערכה תקציבית.
יעל אנדורן
הסכום ליישום כל החוק הוא 750 מיליון שקלים.
היו"ר עמנואל זיסמן
נניח שאנחנו לא מתכוונים לחקיקה, לאיזה סכום התכוונתם ב- 99'?
יעל אנדורן
אנחנו התכוונו להקצות תקציבים במידה שלא תהיה חקיקה. זה גם הסיכום שהיה ליושב

ראש הוועדה עם שר האוצר ועם פקידי האוצר. אם היושב ראש חתר בו מהסיכום -
היו"ר עמנואל זיסמן
אני לא חוזר בי מהסיכום.
יעל אנדורן
הסיכום שהיה לר עם שר האוצר היה כתחליף לחקיקה. אף אחד לא הסתיר את זה

שהממשלה רוצה ללכת על תוכנית ולא על חקיקה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מוכן לעשות עתה הפסקה כדי שתוכלי לדבר עם שר האוצר. אם לאחר השיחה איתו

תודיעי שבשנת 99' אתם מקציבים לצורר בניה 50 מיליון, אני אשכנע את את חברי הוועדה

לא ללכת בדרך של חקיקה.
יעל אנדורן
לא אני סיכמתי את הדברים איתר.
היו"ר עמנואל זיסמן
לא התחייבתי לא לעשות חקיקה.
יעל אנדורן
אני מקבלת את הצעתך לבדוק את הנושא עם מי שסיכם איתך.

(הפסקה)
יעל אנדורו
ניסיתי להתקשר לממונים עליי, אך לא הצלחתי משום שהם נמצאים כנראה בישיבה

אחרת. הצעתי עומדת בעינה ואני יכולה להציע ליושב ראש הוועדה לדבר איתם בשלב

יותר מאוחר.
היו"ר עמנואל זיסמן
אם כך, אנחנו נאשר את הצעת החוק עם התיקון שהבאתי לקריאה ראשונה. אם יבוא שר

האוצר ויבקש להופיע בפני הוועדה ויהיה לו משהו בכיוון הזה, אנחנו נשקול, הרי

ההצבעה תהיה בשבוע הבא ולא מחר.
החלטה
הצעת החוק, שהיא איחוד של שלוש הצעות החוק, תובא לאישור בקריאה

ראשונה. העלות התקציבית היא 75 מיליון מהחרבה.

אני מודה לכל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:00

קוד המקור של הנתונים