ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 14/07/1998

העיצומים המתמשכים של המורים-ביטול הטיולים והפעילות הנעשית מחוץ לכותלי בית הספר - הצעה לסדר יום של חברי הכנסת; עמיר פרץ. דוד ראם. אבנר-חי שאקי

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישיניסרו לא מתוקןפרוטוקול מסי 202

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי. כי בתמוז התשנ"ח (14 ביולי 1998). שעה; 30;10

נכחו חברי הוועדה; עמנואל זיסמן - היו"ר

מוזמנים; שמעון הראל - מנהל כוה אדם בהוראה במשרד החינוך

דיתי שרון - סגנית בכירה לממונה על השכר משרד האוצר

יעקב אגמון - מנהל המחלקה לענייני עבודה, חינוך

ותרבות במרכז השלטון המקומי

עמרי הרמן - אחראי על טיולים בחברה להגנת הטבע

יוסי וסרמן - סגן מזכ"ל הסתדרות המורים

חגית רכבי - מנכ"ל תיאטרון אורנה פורת

ורדה פלמן - מנהלת אדמינסטרטיבית בתיאטרון אורנה

פורת

יעקב פיק - מנהל שיווק ומכירות בתיאטרון אורנה

פורת

יניב כהן - דובר מועצת תלמידים ונוער ארצית

מורן כהן - מועצת תלמידים ונוער ארצית

דייר דליה קמחי-ברק - יועצת ועדת החינוך

מנהלת הוועדה; יהודית גידלי

קצרנית; אושרה עצידה

סדר-היום; העיצומים המתמשכים של המורים - ביטול הטלולים

והפעילות הנעשית מחוץ לכתלי בית הספר - הצעה לסדר

יום של חברי הכנסת; עמיר פרץ, דוד ראם, אבנר-חי שאקיהעיצומים המתמשכים של המורים-ביטול הטיולים והפעילות הנעשית מחוץ לכותלי

בית הספר - הצעה לסדר יום של חברי הכנסת; עמיר פרץ. דוד ראם. אבנר-חי שאקי

היו"ר עמנואל זיסמן;

בוקר טוב לכם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות.

אני רואה את הפגישה הזו כפגישה בה נקבל דיווח ונקיים התייעצות. הגברת

ברכה מארגון המורים דיברה איתי וביקשה ממני לבטל את הישיבה. היא הסבירה לי כי

מר רן ארז נמצא בחוץ לארץ וכי ישנה התקדמות במשא ומתן, ואני מצטט את דבריה.

אני גם יודע שיש התקדמות במשא ומתן, ונמצאת פה הגברת דיתי שרון והיא תספר לני

על כך.

מטרת הפגישה שלנו היום היא לנסות ללחוץ על כל הצדדים להתקדם במשא ומתן.

אני הבטחתי לארגון המורים העל-יסודיים כי זו לא תהיה פגישה עם סיכומים. מכל

מקום, אני רוצה לשמוע מה קורה במשא ומתן ואני רוצ לנסות ולסייע ככל האפשר כדי

שתגיעו להסדר מתקבל על הדעת שיבטיח את פתיחת שנת הלימודים.

גברת דיתי שרון, בבקשה.

דיתי שרון;

אכן מתנהל משא ומתן, בצוות מורחב ובצוות מצומצם, מתוך מטרה לסיים את

העיצומים. המשא ומתן התקדם ואני יכולה לומר כי הלכנו כברת דרך קדימה. אני

מקווה שבאמת נצליח לסיים את המשא ומתן. אנחנו יושבים איתם בצורה אינטנסיבית,

ואנחנו מנסים למצוא פתרונות.

היו"ר עמנואל זיסמן;

האם אתם נפגשים גם עם הסתדרות המורים וגם עם ארגון המורים?

דיתי שרון;

כן. אנחנו יושבים עם שני הארגונים ביחד.

היו"ר עמנואל זיסמן;

מר וסרמן, בבקשה.

יוסי וסרמן;

ראשית, אני שמח שברכה אמרה כי לדעתה, או לדעת ארגון המורים, העניינים

מתקדמים. אני יכול לומר את עמדת הסתדרות המורים. אכן היתה פגישה והיו מגעים

בנושא הזה, אבל נכון לרגע זה, נכון ל-14 ביולי, אין שום דבר אופרטיבי. אנחנו

מאוד מאוד מעוניינים להגיע להסכם וגם הוכחנו זאת בעבר כאשר הפסקנו את העיצומים

לפי בקשת נשיא המדינה. זה ברור. אבל נכון לרגע זה, אני חייב לומר שאין שום דבר

שבעקבותיו אנחנו יכולים לומר כי העניין הזה סגור ושעקב כך אנחנו יכולים לעבור

לסדר היום.

היו"ר עמנואל זיסמן;

מר וסרמן, אני מאוד מופתע מדבריך.יוסי וסרמן;

משא ומתן כן מתנהל, אבל עדיין אין אף סיכום.

היו"ר עמנואל זיסמן;

גברת שרון, כמה ישיבות קיימתם עם הסתדרות המורים, ובאיזה מצב הם נמצאים

עכשיו?

דיתי שרון;

אני לא יודעת לספור את מספר הישיבות שהיו. מכל מקום, מספר רב של ישיבות

התקיימו. בישיבה האהרונה, הסתדרות המורים וארגון המורים התחייבו להעביר הצעה

בכתב. ארגון חמורים העביר כבר הצעה והסתדרות המורים אמורה להעביר לנו הצעה

בכתב. נכון הוא שאין עדיין סיכום חתום, והדברים יכולים להשתנות. גם כאשר יש

לפעמים הבנות שהן כתובות בכתב, הדברים יכולים להשתנות. זהו טיבו של משא ומתן.

עד אשר אין חתימה, אין כלום. יחד עם זאת, ישנה התקדמות במובן שמדברים על דברים

קונקרטים, המסגרת כבר ידועה והנושאים ידועים.

היו"ר עמנואל זיסמן;

האם ההסדר שיתגבש יהיה הסדר שמפסיק בזאת את העיצומים לגבי הפעילות מחוץ

לפעילות בית הספר?

דיתי שרון;

בוודאי.

היו"ר עמנואל זיסמן;

האם ההסדר יכלול גם את כל התביעות והדרישות במסגרת חידוש הסכם השכר?

אתמול קיימנו ישיבה עם שר החינוך ובה הסתדרות המורים העלתה מספר תביעות

הנראות לי מאוד צודקות בנושא יום חינוך ארוך. היה הסדר ויש טענה כי חלק

מהדברים לא בוצעו וצריך עכשיו להוסיף עליו.

אני מקווה כי אתם חותרים למצב בו יהיה הסדר שבסופו של דבר השולחן ישאר

נקי. אני לא מעוניין כי יווצר מצב שאתם תשיגו הסכם, או הסכם שכר חדש, ונושא

הטיולים והתיאטראות ישאר עדיין פתוח. גברת שרון, את יודעת כי עשינו מאמץ שיהיה

איזשהו תשלום ביניים ואיזשהי מפרעה. הייתי רוצה כי ההסכם הזה יכלול את הכל ואז

אנחנו יודעים שאנחנו פתרנו את הסכסוך לאורכו ולרוחבו.
דיתי שרון
נכון. זהו בדיוק הכיוון שאנחנו הולכים בו. ליווי הטיולים הוא חלק

מהדיונים של הסכם השכר החדש. זהו נושא מרכזי שאנחנו מקדישים לו הרבה שעות

והרבה דיונים ופגישות.

חגית רכבי;

האם זה כולל גם את התיאטראות?

דיתי שרון;

זה מתייחס לכל סוגי הפעילויות שקשורות בעניין.היו"ר עמנואל זיסמן;

אני הבינותי מגברת ברכה שהם עדיין עומדים על העיקרון של השעות. הנושא הזה

עדיין לא נהתך.

שמעון הראל;

בוודאי שדבר לא חתום.

יוסי וסרמו;

גם אין דברים מסוכמים.

שמעון הראל;

נציגי הסתדרות המורים מגלים עניין בישיבות והם נוטלים חלק פעיל גם

בדיונים על הפרטים כמו עניין השעות. כלומר, ישנו דיון ענייני וקונקרטי, והוא

מתקדם.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני מבין שהדיון הוא גם רצוף.

שמעון הראל;

נכון. הדיון הוא רצוף ויש כבר הסכמות על חלק מהדברים. להערכתי, אנחנו

מתקדמים התקדמות שהיא בהחלט יפה. נוסף על כך, אנחנו שריינו יומיים רצופים

בתחילת חודש אוגוסט במטרה לסיים את כל העניינים שעדיין שנויים במחלוקת.

היו"ר עמנואל זיסמן;

האם אני יכול להסיק מסקנה שלא נגיע ל-31 באוגוסט ושהעניינים יסודרו עוד

לפני כן?
שמעון הראל
אנחנו מקווים.

דיתי שרון;

כולנו תקווה.

שמעון הראל;

משרד החינוך ומשרד האוצר עושים מאמצים אמיתיים.

נושא יום חינוך ארוך אינו קשור להסכמי השכר. נציגי הסתדרות המורים יושבים

יחד עם קבוצת אנשים ממשרד החינוך במטרה להתגבר על המחלוקות שיש בנושא הזה, בלי

כל קשר להסכמי השכר. אתמול התקיימה ישיבה והמנהל הכללי סיפר לי עליה.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

אני רוצה לבקש שזה יכלל בתוך ההסכם.דיתי שרון;

יהיה הסכם בנושא הזה, אבל הוא יהיה הסכם נפרד.

שמעון הראל;

כמו שבשנה שעברה היה הסכם נפרד בנושא יום חינוך ארוך, גם פה אנחנו נגיע

להסכם נפרד שלא קשור להסכמי השכר. אנהנו לא נשאיר זנבות.

יוסי וסרמן;

אני רוצה להעיר הערה בנוגע ליום חינוך ארוך. הבוקר קיבלנו פנייה של צוות

מנהלים מבאר שבע בה הם מבקשים מאיתנו שאנחנו נעמוד על כך שיום חינוך ארוך

במתכונת שעומדים להחיל אותו בשנת הלימודים תשנ"ט לא יתקיים. ידוע לנו כי מנהלי

היפה מתכוננים לשלוח אלינו פנייה דומה לפנייה שקיבלנו ממנהלי באר-שבע.

אנחנו רוצים לקיים יום חינוך ארוך. אנחנו זקוקים ליום חינוך ארוך, אבל

כאשר מחילים יום חינוך ארוך בתנאים לא תנאים, אז למעשה דנים את יום החינוך

הארוך לכישלון. המנהלים והמורים לא מוכנים, ובצדק, לקחת על עצמם את הכישלון

הזה. אין להם את האמצעים על מנת להפעיל את יום החינוך הארוך כפי שצריך. מדובר

על תנאים מינמלים להפעלת יום חינוך ארוך. אנחנו רוצים לקיים את יום החינוך

הארוך, אבל נכון להיום, התנאים המינימלים לא מגיעים.

הוי"ר עמנואל זיסמן;

אנחנו לא נמצאים באמצע שנת הלימודים ואין ספק כי ישנם דברים מסוימים

שצריכים להסדיר בצורה הטובה ביותר. למשל, תנאים פיזיים, תוספת שכר למורים

שילמדו יותר שעות. מר שמעון הראל הבין זאת והוא אמר שיהיה הסכם נפרד, ומכל

מקום הם לא ישאירו זנבות.

יוסי וסרמן;

אני אשמח מאוד אם זה אכן יהיה כך.
היו"ר עמנואל זיסמן
אנהנו לא מבצעים את הרפורמה של יום חינוך אאוך בכל מערכת החינוך, אלא רק

ב-15% מהמקומות. לא המנהלים הם אלה שיקבעו אם הם רוצים את יום חינוך הארוך או

לא. בעניין הזה אני חייב להקשיב גם לדעתם של ועדי ההורים וגם לשמוע את דעתם

של האבות המייסדים של העיר. אם יש מקום כמו העיר באר-שבע, בה לא רוצים להחיל

את יום החינוך הארוך, אז לא צריך. נעביר את יום החינוך הארוך לעיר אחרת. יש

ערים שרוצות יותר ממה שהן קיבלו. אתמול קיבלתי פנייה מראש עיריית מעלה אדומים

בה הוא מבקש שכל בתי הספר במעלה אדומים יכללו במסגרת יום חינוך ארוך.

כאשר עשינו זאת באמצע השנה אני הבינותי כי יש מכשולים. קשה לבקש ממנהל

בית ספר לבצע פעילויות, כאשר אין לו תנאים מינימלים. אני בעד התנאים

המינימלים, אבל חלק מהדברים האלה לא יוסדרו מייד, אלא זה יקח קצת זמן. יחד עם

זאת, אני רוצה להעביר את המסר שאם יש עיר שהיא לא רוצה את יום החינוך הארוך,

אז אנחנו נדחה אותה לשלבים הבאים של הרפורמה. יש ערים אחרות שרוצות יום חינוך

ארוך ולא מקבלות.יעקב אגמון;

לצערנו, קצב הוזלת יום חינוך ארוך נבלם, ועכשיו אנחנו מדברים בערך על מאה

גני ילדים או על מאה ישובים. זו ההזדמנות לעסוק בכל הדברים הקשורים לביסוס יום

חינוך ארוך. אגב, הדרישות שלנו חיו מאוד מינימליסטיות. הסתדרות המורים התפלאה

כאשר אנחנו הצבנו דרישות שהן לא מפריעות למשרד החינוך בפיתוח המהלכים. אנחנו

אמרנו למשרד החינוך ולארגוני העובדים כי לא תחיינה תוספות שכר. אנחנו הסכמנו

רק לתוספות שעות שתהיינה. מבחינתנו, לא היתה אף בעיה שבלמה את מהלך העניינים

האלו. אנחנו מדברים רק על הוצאות ישירות פרופר. מאוד מצער שהתנופה נפסקה.

אדוני היושב ראש, ניתן לעשות בתקופה הזו הרבה מאוד. אפשר להחיל את יום החינוך

הארוך בישובים שמוכנים ורוצים לקבל יום חינוך ארוך.

תהיה לנו בעיה אמיתית בהפעלת גני ילדים מבחינת עוזרות לגננות. העוזרות

לגננות הולכות הביתה מוקדם ואנחנו נצטרך לפתור גם את הבעיה הזו. אני העלאתי את

הנושא הזה גם במשרד החינוך וגם במשרד האוצר ואני מקווה שנתגבר על הבעיה הזו.

פה מדובר על אמצעים מי נימלים שקשורים לעניין כגון: חומרים וציוד מינימלי

שיאפשר לעשות פעילות באותן השעות. מר עדי אלדר הנחה אותי כי המרכז השלטון

המקומי בהחלט יתן את כל חסיוע שניתן, וכך גם אנחנו נעשח.

אני באתי בהצעה למשרד החינוך ולמשרד האוצר בנוגע לעיצומי המורים, אבל היא

לא התקבלה. מניסיוני אני יכול לומר כי ישנה פריצת דרך בימים האחרונים. צודק מר

וסרמן באומרו כי הדברים עדיין לא חתומים. אבל נדמה לי כי יש שינוי. גם ארגוני

המורים מבינים שסכסוך שנמשך שנה חייב להיפתר, גם אם צריך לוותר. נדמה לי שיש

פתרון, חרף הקולות שנשמעים, ואני חושב שתוך כמה ימים נוכל להיווכח אם יש פתרון

או לא. מכל מקום, יש מקום לאופטימיות.
היו"ר עמנואל זיסמן
מר הראל, מתי בדיוק תקיימו את הפגישות בחודש אוגוסט?

שמעון הראל;

ב-2-3 באוגוסט, או ב-3-4 לאוגוסט.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני מבין כי בימים האלה אתם יושבים יחד עם הסתדרות המורים. אם הימים האלו

יהיו מוצלחים, אנחנו נברך על כך. אם נקבל דיווח כי הימים האלה לא היו ימים

מוצלחים, אז אנחנו נפעל.

שמעון הראל;

בימים האלה אנחנו נשב יהד עם הסתדרות המורים. מנכ"ל משרד החינוך ומר יוסי

קוצ'יק הועמדו אכן לחלקו השני של היום השני, כדי שאם יהיה צורך לחתום, נוכל

לחתום.

יעקב אגמון;

אנחנו חושבים שכאשר לא מצליחים לפתור סכסוכים אז יש צורך במנגנון של

בוררות מוסכמת.

יוסי וסרמן;

אנחנו לא מסכימים.דיתי שרון;

אם הארגונים לא מסכימים לכך, אז גם אנחנו לא נסכים.

יעקב אגמון;

הלא אי אפשר לא להסכים בלי סוף. הסכסוך הזה חייב להיפתר. בעבר כבר הלכנו

ופתרנו סכסוכים באמצעות בורר מוסכם. אנחנו נמליץ גם למשרד האוצר וגם ליושב ראש

הוועדה ללכת לבוררות, וזאת מתוך תקווה אמיתית שהנושא יפתר.

היו"ר עמנואל זיסמן;

מר אגמון, שמענו את דבריך ואנחנו מאמינים כי ההסדר יבטיח יציבות לתקופה

ארוכה.

עמרי הרמן;

אדוני היושב ראש, אני רואה כי הנושא הזה הולך לקראת פתרון, אבל אני רוצה

ליידע אותך על עננה שחורה נוספת שנוספה לעניין והיא בעיית אבטהת הטיולים. בשנה

הבאה לא תהיה אפשרות לקיים טיולים משום שלא נוכל לאבטח אותם בנשק. יצא חוזר

מנכ"ל משרד החינוך למנהלי בתי הספר שאוסר על חיילים, שהיו עיקר כוח האבטחה של

הטיולים, לאבטח טיולים. כלומר, החיילים לא יכולים יותר לאבטח טיולים וזה גורם

לכך שלא יהיה מי שיאבטח את הטיולים בשנה הבאה. החיילים הם הכוח המיומן ביותר

ובמקומם מביאים גורמים אחרים.
היו"ר עמנואל זיסמן
מדוע הוהלט לא לאפשר לחיילים לאבטח טיולים?
עמרי הרמן
יש טענות הגורסות כי זוהי בעייתו של הצבא בגלל העדר ביטוח לחיילים אם

הלילה יקרה להם משהו.

נוסף על כך, משטרת ישראל לא נותנת היום להורים אפשרות לקבל רובה קרבין

כאשר הם רוצים ללוות את ילדהם בטיולים. כלומר, גם כאשר להורה יש אישור בטחוני,

הוא לא יקבל רובה קרבין ממשטרת ישראל, אלא אם הוא עבר קורס של ירי מעשי ועוד

כהנה וכהנה. נושא אבטחת הטיולים נסגר מכל הכיוונים ואין היום אפשרות טכנית

שתהיה אבטחה עם נשק בטיולים.

היו"ר עמנואל זיסמן;

מר הרמן, אני לא ידעתי על כך ואני מודה לך שיידעת אותנו.

עמרי הרמן;

גם אם תפתרו את הבעיה שנמצאת עכשיו, עדיין תישאר בעיית אבטחת הטיולים.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אנחנו נטפל בנושא הזה. סגן השר הוא האחראי על הנושא הזה, לא?עמרי הרמן;

מר רוני נאמן הוא זה שהוציא את ההנחייה.

חגית רכבי;

אני הבנתי כי אתמול יצא מר לחמן בקריאה להורים לא לשלם את סל התרבות. אני

יכולה לומר לכם כי דיברתי עם הרבה מאוד מורים וכי קיבלתי רושם שיש להם תחושה

מאוד קשה. יש להם תחושה כי ישנם גופים שמתעשרים על חשבונם, בשעה שהם מסתפקים

בפרוטות, ובפחות מכך. המצב הזה לא כל כך נורא כאשר מדובר בתיאטראות ציבוריים

כמו: "הבימה" ו"הקאמרי" שרק כשליש מהקהל שלהם לא בא להצגות. אבל התיאטרון

שלנו הוא תיאטרון ציבורי שממומן מכספי ציבור, הן על ידי מינהל התרבות, והן על

ידי עיריית תל-אביב, והכסף פשוט ירד לטימיון. אנחנו כבר דיברנו על נושא האבטלה

וכולם יודעים על כך. כמנהלת התיאטרון הנושא מאוד כואב לי משום שישנן יצירות

אומנות שנמקות במחסנים. מיטב הכוחות היצירתיים הושקעו ביצירות האלה, ואני כבר

לא מדברת על הכספים. מאוד מדאיג אותנו שהמפעל הזה עומד להיהרס. יש לנו פחד

גדול שיהיה הסכם, אבל אנחנו נישאר בחוץ.

אני חייבת לצטט כמה משפטים שכתבנו בחוברת הרפרטואר החדשה שלנו, בעניין

זכות הילד. "בסעיף 31 באמנת האו"ם לזכויות הילד, שאושרה על ידי מדינת ישראל

בתאריך ה-4/8/1991, נאמר כי מדינות חברות יכבדו ויקדמו את זכותו של הילד

להשתתף באופן מלא בחיי תרבות ואומנות, ויעודדו יצירת הזדמנויות מתאימות ושוות

לפעילות תרבותית ואומנותית ולפעילות בידור ופנאי. אנחנו כותבים ומאחלים לכם,

המורים, המחנכים ולקהל שלנו שבשנה שבה הנושא השנתי הוא החובה לכבד והזכות

לכבוד, נממש זכויות אלה במלואן, כי תיאטרון טוב לילדים ולנוער הוא חלק בלתי

נפרד מחיי התרבות והאומנות של ציבור הילדים במדינת ישראל."

אין שיניים לאמנה הזו למרות שהיא אושררה. אנחנו לא יכולים להגיש תביעה על

בסיס האמנה. אבל קודם כל, כמנהלת התיאטרון אני רוצה לייצג את הקהל האדיר

שבאופן שרירותי נמנעת ממנו כל פעילות תרבותית מסוג שהיא. הסתדרות המורים מכירה

יותר את הפעילות התיאטרונית ויש לה גישה אחרת מגישתו של ארגון המורים. כאשר

אני מדברת עם נציגי ארגון המורים, אני מקבלת תחושה שלא יודעים ולא מבינים את

גודל הנזק. נדמה לי כי גם משרד האוצר לא יודע את גודל הנזק. הקומינקציה שהיתה

ביננו, בפגישות דרך התקשורת ובאמצעות מכתבים, לא היתה מספיק טובה. אנחנו לא

נפגשנו עם שר האוצר ולא עם שר החינוך. משום מה יש לי תחושה שאנחנו לא מצליחים

להסביר את גודל הנזק ואת גודל הפגיעה.

דיתי שרון;

אני יכולה לומר שאנחנו כן מודעים לכך.
הי ו"ר עמנואל זיסמן
הסתדרות המורים היתה יותר מתונה מארגון המורים. היא אף הפסיקה כמה פעמים

את העיצומים. הטענות שלך הם בעיקר כלפי ארגון המורים העל-יסודיים. אנחנו

יודעים שהם השתמשו בזה כאמצעי לחץ העיקרי שלהם לגבי הסכמי השכר. אני שמח שישנה

התקדמות בנושא הסכמי השכר, אבל אני לא יכול לומר בוודאות שיהיו הסכמי שכר.

אבל, אם יהיו הסכמי שכר הם יכללו גם את הנושא הזה והם יבטיחו יציבות לתקופה

ארוכה. אני רוצה לבקש ממר שמעון הראל, שהוא נציג משרד ההינוך, להעביר לאנשי

משרד החינוך את המסר שאולי יש מקום במסגרת ההקצאות של מינהל התרבות לקחת

בחשבון שיתכן והם יצטרכו לתת יותר כסף לכמה מוסדות מהסוג הזה שנפגעו יותר

ממוסדות אחרים. צריך למצוא את הדרך שכמה מוסדות שנפגעו יותר יפוצו באמצעות

המינהל כדי שהם יוכלו לעמוד בצורה יותר טובה מבחינה כלכלית. מכל מקום, גם אני

אעביר את המסר הזה לאנשי משרד החינוך.אנחנו נחושים בדעתנו שיהיה פתרון לנושא הזה, ואני חושב שאין סיבה עכשיו

שלא יהיה פתרון. הסתדרות המורים היתה עקבית בדרישות שלה כלפי האוצר. היא דיברה

על עיקרון השעות והיא לא כל כך התנתה את העניין הזה בשכרם של המנהלים, כפי

שדרש ארגון המורים.

יוסי וסרמן;

אנחנו דיברנו כל הזמן על פעילות חוץ בית ספרית ונושא המנהלים. אנחנו

כורכים את הנושאים האלה ביחד.

יעקב פיק;

למה אתם כורכים את הנושאים חללו יחד? אני רוצה לתקן את הדברים שנאמרו פה

ולהזכיר לנוכחים כי בתחילת השנה ארגון המורים נתן הוראה חד משמעית לא להתקשר

עם חברות טיולים ועם חברות שעוסקות באומנות. הסתדרות המורים לא נתנה את ההוראה

הזו וכיוון שהיה לנו חוזים איתם הם לא יכלו לחזור בהם. עכשיו, יש הוראה חד

משמעית של מר בן-שבת, לא ליצור קשר עם הגופים שעוסקים בטיולים ובהצגות וכאשר

אני מדבר עם מנהלי בתי ספר הם אומרים לי שהם לא יכולים להתקשר איתי בגלל

ההוראה של הסתדרות המורים. אני מבקש שההוראה הזו תוסר. אני מבקש להחזיר את

ההוראה הזו.

היו"ר עמנואל זיסמן;

לא ידעתי על ההוראה הזו.
ורדה פלמן
אנחנו כבר עכשיו מתחילים להיערך ולחתום את כל ההסכמים על השחקנים ויכול

להיות שהכל ירד לטימיון.

היו"ר עמנואל זיסמן;

מר הראל, אם הכל יגמר בשבוע הראשון של חודש אוגוסט אז יש להם עדיין זמן.

אם זה לא יגמר, אז גם כאשר ההסכם יחתם ב-31 באוגוסט יגרם להם נזק גדול מאוד.

יעקב פיק;

בנוסף לכך, ארגון ההורים הוציא הוראה לא לשלם את סל התרבות.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אנחנו נוציא כמה מכתבים על מנת להעיר את תשומת הלב. אני מבקש מהסתדרות

המורים לחשוב על העניין הזה. אם באמת יתברר שיש אפשרות לסיים את ההסכם אז היה

עדיף. אם לא, אז ישנה אפשרות להסכמי ביניים. אני בעד הסכמי ביניים.

יוסי וסרמן;

מר ז יסמן, אני יכול להבטיח לך שאם אנחנו נגיע להסכם אז גם הנושא הזח

יבוא על פתרונו, בדרך זו או אחרת. לנו יש את העוצמות שלנו, אבל למרות זאת

אנחנו מתונים. אנחנו מוכנים להגיע להסכם על פי מה שאתה אומר עכשיו.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני מבקש ממך לדבר עם מר שבת על הנושא הזה.יוסי וסרמן;

אני אדבר עם מר אברהם בן-שבת.

יעקב פיק;

אני מבקש להסיר את ההוראה הזו.
היו"ר עמנואל זיסמן
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים