ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/09/1997

בדיקות סמים לתלמידים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 111

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום ראשון, ב"ו באלול התשנ"ז (28 בספטמבר 1997), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

צבי ויינברג

נעמי חזן

רובי ריבלין
מתמנים
משה פלד - סגן שר החינוך התרבות והספורט

עו"ד דורית מורג - סגנית היועץ המשפטי, משרד החינוך והתרבות

רות לקט - משת החינוך והתרבות

תנ''צ ראובן גולדשמידט ? קצין רפואה ראשי, המשרד לבטחון פנים

רות אלרואי - ראש תחום מניעה והסברה, הרשות למלחמה בסמים

שמאי גולן - הרשות למלחמה בסמים

עו"ד דורון תמיר - האגודה לזכויות האזרח

אילת שילה ושיר- האגודה לזכויות האזרח

אבי מצנר - יו"ר ארגון הורים ארצי

משה שיינפלד - יו"ר ועדת בטחון, ארגון הורים ארצי

עודד כהן - יו"ר מועצת תלמידים ארצית

הדר דיסקין - מועצת תלמידים ארצית
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
סיגל גורדון
סדר-היום
בדיקות סמים לתלמידים.בדיקות סמים לתלמידים
היו"ר עמנואל זיסמן
בוקר טוב לכולם. למרות שהכנסת בפגרה, ועדת החינוך מקיימת ישיבות. נזכיר לכולם

שקיימנו שתי ישיבות ארוכות אשר הביאו לידי כך שנפתווה שנת הלימודים. תרמנו תרומה נכבדה

וחשובה מאוד לפתיחת שנת הלימודים. על פי ההבנה שהיתה עם שר החינוך והתרבות ומנכ"ל

המשרד, יש פרק זמן של חודש ימים כדי ליישם את ההבטחות ואת ההתחייבויות. על דעת החברים

בוועדה אני מתכוון לקיים ישיבה לפני 27 באוקטובר. אנחנו עוקבים אחר ההחלטות ונכון לרגע זה,

שעות ההוראה שקוצצו לא הוחזרו. נדון בנושא מייד לאחר ראש השנה בתאום עם הנהלת המשרד

ואנחנו מקווים שכל מה שהובטח יקויים.

הנושא שנדון בו היום, הודעתו של סגן שר החינוך והתרבות כפי שמופיעה בעתון ידיעות

אחרונות. האחן המוסיקלית שלי שמעה שאולי הדברים לא נאמרו אבל גם לא הוכחשו. לפי הודעה

זאת, סגן השר פלד אמר, כי הוא חושב שצריך לשלוח חוליות שתפקידם לערוך בדיקות שתן כפי

שעושים לספורטאים. את מרדונה כל הזמן בודקים. בשנה האחרתה דנו בנושא השימוש בסמים ואני

יודע שיש תופעה מאת במערכת החינוך ובקרב בני הנוער. הדברים כפי שמופיעים הם פגיעה חמורה

ביותר בזכויות היסוד, בזכויות הפרט. זאת האשמה קולקטיבית מכיוון שרוב רובם של תלמידי

ישראל לא משתמשים בסמים. זאת האשמה חמורה שמאשימים את כלל תלמידי ישראל. הישיבה

תואמה עם סגן השר, אני רואה שסגן השר חמור סבר למתת שבדרך כלל הוא מחייך ומסביר פנים,

הדברים שהתפרסמו לא הוכחשו בשום מקום. בנתיים לא קיבלנו החלטה אך כתוצאה מדבריו

ומהדיון שייתפתח, אני מקווה שיהיו סיכומים. נשמע את סגן השר.
סגן שר החינור משה פלד
בוקר טוב כבוד יושב ראש הוועדה. אכן אני חמור סבר, אני מבקש כמה דקות להסביר וגם

אם ארגיז מישהו, אנחנו עדיין בימי הסליחות, אז מראש אני מבקש סליחה. היתה לי ביקורת קשה על

ועדת החינוך של הכנסת, אך אני מוכרח לומר לך, חבר הכנסת זיסמן שנדהמתי מפתיחת דבריך.

הכותרת של הישיבה היום היא כותרת בעתון ואני לא מבין על מה המהומה. אסביר את השתלשלות

הדברים. אני לא מרגיש עצמי כמתנצל, ההיפך הוא הנכון. השתלשלות הדברים היא מאת: באה

אליי קבוצת תלמידים שהחליטה לעשות מעשה ולהגן על עצמה, ילדים שבבתי הספר שלהם מעשנים

באישור בפינת עישון, והם יודעים שבבית ספרם משתמשים בסמים. הקבוצה תבעה ממני להגביר את

פעילות המשרד גם בנושא העישון וגם בנושא הסמים. יכול להיות שצריך להפריד בין שני הנושאים

כי מבחינת הטיפול, הנושאים שונים. הם תבעו ממני להגביר את הפעילות במאבק נגד הסמים ונגד

העישון כי הם נפגעים מכך והם רוצים להגן על חייהם. הם הביאו לי חוות דעת משפטית האומרת כי

ניתן לבדוק סמים אצל התלמידים, בבדיקת פתע, בדיקת שתן. עניתי להם: "רבותיי הצעירים, עם כל

הכבה- לכם, אני מכיר את החוק, אני יודע שאסור לבדוק בדיקת שתן אצל תלמידים, ובכל זאת,

מתוך כבוד אליכם ומתוך כבוד אל המעורבות ואל האכפתיות שלכם, אני פונה אל הייעוץ המשפטי

של המשה- לבקש חוות דעת נוספת על חוות הדעת שאתם מביאים לי מעורך דין שלא הכרתי".

הגשתי את הבקשה לעו"ד דורית מורג, וכעבור שבועיים קיבלתי חוות דעת מדוייקת לדבריי, שאסור

לבדוק בדיקות פתע לתלמידים. קראתי לקבוצה פעם נוספת ואמרתי להם: רבותיי, לא טעיתי, חוות

הדעת שקיבלתי, המוסמכת והמחייבת אותי, איננה מאפשרת בדיקת סמים. הודעתי להם שברגע זה

הנושא מסתיים והבקשה שלכם לבדיקת סמים נעצרת, אלא אם ישתה בחוק, אלא אם יתוקן החוק.

כל מה שהופיע לאחר מכן בתקשורת, איננו על אחריותי, ולכן אני שואל, על מה המהומה?
רובי ריבלין
האמירה שלך לתלמידים שתשאל את התלמידים, זאת היתה הכתת כוונה? נאמר שהיה

אפשר לבצע בדיקות, מה אתה חושב?
סגן שר החינוך משה פלד
אני חושב שיש להגביר את הפעילות כפי שהם דרשו. אני עושה פעילות בנזשרד על מנת

להגדיל את התקציבים בפעילות החינוכית בשני תחומים, גם בעישון וגם בסמים. כיבדתי את

התלמידים ואמרתי להם, אני שמח על האכפתיות שלכם, על כר שקמתם לעשות מעשה והחלטתם על

כך שעישון של תלמידים בפינת עישון, או שימוש בסמים בבית הספר, פוגע גם בכם ואני מכבד את

הרצון שלכם.
רובי ריבלין
אתה קושר את שני הדברים, עישון וסמים?
סגן שר החינור משה פלד
אמרתי שצריך להפריד בין שני הדברים. כאשר התלמידים פנו אליי, אמרתי להם: החוק לא

מאפשר ובכל זאת מתוך כבה- לבקשתכם, אני מפנה זאת אל הייעוץ המשפטי של המשרד.
משה שיינפלד
ב- 16 לחודש הופעת בטלוויזיה ואמרת שאתה תומך בבדיקות סמים לתלמידים. אמרת

שאתה בעד בדיקות פתע, שיערכו בדיקות פתע בתוך חצרות בתי הספר.
סגן שר החינור משה פלד
אתה חייב להיות הגון ולומר את כל המשפט ולא רק חצי משפט. בערוץ 3 של הכבלים

אמרתי את הדברים אבל אמרתי, אני איש חוק ואי אפשר היום לקיים בדיקות סמים כי החוק איננו

נזאפשר. עד שישונה החוק אי אפשר לקיים בדיקות שתן אצל תלמידים. אני בעד ולו רק על מנת

להפעיל את גורם ההרתעה, שתלמידים ידעו שאפשר לעשות זאת גם אם לא עושים זאת.
היו"ר עמנואל זיסמן
מליון שבע מאות וחמישים אלף תלמידים הם לא ו 1 או 18 חברי קבוצת כדורגל. מליון שבע

מאות וחמישים אלף תלמידים, כולם בחזקת נאשמים?
צבי ויינברג
אני מבקש לדעת, האם בררת עם סגן השר את הענין לפני שכינסת את ישיבת הוועדה?
סגן השר משה פלד
שום דבר, אפילו לא שיחת טלפון.
צבי ויינברג
אני תמוה מאוד שהבאת אותנו לכנסת, אני מאמין למה שאמר סגן השר. אני חושב שצריך

לסגור את הישיבה.
היו"ר עמנואל זיסמו
עד לרגע זה, לא מצאתי דבר כתוב, מוסמך, שהשר מודיע שההודעות שקריות.
סגן השר משה פלד
אתה מוביל את הוועדה על פי העתון.
היו"ר עמנואל זיסמן
עצם הנושא הוא נושא שראוי לדיון. יש מאבק נגד שימוש בסמים בכלל בחברה הישראלית

ובקרב בני נוער ותלמידים. שים לב לדבריו, הוא לא היה כל-כך נחרץ וחד משמעי כששמע את

ההערה מארגון ההורים.

לא פעם היו לנו דיונים בההשתתפות סגן השה לדוגמה, דיונים על טיולים. סגן השר פנה

אלינו בבקשה לדחות את הישיבה או לבטל אותה, אך במקרה הזה, לא היתה כל הודעה מהשר

במשך 9 ימים. הוא הגיע לישיבה מכיוון שהוא כנראה מרגיש צורך להיות נוכח בישיבה, הוא לא

ביקש את ביטול הישיבה.
סגן שר החינוך משה פלד
הגעתי לישיבה על מנת לומר לך שאתה מנהל את הישיבה על סמך כותרות בעתונים מבלי

לבדוק את הדברים. לא הרמת אפילו טלפון בכדי לשאול את דעתי. חבר הכנסת ויינברג הבין זאת

מייד. הכל פופוליזם.
היו"ר עמנואל זיסמו
בשורה של דיונים בנושאים שבתחום אחריותך, פליטות הפה והתבטאויותיך גרמו נזקים

כבדים ביותר, השתדלתי להגן עליך ככל האפשר, למשל, ענין בית שמש ונושאים נוספים. בדיון

היום, יתברר שאתה לא אומר את כל האמת ואתה גורם נזק כבד.
סגן שר החינור משה פלד
אתה מאשים האשמה כבדה. אני לא אומר את כל האמת? אתה בדקת איתי, צלצלת, ניסית

לבדוק את האמת?
שמאי גולן
אני רוצה לומר את עמדתנו כדי שהדבר יהיה ברור. אסור לחייב תלמידים לעבוד בדיקות

שתן, שלא יהיה ספק בענין הזה. היכן שתבוא יחמה של מועצת תלמידים, יתמה ובקשה של

התלמידים, בהסכמת ההורים, אנחנו ממליצים לעשות בדיקות שתן מקדמיות וכמובן שאז לא צריך

חוק. זה לא צריך לבוא מאתנו כרשות למלחמה בסמים, לא מהכנסת, לא ממשרד החינוך, זה צריך

לבוא מהתלמידים עצמם. עצם האמירה שיצאה לתקשורת עשתה כותרות והביאה לאווירה ציבורית

קשה.
צבי ויינברג
מי עשה את הכותרת? העתונות עשתה את הכותרת.
שמאי גולן
יש שלוש חוות דעת חוקיות. חוות דעת אחת היא של עו"ד של הצעירים, חוות דעת שניה

היא של המשהו והשלישית, עו"ד של הספורטאים, בספורט בישראל כחלק מהאמנה הבינלאומית,

מותר לבצע בדיקות סמים לספורטאים. הענין הוא לא הענין החוקי, אם רוצים אפשר להעביר חוק

בענין.
נעמי חזו
לא יעבור חוק כזה כי הוא מנוגד לזכויות האזרח.
שמאי גולו
לכן יש כאן את ההיבט הציבורי שצריך לתת לתלמידים להוביל. צריך לזכור ש-90%

מהתלמידים אינם משתמשים בסמים, אותם 10% שדיווחו על שימוש בסמים - לא צריכים להיות הכלי

וההיצג. צריך לחזק את 90% שאינם משתמשים, צריך לעשות פעולות הסברה וכדומה. אין צורך

בבדיקות שתן, לפחות לא בשלב הזה.
היו"ר עמנואל זיסמן
לא הצגתי את הנושא כבירור בין ועדת החינוך והתרבות לביו סגן השר. הצגתי את הנושא,

הוא ראוי לדיון, לתגובה ולסיכומים.
צבי ויינברג
אבל על סמך כותרת בעיתון. מדוע לא בררת עם סגן השר את הדברים? הרי סגן השר אמר

בטלוויזיה שזה נגד החוק. מה אתם רוצים ממנו?
היו"ר עמנואל זיסמו
אם כך, ועדת החינוך והתרבות יחד איתך אני מקווה, תקבל שורה של החלטות שמחזקות את

זכות היסוד של התלמיד, לא להיות נבדק ולהסיר כל מחשבה כזאת. סגן השר לא הזכיר שהוא תומך

בדבר.
צבי ויינברג
אני חבר בוועדה למלחמה בנגע הסמים, אני מכיר את הבעיה ואני מודאג ממנה, אך על סמך

כותרת בעיתון לערוך ישיבה מיוחדת, זאת הגזמה.
משה שיינפלד
אני מבקש להתייחס לדבריו של סגן השר שנאמרו בערוץ 2 שעליהם הגבתי בתקשורת. סגן

השר אמר שהוא תומך בבדיקות פתע, שייכנסו לבתי הספר וייקחו כמה תלמידים, יבדקו אותם

מדגמית. נכון שבסוף דבריך הוספת, שתבדוק את ההיבטים המשפטיים. אך בעתון יצאה כותרת לא

מתאימה ולא הגיונית. אני חושב שכינוס הדיון היום חשוב מאוד כי הנושא של הסמים הוא בדמנו.

תקציבים לבדיקות שתן יש? אני מציע שבמקום התקציבים הללו, תחזירו את התקציבים שקוצצו

במלחמה בסמים. אתה יודע על הקיצוצים שנעשו השנה? אני מגיע מעיר שנלחמת חזק בנושא הסמים

במשך ארבע שנים, עם ראש עיר שמודע ותורם רבות בענין, כולל שכירת ניידות סמויות עבור

המשטרה, כולל מצלמות טלוויזיה, ביפרים וכדומה. יחד עם ועד ההורים העירוני יש רשות בתוך

הרשות המקומית שעובדת. ביום חמישי ישבתי עם ראש המטה למלחמה בסמים של הרשות שלנו על

מנת לראות מה קרה בשנה האחרונה. יש לנו אנשי עסקים בעמותת ''ידידים" שתורמים ומגייסים

כספים לנושא. הנושא בוער בעצמותיי. השנה, עקב קיצוצים, שני שליש מהמדריכים פוטרו. אז

מדברים על בדיקות שתן? בדיקת השתן לא תגן על התלמידים.
דורון תמיר
האגודה לזכויות האזרח מצדדת בקיום הדיון היום. אנחנו חושבים שהשאלה אם קיים חוק

או לא קיים חוק היא פחות רלבנטית, ויותר חשוב, מהם הערכים שמשודרים ממשרד החינוך והחוצה

גם לבית המחוקקים, לציבור וכן לציבור התלמידים. אנחנו חושבים שהמאבק בסמים הוא מטרה ויעד

אך לא במחיר של מכירת חיסול זכויות. אנחנו חושבים שיש כאן פגיעה חמורה לפחות בשני תחומים:

האחד, בזכות לפרטיות, והשני - בזכות להליך הוגן. הפרטיות נפגעת בכך שבדיקת שתן היא פגיעה

משפילה, פגיעה לא נעימה, היא נעשית בהקשר פומבי, באזור בית הספר. אנחנו חושבים שהפגיעה

הזאת לא מתאימה ולא תואמת גם את החקיקה האזרחית, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אמנת

זכויות הילד וכדומה.

בנושא של הליך הוגן, הנושא של בדיקת שתן הוסדר בחוק המעצרים החדש והוא מיועד

לאוכלסיה מסויימת שכלפיה קיים חשד סביר. אנחנו בעצם אומרים, שניתן להשליך על אוכלוסיה

של תלמידים בין קירות בית הספר ולומר, שעליה חל דין אחר מדין שחל על מבוגרים. לא יעלה על

הדעת לומר שעובדי משרד החינוך, כנסת וכר צריכים לעבור בדיקה כי אולי קיימים בקרבם סמים.

העובדה שמדובר בתלמידים הופכת זאת ליותר מקובל בעיני ציבור מסויים, אולי מצד משהי החינוך,

ואנחנו מצרים על כך. מה שלא יכול להעשות כלפי מבוגרים, לא יכול להעשות כלפי תלמידים

ואנחנו מתנגדים לכך.
רות לק0
הייתי רוצה להציג את גישת המשרד שמתואמת עם סגן השר, נזשה פלד, שעונזד לימיני

במערכה הזאת, בהיבטים של החינוך ולא בהקשר לבדיקות השתן. העמדה שלי תשקף את ההתנגדות

לגישה מאת. הגישה של המשהו היא גישה חינוכית שמתייחסת לצורך של כלל התלמידים להתמודד

באופן ערכי ורגשי בכל הנושאים של מצבי החיים ובכללם בנושא החיים. הצלחה של תוכנית מותנית

בבניית אמון בין המבוגרים, המחנכים ובין הנוער, התלמידים ודיאלוג אמיתי ביניהם.

ערה- כהן, נציג מועצת התלמידים, נפגש עם הנציגים שלנו. המחשנו לו באיזו צורה אנו

עורכים את הדיאלוג ואני מקווה שהוא יופץ במערכת יותר ויותר. ביסוד הגישה, ההנחה היא, שרוב

התלמידים אינם מעורבים בשימוש בסמים, והמגמה לחזק את רוחם וכוחם לחיות חיים ערכיים

ובריאים ללא שימוש בחומרים פסיכואקטיביים לסוגיהם השונים. ההנחה שלנו, שאם נלך עם כוחו

של הרוב, ניצור אווירה שהמיעוט שמתנסה בסמים ירצה להדמות לרוב ולכן יוותר על השימוש הזה.

ברוח זה גם עבדנו עם נציגי מועצת התלמידים. יחד עם זאת, מאחר והתופעה מדאיגה, וכ-9.6% לפי

המחקרים מעורבים בשימוש בסמים בלתי חוקיים. אגב, אלכוהול מדאיג אותנו לא פחות ואולי

אפילו יותר. יש במערכת החינוך הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, שיתוף פעולה עם המשטרה,

מערכת המשפט ומשרד החינוך לכל הנושא של א"ת, אי תביעה. חחר מנכ"ל בענין זה יצא ב- 1.10

שיינחה את מנהלי בתי הספר על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, כיצד לנהוג במקרה של חשד

מתוך דאגה לילדים, מתוך חשד שילד משתמש בסמים.

הבדיקות הן ענין משפטי, זה לא בסמכות מערכת החינוך. גם מבחינה חינוכית זאת לא

הדרך. מערכת החינוך תדאג לפעולות חינוכיות לתלמידים, פיתחנו תוכניות מיוחדות בענין הזה כדי

להכשיר את המורים ואת התלמידים לפעול ולחזק את הכוח. אנחנו יודעים ממחקרים בעולם, שהחוק

לא מרתיע חלק גדול מהאנשים. לחינוך יש אולי סיכוי, ואם יהיו בידינו הכלים המתאימים והיכולת

לבצע את התפישה, את הרעיונות ואת הכלים שיש בידינו, אני מאמינה שנוכל להתמרח- עם הנושא.

אנחנו כו עושים פעולות להורים, אנחנו עושים פעולות שמשקיעים בהם כספים רבים, אך

ההורים לא מגיעים. מערכת החינוך עושה פעולות אדירות אך ההורים לא מגיעים. אם כולנו נהיה

עירניים תחזק את הילדים, יש לנו סיכוי. אחד הפרוייקטים היפים שאנו מפתחים ואני גאה בהם, זה

הנחיית עמיתים. הזמנתי את ועדת הסמים לבוא ולראות פעילות, ואני מזמינה אותך, חבר הכנסת

רובי ריבלין לבוא ולראות. עשרות סמינרים מתקיימים לעמיתים עם הרשות למלחמה בסמים.

בהנחיית עמיתים, אנחנו מכשירים בני נוער, מעבירים אותם סמינרים ואני חושבת שאנחנו צריכים

לחזק את הנוער ועל ידי זה לגרום להזדהות עם רוב הנוער - לא לקחת סמים.
דורית מורג
בחוק סדר הדין הפלילי יש הנחיות חדשות מחמירות מאח- של סמכויות אכיפה וחיפוש בגוף

חשה-. מותר לערוך חיפוש בגוף חשה- רק במקרים חריגים ומוסדרים בפיקוח דפואי. הנחיה בנושא זה

שלא לערוך בדיקות שתן לתלמידים עלתה עת- קרום לפני הוויכוח הגדול. יש הנחיה מפורשת בחחר

מנכ"ל, הנושא עלה ערד בשנת 1996, כאשר הרשות למלחמה בסמים באחת העיריות החליטה שיש

לה תוכנית חינוכית בנושא הזה. היה נסיון באשדוד לתוכנית חינוכיח ובמסגרת זו ערכו בדיקות

בהסכמה, ובזמנו נתתי חוות דעת משפטית, שגם בהסכמה הנושא הזה בניגוד לחוק והוא אסור

במערכת החינוך. יש לנו גיבוי מלא בענין ממשרד המשפטים הטוענים שזה בניגוד לחוק זכויות

האדם. כל הנושא שייך לחוק הפלילי. הטענה היא שגם הסכמה של תלמיד, היא לא הסכמה, זאת

הסכמה שיש עליה לחץ סמוי, הן חברתי והן של בית הספר,

נציגי משח- המשפטים לא נמצאים כאן עקב השביתה, הם מתנגדים לתיקון בחוק בנושא

הזה, שלא לערוך בדיקות סמים לתלמידים. הנושא עלה שוב בעקבות עירנות כנה של תלמידים

בכותה לעשות משהו. לא כל רעיון של תלמידים אנחנו חייבים לקבל מבחינה משפטית. הרעיון היה

אולי רעיון נכון מבחינת התלמידים, ודאי לא התקבל על דעת היעוץ המשפטי.
עודד כהו
בעיניי ובעיני התלמידים זה לא רלבנטי בין אם האמירה נאמרה ובין אם לאו. מחובתה של

הוועדה לעסוק גם בענינים ערכיים בעניני החינוך במדינת ישראל. עלתה כאן סוגייה קשה בין אם

היא נאמרה ובין אם לאו. ברגע שמגיע חבר כנסת שיש לו אחריות כלפי דבריו, ופי כמה סגן שר

החינוך, האומה שאם ישונה החוק, יש כאן אמירה שלא אמורה להיות מקובלת במדינת ישראל

בשנתה החמישים ובמערכת חינוך של מדינה דמוקרטית. בטרם אמתח דבריי עד כמה חריפה האמירה

ועד כמה אנחנו מתנגדים לה, אומר מה אנחנו מצפים כתלמידים מהוועדה הזאת.

אני מצפה מוועדת החינוך שתצא בקריאה נחרצת, שלא תתכן פגיעה מאת בתלמידים, זה

סותר את חוק יסרר כבת האדם וחירותו.

אנתנו עוסקים באמון בתלמידים. אין ספק שנגע הסמים היא בעיה קשה שמקשה על

התלמידים עצמם. אני שמח לשמוע שהרעיון הבסיסי בא מתלמידים שאכפת להם שזה פוגע בהם.

אך מכאן ועד לכפייה חמורה של בדיקות שתן הדרך רחוקה מאוד, יש כאן פן גופני לעבור אקט שאין

עילה שנעבור אותו.

אני מציע לסגן השר להעביר את דבריו שנאמרו בתחילת הישיבה לכלי התקשורת. אני

שומע את דבריך אלו בפעם הראשונה, שבעצם לא יזמת את הענין אלא תלמידים פנו אליך. חבל

מאח- גם כלפי התלמידים שנפגע מהאמירה. המציאות של ימינו, שתלמידים שומעים את הנאמר

בתקשורת ומנגנון התגובה שלהם הוא מהיר מאוד. אני מציע להעמיד את סדר הדברים על דיוקם.

אין ספק שמשרד החינוך חייב וצריך להמשיך בדרכו הנכונה של הפעילות בסמים. אסור לנו

לשבת בצד מול התופעה, אך צריך לבחון בשבע עיניים את הפעולות שרוצים לנקוט בהם. צריך

לזכור שלא כל תלמיד שפונה ביוזמתו, הוא מייצג את בית הספר שממנו הוא בא. יכול להיות

שקבוצת עשרה התלמידים שהגיעו מבית ספר מסויים מייצגים את עצמם. (לא צריך לעשות בדיקות

פתע גם בבית הספר הנ"ל). בבית ספר שרוצים לערוך בדיקת שתן, חייב להערך סקר מקיף מאוד

בקרב כל תלמידי בית הספר. אני לא צורך סמים, אין לי כוונה לצרוך סמים, בעיניי זה דבר מגונה

ופוגע. אין לי כותה שייערכו בדיקות סמים בבית ספרי, זאת תהיה חזרה לשנים מאוד אפלות.
ראובן גולדשמידט
בכל מקום שניסו לעשות בדיקות בכפייה לנושאים בעיתיים, מסתבר שדווקא הקבוצות

הבעיתיות התחמקו. אני חושב שהמסר הוא מסר לא מיושם. נוסף לכך גם בהיבט מעשי ביותר

לבדיקות שתן לצרכים האלה אין שום ערך, אי אפשר להסיק מכך שום מסקנה. אני חושב שלא נוכל

לתרום תרומה על ידי ביצוע בדיקות שורפות. כל מקרה שבו יש הצדקה, כאשר אנו מחליטים

כתוצאה מהסכמה או כתוצאה מהחלטה של בית משפט שעושים חיפוש בגוף החשוד, מדובר על

בדיקות ספציפיות, עניניות בהתאם למטרה.
היו"ר עמנואל זיסמו
נושא הדיון כפי שמופיע בהזמנה הוא בדיקות סמים לתלמידים ולא בירור עם מישהו.

ביקשנו להקים ועדת חקירה משותפת עם ועדת הסמים. אנחנו לא נכנסים לתחום האחריות של ועדת

הסמים. נדמה לי שחבר הכנסת ויינברג משוכנע עכשיו שהיה צורך לדון בנושא.
צבי ויינברג
אני לא כל כך בטוח.
סגן שר החינור משה פלד
לא הצגת את הנושא כמו שהוא, פתחת את הישיבה בהצגת הכותרת בעתון.
היו"ר עמנואל זיסמן
לאחר הדברים ששמעתי, אני משוכנע שהיה צריך לדון בנושא. אני מודאג מאח- מכר שסגן

שר החינוך והתרבות בישראל, אם היה תלוי בו, היו עורכים בדיקות שתן שרירותיות, תור פגיעה

בזכויות הפרנו. מדאיג אותי מאוד שיש לך דעה כזאת. אני שמח ששמעתי את הדברים מפי היועצת

המשפטית של המשרד, גב' רות לקט, שזה לא הקו הרשמי, המוסמך של המשרד. אני חושב שמה

שביקש יושב ראש מועצת התלמידים, זה מה שצריך לעשות. אנחנו רוצים שאנשים שחושבים כמוך

ישארו עם מחשבתם ולא יוכלו להפוך זאת לכוונה ולביצוע. זאת המטרה של הישיבה. אנחנו מקווים

שתשתכנע לרדת מן המחשבה שהיא מחשבה שרירותית ופוגעת.

אני מבקש ממר ראובן גולדשמידט להתייחס לדברים שאמר נציג ארגון ההורים הארצי,

שבצד הקיצוצים והצמצומים שהיו, יש גם פגיעה באותם השירותים שמערכת החינוך זקוקה להם כדי

להאבק יחד אתכם בנושא הזה.
ראובו גולדשמידט
קיים שיתוף פעולה בין מנהלי ומנהלות בתי הספר בכל התחומים של טיפול בבעיית הסמים,

החל מנושאים מודיעיניים וכלה בטיפול ברמה הפרטנית. גב' לקט עוסקת בזה זמן רב, אנחנו מקבלים

דיווח גם ברמה הפרטנית וגם ברמה העקרונית. הנושאים האלה הם נושאים שקיימים לאורך כל

השנה ולא בעקבות ארוע מה או אחר.
משה שיינפלד
ברשויות שמנהלים את הפרוייקטים" העמיתים, שיתוף הפעולה של המנהלים הוא גדול

מאוד. אם לפני חמש שנים הסתכלו על הענין בחשדנות במהלך השנים חל שיפור גדול, שיתוף

הפעולה היום הוא שינוי של 180 מעלות. כל מנהלי בתי הספר משתפים פעולה.
היו"ר עמנואל זיסמן
בדיווח שהיה לפני כמה חודשים דובר על כך שמטעמים של כבוד ויוקרה ושמירת

האינטרסים, היו מקרים של בתי ספר שהעדיפו לפתור את הבעיות בדרך שלהם כמו בעולם החרדי,

בלי שלטונות החוק ובלי משרד החינוך והתרבות. שמעתי שבנושא הזה התחולל שינוי. גם אם

התחוללה תמורה יש עדיין הרבה מה לעשות. הופנתה בקשה להקים ועדה משותפת עם ועדת

הסמים. מסיבות טכניות זה עדיין לא יצא לפועל.
רובי ריבלין
רציתי לתת קומפלימנט לסגן השר כי חשבתי שרצה להעלות שאלה מרמית נזאוד על סדר

היום בצורה קצת פרובוקטיבית ומתוך כותה שיהיה על כך דיון. בכתבה לא ראיתי דרישה או בקשה

אלא הוא אמר שאנו צריכים לבחון את הנושא ולראות האם הוא אפשרי.

בבית ספר בקרית שמונה התלוננה תלמידה על כך שמשתמשים בסמים בבית הספר, היא

הוקעה על ידי חבריה כי היא מלשינה.
סגן שר החינור משה פלד
מאותה סיבה הילדים שבאו אליי מסתובבים עם מסכות כי היא פוחדים שחבריהם יוקיעו

אותם.
רוביו ריבלין
התלמידים ומורי בית הספר באו בפני ועדת הסמים של הכנסת ואמרו "הושיעו נא'', מה יותר

גרוע להיות מסומם או מלשן? האם אדם שאומר על חבריו שהם משתמשים בסמים הוא מלשין או

מושיע?ב- 1988 החליטה ממשלת ישראל וראש הממשלה דאז, יצחק שמיו, להקים את הרשות

למלחמה בסמים. מדוע בחרו במילה מלחמה? כדי לאסור מלחמה על נגע איום ונורא שפשע בחברה

המערבית ומהווה את האיום הכבד ביותר על החברה. לנגע הזה אין שום גבולות. לגמול אדם מנגע

הסמים עולה למדינת ישראל כמליון שקל בשנה. באו חכמי הדור בכל החברה המערבית ואמרו,

כאשר אדם כבר נפל, קשה לחברה להתמודד עם כך. אם כך, המגן הראשון הוא החינוך. חשבתי שסגן

שר החינוך מתוך מגמה והבנה לחשיבות העניינית של המלחמה בסמים, מעלה על סדר היום שאלה

קשה מאוד, כאשר תלמידי בית הספר רוצים שיעשו להם בדיקות סמים. חשבתי שצריך להעלות את

הענין על סדר היום, בדיקת סמים לתלמידים - כן או לא, כחלק ממלחמה בלתי מתפשרת בסמים.

שאלה נוספת, האם עישון בבית הספר מביא בסופו של דבר למצב שתלמידים נגררים
לסמים. כאשר שמים ע
ל מאזניים את החופש ואת החינוך לזכויות הפרט, לכברר האדם - החירות

עומדת מול כל דבר אחר. אסור שנעלה על הדעת להביא לאישור בדיקות שתן ובדיקות פתע.

ראיתי בעמדח סגן השר, רצון לעורר ויכוח ציבורי על נושא חשוב ביותר. אני לא בדעתו,

אבל דעתו יכולה להשנזע כאשר תלמידים מבקשים, "הגנו עלינו".

אני רוצה לונזד לסגן השר, כאשר אתה מבקש חוות דעת מיועץ משפטי, זאת הכרזה על

כוונה.
סגן שר החינוך משה פלד
אולי הבקשה שלי היא על מנת להגן על החוק? אמרתי לתלמידים, אני מכיר את החוק ואני

יודע שאסור, ובכל זאת מפאת כבודכם, אבקש חוות דעת נוספת, וכך היה.
נעמי תזן
התרשמתי שמאחרי דבריו של סגן השר פלד, יש כוונה לשקול ברצינות את האפשרות של

בדיקות שתן לתלמידים. אני רואה את הכוונה הזאת בחומרה רבה משלוש סיבות מרכזיות. ראשית,

לא מדובר כאן, האם זת חוקי או לא חוקי מבחינת חוק יסוד כבה- האדם וחירותו. אבל הכוונה הזאת

פוגעת בכבוד האדם וודאי פוגעת בכבוד התלמידים שמחובתנו להגן עליהם ועל כבררם. זאת הסיבה

הבסיסית שיש פגם אמיתי בכוונה הזאת.

שנית, אני רואה בכוונה עצמה, אמירה אנטי חינוכית בעליל מכיוון שהיא בעצם מסתכלת

על כל תלמיד כעבריין פוטנציאלי ולכן במקום לתת בו אמון, מראש מחשידים אותו במעשה פלילי.

אם סגן השר, ואני מאמינה שכן, לוקח ברצינות את תפקידו, הרי אחד הדברים הבסיסיים שהוא חייב

לעשות, לתת אמון ולחזק את התלמידים במערכת החינוך. הכוונה ההצהרתית לגבי בדיקות שתן

בעצם מהווה פגיעה חמורה מאוד באמון שיש בתלמידים ולי יש בהם אמון גדול מארד.

הסיבה השלישית שאני רואה את הכוונה בחומרה רבה, קיוותי שאחרי הכוונה הזאת יעשה

מאמץ רציני יותר להקצאת משאבים, לגיבוי תוכניות החינוך וכדומה, והדבר הזה לא נעשה.
סגן שר החינור משה פילד
איך את יודעת שלא נעשה? על פי מה את קובעת זאת?
נעמי חזו
מהדברים ששנזעתי הבוקר-
סגן שר החינוך משה פלד
רק לפני שבוע ישבתי עם השר וסיכמנו שתקציב המאבק בסמים יוכפל.
נעמי חזן
בכמה הוא קוצץ בשנה האחרונה?
רובי ריבלין
תקציב משרד החינוך הוא 19 מליארד שקל, המלחמה בסמים במשרד החינור מליון שקל.
אבי מצנר
תקציב המאבק בסמים יוכפל בדיוק כפי שהשעות שהובטחו - יחזרו, עם ההכרזה של מנכ"ל

משדד החינוך לפני שלושה ימימ בעתון, שייקח ערר חודש וחצי.
סגו שר החינור משה פלד
אני אומר את הדברים שסוכמו עם השר לפני שבוע. שר החינוך נאבק מול הממשלה על

קיצוץ בתקציב החינוך.
נעמי חזן
כמה מליונים מוקצבים לחינוך הערכי, ופחות ממליון למאבק בסמים. אתה קורא לכך הישגי

היתה הצדקה מוחלטת לכינוס הישיבה היום, מכיוון שאם למינהל לחינוך ערכי יש מאה מליון שקל

ולמאבק למלחמה בסמים רק מליון שקל, זה אומר דרשנו. אתה ער לכך, וצר לי שדווקא בתחום

הסמכויות שלך אתה לא פועל מספיק.
היו"ר עמנואל זיסמו
אם באמת סגן השר סיכם שהתקציב יוכפל צריך לברך על כך. אבל, היו סיכומים שסגן השר

סיכם עם השר ולא נעשה דבר, למשל להחזיר 10 מליון שקל לספורט והשר לא החזיר. זאת אומרת,

כאשר הוא מודיע על סיכום, זה לא בטוח. בנתיים, קרה דבר חמור, קוצצו עוד 250 מליון מתקציב

.1998 קראתי בעתון שאם שר החינוך היה נמנע כמו שחברו ועמיתו שר התחבורה נמנע, היו 125

מליון שקל. זאת אומרת, עדיין הגזירות קשות והלוואי והסיכום הזה לא יפגע. אנחנו נעמוד על כך

שההסכם הזה יבוצע.
סגו שר החינור משה פלד
אתה נגרר אל סגנון לא מקובל. זה התחיל מתחילת הישיבה כאשר פתחת בכותרת מהעתון,

תה נמשך באמירות האומללות שלך. לא יאומן כיצד אתה מוביל את הישיבה הזאת ואת ישיבות

ועדת החינוך.
היו"ר עמנואל זיסמו
הוכח מעל לכל ספק שאתה מחזיק בדעה שאם הדבר היה תלוי בכך, היית גורם לכך שמליון

שבע מאות וחמישים אלף תלמידים צריכים להיות בכתנות לבדיקות שתן. נרתעת בגלל התגובה

הציבורית של ארגוני ההורים, של מועצת התלמידים, של האגודה לזכויות האזרח. כל זה הרתיע

אותך ואם לא, אנחנו נשתדל להרתיע אותך כי לא נאפשר למחשבות טוטליטריות כאלה להיכנס

לחברה הישראלית.
סגו שר החינור משה פלד
זיסמן, אתה פופוליסט, אתה הולך על פופולריות זולה, על הכחות נבובות. כולך הצגה

אחת גדולה לתקשורת.
היו"ר עמנואל זיסמו
נכשלת שוב, ונעשה הבל שהכשלון הזה לא יקויים.
צבי ויינברג
לאחר ששמעתי את כל התגובות, אני חושב שהיה כאן נוהל בלתי הוגו ובלתי תקין בכינוס

הוועדה. ברור שלא הבהרת עם סגן השר את דבריו, מה שנוהל תקין דרש. היית צריך להתקשר ולברר

האם הוא אמר את הדברים בנוגע לבדיקות שתן או לא. היית צריך לדרוש ממנו הבהרה בעתתות.

הרי הוא אמר, "אני יודע שזה נגד החוק". אני חושב שאתה צריך להתנצל בפני סגן השר על כינוס

הישיבה ולמרות הדברים שנאמרו, אני חושב חושב שהישיבה היתה מיותרת.
עודד כהן
אני מצר על כך שהדיון סוטה מהמרכז שלו. צר לי יהיה אם התקשורת תכניס עניינים שלא

בראש ענייני החינוך, לא בראש הערכים ושלא דנים בפגיעה בתלמידים. חשוב שהדברים שיוצאו

החוצה, הם מרכז הדיון. השאלה היא עקרונית, האם יש בכלל זכות במדינת ישראל להחליט החלטה,

אם לבדוק תלמידים או לא. עמדת מועצת התלמידים והנוער הארצי, שאין אפשרות לעשות בדיקות

לתלמידים. צריכה לצאת מהישיבה היום החלטה שאומרת, לא לבדיקות של תלמידים, כי יש זכויות

אזרח במדינת ישראל בשנתה ה- 50. אני מקווה שהדברים שאמר סגן השר בתחילת הישיבה יועמדו

על כנם, שזאת היתה יוזמה, היה בירור ולא יותר מכך. לא מחשבה לשנות את החוק אלא רק בירור

של הליך משפטי ותו לא.

אני רוצה לומר שהנושא של בדיקות שתן לתלמידים לא משיג את יעדו מסיבה פשוטה, אלו

שמשתמשים בסמים במידה וייבדקו - תוכח אשמתם ויחל התהליך החוקי. אלו שלא משתמשים בסמים

והם הרוב המוחץ בקרב תלמידי ישראל - הבדיקה תגרום להם לפגיעה רגשית וחוסר אמון מצד משרד

החינוך. צריך לזכור שעיקר המטרה היא מניעה משימוש. אסור לנו לתת לתלמידים שלא משתמשים,

הרגשה של פגיעה על כך שהם עושים את המעשה הנכון.

אני מקווה שנצא מהדיון היום עם הכתה ועם קריאה להגדיל את הסכומים שמושקעים

במלחמה בסמים כי אני מצר על היחס המספרי בין התקציבים כפי ששמעתי היום בישיבה.

אני רוצה לסיים עם עמדת מועצת התלמידים והנוער הארצי, אני קורא לדיון דחוף, כידוע

לך, מתחילת השנה אין פעילות חוץ בית ספרית. מחאת התלמידים נשמעת ותמשיך להשמע בכל

הארץ. לא יתכן מצב שבו כל הנושא של הכנה לצה"ל, הטיולים, ההצגות וכדומה - יש לכך ביטולים,

תלמידי הארץ מאבדים חלק בלתי נפרד מהחינוך במדינת ישראל, וועדת החינוך של הכנסת לא

הגיבה עד עכשיו.
סגן שר החינוך משה פלד
אני רוצה לברך אותך, עודד כהן, בעיקר על דבריך האחרונים. אם מדובר על סדרי עדיפויות,

לא שנושא הסמים פחות חשוב, אך הוא פחות אקוטי. הנושא של ביטול הטיולים והיציאה לאימוני

גדנ"ע בבתי הספר, הוא נושא שעונזד בראש סדר היוס של התלמידים הבוגרים. התלמידים היום לא

יוצאים לטיולים ולא יוצאים לאימוני גדנ"ע. אני חושב שוועדת החינוך היתה חייבת קודם כל לעסוק

בסוגיה הזאת.

לעצם הענין, כולנו באותה סירה. אני חושב בדיוק כמו כל הדוברים בנושא המאבק בנגע

הסמים. אנחנו צריכים להכריז מלחמה בנגע. מלחמה יום יומית, מאבק רצוף חינוכי, ערכי בכל

התחומים, בכל המישורים.

נשאלה כאן שאלה על שיתוף פעולה בין בתי ספר והמשטרה. יש פרוייקט של שיטור

קהילתי בבתי הספר, גם אותו הייתי שמח אם היינו מצליחים להרחיב ולהכניס אותו אל עוד רשויות

ואל עוד בתי ספר. יש שיתוף פעולה בנושא.

אני מקריא חלק מההחלטה של הרשות למלחמה בסמים: "ענין מה אפשרי אך ורק אם הוא

יבוא בבקשת וביוזמת התלמידים ובהסכמת ההורים..." אני שכיר את השתלשלות העניינים: קבוצת

תלמידים מבית ספר ברשות מסויימת, פנו אליי מתוך דאגה לביטחונם ושלומם. רבותיי, לפעמים

החוק של הקיום ושל החיים גובר על החוק של זכויות הפרט. הם מרגישים שהם חייבים להתגונן

בפני מכת המדינה.אני רוצה להקריא שני קטעים קצרים של פרופסור בו עמי סלע, מנהל המכון לכימיה

פתלוגית במרמ הרפואי תל השומר. "קראתי אתמול במוסף ידיעות... זע לך שמלחמתך זאת היא

מלחמת קודש אמיתית ואין היא קלה ממלחמות שהשתתפת בהם כאיש צבא... אך אמ תתמיד בה

תעוטר בצל''ש כמי שיצא להגנת בטיחותם, בריאותם של צעירים הנגררים למעגל עישון, תחלואה

ומוות טרם עיתו. אשמח להופיע אם אחמן בפורום רחב של מורימ ומחנכים כדי לספר להם על

הרוצח הציבורי, היעיל והנורא ביותר שלצער רבים בתוכנו עדיין יהלר חופשי, הרוצח של העישון

והסמים".

התלמידים הביאו לי חוות דעת שנתן להם אותה עורך-דין. אמרתי להם, אני מכיר את החוק

והוא איננו מאפשר. בכל זאת, מפאת כבודכם, אגיש בקשה לחוות דעת משפטית של היועצת

המשפטית של המשרד. לאחר שקיבלתי חוות דעת מדוייקת ומפורשת כפי שהבנתי שאסור, קראתי

להם פעם נוספת ואמרתי להם, רבותיי, לצערי הרב אני צריך לאכזב אתכם, אי אפשר לעשות בדיקות

שתן בבתי הספר. מכאן כל העסק נעצר.
אילת שילה תמיר
זאת אומרת שאם אפשר היה חוקית, היית תומך בכך.
סגן שר החינור משה פלד
הדיון כעת הוא לא על דעתי האישית, הדיון עכשיו על הכותרת שבעתון, כך פתח יושב

ראש הוועדה את הישיבה. החוק לא מאפשר זאת ואם היו מבקשים התלמידים והיו מסכימים

ההורים, לדעתי, היה צריך לאפשר זאת. זאת דעתי האישית. אני כפוף להוראות החוק בנזדינת

ישראל ובעיקר להוראות הייעוץ המשפטי של המשרד.

אבי מצנח

האם אתה דוגל בתיקון בחוק? האם אתה שואף להכניס תיקון בחוק שכן יאפשר זאת?
סגן שר החינור משה פלד
אני לא עוסק בנושא הזה ולא זה הדיון, לסיכום דבריי, הנושא בנפשנו. המאבק בנגע הסמים

הוא מכת מדינה. אסור להסתתר מאחרי העובדות, יש עלייה בקרב הדור הצעיר וירידה בקרב החברה

הבוגרת. יש לעשות הכל במסגרת החוק כמובן על מנת לעצור את נגע הסמים ואת בעיית העישון

הבלתי חוקית בבתי הספר. אני מקווה שמשרד החינוך אכן ידע למצוא את התקציבים המתאימים כדי

להגביר את המאבק ובעיקר המאבק החינוכי שבו עוסקת ומובילה רות לקט במקצועיות רבה,

במיומנות ובמסירות.
היו"ר עמנואל זיסמו
בפתח הישיבה אמרתי שנושא הקיצוצים, הצמצומים וההתחייבויות שהיו מצד משרד החינוך

והתרבות חשוב - המסמך שנחתם בחדרי בעקבות הישיבות של ועדת החינוך והתרבות עם ארגוני

המורים, ארגון ההורים הארצי. הנושא ידון עוד לפני 27 באוקטובר. אנחנו נמצאים בפגרה אך כבר

קיימנו שש ישיבות. הנושא שהעלה עודד כהן, כבר הגבתי על כך. אני מצטט את עצמי ובעתונות

היה כתוב שאני מבין לליבם של ה- י"ב שמשביתים, למרות שאפשר היה אולי לבחור דרך אחרת.

מלבד התגובה שלי, ביקשתי אישור מיושב ראש הכנסת לקיים ישיבה. בתקופת הפגרה יש אישור

לקיום שש ישיבות בלבד ואני סיימתי את שש הישיבות. מצאתי לנכון לומר את הדברים הללו על

מנת להדגיש שוועדת החינוך הינה ועדה ערה, עוקבת, פעילה ומגיבה. לפני שאתייחס לדיון עצמו,

ברצוני לשאול את תנ"צ גולדשמידט, במידה ותלמידים נעצרים בגלל חשד לשימוש בסמים, האם הם

נבדקים בדיקות גוף?
ראובן גולדשמידט
לא.
היו"ר עמנואל זיסמן
תלמידים נעצרים בחשד ואתה אומר לא נבדקים. אני אומר את הדברים מכיוון שבל מי

שייבדוק, ימצא לנכון, שבדרך כלל אנחנו פועלים בלי זיקות מפלגתיות ובלי זיקות לרשימות אלה

ואחרות בכנסת. עמידה על הזכויות היסוד של האזרח, עמידה על זכויות הפרט, על עקרונות הצדק

והדמוקרטיה הם נר לרגלי הוועדה הזאת. כר פעלנו לאורך כל הדרך. אני אומר את הדברים מכיוון

שהיה כאן נסיון להפוך דיון לגופו של דבר כאילו שיש כאן התחשבנות אישית או פוליטית עם סגן

השה אני משוכנע שסגן השר רצה את הישיבה היום, אם לא היה רוצה, היה מבקש לדחות, לבטל

וכר. הנושא שעמד לנגד עיניי, לא התבטאותו של סגן השר, אלא הנסיון לפגוע בזכויות הפרט, שהם

קרוש בעיניי. ההחלטה לקיים את הדיון היום לא היתה פזיזה ובלתי שקולה. הנושא איננו בירור

עם סגן השר, איננו פליטות פה בלתי שקולות של סגן השר. הנושא כתוב, בדיקת סמים לתלמידים

בבתי ספר. הנושא בהיר וחד משמעי. אנחנו נהדוף בכל האמצעים הפרלמנטריים ובכל האמצעים

הציבוריים שעומדים לרשותנו, כל נסיון לבצע בדיקות כאלה. סגן השר אומר באומץ שהחוק לא

מאפשר לבצע בדיקות, אבל אם החוק היה מאפשר הוא היה מבצע בדיקות, הדבר הזה מדאיג מאוד.

המאבק לשימוש בסמים הוא מאבק חינוכי, חברתי, ציבורי. המאבק הוא מאבק בכל

האמצעים שמדינה דמוקרטית נותנת לכל הגורמים להשתמש בכל הכלים. במאבק הזה, האמצעי הזה

- בדיקות שתן, אינו בא בחשבון.
סגו שר החינוך משה פלד
אני לוקח מצב היפותטי, הרשות למלחמה בסמים דיברה על יחס של 10% משתמשים בסמים

מול 90% שלא משתמשים. אם היחס יהיה הפוך ויבואו התלמידים וההורים ויבקשו לשנות את החוק,

תסכים לכך?
היו"ר עמנואל זיסמן
יש דברים מסויימים בתחומים אחרים שיש לנו בהם דעות זהות משותפות. התפקיד של מי

שנמצא באחריות הוא להנהיג, להוביל, לשנות ולשפר. אנחנו לא חיים לפי הדברים שיגידו ההורים.

בסופו של דבר אנחנו גם שליחי ציבור. אתה אומר דבר דמיוני, בדיתי. יכול להיות שבאזור מסויים

יכול לקרוא דבר חמור, ולשם כך צריך לחזק את הרשות למלחמה בסמים יחד עם משת- החינוך ועם

גורמים נוספים אשר יצטרכו למצוא פתרונות נקודתיים. אני לא מעלה על הדעת את הדברים שלך.

לערוך בדיקות שתן לתלמידים זה דבר בלתי חוקי, יש כאן פגיעה חמורה מאח- בזכויות הפרט

ובזכויות התלמידים. גם אם הורים מתוך היסטריה יבקשו זאת, זה לא אומר שצריך לקבל זאת. אנחנו

דמוקרטיה יצוגית.

אס נטפל יחד בבעיה נמצא דרך משותפת חינוכית, חברתית, ציבורית, אך לא זאת הדרך.

אני לא יודע מהו התצהיר של משרד החינוך ב- 1998. אני יודע שחברי ועדת החינוך על דעת

כל המפלגות, היו בדיעה שהגענו לקו האדום ב- 1997. זכותנו כוועדה לתבוע שבמסגרת תקציב

1998, יהיו שינויים בסדרי העדיפויות. לשר ולמנכ''ל יש מרחב תמרון והם יכולים לתמרן בכמה מאות

מליונים. אנחנו פונים בדרישה ובהחלטה שבתחום הזה, המציאות מחייבת הגברה, גם בתחום כוח

האדם וגם בתחום האמצעים.

תודה לכולם, שנה טובה ושנים ללא סמים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים