ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/07/1997

מצב הטלוויזיה בערבית

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 106

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי. כ"ד בתמוז התשנ"ז (29 ביולי 1997), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

רפאל אלול

זאב בוים

שמריהו בן-צור

שמואל הלפרט

האשם מחמיד

ואליד צאדק חאג' יחיא

ראובן ריבלין
מוזמנים
חה"כ סאלה טריף

מוטי קירשנבאום - מנכ"ל רשות השידור

יוסף בינייא - מנהל הטלוויזיה בערבית

סמי חלבי - חבר מליאת רשות השידור

סלמאן טאויל - הטלוויזיה בערבית - חיפה

יחזקאל יעקבי - כתב הטלוויזיה הישראלית

משה צור - מנהל חטיבת החדשות בערבית
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
הילה לוי
סדר-היום
מצב הטלוויזיה בערבית.מצב הטלוויזיה בערבית
היו"ר עמנואל זיסמן
בוקר טוב, אני פיתח את ישיבת הו ועדי;. אני מבקש מכם להיות נוכחים בישיבה

שתתקיים כאן היום בשעה 12:00, לגבי תשלומי ההורים, ויש הישג לוועדת ההינוך בנושא

זה.

הנושא שנדון בו היום הוא ביוזמת חבר הכנסת סאלח טריף. הנושא הזה לא בא כמקובל

מהמליאה, אבל אם יש נושא שראוי לדיון, גם אם הוא לא עובר את הפרוצדורה של הכנסת,

אנחנו מקיימים בו דיון. הנושא הוא - איך אנחנו לא מאפשרים שינוי ופגיעה בשידורי

הטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית. למרות שאני יודע רק מילים בודדות בשפה הערבית,

אני אחד מהאוהדים של השידורים האלה, ובימים מסוימים שעת השידור נוחה לי לצפיה.
מוטי קירשנבאום
כשלא מבינים זה נשמע טוב.
היו"ר עמנואל זיסמן
תמיד יש תרגום. מאחר וועדת החינוך רשומה בפנקס הלבן במשרד ראש הממשלה,

כוועדה, שעל דעת כל גווניה, תומכת בערוץ 1, תומכת ברשות שידור עצמאית ובלתי

תלויה, אנחנו לא רוצים שיפגעו בה ולהיפך, אנחנו רוצים שיאפשרו לה להתפתח, יש לנו

גם הזכות המוסרית, לא רק הפורמלית והפרלמנטרית, לבוא בדרישה אל מנכ"ל הרשות ולבקש

ממנו הסברים כיצד ניתן למנוע את הפגיעה. רשות הדיבור לחבר הכנסת טריף.
סאלח טריף
תודה. אני מודה לך, אדוני היושב ראש, על זימון הישיבה לפני הפגרה. הטלוויזיה

הישראלית בשפה הערבית חשובה למדינת ישראל ויש לה כל כך הרבה תהודה והאזנה בעולם

הערבי, שאם זה היה חשוב פעם, בעת שהיינו במצב של לוחמה אמיתית עם העולם הערבי,

היא חשובה שבעתיים בשעה שאנחנו נמצאים בתהליך שלום, תהליך הסטורי שיש בו פיוס של

העם הישראלי עם עמי ערב. החשיבות רבה מאד, לפי תפיסתי, בשידורים שבאים מכאן, בין

אם ברדיו או בטלוויזיה.

כשהיה הסיפור עם עזאם עזאם נפגשתי עם שר החוץ המצרי ועם אחרים, הם אמרו לי -

תגידו בטלוויזיה משהו לציבור המצרי כי הוא מולעט במידע בעיתונות ובתקשורת עוינת

על העניין הזה. זאת רק דוגמה אבל אני יכול לתת דוגמאות נוספות בעת שהייתי בירדן

ובמקומות אחרים, שם קיבלנו פידבק על דברים שאמרנו או על דברים שנעשו. הם מאד

מקבלים את הטלוויזיה ואת התקשורת הפתוחה בישראל בעין אוהדת, לפעמים ביקורתית

ולפעמים הם לא מסכימים, אבל הם רואים שהדברים שאנחנו משדרים, משקפים בדרך כלל את

המציאות.

אני אומר את הדברים משום שגם עכשיו, כאשר יש לנו בעיות עם תהליך השלום,

לדברים המשודרים יש ערך גדול ורב בעיניי בכל הסוגיה הזאת.

מצב הטלוויזיה מדרדר. הטלוויזיה הערבית לא צריכה לסקר רק מאורעות במגזר

הערבי, אבל יש מאורעות חשובים שלא מסוקרים. בכלל, כל הערבים וכל המיעוטים מופלים

בכל כלי התקשורת. לעולם לא יזמינו ערבי לתכנית של טוק שואו, גם אצל דן שילון, וזה

נדיר לראות ערבים בתכנית פופוליטיקה. באופן עקבי אנחנו לא קיימים שם אלא על קצה

המזלג.
ראובן ריבלין
אחמד טיבי מוזמן להופיע.
סאלח טריף
אני לא מסכן ואני לא 'מתמסכן'. יש לנו בכנסת ומחוץ לכנסת אנשים שיכולים

להופיע בתכניות רבות, בישראליות שלנו, לדבר ולשדר לציבור הישראלי כולו, ובכל זאת

אנחנו לא מופיעים. ועדת הפנים נסעה למיגזר הבדואי עם השר שרון, ולא היו צוותים

שסיקרו את זה. אמרו לנו - יש ארוע גדול בצפון ו'מבט' לא נתן לנו צוות. קרה לא פעם

שלא היו צוותים לארועים חשובים ביותר, שלדעתי יש להם ערך של סיקור חדשותי

בטלוויזיה בערבית.

בנוסף לכך אין מספיק שעות שידור. בכל פעם יש רגרסיה בעניין הזה וצמצום הולך

וגדל, ולמה? יש תחרות עם ערוץ 2 ובגלל התחרות הזאת אנחנו נפגעים. בכל זאת מדובר

בטלוויזיה ממלכתית שמקבלת תקציב מדינה, ולא יכול להיות שמשיקולי תחרות אנחנו

ניפגע. הרי ממילא אי אפשר להתחרות בערוץ 2 בגלל הפרסומות, ולכן אי אפשר להציג את

הטענה הזאת ולקצץ בתכניות בערבית.

בפעם האחרונה שצפיתי בחדשות, הביאו נאום של מישהו בתחילת השידור, כאשר באותו

יום היתה בעיה עם הפלשתינים והכנסת געשה ורעשה. לדעתי יש מקום גדול לשיפור,

במיוחד אחרי שיוסוף עיסמאיל עזב את 'יומן השבועי, ואי אפשר לקיים ראיונות בתכנית

הזאת כי אין מראיין. אין אדם שאין לו תחליף, גם שם יש כוחות טובים ולא צריך

להוריד את התכנית לטמיון אלא להחיות אותה, כי היא חשובה לכולם.

לסיום דבריי, חשוב מאד להחזיר את המעמד של הטלוויזיה הערבית למה שהיה לה,

ואולי בנושא הצוותים אפשר לקחת קבלני משנה. אדוני המנכ"ל, בעיות תקציב קיימות בכל

מקום, ותמיד יש מקום לשידוד מערכות ולחסכונות אבל לא תמיד על חשבון החלשים.

מוטי קירשנבאום;

אני קצת מופתע, בעיקר מהקביעה שהשידור בערבית מדרדר ברשות השידור, ולפי מיטב

ידיעתי, ואני קצת קרוב לנושא, ההיפך הוא הנכון. זהו שידור פורח, והוא השידור בשפה

הערבית הטוב ביותר בעולם. אין שידור בשפה הערבית שהוא טוב יותר מהשירות שאנחנו

נותנים, גם ברדיו וגם בטלוויזיה. זאת עובדה שלא אנחנו משוויצים בה ומתגאים בה אלא

כל מביני עניין במדינות הערביות וכל האנשים ברמה האנגלוסקסית אומרים לנו את זה

ומשבחים את השירות שאנחנו נותנים, כטוב ביותר בעולם.

לפני שלוש או ארבע שנים פתחתי את השידור לגמרי, גם בטלוויזיה וגם ברדיו.

הוצאנו תכניות כמו הסברה מדינית או תכניות עם ריח תעמולתי, שיצרו סטיגמה לשידורים

האלה, ופתחנו את השידור לחלוטין לחופש ביטוי, לחופש מחשבה ולכל הקולות האפשריים

שיכולים להיות. זה לא היה קל כי אנשים הסתגלו לסוג מסוים של שידור ופתאום זה

נפתח.

אנחנו לא יכולים לבצע סקרים במדינות ערב, כי כשאנחנו שואלים שאלות וכתוב שם

'ישראלי, גם אלה שצופים בנו לא כותבים שחם צופים בישראל. ה B.B.C-הסביר לנו שהוא

אפילו לא יכול להכניס שאלות על ישראל לסקרים שהוא עורך במצרים, כיוון שהוא לא

מקבל תשובות הוגנות. הם יודעים שהצפיה שלנו גבוהה ביותר אבל אנשים לא יכתבו בסקר

שהם צופים בערוצי ישראל. בפגישות שקיימתי עם גורמי תקשורת בכירים ביותר בקהיר

ובעמאן, משבחים את השידור שלנו באופן בלתי רגיל, מסבירים לנו איזו צפיה יש בשעה

שבע בערב למהדורת החדשות שלנו, ומי שביקר בעמאן ובקחיר יודע את זה היטב. שם

קולטים אותנו באמצעות צלחות, כך אמרו לי אדיס מנצור ומוסטפא הליל.

בעולם המוסלמי לא מקובל לקבל חדשות עם פתיחות כזאת, עם ביקורת כזאת ועם

ליברליות כזאת על השילטון, ואני חושב שצריך להשתבח בשירות הנפלא שאנחנו נותנים.

השירות הזה חשוב ביותר ואני כמנכ"ל מחשיב ביותר את השידורים בערבית. אני מקווה

שגם המנכ"ל הבא יחשיב מאד את השידור הזה, ואנשים יכולים להעיד שמעולם לא היהברשות השידור מנכ"ל שכל כך החשיב את השידור בערבית כמוני, גס ברדיו וגם

בטלוויזיה. זהו שירות אמיתי שאנרונו רואים את הפירות שלו כמעט באופן מיידי.

נכון הוא שהטלוויזיה בערבית באה לשרת את ערביי ישראל בראש ובראשונה, לפני

הפנים החוצה למדינות ערב ולמדינות השכנות. מנסיוני, כמעט לא ניתן לספק את רצונם

של ערביי ישראל, גם אם יוסיפו שעות שידור, גם אם יוסיפו צוותים ואת כל האמצעים

האפשריים במסגרת של רשות שידור ציבורית. אתם יודעים היטב את האינטרסים הפוליטיים

המנוגדים הפועלים בשטח, את המצב המסוכסכות בין הגורמים השונים ואני מקבל את

הטלפונים שאומרים לי - למה זה הופיע ולא מישהו אחר, למה נותנים לזה את המסך ולא

לאחרים וכו'.

סאלח טריף;

זה קיים גם בטלוויזיה העברית.

מוטי קירשנבאום;

אני מסכים איתך. זה דבר שהאוכלוסיה הערבית אימצה במהירות, ולא מדובר רק על

חברי כנסת. אני לא מטיף אלא מסביר שהקשר של החדשות עם הקהילה של ערביי ישראל, הוא

קשר טוב. עשינו מאמץ לקלוט יותר ערבים לעבודה ברדיו וקיימנו קורס שהיה רק

לערבים, משום שגם הדורות בארץ מתחלפים, וילדיהם של אלה שנולדו בארצות ערב, כבר

פחות עוסקים בנושאים האלה.

השידור, לא רק שהוא לא מדרדר אלא זוכה להישגים גדולים. יש לי בקשות גדולות

ממצרים ומירדן לגבי שעות שידור והתאמת השעות לקהלים בחוץ. לגבי אמצעים, אני מוכרח

לומר שגם כאן האמצעים סבירים, במסגרת היכולות שלנו. אגב, חסרים צוותים גם לשידור

בעברית ולא רק לשידור בערבית, אבל נעשה סידור לשכור צוותים נוספים על מה שהמאגר

הפנימי שלנו יכול להציע. זה לא אומר שמכסים כל ארוע או מצלמים אותו.

אני חושב שזה לא נכון לזמן ועדה עקב ארוע מסוים שלא צילמו אותו או שפסחו

עליו.

סאלח טריף;

זאת היתה רק דוגמה.
מוטי קירשנבאום
גם בדוגמה שנתת לגבי הבדואים, בדקתי את העניין והתברר לי שאת הבעיה שהתעוררה

כן כיסו, למרות שלא כיסו את ביקור המשלחת עצמה. הנושאים עצמם מטופלים על פי רמת

החשיבות שלהם, ולא תמיד הסולם הזה מקובל על כל גורם, גורם פוליטי, גורם עסקני או

גורם שתורם לקהילה של ערביי ישראל. כל גורם יכול לראות את סולם החשיבות באופן

שונה במקצת, אבל בסך הכל נעשה מאמץ גדול בשידורים.

לפני שלוש שנים, גם כדי להתאים את עצמנו לעידן החדש של ריבוי הערוצים וגם

לתחרות, נלקחה חצי שעת שידור יומית, בין השעות 19:30 עד 20:00 מהערבית, אבל כל

שידורי השבת ניתנו לטלוויזיה הערבית, שבתוכם היא יכולה לעשות כבתוך שלה, ולנסות

לעצב לוח משדרים מעניין.
סאלח טריף
בשבת אנחנו הולכים לים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה לא צופה בתכנית 'ערבסקה' בשבת בבוקר? זאת איות התכניות הטובות.

סאלה טריף;

היא לא תכנית בערבית.

יוסף בינייא;

זאת תכנית מיוחדת כי היא מונהית על ידי קריינים בערבית ובעברית, והכל בשתי

השפות.

מוטי קירשנבאום;

היא עוסקת בענייני הערבים.

היו"ר עמנואל זיסמן;

היא יותר מעניינת מהתכנית של מנשה רז.
סאלח טריף
רבותי, התכנית הזאת משודרת בעברית ועל פי רוב המוזמנים מדברים בעברית.
יוסף בינייא
זה לא נכון.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני פונה אליכם בבקשה לצפות בתכנית בשבת הקרובה.
יוסף בינייא
מאז שאני מנהל את הטלוויזיה בערבית, אני משתדל לתת ביטוי לאוכלוסיה הערבית כך

שכל התכניות תיעשנה על ידי ערבים ותשודרנה לאוכלוסיה הערבית. לפני שש או שבע שנים

לא היו תכניות לילדים ועכשיו קיימת תכנית כזאת בימי ראשון. זאת תכנית מאד

פופולרית. יש מיגוון ענק של תכניות טוק שואו - זוהיר בהלול, רוז'ה תבור ועוד.
סאלה טריף
דיברתי על תכניות הטוק שואו בעברית.
יוסף בינייא
דווקא בערבית גיוונו מאד את התכניות האלה, שלא היו קודם.
היו"ר עמנואל ז יסמן
יש תכנית טובה מאד בשבת אהר הצהריים עם לילית נגר.
יוסף בינייא
נכון, היא בהילופין עם זוהיר בהלול.האשם מחמיד;

היא מגישה תכניות?
יוסף בינייא
היא מגישה תכניות במשך שנים והיא מצוינת. לגבי היומן, זה נכון שיוסוף עסמאיל

היה מנחה מיוחד במינו, שולט במאטריה והיתה לו אפשרות להזמין הרבה אורחים לאולפן.

גם על התכנית הזאת היתה ביקורת על כך שיש יותר מדי דיבורים ופחות מדי כתבות, כי

הרי זה מגזין. יש לנו קושי אחרי שהוא עזב, ואני מקווה שלקראת אוקטובר יהיה מישהו

אחר שיפיק וינחה את היומן.
האשם מחאמיד
אדוני היושב ראש, אדוני המנכ"ל, גם אני שותף לדיעה שאי אפשר לומר שאנחנו

הולכים לקראת הדרדרות, להיפך, המצב משתפר, אבל אנחנו לא רוצים לשמר את המצב מפי

שהוא אלא צריך לחפש דרכים לשיפור המצב ולהתקדמות הלאה.

אני רוצה לערער על כמה עובדות, כביכול, שהוצגו כאן. נכון שבתקשורת הישראלית

יש אפליה נוראית, ויש נושאים רבים כגון: רצח רבין, מאורעות בין הפלשתינים

לישראלים ועוד, שם לא ראיינו את הערבים. נכון שהיו מקרים שבהם התראיינו ערבים אבל

אלה היו מקרים יוצאים מן הכלל, כאילו שאנחנו לא קיימים. בערוץ הראשון בעברית

אנחנו לא קיימים. לתכנית של דן מרגלית מביאים מישהו פעם בשנה וקרו כבר מקרים

שהזמינו אנשים, איפרו אותם, נתנו להם לחכות עד שעה 11 ואז אמרו להם: אין זמן,

מצטערים, תלכו הביתה.

בשידורי הערבית יש לדעתי מקום לשינוי. בתכנית של זוהיר בהלול אפשר לשנות את

השם, אפשר לשנות את הפרצופים, את המוסיקה ועוד. אי אפשר לעמוד על המקום עם תכנית

שקיימת כבר חמש או שש שנים באותה מתכונת. אני חייב לציין לשבח את התכנית 'מפגשי,

זאת תכנית אקטואליה שמסקרת את כל השבוע ואפשר לומר שם מה שרוצים.

אדוני המנכ"ל, אתה צודק בכך שפעם התכניות בערבית היו מוכתבות על ידי השב"כ.
מוטי קירשנבאום
והראיונות היו עם לחץ פיזי מתון.
האשם מחמיד
אני רוצה להוסיף ולומר מילה טובה ליוסוף עסמאיל. הוא היה ממש מיוחד וחבל שהוא

עזב. בחדשות בערבית אפשר להביא קצת יותר מידע על מה שקורה בתוך האוכלוסיה

הערבית. גם בערוץ הראשון בשפה הערבית, מביאים קטעים שאין להם זיקה לאוכלוסיה

הערבית, כאשר בעיות שיש להן זיקה לאוכלוסיה הערבית לא מובאות בכלל.

אמרת, אדוני המנכ"ל, שלדעתך הטלוויזיה הערבית, אין דוגמתה לטלוויזיות בשפה

הערבית בעולם.
מוטי קירשנבאום
לא רק לדעתי. אין טלוויזיה טובה מזאת בערבית בעולם.
האשם מהמיד
אני מציע לך לצפות בחדשות של תחנה שנקראת אלג'זירה. כל הנסיכים והמלכים

מתלוננים נגד הנסיך של קטאר כי התהנה הזאת מתפרעת, מגדפת ומקללת, והוא אומר להם -

זאת תחנה עצמאית ואני לא מתערב. אפשר ללמוד הרבה מהתחנה הזאת.י ה ו ד י ת ג י דל י;

באיזה ערוץ היא משדרת?
האשם מחמיד
בערוץ 69 דרך צלחת לווין.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני יכול לקלוט רק עד ערוץ 49.
האשם מחמיד
אני מבקש לשאול - האם יש לעובדים שלכם בערבית ערוצי קידום? יש להם תקוה

להתקדם?
היו"ר עמנואל זיסמן
במחלקת הספורט היו רק כתבים יהודים ועכשיו יש גם שדר ערבי, כלומר, יש ניידות.
מוטי קירשנבאום
אותו סולם שקיים לגבי כל עובד ברשות השידור, בין אם הוא עובד בשידור בערבית

או בערבית, שווה לכולם. גם יוסף בינייא, שהוא מנהל את הטלוויזיה בערבית לא התהיל

את עבודתו כמנהל וגם מוטי קירשנבאום לא התחיל כמנכ"ל אלא ככתב עורך.
האשם מחמיד
אני רוצה שיובן טוב מאד שהישיבה הזאת לא נערכה בגלל שלא היה סיקור לארוע

מסוים.
ראובן ריבלין
אדוני היושב ראש, כאשר קיבלתי את ההודעה שצריך לבוא ולהושיע את הטלוויזיה

הערבית, מיד התייצבתי בוועדה. חשבתי שאני בא לכאן משום שחשבתי שחלילה, יש איזו

פגיעה בטלוויזיה הישראלית בערבית. כשהגעתי למלך ירדן אמרו לי - אהלן, שאלתי -

איך אתם מכירים אותי? אמרו לי - אנחנו רואים אותך בכל יום שישי בטלוויזיה בערבית.

במצרים היו לי מפגשים עם עיתונאים מצריים שבאו לליכוד והם ידעו עם מי הם מדברים,

רק בזכות השידורים בערבית. אמרתי לעצמי - הטלוויזיה עם הריטינג הגבוה ביותר

בישראל, איך אפשר לפגוע בה? עכשיו, כשאני כאן, אני מבין שההדרדרות היא לא מטעם

הרשות, כאילו היא מצרה את צעדיה של הטלוויזיה בערבית, אלא יש טענות לחברינו

מהמגזר הערבי.
סאלח טריף
לא, לא, יש פחות צוותים, יש פחות שעות שידור - אלה הטענות העיקריות ואל

תעוותו את זה.

ראובן ריבלין;

אני משתתף בטלוויזיה בהרבה תכניות ולדעתי יש שני נושאים לישיבה הזאת - נושא

אחד מדבר על ההדרדרות במעמדה של הטלוויזיה בערבית ותכניותיה - קיצוצים, פינוי

שעות שידור לצורך תחרות בערוץ 2, אי מציאת משאבים לסקר ארועים החייבים סיקור

וכו'. פן אחר של הישיבה, כפי שהוא בא לידי ביטוי על ידי האשם מחמיד, הוא שיש חוסר

איזון בתוך הטלוויזיה - את מי מצלמים ואת מי לא מצלמים.
האשם מחמיד
זה לא מה שאמרתי. אמרתי שלאוכלוסיה הערבית אין ביטוי בטלוויזיה העברית. רבין

היה ראש הממשלה שלי, לא רק שלך. למה אותך הביאו לטלוויזיה כל לילה ואותי לא הביאו

במשך חודשיים?

סאלה טריף;

כשקרה אסון המסוקים והיו לנו חיילים שנהרגו באסון הזה, לא שאלו אותנו מה

התחושות שלנו עד שהתפרצתי לשידור.

ראובן ריבלין;

כשאנחנו מדברים על חופש רשות השידור, וזאת השקפת עולמי, מדובר על האיסור שלנו

להתערב בנושאים.
יחזקאל יעקבי
אפרופו עזה והראיון המפורסם שלך, הקטע שלך לא שודר אצלנו בגלל צנזורה עצמית

שלנו, ואני אומר את הדברים האלה בביטחון מוחלט.
י וסף ביני יא
חבר הכנסת מחמיד, הרי הופעת אצלנו עשרים פעם, מתי צונזרת?

האשם מחמיד;

לא צונזרתי.

יוסף בינייא;

אני לא מבין את ההערה שהושמעה עכשיו, כאילו יש אצלנו צנזורה פנימית. מה שנאמר

כאן הוא חמור מאד על ידי איש שעובד במערכת, והוא לא מטפל במאטריה הפוליטית מדינית

אלא בנושא הכלכלי. איך הוא יכול לבוא לוועדה ולומר שצונזרת מצנזורה פנימית?

ואליד, מתי צונזרת בצנזורה פנימית?

ואליד צאדק האג' יחיא;

לא היתה צנזורה.
ראובן ריבלין
אני מוכרח לציין שגם הטלוויזיה הישראלית וגם הטלוויזיה הערבית, בכל פעם שיש

אסון צבאי שמעורבים בו גם דרוזים או בדואים, הסיקור הוא מלא, וגם באסון המסוקים

לא ראיינו פוליטיקאים אלא משפחות שכולות.

סאלח טריף;

בליל האסון קיבלו תגובות של פוליטיקאים מכל הקשת, אני הרגשתי רע והרמתי טלפון

לטלוויזיה. רובי, אין לך מה להתלונן.
ראובן ריבלין
אני מעיד עליי שמיים וארץ שבחיים שלי לא ביקשתי מאף עיתונאי, בחיים שלי לא

ביקשתי מאף עורך תכנית ובחיים שלי לא ביקשתי מאף מפיק, להזמין אותי לאיזושהי

תכנית בטלוויזיה.
האשם מחמיד
זה לא מה שאמרתי. אמרתי שלאוכלוסיה הערבית אין ביטוי בטלוויזיה העברית. רבין

היה ראש הממשלה שלי, לא רק שלך. למה אותך הביאו לטלוויזיה כל לילה ואותי לא הביאו

במשך חודשיים?

סאלח טריף;

כשקרה אסון המסוקים והיו לנו חיילים שנהרגו באסון הזה, לא שאלו אותנו מה

התחושות שלנו עד שהתפרצתי לשידור.
ראובן ריבלין
כשאנחנו מדברים על חופש רשות השידור, וזאת השקפת עולמי, מדובר על האיסור שלנו

להתערב בנושאים.
יחזקאל יעקבי
אפרופו עזה והראיון המפורסם שלך, הקטע שלך לא שודר אצלנו בגלל צנזורה עצמית

שלנו, ואני אומר את הדברים האלה בביטחון מוחלט.
י וסף ביני יא
חבר הכנסת מחמיד, הרי הופעת אצלנו עשרים פעם, מתי צונזרת?
האשם מתמיד
לא צונזרתי.
י וסף ביני יא
אני לא מבין את ההערה שהושמעה עכשיו, כאילו יש אצלנו צנזורה פנימית. מה שנאמר

כאן הוא חמור מאד על ידי איש שעובד במערכת, והוא לא מטפל במאטריה הפוליטית מדינית

אלא בנושא הכלכלי. איך הוא יכול לבוא לוועדה ולומר שצונזרת מצנזורה פנימית?

ואליד, מתי צונזרת בצנזורה פנימית?
ואליד צאדק חאג' יחיא
לא היתה צנזורה.
ראובן ריבלין
אני מוכרח לציין שגם הטלוויזיה הישראלית וגם הטלוויזיה הערבית, בכל פעם שיש

אסון צבאי שמעורבים בו גם דרוזים או בדואים, הסיקור הוא מלא, וגם באסון המסוקים

לא ראיינו פוליטיקאים אלא משפחות שכולות.
סאלח טריף
בליל האסון קיבלו תגובות של פוליטיקאים מכל הקשת, אני הרגשתי רע והרמתי טלפון

לטלוויזיה. רובי, אין לך מה להתלונן.
ראובן ריבלין
אני מעיד עליי שמיים וארץ שבחיים שלי לא ביקשתי מאף עיתונאי, בחיים שלי לא

ביקשתי מאף עורך תכנית ובחיים שלי לא ביקשתי מאף מפיק, להזמין אותי לאיזושהי

תכנית בטלוויזיה.סאלח טריף;

כי מזמינים אותך.
ראובן ריבלין
היו גם ימים שבהם לא הזמינו אותי.

האשם מתמיד;

אני לא מדבר על עצמי באופן אישי, אלא באופן אובייקטיבי.

ראובן ריבלין;

אני שמת לשמוע שהטלוויזיה בערבית פורחת ושלא מקצצים אותה כמוסד. הושבתי

שנזעקתי הנה כי משהו נורא קורה.

סאלח טריף;

אני מבקש לשמוע ממוטי אם היו או לא היו קיצוצים בצוותים.
מוטי קירשנבאום
אני מציע שלכבודה של הוועדה, לכבודכם שלכם ולכבודה של רשות השידור, לא נקיים

דיון עם ריח פוליטי. צריך לדבר על הנושאים העקרוניים. בנוסף לכך לא כל כך מקובל

עליי שאני מוזמן לישיבה של ועדת הכנסת ועובדים שלי מוזמנים מבלי שאני יודע שהם

מוזמנים.
יהודית גידלי
סליהה, אף עובד לא מוזמן בלי ידיעתך.

מוטי קירשנבאום;

יש כתבים שמשתתפים בדיון והם לא מוזמנים על ידכם. מצידי הם יכולים לשבת

ולשמוע את הדיון, אבל אני לא מאמין שיש מוסד שבו מפתיעים את ההנהלה, מזמינים גם

את העובדים ועושים משפט שדה בתוך הוועדה.

יש שאלה אהת נכונה ואמיתית, ואני מבין את המצוקה, והיא שהברי כנסת ערביים

מוזמנים להשתתף בתכניות טלוויזיה בעברית, כאשר אלה נושאים הקשורים בעיקר בערבי י

ישראל. זה נכון מאד. אני זוכר את המצוקה שהיתה לחברי כנסת ערביים שרצו להתבטא

אחרי רצח רבין, והיו הרבה תכניות דיון ותכניות שיהה, ולא הזמינו אותם. זאת בעיה

שצריך לתת עליה את הדעת אבל אתם צריכים להבין דבר נוסף - אתם נתפסים בתקשורת

כמייצגים ציבור מסוים. אתם כל הזמן אומרים - אנהנו שליחיו של ציבור מסוים. את

הסטיגמה הזאת אתם יוצרים לעצמכם.

ואליד צאדק חאג' יחיא;

מה רע בסטיגמה הזאת?

מוטי קירשנבאום;

אני לא אומר שזה רע. ברגע שאתם אומרים שאתם מייצגים ציבור מסוים, ואגב, כל

אחד כאן מייצג ציבור מסוים, אבל אתם מייצגים ציבור הרבה יותר מזוהה משום ששפתו

שונה מהעברית, דתו שונה מהעברית וזהו ציבור שונה, למרות שהוא חלק אינטגרלי מהחברה

הישראלית. לכן, באופן טבעי, עיתונאים פונים אליכם בנושאים הקשורים באופן ספציפי

למגזר הערבי, שאתם מטפלים בהם. כך מתייחסת אליכם גם המערכת הפוליטית, גם המערכתהתקשורתית וגם החברה הישראלית. לדעתי זה לא נכון לעשות כך ואנחנו צריכים למצוא

דרכים לשלב גם אתכם בתחומי מומחיות שונים ואחרים ובנושאים אחרים שעולים, אבל,

שוב, זה קשור לפעילות שלכם בכנסת. אם אתם מתמודדים בכנסת עם דבר שאין לו שום קשר

לערביי ישראל ושיש לו ערך תקשורתי מיידי ואקטואלי, אין ספק שיהיה מאמץ להביא אתכם

בתור אלה שמייצגים את הנושא הספציפי, ולאו דווקא בנושא שקשור בערבי י ישראל. אי

אפשר להתכחש לזה שאתם מזוהים בעיקר ככאלה שמייצגים את ציבור ערביי ישראל ולכן

בשאלות של ערביי ישראל מזמינים אתכם באופן טבעי. לדעתי זה לא צודק שכך זה נעשה

וצריך למצוא דרכים לשינוי.

לגבי אמצעים - לא קוצץ כלום. אם מקוצצים אמצעים, הם מקוצצים בגלל בעיות

תקציביות. תקציב 1997 כולו מהכנסות רשות השידור ואין אגורה אחת שבאה מהממשלה,

להיפך, קנסו אותנו בתשלום עבור אגרת תדרים וביטוח משדרים, שהאוצר היה אמור לממן.

כל התקציב כולו מאגרה ומפרסומות ברדיו ואין אגורה אחת ממדינת ישראל.

ראובן ריבלין;

וחסויות.
מוטי קירשנבאום
חסויות מממנות שני מליון ש"ח בשנה ותשדירי שירות הם קצת יותר. צריך להבין

שב-31 בדצמבר אני חייב להביא תקציב מאוזן ובלי גרעון של אגורה, כי איש לא יסייע

לנו להתמודד עם התקציב. כמובן שעשינו קיצוצים תקציביים, ובשידורים בערבית

הפרופורציה שחלה עליהם היא קטנה שבקטנים. עיקר הקיצוצים הם בהפקת הטלוויזיה

בעברית כי שם העלויות באמת גדולות.

מבחינת צוותים נמצאו פתרונות, דווקא בתקופה האחרונה, עם אפשרויות לשכור

צוותים כאשר אין הקצאה של צוותים שלנו, ולא תמיד כשכתב אומר לך שאין צוות, זאת

הסיבה האמיתית. יתרה מזאת, אני באמת מחשיב את השידור בערבית, ולא רק מהיותי מנכ"ל

אלא מהיותי חי בחברה הישראלית, ואני יודע איזו חשיבות יש לדיאלוג ולשמירה על

התרבות הערבית בתוך החברה הישראלית. מדובר על מליון אנשים בתוכנו והחשיבות העצומה

לשלב אותם בתוך החברה הישראלית. יש היום הצעת החלטה לגבי הערוצים היעודיים, שלפי

החלטת משרד התקשורת ודוח פלד, ועומד להיות ערוץ יעודי שכולו בערבית שיתן מענה

הרבה יותר טוב ועם הרבה יותר שעות שידור, לכמות גדולה של אוכלוסיה ערבית.

סאלח טריף;

אתה מדבר על ערוץ מקומי?

מוטי קירשנבאום;

לא, מדובר על ערוץ ארצי בכבלים בערבית שיתן מענה. דעתי היא, ואני מקווה שגם

המנכ"לים הבאים ישמרו עליה, שגם כאשר יהיה ערוץ יעודי, וזה כביכול נותן למנכ"ל

תרוץ לבטל את השידורים בערבית, ימשיכו לקיים את השידורים בערבית בטלוויזיה

הכללית. כשערוץ 2 בודק את הרייטינג, גם על השעות שאנחנו משדרים בערבית הוא נותן

לנו אחוז אחד כי הוא לא שואל את ערביי ישראל בשעות האלה אלא שואל באופן כללי,

ואחר כך משקלל את זה לתוך הרייטינג הכללי ומראה איזה רייטינג נמוך יש לנו.

החשיבות של הערוץ הציבורי היא בכך שהוא נותן מענה לכל הרבדים של החברה

הישראלית, ובכך סוד קיומו. לכן הוא נחוץ, לכן חשוב שהוא יהיה. אם נפצל את כל

החברות בישראל, כל אחת לערוץ שלה, לא יהיה מכנה משותף.ואליד צאדק חאג' יחיא;

אני מרוצה מהשידורים בערבית ואין ספק שיש צורך בצוותים.

חבר הכנסת טריף הסביר את חשיבות הטלוויזיה במזרח התיכון וזה מחייב הרחבת שעות

השידור בערבית, במיוחד בפריים טיים הקיים. בהזדמנות זאת אני רוצה לשבח את מוטי על

כך שעמדנו בפרץ כאשר היתה מגמה להקדים את שעות השידור ולהוריד את הפריים טיים.

אנחנו לא צריכים להתכחש לעובדה שלפעמים קורה שתכניות מסוימות גולשות לתוך

השידורים בערבית, תכניות ספורט או ארועים אחרים.

אני רוצה להתייחס לדברים שאמר המנכ"ל. חבר הכנסת הערבי מטפל רק בחלק קטן

ממשרדי הממשלה - אנחנו לא מטפלים בענייני משרד החוץ, משרד הביטחון, משרד השיכון,

משרד התעשיה ומשרד התקשורת. אין לנו נגיעה למשרדים האלה מכיוון שהחברה הערבית לא

קשורה לדברים האלה.

אנחנו מתמודדים עם הדברים היום-יומיים והבסיסיים ולא עם הדברים החדשניים או

עם הלוקסוס. כשהייתי סגן שר החקלאות ונתתי שש מאות אלף ש"ח לפריצת דרכים חקלאיות,

בשביל התקשורת הישראלית לא היה לזה שום ערך תקשורתי. אנחנו לא יכולים להתבטא כמו

חברי הכנסת היהודים. עקבתי במשך שישה חודשים אחרי התכנית של דן שילון ומאד צער

אותי לראות שהוא ראיין רק ערבי אחד וגם זה בגלל שהוא נשוי לשש נשים.
ראובן ריבלין
הוא ראיין גם כמה ערביות. הוא מזמין את מי שיתן לו רייטינג גבוה.
ואליד צאדק חאגי יחיא
בוודאי שמעתם את הסקר על הנוער חיהודי ועל הגזענות שלו. הטלוויזיה יכולה לשחק

תפקיד חשוב מאד בדימוי של הערבים, ואנחנו לא צריכים לחכות לערך תקשורתי כדי

שנופיע בטלוויזיה.

במשך חמש שנים לא הופעתי אפילו פעם אחת בפופוליטיקה ואף ערבי לא הופיע בתכנית

של דן שילון. מעולם לא צלצלתי לאף אחד מהם וביקשתי להופיע ואין לי טענות. אתה

צודק בדבר אחד - גם בטלוויזיה הערבית יש משחק פוליטי ומי שדוחף יותר - מקבל יותר.

לטלוויזיה יש ערך חינוכי ממדרגה ראשונה, ובדברים שאין להם ערך תקשורתי,

חייבים להביא ערבי לדבר לציבור היהודי ולא לחכות עד שיהיה ארוע מסוים. גם אחמד

טיבי לא מופיע כמו שצריך, לא כמו רובי ריבלין.
היו"ר עמנואל זיסמן
רובי ריבלין אינו מופיע בתור חבר כנסת אלא בתור עיתונאי או פרשן.

ואליד צאדק האג' יחיא;

גם אהמד טיבי לא מופיע בתדירות כמו אחרים. אנחנו דוהרים במהירות לגזענות

והטלוויזיה יכולה לעצור את ההדרדרות.
היו"ר עמנואל זיסמן
צריך לבדוק את הסקר הזה. שמעתי את הגברת שחיברה את הסקר הזה. שאלו חמש

מאות נערים מבתי ספר, ואם אני אלך לבתי ספר של אגודת ישראל, הגזענות תגיע ל-92%.

תלוי את מי שואלים.
ואליד צאדק חאג' יחיא
אני מדבר על האווירה הקיימת. נקודה נוספת שאני רוצה להעלות היא שלא יכול

להיות שאין עובדים ערבים - צלמים, מאפרים, מפיקים וכוי, הן בטלוויזיה הערבית והן

בטלוויזיה הישראלית. לא יכול להיות שהיהס שלהם לעומת העובדים היהודים הוא כל כך

זעום.
האשם מהאמיד
למה לא זימנת ישיבה בעקבות הסקר, אם הנתונים לא נכונים?
הי ו"ר עמנואל ז יסמן
זה יטופל. כל נושא הסקרים הגדיש את הסאה. כל אחד עושה סקרים ואין שום פיקוח.

אני מאד כועס על הסקר הזה כי הוא גורם לפגיעה בנשמת הרוב היהודי בארץ ותהיה בדיקה

בנושא הזה. אני לא מאמין ש-% 72מהנוער היהודי שונא ערבים. הנושא הזה מחריד אותי.

יהודית גידלי;

מסתבר שלאותה גברת שהכינה את הסקר אין סקר אלא טיוטה, וכשהיא תבוא לישיבה היא

תכין לנו שני עמודים.

שמריהו בן-צור;

אני מתנצל על כך שאחרתי לישיבה, ולצערי אני נאלץ לעזוב אותה כי יש לי ישיבה

בוועדת הכספים.

בישיבת המפד"ל שהתקיימה אתמול ציינו לשבה את התכניות של הטלוויזיה הערבית.

בתכניות האלה רואים ציונות יותר מאשר בתכניות בערוץ הראשון או בערוץ השני.

היו"ר עמנואל זיסמן;

הם לא מעכלים את מה שאתה אומר להם.

שמריהו בן-צור;

אני מבקש שאחד מהאנשים המכובדים כאן יתקשר לשר החינוך וישאל אותי אם לא כך

הוא אמר במפורש.

מוטי קירשנבאום;

אנהנו מאמינים לך.

שמריהו בן-צור;

הבעיה שלנו היא שכאשר משבחים מישהו, זה השוד. החברה שלנו לא יכולה לשמוע

דברים טובים, וזה בוועדת החינוך של הכנסת.

דיברתם על אחמד טיבי ואני רוצה לומר שחתדירות שלו בתקשורת מגיעה עד כדי - -

אני לא רוצה לומר. זה ממש בזיון. יותר מדי מלקקים לאותו טיפוס, ואני לא רוצה לתת

לו תארי לוואי שליליים. יש אנשים שיכולים לייצג את אותה עמדה בצורה יותר טובה,

ובכלל, יש דברים מובנים בערוץ הראשון ובערוץ השני, וכאשר יש עניין מדיני, מיד

מזמינים את יוסי שריד מצד אחד ואת יוסי ביילין מצד שני. מדוע לא חושבים שיש גם

אנשים אחרים שיכולים להביע דיעה אחרת?כמה פעמים מופיע איש מפד"ל בתכנית פופוליטיקה או בתכנית של דן שילון? כאילו

שזה לא ציבור שמייצג את הציונות הדתית ולא צריך לשמוע אותו. צריך שיקול דעת

בעניין ניתוב המוזמנים למיניהם, כדי שיהיה איזון. הרי אלה שנמצאים שם הם בעד

השיוויון והם עצמם מפרים אותו.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש תכנית בטלוויזיה הישראלית שהיא רק של תמפד"ל והיא משודרת במוצאי שבת.
שמריהו בן-צור
לא נכון.
היו"ר עמנואל זיסמן
זאת תכנית שמשלבת פוליטיקה עם תרבות ועם מוסיקה.
שמריהו בן-צור
אדוני היושב ראש, יש הערות שלא צריך להעיר.

היו"ר עמנואל זיסמן;

זאת תכנית של המפד"ל ואף מפלגה אחרת לא מופיעה שם. מופיעים בתכנית רק אנשי

ציבור ופוליטיקאים של המפד"ל.

שמריהו בן-צור;

את מי מהמפד"ל ראית בתכנית הזאת?
מוטי קירשנבאום
יגאל ביבי הופיע בשבת שעברה בבוקר, בתכנית של מנשה רז.

שמריהו בן-צור;

הוא מדבר על תכנית שנקראת "החודש".

מוטי קירשנבאום;

בכל שבוע יש תכנית ופעם בחודש היא נקראת "ראש חודש". יש גם תכניות של פרימן,

היו"ר עמנואל זיסמן;

אתה לא צופה בטלוויזיה לכן אתה לא רואה.
שמריהו בן-צור
בשבת שעברה היה עניין עם משפחת ברטהיים, מה זה שייך לציונות הדתית?

מוטי קירשנבאום;

לא בכל תכנית יש אנשים מהמפד"ל.
שמריהו בן-צור
לפני מספר שבועות היתה תכנית עם יהודית היבנר, זה שייך למפד"ל?

היו"ר עמנואל זיסמן;

היא לא אישה פוליטית? היא גם רוצה להיכנס לכנסת,
שמריהו בן-צור
היא לא רוצה. לדעתי, הפתרון הוא שילוב של אנשים מכל גוני הקשת הפוליטית.
יוסף ביני יא
את זה אנחנו עושים.
שמריהו בן-צור
אני מברך אתכם על כך.
היו"ר עמנואל ז יסמן
יש בכנסת עיתונאי חם ולבבי, אלי ניסן, והוא נותן ביטוי לכל גווני הקשת. הוא

סוקר את ועדת החוץ והביטחון, הוא סוקר את ועדת הכספים ואת ועדת החוקה, חוק ומשפט,

ולפעמים אפילו את ועדת החינוך. הוא בשבילי דוגמה שמאפיינת את השידור של הטלוויזיה

בערבית. למה הערתי את זה? אני מאד שמח שאת מה שאמר לי השר, הוא אמר גם בתוך סיעת

המפד"ל, ואני אומר את זה בכל הרצינות, כי יש בסיעת המפד"ל גוון מסוים, לא הגוון

שאתה משתייך אליו, שמסכים לדיעה של השר בנושא הזח. מצד שני, הטלוויזיה בשפה

הערבית היא לכולם אבל צריך לתת עדיפות לחברי הכנסת הערביים. יחד עם זאת, הערבים

מצביעים גם בשביל אחרים, וסיעת חדרך השלישית, לדוגמה, קיבלה 1800 קולות של

דרוזים. לנו אין זכות להופיע? יש לנו.

יש לך טענות נכונות אבל יחד עם זאת, חתכנית המשודרת במוצאי שבת היא תכנית של

המפד"ל, הוא בשביל הדתיים הלאומיים בלבד ואין חדירה של אף אחד אחר.
מוטי קירשנבאום
שימו לב מה קורה פה, חבר הכנסת שמריהו בן-צור לא צופה בתכנית של המפד"ל, חבר

הכנסת מחאמיד לא צופה ביערבסקהי ואתם תוקפים אותי על דן שילון מערוץ 2.
סאלח טריף
לסיכומו של עניין אני מבקש לומר שטוב ששמענו על כוונות להחיות את התכניות

שנפגעו, כתוצאה משדר כזה או אחר שעזב. אני מאד מבקש ממוטי קירשנבאום לערוך בדיקה

לגבי הדברים שאנחנו אומרים. יש לי טענות בנושא התכניות הישראליות ולא מזמינים

אותי אליהן כי אנשים חושבים שאני לא רלוונטי לציבור היהודי בנושאים מסוימים וזה

לא נכון.
מוטי קירשנבאום
אתה צודק.סאלח טריף;

לנו זה חשוב ולמדינה זה חשוב. גם הערבים הישראלים צריכים להרגיש שיש כלי

ביטוי למה שמתרחש אצלהם, ושלא יאמרו להם שיש בעיה של צוותים.
י וסף ביני יא
פתרנו את הבעיה של הצפון כי הוא באמת אקוטי ויש לזה תקציב מיוחד, מעבר לתקציב

השוטף.
היו"ר עמנואל זיסמן
ועדת החינוך קיימה ביקור הסטורי בנצרת. מאז הכנסת הראשונה אף ועדה לא ביקרה

בנצרת ואני ביקרתי בנצרת עם הוועדה. היינו שבעה חברי כנסת, מתוכם שישה היו ערבים

ואני היחידי היהודי. ערוץ 2 סיקר את הביקור וערוץ 1 לא היה. אני לא מחפש להופיע

בתקשורת אבל יש דברים שצריך לסקר אותם.
יוסף בינייא
בהחלט יכול להיות שבאותו יום היו כמה נושאים בוערים.

סאלח טריף;

אנחנו יודעים את זה ומבינים את זה.
יוסף בינייא
המדיניות היא לתת ביטוי מקסימלי לאוכלוסיה הערבית ולכסות את כל הארועים

שמתרחשים. אני יכול להביא לכם סטטיסטיקות ולהראות לכם באיזו כמות אנחנו מסקרים

ומשדרים, ולא רק בחדשות. בנושא הבדואים טיפלנו ביומן השבוע ונתנו ביטוי לביקור גם

בתכניות אחרות.
היו"ר עמנואל ז יסמן
בביקור אצל הבדואים השגנו הישג אדיר - הצלחנו להשיג בניה של 116 כיתות לשנה

במשך שלוש שנים. גם את זה צריך להגיד. צריך לומר שהמאבק הוכתר בהצלחה ובונים

לבדואים.

חשוב שוועדת החינוך תצא בהודעה לעיתונות על החשיבות של הטלוויזיה הישראלית

בערבית, ואני אתייחס גם לדברים ששמעתי לגבי החשיבות הלאומית, הבינלאומית

והחינוכית.
סאלח טריף
אני מציע שוועדת החינוך תוזמן אל הטלוויזיה הערבית, תציגו לנו בדיוק מה קורה

עכשיו ומה אתם מתכננים בהמשך. אולי יש דברים שאנחנו לא יודעים.
היו"ר עמנואל ז יסמן
בחודש נובמבר, כשנחזור מהפגרה.
מוטי קירשנבאום
אנחנו נארח אתכם בשמחה.היו"ר עמנואל זיסמן;

בשעתו ערכנו ביקור אצלכם והוא זכה להדים חיוביים מאד.

יוסף ביני יא;

ולא היה לכם זמן לשמוע את ההלק שלנו, אתה זוכר?
הי ו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו נבוא רק לטלוויזיה הערבית.
סאלח טריף
אני מבקש להעיר לסלמאן, ראיתי תכנית שלך על בלגן שהיה בפוליטיקה הישראלית

והזמנת את כל היהודים. את היהודים רואים בכל הערוצים, אבל ערבי רוצה לשמוע

בערבית מה חושבים הנציגים שלו על השינויים הפוליטיים שמתרחשים.

יוסף ביני יא;

אלי ניסן עשה את זה והיה ביטוי גם לחברי הכנסת הערבים.

סלמאן טאו יל;

אנחנו עושים הפרדה - או שאנחנו מזמנים חברי כנסת ערבים, ואז הדיון הוא בשפה

הערבית עם תרגום וכותרות בשפה העברית, או שאנחנו מזמנים שניים או שלושה חברי כנסת

יהודים ואז הדיון כולו בעברית. אם אני מזמן חבר כנסת ערבי ואחר יהודי, זה ידבר

בעברית וזה בערבית.

יהודית גידלי;

כולם יכולים לדבר בעברית.

יוסף בינייא;

לפעמים מבקרים אותנו על כך שאנחנו נותנים לחברי הכנסת הערבים להתבטא בעברית

בטלוויזיה בערבית.

הי ו"ר עמנואל זיסמן;

צפיתי בתכנית שבה כולם דיברו בערבית ורק עוזי ברעם, שהוא יליד הארץ, דיבר

בעברית. זה נראה לי מוזר שכולם מדברים בערבית, הנושא הוא הדרוזים ומזמינים גם את

עוזי ברעם. אין לי שום דבר נגד עוזי ברעם אבל זה נראה לי מוזר.

סאלח טריף;

אדוני היושב ראש, אני מודה לך על הישיבה.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני חושב שסיכום הדברים מקובל על כולם, ואם יש בקשה מיוהדת נפנה אותה אליכם.

מוטי קירשנבאום;

תודה רבה לכם.

היו"ר עמנואל זיסמן;

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:35.

קוד המקור של הנתונים