ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 05/11/1997

יום חינוך ארוך

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מוטב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 119

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום רביעי. ה' בחשון התשנ"ח (5 בנובמבר 1997). שעה 09:30
נכחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

רפאל אלול

עבד-אלוהב דראושה

עבד אלמאלכ דהאמשה

יהודה לנקדי

חאג'-יחיא וליד צאדק

ראובן ריבלין

מאיר שיטרית
מוזמנים
בן-ציון דל - מנכ"ל משדד החינוך והתדבות

יצחק כהן - מנהל מינהל פדגוגי, משרד

החינוד והתרבות

שי לחמן - יו"ר ארגון ההורים הארצי

גד דיעי - הסתדרות המורים

אבי קמינסקי - מזכיר איגוד
היועץ המשפטי
משה בוטון
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
רויטל יפרח
סדר-היום
יום חינוך ארוך

יום חינוך ארוך
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. נתבקשתי לקיים ישיבה דחופה בעניין

תקנות הבריאות בספורט. ההערכה היתה שהישיבה תסתיים תוך מהצית השעה אך

מאחר ויש כל כך הרבה איגודים וכולם רצו להתבטא הישיבה התמשכה מעבר

לזמן שנקבע. לכן, אתרנו בפתיחת הישיבה הנוכחית. נפתח את הישיבה בנושא

יום לימודים ארוך ולפני תום הישיבה אבקש ממר יצחק כהן לרווח לגבי שעות

ההוראה הוחזרו. הדבר יעשה בשני שלבים, השלב הראשון היום והשלב הטני

בשבוע הבא.

כפי שכתוב בחוק, המנהל הכללי של משרך החינוך והתרבות יביא לפנינו

את התכנית יחד עם סגנו מר יצחק כהן.
בו-ציון דל
בעקבות החלטת הכנסת על קבלת חוק יום חינוך ארוך על פי הצעתו של

חבר הכנסת מאיר שיטרית, נערך משרך החינוך והתרבות לעשות את הכל על פי

מה שהחוק מבקש, ולהיכנס כבר בשנת הלימודים התשנייח לביצועו של החוק עם

כל הקשיים הכרוכים ברבר. אין צורך לפרט אותם כאן, ומה המשמעות של

ביצוע נושא שכזה באמצע שנת הלימודים, אף על פי שהחוק חוקק עוך לפני

תחילת שנת הלימודים. אך יש הליכים שעל פיהם צריך לבוא לפני ועדת

החינוך של הכנסת ולהכין עקרונות ליישום הדברים. כמובן שאין טעם לקחת

שעות ו"לזרוק" לתוך המערכת ללא בקרה.

אני סבור שאני פטור מלדבר על עיקרי החוק, כי החומר מונח לפניכם.

בתום הישיבה אנחנו ממילא נבין שגם אם חיו חסרות שעות למערכת החינוך,

הן תוזרמנה בכמות של מעל ומעבר למצופה, תוך הערכות פנימית עמוקה ביותר

וקשה. כל זאת נעשה על ירי מר יצחק כהן, סגן המנהל הכללי של משרך

החינוך שממשיך לטפל בעניין. יוזרם היקף גדול מאוך של שעות למערכת

ומדובר בכ-50,000 שעות בפועל.

בעקבות החוק הוקמו מספר ועדות, כי יש משמעויות שונות לביצוע.

הוקמה ועדה מייעצת בראשותי, בהשתתפות אבי החוק חבר הכנסת מאיר שיטרית,

פרופסור שילד יושב ראש המזכירות הפדגוגית, פרופסור זמירה אברך ומר

יצחק כהן. ועדת היגוי עליונה. הוקמה ועדה שקבעה את הקריטריונים כיצר

להגיע למיפוי של הישובים. כן הוקמה ועדה שעוסקת בנושא של כוח אדם

בהוראה, ועדה של רצף פדגוגי, של תשתיות, תקציב. הוקמה ועדה למוזקר

והערכה שהוא אחך היסודות החשובים ביותר להקמת פרוייקט. ללא ליווי

והערכה עלולים לאבך את רוחו ומשמעותו של החוק ואת האמת שבו. לכן, לא

רק מסיבות תקציביות, ביקש יוזם החוק והיציע שהחוק יופעל לא בבת אחת

אלא בשלבים.

בבואנו לקבוע מה הם הישובים שיכנסו למסגרת יום החינוך הארוך,

קבענו בשלב הראשון את העקרונות שהינחו אותנו, ונתנו ניקוך לכל נושא

ונושא. על ידי כך קיבלנו את היצירה שמונחת לפניכם. קבענו מספר

פרמטרים על פיהם קבענו את הניקוך: אם הישוב נמצא ברשימת שיקוםהשכונות, נתנו ניקוד למי שנמצא במסגרת ישובי קו העימות, נתנו ניקוד

למי שנמצא במסגרת עדיפות לאומית אי, נתנו ניקוד למי שנמצא במסגרת

פרוייקט 30 הישובים. זהו פרוייקט שהוחל בו לפני 4 טניס ונבדקו אותם

ישובים שזקוקים למערכת של יום חינוך ארוך ולא ניכנס לפרטים שהביאו

לכך. קבענו לגבי ישוב מוכה אבטלה. סיכמנו שישוב שיש בו מעל 10% אבטלה,

נחשב בעיננו לישוב מוכה אבטלה ונתנו לזה ניקוד. קבענו לגבי ישובים שיש

בהם מתהת ל-10,000 תושבים, וזאת מתוך הערכה שככל שהישוב גדול יותר

בדרך כלל יש בו יותר שירותים נילווים כמו-- חינוך לא פורמלי, מתנ"ס

וכולי.

לקחנו את כל הפרמטרים שאקריא עתה ברצף: עד 10,000 תושבים, קו

עימות, הנטל החברתי-כלכלי, עדיפות לאומית, שיקום שכונות, רווחה

חינוכית, מסגרת 30 הישובים, מוקדי אבטלה וכמובן המלצת מנהל המחוז

ואותן ועדות שהיזכרתי, כשבכל מחוז קיימת ועדה כזו. בעקבות הדברים,

ניקדנו את הישובים וקיבלנו את הרשימה שמונחת לפניכם.

היתה הנחייה נוספת של שר החינוך והתרבות בכל מה שכרוך למיגזר

הערבי והדרוזי. השר ביקש שלאחר שננקד את כל מה שננקד ונמצא שהמיגזר

הערבי לא מגיע לאחוזו באוכלוסיה, לקחת ישובים שנמצאים בתחתית הרשימה

ולהעלות אותם מעלה כדי שיווצר מצב שחמיו/זר הערבי והדרוזי לא יפחת

לפחות מאחוזו באוכלוסיה.
ראובו ריבלין
אם מדברים על עכו למשל ועל ערים מעורבות אחרות, מחשיבים זאת כחלק

מהאוכלוסיה הערבית כמובן.
בן-ציון דל
לא.
ראובו ריבלין
ישוב ערבי כמו נצרת שווה ב1;ודלו ל-8-6 כפרים יחד שלא מגיעים כדי

מספר הלומדים בנצרת. לעומת זאת בעכו יש מאזן, כי אחוז התלמידים

הערביים במדינת ישראל הוא 22% מתוך אוכלוסיה של 18% ואם כוללים את

ירושלים זה הופך ל-25%. השאלה מה אמות המידה רמה קנה המידה כאשר

מדברים על מדידת המשאבים למיו;זר הערבי ביום לימודים ארוך. זה דבר

שצריך למצוא את הקריטריונים לגביו. בסך הכל יש 33% ישובים ערביים וזה

בהחלט לתפארת מדינת ישראל.
בן-ציון דל
אנחנו מדברים על אותן 50,000 שעות נוספות שאנחנו מעמידים לצורך

יום חינוך ארוך.זה לא יש מאיין. ישנם ישובים כדוגמת שלומי, שלא צריך

להוסיף שם 11 או 12 שעות בשבוע כדי להגיע ל-41 שעות שבועיות, היות

ומשרד החינוך ממילא נכנס במשך השנים לשלומי ולישובים אחרים והפעיל

פרוייקטים ונתן תוספת שעות. את אותן שעות אנחנו לא לוקחים בחשבון.התוספת של 50,000 הטעות היא נטו.
הי ו"ר עמנואל זיסמו
אני רוצה לציין- בסיפוק ובהערכה שלמרות כל השמועות והספקולנטיס,

משרד החינוך והתרבות יוצא לדרך ומגשים את החוק שייזם חבר הכנסת מאיר

שיטרית. הקריטריונים מקובלים וסבירים. אך הייתי רוצה לקבל תשובות מפי

חבר הכנסת מאיר שיטרית ל1גי מספר דברים: אני מבין שבישובים קריית-

שמונה, רמלה, לוד דימונה, אבו-רביע ואבו סנאן מדובר בכל בתי הספר.

אבל, יש דברים מסויימים שלא ברורים לי. כרמיאל כולה היא איזור מצוקה?

ראיתי בכרמיאל וילות שגם אני אחרי 50 שנה לא זכיתי לגור באחת כזו.
רפאל אלול
גם אריאל היא לא איזור מצוקה.
היו"ר עמנואל זיסמו
הקדמתי אותך עוד אמש בעניין אריאל בשיחה שקיימתי. מעלה-אדומים

חייבת להיות כלולה ברשימה וחשבתי שהמנהל הכללי של משרד החינוך יכניס

אותה לרשימה. מעלה-אדומים תהיה חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. אני שואל

מרוע כרמיאל נמצאת ברשימה ומעלה-אדומים לא ברשימה? אני מבקש לקבל

תשובה גם לגבי מגידל- שאמס. האם מיגדל-שאמס כולה היא איזור מצוקה?

הייתי נותן שעות לכל עכו. עכו נלחמת עכשיו על חייה ולא מזמן

קיימנו פה דיון על עכו. לעומת זאת בעיר כמו עפולה יש הרבה מצוקה אך

היא מתחלקת לאזורים שונים. אפשר לראות זאת באופן מובהק כאשר מבקרים

בה.

אני מתייחס בהערכה גדולה ובסיפוק למה שמונח לפנינו היום, ואני

מקדם זאת בברכה.
בן-ציון דל
בשלב הראשון אנחנו מדברים על השעות בחינוך היסודי. לא בו;ני הילדים

ולא בחינוך העל-יסודי. אנחנו לא מתכוונים ליישם את כל החוק בשנת

הלימודים הנוכחית. משיקולים שלנו החלטנו להשקיע את כל אותן שעות

בחיכוך היסודי. מבחינת המשרד העדפנו ליקבוע קריטריונים, אמות מידה,

כדיי להימנע ממצב של לחצים שעלולים לעוות את הרשימה, את הצדק הטבעי.

לכן קבענו את מה שקבענו.

אדוני יושב הראש, היזכרת מספר ישובים שצריך לבדוק ואכן יש לעשות

זאת, כי יש ישובים שנקבעה בהם רק שכונה מסויימת ולא כל הישוב.
היו"ר עמנואל זיסמו
לדעתי, עכו כולה צריכה להיכלל בפרוייקט בגלל המצב הסוציואקונומי

הקשת שלה. לעומת זאת, אני גם בעד כרמיאל כי יש הרבה עולים בכרמיאל.
ב-צידו דל
יתכן בהחלט שאם היו שואלים את תחושותי כאזרח, יתכן שהייתי אומר -

עכר. אבל היינו חייבים לקבוע אמות מידה טל אותם עטרה פרמטרים שקראתי

לפניכם, כדי ליצור רשימה שנוכל להגן עליה, ובוודאי מיותר לומר שחברי

ועדת ההינוך של הכנסת יהיו רשאים לעשות תיקונים ברשימה.
ראובן ריבלין
אנחנו לא יכולים להיכנס לכל פרט ופרט מפני שאנחנו לא יודעים וזבל.

יתכן שישנם עוד ישובים רבים שאנחנו לא בקיאים במצב שלהם. אם נבוא

ונשאל שאלות או נטיל ספקות בנושא כזה או אחר? יתכן שיהיו עוד ספקות

רבים. שלא יתפרש כאן שאנו מעדיפים את עפולה על נצרת או את עפולה על

כרמיאל.
היו"ר עמנואל זיסמן
הו/נתי על עכו בגלל המאבק המיוחד.
רארבו ריבלין
יכול להיות שבעכו יש שכונה כל כך מבוססת וכל כך טובה ברמה

סוציואקונמית ו;בוהה.
היו"ר עמנואל זיסמו
נשמע את התשובה. בסך הכל היבעתי הערכה והוקרה.
רפאל אלול
אני מניח שחבר הכנסת שיטרית הסביר את המניעים. האס באישור שלנו

כאן היום נוכל לתקן דברים ולהוסיף את עכו לרשימה?
היו"ר עמנואל זיסמן
כן, בוודאי. אתה ממעיט מחשיבותה של הוועדה.
ראובן ריבלין
אני מזהיר את עצמינו שלא נשנה דברים לפי ההחלטה של ועדת החינוך.

אנחנו יכולים לעשות זאת בחדרי חדרים.
בו-ציון דל
כדי להביא גאולה לעולם, אביא דבר בשם אומרו, בשם היועץ המשפטי:

חברי ועדת החינוך יכולים להמליץ בפני משרד החינוך. מי שמחליט הוא משרד

החינוך והתרבות.
מאיר שטרית
אני מצר מעט על כך שאנו מתחילים את תכנית יום החינוך הארוך רק

בינואר 1998. הכוונה העקרונית שלי היתה להתחיל בתחילת שנת הלימודים,

אך לאור הנסיבות והבעיות של משרר החינוך אני מבין שבעקבות חקיקת החוק

לא היה מספיק זמן להיערך בהתאם. לחוק יש לוח זמנים מסויים. קבענו שתוך

60 יום יובא הצו בפני ועדת החינוך לאישור, כרי שנוכל להחיל את החוק

בתחילת ספטמבר או לכל המאוהר בתחילת אוקטובר.

הקושי השני היה נעוץ בעובדה, שבתחילת שנת הלימודים משרד החינוך

נאלץ להתמודד עם עניין הקיצוץ בשעות החינוך, שגרם לכך שחלק מהמשאבים

שיועדו ליום חינוך ארוך הופנו במידה מסויימת כדי להתגבר על הקיצוץ

הגרול בטעות למערכת החינוך. הדבר יצר פחות משאבים ליום חינוך ארוך

השנה, ולכן גם מתחילים את יום החינוך הארוך בינואר 1998. בכך שמורידים

כמה חודשים של הפעלה חוסכים כסף למערכת והדבר איפשר לאזן את הקיצוץ טל

משרד החינוך. אלה בעיניי מחלות ילדות וחבלי לידה של התכנית.

על אף כל העניין הזה, לדעתי חשוב מאוד שנתחיל את הפרוייקט השנה,

אפילו אם מתחילים באמצע השנה ואפילו אם ההתחלה היא חלקית. אם נתחיל

השנה, ילמדו הרבה מאוד לקחים ולקראת השנה הבאה נרחיב את התכנית לשלבים

הנוספים. הדבר יתו אפשרות להרחיב את הפעלת התכנית, לשפץ אותה ולחדד

אותה. למטרד החינוך יט זמן להיערך בהתאם. השנה היא שנה של הפעלה

ולימוד מבחינה מסויימת. רק עכטיו ההיערכות מתחילה להתבסס ולהתארגן כדי

טאפשר יהיה להיכנס לישובים ולהתחיל לעשות את העבודה בכל ישוב וישוב.

לא התערבתי בקריטריונים של משרד החינוך מבחינת היטובים. גם לי היו

הערות בנושא. גם אני רציתי לשנות את מערך הקריטריונים, וכאשר ישבתי עם

אנטי מטרד החינוך ראיתי שכל שינוי שאנסה לעטות רק יסבך אותי. כי לי

אין את כל האינפורמציה הכוללת טיט בידי משרד החינוך, טעבד על פי שורה

טלמה טל קריטריונים וקבע את סדר המצוקה בישובים האלה. לכן אמרתי שלא

אתערב כי אז אגרום לכך שיווצר מצב בו אני מעריף את ישוב אי על פני

ישוב ב'.

מאחר וזו שנה ראשונה של הפעלה צריך לתת לתכנית "לרוץ". גם לי יט

הערות אם כי לגבי כרמיאל יש לי תשובה אדוני יושב הראש. כרמיאל היא

ישוב בגליל, שמחובתנו לתת לו את החיזוק המאקסימאלי כדי טימשיך

להתקיים. יש בו כמות עולים של פי 2 מהאוכלוסיה. עכו גם היא נמצאת

ברשימה אבל אף אחד לא יכול להגיד לי שכל עכו הוא אזור מצוקה. יט בעכו

אזורי מצוקה והשכונות האלה נכללות בתכנית, ויט טכרנות מבוססות ואזורי

וילות ושכונות חדטות טלא נכללות בתכנית. כמו בירוטלים שגם בה לא

מפעילים את התכנית בכל העיר אלא רק בשכונות המצוקה.

אחד הישובים טלגיו טרם נקבעה החלטה ברטימה שלפנינו הוא מעלה-

אדומים. לא כל מעלה-אדומים נחשב לאזור מצוקה. במעלה-אדומים יש שכונת

מצוקה. אני יודע טמטרד החינוך לא סיים את הבדיקה לגבי מעלה-אדומים,

ולפי הנתונים טראיתי סביר להניח שמעלה-אדומים אכן תיכנס עוד השנה

לתכנית. מדובר בשכונות שנכנסות לקריטריונים.היו לי הערות לגבי אריאל ומקומות נוספים. דעתי כמו חבר הכנסת

אלול בענייו הזה ואין לי ויכוח. אני חושב שצריך לתת עדיפות למקומות

שנמצאים במצוקה.

ההנחה שלי היא, ואני יוצא מתוך הנחה שגם חברי הוועדה עומדים

מאחורי הפרוייקט הזה, שהתכנית תלך ותתרחב כל שנה כדי שנגיע למצב שתוך

כמה שנים נכסה את כל הארץ ואת כל בתי הספר וגני הילדים. כשההנחה היא

כזו, ואנו כמובן נאבק עליה אם יהיה צורך כמו שנאבקנו בהחלת החוק

ונקווה שהמאבק לא יערך הפעם 12 שנים, נרחיב את התכנית משנה לשנה. יש

הבטחה של ראש חממשלה ושר האוצר. יש לציין זאת לזכותם, שחרף הקיצוצים

בתקציב הובטח שהתכנית תופעל ועובדה שהיא מופעלת. כן סוכם שהתכנית

תורחב משנה לשנה. אני חושב שדווקא השנה ההפעלה במיגזרים שונים של

האוכלוסיה גם זה מהווה קריקטריון. הפעלה בערי פיתוח, בשכונות מצוקה

בישובים מעורבים בישובים ערביים במועצות אזוריות וכולי.
רפאל אלול
לזכותם יאמר שאין אפליה לגבי ישובים ערביים.
מאיר שיטרית
יש אפליה לטובה. הישובים הערביים מופיעים בתכנית בהיקף של 28% מסך

האוכלוסיה שלהם. כאשר האוכלוסיה היהודית מופיעה בסדר גודל של בערך

20%. זאת אומרת, נתנו העדפה מתקנת לאוכולוסיה הערבית ובצדק. 28%

מהישובים שמופיעים ברשימה הס ישובים ערביים. אחוז הישובים גדול יותר

מאשר האחוז של האוכלוסיה הערבית בישראל. בשני הקריטריונים נתנו העדפה

כי הצדק צריך גם להראות וגם להעשות, כיוון שבאוכלוסיה הערבית יש מצוקה

גדולה מאוד בחינוך.

אני תקווה שאגב כך, הכנסת מערכת חינוך לאוכלוסיה הזו, תפתח את

העיניים לכולם ותרחיק את האוכלוסיה הערבית מהזרועות של הקיצוניים,

החשוכים והאחרים. אני מאמין שהשכלה וחינוך פותחים את העיניים לאנשים

ונותנים להם הזרמנות להשתלב בחברה המודרנית ולהיות שווים בין שורים.

אני חושב שנתנו בענייו זח תשובה. יש ברשימה מיגוון שלם של ישובים

כמו: מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, מועצות חזקות יותר ומועצות קצת

יותר חלשות.

הרעיון הוא שבשנה הזו תיעשה מרידה והערכה של התכנית ונוכל ללמוד

לקחים לגבי השנה הבאה. בשנח הבאה נחיל צר נוסף לגבי חרחבת חיטובים.

אני מקווה שנקבל את הצו עוד הרבה לפני סוף שנת הלימרדים הנוכחית.
רפאל אלול
בכמה חודשים מדובר? כמה כסף חסכתם בכך שהתכנית לא חרפעלה מספטמבר

1997?
מאיר שיטרית
לכן אדוני יושב הראש, למרות שיש מיגבלות בהפעלת תכנית באמצע השנה

מוטב שנתחיל, ונתחיל במרץ. אני רוצה שנתחיל להיערך בישובים. יש לעשות

עבודה גדולה מאוד לפני תחילת התכנית. התפיסה צריכה להיות תפיסה

אסטרטגית. אמרתי לנציגי משרד החינוך שלדעתי בכל ישוב כזה יש להפעיל

מועצת ישוב שיעמוד בראשה ראש מועצה ויהיו שותפים גם מנהל מחלקת

החינוך, מנהלי בתי הספר ומנהלי החינוך הבלתי פורמלי. כך עבדתי בזמנו

כראש עיר. כרי ליצור קבוצה אחת שמארגנת ורואה את החינוך בראייה אחת

וי לא מתחרה זה בזה.

כמי שהיה ראש עיר ומכיר את השטח, אני יודע שקורים אבסורדים

בישובים. מתקציב קטן המתנ"ס, מועדון הנוער ובית הספר מתחרים זה בזה

ועושים את אותם חוגים ואת אותן פעולות. אם היה קצת תיאום בינהם, באותו

כסף יכלו לעשות פי כמה. מועצת חינוך ישובית יכולה לתרום תרומה

משמעותית.

מדובר שכל הילדים יהיו בבית הספר משעה 8:00 בבוקר ועד 17:00 אחרי

הצהריים. צריכים להבין את המשמעות כלפי החינוך הבלתי פורמלי בישובים

אלה. עכשיו לא צריך את מועדון הנוער, כי הילדים יגיעו הביתה בסביבות

השעה 18:00-17:00 ויהיו בבתיהם. כל הפעילות של אחרי הצהריים של של

מועדונים ומדריכים תהיה מיותרת. את המשאבים האלה צריכים להפנות למשהו

אחר, ובעתיד אני מקווה שהמשאבים יופנו ליום החינוך הארוך על ידי

הישובים עצמם. כדי לחזק, לעודד להגמיש ולהשקיע.

כמי שהיה ראש עיר פעם, אני רוצה לומר שישוב וראש עיר שלא רואה

בעיין אחת עם משרד החינוך את חשיבות הפעלת יום החינוך חארוך, ולא משתף

פעולה עם משרד החינוך בעניין, הישוב כולו יפגע והתכנית תתבזבז.
יהודה לנקרי
משרד החינוך ריבון לחלוטין. לא חייתי משאיר לחחלטתו של ראש עיר

מוכשר ככל שיהיה לקבוע את הקריטריונים.
מאיר שיטרית
חס וחלילה. אני מדבר על שיתוף פעולה. אתה היית ראש מועצה בשלומי.

אם היו באים אליך ומבקשים שתפעיל יום חינוך ארוך? כ1;יזבר הסוכנות

ביקשתי להפעיל בזמנו יום חינוך ארוך בשלומי. ביקשתי שראש המועצה יממן

שליש מהתכנית, אני אממן שליש וההורים שליש, הוא הסכים לכך. דבר כזה אי

אפשר לעשות ללא הסכמת ראש העיר.
וליד צאדק
אל תקיש ממה שאתה עשית וממה שאחרים עושים.
מאיר שיטרית
יש הרבה דברים בהם ראש עיר יכול לעזור. "להרוג" את התכנית או

"להחיות" אותה. אני חושב שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל,

שבישובים בהם יופעל יום חינוך ארוך, המבנים שניבנו במיליוני שקלים

ודולרים קרי בתי הספר לא יסגרו בשעה 13:00 בצהריים ויעמדו ריקים עד

למחרת בבוקר. לשם שינוי ישתמשו במיבנים האלה עד שעות אחר הצהריים

וינהיגו בהם חינוך פורמלי ובלתי פורמלי ועזרה לאחרים. אנו מתחילים

במהפכה חברתית בארץ. אני מאמין שמשרד החינוך יוציא את התיקון לגבי

השכונה במעלה-אדומי., צריך לתת אור ירוק ולסיים את העבודה. להחליט

איזו שכונה תיכנס לפרוייקט. לסיים את הוויכוח. אין לי ספק שלפחות

שנונה אחת תיכנס ונוכל "לרוץ" עם התכנית.
וליד צאדק
אדוני היושב ראש, אתמול התקיימה פגישה בקשר לחינוך ערכי

ודמוקרטיה. אני מאוד שמח שלא עברו 24 שעות והתבשרתי בתכנית הזו,

וראיתי שיש ישום נקודתי לפחות בעניין של חינוך לדמוקרטיה ובחינוך

הערכי. זה מה שמתבטא היום ברשימת הישובים שמצורפת להצעה זו. אני שמת

שבעתיים על כך שחברי הכנסת מאיר שיטרית, רפאל אלול, ראובן ריבלין

ובוודאי וודאי יהודה לנקרי מתייצבים מאחורי האחוזים הגבוהים טל

הישובים הערביים שנכללים בתכנית יום הלימורים הארוך. על כך אני מודה

למרות שזו זכות.

ברצוני לחזור על דבריו של חבר הכנסת שיטרית שאמר שככל שנטיב עם

החינוך הערבי, נתקרב יותר ויותר לדו קיום ושלום. מכיוון שכל כוחות

השחור ניזונים מהעדר תשומת לב וממצוקה, עוני ויאוש. אני חושב שהחינוך

הוא התרופה הכי יעילה והכי סימפטית שתעזור למגר יחד את הבעיות.

דיפדפתי ברשימת הישובים ואני מתנגד להוריד ישוב כל שהוא מהרשימה.

הייתי שמח לו התווספו ישובים נוספים. מסתבר, שבכל אזור המשולש, מנצרת

וער כפר-קאסם לא מופיע אף ישוב ערבי ברשימה. כפי שאמרו קודמיי, השנה

הזו תהיה שנת הרצה וניסוי לפרוייקט. לא יעלה על הדעת שמנצרת ועד כפר-

קאסם אין ישובים שזכאים לכך.

אני מציע להכניס ישובים מהאזור הזה לרשימה. לא רק מכיוון שאני

תושב טייבה. הייתי מאוד רוצה ללכת בדוגמת חברי הכנסת שהיו חברי מועצות

וישוביהם לא מוזכרים ברשימה. הדבר הוא לתפארתם.

ישוב כמו טייבה תמיד בחדשות ותמיד מהווה מוקד לעבריינות, לסמים

ולעוני. אני מאוד מבקש שטייבה תיכלל בפרוייקט. לא כי אני מטייבה אלא

מהסיבה שאני מרו/יש ויודע כמה צורך יש בהפעלת תכנית יום לימודים ארוך

בטייבה שהיא אדמה חרוכה.
רפאל אלול
לפני 8 נשים יזמתי במזברת-בתיה יום לימודים ארוך. למדו אצלינו עד

שעה 15:30 בכל יום, וזה נתן לישוב תנופה אדירה. הכנו את הישוב שנה

קודם לכן. הכנו את ועדי ההורים והמורים. עמדתי בראש צוות ובמשך שנה

שלמה הכנו תכנית. ההורים שילמו חלק מהכסף. הם היו מעורבים בתכנית,

והתכנית הצליחה. הבעיה היא שהמתנ"ס מאבד מחשיבותו. טוב היה לשתף גם את

בפרוייקט גם את המתנ"ס. כי מה יהא על המתנ"ס אם לומדים עד השעה 17:00

אתר הצהריים? למתנ"ס אין זכות קיום. חשוב שהמתנ"ס יהיה שותף בתכנית

אלוהים הקטנה שלהם. צריך לראות ואת מראש.

חלק גדול מהתכניות קיימות בזכותו של יושב ראש הוועדה שנלחם איתנו

ובזכותו התכנית הצליחה. הוא נלחם על כך שנים רבות. אני זוכר את הגישות

השונות שהיו ואת העובדה שאנשים ממשרד החינוך היו סקפטים לגבי ההצעה.

אני זוכר שהיו ויכוחים לו/בי השעות. אני שמח שמשרד החינוך חולך יתד

איתנו. יש הבדל גדול אם אנו כפוליטיקאים רוצים לבצע משהו ואין הסכמה

מצד משרד החינוך לבין מצב בו אתם הולכים יד ביד איתנו. אני אומר לכם

מראש שהעסק נועד להצלחה. כי שילבנו ידיים. זה יכול להצליח רק אם נראה

את הדברים עיין בעיין. שלא יאמרו שהפוליטיקאים כפו דבר שלא כראה

לאנשי משרד החינוך. אם שילבנו ידיים אני בטוח שנצליח.

המיגזר הערבי מופלה לרעה. כל הממשלות, במשך כל השנים, היפלו את

המיגזר הערבי. זו אחת התכניות הבודדות בו המיגזר הערבי מקבל את מה

שמגיע לו כמו כל אזרחי מדינת ישראל. אני חושב שהערתו של חבר הכנסת

צאדק צודקת. אני מכיר את טייבה מקרוב. בתפקידי הקודם במרכז השילטון

המקומי הייתי יושב ראש של קרן שמקימה מוסדות למפגרים. הקמנו בטייבה

שלושה מוסדות. הישקענו הרבה מאוד כסף שם.
וליד צאדק
לצערי אנחנו מייצרים חברה מפגרת כתוצאה מנישואי קרובים.
רפאל אלול
יש בעיה. טייבה היא אחד הישובים הבודדים שהסכימו להכיר בתופעה.

יש הרבה ישובים ערביים שמתכחשים לתופעה. כדאי לבדוק את העסק מקרוב

לגבי טייבה. אני לא רוצה להיכנס לקריטריונים.

התכנית היתה צריכה להיות מבוצעת באוקטובר ולהערכתי נתסך סכום כסף.

אני רוצה שראש הוועדה ידע שיש פה סכום כסף לא מבוטל, פנוי לדברים

שהוועדה מבקשת.
בו-ציון דל
היינו צריכים 60 יום כדי להגיע לוועדה. לו לא היו החגים היינו

מגיעים עוד שבועיים קודם.
רפאל אלול
כמה חסכתם?
בן-ציון דל
חודש. הפרוייקט עולה 250 מיליון שקל לשנה.
רפאל אלול
זאת אומרת שבחודשיים חסכנו 50 מיליון שקל?
בן-ציון דל
חבר הכנסת אלול, מדובר ב-120 יום.
רפאל אלול
אני יודע לעשות חשבון טוב מאוד. בכל מקרה שיהיה בהצלחה.
יהודה לנקרי
חבר הכנסת מאיר שיטרית ראוי בוודאי להוקרת תודה עמוקה מכל אזרחי

ישראל, לרבות נבחרי העם. בעיניי הוא מזוהה זהות קרובה ומעמיקה עם

המהפכה החינוכית שבדרך, דהיינו, יום החינוך הארוך. אני משוכנע שהתכנית

הזו תקיף את כל יעדיה בעוד 5 או 10 שנים. כי אז כל החברה הישראלית

תכיר חוב בלתי הפיך לחבר הכנסת שיטרית.

אני מדגיש במתכוון את המחווה הזו משום שחבר הכנסת שטרית ראוי לה,

ומשום שאני יודע כמח קשה היה לו לגבש ולקדם את הצעת החוק הזו. כן ראוי

משרד החינוך לברכות על הערכותו, ועל הקריטריונים לישובים שנכנסו בסדר

מסויים.

אני חושב שיום החינוך הארוך, כך שוכנעתי כראש מועצת שלומי וכמי

שו/דל והתחנך באסכולה שכזו במרוקו בבתי הספר של אליאנס, הוא אכן הגורם

המרכזי בהבראת מערכת חינוך ובחברה טובה. מה שקרה אצלינו, עקב התחפרות

של יותר מ-10 שנים בגלל בעיות תקציביות במערכת החינוך, והנחלת יום

חינוך מקוצר במתכונת הנוכחית, קיבלנו נכות שאותח החלפנו בכל מיני

חלופות כמו המתנ"ס ומועדוני הנוער שנקבעו כפרוטזות, וכך ניהלנו אותו.

אני תומך בהשבת הסדר על קנו והנחלתו במהלך הבראה מחייב וחיוני.

אני תומך כפי שתמכתי במלוא מובן המילה בתכנית. כחברי ועדת החינוך היה

רצוי שנלווה גם את יציקת התכנים. אל לנו להסתפק במבט ולתת למשרד

החינוך ולישובים לתפור את המתכון. אני חושב שאנו מחוייבים במעקב

למהפכה הזו ומה ערכה מבחינת הציבור. אנחנו יכולים מגישושים כאלה

ואחרים להצביע על כל השינויים המתחייבים בייתר המערכות הלא פורמליות

במתנס ובישוב כולו.
ראובן ריבלין
אנחנו צריכים להתחיל בתכנית ולצאת לדרך. צריך לומר ולברך את חבר

חכנסת שיטרית, וצריך לחעלות על נס את התעקשותו יושב ראש הוועדה שלנו

שאמר שלא יתכן שלילדי ישראל שאינם נכנסים מתחת לכיפה זו או אחרת, גם

להם יהיה יום לימודים ארוך. עמדתו זו היא בלי כל ספק עמדה שהניעה את

הממשלה להבין שאין דרך אחרת אלא לקבל את אחת ממלחמות החיים של חבר

הכנסת שיטרית ופעולותיו הרבות.

אני חושב שכולנו מבוכים את יושב ראש הוועדה על שבנחישות רבה

ובעפעלת לחצים כבדים על ממשלת ישראל היגענו למה שהיגענו. אנחנו, כאנשי

הקואליציה, יודעים עד כמה קל לומר יום לימודים ארוך ועד כמה קשה ליישם

זאת. למרות בעיות התקציב. הרבה אנשים דיברו על כך והעובדה היא.שכאן

הדבר נעשה במהלך החקיקה. זהו מהלך חקיקה ארוך אבל שבסופו אמר יושב ראש

הוועדה לממשלה שלא מדובר בדיבורים אלא להגיע למצב שבו יהיו חייבים

ליישם את ההחלטה.

לא שמתי לב לעובדה שמיגזר שלם בציבור הישראלי, המשולש, לא נכלל

ברשימת הישובים. גם האוכלוסיה של ערביי ישראל בנוייה רבדים רבדים. יש

ערבים דרוזים ובדואים, ערביי צפון וערביי דרום ויש הבדלים. אני בהחלט

חושב שהוצאת מיגזר שלם מהיישוב הערבי בישראל, שאמנם יש לנו איתו

ויכוחים פוליטיים קשים אך האזרחים באותו מיגזר הם אזרחי ישראל לכל

דבר, ואני חושב שצריך לתת על כך את הדעת. לא צריך לדבר על טייבה רק

משום שחבר הכנסת וליד צאדק נמצא פה.

יש לברר האם להקים שלושה בתי ספר מיוחדים באום אל-פאחם, בטירה

ובטייבה. אני הייתי מציע שתשקלו זאת. עם כל הכבוד קטונתי לייעץ לכס,

ואני חושב שצריכים להאיר את עינכם לגבי נקודות שאנחנו מעוניינים בהן.

אס כך תעשו, אני חושב שתעשו דבר חשוב ביותר. לא יאמרו אחר כך שגם

במיגזר הערבי התערבנו בצורה פוליטית. אסור לתת בידי אנשים ומלעיזים את

האפשרות להלעיז.
שי לחמן
בלב שלם אני מבקש להצטרף לכל הברכות שהוטמעו כאן ואני מדגיש: בלב

שלם! משום שדווקא בתקופה של קיצוצים, גזירות ופגיעה בהישגים שהושגו

בחינוך בשנים האחרונות, דווקא בימים אלה, אימצה הממשלה ומשרד החינוך

את יישום החוק להפעלת יום חינוך ארוך במערכת החינוך. אישית, אני רואה

בכך פתח ולא רק תקווה לשינוי, שלא אומר אם הוא דרסטי או לא כי זה תלוי

בהמשך. זוהי רפורמה שכולנו זקוקים לה במערכת החינוך.

לברכה שלי יש משנה תוקף מבחינתי, משום שהייתי חבר בוועדת אדלר

שהציעה והמליצה על חלופה מסויימת, שהממשלה לפני כשנה מיהרה והזדרזה

לאשר אותה.
מאיר שיטרית
לך היתה עמדת מיעוט.
שי לחמן
כחבר הוועדה היגשתי דוח מיעוט יחיד נגד המלצות הוועדה שהייתי חבר

בה, וטענתי שזה לא יום, זה לא חינוך וזה לא ארוך. מדובר בסך הכל במתן

שעורי עזר ל-15% של תלמידים חלשים בכל ישוב.

אני מברך את הממשלה, את משרד החינוך וועדת החינוך ובמיוחד את חבר

הכנסת שיטרית.
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו לא התייצבנו מאחורי דוח אדלר.
שי לחמו
אבל היו ויכוחים והיה חשש בשלב מסויים שהדוח יתקבל. ראש הממשלה

ושר האוצר דאז מר דן מרידור הזדרזו לאמץ את החלופה. כהערת אגב, הם כל

כך נחפזו לאמץ את החלופה האומללה ההיא, וכינסו מסיבת עיתונאים בלי

נוכחות יושב ראש הוועדה פרופסור חיים אדלר, ובלי שאנחנו, חברי הוועדה

ידענו על כך, אני שמח שחל המהפך הזה.

אני רוצה לברך את חבר הכנסת שיטרית באופן אישי. אשרך ששושבינותך

עלתה יפה ועשית היסטוריה במידה רבה. חייבים גם לציין חברי כנסת אחרים,

חלקם נמצאים איתנו כאן וחלקם שאינם נמצאים כאן, או כבר אינם חברי

כנסת, שבמשך שנים דחפו את הנושא. יבורכו כולם.

אני רוצה להצטרף לברכות בנושא האפלייה המתקנת כפי שכינינו אותה

בנושא המיו/זר הערבי. אני חושב שנעשה כאן צער חשוב מאוד. לפעול אחת

ולתמיד לסגירת הפערים ו"למיסמוס" רגשות הקיפוח השוררים במיגזר הערבי

כפי שנאמר כאן על ידי חבר הכנסת שיטרית, אלול וריבלין. כל ממשלות

ישראל ללא הבדל גרמו לקיפוח מתמשך של המיגזר הערבי שהתבטא בעיקר בתחום

החינוך. המצוקה שם רבה מאוך. אנחנו, חברי אירגון המורים הארצי, שיש בו

יצו1; מלא לנציגי המיגזר הערבי, וכמי שמקיימים ביקורים וסיורים במיגזר

הזה מדועים לכך.

ברצוני להצטרף לפנייתו של הבר הכנסת וליד צאדק שקיבלה כאן גיבוי

ותמיכה גם מחבר הכנסת ראובן ריבלין, לצרף לרשימת הישובים ישוב אחד או

שניים מאזור המשולש. המצוקה שם רבה לא פחות מאשר בצפון ובדרום ולא

בכדי דיבר כאן חבר הכנסת ראובן ריבלין על מלעיזים וכולי. ולו מהסיבה

הזו, ומכיוון שאנו פותחים בביצוע הפרוייקט, אני חושב שהיה חשוב לצרף

ישוב אחד או שניים מאזור המשולש.

הייתי מבקש לסיים את דבריי בשתי הערות הבהרה. הדברים נאמרו לי

אישית על ידי ידידי מר יצחק כהן, וחשוב שהדברים ישמעו ויובהרו כאן.

הפעלת פרוייקט יום חינוך ארוך משנה זו ואילך, לא תהיה תלוייה בשום

פנים ואופן בכל הנושא של החזר השעות המקוצצות - אותן 70,000 שעות. אני

מבקש שיהיה ברור שכל 70,000 השעות שקוצצו בשנת תשנ"ח חייבות להיות

מוחזרות במלואן. הובטח שהדבר יעשה עד יום שני ואנו מקווים שאכן כךיעשה, והנושא הכאוב ירד מעל סדר היום. הפעלת יום חינוך ארוך היא

פרוייקט ממשלתי בפני עצמו. אסור שיבוא על חשבון שום פעיליות חינוכיות

ולא על חשבון שעות הוראה. אני מבקש שהדברים יובהרו. כמו כן, חשוב שלא

יווצר מצב שתהיה התחלה יפה של הפרוייקט, ובעוד שנה שנתיים הממשלה

תחליט שבגלל קיצוצים היא שמה לאל את כל המאמצים שנעשו בישום הפרוייקט

הזה.

לא נאמר כאן מתחילת הדיון דבר ורוצי דבר לגבי התוכן המהותי הממשי

של הפרוייקט. אחת ההסתייגויות החריפות שלי בדיוני ועדת אדלר היתה

בנושא של תשתיות ותנאים פיסיים. כבו היום תלמידים רבים בכל רחבי הארץ

בבתי ספר רבים לומדים בתנאים...
היו"ר עמנואל זיסמו
אתה מחמיץ את הדבר הכי חשוב. אני חייב לסיים את הישיבה. אנו רוצים

לשמוע לגבי הדבר החשוב ביותר והוא שעות ההוראה שיוחזרו.
שי לחמו
אני מסכים איתך. אן מה יעשה עם הילדים עד שעה 16:00? האם יש תנאים

ללמידה, להכנת שיעורים, לתזונה? האם יהיה פיתרון לנושא של חימום

ומיזוו/ בכיתות? היום בכיתות רבות לומרים בתנאים שבהם כושר הלמידה שואף

ל-0.
היו"ר עמנואל זיסמו
זה לא שייך.
גר דיעי
בשם הסתדרות המורים אני מברך על הפעולה והיוזמה המבורכת הן של

ועדת החינוך והן של חברי הכנסת. ברכה מיוחדת לחבר הכנסת מאיר שיטרית.

אני מכיר אותו כשכן, כאשר היה ראש העיר יבנה, ואני לא מופתע מהעיקביות

שלו. אני יודע שגם כשהיה ראש עיר נתן את העדיפות הראשונה לחינוך. הוא

הכניס שיטות הוראה חדישות ביותר כמר הוראה יחידנית והתאמת המיבנים

לצרכים היחודיים לפרט.

ברכה למשרד החינוך שנערך לפרוייקט. להפעלת הפרוייקט החשוב צריכים
להיות שלושה גורמים
משרך החינוך, התלמידים ועובדי ההוראה. אני מבקש

שתוקם ועדת היגוי, ועדת צוות, שתלווה את הפרוייקט ביחד עם הסתדרות

המורים.

לא לשכוח, שהיום מזרימים 50,000 שעות. אותם מורים שהיו מסיימים את

עבודתם בשעה 13:00 כיום נדרשים להישאר עד השעה 17:00-16:00 בבתי הספר.

זהו שינוי המערכת בכללותה. שינוי בניתול בית הספר ושל צוות המורים. יש

הסכם לגבי המצבים האלה. אני מבקש שנהיה שותפים ושלא יכתיבו למורים

מלמעלה. חשוב שיהיה שיתוף פעולה ביננו ושנלווה את הדברים מתחילתם ועד

סופם. אנו מברכים על הפרוייקט.
עבד-אלוהב דראוושה
כשיש שר חינוך טוב, מנהל כללי טוב, צוות טוב, ויושב ראש ועדת

חינוך טוב אפשר להבטיח התקדמות בכיוון השיוויון. חשוב שהציבור הערבי

ידע שנעשה צעד חיובי בנושא השיוויון ואנו מבליטים זאת. אנו לא רוצים

לדבר רק על המחצית הריקה של הכוס, ואם יש מחצית מלאה אנו מציינים זאת.
אבי קמינסקי
אנו, כאיגוד מנהלי מחלקות החינוך, ישבנו עם חבר הכנסת שיטרית לא

פעם ופעמיים. אני משוכנע שמנהלי מחלקות החינוך בעיקר ברשויות שאכן

תפעל התכנית ישתפו פעולה, ונעשה הכל כדי שהדברים יפעלו יחד. גם היום

בחינוך היסודי, יש שותפות מלאה בין הרשויות לבין משרד החינוך. יחד עם

זאת, אני רוצה להעיר מספר הערות לגבי נושא המועצות האזוריות טל

הישובים שנכתבו כאן, כי חלק מהמועצות האזוריות הם ישובים שאחד מהם או

חלק מהם נמצאים בהתהוות ואיכלוס כזה או אחר. ואז, מדד הקיפוח שונה

בשנתיים האחרונות מאשר המדד שנמצא היום. בחלקם, בתי הספר נמצאים

בישובים מבוססים ולכן יש מקום לבדוק את הנושא פעם נוספת.

ברכת ישר כוח גם למר בן-ציון דל ולמר יצחק כהן על העשייה המשותפת.
בו-ציון דל
אני חושב שאעשה כאן מעשה אחראי בבואי לשבח פקיד מדינה, בפני פורום

של ועדת החינוך של הכנסת. אני מדבר על עוזרי, סגן המנהל הכללי של משרד

החינוך מר יצחק כהן. אני מרגיש חובה אישית-מצפונית לעשות זאת. אני

חושב שמו/יעות לו כל התשבוחות וההערכות. לא האמנתי שתוך פרק זמן כל כך

קצר ובתנאים כל כך קשים, נצליח לעמוד במשימה. בין גברא לגברא יש

לו עוד כמה וכמה נושאים לעסוק בהם במשרד החינוך והתרבות, ולמרות הכל

הוא הצליח להביא ליצירה המוגמרת כאן.

הישובים שהוזכרו כאן היום בהחלט יבדקו מתוך כוונה חיובית לתת

את האיזון המתאים.

גופים פדגוגיים מקצועיים חיצוניים ינחו, ידריכו וילוו את

הפרוייקט. יש לנו את הגרעין של הגופים הללו, שבעגה שלנו נקראים גופים

מתערבים והם קיימים היום בתוך הפרוייקט של 30 הישובים. כמובן, תוך

ליווי, הערכה ובקרה על מנת לראות מה אנו עושים לקראת שנת הלימוךים

תשנ"ט. ומיד למחרת בבוקר, לאחר שנקבל את האישור, נרוץ קדימה. אנו כבר

מתחילים בהכנות לקראת תשנ"ט.

השר רואה שני נושאים מרכזיים במערכת החינוך כיום: נושא החינוך

לערכים שעליו דיברנו כבר השבוע, והנושא השני הוא של יום חינוך ארוך.

אני אומר את הדברים כדי להביא לידי ביטוי את מה שמשרד החינוד והתרבות

מתכוון להשקיע בעניין.250 מיליון שקלים, 50,000 טעות ואין מלכות אחת נוגעת בחברתה. לגבי

אותן 69,000 שעות שקוצצו מן המערכת, באופן חד וחלק אין קשר בינהן;

הדמיון היחיד הוא שקוראים להן טעות. אותן 69,000 שעות שקוצצו מוחזרות

ויוחזרו עד האחרונה שבהן. מעבר לזה, ללא כל קשר נזרים 50,000 שעות

ליום חינוך ארוך.
מאיר שיטרית
ראשית ברצוני להודות לכולם על התמיכה והמעשה במהלך החקיקה. אני

שמח על כך שאנו מקבלים היום אור ירוק לצאת לדרך, אני מרגיש מאושר מכך

שהתכנית יוצאת לדרך, ואני חושב שהיא תיצור שיוויון חביתי בארץ. זו

השנה ה-12 לטיפול בנושא יום חינוך ארוך. אני חושב שביטחונה של מדינת

ישראל תלוי בחינוך. אין דרך אחרת לשמור על פער איכותי חוץ מחינוך. מי

שעיניו בראשו ורואה מרחוק, מביו שהתשובה לביטחון היא חינוך. תשובת

לכלכלה היא חינוך. אין לנו מחצבים ולא מינרלים, ורק אנשים שיתפתחו פה

וילמדו יביאו למדינה איכות חיים על ידי חינוך נכון. תפישת עולם,

דמוקרטיה, פשיעה ומצוקה - הכל קשור בחינוך.

אני יכול לומר במשפט אחד: במקום שהמדינה תחכה שילדים ירדו לפשע,

למצוקה, לצרות ולחוסר עבודה, ואחר כך יהיה צורך להשקיע בתיקון המצב

הרבה כסף וללא הצלחה, אני מציע למנוע זאת מראש. המניעה האפקטיבית

היחידה המוצלחת היא החינוך. אם נחנך ילד כמו שצריך, הוא לא יפול

למצוקה ולא יתדרדר לפשיעה. הוא יהיה אזרח תורם ולא יהיה על גב המדינה

אלא להיפך. המדינה תיהנה ממנו. זו כל התיזה כולה במשפט אחד.

אני מודה לכם על התמיכה לאורך כל הדרך של החקיקה. אני מבקש להודות

במיוחד ליושב ראש הוועדה מר עמנואל זיסמן. אני מציין זאת בסיפוק רב

כפוליטיקאי לפוליטיקאי. גם כשהוא היה בקואליציה בכנסת שעברה ואני

הייתי באופוזיציה, 7 פעמים הבאנו את החוק להצבעה ומר זיסמן היה בין

אלה שבאופן עיקבי, חרף היותו בקואליציה, תמך בהצעת החוק. אני שמח

שבקדנציה הזו נוצר מצב בו חבר הכנסת זיסמן הפך יושב ועדת החינוך,

והיתה הזדמנות הלכה למעשה להביא את החוק מבחינת ביצוע. אני אומר בכנות

שללא תמיכתו הנחרצת של חבר הכנסת זיסמן החוק לא היה עובר. אני מודה

לחבר הכנסת זיסמן מכל ליבי, ואני חושב שיש לו זכות גדולה מאוד.

אני חושב שהפנייה של חבר הכנסת וליד צאדק צריכה להיבדק ואעשה את

הכל על מנת לטפל בה.

לגבי הנושא של גני הילדים. קשה מאוד להפעיל תכנית באמצע שנת

לימודים לגבי גני ילדים. אבל, באותם ישובים בהם אפשר יהיה להפעיל את

תכנית יום חינוך ארוך כבר השנה, ננסה להפעיל. חשוב שנלמד מה קורה בגני

הילדים לגבי השנה הבאה. אם נצליח ליישם את התכנית רק ב-10 ישובים או

ב-20 ישובים מתוך 100 חישובים, גם זה יהיה מהלך חשוב מאוד. נעשה כל

מאמץ שהתכנית תופעל השנה תכנית בגני הילדים.

אני מבקש מהוועדה להחליט איזו שכונה יש להכליל במעלה-אדומים

ולהכניסה לרשימה, וכמו כן לגבי המשולש על מנת שלא נצטרך להתכנס כאן

שנית למען מטרות אלה.
היו"ר עמנואל זיסמן
ביקשתי לערוך בדיקה גם לגבי עכו.
עבד אלמאלכ דהאמשה
היו לי תהיות וספקות והיבעתי אותן בוועדה, לגבי מה שייקבל הסקטור

הערבי ביום הלימודים הארוך. בדיפדוף מהיר ברשימה ראיתי שאכן ישובים

ערביים מכל העדות כלולים בתוך הרשימה.
מאיר שיטרית
ציינו כבר קודם לכן שלא נעשתה רק העדפה אלא העדפה מתקנת בישובים

הערביים. הישובים הערביים מופיעים באחוז יותר גבוה מהלקם באוכלוסיה.
עבד אלמאלכ דהאמשה
ברצוני להצטרף לבקשות של חבריי חברי הכנסת צאדק ודראוושה לגבי

המשולש, ושיהיה טיפול מהיר בנושא. חשוב שהמשולש יקבל את חלקו. אז הצדק

יראה וייעשה בצורה הטובה ביותר.
היו"ר עמנואל זיסמו
בקשת הוועדה היא לבדוק מחדש את נושא עכו. קיימנו דיון בהפיכת עכו

לאיזור פיתוח אי בתחום החינוך. הדבר נעשה על דעתו של שר החינוך

והתרבות ומשרד החינוך והתרבות. אחרי מאבק, עכו קיבלה מעמד של איזור

פיתוח אי לפני כמה שבועות. על עכו התקיים מאבק רציני של הוועדה. מעלה

אדומים והמשולש גם הם ידונו.

אנחנו נקיים דיון על התכנים ועל הצד המהותי של יום חינוך ארוך. זה

נושא חשוב. זכורות לי ההערות שהועלו בעבר בנושא, איך ימלאו את השעות

האלה. אני בטוח שהכוונות רציניות ואנו צריכים לשמוע אותן.

אנו מברכים את שר החינוך והתרבות כפי שאמר חבר הכנסת שיטרית. היו

לחצים רבים ושר החינוך והתרבות עמד לצידנו. הנושא חצה את כל המיפלגות.

אנחנו מביעים סיפוק והוקרה לכולם.
משה בוטון
בצו שהובא אלינו לאישור אין מועד תחילה. שמעתי בעל פה, שהכוונה

להתחיל ב-1 לינואר. לכאורה, כתוב בתחילת שנת הלימודים אבל אנחנו

באמצע השנה. אז אפשר להחיל את החוק ולכתוב ב-1 לינואר?
היו"ר עמנואל זיסמן
כן.
יצחק כהן
ער אתמול בערב הוחזרו לבתי הספר 2,300 שעות. היום ב-11:30 יש לנו

ישיבה עם מנהלי המחוזות והחזר הטעות יהיה הנושא המרכזי של הישיבה. עד

יום שלישי כל השעות יוחזרו.
היו"ר עמנואל זיסמן
ומה עם המורים?
יצחק כהן
למעלה משליש כבר עובדים, עוד שליש הוא מורים של שנה אי שהמשרד לא

החזיר אותם לעבודה מטעמים פדגוגיים, ואנו עומדים בהתחייבות לבדוק זאת

עם הסתדרות המורים. ברוח זו גם סיכמנו עם מר גד דיעי לפני שנכנסנו

לישיבה.
גד דיעי
אני מבקש לקבל את רשימת בתי הספר שקיבלו את החזר השעות.

ל1;בי המורים: אני שמח שכ-94 מורים מתוך הרשימה עובדים. יש לנו

ויכוח לגבי 81 מורים שהם מורים בשנה ראשונה. עברנו רק לגבי חריגים שיש

לגביהם הערכה פדגוגית. הובטח לטפל בזה.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:50)

קוד המקור של הנתונים