ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 31/08/1997

החינוך במגזר הערבי - פתרון בעיות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסת לא מתוקןפרוטקול מס' 110

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יוס ראשון כיח באב התשנ"ז (51.08.1997), שעה 16:30
נכחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

עבד-אלמלאכ דהאמשה

עבד-אלוהאב דראושה

האשם מחאמיד

ענת מאור

ואליד צאדק חאג' יחיא
מתמנים
משרד החינור:

בן ציון דל - מנכ"ל

איציק כהן - יו"ר המינהל הפדגוגי

שמחה שניאור - מנהל מינהל פיתוח

דן גת - פיתוח

אברהם מועלם - יועץ השר
ועדת מעקב לענייני החינוך הערבי
דיר האלה חזן - יו"ר

גאבר עסאקל

ד"ר מוחמד חביב-אללה- חבר מזכירות
ארגוו הורים ארצי
ריימונד לדווין

אבי מצנר

חטיב חוסיין - ראש מועצח כפר כנא

אחמד אבו עסבה - ראש מועצת ג'ת, סגן יו"ר השלטון המקומי

רפיק מאגי יחיא - ראש מועצת טייבה

ראמז ג'ראיסי - ראש עיריית נצרת
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
החינוך במגזר הערבי - פתרון בעיות.החינוך במגזר הערבי - פתרון בעיות
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא החינוך במגזר הערבי. היתה התקדמות

גדולה ביותר במו"מ עמ ארגוני המורים, ואם יהיה אישור של משרד האוצר יהיה גם הסכם

לפתיחת שנת הלימודים מחר. אני מקווה שגם בישיבה זו יעשה מאמץ לפתרון הבעיות

במגזר הערבי.
ד"ר האלה חזו
בהמשך לישיבה הקודמת בנושא, שלחתי פקס למנכ"ל משח- החינוך בו פירטתי את
דרישותינו, במכתב נאמר
יאנו מצפים לקבל תשובה בכתב מכבודכם שתנענה על הדרישות
הבאות
פתרון בעיות הבניה על ידי הקצאת תקציבים לבניית 500 חדרים לשנה במשך

שלוש שנים, וכן הקצאת תקציבים לרה-ארגון והתאמת הבניינים בהתאם לאתח התלמידים

הערבים". תוספת הכיתות היא משום שהתלמידים הערבים מהווים כ- 22% מכלל

התלמידים, בהנחה שחסרים היום 1000 כיתות ובהתחשב בתוספת הטבעית.
דרישה שניה
"שיוויון בהקצאת תקציבים וסיווג השירותים החיוניים בבתי הספר
הערביים, כגון
מחשבים, מעבדות, סיפריות וכוי".
דרישה שלישית
'שיוויון בתקנים ובשעות הסלים השונים". ישנו פער של 10% בתקנים

בין בתי הספר היהודיים לבתי ספר ערבים, לפיכך אנו דורשים תוספת של 8% לתקן הכסיסי

לצורך לימוד שפה שלישית שאנו מלמדים ושלא מזכים אותנו בשום תוספת.
דרישה רביעית
''הקצאת 2,000 שעות מינימום לחינוך המיוחד והיתר בניית שלושה בתי

ספר לפחות בשנה הבאח לחינוך המיוחד'. בעיית החינוך המיוחד קשה במיוחד במגזר

הערבי. מספר שעות זה כולל את השעות שהיו בצפון וקוצצו בשנה הקודמת, תוספת של

500 שעות במרמ ו- 500 שעות בדרום.

כמו כן אנו דורשים שיתוף בוועדה הכללית שתקום לפתרון הבעיות הכלליות בחינוך

המיוחד, וכן שיתוף בוועדה שנקראה בעבר תוכנית חומש ומכקשים שהיא תהיה תכנית

תלת-שנתית.

אם לא נקבל תשובות מספקות נשבית את מערכת החינוך במגזר הערבי ל- 3 ימים. בשלב

זה זו תהיה שביתת אזהרה ובמידה שלא נקבל תשובות הולמות נחריף את צעדינו.
בו ציוו דל
משרד החינוך והתרבוח הכין, עוד בקדנציה הקודמת, על סמך ועדה שבדקה את הנושא,

תוכנית חומש למגזך הערבי. גם בקדנציה זו אנו מתכוונים לחזור ולהקים ועדה דומה שתכין

תוכנית חומש למגזר הערבי.
ואליד צאדק חאג'-יחיא
כאשר קבענו ישיבה זו לפני 6 ימים דובר על כך שמנכ'ל התינוך יכין תשובות לבעיות

כולל את התקציבים המיועדים לכך. אני נוכח לדעת ששוב אנו חחרים לדבר על סקירות

וכד', ואין שום התחייבות של משרד החינוך. אנו מבקשים ממנכ''ל משח- החינוך התחייכות

לגבי מה שיהיה בשנת הלימרדיס הנוכחית.
ענת מאור
אני מבקשת לקבל דיווח לגבי מה שנעשה ב- 1995, 1996 ו- 1997 מבחינת הבינוי במגזר

הערבי, בי זו לא מובנית חומש שבה בונים שנה אחת ובארבע השנים הבאות לא עושים

דבר. במו בן, האם מתבוונים להמשיך במדיניות העדפה מתקנת שנהגו בה עד הקדנציה

האחרונה ?
אברהם מועלם
תוך חודש ימים אמור שר החינוך להקים ועדה לבדיקת מערבת החינוך במגזר הערבי

ולהבין תובנית חומש. נקרות הזינוק של הוועדה היא מיפוי ויישום תובנית החומש שהחלה

ב- 1991. הוועדה תגיש לשר החינוך תוך שלושה חודשים תובנית שתבלול: השלמת הביזור

במחתות ושילובם המלא, גיבוש תובניות לשיפור רנות ההישגים, הקמת מערך מסייע

לשיחתי חינוך ורווחה, השלמת תקנים לקמב"צים, פסיבולוגים ויועצים תינוביים, חינוך

טבנולוגי מדעי ותבנית אב לפיתוח ובינוי מוסדות חינוך. ועדה זו אמורה להתחיל את

עבודתה תוך חודש, ועד תחילת ינואר 1998 הוועדה תגיש את המלצותיה.

הוקמו שתי ועדות להבנת תובנית חומש למגזר הבידואי בדרום ובצפון, שהתחילו את

ננבודתן בחודש יולי והן אמורות להגיש את המלצותיהן עד סוף תודש דצמבר השנה.

שמחה שניאות

בדיון הקררם שהתקיים הונבקשנו להעביר נתונים על מה שנעשה בתחום הפיתוח

במערכת החינוך במגזר הערבי. באף שנת תקציב לא הסתפקנו במה שהיה בתוכנית אלא
פעלנו מעבר לכך. לדוגמה
במעבר בין השנים תשנ''ה לתשנ"ו התוספת לפי התקן היתה אך

ורק 190 כיתות במגזר הערבי, אך משרד החינוך תיקצב בנייתן של 310 כיתות חדשות.

במעבר מתשנ"ו לתשנ"ז היו אמורות להתווסף לפי התקן 203 כיתות ומשה- החינוך תיקצב

382 כיתות. נתונים אלה ידועים לראשי הוועד ולראשי הרשויות, אין להם טענה לכך, אלא

מבקשים שהתהליך הזה ימשך. מנכ''ל משרד החינוך הינחה אותי ואת כל מערכת הפיתוח

ברוח זו, ובשנה הקודמת שבבר התחלנו להרגיש בקיצוץ כתקציב, לא קיצצנו מתחת לתכנית

החומש, אלא אף הוספנו כ- 78 כיתות במגזר הבידואי.

בשנים 1996 ו- 1997 היתה העדפה לבינוי במגזר הערבי, מעבר לתכנית החומש. בשנים

אלה הפעלנו 80% מהתכנית להחלפת דליקים ופסולים במערכת במגזר הערבי בלבד.
ד"ר האלה חזו
מה שחשוב הוא כמה יש עכשיו.

שמחה שניאות

נתונים אלה אומתו בדו"ח מבקרת המדינה לשנת 1996 למגזר הדרחי והערבי. דו"ח זה

הדגיש בצורה משמעותית את התחלות הבניה במערבת החינוך במגזר הערבי.
ואליד צאדק חאג'-יחיא
אנו מבקשים לדבר על החסר ב- 50 השנים האחרונות ולא צריך לדבר רק על מה שנעשה

ב- 4 השנים האחרונות בלבד ולומר שיש העדפה מתקנת.שמתה שניאות

בידי הרשויות המקומיות הערביות יש הרשאות תקציביות לבנייתו של 54 ביתות שטרם
נוצלו. לדוגמה
לעיריית נצרת משנת יש הרשאות תקציביות משנת 1994, אך יש לה בעיות

באיתורים של קרקע. לחלק מהרשויות יש הרשאות תקציביות שעוד מעט יפוג תוקפן ויהיה

בבך הפסד.
היו"ר עמנואל זיסמו
נניח שוועדת החומש תקום במהירות ותגיש את המלצותיה, מה לפי דעתו צריו להיות

שיא הבניה בתום השנה החמישית ?

שמתה שניאות

היעדים של תובנית החומש החדשה צריבים להתייחס לשני מרביבים עיקריים: את נושא

החלפת החדרים השכורים הבלתי תקניים במערכת, אלה 692 כיתות שהוקמו על ידינו.

מרכיב אחר הוא המשו התוכנית החלפת המבנים הפסולים שהממשלה הקח-מת החליטה

להפעילה לשלוש שנים מ- 1994 עד 1996. בשנת 1997 אין תקציב נוסף להשלמת 700

כיתות לא במגזר הערבי ולא במגזר היהודי.

יחד עם הנהלת המשרד הצבנו לעצמנו יעד לקראת הכנת תקציב 1998, ששני האלמנטים

האלה יהיו בראש סדר העדיפויות במגזר הערבי, חאת מננבר לגידול הטבעי.
היו"ר עמנואל זיסמן
במצב הקיים, כמה כיתות חסרות היום במגזר הערבי ?

שמתה שניאות

אם מדובר בחדרים שמלמדים בהם והם לא תקניים, למעשה לא חסרים כיתות, כי יש

חדרים קטנים שהמדינה משלמת עליהם פעמיים שכר מורים, או הם אינם תקניים.

תוכנית החומש דיברה על כו שבמגזר הערבי חסרים 900 חדרים.
היו"ר עמנואל זיסמו
לפי דבריו חסרות כ- 1000 כיתות חדשות או משופצות. האם מספר זה כולל גם את

הגידול הטבעי ?

שמחה שניאות

המספר שציינתי הוא כיסוי הפערים שתוכנית החומש צריכה להתמודד איתו במשו חמש

השנים הבאות.
היו"ר עמנואל זיסמו
לפיכו אם יבנו 1000 כיתות במשו חמש שנים, יווצר שוב גירעון.שמחה שניאור

הגידול הטבעי במגזר הבידואי הוא ב- 5% ואילו במגזר הערבי הוא כ- 2% בלבד ולכך

אנו נותנים תשובה.
היו"ר עמנואל זיסמן
מה התוחית של ועדת המעקב לגבי מספר הוזדרים שצריכים להיבנות מדי שנה ?
רפיק חאג' יחיא
להערבתנו צריכים להיבנות מדי שנה 400 תדרים, היינו, במשך 5 שנים כ- 2000 תדרים.
היו"ר עמנואל זיסמו
לפי דברים אלו אם יש תקציב לבנות 1000 יתכות ב- 5 שנים הפער לא יסגר ושוב יחסרו

1000 יתכות.
שמתה שניאור
זה יהיה תלוי בגידול הטבעי של המערכת.
ד"ר מותמד חביב-אללה
לפי סקר מדעי שערכנו, הדרישה שלנו היא לתוכנית תלת שנתית שלפיה צריו לבנות

1600 יתכות במשך שלוש שנים. אם עושים תוכנית תומש צריך לבנות 2000 יתכות.
ראמז ג'ראיסי
אנו לא צריכים להקים ועדות נוספות כי הכל ידוע ובדוק ורק צריך לפתור את הבעיות.

אם הולכים לפי תוכנית תלת שנתית צריו 1,600 יתכות ולאתר מכן צריו להגדיל את

המספר רק לפי הגידול הטבעי.
ענת מאור
יש בעיה גם עם תקציב השנה, כי לפי מה שידוע לנו לא יותלפו כל הכיתות הדליקות

השנה. האם ניתו עדיין לעשות משהו בתקציב 1997 כדי שב- 1998 ניתן יהיה לעשות את

זה?

שמתה שניאות

במינהל הפיתות לא מתכים לאישרור של תוכנית תומש, אנו עובדים באופן רגיל

באמצעות הגדרות הצרכים שלנו. בניגוד לתקנים שיודעים את היקפם. איננו יודעים את

התקציב לכיתות הלימוד לשנת 1998 כי התקציב שלנו, בניגוד לתקציב התקנים, מתתיל

בינואר 1998. את היקף התקציב שיעמוד לרשותנו בכל המגזרים גם היהודי וגם הערבי, אנו

יודעים או ורק בשלהי אוקטובר, ורק אז מתתילים הדיונים האינטנסיביים עם האוצר.בשנים האחרונות משרד החינוך והתרבות פעל לבנייתם של גני ילדים טרום חובה

במערכת. המגזר הערבי מתוך מנה של 100 כיתות, קיבל כ- 52 כיתות של גני טרום חובה.

ב- 1997 האוצר קבע לנו את החישוק של ועדת ברודט ואנו נותנים את זה רק בשכונות שיש

בהן מעל 3,000 יחידות דיור. גם המגזר היהודי לא קיבל גני טרום חובה למעט בישובי קו

העימות, חאת על פי ועדת ברודט.
ענת מאור
שמענו שני נתונים מאוד ברורים שב- 1997 בוטלו שני דברים מאוד חשובים: בוטלה

ההחלטה להחלפת כיתות דליקות.
שמחה שניאור
החלטה זו לא בוטלה, אלא שההחלטה הקודמת היתה לשלוש שנים.

ענת מאוח

דבר נוסף שעולה מהנתונים שהוצגו עתה, שגני ילדים לא יבנו. איך יובטח שמשרד

החינוך והתרבות יתן את הדגש לדברים אלו בתקציב 1998 ?
בו ציוו דל
אנו נכנסים עתה למו''מ עם האוצר, ושר החינוך יפעיל את כל עוצמתו הפוליטית כדי

להילחם בעזרת הכנסת על תקציב משרד החינוך והתרבות על כל מגזריו ובלי יוצא

מהכלל, כולל המגזר הערבי והדרתי עם כל הרגישויות שיש בהם. אינני יכול להודיע על

הקצאה כספית לשנת 1998.
היו"ר עמנואל זיסמן
לפי הדברים שנאמרו על ידי נציגי המגזר הערבי, אם רוצים להדביק את הפיגור, כולל

הגידול הטבעי, יש לבנות כ- 2,000 כיתות במשך 5 שנים. יתכן שאי אפשר להתחייב כרגע

על כ- 400 כיתות בשנה, אך האם ניתן לתת התחייבות עקרונית על כך שמודעים שיש

גירעון של 1000 כיתות ושעם הגידול הטבעי צריכים להבנות תוך 5 שנים 2,000 כיתות.
בו ציוו דל
איני יכול לתת התחייבות כזו משום שאני פקיד במשרד החינוך. אם נביא את הדוגמה

של המגזר הבידואי, ישבנו עם משרד האוצר, מכח ועדת החינוך של הכנסת, ושיכנענו אותם

בצורך לבנייה במגזר הבידואי. איני יכול להחליט על כך על דעת עצמי.
היו"ר עמנואל זיסמן
נציגי המגזר הערבי צודקים למעשה בטענתם שאין צורך בתכנית חומש משום שהצרכים

ידועים.
בו ציוו דל
חברי הכנסת יודעים שעובד מדינה, ואפילו שר, אינו יכול להתחייב על הקצאה כספית

לשנה הבאה.
עבד-אלמלאכ דהאמשה
יושב ראש הוועדה דיבר על הכרה בצורך ולא רק התחייבות.
האשם מחאמיד
כולם מודעים לצורך וכולם יודעים את המצוקה, אך השאלה מה עושים בפועל ואיך

מרפאים את הבעיה הזו. לי נמאס מוועדות ומדיונים, וכאו יש מצב קשה שלא מאפשר

להמתין עד שתהיה תוכנית חומש.
שממה שניאור
איננו מחכים לתוכנית חומש, העובדות מוכיחות שפעלנו הרבה מעבר לתוכנית החומש,

כי אם היינו בונים רק 226 כיתות כפי שהיה לפי התוכנית, החסר היה הרבה יותר גדול.
ואליד צאדק חאג'-יחיא
הבוקר שמעתי את מנכ"ל משרד החינוך אומך שראש הממשלה הורה לסגור את הפערים

בין המגזר הדרחי לבין המגזר היהודי תוך שנתיים. אני מברך על כך, אך אני מאוד חושש

ומפריע לי מאח- שלפעמים משתמשים במונח: "מגזר בידואי", לפעמים "מגזר הערבי"

ולפעמים ב"מגזר המיעוטים", אני מבקש להשתמש רק במונח: ''מגזר ערבי", כי איננו

מוותרים על הדרחים שהם ערבים כמונו. אני מאה- חושש שהנתונים והמספרים שנמסרים

לנו מתייחסים לפעמים למגזר זה ולפעמים למגזר אחר, דבר שיוצר בלבול.
שמחה שניאור
כל הנתונים שנתתי מתייחסים אך ורק למגזר הערבי.
ג'אבר עסאקל
האם זה כולל גם את 52 כיתות גן טרום חובה שדיברת עליהם ?
שממה שניאור
זה כולל את אותן 52 כיתות גן. אנו בח-קים את הצרכים לפי שיקולים מקצועיים ולא

לפי שיקולים פוליטיים או אמרים. תיתה הצדקה לתקוף אותנו אם ועדת החומש היתה

מוצאת שנכשלנו. מנכ'ל משרד החינוך ציין שאת הוועדה הקים השר בקדנציה הראשונה

שלו, ואם תעיינו בפרוטוקול תיווכחו לדעת שדיברו על 130 כיתות, זאת עוד כאשר מר בן

ציון דל היה מנהל מינהל הפיתוח.
ד"ר האלה חזו
אין צורך לדבר על העבה אלא רק על העתיד.
היו"ר עמנואל זיסמו
מהו המכתב שניתן לבידואים בדרום שעל פיו באה ההתדיינות עם האוצר ?
שמחה שניאור
אנו לא יכולים לדון בעיניני תקציב. משרד האוצר עשה פניה תקציבית מיווזדת.
ראמז ג'ראיסי
הדרישה היא ברורה. במשך 3 שנים יש לבנות 1,600 ביתות או 2,000 כיתות במשך 5

שנים, זהו הצורך המיידי כולל ריבוי טבעי. משרד החינוך אומר שאינו יכול להתחייב ולכן

אנו צריכים גיבוי ממשרד אוצר וללא גיבוי מה למעשה שום התחייבות של משרד החינוך

לא תעזור. חבל לדוש בנקח-ה זו ללא גיבוי של משרד האוצר, כדאי שתהיה החלטה של

ועדת החינוך של הכנסת על תמיכתה בעניין.
עבד-אלוהאב דראושה
מלבד נושא הבניה והחינוך המיוחד יש לדון בפער הגדול בין התקנים בבתי הספר

הערביים לתקנים בבתי הספר היהודיים, למרות שבבתי הערביים מלמדים שפה זרה

שלישית. אנו מבקשים שיהיה שיוויון בתקנים לא רק בשעות התקן הבסיסיות, אלא גם

בסלים ובתוספות האחרות. כאשר מתחילים ליישם את יום חינוך אתך והתוכנית לחינוך

ערכי, בתי הספר במגזר הערבי אינם יודעים מה הם יקבלו. משרד החינוך עדיין לא הבהיר

מה הוא יתן לבתי הספר הערביים לפי האחח היחסי באוכלוסיה. אנו מבקשים להבטיח

שיהיה שיוויון בין בתי ספר יהודיים וערביים, כי זהו עוול ואפליה שזועקת לשמיים. אם

לוקחים בית ספר יהררי עם אותו מספר תלמידים ומשווים אותו לבית ספר ערבי מגלים

שישנו פער של כ- 25% לרעת בית הספר הערבי.
היו"ר עמנואל זיסמו
יש חמש בעיות שהועלו: 1. בעית הבניה שלגביה אני מקבל את ההצעה לתמוך בעמדה שהוצגה על ידי ועד

הפעולה.

2. בעית התקנים.

3. הצטיידות תקציבית.

4. שפה שלישית.

5. חינוך מיוחד.

אני מבקש ממנכ"ל משרד החינוך להתייחס לבעיות הללו.
בו ציוו דל
החינוך במגזך הערבי יכנס לחינוך הערכי בדיוק במידה הראויה לו, על ידי תוכניות

שיגובשו עם המגזר הערבי. בתוך מטה הפעולה יהיה נציג מהמגזר הערבי שמכיר ויודע את

החומר, כי יהודי לא יוכל להכין למגזר הערבי את הנושא של חינוך לערכים.
איציק כהן
לגבי השיוויון בתקנים: התקן הבסיסי הוא שיוויוני ביסודי, בחטיבת הביניים ובחטיבה

העליונה. ההבדלים יבולים להיות בגלל גודל ביתה. לגבי הסלים למינהם ישנו שינוי

משמעותי שתל במשך הזמן. מר איציק שפירא מפנה את תשומת ליבי שבמתח תל-אביב

ובמתח תיפה מספר השעות שניתנים מהסלים למיניהם גבוהים יותר במגזר הערבי מאשר

במגזר היהודי. לא מדובר באן על פערים גדולים במו שצויין על ידי חבר הבנסת דראושה,

ואי השיוויון הצטמצם ובאופן ניבר.

לגבי הבקשה לתוספת של 8% לתקן הבסיסי: אין תקן נפרד, ומשרד החינוך בנה תובנית

לימודים זהה לבל המגזרים. ארגון הלימודים ומערבת השיעורים שיצאה לשנת הלימודים

תשנ"ז בחיטבות הביניים ובחטיבות העליונות זהה לחלוטין. יש אותו מספר שעוח שניתן

לתלמיד במגזרים השונים בלי יוצא מהבלל, בולל המגזר ההתיישבותי, הממלכתי דתי

והמגזר הערבי. יש השוואה מוחלטת של השעות, ארגון הלימררים ומערכת השיעורים בבל

המגזרים.
ד"ר מוחמד חביב-אללה
מדוע אין התייחסות לבך שבמגזר הערבי לומדים שלוש שפות, ולפיכך יש להוסיף

שעות?
איציק בהן
לא מוסיפים לכך שעות משום שאין הבדל בין המגזרים, כשם שאין הבדל בין נתיבים.

בלומר, אם תלמיד לומד בעיוני, או בביתת מסמ"מ, או בטבנולוגי, הארגון החדש של

הלימודים יוצר שיוויון, שכולם צריכים לקבל בשלוש שנות לימודיהם בחטיבה העליונה

ובבית הספר היסודי מספר שעות זהה.
רפיק מאגי יחיא
אנו מגזר יחודי וצריבה להיות לכך התייחסות מיוחדת.
איציק כהן
המשמעות של לימוד שלוש שפות היא תוספת של שעות. באותה מידה, אין תוספת שעות

לעולה חדש שלומד שפה שלישית.
ד"ר האלה חזו
העולה התדש מקבל תוספת שעות על חשבון הסל לקליטת עלייה.
רפיק חאג' יחיא
במגזר הערבי לומדים שלוש שפות מתוך חובה ולא מתוך בחירה, ולפיכך יש לתת להם

את הכלים לכך.
איציק כהו
יצרנו שיוויון מכוון בין המגזרים. כחינוך הממלכתי דתי לומדים תורה שכעל-פה, למשנה

וגמרא, או תנ''ך מוגכר, אך הם מקכלים אותו מספר שעות כמו כחינוך הממלכתי.

הצרכים של החינוך המיוחד כמגזר החרדי והערכי אכן גכוהים יותר. משרד החינוך

יקצה כ- 2,000 שעות נוטפות לכתי ספר לחינוך מיוחד כמגזר הערכי, כעיקר לפי סדרי

עדיפויות לתלמידים עם פיגור עמוק ולתלמידים עם פיגור כינוני. התוספת היא מה- 1

כספטמכר.
כן ציון דל
כנושא החינוך המיוחד, ולא רק של המגזר הערכי, ישכה ועדה שהכינה תוכניות לגכי

הכינוי כחינוך המיוחד, כלי הכדל כין המגזרים השונים. עד כה כל החכרה לא היתה

חשופה לנושא החינוך המיוחד והיום יש לכך יותר חשיפה. הוכנה תוכנית חומש מקצועית

לחלוטין כה מדוכר על תוספת של 1,000 כיתות.

היות שמספר התלמידים ככיתה כחינוך המיוחד הוא קטן, הרשויות המקומיות הקצו לכך

את המכנים הקטנים והפחות טוכים, חאת ככל המגזרים. היות שיש חשיפה לחינוך המיוחד

וגם חוק החינוך המיוחד, הכנו תוכנית מתאימה לכך. למרות הקיצוצים הגדולים כמערכת

החינוך הגשנו לאוצר תוכנית לחינוך המיוחד והם ראו אותה כעין יפה. אני כטוח שכנושא

הכניה כחינוך המיוחד לא נצטרך להתאמץ כמו ככניה כחינוך הרגיל, ככל המגזרים. משרד

האוצר יתן מענה לצרכים, אך השאלה כאיזה קצב.

שמחה שניאות

כשלוש השנים האחרונות האוצר הקצה לחינוך המיוחד ככל שנת תקציכ כ- 30 כיתות.

כשנת תקציכ 97 הוקצו מתוך המכסה הרגילה של 30 כיתות 12 כיתות כמגזר הערכי,

כהשלמה לקרן שלם.
ראמז ג'ראיסי
אני מכרך את משרד החינוך על הכנת תוכנית אכ לחינוך המיוחד ואני מקווה שהיא

מכסה את הצרכים גם כמגזר הערכי. קשה לי להכיע דעה על התוכנית משום שעדיין לא

ראיתי אותה. רכ רוכם של התלמידים כחינוך המיוחד כנצרת הם מחוץ לנצרת, כתיאום עם

משרד החינוך הסכמנו ליטול על עצמנו, מתוך אחריות, ולקיים את כתי הספר הללו

שנמצאים כמצכ קשה, משום יכול להיות שכעוד שנה הילדים הללו יהיו ככר כרחוכ. היו

כתי ספר שמוסדות פרטיים מימנו אותם ושהחליטו כזמן מסויים לסגור את כתי הספר, היינו

כפני מציאות כה או שנדאג למספר המצומצם של התלמידים תושכי נצרת או לשכור את

אותם מכנים ולהמשיך לקיים את אותן מסגרות. לגכי האוטיסטיים לדוגמא, כנצרת קיים

המרכז הארצי, כי אין כשום מקום אחר כית ספר לאוטיסטיים.

העירייה כגוף ציכורי הופכת להיות יעד למתקפה של ההורים. מצד אחד אנו לוחצים

את עצמנו כדי לקיים את אותה מסגרת, וכגלל תנאים גרועים אנו הופכים להיות כתוכת

לזעמם של ההורים. שקלתי כרצינות גמורה להודיע למשרד החינוך שמ- 1 כספטמכר

המסגרות הללו לא יפתחו, אלא אם כן תהיה תוכנית כניה לאותם כתי ספר. אם התוכנית

של השנה לא תיתן מענה ראוי, אני מכטיח שזה מה שייעשה כשנה הכאה.בנושא החינוך לערכים, אני סבור שמשרד החינוך ונדדינת ישראל עושים טעות גדולה

ופאטלית בזה שהם מפרידים בנושא הערכים בין שתי מערכות החינוך. במערכת החינוך

היהודית הוחלט שצריכה להיות ציונות ודת יהודית, ואילו לגבי החינוך הערבי עדיין לא

הוחלט מה יהיה, אך זה יהיה דבר שונה. זה יעמיק את הפירוד ויש צורך שמשרד החינוך

ידאג שמערכת החינוך לערכים תהיה מערכת אחידה לכל המגזרים. יש לבחור ערכים
כללים כמו
שיוויון, דמוקרטיה, סובלנות, דו-קיום, ערכים של אדם כערך עליון ועוד,

שתהיה אותה תוכנית בכל בתי הספר.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני תומך בעמדה זו של מר ג'ראסי ונתתי לכך ביטוי בביקורי בנצרת.

לפי תשובות נציגי משרד החינוך אני מבין שהבעיה העיקרית היא בעיית הבינוי של

2,000 כיתות. אני מוכן לקבל החלטה בה ועדת החינוך תובעת הקמת ועדת חומש ותומכת

בדרישה לבניית 2,000 כיתות בחמש השנים הקרובות, כדי להדביק את הפיגור הקיים

והגידול הטבעי.
אחמד אבו עסבה
אין צורך בוועדת חומש, כי יש כבר את מלוא האינפורמציה. אני מבקש שתהיה תוספת

להחלטה זו, שיהיה דיון עם האוצר בנושא, כדי לנסות ולממש את ההחלטה.
בן ציוו דל
ללא החלטת ועדת החינוך של הכנסת בנושא הבידואים, לא היינו מצליחים לקבל למגזר

הבידואי את מה שהצלחנו להשיג.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני יכול להביא את החלטת ועדת החינוך לממשלה ולנסות ללחוץ עליה כדי לקבל

החלטה חיובית בנושא. בעניין הבידואים בדרום הלחץ היה גם על ראש הממשלה.
בו ציון דל
ברור ששום גורם בפני עצמו לא יכול לפתור את הבעיה. ועדת החינוך, עם בל ההערכה

שיש לי אליה, לא יכולה לבד לפתור את הבעיה. כך גם משרד החינוך לבדו לא יכול לפתור

את הבעיה. לכן כל הגורמים ביחד עם ועדת חומש יוצרים משקל ציבורי שיכול להביא

לפתרון הבעיה.
דייר מוחמד חביב-אללה
משרד החינוך חייב להתייחס לשני עקרונות: עקרון העדפה מתקנת ויש לשמור על עקרון

זה לאורך כל קו המדיניות. עקרון שני הוא שיש לשתף בהחלטת את נציגי המגזר הערבי,

לא רק את עובדי המשרד, אלא גם מחוץ למשרד החינוך. יש לשתף בעלי רקע פסיכולוגי

וחינוכי ואנשים בדרגות גבוהות בקבלת החלטות הנוגעות לחינוך במגזר הערבי. כך גם

כאשר מדובר בחלוקת העוגה, כי לא יתכן שרק יחליטו עבורנו, אלא אנו צריכים להיות

מעורבים ולומר מה שטוב לנו.ידוע שיש למעלה מ- 70 אלף תלמידים בחינוך המיוחד בארץ, באופן טבעי למגזר העדבי

יש כ- 17,000 תלמידים. מתוך מספד זה יש כ- 9,000 תלמידים שמסתובבים בדתובות. אם

אבו רוצים לפתור את הבעית ועושים תובנית תלת שנתית, יש לפתור מדי שנה את הבעיה

ל- 3,000 תלמידים, לבנות 250 ביתות ותוספת של 5,000 שעות. אם לא ניגש לפתרון הבעיה

בצורה מספרית וקונקרטית כזו אנו לא נגיע לפתרון הבעיה.

לגבי החינוך הערבי אני תומך בדבריו של מר רמי ג'ריסי, בי באובלוסיה ישראלית רב

תרבותית חייבים לעבוד על ערבים משותפים לבולם. לבן יש לשתף אנשים מהמגזר הערבי,

כדי לקבוע מה סוג הערבים שיש להקנות במערבת החינוך.
ד"ר האלה חזו
לפי דו"ח מבקרת המדינה, תובנית החומש בתחום הבניה אבן יושמה, אך הרבה דברים

בתחומים אחרים לא יושמו, במו בתחום היעוץ והשירותים הפסיכולוגיים. יש בעיה חריפה

מאוד עם היעוץ וב- 4 חטיבות ביניים בנצרת אין בבלל שעות יעוץ, בך גם בבפר יסיף.

אני מצטערת שהגענו לדיון זה ברגע האחרון ולא נצליח למנוע את השביתה שאנו

עתבים לה, בי לא קיבלנו תשובות קונקריטות לגבי הבינוי ולגבי התקנים. התשובה

היחידה שקיבלנו, ואני מקתה שנקבלה בבתב, היא לגבי החינוך המיוחד. התקנים במגזר

הערבי אינם שווים לתקנים בבתי הספר היהודיים, לא בתקן היסודי ולא בתקני הסלים.

ישנם הרבה סלים שאינם מגיעים לבתי הספר הערביים, במו: סלי טיפוח, סלים לעולים

חדשים, סלי עדיפות לאומית ועוד הרבה סלים שיש עליהם דיווח בחתר המנב"ל שלא

מגיעים בלל למערבת החינוך הערבית.
איציק בהן
בל הסליס הללו שאת מציינת בוטלו.
ד"ר האלה חזן
אנו דורשים, ועדיין לא קיבלנו שום תשובה לבך, לקבל תוספת תקנים ללימוד שפה

שלישית. במשך שלושת ימי ההשבתה שיהיו אנו מקווים לקבל ממשרד החינוך התחייבויות

בבתב לדרישותינו.
היו"ר עמנואל זיסמו
איני מובן לקבל שום הצעת החלטה אם האיום של השביתה נשאר בעינו. אנו עושים

נסיון בן וישר לפתור את הבעיה, אך זה לא צריך להיות תחת איום שביתה.
עבד-אלוהאב דראושה
לא קיבלנו את התשובות המוסמכות לגבי הזבויות שמגיעות לנו, מלבד תשובה מספקת

לגבי החינוך המיוחד. קיבלנו אומנם הצהרות חיוביות אך לא סיבומים מעשיים שאנו

יכולים להראות אותם לסקטור הערבי ולומר שהשגנו שיוויון בתקנים או מספר ביתות

מסויימות. אני מציע שמנכ''ל משרד החינוך יפגש שוב בשבוע הבא עם נציגי המגזר הערבי

בדי להביא לפתרונות מעשיים.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם בכל זאת תקיימו את השביתה מחר ? המגזר הבידואי נענה לבקשתי להפסיק את

השביתה ואבן פעלנו למענם ואף הישגנו הישגים.
עבד-אלוהאב דראושה
אנו נשקול באהדה את פניית יושב ראש ועדת המינור לא להשבית ממחר את הלימודים.

אך אני מבקש שבשבוע הבא תהיה פגישה עם מנב"ל משרד החינור שיגיע עם תשובות

מספקות לבעיות שהעלנו.
בו ציוו דל
נושא הפיתוח הוא הנושא הכבד ביותר שהועלה בישיבה זו ולבר איו לי יכולת להבטיח

הבטחות. לצורך זה יש להיפגש עם נציגי האוצר ולהפעיל עליהם לחץ. לצורך כך אנו

בהחלט זקוקים לעזרתו של יושב ראש ועדת החינוך.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני פונה לנציגי המגזר הערבי לא להשביח מחר את הלימררים.
סיכום הישיבה
1. ועדת החינוך תובעת ממשרד החינוך וממשרד האוצר בניה של 2,000 כיתות תוך חמש

שנים.

2. ועדת החומש תוקם לא יאוחר נזה-1 באוקטובר.

3. כל מה שסוכם עם ארגוני המורים בקשר לשעות הוראה והמורים חל גם על המגזר

הערבי.

אני מודה לכל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 18:00

קוד המקור של הנתונים