ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/06/1998

תשלומי הורים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסת לא מתוקןפרוטוקול מס' 183

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יומ שלישי, ח' בסיון התשנ"ח (2 ביוני 1998), שעה 14:30
נכחו
חברי הוועדה: זאב בוים- מ"מ היו"ר
מתמנים
משרד החינור והתרבות:

בן ציון דל - מנכ"ל

איציק כהן - יו"ר המינהל הפדגוגי

ד"ר יאיר סמוכה - סגן מנהל המינהל הפדגוגי

עו"ד דורית מורג - סגנית היועץ המשפטי
מרכז שלטון מקומי
יעקב אגמון

רון חן

ענת שחר

דניאלה ירון

יגאל שגיא
ארגון המורים העל-יסודיים
רן ארז

ברכה מציאל

פאולינה שטרן

אילן בהירי - יו"ר ארגון המנהלים, הסתדרות המורים
ארגון הורים ארצי
שי לחמן

ריימונד לדווין
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
תשלומי הורים.תשלומי הורים
היו"ר זאב בוים
אני מתכבד לפתוח את הישיבה בנושא תשלומי חורים. אנו מקיימים את הישיבה הזו

בפורום של ועדת החינוך, על פי בקשתו של יושב ראש הוועדה עמנואל זיסמן, שנבצר ממנו

להשתתף בדיון. לאחר ישיבה זו נחזור לדון בתשלומי ההורים במתבונת של ועדת המשנה.

בשבוע שעבר קיימנו דיון מקדים עם שר החינוך, לפי בקשתו וביוזמתו, בדי לדון

בתשלומי ההורים. אני רוצה לדווח לכם על מה אנחנו מסכימים ועל מה לא, בלי להיכנס

לפרטי הפרטים של הנושא. לא הייתי רוצה להיכנס היום לפרטים, כי אפשר לדון בהם

בצוותים מצומצים יותר ולגבש באופן סופי חתר למערכת. אני מבקש לדון היום בענין

המרמי שמעסיק אותנו, נושא תשלומי החובה, ולנסות להגיע לסיכום שיאפשר לנו פעולה

מהירה וכדי להוציא במהירות חחר בנושא.

ברור לכולם שיש דחיפות רבה להוציא חחר למערכת, בניגוד למחשבות שעלו בוועדת

המשנה שנוציא חחר חלקי ובלבד שניידע לעת הזאת את המערכת. לא קיבלנו את הרעיון

הזה, כי זה עלול ליצור תסבוכת ולבלבל את כל הגורמים. ראוי לדעתנו שתצא תורה אחת

מגובשת ומסודרת ובעיתוי הדחוף ביותר, כדי שכל הנוגעים בדבר - המנהלים, ההורים

והרשויות המקומיות ידעו במה מדובר.

בפגישה עם שר החינוך נידונו שלושת הסעיפים העיקריים של תשלומי החובה: עניין

שירותי בריאות השן - זאת למרות שהיתה הסתייגות של נציגי מרכז שלטון מקומי, שנוריד

סעיף זה מתשלומי חובה. הנימוקים לכך היו שרק רשויות מעטות מפעילות מערכת של

שירותי של בריאות השן ואפשר יהיה למצוא את הדרך בתוך החוזר, אבל תחת סעיף אחר

של תשלומי רשות. באותם מקומות שבהם מתקיים השירות ישתתפו ההורים בסכום מסויים.

הצעה זו נראית לי ראויה.

סעיף שני - ביטוח תאונות אישיות. מצד אחד כולם מסכימים על חשיבותו והצורך

להשאיר אותו, על כך לא התווכחו לרבות ההורים, למעט שאלה חשובה לגבי הכוונה של

משרד החינור שלא לעדכן את הסכומים. זה יוצר הפרש של כשלושה שקלים לתלמיד ולמי

שמבין זה נופל בצורה כזו או אחרת על ההורים או הרשויות.

סעיף שלישי, שהוא סלע המחלוקת העיקרי שצריך לנסות לפתור אותו בזמן הקצר שיש,

הוא סעיף חומרי מלאכה.
יעקב אגמון
אני נדהם לגלות שחוזר משרד החינוך שולח אותנו לקבל את אישור ועד ההורים

המוסדי, שנבחר באוקטובר כל שנה, על עצם השרות.
שי לחמן
אתה לא צריך להמתין לחודש אוקטובר, יש לך ועד הורים קיים.
היו"ר זאב בוים
כבר עתה יש לך כתובת לפנות אליה.
יעקב אגמון
אם מדברים על ועז הורים קיים, אז לפחות שזה יהיה כתוב. דבר נוסף, צריך לקבוע את

הסכום. האם מתכוונים שאנחנו ננהל מו"מ עם ההורים על הסכום? חייב להיות סכום ריאלי

שמתבסס על המדד של שנה שעברה.
רון חן
יש בידי את תחשיב האוצר על פי מדד של בריאות שיניים וריפוי שיניים והוא על בסיס

שנה שעברה פלוס מדד שנקרא בריאות השן וריפוי שיניים.
ד"ר יאיר סמוכה
משרד הבריאות קבע את המחיר והחליט שלא נשנה את זה.
היו"ר זאב בוים
על פי ההצעה שיש לי זה יהיה תשלום מרצון. הייתי אומר שזה תשלום חובה באותן

רשויות שבהן זה יהיה.
יעקב אגמון
לכן אני מציע שקיום השירות יהיה מותנה בהסכמת ההורים והסכום שייקבע יהיה

הסכום שיאושר על ידי הוועדה. אם יהיה שירות זה יהיה הסכום ואם לא יהיה שירות זה

לא יהיה.
יגאל שגיא
סכומי הביטוח הם בדולרים וכדי לשמור על הערר שלהם בדולרים, לכאורה היינו

צריכים להגדיל את זה לפי מחיר הדולר שעלה במידה ניכרת בשנה זו. עצם העובדה

שההצמדה נעשית בשקלים למדד, מהווה כבר הקטנה ביחס למה שצריר היה לעשות. לפיכר

אני מציע לאשר את ההצמדה השיקלית למדד ולא הצמדה דולרית, להגיע מ- 30.5 שקלים

ל- 32 שקלים, שהוא שיעור נמור אפילו מעליית המדד.

מתור סכום זה ההורים שילמו בשנה שעברה 27 שקלים ובאותה פרופורציה שדיברתי

עליה ההורים ישלמו בשנה הבאה.
היו"ר זאב בוים
אני אציע את ההצעה הזו למשרד החינוך אני מציע לא להיכנס עתה לסוגיה של

הביטוח, שאומנם היא חשובה, אר היא קטן יחסית בהשוואה לסוגיות האחרות.

אני רוצה לחזור בדיון זה על כל ההיסטוריה של תשלומי ההורים. היתה כוונה של

ממשלות ישראל להפחית את תשלומי ההורים עד לביטולם, עם כל מיני אפשרויות לשלב

גורמים מסויימים כדי להקל, כמו הביטוח הלאומי או גורמים אחרים.

היה חשוב לנו וראינו את זה כמדיניות של משרד המינור שתור שלוש שנים משרד המינור

יבטל את תשלומי החובה. אמרתי לשר החינור שזו התחייבות של המשרד וצריר למצוא

דרר לבצע אותה. בשנה שעברה עברנו את המשוכה הראשונה של התשלום לבחינות

הבגרות, משוכה יחסית קלה. כן השגנו אי עדכון תעריפים, דבר שכשלעצמו שווה כסף.

עתה אנחנו צריכים לעבור למדרגה הבאה. בהנחה שלאחר השנה הזו והשנה שלאחריה

תשלומי החובה יתבטלו.אנחנו צריכים כבר עכשיו לטפס יותר גנוה ולהוריד בחצי את תשלום ההורים עבור

הסעיף של חומרי המלאכה. ההערכה היא שמשרד החינור צריר לממן כ- 50 מיליון שקלים

וישארו 50 מיליון שקלים לשנה לאחר מכן. בכר תעמוד הממשלה בדיבורה. לצערי שר

החינור לא ראה את זה בצורה כזו, אר למשרד החינור יש כמה רעיונות כדי שמדיניות

שנאמרה ונכתבה לא תישאר בגדר כוונה, אלא תהיה אופרטיבית.
בן-ציון דל
מה שציין חבר הכנסת בוים הוא אכן כוונת משרד החינור ואף הצהירו על כה הצהירו

על כר גם בעבר, אר זו הפעם הראשונה בקדנציה הנוכחית, שמשרד החינור לא עוסק

בהבטחות, אלא עוסק בביצוע. הייתי רוצה, כמו כל היושבים כאן, שהביצוע יהיה יותר

עמוק ובהיקף יותר גדול, אר צריר לזכור שכל אותם כספים נלקחים מאותה באר. כלומר,

יצטרכו לקצץ בשעות הלימוד או בנושאים כמו מדע וטכנולוגיה, כדי לפטור את ההורים

מתשלום. אני לא חושב שזה יהיה לטובה.

הכוונה שלנו לפתור את זה באופן יותר דרסטי ולא בצורה פשטנית כפי שאנחנו עושים

היום. כלומר, אנו מבקשים למצוא פתרון שלא יזרוק את כל המעמסה על משרד החינור,

מאותו תקציב קיים, ועל השלטון המקומי. יש גבול לכמה אפשר להטיל על השלטון

המקומי. יש לנו כוונה להתבסס על דו"ח ועדת לנגרמן, שעד היום אף אחד לא ניסה בכלל

לסתור אותו. זהו הפתרון היותר טוב מכל הפתרונות האחרים שקיימים. זה פתרון רדיקלי,

נותן תשובה לכל ולתמיד.

אני יכול להבטיח לוועדה רק דבר שהוא באחריות משרד החינוך באופן בלעדי. דברים

בהם אנחנו תלויים גם בגורמים חיצוניים, אני לא יכול להבטיח, אלא רק להילחם על כר.
היו"ר זאב בוים
מה הצעת משרד החינור?
איציק כהן
הצעת המשרד היא שבשנת הלימודים תשנ"ט המשרד יממן את התשלום לחומרי מלאכה

והוצאות להוראת הטכנולוגיה בגני הילדים. מדובר בסכום של למעלה מ- 10 מיליון

שקלים, סכום מכובד שמצביע על מגמה של המשרד לטפל בצורה רצינית ומשמעותית

בתחום של חומרי מלאכה. כפי שהמנכ"ל ציין זה בא מתקציבי משרד החינוך והתרבות,

כלומר, נצטרר לקצץ את הסכום הזה ממקור כלשהו.
בן-ציון דל
זה בנוסף ל- 30 מיליון שקלים עבור בחינות הבגרות, סכום שנמשר ולא היה חד פעמי.
איציק כהן
מדובר במימון משרד החינור והעברתו דרר הרשויות המקומיות לגני הילדים. מדובר

בסכום מכובד שבהחלט מלמד על מגמה של המשרד לקצץ בצורה ניכרת את הסעיף הזה.

אני סבור שבהחלטה משותפת ובמאמץ משותף של חברי ועדת החינור של הכנסת, של

מרכז השלטון המקומי ושל משרד החינוה אפשר להביא לכר שמשרד החינור יקבל תקציב

נוסף כדי לכסות את העלויות השונות. אנחנו לא יכולים להגיע למצב שבו גם בעוד שנה

אם נצטרר לקצץ 50 מיליון שקלים, זה יבוא על חשבון פעולות שהמשרד מתקצב אותן. לא

כדאי לאף אחד מהנוכחים פה להגיע למצב שבו אנחנו מקצצים קיצוץ נוסף בתקציב משרד

החינוך והתרבות.אי לכך הצעת המשרד היא שבשנת הלימודים תשנ"ט תשלום החובה בגני הילדים יבוטל.

זה יהיה טל חשבון תקציב משרד החינוך ובשנת תשנ"ט נפעל במשותף כדי לנסות ליישם את

המלצות ועדת לנגרמן שנוגעות לא רק לתשלומי חובה, אלא גם לתשלומי רשות. הדבר

המרכזי שוועדת לנגרמן מצביעה עליו הוא ביטול התשלומים בכללותם. מדובר בהיקפים

תקציביים שלמעלה מ- 800 מיליון שקלים, שהם סכומי עתק. אנחנו בהחלט מעוניינים

מסיבות רבות ושונות לבטל או לצמצם בצורה ניכרת לא רק את תשלומי החובה, אלא גם

את תשלומי הרשות.
שי לחמן
אני מוכרח לומר שאת התחלת האמבה שלנו הבעתי כב ר בפגישה עם שר החינוך או

לאור ההצעה של משרד החינוך אני רוצה להביע יותר מכך ולומר בצורה הכי ברורה והכי

נחרצת, שהצעה זו אינה מקובלת עלינו לחלוטין. אנחנו לא נהיה מוכנים להשלים עם

החלטה כזו.

יושב ראש הוועדה ציין שסעיף זה מהווה סלע המחלוקת העיקוי ואמנם כך הוא הדבר.

אנחנו תובעים לבטל את הסעיף של חומרי המלאכה, שהוא סעיף פיקטיבי במהותו ברוב

בתי הספר. כאשר המחוקק הטיל על ציבור ההורים את הסעיף הזה לפני שנות דור, הכוונה

היתה לחומרי מלאכה. מאז אין כבר חומרי מלאכה והפכו את הסעיף למימון ערכות

טכנולוגיות, דברים שאנחנו ההורים בכלל לא צריכים לשלם, כי זה חלק בלתי נפרד

מתוכניות הלימודים.

יש בידינו התחייבויות שלטוניות מפורשות בכתב ובעל-פה, לרבות החלטות ועדת

החינוך של הכנסת הקודמת והנוכחית. הדבר התחיל במכתב של ד"ר שמשון שושני, לשעבר

מנכ"ל משרד החינוך, לחבר הכנסת אברהם בורג ביוני 1994. במכתב נאמר שבמהלך

השנים תשנ"ו עד תשנ"ח יבוטל בהדרגה תשלום הורים על חומרי מלאכה ועל חומרים

וערכות להוראת הטכנולוגיה ויועבר בהדרגה אף הוא לביצוע על ידי המשרד.

ועדת החינוך הנוכחית ביולי 1996 קבעה: הוועדה מאשות את מכתב מנכ"ל משרד

החינוך לשעבר, ד"ר שושני מיוני 1994, לפיו יתקיים ביטול הדרגתי של התשלום עבור

חומרי המלאכה, עד שנת הלימודים תשנ"ח. שר החינוך הסכים עקרונית לאשר סעיף זה.

בישיבה נוספת של ועדת החינוך מאוגוסט 1996 נקבע: התשלום עבור חומרי מלאכה

יבוטל בהדרגה, כאשר שנת הלימודים תשנ"ח תהיה השנה האחרונה לתשלום עבור סעיף

זה.

אני מציע שמשרד החינוך יעמוד בהתחייבויותיו ושוועדת החינוך של הכנסת תקיים את

החלטותיה, שאם לא כן איזה אמון יהיה לנו במערכות האלה.
בן-ציון דל
מנין נוכל לקחת את הכספים הללו, אם לא בהדרגה איטית כמו שאנחנו עושים?
שי לחמן
בשעתו כשניהלנו את המו"מ עם אמנון רובינשטיין, לשעבר שר החינוך, העלנו מספר

דרישות וזה הגיע לדיון אצל ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל. בסופו של דבר ראש

הממשלה נתן את ההוראה לבטל את התשלום עבור בחינות הבגרות. ויתרנו אז על הדרישה

שלנו לבטל את התשלום לחומרי מלאכה, כדי לבטל במקום זה את התשלום לבחינות

הבגרות. דחינו את ביטול התשלום עבור חומרי מלאכה עד תשנ"ח. הסכמנו שזה ייתבצע

בצורה הדרגתית עד תשנ"ח כאשר בינתיים יבוטל התשלום עבור בחינות הבגרות.מר בן-ציון דל שאל מנין יקחו את הכסף. אני מוכרת לחזור על זכרים שאמרתי כוועדה זו

לאמנון רוכינשטיין, לשעכר שר החינוך, כאשר שאל אותי אותה שאלה. השכתי לו אז
כדלקמן
אנחנו איננו כלכלנים ורואי חשבון. לא אנחנו אמונים על ספר התקציכ של משרד

התינור ולא אנחנו אמורים לקכוע את סדר העדיפויות. אתה כשר חינור תיקכע את סדר

העדיפויות של המשרד. כרור לנו שכמו כל משרד ממשלתי אחר, גם כו יש מקומות שאפשר

לקצץ, גם כו יש מרכצי שומן ואגפים שאולי אפשר לסגור וישנם הרכה דכרים שניתן לייעל.
מר רוכינשטיין אמר לי אז
קח את ספר התקציכ ותראה לי איפה לקצץ. אמרתי שאני לא

אעשה את העכודה הזו, אלא הוא כשר חינור חייכ לעשות זאת. אכל אם הוא כשר חינור

נתן התחייכות לציכור ההורים לקצץ תשלום מסויים, אנחנו מצפים ממנו שכאשר יכוא

לגכש את התקציכ לשנה הכאה, יקח זאת קודם כל כחשכון, יכטל את התשלום שהכטיח

לכטל ורק אחר כר יארגן את התקציכ מכחינת סדר העדיפויות. לא יתכן שסעיף כמו חומר

מלאכה יימשר על פני ארכע שנים עם הכטחות ככתכ וכעל-פה.
אילן בהירי
אני רוצה לתקן את מר לחמן: עדיין יש מלאכה ככתי ספר חה לא כמו שהוא חושכ.

חשוכ לי שייאמר שמשרד החינור חייכ להעכיר כספים לרשויות המקומיות שאינם

מגיעים לכתי הספר כמלואם. היו לי הרכה שיחות עם מר איציק כהן כנושא וכל פעם יש

התחמקות מהדכרים.

. הצלחתי לכרר ככמה רשויות מקומיות כמה מעכיר המשרד לחטיכות הכיניים. אני יכול

לציין שהמשרד מעכיר כסף מספיק בהחלט, אר אנחנו לא מקכלים את הכל.

דמי שכפול שמשרד החינור מעכיר כזמן, אנחנו מקכלים רק אחרי כמה חודשים ואי

אפשר לעכוד כצורה זו. התקציכ הוא תקציכ, אנחנו מכינים שישנה כעיה, אכל מנהלי כתי

הספר נאנקים כצורה כלתי רגילה תחת העומס.

החוזר הזה היה צריך לצאת ככר כתחילת יוני ואני כמנהל כית ספר לא יודע איר

להיערר ואיר לגכות. אחר כר יש לי את הויכוחים עם ההורים, כי אם לקחתי על פי הפעם

הקודמת וכינתיים הורידו את זה, אז יש להם התכתכויות עם ד"ר סמוכה ואחר כר הם פונים

לאגודה להגנת הצרכן. יוצא שלפעמים מתמקחים עם ההורים על שקל.

חשוכ לי כיותר, שכשמחליטים על תקציכ מסויים, הוא יועכר ישירות לכתי הספר ולא

יעשו לנו כדרר מעשרים.
רן את
חשכון טלפון של כית ספר על-יסודי הוא כחמשת אלפים שקלים כשנה, אר ההוצאה של

כית ספר על-יסודי לחשכון טלפון הוא חמשת אלפים שקלים כחודש. היום כאשר אנחנו

מעודדים תקשורת מחשכים, אינטרנט וכד/ החשכונות הללו הולכים וגדלים.

כית ספר מודרני כמדינת ישראל אינו יכול לתפקד כלי תקציכ. לצערי הרכ, התקציכ הזה

כא מכיסו של ההורה. היום ההורים מממנים את מערכת החינוך כסכומים של כמיליארד

וחצי שקלים כשנה, לא רק כדמי מלאכה, שכלול, שכפול וכוי, אלא ככל התשלומים

שמשלמים ככית הספר.

לעניות דעתי, אם מדינת ישראל רוצה חינור חינם, חינוך לכל וחינוך שיוויוני, היא

חייכת להתגכר על המכשול הזה, לממן את מערכת החינור וליצור תקציכים לתפעול כית

הספר. זאת כדי שמנהל כית הספר לא יכקש מההורים ויהיו לו כל הזמן ויכוחים ומתחים

עם ועדי ההורים.הפתרון צריך להיות במסגרת הסכם שכר ואחד הסעיפים שאני מתכוון להעלות במו"מ

הוא תיקצוב לבתי ספר. למשרד החינוך יש תקציב קשיח והוא לא יכול להוציא ממנו

מיליארד וחצי שקלים לתיקצוב בתי ספר. משרד האוצר יכול לעשות זאת. אם זה יהיה

במסגרת הסכם עבודה אני חושב שהם לא יעיזו לקצץ אותו ולא יעיזו לשחק עם משרד

החינור וכד'. מה שאנחנו עושים כרגע זה לעסוק בשנור, במלחמות עם ההורים ועם הילדים

אם שילמו או לא. אסור שזה יהיה כר' כי בתי הספר לא מסוגלים לתפקד ללא התקציבים

האלה. כל מה שבית ספר ותלמיד צריכים, צריר להיות מתוקצב.
רון חן
עד כמה שזה ישמע מפתיע, זה נוח לנו שההורים משלמים, כי זו הכנסה מובטחת.

ההורים נותנים לנו באחוז יותר גבוה מאשר תקציבים הולכים ומקוצצים מתקציבי ממשלה.

אחחי הגביה בתשלומי החובה הם גבוהים בצורה בלתי רגילה.
דיר יאיר סמוכה
אבל הם נשארים ברשות המקומית.
רון חן
אין רשות שאין לה גרעון כתוצאה מחינור ומה שמגיע לרשויות לא הולר לפיתוח

מדרכות. על כל דבר ניתן להגיד שהוא לא הולר למקומו הנכון.

כל מה שאנחנו מבקשים להבטיח הוא שכל אותו כסף, שלפי תחשיבי האוצר צריר להיות

תשלומי חובה, אנחנו נקבל אותו ולאורר ימים. אם נניח שמשרד החינור יתן את 10 מיליון

השקלים לגני החובה, הרי בבוא הזמן זה יתמסמס. אנחנו מבקשים תשלום מה בתקנה

תקציבית נפרדת, כי אחרת זה ילר. משרד האוצר מתנגד לתקנות תקציביות נפרדות, אבל

אם תהיה החלטה כזו כבדה צריר שתהיה בתקנה תקציבית נפרדת.
רן ארז
משרד האוצר מוחק תקנות תקציביות שהן מכוח הסכמים קיבוציים עם המורים. משרד

האוצר שוכח דברים שכתובים בעשרה הסכמים קיבוציים.
רון חן
אנחנו לא יכולים ללכת נגד הקיר. אני מנסה להוציא אח המיטב ותור כדי לתת להורים

את מה שהבטיחו להם, אבל בלי פגיעה בשלטון המקומי. זה דבר שאנו חייבים להבטיח,

שלא יועברו תקציבים לגני חובה על חשבון משהו אחר.

לגבי הכיתות א' עד י"ב, התעריפים המופיעים כאן בחוזר הם חמישה שקלים פחות

מתחשיבי האוצר חה מסתכם גם בעשרה מיליון שקלים. מי יממן את הסכום הזה? הרשויות

לא יממנו ואנחנו מבקשים לקבל את הסכום הריאלי.

הסכום לביטוח תאונות אישיות בסר 32 שקלים הוא עדכני. 55 שקלים לחומרי מלאכה

צריר להיות 60 שקלים והסכום של 78 שקלים צריר להיות 83 שקלים. מי שעשתה את

התחשיב זו הרפרנטית של החינור באוצר, יעל אנדורן, בדקנו את זה והיא עשתה את

התחשיב לפי המדדים המוסכמים לחישוב תשלומי החובה. אני מבקש שבחוזר ייקבעו

הסכומים לפי תחשיבי האוצר, זה המינימום שאפשר לעשות. אם משרד החינור רוצה

להשתתף במקום ההורים בהפרש הזה, אנחנו מוכנים לקבל את זה אם הוא יעביר לנו את

הכסף בזמן ומסודר.
היו"ר זאב בוים
לא נוכל היום להגיע לסיום הנושא. הגענו להסכמה בענין ביטוח התאונות האישיות

ולגבי שוותי בריאות השן.

לגבי הסוגיה העיקרית של תומרי המלאבה, הוועדה רושמת לפניה שהמשרד מציע לממן

סעיף זה בגני הילדים. שמענו התנגדות לכר של ארגוני ההורים והמורים. גם אני מצטרף

להתנגדות, מכיון שזה לא מספיק בעיניי.

אם אנחנו מוסיפים משהו למערבת החינוך, אנחנו גורעים ממקום אתר. נבוו שאם היינו

מתחילים עכשיו מתקציב אפס במערבת של 20 מיליארד, אולי היינו מוצאים מקורות

רדומים או פחות חשובים. לבן הנטיה שלי היא שבצד זה שהפתרון מול ההורים לא מתקבל

על הדעת, גם אי אפשר להתלעם מהקושי שיש בתוך המערכת ובתור המשרד עצמו.

אנחנו רואים את ההתחייבות לבטל את הנטל על ההורים לא כהתחייבות משרד החינוך

אלא כהתחייבות ממשלת ישראל. לכן ראש הממשלה ושר האוצר הם כתובת לנסות ולחפש

את הפתרון.

אני אשוחח עם יושב ראש הוועדה, עמנואל זיסמן, כדי שנבחן את הסוגיה מול שר

האוצר וראש הממשלה. אני אבקש לכנס את הוועדה בשבוע הבא כדי שאפשר יהיה להכין

חחר בנושא.

אני מודה לכל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:10

קוד המקור של הנתונים