ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/07/1997

תשלומי הורים לשנת הלימודים התשנ"ח

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 105

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

שהתקיימה ביום ב' , כ"ג בתמוז התשנ"ז, 28,7.1997. בשעה 10:00

נבחו;

חברי הוועדה; היו"ר עמנואל זיסמן

דליה איציק

רפאל אלול

זאב בוים

נעמי חזן

ראובן ריבלין

מוזמנים; עו"ד דורית מורג, סגנית היועץ המשפטי, משרד החינוך

והתרבות

טובה אזולאי, סגנית דובר משרד החינוך והתרבות

ד"ר יצחק קדמן, יו"ר המועצה הלאומית לשלום הילד

עו"ד מירון זוצקי, יועץ החברה למשק וכלכלה של השלטון

המקומי

אורי אליאל, אגף התקציבים, משרד האוצר

יעקב אגמון, מנהל המחלקה לענייני עבודה, חינוך

ותרבות, מרכז השלטון המקומי

ששי שילה, כלכלן, מרכז השלטון המקומי

דוד עמר, ראש עיריית נשר, מרכז השלטון המקומי

ד"ר משה קלמן, ראש השירות לבריאות השן, משרד הבריאות

שי לחמן, יו"ר ארגון הורים ארצי

ריימונד לדווין, ארגון הורים ארצי

יוסי שא-נס, מנכ"ל הרשות להגנת הצרכן

ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי, משרד

החינוך והתרבות

מנהלת הוועדה; יהודית גידלי

נרשם על-ידי; חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום;

תשלומי הורים לשנת הלימודים התשנ"חתשלומי הורים לשנת הלימודים התשנ"ח

היו"ר עמנואל זיסמן; אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך

והתרבות.

ב-28 במאי קיימנו ישיבה בעקבות ישיבות שקיימה ועדת המשנה בראשותו של

חבר הכנסת זאב בוים, וועדת החינוך החליטה לדחות את ההצעות של משרד

החינוך והתרבות כי הן סתרו את ההתחייבות של משרד החינוך והתרבות - של

השר, של המנכ"ל ופקידים בכירים - בשנה האחרונה, שתוך שלוש-ארבע שנים

יבוטלו תשלומי החובה של ההורים. הגישו לנו הצעה שהיא יותר גבוהה, במקום

להגיש הצעה פחותה, שהיא באה להצביע על כך שההתחייבות תקוים.
אומר חבר הכנסת זאב בוים
"יש להביא הצעה בה נראה הורדה או הפחתה

משמעותית לקראת שנת הלימודים התשנ"ח בתשלומי החובה של הורי התלמידים.

אגו רוצים לראות כיצד בשלוש או ארבע שנים תשלומי ההורים ייפסקו, באיזה

תחומים ובאיזה סכומים מדובר".

כבר שבועות רבים אנחנו מבקשים לקיים את הדיון הזה. כידוע לכם אין רשות

למשרד החינוך והתרבות לקבוע תשלומים ללא אישור ועדת החינוך והתרבות. זו

הסמכות שנתונה לנו.

אתמול קיבלתי מכתב מבן-ציון דל, מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, ובמכתב
נאמר
(א) שר ההינון והתרבות והספורט ההליט לפעול ליישום המלצות דוח ועדת

לנגרמן, על-מנת לבטל בהדרגה במהלן השנים הקרובות - שימו לב, כבר לא

שלוש-ארבע שנים, אלא "בשנים הקרובות" שזה יכול להיות גם עוד שמונה

שנים, עוד תשע שנים - את תשלומי ההורים.

(ב) ההל משנת הלימודים התשנ"ה יבוטלו דמי בהינות הבגרות עבור תלמידים

אינטרנטיים הנבחנים בפעם הראשונה. אני רוצה להסב את תשומת הלב לכך

שהנושא עדיין נמצא בבג"ץ, ואין בעניין הזה כדי לתת תשובה למה

שאנחנו החלטנו.

נראה לי שהמכתב הזה איננו תשובה ואין בו שום התייחסות חיובית למה

שאנחנו דרשנו ממשרד החינוך והתרבות.
נעמי חזן; שאלה פרוצדורלית
אנחנו מחזיקים חוזר מיוחד

ח' התשנ"ז, תשלום הורים ממאי 1997, המנחה על

תשלומי הורים לשנת תשנ"ח. אני רוצה לדעת אם זה הופץ.
יאיר סמוכה
לא. לפי הצעת חבר הכנסת עמנואל זיסמן, רצינו

להיערך מבעוד מועד, הכנו טיוטה ונתנו לחוזר

המנכ"ל מספר.
נעמי חזן
זאת אומרת שאתה אומר כאן שלא הוצאו הנחיות

כלשהן, לא נגבו כספים, לא נשלחו חשבונות.היו"ר עמנואל זיסמן; הוא לא אמר את זה. משרד החינוך והתרבות לא

הוציא את זה. לפי דעתי בנושא הזה יש

אנדרלמוסיה בארץ וכל אהד עושה כראות עיניו, ואנהנו צריכיס לשים לזה קץ

היום בישיבה. יש בתי-ספר שפועלים כמדינה בתוך מדינה, ואין ספק בדבר

הזה.
קריאת
כשאין הנהיות, יש אנדרלמוסיה.

היו"ר עמנואל זיסמן; נכון. לכן יש לנו עכשיו המרץ על-מנת לשים קץ

לדבר. התמונה ברורה מאוד.
זאב בוים
כל כוונת הקמת ועדת המשנה הייתה להכין מבעוד

מועד הוזר מסודר ומוסכם על-ידי כל הגורמים,

משרד החינוך, הוועדה, הנציגים בתוך הוועדה, לרבות ארגון ההורים הארצי.

אנחנו מגיעים למצב שבו לא השכלנו עד עכשיו להביא להצעה כזאת טובה

שוועדת החינוך תניח עליה את ידה ואפשר יהיה לפעול לפיה בלוח זמנים

נכון. היה ראוי שלוח הזמנים הנכון יהיה לפני שהתלמידים יוצאים לפגרת

הקיץ, כדי שיהיה בידי ההורים חוזר מסודר, שידעו בדיוק מה קורה ומה צריך

לשלם לקראת פתיחת שנת הלימודים התשנ"ח. אין לנו עכשיו הדבר הזה, וזה

יוצר אנדרלמוסיה בנוסף לבעיות אחרות שהן לא קשורות אפילו להחלטה. יש

איזו מציאות בתוך השטח שאנחנו מכירים אותה ומנסים להתמודד איתה. אבל

עכשיו, בעיתוי הזה, אנחנו חוזרים למצב שבו אין לנו הוראות. זהו מצב

שהיה דומה לערב פתיחת שנת הלימודים התשנ"ז, מצב שרצינו למנוע והנה

אנחנו באים לכאן עכשיו.

אני בא בטענה, לא רוצה להגיד יותר המור מזה, לאנשי משרד החינוך

והתרבות. אנחנו, דרך אגב, ועדת המשנה עבדה במרוצת השנה והיא נפגשה כמה

פעמים כולם יחד בשלבים הראשונים של תשנ"ז, כמין ועדת מעקב לראות איך

מתבצעות ההנחיות של החוזר במרוצת תשנ"ז, היכן יש חריגות, היכן יש תקלות

וכולי, ולפחות לבדוק את הדברים וגם היה ניסיון פה ושם לתת פתרונות מול

המערכת ומול השטח.

בחלק השני של עבודת הוועדה, לקראת מרץ-אפריל, התחלנו לשבת באמת על

החוזר הזה לקראת שנת תשנ"ח, קבענו לעצמנו לוח זמנים וידענו מה אנחנו

רוצים. המטרה העיקרית, או ההנחיה העיקרית המקובלת על המשרד, הייתה

על-בסיס החלטה מלפני שנה של הוועדה הזאת, של ועדת החינוך, וגם על-בסיס

כוונות גם בכתב של משרד החינוך שאכן הכוונה היא לצמצם ולהפחית במספר

שנים את היקף תשלומי ההורים לתוך המערכת. על זה בנינו, וזאת הייתה בעצם

הפנייה למשרד.

המשרד עד לרגע זה, ואני אומר "עד לרגע זה" לרבות המכתב שאני רואה פה של

המנכ"ל, בעצם לא נתן לנו תשובה לסוגיה הזאת. אני לפחות אציע לחברים

וליושב ראש הוועדה לא לוותר למשרד למרות כל הקשיים המובנים. הנושא הזה

צריך פעם אחת להיות כמו אותו צדק אנגלי, שלא רק מדברים עליו אלא גם

רואים אותו ועושים אותו.
נעמי חזן
לא ידעתי שזח צדק אנגלי. חשבתי שזה צדק.
זאב בוים
לפי האמרה האנגלית הידועה. הגיע הזמן שאנחנו

נאמץ גישה יותר רצינית לעניין, ויש לי רושם

שהמכתב של בן-ציון דל, בלי לזלזל בביטול דמי בחינות הבגרות, לא עונה על

העניין. הוא לא עונה על העניין, כי כל נושא דמי בחינות הבגרות בכלל לא

שיין לתשלומי הורים. תסתכלו על חוזר תשלומי הורים, זה לא סעיף שקיים.

אז בא משרד החינוך ואומר שעכשיו הוא יוריד את תשלומי בחינות הבגרות

שהיו נהוגים בתוך המערכת, וזה נכון שחלק מההורים משלם אותם, אבל זה רק

חלק מההורים. שנית, אי-אפשר להתעלם מכך שההוראה הזאת באה כתוצאה מאיזה

שהוא "נקרא לזה" איום פוטנציאלי, שמרחף על הסוגיה הזאת, כיוון שהיא

תלויה ועומדת בבג"ץ. זאת הערכתי. הבג"ץ קיים, אף אחד לא יודע מה הוא

יחליט בעניין או לא יחליט בעניין. אני אומר שהרגשתי הפרטית, גם אם היא

לא נכונה, היא שיש איזה קשר בין ההודעה הזאת לבין העובדה שהבג"ץ עומד

לדון בנושא. זה נראה כאילו שיש פה תשובה של המשרד לבג"ץ. זאת לא תשובה

לוועדה על הנושא שלנו, ואנחנו ביקשנו בישיבה האחרונה, כפי שהזכיר יושב

הראש, שמשרד החינוך יביא הפחתה, שאנחנו נוכל להציג הפחתה ולעמוד

בהתחייבויות שלנו כלפי כל המערכת, כלפי המורים וכלפי עצמנו. את זה

אנחנו לא רואים.

אנחנו כמובן נשמע את דברי משרד החינוך. אם די'ר סמוכה ועורכת הדין מורג,

היועצת המשפטית, מוסמכים לתת לנו תשובה ברורה כדי שנוכל לקבוע היום

הפחתה, אז נשמח לכך. אבל אם אין בידכם האפשרות הרשמית לעשות את זה, אני

מציע שהישיבה הזאת תהיה קצרה.

יאיר סמוכת; אני רוצה להקדים ולומר שהשר החליט ליישם את

דוח ועדת לנגרמן במהלך שלוש השנים הקרובות.

חד וחלק. תשלומי הורים מכבידים עליו, מכבידים על המערכת, מכבידים על

המורים, מכבידים על כל אדם שקשור, והוא החליט, אחת ולתמיד, לבטל אותם.

הוא גם רצה לעשות מעשה כבר בשנת הלימודים הקרובה.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה טעון אישור הממשלה. הוא יכול לאמץ כל דוח

שהוא רוצה.

יאיר סמוכה; השר הוא סגן ראש-הממשלה, והוא דיבר על זה גם

עם ראש-הממשלה, ויש נטייה להעביר החלטה כזאת

בממשלה באופן חיובי.

עמנואל זיסמן; יש סוגים שונים של נטיות. השר לא יכול לאמץ

מה שהוא רוצה. דוח לנגרמן מחייב החלטת ממשלה

- לא רק החלטת ממשלה אלא החלטת כנסת. אתה הרי רוצה שכל תושבי ישראל

ישאו בעול הזה. זה הרי לא רציני.
יאיר סמוכה
אם הממשלה תאמץ את הדוח, היא תמצא גם את

מקורות המימון לכך.

צריך להבין שנכון, הייתה בפירוש כוונה להפחית השנה מתשלומי החובה,

והגשנו הצעה שאמרה שבתשנ"ח נבטל את חומרי המלאכה בגן הילדים, שזה בסך

הכול 8 מיליון שקלים, ואחר-כך בבתי-הספר היסודיים, ואחר-כך בחטיבה

העליונה, במהלך שלוש שנים. בחומרי מלאכה מדובר בסך כולל של למעלה מ-80

מיליון שקל, שזה הרבה. מדובר בתקציב של 97', וכמעט לגבי כל התקציב ישנן

כבר התחייבויות. זאת אומרת, הרבה שינויים אנחנו לא יכולים לעשות.אני חוזר ומדגיש שעדיין לא נפלה החלטה בבג"ץ, וקרוב לוודאי שבג"ץ לא

יורה למשרד לא לגבות דמי בחינות. איו שום קשר בין ההחלטה של השר לוותר

על דמי הבחינות לבין הבג"ץ, בשום פנים ואופן לא. כיוון שמדובר בשנת

הלימודים תשנ"ח, ששייכת לתקציב 98/ המשרד יכול להיערך לכך.

נעמי חזן; זה גם ל-97 ו'גם ל-98י.

יאיר סמוכת! ל-98'. בחינות הבגרות נגבות החל מאפריל-מאי.

לכן, על אף שזה קיצוץ נוסף, בנוסף לשני

הקיצוצים שהיו, המשרד יכול להתארגן ולהוריד את דמי הבחינות שזה בסך

הכול סכום של כ-35 מיליון שקל. זאת אומרת, זה פי שבעה ממה שהיינו

נותנים עבור חומרי מלאכה בגן ילדים. זה בהחלט מעשה של רצון טוב.

בפירוש יש כוונה ברורה לנקוט מהלך שיחסל אחת ולתמיד את תשלומי ההורים,

אבל צריך להבין שצריך לתת זמן. כי הרי מדובר במיליארד, מקצצים 200 אלף

שעות, ממירים 200 אלף שעות לכסף, ומבטלים תשלומי הורים, אבל זה מה

שאנחנו רוצים! רוצים לשלוח את הילדים עוד פעם ב-12 הביתה? המשרד התחייב

שמספר שעות הלימוד לא יקטן והתלמידים יחזרו באותן שעות הביתה, למרות

הקיצוץ. תנו לנו את השהות הזאת.

לכן אנחנו בפירוש מבקשים לאשר את חוזר המנכ"ל, ונעשו בו הרבה דברים. כי

בנוסף למה שאמר חבר הכנסת בוים היו הנחיות לא ברורות וכן הלאה, עמלנו

עליהן קשה, הבהרנו-, עכשיו ההנחיות ברורות וחד-משמעיות, ואפשר לנהוג

על-פיהן, וזה גם הרבה. כשההוראה ברורה, אפשר לעמוד בה. כאשר יש עמימות,

יש בעיות במימוש ההוראות. התקדמנו בעניין הזה הרבה מאוד, והחוזר הזה

עבר כחמש או שש טיוטות כנגד כל הגופים כמו ארגון הורים ארצי, ועדת

החינוך של הכנסת, המועצה לשלום הילד, מרכז השלטון המקומי, ארגון מנהלי

בתי-הספר וכן הלאה, וזה מקובל על כולם, וזה הרבה.

אנחנו פונים בבקשה שכדי שהשנה תיפתח באופן מסודר, ועדת החינוך של הכנסת

תאשר לנו את המחירים האלה. ההתייקרויות נעשו בעצה אחת עם משרד האוצר,

על-פי המדד המחייב, זאת אומרת, לא ניסינו כאן להגביה איזה שהוא סכום

מעבר למה שמותר. ואם ועדת החינוך תאשר זאת, שר האוצר ושר החינוך יחתמו

על ההתייקרויות האלה וזה יעבור.

זה דחוף מאוד, משום שכמו שנאמר קודם, הודעות התשלום היו צריכות להישלח

לפני תום שנת הלימודים. אם זה אכן יקרה, אנחנו נפרסם מחר מודעה בעיתון

עם המחירים המאושרים, על-מנת שההורים ידעו מה עליהם לשלם ושבתי-הספר

יוכלו לגבות את התשלומים.

אנחנו עושים עוד דבר שכבר מזמן ביקשו מאיתנו, וזה להוציא דיסקט ממוחשב

של דרישת תשלום שתהיה מסודרת לפי תשלומי חובה, תשלומי רשות ותרומות.

בתשלומי החובה המחירים יהיו נקובים, בתשלומי רשות, כיוון שזה החזר

הוצאות, כל בית-ספר ובית-ספר ימלא את הסכום שהוא דורש בטווח שהחוזר

מרשה. אז לא תהיה לנו בעיה של בלבול בין תשלומי חובה לתשלומי רשות, ולא

יהפכו תרומה לתשלום מרצון, כי יש ביניהם הבדל עקרוני מאוד.

לכן אני מאוד מבקש להתייחס לדברים ברוח הטובה. היה קיצוץ של 735

מיליון, יש קיצוץ של עוד 120 מיליון נוסף. אם אנחנו ניאלץ כבר השנהלהוריד תשלומים נוספים, זה יהיה על-חשבון שעות התקן באופן חד-משמעי,

ואת זה המשרד לא רוצה בשום פנים ואופן.

צריך להבין את המצוקה ולאפשר לנו לפתוח את שנת הלימודים הבאה בצורה

מסודרת.
היו"ר עמנואל זיסמן
רצו לקצץ 165 מיליון, עכשיו זה 120 מיליון,

וועדת הכספים של הכנסת עוד לא החליטה. גם

עכשיו גויסנו למערכה בוועדת הכספים, כך שהכול כבר פתוח. אנחנו מדברים

על כך שלפני שנה הייתה החלטה על תוך שלוש שנים, לא תוך כמה שנים. הייתה

התחייבות פה במקום הזה, בערוץ 33; השר אמר "תוך שלוש שנים". איך אתה

חושב שאנחנו יכולים לאשר מה שאתה ב-28 במאי הבאת ואמרנו שהוא לא בא

בחשבון? אז עכשיו נחזור בנו ונאשר? מה קרה שאנחנו צריכים לחזור בנו?

דוח לנגרמן הוא דוח, שעם כל הכבוד לשר, גם אם הוא סגן ראש-הממשלה, הוא

לא יכול להתייחס לזה, הממשלה צריכה להחליט על כך. אתה מטיל עול נוסף

בביטוח הלאומי על כל תושבי ישראל. זאת החלטה של שר החינוך והתרבות? זאת

לא החלטה של שר החינוך והתרבות.

אם אנחנו חוזרים למה שהיה ב-28 למאי, לא עשינו שום דבר, ואז יש לנו שתי
אפשרויות
או לדחות או להחליט עכשיו על תעריפון אחר, לפי ראות עינינו.

אבל אנחנו חוזרים לאחור. אין לי טענה אישית אליך, אבל אתה מחזיר אותנו

לאחור. גם בביטול דמי בחינות הבגרות - איזה טובה אתם עושים?! הרי הייתם

צריכים לבטל את זה. חוק ההסדרים במשק והחזיר את הגלגל לאחור. הרי זה

בוטל כבר פעם אחת. השר אמנון רובינשטיין ביטל את אגרת דמי בחינות

הבגרות, וזה היה בתוקף מספר חודשים, עד שבאה הממשלה בסוף דצמבר 96/

והחזירה אותנו לאחור. מה זה שייך לעניין?

יאיר סמופה; בתשנ"ז נגבו דמי בחינות, אבל בתשנ"ח לא

ייגבו.

זאנ בוים; מה זה שייך לתשלומי הורים? לילדים בגן,

לילדים בבית-הספר היסודי?

היר^ עמנואל זיסמן; זה לחלק מן האוכלוסייה. האם למישהו ממשרד

החינוך יש עוד מה להעיר?

טובת אזולאי; לגבי הבג"ץ.

הי^^ עמנואל זיסמ^; ד"ר סמוכה אומר שהוא בטוח שהבג"ץ יהיה

לטובתכם.

טובת אזולאי; לא, אנחנו לא יודעים. כל עוד שלא ניתן

פסק-דין, גם אנחנו לא יודעים מה יהיה

בפסק-וזדין. אין קשר בין ההחלטה הזו לדיון בבג"ץ. דווקא מי שנכח בדיון

בבג"ץ ראה ששופטי הבג"ץ טענו שמשרד החינוך, עם השתנות הנסיבות וכאשר יש

קיצוץ כה גדול בהוצאות משרדי הממשלה וביכולות משרדי הממשלה, יכול לחזור

בו. יחד עם זאת, ניתנת עכשיו הבטחה לגבי תשנ"ח, שכבר יתחילו ליישם אותה

בהוראות הקרובות, ולכן אין שום קשר בין ההודעות שלנו לבין בג"ץ לגבי

תשנ"ז.
זאנ בוים
בסעיף הראשון כותב מנכ"ל המשרד שיישר החינון

התרבות והספורט החליט לפעול על-מגת לבטל

בהדרגה במהלן השנים הקרובות תשלומי הורים". אני יכול להראות לך מכתב

כזה של מנכ"ל משרד החינוך שושני מלפני שלוש שנים, שכותב בדיוק באותו

נוסח. מה קרה מאז? שום דבר לא קרה.

יצחק קדמן; אני יכול לחדש לך. שר החינוך עצמו לפני שש

שנים קיבל את אותה החלטה, בקדנציה הקודמת.
טובה אזולאי
זה היה בסוף הקנדציה, ואי-אפשר להאשים על

זה.
זאב בוים
למה אני צריך לחשוב שמה שכתוב עכשיו יהיה

יותר ישים ממה שנכתב לפני שש שנים?
היו"ר עמנואל זיסמן
דייר סמוכה, אני רוצה להציע לך, נמצאים פה

ראשי מרכז השלטון המקומי, נמצאים פה ראשי

ארגון ההורים הארצי, יושב ראש המועצה לשלום הילד - אני אומר לך שיש לי

נטייה עכשיו בתמיכה של החברים שלי להפסיק את הישיבה ותחפשו אותנו אחרי

זה, ואנחנו נצא בהודעה לעם ישראל שאין השנה תשלומי הורים. אין, תספוג

את זה במסגרת המאמצים. אני מציע לך לצאת, לדבר עם השר או עם המנכ"ל

ולהגיד לו שזו הרוח שנושבת בוועדה. אנחנו רואים בחומרה רבה מאוד,

ובהפתעה את המכתב הזה. אני חשבתי שהיום אתם תבואו בהצעה אחרת לגמרי.

אנחנו לוחצים כבר כמה שבועות, ואתה יודע, לקבל תשובה; ואתמול בכוח

הוצאנו את המכתב הזה. אנחנו יוצאים לפגרה, ואני לא אכנס את הוועדה אלא

רק לקראת סוף אוגוסט, לפני פתיחת שנת הלימודים, אבל יש לי סימן שאלה אם

היא תיפתח, לא בגלל ארגון ההורים הארצי, אלא בגלל משרד החינוך והתרבות.

משרד החינוך והתרבות לא רוצה לפתוח את שנת הלימודים, זו המשמעות של

העמדה שלכם.

אם אתה רוצה, בבקשה, כי אני אתן עכשיו לחברים לדבר, אבל תנצל את הדקות

האלה על-מנת להבהיר את חומרת העניין. זו הנטייה ממש בהסכמה של כולם

כאן.
רפאל אלול
אני רוצה להחזיר אותנו אחורנית. לפני שנתיים

היה סיכום על בחינות הבגרות. היו על זה

דיונים קשים וכבדים, וכל ההישג שלנו הוא שדחו את זה. אני חושש מאוד

שנעשה היום תרגיל, ואמרו לנו "הנה, קיבלתם עצם, השגתם משהו, ותהיו

בריאים".

בישיבה הקודמת סיכמנו שנקבל תכנית. אני אומר את זה לך, גברתי, אם הייתם

שופטים את הילדים שלנו כמו שאתם שופטים את עצמכם... הרי, אם לתלמיד

לבגרות היו נותנים מטלה מטוימת והוא לא היה מבצע אותה, היו נותנים לו

נכשל. סיכמנו בישיבה הקודמת להביא תכנית מה קורה בשלוש שנים, כיצד הולך

להיות הקיצוץ והטיפול ההדרגתי בנושא הזה. מבחינתי, מי שהיה בודק את

הציונים שלכם היה מוצא שבקטע הזה נכשלתם. אתם מדברים על היחס לתלמידי

תיכון, מהם אתם מבקשים שיגישו לכם נתונים נכונים, אתם בעניין הזה פעלתם

לא נכון גם כלפינו. זאת אומרת, מה שאתם דורשים מהתלמידים שלכם/שלנו,

אתם לא דורשים מעצמכם. התחייבתם להביא לכאן משהו הדרגתי, לא הבאתם שום

דבר, הבאתם לנו איזה מכתב שאני לא יודע איך הוא קשור לישיבה היום,עירוב מין בשאינו מינו; זה לא קשור בכלל לתשלומי הורים. אגב, זה מכתב

שמגיע אלינו רטרואקטיבית. אם תלמיד משפטים שנה א' יגיש בג"ץ, תאמינו לי

שהוא יזכה. הדברים ברורים.

אדוני היושב ראש, ואני אומר גם לחבריי ראשי הרשויות וגם לוועד ההורים,

לדעתי, שווה לקיים ישיבה נוספת הלילה אם צריך. אם שר החינוך צריך ללכת

להתייעץ עם שר האוצר ולחזור, נעשה את זה. צריך להכין את מה שיקרה השנה,

בשנה הבאה ובעוד שנתיים, שלוש שנים. זאת הבטחה שלכם משנה שעברה, והיה

לכם זמן במשך שנה שלמה להכין את זה. לא הכנתם את זה, תעשו את זה בכמה

שעות, נחזור הלילה, כולנו פה היום בכנסת, ונשב שוב על הנושא.

היו"ר עמנואל זיסמן; אתה קובע שתהיה ישיבה הלילה?

רפאל אלול; אני מציע.

ראובן ריבלין; אני יכול להרגיע אתכם, הלילה אתם כבר לא

יכולים לשבת, כי אתמול ועדת החוקה חוק ומשפט

שלחה את שר האוצר לחזור הלילה עם תוכנית מסגרת לגבי נושא אחר. זאת

אומרת, יש כמה דברים שנמצאים במצב שבו חזרנו בחזרה לאותו מקום שבו

התחלנו. אתמול דנו בחוק הביטוח, ואז התברר שכל מה שביקשו זו הארכה

נוספת על ההארכה האחרונה שניתנה לפני שנה.
היו"ר עמנואל זיסמן
הוא התכוון שאנחנו ערוכים לכנס בכל שעה את

ועדת החינוך, במידה שהמשרד יחזור בו

מעמדתו.
רפאל אלול
אני גם הצעתי שאפילו ועד ההורים יישאר פה.
דוד עמר
צריך לקחת בחשבון שאם תוך שבוע עד עשרה ימים

לא נוציא את ההודעות להורים על תשלומי

ההורים, לא נוכל לפתוח את שנת הלימודים. זה ברור למי שמכיר את מה שקורה

בשלטון המקומי, מה נעשה בשלושת החודשים האחרונים, הקשיים והשביתה באוהל

עד שהגענו לאיזה שהוא סיכום שיש בו גם אכיפה וגם צמצום; כך שגם אם

נרצה, שנת הלימודים לא תיפתח מאליה.

דעתו של השלטון המקומי היא שהגיע הזמן לבטל את תשלומי ההורים.
נעמי חזן
אתם כבר שלחתם חשבונות!
דוד עמר
אנחנו לא יכולים לשלוח. אני לא יודע על מה

לשלוח. אני לא יודע על איזה סכום לשלוח.
זאב בוים
שיהיה ברור שבתי-הספר התחילו לגבות כספים

על-חשבון השנה הזאת. ברוב בתי-הספר, תחת

כותרת של הרשמה או כל כותרת אחרת, הכספים כבר זורמים. עכשיו צריך לעשות

סדר בעניין. זה צריך להיות בזמן הקרוב, כמו שדוד עמר אמר.
דוד עמר
השלטון המקומי עוד לא הוציא שום הנחיה ולא

הוציא שום הודעות תשלום להורים. אל תתבלבלו,ישנס בתי-ספר ששולחים אליהם תשלומים לבית-הספר שאין להם קשר לאגרת

החינוך של הרשות המקומית. זה מה שנקרא "שירות מרצון". אני בהחלט בעד מה

שנאמר כאן שיש לבטל את האנדרלמוסיה הזאת ולתת הנחיות ברורות, שמשרד

החינוך יוציא הנחיות למנהלי בתי-הספר, שיוציא הוראה שאין לגבות אגורה

אחת.

היו"ר עמנואל זיסמן; בינתיים ד"ר סמוכה חזר, ואני רואה חיוך על

פניו. נראה מה המשמעות של החיוך.
יאיר סמיכת
אני לא איש בשורות.
משח קלמן
כבוד היושב ראש, באתי הבוקר ודי הופתעתי

לראות שמשרד החינוך הציע להעלות את האגרה

לבריאות השן, למרות שאני כתבתי מפורשות באפריל ודיברתי לפני חודש

בטלפון ואמרתי לא לתעלות את האגרה שבשום פנים ואופן. המדיניות של המשרד

שלי והמחלקה שלי הייתה שכבר ארבע שנים לא העלינו את האגרה לבריאות השן.

כפי שאמר חבר הכנסת בוים, אנחנו רוצים כל שנה לנסות שהממשלה תספוג את

זה בצורה זו או אחרת ולא מעניין אותי איך. כוונתנו, בתיאום עם ועד

ההורים הארצי, שיש לנו יחסים טובים איתו, להוריד לגמרי, לאט לאט, אבל

מה שיותר מהר, את האגרה. אני ביקשתי שיישאר הסכום של 49 שקלים לכל

היותר. האמת היא שהייתי מוכן גם היום להוריד מסכום זה שלושה-ארבעה

שקלים נוספים, אם ניתן. אני נגד להעלות את המחיר, ואני מאוד מוחה על זה

שמשרד החינוך עשה לי מה שעשה לי, וגם אשתקד עשה כך, הם פרסמו סכום ללא

תיאום אתנו.
נעמי חזן
לא דיברתם בכלל? לא הייתה התייעצות איתך?
משה קלמן
התייעצות זה מצב בו שואלים אותי וצריכים

לשמוע מה שאני אומר. אני עדיין אחראי על

רפואת השיניים בארץ; עוד שנה אני יוצא לפנסיה, אבל בינתיים אני אחראי.

התייעצות זה לא שהתייעצנו ואז מחליטים משהו אחר. ביקשתי שאם יש נטייה

להעלות את המחיר, אני רוצה להיות בדיון, ולא הייתי בכלל בדיון כזה.

כבוד היושב ראש, בדקנו את זה במדויק. קודם כול, לצערי הרב, מספר לא קטן

של רשויות מקומיות סגרו את השירות לבריאות השן לתלמיד, וזאת מסיבות

תקציביות ואחרות. בחתימתי יש תקציב של 2.5 מיליון שקל, שאני מחלק לכל

רשות מקומית שמנהלת את השירות לפי אישור משרד החינוך ולפי המדיניות

שלנו. יצא שהשנה השתתפותנו עלתה במשהו; והשנה, למשרה שלמה, אנחנו

משלמים 42 אלף שקל. אין אף אחות שמועסקת בשירות בריאות השן לתלמיד

בארץ. מועסקים רופאי שיניים, סייעות ושינניות. שכר חודשי של רופא

שיניים, נכון להבוקר, שקיבלתי בטלפון בדרך לישיבה זאת, זה 18 אלף שקל

לחודש, ושל היתר בהתאם לכך. יוצא שהשירות המניעתי, שזה השירות החשוב

ביותר, העלות בו היא 22 שקל לשנה, וזה בדיוק האגרה שהייתה לפני שנה.

אין שום צורך להעלות אותה. היות שהמחלקה שלי קצת מסבסדת, יש מקום

להוריד זאת בשניים-שלושה שקלים, אם כבוד היושב ראש יאשר את זה.

אני רוצח לברך פה את אותן רשויות מקומיות שלמרות כל הקשיים נותנות

שירות למופת, שירות מאוד טוב. מישהו יגיד שיש הרבה רשויות שלא נותנות

את השירות וישאל למה אני לא סוגר, אבל האמת היא שאם אני סוגר, אני סוגר

את הפיות של לפחות 80 אלף ילדים במצוקה. הנכדים שלי לא באים לשירות,תאמינו לי. אני מדבר על אלה שהם בירוחם, אלה שהם במקומות שבמצוקה ושם

אסור לנו לסגור את השירות. הלוואי שהממשלה הייתה מחליטה להכניס את

השירות בביטוח בריאות. עד היום הזה, למרות שזה כתוב בחוק ולמרות שוועדת

נתניהו דאז המליצה להכניס את זה, אין ולא שומעים שום דבר על כך. לכן

אנחנו חייבים, כבוד היושב ראש, להמשיך עם מה שיש לנו, אבל לצמצם את

האגרה או לכל הפחות להשאיר את הסכום כפי שהיה, ואפשר להסתדר עם זה.
יאונן ריבלין
אני מוכרח לומר שכאשר בחודש מאי ניסחנו

בצורה מדויקת את החלטותינו ואמרנו שכלל

תושבי ישראל ישלמו עבור חינוך ולא רק ההורים, התכוונו לכך שבמקום

שההורים ישלמו, זה יהיה במקור מתקציב המדינה. אין פירוש אחר. אני לא

רוצה להיות אותו אדם שצועק על משהו שהוא ברור מאליו, ואני מוכרה לומר

לכם שאני מבין שלא רק שתקציב המדינה לא מסוגל היום למלא את ההתחייבויות

וההחלטות, כפי שבאו לידי ביטוי ב-28 למאי 97' בהחלטות ועדת הכנסת

שנוסחו לאחר המפגש פנים אל פנים עם משרד החינוך, אלא יש לי חשש כבד

מאוד, שהעול שהיה עלינו בשנה הזאת יגדל בשנה הבאה. זה יקרה מהטעם הפשוט

שעוד זה מדבר וזה בא, מבחינת המטלות שאנחנו מביאים על התקציב. עכשיו

אנחנו מתבשרים על 120 מיליון קיצוץ בשנה זו. הכניסו לנו עזים נוספות

על-מנת שאנחנו נוכל לנשום לרווחה עם העזים הנותרות.

יחד עם זאת, אני רוצה להזהיר את כולנו שבשנה הבאה קיצוץ בתקציב יהיה

מכאיב ביותר. ואם אנחנו מדברים על המסגרת הכוללת של הניסיון לטפל בנושא

תקציב המדינה, משרד החינוך לא יצא נקי מהקיצוצים, ואנחנו צריכים להיות

במצב הכן ובכוננות ספיגה בפני כך שדברים נוספים יחולו על ראשינו. ולכן,

לבוא ולדבר עכשיו במושגים של איפה אתם עם ההחלטות שנתקבלו על-ידינו,

ההחלטות נתקבלו בזמנו על-בסיס תחשיב של תקציב המדינה, שהיה קיים באותה

עת, וממאי ועד היום נפלו דברים, ומהיום ועד ינואר עוד יפלו דברים

רבים.

לכן אני מוכרח לומר שסמוכה - אפשר לסמוך עליו. אבל בעניין תקציב

המדינה, אם מדובר בתיקונים אשר הסכום הכולל שלהם הוא כ-2 מיליארד שקל,

אז אם נחשוב שהיום אנחנו יכולים להטיל את זה על משרד החינוך, אנחנו

אולי משלים את עצמנו, וראש העיר נשר אמר זאת בצורה הברורה ביותר - לא

על זה הם בוכים, אלא על דברים אחרים שהתחייבו להם ושלא יוכלו לקיים

אותם עד תחילת שנת הלימודים.
היו"ר עמנואל זיסמן
חבר הכנסת ריבלין, כשכינסנו את ועדת החינוך

לישיבת חירום בשבוע שעבר, ואתת השתתפת

בישיבה, דרשו קיצוץ של 165 מיליון והגענו ל-120 מיליון. אבל בא חבר

הכנסת הלפרט מאגודת ישראל ואמר שהם מתנגדים, שנקווה שלא יהיה בכלל

קיצוץ, אבל בכל קיצוץ שכן יהיה, אנחנו רוצים לדעת מאיפה מקצצים ולמי

מקצצים. אני חייב לומר לך שלמשל בחינוך של ש"ס לא מקצצים.
יאונן ריבלין
זה לא חינוך. זה מס פוליטי. זה מס

קואליציוני.
היו"ר עמנואל זיסמן
זאת אומרת, גם אם יקצצו 120 מיליון, ואני

מקווה שיקצצו פחות, ואני גם חושב שהתחזית

הקודרת שלך לא תתממש, כי יש גם תבונה ובגרות ולא רק רצון לקצץ ולהקפיד

על כך שהגירעון יהיה איקס ולא וי. אני רוצה לשאול אותך עכשיו - מישהתחייב התחייב, אנחנו יכולים עכשיו לאשר תעריף שהוא יותר גבוה, בעוד

שחשבנו שהוא יהיה נמוך יותר? מי שיש לו 18 מיליארד צריך לבדוק את ה-18

מיליארד ולראות איפה ומה.
ראובן ריבלין
כאשר מדובר על 2 מיליארד מתוך 18 מיליארד.

היו"ר עמנואל זיסמו; איזה 2 מיליארד? קיצצו למשרד החינוך 725

מיליון. נניח שיקצצו עוד 120 מיליון. זה 845

מיליון מתוך תקציב של קרוב ל-19 מיליארד.
ראובן ריבלין
אני מנסה באמת להבין את הבעיה ולראות האם

אנחנו לא טוחנים מים. אני רוצה למצוא

פתרונות אמיתיים, אם מדובר בקיצוץ כל תשלומי ההורים.

היו"ר עמנואל זיסמן; לא. אנחנו לא דרשנו את זה. לא העלינו את זה

על הדעת.

ראובן ריבלין; אנחנו מדברים על שלוש שנים או חמש שנים; זאת

אומרת, אנחנו מבקשים לקצץ היום מתשלומי

ההורים נגיד 400 מיליון שקל. 400 מיליון זה יום לימודים ארוך בשנה זאת.

צריכים להבין את הפרופורציות. זאת אומרת, אם אתה בא ואומר שהשנה במקום

שעל ההורים יוטלו 400 מיליון הם ישולמו על-ידי כלל תושבי ישראל, פירושו

של דבר על-ידי תקציב המדינה, אתה צריך לתת למשרד החינוך מענה על 400

מיליון נוספים, שהם מטלה שלא הייתה קיימת עליו בשנה הקודמת. בימים

כתיקונם אתה בא ואומר "בסדר, 400 מיליון, שיבוא וינסה לראות מאיפה הוא

יכול להוציא את זה". אבל אתה נמצא במצב שבו לא רק שהוא יהיה מחויב

למצוא מענה ל-400 מיליון, אלא שיצטרך למצוא גם מענה לכל אותם סכומים

שיפחיתו לו כתוצאה מהקיצוצים.

בעניין זה אתה צודק, ללא כל ספק לא יקצצו מש"ס.

היו"ר עמנואל זיסמן; אנחנו לא ביקשנו שתוך שלוש שנים באופן שווה

תקוצץ כל שנה. אמרתי לחבר הכנסת בוים שאנחנו

רוצים לעשות זאת מתוך הידברות ומתוך הסכמה, ולא מתוך כפייה. אלה לא

היחסים שצריכים להיות, בפרט בין משרד החינוך והתרבות לוועדת החינוך,

שלפי דעתי, בסך הכול, יש ביניהן יחסים של אחריות הדדית ושל כבוד הדדי,

ולא כל אחד משתמש בסמכויות שלו. אבל אם זה היה תלוי בי למשל, אני הייתי

מקצץ עכשיו 5 אחוזים, שזה רבע מיליון, ולא 400 מיליון. הייתי מקצץ 4

אחוזים. חודשים אנחנו מדברים על זה, במאי הייתה פה ישיבה. יכלו להביא

שקל אחד סמלי פחות, זו שנה קשה, כפי שאתה אומר, רצוי שיהיה לנו יותר

מטוסי אפ-15, כי רק עם המטוסים האלה נוכל אולי למנוע את הסכנה. חבר

הכנסת ריבלין, גם אני תומך בממשלה עדיין, לא רק אתה. במקום להביא את זה

באים ומספרים לנו על ועדת לנגרמן. ועדת לנגרמן זה תוספת מסים. שר האוצר

לפני יומיים-שלושה הצהיר שלא יהיו תוספות מסים. אם אתה רוצה להגדיל את

התשלומים לביטוח לאומי, זה תוספת מס או לא? ודאי. אז זה בניגוד להצהרת

שר האוצר. אז איך אפשר להגיד אני בעד דוח לנגרמן? זאת פגיעה

באינטליגנציה שלנו להגיד דבר כזה. הרי הוא לא מוסמך לאשר את הדוח, הדוח

צריך לעבור את אישור הממשלה. אני מאמין לשר האוצר. אתה יודע מה יהיה אם

עכשיו במקום מה שהוא אמר לפני יומיים יתברר לעם ישראל שצריכים להוסיףמסים? אתה יודע מה יהיה לכלכלה הישראלית? הרי משהו קורה ביומיים

האחרונים כתוצאה מההצהרות שלו.

לכן אני ביקשתי ממנו לחזור למנכ"ל ולשר ושיגידו לנו שבמקום 55 שקל,

משהו כזה, ישלמו 54.5 שקל, אבל שיורידו משהו. אם התשובה היא כזו בוטה

וגסה, אין לי בררה אלא להפסיק את הישיבה, ושהשר ימצא לו פתרונות כמו

שהוא מצא במקרה שהתלמידים עשו מה שעשו, אז הוא התנצל וכולי. אני אומר

לד שצלצלו אליי ראשי ערים. מה שאמר דוד עמר, אני שמעתי את זה. ראש העיר

רחובות צלצל אליי לשאול מה עושים. יש ראשי ערים שרוצים לפעול. אני רוצה

לשכנע אותו, כי הייתה איזו נימה בדבריו כאילו אנחנו הולכים לעשות איזה

צעד בלתי אחראי.

ראובן ריבלין; לפני שנקבל החלטה, אני מציע לזמן את שר

החינוך ולשמוע אותו. בהחלט נשמע היגיון

בדברי היושב ראש. יחד עם זאת, אני מוכרח לומר שצריכים להבין את שר

החינוך, שיעמוד בעוד חודשיים במצב שבו הוא יהיה בפני מים אדירים, ואז

כיצד הוא יוכל לפתוח את שנת הלימודים הבאה, לא רק בגלל התקציב שהוא

נמצא בו אלא בגלל הקיצוצים הבאים שיהיו לו ושהוא עוד לא יודע עליהם.

דוד עמי; יש טעויות בסיסיות. יושבת כאן יושבת ראש

הוועדה לשעבר. אתה זורק 2 מיליארדי שקלים

תשלומי הורים, ואני שואל מי המציא את המספר הזה של 2 מיליארד שקלים!

הרי יש שלושה סוגי תשלומים. אם אני הייתי שר החינוך ותגיד לי שאתה רוצה

400 שקל, לאור הקיצוצים גם אני אזעק. כרגע אנחנו מדברים על מיליון

תלמידים.

טובת אזולאי; מיליון ו-750 אלף.

דוד עמר; כפול מאתיים ומשהו, זה מתקרב ל-350 מיליון

תשלומי הורים.

לו שר החינוך היה אומר "אמנם התחייבתי, אבל המצב קשה, אין באפשרותי, יש

לי או זה או זה, אבל אני מקפיא את ההתייקרויות..." אבל גם את זה הוא לא

אומר.

נעמי חץ; חוק חינוך חובה חינם אומר שיהיה חינוך חינם

במדינת ישראל. תשלומי ההורים הם מס, ומה

שנעשה עכשיו זה העלאת מסים תחת כותרת אחרת. שיהיה ברור, זאת העלאת

מסים. הדבר הזה הוא בלתי נסבל, הוא לא קביל, ואני מבקשת ממך, אדוני,

לסיים את הישיבה עכשיו.

דליה איציק; אדוני היושב ראש, זאת לא ממשלה ראשונה שלא

קיימה את חוק חינוך חינם, וזאת לא ממשלה

ראשונה שהפכה את החוק הזה לפלסתר, אבל זאת ממשלה ראשונה, ממש ראשונה,

שמרשה לעצמה באופן גורף, פעמיים, לקצץ בחינוך בסכומים מסיביים. אני

עברתי על עשר השנים האחרונות, ואני לא זוכרת קיצוץ מסיבי כזה גם בימיו

של יצחק נבון, שאז היו קיצוצים מאוד גדולים.

אני רוצה לומר לך יותר מזה, ואני מאוד שמחה ומברכת ותומכת בהחלטה שלך

לסיים את הישיבה, לא יכול להיות ששר חינוך ומנכ"ל משרד חינוך בישיבה מןהסוג הזח לא יהיה כאן, סמוך לפתיחת שנת לימודים, כשהוא יודע שהכנסת

יוצאת לפגרה, כשהוא יודע שעכשיו ממש בשעות אלה יושבים בחדרי מורים כדי

להוציא הוזרים, כדי לגבות את הכספים מן ההורים ויש אנדרלמוסיה אדירה.

יתרה מזאת, הייתה פה הבטהה. אני רוצה שתדע, הייתה הבטחה, ואני חושבת

שצריך להיות איזה שהוא רצף בהבטהות מן הסוג הזה, גם אם מתהלפת ממשלה,

גם אס מתחלפים יושבי-ראש. מחר מי שיבוא אחריך ירצה לכבד את מה שאמרו לך

וכולי. הייתה פה הבטחה ברורה שבכל שנה מקצצים את סכום אותם תשלומים או

אותם מסים שההורים משלמים. לא רק שלא קיצצו לעומת שנה שעברה, אלא

עומדים להעלות אותם.

לכן אני מאוד תומכת בהחלטה שלך. אני חושבת שסוג הישיבה שננעלת צריכה

להיות מאוד בוטה, מאוד חד-משמעית, כי יותר לא יעשו צחוק מוועדת

החינוך.

מירון זוצקי! אחד מתשלומי החובה זה ביטוח תאונות אישיות

לתלמידים. בניגוד לתשלומים האחרים, השירות

הזה מוטל כחובה בחוק, בחוק הינוך חובה חינם על הרשויות המקומיות.

כלומר, את השירותים האחרים, אם הרשויות יכולות, יתנו; לא יכולות - לא

יתנו. זה מוטל בחובה בחוק על הרשויות. אם הרשויות לא יהיו מסוגלות

לגבות את הכסף, הן לא יוכלו לקיים את החובה. יש כאן סתירה חוקית. מצד

אחד לא מאפשרים להן לגבות את הכסף, מצד שני הן חייבות לקיים את החובה.

יש כאן בעיה חמורה. אני מציע שבנושא הזה, שהוא נושא שאין עליו מחלוקת,

כי זח שירות שיש לו תמיכה של ארגון ההורים הארצי, הוא חל 24 שעות

ביממה, כלומר, הוא לא חל רק בזמן הפעילות בבתי-הספר, לפחות תאשרו את זה

כדי שאפשר יהיה לנקוט את זה.
זאב בוים
אנחנו עוד יושבים על המכרז. אין טעם בשלב

הזה לדון בזה בנפרד.
טובה אזולאי
יש הוראה מפורשת בחוק שרשות מקומית שנותנת

שירות מסוים תוכל לגבות כספים. כך שאין כאן

עברה או הפרה של חוק חינוך חובה. יש זכאות לחינם, ויחד עם זאת יש סעיף

שמתיר לגבות.
נעמי חזן
זה מאוד לא משכנע.

טובה אזולאי; תשלומי החובה שמתבקשים פה הם קודם כול הנושא

של ביטוח תאונות אישיות, ויש הוראה מפורשת

בחוק שתשלומי הביטוח ייגבו או ייעשו באמצעות תשלומי ההורים. בסעיף

6(ד)(1) כתוב ש"מי שזכאי לחינוך חינם יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות

באמצעות רשות החינוך המקומית. התשלומים שייגבו מהמבוטחים בעד הביטוח

ייקבעו על-ידי השר במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן (ד)". זאת אומרת, סעיף

קטן (ד) מאפשר תשלום.

יש כאן לפחות שני שירותים שנותנת הרשות המקומית, ואם לא יגבו בעדם, אם

לא יהיה היתר לגבות, הם פשוט לא יינתנו. האחד זה ביטוח שירותי השן, הרי

מה עושים כאן? לא נותנים אישור לגבות.משה קלמן; זה לא ביטוח. זה שירות בריאות השן.

טונה אזולאי; שירות בריאות השן, ביטוח תאונות אישיות וגם

חומרי מלאכה, זה דבר שניתן ישירות

לבתי-הספר, שנקבע ישירות. אם לא תהיה הוראה לגבות, הם לא יהיו

בבתי-הספר, בכל-אופן הם יחסרו.
היו"ר עמנואל זיסמו
אנחנו לא נפצל שום דבר. אני חושב שהדברים הם

ברורים מאוד. אנחנו לא נאשר שום דבר. אני

אכנס את הישיבה, אם זה היום, אם זה מחר, אם זה ביום רביעי. הכנסת יוצאת

לפגרה במליאה, ולא הוועדות הן אלה שיוצאות לפגרה. יש לי אישור לכנס

לפחות שש ישיבות, ואני כבר מודיע שכמה ימים, כשבוע לפני פתיחת שנת

הלימרדים, תהיה ישיבת ועדת חינוך. ב-1 בספטמבר, אם תהיה פתיחה של שנת

הלימודים, ועדת החינוך תהיה אורחת של עיריית חיפה ונשר.
דליה איציק
צריך להודיע לציבור. כשאתה מדבר עכשיו

בטלוויזיה, אולי תגיד את זה. לא לשלם. אסור

לגבות לא להורים ולא למנהלים.

היו"ר עמנואל זיסמן אני מודיע שאכנס את הישיבה רק בתנאי שזה

על-בסיס ההתחייבות של השר ומשרד החינוך

והתרבות. אני לא עומד על אחוזים, לא עומד על סכומים, אלא אני עומד על

כך שהתחייבות תתחיל להיות מיושמת ומקוימת משנת הלימודים הקרובה.

הישיבה ננעלה נשעה 00;11

קוד המקור של הנתונים