ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/07/1997

תשלומי הורים, התשנ"ח

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 107

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי. כד' בתמוז התשנ"ז. 29.07.97. שעה 00;12
נכחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

דוד אזולאי

דליה איציק

זאב בוים

שמריהו בן-צור

נעמי חזן

רובי ריבלין
מוזמנים
יצחק כהן - יו"ר המינהל הפדגוגי

משרד החינוך והתרבות

דורית מורג - סגן היועץ המשפטי, משרד החינוך והתרבות

ד"ר יאיר סמוכה - סגן מנהל המינהל הפדגוגי,

משרד החינוך והתרבות

אורי אליאל - רפרנט אגף תקציבים, משרד האוצר

ד"ר שלמה זוסמן - סגן ראש השירות לבריאות השן,

משרד הבריאות

דוד עמר - מרכז השלטון המקומי

ששי שילה - מרכז השלטון המקומי

שי לרומן - יו"ר אירגרן ההורים הארצי

רימונד לדווין - אירגון ההורים הארצי

ד"ר יצחק קדמן - המועצה לשלום הילד
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
הילה לוי
סדר-היום
תשלומי הורים תשנ"ח.תשלומי הורים תשנ"ח.
היו"ר עמנואל זיסמן
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. בעקבות ישיבה שהתקיימה

אתמול היו מגעים בין מנכ"ל משרד החינוך, בן-ציון דל לביני, והגענו להבנה
שאומרת
ההתייקרות תבוטל, אנחנו חוזרים למה שהיה בשנת רולימודיס היוצאת ותהיה

הפחתה מזערית בנושא בריאות השן. אני מבקש מאחד הנוכחים למסור לוועדה את ההודעה

רורשמית של משרד החינוך והתרבות, בבקשה.
יצחק כהן
המשמעות של הרעננה שהושגה היא כדלקמן: 1. שר החינוך, התרבות והספורט ישקיע

כל מאמץ אפשרי, וגם בעזרת חבר הכנסת זיסמן וחברים אחרים שיושבים במליאת

הוועדה, כדי שהמלצות דוח ועדת לנגרמן ייושמו, בזמן האפשרי הקצר ביותר,

מבחינתנו. 2. בנוגע לתשלומי הורים לבחינות רובגרות - המשרד לקח על עצמו, מרצונו

החופשי, לממן את דמי בחינות רובגרות, רחל משנת ר1לימודים תשנ"ח, לגבי תלמידים

אינטרניים. העלות במחירים מעודכים היא של כ-35 מליון ש"ח.
דוד עמר
זה צומח אצלך כל יום. אתמול אמרת 28 מליון.
יצחק כהן
ברור שעד יולי שנה הבאה זה יגיע לכ-35 מליון ש"ח.
שמריהו בן-צרר
המחיר של בחינות רובגרות הוא 35 מליון ש"ח?
יצחק כהן
זה מתייחס רק לחלק הממומן על ידי ההורים. בנוסף לזה המשרד מממן בערך פי

חמישה מהסכום הזה, עבור כל הטיפול בבחינות הבגרות - הכנת שאלונים, השגחה,

אישורים לתלמידים מיוחדים, הארכת זמן ועוד. מאז קום המדינה ועד היום ביקשנו

מההורים לממן בין 20% ל-25% מהעלות הריאלית של הבחינות, והחל מקיץ 1998 לא

יגבה כסף מתלמידים אינטרניים, שנבחנים בפעם הראשונה.
היו"ר עמנואל זיסמן
כמה זה עולה בממוצע ליילד?
ד"ר יאיר סמוכה
תעודת בגרות היא לפחות 25 יחידות לימוד, וכל בחינה עולה 22 ש"ח. זה מגיע

לכ-500 ש"ח. יש תלמידים שעושים גם 35 יחידות או 40 יחידות.
היו"ר עמנואל זיסמו
אנחנו יכולים לומר שזה חסכון למשפחה, שיש לה ילד שייבחן בבחינות רובגרות,

של 800-500 ש"ח.זאב בוים;

אבל זה נוגע. רק לתלמידים שלומדים בכיתות י', יא' ו-יבי.
דוד עמר
מדובר על כ - 80-70 אלף תלמידים.

שמריהו בן-צור;

הייתי מציע למשרד החינוך לבצע בדיקה יסודית של אלטרנטיבה אחרת לביצוע

המבחנים. לדעתי העלויות גבוהות מאד.

יצחק כהן;

הכל יוצא במכרזים.

היו"ר עמנואל ז יסמר;

אם כך מדובר על ביטול ההתייקרות ועל ביטול דמי בחינות הבגרות.
נעמי חזן
אין בזה חידוש ממה שסוכם אתמול.
היו"ר עמנואל זיסמו
החידוש הוא בביטול ההתייקרות.
נעמי חזן
אין חידוש בדמי בחינות הבגרות.

היו"ר עמנואל זיסמן;

הבג"צ יכול לפסוק שמשרד החינוך צריך להחזיר את הכספים ששולמו השנה. כרגע

אנחנו מדברים על השנה הבאה.
יצחק כהן
אני ממשיך. 3. לפי בקשתך וכפי שסיכמנו, כל ההתייקרויות, לגבי תשלומי

חובה, בטלות,
היו"ר עמנואל ז יסמן
אני רוצה להבין את הנקודה הזאת - ההתייקרות בטלה לגבי כל שנת הלימודים?

יכול לקרות מצב שבו בעוד חודשיים שלושה יבקשו תוספת?
יצחק כהן
המשמעות של דבריך היא שבמקום לעודד את ההורים לשלם בחודש יוני, הם ישלמו

את זה כמה חודשים אחר כך.היו"ר עמנואל ז יסמן;

אס אחרו קובע תעריף של 72 ש"ח לגני הילדים, לדוגמה, וההוריס שילמו אותו,

האס בחודש אוקטובר תדרוש תשלום נוסף?

יצחק כהן;

לא ולא. מי ששילם - שילם. 4. הנקודה האחרונה, בתאום עם משרד הבריאות, היא

ששירותי בריאות השן שנגבים בכיתות אי-ו' ו - ז'-טי, לא בגני הילדים ולא בחטיבה

העליונה, התשלום יהיה לשירות מקיף בסכום של 48 ש"ח והשירות רובסיסי יהיה כ-25

ש"ח. אם היינו מעדכנים את התעריפים, גם עדכון מדד וגם כפי שהיה בשנה שעברה,

הסכום של השירות המקיף היה מגיע ל-52 ש"ח, והשירות הבסיסי היה מגיע ל-27 ש"ח.

היו"ר עמנואל זיסמן;

זה המקסימום שאפשר להפחית? אתמול הבנתי מקלמן שאפשר להפחית את רגל.
יצחק כהן
אני מבקש להבהיר שמדובר רק בישובים בהם ניתן השירות בפועל, כלומר,

בישובים בהם לא ניתן השירות, אסור לגבות את הסכום הזה כלל.
ששי שילה
אני מבקש להעיר שההחלטה לגבי נתינת השירות או אי נתינת השירות בכל מקום

ומקום, נעשית על ידי הרשות בעצה אחת עם ועד ההורים המקומי. באותם מקומות בהם

עלות השירות יותר גבוהה, יצטרכו להתאים את רמת השירות לתעריפים שייגבו, וזה

צריך להיות ברור.

ריימונד לדווין;

בשנה שעברה שילמו 24 ש"ח ולא 25 ש"ח.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני רוצה להבין את הנקודה הזאת - במקום 53 ש"ח יגבו מעתה 48 ש"ח, ואם יש

כמאה אלף תלמידים שנהנים מהשירות הזה, מדובר על הפרחה של כ-500 אלף ש"ח. עכשיו

אתה אומר שבשנה שעברה שולם 24 ש"ח ולא 25 ש"ח.
ריימונד לדווין
בשנה שעברה רועלות, ללא סיבסוד, היתה של 22 ש"ח. בשלב ראשון פורסם שהמחיר

הוא 27 ש"ח. קיבלנו מכתב מד"ר קלמן שאומר שהעלות היא 22 ש"ח ולכן פרסמו מחדש

24 ש"ח, וכך זה מופיע גם על המכתבים שיש לי.
שי לחמן
רועלות האמיתית, לפי מכתבו של דייר קדמן, היא 22 ש"ח.
נעמי חזן
לאן הולכים שני השקלים האלה?שי לחמו;

זאת שאלה שתישאל עוד הרבה פעמים במהלך הדיון הזה.

נעמי חזן;

בכל זאת אני רוצה תשובה לשאלה הזאת.

יצחק כהן;

אנחנו לא קובעים את התעריפים, אנחנו לא קובעים את רמת השירות ואנחנו לא

מבצעים את הפיקוח והבקרה. כל הדברים האלה רגז באחריות משרד הבריאות. קיבלנו

מכתב בחתימתו של דייר קלמן שאומר: "מדיניות המחלקה היא לא לשנות אח שיעור

האגרה, הן לשירות רובסיסי והן לשירות המקיף, לכן האגרה תישאר כפי שהיתה בשנה
שעברה, דהיינו
שירות בסיסי - 25 ש"ח, שירות מקיף - 48 ש"ח".
דייר שלמה ז וסמך
אנחנו מוכנים להסכים ל-24 ש"ח, אין לנו שום בעיה עם זה.
דוד עמר
ומי יפצה את הרשויות?
היו"ר עמנואל ז יסמן
בשביל זה מעלים את הארנונה השנה.
דייר שלמה זוסמן
התקציב שקיבלנו, לגבי ההשתפות של משרד הבריאות לעומת שנה שעברה, כלל את

ר1עליה של המדד.
דוד עמר
אתמול ישבנו במשרד החינוך וסוכם שהמשרד סופג אח ההתייקרויות בהשקעה של

15-13 מליון ש"ח, משרד החינוך מפצה את הרשויות ב - 15-13 מליון ש"ח. משת-

רובריאות רוצה להיות טוב, אבל מי יפצה את הרשויות המקומיות? בסוף יקרה שהרשויות

המקומיות יאמרו - אל תעשו טובות ואל תתנו את השירות וכך ישארו מאתיים אלף

ילדיס שבאמת זקוקים לשירות הזה, ללא שירות.
זאב בוים
אפשר להתווכח על הנושא הזה עד מחר. יש מכתב של דייר קלמן, הוויכוח הוא

סביב שקל ואני מציע לקבל את המכתב כפי שהוא ולקבוע את הסכום על 25 ש"ח.
ריימונד לדווין
גם לי יש מכתב מקלמן שמראה שרועלות בשנה שעברה היתה 22 ש"ח. צריכים לרובין

נקודה מאד קריטית - לא מדובר על שקל אלא מעל ומעבר לזה. השירות הזה הוא שירות

חיוני ביותר כי זהו טיפול מונע ו-1.5 מליון תלמידים צריכים לקבל אותו. אגב,

השירות מפורט בחוק בריאות ממלכתי, הוא צריך להיות באחריות משרד רובריאות והוא

צריך לתת את זה. אנחנו מעלים מחירים ומשרד הבריאות אומר שהוא צריך יותר תקציב

כדי ליישם את השירות הזה בתוך חוק בריאות ממלכתי, וזה פשוט לא נכון.
דוד עמר
אדוני היושב ראש, לי, בנשר, השירות הזה עולה שישים ש"ח. אני מציע שמשרד

הבריאות יתן את השירות ויגבה את הכסף.

זאב בוים;

זה בדיוק הענין, הוא לא יעשה את זה.
שי לחמן
השירות הזה היה אמור להינתן במסגרת חוק בריאות ממלכתי. כמו ששירותי

רובריאות עברו לאחריות משרד הבריאות, באמון הממשלה, כך גם בריאות השן.

זאב בוים;

עזוב את שירותי הבריאות. סל הבריאות זה הדבר הכי נורא שקרה למדינה. זאת

לא דוגמה טובה.
שמריהו בן-צור
אני מציע לשים פה נקודה ולעבור הלאה.
ראובן ריבלין
יש לי שאלה - מתנהל פה דיון עם נציג משרד הבריאות, האם הוא מוסמך לנר1ל משא

ומתן על המחיר, האם הוא מוסמך לקחת על עצמו את האתגר שהציב לו דוד עמר, לגבי

קבלת כל הנושא על אחריותו? אין טעם לנהל משא ומתן אם אחר כך יבוא הממונה עליו

ויסתור את דבריו.
דייר שלמה זוסמן
אני לא מוסמך לנהל משא ומתן לגבי גביית הכסף, בוודאי שלא מדובר על זה.

אני מוסמך להפחית את הסכום, כפי שציינתי.

נעמי חזו;

השירותים האלה מגיעים לכלל אוכלוסיית התלמידים?

זאב בוים;

לא.

נעמי חזן;

אם כך, אני מבקשת לדעת מה ההיקף של השירותים האלה.

דורית מורג;

בהתאם לחוק גובים רק מרשות מקומית אשר נותנת את השירות בפועל, רק היא

יכולה לגבות.
נעמי חזן
איזה אחוז מסך הרשויות המקומיות אכן נותן את השירות הזה?

ששי שילה;

מדובר על כ-100 אלף תלמידים שמקבלים את השירות, ומדובר בעיקר על שכבות

המצוקה, על עיירות הפיתוח ועל אותם מקומות בהם אנשים לא יכולים להרשות לעצמם

ללכת לרופא שיניים פרטי.

נעמי חזן;

מאחר ולא מדובר על 1.5 מליון תלמיריס אלא על כ-100 אלף, המהווים את

השכבות החלשות ביותר, השקל האחד הזה כן משמעותי עבורם. אנחנו צריכים להסתכל

מנקודת ראותו של הצרכן, וכאשר מכפילים את זה ב - 6-5 ילדים, זה הופך להיות

הוצאה שכן נוגסת בתקציב המשפחתי. אם משרד רובריאות מוכן להוריד את הסכום ל- 24

ש"ח, על אף שהוא יודע היטב שהעלות האמיתית היא 22 ש"ח, אני מציעה לקבל את

ההצעה. החובה שלי בעניין תשלומי הורים, היא דווקא להגן על אלה שאינם מסוגלים

לשלם.

זאב בוים;

לפעמים השיקול של הצרכן הוא נכון, אבל יש רשויות שלא נותנות את השירות

הזה בכלל. אני מכיר הרבה רשויות שנתנו את השירות וביטלו אותו כי העלות יקרה

להן. אנחנו יודעים מה הוא מצב הרשויות, ולכן אני לא רוצה שאולי עוד כמה רשויות

יבטלו את השירות הזה בגלל אותו שקל. גם זה יכול לקרות.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

דוד, כמה תלמידים מקבלים את השירות בנשר?
דוד עמר
כ-4,000.

היו"ר עמנואל זיסמו;

דוד, שעלות השירות אצלו היא שישים ש"ח, יוסיף עוד 4,000 ש"ח. הרי מדובר

על מאה אלף תלמידים שמפוזרים ברשויות מקומיות שונות.

דוד אזולאי;

ברשותך, אני חושב שהוויכוח הוא לא על השקל אלא על השירות עצמו. ההורים

והרשות צריכים להגיע להבנה לתת את השירות הזח ואנחנו יודעים שלא כל הרשויות

מסוגלות לתת את וקשירות הזה. יוצא מזה שישנם תלמידים שמקבלים את השירות הזה

וכאלה שלא, כאשר, למעשה, צריך להיות שיוויון בין כל ילדי ישראל.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

מה אתה אומר על זה שחלק מהתלמידים נוסעים בחינם, אוכלים בחינם ולומדים עד

שש בערב, וחלק מסיימים את הלימודים בשעה 12?
דוד אזולאי
אתה מוביל לכיוון שאתה רוצה אבל אני חושב שהדיון צריך להיות בשאלה - האם

השירות הזה צריך להינתן על ידי הדשות המקומית או על ידי משדד הבדיאות. אני

חושב שצדיך לעשות דבל כדי שהשידות הזה יינתן על ידי משרד הבריאות.

זאב בוים;

לא, רק וחלילה, כי סל הבדיאות חולה.
דוד עמד
השידות היה צדיך לעלות 30 ש"ח, אחדי הצמדה למדד. השאלה היא - כמה אתה

יכול להעמיס על הדשות המקומית?
נעמי חזן
הצמדה של 25%?
דיימונד לדוויו
אס הסכום היה צמוד למדד, היו צדיכים לשלם 26.5 ש"ח.
דוד עמד
אני מציע לכבד את המכתב של ד"ר קלמן.
היו"ד עמנואל זיסמן
אנחנו מאשדים את הסכומים - 48 ש"ח לשירות המקיף ו-24 ש"ח לשידות הבסיסי.
דוד עמד
תדאג לפצות את הרשויות המקומיות. אני מבקש שיירשם בפדוטוקול שמדכז השלטון

המקומי דודש ממשרד הבריאות לפצות את הרשוית המקומיות בשני מליון ש"ח.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מסכם את ההסכמות שהגענו אליהן עד עכשיו: 1. ההתייקרות, שעומדת על כ-

15 מליון ש"ח, מבוטלת. 2. השירות המקיף יורד מ-53 ש"ח ל-48 ש"ח. 3. השירות

הבסיסי יעמוד על 24 ש"ח. 4. דמי בחינות הבגרות מבוטלים לשנה הבאה.
זאב בוים
אני מבקש לא לכלול את סעיף 4 בכלל. דמי בחינות רובגרות לא נמצאים בכלל

בתשלומי הורים ולא שייכים. אני מוכן להצהיר על זה ולהודיע על זה אבל זה לא

שייך לחוזר מנכ"ל.
היו"ר עמנואל ז יסמן
אנחנו רושמים לעצמנו בסיפוק רב את ביטול דמי בחינות רובגרות.זאב, אתה עומד בראש ועדת המשנה, ואני מבקש לשאול אותך - סיכמתי עס בן-

ציון דל שאני לא מסתפק בביטול ההתייקרות, ואני רוצה שתהיה הורדה מזערית או

סמלית. האס יש לך עוד משהו?
זאב בוים
אני מציע לשמוע את ריימונד לגבי תשלומי רשות. לפני כן אני מבקש לומר

שבהחלטה שתצא מפה אנחנו צריכים לדרוש משר החינוך, לקראת תקציב 1998, שהצהיר על

כך שהוא מאמץ את דוח לנגרמן לגבי ביטול תשלומי הורים, לעשות בממשלה צעדים כדי

להטיל על כל הציבור את נושא התשלומים. צריך לעשות מעשה כבר בתקציב הזה, אחרת

לרוצהרה אין תוקף. צריך למצוא את הנוסח המתאים בהחלטה של הוועדה, לדרוש משר

החינוך לנקוט בפעולות הנדרשות בממשלה כדי לרוביא ליישום המלצות דוח לנגרמן.

היו"ר עמנואל זיסמו;

השר התחייב לביטול התשלומים תוך שלוש שנים, אבל במכתב שקיבלתי אתמול

כתוב: "תוך מספר שנים". לא קבענו שהביטול יהיה שווה בשווה לאורך כל שלוש

השנים, יכול להיות שרגל יבוטל בשנה השלישית, אבל אנחנו מבקשים מהשר לא לחזור

בו מהדברים שהוא התחייב להם.
יצחק כהו
לא שר החינוך ולא מנכ"ל משרד החינוך יכולים להתחייב בשם ממשלת ישראל או

בשם ראש ממשלת ישראל. מאחר ויישום דוח ועדת לנגרמן לא קשור רק ברצונותיו

רטובים של השר או של המנכ"ל, ולכן הביטול, אם הוא יהיה תוך שלוש שנים, תוך

שנתיים, תוך חמש שנים או יותר מכך - -
זאב בוים
מה פתאום?
יצחק כהן
ועדת לנגרמן מדברת על ביטול תשלומי החובה ותשלומי הרשות. מדובר על סכום

של הרבה מאות מליוני שקלים. בשם המנכ"ל אני ארמר שהוא לא יכול להתחייב לכך

שהדבד ייעשה במהלך שלוש השנים הקרובות.
היו"ר עמנואל זיסמו
לגבי דוח לנגרמן אנחנו רושמים בסיפוק את ההודעה שלו, אבל אנחנו תובעים גם

מהשר וגם מראש הממשלה לטפל בנושא. דוח לנגרמן, השר יכול לאמץ אותו, אבל הוא לא

מוסמך ליישם אותו. בנוסף לכך ,ואני לא קושר את הדברים עם הדוח, יש התחייבות

שניתנה לפני כמה חודשים בוועדת החינוך, על ידי השר ועל ידי המנכ"ל, לגבי ביטול

תשלומי החובה ומזה לא חוזרים. על זה רוערתי שהדבר לא חייב להיות שווה בשווה

לאורך שלוש השנים, וזה יכול להידחות לשנה השלישית. בהחלטות היום אני רואה צעד

קדימה לקראת ביטול.

דוד עמר!

צריך לייקר את הביטוח רולאומי ב-0.3 וכל הבעיות יפתרו.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני רוצה לייקר את הביטוח הלאומי גס בתחום הרפואי, בתחום הספורט, וכך

אפשר לייקר את הביטוח הלאומי בלי סוף.
זאב בוים
אנשי ארגון ההורים, אני רוצה לדעת האס יש ר1ערות לגבי תשלומי הרשות.
ריימונר לרווין
יש לי שאלות גס לגבי תשלומי רחובה.
זאב בויס
אני מציע לא להעלות את הנושא הזה עכשיו. כל ההערות והדיוניס הושמעו

בווערת המשנה, ואני חושב שעכשיו לא צריך לחזור על כל מה שדנו בו בוועדת המשנה.
שי לחמן
אתמול לא דיברנו אלא ישבנו ושמענו. אני רוצה להביע בשם הארגון צער, רוגז

ואכזבה ממדיניות משרד החינוך בנושא תשלומי הוריס תשנ"ח, והדבריס ייאמרו עד

תומס.
יצחק כהן
חשבתי שתביע הכרת תודה.

שי לחמו;

כל הגורמיס השותפיס בוועדה, בעיקר במסגרת ועדת המשנה בראשותו של חבר

הכנסת בויס, עשו מאמץ מיוחד, על פי החלטות הוועדה, להיערך השנה מוקדס ככל

האפשר בנושא תשלומי הוריס לשנת תשנ"ח, כדי שלא נקלע לאותה סיטואציה מרגיזה

וכואבת, כפי שארע בכל השניס האחרונות .המטרה היתה להגיע לכך שתשלומי ההוריס

לשנת הלימודיס תשנ"ח, יובאו לדיון ויאושרו במליאת הוועדה לפני תוס שנת

הלימוריס תשנ"ז. חרף פניות חוזרות ונשנות, והחלטות ועדת והחינוך של הכנסת ומכתבו

של יושב ראש הוועדה לשר החינוך מ-3 באפריל, ואני מצטט: "הרשה נא לי לרנביע את

פליאתי על כך שעד היוס לא הגיש משררך את הצעותיו לתשלומי הוריס לתשנ"ח לוועדה.

עיכוב זה מזמין תקלות, כפי שהיו בשניס קודמות, ושהגיעו לשיאן אשתקד על ידי

הוצאת חוזר בלתי חוקי על ידי המשרד. אבקשך להודיע לכל מנהלי מוסדות החינוך,

לראשי הרשויות המקומיות ולבעלויות על מוסדות החינוך, שאסור להציג בשלב זה

דרישות השלוס מההוריס", דבר מכך לא נעשה, אדרבא. בעוד חודש תיפתח שנת הלימודיס

ותשלומי ההורים טרס אושרו על ידי הוועדה, ובינתייס, בשטח, ההפקרות חוגגת.

אנחנו מתווכחיס כאן על שקל ובינתיים, בשטח, מזה קרוב לחודשיים, מנהלי בתי

הספר מוציאים בשרירות לב, על דעת עצמס - -
זאב בוים
ובהסכמה של ועדי ההוריס המקומייס.
שי ליזמו
לא תמיד.
זאב בוים
הרבה פעמיס. אל תנערו את עצמכם.
שי לחמן
אני לא מתכחש לשוס דבר, אבל יושבי ראש ועדי הורים סיפרו לי - מנר1לת בית

הספר קראה לנו, פתוחה לנו את הספר ורוראתה לנו באיזה מצב קשה נמצא בית הספר,

למרות שוועדת החינוך לא אישרה את התשלומים, מנהלת בית הספר אמרה לנו שאם לא

נשלם, בית הספר לא יוכל להיערך לשנת הלימודים.

אני לא יכול להתכחש לדברים שנאמרו, אבל גם התופעה הזאת היא תלק בלתי נפרד

מהתתום הפרוץ של תשלומי ההורים. למרות כל המאמצים שעשינו בשנתיים-שלוש

האחרונות, ולמרות פעילות הוועדה בראשות חבר הכנסת בוים המצב עדיין לא תקין אם

כי יש אמנם שיפור מסוים. הייתי נוטה לייחס את השיפור הזה לפעילותו של דייר יאיר

סמוכה, שלראשונה בתולדות 9היחסים בין אירגון ההורים הארצי למשרד החינוך, יש

אדם שעושה את מלאכתו נאמנה ומתייחס לכל פניה שלנו.

דיברנו פעמים רבות על מנגנוני אכיפה נגד מנרולי בתי ספר ואני רוצה לשאול -

האם מנהל בית ספר נקרא לסדר או האם הוטלו סנקציות על אחד ממנהלי בתי והספר,

שבחודשיים האחרונים ששלח להורים דרישות בלתי חוקיות לתשלומים, לרבות תשלומים

שכבר בוטלו על ידי ועדת החינוך של הכנסת? היום גובים מההורים את מס ר1בריאות

שבוטל ואת אגרת השמירה שבוטלה, גובים עבור ועד הורים בית ספרי, וגם זה לא

חוקי, ועוד כהנה וכהנה. האם משרד והחינוך נקט באמצעים נגד מנהל בית ספר אחד?

האם יש מנהל בית ספר שנקרא לסדר?

חבר הכנסת זיסמן שלח מכתב לשר החינוך בחודש אפריל, ודרש ממנו להוציא חוזר

לכל מנהלי בתי הספר, שאומר עד לאישור התשלומים לשנת רולימודים תשנ"ח על ידי

הוועדה, לא ייגבו תשלומים.
ראובן ריבלין
תסלח לי על הבורות, התשלומים נעשים ישירות לבתי הספר?
שי לחמן
כן.
זאב בוים
יש ביקורת ובקרה של הגזברות של הרשות על גביית התשלומים בתוך בית והספר.
ראובן ריבלין
בית הספר נותן קבלה?
זאב בוים
כן. יש לו חשבון מיוחד.
שי לחמו
אני מחזיק בידי צרור קטן של תלונות שהגיעו בשבועיים-שלושה והאחרונים.

חטיבת ביניים אזורית בני בנימין גבתה עכשיו מהורים 2,650 ש"ח לשנה.דוד עמר;

עבור מה? אולי זה עבור נעלי ספורט ריבוק?

שי לרומו;

הגימנסיה העברית בירושלים גבתה מהורים, שילדיהם נרשמים לכיתות זי, 2,343

ש"ח, כולל שירותי בריאות שבוטלו, כולל שמירה, נקיון ושיפור מראה בית הספר,

חינוך חברתי וכו'.

דוד עמר;

זה לתוספת שעות לימוד.

ד"ר יצחק קדמן;

אבל זה לא חוקי.
דוד עמר
רם הסכימו על כך ביניהם, מה זה עניינך?

שי לחמן;

כל מנהל בית ספר נוהג כיד הדמיון הטובה עליו. בית ספר בהרצליה גבה עבור

איכות חיים עשרים ש"ח, גבה בנפרד עבור סל תרבות ובנפרד עבור פרוייקטים

חינוכיים.

נעמי חזן;

ביררת מה זה איכות חיים?
שי לחמן
אנחנו מבררים את זה עכשיו ועדיין לא קיבלנו תשובה.
זאב בוים
כתבת מכתב לוועד ההורים של גימנסיה רחביה?
שי לחמן
כן.
זאב בוים
תראה לי אותו, אני רוצה לראות. אתה בא בטענה מוצדקת, אבל איפה המכתב שלך?
שי לחמן
שלחנו מכתב ליושב ראש ועד ההורים ולמנהל בית הספר.
זאב בוים
אם הוועד של רחביה היה מקבל מכתב ממך והיית קורא אותו לסדר, המנהל לא היה

מקבל את הכסף. אני מצדיק אותך לגבי התביעה מול משרד החינוך.
שי לרומו
לא שמעת מה שעניתי לך. יצא מכתב אל יושב ראש ועד ההורים ואל מנהל בית

הספר, כי שניהם חתומיס על זה. אני אשלח לך העתק של המכתב.

ראובן ריבלין;

לבתי ספר מותר לקבל תרומות?

היו"ר עמנואל ז יסמר;

כן, אבל זה נושא ארור שהיום לא ניגע בר.
ראובן ריבלין
רגו יכולים לתת ציונים לתלמידים לפי התרומות.
היו"ר עמנואל ז יסמן
רוצים להפוך את בתי הספר לתאגידים.
רארבן ריבלין
המדינה הזאת משוגעת?
דורית מורג
זה לא מדויק. לעובד מדינה אסור.
שי לחמן
ברוב הרשויות בהן התשלום לא חוקי, משתמשים בתרגילים הידועים שכולנו

מכירים ודנו ברם עשרות פעמים - התניית רישום בתשלום, דרישת תשלום גלובלי ללא

כל פירוט, עידכון תשלום שרירותי על ידי המנהלים ללא הפרדה, בין תשלומי רשות

לתשלומי חרבה.
היו"ר עמנואל ז יסמן
כנראה שהרבה מאד ועדי הורים מכבדים את ועד ההורים הארצי, אבל פועלים

כאוטונומיה שהיא פחות ממדינה ויותר מאוטונומיה.
ריימונד לדוויו
אני, באופן אישי, הוצאתי מכתבים לוועדי ההורים, ואני מדבר איתם בטלפון.
שי לחמן
האמינו לי שהמאבק שלנו בוועדי ההורים בנושא תשלומי הורים, אינו נופל

מהמאבק הציבורי שאנחנו מנהלים בנושא הזה מזה שנים.אני רוצה לחזור 'לדיוני ועדת המשנה ולסיכומים. יש נושא חשוב מאד שעומד על

הפרק, והוא צריך להיות מרכזי כאן. אני מדבר על סעיף חומרי מלאכה וערכות

טכנולוגיות.

1. היתה התחייבות של שר החינוך ומנכ"ל משרד החינוך מיוני 1994, מכתב של

ד"ר שמשון שושני לחבר הכנסת אברוס בורג, שהיה אז יושב ראש ועדת החינוך של

הכנסת, וגו נקבע במפורש בסעיף 2: "במהלך השנים תשנ"ו-תשנ"ח יבוטל בהדרגה תשלום

ההורים על חומרי מלאכה ומשחקים ועל חומרים וערכות להוראת הטכנולוגיה, ויועבר

בהדרגה אף הוא לביצוע על ידי המשרד".

2. ועדת החינוך של הכנסת בראשותך, חבר רכנסת זיסמן, פרסמה ב-17 ביולי

1996, הודעה והחלטה, במסגרת תשלומי החובה לשנת הלימודים תשנ"ז, סעיף ג':

"הוועדה מאשרת את מכתב מנכ"ל משרד החינוך לשעבר, ד"ר שושני מיוני 1994, לפיו

מתקיים ביטול הדרגתי של התשלום עבור חומרי המלאכה, עד שנת הלימודים תשנ"ח. יתר

על כן, בדיוני ועדת המשנה בראשותו של חבר הכנסת בוים, נקבע במשותף, ואני מצטט

מעמי 2 סעיף 1ג: "שר החינוך ומנכ"ל המשרד יתייצבו בפני ועדת החינוך או יאשררו

בכתב את מכתבו של ד"ר שושני מיום 21 ביוני 1994, אודות הכוונה לביטול הדרגתי

של סעיף חומרי לימוד וערכות להוראת מדע וטכנולוגיה, ובכלל זה חומרי מלאכה, עד

תשנ"ח".

3. בדיוני ועדת בוים ב-5 במאי 1997 באו נציגי משת- החינוך בידיים ריקות,

כפי שבאו גם בפעמים הקודמות, ואתה, חבר רכנסת בוים, קבעת במפורש וזה נרשם
בפרוטוקול
"אנו נצמדים להחלטה הישנה שלנו שסעיף חומרי מלאכה לא יופיע

בתשנ"ח".

4. דין וחשבון של הוועדה רמשותפת לבדילקת קיום הנחיות חוזר מנכ"ל, בכל

הנוגע לתשלומי הורים במערכת החינוך, בראשותו של יצחק כהן, ושד"ר יאיר סמוכה

היה שותף בה, קובע שרק 8% מכלל חמישים בתי הספר שנבדקו, מקיימים את ההנחיות

ורהוראות של חוזרי מנכ"ל בדבר תשלומי הורים. רק 19% מבתי הספר עמדו בדרישה

רמינימלית המחייבת לתת להורים פירוט בכתב של שיעור רחשלומים הנגבים מרם.

זאת תמונת המצב בשטח עד היום. הוועדה הזאת גם כן המליצה בצורה מפורשת,
וההמלצות שלה התקבלו, אני מצטט
"השינויים שנקבעו דם חלק מישום הדרגתי של

המלצות ועדת לנגרמן, ויש בהם ביטוי להתחייבויות שהתחייב מנכ"ל המשרד, ד"ר

שושני, ליושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, חבר הכנסת אברום בורג, מיום 21.06.

לפי התחייבות זו על המשרד לבטל לקראת תשנ"ח את התשלום עבור חומרי מלאכה ויש

לממן את הסכומים מתקציב המשרד בהתאם להתחייבויות המנכ"ל".
ראובן ריבלין
זה ברור, אבל אם יקיימו את זה אולי לא יהיה חינוך מיוחד ואולי לא יהיה

יום חינוך ארוך. צריך לקיים התחייבויות אבל זה יהיה על חשבון משהו אחר.
היו"ר עמנואל זיסמו
זכותו לומר את דבריו, גם אני רוצה שהחינוך יהיה בחינם.
ש' לחמן
אנחנו עוסקים בנושאי חינוך בוועדת החינוך של הכנסת ולכן אני רוצה לשאול

אתכם איזה אפקט חינוכי יש לעניין הזה כאשר שר החינוך, מנכ"ל משרד החינוך, משרד

החינוך ויושבי ראש ועדת החינוך של הכנסת מקבלים החלטה, מאשררים אותה חזור

ואשרר ובסופו של דבר, כאשר באים לקיים את הרובטחה הזאת, היא לא מתקיימת.היו"ר עמנואל זיסמן;

בינתיים קיצצו 845 מליון ש"ח. אחה חי על המאדים?
שי לחמו
לא, אני יודע את זה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו חיים בתוך מציאות בארץ. אתמול שמעתי שרוצים לקצץ 165 מליון,

התייצבנו מאחורי השר והמשרד וקיצצו 45 מליון. אתמול שמעתי שיש כוונה לקצץ עוד

600 מליון ש"ח.

זכותך לרועלות את רח-ברים אבל בכל זאת אי אפשר להתעלם משורת הישגים שהגענו
אלירם
מבטלים את ההתייקרות, וזה מתבטא בכ-15 מליון ש"ח, מפחיתים את עלות

השירות לבריאות השן ומדובר בעוד כחצי מליון ש"ח, הורים שיש לרם ילדים שייבחנו

השנה בבחינות רובגרות, יש להם חסכון של כ-500 עד 800 ש"ח. התהליך נמשך, לא

באותו היקף כפי שרצינו, אבל הוא נמשך.
שי לחמן
אתמול דובר על 100 מליון.
היו"ר עמנואל זיסמן
איך אפשר לבטל את התשלום עבור חומרי מלאכה, כאשר יש קיצוצים כאלה כבדים?
זאב בוים
אחת הבעיות שציינו היא אי ציות של מנרולים ושל ועדי הורים, בהסכמה ביניהם.

הם מוסיפים כסף לתוך המערכת ונוצר כאן מצב של חוק כלים שלובים - ככל שמקצצים

בתקציב משרד החינוך, כך ההורים מוסיפים כסף לתוך המערכת, לא בכפיה ובדרך כלל

בהסכמה ומתוך רצון. אתה נלחם ורוצה להוריד את הנטל של ההורים, וזאת גם המטרה

שלנו, אבל הורים משלמים מרצונם לבתי הספר.

בתת הוועדה היה מנהל מבית ספר אלון בכפר סבא שאמר לנו בצורה מפורשת, שזהו

כסף הפעלה יחיד שיש למנהלי בתי הספר, וההורים רוצים את החינוך הזה. אנחנו

הולכים על חבל דק בין נתונים על תקציב המדינה / תקציב משרד החינוך והדרישות

לקצץ, לבין ההורים שמוכנים להוסיף.
שי לחמן
יש הרבה הורים שלא יכולים לממן.
ד"ר יצחק קדמן
כפי שאני מבין, אחרי הישיבה הזאת משרד החינוך יבצע פעולות, כדי להוציא את

החוזר שיפרט את תשלומי ההורים. בישיבות קודמות רוערתי מספר רוערות שלא היו

קשורות לכסף ואני רוצה לוודא שהדברים האלה אכן יתוקנו ויירשמו בחוזר. תסלחו לי

אם אני אומר את זה אבל הוויכוח שמתנהל כאן על תשלומי חובה הוא מיותר ולעג לרש.

אם תשלומי החובה לכיתות טי, למשל, מסתכמים ב-82 ש"ח, ההורים של אותם ילדים היו

מגוזכים. הרי ההורים נדרשים לשלם בפועל סכומים אחרים לגמרי - 1,200 ש"ח ויותר,

ואני מרגיש שאנחנו נאבקים על הסככה של האופניים כאשר תקציב הטילים עובר.אתה צודק, תנר הכנסה גויס, בדבריך על השליטה של ארגון ההורים הארצי על

הוועדים המקומיים, אבל יש ישוח ממלכתית שקובעת ולא יכול להיות שבית ספר ממלכתי

גבה כבר לפני חודשיים דמי רורשמה, אנשי משרד החינוך קבעו שזה לא חוקי ורובטיחו

לי שהכסף יוחזר, ומנח"י, שהוא גוף רשמי, נותן גיבוי לבית הספר ואומר - אל

תחזיר פרוטה לאף הורה.

האנרגיות הרבות המושקעות כאן בוויכוח על השקל, לא עומדות בשום פרופורציה

למה שמוטל היום בפועל על ההורים.
דוד עמר
מה אפשר לעשות?!
שי לחמן
ליישם את דוח ועדת לנגרמן.
דוד עמר
כאשר ועד ההורים מתכנן את הטיול השנתי עם הנר1לת בית הספר, וקורה שבכיתה

מסוימת ארבעה ילדים לא יכולים לצאת, בגלל מצב כלכלי קשה. אני, כראש עיר, יכול

לרורשות לעצמי שכיתה שלמה תצא וארבעה ילדים לא ייצאו?
ד"ר יצחק קדמן
זאת לא רובעיה. מעבר לפיתרון הגלובלי אני מפנה קריאה, ואני אשמח אם ועדת

החינוך של הכנסת תוציא קריאה ברוח זאת, שמשרד החינוך יעשה נסיון במספר מקומות

מידגמיים לתכנית אכיפה יותר משמעותית, שתוצאותיה גם יפורסמו בציבור. ההורים

עומדים חסרי אונים נוכח מבול של תשלומים, וזה פוגע דווקא במעוטי יכולת.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה צודק. אתה תקבל תמיכה מהוועדה.
ריימונד לדווין
אני מבקש להעיר כמה הערות קצרות בנושא תשלומי החובה. יש בעיה רצינית

בנושא חומרי מלאכה - הכסף, שצריך להגיע ממשרד החינוך, לא מגיע לבית הספר, כמו

הבעיה שיש עם שיכפולים. יש הרבה מקומות שברם יש בעיה עם העברת הכספים לבתי

הספר, ושמענו על כך גם ממנהלי בתי ספר. אני מבקש ממשרד החינוך לטפל בעניין.

בנושא על יסודי - לא מדובר על חומרי מלאכה. כאשר ישבנו בוועדת עופר

ברנדייס, אמרנו בפירוש וזה מצויין גם בפרוטוקול, שהדבר הזה לא כל כך חוקי משום

שלא משתמשים בחומרי מלאכת. לפי ההיתר לגביית כספים זה עבור שירות, וכאשר אנחנו

קוראים את המסמך שיצא ממשרד החינוך למרכז השלטון המקומי ולרשויות המקומיות,

כתוב שם שזה "השתתפות בהוצאות של המגמה". אז שקלנו לגשת בנושא זה לבג"צ אבל

קיבלנו רובטחות שהנושא עומד להתבטל. זה לא דבר הנתון לבדיקה ולכן זה נושא יותר

בעייתי.
היו"ר עמנואל זיסמן
כלומר, הטענה שלכם היא שמשלמים עבור חומרי מלאכה ולא מקבלים אותם?ריימונד לדווין;

בכיתות י' - יב' אין חומרי מלאכיו ואין אפשרות לבדוק את זה.
זאב בויס
בבית ספר מקיף במגמות טכנולוגיות אין חומרי מלאכה?
ריימונד לדווין
בחוזר מנכ"ל משנת תשנ"א מפורט בדיוק מה הילדים צריכים לקבל - כמה

בריסטולים, כמה עטים, כמה עץ, כמה ברזל וכו' , מגן תובה ועד כיתה ט'. בכיתות

י'-יב' לא מפורט שום דבר וכתוב "השתתפות בהוצאות". זה אומר שהתשלום איננו כנגד

קבלת תמורה ואין אפשרות לבדוק את זה.
היו"ר עמנואל זיסמן
זאת טענה מאד חמורה ואנחנו נברר אותה.

ריימונד לדווין;

בחוזר מנכ"ל יש שיפור רציני. עדיין נותרו כמה בעיות, אבל אני מקווה שהן

תיפתרנה עוד לפני הפרסום.

לגבי תשלומי רשות - בתוך המסמכים שקיבלתם יש טעויות במחירים. דנתי בנושא

עם ד"ר סמוכה, הוא תיקן את והדברים ואין עם זה בעיה אבל בינתיים, כפי שאני

מבין, הוועדה לא קיבלה את הרשימה כדי לאשר אותה.
היו"ר עמנואל זיסמו
הרשימה של תשלומי הרשות מובאת רק לידיעתנו אבל לא טעונה את אישורנו.
זאב בוים
אם יש הסכמה של ד"ר יאיר סמוכה, אנחנו לא רואים בעיה בתשלומי רורשות.
דליה איציק
בסוף השנה שעברה, ואני מניחה שירושלים היא רדיגמה למה שקורה בארץ, פורסם

שיש כמה בתי ספר בירושלים שיש לרמ חשבון בנק אדיר, המורכב מכספים שלא נעשה בהם

שימוש, ורגו עוברים גם לשנה הבאה. הכספים האלה הם גם כספי רשות וגם כספי חובה

שבית הספר לא הוציא. במילים אחרות, אין שום מעקב על מה שקורה. גם כאשר הייתי

ממונה על תיק החינוך בעירית ירושלים ביקשתי דיווח משלושה מנרולי בתי ספר ועברתי

על הדוחות, שלושתם עברו גם על תשלומי הרשות וגם על תשלומי החובה.
זאב בוים
אצלנו בית ספר נפל עם רובורסה.
דליה איציק
אין שום אכיפה. תאמרו למנהלי בתי הספר - כאשר אתם מוציאים את החוזר הזה,

תשלחו העתק למשרד החינוך. אם הייתם תופסים מנהל אחד שלא נוהג כשורה, היה לסם

סדר מוחלט. אני מבינה את האוטונומיה אבל היא כפופה להחלטות ועדת החינוך שלהכנסת וגס אליכם. אין אנרכיה אלא אוטונומיה וזה ההבדל. רוב ההורים לא רוצים

לריב עם מנהל בית הספר כי הם חוששים, ולכן אתם צריכים לקרות את העניין הזה

לידיים. אני כבר לא מדברת על כספים שאיש לא יודע מה נעשה איתם, ואני לא

מתכוונת לומר דברים רעים על המנרולים במובן זה שהם עושים בכסף שימוש רע, אלא

שרם עושים שימוש לא נכון ולא חוקי. רם לא מוציאים את הכסף על שחיתויות אבל

אסור לרם לאסוף את הכסף הזה ובעניין הזה אתם לא מקפידים.

רק לפני חודש קיבלתי מבית הספר של הבת שלי מסמך שבו מפורט בדיוק כמה

לגבות.
יהודית גידלי
ובדרך כלל כתוב בראש המכתב: "על פי הרולטת ועדת החינוך של הכנסת".

דליה איציק;

פניתי למנהלת ואמרתי לה - בוודאי לא שמת לב אבל ועדת החינוך לא אישרה את

הסכומים. אני ערה לדברים ופחות חוששת אבל רוב ההורים חוששים ולא מעירים.

בעניין זה צריכה לצאת קריאה של הוועדה או שתתפרסם מודעה בעיתון.
היו"ר עמנואל זיסמן
מותר לוועדת החינוך לפרבם מודעה בעיתון?

זאב בוים;

בוודאי, כבר עשינו את זה.
דליה איציק
הדבר החשוב ביותר הוא האכיפה.
יצוק כהן
ב-3 באפריל היינו מוכנים עם לוח התשלומים, אילו היה מדובר רק בעדכון, אבל

אי אפשר היה להציג את לוח התשלומים, כי תהליך הקיצוצים היה תהליך מתמשך ומידי

פעם נאלצנו לבצע שינויים. בשעתו ביקשנו מוועדת החינוך לאשר לנו את לוח

התשלומים לשנתיים ולבצע עידכונים שנתיים, אבל ועדת התינוך לא הסכימה, כמובן.

אני חושב שזה לא המקום להיכנס לנושא חומרי מלאכה וערכות להוראת

הטכנולוגיה, ויש בנושא הסטוריה מתמשכת של משא ומתן, גם בוועדה הזאת, שבכל שנה

הניב את החוברת שאושרה על ידי ועדת החינוך. החוזר של תשנ"ו הוא תולדה של המשא

ומתן ושל בקשות המשרד שאושרו כאן בוועדה, כך גם עם התוזר של תשנ"ז ו-התשנ"ח.

כמובן שאפשר לדשדש בזה, אבל אני חושב שזה לא מקדם אותנו לשום מקום.
שי לחמן
אין תוקף להתחייבויות המשרד?
דוד עמר
הוא ידע שיקצצו שלושה מיליארד ש"ח?יצחק כהן;

אחד הדברים החשובים שהניבה הוועדה בראשותו של חבר הכנסת בוים, היא תכנית

אכיפה, בקרה והסברה הרבה יותר טובים מכפי שהיו קודם.
דוד עמר
עזוב את ההסברה. בקרה והענשה.
יצחק כהן
אני מדבר גם על הסברה.

ש' לחמו;

קראתם איזשהו מנהל לסדר?

יצחק כהן;

משרד החינוך, ועד ההורים הארצי וועדת החינוך של הכנסת מוציאים מידי פעם

פרסומים בעיתונות שאומרים -

דוד עמר;

תוציא הנחיה למנהלי בתי ספר ונגמר הסיפור.

יצחק כהן;

חוזר מנכ"ל הוא ררונחיה היוצאת למנרולי בתי הספר. אין הנחיה אחרת.

דוד עמר!

אני פשוט לא מבין את זה.
יצחק כהן
האכיפה היא כלפי רשויות מקומיות, כלפי מנהלי בתי ספר, כלפי הורים וועדי

הורים רק אם עושים את הדברים במשולב, וזה מה שניסינו לעשות.
דוד עמר
אבל ניסו להסביר לך שההורים חוששים שהציונים של הילדים שלהם ייפגעו.

תפסיקו להתחפר. אל תשלח חוזר אלא מכתבים ברורים.
יצחק כהו
בתשובה לדבריך, דוד, וגם לדבריו של שי, ישנם עשרות מכתבים שהופנו למנהלי

בתי ספר והם נקראו לסדר וננזפו, והשנה הרבה יותר מאשר בשנים קודמות. אנחנו

מתכוונים להעמיק את התהליך הזה בשנה יובאה.
דליה איציק
אהה יכול להביא לוועדה מכתב נזיפה שנשלח למישהו?יצחק כהו;

כן.
דליה איציק
תניא ואנחנו נפרסם אותו בעילום שם.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מבקש לסכם את הישיבה -

1. כל התייקרות שהיתה על התעריף הזה, על מה שההורים שילמו בשנת הלימודים

היוצאת - תבוטל.

2. בעניין השירות לבריאות השן - השירות המקיף יופחת מ-53 ש"ח ל - 48 ש"ח.

השירות הבסיסי נשאר על סך 24 ש"ח.

3. אנחנו רושמים בחיוב ובהערכה את ההודעה של שר החינוך על כך שהוא מאמץ

את דוח לנגרמן, אבל אנחנו תובעים ממנו, שיחד איתנו יפעל כדי שהדוח הזה

ידון בממשלה ושהממשלה תחליט על כך בחיוב, כי רק אישורו של הדוח הזה

יאפשר את ביטול תשלומי הוריס. לכן אנחנו בתחילת מאבק ואנחנו שמחים

לשיתוף פעולה ולעמדה משותפת עם השר ועם המשרד בנושא הזה.

4. אנחנו רושמים את הודעת משרד החינוך והתרבות שבשנת הלימודים הבאה הורים

לא יצטרכו לשלם את דמי בחינות הבגרות שעלותם כ - 500 עד 800 ש"ח

לתלמיד.

5. אנחנו חוזרים ומאשררים את החלטות ועדות החינוך שאומרות ששר החינוך

ומנכ"ל משרד החינוך התחייבו לבטל את תשלומי החובה של ההורים תוך שלוש

שנים. בהחלטה שהתקבלה היום אנחנו רואים צעד קטן קדימה אבל נעמוד על כך

שההתחייבות הזאת תמומש כפי שהובטח.

6. אנחנו מבקשים ממשרד החינוך והתרבות לבדוק את הטענה שיש כיתות, בעיקר

בכיתות הגבוהות, בהן תלמידים משלמים עבור חומרי מלאכה אבל לא מקבלים

אותם, כי אין צורך מבחינה פדגוגית להשתמש בחומרים. בתי ספר כאלה לא

צריכים לדרוש מההורים לשלם עבור חומרי מלאכה אם איך שירות בצידו.

אנחנו מבקשים לקבל דיווח על הבדיקה הזאת.

7. אנחנו מברכים את ועדת המשנה הקרואה בראשותו של חבר הכנסת בוים, ומודים

על שיתוף הפעולה מצד משרד והחינוך, הסתדרויות המורים, מרכז והשלטון

המקומי, ארגון המורים הארצי, המועצה לשלום הילד וכל מי ששותף בעבודת

הוועדה.

8. אנחנו מבקשים ממשרד החינוך והתרבות לבצע מידגם ולדווח לנו על

תוצאותיו, בהקשר לכך שיש בתי ספר שבהם, גם בגלל הסכמה מצד ועדי ההורים

המקומיים, נגבים סכומים מעל ומעבר לסבירות, כתשלומי רשות של ההורים.

אנחנו רוצים שהמשרד החינוך ישתמש בכל האמצעים האירגוניים והמינהליים

שעומדים לרשותו, כדי להקפיד על כך שמנהלי בתי הספר ובתי הספר יפעלו

לפי החלטות ועדת החינוך והתרבות, כולל החלטות שהתקבלו היום, וכמו כן,

שלא יחרגו בתחום תשלומי רורשות.
זאב 1ויס
אני מציע לקבוע שהמשרד החינוך ינהל מידגם של עשרה בתי ספר, שאחריהם הוא

יעקוב, יפקח ו יבקר, ויציג בפני רערת המשנה במרוצית שנת הלימודים תשנ"ח, את

הנתונים שהתקבלו כתוצאה מהמידגם הזה, ואת הפעולות שננקטו לגבי חריגות של

מנהליס/וערים מחוזר המנכ"ל.
היו"ר עמנואל ז יסמן
אני מקבל את דבריך.

דוד עמר;

אני מבקש להוסיף שהרשויות המקומיות יפוצו כתוצאה מביטול ההתייקרות.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני לא יכול להתייחס לזה.

אני מבקש להוסיף - רועמדה של ועדת החינוך של הכנסת היא עקבית ובלתי מתפשרת

בנושא הזה, ואם משרד החינוך והתרבות היה נוהג כהלכה, יכולנו להגיע לסיכומים

שסיכמנו היום כבר בחודש אפריל. אם כך היה קורה, לא היינו צריכים לקיים את

הישיבה שהתקיימה אתמול, אשר סוקרה בטלוויזיה וכתוצאה ממנה פרץ משבר. המשבר הזה

רגזתי ים היום ולכן רוערתי לך, יצחק, היא, שבשנה הבאה צריך לנהוג לפי העקרונות של

ועדת החינוך ומשרד והחינוך והתרבות, ולא לנסות לחרוג מהם, כפי שבאתם ב-28 במאי

ולא אישרנו, באתם אתמול ולא אישרנו והיום אנחנו מאשרים ומקטינים בזה את העול

על ההורים.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 30;13.

קוד המקור של הנתונים