ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/06/1998

החלטת הממשלה לקצץ בתקציב בתי-הספר התיכוניים באזורי עדיפות לאומית

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 182

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי, חי בסיון התשנ"ח (2 ביוני 1998), שעה 13:30
נכחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

זאב בוים - מ"מ היו"ר

שמואל הלפרט

ראובן ריבלין
מתמנים
משרד המינור והתרבות:

בן ציון דל - מנכ''ל

איציק כהן - יו"ר המינהל הפדגוגי

משה שגיא - סגן מנהל לאגף כלכלה ותקציבים

נורה כהן - ראש אגף מחקר בלשכת המדען הראשי

אורי אליאל - משרד האוצר
מרמ השלטון המקומי
יעקב אגמון - מנהל המחלקה לענייני עבודה, חינוך ותרבות

בצלאל טביב - ראש עיריית ערד
ארגון המורים העל יסודי
רן את - יו"ר

ברכה מציאל - יו"ר המחלקה הפרופסיתלית

פאולינה שטרן

אילן בהירי - יו"ר ארגון המנהלים, הסתדרות המורים
ארגון הורים ארצי
שי לחמן

קסטל לואיס - יו"ר ועד הורים עירוני ערד

אבי בן-משה
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
החלטת הממשלה לקצץ בתקציב בתי- הספר התיכוניים באזורי

עדיפות לאומית.החלטת הממשלה לקצץ בתקציב בתי-הספר התיכוניים באזורי עדיפות לאומית
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מתכבד לפתווו את ישיבת הוועדה.
בן-ציון דל
הממשלה המליטה לפני כשנה על ביטול המוחזקות במתכונת כפי שהיתה. אני רוצה

להקדים ולהסביר מה היתה תוכנית המוחזקות כפי שהיתה. לפני למעלה מ- 25 שנה כוונת

הממשלה היתה לסייע לישובים חדשים שאין בכוחם לפתח מסלולים ומגמות כפי שקיימים

בערים הגדולות וכדי לעודד את אותם יישובים. לכן הממשלה החליטה שהיא תסייע באחוז

מסויים לבתי הספר השש-שנתיים בעיירות הפיתוח, כדי שהתלמידים לא ינדדו לערים

הגדולות.

במשר השנים ישובים חלשים הפכו לחזקים, יש ישובים חלשים שנשארו חלשים ולא

התפתחו. לדוגמה, באשדוד היה בית ספר מקיף אחד והורים העדיפו לשלוח את בניהם

לרחובות בה יש יותר מגמות ויותר אפשרויות. הממשלה החליטה לסייע לאשדוד אף על פי

שמספר התלמידים קטן יותר ואין הצדקה לפתוח מגמות. במשר השנים אשדוד התפתחה ויש

בה 11 בתי ספר תיכוניים, כר שכל אותו טיעון בסיסי למוחזקות לא קיים ויש לשנות את

התקציבים שמופנים לאשדוד.
רן ארז
אשדוד היא דוגמה מצויינת לכר שנשארו בתי ספר עם מדד טיפוח מאוד גבוה ואותם

צריו עדיין להמשיר ולטפח.
בן-ציון דל
ביבנה, לדוגמה, התווספה אוכלוסיה שונה לחלוטין ששינתה את פני הדברים. ראש

העין המקורית מהווה 25% מבל העיר, כלומר, התווספה אליה אוכלוסיה שונה לחלוטין,

אוכלוסיה הרבה יותר מבוססת באופן משמעותי.

לפני שנה הממשלה החליטה לעשות סדר חדש ולבדוק אם מה שקבעו לפני 25 תופס גם

היום. משרד המינור ומשרד האוצר הגיעו להבנה שיש לבדוק שיטה חדשה לסיוע. הסיוע

הוא דיפרנציאלי ויהיה על פי עומק הטיפוח בחינוך העל-יסודי.

כמו כן, הגענו להבנה עם האוצר שהתקציב הבסיסי, כפי שהיה בתקנה, היינו, 76 מיליון

שקלים, יישאר. זה אומר שלא ייעשו רווחים על חשבון הסדר החדש שייעשה בחינוך העל-

יסודי. העקרון הזה התקבל ואותו תקציב המשיך להתקיים.

נקבע שגם אותם בתי ספר, שאכן אין הצדקה שימשיכו לקבל את אותה תוספת, לא

יקוצצו בבת אחת וההפחתה תיעשה בהדרגה במשר שלוש שנים. יצאנו מתוך הנחה

שהמערכת היתה מבוסס על דבר מסויים ויש לעשות את ההורדה בהדרגה, כדי שלא תהיה

מכה קשה מדי. ההפחתה ההדרגתית תיעשה על ידי כר שכניסת בתי ספר חדשים לסטטוס

החדש תהיה בהדרגה.

לקחנו תקציב מסויים וקראנו לו "כסף פיצוי''. פיצוי לאותם מקומות שאינם זכאים,

שההורדה אצלם צריכה להיות דרסטית. כדי לא לגרום לבעיה ביישוב או בבית הספר,

נקבע שהמשרד יתן פיצוי על מנת שהמערכת תוכל להמשיך באופן מסודר ורגיל עד כמה

שניתן.
זאב בוים
אני מביו שמה שקובע הוא מדד הטיפוח בבתי הספר העל יסודיים.
בן-ציוו דל
לא מדובר בבדיקה של בל היישוב וכל מעדנת החינוך, אלא בדיקה נקודתית של בית

ספר ספציפי. הבדיקה היא פר בית ספר והכסף גם הוא הולר לבעלות.
זאב בוים
אם כה כבר בזה יש בעיה. אני בעד שזה ילר בצורה מרומת ליישוב, אר אם אתה בודק

את בתי הספר ויהיה בית ספר שיקבל ואחד שלא, צריר לשנות את זה ולהעביר את זה פר

בית ספר.
ראובן ריבליו
זה צריר להיות על פי האוכלוסיה שהוא משרת.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מבקש להתייחס לערד באופן ספציפי.
בצלאל טביב
קיבלנו הבוקר הודעה שהקיצוץ יהיה 51% מהמוחזקות שהיתה בשנה שעברה. בערד לא

היו שינויים דמוגרפיים לטובה, אלא ההיפר. קלטנו עולים חדשים שמהווים כשליש

מהאוכלוסיה, עם כל המצוקות והקשיים שאנחנו מתמודדים איתם. סביב ערד אין ערים,

כמו שיש במרמ הארץ, כר שאם אין מגמה מסויימת בערד, לא ניתן ללמוד את זה בבית

ספר בעיר סמוכה. ערד היא עיר מבודדת לגמרי וחייבים לתת את כל מה שצריר בתוך העיר

ובלבד שילדים לא יסתובבו ברחובות.

בערד נפתחו מגמות חדשות שיענו על כל מגוון הדרישות והתלמידים. ההוצאות שלנו

בגין הענין הזה הן הרבה יותר גבוהות מאשר המוחזקות. ידוע מה המצב של הרשויות

המקומיות וכל פעם יש גזירות חדשות, ולא רק בחינור.

אם נצטרר לספוג עתה את הקיצוץ הזה, זאת מכה אנושה לערד והיא לא תוכל לעמוד

בו.
היו"ר עמנואל זיסמן
בכמה כסף מדובר?
בצלאל טביב
התקציב היה 1.3 מיליון שקלים ובמידה שיקוצץ הוא יהיה 600 אלף שקלים.
ראובן ריבלין
יש בערד בתי ספר שונים?
בצלאל טביב
יש רק בית ספר אחד.
ראובן ריבלין
אם כך הדוגמה של ערד לא רלוונטית לדיון. צריך לדון על ערד באופן נקודתי. יש לדבר

עם מנכ"ל משרד החינוך ואנחנו יכולים להמליץ להיענות לכם. ערד היא באמת עיר

מבודדת בתור המדבר, מבחינת תלמידים אין יוצא ממנה ואין נכנס ולכן היא צריכה סיוע.
בצלאל טביב
קיצוץ מה יביא לנטישה של כוחות חזקים מערד.
זאב בוים
אני מוכן לקבל את העיקרון של הבדיקה לגבי מה קרה בשלושים השנים האחרונות

בארץ. אכן יש ישובים שפרחו ושגשגו ואולי בישובים שנחשבים טובים יש שבונות

מסויימות או בתי ספר מסויימים שזקוקים לסיוע.

אני מבקש לקבל נתונים על איר נעשה מדד הטיפוח ומתי הוא עודכן. האוכלוסיה נמצאת

במצב דינמי ובשנים האחרונות יש עליה גדולה שדורשת כוחות מיוחדים. צריר לבדוק אם

בתור מדד הטיפוח יש מרכיב מיוחד שמתייחס לבתי ספר שקולטים עולים חדשים.

אני מצפה לקבל ממשרד החינור רשימה של בתי הספר עם מוחזקות. כמו כן אני מבקש

לשמוע על המדד עצמו, איר הוא מטופל ואיר מחזיקים את האצבע על הדופק בשינויים

שמתרחשים.
יעקב אגמון
אנחנו בשלטון המקומי קצת במבוכה. היה לנו תמיד נוהג עם משרד החינור ועם משרד

האוצר, שהדברים נעשו תמיד ביחד. תמיד הודענו שאנחנו לא נגד אי-סדר, אלא בעד סדר.

אנחנו לא חושבים שצריר להמשיר לתת לחזקים, אלא לתת לחלשים. אר עד לרגע זה אנחנו

לא יודעים באופן מעשי מה משמעות הקיצוץ. אפילו אלה שיקבלו לא יודעים ולא יהיה

להם את הזמן ואת התוכניות כדי להתארגן. הם לא יידעו מה לעשות בכסף שלפתע יירד

אליהם.

מחלקי הדברים שהצלחתי לשמוע הבנתי שב- 30% מבתי הספר ברשויות יהיה מין הסדר,

מי שחלש ונשאר חלש ימשיר לקבל ומי שחזק יקחו ממנו ויתנו לחלשים יותר.
ראובן ריבלין
במילים אחרות אתה רוצה לדעת להיכן יילר הכסף שיורד מבית ספר מסויים.
יעקב אגמון
מי שיקבל את הכסף לא יודע מה לעשות ואין לו תוכניות. אנחנו רוצים לדעת מה קורה

בפועל.

כשעושים תוכנית, צריך להשתמש בכסף באופן רציונלי, אר אנחנו בתחילת יוני וכולם

עושים עתה בקרת נזקים. הם לא יעשו עם הכסף הזה דבר וחצי דבר, משום שהתוכניות לא

מוכנות, המורים אינם בנמצא והדברים לא ידועים.

גם בתי הספר שמקצצים מהם לא ערוכים לקיצוץ. 80% מהתקציב הוא לשכר מורים

ועובדים מינהליים. אי אפשר לפטר מורים ב- 2 ביוני, ייתכן שזה אפשרי, אך תור עימותים

בלתי פוסקים.סיבות פרקטיות אמיתיות מעמידות בסימן שאלה אמיתי את היבולת שלנו להיערך לזה.

אנחנו מבקשים שכדי שעמדתנו, כמרמ שלטון מקומי, תהיה על בסיס הגיוני, אנחנו

רוצים לראות איר זה נעשה. אנחנו מייצגים רשויות שלכאורה הן חזקות, אר הן עם בעיות

תקציביות. גם ישוב מבוסס שתקציבו יקוצץ צריר פתרון. לבן אנחנו מבקשים לראות גם את

המשמעות הפרקטית.
איציק בהן
אנחנו מתאמים עם מרמ השלטון המקומי, למרות שמרמ השלטון המקומי פנה לבית

המשפט ואמר לפני כמה חודשים באותו עניו שמשרד המינור והתרבות לא נוהג כשורה.

ציפיתי שבדיון של היום יהיו דברי שבח למשרד החינור ומשרד האוצר, על כר שעברו

משיטה קלוקלת עם הרבה מאוד עיוותים ולחצים פוליטיים, עם חוסר יציבות בלתי אפשרי.

הרשימה הזאת השתנתה כל שנה ואף אחד לא פתח פה וצייץ, כי פעם אחת היתה רשימה

בעדיפות זו ופעם אחרת בעדיפות אחרת.
ראובן ריבלין
היום יש רשימה חדשה?
איציק כהן
היום אנחנו מדברים על קריטריונים ברורים וחד משמעיים.
ראובן ריבלין
כלומר, 600 אלף השקלים שקוצצו מערד, אני יוכל לדעת איפה הם.
איציק כהן
בוודאי. בבית הספר היסודי ובחטיבות הביניים אנחנו עובדים עם מדד הטיפוח בארבע

השנים האחרונות. עכשיו, לראשונה אנחנו משתמשים בו גם בחטיבה העליונה. אנחנו

מניחים שיכולים להיות עיוותים או דיווחים לא מדוייקים של בתי ספר.

היום בפעם הראשונה אנחנו משתמשים במדד הטיפוח ככלי לתיקצוב. המדד הזה מורכב
מחמישה פרמטרים
השכלת הורים, מספר הילדים במשפחה, הכנסה של ההורים, ריחוק

ממקומות יישוב מרמיים ואחח העולים החדשים. את מרבית הנתונים האלה אנחנו

מקבלים מהלשכה המרמית לסטטיסטיקה או מדיווחי בתי הספר. המדד של תשנ''ח משמש

אותנו כדי להקצות לשנת הלימודים תשנ"ט. מדד תשנ''ט ישמש אותנו כדי להקצות לתש"ס,

למרות שאין הבדלים גדולים משנה לשנה במדד הטיפוח בין בתי הספר. לקחנו 30% מבתי

ספר החלשים ביותר במדינת ישראל ואותם דירגנו לפי מדרג הטיפוח ונתנו תיקצוב מדורג,

תיקצוב שונה, שלוקח בחשבון את גודל בית הספר ואת יעדי הטיפוח.

הציגו נתונים של מאות אלפי שקלים שנובעים מפיטורי מורים וכדי. אנחנו מדברים על

תקציב שכר לימוד חטיבה עליונה שהוא תקציב של 3.5 מיליארד שקלים. אני מזכיר

שבישיבה שהתקיימה בוועדה זו לפני כמה חודשים הכוונה היתה שמתור תקציב זה יקחו

מישובים מבוססים ויתנו לישובים חלשים. הצלחנו בכוחות משותפים, משרד החינוך

והאוצר, לא לפגוע באף בית ספר מבוסס, אלא לקחת את התקציב הנוסף חלקו ממשרד

האוצר וחלקו ממשרד החינור.
ראובן ריבליו
אין בית ספר מבוסס, יש עיריה מבוססת. אם לוקחים בית ספר מסויים, אז 50% הם

ילדים משכונות מבוססות ו- 50% לא. כשאתה נותן את הסובסידיה לבית הספר חצי

מההורים מרוויחים, משום שהם לא צריכים לשלם. אך החצי השני, אם לקחת לו את זה,

אין לו מאיפה לתת.

אם יהיה בית ספר ש- 75% מההורים שלו מבוססים ו- 25% לא מבוססים, הוא לא יקבל

את המוחזקות. משרד החינוך מצפה שבמידה שלא תיתן לבית ספר זה את הסיוע ההורים

עצמם יוכלו לתת את אותו חסר.
איציק כהן
לגמרי לא. אנחנו מצפים שהבעלות תיתן.
ראובן ריבלין
ראש העין עד לפני שמונה שנים היתה יכולה לגבות ארנונה מסויימת, היום היא יכולה

לגבות פי 10. זאת משום שפעם חדר שם היה עולה 20 אלף דולר ואילו היום זה 100 אלף

דולר. לכן הארנונה שם היא הרבה יותר גבוהה, ההכנסות יותר גבוהות, איזור תעשיה

הרבה יותר גדול והעיריה הרבה יותר מבוססת. לפיכך אני לא מבין את הנוסחה שמשרד

החינוך פועל על פיה.
איציק כהן
לא מדובר בנטל על ההורים או העיריות, אלא בתקציב נוסף. כלומר, בית הספר מקבל

את התקן, את שכר הלימוד המלא, כפי שמקבלים בכל מקום במדינת ישראל.
היו"ר עמנואל זיסמן
ב- 26 במאי כתבתי מבתב למר בן-ציון דל בו אני מבקש את רשימת בתי הספר התיכוניים

בהם תימשך התמיכה הכספית ולפי אלו אמות מידה.

יש תסיסה וסערת רוחות במקומות כמו ערד, עפולה ועוד מקומות. ממנכ''ל משרד החינוך

שמעתי על המגמה העיקרית. מאוד חשוב שאנשים רבים יירגעו, כי יש רבים שיכולים

להיות רגועים. מדוע הם צריכים להיות במתח אם הם כלולים ברשימת הקיצוצים או לא

כלולים.
בן-ציון דל
היה לי נוח מאוד לו יבולתי כבר לפני חצי שנה להודיע לבעלויות מה יקרה בתשנ"ט.

אני מצטרף לדברי השבח שאמר מר איציק כהן לאוצר, אך עם האוצך גמרנו רק לפני עשרה

ימים. היה ויכוח עקרוני אם אנחנו משקיעים את כל הכסף שהיה בתקנה של המוחזקות גם

בתשנ''ט או פחות מזה. אם בסופו של דבר הגענו להבנה שכל הסכום שהיה בתקנה יישאר,

אז אני אומר תודה לאוצר, אך לא יכולנו לעשות דבר לפני שידענו מה האפשרויות

שעומדות לרשותנו. ברגע שסוכם שכל הסכום נשאר הייתי רגוע.

כשעושים סדר אף אחד לא מתווכח עם זה, אך הבעיה שכשעושים סדר זה יוצר איזשהו

רעש. אך האם בגלל זה צריך להמשיך בעיוות, להמשיך לתת למי שלא היה מגיע לול האם

צריך להמשיך לא לתת למי שכן מגיע לו? לכן זה לקח זמן ויותך טוב שהגענו לזה שכל

הכסף נמצא במקום.
יעקב אגמון
אפילו בעת השלמת הדיונים עם האוצר לא שותפנו ואנוונו לא יודעים איפה אנחנו

עומדים.

(היו"ר זאב בוים)
בו-ציוו דל
דיברתי איתר על העקרונות ובר גם הסברתי אותם ליושב ראש ועדת המינור של השלטון

המקומי וליושב ראש מרם שלטון מקומי. אמרתי לבולט מהם העקרונות שעליהם אנוזנו

הולבים. אין ספק בשבאים לעשות סדר, לעשות צדק, ברור שיש בל מיני פגיעות בצדדים.

יתרה מזאת, אנמנו גם ערובים לתת תשובה לפגיעות האלה, בדי שלא תהיינה מבות קשות.
יעקב אגמון
אם בדיון האמפירי היתה מובאת חרשימה, יבול להיות שהיינו באים למשרד החינור עם

הדבר הזה.
איציק בהן
האם הייתם מובנים להוסיף מתקציבבם? צריו לדבר על השיטה והשיטה הקודמת היתה

לא טובה.
בצלאל טביב
אם מקצצים מערד 51% הקריטריונים האלה לא בסדר.
בן-ציון דל
אני מובן לדיון בנושא ערד.
ברבה מציאל
לא מדובר רק בערד. גם עוספייה ויוקנעם הן באותו מצב.
בצלאל טביב
זה מצביע שהשיטה לא נבונה.
בן-ציון דל
אולי זה מצביע שבעבר נהגו שלא בדין.
רן ארז
בניגוד לישיבה הקודמת שבעסתי על משרד החינוך, הפעם אני רוצה לברך אותו על בר

שהצליח למצוא שפה משותפת עם משרד האוצר ולבטל את הקיצוץ. יחד עם זאת אני לא

יבול להתעלם מבר שבשדה יש בלאגן גדול, מאות מורים קיבלו מכתבי פיטורים ואלפים

קיבלו מבתבי קיצוצים. יש לי רשימה של רשת ''אורט" ש- 13 מבתי הספר שלה קיבלו

מוחזקות ועתה קוצצו. רק לארבעה מהם הוחזר חלק מהקיצוץ.

אם אני רואה ברשימה שיוקנעם נעלמה ממפת המוחזקות או שירוחם נעלמה או

שהקיצוץ הוא קיצוץ דרסטי, זה דבר חמור.
איציק כתו
זה לא יכול להיות.
רן ארז
יש לי רשימה חתומה בידי משוד החינוך.

קיצוץ של 2,684 שטות משמעותו קיצוץ של 120 משרות שירדו רק מרשת "אורט". אני

יודע שהדבר הזה קורה גם בשלטון המקומי ושבתי ספר עם מדד טיפוח גבוה בישובים

מבוססים שקיבלו קודם מוחזקות, גם מהם קוצצה המווחקות.

ברגע שמנסים לתקן עיוות, וטוב שמתקנים עיוות, אר גורמים בזה עיוות אחר, לא בטוח

שהשכר לא יצא בהפסד. אני לא בטוח שאותם התלמידים שקיבלו תוספות שעות ביישוב

כמו חצור הגלילית, ועתה מקצצים להם חלק, לא זקוקים לזה. מח יעשה מורה מחצור

הגלילית שיפוטר, היכן הוא ילמד?

הדברים האלה יוצרים תסיסה, חוסר ודאות ואי-שקט במערכת החינוך. כל המורים

קיבלו את מכתבי הפיטורים ערב חג השבועות, אם כי חלק מהבעלויות קיבלו אחרי החג

מכתבים להחזיר חלק. עד היום לא ידוע מה החזירו וכמה.

נכון שהדוגמה של ראש העין היא דוגמה מצויינת, שכן האוכלוסיה שבה השתנתה מאוד.

אר מה שהשתנה בראש העין זה בית הספר הכללי. בית הספר הדתי לא השתנה ונשאר עם

האוכלוסיה הוותיקה.
בן-ציון דל
לכן אמרתי שזה נבדק פר בית ספר.
רן ארז
צריך לתקן עיוותים, לתת למי שזקוק ולהימנע מליצור עיוותים חדשים. אני משוכנע

שאילו התכנית היתה למשרד החינוך במגירה ומרכז השלטון המקומי וארגוני המורים היו

יודעים על קיומה, היינו יכולים גם להיערך בהתאם ולא לקבל אותה כרעם ביום בהיר,

אין לנו תשובה ואנחנו לא יודעים מה לעשות ומה להגיד לחברים.
ראובן ריבלין
אני שמח שאני יכול להיתלות באילן גבוה. אני חושב כמו יושב ראש ארגון המורים,

שכאשר נותנים פרמיות או מענקים זה דבר טוב, אך השאלה מי נותן אותם. ללא ספק

שכאשר נתנו את אותן הטבות לבתי ספר שונים ולמועצות מקומיות שונות, אני לא יכול

לומר שזה היה נטול כל נטיה שהיא. השאלה המרמית צריכה להיות אס מקום מסויים היה

צריך לקבל את ההטבה או אם ההטבה ניתנה רק משום העדפה של גורם מסויים. לדוגמה

ערד, צריך לשאול אם ערד היתה צריכה להיות אחת מהכתובות שתינתנה להן ההטבה הזו,

או אם ההטבה הזו ניתנה רק משום ששר האוצר אז היה אדם שלא יכול לומר ''לא" לערד.

גם אני הייתי נוהג כך אם הייתי שר האוצר. בלי ספק שכאשר אדם קרוב אצל ההחלטות,

אני לא רוצה לומר אל הצלחת, אז יש כאלה שנהנים גם מהארוחה.

צריך באמת ליצור מצב בו ייבדק הנושא, מה עוד שמשרד האוצר ומשרד החינור הגיעו

להסכמה שלא יהיה קיצוץ בעצם התקציב, אלא תיעשה רווחיה ברעיון עצמו.עם כל הכבוד לאמות המידה שמר איציק כהן ציין, אמות המידה האלה צריכים להיות

נקודתיות, אם כי אני לא יודע איר הדבר ניתן להיעשות, כי יש עיר שבה יש בתי ספר שונים

ובסופו של דבר פוגעים בתקציב של העיריה עצמה. יכול להיות שהשיטה צריכה להיות

שלא יתנו את הכסף לעיריה, אלא רק שהיא תהיה צינור העברה לבית הספר עצמו וכר יש

את השליטה המלאה.

רוויזיה בכל הענין ובדיקה נוספת שבה ייראה איפה מראש לא היה צריר לתת או

שהשתנו שם נסיבות, דורשת שיקול דעת, "סוף מעשה במחשבה תחילה" תהירות יתרה.

שחס וחלילה בריצתנו לא נגרום בביטול עיוות, עוולה נוראית למקום מסויים שלא תהיה

לו תקנה. צריר לזכור שאם בית ספר מאורגן ופועל בדרר מסויימת וכשמבטלים לו, הוא

משנה את כל חייו. לאחר מכן יכול להיות שאם ירצו לתקן את העיוות יתברר שכבר

איחרו את המועד.

אני מציע שלפני שמשרד החינור קובע ויפסוק את פסוקו, הוא ישקול בשיקול רציני

ויעשה זאת בהדרגה. אז אני בהחלט אברר על כר שאנחנו נגיע לכר שבו תהיה סובסידיה

לנצרר ולא למשרה.
שמואל הלפרט
אני רוצה להודות למנכ"ל משרד המינור ולהבנה שהוא הגיע עם האוצר לא לפגוע

במוחזקות. יחד עם זאת אני רוצה לומר שעשרות בתי הספר בפריפריות, שלגביהן קיים

הנושא של המוחזקות, הם ללא ספק כ- 90% מבתי הספר המוחזקים.

לא רק ערד, אלא גם אשדוד לדוגמה, קלטה בשנים האחרונות עשרות אלפי עולים

חדשים. אין ספק שמוסדות החינור צריכים להתמודד עם בעיה קשה זו חה עולה הרבה

מאוד כסף.

הוחלט להשאיר את הסכום של 76 מיליון שקלים שהיה, כדי למנוע זעזועים. אני הייתי

מציע להשאיר את המצב בתשנ"ט כפי שהיה בתשנ"ח. אם הדבר ייעשה במשר שנה שלמה

ובצורה מסודרת, יודיעו לבתי הספר שרוצים לקצץ, הדבר ימנע זעזועים. אם יש למשרד

החינור את התקציב הזה, מדוע צריר לעשות זעזוע? אני סבור שצריר להשאיר בתשנ"ט את

המצב כפי שהיה עד עכשיו.
בן-ציון דל
כלומר להמשיר לתת גם למי שלא מגיע?
שמואל הלפרט
אני לא יודע אם יש מוסדות שלא מגיע להם. אם יש מקום שבו אין ספק שלא זקוקים

לנמרה של משרד החינור, תורידו. אם תשאירו את המצב בשנה הבאה כפי שהיה ומתחילת

השנה תודיעו לבתי הספר על השיטה החדשה ותשכנעו אותם בה, המצב יהיה הרבה יוחר

טוב וייעשה הרבה יותר נכון.
בן-ציון דל
את כל הדברים שנאמרו כאן לקחנו בחשבון ולכן קבענו סכומי כסף לא מבוטלים כפיצוי.

כלומר, הפגיעה תהיה הדרגתית תור שלוש שנים, כדי שלא יווצר מצב שגם מי שקיבל שלא

כדין תונחת עליו מכה שהוא לא יוכל לעמוד על הרגליים. לכן אנחנו נעשה את זה

בהדרגה. גם התוספת לבתי ספר אחרים תהיה הדרגתית כדי שניתן יהיה להוריד מאחרים

בהדרגה.שוב לי לומר לארגון חמורים שעל פי התוכנית שמונחת לפנינו לא צריכה להיות

פגיעה במורים. אני מבקש מארגון המורים לא לתת יז לאותם אלה שבאותה הזדמנות

חגיגית רוצים להיפטר מכמה מורים.
רן ארז
אני מסכים לכר.
בן-ציוו דל
התוכנית הזו לא צריכה להיות עילה לפיטורים. אם עושים סדר בצורה נכונה ותור

עבודה משותפת, אפשר לפתור את הבעיות האלה.
ברכה מציאל
אני מבקשת שתועבר אלינו רשימה מסודרת, כדי שיהיה לנו מושג על מה מדובר. אנחנו

מגששים באפילה.

אם מקצצים בתקציב בית הספר בערד, מורים טובים יברחו מערד. אם יש לערד איזושהי

תוספת תקציבית, זה כדי שתיהיה לה הזדמנות להחזיק את המורים הטובים אצלה ולא

לתת להם לברוח לבאר שבע.
בן-ציוו דל
רציתי לקבל את הגיבוי הפרלמנטרי של ועדת החינוך של הכנסת. רק לאחר מכן חשבתי

להמשיר הלאה ולדאוג לכר שמי שצריר לקבל פיצוי, יקבל.
היו"ר זאב בוים
האם עברתם על כל רשימת בתי הספר העל יסודיים?
איציק כהן
כן. דירגנו במידרג את כל בתי הספר העל יסודיים במדינת ישראל.
בן-ציון דל
אני לא מציע שנפרסם את הרשימה בפרוטרוט ומהו בית הספר עם עומק הטיפוח הגבוה

ביותר, כדי לא לגרום לפגיעה.
היו"ר זאב בוים
יכול להיות שייווצר פער תקציבי. יכול להיות שבסוף התהליך הזה, לאחר שלוש שנים,

יוכנסו יותר בתי ספר לרשימת המוחזקות ואז יצטרכו יותר תקציב לסעיף הזה. אני לא דואג

לשנה הבאה, אר צריך לחשוב על מה יקרה לאחר שלוש השנים שבהן התוכנית אמורה

להיכנס בהדרגה.

אני מציע את הסיכום הבא: ועדת החינור מסכימה שיש לתת גיבוי למשרד החינוך

ביישום השיטה החדשה הזו. היא תהיה יותר נקודתית וקולעת, תשאיר ברשימה בתי ספר

שראוי להשאיר אותם ותוציא בתי ספר שרמתם עלתה. ברמה העקרונית טוב לעשות בחינה

מחודשת וללכת לכיוון נוסף בלי לוותר על הסיוע הנוסף. על כך אנחנו נותנים את הגיבוי.אני מציע שמשרד החינוך יפרסם את הרשימה בלי הפרטים ובלי איזה מדדים יהיו, כדי

לא לפגוע באוכלוסיות ובבתי ספר וכדי. אך יש לקבל רשימה שתהיה בבחינת גילוי נאות

לגבי העקרונות שעמדו בבסיס הרשימה הזאת. אני סבור שמרם שלטון מקומי צודק בכך

שהם צריכים להיות שותפים, כי בסופו של דבר הם היו בעניו זה וגם אם עושים שינוי, בתי

הספר עדיין ישארו בתחומם והם יהיו הצינור שבאמצעותו יעבירו את הכספים.

אני מבקש לקחת פרמטר נוסף בחשבון, כמו המקרה של ערד. אני מציע שבהזדמנות זו

נציגי ערד ונציגי משרד החינור ייפגשו כדי לפתור את הבעיה המיוחדת הזו.
שמואל הלפרט
אני מבקש להתייחס להצעה שלי בחיוב ולהשאיר את המצב בתשנ"ט כפי שהיה

בתשנ"ח, כרי לא לגרום לזעזועים. את הסדר החדש צריך להחיל מתש"ס.
היו"ר זאב בוים
אם יש בעיות בהיערכות, משרד החינוך יחד עם ארגוני המורים ומרכז שלטון מקומי,

צריכיס להקים צוות בדיקה כדי לבחון מה ההשלכות. יכול להיוח שיש כמה השלכות

שצריך לבחון אותן.
יעקב אגמון
ארגוני המורים הכריזו על סכסוכי עבודה ואנו לא יודעים איך הדברים ייעשו. אני מניח

שנעשה שיעורי בית וכמו שבשנה שעברה לגבי נושא המוחזקות הלכנו לבית המשפט

העליון לקבל סעד, ייתכן שלא יהיה מנוס בנסיבות האלה לפנוח לבית המשפט. אנו

בתחילת יוני ובעצם עדיין לא יודעים מה נעשה.
היו"ר זאב בוים
לכן הצעתי שמשרד החינוך יזום את הפורום שהזכרתי כדי לעדכן ולהתייעץ. שמענו

שהתהליך הדרגתי וצריך לשתף את כל הצדדים שמעורבים בענין.
רן ארז
אנחנו לא יודעים מה לעשות מחר בבוקר ולא בשבוע הבא. מדובר במאות אנשים

שקיבלו מכתבי פיטורים או קיצוצים. אף אחד לא יודע, לא מנהלי בתי הספר ולא מחלקות

החינוך, על שום רשימה או קריטריון, אלא רק מכתבי פיטורים. אין לנו זמן לחכות.
היו"ר זאב בוים
אני מציע שתוך שבוע ייתכנס צוות בדיקה כדי לבדוק מה הבעיות, לנסות לפתור אותן

ולשמוע את הגופים השונים.

אני מציע שכבר לאחר ישיבה זו תתקיים פגישה של נציגי ערד עס מנכ''ל משרד החינוך

לפתוך את הבעיה וכדי שהלימודים שם יוחזרו לסידרם.

אני מודה לכל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:30

קוד המקור של הנתונים