ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 09/12/1997

יישום ההסכם מיום 26.11.97 עם ארגון המורים העל-יסודיים; עיצומי הסתדרות המורים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 130

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

מיום שלישי, י' בכסלו התשנ"ח (9.12.97), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

רפי אלול

שמריהו בן-צור

יהודה לנקרי

האשם מחאמיד

וליד צאדק חאג' יחיא

ראובן ריבלין
מתמנים
שמעון הראל - מנהל כוח אדם בהוראה, משרד החינוך והתרבות

דיתי שרון - סגנית הממונה על השכר, משרד האוצר

אורי ברוש - עוזרת לסגנית הממונה על השכר, משרד האוצר

גלית מדמוני - עחרת לסגנית הממונה על השכר, משרד האוצר

אורי אוליאל - רפרנט אגף התקציבים, משרד האוצר

אברהם בן שבת- נחכ"ל הסתדרות המורים

גד דיעי - ס/ מזכ"ל הסתדרות המורים ויו"ר האגף המקצועי

אהובה נטמן - דוברת הסתדרות המורים

רן ארז - יו"ר ארגון המורים

רבקה קנריק - דוברת ארגון המורים

ברכה מציאל - יו"ר המחלקה הפרופסיונלית, ארגון המורים

ניצה בראל - יו''ר המחלקה לפדגוגיה, ארגון המורים

אבי פסקל - יו''ר מחלקת רווחה, ארגון המורים

חאלד דראושה - יו"ר המחלקה למאגרי מידע, ארגון המורים

ראובן יננרבלום - ארגון המורים

שמואל ריבלין - יו"ר המחלקה להשתלמויות, ארגון המורים

שמואל בין-עיון- ארגון המורים

רושדי חזקיה - ארגון המורים

עמרי הרמן - החברה להגנת הטבע

דנה שפיגל - מועצת תלמידים עירונית, ירושלים

הילה בן-אשר - מועצת תלמידים עירונית, ירושלים
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
אריאלה אהרון
סדר היום
1. יישום ההסכם מ- 97. ו 26.1 עם ארגון המורים העל-יסודיים.

2. עיצומי הסתדרות המורים.1. יישום ההסכם מיום 26.11.97 עם ארגון המורים העל-יסודיים.

2. עיצומי הסתדרות המורים
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות.

ועדת החינוך והתרבות בישיבתה מיום26.11.97 , הגיעה להחלטה שאיפשרה את

הפסקת שביתת ארגון המורים העל-יסודיים לגבי הפעילות החוץ בית-ספרית. אקרא לפניכם

את ההחלטות שקיבלנו בישיבה הנ"ל. קבענו את הישיבה היום כעבור שבועיים, כדי לקבל את

ההצעה של משרד החינוך והתרבות ושל ארגון המורים לגבי סמכויות המנהלים. במידה

וההצעה תתקבל, נסיים גם את המשא ומתן לגבי שכר המנהלים. כמו כן, אנחנו צריכים לשמוע

דין וחשבון, האם הוחזרו כל שעות ההוראה ואם הוחזרו כל המורים שהיו צריכים להיות

מוחזרים לפי ההסכם שנחתם ב-31 באוגוסט 1997.
ראובן ריבלין
איזה מחיר שילם משרד החינוך בתוך משרדו כדי להחזיר את אותם מורים?
היו"ר עמנואל זיסמן
ח"כ ריבלין, יש נושא אחר, שקשור בדברים שאמרת ב- 31 באוגוסט 1997, וגם הנושא

ששקלנו לגבי יום לימודים ארוך. למעשה ויתרנו מרצון על יום לימודים ארוך מתחילת שנת

הלימודים ועסקנו בכך במשך ארבעה חודשים במשרד החינוך. לפי החלטתנו, מיום 1.1.98,

צריך להיות יום לימודים ארוך, כולל שלושת התוספות שהחלטנו לגבי 53 ערים וישובים

יהודים. הגיעו אלי שמועות, שכנראה יש להן בסיס, שלא יהיה יום לימודים אתך ב- 1.1.98

בהרבה מאוד מקומות. השאלה היא מדוע לא יהיה לימודים ארוך, האם משום שאין כספים? זה

קשור בשעות ההוראה למורים. לכן אנחנו נתייחס לשלושת הדברים, ואני מקבל גם את בקשתו

של אברהם בן שבת, יו"ר הסתדרות המורים.
וליד צאדק מאגי יחיא
בזמנו, כאשר דיברנו על המיגזר הערבי, ביקשתי מהאחראי על הבינוי, מר שמחה

שניאור, שיספר לנו מה נעשה בשנים 1994,1993 ו- 1995 ואילו מועצות מקומיות סירבו או לא

ביצעו את הפרוייקט.
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו נבדוק את הנושא ונדון בו.1. יישום ההסכם מיום 26.11.97 עם ארגון המורים העל-יסודיים:

1. הפסקת העיצומים של ארגון המורים העל-יסודיים:

להלן החלטות ועדת החינוך והתרבות מיום 26.11.97. אני מבקש ליישם גם את

סעיף 5 מההודעה לעיתונות מהישיבה הנ"ל.

1. "הצדדים מסבימים בכך שייכנסו למשא ומתן מיידי, ענייני ורציני". אני מניח שהיה

משא ומתן למרות שהיתה שביתה כללית.
שמואל בן-עיון
האם היה משא ומתן?
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מניח שהיה משא ומתן, קיבלתי דיווח מרן אח וגם ממשרד החינוך והתרבות, אך

קחו בחשבון שהיתה גם שביתה כללית חסרת תקדים. מאז הקמת המדינה לא היתה שביתה

כללית שנמשכה חמישה ימים.

2. "ינוהל משא ומתן בנושא תיגמול המורים היוצאים לפעילות מחוץ לכותלי בית

הספר; התיגמול יוגדר בשעות עבודה או בכל דרך אחרת שתוסכם".

3. "ארגון המורים העל-יסודיים נענה לבקשת יושב-ראש ועדת החינוך והתרבות של

הכנסת ומודיע על הפסקת העיצומים לאלתר". סעיף זה בוצע.
ברכה מציאל
אנחנו מקיימים.
היו"ר עמנואל זיסמן
4. "משרד החינוך והתרבות וארגון המורים יביאו לוועדה עד ה-9.12.97 והיום הוא

ה-9.12.97 עמדה המקובלת על שני הצדדים בנושא סמכויות המנהלים". ידוע לי שמשרד

האוצר הסתייג בעניין הזה ואפשר לומר שגם הנציג הבכיר של משרד החינוך והתרבות, שהיה

נוכח באותה ישיבה, הסתייג גם הוא מההחלטה שלנו. לא קיבלתי את ההתנגדות וראיתי בכך

החלטה, משום שזאת היתה ההחלטה, אך זה לא מונע בעדנו מלהתקדם. הממונה על השכר

במשרד האוצר לא קיבל עמדה זו והסכים להמשיך לקיים בנושא זה משא ומתן רציני על-מנת

לסיימו בהקדם.

5. "הענזדה המוסכמת של משרד החינוך והתרבות וארגון המורים אשר תובא לישיבה

ב- 9.12.97, תובא להסכמת משרד האוצר. אם לא יסכים משרד האוצר לעמדה זו, תתמוך ועדת

החינוך והתרבות בעמדת ארגון המורים ותעשה כל שביכולתה על-מנת לממשה בתחום השכר

והסמכויות". לנושא זה הזמנתי את מנכ"ל משרד החינוך. מאחר שיש בעיה עם השר וקשה לו

להגיע לישיבוח, סיכמתי עם מנכ''ל משרד החינוך שאם תיווצר בעיה כל שהיא בישיבת

הוועדה היום, הוא יגיע מיד משום שהדיון מאוד חשוב ורציני. הפסקת העיצומים היתה דבר

מבורך ביותר, שהתקבל באהדה והערכה בקרב שכבות רחבות של הציבור. אני מודה לצדדים

שהגיעו לידי כך ואין בכוונתינו, חברי ועדת החינוך והתרבות, לאפשר את חידוש העיצומים.

אנחנו רוצים לקיים את מה שסיכמנו, לכן חשבתי שמנכ"ל משרד החינוך - למרות שהוא עובד

מעבר לתפקידו כמנכ"ל - היה צריך להיות כאן, אך אני מקווה שלא יהיה צורך בכך.
שמעון הראל
לגבי הסעיף שמדבר על הנושא של תפקידי המנהל, יש סיכום בין רן את לבין המנהל

הכללי של משרד החינוך והתרבות.
היו"ר עמנואל זיסמן
קרא והסבר לחברי הוועדה בבקשה.
שמעוו הראל
"סמכות המנהל תכלול חוות דעת על טיב עבודת המורה. במקרה של חוות דעת

שלילית והמלצה על הפסקת עבודה מטעמים פדגוגיים, תידרש חוות דעת נוספת של המפקח.

היתה תוות הדעת של המפקח שלילית ואף היא מלווה בהמלצה להפסקת עבודה של המורה,

תימסר על כך הודעה לארגון הפרופסיונלי והצדדים יפעלו בהתאם לנהלים המקובלים כולל

זימון ועדה פריטטית. ניתן לסיים הליו זה כשנת לימודים אחת בהסכמת הצדדים".
אברהם בן-שבת
אני מקווה שאתה לא מדבר בשם הסתדרות המורים.
שמעוו הראל
כרגע אמרתי שהיתה הסכמה בין המנהל הכללי של משרד החינוך לבין יושב-ראש

ארגון המורים העל-יסודיים.

לגבי הסעיף שמדבר על המשא ומתן: התנהל משא ומתן, היחידה להסכמי שכר במשרד

האוצר הציעה הצעה - אני מבקש שגב' דיתי שרון תפרט יותר בעניין הזה. המשא ומתן התנהל

בנוכחות ארגון המורים העל-יסודיים ונציגי הסתדרות המורים. לפי הבנתי שני הארגונים לא

קיבלו את ההצעה, ונראה לי שאפשר להמשיך במשא ומתן כדי להגיע להסכמה.
היו"ר עמנואל זיסמו
תודה רבה למר שמעון הראל, דיתי שרון בבקשה.
דיתי שרוו
בהמשך לישיבת ועדת החינוך והתרבות מיום 26.11.97, נכנסנו למשא ומתן עם ארגוני

המורים. הצענו להם הצעה של הכפלת הסכום. הצעה זו כרוכה בעלויות גבוהות. ברצוני

להזכיר לכולם שהסכמי השכר של שנת 1993 ושל שנת 1996 היו מאוד נדיבים. ההצעה שלנו

היא הכפלת הסכום. במשאיס ומתנים שאני ניהלתי אני לא זוכרת שהציעו להכפיל את מה

שהיה קודם לכן. ברצוני להזכיר שאנו נמצאים ערב הסכמי השכר.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מבקש שתתרגמי לנו את זה בכמה דוגמאות, מה זאת הכפלה?
דיתי שרוו
הכפלה מ-53 שקלים לשעה ל-106 שקלים לשעה בגין טיול עם לינה.
היו"ר עמנואל זיסמן
מאיזו שנה הם מקבלים 53 שקלים?
דיתי שרוו
משנת 1989. כל פעם שיש תוספת יוקר זה מתעדכן.
היו"ר עמנואל זיסמן
מה היה הסכום לפני?
זיתי שרוו
לפני כן הוא היה 35 שקלים. ברצוני להזכיר שאנחנו נמצאים ערב הסכמי השכר,

וארגוני המורים החליטו שהם רוצים להפנות את תוספות השכר בעיקר לנושא ליווי הטיולים,

ואנחנו מוכנים לשקול את זה. אנחנו מדברים מתוקף ההסכם הקיים.
אברהם בן-שבת
יש לך הכסף שלנו.
דיתי שרוו
המקורות בהסכם לתקציב משרד החינוך הקיים הם מוגבלים, וגם את ההצעה הזאת,

שהצענו מהתקציב הקיים, יש קושי לממן.
היו"ר עמנואל זיסמו
בסך הכל כמה יוצאת ההכפלה הזאת לפי הערכתכם?
דיתי שרון
אני לא רוצה להיכנס למספרים.
היו"ר עמנואל זיסמן
היום משלמים 53 שקלים, כמה נותנת ההכפלה שאתם משלמים?
דיתי שרוו
יש בעיה רצינית, משום שיש נתוני חסר במשרד החינוך והתרבות וההערכה שלנו היא

שזה נע בין שבעה לעשרה מיליון שקלים.
היו"ר עמנואל זיסמו
כלומר, אתם מוכנים לתת עוד שבעה עד עשרה מיליון שקלים, כדי לתת להם תגמול

ריאלי יותר. אתם לא מדברים על מאה מיליארד או על מאתיים מיליארד כדי לסיים שביתה.
דיתי שרוו
אני מציעה שלגבי ההצעה נדבר על התוספת ולא לגבי העלויות, משום שאיננו יודעים

מהן העלויות.
היו"ר עמנואל זיסמן
בישיבה של ועדת החינוך והתרבות שהיתה לפני שבועיים, גם את ובעיקר יוסי קוצ'יק

אמרתם שאיו פתרון ואי אפשר להתקדם למשא ומתן, כאשר ארגון המורים העל-יסודיים מסרב

לדון על סמבויות המנהלים. הנה קרה נס בישראל, שכתוצאה ממה שוועדת החינוך והתרבות

החליטה, יש הסכם - בהמשך הישיבה נדון בכך עם הסתדרות המורים - הנס התחולל, מה

שאתם לא הצלחתם לעשות, אנחנו בהתערבותנו הצלחנו ויש הסכם בין משרד החינוך והתרבות

והספורט בישראל לבין ארגון המורים. אגב, אתם צריכים להודות לנו על כך שעזרנו לכם

להשיג את ההסכם. היום את אומרת שכדי לסיים את העניין, את מוכנה לתת שבעה עד עשרה

מיליון שקלים, משום שיש הסכמי שכר. מה איכפת לי אם יש הסכמי שכר? זה עניין נפרד.

הפרדנו בין הדברים. הרי אתם רציתם להפריד בין הדברים גם בנושא זה בניגוד מוחלט למה

שסיכמנו. אמרתם שארגון המורים רוצים 100 מיליון שקלים על החשבון בלי לסכם. את אומרת

שהושג הסכם על סמכויות המנהלים על דעת משרד החינוך והתרבות אינני יודע כמה זמן

יימשך המשא ומתן על השכר, אנחנו לא נכנסים לזה ואף פעם הכנסת לא תתערב במשא ומתן

על שכר ולא נכנסת לענייניהם של ארגונים המייצגים ציבור עובדים. את אומרת שאת מוכנה

בשם משרד האוצר לתת את הסכום הזה. גם אם השביתה הכללית שהיתה במשק הפסיקה את

המשא ומתן למספר ימים, זה לגמרי לא מתקבל על הדעת. אני רואה זאת בחומרה רבה.
ראובן ריבליו
נציג משרד האוצר, שהיה נוכח בישיבת הוועדה ביום 26.11.97, דרש בצורה ברורה

ביותר לבודד את נושא הטיולים כמו כל שאר הנושאים האחרים. באותה הישיבה אנחנו נהגנו

בארגון המורים בצורה די ברוטלית ואמרנו להם שלא נראה בכך שום דרך, אלא אם כן הם

יבודדו את העניין. השאלה היא מה מבודד. אתם אומרים שזה צריך להיות במסגרת כל הנושא

של שכר המורים.
דיתי שרוו
לא אמרנו את זה.
ראובו ריבלין
אמרת שלא איכפת לך, למשל, אם כל הנושא של תוספות שכר במשא ומתן העתיד

להתקיים, יהיה על הנושא של גמול הטיולים.
דיתי שרוו
זה לא תוספות שכר.
ראובן ריבליו
האם השתנתה עמדת משרד האוצר בין עמדתו לפני השביתה לבין עמדתו אחרי

השביתה? אם אתם רוצים לתעתע בנו, אנחנו מבקשים לדעת זאת. ישב פה נציג האוצר ודיבר

בצורה מפורשת על גמול הרבה יותר רציני רק בתקופה של שלוש שנים, אם אני לא טועה. אני

מבקש תשובה על כך.
דיתי שרוו
הוא כנראה לא הבין.
שמעון הראל
אני הבנתי שהיא מדברת על ליווי הטיולים.
דיתי שרון
אני רוצה להבהיר את העניין. יש שני נושאים שהם לא קשורים זה בזה ואמרנו שהם לא

צריכים להיות קשורים, ואת זה אנחנו אומרים גם עכשיו. אחד מהם הוא נושא ליווי הטיולים -

עליו דיברתי.
ראובו ריבלין
ואישרתם שהכפלתם את זה ב- 100%.
ברכה מציאל
נכון.
דיתי שרוו
ההצעה לטעמינו היא מכובדת. אני רוצה להבהיר לוזבר-הכנסת זיסמן, אנחנו לא

מדברים על העלות של ההצעה אלא על ההצעה, משום שאיננו יודעים מהי העלות שלה.

הצענו הצעה ואנחנו רק מעריכים.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם השכר משנת 1989 ועד היום עלה, או לא עלה, או שהוא רק עודכן בתוספת

היוקר? האם הוא עלה ריאלית? אינני מדבר על עדכון, לגבי העדכון את יודעת. את אומרת

100% ואני אומר לך שהוא עודכן בהרבה יותר במשר שמונה השנים האחרונות.
דיתי שרוו
בהצעה שהצענו לארגוני המורים היתה התייחסות לנושא ליווי הטיולים ואמרתי

שההסכם מדבר על כך שזה צריו לבוא מהתקציב הקיים. היום, לפי המידע שיש בידינו, יש

קושי גם בתקציב הקיים לממן את הנושא הזה, על זה דיברתי. על נושא סמכויות המנהל דיבר

שמעון הראל, אני עדיין לא התייחסתי לנושא הזה. כלומר, עמדת משרד האוצר לא השתנתה

לגבי שני הנושאים הללו.
היו"ר עמנואל זיסמן
איו לנו מה לומר יותר. אנחנו חייבים לממש את סעיף 5 שבהחלטה שהיתה לפני

שבועיים.
דיתי שרוו
עמדת משרד האוצר היתה שהיא לא מקבלת את זה.
היו"ר עמנואל זיסמן
עם כל הכבוד למשרד האוצר, הוא לא מנהל את משרד החינוך והתרבות, הוא צריו

לנהל את המשרד שלו. לכן ההסכם הוא הסכם שאנחנו מאמצים אותו ומברכים עליו. בסעיף 5

כתוב שאם יש הסכם, אנחנו צריכים לתמוך בעמדה של ארגון המורים ולתבוע מן האוצר

לסיים מיד את ההסכם לגבי השכר. העמדה של האוצר לא נראית לי. לנו אין סמכות. אם היתה

לנו הסמכות, הייתי אומר מה שאני מציע לתת במקום 53 שקלים, אבל זה לא בתחום סמכותי.

אנחנו התחייבנו התחייבות פרלמנטרית, ציבורית ומוסרית.
ראובו ריבלין
זה לא נכון שזו לא הסמכות שלך. ברור שאין לו סמכות, אבל הסמכות שלו נובעת

מסמכות קבועה. ישבנו כאן בתוקף היותנו ועדת החינוו והתרבות על-מנת לנסות ולסיים

שביתה תוו הסתמכות על הצהרת משרד האוצר. נקטנו צעד כדי לסיים את השביתה. היום

סמכותנו היא בכו שנראה האם משרד האוצר עומד במה שהוא הציג לפנינו לפני שבועיים, או

שהוא מתעלם מהדברים תה דבר שלא יעלה על הדעת.
היו"ר עמנואל זיסמן
ברגע זה שר האוצר יושב עם ראשי סיעות הקואליציה בעניין תקציב המדינה. אנחנו

חייבים לקבל החלטה ברורה, בהירה, חד משמעית ונחרצת. אם ארגון המורים ירצו לחדש את

העיצומים ואפילו להחריף אותם, כל האשמה תיפול או ורק על משרד האוצר. מאחר שאין לנו

ברירה, אני מציע לקבל החלטה ברורה לפי סעיף 5 ולהיפגש עוד היום עם שר האוצר ולומר לו

שנגמרה שביתה אחת, אבל אנחנו רוצים למנוע את השביתה השנייה. הוא יהיה חייב להיכנס

לעובי הקורה מהר כדי לשנות את העמדה של משרד האוצר.
אברהם בן-שבת
לגבי ההערה של גב' דיתי שרון, של חסו או של תקציבים. יש תקציבים גדולים מאוד

שהשארנו בצד, כולל כל מיני עיוותים. משרד האוצר כבר צבר סכומי עתק, לא רק ממה שנמצא

אצלו, אלא גם מעלות הריבית של הסכומים הללו.

אני מדבר בשם הסתדרות המורים, אנחנו לא יכולים לנהל משא ומתן על 56 שקלים

ועל 100 שקלים, על 150 שקלים ועל 200 שקלים. לא מנהלים על זה משא ומתן. בהסכם כתוב

שהמורים היוצאים מפעילות חוץ בית-ספרית, טיולים וכוי, יתוגמלו בשעות. מדובר על שעות.

זה כבר נמשו 4 שנים והדבר הזה לא בא לידי מימוש.

בנושא של שכר המנהלים, לדעתנו אין כל קשר בין שכר המנהלים והרעה בתנאי

העבודה של המורים לבין השמטת סעיפים שהם משנת 1903, שקיימים בכל אבות הסתדרות

המורים. בנו אותם שלב אחר שלב בנושא של פיטורי מורים. אנחנו לא ניתן סמכות למנהל,

אלא הסמכות היא בידי הפיקוח של משרד החינוו והתרבות. כמובן שחוות דעתו של המנהל

היא בהחלט סבירה, מצידנו הוא יכול כל יום לשלוח מכתבים, אבל שישלח אותם למשרד

החינוך הם אינם מסמכים רלוונטיים להליכים שנתגבשו וקיימים שנים רבות בנושא של פיטורי

המורים. לזה בשום פנים ואופן לא נסכים.
וליד צאדק חאג' יחיא
מדוע אתח מעלה את העניין הזה עכשיו?
אברהם בן-שבת
כיוון שסוכם פה על סמכויות המנהל, המורים נפגעו מכך והפכו להיות שעיר לעזאזל

לפיטורים, כאשר מנהל יושב מול המורה שלו והוא יכול כבר לקבוע את פיטוריו. עד כה

הסמכות הזאת ניתנה בידי הפיקוח, יש לה הליכים קבועים, הליכים אלו חתומים בהסכמים

שלנו.
ראובו ריבליו
אולי עמיר פרץ יקבע מי יהיו המורים בישראל.
אברהם בו-שבת
למה פרץ?
היו"ר עמנואל זיסמן
הוא הסתדרות עצמאית.
אברהם בו-שבת
אנחנו לא קשורים בזה.
ראובו ריבליו
אני מוכרח לומר שמשתמשים בנו כדי לעשות צחוק. יש לנו הרבה דברים לעשות. אני

חושב שצריך לדון על הכל במליאה בצורת חקיקה, כדי להעמיד דברים במקומם.
וליד צאדק מאגי יחיא
יש לנו דברים אחרים לעשות.
אברהם בו-שבת
יש 2700 מנהלים ויש 120 אלף מורים. אנחנו לא יכולים להסכים למסמך שבו שונה

מעמד המורים, אלא אם כן הוא עבר את המוסדות שלנו מבחינת הסתדרות המורים, או

שמוסדות הסתדרות המורים קבלו עליו, הכריעו, או דחו אותו.
היו"ר עמנואל זיסמו
זכותך היתה לעלות את הנושא הזה, אבל אנחנו נדבר על כך בהמשך.
שמעוו הראל
לידיעת חברי הכנסת, ההסכם המדבר על עבודת המנהל ועל שכרו של המנהל כורך

בצורה מפורשת את ההגדרה על עבודתו וסמכויותיו. על ההסכם חתום אברהם בן-שבת.
אברהם בו-שבת
נכון. איו לי עניין בוויתורים.
שמעון הראל
זה נושא שנתון לדיון. הגזורים יקבלו שכר בלי כל קשר.
ראובו ריבלין
עזוב את הפיטורים, הם ימשיכו לקבל שכר.
אברהם בן-שבת
אין לי בעיה.
ראובן ריבלין
זאת אומרת, הוא לא יעבוד אבל הוא כן יקבל שכר.
אברהם בן-שבת
לא. תהיה לו סמכות פדגוגית עוד יותר גבוהה. למורה או למנהל?
ראובן ריבלין
למורה.
אברהם בן-שבת
למורה ודאי שיש סמכות.
ראובן ריבלין
גם המנהל קובע האם המורה מסוגל או לא מסוגל, הוא מתייעץ ויש לו גם פיקוח של

משרד החינוך. אם המורה לא ילמד וימשיך לקבל משכורת, זה עניין אחר.
אברהם בן-שבת
חוות דעתו של המנהל מקובלת עלי מאוד. זה נהוג עד היום, ומי שעושה עכשיו את

ההליך הראשון לפיטורי המורים הוא המנהל. עבודתו של המנהל זה דבר אחד ויש חובה עליו

להיכנס לשיעוריו של המורה וחובה עליו לדווח ולהעריך אותה. כל זה מקובל, אך בהתאם לכך

משרד החינוך יקבע את עמדתו לגבי אותו מורה.
וליד צאדק חאג' יחיא
זו סמכות בלעדית לפטר מורה בידי מנהל.
אברהם בו-שבת
זו ועדה פריטטית.
ראובן ריבלין
"סמכות המנהל תדרוש חוות זעת על טיב עבודת המוות. במקרה של חוות דעת

שלילית והמלצה על הפסקת עבודה, מטעמים פדגוגיים, תידרש חוות דעת נוספת של המפקח.

היתה חוות הדעת של המפקח שלילית ואף היא מלווה בהמלצה על הפסקת עבודה של המורה"

- אף היא זאת אומרת בנוסף להמלצת המנהל - "תימסר על כר הודעה לארגון הפרופסיונלי

והצדדים יפעלו בהתאם לנהלים המקובלים, כולל זימון ועדה פריטטית. ניתן לסיים הליו זה

בשנת לימודים אחת בהסכמת הצדדים."
היו"ר עמנואל זיסמן
רן את יכול להסביר, הוא חתם על זה.
רן ארז
כבוד היושב-ראש וחברי הכנסת, אנחנו מודעים לכך שבמדינה, במשק ובמערכת החינור

יש שינויים ונהלים שנקבעו בשנת 1903 - כמו שאמר אברהם-בן-שבת, ניתנים לשינוי כדי

להתאים אותם למציאות הקיימת היום במדינה - לכן אנחנר מוכנים גם לשינויים ולהליר

פיטורי מורים. בשאלה אם צריך לקצר ואם צריך להקל בהליך הפיטורים על-מנת שבמערכת

החינוך יהיו מורים טובים, על-מנת שבמערכת המקצוע שלנו תהיה פרופסיה אמיתית, כפי

שאנחנו רוצים שתהיה, אנחנו מוכנים ללכת בתאום עם משרד החינוך ולהגיע להסכמות, חה

מה שעשינו. זאת לא הנקודה כרגע, משום שקיימנו דיונים וסיכמנו מה שסיכמנו.

נעשה ניסיון, למרות שלא כל כך האמנו בו ונענינו לפנייתך. אפילו אמרנו לא שבוע

אלא שבועיים. במשך השבועיים האלה קיימנו שתי ישיבות עם משרד האוצר. ישיבה אחת ביום

שני שעבר וישיבה נוספת אתמול. בישיבה שהתקיימה עם נציגי האוצר ביום שני שעבר שוב

נשאלנו מה אנו מבקשים ונענינו שנקבל תשובה תוך יום או יומיים. ביום רביעי, כעבור

יומיים, כאשר פנינו וביקשנו לקבל תשובה, נאמר לנו לחכות לקראת השבוע הבא. חיכינו

וביום שני - אתמול - שמענו בדיוק את אותן התשובות שהם נתנו בוועדת החינוך והתרבות של

הכנסת לפני יותר משבועיים. הם חזרו על אותן התשובות, כלומר לא התקדמנו אפילו

במילימטך אחד. מה שהם אמרו אז לגבי זה שהם מוכנים להכפיל, את זה הם אומרים גם היום.

זה ברור - תה רשום גם בפרוטוקול ובנייר הסיכום שלכם - שאנחנו מדברים על שעות עבודה.

יכול להיות שהם הפעילו שיקול דעת והתברר שגם עכשיו הם לא יכולים להציע דבר

טוב ממה שהם הציעו לפני שבועיים. מבחינתם זה לגיטימי. חם טוענים שאין להם כסף, הם לא

טוענים שלארגון או למורים לא מגיע. אני מצפה ממשרד האוצר שיביא נתונים. אני מצפה

ממשרד האוצר שיאמרו מה היה תקציב משרד החינוך והתרבות במשך שלוש השנים האחרונות

ומה קורה בשנה הזאת. אני יודע שיש כסף וגם הם יודעים שיש כסף, אבל הם לא רוצים לבזבז

את הכסף, אלא לקחת אותו חזרה למשרד האוצר. יש כסף והם לא רוצים לתת אותו. כאשר

שאלנו אותם על סמך מה הם אומרים שאין להם כסף, הם ענו שמנכ"ל משרד החינוך אמר שאין

להם כסף. אנחנו מצפים לפחות לקבל נתונים ואת הנתתים האלה לא קיבלנו, אלא רק את

התשובה שאין להם כסף. זה לא משא ומתן רציני ואני שמת שנעניתי לפנייתכם. אני שמח

שעשינו את הניסיון הזה ואנחנו כרגע נמצאים במצב שגם אתם מבינים מה עשו איתנו במשך

שלוש שנים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני חושב שמיצינו את הנושא הזה, הכל ברור.
ראובן ריבליו
אדוני היושב-ראש, האם אתה יודע מה ההבדל מברוינה כספית ביו שעות לביו תוספות

ממקורות אחרים?
רו ארז
ודאי שהוא יודע.
ראובו ריבליו
האם אני יכול לדעת?
רו אח
תה"ב ריבליו, שכר ממוצע בעבור שעת עבודה של מורה היא כ- 50 שקלים ברוטו, חה

כולל גם תשלומים סוציאליים.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם אתה מביו את ההבדל?
רן ארז
ההבדל יכול להיות גדול מאוד.
ראובו ריבליו
זה לא נכוו שהשכר הוא 50 שקלים לשעה, משום שאנחנו יודעים שלמורה יש עוד

הרבה עבודה בבית אחרי שהוא מסיים את יום הלימודים.
רן ארז
נכוו.
ראובו ריבליו
נותנים לו הרבה פחות מ- 50 נסקלים לשעה.
היו"ר עמנואל זיסמן
יכול להיות שאם יגיעו להסכם, ויגיעו להסכם משום שלא יהיה למשרד האוצר מנוס

מלהגיע להסכם גם בגמרת הלחץ שלנו, יכול להיות שזה יביא לידי הקטנה בפעילויות מחוץ

לבתי-הספר. זה סיפור אחר לגמרי. אנחנו קודם כל צריכים לספק את הדרישות הצודקות.

גב' שרון, אני מבין שרן ארז, אברהם בן-שבת והחברים לא דורשים 50 שקלים לשעה,

אבל הם גם לא מוכנים לעבוד תמורת 10 שקלים.
ברכה מציאל
לא שאלו בכלל מה אנחנו דורשים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני יודע, ולכן אמרתי זאת.
רן ארז
חה"כ זיסמן, בעניין הזה היינו עוד יותר גמישים, אמרנו שאם יש בעיה של תקציב,

אנחנו מוכנים שההסכם יתבצע בשלבים בתקופה של שנתיים או שלוש שנים.
ראוכו ריבליו
עד תקופת השביתה הסכמתם לקבל 53 שקלים, ברור שזה היה מבחינת אבסורד, אבל

הסכמתם. דווקא השנה החלטתם לשנות זאת?
היו"ר עמנואל זיסמן
זח לא מה שהם מבקשים.
ברכה מציאל
אבל לא שאלו אותנו כמה אנחנו דורשים, לא הגענו לסיכום. לא הגענו למצב של

להתווכח אפילו. אנחנו רוצים שידברו איתנו עניינית על שעות. אם מדובר ב- 15 שעות או אם

מדוכר ב- 30 שעות.
ראובו ריבליו
את מגדירה שעה של מורה.
ברכה מציאל
אולי אני רוצה שעה וחצי?
ראובו ריבליו
אתם אומרים, קודם נקבע שעות. שעה זה דבר מוגדר. שעה שלי היא לא שעה שלו

ושעה שלך היא לא שעה שלי. למורה, שעה זה 50 שקלים. לפי 50 שקלים, 8 שעות בלילה, זה

ארבע מאות שקלים. מדובר פה על נושא שהוא כספי בסופו של דבר. אנחנו קיבלנו את העיקרוו

ש- 53 שקלים שמקבלים המורים לשעה, זה מצב שלא צריו להימשו.
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו גם לא מוכנים לקבל שזה יהיה 106 שקלים לשעה.
ראובו ריבליו
הוויכוח מתנהל בשני מישורים: הוויכוח העקרוני הוא של משרד האוצר והוויכוח

הכספי הוא של משרד החינוו. משרד האוצר לא מספק כספים. למשרד החינוו יש הכספים, אבל

הוא צריו להסתדר עם מה שמשרד האוצר מאשר לו. פה הממונה על השכר אומר שהוא לא

מוכו לדבר כאשר הם מדברים רק במספרים. האם אתם רוצים שאנחנו נבוא ונדבר על זה

במסגרת כל היחסים של המורים? בסדר. אנחנו מוכנים, נעלה פה ונוריד משם ואתם תסתדרו

ביניכם. אני מבקש לדעת במה מדובר.
רן ארז
אנחנו מוכנים ללכת לקראת משרד האוצר ולקבל תשלום על פחות שעות ממה שאנחנו

מקבלים בפועל. כמה פחות שעות ממה שניתן בפועל? ניכנס למשא ומתן. אנחנו לא רוצים

תשלום על כל שעות העבודה, על כמה פחות אנחנו נתווכח איתם.
ברכה מציאל
לא היתה הזדמנות להתווכח איתם.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש עכשיו שביתות של פועלי התברואה בישראל. יש להם עשרות תוספות. בעיריית

ירושלים - ששירתנו אותה בנאמנות ללא תמורה במשך שנים - היה מה שנקרא תוספת גלובלית

בתקופה מסוימת, כלומר במקום לקבל תוספת על-פי שעות, הם קיבלו תוספת גלובלית, קראו

לזה אחר כך תוספת מאמץ. אינני מבין איו במשרד האוצר הגיעו ל- 106 שקלים לשעה אחרי 8

שנים.
אבי פסקל
היות שהמורים עבדו כל כך הרבה שנים בחינם, לאט לאט ניבנו על חשבון זה מערכות

כלכליות אדירות, והדרישות של המורים הלכו וגברו. שמעתם בישיבה הקודמת כמה גופים

נפגעו במיליונים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מודה לו על ההערה הזאת, באמת נפגעו.

אם המשא ומתן רציני, בכיוון הדברים שאמרת אפשר לסיים את זה ולעשות את זה

בצורה אחרת. אבל אם המשא ומתן הוא לא רציני, אז זאת התוצאה.
ראובו ריבליו
יש לי הרושם שמשרד האוצר לא היה נפגש איתם אתמול אילו לא היתה מתקיימת

היום ישיבה.
דיתי שרוו
זה לא נכון.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני רוצה להאמין שאם לא היתה שביתה כללית, הם היו נפגשים עוד כמה פעמים.
שמעון הראל
אני אשם בכה משום שלא יכולתי לקבוע איתם מועד אחר.
היו"ר עמנואל זיסמן
האמת היא שאם שר החינוך והתרבות היה מטפל בזה, הוא היה צריך לסיים את

הדברים ולא להביא אותם לדיון בוועדה. לא זכור לי בתולדות ועדת החינוך והתרבות של

הכנסת בשנים האחרונות שכל הזמן מתעסקים בנושאים כאלה. משרד החינוך צריך לגמור

דברים. זו לא הסמכות שלנו.
ראובו ריבליו
בן ציון דל אמר, שיש להם את הכסף, ומשרד האוצר צריך לאשך.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מסכם, אנחנו מממשים את סעיף 5 מהחלטת הוועדה לפני שבועיים. סעיף 5 אומר,

שבמקרה מה אנחנו תומכים בעמדת ארגון המורים ונעשה כל שביכולתנו על-מנת לממשה

בתתום השכר והסמכויות. מאחר שההחלטה הזאת מתקבלת, אני מביע בזה את מחאתנו ואת

זעמינו על כך שזאת עמדת משרד האוצר, ואנחנו מתכוונים להפעיל לחץ כבד ביותר ולא

לעשות שום דבר בימים הקרובים. לא אמרתי בשבועות הקרובים, אלא בימים הקרובים.
וליד צאדק חאג' יחיא
האם אנחנו לא קובעים מסגרת של זמן?
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מדבר על ימים.
וליד צאדק חאג' יחיא
בישיבה הקודמת דיברנו על שבועיים, יש גבול של זמן.
רן ארז
כבוד היושב-ראש, אנחנו מוכנים לחכות עד יום ראשון.
היו"ר עמנואל זיסמן
תודה, את זה אתה אמרת, אני לא רושם את זה כהחלטה.
אברהם בו-שבת
אנחנו גם ניהלנו משא ומתן, העמדה הזאת מקובלת עלינו.
רן ארז
האם אתה מסכים שעד יום ראשון לא תעשו כלום?

אברהם בו-שבת

אני מסכים עד יום ראשון.2. עיצומי הסתדרות המורים:
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו עוברים לנושא של עיצומי הסתדרות המורים. אני מעביר את רשות הדיבור

לשמעון הראל.
שמעוו הראל
קיבלנו רשימה מגד דיעי בישיבה שהתקיימה באן לפני שבועיים. בדקנו אותה בצורה

מאוד יסודית. מצאנו שמספר המורים הוא 287. את תוצאות הבדיקה ערבנו בתוך טבלה.

הסבר הטבלה, מתוך 287 המורים שברשימה: 92 מורים שובצו בעבודה, 73 מורים שלא

זוהו במערבת, בלומר לא נמצאו ברישומים שלנו, יכול להיות שעובדים במילוי מקום ודברים

מהסוג הזה. 20 מורים שהועסקו בוזחה מיווזד, בולל את בל המורים מבל המחוזות. 19 מורים

שיצאו לפנסיה, חל"ת, שבתון , נבנסנו בנראה בטעות לרשימה. 74 מורים שהם בשנה א'

והופסקה עבודתם בסוף שנה אי.
(להלן הטבלה)
סה-כ�
דרום�
התיישבותי�
צפון�
חיפה�
מרכז�
תל-אביב�
ירושלים�


214�
19

מורים�
3 מורים�
71 מורים�
34 מורימ�
32 מורים�
47 מורים�
8 מורים�
סה"כ מורים

שהוגשו תוהו�

92�
8 מורים�
3 מורים�
35 מורים�
9 מורים�
19 מורים�
11 מורים�
7 מורים�
מורים

ששובצו

בעבודה�

74�
10

מורים�

11 מורים�
7 ומורים�
6 מורים�
29 מורים�
1 מורה�
מורים שנה א'�

1�
1 מורה�


מורים

שפוטרו חוות

דעת שלילית�

20�


7 ומורים�

3 מורים�


מורים

שהועסקו

בחוזה מיוחד�

19�


1 בשבתון, 1

בפנסיה, 2 לא

מוסמכים�
4 בלתי

מוסמכים, 2

מפוטרים

מהרשות�
1 חל"ת, 1

לא מוסמר�
3 גמלאים

2 בחל'ת

1 מ"מ, 1

בטיפול

לסידור

עברוה�

אחר- פנסיה,

חלית, שבתון,

מ"מ, לא

מוסמר�

4�


4 הפסקת

עברוה זמנית�
הפסקת

עבודה זמנית

(יוחזרו

לעברדה)�

73�מורים בלתי

נתוהים�

287�סה"כ מורים

שהוגשו

ברשימת

ההסתדרות�

ברצוני לציין, שבנושא הזה של מורים של שנה א', בכל השנים - מאז שקיימת מערכת

החינוך, בוודאי מאז שאני במערכת החינוך, 27 שנים - מורים שסיימו שנה א' לעיתים וזזרו או

המשיכו בעבודתם. 19 שנים הייתי מנהל בית-ספר - מורים של שנה א' שהיו בסדר מבחינה

פדגוגית, דאגתי שימשיכו בעבודה. אני והמשנה למזכיר הכללי של הסתדרות המורים בדיון

בנושא הזה.
רן ארז
הוא ממלא מקום.
שמעוו הראל
בשבוע האחרון קיבלנו מממלא מקום המזכ"ל רשימה שנייה שהיא עדיין בבדיקה.
היו"ר עמנואל זיסמן
עוד מעט נבדוק לגבי הרשימה השנייה. אברהם בן-שבת, מה דעתך על הרשימה

הראשונה?
אברהם בו-שבת
מר הראל, אני יכול להסתמך רק על דבר אחד, על מסמך ההסכם שהוצג אצלך ואתה

חתום עליו. בהסכם הזה כתוב במפורש, שאין הבחנה בין שנה א' לשנה ב', כתוב: "כל המורים

שעבדו בשנת תשנ"ז ופוטרו כתוצאה מהקיצוצים, יוחזרו לעבודה, למעט אלה שפוטרו מטעמים

פדגוגים".
שמעוו הראל
אמת.
אברהם בו-שבת
לכן, אנחנו לא יכולים לקבל הנחה מה היה בשנה א' או מה היה בשנה ב' או מה היה

בשנה ג'. אני גם יודע שהרבה מורים משנה א' חזרו לעבודה. אני מציע להשמיט את מה שאתה

אומר לגבי שנה א', בשום מקום לא כתוב שאם המורה הוא מורה טוב בשנה א' הוא צריך לעזוב

את המערכת. להפך, אתה צריך לחיות מעוניין שהוא לא יעזוב את המערכת. יש מורים שעדיין

לא שובצו בעבודה - אני יודע שיש גם כאלה ששובצו - לנושא השעות, הרבה מאוד שעות חזרו

למערכת, נכון. אבל עדיין יש כיסים במוסדות חינוך, נדמה לי שמשרד החינוך מחכה ל- 1.1.98

לנושא של יום לימודים ארוך כדי לקח את זה. לכן אני חושב שהמקום הזה מאוד מכובד ואסור

לנו להעסיק אותו בזוטות, אם הגענו להבנה עקרונית.

ההצעה שלי היא, שוועדת החינוך והתרבות של הכנסת תטיל על מנהל אגף כוח אדם

בהוראה ועל ממלא מקום מזכ"ל הסתדרות המורים להמשיך ולטפל בשיבוץ מורים ובהעברת

שעות למוסדות החינוך. אני מבקש שמר ששמעון הראל יקבל את ההחלטה הזאת. לגבי הנושא

של פיטורי מורים ולגבי הנושא של החזרת מורים לעבודה בשעות שקוצצו במערכת החינוך -

מנהל אגף כוח בהוראה הביא נתונים, אני לא רוצה לחלוק עליהם משום שלא בדקתי אותם.
שמעון הראל
מעבר לטבלה הזו, מסרנו רשימה שמית של כל המורים שמגיעים בסך הכל לזה כממלאי

מקום.
אברהם בן-שבת
אני אומר שנעשתה עבודה רבה והרבה מאוד מורים הווחרו לעבודה והרבה שעות

הותזרו למערכת. אני חושב שאם אנחנו רוצים להיעזר בוועדת החינוך והתרבות, אנחנו חייבים

לכבד אותה ולא להעסיק אותה בזוטות. יש כיסים מסוימים שעדייו למספר בתי-ספר לא הוחזרו

השעות. השערתי היא שמשרד החינוך מחכה ל- 1.1.98 כדי להצליב שעות של יום חינוך ארוך

עם שעות אחרות. לכן הצעתי שממלא מקום מזכ"ל הסתדרות המורים וממלא אגף כוח אדם

בהוראה ימשיכו לעקוב ולשבץ את המורים. אם יהיו מורים שנגרם להם נזק והם לא ישובצו

בעבודה לפי ההסכם, אנחנו נעביר אליך את רשימת המורים.
גד דיעי
לצערי הרב אין קשר בין מנכ"ל משרד החינוך, שהעביר את השעות, לבין מנהל כוח

אדם, שאחראי על החזרת המורים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מציע לקבל את ההחלטה של אברהם-בן-שבת כהחלטה של ועדת החינוך והתרבות,

ואני מאחל לכם הצלחה.
שמעוו הראל
ברשותך הסתייגות אחת, אנחנו מדברים על מורים, שמבחינה פדגוגית אין בעיה

שימשיכו בעבודה.
אברהם בן-שבת
זה גם כתוב בהסכם.
שמעוו הראל
את זה אתה לא אמרת.
אברהם בו-שבת
אמרתי.
היו"ר עמנואל זיסמו
זו לא הסתייגות, זה בהתאם להחלטה. לגבי שעות ההוראה, קיבלתי מכתב מיצחק כהן,

שבו הוא טוען שכל שעות ההוראה לפי התקן הוחזרו. אני מזכיר לך שאתם הודעתם ב-

10.11.97 שיש 11 אלף שעות שאתם חושבים שלא הוחזרו, ואני מבקש הסבר לכך.
שמעון הראל
לא הייתי רוצה להיכנס לפרטים בתחום שיצחק כהן ממונה עליו, אני מוכן להיות איתו

בקשר ולחזור לוועדה עם נתונים.
היו"ר עמנואל זיסמן
שאלתי את בן-ציון דל אם הוא יכול לתת לי תשובה בנושא, והוא אמר שכן.
שמעון הראל
אני לא רוצה לומר דבר שהוא לא יהיה מוסמך, משום שאני לא מטפל בזה, אבל אני

מוכן לבדוק זאת ולהביא את הנתונים לוועדה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אם כה אנתנו נוחור לנושא הזה בשבוע הבא.
ראובו ריבלין
הקונספציה של שכר מורה היא שכר גלובלי. כאשר נותנים למורה את השכר שלו, לא

מדברים על שעות, אלא אומרים מורה הוא מורה 24 שעות כפוף לחלקיות משרתו. אם אומרים

שעבודתו של המורה היא למעשה עבודה מתמשכת שאינה רק במסגרת בית-הספר, היא נמשכת

בכל שעות היום. אני לא מדבר כרגע על שעות הלילה ועל יציאה משיגרה.
רן ארז
האקסיומה הזאת לא נכונה.
ראובו ריבליו
באיזה אופן אתם מקבלים שעות נוספות?
רן ארז
אנחנו מקבלים שעות נוספות גם כאשר אנחנו נכנסים למילוי מקום, גם כאשר מוטלת

עלינו משימה מיוחדת וגם כאשר אנחנו מכינים את התלמידים לבחינות בגרות - בכל המקרים

הללו אנו מקבלים שעות נוספות.
ראובו ריבליו
המקצוע של מורה היא משרה של מספר מסוים של שעות הוראה ליום ועוד שעות

שבועיות. גם אם אדם צריו למלא מקום של מישהו, זה כתוספת. אם כך הדבר, מדוע אתם

במשך שנים לא טענתם במרכיב השכר לגבי העניין של הטיולים במסגרת הסכמי השכר? היום

אתם מבקשים לקבל תוספת לגבי הטיולים.
רן ארז
בשנת 1985 העלנו את הסוגיה הזאת לראשונה, ואז שר החינוך והתרבות, היה יצחק

נבון. הוא אמר שהוא מוכן לדבר על כל דבר, רק על הדבר הזה הוא לא מוכן, והיו לו סיבות

משלו.
ראובן ריבלין
קיבלתם את זה?
רן ארז
קיבלנו את זה. אבל הפעלנו שיקול, האם שווה לנו לשבור הסכם עבודה ומשא ומתן על

דבר שאנחנו יודעים שזה ציפור נפשו של נשיא המדינה לשעבר? אמרנו ששווה לנו לדחות את

הנושא הזה לפעם אחרת. לכן הנושא הזה נדחה כל פעם, עד שבשנת 1993 הגדרנו אותו. בשנת

1993 גם משרד החינוך והתרבות וגם משרד האוצר הסכימו שהתשלום יעשה בשעות, רק שלא

ידעו אז בדיוק מהן העלויות התקציביות ובכמה מדובר, משום שלא היה זמן. אמרו לנו שצריכה

לקום ועדה שתדון בכל הנושא הטכני, כיצד לתת, למי לתת, כמה לתת, וכדומה. אבל

העקרונות סוכמו. במשך התקופה הזאת הם סירבו לשבת, וכל פעם שפנינו דחו אותנו.
ראובן ריבלין
האם אנחנו יכולים לקבל את הסיכום לגבי גמול הטיולים?
רן ארז
בהסכם העבודה הקיבוצי לשנת 1993, כתוב בפרוש אפילו מהו המקור שמשם יילקח

הכסף.
ראובן ריבליו
האם אפשר להעביר אלינו את ההסכם?
רן ארז
כן.
ראובן ריבליו
יש פה עניין קונספטואלי, הם אומרים שאין ויכוח על גמול.
רן ארז
זה לא גמול, זה תשלום בעבור עבודה.
ראובן ריבליו
גמול זה גם תשלום בעבור עבודה. דרישת משרד האוצר כפי שהיתה היא שמורה מקבל

שכר גלובלי.
רן ארז
לא. נשיא המדינה דאז יצחק נבון אמר: "רבותיי, בעניין הטיולים ואהבת מולדת וכל מה

שקשור בזה זה לא עניין לוויכוח אצלי, אני לא רוצה לדבר על זה בכלל, על כל נושא שאתם

רוצים כן, על זה לא". אנחנו שקלנו האם צריכים לשבור את המשא ומתן או לא.
היו"ר עמנואל זיסמן
חה"כ ריבליו, אני מציע שתיפגש עם ארגון המורים אתרי הישיבה.

ברור שאם משרד האוצר לא יסיים את המשא ומתן בצורה חיובית - כפי שאמר רן ארז,

ואני מקווה שזה לא יהיה ביום ראשון אלא בשבוע הבא - יחודשו העיצומים ללא הפרת הסכם

משרד האוצר.

אני פונה לכל החברים למבר הכנסת שמריהו בן-צור,שיש לו מעמד והשפעה במהלכים

עם משרד החינוך והתרבות, לחבר הכנסת ראובן ריבלין שיש לו מעמד והשפעה על המהלכים

בלשכת ראש הממשלה. זו הפרת הסכם בוטה וגסה מצד משרד האוצר, ואני פונה אליכם ומבקש

מכם, תיפגשו עם ארגון המורים עם תום הישיבה ותקבלו הבהרות. אם יחודשו העיצומים - הם

לא יחודשו ביום ראשון - אם יחודשו בשבוע הבא, האשמה תהיה אך ורק על משרד האוצר.

צריו לפתור את הנושא, אני פונה אליכם ומבקש מכם לעזור לנו.

בשבוע הבא נקיים דיון בשני נושאים: 1. יום לימודים ארוך. 2. שעות ההוראה. לא

נחזור לנושא של המורים, אלא אם כן יתעוררו בעיות. אני פונה לארגון המורים ומבקש מכם

למסור לחברי הוועדה בתום הישיבה את כל המידע שהם יבקשו למען השגת המטרה. זה יהיה

סיכום הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים