ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/08/1997

היערכות לפתיחת שנת הלימודים, התשנ"ח

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס י 108

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני. כ"ב באב חתשנ"ז (23 באוגוסט 1997). שעה 10:00

נוכחים;
חברי הוועדה
עמנואל זיסמן - היו"ר

דוד אזולאי

דליה איציק

שמריהו בן-צור

וליד צאדק חאג'-יחיא

ענת מאור

ראובן ריבלין
מוזמנים
בן ציון דל - מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

פרופ' עוזר שילד - יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך והתרבות

איציק כהן - יו"ר המינהל הפדגוגי, משרד החינוך והתרבות

שלומית עמיחי - משנה למנכ"ל משרד החינוך והתרבות

שמחה שניאור - מנהל מי נהל הפיתוח, משרד החינוך והתרבות

בני שוקרון - דובר משרד החינוך והתרבות

אורי אליאל - רפרנט אגף תקציבים, משרד האוצר

דוד מילגרום - משרד האוצר

יעקב אגמון - מנהל המחלקה לענייני עבודה, חינוך ותרבות,

מרכז שלטון מקומי

אברהם בן שבת - מזכ"ל הסתדרות המורים

אהובה נעמן - דוברת הסתדרות המורים

גד דיעי - מ"מ מזכ"ל ויו"ר האגף המקצועי,

הסתדרות המורים

רן ארז - יו"ר ארגון המורים

רבקה קנריק - דוברת ארגון המורים

שי לחמן - יו"ר ארגון הורים ארצי

משה שיינפלד - יו"ר ועדת בטחון, ארגון הורים ארצי

אבי מצנר - ארגון הורים ארצי

ד"ר יצחק קדמן - מנכ"ל המועצה לשלום הילד

ד"ר האלה חזן - יו"ר ועדת מעקב לענייני החינוך הערבי

מקס אביסרור - יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך
יועץ הוועדה
יצחק שפירא
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
תמר פוליבוי
סדר-היום
היערכות לפתייות שנת הלימודים תשנ"ח.היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשנ"ח

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני פותח את הישיבה. מטרת ההתכנסות היום היא שביום שני הבא בזמן הנה נוכל

לבקר בבתי הספר שבהם ילמדו התלמידים באופן סדיר ותקין. אני מקווה שהיום תהיינה

הבהרות, ושנשמע על כך שלמרות כל מה ששמענו הבוקר, כולל דברי אברהם בן שבת, אין

כל מחלוקת, ואפשר יהיה לפתוח באופן סדיר ותקין את שנת הלימודים.

אם הדבר לא יתבהר היום, נכנס ישיבה שנייה ושלישית. נעשה הכל כדי שלא

ייגרם סבל וכדי שתהיה שנת לימודים. אם לא תיפתח שנת הלימודים ביום שני הבא,

איני יודע מתי היא תיפתח, כי יש הבדל בין השיבושים והאיומים שהיו בעבר הרחוק

ובעבר הקרוב לבין המצב בו אנו נמצאים היום.

אם תהיה גם השבתה של המשק, בגלל סיבות הקשורות באיגוד המקצועי ובהסתדרות

הכללית החדשה, מדינת ישראל תיקלע לאנרכיה. אנו חייבים להציל את התלמידים ואת

הילדים. כתבתי מכתב לראש הממשלה לפני מספר ימים, אחרי שהתייעצתי עם כמה חברי

כנסת מוועדת החינוך והתרבות, ואם לא נמצא הסדר שמאפשר את פתיחת שנת הלימודים,

אינני חושב שהוא היה צריך לנסוע יחד עם שר האוצר לשליחות ליפן ולקוריאה, למרות

שיש לה השיבות לאומית כלכלית ממדרגה ראשונה.

איני רוצה להתייחס למה ששמעתי אתמול בבוקר בחדשות. נשמע את הדברים ממקור

ראשון, ואני מקווה ששר החינוך והתרבות יגיע עד סוף הישיבה, שמסיבה חשובת נמנע

ממנו להגיע לישיבה.

אבקש ממנכ"ל משרד החינוך והתרבות, בן ציון דל, להסביר לנו מה המצב תיום,

ומהם ההבנות והסיכומים שהושגו בימים האחרונים. כתבתי מכתב לשר החינוך והתרבות,

ובו פירטתי שורה של שאלות, והייתי מבקש שאם תוכל, תתייחס לשאלות האלה.

אנו רוצים לדעת תשובות לגבי 725 מליון שקל, לגבי 126 מליון שקל ולגבי 400

מליון שקל. מהו היום התקציב של משרד החינוך והתרבות, ואיך הוא מתחלק?
ענת מאור
לאור העובדה שהשר לא הגיע, ארצה לדעת מה הוסכם ומה לא הוסכם.
היו"ר עמנואל זיסמן
אמרתי שייתכן שיגיע לקראת סוף הישיבה. אני יודע מהי הסיבה, ואני אומר שגם

מנקודת ראותך, הסיבה לאי הגעתו מוצדקת.
בן ציון דל
הגעתי להבנה במוצאי שבת עם מנהל אגף התקציבים במשרד האוצר שיושב כאן. לפי

הבנה זו משרד החינוך והתרבות מקבל תוספת תקציב של 270 מליון שקל. לפיכך, נוצר

מצב שסך כל שעות הלימוד במערכת החינוך בשנת הלימודים תשנ"ח לא יפחת מסך כל

השעות שהיו בשנת הלימודים תשנ"ז. זאת , בתוספת לגידול הטבעי, שהוסכם עו-ר בעבר

עם משרד האוצר, שנקבל אותו בשנת הלימודים תשנ"ח.בגדול, זוהי ההחלטה. אני מקווה מאד שנקבל היום בכתב את אותה החלטה, שכן

אמרתי את הדברים על סמך הבנה בעל פה. עם כל האמון, ויש אמון ויותר מכך, באגף

התקציבים במשרד האוצר, אני רשאי לפעול רק על פי דברים כתובים, ואני מקווה

שאקבל אותם עוד היום. מנהל אגף תקציבים יאמר אם אכן עוד היום המינהל הפדגוגי

יוציא הנחיות בהתאם למנהלי המחוזות, ושנת הלימודים תשנ"ח עשויה להיפתח כסידרה.

זה הנושא המרכזי, ואם אתה רוצה, ניכנס לאותן שאלות שהעלית.
יליד צאדק חאג'-יחיא
אני מבין מדבריך שאין פיטורי מורים, אם השעות הן אותן שעות, וכך גם לגבי

הגידול הטבעי.
בן ציון דל
זה מה שמתבקש, אני צריך מורים באותו היקף. בהחלט יתכן שנקודתית, במקום

מסויים, יש לי צורך בתוספת מורים, ובמקום אחר אין, כלומר, אין שינוי ממה שהיה

בשנה שעברה.
דוד מילגרום
כפי שמסר מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, הגענו להסכמה במוצאי שבת בנושא,

שאולי, היה בחלקו שנוי במחלוקת. ראש הממשלה, בשעתו, הבטיח יום חינוך ארוך

בהיקף של 400 מליוני שקלים בשנת 1998. הסכום הזה תוכנן, ונלקח בחשבון בהכנת

תקציב 1998. אין כאן כל פריצה תקציבית, אין כאן כל הגדלה שלא תוכננה מראש.

הסוגייה היחידה שהיתה במחלוקת בין המשרדים היתה שאלת מימון אותם 400 מליוני

שקלים, כאשר לגרסתנו חלק מתוך אותו מימון יכול לבוא מתוך מקורות פנימיים של

משרד החינוך והתרבות בדרך של חסכון.

הסכום בנושא הזה היה שנוי במחלוקת. לדעתנו, החסכון נובע מהמתכונת של חוק

יום חינוך ארוך, כפי שנקבע. זו מתכונת שונה ממה שהוערך במתכונת של דוח אדלר-,

שהיה הבסיס לסיכום בשעתו.
דליה איציק
במה היא שונה?
דוד מילגרום
המתכונת הזו כוללת הפעלה שביישובים שבהם זה מופעל, התכנית מופעלת עד ארבע

אחר הצהריים בכל בית הספר, שלא כמו שתוכנן כתוספת לקבוצות מסויימות בשעות

מסויימות.

זה מאפשר חסכון מסויים במניעת כפל שעות, שכן גם באותן שעות, שכרגע יפעל

חוק יום חינוך ארוך, היום מופעלות תכניות פורמליות ולא פורמליות של משרד

החינוך והתרבות, וזה יוצר מידה מסויימת של חסכון. הגענו להבנה עם משרד החינוך

והתרבות באשר לתוספת שהממשלה תתן מעבר למה שתוכנן במקור, הכל במסגרת אותם 400

מליוני שקלים, ואני מדגיש זאת, וגם באשר למקורות הפנימיים שמשרד החינוך

והתרבות יעמיד במסגרת סדרי עדיפויותיו את החסכונות שלו לנושא הזה.

בכך, גם מבחינתנו, נושא תקצוב חוק יום לימודים ארוך הוסדר. גם בהמשך

לישיבה הזו, נסביר בכתב יחד עם אנשי משרד החינוך והתרבות את היקף השעות, שנובע

כפועל יוצא מהסיכום הזה, ובכך איננו רואים כל מניעה לפתיחה סדירה של שנת

הלימודים. גם קודם לא היתה לכך סיבה, לדעתנו, וכל שכן לאחר וזסיכום הזה.אני מבקש להדגיש שלא מדובר כאן על פריצה תקציבית, אלא על נושא שסוכם עוד

לפני שנה, שנלקיו בחשבון, ואין בכך משום שינוי במדיניות התקציבית של הממשלה.
דליה איציק
אז מה קרה אתמול בלילה שלא קרה היום?
בן ציון דל
שלשום.
דליה איציק
בסדר, שלשום,
היו"ר עמנואל זיסמן
היה לי הכבוד להביא לקריאה שנייה ושלישית חוק יום חינוך ארוך ולימודי

העשרה, והוא אושר כמעט פה אחד, מלבד ארבעה חברים בוועדת הכספים, שניים שהתנגדו

ושניים שנמנעו, 30 חברים מכל הסיעות תמכו בכך,
כתוב בסעיף 4 בחוק שהכנסת אישרה
"4. (א) חוק nrיוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים התשנ"ח, בישובים או

בשכונות, שיקבע השר בצווים, תוך מתן עדיפות לישובים או לשכונות אשר לדעת השר

זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים

התשס"א,"

(ב) בישובים או בשכונות שייקבעו כאמור בסעיף קטן (א) יחול חוק זה

על כל מוסדות החינוך שבאותם ישובים או שכונות,"

זה שונה מדוח אדלר, ועדת החינוך והתרבות לא אישרה את דוח אדלר. זרזו חוק
שכנסת ישראל אישרה רק לפני כמה ימים, בסעיף 5 כתוב
"5. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות בכל עניין הנוגע

לביצועו.

(ב) צווים כאמור בסעיף 4 יותקנו בידי השר, באישור ועדת החינוך

והתרבות של הכנסת, ויוגשו לאישור הוועדה",

אני מבקש שעוד לפני אחד בספטמבר, אם אפשר ביום חמישי הקרוב, נכנס את

הוועדה ונקבל פירוט של היישובים, של השכונות, של בתי הספר ושל הצווים לפי סעיף

זוז.

איציק כהן;

תוך שישים יום מפרסום החוק,
היו"ר עמנואל זיסמן
האם אתה רוצה "לשחק איתי במשחק" פורמלי?
ראובן ריבלין
האם באמצע שנת הלימודים תתחילו להחיל את החוק?
איציק כהן
הכרענו על כך בדיוני הוועדה.

היו"ר עמנואל זיסמן;

מר איציק כהן, הרי ידעתי תשובה זו, ואתה יכול לומר שזה לא יהיה מדוייק

ומעודכן לגמרי, אך אס זוהי התשובה,זו תשובה פורמלית, שאיני יכול לקבל, ואני

דוחה אותה על הסף.

אני רוצה לדעת מה קרה עם החוזר של הפחתה של שעתיים מכל כיתה, שהוצאת בשם

השר לפני שבועות מעטים.
שי לחמן
שני חוזרים.
בן ציון דל
שלושה חוזרים, זה אותו דבר.
חיו"ר עמנואל זיסמן
מה קורה עם כל החוזרים שהוצאו בתקופה האחרונה?

דאגתי שהמכתב הכולל את כל השאלות, כולל סכומים, יועבר. איננו יכולים לקבל

תמונת מצב, אם לא נקבל תשובה. אני רוצה לדעת מה יהיה עם הייעוץ החינוכי, האם

הוא יימשך, או שהוא יבוטל, או שכמעט יבוטל. כמו כן אני רוצה לדעת מה יהיה עם

הסלים הקיימים, האם הם יקוצצו? מה עם השעות לעולים, שהיו מחוץ לשעות הלימודים?

אני יכול להמשיך עם כל השאלות ששאלתי, ואכן אני רוצה לשאול אותך האם זה

נכון, כפי שאמר מר אברהם בן שבת, שנשלחו 12 אלף מכתבי פיטורים?
ראובן ריבלין
השאלה המרכזית היא אם מימון משרד האוצר ליום חינוך ארוך הוא במשק סגור,

או שהוא נכנס לקופת משרד החינוך והתרבות, והוא פועל לפי שיקול דעתו ועל פי

העדיפויות שהוא מוצא. זוהי שאלה חשובה שמופנית גם למשרד האוצר וגם למשרד

החינוך והתרבות, לגבי השאלה שנשאלה אם הולכים ליישם את דוח אדלר, או את חוק

יום חינוך ארוך, ואם באמת הנושא של שישים יום מיום פרסום החוק הוא תירוץ, או

שהוא באמת מכוון להתארגנות.
שמריהו בן-צור
אני רוצה להודות לחברי ועדת הכספים שהתנגדו לקיצוץ של קרוב ל-126 מליון

שקל מהתקציב מסך הכל של 800 מליון שקל. חבל מאד שחברי כנסת שמרימים קולות,

כאשר דויקא בעת ההצבעה, הם הצביעו בעד הקיצוץ. אני רוצה להודות לנציגי מפלגת

העבודה ומרצ שהתנגדו לקיצוץ, בנוסף לנציג המפד"ל.
ראובן ריבלין
הפל את הממשלה!
שמריהו בן-צור
איני מפיל ממשלה, אי אפשר לדבר מצר אחד, ומצד שני לא לעשות דבר.

האם הקיצוץ יהיה בכל המיגזרים, לכל הרוחב ובכל התחומים, או שיהיו תאים

מסויימים, שיהיו מנוטרלים מהנושא של קיצוץ? אני מדבר על כל התחומים, שקשורים

לתקציב של תרבות ושל חינוך,

דליה איציק;

חבר הכנסת ראובן ריבלין צודק, איימו בהפלת הממשלה אם החינוך אכן חשוב

לכם! אם שר החינוך רוצה באמת שלא יהיה קיצוץ, שיאיים כמו שהוא איים במשרד

הדתות.
שמריהו בן-צור
יש כאן תרמית מסו"מת מצד נציגי משרד האוצר. סוכם בנוכחות כל עם ישראל על

ידי ראש ממשלת ישראל ועל ידי שר האוצר לשעבר, דן מרידור, על תקציב של 330

מליון שקל פלוס 70 מליון שקל על חשבון תקציב של משרד החינוך, והיום אנו שומעים

מנציג משרד האוצר, שמדובר כאן על 270 מליון שקל. הוא דורש ממשרד החינוך

והתרבות לתת תקציב של קרוב ל-120 מליון מהתקציב שלו, כלומר, תקציב משרד החינוך

והתרבות 'יפגע בגין הפעלת יום חינוך ארוך. לא עומדים בהתחייבות של ראש הממשלה

ושל שר האוצר. אם אכן יש כאן עניין של קיום הבטחה של שר אוצר ושל ראש ממשלת

ישראל, יש לתת את כל התקציב של 330 מליון שקל.

נציג משרד האוצר לא הסביר לנו מה יהיה עם הקיצוץ בתקציב 1998, שגם זוהי

בעיה שעומדת בחלל, ואף אחד לא יודע איפה העניין עומד. לכן, אני חושב שהסקירה

ששמענו היא סקירה תלושה, ולכן אינה ממצה.
ענת מאור
אומרים שצדיקים - מלאכתם נעשית בידי אחרים. אם אנו שומעים מנציג

הקואליציה על תרמית ועל תכנית תלושה, השאלה היא איך הוועדה יכולה להתייחס

לעניין, כאשר מילה אינה מילה, ונתונים אינם נתונים.

שאלתנו לנציגי משרד האוצר ולמנכ"ל משרד החינוך והתרבות היא איזו מערכה זו

ב"תיאטרון האבסורד", שהמורים, ההורים והתלמידים חווים? מה נשמע מחר, ומה נשמע

מחרתיים? איני חושבת שהוועדה יכולה להשתכנע ששנת הלימודים תיפתח.

מכיוון שהבטחות לא צריך לקיים, כך גם אדוני מנכ"ל משרד החינוך והתרבות,

בעניין החינוך הערכי. נמסר לוועדה, ברשות יושב ראש הוועדה, שלא יהיה קיצוץ מכל

תכנית של היחידה לדמוקרטיה.

אני רוצה למסור שני נתונים, שהראשון הוא שאנשי היחידה לדמוקרטיה בכנסת,

שמקבלים אלפי תלמידים לחודש, הם היום תחת מכתבי פיטורים לקראת 31 באוגוסט, עוד

חמישה ימים. האם היחידה לדמוקרטיה יכולה לתפקד, או לא? מה קורה איתה? דבר שני

הוא לגבי גבעת חביבה. קיבלתי נתון, שהשנה לא התקבל אף שקל מתוך 240 אלף שקל

שקיבלו לפני שנה.
שמריהו בן-צור
יש להם יתרה מהתקציב הקודם.
ראובן ריבלין
העברנו הכל לנוער מרצ.

ענת מאור;

אתה כל הזמן עוסק בפוליטיקה.
ראובן ריבלין
בעניין הזה איני עוסק בפוליטיקה, אלא בשהיתות.
ענת מאור
אתה שומע את כל התשובות במשרד ברשות השר זבולון המר, שלא הועבר שום דבי-

לא תקין.
ראובן ריבלין
מבקרת המדינה קבעה בצורה מפורשת.

שאלתי למנכ"ל משרד החינוך והתרבות היא מדוע ההבטחה שקיבלה הוועדה ששום

תכנית ביחידה לדמוקרטיה לא תבוטל. לא מתממשת, תכניות מבוטלות, ואין חינוך

לדמוקרטיה.
בן ציון דל
לא תבוטל, או לא תקוצץ?
ענת מאור
לא תקוצץ זה לא תבוטל. שמענו זאת בוועדה זו מהשר, והעובדה שלהבטהות האלה

אין כל משמעות, ומילה היא לא מילה, היא החמורה ביותר במערכת הינוך.
דליה איציק
יש שני נושאים שכדאי היה שהוועדה תתמקד בהם. אני רוצה לומר לשר החינוך

והתרבות שאני מתפלאת שהוא לא הכריח את עצמו לבוא לכאן. הוא הכריח את עצמו לבוא

למורים, ובצדק, אך הוא לא מכריח את עצמו לבוא לדיון הוועדה, וזה תמוה מאד

בעיניי.
שמריהו בן-צור
הוא יגיע.
דליה איציק
אני מקווה שהוא יגיע. לא אהבתי את הרעיון ששר החינוך והתרבות גייס את

המורים למלחמה, זה לא נכון מכל בחינה שהיא, המורים הם עצמאיים.
שמריהו בן-צור
הזמינו אותו.
אברהם בן שבת
הזמנתי אותו, בדי שישמע מהשטח מה קורה.
דליה איציק
זה בסדר שהוא בא אליכם, אך זה לא בסדר שהוא גייס אתכם לשביתה. אני רוצה

שזה יהיה ברור, בחיר והד, זה יכול להיות בשלטון שלנו, וזה מחר יכול להיות

בשלטון אחר.
ראובן ריבלין
אני תומך בכך במאה אחוז.
דליה איציק
יש כאן זריעת חול בעיניים. אין צל של ספק, שיש קיצוץ נוראי בשנה הבאה.

אתמול נפגשתי עם 15 מנהלים מהצפון, וכולם ללא יוצא מן הכלל, קיבלו חוזר אחרון

לפני יומיים. יש קיצוץ גדול מאד, ו"עובדים עלינו בעיניים". שר החינוך והתרבות

"ירד מן העץ", מפני שנתנו לו בונוס קטן אתמול, כנראה, משהו כמו 60 מליון שקל,

זאת אני מבינה לפי עדות מנכ"ל המשרד. אתה, בוודאי, תסכים איתי שאין צילום מצב

של השנה שעברה, יש קיצוץ גדול מאד במערכת החינוך.

12 אלף המורים שפוטרו זה לא בכדי. בשנה השנייה לעבודתו של המורה, אם לא

נאמר לו אחרת, הוא ממשיך בעבודה. נאנ/ר לו אחרת, כי לא רוצים לעבות את המורים

ולא רוצים לתת להם קביעות, וזאת מפני שהמערכת הולכת לקראת קיצוצים גדולים מאד.

יש היום מזימה במשרד ראש הממשלה, שהיא לגיטימית לחלוטין, לפתוח את שנת

הלימודים בשקט, ואחר כך לומר שנסתדר איכשהו. הם רוצים להגיע ליעד של האחד

בספטמבר, ולדחות את הצרות לאחר כך מתוך הבנה והערכה, שכאשר פותחים את שנת

הלימודים, אחר כך הכל יסתדר. אני אומרת זאת, כדי שנהיה כאן עם יד על הדופק.

אני מבקשת תשובה לפרוטוקול, כמה יעלה בתשנ"ח המינהל לחינוך הערכי ומניין

ילקח כסף זה, שהרי זה סותר את הקיצוצים, ולא ברור לי איך תסתדר גם עם המינהל

וגם עם הקיצוצים.

אותם 70 מליון שקל, שהמשרד התחייב לתת למימוש תכנית אדלר, בכל זאת מניין

יילקחו?
וליד צאדק חאגי-יחיא
אני מאד מצטער לציין בראשית דבריי, שמזה חודש ימים אני מתדפק על דלת לשכת

המנכ"ל ושר החינוך והתרבות בכדי לקבוע פגישה ולדון בעניין החינוך במיגזר

הערבי, ולצערי, הדבר לא התממש.אני חושש מאד, כפי שהתבטאו חבריי, שיהיה קיצוץ, וכמה שאנו רוצים לומר

שאין, יהיה קיצוץ. אני חושש מאד מהעובדה שקיצצו 700 מליון שקל בראשית המסע

לקיצוצים, ושזה יפגע בראש ובראשונה במיגזר הערבי משתי סיבות. הסיבה הראשונה

היא שאנו הביצה הרכה, שאפשר לנגוס בה ולגעת בה, וכן משום שהמיגזר הערבי צמא,

למה שהיה לפני שנתיים, השוואת המיגזר היהודי למיגזר הערבי בהקצאת מכסות

תקציבים לייעוץ פסיכולוגי, לייעוץ חינוכי, לחדרים ולכל הדברים האלה.

הקיצוץ יפגע בראש ובראשונה בשכבות החלשות, ואנו מהשכבות החלשות ביותר,

ולכן צר לי מאד להודיע שוועדת המעקב לענייני החינוך הערבי הכריזה על שביתה

לשלושה ימים, מהאחד בספטמבר ועד השלישי בספטמבר. צר לי שעלינו להשתמש בילדים,

שהם חסרי אונים לפעמים, אך ?ה למענם, כדי לקבל דברים מוסכמים.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה לא מסיבות חינוכיות. זה מסיבות לאומניות-פוליטיות. יש ארגון מורים, יש

הסתדרות מורים ויש ארגון הורים ארצי, בכולם יש שיוויון יהודי-ערבי. לא יתכן

שיבוא ועד כלשהו, והוא יחליט על שביתה לשלושה ימים, זוהי חתירה נגד אשיות

המדינה, ויש גבול לכל דבר.

ענת מאור;

על מה אתה מדבר?

וליד צאדק חאג'-יחיא;

אדוני יושב הראש, אתה מדבר דברים חמורים ביותר, זה לא יאה לוועדת החינוך

והתרבות. אני חושב שעלינו להתבייש כאשר אנו מדברים על החינוך, ואתה בעצמך אמרת

שאתה מתבייש במצב שהגיע אליו החינוך הערבי, ועכשיו אתה מדבר על לאומנות. אתה

התירוץ של לאומנות הוא כלי שאין לו דבר. אני משתדל לדבר כל הזמן בהגיון

וברציונליזם.
היו"ר עמנואל זיסמן
בכל הארגונים האלה יש שיוויון יהודי-ערבי, והערבים יכולים למצוא בהם את

מקומם, את מעמדם, את ייצוגם, את כבודם ואת ההגנה על האינטרסים שלהם.

וליד צאדק חאג'-יחיא;

אך בשטח העניין הזה לא מתבטא. אני מרכין ראשי לוועד ההורים ולהסתדרות

המורים, אך כאשר יש כאב, והחינוך הוא הדבר המקודש ביותר אצלנו, אנו צריכים

להתקומם, ואין לומר שזאת לאומנות.

ענת מאור;

כל הנתונים מראים שיש קיפוח גדול.

היו"ר עמנואל זיסמן;

באנו לכאן על מנת למצוא פתרון לפתיחת שנת הלימודים, ואני מחכה לתשובות

המנכ"ל. פתאום מגיע חבר הכנסת וליד צאדק חאג'-יחיא, ואומר שאין משרד חינוך

ותרבות, ושאין ועדת חינוך ותרבות או הסתדרויות מורים, וכוי, אך יש ועד להגנה

על הערבים.
וליד צאדק חאגי-יחיא
בוודאי,
היו"ר עמנואל זיסמן
זה בלתי דמוקרטי פוליטי.
וליד צאדק חאגי-יחיא
אתה משתמש בדמגוגיה זולה מאד, ולפני חודש אמרתי שיש לטפל בעניין הזה

ולמנוע את השביתה. ביקשתי ממנכ"ל משרד החינוך והתרבות לדבר איתם, אך הוא לא

רוצה לדבר איתם, אז מה אתה רוצה? לא נתכופף, למרות האשמות השווא האלה.
דוד אזולאי
חבל מאד שאנו מפספסים כאן את המטרה העיקרית שאליה התכנסנו כאן היום, והיא

לדון בקיצוץ של תקציב משרד החינוך והתרבות לקראת שנת הלימודים תשנ"ה. לצערי

הרב, התכנסה היום ועדת החינוך והתרבות, ואני חושש מאד שמה שיראו הערב ב"מבט"

הוא הקטע של הוויכוח שהיה כאן, וכך נצטייר, וכך עם ישראל יראה אותנו, התלמידים

והמורים יראו שהתווכחנו על דברים שלא למענם התכנסנו כאן.
ענת מאור
האם החינוך במיגזר הערבי אינו חשוב?
דוד אז ולאי
עם כל הכבוד לך, אני דואג לחינוך הערבי לא פחות ממך, אז אנא ממך, אל

תטיפי לי. לא נתכנסנו כאן היום כדי לדון בחינוך הערבי, אלא בקיצוץ, והוא נוגע

לחינוך הממלכתי, לחינוך הממלכתי-דתי, להינוך החרדי, לחינוך הערבי, ולכל מערכת

החינוך, וזה לא יפה מה שעושים כאן.

אני מברך את שר החינוך והתרבות על יוזמתו לנקוט בצעדים על מנת שהמשרד לא

ייפגע ושהתקציב שלו לא ייפגע, אך יש לי שאלה אליו. מדוע הוא נוקט בסנקציה,

והוא פונה לארגוני המורים-

אברהם בן שבת;

הוא לא פנה, אילצתי אותו ולחצתי עליו להגיע אלינו.
שמריהו בן-צור
מה אתה מדבר? ההיפך, עליך לשבח אותו על ההישג שלו. זוהי טעות, האם שר

החינוך והתרבות הזמין את עצמו?
דליה איציק
אך שר חינוך ותרבות לא ממליץ להשבית.
שמריהו בן-צור
הוא לא ממליץ, הוא אומר שהוא לא יכול להחזיק את מערכת החינוך, ומותר לו

לומר זאת.
דליה איציק
שיתפטר.
דוד אזולאי
אני מברך על כך, אך אני חושב שלשר והחינוך והתרבות יש את ההזדמנות לנקוט

בהליכים ובאמצעים כנגד הממשלה שהוא יושב בה. בזמן הגשת התקציב הוא היה צריך

לומר שאינו תומך בתקציב, כפי שעשו זאת אחרים. לא להגיע למצב של אי פתיחת שנת

הלימודים, כאשר הילדים שלנו במשך שישים יום מחכים וממתינים לבוא היום, והנה כל

שנה ההצגה שעומדים להשבית את מערכת החינוך באחד לספטמבר חוזרת על עצמה, וכל

פעם בסיטואציה אחרת. הגיע הזמן שנפסיק להשתמש בטיעון של האחד בספטמבר. אין זה

חינוכי לתלמידים שלנו, שכך אנו נוהגים.

ידענו גם ימים טובים, ואני מברך גם על זה. כל השנים מאז קום המדינה מערכת

החינוך במדינת ישראל תפסה מקום שלישי ורביעי בסדר העדיפות הלאומית, והבטהון

תפס מקום ראשון בסדר העדיפות הלאומית. אני חושב שהגענו למצב שאין היום לא

בטחון ולא חינוך. הגיע הזמן שמדינת ישראל תשנה את סדרי העדיפויות שלה. החינוך

צריך להיות בעדיפות לאומית ראשונה. אם יהיה לנו חינוך טוב, יהיה בטחון טוב, לא

יהיה חינוך, לא יהיה בטחון.
שמריהו בן-צור
אז אתה תומך בשר החינוך והתרבות, בזבולון המר?
דוד אזולאי
בהחלט שאני תומך בו, ואני מהזק אותו, אך חבל מאד שהוא עשה זאת מאוחר ולא

בזמן.
שמריהו בן-צור
הנציגים שלכם בוועדת הכספים היו בעד הקיצוץ.
דוד אזולאי
הממשלה הזו חשובה לנו, ניתן לה גיבוי וחיזוק.
ענת מאור
גם על חשבון החינוך.
דוד אזולאי
איני יודע על חשבון מה, אך נמשיך לחזקה. הדרך הזו של נקיטת סנקציות

בפתיחת שנת לימודים אינה מכובדת ולא חינוכית. בחינוך החרדי, ומי שמכיר את המצב

בעיר בני ברק, המצוקה קשה מאד, וזה בכל ריכוזי האוכלוסייה החרדית במדינת

ישראל.

שר החינוך והתרבות נכח כאן בשנה שעברה, והבטיה חגיגית, שתלמידים לא ילמדו

בקרוואנים, ואני מזמין את כל חברי הוועדה לבוא ולראות איך שלושים וארבעים

תלמידים מצטופפים בסכנת נפשות בקרוואן. המצוקה היא קשה, אך איננו מעלים

בדעתנו, ולו לרגע אחד, להשבית את מערכת החינוך ולהשבית תינוקות של בית רבן

מלימוד תורה.לכן, אני פונה לנציגי הסתדרות המורים. אני מבין את כאבכם כאיש חינוך

לשעבר, אני חושב שצריך לנקוט בסנקציות, אך לא בזמן הזה, יש לפתוח את שנת

הלימודים.
אברהם בן שבת
כדי לפתוח את שנת הלימודים, אתה צריך את 12 אלף המורים.
ראובן ריבלין
אני מבקש להבהיר בצורה ברורה. שאין לי כל ספק כחבר הקואליציה וכחבר בכנסת

ישראל, שיהיו קיצוצים השנה בתקציב המדינה, כפי שהיו קיצוצים בשנה שעברה,

ועיקרם כוונו לשנה זו. אין לי כל ספק שקיצוצים כבדים מאד יהיו גם לגבי משרד

החינוך והתרבות, כאשר אנו עדים לכל המהומה שנוצרה כתוצאה מהכוונות וכתוצאה

מהקיצוצים בפועל.

השאלה האחת והיחידה היא מה עושים עם קיצוצים אלה וכיצד מתארגנים, אגב

הקיצוצים לפתיחת שנת לימודים, ולקיום לימודים תקינים במשך כל השנה.
אברהם בן שבת
לא ניתן.
ראובן ריבלין
אני יודע דבר אחד, וברור לי כמו שברור ליושב ראש הוועדה לאחר ששוחחנו עם

ראש הממשלה, שחחבטחה לגבי יום חינוך ארוך תקויים ככתבה וכלשונה.
שמריהו בן-צור
הוא הבטיח 330 מליון שקל, ונתן 280 מליון שקל.
ראובן ריבלין
יש לי הערכה רבה לסגן ראש הממשלה באופן אישי, לשר החינוך והתרבות

ולמנכ"לו. יחד עם זה, כאשר שואל שר בממשלת ישראל, מה הוא יכול לעשות, ושאם

יתפטר, האם יהיה טוב יותר, אם הוא חושב שלא יוכל לקיים את שנת הלימודים

כסידרה, יקום ויתפטר.

שמריהו בן-צור;

האם זוהי תשובה?
ראובן ריבלין
איני מכוון דבריי לשר זה או אחר, והעובדה היא שסגן ראש הממשלה לא התפטר,

ומצא גם את הדרך, כפי שהוצהר היום על ידי מנכ"לו הנכבד לפתיחת שנת הלימודים

בצורה מסודרת. כמובן, באותו מכלול של 18 מליארדי שקלים, צריך לממצוא את סדר

העדיפויות ואת דרך הקיצוצים בתוך המשרד עצמו, ובלבד שתישמרנה שתי מערכות בצורה

מפורשת תוך הנחיה של משרד החינוך והתרבות: לא יקוצצו שעות לימודים ולא יפוטרו

מורים, כי אחת גוררת את השנייה.על משרד החינוך והתרבות להתארגן, והוא יכול להתארגן. כאשר הוא לא יוכל

להתארגן, יבוא מנכ"לו ויאמר, כך וכך ממשלת ישראל על מנת שהיא תבוא ותשב על

המדוכה, אם וכאשר יתברר שאי אפשר לעשות דבר. אם נדבר בשתי שפות, הארות שאומרים

שיהיו קיצוצים, מצביעים במסגרת התקציב, במסגרת הממשלה ובמסגרת הקואליציה, אך

כל אחד יאמר לא בחלקת האלוהים הקטנה שלי, כך לא נקיים ממשלה, כך לא נקיים

קואליציה, ודעו לכם שכך לא יהיה בשנה הבאה, כי יפה שעה אחת קודם.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתן למר אברהם בן שבת, למר רן ארן ולמר שי לחמן את רשות הדיבור.
האלה חזן
אך אני גם יושבת ראש ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי.
היו"ר עמנואל זיסמן
אך עכשיו אני נותן את רשות הדיבור רק לשלושת האנשים שציינתי.
האלה חזן
זה לא טוב, אין אף אחד שמייצג את החינוך הערבי כאן.

אבי מצנר;

ארגון ההורים הארצי מייצג גם את ההורים הערבים, והשלימו עם העובדה הזו.

הפסיקו להקים את העמותות הפרטיות שלכם!
האלה חזן
אין זו עמותה, ולא הקמנו זאת, זה קיים כבר 20 שנה. שאל את מר שי לחמן,

הוא יודע.
אבי מצנר
לא נכון, הגיע הזמן שתפסיקו להקים עמותות פרטיות.

האלה חזן;

אנו רוצים לפעול בשיתוף פעולה איתכם.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתן לך מאוחר יותר את רשות הדיבור.
אברהם בן שבת
הסתדרות המורים ומורי ישראל תפקידם לחנך ולפתוח את שנת הלימודים, וזה

באמת מה שאנו רוצים, ועל כך מאבקנו, שתיפתח שנת הלימודים. לצערנו, בתנאים של

הרגע הזה ושל השעה הזו נבצר מאיתנו לפתוח את שנת הלימודים, כאשר 12 אלף מורים

שעבדו במערכת נמצאים מחוץ למערכת, וזה אומר דרשני, שכן היו להם שעות ותקנים.

תקנים אלה אינם, ולכן הם נמצאים בחוץ.
דוד אזולאי
האם אתה מדבר על מורים קבועים במערכת?
אברהם בן שבת
אני מדבר על מורים שעבדו במערכת. מורים שעבדו שנה ראשונה ושנה שנייה

בשבילי הם מורים קבועים.
דוד אזולאי
יש הבדל.

אברהם בן שבת;

נשלחו שני חוזרים לבתי הספר. בחוזרים האלה נאמר בצורה ברורה ביותר, שיש

להפהית שעתיים מכל כיתה, שיש ליצור האהדת כיתות ולצופף כיתות. באותם חוזרים גם

קוצצו הסלים, שהיו מיועדים גם ליוזמות חינוכיות, למקצועות האמנות, לספריות,

למדע ולטכנולוגיה ולייעוץ בבית הספר. הדברים האלה עדיין לא הוחזרו.

אני, בהחלט, מעריך את המאמצים שעשו שר החינוך והתרבות ומנכ"ל משרדו כדי

לפתוח את שנת הלימודים, ולהחזיר את השעות לתקנים. לצערי, עדיין הדבר הזה לא

קי ים.

חבל שהנושא של יום החינוך הארוך עולה על סדר היום, הוא, בעצם, הסחת דעת

מן הקיצוץ הדרסטי בחינוך. יתכן שיום החינוך הארוך יתקן פה ושם עיוותים, אך הוא

לא יפתור את הקיצוץ הנורא והדרסטי, שחל בחינוך. לא שמענו כאן כל הכחשה מנציג

משרד האוצר על הקיצוצים האלה, אלא שמענו דבר אחד, שהקיצוץ חזה בתוקפו ושמתוכנן

קיצוץ איום, חמור וקשה לנושא החינוך בשנת הלימודים הבאה, 2.3 מליארד שקל,

התכנית היא 500 מליון שקל יקוצץ מן החינוך.

החזרתם את החינוך חמישים שנה אחורה לתקופת המעברות, אז תאמרו זאת לעם

ישראל. מותר לממשלה להחליט מה שהיא רוצה, אך היא איננה יכולה להסיח את הדעת

באמצעים שונים, או בנושאים שונים, מן הקיצוץ האמור.

אני מעריך את המעשה של שר החינוך והתרבות ושל מנכ"ל המשרד ואת מה שאנו

עושים כאן. אילצנו אותו לבוא, כדי שישמע מן השטח מה קורה, שיש שיממון בבתי

הספר, שאין חינוך בבתי הספר, שיש אווירה עכורה בין המורים ובין המנהלים, שאיש

לא יכול להכין את מערכת החינוך למחר, כי לא קיבל הנחיות אחרות.

לימדו אותי שהנחיות מתקבלות בכתב. אפילו ראש הממשלה הבטיח לשר החינוך

והתרבות וחתם לו, איפה החתימה? איפה ההבטחה של 400 מליון שקל? איך אני, האדם

הקטן, אקבל בעל פה את ההבטחות? איני רוצה לקבל הבטחות בעל פה.

הסתדרות המורים מגינה היום על החינוך ועל ילדי ישראל. איני רוצה להתייחס

עכשיו לנושא של יום החינוך הארוך, שהוא בשבילי הקינוח למנה העיקרית, אך כאשר

המנה העיקרית של החינוך נפגעת בצורה קשה וחמורה, הקינוח לא מעניין אותי.

מעניין אותי שיוחזרו התקציבים לחינוך, ולכן אני אומר שאנו רוצים לפתוח את שנת

הלימודים, אך אני מודיע חד משמעית שנפתח את שנת הלימודים, אם השעות יוחזרו, אם

12 אלף מורים - שניסו להעמיד במקומם סטודנטים - יחזרו לעבודתם, ומערכת החינוך

תמשיך לתפקד, לפחות כפי שהיה בשנת הלימודים הקודמת.
רן ארז
מערכת החינוך קיבלה בשנים האחרונות תקציבים רציניים ביותר. בשנה האחרונה,

לצערי הרב, ממשלת ישראל הורידה מהחינוך קרוב למליארד שקל,

כבר אמרו קודמיי, שאנו שוכחים שצריכים לדבר על שני דברים, כל הכבוד לשר

החינוך והתרבות שניהל קרב על יום חינוך ארוך, וניצח בו, אך הקרב הזה אינו

המלחמה. המלחמה היא למען החינוך, נגד קיצוצים במערכת החינוך, במלחמה הזו עוד

לא התחלנו להיאבק, שר החינוך והתרבות עוד לא נאבק, והוא עדיין לא הצליח בה,

הוא עומד כרגע בפני קיצוצים נוספים בנוסף למליארד שקל, ואם אנו הולכים

לכיוון של קיצוצים כה עמוקים במערכת החינוך, אנו נמצאים במדרון, שלא נוכל

לעצור את הגלישה בו. אנו חרדים ממה שמצפה לנו בשנת 1998, בשנת הלימודים תשנ"ט,

וכך הלאה.

אל תשכחו דבר אחד, כאשר ראשי השלטון המקומי שבתו חודש וחצי, בסוף השביתה

הם קיבלו סכום גדול מאד של כספים, למה? כי היה מגיע להם, למה הם היו צריכים

לשבות, אם מגיע להם? עובדי בזק שבתו יום, הם קיבלו מליארד שקל, למה? כי מגיע

להם. שדדו קבוצת עולים מרוסיה, ביקשו כסף, וקיבלו כסף, ובצדק,

למה אנו צריכים גם כן להיאבק על מנת לקבל את הכסף שמגיע למערכת החינוך?

הרי כולם מבינים שהכסף הזה מגיע, כולם מבינים שבלי חינוך אין גם בטחון, כולם

מבינים שזה המשאב האנושי של מדינת ישראל, וזה בא במקום זהב, נפט וכל דבר אחר,

ואם לא משקיעים בחינוך, לא יהיה לנו דבר.

לכן, ארגון המורים העל יסודי, שאני מדבר בשמו, לא מתכוון לפתוח את שנת

הלימודים באחד בספטמבר, לא בגלל יום חינוך ארוך, ולא בגלל ששר החינוך והתרבות

ביקש מאיתנו, שכן הוא כלל לא ביקש מאיתנו,

איננו יכולים לפתוח את שנת הלימודים בגלל הרבה מאד סיבות, ואיני רוצה

להתחיל למנות את עניין הפנסיה, עניין המורים המפוטרים שעדיין לא חזרו לעבודה,

את סעיפי הסכם שכר שעדיין לא מיושמים מההסכם הקודם, ואיני מאשים את שר החינוך

והתרבות, אלא את אנשי משרד האוצר בלבד, כי הם, למעשה, גם מנהלים את משרד

החינוך והתרבות היום. הם בעלי המאה, ולכן הם גם בעלי הדעה.
ראובן ריבלין
זאת אומרת שבהזדמנות זו אתה אומר שנוסף לכל מה שעכשיו עושים, הייתם

שובתים בלאו הכי, כך או כך,
רן ארז
אני אומר שבנוסף לכל מה שקרה עכשיו, כבר יש לנו כל כך הרבה סיבות להיאבק,

שלמעשה, הדבר הזה הוא הקש ששבר את גב הגמל.

שי ארז;

לא נוכל לפתוח את שנת הלימודים, אם המורים שפוטרו לא יחזרו לעבודה, ואני

מדבר על מורים קבועים, ולא רק על מורים זמניים, לא נוכל לפתוח את שנת

הלימודים, אם נושא הפנסיות שלנו לא יוסדר, כי נושא זה תלוי ועומד קרוב לשנתיים

ימים. הכסף שלנו, קרוב ל-250 מליון שקל כסף של המורים, בקופה של האוצר,

ומחזיקים זאת בשרירות לב, ולא נותנים לנו זאת,אנשי משרד האוצר לא מוכנים לדבר איתנו, לא עונים למיכתבינו, בישיבות הם

יושבים והולכים הביתה, ונוהגים כלפינו בזלזול רב. בישיבה עם מנכ"ל משרד החינוך

והתרבות פקידה של משרד האוצר דיברה אליו בזלזול, ואמרה שהם קובעים, ולא משרד

החינוך והתרבות, כי זוהי הגישה. אם אנו רואים את ההינוך "דרך הור הגרוש", לא

נתפלא שלא נוכל לפתוח את שנת הלימודים.
ש' להמן
אני מבקש להזכיר לכולם שארגון ההורים הארצי היה הראשון שפתח במאבק ציבורי

נגד הקיצוצים המתוכננים בשנת הלימודים תשנ"ח. הכרזנו שביתת אזהרה נגד הקיצוצים

האלה, שביתה שנחלה הצלחה מלאה בכל רחבי הארץ, והעידה על כך שציבור ההורים כולו

תומך במאבק ובנציגות המוסמכת שלו. זכינו אז לכינויים שונים, כגון: חבורת

מיליטנטים, וכדומה, באמצעי התקשורת ומצד גורמים בכירים במשרד החינוך והתרבות.

לאט לאט ובהדרגה הצטרפו אלינו, לפחות, למאבק הזה גם ארגוני המורים.

אברהם בן שבת;

לא הצטרפו אליכם, זוהי בעיה של ארגוני המורים.

ש' לחמן;

כל אחד מטעמיו הוא. איני מדבר כרגע על פיטורי מורים, דברים שמציקים לכם,

אלא על דבר אחד, והוא הנושא שקומם אותנו ועליו הזעקנו את הציבור, קיצוצים

מתוכננים בשנת תשנ"ח. אני מתפלא שעד לרגע זה איש לא דיבר על משמעות הקיצוצים

האלה, כאילו הקיצוצים האלה מרחפים להם באוויר, ישנה מעין מטמורפוזה שתפגע, או

לא תפגע, במשרד החינוך והתרבות.

אמרנו בכל ההודעות שלנו לתקשורת, ובמסגרת המאבק שלנו מאז ועד היום, מדובר

בקיצוצים בבשר החי, בקיצוצים שיחזירו את מערכת החינוך שנים אחורה, ומצער וטרגי

שעל סף שנת החמישים למדינת ישראל, מחזירים את מערכת החינוך לשנות החמישים.

מדובר בקיצוץ של כ-70 אלף שעות, בהפסקת עבודתם של יועצים חינוכיים, לרבות רכזי

שכבה, מקצוע ורכזי מחשבים.

כמו כן מדובר בפגיעה קשה בתכניות פיתוח והצטיידות, בתכניות למיזוג בתי

הספר ולמחשוב בתי הספר. מפטרים רכזי מחשבים ומנסים למחשב את בתי הספר, דחו

בחמש שנים עד שנת 2003 את תכנית מחר 1998, כאשר עד אז כל המחשבים שהותקנו

יתיישנו וצריך יהיה להחליף אותם. כמו כן יגדל הפער בין בתי ספר שמוחשבו עד

היום לבין בתי ספר שכלל לא מוחשבו, ותכנית שהושקעו בה מאות מליוני שקלים הולכת

וקורסת אל מול עינינו, ואיש אינו קם ומרים קול זעקה ומחאה.

מעבר לכך, יקוצצו מאות תכניות לימודים ייחודיות, שפותחו עבור כיתות
קטנות, כמו
מעבדות, מחשבים, טכנולוגיה, וכך הלאה. כמו כן יקוצצו התקציבים

לרכישת ספרים, לספריות בתי הספר ולמחשובם.

הקיצוצים האלה שמים לעל את כל ההישגים שהושגו במערכת החינוך בשנים

האחרונות מתקופת הממשלה הקודמת. הממשלה הקודמת הציבה את החינוך בראש סולם

הקדימויות הלאומי, הכפילה את תקציב משרד החינוך והתרבות. פתאום נוצרה אווירה

חדשה, ונשמנו לרווחה ארבע שנים. מערכת החינוך החלה להשתקם, ועכשיו מנסים

להחזיר אותנו לאחור.

אני מודיע שלא נחזור לתקופת הקיצוצים המאסיבים של שנות השמונים,

שמתוצאותיה לא התאוששנו עד היום, כאשר הילדים שלנו חזרו בשעה 11:45 הביתה.לא אומר מילה על יום החינוך הארוך, על תכנית אדלר. הייתי חבר ועדת אדלר,

הגשתי דוה מיעוט נגד החלטת הוועדה, נגד החלופה האבסורדית הזו שהוועדה הלכה

עליה, החלופה הזולה ביותר, זה לא יום, זה לא חינוך, וזה לא ארוך. אני מברך את

ועדת החינוך והתרבות של הכנסת שדחתה את הדוח הזה ואימצה את הצעת החוק הנוספת.

אני מברך את שר החינוך והתרבות, שנפגשנו איתו, כפי שנפגש גם עם מר רן

ארז. נתנו לו תמיכה במאבקו בנושא יום חינוך ארוך, אך סדר העדיפויות שלנו הוא

אחר. יכול להיות שסדר העדיפויות של משרד החינוך והתרבות הוא מינהל לחינוך ערבי

ויום חינוך ארוך, ובסוף בתי הספר ושעות לימוד.

סדר היום שלנו הוא הפוך. אנו תובעים קודם כל לבטל את הקיצוצים לשנת

הלימודים תשנ"ח. אנו תובעים את הקפאת המצב, כפי שהיה בשנת תשנ"ז. הבאנו דרישות

אלה וסיכמנו זאת עם מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, והוא יכול לאשר זאת עקב

הפגישה עמו ארבעה ימים אחרי שביתת האזהרה שלנו. ישבנו פעמיים עם שר החינוך

והתרבות, והובהר לנו שזה מה שהולך להיות.

עד היום, לצערנו, מדובר בהבטחות שלא מומשו, ואני מדבר ב-UNDERSTATEMENT .

עד שכל השעות, 70 אלף שעות, לא יוזרמו בחזרה לבתי הספר, עד שלא יבוטלו שאר

הקיצוצים עליהם דיברתי, לצערנו, כהורים, לא נוכל לפתוח את שנת הלימודים.
בן ציון דל
לפני כשנה סוכם על קיצוץ במערכת החינוך. שני הקיצוצים היו בסך הכל כ-725

מליון שקל לשתי שנות תקציב. אני עונה על שאלות שיושב ראש הוועדה פנה אליי

בכתב, וביקש שאתייחס אליהן. קיצוצים אלה במשך שתי שנות תקציב כללו השתלמות בית

ספרית, מוחזקות, מיזוג אוויר, כיתות לימוד במידה מצומצמת ביותר. אלי; היו

הדברים שקוצצו בשתי שנות תקציב, 1997 ובחלקם ב-1998.

אני רוצה להתייחס ללב העניין, שעות ההוראה, כאשר בנושא הזה דיברו רוב

החברים. סך כל שעות ההוראה המקוצצות במסגרת הזו משנת הלימודים תשנ"ח הוא 69

אלף שעות. מול אותן 69 אלף שעות הגענו שלשום בלילה להבנה על תוספת של 270

מליון שקל, שמשרד האוצר מוסיף לסל השעות של משרד החינוך והתרבות.

יום חינוך ארוך, שמשרד החינוך והתרבות מתכוון לבצעו בשלב א', והוא זקוק

להתארגנות זו של 60 יום, כי אי אפשר להפעיל זאת מהיום למחר, אף על פי שהתכנית

בעקרונותיה כבר קיימת אצלנו. התחלנו מייד להיערך לקראתה עם קבלת החוק בכנסת.
ענת מאור
מקצצים 70 אלף, ואחר כך מפעילים יום חינוך ארוך. אנו צריכים לקבל תשובות

אמת.
בן ציון דל
במסגרת אותן שעות הוראה של משרד החינוך והתרבות. אותן 69 אלף שעות, בסך

הכל יוחזרו יותר מאשר 69 אלף שעות לתוך מערכת החינוך. בנוסף לכך גם גידול

טבעי, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, תיתווספנה השעות הללו למערכת החינוך. מעבר

לגידול הטבעי, על פי ההבנה שהגענו אליה, נקבל יותר שעות מאשר היה הקיצוץ

בתהילת שנת הלימודים הנוכחית.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני רוצה שתתן לי דוגמה, באיזו שעה הסתיימו הלימודים בשנה שעברה, ובאיזו

שעה עכשיו מסתיימים לימודים. ומה יהיה בשעות האלה שמתווספות.
בן ציון דל
אני מודיע כאן באופן ברור וחד וחלק, כי אף תלמיד לא יחזור מוקדם יותר

הביתה, כי סך כל שעות הלימוד במערכת החינוך לא יפחת, אלא יגדל.
דליה איציק
אבל פיטרתם מורים.
משה שיינפלד
האם זה אומר ששני החוזרים האלה בוטלו והשעות הוחזרו? מה שנאמר כאן זוהי

הונאת הציבור,
בן ציון דל
כל הדברים שנאמרו כאן היו נכונים. מדוייקים פחות, מדוייקים יותר, היו

בגדול נכונים עד למוצאי שבת. במוצאי שבת הגענו להבנה. אמנם, אני בטוח שנקבל

זאת היום בכתב מאגף התקציבים במשרד האוצר.
היו"ר עמנואל זיסמן
מה תקבל?
בן ציון דל
את אותו הסיכום.
דליה איציק
למה הסיכום בכתב לא נמצא כאן?
שי לחמן
אנשי משרד האוצר נמצאים כאן.
בן ציון דל
לפי הסיכום הזה נקבל תוספת של 270 מליוני שקלים.
ענת מאור
כמה שעות זה?
בן ציון דל
כל שעה היא שעה במערכת החינוך של 4,000 שקל. בנוסף לאותם 270 מליון שקל,

משרד החינוך והתרבות בהתארגנות פנימית מוסיף עוד 70 מליון שקל, כך שסך כל

השעות יהיו שווי ערך ל-0^3 מליון שקל.
שמריהו בן-צור
במקום 400 מליון שקל.
בן ציון דל
נכון, שתוכננו מלכתחילה, זו תוספת. אני עונה עתה לשאלות, ששואלות מה עם

המורים ומה עם התלמידים. נתתי את התשובה הזו באופן חד, ברור וחלק.
אבי מצנר
לא נכון.
בן ציון דל
אני חוזר ואומר, בשנת הלימודים תשנ"רו יהיו יותר שעות לימוד במערכת החינוך

מעבר לגידול הטבעי.
ענת מאור
הנתונים לא מצביעים על כך.
בן ציון דל
אם כך, עשי חשבון, ותמצאי שזה נכון, אם אכן נקבל את הסיכום היום בכתב.
ענת מאור
אין פה תוספת שעות, ואין פה אפילו החזר השעות שנלקחו.
בן ציון דל
340 מליון לחלק ל-4,000 נותן את 85 אלף השעות.
וליד צאדק חאג'-יחיא
אבל מה עם הקיצוץ הראשוני?
בן ציון דל
מיד אגיע לקיצוץ הראשוני. פלוס גידול טבעי, שאותו אני רק מוסר כנתון, כי

אני לא מוסיף, שהוא 50 אלף שעות.
היו"ר עמנואל זיסמן
עליכם להבין שהישיבה פומבית ופתוחה, אך היא גם משא ומתן, כי הצבתי עם

חבריי מטרה, לפתוח את שנת הלימודים.

הסכום של 270 מליון שקל לא מיועד לכל תלמידי ישראל. הסכום של 270 מליון

שקל מיועד ליום חינוך ארוך.
בו ציון דל
340 מליון שקל.
היו"ר עמנואל זיסמן
340 מליון שקל, שלא מיועדים לכל תלמידי ישראל. אתה צריך להביא לוועדת

החינוך והתרבוו1 את הרשימה של אותם בתי הספר, וכאשר תביא אותה, לא נראה

שמופיעים בה כל בתי הספר בישראל, כלומר, אינך יכול לומר שנשתמש בסכום של 270
מליון שקל כדי לתת, למשל
תוספת שעות הוראה, שנלקחו מבית ספר "כצנלסון"

בירושלים. אתה רוצה להפוך את יום חינוך ארוך למשהו שאתה משתמש בשביל כולם,

ואני שואל אותך, אז מה יהיה עם יום חינוך ארוך,

בן ציון דל;

גם עד היום, משרד החינוך והתרבות האריך את יום הלימודים במקומות לא מעטים

ביוזמות פדגוגיות, בשעות של סל מנהל המחוז.
ראובן ריבלין
כאשר יושב הראש הקריא את החוק. הוא הסביר בצורה הברורה ביותר, שלגבי חוק

יום חינוך ארוך, תכנית חוק יום חינוך ארוך לא יכולה לקבל את הגושפנקה החוקית,

אלא אם כן אושרה על ידי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
בן ציון דל
ודאי, תוך שישים יום.
ענת מאור
חבר הכנסת ראובן ריבלין, איך יד אחת יכולה לקצץ, ואחרת להתפאר בילם חינוך

ארוך?
ראובן ריבלין
במקרה זה אנו שואלים את אותה שאלה.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש כאן ספיגה פנימית שראויה להערכה. אני רוצה להבין מה נספג ומה לא. יש

היום לא 19 מליארד, אלא 18 מליארד, ואני רוצה לדעת איך הם מתחלקים, כך וכך

לשכר, לתנאים סוציאליים ולמעמד המורים, וכוי, אני רוצה את הפריסה. אם הוא לוקח

70 מליון שקל מהתקציב השוטף כדי להגיע ל-0ו^3 מליון שקל, מאיפה זרז נלקח? הוא

נתן את התשובה קודם. והתשובה היתה כללית.

ברור לי היום שמשרד האוצר וראש הממשלה יקיימו את ההתחייבות לגבי יום

חינוך ארוך, אבל יום חינוך ארוך הוא רק לחלק מן האוכלוסייה, לחלק מבתי הספר.

העובדה שבאשקלון, הודות לראש העיר ולמועצת העירייה יש יום לימודים ארוך עד שעה

16:00, זה גם על חשבון תקציב העירייה.
שמריהו בן-צור
זרז בא מתקציב של סל.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני רוצה שמר אברהם בן שבת יאמר שהוא הציב שני תנאים לפתיחת שנת

הלימודים. אם אתה מחזיר את שעות ההוראה, ולא שעות הוראה ריקות, אלא שעות הוראה

עם תוכן, ולא שהילד יימצא בבית הספר עד שעה 13:00, אך בין 11:00-13:00 אלה

יהיו שעות ריקות מתוכן, אני רוצה שיתקיימו לימודים בשעתיים האלה.
בן ציון דל
מה זה שעות הוראה ריקות? איני מכיר דבר כזה.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש שעות הוראה ריקות?
בן ציון דל
אין דבר כזה.
היו"ר עמנואל זיסמן
זאת אומרת שיהיה מורה בכיתה. והוא ילמד מקצוע.
בן ציון דל
סך כל השעות במערכת יגדל מעבר לגידול הטבעי, שזה כ-50 אלף שעות. למי הוא

יינתן? סך כל השעות של מערכת החינוך הוא כמליון וחצי שעות, והוא יינתן

לתלמידים. אס אני מדבר על כך שסך כל השעות יגדל, אני צריך את כל המורים האלה,

ויתכן שנצטרך יותר מורים.

אין לי כלל בעיה עם נושא העסקת המורים, ואם יש מורים מפוטרים, אבקש שכל

חברי הוועדה יידעו, ומר אברהם בן שבת ומר רן ארז יאשרו זאת, במשך עשרות בשנים

כל המורים החדשים, עם כניסתם לעבודה, מקבלים מכתב שהם מועסקים לשנה, ובתום שנת

הלימודים עבודתם מופסקת.
אברהם בן שבת
והם מוחזרים, אך השנה הם עלולים לא להיות מוחזרים.
וליד צאדק חאגי-יחיא
בוודאי לא יוחזרו.
היו"ר עמנואל זיסמן
מר אברהם בן שבת, האם התשובה שקיבלת תהיה כלולה כהחלטת ועדת החינוך

והתרבות, שמספר שעות ההוראה יחזור לקדמותו, ובזה החוזר, או החוזרים הנוגעים

בדבר מתבטלים?
אברהם בן שבת
מצויין.
היו"ר עמנואל זיסמן
וזה פירוש הדבר- שהמורים יוחזרו לעבודה?

אברהם בן שבת;

בההלט זה חשוב.
בן ציון דל
בלי המשפט המורים יוחזרו לעבודה. יתכן שזח יקרה,

דוד אזולאי

יש מורים חדשים שלא חוזרים למערכת החינוך.
אברהם בן שבת
מנכ"ל משרד החינוך והתרבות אומר. ואני מאמין לו, שכל השעות שהיו בשנת

הלימודים הקודמת תהיינה השנה במערכת. על אותה משוואה אני אומר, שאם לכל השעות

שהיו בשנה שעברה במערכת הזדקקת לאותם מורים שנמצאים עכשיו בחוץ, אין לך כל

בעיה להתחייב להחזירם, כי יש לך את השעות ויש לך את המורים שנמצאים בחוץ. אם

אומר לך שכל בוגר סמינר חייב להיכנס לעבודה, תאמר לי שאינך יכול להעסיקו, אך

אני אומר לך שהשתמשת ב-12 אלף מורים, היה לך תקן מסויים. היום אתה אומר שאותו

תקן יהיה בשנת הלימודים הקרובה, ולכן אין לך כל מניעה להכניס את אותם מורים.
דוד אזולאי
זה לא חידוש, במשך כל השנים. אותם מורים מקבלים מכתבי פיטורים. עבדתי

בחינוך, ורק יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים קיבלתי הודעה, ובה נאמר איפה

אלמד.
אברהם בן שבת
היה לך בטחון.
דוד אזולאי
לא היה לי כל בטחון, איזה בטחון היה לי?
אברהם בן שבת
לא היה קיצוץ, אז היה לך בטחון.
היו"ר עמנואל זיסמן
הצלחנו כמה פעמים בנושאים כאלה במשך השנה האחרונה, וגם היום נצליח, ואם

לא נסיים הכל, נקיים ישיבה נוספת, אך אני רוצה לסיים היום.
בן ציון דל
אותה מציאות שהיתה עשרות שנים, שכל המורים בסוף שנתם הראשונה מקבלים

הודעה על הפסקת עבודה, כי בהסכמי העבודה אלה מורים לשנת נסיון. אין בזה כל

חידוש, וזה מה שהיה קיים גם בשנת הלימודים הנוכחית.יש תוספת של שעות, אני צריך יותר מורים. איני רוצה להתחייב שאת כל המורים

שעבדו בשנת נסיון אקלוט כמו שהיה עד היום במשך עשרות שנים, בדיוק כמו שתיאר

הבר הכנסת דוד אזולאי.
וליד צאדק האגי-יהיא
זו נסיגה חמורה מאד מהעמדה.
בן ציון דל
זהו נוהל של עשרות שנים. אם רוצים לשנות את הדבר, יש הסכמי עבודה. ארגוני

המורים גם אינם רוצים במערכת מורים שלא הוכיהו עצמם בשנת הנסיון, ואין בזה

חידושים. זהו דבר שקיים במשך כל השנים, ויהיה קיים גם לקראת שנת הלימודים

תשנ"ח.
וליד צאדק חאג י-יחיא
אבל האם מספר המורים שייכנסו לעבודה יגדל?

בן ציון דלי.

כן.
וליד צאדק חאג'-יחיא
אין להתערב בסיבות פדגוגיות.
בן ציון דל
מספר המורים במערכת החינוך באופן טבעי, נרצה או לא נרצה, יגדל, הרי לא

נקח שעות ונחזיר אותן למשרד האוצר, אלא אנו מתכוונים להכניסן לתוך המערכת

בשבוע הבא.
ענת מאור
אתם רוצים להעסיק סטודנטים.
בן ציון דל
לא סטודנטים.
ענת מאור
זה מה שמשרד האוצר רצה.
שמריהו בן-צור
אנחנו מתנגדים בתוקף להעסקת סטודנטים.
בן ציון דל
נתתי תשובות לשתי השאלות שנשאלו, כאשר אהת מהן היתה האם יש פגיעה במורים.

אין כל פגיעה יותר ממה שהיתה בשנים הקודמות, ואני מתייחס למורים של השנה

הראשונה.
ענת מאור
אנו רוצים אישור ש-12 אלף מורים יחזרו לעבודה, ואיננו שומעים זאת.
היו"ר עמנואל זיסמן
מר בן ציון דל, עליך לדבר בעברית פשוטה. לי חשוב שתאמר ששעות ההוראה

שבוטלו, יוחזרו, אותן השעות שבוטלו לפי החוזרים שלך, ושתאמר בשם שר החינוך

והתרבות שאתה מחזיר אותן, ושהן תהיינה שעות עם תוכן.
בן ציון דל
האם אוכל לנסח זאת בניסוח שלי?
היו"ר עמנואל זיסמן
כן, אך אבקש שההודעה הזאת תהיה ברורה. הדבר השני הוא שכפועל יוצא של זה,

מספר המורים שהיו מועסקים בשנת הלימודים הקודמת, יישאר כמו שהיה, וגם יגדל. יש

מורים שלא עמדו בנסיון, אך אנו מדברים על העקרון.
שמריהו בן-צור
על המספר.
היו"ר עמנואל זיסמן
אם במלים שלך תחזור על זה, ומר דוד מי לגרום יתן תשובה חיובית, ולא יאמר

משהו שסותר זאת, בזה "עברנו את כל המכשולים ונשאר לנו לרוץ מהמכשול האחרון עד

לגמר", כי זוהי הבעיה העיקרית.
דוד אזולאי
כדאי לשמוע את נציג משרד האוצר.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני יכול עכשיו לפזר את הישיבה, להודות לכולם ולהשאיר רק את חברי הוועדה

עם הגורמים שרוצים להשבית את הלימודים, אך איני רוצה לעשות זאת. אני רוצה

שהישיבה תהיה פתוחה ופומבית, וגם גברת האלה חזן תקבל את רשות הדיבור, כאשר

יגיע תורה.
האלה חזן
אבל אף אחד לא דאג למנוע את השביתה בבתי הספר הערביים. ותהיה שביתה בכל

מקרה.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש כאן גם גורמים אחרים שעדיין לא דיברו. אני רוצה לפתוח שנת לימודים

מסיבות חינוכיות וחברתיות. אתם חלק מעם ישראל.
האלה חזן
אתם לא מתחשבים, ואף אחד לא מתייחס אלינו כחלק מעם ישראל.
וליד צאדק חאג' - יחיא
את הגעת באיחור, דיברתי על כך, וקמה סערה על העניין הזה, ואל תאמרי שאף

אחד לא מייצג אותנו כאן, יש גבול לכל דבר,
היו"ר עמנואל זיסמן
דיברתי על יושבי ראש שלושת הארגונים, וזה חסר לי שתעמוד גם נגדי.
בן ציון דל
אני חוזר ואומר, אכן נקבל דברים בכתב עוד הלום, ואת אותו סיכום חיובי

שסיכמנו עם מנהל אגף התקציבים במוצאי שבת, נוכל לגרום לכך שעוד היום סך כל

השעות במערכת, מעבר לגידול הטבעי, יהיה גדול יותר מאשר היה בשנת הלימודים

תשנ"ז,
משה שיינפלד
שימו לב, סך הכל זוהי מילת המפתח!
בן ציון דל
עד חיום מערכת החינוך דאגה שבשכונות קשות יותר, יישובים שבהם המחוזות

לקחו את סל השעות שהיה להם במחוז, למנהל המחוז, ליוזמות פדגוגיות ולנושאים

שונים, וחיקצו אותן לצורך הארכת יום הלימודים בבתי ספר ביישובים ובשכונות

מאותו סל שעות.

היום, כאשר הדבר מעוגן בחוק, לא יהיה הדבר תלוי יותר ביוזמה פדגוגית של

מנהל המחוז. אותן שעות, לדוגמה של יוזמה פדגוגית, של שעות ייעוץ, שלא היו

קבועות, אלא שעות הייעוץ היו עד היום יוזמה פדגוגית בסל מנהל המחוז. היום,

כאשר הוא משוחרר להפעיל את יום החינוך הארוך באותן שכונות מצוקה ובאותם

יישובים, יש לו סל מנהל המחוז כדי לתת תשובה ליועצים וליוזמות פדגוגיות אחרות,

שנמנע ממנו עד מוצאי שבת.
דליה איציק
עיסקת קומבי נציה.
היו"ר עמנואל זיסמן
מה שחשוב לי הוא ששלושת הגורמים יקבלו את הדברים.
האלה חזן
מה עם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי?
שמריהו בן-צור
הארגון שלכם הוא ארגון נפרד. איני מסכים לזה, איני מכיר את ועדת המעקב

לענייני החינוך הערבי. יש אנשים שמייצגים את המורים הערביים.
בן ציון רל
כתוצאה מכך, כל אותם יועצים וכל אותן פעולות ויוזמות פדגוגיות, שלא היו

לנו אותם עד מוצאי שבת, נוכל לחזור ולקיימן,
היו"ר עמנואל זיסמן
אני רוצה קודם להתרכז בשעות ההוראה ובמורים, כי זהו המכשול הגבוה ביותר

והקשה ביותר. גם יתר הדברים הם חשובים, אבל זה הדבר החשוב ביותר, מר בן ציון

דל, האם אתה מוכן לכתוב זאת, ואקריא לכולם מה שאתה אומר עכשיו?
בן ציוו דל
כן, בהחלט.
דוד מילגרום
אסתפק בשלושה דברי סיכום, האחד, בהתאם לסיכום ראש הממשלה, יועמד בשנת

1998 סכום של 400 מליוני שקלים עבור חוק יום חינוך ארוך. מר בן ציון דל הזכיר

270 מליון שקלים תוספת שהממשלה תכננה, תוספת של 70 מליון שקל ממקורות שהמשרד

ייעד למקורות שונים, ו-60 צריך לראותם כחסכון טבעי, שכן בכל יישוב שבו יוחלט

על יום חינוך ארוך, יש מספר שעות שכבר מוקצות על ידי משרד החינוך והתרבות

לאותו היקף לימוד ארוך. סך הכל הסכום הוא 400 מליוני שקלים לנושא חוק יום

חינוך ארוך.
דליה איציק
בבקשה, חזור על ההסבר כיצד אתה מגיע לסכום של 400 מליוני שקלים!
דוד מילגרום
270 מליוני שקלים הם תקציב נוסף על פי התכנון, שהממשלה תעמיד לצורך הנושא

הזה.
דליה איציק
איזה נושא? רק יום חינוך ארוך.
דוד מילגרום
חוק יום חינוך ארוך. סיכום ראש הממשלה היה על 400 מליוני שקלים, הסיכום

מבוצע. מקורות המימון הם 270 מליון שקל תקציב מדינה נוסף, שהוא תוכנן ואין בזה

משום פריצה תקציבית, 70 מליון שקלים מתוך משרד החינוך והתרבות, ו-60 מליוני

שקלים, שאנו רואים אותם כחסכון טבעי שנוצר מייד עם ההפעלה, שאין צורך להביאו,

כי הוא קי ים,

סך הכל צודק מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, כשהוא טוען ואומר שבשנת הלימודים

תשנ"ח סך שעות ההוראה במערכת החינוך יהיה גבוה יותר משנת הלימודים הקודמת,

למרות שהיה קיצוץ, וזה נכון, וזאת בשל תוספות של גידול טבעי והסיכום שהגענו

אליו לגבי נושא יום חינוך ארוך, כך שבסך הכל יש תוספת שעות למערכת החינוך, אין

הפחתה במספר שעות ההוראה בין השנים תשנ"ז ל-תשנ"ח.

כנציג משרד האוצר, לא מצופה ממני לומר כיצד משרד החינוך והתרבות יתמרו עם

השעות בכל יישוב ויישוב, וכמה ילמדו.
היו"ר עמנואל זיסמן
אבל הוא יכול להשתמש ב-270 מליון שקל, ולא לצורך יום חינוך או-וך.
דוד מילגרום
יתכן שמורה ביישוב מסויים יצטרך ללמד ביישוב שבו מתקיים יום חינוך ארוך.
רן ארז
מה שנאמר כאן זוהי אחיזת עיניים. הוציאו 270 מליון שקל מכיסו של משרד

החינוך והתרבות בחודש אפריל, ומחזירים עכשיו 270 מליון שקל ביום חינוך ארוך.

אם יפעילו יום חינוך ארוך, זה לא יעזור למורים ולתלמידים מכפר סבא.
דוד מילגרום
ביקשו שהדברים האלה ייאמרו בצורה ברורה, גם על ידי משרד האוצר, ולכן אני

אומר אותם, והם יסוכמו עוד היום בכתב, שבשנת הלימודים הבאה אין הפחתה בסך שעות

הלימוד, יש אפילו גידול מסויים בסך שעות הלימוד,

לגבי קיצוצים והפחתות בתקציב, אין להסתיר זאת, וזה גם נאמר כאן על ידי

חבר הכנסת ראובן ריבלין, היו הפחתות, ולא מן הנמנע שתהיינה הפחתות. משרד

החינוך והתרבות אינו נמצא מהוץ לסדרי העדיפויות של המדינה, ואם המדינה צריכה

להפחית בתקציבה, בהחלט, יכול להיות שהממשלה תחליט במסגרת-
ש' לחמן
לא בחינוך, אל תיגעו בחינוך.
דוד מילגרום
כמובן, שיש לשאוף לכך שההפחתה, אם תהיה-
שמריהו בן-צור
אתה תקצץ במערכת החינוך מ-1996 עד 1998 במליארד ו-300 מליון שקל,
ש' לחמן
לא נסכים גם לקיצוצים בשנת 1998, והעבר זאת לשר האוצר ולממשלה.
דוד מילגרום
במערכות של עשרים מליארדי שקלים, יש גם אפשרות להפחית מבלי לפגוע בשעות

הוראה פרונטליות. כל אחד יודע שבמערכת כזו שברירי אחוז ניתן למצוא גם בלי

הפחתה בשעות הוראה פרונטליות, ולכן אני רק מדגיש את ההקשר חזה, שמערכת החינוך

איננה יוצאת מכלל סדרי עדיפויות לאומיים.

אלו הם דבריי, ואני חושב שבכך אני מחזק את העובדח, שסך כל השעות אינו

קטן, יש גידול, ומוצאים 400 מליוני שקל לחוק יום חינוך ארוך.
ענת מאור
יש גבול לכל דבר. 70 אלף שעות בוטלו, מחזירים 70 אלף, ועוד אומרים לנו

שזוהי תוספת. איך אנשי משרד האוצר לא מתביישים לומר ש-270 מליון שקל זוהי

תוספת? אם נחלק זאת ל-4,000, זה בדיוק ההרוזר של 70 אלף השעות שבוטלו.
דוד מילגרום
זה לא קשור.
היו"ר עמנואל זיסמן
בינתיים, מר בן ציון דל ניסח הצהרה, ואני קורא את מה שהוא ניסה:

"סך כל שעות ההוראה במערכת החינוך בשנת הלימודים תשנ"ח יגדל לעומת שנת

הלימודים תשנ"ז, כך שסך כל המשאבים של השעות העומדות לרשות מנהלי המחוזות

יוכלו לתת תשובות פדגוגיות כגון יועצים עולים וכוי.

מתוך כך עולה כי סך הכל יועסקו בשנת הלימודים תשנ"ח יותר מורים מאשר בשנת

תשנ"ז."

תקציב משרד החינוך והתרבות היה 19 מליארד שקל, ועכשיו הוא צריך להיות 18

מליארד שקל. כנראה, שבקיצוץ הזה של מליארד שקל לא היה מקום לקצץ שעות הוראה.

אני משוכנע באופן אישי שמליארד השקלים האלה שירדו לא היה כתוצאה מקיצוץ בשעות

הוראה. האם היה מקום לקצץ מליארד שקל? איני יודע אם היה מקום לקצץ מליארד שקל,

אך זח שהיה מקום לקיצוץ, חיה מקום לקיצוץ.
דוד אזולאי
השאלה היא רק מאיפה.
ענת מאור
גם למה.
היו"ר עמנואל זיסמן
הממשלה, ואפשר להתווכח איתה, מוסיפה 270 מליון שקל, כשאני יודע שזה מתוך

ה-170 מליון שקל זח מתקציב הגיגות המישים שנה למדינת ישראל, שלדעתי, יש לקצץ

בזה עוד י ותר.

אין זה נכון לומר שאתם מורידים ומחזירים, שכן אין זה נכון. איני רוצה

להתווכח עם אף אחד, מותר לכל אחד, וגם לאנשים פוליטיים - וחברי הכנסת חם,

בהחלט, אנשים פוליטיים - להעיר הערות שונות, וגם אני הייתי מעיר הערה זו

בנסיבות אלה ואחרות.

לי ברור שאין זו תוספת פיקטיבית, לא לקחו מפה והורידו שם, אלא הורידו

משם, ואני עד היום הזה לא יודע בדיוק מאיפה ירד מליארד שקל.
דליה איציק
גם הם לא יודעים.
בן ציון דל
יש גבול, אמרתי את הדברים.
היו"ר עמנואל זיסמן
היחידה שתוכל לדעת, ותאמר לנו את האמת, זו מבקרת המדינה.
בן ציון דל
סליחה, הרי זה כתוב כאן, וקראתי את המספרים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני רוצה לבדוק את הדברים. באחת הכתבות בעיתון "מעריב" נכתב על אולמות

התעמלות. הפסיקו לבנות אולמות התעמלות עוד לפני שנה.
בן ציון דל
לא.
היו"ר עמנואל זיסמן
הפסקתם לבנות אולמות התעמלות לפני שנה. בנית בתי ספר מודרניים, ואני

ביקרתי בבתי ספר מודרניים כאלה בפסגת זאב, זהו בית ספר מודרני הראוי לכל

ההערכות, אך אין בו אולם התעמלות, בנית אותו מראש ללא אולם התעמלות, לא אתה,

אולי קודמך. איני בא בטענות אליך באופן אישי, הרי חלק מהדברים נעשו על ידי

שגיאות ומהדלים גם על ידי השר הקודם והמשרד הקודם.
וליד צאדק חאג'-יחיא
איני יודע מה זה חדרי התעמלות ומזגנים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אם אני אומר למר אברהם בן שבת ולרן ארז, כי אני דוחה תביעות מקצועיות,

אני מגן על תביעות מקצועיות, אך אם אתם מעמידים עתה תביעות של שכר ושל פנסיה,

כתנאי לפתיחת שנת הלימודים, אני דוחה זאת, וזה בלתי מוסרי. אתם תחדשו את

ההסכם, גם נציגי הסתדרות המורים צריכים לחדש את ההסכם באוקטובר, שנדמה לי

שמסתי ים באוקטובר.

אם זה תלוי בנו, נגן על השכר, על המעמד ועל התנאים הסוציאליים של המורים

העל תיכוניים, אך אל "תכניסו" זאת עכשיו. ברור שעכשיו מה שעומד בסימן שאלה הן

שעות ההוראה, החזרת המורים לעבודה וקיום החוק של יום חינוך ארוך בהדרגה, כפי

שאישרנו אותו, ולא סתם אישרנו אותו. אקרא שוב את הנוסח, שלפי דעתי, נותן תשובה

לדרישות.
משה שיינפלד
לחלוטין לא.
וליד צאדק חאג'-יחיא
למרות שדיברתי ושפכתי את מר ליבי על מצב החינוך הערבי וקמה הסערה שקמה,

לא זכיתי לתשובה אחת על השאלות ועל התהיות שהצגתי. אני רוצה לחדד את שאלותיי,

ואני רוצה לקבל עליהן תשובות. למרות שיש הרבה מאד סימני שאלה בחלל האוויר בקשר

לתוספת שעות בהינוך, וכו', אני רוצה להניח. שאכן הארגונים האלה ידאגו לעניינים

האלה, ואני מקווה מאד ששעות הלימודים בחינוך הערבי אכן יוחזרו, כמו שיש במיגזר

היהודי.

אדוני מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, כדי ששעות הלימודים חאלה יוחדרו,

חייבים למצוא גם מקום בו אפשר ללמד ושהמורים יוכלו להיכנס אליו. חסרים כאן

דברים בסיסיים. נכון שיש שעות תקן וכו', שהתווספו למערכת ההינוך הישראלית, וזה

דבר מבורך מאד, אך כאשר אנו מדברים על מערכת החינוך הערבית, יש דברים בסיסיים

שעדיין לא זכינו להם.

אנו נלחמים. וביקשתי להיפגש עם הנוגעים בדבר, ולא נענינו, ועדיין בעיית

הבנייה קיימת. שמעתי את נציג משרד האוצר מדבר על הדרכים לתמרון משרד החינוך

והתרבות בתקציב שלו. חוששני שהדבר הזה יפגע ישירות בתקציב הבנייה, בחינוך

המיוחד, בשירותים הפסיכולוגיים והיעוציים.
בן ציון דל
קיצוץ של שנה הבאה?
וליד צאדק חאג'-יחיא
התימרון.
שמחה שניאור
עד עכשיו עמדנו יותר בתכנית החומש של הבנייה. וזה גם מבקרת המדינה אמרה,

ודוקטור האלה חזן יודעת זאת.
וליד צאדק חאגי-יחיא
אני רוצה לדעת ולקבל תשובות, שהבנייה לא תקוצץ, אולי נשמע פעם על אולם

התעמלות. על מקומות נוספים לקליטת הילדים בעלי הצרכים המיוחדים. שזה צועק

לשמיים. אני מבקש מארגון ההורים הארצי לבדוק עניין זה ולהירתם לו.
משה שיינפלד
אנו חוזרים ושומעים את סיפור השעות החוזרות. יש כאן שלושה אנשים לפחות,

שמסתובבים ומחפשים שעות. ואיני צוחק. ישבנו כאן בוועדה זו. וכבוד יושב הראש

זוכר, שאף הוא בשלב כלשהו התחיל כבר לצחוק, ואמר שלא יערבבו יום חינוך ארוך עם

יום לימודים רגיל. האם חבר הכנסת עמנואל זיסמן זוכר זאת?
היו"ר עמנואל זיסמן
כן.
משה שיינפלד
בתאריך רביעי לאוגוסט דנו עם שר החינוך והתרבות, ונאמר לנו שניתנה הוראה

למחוזות להחזיר את השעות לפני שבוע בלשון עבר, ואנו מחפשים את השעות. כאשר

חזרנו למנכ"ל משרד החינוך והתרבות, או לאנשי המשרד, נאמר לנו שזה לוקח יותר

זמן עכשיו, מכיוון שזה עובר במחשב. אלה התשובות שאנשי משרד החינוך והתרבות

נתנו לנו.

אחרי פגישה עם שר החינוך והתרבות ברביעי לאוגוסט, שבוע שלם חיפשנו שעות.

אתמול שוחחתי עם מנהלת בית ספר מכובדת מאד בחטיבת ביניים בעיר במרכז הארץ.

כיתות טי יסיימו בשעה 12:20.
בן ציון דל
כל מה שאתה עומד לומר יהיה נכון עד למוצאי שבת.
משה שיינפלד
אני מדבר על אתמול בשעה 12:20 בצהריים.
שדמריהו בן-צור
הוא טועה, לא יתכן שתלמידי חטיבת ביניים יסיימו ללמוד בשעה 12:00.
משה שיינפלד
אז אני מודיע לך שכך היא אמרה.
שדמריהו בן-צור
אז היא לא הבי נה.
דוד אזולאי
אבל מנכ"ל המשרד אומר שזה היה נכון עד למוצאי שבת.
משה שיינפלד
מסיימים שם את הלימודים בשעה 12:20 ביום אהד, ובשעה 13:10 פעמיים בשבוע,

ומחמש שעות אנגלית בכתות טי ירדו לארבע שעות אנגלית. כל היוזמות והפרוייקטים,

כולל הפרוייקט של מלחמה בסמים שעיריית ראשון לציון מתקצבת אותו, עומד להיגמר

כי אין שעות. קיבלו מעבדות מחשבים, אך אין שעות למרכזת, אין שעות מחשבים.

אתמול בשעה 12:30 הורידה מפקחת הוראה על קיצוץ של 16 שעות נוספות. אם הכל

נגמר במוצאי שבת, למה אתמול בשעה 12:20 היו צריכים לקצץ עוד קצת משעות אמנות?

אנו רוצים לדעת שכל השעות האלה נמצאות אצל מנהלי בתי הספר, וכאשר תהיינה שם,

נחשוב על שינוי העמדה שלנו, ולא דקה אחת לפני זה, כי לשמוע, אנו שומעים

חודשי ים.
היו"ר עמנואל זיסמן
הדברים שאמרת נובעים מהתמרמרות שהצטברה אצלך, אך בינתיים חל שינוי, וגם

הדפסתי את הנוסה שכתב מר בן ציון דל. זוהי הודעה, שמשנה את המציאות העגומה,

עליה אתה מדבר.
אבי מצנר
אני רוצה לשאול שאלת הבהרה, ממה שהקראת מקודם, אנו שוב חוזרים לאותו מעגל

של סך כל השעות. אם זה כל כך בטוח, מדוע לא מוכן מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

להצהיר כאן בצורה דקלרטיבית וחד משמעית. שחוזרי מנכ"ל 25 ו-26 מבוטלים?
היו"ר עמנואל זיסמן
האם זה ברור לך, שאם תהיה כאן הסכמה, ייצא חוזר חדש של המנכ"ל?
אבי מצנר
לא לפי מה שהוא אומר כיום, הוא כל הזמן אומר שהוא לא מוכן.
היו"ר עמנואל זיסמן
ייצא חוזר חדש של המנכ"ל, ואני אימר זאת גם על דעתו.

אבי מצנר;

אם זה יבוטל, אנו מברכים על כך.

האלה חזן;

אני רוצה להתייחס לנקודה של ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי עליה

הותקפתי, כאשר אמרתי שאין כאן ארגון שמייצג בצורה ספציפית את החינוך הערבי.

אנו שותפים בכל הארגונים שנמצאים כאן, ויש בינינו שיתוף פעולה, וגם בין

הסתדרות המורים, ארגון המורים וארגון המורים העל יסודי.

לכולם ידוע המצב הקשח ביותר בחינוך הערבי, ולכולם ידועים הפערים הגבוהים

בחינוך הערבי. אשמח שיבוא יום, שיקומו נציגי הארגונים האלה שיושבים כאן,

ושיכריזו שביתה כאות סולידריות עם מצב ההינוך הערבי. עשינו את כל המאמצים

למנוע את השביתה בשנה זו, פנינו לשר החינוך והתרבות, ואני מדברת בשם ועדת

המעקב העליונה לענייני החינוך הערבי, וגם בשם ועדת המעקב לראשי הרשויות

המקומיות.

לאחר מספר פניות לשר החינוך והתרבות, הוא נפגש איתנו בפברואר, ומאז הגשנו

לו כמה דרישות. בפברואר הוא אמר שתוך כמה שבועות יתן לנו תשובות, אך עד היום

הזה, למרות ששלחנו לו כמה תזכורות, ובהן נאמר שעדיין לא קיבלנו תשובות לבעיית

החינוך הערבי, אין משיב.

הוא אמר לי שהוא יפנה עניין זה לטיפול מנכ"ל המשרד, אך קיבלתי מכתב מעוזר

המנכ"ל, ובו נאמר שלא מכובד שנכריז על שביתה. זה מסר כפול, המנכ"ל בעצמו מכבד

את ארגוני המורים ואת הארגונים שהכריזו שביתה נגד הקיצוצים, וזה פורסם

בעיתונות, אך לנו, בתור ועדה שמייצגת את החינוך הערבי, אומרים שלא מכובד

להכריז על שביתה, למרות שידוע שהמצב גרוע ביותר.

גם לפני חודש היה דיון בוועדת המעקב העליונה, וחבר הכנסת וליד צאדק חאג'-

יחיא הציע לא להכריז בינתיים על שביתה, ושהוא יעשה את כל המאמצים לשבת עם

נציגי משרד החינוך והתרבות. חברי הכנסת וליד צאדק חאג'-יחיא, דוקטור אחמד סעד

ועבד-אלמאלכ דהאמשה פנו לכבוד המנכ"ל וגם לשר החינוך והתרבות, אך לא נענו.

היינו חייבים להתאסף ולהכריז על שביתת אזהרה בת שלושה ימים בתהילת השנה במיגזר

הערבי.אני מצטערת שאף אחד לא דאג למנוע את השביתה הזאת. הסיבות המיידיות לשביתה

הן מצב הבנייה בבתי הספר הערביים. נכון שחל שיפור, אך בשנה האהרונה הרבה בתי

ספר לא קיבלו אישורים.
שמחה שניאור
מה שאת אומרת אינו נכון.
האלה חזן
יש לי סקר מ-17 מועצות מקומיות.
שמחה שניאור
נעשה יותר ממה שהתחייבנו עליו בתכנית החומש, וזה ידוע,
וליד צאדק חאג'-יחיא
אני מבקש שתהיה התחייבות על העניין הזה.
האלה חזן
בסקר חדש שעשיתי לפני חודש ב-17 מועצות מקומיות, עשר מועצות מקומיות

מתוכן אמרו שעדיין יש להן בעיות בנייה, בעיות חדרים.
שמחה שניאור
גם במיגזר היהודי יש עדיין בעיות בנייה.
האלה חזן
מצב החינוך המיוחד הוא מצב גרוע ביותר, ואין משכורות לחינוך מיוחד.

בספטמבר שנה שעברה היו צריכים לגשת לבג"צ בכדי שימצאו מקום לילדים מחינוך

מיוחד. השנה אנו נמצאים באותו מצב, 14 מועצות מתוך 17 הצביעו על מחסור חמור

במשכורות החינוך המיוחד, אין משכורות לחינוך המיוחד בכפרים הערביים.

בעיית הקיצוצים היא חלק מהבעיות שלנו, אך זהו חלק מהמאבק הכללי, ואנו

חושבים שלא צריכים להיות קיצוצים במיגזר הערבי, כי אין לנו את שעות הסלים.

הקיצוצים יפגעו בבשר החי בבתי הספר הערביים. אין את כל השעות האחרות, אין שעות

סל טיפוח, גם כל התקציבים שנמצאים בבג"צ. אלה הדרישות המיידיות שלנו.

פניתי ליושב ראש הוועדה לפני כשלושה חודשים, וביקשתי לארגן ישיבה מיוחדת

כדי לדון בבעיות החינוך הערבי, וזה לא נעשה עד עצם היום הזה. מצד אחד אומרים

שאנו חלק מהמדינה, ומצד שני לא מתייחסים אלינו כחלק. אני מצטערת מאד שאנו

מוכרחים היום לצאת למאבק נפרד על מצב החינוך הערבי.
דליה איציק
אדוני המנכ"ל, לצערי, לא השבת על חלק מהשאלות, ואני מודה ליושב ראש

הוועדה שנתן הזדמנות נוספת. ראשית, אני מציעה שתאמר שלושים היישובים שבהם

תתבצע הארכת יום הלימודים, כי בבוא העת יאמרו לך בשולחן זה שהבטחת יום לימודים

ארוך, ויש הבדל גדול בין שני הדברים.האם שלושים היישובים עליהם אתה מדבר יבואו לאישור ועדת החינוך והתרבות של

הכנסת, שלפי דעתי - ייתקן אותי יושב הראש, או היועצים המשפטיים של הוועדה -

אינך יכול להפעיל את התכנית. לפני שאתה מקבל את אישור ועדת החינוך והתרבות של

הכנסת.
היו"ר עמנואל זיסמן
אמרתי זאת בפתח הישיבה.
דליה איציק
דבר נוסף שהייתי מבקשת לדעת הוא כמה עולה לנו החינוך הערכי, ומהיכן יבוא

הכסף, שהרי אתה אומר שיש כאן קיצוץ של מליארד שקל. אני שואלת את עצמי, אם יש

צילום מצב ומכניסים תכניות חדשות. לא צריך להיות חשבונאי אדיר, כדי להבין שזה

על חשבון משהו. אם יש תכנית רב לכל גן ולכל בית ספר. -זה עולה הרבה מאד כסף, זה

3,000 משרות. יש פרוייקט בתל אביב של רב לכל גן. וכל זה עולה הרבה מאד מאד

כסף, בלי להתווכח אם צריך או לא צריך זאת, כי איני רוצה לנגח.

אני רוצה לומר למנכ"ל. שאילו אני הייתי אתה, הייתי מתברכת בישיבה הזו,

ואסביר לך למה.

בן ציון דל;

אני מקבל, אינך צריכה להסביר לי.
דליה איציק
אם אתה מקבל, אז למה לך לא לאשר את מה שכולנו חשים ומרגישים, שיש כאן

זריעת חול בעיניים? אתה הרי יודע. שיש "בלגן" אדיר במערכת החינוך, וזוהי אחת

השנים הקשות, שנפתחת - אם היא תיפתח - באנדרלמוסיה אדירה. זה אומר שחודש שלם

של פתיחת שנת הלימודים יירד לטימיון.

האם אותם 70 מליון שקל עליהם אתה מדבר הם צילום מצב לעומת שנה שעברה?

במלים אחרות, אתה כאן מתחייב ואומר לנו שזה יהיה בכל פרוייקט, מלבד מה שאתה

אומר במפורש שלא יהיה. וזה הבנייה. ומזה שנה שלמה שכמעט לא בונים כיתות במדינת

ישראל.
שמחה שניאור
אבל זה לא נכון.
דליה איציק
האם אתה מסכים איתי שבונים הרבה פחות לעומת שנה שעברה?
שמחה שניאור
לא נכון.
דליה איציק
אז אחד מכם לא דובר אמת. שר החינוך והתרבות בראיון - ואני מאמינה לשר, כל

עוד הוא לא הוכיח אחרת - אמר לציבור. שלא קיצצו בשעות. אלא הפסיקו לבנות. או

שהוא לא דובר אמת. או שאתה לא דובר אמת.
בן ציון דל
יתכן שהוא התכוון לאולמות ספורט.
דליה איציק
זה לא כיתות? אין צל של ספק שיש האטה בבניית כיתות, וגם משרד האוצר מודה

בזה. טוב, זה כבר נראה "שומן", ועכשיו אנו מדברים על ה"לחס", והוא עומד להיות

מקוצץ. גם חברי ארגוני המורים וגם חברי הוועדה מבינים מהי ועדת אדלר, שלפי

דעתי אינה נכונה בתפיסתה, ושר החינוך והתרבות שוגה באימוצה, שכן היא לא נכונה

מכל בחינה שהיא. אי אפשר לטעון שגם זה פוליטי, שכן את ועדת אדלר אנו הקמנו.

אדוני המנכ"ל, אילו אני הייתי אתה, הייתי מתברכת בישיבה הזו. אני מקווה

שנציג משרד האוצר, מר דוד מילגרום, יתקשר מכאן לראש הממשלה, לשר האוצר, ויאמר

שהיתה ישיבה בלתי אפשרית ובלתי נסבלת, ושחבר' ועדת החינוך והתרבות מכל גווני

הקשת הפוליטית מאוחדים בדעה אחת. שאם לא יהיה צילום מצב, לא תיפתח שנת

הלימודים. אני מציעה לו לצאת עם המסר הזה היום לראש הממשלה.
היו"ר עמנואל זיסמן
מר בן ציון דל, מצד אחד אתה רוצה לענות לכל השאלות שלא ענו כאן - - -

בן ציון דל;

זה לא הרבה.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש לי מטרה, ואתן דוגמה של המיגזר הערבי. ביום שישי הוזמנתי להתראיין

לתכנית "בוקר טוב ישראל" בערוץ 1, והביאו גם את יושבת ראש ועד ההורים של

עתלית, שהיא אישה נחמדה ומכובדת. הראו תמונות על מצב תחזוקה לקוי, וכו'. יש

בעיות מקומיות, במיגזר הערבי עם הבנייה, עם המיבנים ועם תנאי הלימודים, אך לא

הייתי רוצה לברר זאת היום, אך ברור לי שזה צריך להיות מבורר עוד לפני וזאחד

בספטמבר. האם אתה יכול להתייחס לזה?

הסיבות העיקריות של האיום באי פתיחת שנת הלימודים הן שעות ההוראה, המורים

ויום החינוך הארוך. איני אומר ששאר הדברים אינם חשובים, אך יש ועדי הורים

מקומיים עם בעיות מקומיות, יש בעיה בעתלית, ויש גם בעיה במיגזר הערבי. רק

לידיעתכם, השבוע סוף סוף קיבלתי מכתב הוקרה מהבדואים על בניית 116 כיתות. זהו

הישג בלתי רגיל למשרד החינוך והתרבות, אי אפשר לומר שלא קיבלנו כסף למיג-זר

הערבי.

עלינו להתרכז בעיקר, והעיקר הוא מה שטוענים נציגי ארגון המורים הארצי,

הסתדרות המורים וארגון ההורים הארצי. אם נתגבר על העיקר, זה יסלול את הדרך

לפתור גם את הבעיות האחרות.
האלה חזן
זה המשך להתעלמות.
היו"ר עמנואל זיסמן
אין כל התעלמות, בלי תסביכים. נתתי לך את רשות הדיבור, ואם צריך לתת לך

שוב, אתן לך שוב. יש לי סימן שאלה אם אני כיושב ראש ועדת חינוך ותרבות צריך

להכיר בוועד הזה. מדינת ישראל היא מדינה אחת, י:אם יקום ועד לדרוזים, לצ'רקסים,

לבדואים? זה בלתי אפשרי.

האלה חזן;

אמרתי לך שמצד אחד אתה אומר כך, ומצד שני אתם לא מתייחסים אלינו כחלק.
היו"ר עמנואל זיסמן
אולי לא אזמין אותך יותר לוועדה.

וליד צאדק חאג'-יחיא;

הייתי רוצה, ואשמח מאד, אם לא יתן המנכ"ל את התשובות לשאלותיי ולשאלות של

דוקטור האלה חזן.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה מה שאמרתי, אין לערבב את שני הדברים.

נכתבו הערות על ידי שלושת הגורמים המרכזיים על הנוסח, ועל מר בן ציון דל

לראות אם הוא יכול להסתדר עם זה, או לא. מצד אחד אני מנהל ישיבח, ומצד שני אני

מנהל משא ומתן בגלוי ובסמוי, ועוד מעט נגיע לנקודה מסויימת שנפזר את הישיבה,

ונשאיר רק את המשא ומתן.

אני רוצה לפתוח את שנח הלימודים, שלושת הגורמים לא קיבלו את דברי מר בן

ציון דל במאת האחוזים, אלא ב-99%, וזה הישג גדול מאד. אני אומר להם שיהיה חוזר

חדש, אך חם עומדים על כך שיבוטל, כל דבר חדש חוא המחייב ולא מה שהיח קודם. אני

אומר עכשיו שלא יבוטל החוזר הקודם, אך יהיה חוזר חדש, שבתוכנו יבטל את הקודם.
אברהם בן שבת
בסדר גמור.
היו"ר עמנואל זיסמן
כך היח גם בנושאים אחרים. מר שי לחמן, אתח זוכר שחשנח אמרנו שלא מבטלים

חוזר, חוזר זה חוזר, אך החוזר החדש בתוכנו יוצר מציאות חדשה.

שי לחמן;

השאלה היא אם לא נתתיל להתווכח על תוכנו של החוזר הבא.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני מחזיק בידיי את החוזר הבא.

אברהם בן שבת;

אבל אין עליו חתימה של משרד האוצר.
היו"ר עמנואל זיסמן
הוא יחתום על זה.
אברהם בן שבת
למה הוא לא חתם אתמול?
היו"ר עמנואל זיסמן
היום הוא יחתום.
ענת מאור
הרהרתי הרבה ביצחק רבין זכרונו לברכה, שנתן את התנופה האדירה בתקציב משרד

החינוך והתרבות ב-70% בארבע שנים. אני נזכרת באותה תנופה, באותן כיתות שנבנו,

בהעלאת שכר המורים, בתוספת השעות, ביוזמות חינוכיות ובתקווה שהיתה, ואילו

עכשיו אומרים כמובן מאליו שקוצץ מליארד שקל, אך המובן מאליו הזה הוא נורא.

הרבה דברים התמוטטו ונפלו, אך עניין הכרסום בחינוך יוצר נזק אדיר, והייתי רוצה

שלא נתרגל אליו ולא נסתגל אליו.

למה נועדה התוספת? אני מציעה ליושב הראש ולחברי הוועדה לא לקבל אחיזת

עיניים. אם יתברר שהממשלה הוסיפה 270 מליון, והם נועדו בדיוק לשתי הדרישות של

הסתדרות המורים, של ארגון המורים ושל ארגון ההורים הארצי ל-70 אלף שעות שבוטלו

ול-12 אלף מורים שפוטרו, נדע שעל זה אנו מברכים.

אך אז הוועדה תרשום לפניה, שאין יום חינוך ארוך. אני מציעה לוועדה לא

לקבל בשום אופן את אחיזת העיניים, שיד אחת קיצצה 70 אלף שעות, שהיא בדיוק כפול

4,000 שקל, 270 מליון שקל, ויד שנייה ממשרד האוצר שאומרת שהם הפעילו יום חינוך

ארוך. אני מבקשת שהוועדה תרשום לפניה שהיא לא מקבלת את אחיזת העיניים הזו.
היו"ר עמנואל זיסמן
מה השאלה?
ענת מאור
השאלה היא האם הסכום של 270 מליון שקל שהממשלה אישרה; במוצאי שבת זה,

מיועדים להחזר 70 אלף השעות שבוטלו, כן או לא?

האם הסכום של 70 מליון שקל, שפתאום נמצא במשרד החינוך והתרבות כדי להוסיף

לאותו יום חינוך ארוך, שכבר איננו ב-270 מליון שקל, ממה זה נלקח? האם זה נלקח

מהחינוך לדמוקרטיה? האם זה נלקח מהפסיכולוגים? האם זה נלקח מהמיגזר הערבי? האם

זה נלקח מהי ועצים?

אני פונה לנציג משרד האוצר, האם שמעת על כך שמתוך 400 מליון שקל, 270

מליון שקל צריך להחזיר כמה שנלקח, 70 מליון שקל זה ממשרד החינוך והתרבות, ועוד

60 מליון זה כבר נמצא ממילא? כך קיבלנו דיווח מהממונה על התקציבים במשרד

האוצר, כי ראש הממשלה עכשיו הודיע על יום חינוך ארוך. אדוני יושב הראש, אני

מכבדת אותך מאד, ולכן אני מבקשת שהוועדה תקבל תשובה ממנכ"ל משרד החינוך

והתרבות.
היו"ר עמנואל זיסמן
כל מה ששאלת כבר נשאל.
ענת מאור
האם הוא פתר את בעיית אי פתיחת שנת הלימודים?
היו"ר עמנואל זיסמן
לצערי הרב, לא חידשת דבר.
בן ציון דל
אנסה לענות על אותן השאלות שקרא יושב הראש. קודם כל, אני חוזר על אותם

דברים שקרא יושב הראש, וחושב שיש כאן פתרון לנושא של סך כל השעות במערכת, וזה

כולל באופן טבעי, היוצא מכך, את הנושא של עובדי ההוראה.

באותו הסדר שהגענו אליו עם אגף התקציבים, 270 מליון שקל פלוס 70 מליון

שקל ממקורות משרד החינוך והתרבות, זה 340 מליון שקל, והתשובה היא כ-85 אלף

שעות, וזה הרבה יותר שעות ממה שיש היום במערכת.

במסגרת התייעלות פנימית אני מדווח לוועדה על אותם 70 מליון שקל

ממקורותינו, שנגייס לטובת פרוייקט זה של יום חינוך ארוך. לשאלת אחד מנציגי ועד

ההורים, אותן תשובות שקיבלתם היו מדוייקות, כי נתנו הוראות ברורות ביותר

למנהלי המחוזות להיערך בהתאם לכך שאותן שעות אכן יינתנו למערכת. הם לא היו

יכולים להפעיל את אותן שעות, כל עוד לא קיבלנו את האישור בכתב ממשרד האוצר,

אני מקווה שהסיכום הזה בכתב יינתן היום, ואם יינתן היום, עוד היום ייצאו

הנחיות מתאימות בהתאם לכך למנהלי המחוזות.
אברהם בן שבת
וגם למנהלי בתי הספר.
בן ציון דל
אין זה דבר חדש, שאתמול בבוקר קיבלנו, ופתאום צריך להתחיל בהיערכות

להפעלתו. אנו יודעים עליו מספר חודשים, נערכנו, ביצענו את כל הסימולציות

י!אפשריות כדי שברגע שהשעות תגענה, כמעט בלחיצת כפתור נוכל להפעיל שעות אלה,

וההוראה הזו ניתנה להיערך, הכל מוכן וערוך, מחכים לאור הירוק של ההודעה שלי

למנהלי המחוזות.

חברת הכנסת דליה איציק, נפעל לפי החוק של יום חינוך ארוך, ואם אכן יש

צורך להביא את הדברים בפני הוועדה, אין ספק שנביאם.
דליה איציק
שתדע שיש צורך.
בן ציון דל
שישים יום.עד היום בכל מערכת החינוך לא היתה שעת סיום לימודים שווה, הרי הארכת יום

הלימודים קיימת כבר בשכונות מצוקה, בעיירות פיתוח, כלומר, אין אלה דברים

חדשים, שפתאום היום אנו מתחילים לדבר על יום חינוך ארוך. התשתית קיימת, וישנם

מקומות שצריך להאריך את יום הלימודים רק בשעה אהת, ישנם מקומות בשעתיים, אחרים

בשלוש, כדי לקיים את החוק, כך שלא מדובר על דבר חדש, שלפתע אנו ממציאים אותו.
ראובן ריבלין
האם אותו פול של יום לימודים ארוך, שכבר קויים בשנים קודמות, נכנס לאותו

תקציב של 270 מליון שקל?
בן ציון דל
לא, מעבר לזה.
ראובן ריבלין
חאם עד היום זה היה בלי 270 מליון שקל?
בו ציון דל
נכון. לא מעבר ל-270 מליון שקל, מעבר למה שקיים, השאירו 340 מליון שקל.
ראובן ריבלין
אם כך, הסבר לי למה חברות הכנסת ענת מאור ודליה איציק מחייכות?

בן ציון דל;

אני סבור שהן רוצות, כמוני, שיחיה יותר לחינוך.

באשר לנושא הפיתוח, בסך הכל במסגרת הקיצוץ הגדול של השנתיים קוצץ משהו

בתקציב הפיתוח, אך מה שקוצץ במיגזר הכללי, הוחזר, לפחות בחלקו, כמאה כיתות,

בהתערבות אישית בעזרת יושב ראש הוועדה, חברי ועדת החינוך והתרבות ואגף

התקציבים במשרד האוצר, שגילה פתיחות לעניין, למיגזר הערבי בדרום. זוהי כמות לא

מבוטלת של כיתות.
וליד צאדק חאג י-יחיא
אז בזה עלינו להסתפק?

בן ציון דל;

לא, חס וחלילה. אני מדבר איתך על מה שקרה בשנה האחרונה. סך כל מספר

הכיתות במסגרת הפיתוח, שנבנות עכשיו במיגזר הערבי, ובצדק, הן מעל ומעבר לאחוז

שלהם באוכלוסייה, כי כך צריך להיות. זה התחיל עוד בשנת 1990, המשיך בזה שר

החינוך והתרבות אמנון רובינשטיין, והמשכנו בזה השנה.

וליד צאדק חאגי-יחיא;

אני מברך על זה, אך חייבים כל הזמן להשוות את הצרכים עם מה שיש, ואלה

הצרכים.
בן ציון דל
היות וחברת הכנסת לא הבינה את ההסבר הקודם, 340 מליון שקל, כאשר מדובר

מעבר למה שקיים היום ביוזמות הפדגוגיות השונות להארכת יום הלימודים.

ראובן ריבלין;

זה לא רק שעות, זה גם תוכן.

דליה איציק;

אתם מדברים על דמוקרטיה, רב לכל גן. רב לכל בית ספר.
שמריהו בן-צור
שני רבנים.
דלייו איציק
לא תגרום לי לדבר נגד רבנים, אני ממשפרות רבנים, ואני מכירה את מה שאתם

רוצים לעשות, ואני רוצה לדעת אם הכסף הזה בא מהסכום של 270 מליון שקל.
שמריהו בן-צור
שני רבנים, שלושה רבנ ים.
בן ציון דל
חד וחלק לא.
דליה איציק
מאיפה זה ידוע?
בן ציון דל
זה לא מאותם 270 מליון שקל, יהיה לי אותם רק היום אחר הצהריים.
דליה איציק
האם אתה יידע מה זה רב לכל גן?
בן ציין דל
זה פרוייקט משותף עם עיריית תל אביב, ואני מוכן לבדוק.
דליה איציק
אך האם אתם גם מממנים זאת?
בן ציון דל
יכול להיות, אבדוק זאת.דליה איציק;

האם אינך יודע?
בן ציון דל
לא.
דליה איציק
האם אתה מאשר תכנית, שאינך יודע?
בן ציון דל
אני מאשר תכנית שאני לא יודע, אם אני לא יודע, אבל אישרתי.
דליה איציק
האם תל אביב היא מדי נה עצמאית?
בן ציון דל
לא.
שמריהו בן-צור
פרטי -
דליה איציק
לא, הוא יודע כמה זה לא פרטי, כמה עבדתי איתם. אתם וארגוני המורים, שלא

פירגנתם. הסתדרות המורים העסקי זו צרות עין.
ענת מאור
מה לגבי היחידה לדמוקרטיה?
שמריהו בן-צור
מה עם היחידה להעמקת היהדות?
בן ציון דל
היחידה לדמוקרטיה לא תקוצץ.
ענת מאור
אבל השנה היא כבר מקוצצת.
היו"ר עמנואל זיסמן
אבל הוא עונה לך שהיא לא תקוצץ, זה נרשם.
בן ציון דל
היחידה לדמוקרטיה תהיה במסגרת המינהל לחינוך ערכי, והיא לא תקוצץ.

חברת הכנסת ענת מאור, שאלת בקשר לגבעת חביבה.
ענת מאור
פרוייקטים רבים אחרים.
בן ציון דל
באשר לגבעת חביבה, ביקשתי לברר, ונאמר לי שלפני שלושה ימים חתמו על הוראת

תשלום לגבעת חביבה, ואני מוכן לברר עבורך, אם זה מעניין את כל חברי הוועדה.
ראובן ריבלין
מה באשר לנוער מרצ?
ענת מאור
אתה יודע שזה לא נכון, אז אל תחזור על כך.
שמריהו בן-צור
על מרצ? זה דווקא כן נכון.
ענת מאור
זה לא נכון, וזה ייאמר לזכות האיש שלכם.
בן ציון דל
בנושא של החינוך הערכי, כפי שהבטיח שר החינוך והתרבות, נדווח לוועדה מה

נעשה באותה מסגרת.
דליה איציק
"נדווח", דיווח זה אחרי מעשה.
בן ציון דל
במסגרת חחינוך הערכי עיגנו את כל המשאבים שקיימים ביחידה לדמוקרטיה,

ביחידה להעמקת החינוך היהודי, ובכל אותן יחידות שעוסקות בחינוך לערכים.

באישורו של יושב ראש המזכירות הפדגוגית, פרופסור עוזר שילד, הנחנו בפני מוסדות

החינוך תשע תכניות. כל מוסד חינוכי ראשי לבחור באיזו תכנית שהוא בוחר לעצמו,

והיה אם אותו מוסד חינוכי איננו חפץ באף אחת מאותן תשע תכניות, הוא רשאי להגיש

תכנית משלו, כל מקום לפי האוכלוסייה, לפי צוות חמורים שמסוגל להפעיל תכניות.

זו התכנית שהוגשה למוסדות החינוך, החל מאהד בספטמבר.
דוד אזולאי
מה באשר לבנייה במיגזר החרדי?
בן ציון דל
אין עדיין הסכמית מלאות בקשר לבנייה במיגזר החרדי, ולכן התכנית עדיין לא

בוצעה.

חבר הכנסת ראובן ריבלין, באשר לקיצוצים לשנת 1998 - מובן שחשובה לנו יותר

ברגע זה פתיחת שנת הלימודים, ולא פחות חשובים הקיצוצים ב-1998 - אין לנו עדיין

נתונים מה מבוקש ממשרד החינוך והתרבות. כאשר הם יונחו לפנינו, נתייחס בהתאם.
וליד צאדק חאג'-יחיא
לא נקבת בסכום שהוקצה למי נהל.
דליה איציק
כמה זה יעלה?

שמריהו בן-צור;

למה זה כל כך מטריד? מה החשיבות והסיבה לכך?

וליד צאדק חאג'-יחיא;

סקרנות.

ענת מאור;

זה מעבר לסקרנות.
ראובן ריבלין
אי אפשר לומר שזה לא רלוונטי.

שמריהו בן-צור;

זה לא רלוונטי בכלל.

בו ציוו דל;

הרי אינך יכול לדעת היום כמה תכניות תופעלנה במסגרת החינוך הערכי, לא

מדובר כאן בכפי יה.
דליה איציק
אבל כמה אתה מקצה? מה התכנון שלך? מה הצפי?
בן ציון דל
מדובר על תכניות שתתחלנה להיות מופעלות לאחר החגים, ומדובר בשנת 1997 בסך

וץכל, במקרה הטוב ביותר, בשלושה חודשים, כאשר מוסדות החינוך ייערכו לכך ויוכלו

להפעיל. כאשר נדע את התשובות ממוסדות החינוך, נדע כמה אנו צריכים להקצות לאותה

תכנית.
דליה איציק
נניח שיש התקדמות של כל בתי הספר.
ראובן ריבלין
כמה ברזרבה יש לך?
בן ציון דל
אני מעריך שנקצה לתכנית לא פהות מ-50 מליון שקל, שזה כולל את אותם כספים

שמתוקצבים בתקנות של היום.
משה שי י נ פלד
מאיפה?
אבי מצנר
אם משהו יורד, משהו עולה. אם אתה מעלה את החינוך הערכי, מאיפה אתה מוריד

משהו אחר?
וליד צאדק חאגי-יחיא
זה התימרון.
בן ציון דל
אומר לך מאיפה לא יירד.
אבי מצנר
לי חשוב מאיפה כן.
בן ציון דל
אני מדווח לוועדה, שבסך הכל התוספת היא לא כזו אדירה, מכיוון שמשרד

החינוך והתרבות בקדנציה הנוכחית לא המציא את החינוך לערכים, כבר חמישים שנה

מחנכים לערכים במדינת ישראל ומוציאים כספים לחינוך לערכים.
משה שי י נ פלד
אז למה להקים מינהל אחר?
היו"ר עמנואל זיסמן
אני רוצה לחזור לעיקר, והעיקר הוא לא החינוך הערכי. המינהל לחינוך הערכי

הוא אצלי הכי פרוות חשוב. זכותן של חברות הכנסת דליה איציק וענת מאור לשאול

זאת, אך זה הנושא שהכי פחות מעניין אותי ברגע זה.
דליה איציק
לא, אבל זה רלוונטי לתקציב.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה לא רלוונטי לתקציב. יתכן שייווצר מצב שקיצוץ 1998 יביא לכך שלא יהיה

בכלל מינהל ערכי, ולכן מה שלי חשוב עכשיו הוא "איתור האש". אני מודע לקו

שרוצים לקצץ שני מליארד ו-300 מליון שקל, וכן שרוצים לקצץ מקצבאות הילדים

ומקצבאות הגימלאים, אך אני גם מודע למה ששמעתי היום, שיש איומים, ולכן איני

רוצה לדון על תקציב 1998.

אני רוצה לפתוח את שנת הלימודים בלי להשלות את עצמי, שבזה שפתחתי את שנת

הלימודים התגברתי על הכל. אנו צריכים להיות ריאליים, אך אם נפתח את שנת

הלימודים, את המאבקים ננהל תוך כדי שנת הלימודים,זה ברור לי שירצו לקצץ קיצוץ

מכאיב וקשה בתקציב החינוך, ואנו נעשה כמיטב יכולתנו,

כדי לפתוח את שנת הלימודים צריך לתת תשובות לשלוש בעיות: בעיית שעות

ההוראה, בעיית המורים ויום חינוך ארוך. מה שחשוב לי עכשיו הוא לדעת האם יבוטלו

הקיצוצים בשעות ההוראה, ואני מבין שכן. זוהי הודעה של מר בן ציון דל וזאת

הודעה של נציג משרד האוצר, ואני קורא את התיקונים שהכניס מר אברהם בן שבת,
ואני מקבל אותם, כי הם רק מוסיפים
"סך הכל שעות הוראה במערכת החינוך בשנת הלימודים תשנ"ח יגדל לעומת שנת

הלימודים תשנ"ז'י. זוהי בשבילי הודעה מוסמכת חד משמעית, ואני ממשיך לקרוא:

"כך שסך הכל המשאבים של השעות העומדות לרשות מנהלי המחוזות", ונאמר

שבמקום "מנהלי המחוזות" יש לכתוב "מנהלי מוסדות החינוך".
אברהם בן שבת
נכון.
שי לחמן
זה נכון.
אבי מצנר
מר בן ציון דל, אנו מחכים להודעה זו כבר חודשיים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה יכול לכתוב "מנהלי המחוזות ומנהלי מוסדות החינוך".
בן ציון דל
אני לא מודיע למנהל בית הספר.
אברהם בן שבת
שלחת את החוזר על הקיצוצים למנהלי בתי הספר.
היו"ר עמנואל זיסמן
התיקון השני הוא הוספה אחרי "יוכלו לתת תשובות פדגוגיות, כגון: יועצים,

עולים", "מקצועות האמנות. יוזמות חינוך, ועוד".
ענת מאור
צילום המצב.
דליה איציק
ומה עם מוסיקה?
היו"ר עמנואל זיסמן
כי לא יהיה צילום מצב. לדוגמה, במקום אלף מורים, יהיו 1,005 מורים, אך הס

לא יכללו בדיוק את אותם 1,000 מורים שהועסקו בשנה הקודמת, יש דברים שמשתנים.
שי נחמן
עם nrלא תהיה לך בעיה עם הסתדרות המורים, הבעיה היא אחרת.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש התחייבות שמספר המורים יהיה גדול יותר, אך מי יהיו המורים, יש להשאיר

להם, בשביל זה נבחרו ולשם כך יש הסתדרות.
שי לחמן
אין לי בעיה עם זה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אך זוהי התחייבות. הנוסח עם שני התיקונים שדיברנו עליהם, האחד לגבי

"מנהלי מוסדות חינוך", והשני הוא שנוסף ל"יועצים עולים" יתווספו גם "מקצועות

האמנות, יוזמות חינוך, ועוד". ברור לי כשמש, וזו תהיה החלטה של ועדת החינוך

והתרבות, שכתוצאה מזה ייצא חוזר חדש של המנכ"ל.

היה לי ריב ומדון עם חברי, יושב ראש ועדת החינוך והתרבות לשעבר, מר בר

זוהר, כי בחוק שאישרנו יש סעיף שכתוב שהחוק הזה מבטל את החוק הקודם. אם יכולתי

להוציא את המשפט הזה, הייתי מוציא אותו. החוזר האחרון הוא המחייב.

אברהם בן שבת;

רק שי יצא.
היו"ר עמנואל זיסמן
רק שייצא, ושייצא מהר, כי כאשר הוא ייצא, כל הטענות שנטענו, ובצדק, לגבי

המצב להיום, בטלות.
ש' לחמן
נפגשנו עם מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, והיה סיכום בינינו, מדוע שלא

ייאמר, פשוט, שיצולם המצב כמו בשנת תשנ"ז?
איציק כהן
כי אסור לצלם מצב, זה פוגע במערכת החינוך.
היו"ר עמנואל זיסמן
מר ש' לחמן, איני מבין על מה אתה מתווכח, אומרים לך שבמקום Xשעות, יהיה

Xחדש גדול יותר, במקום Xמורים, יהיה Xמורים גדול יותר, אך אתי; רוצה את

צילום המצב,
אבי מצנר
יהיה סבב שעות, שאת השעות שיקצצו ל-85% מתלמידי כפר סבא, נהריה, נתניה,

ראשון לציון, תל אביב וכו' יעבירו ל-15% בלבד בשדרות, בעקרון, בנתיבות וכוי.

בן ציון דל;

דבר אחד הוא ברור, אם אקח את כל השעות מתלמידי כפר סבא, רעננה, הרצליה,

ואתן אותן ליום חינוך ארוך, מה אעשה עם 340 מליון שקל?
ראובן ריבלין
הפחד של משרד האוצר הוא בדיוק הפוך, שיקחו את הסכום של 270 מליון שקל,

ויפזרו זאת לתלמידי כפר סבא,

דלייו איציק;

מר בן ציון דל, אם אני מבינה נכון, כל השעות שהתחייבת בסל ובתקן, יהיו

מבוטלות.
בן ציון דל
היית במערכת החינוך, סך כל השעות יהיה גדול יותר,
דליה איציק
ענה לי על השאלה הזו. עכשיו אתם מבינים למה אני מחייכת? זוהי השאלה

האמיתית,
ענת מאור
זאת הבעיה כל הזמן.
דליה איציק
חבר הכנסת עמנואל זיסמן, האם הבנת את השאלה שלי?
היו"ר עמנואל זיסמן
הבנתי.
שי נחמן
מה באשר לשעות התקן שקוצצו בכיתות א'-ט'?אברהם בן שבתי.

הוא אמר את זה בהתחלה.
דליה א יציק
הוא לא אמר זאת.
יצחק שפירא
מר אברהם בן שבת, אתה טועה, אתה לא מבין מה קורה פה.
דליה איציק
הוא לא רוצה לשקר, הוא צודק.
ש' לחמן
אנו רוצים לשמוע כאן ששתי שעות התקן שבוטלו לכיתות אי-ט' בשנת תשנ"ח

מוחזרות.
אברהם בן שבת
זה יהיה החוזר, זה חייב להיות, אם לא, אז מה עשינו?
היו"ר עמנואל זיסמן
אני רוצה לסיים את ישיבת ועדת החינוך והתרבות ולהשאיר כאן ועדת משא ומתן,

בה יוכלו להשתתף כל חברי הכנסת. לא תמיד כל מה שכתוב, עונה על הדרישות.
שי לחמן
אבל גם לפעמים כן.
היו"ר עמנואל זיסמן
במקרה הזה, אני משוכנע ברגע זה, שמה שאמרתי קודם הוא הנכון.

אם הנוסח הזה מקובל עליכם באופן עקרוני, נקבל זאת כהחלטה של ועדת החינוך

והתרבות, ומייד אחרי כן נשב כדי לעשות הסכם לפתיחת שנת הלימודים. יש הבדל בין

החלטות לבין הסכם, ואני רוצה שיהיה הסכם איך פותחים את שנת הלימודים, לשם כך

ישבנו היום, לכם יש ייפוי כוח, למר אברהם בן שבת יש 'יפו' כוח וגם למר רן ארז.

נשב אחרי כן ביחד ונעשה הסכם, ויש גם דברים מסויימים שתשמעו ממר בן ציון

דל, שהוא לא יכול להכריז אותם בפומבי, ויהיה הסכם לפתיחת שנת הלימודים.
אברהם בן שבת
מקובל עלינו.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה צריך להיות מבוסס על עקרונות, והמסמך הזה הוא העקרון.
דליה איציק
מה העקרון?
היו"ר עמנואל זיסמן
העקרון הוא ששעות ההוראה שקוצצו, מספרן יהיה גדול יותר ממה שהיה קודם

לפני הקיצוץ, כמו כן מספר המורים שיהיו כלולים במערכת החינוך יהיה גדול יותר

ממספר המורים שהיו בשנת הלימודים היוצאת. אלה שני העקרונות.
דליה איציק
לא.
אברהם בן שבת
בדומה לכל השנים, המורים שהועסקו במערכת החינוך בשנה הראשונה והוזמנו

לשנה שנייה, ואלה שהועסקו בשנה האחרונה, יוחזרו לעבודה כמקובל, כך היה תמיד

כשלא היה קיצוץ בחינוך. אם יהיה מורה, אפילו אם הוא עובד כבו- עשרים שנה והוא

לא בסדר, לא נעמוד על כך שיועסק. אך אם יש שעות, והתכניות לא בוטלו, ולהיפך,

יש תוספת גדולה יותר של שעות, ואין שום מניעה מכך להתחייב שהמורים שהועסקו

בשנתיים האחרונות ושהמערכת הזדקקה להם, יוחזרו.

ומה גם, שהמנכ"ל אומר, לא את אלה, הוא זקוק יותר למורים חדשים. אני מבקש

התחייבות רק על אלה שהיו ושקיבלו מכתבי הפסקת עבודה,
ענת מאור
והעקרון הנוסף הוא להחזיר את קיצוץ השעות.
אבי מצנר
אני מבקש להגיב בשם ארגון ההורים הארצי שהעקרון שלנו, שהוא אפילו עקרון

של ייהרג ובל יעבור, שתהיה הכרזה דקלרטיבית בכתב של מנכ"ל משהד החינוך

והתרבות, ששתי שעות התקן שהורדו לילדי כיתות אי-ט' מוחזרות בזה הרגע למערכת

החינוך. כל הסכם בלי המשפט הזה לא מקובל עלינו, ומבחינתנו שנת הלימודים לא

תיפתח.
רן ארז
כבוד יושב הראש, נתת לנו לעיין במסמך ולהעיר הערות. קראתי וכתבתי הערות,

שתי הערות מסומנות במספר 1 ו-2, אך לא הקראת אותן והתעלמת מהן.
היו"ר עמנואל זיסמן
כתבת "יבוטלו כל הפיטורין של המורים הקבועים", וזה מה שגם הם אומרים.

במספר 2 כתבת שה"תקן הבסיסי של בתי הספר לא יקוצץ ושל "הסלים" השונים".
יצחק שפירא
זה אותו דבר.
היו"ר עמנואל זיסמן
לא התעלמתי כלל מדבריך, מר רן ארז.
אבי מצנר
אם שני המשפטים האלה יוכנסו להצהרה הזאת, מבחינתנו שנת הלימודים יכולה

להיפתח, אבל אך ורק שני המשפטים האלה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אבל מר רן ארז, לא התעלמתי מהערותיך.

רן ארז;

אני שמח, חשבתי שלא קראת אותן.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מכריז על הפסקה. ועדת החינוך והתרבות סיימה את עבודתה להיום, ואני

מבקש שנציגי הסתדרות המורים, ארגון ההורים הארצי, ארגון המורים וחברי הכנסת

יגיעו לכאן בעוד עשר דקות.

תודה רבה, הישיבה הסתיימה,

הישיבה ננעלה בשעה 13:00

קוד המקור של הנתונים