ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/03/1998

יישום תקנות הספורט - בדיקות רפואיות לספורטאים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא משקןפרוטוקול מסי 163

מישיבת ועדה החינוך והתרבות

יום שני. כ"ה באדר התשנ"ח (23 במרץ 1998). שעה 11:30
נוכחים
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

רפאל אלול

אליהו גבאי

ראובן ריבלין
מוזמנים
עו"ד אריה בריק - היועץ המשפטי, משח- החינוך, התרבות והספורט

עודד הפט - סגן מנהל רשות הספורט, משה- החינוך, התרבות והספורט

דייר יורם לוטן - סגן ראש שירותי רפואה, משרד הבריאות

שלום פריאנטה - משת- הבריאות

אפרים זינגר - יו"ר הוועד האולימפי

חיים שושן - מנכ"ל מכבי

עו"ד ברוך פליקר - מכבי

אלי דפס - מנהל מחוז ירושלים, קופת-חולים כללית

תומר נחום - מנהל שיווק, מחוז ירושלים, קופת-חולים כללית

גיל דמתי - שיווק, מחוז ירושלים, קופת חולים כללית

אברהם לוי - י1"ר בית"ר ירושלים

שמוליק לוי - שחקן כדורגל, קפטן ביתר 'תשלים

רענן דרעי - שחקן ביתר ירושלים

אופיר שמואלי - שחקן ביתר ירושלים

דוד חודידה - ביתר יתשלים

דייר אורי פרנקל - רופא ביתר יתשלים, "שורש" המרכז לרפואת ספורט

ניבה בן-ציון - מנהלת "שורש" המרמ לרפואת ספורט

דייר יוני יתם - "ש1רש" המרמ לרפואת ספורט

רינה דלרוזה - "שורש" המרמ לרפאות ספורט

עזיז צרפי - מנכ"ל המועצה לספורט במקומות העבודה

פיני קבסה - יועץ תקשורת, העמותה לספורט במקומות העבודה

עו"ד ידיו מכנס - יו"ר "עצמה" ו"אייל"

אריק סיני - קלוב תעופה ישראל

ג'סאן ג'בארה - הורה של שחקן הפועל טייבה שנפטר

רונן אהרוני - שחקן אליצור יתשלים

אריאלה אהרוני - אשת שחקן אליצור יתשלים

שי גרינברג - מקיף חי באר-שבע, מועצת תלמידים ונוער ארצית

ירון אברמוב - מקיף חי באר-שבע, מועצת תלמידים ונוער ארצית
יועצי הוועדה
יצחק אופק

דליה ברק-קמחי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. יישום תקנות הספ1רט - בדיקות רפואיות לספורטאים.יישום תקנות הספורט - בדיקות רפואיות לספורטאים
היו"ר עמנואל זיסמן
הבוקר היתה לנו ישיבה השובה מאוד לגבי הצעת חוק ספורט, הצעת חוק שהגיש חבר-הכנסת דוד

צוקר שנוגעת למה שנקרא "פ0ק-דין בוסמן".

לפני שנה, ב-25.2.97, ועדת החינוך, התרבות והספורט אישרה את תקנות הספורט (בדיקות רפואי1ת).

אני אקרא בפניכם את הקומוניקט הקצר שהוצאנו אז: "לאחר חילוקי דיעות שארכו קרוב ל-15 שנה" - במשך

15 שנים היו ועדות ספורט בכנסת אבל במשך כל הזמן הזה לא היו תקנות בריאות בספורט - "אישרה היום

!עדת החינוך והתרבות את תקנות הספורט (בדיקות רפואיות), התשניץ-1997. אישור התקנות ארך זמן רב

כל-כך בגלל חיל1קי דיעות בין גורמי ספורט ובין גורמי רפואה, האם יש לחייב ספורטאים בבדיקות הכוללות גם

בדיקות מעבדה. לבסוף סוכם על דעת כל הצדדים לוותר על בדיקה זו. בתקנות נקבע כי ספורטאים חייבים

לעבור בדיקה ארגומטרית, בדיקה גופנית כללית ובדיקה תקופתית. בדיקות כאלה יערכו לספורטאים החל

מגיל 17, מעת לעת, בגילאים מסויימים, ומגיל 35 - כל שנה. תחילת התקנות החדשות בעת- חצי שנח".

אני מציין את זה כי זה אחת הדוגמאות לטיפול ממושך ולסחבת. אני רוצה להגיד בגאווה ובכבוד שאנחנו

הפסקנו את הסחבת הזאת. יש האומרים שזה נמשך 9 שנים, יש האומרים שזה נמשך 15 שנים. מה

שחשוב הוא שיש תקנות ספורט.

והנה עברה חצי שנה ואנחנו קיבלנו בקשה לדחות את תחולת התקנות. נדמה לי שבדיון שהתקיים אז,

שבו נכחו גם חברי הכנסת ריבלין ואלול, למיטב זכרוני, הנטייה היתה לא לאשר, אבל שמענו את הנימוקים

כבדי המשקל, בעיקר של אנשי הכדורגל ושל אנשי הכדורסל, החלטנו לקבל את הבקשה, ודחינו את זה. אני

לא מדבר על אגודות מסודרות עם הנהגות שיש להן את המודעות לזה, על כל אלה שמקיימים את הבדיקות

הלכה למעשה גם בלי חוק, אבל יש כאלה שלא מקיימים את זה.

אני קורא בפניכם החלטה נוספת שנתקבלה ב-5.11.97. תקנות הספורט (בדיקות רפואיות) עמדו

להיכנס לתוקפן ב-8.11.97. משרד רובריאות לא הצליח להיערך להקמת מרמי בדיקות לספורטאים עד

לזמן זה 1על כן הוחלט כי ספורטאים שטרם עברו בדיקות יוכלו להיבדק עד תחילת עונת הספורט הראשונה

של ענף הספורט בו הם משחקים.

לשמחתנו הרבה אין היום בקשה לדחייה, לא מהכדורגל, לא מהכדורסל, לא מהכדוריד ולא מהכדורעף,

לא מאותם הענפים, אבל יש בקשה מכמה ענפים קטנים אחרים. מר ידין מכנס יגיד מה הם הענפים שאצלם

התחלת העונה היא לא בדיוק באותו מועד. אין בקשה לדחייה, להיפך, אנחנו רוצים היום לתת ביטוי

לחשיבות של ההחלטות האלה ולחשיבות הגדולה שיש לביצוע הבדיקות.

אני רוצה להודות לאלה שייזמו וארגנו, ואני אתן להם עוד מעט את רשות הדיבור, ואני חצה גם להוד1ת

לראשי ביתר ירושלים. נמצאים פה גם כמה שחקנים מביתר ירושלים שבאו גם על מנת לחזק אותנו. הנושא

הזה הוא נושא כאוב, מכאיב.
רפאל אלול
למה.לא הזמנתם גם כמה אנשים מהפועל תל-אביב?
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו עוסקים בבריאות עכשיו. אני אומר את הדברים כי כאשר אנחנו דנו בנושא הזה בנובמבר היינו זמן

קצר אחרי המקרה הטראגי שהיה בטייבה ודיברנו על זה והנה היום נמצא איתנו כאן האבא של אותו שחקן.

אני רוצה שתשמעו ממנו כמה דברים מאוד מעניינים. אין כמו צער של אבא ואמא ומשפחה. אנחנו מדברים

על שחקן שהוא היה הרוח החיה ועמוד השידרה של קבוצת הפועל טייבה. קרה מה שקרה, מקרה טראגי

ועצוב ביותר, אבל אתם צריכים לראות גם מה קרה מסביב לזה. אני לא רוצח להתייחס לזה, אתם תשמעו

את מר גיבארה ותסיקו את המסקנות מדבריו.על כל פנים, הנושא שעומד בפנינו עכשיו הוא איך אנחנו מחזקים את היישום של התקנות האלה ואת

ביצוע הבדיקות. בזמן האחרון מישהו פה ליקט את המיקרים. אנחנו קראנו על כמה וכמה מיקרים שקה, לא

רק לשחקנים בוגרים, גם לנערים ולנוער. יש פה גם רופאים, מומחים ואנשי מקצוע. כמובן שלכל מקרה יש

את הסיבות שלו אבל נדמה לי, ולא עשיתי סקר, שמספר המיקרים בתקופה האחרונה הוא מעל לממוצע. זו

התחושה שלי על כל פנים, לפי מה שקראתי בשבועות האחרונים.

אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ, מאמץ משותף, משולב ומתואם, על מנת שהתקנות האלה תבוצענה

הלכה למעשה, לא רק על-ידי אנשים - ולא במקרה הזכרתי את מר אברהם לוי - שהם עובדים מתוך מודעות

גבוהה והזדהות למען שמירה על בריאות אלה שצריכים להביא את ההישגים. אנחנו צריכים לבדוק האם

הדבר הזה מתבצע לא רק בליגות העליונות אלא גם בליגות הנמוכות יותר. אני יודע את האילוצים, שהדגישו

אותם בדיונים, שיש בעיה ביכולת של קבוצות י1תר עניות לעומת קבוצות שהן יותר עשירות. אני אומר את זה

למר ידיו מכנס, שמייצג את אותם האיגודים. לפי דעתי באופן כללי יש הצדקה לדחות לגביהם את החלת

התקנות לתקופה מסויימת, ונשמע מה אורך התקופה, יש כניראה נימוקים מקצועיים סבירים. אבל אני שמח,

עוד פעם אני מדגיש, שהיום אין בקשה לדחייה. בהתחלת העונה, במחצית חודש אוגוסט, התקנות האלה

תהיינה בתוקפן ומי שלא יעמוד מבחינה חוקית ביישומן יחולו עליו כל הסנקציות.

כדי להכניס אותנו לנושא ולאווירה אני רוצה לבקש ממר ג'סאן גיבארה לספר את סיפוח, כדי שתראו

מקרה שקרה בליגה לאומית. אני מאחל לראש העיר הצלחה, היום הוא ישבע שבועת אמונים וייכנס לכנסת.

קבוצת הפועל טייבה היא לא קבוצה רק של האגודה, היא קבוצה של טייבה כולה. כולם, מראש העיר ועד

אחרון האזרחים, מזדהים עם הקבוצה, אוהדים, אוהבים, מעריצים - ולמרות זה יכול לקחת מקרה מה.

בבקשה.
ג'סאו גיבארה
רציתי להתחיל בהערה של חבר הכנסת אלול, למה לא הזמינו נציגים מהפועל תל-אביב.אומנם זה

נאמר בהלצה או בבדיחה אבל אנחנו מדברים על דבר רציני. אם אנחנו נתמקד בחיי בני אדם ולא בהפועל או

בביתר, בקריית-שמונה או בטייבה, אז אנחנו נגיע למסקנות המחייבות אותנו לעשות למען הבנים שלנו, למען

הצעירים. אם זה בקריית-שמונה ואם זה בבית-שאן, אם זה בטייבה או בראשון-לציון.

בני מת על המגרש כי היתה רשלנות, כי לא יישמו חוקים שנכתם וכי לא יושמו הבדיקות הרפואיות

שמדברים עליהן ושרוצים כעת לדחות אותן. אני מתפלא על האנשים האלה שחצים לדחות את הבדיקות

ע1ד פעם כי לדעתי ח" בני אדם שווים יותר מכל תקציב ומכל דבר. בני מת כי היתה לו צלקת בלב, כך מצאה

ועדה שמינה סגן שר החינוך, התרבות והספורט. אני רואה אותה כוועדה בסוגרים, עם כל הכבוד, בגלל מה

שעשו לה ולמסקנות שלה. הם אומנם הגיעו נכון למסקנות של מה שקרה אבל אף אחד לא התכוון ליישם

את המסקנות בעקבות מה קרה. אנחנו לא מיישמים, הם לא יישמו. לבני היתה צלקת קטנה בלב, ככה

נכתב בדו"ח הרפואי של דייר היס מאבו כביר, צלקת קטנה שניתנת לטיפול. אני שלחתי את הבן הגדול שלי

להתעניין באיחפה וקבוצות שונות באיטליה, לשאול מה היה קורה לו היו מרפאים את הפגם הזה ומגלים את

זה מוקדם. רופאים בכירים מאוד - גם בישראל יש לנו רופאים בכירים וטובים מאת- אבל הם פשוט לא רוגיעו

למסקנה הזו לכן אני התעניינתי בחוץ-לארץ - אמרו שניתן היה לתקן את זה, אם על-ידי תחפות ואם בדרך

אחרת. נאמר לי באירופה שהיו אנשים עם ליקוי כמו שהיה לבן שלי והם עד היום חיים ואף חזח לשחק.
ראובן ריבליו
האם הפגם הזה בלב היה מתגלה אם היו עושים בדיקות ארגומטריה?
גיסאן גיבארה
כן, זה היה מתגלה.

דבר שני, אני ביקרתי במגרשים אחרי מות בני, ראיתי אמבולנסים והצצתי בתוכם. אני לא חפא אבל

הרבה דברים שם חסרים. אין שם ציוד אלמנטרי. האמבולנסים נמצאים שם רק בשביל מראה עבור צילומי

הטלוויזיה, כדי להראות שיש אמבולנס, אבל באמת בהרבה אמבולנסים אין ציוד מספיק בשביל להציל חיי

אדם אם קורה משהו, חס וחלילה. הראייה לכך, שבהתחלת העונה כמעט נפטר השוער של הפועל טייבה,

שמשחק בראשון-לציון או בנס-ציונה, שבלע את לשונו כי לא היה חפא צמוד, ונדמה ל' שכולכם קראתם על

זה בעיתונות. הוא כמעט מת לאחר שבלע את לשונו כי לא היה ציוד להצילו וגם לא היה חפא במגרש. עדהיום אני מסתובב ורואה שאין רופאים צמודים לקבוצות במגרשים.
מדברים על כסף
אני לא יודע אם אני לא הייתי מוכר את המכנסיים שלי בשביל יובן שלי, אם הייתי חצה

שהוא ישהק, בשביל שה1א יעשה את הבדיקה. מה זאת אומרת כסף? אז יהיה קצת פחות לעסקני הספורס

למיניהם - ואני לא יודע מי הם. אפשר להוריד פרומיל אחד ולעשות את כל בבדיקות האלו.

אם דוחים את זה, זה פשוט פשע, וסליחה על הביטוי. אסור לדחות את זה אפילו ביש אחד וצרך להסיק

את המסקנות ולהתחיל ליישם את זה.
ראובן ריבליו
למה אתה אומר "סליחה על הביטוי"? מה שאתה אומר זה נכון, זה אכן פשע!
גיסאו גיבארה
זה מה שאני אומר, זה מה שאני חושב, זה מה שחשבתי כל הזמן. לצערי אני התעוררתי רק אחרי מות

בני, וחבל.
רפאל אלול
שלא תדע צער. כמה ילדים יש לך?
ג'סאו גיבארה
היו לי 5 ילדים, עכשיו נ1תרו לי 4 ילדים.
רפאל אלול
האם עוד מישהו מהם עוסק בספורט?
גיסאו גיבארה
אני בספק אם מישהו עכשיו יילך לספורט. אני הייתי ספורטאי. אני אולי קצת מאשים את עצמי שבגלל

שהייתי ספורטאי אז...
רפאל אלול
כל הכבוד לך שאתה מגלה מעורבות גם אחרי המקרה הטראגי.
היו"ר עמנואל זיסמן
שמעתם את הדברים. כמובן שהכל בא מן הלב והוא אחראי על מה שהוא אמר. אנחנו לא מקיימים

בירור עכשיו לגבי המקרה הזה. אני הבאתי את זה רק כדי לחדד את הנושא אבל אני לא ע1שה בירורר, לא

עם הפועל טייבה ולא עם עיריית טייבה. אם הדבר הזה מצחך בירור אז נטפל בזה, אני אומר את זה בקשר

להערה שלך.

האם אנשי משח- הבריאות יוכלו להשכיל אותנו לגבי מה שקורה היום?
יורם לוטו
אני ממינהל הרפואה ואחראי על הרישוי. עד כה אושרו 26 תחנות לרפואת ספורט המפתחת בכל

הארץ, מהצפון ועד הדרום. יש לנו את הפירוט, נוכל להציג את זה בפני הוועדה. יש עוד 3 תחנות בשלבי

הכרה, זאת אומרת תחנ1ת שקרוב לוודאי יעמדו בתנאים. יש לנו ועדה מקצועית שמתכנסת מעת לעת לבחק

ולבחון את הבקשות.במקביל גם התחלנו לבקר בתחנות ולראות אותן מקרוב ואת דרכי הפעולה, איך באמת מיישמים את

הדברים שישנם בהצהרות לגבי השירותים שצריכים להגיש מפעילי התחנות, ההצהרות על הציוד ועל

כוח-האדם. במקביל אנחנו גם עושים עבודה בשטח כדי לבדוק את זה מקרוב.
היו"ר עמנואל זיסמן
דייר לוטן, כלומר שמה שאתה העברת לנו בנובמבר איננו קיים יותר ואתם ערוכים מבחינה זאת?
יורם לוטן
התחייבנו עד ל-1.1. ב-1.1.98 הוצאנו חוזר ובאותו תאריך היו כבר 20 תחנות פעילות.
היו"ר עמנואל זיסמן
כלומר מבחינת משח- הבריאות הכל עכשיו ערוך ומאורגן?
יורם לוטו
יש עוד מה לעשות, בהחלט, אנחנו עובדים על זה כל הזמן, רוצים לשפר. יש רופאים שצריכים להשלים

השתלמויות, יש מקומות שחסרים עוד פריטים קטנים פה ושם, אבל זה לא מפריע ליישם את הבדיקות

עצמן.
היו"ר עמנואל זיסמו
איר ההיערכות מבחינת משרד החינוך? האם אתם רוצים להעיר משהו בנדון?
עודד הכט
אנחנו למעשה קיבלנו את רשימת התחנות ממשרד הבריאות והפצנו את זה לכל גופי הספורט במדינה.

הפצנו לכל גופי הספורט את החוק עצמו ואת התקנה שמדברת על הבדקות הרפואיות. ביקשנו שייעבירו את

זה לכל האגודות עם רשימת התחנות. לדעתי כרגע המצב ידוע והחוק הגיע לידיעתם של כל ג1פי הספורט

בארץ.
היו"ר עמנואל זיסמן
תודה. מה אומרת קופת-חולים כללית?
אלי דפס
קופת-חולים כללית באופן אסטרטגי הולכת לכיוון של חינוך לבריאות ורואה חשיבות וצורך לטפל באנשים

בהיותם בריאים עדיין ולא בעת שהם כבר נכנסים למערכות של שבר, מערכות רפואיות, כמו ששמענו כאן

כרגע, ואז הטיפול בהם הרבה יותר קשה וגם יותר יקר. יותר זול ופשוט לטפל מוקדם.

אנחנו יוצרים קשר בכל מה שקשור לתזונה נכונה, אורח חיים בריא, מכוני כושר. כל הקשר עם ביתר

ירושלים הוא כדי ליצור איזשהי מודעות אצל האנשים לספורט, לחינוך לבריאות ולהרגלי צריכת שיחתי ספורט

בא1פן נכון ומבוקר.
אברהם לוי
אני חושב שאנחנו חייבים לעשות את הבדיקות האלה. אני שמח מאוד שהגענו להסכם עם קופת-חולים

כללית שמאמצת אותנו, ויש לנו חוזה, ועם "שורש" - המרכז לרפואת ספורט, שנמצא בניין כלל, ואנחנו

מקבלים שם טיפולים יומיומיים. מטפלים בנו טיפול יוצא מן הכלל. אני חושב שאולי במקרה הזה באמת כל

הקבוצות יכולות להגיע לכל קופות-החולים, לקופת-חולים מאוחדת, כללית, לאומית ומכבי, ולבקש לאמץ

אותן. זה יעזור מאוד גם לקבוצות.
רפאל אלול
האם הטיפולים האלה עולים לכם כסף? אתם משלמים עבור זה?
אברהם לוי
לא, הם מאמצים אותנו ללא תשלום. יש לנו ה0כם איתם, ואנחנו נותנים להם פירסום. אם כל הקבוצות

יתנו להם פיר0ום במגרשים, כל קופת-חולים תהיה מוכנה לזה. אחרי שהתקשרנו אליהם אז פנו אלינו

קופת-חולים לאומית וקופת-חולים מאוחדת. אמרנו להם שזה כבר מאוחר, שקופת-חולים כללית כבר

מאמצת אותנו.
היו"ר עמנואל זי0מו
תודה רבה. רשות הדיבור לנציגי מכבי.
ברוך פליקר
אנחנו כמובן מברכים על היוזמה החשובה והברוכה הזאת. אני מניח שבקבוצות כמו ביתר ירושלים,

ואולי בעוד כמה קבוצות, קל יותר לקיים את הבדיקות האלה. שמענו פה גם על ההסדר שיש להם. בשטח

הספורט במדינת ישראל קיימות הרבה מאוד אגודות שאין לנו שום ספק שתתקשינה לעמוד במעמסה

הכספית הזו. עשה פעם מישהו חשב1ן שהנושא הזה של בדיקות רפואיות יעלה בשנה מעל 6 מיליון ש"ח.

אנחנו לא מדברים רק על כדורגל.
רפאל אלול
אם אני מבוטח שלך במכבי ואני רוצה לעשות בדיקה רפואית, האם יש על זה הוצאה נוספת?
הערה
הוא לא מייצג את קופת-חולים מכבי. הוא מייצג את איגוד הספורט מכבי.
רפאל אלול
אבל אם אני בא לקופת-חולים מכבי, האם אני צריך לשלם על זה?
בחך פליקר
אתה צריך לשלם בנפרד. זה לא שייך. הבדיקות האלה חייבות בתשלום נפרד. הסך הכל הוא מעל 5

מיליון ש"ח בשנה. קשה להעריך בדיוק כמה. עיקר הנטל הוא על האגודות. האגודות הגדולות פחות או יותר

מצליחות להסתדר עם זה אבל עשרות ואולי מאות אגודות אחרות מתקשות.

אני לא אומר את זה חס וחלילה כדי להגיע למסקנה שאין צורך בבדיקות הרפואיות. את הבדיקות

הרפואיות חייבים לבצע. יכול להיות שבאיזשהו יום יהיה צורך אולי לתת את הדעת לסייע באמצעות מימון

ממלכתי בנושא הזה. אין לי שום ספק שהמימון הממלכתי גם יועיל לכך שבאמת כולם יעשו את הבדקות

ושאף אחד לא יעלה על דעתו שלא לעשות אותן בגלל איזה מצוקה כספית idאו אחרת. זה עניין אחד. אני

חושב שזה יעזור גם לעניין עצמו אם יימצא - כמו שמצאו תקציב לשוטרים וכמו שמצאו אני לא יודע מה -

"מצא תקציב לבדיקות רפואיות כדי להבטיח שאחרון הספורטאים בענף הרמת המשקולות בחצור הגלילית

אכן יעשה את הבדיקה, ושלא יגיד מנהל הקבוצה: אין לי 1,000 שקל לקחת את כל הספורטאים לבדיקות.
רפאל אלול
נער שהוא תלמיד בתיכון והוא נבדק בבית-הספר, האם הבדיקה הזו מכסה את מה שאתם חרשים?
ברור פליקר
לא. לצערי האגודה צריכה לקחת את הספורטאים, לבוא לתחנה לרפ1את 0פ1רט, לשלם בציק ולהעביר

את כל הספורטאים בדיקות.
רפאל אלול
ואם הוא משהק בנבחרת בית-הספר?
ברור פליקר
זה לא מספיק.
ראובן ריבלין
יש לנו היום את התאחדות בתי-הספר.
ברור פליקר
זה לא שייך.
ראובן ריבלין
אם שחקן משחק בליגת בתי-הספר, בליגת-העל, האם הוא נבדק?
עודד הכט
בליגת העל בכדורסל נבדקים, לא על-ידי בתי-הספר. אבל רק שם.
אברהם לוי
יתכן שזה יעלה להם את הביטוח. השחקנים הרי מבוטחים.
ברור פליקר
ביטוח זה משהו אחר. ביט1ח ובדיקות רפואיות אלה שני דברים שונים.
אברהם לוי
ע1לה להם כסף לשלם לחברת הביטוח, וגם ההתאחדות עולה כסף, וגם קופת-חולים עולה כסף. אפשר

לחבר את הכל.
ברור פליקר
וגם ביטוח לא1מי עולה כסף, אבל זה כבר סיפור אחר. אנחנו גולשים לעניין אחר של כפילויות רבות

שקיימות בנושא הזה. היום למשל יש 3 סוגי ביטוחים: יש ביטוח בית-0פר, ביטוח לאומי, וביטוח על-פי סעיף

7 לחוק הספורט. בשביל מה צריך שלושה ביטוחים? אני לא יודע. זה יכול להיות חיסכון ענק.
ראובן ריבלין
מספיק שיהיה ביטוח לפי חוק הספורט, זה מכסה את הכל.
ברור פליקר
לא, אתה צריך גם ביטוח לאומי, הרי יש יחסי עובד -מעביד, אז יש לך כפילויות בהרבה תחומים תהעולה הון של כסף.
היו"ר עמנואל זיסמן
חבר הכנסת ריבלין, ההערה של עו''ד פליקר היא נכונה וצריך לבדוק. אני שמעתי מאנשי מקצוע שהם

נגד האיחוד ויש להם נימוקים מקצועיים. דייר לוטן, שנמצא פה, וגם אנשי מקצוע אחרים אמה לי שיש צורך

בכל בדיקה בפני עצמה, למרות שזו אותה בדיקה.
בהר פליקר
אני חושב שאסור לנו לחסוך בנושא הזה. אני מצטרף לדעת האדון הנכבד הזה. אבל צריך לחשוב פעם

על האפשר1ת שהמדינה תסייע, כי גם זה יעזור לנו לשאת בעול.

אני ר1צה להעלות נושא נוסף. ישנו איזשהו איזור של דמדומים שלגביו לאיש מאיתנו אין תשובה. אנחנו

לא רוצים להגיע חס וחלילה למקרה טראגי שאז בית-המשפט יצטרך לתת את התשובה. האם למשל גם

את הספורטאים שמגיעים למירוץ עממי, שמשתפפים בו מאות ספורטאים, או לצעדה עממית אנחנו חייבים

להעביר בדיקות רפואיות? כן או לא? היום לפי דעתי אין תשובה חד-משמעית בנושא הזה. היום בצעדות,

שמשתתפים בהן אלפי צועדים בשנה, אולי עשרות אלפי צועדים בשנה, לא מעבירים אותם בדקות. צריך

משרד החינוך אולי יום אחד לתת הנחיות למוסדות הספורט ולהגיד לנו: ספורט עממי לא צריך, או ספורט

עממי כן צריך, ואז אולי יש עוד 100,000 בדיקות רפואיות לשנה כפול 100 ומשהו שקל לכל בדיקה. צריך

לבדוק את הנושא. זה איזור דמדומים רחב מאוד שאנחנו לא יודעים מה לעשות בו. תודה.
ידיו מכנס
אני ביקשתי להעלות את הנושא לא בכובע שלי בקבוצת כדורגל. אני מוכרח לומר שלשמחתי הצלחנו

למנוע בזכות בדיקות רפואיות בשנה שעברה מקרה טראגי. שחקן ששיחק 7 שנים, מגיל 14 עד גיל 21,

עבר כל שנה את הבדיקות כדי לקבל אישור של ההתאחדות לכדורגל. הוא הלך לבדיקות, אצלנו הרופא הוא

גם קרדיולוג, והרופא גילה אצלו מום בלב שלא רק אסר עליו לשחק כדורגל אלא הוא היה צריך לשנות את כל

אורח חייו כדי לשמור על חייו מחוץ לתחום הכדורגל. השחקן בהתחלה אמר: אם אתם לא חצים אותי תגידו

לי, למה אתם משתמשים ברופא כדי להגיד שאתם לא רוצים אותי? הוא 7 שנים משחק ועובר את הבדיקות

הכלליות שהתבצעו עד היום ולא גילו את זה.

אנחנו לא באים פה לדון היום, ואני על כל פנים לא העליתי את זה כדי לחן בשאלה האם צריך או לא

צריך בדיקות. גם בהתאחדות לכדורגל וגם באיגוד הכדורסל עד החוק הזה למעשה היתה חובת בדיקות.

היא נעשתה לא מספיק לעומק, לא מספיק יס1דית, אבל בענפים האלה היו בדיקות רפואיות גם קודם.

i

אני גם לא בא לדבר בשם כל יתר ענפי הכדור. אני בא לדבר בשם 3 נושאים: מועד כניסה לתוקף של

התקנות לגבי ענפים שאינם ענפי כדור; רמות סיכון שונות; ואירועים עממיים.

ענפי הכדור, כולם כמעט, מתחילים את עונת הספורט שלהם בחודשים אוגוסט-ספטמבר. לכן כאשר

בנובמבר נתתם דח"ה עד תחילת עונת הספורט, למעשה נתתם לכדורגל, לכדורסל ולכל יתר ענפי הכדורר

דחייה בהפעלת התקנות עד חודש אוגוסט 1998. לא הבאתם בחשבון שיש 34 ענפי ספורט שאינם ענפי

כדור: שחייה, אתלטיקה, כדורת, אופניים, התעמלות, איגרוף וכולי, שאצלם עונת הספורט מתחילה ב-1.1.

עד 1.1.98 מכוני הספורט לא היו מאורגנים עדיין, לא היו מספיק מכוני ספורט, ולא בפריסה נכונה. האגוחת

האלה, שבמשך שנים היה מספיק להם בדיקה של רופא משפחה בחלקן לא היו מאורגנות לזה. לכן אנחנו

נמצאים היום במצב שלמעלה מ-30 ענפי ספורט, עם מאות אגודות, בעצם עוברים על התקנות מאחר והם

לא מצליחים לבצע את הבדיקות האלה במהלך העונה.

אנחנו מבקשים בנושא הזה של מועד התוקף להשוות את מעמדם לענפי הכחר, שהתקנות יחולו עליהם

החל ב-1.8.98, כלומר דחייה של מספר ח1דשים. עדיין הפריסה של תחנות הספורט לא מספיק טובה ודווקא

במקומות הרחוקים, למשל מדימונה הספורטאי צריך לנסוע מרחקים גחלים, ומצפת וממטולה בגליל הוא

צריך לנוע מרחקים גחלים מאוד עד תחנת ספורט או שצריך להביא ניידת אליו. יש עדיין גם בעיות לוגיסטיות.

לכן אנחנו מבקשים לדחות את הכניסה לתוקף לגבי כל הענפים עד 1.8, שלמעשה זה המועד שהתקנות

יחולו על ענפי הכדור - כדורגל, כדורעף וכדורסל. זה בנושא של מועד כניסה לתוקף, כף שכל אותם ענפים

וקבוצות לא יהיו היום עבריינים על החוק.הנושא השני, טוב שאחרי הרבה שנים באמת עשו תקנות בנושא הבריאות אבל לדעתי מתוך הרצון

לגמור אותן מהר עשו חבילה אחת גדולה מאוד. לא יכול להיות מצב שלא יתייחסו לרמות סיכון שונות.
ראובן ריבליו
לא הבנתי למה אתה רוצה שנדחה את זה. אתה חושב שאנחנו לא מוכנים ליישם את זה כעת?
ידיו מכנ0
משום שענפי הספורט נמצאים עכשיו באמצע העונות שלהם. כל ענפי הספורט האלה, של שחייה,

התעמלות, הם באמצע העונה עכשיו.
ראובן ריבליו
יש היום ספורטאים שנמצאים בסיכון בלי שאנחנו יודעים. אחת משתיים, אם התקנות האלה הוצאו כדי

להציל נפש אחת של אזרחי מדינת ישראל, אם כך הדבר אז יפה שעה אחת קודם. אני לא מבין מדוע אנחנו

צריכים לדחות. אם הדחייה היא בגלל שאנחנו לא ערוכים, אני מבין מה שאתה אומר. אבל אם אנחנו ערוכים,

למה לדחות את זה?
ידיו מכנס
אני מדברים רק על עניין זה שאנו לא מספיק ערוכים. גם בכדורגל דחית עד ל-1.8. גם היום ענפי ספורט

האלה, שנמצאים באמצע העונה שלהם, לא יכולים מייד להתחיל עם בדיקות אחרות.
היו"ר עמנואל זי0מן
את הכדורגל ואת הכדורסל דחינו בגלל שלמשרד הבריאות היה צריך להיערך.
ידיו מכנס
הוא הדין. אבל היום הוא ערוך, אז למה אתה לא מחיל את זה על הכדורגל הי1ם? מפני שהם באמצע

העונה ואתה לא יכול באמצע עונה להחיל על קבוצות כדורגל, כדוריד או כדורסל להתעסק היום עם בדקות

רפואיות. אותו דבר בענפי הספורט האחרים. הם באמצע העונה היום ולכן אנחנו מבקשים...
היו"ר עמנואל זיסמן
אני חייב לומר לך, כשנפגשנו כאורחי הוועד האולימפי אתה דיברת איתי על כמה ענפים. נפגשתי גם עם

יושב-ראש ענף הגיודו וגם הוא דיבר איתי לגבי זה. בינתיים בימים האחרונים קיבלנו כמה בקשות. עכשיו

אתה בא ומבקש בשביל כל 34 הענפים.
ידיו מכנס
אני מדבר על ענפים שאינם ענפים קבוצתיים, על ענפים אישיים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אז יש 34 ענפים שהם לא יקבלו?
ידיו מכנס
כן, אפילו יותר.
ראובן ריבליו
רוב הענפים האולימפיים.
ידיו מכנס
וגם ענפים אולימפיים: שחייה, אתלטיקה קלה, אופניים, זה הכל ענפים אולימפיים. זה נושא אחד.
ברור פליקר
חוץ מ-24 ענפים אולימפיים יש עוד 35 ענפים לא אולימפיים במדינת ישראל.
ידיו מכנס
אני ר1צה להגיע לנקודה השניה, שגם בשבילה אנחנו רוצים זמן. עשו 0ל אחד ואמרו שכולם צריכים
לעבור את הבדיקות רפואיות
מגיל 17 ארגומטריה, וכולי וכולי. חייבים לחלק את זה לדרגות סיכון שונות. לפי

התקנות האלה שחקן שחמט צריך לעב1ר החל מגיל 35 כל שנה בדיקה ארגומטרית. לא חמה שתקן שחמט

ולא דומה כדורת דשא, גולף וכדומה להחלקה על קרח, להוקי קרח או לכדורגל. לכן ההכללה הזאת, שעל

כולם חלים אותן סוגי בדיקות, היא הכללה שאין לה הצדקה. אנחנו היום עובדים כדי להכין 4-3 קטגוריות.

אנחנו נבוא לאנשי משרד הבריאות עם הצעה מסודרת לחלק לקטגוריות, עם הצעה ספציפית לענפים, מה

לדעתנו צריכות להיות הבדיקות הרפואיות שמתאימות לענף המס1יים.

הנושא השלישי הוא אירועים עממיים. יש את צליחת הכינרת, או מרתון תל-אביב. מרכז הפועל היום

עובר על החוק כשהוא עושה את מרתון תל-אביב, שזה מפעל יוצא מן הכלל, אבל יש שם מירוץ של 6

קילומטר לילדי בתי-ספר והם לא עוברים בדיקות רפואיות. לפי החוק זה ארגון ספורט שעושה תחרות ספורט

ולכן כולם בעצם צריכים לעבור בדיקות רפואיות, והוא לא עושה את זה. לא יכול להיות מצב שלאירוע ספורט

חד-פעמי נחייב אנשים לעבור בדיקה רפואית בתחנת ספורט כדי שיוכלו להשתתף בצליחת כינרת או במירוץ

עממי.

בתקנות חוק הספורט שמתייחסות למכוני כושר למשל עשו את ההבחנה בין מי שבא באופן קבוע

להתאמן במכון כושר לבין מי שבא לאירוע חד-פעמי. במקרה הזה של אירוע חד-פעמי הסתפקו בהצהרה
מהאיש שאומר
עברתי בדיקה רפואית, אני בכושר גופני טוב ואני יכול להשתתף באירוע הספורטיבי הזה.

לכן בנושא הזה, שגם לו יש משמע1י1ת כספיות וכלכליות, צריכים לעש1ת שינוי בתקנות.

אנחנו מבקשים לדחות את הפעלת התקנות לענפים האישיים האלה, שבחלקם הגדול גם יש להם

דרגת סיכון יותר נמוכה, ל-1.8, כדי שזה יהיה אחיד לכל הספורט בארץ למעשה. עד אז תיפתחנה עוד

תחנות, שלא יצטרכו לנסוע או לסחוב ילדים עשרות קילומטרים. בדתם היום יש 3 תחנות בסך הכל. ואז נוכל

לבוא הנה עם הצעה מפורטת.

משרד החינוך, התרבות והספ1רט הקים 1עדה של משפטנים שעוסקת בעידכון תקנות חוק הספורט.

אנחנו עכשיו עובדים על בדיקת תקנות הביטוח, שבהן יש כפילויות רבות, כפי שהתכר, שפעמיים או 3 פעמים

או יותר חייבים לבטח אותו ספורטאי: הקבוצה, ההתאחדות, האיגוד וכולי. אנחנו אחר-כך גם נעבור ונכין

הצעת תקנות, בשיתוף עם המשפטנים של משרד החינוך והתרבות, לנושא הזה של תקנות הבריאות. כל

זה יכול להיגמר תוך 6 שבועות, תוך חודשיים, כך שב-1.8 לא תהיה בעיה להפעיל את התקנות.
חיים שושן
רציתי רק להשלים. אני פניתי בכתב ליושב-ראש הוועדה בזמנו בקשר למה שאמר חבר-הכנסת ראובן

ריבלין. נגע בזה מר אברהם לוי קודם, שכמובן שיש קבוצות שיש להן הסכמים אבל יש קבוצות שאין להן.

דיברנו בזמנו על הנושא של הסיוע וזה התבטא בדבריהם של חבר הכנסת ריבלין ושל מר פליקר. אני מבקש

שבנושא הזה באמת תהיה איזשהי התייחסות של חברי הוועדה איך נותנים סיוע לאותם אגודות וספורטאים

שלא יכולים לעמוד בזה (וכך אמר גם חבר הכנסת אלול). אם אנחנו באמת רוצים לא לעצור...
היו"ר עמנואל זיסמן
בשביל זה יש את מרכז מכבי ואת מרכז הפועל.
ברור פליקר
אתם רוצים לסגור את המרכז, את מכבי.
היו"ר עמנואל זי0מו
מי רוצה? אני לא רוצה לסגור את המרכז. אחת הסיבות שיש מרמים - שהמרכז הוא תמיד יותר עשיר

מאשר הפריפריה.
ראובן ריבליו
המרכז עשיר על השבון הפריפריה.
חיים שושן
אני הבנתי לפני כמה דקות שהיתה איזשהי השתוממות על כך שיש כל-כך הרבה ענפי ספורט. חוץ

מכדורגל וכדורסל, מר ידין מכנס, יש יותר מ-34 ענפים, יש הרבה ענפי ספורט ולספורטאי הבודד הזה צריך

באיזשהו מקום גם לדאוג, לבודד או ליהידת הבודדים.

לכן אני מבקש בפעם השניה והשלישית שתהיה התייחסות לכל המטלות האלה שנופלות על חציבור,

שתהיה התייחסות לנושא הזה שהעלינו אותו על סדר היום, לנושא העלויות וההתייחסות הכספית. נגע בזה

גם חבר הכנסת ריבלין.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה הרי מנכ"ל מכבי. מה היא העלות? נניה שאני שייך לקבוצת מכבי אום אל-פאחם. כמה זה עולה

כדי להיבדק?
ברור פליקר
תלוי כמה ספורטאים יש שם - בנערים, בנוער ובבוגרים.
חיים שושן
אם יש לו 5 קבוצות ב-4 ענפי ספורט והוא בליגה בי, הוא מקבל 6,000 או 8,000 שקל, אז פי שתיים

ממה שהוא מקבל צריך ללכת רק לטובת הבדיקות. אז ממה הוא יחיה?
ברור פליקר
וצריר להוסיף לזה גם את הביטוח שצריך לעשות להם.
חיים שושן
אני לא נוגע כבר בנושאים אחרים. השחקן בביתר ירושלים צריך לעבור את אותה בדיקה שעובר השחקן

בליגה ג' קבוצה בליגה לאומית מקבלת סכום מסויים ואילו קבוצה בליגה גי מקבלת הרבה הרבה פחות. אני

עכשיו מדבר כאילו בשם קבוצות ליגה גי בכדורגל לצורך העניין. כמה הם מקבלים? הרי כל הכסף לא מספיק

להם אפילו רק בשביל לבדוק את השחקנים. ואנחנו לא רוצים שיקרה עוד פעם אס1ן.
היו"ר עמנואל זיסמו
הבהרתם את העניין. תודה.
יוני ירום
היום אני מנהל את רפואת ספורט בקופת-חולים מאוחדת גם מטעם "שורש"- המרמ לרפואת ספורט,וגם יושב בוועדה של משרד הבריאות.

יש שני דברים שאני רוצה להבהיר פה בצורה די נחרצת.
ראשית, לגבי העלות
מנפנפים פה במספרים גבוהים מאוד. חייבים להבדיל בין קבוצה מקצוענית לבין

ספורט חובבני. סך הכל העלות המוצעת היום בשוק לבדיקה רפואית נע בין 40 שקל, ההצעה הנמוכה

ביותר, ועד ההצעה הגבוהה ביותר - 180 שקל. לא צריך להתרגש נחה. כמה עולה זוג נעליים? חב

האנשים שנרשמים מרצונם, אני עוד לא ראיתי שזה הפריע למישהו, רק רואים את זה בתור הוצאה מיותרת,

כמו שרואים הוצאה לביטוח, והרי זה מגוחך הסיפור משום שבסופו של דבר אם מישהו חצה להיות חבר

בא'זשהי התאחדות הוא רוצה לעשות את זה על מנת לבצע פעילות ספורטיבית ותחחתית באותה אגודה

הרי שהוא חייב להמציא גם אישור על כשירותו. הוא משלם את זה מכספו הוא. זה לא סכום כסף גבוה.

ביציאה ממוצעת היום לסרט מוציאים יותר. בואו נהיה הגיוניים לרגע. הבדיקה הזאת נ1תנת לו אפשחת

כשיחת ויכולת מעקב. הבדיקה הארגומטרית...
היו"ר עמנואל זיסמן
דרך אגב הם העלו את הטענה הזאת גם בדיונים הקודמים, שאותם הזכרתי. הם מדברים גם על

הכמות. התשלום הוא, כפי שאתה אומר, לא גבוה אבל מכפילים אותו במספר הנבדקים.
יוני ירום
אבל למה מכבי אום אל-פאחם בליגה בי או בליגה גי צריכה לשלם לספורטאי? הם חצים לשחק אצלה

והקבוצה הזאת היא לא מקצוענית, היא רבע מקצוענית. לכן ישלמו השחקנים, כמו שנהוג בכל העולם.

קבוצה מקצוענית דואגת לעצמה.
ברור פליקר
השחקן ישלם גם את הביטוח?
יוני יחם
בביטוח יכול להיות שצריך להסתייע, בהחלט, אבל התנאי ההכרחי והבסיסי לביטוח הינו כשיחת

הספורטאי.
חיים שושן
זה לא הולך כך במציאות.

אולי תשאל את חבר הכנסת אלול, בישוב שלו יש 400 או 500 ילדים שעוסקים בספורט, ואני לא מדבר

רק על כדורגל. אני אביא לך 430 אגודות במכבי שבהן הנושא של הספורט הוא חינוך פרופר ונשאלת

השאלה האם הילדים יכולים לשלם. אתמול עשיתי כנס במכבי לקבוצות מליגות ב' 1-ג'. היו קבוצות מהמיגזר

הערבי שאמרו שאם הילדים האלה לא היו משחקים הם היו הולכים לפשע. כך גם בקבוצות במיגזר היהודי.
רפאל אלול
אני חצה להציע משהו, רבותי. אני מתנצל שאצטרך לעזוב בקרוב, אני הולך להצבעה בוועדת הכנסת.

אני חושב שזה מוגזם להגיד שמי שכותב מכתב, שמבקש לדחות את הבדיקות...
היו"ר עמנואל זיסמן
לא את הבדיקות. הרי אפשר לעשות בדיקות גם בלי תקנות. בביתר 'חשלים עשו בדיקות גם ללא קשר

עם התקנות. התקנות באות רק לחייב את אלה שהתעלמו מזה. לכן שמענו את הסיפור שקרה בטייבה.
רפאל אלול
זו אחריות גבוהה מידי. אם רו0 וחלילה קורה איזה מיקרה, לא משנה מה, אני אומר לכם שאז כולם

מתעוררים. כמו אחרי א0ון המכביה, זה תמיד עומד מול עיני, כולם באים ותוהים: איפה היינו? מה עשינו?

ראיתי פה הרבה מכתבים, הרבה אנשים גיבורים וחזקים כתם לפה מכתבים שהם מבקשים לדחות את

העניין. אני מציע לכולנו...
היו"ר עמנואל זי0מו
הוא מתייחס לכמה מהענפים שמר ידין מכנס דיבר עליהם.
ידיו מכנ0
אני רוצה להסביר עוד דבר. אנחנו באנו עם זה היום מפני שבניגוד לחוק, אגב, לא הזמינו אותנו ולא

התייעצו איתנו קודם, לא שמעו את דעתנו ואת עמדתנו. רק עכשיו נתנו לנו את ההזדמנות הראשונה להביע

את דעתנו. אנחנו לא רוצים יותר ממה שקיים בכדורגל. גם בכדורגל זה מתחיל ב-1.8.
רפאל אלול
לדעתי יש לזה פיתרון. זה התפקיד שלנו, גם של חבר הכנסת עמנואל זיסמן וגם שלי כמובן. אני מאמין
שאפשר למצוא את זה בשלושה מישורים
קודם כל מישור אחד זה קופות-החולים עצמן. יש חוק ביטוח בריאות ממלכתי. זה לא מטיל מעמסה

גדולה על הקופה.
ידיו מכנס
תשמע מהם תשובה. הם לא מוכנים.
רפאל אלול
אני אומר לכם, שלא יספרו לי סיפורים שזה מטיל מעמסה גדולה מאוד, כי אתה לא בודק אצל אף אחד

בשביל מה הוא בא לרופא. על-פי חוק ביטוח ממלכתי הוא יכול לבוא 18 פעמים לרופא באותו שבוע, זה

החוק. אבל יש איזשהן ה1צאות בגלל הבדיקה הארגומטרית, שזה מחייב עבודה ואיזה טופס רישום, זה

מצריך הוצאות מסויימות. לדעתי אפשר להגיע עם כל קופות-החולים להסדר על העלות הזאת.

שני הילדים שלי משחקים כדורסל והקטן גם משחק כדורגל. כהורה יש לי עניין להיות שקט ובטוח שהבן

שלי כשהוא הולך למשחק הוא בריא. אם יגידו לי שעלי לשלם עוד איקס שקלים לבדיקה, אני אעשה את זה

ברצון רב. אבל לא כל ההורים הם בעלי יכולת. אני מסתכל על אותם מקומות שבהם אין יכולת ושם הספורט

הוא הכל.
היו"ר עמנואל זיסמן
אז אתה בעל יכולת?
רפאל אלול
אני מציע שנלך על שלושת המישורים. הוועדה תעשה פגישה ותיבדוק יחד עם קופות-החולים. חוק

ביטוח בריאות ממלכתי לדעתי נותן פיתרון, לפחות חלקי, לבעיה. אם זה יהיה מחולק שליש-שליש-שליש אז

יהיה יותר קל. זאת אומרת, אם אנחנו נדע שעל האגודה נופל שליש מהעלות, שליש נ1פל על קופות-החולים

ושליש על ההורים, אני חושב שזה יהיה יותר קל. אם אגודה מקצועית ורצינית כמו ביתר ירושלים יכולה

להרשות לעצמה להגיע להסדר עם הקופה או לממן, זה בסדר. אבל אני לא מדבר רק על קבוצות בליגה

הלאומית.
היו"ר עמנואל זיסמן
הוא לא מבטח רק את קבוצת הכדורגל, הוא מבטח גם מאות ילחם. כמה יש בתחום האחריות שלכם?
אברהם לוי
500.
רפאל אלול
אם האגודה מגיעה לה0דר אז מה איכפת לי, אני שמח על כך.

אני מציע לכולנו, עדיף לטפל ולהגיע להסדרים בין קופות-החולים לבין ההורים ולבין האגודות מאשר

לדחות חוק כזה, לדעתי.
יוני ירום
הנושא השני שעו"ד מכנס הזכיר, הוא ביקש לשנות שוב את תקנות הספורט על-פי הענפים. אני חצה

להזכיר לכל הנוכחים פה שחוק הספורט התקבל בשנת 1988. מאז משרד החינוך, התרבות והספורט היה

צריך לשבת ולתקן את התקנות. עכשיו כשס1ף סוף לחצו אותו אז הוא א1מר: רגע, רגע, לא הספקנו ב-10

השנים האלה לעשות תקנות מספיק טובות, אנחנו רוצים לעשות את זה שוב. אז בוודאי שמר ידין מכנס צודק

לחלוטין, שחלק מהדברים פה הם לא רלוונטיים, אבל זה נגרם בגלל הסחבת, שהדברים התקדמו מפעם

לפעם לפעם. לצערי הרב האשם העיקרי פה הוא משרד החינוך, התרבות 1הספורט.
היו"ר עמנואל זיסמן
בעניין התקנות: כדי שלא תיגררו אחרי כל מה שאומר מר 'דין מכנס, זה לא נעשה במחתרת. במשך 15

שנים היו ויכוחים. אמרתי לך, יש כאלה שאומרים שזה היה 9 שנים.
יוני ירום
הייתי שותף לחלק גדול מהם.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני לא נפלתי מהסטרטוספירה, אני קצת מצוי בעניינים, אבל. לא הייתי מודע לזה, על אף שאני מצוי

בענייני ספורט. אבל כשהתחילו הדיונים אז הדברים נכתבו ופורסמו. לא שאני התעלמתי מזה שנמצא עו"ד

ידיו מכנס שמייצג ענפים שונים. אני מברך א1תו על פעילותו. אף אחד לא פנה ולא הסב את תשומת ליבנו.

מר חיים שושן היה פה לפני שנה בפברואר. ברגע שהוא פנה אלי אני מייד אמרתי לו, שאומנם יש 1עדה

אבל זה לא חשוב רק שיוצאים לדרך, מה שחשוב זה שיוצאים כשיודעים למה חצים להגיע. על החלק חזה

העירו לי פה כמה מחברי הכנסת, שהם סומכים, שיש להם אמון. בנושאים האלה אין זיקות אידיאולוגיות

ומפלגתיות, יש לנו נושא. הנושא הזה של בדיקות רפואיות מאחד את כולנו. אנחנו חצים לשמור על בריאותו

של כל בן אדם באשר הוא אדם, ובוודאי על ספורטאים. זו אחריות.

לכן אני אומר, אני לא מקבל את ההערה של מר ידין מכנס שפה כאילו עשינו משהו ולא הזמנו אותו.

הזמנו, הזמנו את התאחדות הספורט (לפני שנה עדיין היתה התאחדות ספורט ובינתיים היא כבר לא קיימת,

היא התפרקה). נדמה לי שאתה היית בישיבה והדברים היו בחרים וידועים. וחוץ מזה, זה לא תורת משה

מסיני. ברגע שמר מכנס פנה אלי אני מייד אמרתי לו שאם יש ענפים כאלה אני אבוא לקראתו. יש גם היגיון,

יש גם איזשהי סבירות. אבל מה, אני הערתי למר מכנס עכשיו שבעקבות הפנייה שלו פנה אלי גם יושב-ראש

הגי1דו 1הוא אמר שהוא לא ידע על זה. בגיודו הסיכוי להיפצע הוא הרבה יותר גחל מאשר בשחמט או

בברידג' (יש ענף אולימפי - ברידג', גם זה ספורט בישראל).
הערה
הוא לא ענף אולימפי.
היו"ר עמנואל זי0מו
הוא לא אולימפי? הוא יהיה אולימפי, אתה תיראה. מר יצחק אופק אומר שהוא לא יהיה ענף אולימפי אף

פעם, אבל שמעתי שהם לוהצים. אתה מפעיל שכל בברידג', לא? בשחמט אתה מפעיל את הראש.

בינתיים בא מר מכנ0 היום והפתיע אותי. יש נכונות עקרונית, והיא קיימת, אבל עכשיו הוא אומר שהוא

רוצה להכליל 34 ענפים. אבל מה, מאהר וה1א מבקש ארכה בסך הכל עד 1.8 ואנחנו עוד מעט כבר ב-1.4

אץ זה לא נורא כל-כך אם תהיה היענות לגבי כל 34 הענפים. אבל בתנאי, אני כבר אומר לך, בכמה תנאים.

התנאי הראשון הוא שבאמת בסוף חודש מאי או בהתחלת חודש יוני לכל המאוחר כל הדברים האלה

ילובנו ונברר אותם בצורה ממצה.

תנאי שני הוא, נמצא פה היועץ המשפטי של משת- החינוך והתרבות, נמצא גם מר עודד הכט שהוא

אורח קבוע פה כרשות הספורט, 1הם יגידו לי איך אפשר מבחינה משפטית ליצור מצב שהתקנות האלה יחולו

על משחקי הכדור ולא יחולו על הענפים האלה עד 1.8, כד' שלא ניצור איזה קופוניה משפטית כזאת. אני

לא יודע איך עושים את זה.
ידיו מכנס
סליחה, התקנות חלות על כולם, כמו שבמשחקי הכדור דחו ל-1.8 דוחים גם לאחרים.
היו"ר עמנואל זיסמן
מר ידיו מכנס, אתה מבין מה אני אומר. יש פה עוד משפטנים. אני שואל איך עושים את זה. בינתיים

התקנ1ת כבר פורסמו והן בתוקף.
עודד הכט
התקנות בתוקף מאז 7.11.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מתייחס גם לענפים ללא כדור וגם לעניין של דרגות הסיכון. את זה אתה תביא.
לעניין האירועים העממיים
זו בעיה בפני עצמה. אני מבין את העניין אבל יש סכנה באירועים עממיים. אני

באמת אובד עיצות ברגע זה כי אני לא יודע איך ניתן לפתור את הבעיה הזאת. כי מה יש באירועים עממיים?

נגיד שיש שחקנים של ביתר ירושלים שמקבלים את האישור של האגודה ושל מר אברהם לוי והם הולכים

למירוץ עממי על שם מאגנס. הם לפחות עברו בדיקות רפואיות באיזשהו מקום אבל באירועים עממיים

משתתפים גם אנשים שאף פעם לא עברו בדיקות כאלה, כל עם ישראל. איך אתה פותר לגביהם?
אברהם ל1י
כל אחד שיירצה להשתתף שיעשה את הבדיקה וישתתף.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מבקש שאתם תיתנו לי תשובות גם לזה, כי קרו דברים.
ידיו מכנס
יש לנו ועדה משותפת עם משרד החינוך, התרבות והספורט בנושא הזה. עד היום עמדתי בכלההתחייבויות כלפיך ואני מתחייב שגם בנושא הזה עד 0וף חודש מאי יהיו דברים ברוחם, כתובים, מוסכמים

על רשות הספורט ומשרד החינוך, התרבות והספורט.
היו"ר עמנואל זי0מו
עכשיו מבחינה משפטית רק צריך לראות איך פותרים את זה. אולי על-ידי הוראת שעה.
עודד הכט
אני רוצה להעיר הערה לגבי האירועים העממיים. לשון חוק הספורט אומרת שהוא מתייחס תן לגבי

התאחדות ספורט, איגוד ספורט וכדומה. כל האירועים העממיים במדינת ישראל שמאורגנים על-ידי הרשויות

המקומיות פטורים מהבדיקות הרפואיות. זו לשון החוק.
ברור פליקר
ומה על אירועים עממיים שמאורגנים על-ידי ארגוני הספורט? אם למשל מרכז הפועל עושה מרתון?
עודד הכט
צליחת הכינרת, מרתון וכדומה. ישנה פה בעיה שלעיתים אירוע עממי מאורגן בשיתוף פעולה עם מרמ

ספורט ועם רשות מקומית. לצורך בדיקת הנושא הזה הוקמה ועדה, שגם אני חבר בה, ואנו נבוא, בחן ונקבל

החלטה בעניין.
בהר פליקר
השאלה אם הגדרת פעילות ספורט בחוק הספורט כוללת גם ספ1רט עממי, זו השאלה העקרונית.
עודד הכט
מדובר בספורט תחרותי ולא עממי.
ברור פליקר
צריך להבהיר את זה.
יורם לוטן
יש לי שתי הערות. אם יש מצב של הוראת שעה אפשר רק להחיל את התקנות הקיימות, לפי דעתי לא

כדאי לשנות את התקנות כי זה "צור באמת בלגן. אלא שלגבי תחילת העונה - להזכירכם שב-1.1 היו 20

תחנות ולא היתה שום סיבה מדוע לא לבצע את זה.
היו"ר עמנואל זיסמן
זו ההצעה שלו. אני אשמע מה שאתם אומרים. אני לא רוצה לקבל החלטה שלא תהיה מתואמת

אתכם. מה עוד שמדובר על בחינה משפטית כי הרי התקנות כבר נכנסו לתוקפן. האם יש עוד מישהו שחצה

להתבטא? דייר פרנקל, אתה לא תגיד מילה היום? אני זוכר אותך עומד על-ידי רק כאשר אני במתח,

באמצע משחקים. עכשיו אנחנו רגועים.
אורי פרנקל
אני חושב שהדברים מאוד ברורים. כולם מכירים בחשיבות של הדברים. צריך להחיל את זה ולעשות את

התיאומים הקטנים.

לגבי כל התחרויות, החוק מבדיל בין הדברים התחרותיים לבין הדברים העממיים הלא תחרותיים. זו

החלוקה החשובה ביותר.
ברור פליקר
החוק לא מבדיל, זאת הבעיה.
ידיו מכנ0
מרתון תל-אביב וצליחת הכינרת, כל הדברים האלה הם בד בם- גם אירוע תחרותי וגם אירוע עממי.
אורי פרנקל
אם הדברים האלה לא ברורים אז צריכות ועדות-משנה ל0גור את הנושא הזה.
אריה בריק
0גן שר החינוך, התרבות והספורט מינה ועדה של משפטנים, דווקא לא מעובדי המשרד, משפטנים

ניטרלים שקשורים לארגוני ה0פורט, מבינים בספורט וחייהם בספורט, לבדוק כל מיני נושאים בעייתיים שעלו.
ידיו מכנס
זו הוועדה שדיברתי עליה קודם, והיא ע1בדת יפה מאוד.
אריה בריק
הוועדה הזאת, גם עו"ד מכנס סומך ידיו עליה אז היא בטח טובה. לכן אני מציע לחכ1ת תקופה מסויימת,

לתת להם זמן להכין את ההצעות שלהם בנושא שהועלה כאן, שהוא חשוב ביותר, ובעוד נושאים שבוודאי

יעלו. הזמן עושה את שלו ודברים משתנים. התאחדות הספורט היתה והיא איננה, כל מיני דברים משתנים.

יכינו את הצעותיהם וזה יתגבש לצורה של חקיקה, שכל דבר ממנה חייב לבוא בפני ועדת החינוך והתרבות

והכל יוודע כאן בוועדה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני אסכם כעת את הישיבה.

מצד אחד אנחנו מביעים הערכה על כך שמשת- הבריאות, משרד החינוך, התרבות והספורט ואגודות

הספורט, ערוכים עכשיו ליישום מלא של התקנות.

דבר שני, אנחנו אומרים שלגבי ענפים ללא כדור - אני לא יודע באיזה מונח ברוק להשתמש - ענפים

אישיים, אנחנו ממליצים בפני משח- החינוך, התרבות והספורט, הרי זאת לא החלטה של הוועדה,
ידיו מכנס
צריך אישור של הוועדה.
היו"ר עמנואל זיסמו
אם זה באישור הוועדה אז אני צריך ניסוח מדוייק של ההחלטה, אתה צודק. אנחנו מחליטים לתת להם

פטור עד 1.8 וזה מחייב או הוראת שעה, או תיקון לתקנות, אינני יודע מה. אתם צריכים לתת לי את

התשובה המשפטית. אתה צודק, זה באישור של הוועדה. אני חייב את זה. כמה דקות תחשבו על הניסוח.

דבר שלישי, אנחנו בהתחלת חודש יוני נקיים ישיבה ובאותה ישיבה יביאו בפנינו תשובה איך פותרים את

הבעיה של השתתפות באירועים עממיים, איך מתייחסים לדרגות הסיכון, וטבלה של תאריכים, כי יש

תאריכים שונים,
ידין מכנס
אין צורך, זה יחול מ-1.8 על כולם.
היו"ר עמנואל זיסמו
אז אין בכך צורך.
גרור פליקר
התיקון צריך להיות שהתקנות יחולו על כולם מה-1.8.
אריה בריק
הוועדה התנגדה בהתחלה לדח1ת את זה, אולי לא כל 34 הענפים. אני מציע שעו''ד מכנס יבוא בדברים.
היו"ר עמנואל זי0מו
אני קיבלתי את ההערה. לא אמרתי 34 ענפים אלא אמרתי ענפים אישיים.
אריה בריק
ענפים שיש צורך לדחות אותם.
היו"ר עמנואל זי0מן
אתה חייב לתת לי את הניסוח המשפטי המדוייק.
אריה בריק
חייבים לעשות רשימה ואז...
ידיו מכנס
נעשה רשימה ביחד עם מר עודד הכט.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה תעשו את הרשימה ונצרף את זה להחלטה. אנ" רוצה להבין את הגיסות המשפטי של זה. איך

אנחנו מתקנים את התקנות האלה? לגבי זה אתם לא נתתם לי תשובה.
עודד הכט
זה כמו לתקן הוראת מעבר. אגב, הוראת המעבר לא מדברת על תאריך. פה התפר תאריך אבל זח לא

מדבר על תאריך.
ברור פליקר
זו הבעיה, כי הוראת המעבר מדברת על תחילת עונת משחקים.
אריה בריק
יצטרכו לבדוק את זה ולהכין הוראה והנוסח יועבר לוועדה.
היו"ר עמנואל זי0מו
אני צריו להחליט עכשיו. בינתיים הצטרף הבר הכנ0ת גבאי, שהוא הבר הדש בוועדה והוא החליף את

חבר הכנסת שמריהו בן-צור, שהפך להיות יושב-ראש הסיעה. מה שהיובי מה שהוא יושב-ראש הסיעה

שהוא מעתיק את מקום מגוריו לירושלים, יפה מאוד. זה עוד קול אהד.
ידיו מכנס
אנחנו נישאר פה עם מר אריה בריק אהרי הישיבה וננסה.
היו"ר עמנואל זיסמן
בסדר, אתם תישארו. אבל איך אני מחליט כעת? רק לעניין המשפטי, באיזה צורה זה ייעשה? אני הייב

לקבל החלטה במהלך הישיבה.
ברור פליקר
הוראת המעבר תתוקן באופן שהבדיקות הרפואיות יחולו על כל ענפי הספורט ההל מה-1.8.98.
יורם לוטו
חייב להופיע בפרוטוקול אחת ולתמיד שם של מישהו שמייצג את כל האיגודים. לא קרה פעם אהת

שאנחנו מסכמים משהו ו.... עכשיו מסתובב מכתב של קלוב התעופה שגם כן יש להם טענות, והנציג שלהם

נמצא כאן. היינו בווינגייט, עשינו כינוס גדול, ואז קפצו פתאום אנשים ואמרו שהם לא שמעו אף פעם על זה.

אי אפשר כך, כל פעם צץ איזה ענף ספורט שאומר שהוא לא שמע על כך.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני רוצה לתת פה לאלה שעזרו לי בארגון וכתוצאה נחה באו לכאן מר אברהם לוי ונציגי ביתר 'השלים.

אני רוצה שהם יגידו כמה מילים. מגיע להם, על המאמץ ועל התרומה שלהם. אבל אני רוצה להודיע לך שלא

יהיו יותר בקשות לדחיות.
י1רם לוטו
הבעיה היא שכתוב בחוק שיש חובת התייעצות. יבוא איגוד, יגיש בג"ץ ויגיד: איתי לא התייעצו, והוא יזכה

בבג"ץ. לכן אנחנו צריכים למנוע את זה. צריך פעם אחת לגמור עם זה.
היו"ר עמנואל זיסמו
לפני שאני מוציא את הההלטה החוצה אני אדבר עם היועץ המשפטי של הוועדה, שהיה פה ונאלץ

לעזוב כי היו לו כמה ישיבות בעת ובעונה אחת.
ניבה בו-ציוו
אני שמחה שהתכנסתם כי זה האיר את עיני בהרבה תחומים. אפתח בשאלה, ואולי קנטרנית מעט,

האם בחודש אוגוסט יהיה לכולם כסף?
ידיו מכנס
כסף זה בעיה משנית, זה בעיה אהרת. את זה הוועדה לא פתרה וזה לא יפתר עד אז. זה לא קשור,

אבל תהיה חובה להיבדק וייעשו בדיקות, אני אחראי לכך.
חיים שושן
הדחייה לא קשורה בכסף.
ניבה בן-ציון
לגבי ענפי ספורט שהם ענפי ספורט אישיים, האם צלילה נחשבת לענף ספורט?
אריה בריק
יש חוק צלילה מיוחד שמסדיר את זה. זה לא נחשב ענף ספורט.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מבקש שתהיו סבלניים. בענפים שאתה מדבר עליהם בלי סבלנות אי אפשר להשיג שום הישג.
ידיו מכנס
בשום ענף בספורט בלי סבלנות אי אפשר להצליח.
היו"ר עמנואל זיסמן
בענפים קבוצתיים לפחות אפשר להחליף שחקנים. פה אי אפשר להחליף. אם השחקן הוא לא סבלני אז

בכדורגל הבעלים יכולים להחליף אותו, יש להם "ספסל". פה אי אפשר להחליף, זה אישי. אם הספורטאי לא

סבלני הוא מאבד את הכל. זה ההבדל.
ניבה בן-ציון
אני מייצגת גוף שמבצע, את "שורש" - המרכז לרפואת ספורט בירושלים. אנחנו במשך השנתיים וחצי

האחרונות עושים עבודת שטח מאוד מאומצת בירושלים עם נוער מקומי.
ידיו מכנס
יש מזל לירושלמים.
ניבה בן-ציון
תודה. אנחנו למעשה הולכים מבית לבית, מקבוצה לקבוצה, מאגודת ספורט לאגודת ספורט, ומשכנעים

את בעלי העניין בחשיבות העניין. יש מאחורנו רקות- של שנתיים וחצי שבחם אנחנו עובדים בשטח. אני

שמחה להגיד שיכול להיות שירושלים היא מודל לחיקוי ליתר חלקי הארץ. בירושלים חב אגודות הספורט,

למרות שאנחנו נמצאים באמצע העונה, עדיין ממשיכות לבצע בדיקות, כמו אליצור והפועל ואס"א 1הליגה

למקומות עבודה, מבצעים גם במהלך העונה את הבדיקות ואץ שום מניעה, גם לענפי ספורט שאינם ענפים

של משחקי כדור, כמו שהזכירו פה.

אנחנו הצגנו קשת די רחבה של אפשרויות, מהאפשרות המאוד מצערת של מר גיבארה, ולעומתו הבאנו

דוגמא אחרת, של בחור צעיר, שחקן מאליצור ירושלים, מר רונן אהחני, שביצע בדיקה במכון של פעם, או

בעזרת ניידת של פעם, ולא נתגלה שום דבר. הוא בא אלינו וביצע בדיקה. אולי כדאי שמר רונן אחרוני יספר

מה קרה לו.
רונו אהרוני
לפני כשנה וחצי אני ביצעתי בדיקת מאמץ במכון כלשהו שבדק את כל הקבוצה שלנו והבדיקה יצאה

תקינה. לאחר מכן פניתי למרכז לרפואת ספורט "שורש" וביצעתי שם בדיקה נוספת, גילו שיש לי בעיה של

הפרעות קצב בלב. היפנו אותי לקרדיולוג כלשהו, אני לא אזכיר את שמו. אותו קרדיולוג טען שהבל בסדר

ושאני אוכל לחזור למגרש, לשחק ולעשות הכל בצורה סבירה ורגילה. בכל זאת דאגתי. חזרתי ל"שורש",

שם הם טענו שהבדיקה לא בסדר והיפנו אותי לקריולוג מסף. פניתי לקרדיולוג מומחה יותר, שהוא גם

מומחה לרפואת ספורט. הוא טען שהכל בסדר. ושאני אוכל לחז1ר למגרש לשחק. למרות כל זה, בכל 'ואת

עדיין הנורה האדומה דלקה מול עיני. "שורש" טענו שאני לא יכול לחזור לשחק ושכדאי שאני אפנה לקריולוג

מומחה יותר. פניתי לקרדיולוג ממרכז הארץ, שהוא בעל שם גדול גחל, וגם הוא קבע שאני יכול לחזורלשחק.

"שורש" החליטו שלמרות כל חוות הדעת אני עדיין לא כשיר ושאני לא יכול לחזור לשחק אבל אני בכל

זאת החלטתי לחזור למגרש כי שלושה קרדיולוגים החליטו שאני כשיר. חזרתי לפעילות ספורטיבית בצורה

מבוקרת. שיחקתי עם שע1ן דופק וכבר באימון הראשון שלי הדופק שלי קפץ לסביבות 220-200. ואז הובלתי

לחדר מיון ושם כבר החלה פניקה והתחילו לטפל בי וככה איכשהו החיים שלי ניצלו, הרבה בזכות זה

ש"שורש" ממש עמדו על שלהם.
ידיו מכנס
סיפרתי לך על מקרה שהיה אצלי בקבוצה, מקרה מאוד חמה.
ניבה בן-ציון
יש כאן סיפור הרבה יותר מעניין משום שהוא עבר טיפול רפואי הולם וחזר למגרשים לשחק והיום הוא

כשיר לחל1טין. ההלוך ושוב שלו בינינו לבין כל מיני רופאים שונים, שכבודם במקומם מונח, וחילוקי הדיעות

בינינו, למזלנו ולמזלו הוא היה מא1ד ממושמע והוא שמע לאזהרות אבל זאת חגמא טובה מאת- למה קורה

כשע1שים בדיקה מעמיקה ומגלים דברים.

אי1 שום עניין היום לעשות בדיקות לקבוצות ספורט ולהוריד אנשים מהמיגרשים. המטרה היא בעצם

שאנשים שיש ומתגלה אצלם משהו, ניתן יהיה לעקוב אחריהם ולטפל בהם. זו החשיבות של הבדיקות.
ידיו מכנס
אין חולק על חשיבות התקנות האלה. '
היו"ר עמנואל זיסמן
אני הבאתי את זה בסוף, לא רק מתוך הכרת תודה למכון שגברת ניבה בן-ציון מייצגת אותו וכדי להביא

את הסיפור הזה, אלא כדי לחזק עוד יותר את הנושא.

אני אומר לדייר לוטן כי הוא הזכיר את זה, אני זוכר, גם לפני שנה. אנחנו בזה גמרנו. ניתן דחייה לאותם

ענפים כפוף להגבלה ולדברים שאמרנו. מעבר ל-1.8 אין יותר דחיות בנושא הזה. אנחנו נעקוב ונעשה

כמיטב יכולתנו שלא יהיו אנשים או אגודות שייתעלמו מזה או ינסו לסטות מזה. זה בנפשנו ואנחנו מאוד

מעוניינים שהנושא הזה יחדור עמוק עמוק לתודעת כולנו למען בריאות כל הספורטאים מכל הענפים בחברה

הישראלית.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים