ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/12/1997

כוונת משרד האוצר לקצץ 50% מתקציב קרן "קרב" הצעה לסדר היום מאת חבר הכנסת רפאל אלול

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 132

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני, ט"ז בכסלו התשנ"ח (15 בדצמבר 1997). שעה 09:30

נכחו;
חברי הוועדה
עמנואל זיסמן - היו"ר

דליה איציק

רפאל אלול

זאב בוים

שמריהו בן-צור

נעמי חזן

וליד צאדק חאג' יחיא

ראובן ריבלין

מוזמנים; פרופ' -זמירה מברך - המדענית הראשית של משרד החינוך,

התרבות והספורט

ד"ר אילנה זיילר - מנהלת מינהל החינוך היסודי במשרד

החינוך, התרבות והספורט

ד"ר ג'נט אביעד - מנהלת קרן קרב

נסים מטלון - מנכ"ל תכנית קרב, קרן קרב

משה אטיאס - תכנית קרב, קרן קרב

כרמלה רותם - תכנית קרב, קרן קרב

אודי וולף - תכנית קרב, קרן קרב

שלמה שרפי - מנהל מח' חינוך ברשויות מקומיות, קרן קרב

מאיר קראוס - " " " " " " "

ישראל יפת - מנהל בית-ספר, קרן קרב

דניאל יהושע - נציג ההורים, קרן קרב

בהירה ברדוגו - לוביסטית, קרן קרב

אבי קמינסקי - מרכז השלטון המקומי

רון נחמן - אריאל

דני ועקנין - בית שמש

אהרון מעתוק - מרום הגליל ומחזיק תיק החינוך בפורום קו

העימות

שלמה ישי - הסתדרות חמורים

ארן סיטי - מנכ"ל חב' "ספיקינג", איגוד לשכות המסחר

מנהלת הוועדה; יהודית גידלי

קצרנית; חנה אלטמן
סדר-היום
כוונת משרד האוצר לקצץ 50% מתקציב קרן "קרב" -

הצעה לסדר היום של חבר הכנסת רפאל אלול.כוונת משרד האוצר לקצץ 50% מתקציב קרן "קרב"

הצעה לסדר היום מאת חבר הכנסת רפאל אלול
היו"ר עמנואל זיסמן
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

להזכירכם, הוועדה הזאת קיימה ישיבה בכל מה שקשור לנושא שהונח על שולחננו הבוקר

ב-23 באוקטובר, ובין היתר היבענו חשש כי הקיצוץ בתקציב יביא גם לקיצוץ בפעילות

הקרן. התחייבנו לדאוג להרחבת פעילות הקרן לא רק כדי להשיג את המטרות שלה אלא גם

כדי להשיג מטרות נוספות כגון העסקת מורים עולים.

משרד החינוך, התרבות והספורט התחייב, בזמנו, להעמיד את פעילות הקרן בסולם

העדיפות הגבוה שלו, זה היה באוקטובר 1996, בינתיים התקדמנו. הקיצוצים שפקדו את

משרד החינוך, התרבות והספורט נבלמו ואנחנו מקווים שלקראת הדיון שיתקיים בקריאה

שנייה ובקריאה שלישית יוחזרו 150 מיליון שהיו צריכים להיות מקוצצים. מכל מקום

הושגה הבנה כזאת בין שר החינוך, התרבות והספורט לבין האוצר, אם כי היא לא בכתב

אבל אנחנו מאמינים כי הבנות שהושגו יהפכו להיות סיכומים של ממש.

בינתיים, בשקט, הוחלט על יום לימודים ארוך ומ-1 בינואר אכן יהיה יום לימודים

ארוך ב-56 יישובים. עד כה היה מדובר על 53 יישובים, הוספנו עליהם עוד 3, שניים

במגזר היהודי ואחד במגזר הערבי.

אני לא רוצה לעמוד, עכשיו, על עוד דברים חשובים שנעשו במשך שנת 1997 כמו זה

שסוף סוף יש לנו מינהל לחינוך ערכי שמכל גווני הקשת של הוועדה הזאת תומכים בו,

דבר שלא היה כך במשך השנה. זאת אומרת שמדובר על עוד 50 אלף שעות. בשבוע שעבר

נאמר לנו כי כל ה-70 אלף שעות הוחזרו.

מכל מקום קרן קרב, שהביאה ברכה בלתי רגילה למערכת ב-6-5 השנים האחרונות, שהיא
קרן משותפת לארבעה גורמים
הממשלה, ברונפמן, מרכז השלטון המקומי וההורים, עומדת

בפני סכנת סגירה. מה את אומרת על כך פרופסור זמירה מברך, המדענית הראשית של

המשרד, זה מדעי?
זמירה מברך
העובדות, כפי שהן הושמעו על ידי יושב ראש הוועדה, נכונות.

המשרד תמך, בצורה גדלה והולכת, בקרן קרב במשך 5 שנים ובמשך התקופה הזאת

פעולות הקרן התרחבו והתפרסו על פני כל הארץ. המשרד לא החליט לקצץ אלא חוייב, על

ידי האוצר, לאור הקיצוצים מחד גיסא, ולאור העובדה ששיש, עכשיו, כללי משחק אחרים

בגלל יום לימודים ארוך מאידך גיסא, לשקול מחדש את מערך הפעילות של הקרן.

הקרן עובדת, בעיקר, על פעולות העשרה וכאשר צריך לקצץ נשאלת השאלה היכן לחתוך?

האם פעילויות חוץ קוריקולריות חיוניות כמו פעילות לימודית? כמו בכל משפחה, אם

יש קיצוץ בתקציב המשפחה, אם יש פחות הכנסות, ובכל זאת אנחנו מחוייבים לתת לילדים

את מיטב החינוך והמשרד, באמת, עושה את כל המאמצים כדי לתת לילדים את מיטב החינוך,

בכל זאת אם מקצצים, אנחנו נוהגים כמו שנוהגים בכל משפחה - - -
רפאל אלול
מי קובע מה לחתוך?
זמירה מברך
התכוונתי, בדיוק, להסביר היכן אנחנו עומדים מבחינת הקיצוצים. אנחנו צריכים

לחשוב מה לקצץ? בפעילויות העשרה או בפעילויות לימודיות?יש יום לימודים ארוך ולפי החוק שיופעל במשך 3 שנים על כל ילדי המדינה - - -
נעמי חזן
15% בעלות של כמה?

רפאל אלול;

400 מיליון שקלים.

זמירה מברך;

אני אציג בפניכם, קודם כל, את הבעיות ואחר כך נעבור לכל השאר. היום המציאות

אחרת שכן יש חוק שבוע לימודים ארוך ובעצם הילדים נמצאים בבית הספר. תוך שלוש

שנים כל ילדי ישראל יהיו בבתי הספר 41 שעות וכאן אני מגיעה לשאלה מה מקומה של קרן

קרב שאחד המקורות שלה היה הארכת יום לימודים, הוספת 3-4 שעות לכל ילד או 6-8 שעות

לכל כיתה, כאשר הילדים, בעצם, ממילא יהיו בבית הספר 41 שעות? על פניו נראה שהקרן,

בנקודה הזאת, מיותרת.
ראובן ריבלין
אם כך מדוע היא לא משתלבת - -

זמירה מברך;

אני מיד אענה על שאלתך. המשרד מחוייב ביום לימודים ארוך להפעיל מורים

והעדיפות הראשונה להפעיל אותם היא בכפיפות למנהל בית הספר. קרן קרב, באופן

עקרוני, מפעילה מדריכים, סטודנטים, כוח אדם מצויין, לאו דווקה מורים. מכאן אנחנו

מגיעים לדילמה האם להפעיל מורים או להפעיל כוח אדם אחר שאינו, בהכרח, מורים?

אני עוברת לנקודה אחרת שצריך לקחת אותה בחשבון; בקרן יש תקורה של 20%-15%

לעומת זה כאשר המשרד מפעיל את הפעילויות - אין תקורה. אז שוב נשאלת השאלה; אם יש

חוק שבוע לימודים בן 41 שעות, בעצם מה היא ההצדקה לגבות מההורים כסף, ובאיזו מידה

הרשויות וההורים יירצו לממן פעילויות שאולי הם מקבלים אותן מתוקף החוק? כך שלגמרי

לא ברור איך תהיה הפעילות עד כאן.

לאור כל הדילמות האלה הקמנו ועדה שתציע איך לשלב את הקרן או בתוך יום לימודים

ארוך או בנוסף ליום לימודים ארוך. חברי הוועדה התמנו מצמרת המשרד, פרופסור עוזר

שילד, המזכירות הפדגוגית, מר איציק כהן, מנהל המינהל הפדגוגי, גב' שולמית עמיחי,

סמנכ"ל, דייר אילנה זיילר שיושבת אתנו כאן, ראש אגף החינוך היסודי, אבי הרשקוביץ,

ראש אגף תקציבים, ואנכי - יושב ראש הוועדה. ישבנו עם מנהלי הקרן ובעצם ביקשנו

מהם להציע הצעות איך לשלב את הקרן בתוך יום לימודים ארוך, להגיש לנו הצעות, ובעצם

ביקשנו מהם להציע שני מסלולי פעולה; 1 - איך לשלב את הקרן תוך שלוש שנים עד

שהחוק יוחל על כל ילדי ישראל; 2 - איך לשלב את הקרן בעוד שלוש שנים כאשר החוק

יוחל, בעצם, על כל ילדי ישראל. מר נסים מטלון הבטיח להמציא לנו הצעות לפעולה

בזמן הקרוב.

היו"ר עמנואל זיסמן;

מר מטלון, מה יש לך לומר על הדברים האלה? השמועות שנפוצו בימים האחרונים,

שמחסלים את הקרן, אינן מדוייקות אלא קיימת איזושהי התפתחות חיובית למרות הנסיגה

שהיתה. יש יום לימודים ארוך, תוך שלוש שנים כל ילדי ישראל יעברו ליום לימודים

ארוך, לא ניתן שיקפיאו את החוק הזה ומכאן אני עובר לשאלה איך אתה משתלב בעניין

הזה?
נסים מטלון
תכנית קרן קרב פועלת שבע ומשהו שנים, מתוכם חמש שנים היא פועלת בהשתתפות

הממשלה. היא התרחבה פי עשר מאשר היא היתה בתחילת דרכה, על פי פנייה ישירה אלינו,

של משרד החינוך, התרבות והספורט ושל האוצר, להגדיל פי עשר את היקף הפעילות, וכספי

המדינה באו להשלים את מה שהיה קודם לכן.

היום יש, בתוך הפרוייקט, 50% כספי מדינה. משרד החינוך, התרבות והספורט היה

שותף מרכזי מאד גם בפנייה וגם ביצירת הפרוייקט הזה והוא פועל היום ב-80

רשויות - - -
נעמי חזן
מה העלות הכוללת?
נסים מטלון
צריך להדגיש את העובדה שהרשויות שאנחנו פועלים בהן הן, ב-80%, רשויות או

מרוחקות, בפריפריה, קו הצפון והעימות, ערי הפיתוח גם בדרום וגם בצפון, אופקים,

אילת, אשדוד, באר-יעקב - - -
ראובן ריבלין
כמה, מתוך השמונים רשויות האלה, נכללות במסגרת יום לימודים ארוך?
נסים מטלון
כשלושים.

אנחנו פועלים בשמונים רשויות - - -
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה צריך לקחת בחשבון ש-56 יישובים, רובם הגדול חופף את השמונים. אנחנו

מברכים את קרן קרב על כל מה שהיא עשתה, כל הכבוד לה, אבל עכשיו אנחנו צריכים למזג

את הדברים ואני מבקש אותך להתייחס לעניין הזה. הדיון הוא לא על סגירת קרן קרב

אלא לגבי השאלה איך להפעיל את הקרן כך שלא תהיה כפילות?

רוב היישובים שאושרו בתכנית יום לימודים ארוך, בינתיים, נמצאים בתוך רשימת 80

הי ישובים - - -
רפאל אלול
זאת הבעיה.
עמנואל זיסמן
זה לא אומר שצריך להפסיק את הפעילות של קרן קרב באותם יישובים אבל אני רוצה

לדעת אם מזפרת בתיה, לדוגמה, נמצאת בשתי הרשימות גם יחד, ואם כן, אז מח עשינו?
נסים מטלון
קודם כל אני חייב לעמוד על השאלה האם כן מקצצים או לא מקצצים? יש, היום,

תקנה תקציבית, ראיתי אותה במו עיניי, היא כתובה, ובה יש 44 מיליון לעומת 83

מיליון שסיכמנו עליהם עם משרד האוצר ועם משרד החינוך, התרבות והספורט, לשנה הבאה.כלומר יש, כבר, קיצוץ, בפועל, של 50% שוקם 44 מיליון. ה-44 מיליון האלה הם סכום

הכסף שאנהנו צריכים כדי לסיים את השנה. יש לנו 3600 מועסקים שיעבדו עד יוני כי

יש אתם חוזה עבודה לשנה. ברגע שהשנה תסתיים אני אמצא באפס כסף. לא תהיה אף לא

אגורה אהת וצריך להבין זאת.

ההחלטה על קיצוץ היא החלטה חמורה ביותר.
היו"ר עמנואל זיסמן
זאת הערה משמעותית מאד שנצטרך להתייחס אליה. אני מודיע שאנחנו נתמוך בך שכן

אי אפשר להפסיק עבודה של אנשים באמצע השנה - - -

נסים מטלון;

אני לא מדבר על אמצע השנה אלא על שנה הבאה.
ראובן ריבלין
אבל ייחסך כסף באותם מקומות שבהם יונהג יום לימודים ארוך.
נסים מטלון
היו 83 מיליון ועכשיו יש 44 מיליון שאני צריך אותם כדי להעסיק את המורים - -

ראובן ריבלין;

את זה הבנו. בתוך היישובים שנכללים במסגרת יום לימודים ארוך, אם העניין הזה

ישולב בתוכם - כמה תצטרך להוסיף לתקציב?
נסים מטלון
עוד לא דיברנו על זה.

זמירה מברך;

אני מבקשת להבהיר את המספרים, ברשותכם. הקרן בנויה מכמה חלקים; 6 מיליון

הקרן נותנת, 84 מיליון נותן משרד החינוך, התרבות והספורט, 75 מיליון נותנים - חצי

הרשויות וחצי ההורים. זה המבנה של פעילות הקרן. 6 מיליון, כאמור, הם של הקרן

עצמה, 84-83 מילון מתקבלים מהמשרד, ולגבי ה-85 וה-75 מיליון - את זה נותנות

הרשויות וההורים.

עד סוף שנה זאת יש חוזים שיקויימו עם האנשים. מה שחסר הוא תקציב ביניים,

מספטבמר עד ינואר בשנה הבאה, שאז יחולו חקיצוצים במידה והם יחולו. מדובר על בערך

15 מיליון שקלים שאותם המשרד התחייב לכסות.

נסים מטלון;

אני רוצה קודם כל לחדד את משמעות הבעיה ומיד לאחר מכן אני אדבר על יום

לימודים ארוך ועל עניין הקשר בינו לבין קרן קרב. משמעות הבעיה היא שאם, אכן,

יהיה קיצוץ כמו שהוא מופיע בתקנה התקציבית - - -

היו"ר עמנואל זיסמן;

אנחנו נדאג לביטולה של התקנה.אנחנו מאמינים ביום לימודים ארוך ולא נסתפק בכך שהוא יחול רק על חלק קטן של

האוכלוסייה. איך אתה משתלב בנושא הזה, איך נבטל כפילויות שתיווצרנה במקומות

מסוי ימים, ואיך נמשיך באותם מקומות שבהם הקרן פועלת השנה ואשר אנחנו מקווים שהקרן

תפעל בהם גם בשנה הקרובה וגם בשנתיים הקרובות?
יש רשת שנקראת
אל המעין, שבה הילדים לומדים עד שעה שש, אולי הם יילמדו עד

שתים עשרה בלילה, זה עניינם, אבל אנחנו רוצים שהקרן תשתלב בלי לפגוע בזכויות

העובדים או באותם מקומות שהיום יום לימודים ארוך לא חל עליהם אבל הוא יחול בעתיד.

נסים מטלון;

המגמה של יום לימודים ארוך במערכת נחשבת למגמה חשובה ביותר. לא הייתי רוצה

שהקרן תעבור להיות חלק מיום לימודים ארוך. היא כן תשתלב בו ואנחנו נציע מודל

משותף לעבודה בחלק מהמקומות.

צריך לזכור שמדובר על חוק חדש שאני מקווה שהוא יצליח אבל, עדיין, יש לגבי

המימוש שלו הרבה סימני שאלה.

אני חושב שעלולה להיות פגיעה בהרבה מאד יישובים באמצעות החוק. 41 שעות לכל

היישובים משמעותן הגברת הפערים בין האוכלוסיות. היום תכנית קרב לאוכלוסיות

החלשון מוסיפה שעות על מה שיש. ברגע שלכולם יהיו 41 שעות - תהיה פגיעה קשה

ביישובים - - -
רפאל אלול
עניין כזה, ללא כל ספק, מרחיב את הפערים.
נסים מטלון
בדקתי שלושה בתי ספר שבהם הוצאנו את תכנית קרב, עשינו יישור קו של 41 שעות,

מצאנו שהם יקבלו פחות שעות מאלה שיש להם היום, ומדובר על מקומות חלשים. זאת

נקודה אחת.

נקודה שנייה - לא תהיינה שעות רוחב. אנחנו נותנים, היום, אפשרות לשעות רוחב.

אם ילד לומד מוסיקה או אמנות או תנועה או דרמה, הוא לא יכול לעשות את כל הדברים

האלה אם יש 40 תלמידים בכיתה. צריכה להיות אפשרות לפתח אוכלוסיות חלשות.

נקודה שלישית - העלות של כוח האדם המעולה, לשעה, עומדת על סדר גודל של 1700

שקלים לשנה לעומת 4000 שקלים. יותר מזה. אנחנו מצליחים לעבוד עם איכות כוח אדם

גבוהה מאד ולהביא אותה למרום הגליל, למרחבים, וזאת תהיה טעות לראות בחוק יום

לימודים ארוך תוספת שעות. זה משהו הרבה יותר משמעותי משעות. מה שחשוב זאת

האיכות, איכות הביצוע, כוח האדם, ההיענות לצרכים וכל הדברים שאנחנו מסייעים

לגביהם.

אסור לפגוע בדבר טוב שנחשב הצלחה מוכחת בכל תחום מול דבר שעדיין לא ברור

ושעדיין צפויים לו קשיים רבים.

לאורך התקופה הראשונה צריך לתת אפשרות להפעיל גם את זה וגם את זה, כאשר

אנחנו, בחלק מהיישובים, מוכנים לעשות מודל משותף עם המשרד, לא בכל הרשויות. אם

נסכן את כל היישובים - כל העבודה שעשינו תרד לטימיון.

אנחנו מוכרחים לעבוד בשיתוף פעולה אבל אנחנו רוצים שהפרוייקט יימשך.בקשר לתקנות אני מבקש לומר כי אנחנו חייבים לדעת, עד סוף חודש דצמבר, היכן

אנחנו עומדים כי כוח האדם שלנו לא קבוע. גייסנו כמעט 4 אלפים עובדים, אנשים

מצויינים, 700 מהם מורים עולים שמקבלים עבודה דרך קרן קרב, סטודנטים שזאת העבודה

היחידי; שלהם, ואנשים נוספים שאם הם לא יקבלו תשובה עד תחילת חודש ינואר - הם

י יתפזרו. לכן צריך לעשות מאמץ, עד שהתמונה תתבהר, לא לוותר על דבר כל כך מוצלח

שכבר פועל.

תכנית קרב, בנוסף לכספים שהמשרד נותן עבורה, מגייסת כפול כסף מהכסף שהיא

מקבלת מהמשרד. כאמור, המערכת מושקעת בכפול כסף. אם אני מקבל מהמשרד 80 מיליון -

מול זה אנחנו מגייסים עוד 80 מיליון. יושבים אתנו מורים, נציגי הרשויות, נציגי

קרן קרב, שכולם מוכנים לתת יד כדי להשקיע בחינוך. זאת אומרת שאם נפסיד את הכסף

הזה - נפסיד כפול כסף וצריך לחשוב גם על האספקט הזה, כולל המעורבות של ההורים שגם

עליה אסור לוותר.

יושבים כאן נציגים של חברות ושל תכניות שפיתחנו במהלך השנים, חברות הגישו

תכניות אדירות שהן בנו אותן סביב הפעילות של קרן קרב שכן אף אחד לא חשב שהקרן

תיפגע. אין תקדים לפגיעה כזאת לפעולות חינוכיות. יש קיצוצים, אפשר לפגוע

בדברים, אבל אני לא זוכר מקרה שלקחו פרוייקט, קיצצו אותו ב-50%, ועשו הכל כדי

שהוא לא ייפעל בכשנה שלאחר מכן. יש כאן משהו חמור מאד מאד לדעתי, שפוגע בחברות,

בתלמידים, במורים, פוגע בחורים ופוגע ברשויות.
אנחנו מבקשים
א' - שההחלטה תתקבל עד סוף חודש דצמבר; בי - שנוכל להפעיל את

שני הדברים - גם יום לימודים ארוך וגם את תכנית קרב; גי - אנחנו מוכנים להיכנס

למודל עבודה ניסיוני עם המשרד לגבי שיתוף פעולה במספר יישובים, לא בכל היישובים.

אנחנו מוכנים לעזור ואנחנו גם עוזרים בפועל באותם דברים שצריך לעזור, השתתפנו

בפיילוט של יום לימודים ארוך ונעשה זאת גם השנה.

היו"ר עמנואל זיסמן;

תודה. רשות הדיבור למר אהרון מעתוק.

אהרון מעתוק;

אני נמצא בין הרשויות שקיבלו גם יום לימודים ארוך וגם את קרן קרב שפועלת

אצלנו. אני, בהחלט, מצדד בהמשך קיומה של קרן קרב במתכונת הנוכחית למרות יום

הלימודים הארוך ואני אסביר את דבריי. במועצות האזוריות, כאשר רוצים לתת תכניות

העשרה לתלמידים, קשה מאד להסיע אותם בשעות אחר הצהריים למתנ"סים שנמצאים בתוך

המרכזים האזוריים. אנחנו משתדלים שהתלמידים יקבלו כל מה שאפשר לתת להם בתוך

מסגרת בית הספר כי אז כולם מקבלים, והמשפחות משלמות את ההוצאות במסגרת תשלומי

הורים.

אצלנו, במרום הגליל, כמעט 50% מהתושבים לא משלמים ארנונה בגלל מצב סוציו

אקונומי קשה אבל למרבה הפלא בבתי הספר ההורים משלמים 100% את אגרות החינוך בגלל

קרן קרב. לעומת זאת בבית ספר שלא מופעלת בו תכנית קרן קרב - רק 3 הורים מתוך 100

ומשהו תלמידים משלמים. זה, לבד, מצביע על המצב. כאשר ההורים רואים משהו בעל

איכות - הם משתתפים בעלותו בלי חוכמות.

במרום הגליל או במועצות האזוריות שנמצאות בקו העימות נותנים לילדים, בתוך בית

הספר, את הפעילות - היא חוצה את כולם לאורך ולרוחב וכולם מקבלים את אותה רמת

פעילות. אבל אם צריך להסיע את הילדים בסוף היום, בשעות אחר הצהריים, הביתה, והם

צריכים לנסוע בדרכים עוד שעה עד שהם יגיעו הביתה ולהחזיר אותם בחזרה למתנ"סים,

רבותיי, לא תהיה פעילות העשרה תרבותית חינוכית בשום פנים ואופן. נכון שיש מסגרת

של נוער שוחר דעת, אבל זאת מסגרת רק לעשירון העליון. בצורה כזאת פשוט מגדילים את

הפערים בין העשירון העליון שהוא בעל רמה יותר טובה לבין העשירון התחתון. העשירון

התחתון לא יקבל, בעצם, שום דבר, לא שעות רוחב ולא תיגבור לימודי בזמן הלימודים כי

הילדים יילמדו בכיתות של 40 ילד. הילדים החלשים יתדרדרו.ילד שזקוק להעשרה, כזה שלא מקבל בבית מוסיקה כי הוא בא מבית שההורים לא

יודעים מה זאת מוסיקה, או מה זה טיול בארץ ישראל, או כל הדברים האהרים שקרן קרב

נותנת במסגרת החינוך הפורמלי, - לא יוכל לקבל העשרה כזאת בכלל.

שמריהו בן-צור;

על פי דבריך מתקבל שמקום שיש בו יום לימודים ארוך לא צריך לקבל גם את תכנית

קרן קרב.
אהרון מעתוק
בדיוק להיפך. במסגרת יום לימודים ארוך תלמיד לא מקבל שעות העשרה אלא רק

למידה פרונטאלית.

היו"ר עמנואל זיסמן;

חבר הכנסת בן-צור, מה אתה חושב שיעשו ביום לימודים ארוך? זאת תהיה שמרטפייה

לילדים? מה, לפי דעתך, זה יום לימודים ארוך?

קרן קרב מילאה שליחות היסטורית שעוד לא הסתיימה. המדינה באה, אחרי שנים של

ויכוחים, יש חבר כנסת לשעבר ששילם בקריירה הפוליטית שלו בגלל זה, אלי דיין, מכל

מקום הנהגנו יום לימודים ארוך שיהיה מ-1 בינואר, יכול להיות שתהיינה חריקות - - -

נעמי חזן;

לא ב-1 בינואר אלא ב-1 בספטמבר.

היו"ר עמנואל זיסמן;

לא, מ-1 בינואר. את היית שותפה לחוק.

נעמי חזן;

האם מדובר על שנת הלימודים התשנ"ח?

היו"ר עמנואל זיסמן;

אנחנו לא ניתן לפגוע במה שקיים היום.

הכסף של ברונפמן ניתן כל שנה אבל עיקר הכסף בא מהמדינה וגם מהרשויות המקומיות

שנחשבות גם הן - המדינה.

מר מעתוק, אנחנו, חברי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לא ניתן לפגוע, מבחינת

הרמה, מבחינת האיכות, אבל אנחנו רוצים להגיע כדי כך שהנושא הזה לא ימומן על ידי

קרנות אלא שהמדינה תקנה לילדים את החינוך הזה. זאת המגמה. זה שהמדינה לא נתנה -

מה לעשות? כל ממשלות ישראל הניחו על שולחן הכנסת חוק לימודים חובה חינם, החובה

נשארה, אבל החינם נגמר במשך השנים. לא נתווכח, עכשיו, על השאלה מי אשם ומי לא

אשם.

מר מעתוק, כל מה שאתה אומר אתה אומר ביושר ובכנות אבל אנחנו רוצים למצוא דרך,

באופן הדרגתי, בשלבים, כדי לשלב את קרן קרב לתוך המדיניות הרשמית והמוסמכת של

משרד החינוך, התרבות והספורט. במעבר תהיינה בעיות, אנחנו יודעים זאת, אבל אם אתה

מקדש את הקרן כאילו אתה אומר שאין צורך ביום לימודים ארוך שכן השגת את שלך, - אתה

טועה. מי שלא השיג - שישיג.הקרן לא מקיפה את כל ילדי ישראל. היא צמחה, היא התרחבה, אבל היא לא מקיפה

את כולם ואילי- אנחנו רוצים שהיא תקיף את כולם.
נעמי חזן
בינתיים אם יש 50 יישובים שלא יהיו כלולים ביום לימודים ארוך - - -
היו"ר עמנואל זיסמן
מה לעשות? בזמן השר רובינשטיין לא חוקק חוק יום לימודים ארוך אלא עכשיו.

הדיון הזה צריך להדגיש שאנחנו רוצים, בכל מחיר, לממש את חוק יום לימודים

ארוך.
אהרון מעתוק
אדוני היושב ראש, במרום הגליל צריך להחיל יום לימודים ארוך ב-1 בינואר 1998.

ישבתי עם מנהלי בתי ספר אבל עד היום הם לא מצאו מורים מתאימים לצורך העניין הזה.

אי אפשר להתפשר עוד פעם על מורים סוג בי או גי. באזור קו העימות העניין הזה קשה

מאד וצריך לחשוב עליו. המורים שנמצאים במערכת פוטרו בשנה שעברה.
עמנואל זיסמן
אם אתם מדברים על השאלה: לסגור או לא לסגור את קרן קרב, זה, פשוט, עיוות של

הצגת הנושא. אני עשיתי שיעורי בית שכן לפני כמה ימים כאשר דיברנו על הנושא - גם

אני הזדעזעתי שמתכוונים לסגור מפעל כזה. לא הבנתי מה השר רוצה לעשות. בינתיים

בדקתי את הנושא והגעתי למסקנה שצריך למצוא דרך לא לגעת כהוא זה בקרן, יחד עם זאת

צריך להשתלב במערכת שכן אם הדבר הזה לא יעשה - הקרן לא תוכל להחזיק מעמד, אלא אם

כן ברונפמן רוצה לשאת, לבדו, בהוצאות. אדרבא, יש קרנות כאלה.

הגישה לעניין הזה צריכה להיות קונסטרוקטיבית. היא לא יכולה להיות כזאת שיש

קרן ואנחנו נעשה הכל כדי לשמור עליה. לא. הקרן לא תיפגע, אנחנו נעשה הכל כדי

שהיא לא תיפגע, אבל נעשה את הדרך בשלבים ואם ב-1 בינואר י יתברר לנו שמה שהובטח

בחדר הזה לא מתבצע - נפגע עוד פחות בקרן. השילוב יהיה אז עוד יותר איטי.

רשות הדיבור למר שלמה שרפי.
שלמה שרפי
אני מנהל המחלקה לחינוך במועצה האזורית מרחבים וככזה אני רוצה להגיד לחברים

הנכבדים שיושבים כאן שהיה יום לימודים ארוך שקראו לו: יולא, הייתי שותף לו ותפסתי

חלק נכבד ממנו כמנהל בית ספר. מהיולא הזה שמדינת ישראל הקדישה לו הרבה כספים לא

צומצמו הפערים.

העניין העיקרי שאני רוצה להתמקד בו הוא כוח האדם. אם היו אומרים שמשרד

החינוך, התרבות והספורט מאמץ את קרן קרב כמודל עבודה, דעתנו היתה נחה.

אדוני היושב ראש, המועצה האזורית מרחבים משתרעת על חצי מיליון קילומטר, היא

כוללת 15 מושבים, וגיליתי שיש לי אפשרות לבנות קונסרבטוריון לילדים שלנו רק בזכות

הקרן הזאת. היה לנו יום לימודים ארוך, היו לנו תקציבים, לא יכולנו לגייס מורים

כיוון שהיתה לנו מחוייבות למורים קיימים והמורים הקיימים לא נמדדו ולא שובצו על

פי קריטריונים של התאמה או מקצועיות. הם לא נמדדו על פי כישורים מקצועיים אלא

המפקח אמר שצריך לשבץ אותם עם סדר עדיפויות שלא תאם את הצרכים של בתי הספר.רבותיי, יום לימודים ארוך לא ייפתור את הבעיה של התלמידים שלנו בפריפריה כי

לא נקבל לא מוסיקה, לא אמנות, לא תיאטרון ולא שום דבר אחר. מודל העבודה של קרן

קרב הוא מודל של שיתוף פעולה - - -
ראובן ריבלין
אם משרד החינוך, התרבות והספורט יאמץ את המודל של קרן קרב - - -
אהרון מעתוק
זאת הבעיה, חבר הכנסת ריבלין.

אדוני היושב ראש, אני מדבר כאן בשם אותם ילדים שאני מסיע יום יום, שעה שעה,

עבור כל פעילות. הילדים שלנו נוסעים שעה לכיוון אחד כדי להגיע לפעילות. אני

מבקש אתכם לחשוב פעמיים, שכן קרן קרב היא נקודת אור בשבילנו. אני לא אומר שצריך

לעצום את העיניים אלא מבקש שתחשבו על הילדים שנמצאים בפריפריה.

היו"ר עמנואל זיסמן;

תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת רפאל אלול.

רפאל אלול;

אני מודה שהצצתי ו נפגעתי מכל מה שקשור לנושא שהונח על סדר יומה של הוועדה

הזאת. לפני 6 שנים נכנסנו לפרוייקט ניסיוני שמזכרת בתיה היתה כלולה בו ואני רוצה

לומר לכם שבמזכרת בתיה הונהג יום לימודים ארוך לפני 6 שנים תודות לקרן קרב. אם

תשאלו אותי איזה מודל הייתי רוצה עבור יום לימודים ארוך כי אז הייתי אומר לכם שאת

המודל של קרן קרב.

דיברתי עם השר המר והבנתי ממנו שהוא יידאג להחזיר 20 מיליון שקל מהקיצוץ - -
זמירה מברך
תבוא עליו ברכה.

רפאל אלול;

אלא מה? אני רוצה לנתק את השאלה הפוליטית ולעבור לעניין המעשי - - -

דליה איציק;

איזו שאלה פוליטית?

רפאל אלול;

להערכתי יש הנחתה של השר - - -

שמריהו בן-צור;

זה לא עניין פוליטי.
קריאה
אל תעשה מזה אתה שאלה פוליטית.רפאל אלול;

חינוך זה עניין של תהליך. להתקדם בחינוך זה עניין של תהליך אבל גם נסיגה

בחינוך קשורה בתהליך. אי אפשר להגיד: רבותיי, אני חותך, תשברו את הראש.

ל-50 יישובים אין פיתרון לכן צריך לומר שלאותם 50 יישובים ימשיכו לתת את

תכנית קרן קרב.

כל הוויכוח של השבוע האחרון שנסב סביב נושא הבריאות קשור לרצון שההורים

י ישתתפו בתשלום מס הבריאות - - -
ראובן ריבלין
אתה מאמין שהאנשים י יתבקשו לצאת מהעניין הזה של יום לימודים ארוך כדי להישאר

בקרן קרב?

רפאל אלול;

מה עושה הממשלה? יש לה בעיה של 160 מיליון שקלים. ברגע שהיא מקצצת,

אוטומטית הקיצוץ כפול כי גם ההורים לא ישלמו לכן אני אומר שבמעגל יחסרו 160

מיליון שקלים ולא 80 מיליון שקלים.

דבר נוסף; מדובר על שיעורי העשרה שאין סיכוי שהילדים יקבלו אותם במסגרת

אחרת. במזכרת בתיה, לדוגמה, החלטנו ללמד את הילדים נגינה באורגנית. הדבר הזה

גרם לכך שבית הספר פתח חוגים למוסיקה בצורה מדהימה, הכל באמצעות הקרן הזאת. מה

שאני מנסה לומר לכם הוא שדברים כאלה לא ייתקיימו אם לא יהיה יום לימודים ארוך.

אני מבקש; אי - שהיישובים לא ייפגעו, שלא ייגרם להם נזק, בי - שאותה ועדה

תלווה את כל הפרוייקט; גי - אין טעם לעשות, כרגע, קיצוץ כיוון שב-1 בינואר לא

יהיה יום לימודים ארוך. אין אפשרות להפעיל זאת. זה בלתי אפשרי. לכן אני מבקש

שתקחו את קרן קרב, תקימו יחד אתה ועדה משותפת ותעבדו על הפרוייקט.

אני יודע שבשבוע הבא הוועדה הזאת תדון בקיצוץ אחר ולכן אני שואל; מה המשרד

עושה? - כואב לי הלב כשאני חושב על זה. באותם מקומות חלשים, במקום שניתן להם

תיגבור, מקצצים קיצוץ אחר קיצוץ שפוגע באותן שכבות חלשות. אני מבקש שתחשבו

פעמיים קודם שאתם מחליטים על כך. תודה.

היו"ר עמנואל זיסמן;

תודה לך. רשות הדיבור למר מאיר קראוס.

מאיר קראוס;

ברשותכם אני מבקש לומר כמה מילים על מה שמתרחש בירושלים באמצעות קרן קרב.

הקרן הזאת פועלת בירושלים ב-18 בתי ספר וב-60 גני ילדים, כולם באזורי מצוקה, עבור

ילדים נזקקים. התכנית מקיפה כ-9 אלפים ילד והיקיפה בעיר, גם בבתי הספר וגם בגני

הילדים, עומד על קרוב ל-6 מיליון שקלים. כמיליון לגני הילדים ובערך כ-5 מיליון

לבתי הספר, כאשר באמצעות הכסף הזה אנחנו מפעילים בבתי הספר מעל אלפיים שעות תוספת

לתכנית הלימודים הרגילה.

בבתי הספר התכנית של קרן קרב היא חלק אינטגראלי מתכנית הלימודים היום יומית

של בית הספר ואני מבקש לגעת במספר מאפיינים שלה - - -ראובן ריבלין;

כשיש שתי מערכות חינוך, איות של הקרן והשנייה של משרד החינוך, התרבות והספורט?
מאיר קראוס
אני אדבר אליכם במשקפיים של התלמידים וגם מנקודת ראות מנהל בית ספר. קודם כל

לגבי המאפיינים של הפעולה - א' - זה אהד התהומים הבלעדיים, עדיין, לצערנו, שיש

בהם אוטונומיה משמעותית למנהלי בתי הספר. יש להם יכולת לקבוע, באמצעות צוות

היגוי ששותפים בו גם מורים, את ההעשרה הניתנת לתלמידים בבית הספר ומתוקף כך גם

להטביע איזשהו הותם על הפעילות הבית ספרית, דבר השוב מאד. כולנו יודעים שאנחנו

מדברים הרבה מאד על ניהול עצמי ועל הענקת אוטונומיה למנהלים וכן הלאה. זה אחד

התחומים שבהם יש למנהל, באופן אמיתי, תקציב מוגדר ואגב כך ההגדרה בירושלים היא

700 שקל פר תלמיד כשהכסף הזה ניתן נטו לבית הספר. זאת אומרת שהתקורות אינן עלינו

וכל הכסף עובר ישירות כתקציב למנהל בית הספר כדי לתכנן את הפעילות שלו, דבר חשוב

ביותר.

לצד האוטונומיה הזאת יש הנחיה של רכזים של קרן קרב ואני רוצה לומר שאינני

יודע במה כוחו של מר נסים מטלון אבל בירושלים כל הרכזים הם אנשים מעולים עם יכולת

בלתי רגילה של הנחיה וליווי באופן כזה שהם מלווים את כל החשיבה, התכנון והביצוע

של המנהלים כך שהעבודה שנעשית נחשבת ליוצאת מן הכלל.

התכנים הם תכנים של העשרה שאינם ניתנים על ידי המערכת הפורמלית וזה הוזכר כבר

במהלך הישיבה.

יש עוד שני מרכיבים שהוזכרו בישיבה ואשר ברצוני לחדד אותם. 1 - מעורבות של

הורים. עסקנו הרבה שנים בשאלה של מעורבות הורים, התערבות הורים וכן הלאה, פה יש

כיוון קונסטרוקטיבי מאד למשאבים ולאנרגיות של ההורים לתרום את חלקם למערכת ההינוך

ובבתי הספר שבהם התכנית מופעלת ההורים משולבים והשילוב הזה מקרין לא רק לגבי

תכנית קרב אלא גם לגבי היבטים נוספים של בית הספר וכאן נכנסת לתמונה גם המעורבות

של הרשויות לא רק מבחינה כספית. אני חושש מאד, זה דבר שיהיה צריך לעשות אותו

בזהירות מירבית כי כולם מברכים על הפעלת יום חינוך ארוך, שלא תחיה נסיגה במשאבים

שהרשויות יעמידו לרשות מערכת החינוך. אנחנו צריכים להיזהר מאד מאד שהגדלת תקציב

המדינה באמצעות יום חינוך ארוך, לא תביא לכך שהרשויות יגידו שהן צריכות להוציא את

הכסף על כבישים, מדרכות, תברואה ועוד, וייקחו את הכסף. כשבאה תכנית כזאת עם

הנחיה כזאת, עם ליווי כזה, עם מטשינג כזה - הרשויות מתגייסות - - -
נעמי חזן
אתם ערוכים מ-1 בינואר לקראת יום לימודים ארוך ל-9 אלפים תלמידים שמשתתפים

בתכנית קרן קרב?

מאיר קראוס;

אני רוצה לעבור קודם כל לשאלה של יום חינוך ארוך ולאפשרות של שילוב קרן קרב.

בהמשך לשאלתה של חברת הכנסת חזן אני מבקש לומר שיש עוד מספר סימני שאלה שצריכים

להתבהר לגבי יום חינוך ארוך הן בהיקף שעות התקן שמעמידים לרשות התכנית הזאת והן

בשאלת התקציב הלוגיסטי כיוון שלרשויות, עדיין, לא ניתנה התשובה המספקת להפעלת

העניין הזה. לכן יש כמה וכמה שאלות. בירושלים נבחרו 12 בתי ספר שאינם, בהכרח,

חופפים את תכנית קרב, ואני סבור שאנחנו נמצאים בשלב מאד מאד מוקדם של יום חינוך

ארוך שלקחת מערכת כל כך משמעותית שפועלת באופן כל כך מוצלח ולהגיד לה בשלב הזה

למצוא את החיבור - זה, עדיין, מוקדם.
נעמי חזן
אני מודה לך מאד על כנות דבריך.

מאיר קראוס;

אני רוצה לומר עוד כמה מילים. אני סבור שהארכת יום הלימודים יכול לאפשר

שילוב אבל צריך לזכור שבגלל אופי התכנית, ההעשרה והתכנים הספציפיים, חלק לא מבוטל

מושקע בשעות רוחב לכן אם הארכת יום הלימודים תמחק את כל שעות הרוחב - אני לא חושב

שיהיה מנהל שיוכל להסתדר גם בלי קשר לתכנית קרב, לכן גם את המינון של השילוב צריך

לעשות בצורה חכמה. תודה.

היו"ר עמנואל זיסמן;

תודה לך. רשות הדיבור לחברת הכנסת דליה איציק.

דליה איציק;

אדוני היושב ראש, חברים, על רקע הדברים שאנחנו קוראים בעתונות אני מבקשת

לשלוח מכאן, מוועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ברכת החלמה שלמה לשר.

ארגוני המורים מאיימים שוב בהשבתה והם אומרים שאם לא יושג כסף ב-1 בינואר לא

יהיה יום לימודים ארוך, אני טוענת שאי אפשר שיהיה יום לימודים ארוך ומי שמכיר את

מבנה מערכת החינוך יודע שאי אפשר לכפות על מורה להגדיל את שעות הלימוד שלו. מה

יגידו למורה, לדוגמה? עד עכשיו לימדת 27 שעות ומרגע זה תעבוד 30 שעות? חסרים 18

אלף מורים במערכת.

את מי ששואל אותי, היום, אם יאריכו את יום הלימודים אני שואלת: מאיפה יגיעו

המורים? זה לא רציני, משר יודע את זה, המשרד יודע את זה, זאת הבטחת שווא כדי

להדוף בעיות אחרות ואני מציעה שאזהרתי בעניין הזה תישמע.

אדוני היושב ראש, אני מבקשת, ברשותך, לנסות לתעל את הדיון קצת לכיוון אחר.

כוחה של התכנית נמצאת בגמישותה, כוחה של התכנית הזאת היא בהשבחתה, כוחה של התכנית

הזאת היא בכוח האדם. כשמכניסים מורה חדש למערכת, מה המורים אומרים? סוג אי וסוג

בי של מורים? ארגוני המורים קלטו את המסר שיש בזה, שהוא מסר בעייתי מבחינת הפיכת

המורים לשני חדרי מורים, למרות זאת, בגלל שהם ראו לנגד עיניהם את החינוך ולא רק

את המורה, הם הסכימו להכניס את התכנית.

אני לא מתלהבת מיום לימודים ארוך, היושב ראש חבר הכנסת זיסמן יודע זאת,

בעניין זה מפלגת העבודה קיימה דיונים קשים מאד, זה אותו דבר מאותו דבר עם אותם

מורים - - -

ראובן ריבלין;

זאת הממשלה שלנו ש - - -
דליה איציק
הממשלה שלך כמו הממשלה שלי כנראה לא תקיים זאת ואני מקווה שדווקה את זיז היא

לא תקיים ושדברים אחרים היא כן תקיים.

אני חושבת שהיה צריך לדבר על דברים אחרים, על חתכי רוחב. אין שום טעם שנישאר

עד שעה ארבע או עד חמש בכיתות לא כיתות, במספר תלמידים ענק כאשר אי אפשר בכלל

להגיע לילד והנה באה תכנית שאומרת: אני לוקחת תלמידים ומוכנה לטפח אותם ולצבוע אתבית הספר בתעודת הזיהוי של עצמו. איפה אתה יכול להרשות לעצמך דבר כזה? בירושלים

עשו עיר מנגנת. איפה, בכלל, מעיר ענייה כל כך מישהו היה יכול לדבר על דבר כזה?

זה היה נראה לנו חלום באספמיה כאשר התחילו עם התכנית הזאת.

בא איש עשיר ומשקיע 20 מיליון דולר - - -

נעמי חזן;

בשנה.

דליה איציק;

מה אתם אומרים על ה-20 מיליון דולר? קודם כל אני רוצה שתדעי, חברת הכנסת

חזן, שבחודשים האחרונים היה בכלל סימן שאלה על התכנית מצד משרד החינוך, התרבות

והספורט ולא בכדי אנשים נזעקו. אחר כך הפנמתם את הפוטנציאל והחלטתם שאולי אתם

עושים טעות, אבל עצם זה שסימנתם סימן שאלה או סימן קריאה על התכנית - יש בזה בעיה

באי הבנת הקונספט של התכנית הזאת - - -
זמירה מברך
עצם העובדה שלמדנו - יש בה שיפור, נכון?

דליה איציק;

אני, במקומך, לא הייתי עינה על השאלה הזאת בזחיחות דעת כזאת כיוון שעצם זה

ששמתם סימן שאלה על התכנית- עשיתם רע לתכנית.

ניתחו את האקלים החברתי, החינוכי, של בית הספר, לקחו את בתי הספר הכי קשים

שיש במדינת ישראל ואתם יודעים איזה מורים הולכים ללמד בבתי הספר האלה. כולנו

יודעים מי הולך לשם. לקחו לבתי הספר את כוח האדם הכי טוב, צ'יפרו אותו בעוד כמה

גרושים, וכולנו יודעים שמורה טוב הוא מורה לחיים וגם מורה רע הוא מורה לחיים.

המורים שהולכים לשם הם מהסלטא ושמנא של החברה הישראלית וגם על זה צריך לדבר

ביושר.

מה אתם אומרים? נניח שיהיה יום לימודים ארוך, אז מה, הגיעו ימות המשיח וכבר

לא צריך את הכסף הזה? תבואו יחד עם החברים האלה, שבו אתם, תראו לאן מתעיילים את

הכסף, אבל מה אתם אומרים? זה פשוט לא יאמן. הדיון הזה הוא דיון מעליב לכל מי

שמכיר את התכנית הזאת. זאת אחת מהתכניות הטובות שקמו למדינת ישראל. חשבתי

שתקראו לנו לתת לה פרס.

אני מציעה לגנוז, מיד, את הרעיון. יום לימודים ארוך ב-1 בינואר לא יהיה משום

כך הדיון הזה מיותר. יתרה מזאת, אדוני היושב ראש, אני מבקשת את השפעתך במשרד

החינוך, התרבות והספורט; אי - להוריד את הנושא של קיצוץ או חיסול התכנית. אם

וכאשר יהיה יום לימודים ארוך יהיה אפשר לשבת ולבדוק איך לאזן את הדברים. 20

מיליון דולר הם, ודאי, לא דבר מיותר במערכת החינוך.

היו"ר עמנואל זיסמן;

תודה. אני אתן לרובכם את רשות הדיבור למרות שיש לי כבר הצעת סיכום - - -

זאב בוים;

אתה רוצה לסיים, עכשיו, את הדיון?
היו"ר עמנואל זיסמן
לא.

קריאה;

כדאי לשמוע גם את המנהלים.

היו"ר עמנואל זיסמן;

נשמע את כולם. מה אני מבין? אני מבין שצריך להפגיש את הצדדים, לתת להם

12-10 יום, לא לחכות עד ה-31 בחודש, על מנת שתהיה ישיבה רצינית, ממושכת, בין

הצדדים כדי להביא לנו תכנית שתענה על השאלה איך משתלבים - - -

שמריהו בן-צור;

לא ישבתם?
היו"ר עמנואל זיסמן
כדי לחזק את המגמה הזאת - נמשיך את הדיון. רשות הדיבור למר שלמה ישי.

שלמה ישי;

אני נציג הסתדרות המורים ואני רוצה לומר לכם כי התלבטנו לגבי קרן קרב, היו

לנו דילמות שחברת הכנסת דליה איציק הזכירה, מכל מקום הגענו למסקנה שרצוי להיכנס

למשא ומתן עם הקרן, נכנסנו למשא ומתן עם הקרן עוד בשנת 1993 והגענו גם כדי הסכם

לגבי צורת העסקת המורים, צורת העסקת המדריכים, כי ראינו לנגד עינינו שני דברים
חשובים
1 - את עניין העסקת המורים עולים; 2 - את עניין תוספת ההעשרה למערכת

החינוך, דבר שהיה חסר מאד באותה תקופה, במערכת החינוך.

ברור שגם בתוספת השולית של מורים נוספים בתוך המערכת שיירצו להוסיף שעות

עבודה ולהגדיל את משרתם במסגרת הקרן, יש כ-700-600 מורים כאלה כולל מנהלי בתי

ספר, ראינו ברכה אבל רצינו שהדבר הזה יעשה במסגרת הסכם. שמחנו אז, עוד ב-1993,

שהצלחנו להגיע כדי הסכם עם הקרן למרות כל הבעיות שהתעוררו. אם הגענו להסכם זה רק

בגלל שאנחנו סבורים שהקרן עושה עבודה טובה.

בכל מה שקשור לשילוב בין יוח"א לבין הקרן - - -
זמירה מברד
אתם תתמכו בהסכם הזה גם הלאה?
שלמה ישי
ודאי. חידשנו את ההסכם לפני שנתיים, אם זכרוני איננו מטעה אותי הוא היה ל-3

שנים, והוא אמור להיות מחודש בעוד כשנה באותם תנאים. אנחנו, בהחלט, נחדש

אותו - - -

דליה איציק;

זאת שאלה שאף פעם לא שואלים את ארגוני המורים.
שלמה ישי
בקשר ליוח"א אני מבקש להדגיש כי הייתי בפרוייקט הזה בשנת 1992 באותם

יישובים וגם אז התקבלה החלטה, בסביבות החודשים ספטמבר אוקטובר, שפרוייקט יוח"א

יתחיל ב-1 בינואר בשנה שלאחר מכן. הייתי גם חבר בוועדת אדלר במשך שנה וחצי

וככזה אני מבקש לומר לכם שני דברים; אי - ביוח"א, גם לפי התכנית הקיימת, לא

יהיו שעות רוחב ואני חושש מאד שאפילו חלק מהשעות הקיימות היום במערכת כשעות

רוחב, אני מקווה שזה לא יעשה, אני לא רוצה להכניס כמה רעיונות למוחו של משרד

החינוך, התרבות והספורט, אבל חוזר ואומר שאני מקווה שזה לא יעשה, שאותן שעות

שהן היום שעות רוחב - "ינוצלו" להארכת יום הלימודים.

דבר שני; כשעלה הרעיון של יום לימודים ארוך בוועדת אדלר ואחר כך רצו

להעביר את כל המערכת ליום לימודים ארוך, נשאלה שאלה איך מצמצמים את הפערים

ונותנים לכולם את אותו הדבר? אם מעבירים את כל המערכת ל-41 שעות - יכול להיות

שעוזרים לחלשים אבל עוזרים, באותה מידה, גם לחזקים וכך לא מצמצמים את הפער.

במקרה הטוב הפער נשאר. במקרה הגרוע - הפער גדל מפני שהתלמידים הטובים יידעו

לנצל היטב את תוספת השעות, התלמידים החלשים ינצלו אותן פחות וכפי שאמרתי -

במקרר; הטוב הפער יישאר ובמקרה הגרוע - הוא י יתרחב. לצמצם פערים כשנותנים

לכולם את אותו הדבר זה לא דבר אפשרי לכן אנחנו סבורים שזה המקום וזה התפקיד של

תכנית קרן קרב. ברור שצריך למצוא את הדרך לשלב אותה במסגרת יום לימודים ארוך,

ברור שצריך למצוא את הדרך להפעיל אותה, אבל צריך לנצל את המשאבים שלה, צריך

לנצל את הניסיון שלה, צריך לנצל את הכשרונות שלה, צריך לנצל את הכוחות שיש בה,

הכל על מנת שהיא תמשיך לפעול במערכת.

מכאן אני עובר ליום לימודים ארוך. רבותיי, אינני מאמין שב-1 בינואר 1998

יהיה יום לימודים ארוך ולו בבית ספר אחד. אני לא מדבר על בית ספר מסויים פה

או על בית ספר מסויים שם שעושה את זה שלא בסיכום אתנו או שלא בהסכמה אתנו.

אנחנו נמצאים במשא ומתן עם המשרד, יש בעיות קשות, אובייקטיביות, אנחנו

בהסתדרות המורים מדגישים שאנחנו בעד יום לימודים ארוך, אנחנו רוצים לעודד אותו

ואנרונו מעוניינים שהוא יתקיים.

אני מבקש להזכיר לוועדה בהזדמנות הזאת של הדברים שעוד לפני כמה שנים

הסתדרות המורים ערכה קמפיין רציני מאד למען יום לימודים ארוך בתקציבה ובכוחות

שלה. אנחנו בעד יום לימודים ארוך אבל לא כפי שמתכננים אותו - ללחוץ על כפתור

וב-1 בינואר 1998 יהיה יום לימודים ארוך.
היו"ר עמנואל זיסמן
תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת ראובן ריבלין.
ראובן ריבלין
אדוני היושב ראש, הרושם שמתקבל שבעוד שבמקומות רבים בארץ הבשורה של יום

לימודים ארוך היא בשורה גדולה, שאלה אם היא תקויים, לא על כך מתקיים הדיון

כאן, מכל מקום זאת בשורה גדולה שמבשרת קידמה אדירה אבל במערכת החינוך בארץ יש

מקומות שהבשורה הזאת הופכת להיות בשורת איוב שכן ברור ששתי מערכות חינוך לא

תפעלנה כיוון שיהיה כסף רק למערכת אחת.

השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כאשר נידבר עם משרד החינוך, התרבות

והספורט היא כזאת. אם יש תכנית כל כך מוצלחת, ואני מבין שיש בה גם הרבה

יוקרה, כל הכבוד לברונפמן שמקדיש 2 מיליון דולר לשנה, 2 מיליון דולר לשנה

נחשבים הרבה כסף, ולא צריך לדבר על 20 מיליון דולר כיוון שכל שנה נחשבת לשנת

חינוך. 7 מיליון דולר מתוך 90 מיליון - - -שמריהו בן-צור;

יותר; מתוך 150 מיליון.
היו"ר עמנואל זיסמן
מתוך 160 מיליון.
ראובן ריבלין
5% מתוך התקציב של קרן קרב. אפילו שר החינוך, התרבות והספורט, לא רק שר
האוצר, יגיד
אם אני נותן הכל - מדוע הקרן לוקחת לעצמה את כל התהילה? תהיה

ברוכה הקרן ויהיה ברוך ברונפמן על כך שהוא יזם אותה והביא אותנו לכלל מצב

שאנחנו יכולים להפעיל אותה.

אם תכנית הלימודים של הקרן מוצלחת, היא תכנית לרוחב, היא דבר שצריך ללמוד

ממנו, להפעיל אותו, שכן לא היו מכניסים ילדים לתכנית של יום לימודים ארוך בגלל

שאין להם מקום בבית או כי אנחנו רוצים לשמש שמרטפייה. יש כוונה ויש עומק

מאחורי יום לימודים ארוך ולא רק שאלה של זמן.

חברת הכנסת דליה איציק צודקת שכן יש מקומות שבהם להחזיק ילדים 3 שעות

במבנים שאנחנו מכירים אותם זה דבר לא מתקבל על הדעת אז מה, נחזיק אותם באותם

מבנים 8 שעות? כמובן שצריכה להיות תכנית מתחדשת ומחודשת לגבי כל הנושא שנקרא:

יום לימודים ארוך. אני חשבתי שקרן קרב צריכה להשתלב בתכנית הזאת ובוודאי

שתהיה בעיה עם ארגוני המורים כאשר נשאלת השאלה לגבי מי שאינם נמצאים בתוך

ארגוני המורים והם פועלים בקרן קרב איך הם יישתלבו בתוך יום לימודים ארוך?

יהיו מקומות שבהם המשרד יתקצב את יום הלימודים הארוך ובהם פועלת גם קרן קרב.

אני מציע קודם כל שמשרד החינוך, התרבות והספורט לא יפגע כהוא זה בקרן
קרב. אנחנו נוהגים לומר
חדש מפני ישן תוציאו אבל אין לנו, עדיין, חדש, אין

הספק מוציא מידי הוודאי, הוודאי הוא קרן קרב וקרן קרב מעדיפה מתקנת, כיוון

שיש, פה, העדפה מתקנת, לא אפליה מתקנת אלא העדפה מתקנת של ילדים שכל כך זקוקים

לתרומה של הקרן הזאת.

אם נביא היום "בשורה" שהיא בבחינת אסון לכל אותם מקומות שבהן הקרן פועלת

- נעשה דבר איום ונורא ואני מבין שברוח זאת יושב ראש ועדת החינוך והתרבות של

הכנסת גם ניסח את הצעת הסיכום שלו.
היו"ר עמנואל זיסמן
בהחלט. תודה. רשות הדיבור למר דני ועקנין.
דני ועקנין
חברים נכבדים, קיים קונסנסוס, אני לא צריך לשכנע אף אחד לגבי תכנית קרן

קרב, אבל מה שאני מבקש לומר לכם הוא שבית שמש היתה הראשונה שהתחילה עם תכנית

קרן קרב
זאב בוים
לפני קריית גת?
דני ועקנין
כן. בית שמש היתה הראשונה שבה התכנית הזאת פעלה ואני יכול לומר שאנחנו

לא רק מרוצים אלא צמאים להרחיב אותה. 13 בתי ספר יסודיים ותיכוניים אצלנו ו-

52 גנים מחכים בתור כדי להיכלל בתכנית. אבל לא כדי לומר את הדברים האלה באתי

לכאן. באתי לכאן כדי לנסות לשנות את הצעת ההחלטה של יושב ראש הוועדה, שהוא

טרם דיבר עליה, ולומר שאנחנו מקדימים את העלגה לפני הסוסים.

קיבלתי רשימה לא פורמלית לגבי יום לימודים ארוך שמשמעותה הפעלת התכנית

הזאת החל מ-1 בינואר.

אם אני מקבל 25 שעות עבור בית ספר מסויים, אני מחלק את השעות האלה, מיד,

בין הכיתות. יכול להיות שבמקומות אחרים נוהגים בדבר כזה אחרת, מכל מקום כך

אנחנו נוהגים אצלנו. מה שאני מבקש לומר בהקשר הזה של הדברים הוא שאל נחטא

לנושא החשוב, שכן אנחנו עוסקים בחינוך. אני מכיר את יושב ראש ועדת החינוך

והתרבות של הכנסת ואני מבקש ממנו: אל נא נקדים את העגלה לפני הסוסים.

כולם מדברים על יום לימודים ארוך, כולנו חכמים, כולנו נבונים אבל בואו

נדבר על העניין הזה כחלוף שנה. ניתן לתכנית הזאת צ'אנס. אם יש כאן מישהו

שיודע לתרגם את העניין הזה שנקרא: יום לימודים ארוך, אני אשמח מאד אם הוא

יעזור לי כראש עיר וכמי שמחזיק בתיק החינוך שלה. אני עוד לא בקיא בפרטים, זה

דבר ראשון.

דבר שני; תקציב משרד החינוך, התרבות והספורט קוצץ בלמעלה מ-100 מיליון

שקלים לשנת 1998
שמריהו בן-צור
הלוואי.
דני ועקנין
בשבועיים האחרונים הייתי שותף לעניין החינוך בוועדת הכספים של הכנסת ושם

שמעתי את הדיווח הזה. מכל מקום כאשר שאלתי איך הקיצוץ יבוא לכלל ביטוי, אמרו

לי שזה לא כל כך משמעותי שכן מדובר על שעות מוסיקה, דרמה וכוי. זאת היתה

התשובה שקיבלתי על שאלתי, כאמור, בוועדת הכספים של הכנסת.

אם הקיצוץ יופעל רק לגבי שעות מוסיקה או דרמה וכו', מה יותר טוב מכך

שתהיה תכנית קי ימת?

אני לא רוצה לדבר על הייחודיות של התכנית שכן אצלנו, לדוגמה, לעבוד עם

הורים בשיטות שלא קיימות, אגב, יש לנו 18 בתי ספר להורים שלא באים אליהם כדי

ללמוד אנגלית או מתמטיקה אלא כיצד להיות הורים טובים יותר לילדים וזאת נחשבת

מהפכה.

אין מה לדבר על קיצוץ אף לא על שקל בודד אחד או על אגורה אחת. אני מבקש

אתכם שנדבר על זה לפחות לאחר שנה שבה יופעל יום לימודים ארוך.
היו"ר עמנואל זיסמן
תודה. רשות הדיבור למר ישראל יפת.
ישראל יפת
כאשר ביקשו אותי לעבור לאשדוד הודעתי כי התנאי שלי הוא שיהיה במקום בית

ספר ממלכתי דתי ושאלתי אם פועלת בו קרן קרב. אם כן - אמרתי שאני מוכן לעבור

לשם.

ברור שקרן קרב מכניסה הרבה מאד שינויים, לא רק בכל מה שנקרא: חוגי העשרה,

אלא שינויים פדגוגיים ושינויים בתכניות לימודים. בבית הספר שלנו, באמצעות קרן

קרב, קיימת פעילות שנבנתה בשנה שעברה והיום שני בתי הספר, הממלכתי והממלכתי

דתי, יושבים פעם בשבוע מספר שעות ומבצעים פעילות שקשורה למפגש בין תרבויות.

אילו תכנית קרן קרב לא היתה פועלת אצלנו אני לא מאמין שאחרי שנתיים הייתי

מסוגל להגיע לתלב"ס בנושא הורים.

הובלתי נושא של לימודי ארץ ישראל כיוון שהנושא הזה יקר מאד לליבי, בהוראה

משלבת, אבל, להזכירכם, יכולתי להפעיל את התכנית הזאת רק באמצעות קרן קרב. אם

כבר יש תקציב מחוץ לקרן קרב, הוא עובר דרך הרשויות ועד שהוא מגיע לבתי בספר,

אם בכלל הוא מגיע, כיוון שאנחנו יודעים באיזה מצב הרשויות נמצאות.

אם קרן קרב פועלת בבית ספרי יש לי יכולת די זמינה, כלומר אני יכול מהיום

למחר או מהיום לעוד חודש, להפעיל תכנית, אם אני משכנע את הקרן שזה הכיוון

לעבודה.

מעורבות קהילה של הורים היא דבר שאין לזלזל בו, ההורים משלמים בעד זה כסף

והם מוכנים להמשיך לשלם בעד הפרוייקט הזה כסף. הם נלחמים כדי לא לשלם את

אגרות החובר; המוטלות עליהם ודווקה בעד קרן קרב הם משלמים כסף ברצון.

בקשר לתכניות העשרה אני מבקש לומר שילדים מקבלים העשרה שהם לא היו מקבלים

אותה בשום פנים ואופן בתנאים הרגילים. יש, אמנם, במקום, מתנ"סים אבל אלה

גובים הרבה מאד כסף.

היו"ר עמנואל זיסמן;

תודה. רשות הדיבור למר עמיקם קסיר.

עמיקם קסיר;

אני מכהן כמנהל מחלקת החינוך של מעלה אדומים וככזה אני לא רוצה להמשיך

ולשבח את מעשיה של קרן קרב שכן דובר על כך כבר הרבה וכל מי שיושב כאן מבין

שזאת קרן מבורכת על כל היבטיה - - -

היו"ר עמנואל זיסמן;

האם היית נוכח בתחילת הישיבה? פתחתי ואמרתי זאת בפתח הישיבה. קראתי

החלטה מאוקטובר 1993 - - -

עמיקם קסיר;

כולם מסכימים שמדובר על קרן מבורכת על כל היבטיה.

אני מבקש להציע הצעה קונקרטית שאולי בעזרתה נוכל להתקדם ולצאת לדרך. עם

ההצעה של יום לימודים ארוך, לצערי הרב, יכולה להיות בעיה, מכל מקום איננו

אמורים להרחיב אותה ב-1 בינואר, אינני רואה איך נבצע אותה - - -
דליה איציק
למה?

עמיקם קסיר;

כיוון שאנחנו לא אוהבים לדבר על שליפות מהמותן וכאן מדובר על שליפה

מהמותן, וגם אם היא משרתת היבטים פוליטיים באלה או אחרים - ידי לא תהיה במעל

הזה. אני חושש מאד של"מגרש" הזה ייכנסו גורמים שרק יקלקלו את הדברים היפים

שנעשים.

כל אחד יודע, היום, שקשה מאד לגייס מורים טובים למערכת, קשה לבקש מהורים

להישאר עד שעה שלוש או ארבע בבית ספר, כל הדברים האלה אינם פשוטים כלל ועיקר

לכן אני טוען שאולי כדאי לקחת את כל מה שנאמר במהלך הישיבה הזאת ולהעלות

איזושהי הצעה כמיקשה אחת, שתאמר שיהיה יום לימודים ארוך, הוא ייפעל במפתחות

ועם אנשי קרן קרב, אבל יותר מזה; הרשויות המקומיות תמשכנה להשקיע את הכסף שהן

השקיעו עד היום, הורים ימשיכו להשקיע את הכסף כפי שהם השקיעו אותו עד היום ואז

אני מבטיח לכם שיהיה יום לימודים ארוך, אמיתי, לאורך ולרוחב. זה יהיה הייתרון

הגדול שלו; גם לאורך, גם לרוחב, הוא יהיה עשיר מאד, ויהיו בו כוחות הוראה,

הדרכה, שהיום רק קרן קרב יכולה לענות עליהם.
היו"ר עמנואל זיסמן
תודה. רשות הדיבור לחברת חכנסת נעמי חזן.
נעמי חזן
אני רוצה להתחיל את דבריי בציון מספר עובדות; 1 - למרות העובדה שיום

לימודים ארוך אמור להתחיל ב-1 בינואר, מכל מה ששמענו מאנשי החינוך שאמורים

להפעיל אותו - הדבר לא ייקרה. אם הוא כן ייקרה, הוא ייקרה, לצערי הרב, בצורה

שלומיאלית, לא שיטתית ולא חינוכית. 2 - עובדה שנייה - יש החלטה לגבי הקיצוץ

בכל מה שנוגע להשתתפות משרד החינוך, התרבות והספורט בתכנית קרן קרב ולמעשה

התכנית הזאת תופסק לחלוטין בתחילת חודש ספטמבר. למעשה היא תקוצץ מראש בצורה

זאת או אחרת כדי שתהיה היערכות לקראת הקיצוץ. 3 - יום לימודים ארוך, זאת

עובדה, לא מחליף את תכנית קרב וכל הניסיון להציג יום לימודים ארוך כדבר שמשביח

את תכנית קרב איננו נכון גם לא מבחינה כמותית כי יש 50 יישובים שלא ייכללו כלל

בתכנית יום לימודים ארוך אבל כלולים היום בתכנית של קרן קרב. קיוויתי שתגידו

היום שיש תכנית קרב ומעליה מוסיפים למקומות חדשים יום לימודים ארוך וגם נשביח

כך את כל המערכת. אבל לא אמרתם זאת לכן מה שיוצא הוא שיד אחת לוקחת, יד שנייה

נותנת הרבה פחות והתוצאה תהיה הפחתה אמיתית מבחינה איכותית וכמותית בתכניות

ההעשרה של החינוך במדינת ישראל. צריך לשים את הדברים על השולחן ולומר אותם

בפה מלא.

אנחנו יושבים יותר משעה וחצי וכל אחד, גם מי שמתכונן לבצע את הקיצוץ,

אומר שיש תכנית איכותית שהוכיחה את עצמה. אז איך אפשר להגיד שיש משהו טוב

ועומדים להרוס אותו? איך אנחנו, במעמד של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת,

יכולים לתת יד למעשה מהסוג הזה? אני חושבת שזאת תהיה מעילה בתפקידנו כנציגי

ציבור לקחת משהו שכולם מסכימים עליו, אגב, זה דבר נדיר במדינה הזאת שכולם

מסכימים שמדובר על תכנית משובחת, נהדרת, איכותית, מעשירה, שמאפשרת לתת הינוך

במדינת ישראל, אז איך אפשר לתת יד לקיצוצה? זה ממני והלאה. אינני מבינה

איך אפשר לעשות זאת.

אני לא אתן את ידי ואני מקווה שגם חברי הכנסת האחרים שהם חברים בוועדת

החינוך והתרבות של הכנסת לא ייתנו את ידם לקיצוצים כל הזמן. יושב ראש הוועדהעמד בחירוף נפש נגד הניסיון לבטל את האגף לתכניות לימודים. למרות האחידות

שהיתה בוועדה, האגף הזה איננו מתוקצב החל מעוד שבועיים, עומדים להרוס אותו ואם

מישהו יגיד לי אחרת - זאת תהיה בשורה עבורי.

אנחנו לא ניתן את ידנו להרס החינוך ואסור לנו לתת את ידנו להרס תכנית

איכותית מהסוג הזה.
היו"ר עמנואל זיסמן
תודה.

נסים מטלון;

אני מבקש מהיושב ראש לתת את רשות הדיבור לנציג ההורים.
היו"ר עמנואל זיסמן
לצערי לא אוכל להענות לבקשתך. הנושא מוצה, צריך לסכם אותו ואני כבר

מודיע לכם שניפגש שוב ב-29 בחודש בשעה תשע בבוקר ואז הוא יוכל לקבל את רשות

הדיבור. אם ייתברר לי שבאותו שבוע לא תהיינה ישיבות של הוועדות בגלל הדיונים

על התקציב - אני אקדים את הישיבה במספר ימים.

ועדה משותפת של משרד החינוך, התרבות והספורט, יחד אתך, בליווי צמוד

ובפיקוח שלנו - תעבוד במשך 10 ימים ותבדוק את הנושא.

רשות הדיבור למר רון נחמן.

רון נחמן;

אני יושב כאן על תקן של מי שמפעיל יום לימודים ארוך מזה 5 שנים. כל

מערכת החינוך בעיר שלי, בהתאם לתכנית שגובשה על ידי גבי שולמית אלוני, פועלת 5

ימים בשבוע, כולל יום ששי, לפי תכנית של יום לימודים ארוך בשיתוף קרן קרב.

הפעלנו את התכנית של יום לימודים ארוך בתיאום עם הסתדרות המורים על בסיס

הסכמה עם הסתדרות המורים, על בסיס שינויים שעשינו במבנים, היינו שפן ניסיונות

של התכנית הזאת ואני ממליץ לכל חבריי להיכלל בה. כל מי שייכנס אליה ייצא

נשכר.

ניסיתי להפעיל את תכניות ההעשרה באמצעות המועצה, עשינו זאת שנה אחת אבל

אחר כך באו אלינו אנשי קרן קרב ופעלו מעבר לקו הירוק, לא בתקופת ממשלת הליכוד

אלא בתקופת הממשלה הקודמת, הם זכו לקיטונות של זלזול אבל המשיכו לעבוד. אנחנו

הפסקנו את העבודה העצמית שלנו שפעלה באמצעות המועצה המקומית ובמקומה הכנסנו

לפעולה את קרן קרב.
היו"ר עמנואל זיסמן
בכל מה שקשור לחינוך אין ספק שזאת היתה ממשלה טובה. בתחום המדיני

הביטחוני היא היתה ממשלה מסוכנת.
רון נחמן
ההצעה של יושב ראש הוועדה שלא יהיה קיצוץ, שהצדדים יביאו את החינוך למצב

של מציאת פיתרון לבעיה של ה- 40 מיליון שאותם רוצים לקצץ, ואגב, אני כראש

מועצה צריך לגבות את 60% מההורים לכן אלה לא 40 מיליון אלא מדובר על פי

שניים מהסכום הזה. המכפיל הוא לא בטור אריתמטי אלא בטור גיאומטרי.

אני מציע למצוא את הפיתרון כדי שעד סוף יוני 1998 קרן קרב תוכל להמשיך

לעבוד. צריך לפתור את הבעיה בצורה של שלבים, לעבוד צעד אחר צעד, קודם כל

לאפשר קיומו של יום לימודים ארוך, אגב, הכנו את עצמנו ל-1 בינואר - - -
היו"ר עמנואל זיסמן
האם אתה יודע שמעלה אדומים בכלל לא היתה כלולה בפרוייקט הזה? משרד

החינוך, התרבות והספורט לא כלל את היישוב הזה בתכנית.

רון נחמן;

אני מברך את חברי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת על העבודה שהם השקיעו כדי

לצרף יישובים נוספים לתכנית של יום לימודים ארוך. תבורכו.

היו"ר עמנואל זיסמן;

תודה. רשות הדיבור למר משה שמעון.
שמריהו בן-צור
אדוני היושב ראש, עליי לצאת מהישיבה וקודם לכן אני מבקש לומר שאני מסכים

להצעת הסיכום שלך.
משה שמעון
אדוני היושב ראש, חברים, למעשה כל הדיון שמתנהל כאן מתנהל בהסכמה מקיר

לקיר גם בכל מה שנוגע לקרן קרב וגם בכל מה ששייך ליום לימודים ארוך. הוויכוח,

בעיקרו, נסב על בסיס כספי.

החינוך של העם היהודי נחשב ערך עליון. באמצעות החינוך אנחנו מגדלים את

דורות העתיד של המדינה ובקודש אין מורידים, יש מעלים.

אצלי בעיר, לצערי הרב, תכנית קרן קרב פועלת רק מזה 4 שנים ואני יכול

להצביע נקודתית על כל אחד מ-3 אלפי התלמידים שנהנים מהתכנית הזאת ביישוב ועל

ההתקדמות שלהם.

החברה שלנו הטרוגנית. בתי הספר בקריית מלאכי הם בתי ספר שקלטו למעלה מ-

40% עולים חדשים ואם לא היו לי שעות רוחב שהיו ניתנות לי באמצעות קרן קרב -

היינו מאבדים לדורי דורות דורות של ילדים.

חיכיתי בציפייה גדולה מאד כבר בשנה שעברה להחלת יום לימודים ארוך אבל לא

ראיתי, בשום פנים ואופן, איך הוא בא כתחליף לקרן קרב. אני לא רוצה להוסיף על

מה שחבריי אמרו על קרן קרב, אבל לקרן הזאת יש גם חשיבות חינוכית למבוגרים.

אני לא רוצה לחזור על הקושי שיש לנו לגייס את אגרות החינוך לעומת הנכונות של

ההורים להשתתף בתכנית הזאת, ועל המעורבות שלהם שכן הדברים האלה כבר הוזכרו

במהלך הדיון.לגבי מי שסקפטיים לגבי יום לימודים ארוך אני מבקש לומר ששמחתי לשמוע את

מר רון נחמן שכן אצלנו כבר מפעילים יום לימודים ארוך בקריית מלאכי, מצאנו

כיתרונות על פי הצרכים של כל בית ספר, והגמישות של קרן קרב מאפשרת לנו לתת

הדגשים, בשעות השלמה של יום לימודים ארוך, על פי הצרכים של כל תלמיד ושל כל

כיתה. מצאנו פיתרון לכיתות ה' ו-ו' - הצורך לתת להם את תקופת הגישור בינם

לבין חטיבות הביניים בכיוון התיכון, לכיתות ג' ו-ד' מצאנו הדגשים אחרים,

לכיתות אי ו-ב' שוב הדגשים אחרים ובצורה כזאת כיסינו, על ידי צוות מקומי,

ונתנו מענה מיידי לצורך של הפעלת יום לימודים ארוך לא בצורה של: שלוף. ידענו

מה עומד לקרות, הכנו את עצמנו עוד לפני שנה, התכניות היו תכניות מגירה ואני

שמח מאד על ההזדמנות שניתנת לנו, ביישובים בהם יש חברה הטרוגנית כמו קריית

מלאכי, בית שמש, קריית גת, מעלות, אר-יאל, על מנת שנוכל לקיים את החברה שלנו.

אני מקווה שבעזרת דברי יושב ראש הוועדה ודברי חבר הכנסת ריבלין, לחפש את

הדרך לשילוב בלי לפגוע בקודש בשום פנים ואופן אלא רק לקדם אותו - נצעד קדימה.
היו"ר עמנואל זיסמן
תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת בוים.
זאב בוים
אדוני היושב ראש, על פי הדברים של מספר חברי הכנסת, כפי שהם הושמעו במהלך

הישיבה הזאת, בצבעים קודרים, איך הממשלה הזאת הורסת את החינוך, אני חייב לומר

כי כל ההתקפה על יום לימודים ארוך היא התקפה פוליטית בגלל שהממשלה הזאת החליטה

על יום לימודים ארוך.

שמענו מהאנשים בשטח שאפשר להפעיל יום לימודים ארוך, נערכים להפעיל אותו,

לכן אני מציע לכם "לקפוץ לבריכה". כל הפרוייקטים הגדולים שהפעילו נעשו בצורה

בזאת גם אם לא הכל היה מאה אחוז. אני מכיר את העמדות כפי ששמעתי אותן כאן

אבל אני חושב שצריך להעמיד את הדברים על דיוקם. אסונו של יום לימודים ארוך

הוא שהממשלה הזאת החליטה עליו, בזה הדברים מתחילים וכך הם גם נגמרים.

אני קורא להסתדרות המורים ואומר לה שכמו שהיא פעלה נכון בעניין קרן קרב,

כך היא צריכה לפעול נכון ובתבונה גם לגבי הפעלת יום לימודים ארוך. גם באמצע

שנה צריך למצוא את הדרכים הנכונות, אדרבא, הסתדרות המורים תראה מה כוחה כפי

שהיא עשתה בעבר, בהפעלת תכנית חינוכית כזאת ואני מקווה מאד שהיא וארגון המורים

בכלל ישתפו פעולה בנושא הזה.

לגופה של קרן קרב. אני לא רוצח לחזור על כל התשבחות שהושמעו לזכותה של

הקרן אלא לציין שגם אם, בהתחלה, מהשתתפות של הקרן לא היתה גדולה, נכללו בה

פחות יישובים, וגם אם עשו כאן תחשיב שחלקה הולך ופוחת, אי אפשר ליטול ממנה את

העובדה שהיא זרז, היא זאת שיצרה את התנועה הזאת, את המהלך החינוכי יוצא הדופן

ששמענו עליו.

אם למשרד החינוך, התרבות והספוו-ט יש בעיה של קיצוץ - אנחנו צריכים להגיד

לו היכן לקצץ. אני מוכן להראות לו תיכן ואני רוצה את השתתפות הסתדרות המורים

בכל מה שנוגע לעניין הזה. אני מוכן כבר עכשיו לומר לכם שתיספרו כמה מפקחים יש

במערכת החינוך, תחשבו על מה שהם עושים במערכת, תשאלו את עצמכם האם צריך את

כולם, וזאת רק דוגמה אחת. יכולתי לתת לכם עוד דוגמאות כגון רבנים בבתי הספר

היסודיים - - -
דליה איציק
אתה גורם למשבר קואליציוני - - -
זאב בוים
אני לא גורם למשבר קואליציוני אלא מדבר על חינוך עכשיו. כל העניין של

הרבנים בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים מיותרים לחלוטין. או שהם יהיו

על הקן של מורים אז הם ישביחו את כוח ההוראה או שהם ייצאו מהמערכת.

יש בעיה שראשי הרשויות לא העלו אותה אבל אני נתקלתי בה. ביישובים שבהם

להורים קשה, יש הרבה הורים כאלה והתכניות נועדו בעיקר ליישובים האלה, נוצר מצב

שגם אם ההורים משתתפים ב-13% - לא כולם יכולים לעמוד בכך למרות שיש אצלם

מוטיווציה גבוהה בכיוון הזה. אז אחת משתיים; או שהם לא משלמים עבור התכנית או

שהם משלמים עבור התכנית אבל הם לא משלמים עבור דברים אחרים שהם צריכים לשלם.

בכל מקרה העניין הזה נופל על הרשות המקומית וצריך לקחת את העניין הזה בחשבון

כי ממילא לשלטון המקומי יש בעיה.

אני מציע למשרד החינוך, התרבות והספורט שיפנה תקציב פנימי. אני אצביע בעד

התקציב, לא שוברים את המסגרת ולא מעלים מסים - הכל בתוך תקציב של 20 מיליארד

שקל, אפשר למצוא את הכסף עבור כמה תכניות, הכל כדי לא לפגוע בחינוך בישראל.

היו"ר עמנואל זיסמן;

תודה. רשות הדיבור לפרופסור זמירה מברך.

זמירה מברך;

שמענו את הדברים. יום לימודים ארוך הוא מפעל מבורך מאד אבל הוא לא

שמרטפייה. זה לא בייבי סיטינג כשהילדים יושבים בבית הספר בלי לעשות שום דבר

ובמקום להיות בבית או ברחוב - הם נמצאים במסגרת בית הספר. יש תכניות, חלק מהן

אלה הן תכניות העשרה, חלק מהתכניות הן תכניות לימודים - - -

דליה איציק;

אפשר לראות את התכניות האלה? הן סודיות?

זמירה מברך;

הן לא סודיות. הן מתגבשות עכשיו.
נעמי חזן
הן קיימות או שהן אינן קיימות?

זמירה מברך;

הן נמצאות בתהליך של גיבוש.

דליה איציק;

מי יפעיל אותן?

זמירה מברך;

כיוון שכולנו רוצים איכות של כוח אדם, - איכות כוח האדם הן מילות המפתח.

שמענו על כוח האדם של קרן קרב לכן, במידת האפשר, נשלב אותו, אנחנו מכל מקוםנעשה מאמץ כדי לשלב אותו במערכת. דיברתי על כך מיד בתחילת הישיבה לכן שאלתי

את ארגון המורים אם הוא עומד מאהורי זה - - -
קר י אה
במסגרת של קרן קרב. אינני מתחייב לעשות זאת במסגרת אחרת.

זמירה מברך;

נכון שקרן קרב שימשה זרז להכנסת שינויים בפעילות ההעשרה בבתי הספר שבהם

היא פעלה, והזרז הזה הצליח.

כפי שכבר אמרתי בתחילת דבריי, יש ועדה שהורכבה מצמרת משרד החינוך, התרבות

והספורט, שיושבת על המדוכה, ומנסה לבדוק את הבעיה כדי להבין מה צריך לעשות.

היא ישבה פעם אחת עם אנשי הקרן והיא תשב אתם עוד מספר פעמים ותגבש הצעות פעולה

איך לשלב את הקרן בתוך יום לימודים ארוך.
היו"ר עמנואל זיסמן
ביום רביעי הקרוב נקיים דיון על יום לימודים ארוך, ולא במקרה קבענו זאת.

העברנו חוק ומי שחשב שהחוק הזה נחקק על מנת לעשות שרירים אופוזיציוני ים או

קואליציוניים - טעה. אני ועוד מספר חברים נהושים בדעתנו למלא אותו תוכן כדי

להתגבר על המכשולים. אני יודע שיהיו מכשולים - - -
רון נחמן
נעזור לכם.

היו"ר עמנואל זיסמן;

יכול להיות שיש מכשולים גם מבפנים, לא רק מבחוץ אבל מדינת ישראל צריכה

לשאוף ליום לימודים ארוך עם מדיניות ברורה של משרד החינוך, התרבות והספורט.

הוועדה הזאת הציבה אתגר לפני שנה וחצי, לבטל את תשלומי החובה של ההורים.

השנה הורדנו בקרוב ל-20 מיליון את ההעלאה. נבטל אותה.

לא ניתן לסגור את קרן קרב, יחד עם זאת אנחנו מבקשים שהקרן תתאים את עצמה

לשינויים ושהיא תשתלב במה שקורה בשטח. במידה ויתברר שיש השהיות או עיכובים

בתכנית יום לימודים ארוך - תהליך ההשתלבות יהיה איטי יותר, הדרגתי יותר.

דליה איציק;

לא הבנתי את דבריך.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני אסביר את עצמי. ביום רביעי נקבל דיווה על מה שקורה לגבי ה-1 בינואר.

נפעיל את כל האמצעים שעומדים לרשותנו על מנת שבאותם מקומות שאפשר להנהיג -

ינהיגו יום לימודים ארוך. אם, לדוגמה, במעלה אדומים, יהיה אפשר להנהיג יום

לימודים ארוך - נעשה זאת. כאשר הכנסתי לתכנית את מעלה אדומים בן-ציון דל אמר
לי, השר היה לידו
אתה מוסיף לי תקציב. עניתי לו: כן, אני מוסיף לך תקציב

ואתה תמצא את הדרך הנכונה. כאשר הוספנו באותו יום יישוב ערבי מהמשולש ידעתי

שמדובר על תוספת תקציב על מה שכבר תכננו במשרד החינוך, התרבות והספורט.אם לא יכולים לעמוד בעניין הזה בגלל סיבות אובייקטיביות - בבקשה, אבל אם

לא יכולים לעמוד בכך כיוון שרוצים להיות דבקים במשהו וקשה לשנות - - -
קר י אה
לא אמרתי זאת.
נעמי חזן
אולי גם בגלל שבמשרד החינוך, התרבות והספורט אין תכנית.
היו"ר עמנואל זיסמן
נבדוק את הדברים ביחד.

אם קרן קרב תפעל באותם מקומות ששם יהיה יום לימודים ארוך - השילוב שלה

יהיה מהיר יותר ומותאם יותר. באותם מקומות שלא יופעל יום לימודים ארוך -

העניין הזה יידחה.

אורך החיים של הקרן נחשב לאורך חיים ארוך. אני לא אומר שהקרן תסיים את

תפקידה תוך שנים אחדות יחד עם זאת בהיקף שהקרן הזאת עובדת - היא לא תוכל

להמשיך לעבוד.
דליה איציק
אתה שומע מה שאתה אומר?
היו"ר עמנואל ז יסמן
אם בקריית מלאכי אפשר להנהיג יום לימודים ארוך תוך שמירה על האיכות, על

המגוון, על הגיוון, על איכות המורים וכל מה שאת רוצה - - -
ראובן ריבלין
איך נדע זאת?
היו"ר עמנואל זיסמן
נבדוק את הדברים ביחד. אני מטיל על הוועדה של משרד החינוך, התרבות

והספורט, יחד עם הנהלת הקרן, לשבת כדי שהם ימציאו לנו תכנית פעולה ב-29 בחודש.

אם יהיו חילוקי דעות או לא תהיה הסכמה, נשמע על כך כאן - - -

שלמה שרפי;

הדגש צריך להיות מושם על גמישות וכוח אדם.

היו"ר עמנואל זיסמן;

מדובר על כל ההערות שהוערו במהלך הישיבה.דליה איציק;

אדוני היושב ראש, אני מקבלת את הסיכום שלך ואני רוצה לחזור עליו כדי

שתגיד לי אם הבנתי אותו נכון; הבנתי מדבריך שאתה מטיל על הגופים הרלוונטיים

לשבת, יחד עם זאת אתה צריך להגיד למשרד החינוך, התרבות והספורט, בצורה הכי

ברורה שיכולה להיות, שלא יהיו צעדים חד צדדיים.
היו"ר עמנואל זיסמן
ברור.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים