ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/07/1998

הצעת חוק הספורט ותיקון - מוסדות שיפוט פנימיים), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 203

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום רביעי. 3"א בתמוז התשנ"ח (15 ביולי 1998). שעה 09:00
נוכחים
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

ראובן ריבלין
מוזמנים
חה"כ דוד צוקר

אורי חרל"פ - מנהל המחלקה לספורט תחרותי, רשות הספורט, משרד

החינוך, התרבות והספורט

עו"ד אפרים יפהר- סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד החינוך, התרבות והספורט

עו"ד עמי ברקוביץ- לשכה משפטית, משרד המשפטים

גברי לוי - יו"ר התאחדות הכדורגל

יעקב אראל - מנכ"ל התאחדות הכדורגל

יעקב שחר - יו"ר מכבי חיפה, התאחחת הכדורגל

ידיו מכנס - יו"ר "עוצמה"ו"אייל", התאחדות הכדורגל

נתן סלובטיק - חבר הנהלת התאחדות הכחרגל

יהודה שקמה - מזכ"ל איגוד הכדורסל

עו"ד צבי יפה - יועץ משפטי, איגוד הכחרסל

זאב ברוורמן - מזכ"ל אליצור

חיים שושן - מנכ"ל מכבי

עו"ד גלעד שמחוני- יו"ר איגוד שחקני הכדורסל

ערן דורון - יו"ר איגוד שחקני הכדורגל

ראלב מג'אדלה - יו"ר האגף לספורט, ההסתדרות הכללית
היועץ המשפטי
משה בוטון
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
יועץ הוועדה
יצחק אופק

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק הספורט (תיקון - מוסדות שיפוט פנימיים), התשנ"ח-1997 (של חה"כ דוד צוקר).הצעת חוק הספורט ותיקון - מוסדות שיפוט פנימיים). התשנ"ח-1997
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו ממשיכים בדיון בהצעת חוק הספורט (תיקון - מוסדות שיפוט פנימיים), התשנ"ח-1997 של חבר

הכנסת צוקר. הנוסח שעל השולחן זה הנוסח שאיתו התחלנו את הדיונים. כפי שאמרתי, זה לא חייב להיות

הנוסח בסיום הדיונים. אנחנו דנים בהצעת חוק כשמסביב יש גם פעילות מגוונת. אנחנו ביקשנו מהצדדים

להגיע לידי הסכמה. אני כבר יודע כמה ימים שהתגבשה הבנה והסכמה בין יושב-ראש ההתאחדות לכחרגל,

מר גברי לוי, לבין ארגון שחקני הכדורגל ומר ערן דורון העומד בראשו. אנחנו נשמע מה התגבש.

אנחנו לא דנים רק בכדורגל. כאמור מדובר על הצעת חוק הספורט ואנחנו חייבים לראות האם גם

מרכיבים אחרים של הספורט הישראלי כלולים.

לפני שנתחיל בדיון אני רוצה להגיד איזה משפט כללי. אנחנו סיימנו את אליפות העולם בכדורגל. אני

מודע לכך שהמאמצים שהשקיעו ראשי ההתאחדות לכחרגל בשנים האחרונות היו גחלים מאוד אבל אני

מאחל לכם ולנו שבאליפות הבאה ישראל תהיה משתתפת אקטיבית. אני חושב שהגיע הזמן שבשנת ה-54

למדינת ישראל, בעוד 4 שנים, לא רק נהיה צופים ואוהדים של הקבוצות השונות אלא גם נהיה שם.

אולי לראשי ההתאחדות לכדורגל יש איזשהן פניות ודרישות מהכנסת כדי לסייע במאמצים האלה. אני

מבין שהפעילות כדי להבטיח זאת כבר התחילה כי מי שחצה להיות שם היה צריך להתחיל בהכנות

מאתמול. לכן אני מוצא לנכון, כי זאת ישיבה של ועדת חינוך, תרב1ת וספורט לומר זאת. אנחנו מעריכים את

מה שנעשה. אני חושב שעם ישראל זקוק לכך, כמו עמים קטנים אחרים שהיו להם נבחחת במונדיאל,

שתהיה לנו נבחרת שם. אנחנו עומדים לרשותכם.

דבר שני, מאחר ויש שיתוף פעולה פורה בנושא המאבק נגד אלימות בספורט אני חצה לומר שהיה

במונדיאל דבר מאוד חיובי. אני אומר את זה כוועדת חינוך ועל דעת חברי הוועדה, ודיברנו על כך, גם שלשום

כשהיה כאן שר החינוך, התרבות והספורט. נכון, היו חוליגנים, בעיקר ממדינות מסוימות, והיה חוליגניזם אבל

מיליוני הצופים, ואני מדבר גם בשם הנכדים שלי, ראו שיש מאבק על הכחר ויש לחימה, כל אחד רצה להשיג

את הניצחון, אם זה מבחינה לאומית ואם זה מבחינה כלכלית או חומרנית, מסיבות שונות, אבל היחסים בין

השחקנים לבין עצמם, אפילו הצורה הצייתנית שבה הם מילאו אחר הוראות השופט - הוצאו נדמה לי למעלה

מ-20 כרטיסים אדומים, הצורה שהשחקנים עזבו את המגרש, זה דבר חינוכי וערכי שצריך לנצל אותו.

בחינוך להמונים הכדורגל היום הוא אחת מהזיחת החשובות ביותר, לחנך את העם למשמעת ולהכרעת

השופט, לחנך לכבד את כללי המשחק. דווקא בימים אלה, כשיש כל מיני גורמים שחצים לערער על סמכות

בתי-המשפט בישראל, שהם בלתי תלויים והם סמל לצדק במדינה הזאת, אני מוצא לנכון לומר לכם שאם

בנושאים האלה יש מקום לשיתוף פעולה, צריך לעשות את זה. מה עוד שעונת הכחרגל השנה נפתחת

ב-22.8, נדמה לי שזה דבר חסר תקדים בשנים האחחנות. אני מציע לנצל את התקופה עד 22.8, לא רק

להדגיש את הצד הספורטיבי, את רמת המשחק והכישורים של שחקנים אלה ואחרים, אלא גם את הצד

החינוכי-הערכי של הספורט. בסופו של דבר יש בספורט הגינות.

אם תירצו להתייחס לדברים האלה תוך כדי הדיון הכללי, בבקשה. נפתח את הדיון. אני מוסר את רשות

הדיבור למר גברי לוי, יושב-ראש ההתאחחת לכחרגל.
גברי לוי
האמת היא שאני הבנתי בישיבה האחחנה של הוועדה שאנחנו נשב בינינו ובעקבות זה כל החלק

בהצעת החוק של חבר הכנסת דוד צוקר הנוגע למוסדות השיפוטיים, למעט מוסד הבוררות, יבוטל מפני

שהובן שזה דבר שאינו מתקבל על הדעת. היו בינינו הרבה הידבחיות. קודם היתה ועדה שבה ישם נציגי

ארגון השחקנים, מנכ"ל ההתאחחת לכדורגל, מר יעקב אראל, וכן היועצים המשפטיים שלהם ושלנו.

התקיימו כמה פגישות ולא הגיעו להסכמות. לפיכך אני יזמתי פגישה עם מר ערן דוחן ובתוך זמן קצר מאוד

הגענו פחות או יותר להסכם שחתום על ידי שנינו. כמובן שהכל מותנה בהסכמה של ארגון השחקנים

והסכמה של הנהלת ההתאחחת לכדורגל, אנחנו לא קובעים לבד. אני מניח שההסכם הזה הוא לא מאה

אחוז מה שהשחקנים רצו וזה בטח גם לא מאה אחוז מה שהנהלות הקבוצות חצות, ובטח יהיו עוד ויכוחים

גם אצלם וגם אצלם, אבל אני מניח שבסופן של דבר אנחנו נעביר את זה.אני אכנס קצת יותר לפרטים. אנחנו הגענו למסקנה שבשנה הבאה, בעונת 1999/2000, עד גיל 22

השחקן יהיה שייך לקבוצה שלו ומגיל 22 עד גיל 26 אנחנו נקים ועדה שתיקבע את מעמד השחקן ומחיה,

במידה והשחקן רוצה לעבור. כל זה רק אם אין לו חוזה עם הקבוצה. כשיש חוזה זה דבר אחר. אם הוא

ירצה לעבור מקבוצה לקבוצה, אי אפשר יהיה למנוע בעדו אבל תהיה ועדה שתקבע את ערכו, כמה השחקן

הזה שווה.

לפי הצעתנו, שהתקבלה אני חושב על-ידי ארגון השחקנים, הוועדה הזאת תמונה על-ידי 3 חברים:

שופט בדימוס, יושב-ראש ועדת הספורט של הכנסת, ומנהל רשות הספורט. הם יקבעו את אלה שיש להם

את היכולת לקבוע את מחיר השחקן ואת כל הפרמטרים. בעצם יהיו פרמטרים קבועים של שחקן, גילו, האם

הוא משחק בנבחרת וכולי. אני לא עד כדי כך נכנסתי לעומק העניין אבל אותה ועדה תשב ותחליט על

הפרמטרים האלה. יש דברים מקובלים.

בכל אופן, בשנת 1999 - עד גיל 22 השחקן יהיה שייך לקבוצה שלו. בין 26-22 מעמד השחקן "קבע

על-ידי ועדה. בגיל 26 אם אין לו חתה הוא יוכל ללכת לאן שהוא רוצה.

שנה אחרי זה, בעונת 2000/2001, זה 'שאר גיל 22 אבל התקופה השניה תתקצר תה יהיה מגיל 22

עד 25. הרף העליון יוקטן ל-25.

בשנה שלאחר מכן, בעונת 2001/2002, זה יגיע לגילאים 24-21.

פה הסכמנו שנינו שיש מצבים שהם חריגים. אם מר יעקב שחר, שיושב פה, קנה השנה שחקן 26 p

במיליון דולר, הוא לא יבוא בשנה הבאה וייגיד שהוא רוצה להשתחרר. תצטרך לשבת הוועדה ולקבוע

חריגים, לשחקנים שחתמו בשנה הנוכחית או בשנה הקודמת חתים על סכומים גבוהים של כסף, שהם

צריכים לפחות כך וכך שנים להיות בקבוצה. הגיוני שיהיו כללים לתקופת המעבר, אחרת זה בלתי אפשרי.

כמובן שההנחה היסודית שלי היא שבתוך 3 שנים ממילא האגודות והשחקנים יתרגלו לעניין החתים,

יתרגלו לקחת חתים לטווח ארוך. ברגע שיש חתה לטווח ארוך המצב הוא אחר, אז אין בעיה בכלל. כל בעל

קבוצה יכול לתכנן לו למפרע בתוך 3 שנים בדיוק איך יהיה בקבוצה שלו, מה יהיה בקבוצה שלו, שלא יתקל

במצבים לא נעימים. בסך הכל בעוד 6-5 שנים זה יהיה מקובל אצל כולם, אז בכלל לא ירגישו את ההבדל.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מבין שעד עונת 99/2000 זה שנת מעבר.
גברי לוי
אין בחרה, הליגה התחילה.
היו"ר עמנואל זיסמן
כולם מבינים אבל אני רוצה שזה "רשם בפרוטוקול.

דבר שני, אני יודע את התשובה אבל אני מבקש ממך לפרט כי אתה מדבר גם לפרוטוקול ויש חברי

כנסת שיקראו את זה. תסביר לנו למה קבעתם עד גיל 22 ולמה קבעתם 26-22. הרי היו דרישות אחרות.
גברי לוי
ההתאחדות לכדורגל חשבה ששחקן צעיר שמגדלים אותו צריך להישאר באגודה עד גיל 24 ולא עד גיל

22 מפני שיש השקעה רבה בנוער. אני מקבל דיווחים כמה כל קבוצה משקיעה בנוער. הפועל חיפה לדוגמא

משקיעה בנוער כמעט 2 מיליון שקל ומר יעקב שחר משקיע בנוער במכבי חיפה סכום דומה. זה כסף

שאנשים כמו מר רובי שפירא ומר יעקב שחר מוציאים מכיסם, לא מקופת הציבור. עם כל הכבוד, קופת

הציבור היום בכדורגל בקבוצות הגדולות לא מגיעה ל-5% - 3 מיליון שקל מהטוטו אחרי כל הוויכוחים ואחרי

מלחמות שעוד יהיו לנו.

*
נתן סלובטיק
זה עם השידורים והזכויות.
היו"ר עמנואל זיסמן
קופת הציבור זה גם מה שהעיריות נותנות, במידה והן נותנות. אף אחד לא יודע מה ההסכם בין ראשי

הקבוצה בירושלים לבין ראש העיריה מר אהוד אולמרט, אני גם לא יודע מה קורה בחולון היום עם ראש

העיר, מר מוטי ששון. רציתי להבהיר שכסף ציבורי זה גם מה שהעיריה נותנת.
גברי לוי
אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת זיסמן, שעיריית חיפה לא נותנת גרוש וחצי. נתתי שתי דוגמאות של

אגודות כדורגל בחיפה כאשר העיריה לא נותנת אף אגורה.
היו"ר עמנואל זיסמו
בחיפה אולי לא נותנים אבל יש מקומות אחרים. הדגשתי את הצד העקרוני.
גברי לוי
לא הייתי מציע לאף אחד לחשב את מה שהעיריה נותנת לפי מה שכתוב בעיתון. בפתח-תקווה למשל,

לא נעים לי להגיד, את אותם חצי מיליון שקל מכרו בעיתון 4 פעמים ובסוף יצא כאילו נתנו 2 מיליון. תאמינו

למה שאני אומר. זה היה צריך להגיע בדצמבר ואז מישהו הגיש תביעה לבג"ץ ובדצמבר נתנו לי חצי מיליון

דולר. בינואר היה עוד בג"ץ ואז קיבלתי עוד חצי מיליון. ככה זה מתקדם כל הזמן. אין לי טענות לעיריית

פתח-תקווה, היא בסדר, אבל אני אומר, לא להסתנוור ממה שכתוב בעיתונים.

אנחנו הגענו למסקנה שאנחנו רוצים לקבוע את הרף לגיל 24 אבל הסכמנו להתפשר פה. עשינו חשבון

שהשחקן יהיה אחרי הצבא וקצת מעבר לזה. היום גומרם את השירות בצבא בגיל 21.5.21. לכן קבענו את

גיל 22, כדי שבסוף ט;יע ל-21. בעצם בעלי הקבוצות יכולים להחתים אותם על חתה ל-6 שנים, עם זה אין

לאף אחד בעיה. מי שחותם על חוזה, אין לו בעיה. יש בעיה למי שלא חותם על חתה. אם הוא לא חותם על

חוזה, שיישחררו אותו, אחרי שיישלמו מה שמשלמים. זה נראה לי דבר סביר ביותר.

בגיל 26 להנהלת הקבוצה לדעתי כבר יש מספיק כלים לדעת אם היא רוצה להחתים אותו על חתה

ארוך טווח. יש לה זמן לראות אם זה שחקן שהיא רוצה אותו. אם יחתמו איתן על חתה, אין שום בעיה. אם

לא יחתמו איתו על חוזה, שייתנו לו ללכת. אי אפשר להשאיר אותו בקבוצה הזאת לכל החיים באופן שחוא

לא יילך ולא יבוא. אז אנחנו הסכמנו לעניין הזה אף על פי שרצינו לקבוע את גיל 28 או 27. זה לא קל, אתם

מבינים את זה, במיוחד לקבוצות שקנו שחקנים בכסף וצריך לתת להן ציאנס להתארגן למצב הזה. אני מניח

שלאחר 3 השנים האלה, עם שנת המעבר הנוכחית, בסוף התהליך כולם יידעו לארגן את עצמם.

אני חוזר, לגבי שחקנים שבשנת 97,96, 98 יחתמו, עוד לפני שזה נכנס, והקבוצה חתמה איתם בלי

שהיא ידעה שהולך להיות דבר כזה, הרי אם היא היתה יודעת אז היא היתה מכניסה איזשהו סעיף - אז

תהיה ועדה משותפת שתיקבע בשנים האלה, בתקופת הביניים, מה דין ההסכמים. אני חושב שייעשו את זה

עוד למפרע. יגידו שבשנים האלה אם מישהו נקנה הוא צריך להישאר בקבוצה הזאת לפחות כך וכך זמן, או

אני לא יודע מה, ימצאו את הדרך, אני לא רוצה לקבוע מה.

הדבר השלישי שלגביו הגענו להסכמה - וכמובן שזה עקב זה שאנחנו עושים הפרדה של גילאי 26-22

ומגיעים בהמשך להפרדה של גילאי 21-24 - זה חד-משמעית ביטול הסכם הסגר קטין. אחרת, אם יש

הסגר קטין, אז מה שווה מה שעשינו? הסגר קטין מביא הרבה נזקים, אני מוכרח להגיד. אנחנו נקים ועדה

שתהיה לה סמכות להכריע במיקרים חריגים, למשל אם זה עניין של התעקשות סתמית או אם חצים לעצור

איזשהו ילד בן 12 באילת שלא ישחק ברעננה, ילד שעוד לא יודעים אם הוא בכלל שחקן. אז תקום ועדה
משותפת שתגיד
רבותי, אי אפשר לעצור את הילד הזה מלשחק, צריך לתת לו ללכת.
דוד צוקר
לא הבנתי, מה זאת אומרת ביטול הסגר קטין?
יעקב אראל
סעיף 11 בחוק הספורט סותר את ההבנות שאליהן הגיעו כעת.
גברי לוי
הכוונה לבטל את הסעיף של הסגר קטין בהוק הספורט. אחרת, מה עשית? אתה עושה הסגר קטין

ואחר-כך נותן להם גם עד 21, אז בעצם כולם יכולים לעשות מה שהם רוצים. תיכף מר יעקב שחר יספר לך

על הצרות שיש מהסגר קטין, זה פשוט לא יאומן. אנחנו הגענו היום למצב, לא נעים לי להגיד לכם, שבגלל

שיש הסגר קטין, בגלל שיש אפשרות גם לברוח לחוץ-לארץ, ילד בן 16 חצה לחתום על הסכם של מיליונים,

אני לא מגזים. זה פשוט לא יאומן. היות ויש לו את האפשרות בסופו של דבר בגיל 21 להגיד שלום וללכת,

אם הוא לא הסכים על חוזה, אז למה צריך הסגר קטין? לא צריך את הסגר הקטין.

הדבר האחרון שאיגוד השחקנים טען, ואני לא מתנגד לו, אני חושב שאולי הוא הוצע בצדק, זה שיש

למצוא דרך חדשה לבוררות, לצורת הבוררות. אני לא פוסל את זה שבבוררות שלנו אנחנו נגיע לאיזשהו

הסכם שהבורר הוא הבורר הראשי ושעל-ידו יישב נציג ציבור ונציג הקבוצות, כמו בבוררות אחרת.
היו"ר עמנואל זיסמן
בורורת מוסכמת קבועה.
גברי ל1י
בתנאי שזה לא ייקח חצי שנה. הבוררויות האלה צריכות להיגמר מהר. אפשר לסדר את העניין, לנו אין

בעיה עם זה.
יהודה שקמה
שלושה אנשים בבוררות? זה נראה מוגזם.
היו"ר עמנואל זיסמו
עוד לא הגענו לדון בכדורסל. עוד מעט נראה איך הכדורסל משתלב. מר שקמה, אם היית אומר עכשיו:

אני מקבל את הכל ויש לי בעיה רק עם הבוררות, אז היינו מתקדמים. קודם כל ניראה איפה הכדורסל עומד

בתוך זה.
גברי לוי
מר יהודה שקמה, אני רוצה להגיד לך משהו, לא אישי חס וחלילה, ארגון השחקנים מרגיש נפגע. יש

בסך הכל 4-3 בוררים והם עושים בוררות לגבי הרבה שחקנים. השחקנים מרגישים נפגעים, מרגישים

שמשהו לא פועל בסדר. מה זה מפריע לי שבבוררות יישב כמאזין נציג ארגון השחקנים ונציג הקבוצות?

הבורר ימשיך לנהל את הבוררות כמו שהוא נוהג כיום. בסופו של דבר יהיה להם say במסקנה הסופית

ותמיד אפשר יהיה לערער על אותו דבר.
זאב ברוורמן
מצד אחד אתה אומר שהם יישבו שם כמאזינים ומצד שני אתה אומר שיהיה להם .sayתחליט בין שני

הדברים.
יעקב אראל
כמו דוגמת בתי-הדין לעבודה שבהם יושבים נציגי ציבור.
גברי לוי
בבית-דין לעבודה מותר לארגון השחקנים לשאול שאלות אך בסופו של דבר הבורר הוא שמחליט. אם

שני הנציגים יסתייגו אז תהיה בעיה, אני לא יודע, אולי אתה תסביר לנו איך זה נעשה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו לא נתעכב על זה. אני מבקש שתסיים את הצגת הדברים.
גברי לוי
אין לי בעיה שתהיה בוררות כמו שזה נעשה בכל מקום. אם זה נוח לשחקנים, למה שאני אתנגד?

שיטת הבוררויות שלנו היתה שיטה טובה בגלל שהיא היתה מהירה, עשו את זה אנשים די מוכשרים.

אבל אם הם מרגישים שפה משהו לא פועל כשורה, דיברתי על זה גם עם השופט דב לווין, גם הוא לא

התנגד לדרך המסויימת הזאת, הוא לא אהב את זה אבל הוא לא התנגד.
היו"ר עמנואל זיסמן
בשלב זה אני רוצה להודות לך, מר גברי לוי, גם על כך שגם אתה וגם מר אראל המנכ"ל אמרתם

שאתם עושים מאמץ ואכן עשיתם את המאמץ.
גברי לוי
אנחנו תמיד מקיימים את הדברים שלנו.
היו"ר עמנואל זיסמו
לא תמיד זה קורה כך, אנשים שנושאים באחריות מתחייבים ולא תמיד עומדים בהתחייבות. אני עכשיו

עוד לא נכנס לוויכוח העקרוני והמהותי אבל אני רוצה בשלב זה להביע תודה על כך שעשיתם את זה. אמרנו

שאנחנו רוצים לסיים את זה עוד לפני שהכנסת יוצאת לפגרה בסוף החודש, עוד לפני עונת הכדורגל.
גברי לוי
אני רוצה להעיר עוד הערה אחת, ביקש ממני ארגון השחקנים ששחקן שמגיע לגיל 31 יוכל מייד לעבור

לכל קבוצה בלי כל מגבלה. אני הבטחתי לו שנתייחס לבקשה בחח חיובית. לפי דעתי אנחנו נעביר את זה

בלי בעיה. שחקן בן 31 לא צריך להביא שום אישור, הוא יכול ללכת.
נתן סלובטיק
אבל זה נוגד את חוק המדינה, לפי דעתי.
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו נבדוק את זה. האם עוד מישהו מטעמכם רוצה להגיד משהו? מר יעקב שחר, האם אתה תומך

בהבנה הזאת?
יעקב שחר
בוודאי שאני תומך, אני תומך בלית ברירה. אני חושב שיש לנו עניין להקצין הרבה יותר משום שאנחנו

משקיעים הרבה מאוד. אנחנו נתקלים מידי עונה בתופעות שניזונות מכל מיני שינויים והצעות לשינויים. לאאחת התקנות מנוצלות לרעה על-ידי כל מיני "יועצים", עורכי-דין מקורבים לשחקנים או למשפחותיהם. השנה

אני נאלצתי להתמודד מול בחור צעיר שמאוד חפצתי להשאיר אותו במועדון ומצד שני רציתי לתת לו ולכל מי

ש0בב אותו מכות בישבנם. התעסקתי בחוזה של ילד בן 17-16 ואני לא רוצה לתת לנער מה משכורות של

אלפי דולרים לחודש או לעבור על הכללים ועל החוקים הנהוגים.

זה נוצר מכיוון שיש את הפירצה הזאת לשחקנים מוכשרים. זה קורה רק עם השחקנים המוכשרים.

אנחנו משקיעים את כל אותם מיליוני שקלים במחלקות הנוער שלנו בסופו של דבר לא למטרת מתנ"0 אלא

למטרה שייצא פעם בשנה או פעם בשנתיים שחקן מוכשר שיצטרף לקבוצה הבוגרת. אנחנו מקבלים את

ההצעה כרע במיעוטו אבל לא כדבר המתאים לנו ביותר.
היו"ר עמנואל זיסמן
עצם זה שאתה אומר שאתה תומך בזה, זה חשוב מאוד.
גברי לוי
אני רוצה לציין שההתאחדות לכדורגל ביטלה חד-צדדית את סעיף 6(ב) המפורסם בחוזר רבינוביץ.
היו"ר עמנואל זיסמו
הודעת לנו על כך גם בפעם הקודמת.
גברי לוי
בפעם הקודמת אמרתי שאנחנו נבטל, עכשיו אנחנו ביטלנו חד-משמעית, פה אחד, בהנהלת

ההתאחדות לכדורגל. אני חושב שזה יפה וצריך לציין את זה.
ערן דורון
אני רוצה לפתוח ולברך את ההתאחדות לכדורגל. כשהתחלנו את הדיונים בוועדה, המרהקים דווקא

בתוך הכדורגל היו הגדולים ביותר והיו הרבה מאוד ספקנים לגבי היכולת להגיע לאיזשהי הסכמה. אני יצאתי

מתוך הנחה שאנשים מדברים ומגיעים להסכמות ובקטע הזה באמת הגענו להסכמה.

אני חייב לציין, כמו שמר גברי לוי אמר וכמו שגם מר שחר ציין, כל אחד מאיתנו נשאר עם חצי תאוותו

בידו. לא קיבלנו את כל מה שרצינו אבל עשינו מחשבה לגבי טובת הענף. העמדנו את טובת הענף בראש

וכתוצאה מכך ויתרנו על חלק מהדברים שמאוד רצים וראינו אותם כחשובים והכרחיים לטובת השחקנים. אני

אגע בכמה דוגמאות בהמשך דברי, אבל לדוגמא יש נושא של הסגר קטין, שזה דבר שלא בלב שלם הלכנו

עליו, אם כי ראינו חלק מהנקודות שהזכירו מר שחר ומר לוי כנכונות, אנחנו ערים לדברים האלה.
אורי חרל"פ
לא הסכמתם לזה מלכתחילה.
היו"ר עמנואל זיסמו
הוא רואה בזה ויתור מטעם איגוד השחקנים. אני בכוונה מחדד. זה לא חון פנימי, זה דיון פרלמנטרי ואני

רוצה שהדברים יכתבו.
ערן דוחו
אנחנו ראינו במצב הקיים היום פגיעה גסה בזכויות של שחקנים. כל הצעת החוק מראש היתה וישר

מבחינתנו. אני חייב לציין שכאשר פנינו בהתחלה לחבר הכנסת חד צוקר והצגנו בפניו את הבעיות שאנחנו

נתקלים בהן הוא דרש מאיתנו שעוד לפני שאנחנו מדברים איתו נחשוב על רעיונות המתחשבים בדרישות

הקבוצות. כבר הצעת החוק הראשונה שהוגשה לכנסת היתה מבחינתנו התפשרות גדולה מאוד לגבי

הזכויות המגיעות לספורטאים.גם אנחנו עשינו כאן לא מעט ויתורים. הקו שהינחה אותנו הוא באמת שהכדורגל זה ענף שמורכב מכמה

גורמים. לדעתנו בעבר לא הכירו בזה שיש גם גורם נוסף - השהקנים. ואם אני יכול לברך את ההתאחדות

לכדורגל, עוד לפני שאני אומר אם ההסכם טוב יותר או טוב פחות, זה על כך שנראה לי שבעקבות המהלכים

האחרונים של יושב-ראש ההתאחדות לכדורגל היום סוף סוף רואים בכדורגל עוד גורם אחד, את השחקנים,

שהם גם גורם משפיע בקבלת ההחלטות. אני חושב שכך צריך להיות במקום תקין כי אנחנו גם חלק מהענף.

אני חושב שההסכם הזה צריך להוליך לשיתוף פעולה ארוך יותר ופורה יותר. הזכרת בהתחלה את נושא

האלימות, אנחנו השחקנים צריכים להיות מעורבים ושותפים. יש לנו את הכוח ואת היכולת להשפיע ולעזור,

להילחם באלימות, להילחם בסמים, להילחם בחוסר הגינות, בדברים כאלה. אנחנו חצים להשפיע, חצים

לעזור ורוצים להיות חלק מכל מה שקורה בכדורגל.

אנחנו רוצים לעמוד על הזכויות שלנו, מצד אחד, אבל להילחם ביחד עם ראשי הקבוצות ועם ראשי

ההתאחדות לכדורגל למען דברים אחרים שטובת הענף דורשת אותם.
לגבי ועדה לקביעת מעמד השחקן
יושב-ראש ההתאחחת הגדיר את הוועדה שתקבע אותם.
היו"ר עמנואל זיסמן
מה זה מעמד השחקן?
עח דורון
מעמד השחקן זה המחיר של השחקן.
היו"ר עמנואל זיסמו
אתה מתכוון לשווי השחקן. מעמד השחקן זה לא רק מה שהוא שווה.
אפרים 'פהר
שמישהו יוכל לקנות אותו אחר-כך. לפי הצעת הח1ק של חבר הכנסת דוד צוקר אי אפשר יהיה לקנות.
גברי לוי
אנחנו יוצאים מתוך הנחה שחבר הכנסת צוקר מבטל את הצעת החוק.
עח דוחו
הוועדה הזאת גם כן לא נקבעה כמו שאנחנו רצינו אבל אנחנו יוצאים מתוך הנחה שבאמת הוועדה

תהיה נטולת כל פניות. לפיכך אנחנו מקבלים את ההצעה של ההתאחחת לכדורגל בנושא הזה.
נושא הבורחיות
זה הנושא היחידי שנשאר לנו עדיין לסגור בינינו. אני עדיין חושב שכדי שהבוררות

תישאר קצרה, יעילה וטובה אנחנו לא צריכים להתערב לגבי אישי הציבור שיושבים בתוך הוועדה. לדעתי

הפיתרון שהצענו במקור הוא הפיתרון הטוב ביותר, וזה נוגע לדרך מינוי הבוררים, הבעיה שלנו היא לא עם

הליך הבוררות. אני הושב שהליך הבורחת הוא הליך נכון, מהיר וטוב. הבעיה שלנו היא עם דרך מינוי

הבוררים, עם הבוררים עצמם שעוסקים בתפקיד, אנחנו לא תמיד שבעי רצון מהם, ומהדרך שבה מחולקים

התיקים.

אנחנו חושבים שאם זה "עשה בדרך של בורחת מוסכמת, כלומר אנחנו בהסכמה עם הקבוצות נמנה

את הבוררים ונדאג לחלוקת התיקים, אנחנו נוכל לחסוך את הזמן הזה של העסקת אישי ציבור, דבר שיכול

לסרבל את כל הליך הבורחת. הדרך הנכונה לפתור את הבעיה של הבוררות, וזה נ1שא שעדיין אנחנו צריכים

לדבר עליו בינינו, זה ללכת בדרך הזאת, שאנחנו נמנה את הבוררים כבוררות מוסכמת. נכון להיום אנחנו לא

מסכימים על הבוררים, ואנחנו בפיחש לא מסכימים לבוררים שעובדים היום בהתאחדות. זה גם דבר

שבמהלך הפגישה שלי עם מר לוי הבהרתי חד-משמעית, שלבוררים של היום אנחנו פשוט לא מסכימים.
גברי לוי
אני רוצה שתדייק, לאחד מהבוררים לא הסכמתם.
ערן דוחו
לשניים מהבוררים. אני מודה, בשיחה איתך הזכרתי בורר אחד אבל יש שניים שאנחנו לא מסכימים

להם.
גברי לוי
אבל על הנושא הזה, עם כל הכבוד, אמרנו שאנחנו נדבר עליו וננסה לפתור, אז חבל להרחיב כעת.
ערן דורון
אני מאמין בדרך של המשא ומתן, אני חושב שהיא הוכיחה את עצמה ואנחנו מסכימים לה.

אני רוצה להתייחס לדבריו של מר שחר. אני מברך מאוד על הימצא1ת אנשים כמו מר שחר בכדורגל

הישראלי ובספורט בכלל, אבל ישנם בודדים כאלה. לא מגיעות אלינו כמעט פניות משחקנים של מכבי חיפה,

למעט 2-1 פניות שהיו בשנה האחרונה, ולעומת זה אנו מקבלים עשרות פניות מקבוצות אחרות. יש לפעמים

התנהגויות מדהימות של יושבי-ראש. נכון שמר שחר משקיע ואני מאמין לו שהוא משקיע את הסכום שהוא

אומר, 2 מיליון שקל בנוער. אנחנו לא מחייבים אף אגודה להשקיע ככה ולצערנו הרב הן לא משקיעות. לדעתי

גם את הכספים הציבוריים שהן מקבלות הן לא משקיעות בנוער, כך זה בחב האגודות. רוב יושבי-הראש לא

מתייחסים לשחקנים שלהם כמו שמר שחר מתייחס אליהם. דווקא כאן, הדוגמא שמר שחר נתן, אצלנו רק

נערים בודדים מתנהגים לפי הדוגמא שהוא נתן, ובצד השני רק מעטים משקיעים כל-כך הרבה בנוער כמו

מר שחר שיושב כאן, ואני מאוד מברך על כך ואני מאוד שמח.
גברי לוי
אל תסטה מהנושא, בחייך, אחר-כך אני אצטרך לענות לך ותיכף נתחיל לריב פה. אתה סוטה מהנושא.

מה זה מעניין אותך מחלקות נוער ואיך עושים איתן ומה עושים איתן?
ערן דורון
אני מגיע לנושא של הסגר קטין. ב-4 השנים האחרונות בעוונות' הרבים אני מתעסק עם נוער, אני עובד

במחלקות נוער. במ מאוד פגעה הדרישה הזאת של ההתאחדות לכדורגל אבל בחלק מהמיקרים גם ראינו

באמת את הדברים שהם טוענים לגביהם. אני מודה שלא פעם שחקני כדורגל מנצלים את זה, השחקנים

הצעירים ובעיקר ההורים שלהם, בצורה מאוד בוטה וגסה.
זאב ברוורמן
והעסקנים עוד יותר.
ערן דוחו
היום מספיק לילד שהוא לא פותח בהרכב בשני משחקים בשביל להגיד שבשנה הבאה הוא הולך

למקום אחר ושהוא לא צריך אף אחד. אני מסכים שהחוק כאן הוא אולי פרוץ מידי ושצריך להגן על הקבוצות.
יהודה שקמה
זה לא פשוט, זה שתי עונות, בגלל שאם הוא התחיל לשחק בעונה הזאת הוא יכול לבקש לעבור רק

בעונה הבאה, בפגרה בין שתי העונות זה לא מדוייק, צריך לדייק בדברים האלה.
ערן דורון
תאמין לי שדייקתי ואני מכיר את הפרטים האלה על בוריים.

הרי כל הצעת הפשרה הזאת שלנו כארגון שמייצג את השחקנים באה מבחינתנ1 כדי להמשיך ולע1דד

השקעה של קבוצות במהלקת הנוער, כי אלולא ההשקעה במחלקת הנוער אז חבל על הזמן, שכל אחד

ייעשה בגיל 18 מה שהוא רוצה.

אנחנו הסכמנו לתמוך בעמדה שתבטל את הנושא של הסגר קטין. לתמוך - ברור שההחלטה היא לא

שלנו - בתנאי שתהיה ועדה משותפת, שבה ארגון השחקנים יהיה חבר, ונקבע קריטריונים מראש. לא יעלה

על דעתי שילד שעבר לגור מחיפה לאשדוד יצטרך להמשיך לשחק בחיפה, או לא לשחק כדורגל. ואז העלו

דוגמא שיש כאלה שעוברים פיקטיבית לשבועיים או לחודש, מעבירים את כרטיס השחקן וחוזרים. אני חושב

שיש לנו פתרונות לכל הבעיות האלה שייעלו בוועדת החריגים. אפשר להשאיל ילד בשנה הראשונה ואם

אחרי שנתיים הוא עדיין גר באשדוד אפשר להאמין לו כבר שהוא גר באשדוד ולהעביר את הכרטיס. אפשר

גם להגיד שילד שמשחק שנה או שנתיים בקבוצה הוא לא רכוש של הקבוצה ולא השקיעו בו מספיק כסף

ולכן צריך לשחרר אותו באופן חופשי לעבור ממקום למק1ם. אבל ילד שהתחיל לשחק באגודה מגיל 8 או 10

ובמשך 6-5 שנים באמת האגודה השקיעה בו ובגיל 17 רוצה ללכת למקום אחר, בקטע הזה באמת אפשר

להשתמש בוועדת החריגים שתיקבע מחיר ריאלי. בעניין הזה אנחנו מסכימים עם ההתאחדות לכדורגל.

אנחנו צריכים לשבת ולקבוע את הקריטריונים, זה מה שיושב-ראש ההתאחדות הזכיר, שעורכי-הדין

יעשו את העבודה ביניהם. מר גברי לוי ואני דיברנו והסכמנו לגבי חלק גחל מהקריטריונים אך יש גם נוספים

וצריך לקבוע אותם.

אני חושב שהדרך שאתם ביקשתם מאיתנו לנסות, דרך המשא ומתן, באמת הוכיחה את עצמה והגענו

להסכמות. חשוב מאוד שנגיע להסכמה בקטע הזה כי אנחנו מוכנים לוותר על הזכות המוקנית של הסגר

קטין אבל חייבים להגן על הזכויות של השחקנים הצעירים ואנחנו כאן בשביל לעשות את זה.

חד משמעית אני גם אומר שאנחנו דאגנו לאותם קטינים כשייגיעו לגיל מבוגר יותר לגבי זכויות שבעבר

לא ניתנו לשחקנים. אנחנו באמת דואגים לעתיד המקצועי של אותם שחקנים. חשוב לנו מאוד לא לפגוע באף

אחד ולשמור על הזכויות של כל מי שצריך לשמור על הזכויות שלו.

אני רוצה לסכם, כמו שאמרו בקבוצות, זה לא מה שרצינו בהתחלה אבל אנחנו עובדים היום על הסכם

שלדעתי הוא מצויין לכדורגל. הוא לא רק טוב, הוא מצויין לכדורגל. את העבודה שלי, להעביר את זה בין

החברים שלי, אני אעשה. אני חושב שיש לנו הסכם מצויין לכדורגל, אני חושב שיש לנו עתיד חדש לכחרגל

ושיתוף פעולה, שהענף כולו ירוויח ממנו בעתיד.
גברי לוי
אני רק רוצה תיקון אחד, שלא תהיה אי-הבנה, אני לא אוהב אי-הבנות. הסגר קטין חייב להיות מבוטל

במסגרת ההסכם הזה.
היו"ר עמנואל זיסמן
מר גברי לוי הדגיש את מה שהוא אמר גם בפתח הדברים שלו. האם אני הבינותי נכון שזה תנאי?
גברי לוי
זה חלק מההסדר, זה ההסכם שיש לנו.
היו"ר עמנואל זיסמו
לא אמרת את המילה "תנאי" אבל אני הבינותי שכל ההסכם הזה לא יכול לקום אם לא מבטלים את זה.
נתן סלובטיק
יש לכם תקשורת עיניים ביניכם.
גברי לוי
אני רוצה שיהיה ברור, מה שכן נאמר, ואני חושב שזה בעצם מה שהינחה את חבר הכנסת דוד צוקר

כשהוא הכניס בזמנו את ה0גר הקטין לחוק, זה בא לטפל במיקרים שהם נכונים מבחינה מוסרית, לא

שמישהו עושה "מונקי ביזנס" אלא עניין אמיתי ונכון וצודק, ששחקן גר באילת ורוצה לשחק בבאר-שבע, הוא

לא יכול לנסוע כי הוא ילד בן 13-12.
חד צוקר
אף אחד לא רוצה לשחק בבאר-שבע.
יעקב שחר
הרשו לי הערה, אתם מתייחסים למיקרים באמת בודדים. אתם יודעים כמה שחקנים אנחנו מעבירים בין

הקבוצת על בסיס הסכמה?
נתן סלובטיק
יש אגודה אחת שמתעקשת, זה הבעיה.
היו"ר עמנואל זיסמן
מר גברי לוי, אנחנו נחזור לזה.

מר יהודה שקמה, אני רוצה להזכיר לך שבישיבה הראשונה לא היה צל של ספק, וזה נאמר, שהכדורגל

ויושב-ראש ההתאחדות מובילים את העניין ושהכדורסל ישתלב. גם בישיבה האחרונה מר קסטן אמר ל'

שאתם נכללים בזה. האם השתלבתם? אתם משולבים?
יהודה שקמה
בהחלט.
גברי ל1י
אנחנו הגשנו לאיגוד הכדורסל את הדברים. רצינו לעשות את זה במשותף. אני אוהב מאוד את איגוד

הכדורסל אבל לצערי הרב הם לקחו את זה קצת יותר לאט. אנחנו חשבנו שצריך להתקדם ועשינו פעולות

חד-צדדיות כדי לסגור את הצד שלנו. אנחנו מוכנים להושיט עכשיו יד גם לכחרסל, שהם יגיעו איתנו ביחד לקו

הסיום.
יהודה שקמה
לנו יש הסכם חתום משנת 1996 עם ארגון השחקנים, שההנהלה שלו היתה שונה בהרכבה מההנהלה

היום.
היו"ר עמנואל זיסמו
זה הדמוקרטיה, ההנהלה מתחלפת. גם אצלכם מתחלפים.
יהודה שקמה
ו

אצלנו גם לא היתה בעיה של הידברות. כפי שהרגשתם גם בישיבות הקודמות ההידברות בינינו לביןארגון השחקנים היתה לאורך השנים ברמה ובהתייחסות מאוד מאוד חיובית. אני שמח שבכדורגל גם הגיעו

לזה עכשיו.

אני מניח שאנחנו נתיישר על-פי ההצעה של הכדורגל כי היא מצויינת, בחלקים כאלה ואחרים, אם כי

הכדורסל הוא ענף שבנוי אחרת מאשר הכדורגל. במהות הנושא של השתייכות שחקן לקבוצה, החופש של

השחקן והשיחרור של השחקן, יכול להיות שההצעה הזאת תהיה ב0י0 למה שאנחנו נגיע אליו.
בנושא הסגר קטין
אנחנו את דעתנו אמרנו, שהנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד כאוב לגבי האגודות.

אני רק מוכן לומר שמבחינתי, כמי שמקבל את ההסגרים האלה, אם יש 5 הסגרים כאלה בשנה זה נקרא

שזאת היתה שנה קשה. רוב ההעברות בין האגודות ובין המרמים נעשות ברוח סובה ויש מאות העברות

בתקופת ההעברות. זה לא רק מעבר בין הפועל להפועל, ובין מכבי למכבי. בין המרמים יש תנועה גדולה

מאוד של שחקנים, ללא הגבלה וביד חופשית ותוך כדי הבנה. אם יש מקרה אחד או שניים בעייתיים שבאמת

נובעים מקשיחות ליבו של איזה אדם...
דוד צוקר
זה באמת פחות מ-10 מיקרים בשנה?
נתן סלובטיק
כן, בזכות החוק. ואותו דבר בכדורגל, לא עוברים את המספר הזה.
יהודה שקמה
אני יכול לתת לך את המספר המדוייק. אפשר לספור את זה על כף יד אחת.
דוד צוקר
1מה יקרה עם יבוטל החוק?
גברי לוי
אבל זה גם היה לפני החוק.
יהודה שקמה
יש פה הצעה לגוף שיהיה מסונף לארגון השחקנים ולאיגוד שבו יחנו בבעיות הספציפיות, בחריגים

האלה. בעיות ספציפיות כאלה יש רק מעטות.

אני רוצה להתייחס לשני דברים נוספים ובזה לסיים. אני רוצה לציין עובדה נוספת, שמאז שיש את

החוזה האחיד ומאז שיש את הבקרה התקציבית כמות הבוררויות בליגות המקצועיות ירדה ב-50%-60%.

אם אני לוקח את התקופה שלפני הבקרה התקציבית ולפני החוזה האחיד, האנשים האלה היו עסוקים מאוד

מאוד. היום לשמחתי הרבה, בגלל הבקרה התקציבית, בגלל אופן פעולתה, בגלל החוזה האחיד, הנפח של

הגשת הבורחות ירד בא1פן משמעותי.

אני מגיע כרגע לנושא של הבוררים. אני לא רואה מקום לסרבל את עבודתם. אני מוכן שאותו גוף שהוצע

על-ידי מר גברי לוי, שכולל את יושב-ראש ועדת החינוך של הכנסת, שופט בדימוס ומנהל רשות הספ1רט,

הוא שייקבע את הבוררים של המוסד ועל-פיהם יקום דבר. זאת אומרת, שלא תהיה הרגשה לשחקנים

שהבוררים האלה נקבעו על-ידי בעלי עניין בתוך ההתאחדות. כך אני חושב שהבעיה יכ1לה לבוא לפתרונה

ויהיו אנשים שאמונים גם עליכם וגם עלינו.

אני לא רואה מקום לפתיחת בית-דין לעבודה בעניינים שהם לפעמים עניינים מאוד מאוד שוליים

(לפעמים הם גם עקרוניים) אבל אולי יש מקום למוסד כמו זה שמר גברי לוי הציע, לא אני, שהוא מכוון כדי

להיות אובייקטיבי בקביעה שלו. חבל שנסנדל את עבודת הבוררים. גם היום יש תלונות שהבוררויות נמשכות

מעבר לזמן האופטימלי. אם נצטרך לתאם פגישות בין 3 מכובדים מאוד, זה עניין כמעט בלתי אפשרי. אנימציע לא לסרבל את עבודת מו0ד הבורחת. זה לטובת השחקנים. האיגוד כאיגוד הוא הרי אף פעם לא צד

בבוררות. הרי אין לשחקן נבחרת למשל בוררות נגד האיגוד, כי כספיו משולמים בזמן וניתנים לו תנאים בזמן.

הבעי1ת הן בין האגודות לבין השחקן. אני חושב שלטובת השחקנים שהמוסד הזה יעבוד ביעילות. תודה.
גלעד שמחוני
בוקר טוב לכולם. ציינת בתחילת דבריך את החשיבות ואת האחריות שלנו כספורטאים לנושא הקהילתי

ובאמת זה נכון, אנחנו פועלים, גם בפומבי וגם בסתר, באמת זה מאוד חשוב. אנחנו נשמח לשתף פעולה

בנושאים האלה, בעזרה לקהילה.

בקריאה הטרומית של הצעת החוק של חבר הכנסת צוקר הוא הזכיר שיש ח1סר היגיון בהפרדה

שעושים בין ילד שרוצה להיות צילן או כנר לבין ילד שהולך לשחק בחוג לקט-סל. לא קיבלתי על זה תשובה.

אני לא מבין למה יש הבדל אם אתה שולח את הילד שלך לחוג לקט-סל או שאתה שולח אותו לשחק כדורגל

או כדורסל או כדורעף או כדוריד. זה כל מה שיש לי להגיד. אני עדיין לא מבין את ההבדל הזה.
זאב בחורמו
אותו ילד שהולך ללמוד לנגן צילו או כינור משלם שם הרבה כסף.
חיים שושן
יש מי שהשקיע בו. ההשקעה היא שונה.
גברי לוי
מר גלעד שמחוני, אחרי שתדע את זה, כל הבעיות שלך נפתרו? האם השאלה הזאת היא שתקבע לך

את הכל?
היו"ר עמנואל זיסמן
אל תתקיפו אותו, ראיתי אותו בכדורסל וככל שלוחצים עליו לחץ הדוק יותר הוא יותר מתעקש.
גברי לוי
מר שמחוני, בוא תשב ביחד עם איגוד הכדורסל על החוזה הקודם, על החוזה הישן, תשבו 3 שעות

ונגמור את הסיפור. אני רק הערתי הערה. הוא אמר שזה הכל אז אמרתי שאם זה יפתור לו את כל הבעיות

אז אנחנו מסכימים.
גלעד שמחוני
כשבא מר יעקב שחר, בן אדם מכובד מה, ומשקיע משאבים פרטיים, מוציא מכיסו כסף כדי לקדם

שחקנים, אני מעוניין לתגמל אותו. האם מישהו הוכיח לי שהשקיעו בשחקני כדורסל משאבים פרטיים? עד

כמה שאני יודע באגודות שבהן אני שיחקתי לקח) את הכסף הציבורי, לקחו את דמי החבר...
היו"ר עמנואל זיסמו
אני רוצה להזכיר לך שמר מנבר השקיע הרבה כסף פרטי בכדורסל.
גברי לוי
כל אחד חייב 5 מיליון שקל, אז אולי אתה רוצה להחזיר את זה.
גלעד שמחוני
הם לוקחים את זה לקבוצות הבוגרות ולא משקיעים בנוער.
גברי לוי
אל ת0פר לי, אני הייתי בהפועל תל-אביב. שם הנוער לקח את כל הכסף. הם חתמו על הסכמים שהם

לא היו צריכים לחתום עליהם ועכשיו הם מסכנים ולא יכולים לשלם אפילו 50%מזה, ומוותרים להם.
הערה
לקחו מהנוער ונתנו לבוגרים את הכסף, ואחר-כך יש תלונות.
גלעד שמחוני
אנחנו מבקשים להיות חופשיים לגמרי, בכפוף לכך שייבואו אותם אנשים מכובדים, "ראו שהם משקיעים

משאבים פרסיים ואז יישבו איתנו למשא ומתן.
היו"ר עמנואל זיסמן
ההצעה שמר גברי לוי הציג בפנינו, ביקשתי ממנו יותר לפרס, לא רק למען הפרוטוקול. לכל דבר יכולות

להיות גם תגובות בלתי צפויות ואחרות. הרי בסופו של דבר אנחנו עושים דבר משמעותי. האם ההצעה

נראית לך, מקובלת עליך? האם הדברים שאמר מר שקמה מעודדים אותך?
גלעד שמח1ני
לא, כי לצערי, בישיבה הראשונה אתה הורית לנו לשבת ולהידבר אבל עד היום לא ישבו איתנו. מר גברי

לוי ישב עם מר ערן דורון, והוא מברך על כך.
היו"ר עמנואל זיסמו
אתה רואה, מר גברי לוי לא תמיד מחייך אבל כשהוא אומר הוא מקיים. מר דני קסטן כל הזמן מחייך אך

הוא לא עשה. עובדה שלא נפגשו.
יהודה שקמה
זה לא נכון. היו מגעים.
היו"ר עמנואל זיסמו
מר קסטן היה פה, והוא אדם בעל נימוסים נאים, אדם מכובד.
ידין מכנס
בכדורסל לא היה שדכן כמו בכדורגל. בכדורגל היה שדכן.
היו"ר עמנואל זיסמו
מר יהודה שקמה, אני מדבר ברצינות, לא יכול להיות שלא היתה הידברות. מאחורי הדיבורים צריכים

להיות גם מעשים. אני מבין שלא היו בכלל מגעים.
יהודה שקמה
היתה הידברות ולא הגיעו להסכמים, זה הכל. היו מגעים.
היו"ר עמנואל זיסמו
אתה מבין, אין משא ומתן בינינו לבין הפלשתינאים אבל יש מגעים כל הזמן. פה לא היה מגע.
יהודה שקמה
אבל זה לא נכון מה שאתה אומר, עם כל הכבוד, היו מגעים. אני מבקש ממר גלעד שמחוני להכחיש את

מה שהוא אמר, לחזור בו מדבריו ולתקן. אני אתן לך את תאריכי המגעים והישיבות הארוכות שהיו איתכם.

היו מגעים ולא הגיעו להסכמים. אתה בפורום של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת אומר דברם לא נכונים.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה נקודה חש1בה מבחינה ציבורית.
גלעד שמחוני
מי שאומר בפורום הזה של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת דברם לא נכונים זה אתם מההתחלה,

כשציינתם הרבה דברים לא נכונים וציינתם אותם לפרוטוקול - שיש לנו מעמד, שאנחנו כתובים בתקנון וכולי.

אז בבקשה, למען הפרוטוקול, שיהיה ברור, מעולם לא ישבנו ולא נפגשנו בנושא של הצעת החוק הזאת. זה

שאתם יושבים ומדברים איתנו על חוק בוסמן,זה לא קשור לזה.
היו"ר עמנואל זיסמו
מר יהודה שקמה, מה שהוא אומר לך כעת הוא אמר גם לי לפני הישיבה, לא רק היום. חוק בוסמן לא

נוגע להצעת החוק הזאת.
יהודה שקמה
תוך כדי הדיונים באותו חוק בוסמן הועלתה שורה של דברים שלא שייכים לחוק בוסמן, הם שייכים

למעמד השחקן, הם שייכים למעמד ארגון השחקנים, הם שייכים לדרישות הארגון, הם שייכים לצרכיו של

האיגוד. לומר שלא היתה הידברות, זה לא נכון ולא אמיתי.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מבקש בכל לשון של בקשה שהנהלת איגוד הכדורסל תזמין באופן רשמי את ארגון שחקני הכדורסל,

ואת מר גלעד שמחוני בראשו, בעקבות הישיבה הזאת. אנחנו עוד נסכם אחריך את הישיבה הזאת.
צבי יפה
יש לי שאלה לפני שחבר הכנסת דוד צוקר מדבר. האם באמת זה מוסכם שכל ההצעה לגבי מוסחת

השיפוט הפנימיים בטלה, למעט עניין הבוררות? מפני ששם יש לי הרבה מה להגיד.
היו"ר עמנואל זיסמו
חבר הכנסת דוד צוקר יאמר את מה שהוא רוצה להגיד, הוא מדבר בשמו, אבל אתה שואל את השאלה

הזאת גם אותי ואני אתייחס לזה בהמשך. אני גם שיחררתי היום כמה חברי כנסת, למשל את חבר הכנסת

רובי ריבלין. יש לנו עכשיו 3 שבועות של פעילות מאוד אינטנסיבית בכנסת בגלל שאנחנו יוצאים לפגרה ובגלל

שעננים שחורים עכשיו מכסים את השמיים הפוליטיים ואני מקווה שהם יתפזרו. את חבר הכנסת נודלמן

שלחתי לוועדת הכספים, יותר טוב שייצביעו שם נגד העלאת מס הבריאות, כי יש העלאות במס בריאות

שאינן מקובלות עלינו. אנחנו בעד אבל לא בעד הגדלה עד כרי כך. אני אגיד לך גם מה החח הנושבת

מהישיבה הראשונה בנושא הזה. אבל קודם כל נשמע את חבר הכנסת צוקר.
דוד צוקר
הסיכום כפי שהתאחדות הכדורגל ואיגוד השחקנים הגיעו אליו הוא מרחיק לכת מבחינת החשיבות שלו,

לא רק לגבי הכדורגל אלא לגבי הספורט בכלל. מר גברי לוי, למרות שהיו לו התנצחויות לא לגמרי סימפטיות

וממש לא נחוצות בוועדה, מר לוי פעל פה כמי שעומד בראש הענף ולא בראש איגוד של קבוצות. היתה פה

ראיה של הענף כולו עם ההשלכות על כל הספורט, זה משליך על הכדורסל ועל כל שאר הענפים. גם איגוד

השחקנים טוב שלא יצא וכל תאוותו בידו, זה לא עובד ככה בחיים, כמו שאפילו בגיל שלך אתה כבר יודע.אני חושב שהוועדה צריכה מאוד לשבח את המגמה, את הגישה, את הראיה הכוללת, כלומר לא ראיה

סקטוריאלית אלא דווקא ראיה כוללת. אם בן אדם כמו מר שחר יכול לברך על זה, כשהוא מייצג פה אינטרס

סקטוריאלי, אז דברי התמיכה שהוא נתן להסדר הזה ייאמרו רק לזכותו.

אני עדיין מפקפק אם חלק מההצעות שהיו כאן יעמדו במבחן חוק-היסוד, בעיקר בגלל הסגר קטין, אבל

אני מקווה שכן כי בכל אופן מדובר פה בחופש עיס1ק עם כמה מגבלות. אני nמייד אגיע לזה. יחד עם זה, ברגע

שהמגבלות מוסכמות על ארגון יציג אני חושב שזה נותן לזה גם תוקף חוקי, בודאי שקף ציבורי.

נקודה שניה זה ההשפעה על ענפים אחרים. מר יהודה שקמה, אני חושב שזה לא מכובד כאשר יש

פניה של הכנסת להיפגש, לא חובה לציית לה, גם לא היתה שום חובה להתאחדות לכדורגל, זה לא חוק

שצריך לציית לו, אבל כשיש פניה ומנסים ליצור הידברות זה לא מכובד שהאיגוד לא מבצע את זה במשך

כחצי שנה. תבין שגם כנסת יכולה להיפגע. העובדה שמה שנעשה בכדורגל באופן מובן מאליו לא נעשה

אצלכם, לפי דעתי זה פגם במערכת היחסים. אני חושב שזה לא צריך לעבוד ככה, זה לא נכון לעבוד ככה.

יחד עם זה הדברים שאמרת, אם הם מייצגים את האיגוד, פ1תרים את הבעיה. כלומר, אחרי שגמרנו

את קטע הנימוסין, במהות, אם העמדה שלך מייצגת את העמדה של האיגוד, כלומר לקבל את העקרונות -

אני לא מדבר עכשיו על פרטים - את העקרונות שמר לוי ומר דורון הציגו, זאת התקדמות מאוד גדולה. אני

אומר את זה למר גלעד שמחוני.
יהודה שקמה
זה ע1ד לא הגיע לדיון. כשזה יגיע לדיון אנחנו נתקדם.
דוד צוקר
העמדה שלך היא חשובה אבל היא עדיין לא העמדה של יושב-ראש האיגוד הנבחר. כמו בכדורגל, יש

הבדל גדול מאוד אם מר יעקב אראל אמר משהו או אם אמר את זה מר גברי לוי, במובן של התוקף, לא

במובן של המיומנות, חלילה אני לא רוצה לפגוע באף אדם.
יהודה שקמה
אני מתנצל שמר קסטן לא יכל לבוא כיוון שיש לו פתיחה של קו אווירי היום.
דוד צוקר
הוא מתנצל הרבה פעמים. הוא יכול היה כבר מזמן לפגוש את איגוד שחקני הכדורסל.

לגבי עניין הסגר קטין אני רוצה לומר כך: נניח שההסכם הזה מקובל על הכל, אני חושב שהוא גרוע, אבל

תבינו, ויאמר על זה מר משה בוטון את דעתו, לפי דעתי להרע מצב בחקיקה חדשה זה באמת לא עומד

במבחן של חוקי-היסוד. יש פה לפי דעתי בעיה חוקית מאוד משמעותית כי זה הגבלת חופש עיס1ק באופן

מהותי לעומת מצב טוב יותר שהיה לפני כן. אז נכון שצריך לראות פה את כל האינטרסים, גם מה קורה לו

כבוגר, פה הרי דבר אחד משלים את השני, אני מבין שזה חלק מחבילה. לפי דעתי זה בעיה מאוד קשה.
גברי לוי
סליחה שאני מפריע, אתה מדבר על שחקן חובב שבעצם בתקנה הזאת אתה עושה אותו בגיל 16

מקצוען פתאום. תבין, מדברים על חובב. זה לא עניין של עיסוק. צריך לעשות הבחנה בעניין הזה.
אפרים 'פהר
אתה מדבר פה כאילו שזה חוזה-ליטו.
חד צוקר
מר אפרים יפהר, אתה יושב פה כדי לייעץ לעבודת חברי הכנסת והגישה הצינית שלך כלפי חבריהכנ0ת, שעוברת לאורך כל הדיונים, אפילו רק מבחינה תקנונית היא מאוד מאוד בעייתית.

זה לגבי עניין הסגר קטין.
לגבי עניין הבוררות
אני אומר למר ערן חרון, אני הושב שההצעה של ההתאחדות היא יותר טובה

מההצעה שלכם, למעט דבר אחד. אני לא הייתי מציע לחבר כנ0ת להיות בגוף סמי-שיפוטי. אני חושב

שצריר להיות איש ציבור מוסכם אבל אני לא חושב שזה צריך להיות חבר-כנסת.
היו"ר עמנואל זיסמן
לעניין ר1בוררות מר גברי לוי לא הציע את זה. מר גברי לוי הציע רק לגבי שו1י השחקן, לכן אני לא אמרתי

לו מילה. הרי אני לא יודע מי יישב בראש ועדת החינוך והתרבות בפעם הבאה.
יעקב אראל
זה הו1עדה לשווי השחקן בלבד, זאת ועדה שמתכנסת פעם אחת, קובעת וזהו.
היו"ר עמנואל זיסמו
הוא הציע את זה כעיקרון. אבל בא מר יה/דה שקמה ומעבר לזה אמר שאולי זה יהיה גם לגבי הבוררות.
דוד צוקר
לגבי עניין השווי: אני לא מציע שנציג של הכנסת יישב שם. אני חושב שזה לא נכון.
ראובן ריבליו
אני מתנצל שאני לא יכול לשבת בישיבת הוועדה. ליבי כאן ואני מוכרח להיות ב-7 ועדות אחרות.
דוד צוקר
אני חוזר לעניין הבורחת, אני חושב שההצעה של מר גברי ל1י היא הצעה טובה ונכ1נה. היא יותר נכונה

מהצעת השחקנים.
גברי לוי
אבל אנחנו החלטנו שנשב, נעלה כמה רעיונות ונגיע להסכמות. אנחנו פתוחים לכל ההצעות.
היו"ר עמנואל זיסמו
הבנתי שזה לא סגור.
דוד צוקר
הגישה היא נכונה, הקונסטרוקציה הזאת היא קונסטרוקציה נכונה לפי דעתי.

מה המסקנה מזה? מאחר ויש הבנה בין איגוד אחד לבין השחקנים שלו אך אין הבנה בין איגודים

אחרים, שאגב לא מיוצגים פה, יש ע1ד כמה ענפים קבוצתיים שלא מיוצגים כאן, כמו כדוריד וכחרעף וכולי,

לבין השחקנים שלהם -

אני מציע שהגישה לחקיקה תהיה שונה ושאנחנו נסתפק בחוק מסגרת, כלומר בקביעת העיקרון

שלשחקן שמורה זכות להתקשרות חופשית, במגבלות גיל ובהדרגה, כפי שיוסכמו בין כל איגוד וארגון

השחקנים שלו. משהו בכיוון הזה. כלומר, לא להיכנס לפרטים, להשאיר את הפרטים למה שכל איגוד יגיע

עם השחקנים שלו. במובן זה אני מציע לשנות את הגישה שלנו. אם הגישה של האיגודים תהיה כמו הגישה

שהפגינה ההתאחדות לכדורגל, שהוא ענף מוביל בספורט, ההצעה שלי ליושב-ראש היא לא להיכנסלפרטים, כפי שהצעת הרווק המקורית הציעה, אלא להסתפק בחוק מסגרת כאשר את התכנים ימלאו

הגופים השותפים. זאת ההצעה שלי.
היו"ר עמנואל זי0מו
הייתי רוצה שההצעה המוסכמת הזאת תקבל את האישורים המתאימים במוסדות של ההתאחדות

לכדורגל, כפי שמר גברי לוי אמר, והייתי קשוב לדבריו. אך בכל זאת, התוקף המוסרי והמשקל של ההצעה

הוא כזה שאני לא מעלה על הדעת שמוסדות ההתאחדות לכדורגל ידחו את ההצעה המוסכמת. אבל צריך

את הצד הפורמלי.

דבר שני, אני רוצה לאפשר שלא רק המוסדות של ההתאחחת לכדורגל אלא גם מוסדות איגוד

השחקנים יאשרו את ההסכם.

דבר שלישי, לפני שאתם מביאים את ההצעה לאישור, כל אחד במוסדות שלו, צריך לעשות עיצוב מירבי

של ההצעה, כולל העניין של הבוררות. כשאתה מביא הצעה לאיגוד שלך לאישור אתה מביא משהו שלם.

דבר נוסף, ההצעה הזאת חייבת לכלול בתוכה את הכדורסל ואת יתר הענפים. זה מחייב את איגוד

הכדורסל לפעילות הרבה יותר אינטנסיבית בנושא הזה, מעבר לבקשה שצריך להיפגש. אתם חייבים מהר

מאוד לדון בזה ולהחליט.

דרך אגב, אתה י1דע שאם אני צריך להחליט בין כדורסל לכדורגל, זה לא עומד על הפרק. אבל לך אני

אומר, גם בנושאים האחרים הטיפול בכדורגל תמיד היה יותר מהיר. בוועדה הזאת היו עוד נושאים שאני זוכר

שטיפלנו בהם (צריך לטפל במהירות רבה יותר.

יש לי בעיה עם לוח הזמנים. אילו הכל יכול היה להתנהל תוך כמה ימים, מה טוב. אבל אני לא יכול

ללחוץ.
גברי לוי
תוך שבועיים זה יגמר.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני אומר לעו"ד צבי יפה שעוד בישיבה הראשונה אני וחב חברי הוועדה, אתה יכול לקחא את

הפחטוקול, היינו בדיעה שהחלק של המשמעת והמוסדות השיפוטיים לא צריך להיכלל בח1ק. חבר הכנסת

דוד צוקר יודע את זה. אבל יחד עם זה אמרתי, ואני חוזר ואומר, שאם מישהו חשב שבסופו של דבר הכל

יוכרע רק בהסכמה ולא יהיה חוק - לא היה רמז מה מציד' ומצד חברים אחרים, וחבר הכנסת צוקר יודע גם

את זה. כלומר אני בעד לסיים את זה בחקיקה. אני לא מדבר על הנוסח הזה עכשיו אלא אני חצה לראות

מה יוחלט.

דבר נוסף, אני מביע ברגע זה את דעתי, ראיתי את ההודעה של מר גברי לוי לגבי הסגר קטין כמשהו

הכרחי כדי לקדם את הנושא בעניין שינוי החוק. לכן אמרתי את המילה "תנאי", כך אני חאה את הדבר. אני

ביקשתי מהיועץ המשפטי של הוועדה, והוא גם התכוון לזה כפי שהוא אמר לי, לא להתייחס עכשיו לנוסח

הצעת החוק המונחת לפנינו. אני האחרון שייפגע בזכויות היסוד, בזכויות הפרט וכולי. אבל אם זה מיקשה

אחת אז אנחנו חייבים לעשות את כל המוטל עלינו. אם אנחנו חצים שזה לא יסתיים בזה שיש החלטות

פורמליות מוסמכות בהתאחדות או בארגון או באיגוד אלא חצים שיהיה גם חוק, אנחנו חייבים גם לענות

בחיוב לנושא הזה. אלא אם כן באמת יבוא היועץ המשפטי לממשלה וייגיד שזה פוגע בזכויות יסוד. אני לא

מעלה את זה על הדעת. אבל אני לא חצה לקבוע. צריך לבדוק את הנושא הזה. על כל פנים, אני הבינותי

את ההצעה של מר גברי לוי.

אנחנו חייבים לסיים את זה בחקיקה, גם בגלל הענפים האחרים שאולי הם לא חשובים היום אבל

שיכולים להתעורר מחר. אני לא יודע איך יתפתחו כמה ענפים אחרים במדינת ישראל. מה שמחליטים באיגוד

הכדורסל ובהתאחדות לכדורגל, זה לא מחייב את האחרים. אנחנו חצים לחייב גם את האחרים. אנחנו

עושים פה רפ!רמה שצריכה לבוא לידי ביט!י בחוק.מצאתי לנכון להגיד את הדברים האלה עכשיו לא רק כדי לענות לך תשובה אלא גם כדי להסביר לאן פני

מועדות. אני שוחחתי בנושא הזה עם חבר הכנסת רובי ריבלין ועם חבר הכנסת זאב בוים עם קבוצה של

"אנשי ספורט" בוועדת החינוך והתרבות. אמרתי לחבר הכנסת דוד צוקר, אני לא יודע אם הוא זוכר, שייתכן

שבסופו של הדיון הוא ישתכנע שלא צריך חוק. אני דווקא בעד חוק. ולכן אני אומר, אני מקבל את זה שחייב

להיות חוק, ויהיה חוק. לגבי מה שיהיה בחוק, על כך עוד ימשכו הדיונים.
חד צוקר
כל מה שאני מציע הוא, אני מקבל כל מילה שאמרת בתוספת אחת, שהחקיקה לא תהיה ספציפית

ונקודתית אלא כמסגרת, כדי לאפשר יותר חופש תנועה לאיגודים השונים.
אורי חרל"פ
אני בא להגן על הסגר קטין. באו פה להגן על הספורטאי הצעיר.
הערה
מה, אתה נמצא פה במקום מר יצחק קדמ1 היום?
אורי חרל"פ
אני לא במקום אף אחד, אני בעד הספורט. זה נכון שיש היום פח1ת פניות בזכות החוק הזה אבל לא יכול

להיות שהאגודה - ואני מדבר כמי שגדל כספורטאי וטיפל בספורטאים - תחזיק ספורטאי צעיר ולא תיתן לו

לעזוב אם הוא רוצה לעבור. אני חושב שהתיקון שהוכנס לחוק לגבי הקטין, שהוא צריך להודיע שנה מראש,

הוא תיקון מצויין. אני מדבר בשם רשות הספ1רט. אנחנו בעד לא לשנות את הסעיף הזה בחוק.
גברי לוי
אני לא בטוח שאתה מדבר בשם רשות הספורט. יכול להיות שאתה מדבר בשם עצמך. אני לא חושב

שהיתה החלטה מזו ברשות הספורט.
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו נבדוק את זה. קודם כל, הוא נציג רשות הספורט. האם זאת תהיה העמדה הסופית של רשות

הספורט? נראה. אנחנו נדבר עם רשות הספורט. גם הזמנתי את סגן השר אבל יש תק1פת מעבר.
גברי לוי
אני לא מבין גדול במשפטים אבל בפעם האחרונה שדיבר היועץ המשפטי של הממשלה בעניין זה הוא

אמר שהחוק קובע שהאיגודים העצמאיים הם שקובעים את התקנונים שלהם. כדי לשנות את זה אתם

צריכים לשנות את החוק לחלוטין וזה בלתי אפשרי, לפי דעתי. ולכן אני לא רואה, עם כל הרצון העז לעשות

חוק, או להכניס תיקון לחוק, אני אישית לא רואה סיבה לעשות חוק. אם אנחנו עושים הסכם עם איגוד

השחקנים, הסכם מסודר כמו שצריך, כתוב וחתום, שמועבר ליושב-ראש ועדת הספורט של הכנסת, אינני

מבין בשביל מה צריך לעשות חוק. לדעתי בחוק צריך רק לבטל את הסגר הקטין. אולי היועץ המשפטי יבהיר.
נתן סלובטיק
אני רוצה להעיר, בשינוי החוק צריך גם לקחת בחשבון את החוק של גיל 32. אני חושב שצריך לבטל את

הפיסקה הזאת. החוק צריך להיות לכל שחקני הכדורגל. נתתם עונש לשחקנים בני 32. בהצעת התיקון קבעו

ששחקן בגיל 32 צריך להודיע, כמו הסגר קטין, לאיזה קבוצה הוא רוצה ללכת, ואם הקבוצה אחר-כך לא

רוצה אותו הוא חוזר בחזרה. אני מבקש שהוא יוכל לעבור חופשי, כמו השחקנים האחרים.

דבר שני, אני גם מדבר כאיש ספורט, פרט לזה שאני בכדורגל. אני חושב שהצעת החוק הזאת שאתם

חצים להביא לכל האיגודים צריכה להיות לקבוצות המקצ1עניות. יש איגודים, כמ1 איגוד הכחרמים, שכוללים

רק ספורטאים חובבים והדברים שם שונים מאשר מה שיש בכחרגל.
יעקב אראל
אני רוצה לחזק את הדברים שאמר מר גברי לוי בנושא החקיקה. הכוונה היתה, ובזה הצליח חבר

הכנסת דוד צוקר, לגרום לכך שתהיה האצה של הדיון בבעיה הזאת שעמדה על הפרק. דנו בה והגיעו לפי

דעתנו, לפי דעת שני הצדדים, להסדר מתקבל על הדעת. אנחנו נגבש אותו לפרטים תוך מספר שבועות

ונבוא עם הסכם סגור וחתום.

אני טוען בצורה ברורה וחד-משמעית, שאי אפשר לעשות uniform, אי אפשר לעשות הסכם קונפקציה

שיהיה טוב לכל הענפים. מדובר בגילאים שונים. ילדה בת 14 בהתעמלות אומנותית זה שונה מאשר ילד בן

14 בכדורגל ובכדורסל, וזה שונה מענפי ספורט כמו שחייה והענפים האינדיבידואלים. לגזור דווקא את ענף

הכדורגל ואת ענף הכדורסל בגלל הפופולריות שלהם ולעשות מהם uniform לכל ענפי הספורט האחרים,

זאת תהיה שגיאה ואנחנו נחזור לאותו סיפור של הסגר קטין, שנעשה כ-uniform ולכן בני גיל 32 הי1ם

נמצאים בבעיה. בכך, חבר הכנסת צוקר, אתה גורם עוול לשחקן כדורסל בן 32. לפי ההצעה שלנו הוא בכלל

ה1לו להיות חופשי ובהצעה הזאת אנחנו מאלצים א1תו ללכת להסגר.
דוד צ1קר
לכן צריך חוק מסגרת.
יעקב אראל
אני חושב שכאשר נכנסים לחקיקות ספציפי1ת לא מועילים אלא מזיקים. בחוק הספורט יש סעיף שקובע

את סמכות מוסדות הספורט, איגודי הספורט וההתאחדויות להתקין תקנונים משל עצמם. אני חושב שדי בכך

שההתאחדויות האלה מתקינות תקנון. אם אנחנו, כמו שמר גברי לוי אמר, באים בפני הכנסת עם הסכם

שהוא מוסרי וציבורי ומקובל על דעת הצדדים, אין צורך בחקיקה נוספת. זאת היא דעתי.
היו"ר עמנואל זיסמן
במילא מבחינה מעשית אתם תבואו עם הסכם, אבל החקיקה במקרה הטוב ביותר, נניח שאנחנו

הולכים על חקיקה בכל מחיר, היא לא תבוא לפני סוף אוקטובר. גם בתחום החקיקה יש לוח זמנים.
יעקב אראל
אדוני היושב-ראש, אנחנו מנסים לשכנע אותך שאין צורך כלל בחקיקה מכיוון שחוק הספורט מסדיר את

זה.
היו"ר עמנואל זיסמו
ברגע שהבנתי שעניין הקטין הוא תנאי, חלק מהחבילה, הפעלתי שיקול דעת וקצת שיניתי את

ההתייחסות שלי בישיבה. אם אני משנה את החוק, כי אמרתם שיש צורך לבטל את החוק לגבי הסגר קטין,

אז אני מנצל את ההזדמנות החגיגית הזאת גם כדי לתקן דברים אחרים.

יבוא מר גברי לוי, מתי שאתם תסיימו, ואנחנו נרשום את ההודעה הרשמית פה. יבוא איגוד הכדורסל

ואנחנו נרשום בפנינו את ההסכמות. החקיקה לא תהיה במקביל כי יש לנו בעיה עם פגרת הקייץ. אני חושב

שאנחנו רוצים שההתאחדות לכדורגל תסיים את עבודתה לפני 22.8 ושאיגוד הכדורסל יס"ם את עבודתו

במהרה. בעניין החקיקה יש לנו זמן. אנחנו לא נעשה משהו מזות.
גברי לוי
אבל אתם לא יכולים לקחת את הסמכות מאותם המוסדות שצריכים לקבוע.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני לא מתכוון לקחת סמכויות מאף אחד.
גברי לוי
אבל בטעות זה יכול לצאת. אני מציע גם שכל דבר שיינוסרו יהיה בשיתוף.
היו"ר עמנואל זי0מו
אני רוצח להגיד לך משהו אישי, אני לא יודע אם אני אהיה יושב-ראש ועדת החינוך והתרבות יובא, אבל

זה לא יפגע בהתאחדויות. בסדר? תהיה שקט. אולי בפעם הבאה יושב-ראש ועדת החינוך והתרבות יהיה

איש אגודת ישראל. אתה לא יכול לדעת במפה הפוליטית בישראל מי יהיה מה.
ידיו מכנ0
כדרכי אני אגיד משפטים. 5אני אופטימיסט, כדרכי. בישיבה הקודמת אמרתי שהם יישם יהד וייגיעו

להסכם. אני שמה על תרומתי הקטנה בזמנו להקמת ארגון השתקנים ולהושבתם ביחד.

אותו דבר בכדורסל, מר יהודה שקמה, צריך לשבת ואם צריך מסייעים, אפשר להביא אותם, גם את מר

גברי לוי וגם אחרים. צריך לשבת, להידבר ולגמור את זה.
בעניין החקיקה
בהזדמנות חגיגית זאת אני אגיש לכם הצעה שעוסקת באיגודים שאינם פרופסיונליים

משום ששם הבעיות הרבה יותר חמורות, בהרבה אספקטים. שם צריך להיות הרבה יותר חופש בנושא

השחרורים משום שלא מדובר בכסף ולא מחבר בהשקעות ולא מדובר בכל הדברים האלה.

יחד עם זה, כמו שאני לא אהבתי את החקיקה הפרטנית אבל הצעת החוק ר1ביאה להידברות ואני חושב

שבלי זה לא היינו יושבים לש1לחן, הוא הדין גם בעתיד. אבל עכשיו ללחוץ לגמור? יש לדברים האלה

אספקטים כלכליים. אני מציע לפנות גם לכדוריד וגם לכדורעף שייבואו הנה עם הסכמים לפני חקיקת החוק.
גברי ל1י
אני מוחה על זה שהוא אמר שבלי החוק לא היינו דנים מפני שהיתה לנו הצעה עוד לפני שהונחה הצעת

החוק, וחבר הכנסת דוד צוקר ראה אותה.
הערה
זה היה זירוז.
אפרים יפהר
ראשית לחבר הכנסת צוקר, אני מתנצל אם השתמע מהדברים שנאמרו כאן כאילו שאני התכוונתי לומר

משהו פוגע. ההבדל בין מי שעובד לבין מי שאיננו עובד, בין מי שמקבל שכר לבין מי שאיננו מקבל שכר,

נטבע אצלי בראש בדוגמא של הזמר הזה חוזליטו.

לגבי המצב שהתפתח במהלך הדיון הזה אני רוצה לומר שבח1ק הספורט יש לנו 3 נקודות שקשורות

להעברת שחקנים, שכל אחת מהן, כתוצאה מהדיון שנערך הי1ם, אמורה לקבל איזשהו שינוי או איזשה'

התפתחות.

בסעיף 10 לחוק נאמר שהתאחדות, איגוד וכולי יתקינו תקנונים שאמורים להסדיר נושאים שונים, לרבות

העברת ספורטאים, בכפוף לסעיף 11א רבתי. כלומר, אם ההתאחדות לכדורגל מגיעה להסכם עם שחקני

הכדורגל הרי שההסכם הזה אמור לבוא לידי ביטוי בתקנון של ההתאחדות לכדורגל. אם הם יפתרו את

הבעיה במסגרת התקנון שלהם, הח1ק איננו מתערב יותר מזה בתחום שלהם.

הבעיה היא קודם כל לגבי איגודים שאינם מגיעים להסכמים, ששם התקנונים אינם מכסים את זה.

המחוקק כבר התערב בסעיף 11א רבתי בנושא של העברת ספורטאים. הוא בעצם קבע תנאי מינימום

להתערב בתקנונים של ההתאחדויות והאיגודים השונים וקבע תנאי מינימום בנושא של העברת ספורטאים.

אם אנחנו נקבע הוראה כללית שתאמר ש"מה שמסוכם על דעת הארגון ה"ציג", או "ארגון הספ1רטאיםשמייצג את דעת רוב הספורטאים באותו ענף", או משהו בדומה לזה, "לבין האיגוד הנוגע בדבר" - אז כאילו

שבעצם החזרנו את זה בדרך עקיפה וחרה לסעיף 10. כלומר הכנסנו רק את ההסכמה של השחקנים

כתנאי אבל אנחנו לא אמרנו שום דבר מהותי לגוף העניין של ההעברה.
חד צוקר
אמרתי שאני מציע לעגן את האמירה, ששמורה לשחקן הזכות להתקשרות חופשית.
אפרים יפהר
יתכן מאוד שבסעיף 11א רבתי כתוצאה מהדיון הזה יש מקום לקבוע משהו שאולי יהיה אחיד לכל

הגילאים. אני אומר, הנקודה של הסגר קטין היא בהחלט בעייתית. אלא מה, ברקע שלה יש גם בעיה אחרת

שהיא בעיה מושגית. האם ספורט ועיסוק ספורט הוא עבודה או שהוא משהו אחר? מאחר ואצלנו יש חוק

עבודת נוער שאוסר על ילדים עד גיל 15 לעבוד אז ילד שעוסק בספורט בגיל 14 הוא עובד או לא עובד? זאת

שאלה. האם הוא צריך היתר של שר העבודה והרווחה לעסוק בספורט או לא? ואם הוא לא עובד אז למה

כשהוא מגיע לגיל 15 הוא פתאום הופך להיות ע1בד? זה גם כן שאלה. ואם הוא לא עובד גם בגיל 15 אז

למה בגיל 18?

השאלה הנוספת היא האם המינוח הזה של "ארגון יציג" הוא רלוונטי לעניין הזה של ספורט. "ארג1ן יציג"

זה מינוח מתחום דיני העבודה. השאלה היא האם ארגון של שחקנים שע1בדים בתחום הזה ומקבלים

משכורת עבור עבודתם בתחום הוא באמת ארגון שמייצג את כלל הספורטאים שמשחקים באותו ענף

ספורט, שחלק גדול מהם בכלל לא מקבל משכורת, לא בליגה ג' ולא בליגה בי ואולי גם לא בליגה אי. אני לא

יודע. בכל אופן זאת שאלה כרגע.

בסעיף 11א רבתי בהחלט הנושא של הסגר קטין הוא בעייתי מבחינת ההתנגשות התיאורטית בינו לבין

חוקי-יסוד והוא גם בעייתי מבחינה מהותית מאחר שאנחנו חושבים שיש צורך להסדיר את זה, אם בכלל,

להסדיר את זה בצורה שבו בסופו של דבר במיקרים הראויים הקטין יקבל אפשרות לעבור לקבוצה אחרת

ולא יוחזק בניגוד לרצונו באגודה רק בגלל הע1בדה שלאגודה יש את כרטיס השחקן שלו.

הנקודה השלישית מתייחסת לסעיף 12 לחוק. החוק הקיים היום נותן זכות למי שסורב, בין אם הוא קטין

ובין אם איננו קטין, לפנות לבית-המשפט בערר על החלטה. עד היום מונו שופטים אבל עד כה המסלול הזה

מעולם לא נוסה.
צבי יפה
עוד אף אחד לא השתמש בסעיף הזה. כמו כן מדובר על אגודה ולא על התאחדות או איגוד.
אפרים יפהר
אנחנו מדברים כאן על התנגדות של אגודה בהתאם לתקנון ו/או על התנגדות בניגוד לסעיף 11א רבתי.

המסלול הזה לפי דעתי בכל מקרה חייב להישאר, הן בגלל הבעייתיות של הסגר הקטין והן בגלל שאנחנו לא

יודעים מה יהיו ההסדרים שיתקבלו בסופו שלדבר בין הספורטאים לבין האיגודים.
עמי ברקוביץ
קודם כל לעניין הסגר קטין: הוא עולה פה היום בעצם פעם ראש1נה. הרוח של ההצעה היתה בדיוק בכיוון

ההפוך ולכן לא התייחסנו לנושא. יחד עם זה על פני הדברים אני בהחלט רוצה להצטרף לדברים שנאמרו

כאן כי נראה שיש בעייתיות, ואפילו בעייתיות גדולה בנושא. הנושא מחייב בדיקה משום שהחמרת המצב

הקיים בנושא של חופש העיסוק וזכויות יסוד אחרות נראה מאוד בעייתי.

יש הצעת חוק הפוכה של חבר הכנסת ריבלין, שמונחת בפני הוועדה, שעברה בקריאה טרומית, להקל

בעניין של קטינים. לכן זה נראה מאוד בעייתי.
צבי יפה
אני רוצה בעקבות דברי מר גברי לוי ומר יעקב אראל לתמוך בעמדתם.

חבר הכנסת צוקר הציע כאן שהוועדה תנקוט עמדה שהיא ע01קת רק בהוראות מסגרת ולא בהוראות

ספציפיות. אגב, עד שנת תשנ"א לא היו הוראות. גם כל עניין הסגר קטינים וערעור לשופט צמח כתוצאה

מהתיקון.

יש שתי הוראות מסגרת בחוק הספורט: 1) על הזכות של האיגודים וההתאחדויות להקים תקנונים; 2)

על מוסדות השיפוט הפנימיים.

בעניין מוסחת השיפוט הפנימיים אני מציע בשום אופן ופנים לא לגעת בהם כדי שאנחנו לא נשבש את

כל המערכת. הבנתי שאם ישאר הסעיף כמו שהוא כל הארגונים יהיו שבעי רצון משום שהמערכת הזאת היא

משומנת, היא עובדת לשביעות רצוננו והיא עמדה, דרך אגב, בביקורת של בתי-המשפט בכל המקרים שהיא

הגיעה אליהם.

לגבי הדבר השני, של הוראות מסגרת, אני חושב שאם אתם תשאירו רק הוראות מסגרת אז גם לא

תתעורר הבעיה של גזילת זכויות ממישהו. ואז הבעיה תהיה בין האיגודים השונים לספורטאים רק לגבי

קטינים. אם הם יגיעו באמת לאותם הסדרים כמו הכדורגל, הסדר על ועדת חריגים וכולי וכולי, שנראה לי

שפותר את הבעיה, אז הבעיה בכלל לא תהיה קיימת.

השאלה העקרונית שאני מציע לכם לשקול, האם זה רצוי שהכנסת כמוסד מחוקק תתערב בעניניים

האלה, בעניינים פליליים של תאגידים וולונטריים. אני יודע שמר יעקב אראל אומר בהרבה מקומות אחרים,

שהם מסונפים להתאחדויות בינלאומיות במסגרת מסודרת.
דוד צוקר
אבל אין לכם התנגדות לחוק מסגרת.
צבי יפה
לא. אני מזהיר מעוד דבר אחד, אתה אמרת שייגיעו להסכם. מה יהיה אם לא יגיעו להסכם? צריך גם

פה לפתור את הבעיה, לא להיכנס להנחי1ת ספציפיות. הארגונים הבינלאומיים לא רואים בעין יפה - ואני

נתבקשתי פה לייצג את עמדתו של מר צבי ורשביאק, יושב-ראש הוועד האולימפי, שלא הגיע - גם הוועד

האולימפי הבינלא1מי, גם פיפ"א, גם פיב"א, זה ההתאחדויות הבינלאומיות של הכחרגל והכדורסל, לא רואים

את זה בעין יפה. ה11עד הא1לימפי הבינלאומי במפ1רש א1סר התערב1ת של מדינות בתקבונים.
ידיו מכנס
אבל אם אין הסדר אז חייב להימצא פיתרון לצעירים.
צבי יפה
אני לא נגד פיתרון.
חד צוקר
הוא נגד חקיקה ספציפית.
זאב ברוורמן
אני מברך על הפירות שקוצרים היום בעקבות הדיונים. נעים לשבת בוועדה שסוף ס1ף יש גם החלטות

מוסכמ1ת ויש הידברות. הל1ואי שתהיה לנו גם פוליטית פוליטית כזאת כזאת ושאפשר יהיה לפתור בעי1ת. א1לי

יקהו דוגמא מאיתנו.ישנו המשפט הידוע ש"פירצה קוראת לגנב". אסור לנו לתת הרגשה לילדים ולנוער שהם במסגרת

עיסוק, זה כבר נותן להם גירוי להתחיל לדבר על כספים. אנחנו היום מכירים מקרים של שחקנים מקצועיים

מגיל 18, אומנם רק בליגות מסויימות ולא בליגות הנמוכות. לא הייתי רוצה שניתן היום גירוי מה, לא לילדים,

להורים שלהם. יש לי ניסיון, יש באליצור אתלט יוצא מן הכלל ולפני 3-2 שבועות אבא שלו בא לבקש שהוא

יקבל 1,500 שקל לחודש ושאני אממן את המאמן שלו. למה? כי יש לו נתונים שהוא יכול להגיע להישגים.
דוד ציקור
אולי כדאי לך?
זאב ברוורמו
לא כדאי לי כי אין מי שייתן לי את זה.
דוד צוקר
כלומר אתה אומר שכדאי לר אבל אין לך מי שייתן לך את זה.
זאב ברוורמו
לכן אני אומר, בואו לא ניצור פירצה מאת לספורטאי שלא מכניס שקל. צריך לעשות גם את השיקול של

החזקת הספורט.

דבר שני, אמרתי כבר כמה פעמים, חבר הכנסת צוקר, חלק גדול מהחוק שלך מנוגד בצורה נוראית

לרוח הדברים שאמרת.
דוד צוקר
התקדמנו כבר 3 שלבים הלאה. עזוב את הנייר הנוסטלגי הזה.
זאב ברוורמן
צריר למנוע ככל הניתן שחוק יתערב במוסד וולונטרי. תן למוסדות הנבחרים הוולונטריים לעשות את

שלהם ולקבוע את התקנונים שלהם ואם הם לא טובים, תחליף אותם.

דבר שלישי ואחרון, מוסכם פה על כולם שהחוק מדבר באופן ספציפי על שני ענפים בלבד, על הכחרגל

ועל הכדורסל. אני מדבר על התכנים. כך מתרשם מי ששומע את הדיון פה ומי שמכיר את הנושא, שהוא

מדבר על כדורגל ועל כדורסל. אין לר ארגון של שחקנים, לא בכדוריד,לא בכחרעף, לא בשום ענף אחד.
ערן דוחו
הכדורעף כבר בדרך להקמת איגוד השחקנים.
זאב ברוורמ]
יכול להיות שזה בדרך אבל זה עוד לא נולד. אני פה כביכול מייצג ענפים אחרים. באליצור יש אומנם

כדורסל אבל אין כדורגל. אני יודע מה קורה בענפים אחרים, ההבדלים הם עצומים. לכן יכול מאוד להיות שכל

החוק הזה היה צריך להדגיש רק את הכדורגל והכדורסל כי אנחנו לא מדברים על שום דבר אחר.
גברי לוי
אני רוצה להגיד עוד משפט אחד, מדברים כל הזמן על נוער ועל הסגר קטין ועל ההשקעות בנוער. אני

רוצה להגיד גם למר אורי חרל"פ וגם לאחרים, מר יעקב שחר - ואני סתם נותן את הדוגמא שלו בגלל שהוא

נמצא פה - משקיע כל שנה 2 מיליון שקל בנוער. במשך 5 שנים הוא משקיע 10 מיליון. במשך 5 השנים

האלה הוא לא ימצא 5 שחקנים בעלי רמה שיש להם עתיד.
דוד צוקר
על יניב קטן הוא כבר יקבל החזר של 3 שנים.
גברי לוי
אלה אותם 5 שחקנים שרוצים הסגר קטין ואחר עוזבים את האגודה. אז מה הוא עשה? אז בשביל מה

הוא משקיע? שלא יספרו לי סיפורים. אני יודע מה זה כדורגל. אם ממחזור אחד מוציאים מהנוער 3-2

שחקנים שיכולים לשחק בליגה הלאומית אז זה הצלחה ענקית. כמה כוכבים אמיתיים, כמה שחקנים כמו

יניב קטן או כמו אייל ברקוביץ יצאו? זאת נקודה שצריך לחשוב עליה.
חיים שושן
אני עונה פה למר גלעד שמחוני, צריך לקחת בחשבון שגם רשויות מקומיות מתקצבות שחקנים.

ברעננה, שהיא עיר של כדורסל, לא יתנו בקלות שחקן שהשקיעו בו מגיל 9 ורוגיע לקבוצה העירונית, לא יתנו

אותו בקלות אם הוא גדל שם. גם הרשות המקומית משקיעה. למה שייתנו אותו לפתח-תקווה, או למה

שפתח-תקווה תיתן שחקן טניס שגידלו אותו? זה בדוק אותו דבר. זאת אומרת, הנושא של ההשקעה הוא

לא רק ברמה של הבן אדם אלא גם ב...
יהודה שקמה
אני חצה לסיום הישיבה לבדך את נבחרת הנוער של ישראל שחזרה מבולגריה עם הישג נכבד, היא

הגיעה למקום ה-6 באירופה, היה להם טורניר יוצא מן הכלל. הם הפסידו ללטביה ב-4 הארכות, דבר שלא

היה בשום אליפות, והפסידו בנקודה לאוקראינה. אני חושב שזה הישג מרשים.
חד צוקר
עכשיו כל השחקנים יכולים לעבור חופשי למכבי תל-אביב.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה מדבר על ענף שהגיע הזמן לברך שהוא הגיע לגמר, שלקח אליפות. בחייך, 50 שנות כחרסל תה

מה שאתה אומר? את זה היית אומר לפני 40 שנה, כשאני הייתי שחקן כחרסל. זה כבר לא הישג. תנצחו

את לטביה, תגיעו לגמר, קחו גביע פעם אחת.

לפני שאני מסכם אני רוצה לומר שני דברים. אני פונה אל מר מכנס, אנחנו נעתרנו לבקשתך בעניין

הבדיקות הרפואיות. קח בחשבון שאין יותר דחיות. פירוש הדבר הוא שבקרוב מאח- הבדיקות הרפואיות

תחולנה על כולם, על כל הענפים.

דבר שני, עוד בהתחלת הישיבה אמרתי שחבל שמר ורשביאק לא יכול היה להגיע, אבל אנחנו קיימנו

חצי מן ההבטחה ו5- מיליון שקל (מתוך ה-10 שהובטחו} סוף סוף הועברו לוועד האולימפי.
זאב ברו1רמ)
זה לא ל1ועד האולימפי. הם יועברו לרש1ת הספורט.
היו"ר עמנואל זיסמו
אבל הכסף ישנו. זה הישג בלתי רגיל. אנחנו גם לא מוותרים על רו-5 מיליון הנוספים. מה עוד שבקרוב

מאוד אנחנו רוצים שבתקציב 1999 יהיה עוד פעם 10 מיליון. מצאתי לנכון להציג שחבר הכנסת ראובן ריבלין

ואני השגנו את זה מראש הממשלה. בפעם שעברה כשישבנו פה אמרנו שעדיין לא הועברה אף אגורה. לכן

אני מודיע ש-5 מיליון שקל הועברו, וזה לא מעט כסף. 5 מילי1ן זה 2.5 שנים ההשתתפות של מר שחר

במכבי חיפה. רציתי להגיד את זה כי היו כבר בדיחות, התחילו כבר קריקטורות, והנה 5 מיליון הועברו.

האוצר עשה דבר חמור מאוד, שהוא לא רוצה להעביר את כל ה-10 מיליון.
הערה
אומרים שזה לא הועבר עדיין.
אורי חרל"פ
זה נמצא בתקציב משרד החינוך, התרבות והספורט. זה עדיין לא הועבר לרשות הספורט אבל זה

בתהליך של העברה.
היו"ר עמנואל זי0מו
אנחנו עומדים על זה שההתחייבות תושלם ושיועברו בסך הכל 10 מיליון שקלים בשנת 1998.

אני עובר לסיכום הישיבה.

1) ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת רשמה בחיוב ובהערכה את ההסדר שהושג בין

ההתאחדות לכדורגל לבין ארגון שחקני הכדורגל, ומבקשת שההסדר הזה במהירה יעבור את האישור של

המוסדות המתאימים ולאחר מכן יובא לידיעת הוועדה. אנחנו ממליצים שכל החלקים בהסדר הזה יתקבלו

על-ידי הנ1געים בדבר.

2) הוועדה פונה לאיגוד הכדורסל בדרישה שהוא יילך בעקבות ההתאחדות לכדורגל וייאמץ את ההסדר

המוסכם הזה.

3) אנחנו נבוא בדברים עם האיגודים האחרים וניעזר בכל מי שצריך, במר מכנס או באחרים. עניין

החקיקה יועבר לחודש אוקטובר.
דוד צוקר
גם הקריאה הראשונה?
היו"ר עמנואל זיסמן
אין לנו שום אפשרות אחרת. אני קודם כל רוצה שזה יאושר ושתימסר לנו הודעה על האישור. האישור

גם יחייב התנהגות אחרת ופעילות אחרת. החקיקה תהיה עם חידוש פעילות הכנסת בחודש אוקטובר.

אני רוצה לבקש שמשרד המשפטים ומשרד החינוך, התרבות והספורט שהם אצבע ביצועית של

הוועדה, ביחד עם הגורמים השונים, עם היוזם של החוק ואיתי - יכינו נוסח של הצעת החוק שיובא בעוד

מועד לעיון ולהתייחסות של כל הגורמים. אנחנו עושים הפרדה עכשיו אבל אני אומר, האישור הוא מעין

חקיקה מפני שאנחנו נפעל לפי ההחלטות. אנחנו לא נחכה עד החקיקה באוקטובר.
גברי לוי
אני מציע שתשתף את היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל ושל איגוד הכדורסל בניסוח הדברים.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני אמרתי את זה לפני רגע, לא שמת לב. אמרתי שזה ייעשה בשיתוף כל הגורמים. אני מבקש מכל

היועצים המשפטיים להביא משהו מוסדר. אני מבקש מעו"ד משה בוטון, שהוא היועץ המשפטי של הוועדה,

שהוא יבטא את הדברים בהצעת חוק.
צבי יפה
אנחנו נמליץ לאיגוד הכדורסל לאמץ את ההסדר שהתקבל בכדורגל.
דוד צוקר
אני מציע שתאמר יותר מזה, שהנוסח שיובא לישיבה הבאה, שתהיה כאמור באוקטובר, יהיה נוסח

המוסכם על הצדדים.
גברי לוי
אדוני היושב-ראש, אנחנו לפני התחלת הליגה ויש דבר אחד שבו אתה יכול לעזור לכדורגל וא1לי אתה

תיקח את זה אישית על עצמך. היום מביאים למבחנים שחקנים רבים, כל הקבוצות בוחרות שחקנים זרים,

אך משרד הפנים אומר להם שזמן ההמתנה לכל בקשה הוא של שבועיים.
דוד צוקר
זה גברת בתיה כרמון?
גברי לוי
כן. עוד שבועיים תתחיל הליגה. אנחנו מבקשים שלצורך המבחנים לא "קח יותר מיום-יומיים בשביל

לקבל אישור להביא אותם.
היו"ר עמנואל זיסמן
היתה לי שיחה עם שר הפנים, שהוא מאוד קואופרטיבי עם הוועדה. במקרה קבוצת הכדורגל של הפועל

ירושלים יוצאת למחנה אימונים ויש להם שחקן מבית צפאפה, שהיא חלק בלתי נפרד מירושלים בירת ישראל

המאוחדת. בית צפאפה כידוע לכם היתה מחולקת והיו בה פעם שני חלקים, ישראלי וירדני. שחקן הנוער של

הפועל ירושלים גר בבית צפאפה בחלק שפעם היה ירדני. אני פניתי בעניין זה לשר הפנים כי לא רצו לתת לו

דרכון כי הוא כביכול לא אזרח ישראל. סידרתי לו את זה.

אני רוצה להגיד לכם שבאותה שיחה השר העלה גם כן את הנושא שאתה מעלה עכשיו, באופן כללי.

אמרתי לו, אדוני השר, אתה חייב למצוא איזה דרך מהירה כדי שדברים מהסוג הזה יתוקנו. לכן אני מבקש

ממך, מר גברי לוי, לכתוב לו מכתב בתום הישיבה. הוא תמיד מבקש ממני לתת לו משהו בכתב.
גברי לוי
מר יעקב אראל יכתוב את זה עכשיו.
היו"ר עמנואל זיסמו
הוא נמצא בין 14-11 במליאה.
הערה
שהשר יימנה אדם מיוחד ש"טפל בנושא הזה בכל הארץ.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מודה לכם. אנחנו שולחים מכאן ברכות לענף השחיה ולענף השייט שכל הזמן ממלאים אותנו בגאווה

ומשיגים הישגים למען ישראל.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

ו

קוד המקור של הנתונים