ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/07/1997

קיצוצים בתקציב החינוך

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 98

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי. י' בתמוז התשנ"ז (15 ביולי 1997), שעה 9:00
נכחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

רפי אלול

זאב בוים

שמריהו בו-צור

עבד אלווהב דראושה

האשם מחאמיד

ואליד צאדק

ראובן ריבליו
מתמנים
בן ציון דל - מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

עדי הרשקוביץ - סמנב"ל ומנהל אגף בכיר לכלכלה ותקציבים

אורה אביאלי - משרד החינוך והתרבות

עפרה דונסקי - משנה לשכ"ל הסתדרות המורים

יוסף וסרמן - הסתדרות המורים

תדוה צדף - מזכירת סניף דרום, ארגון המורים

ריימונד לדווין - ארגון הורים ארצי

משה שיינפלד - יו"ר ועדת ביטחון, ארגון הורים ארצי

שי בלומנטל - ארגון הורים ארצי

אבי קמינסקי - איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות

נזקם אביסרור - איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות

ד"ר דרורי גניאל - איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות

רון שלו - עתר יו''ר האגף לחינוך, ההסתדרות הכללית

גלנץ זהבה - אוניברסיטת בר אילן

אלה בלפר - אוניברסיטת בר אילן
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצתית
סיגל גורדון
סדר-היום
קיצוצים בתקציב החינוך.קיצוצים בתקציב החינוך
היו"ר עמנואל זיסמן
בוקר טוב לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה. היום נקיים שתי ישיבות, הישיבה הראשונה

בנושא קיצוצים בתקציב החינוך. הישיבה השניה בהשתתפות שר החינוך והתרבות תדון בנושא

הנזינהל הערכי.

אני לא יכול שלא לפתוח את הישיבה בארתנים הטראגיים והקשים שהיו אתמול בעת

פתיחת משחקי המכבייה. אנחנו יודעים בנתיים לשני הרוגים ועשרות פצועים. נאחל ברכת החלמה

לכולם. הייתי נוכח שם, אי אפשר היה לראות דבר, אבל הבוקר ראיתי בטלוויזיה את המחזות

הקשים ואין ספק שהיתה פאשלה רצינית ביותר. אני מקווה שלא יהיו יותר הרוגים ושהפצועים

יחלימו במהרה. לכל הנושא יש היבטים שתים, שמעתי שותנדת הפנים ואיכות הסביבה יוצאת

למקום, יש היבטים ששייכים לה, אבל יש גם היבטים ששייכים לנו. ח-אי שהאסון כבד, ברגע שנוכל,

נקיים ישיבה מיוחדת בנושא. לדעתי, ההחלטה לדחות את המשך המשחקים ביממה הינה החלטה

נבתה ושקולה. אם היה צריך לפתוח או לא לפתוח אח נזשחקי המכביה, עדיין אי לנו נתתים ברורים

אבל שייתבררו הנחתים נביע את דעתנו.
ראובן ריבלין
אני מצטרף לכל הדברים שאמרת. שמעתי שילדי המשפחות השקולות קיבלו את ההודעה

דרך התקשורת בעודם היו בבית הספר באוסטרליה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולעודד את אותם

האנשים שקיבלו החלטה אתמול להמשיך בטקס, בגלל החובה שלהם למנוע אסון איום תורא שהיה

יכול להיות, אילו עשרות האלפים שנכחו באיצטדיון היו נתונים להרגשה שמא קרה אסון והיו

מתחילים לצאת בבהלה. שנית, הפינד נעשה מהיר, וכאשר פינו את הנפגעים ועדיין לא ידעו כמה

נפגעים יש, היה מן התבתה הרבה ועם אומץ לב של מנהיג אמיתי לקבוע להנזשיך את הפתיחה ולו

רק על נזנת לאפשר פינוי נפגעים באותה העת. יש לשבח את ראש העיר רמת גן, שמעתי שהוא אחד

מהמפקדים שהיה במשמר הגבול ומשטרת ישראל, ואת אותם אנשים שלקחו על עצמם את האחריות

הבלתי פופולארית להמשיך את אותו ארתנ ולו רק לצמצם את הנזק הנורא עד כמה שאפשר. לכן,

על כך, אנו כוועדת חינוך צריכים לחזק את רוחם. אני לא חושב שהמופע היה חשוב, אלא היה חשוב

לשמור את הציבור במצב של רגיעה על מנת לאפשר פינוי מהיר בנסיבות הענין.
שמריהו בן-צור
אני משתתף בדברים שנאמרו. אני חושב שמה שהציע חברי, רובי ריבלין, מוקדם להציע

ולא הייתי מציע להיסחף. יש חילוקי דעות גדולים בין שתי תפיסות. תפיסה ראשונה, כפי שהציג

אותה רובי ריבלין והתפיסה השנייה מעוררת סערה גדולה באוסטרליה על המשך פתיחת המשחקים.
האשם מחאמיד
אני משתתף בצערם של משפחות ההרוגים באסון המכביה. אני חושב שאפשר היה להתחשב

ברגשות של האחרים ואפשר היה לבטל את הריקודים ולא להמשיך בפעילות. אפשר היה להמנע

מריקתים ומשמחה ולהביע יותר צער אנושי. אני חושב שבארץ יש קהות חושים, לאנשים לא אכפת,

הרג, רצח ובכל זאת ממשיכים בשיגרה.
ואליד צאדק
אני מצטרף לצער ואני מאחל איחולי החלמה מחירה לפצועים. בוויכוח שנדון כעת, תנזצאו

לכאן ולכאן טיעונים טובים. גם אם הריקודים היו נפסקים, הוויכוח היה מתנהל באותה צורה

ובאותה דרגה. אני חושב שיש טיעתיס צודקים לשני הצדדים. האסון הזה הוא בעיה חינוכית

ממדרגה ראשונה. היום יש דהירה ללא מעצורים לרווח קל תזהיר וזאת היתה מטרתו של המהנדם

שבנה את הגשר. אנחנו צריכים להתריע כנגד התופעה האומללה הזאת, של חומרנות ראי התחשבות

בקדושת חיי האדם.
בו ציון דל
אתמול נדרשתי לענין ואמיתי את הדברים שאמר חבר הכנסת רובי ריבלין. לו היתה ניתנת

הוראה להפסיק מיד את הארועים, אני חושש שהיו מקימים ועדת חקירה שלא היתה מאת בנח-ינה,

לאור התוצאות הנוראיות שהיו יכולים להיות. סגן שר החינוך עומד בראש ועדה בשיתוף משטרת

ישראל והם יבדקו את ההיבטים השייכים למסגרת הספורט אשר משח- החינוך מופקד עליה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני רוצה לסכם את הנושא, אנחנו שולחים תנוזומים ומביעים את צערינו למשפחות

השכולים. אני אבדוק איך אפשר לקיים דיון לגבי ההיבטים ששייכים לוועדה הזאת. יש גם היבטים

ששייכים לותנדת הפנים.
מקס אביסרור
הייתי נוכח אתנזול באיצטדיון ברמת-גן, הייתי עם משפחתי וכאזרוז מן השורה אני רוצה

לומר שהייתה חרדה אמיתית. הארוע התחיל כשלושים וחמש דקות לאחר המועד שנקבע. הטלפונים

הפסיקו לעבוד, אנשים היו במתח עצום, בחדשות הודיעו על מה שקרה אך לא היתה תמונה ברורה.

אני חושב שמי שקיבל את ההחלטה לקיים בכל זאת את הטקס, קיבל החלטה אמיצה. אני מודהה עם

הדברים שאמר חבר הכנסת ריבלין, יכול היה להיות אסון. חוסר ודאות וחוסר קבלת תמונה אמיתית

יכול היה לגרום היסטריה אמיתית ואז היינו מקימים באמת ועדת חקירה על מנת לטפל בבעיה.
שמריהו בו-צור
השאלה היא, מה היו צריכים להקרין. מצד אחד היו זיקוקי דינור, היו מחולות, ומצד שני,

טראגדיה.
היו"ר עמנואל זיסמן
לדעתי, הנשיא ויצמן פתח בצורה נכתה, הוא אמר, היתה תקלה. מהרגע הראשון ידעו

שהגשר קרס. אפשר היה להסביר ולומר כמה מילים. צריך לשמוע את כל הפרטים ואז לדון בנושא.

אני פותח כעת את הדיון בנושא הקיצוצים בתקציב החינוך. אני- מבקש ממנכ"ל נזשרד

החינוך להתייחם לתקציב משת החינוך ב- 15 ביולי, כאשר עברנו את מהוצית שנת התקציב, את

הקיצוצים שהיו מתוזילת השנה. יש כנראה סבירות לקיצוץ נוסף, אנחנו רוצים לדעת באיזה מידה

מדובר במשרד החינוך. היו התחייבויות מפורשות גם מצד השר וגם מצד המנכ"ל שהקיצוץ לא יפגע

בשעות הוראה, שלא יביא לפיטורים בקרב המורים. אנחנו יוחרם את המענות של ארגוני המורים

וארגון ההורים. ועדת החינוך ללא הבדל נזפלגות מתייצבת לצד משת החינוך. דעת הקהל בישראל

אמרה את דעתה כי יש עדיפות עליתה כישראל בנושא החינוך, יותר מאשר נושא הביטחון. נדמה לי

שמאז קום המדינה לא ידענו מצב מה. אני מבקש ממנכ"ל משת החינוך לפרוס בפנינו את התמונה

המדוייקת של תקציב משת החינוך. מה צפוי לנו לקראת התקציב הקרוב שיידון בחודש אוקטובר.
עבד אלווהב דראושה
אני מעונין לשאול שאלה נוספת: מורים רבים קיבלו פיטורים, מה קורה עם המורים הללו?

רבים מהמורים הינם מורים מוסמכים ולמרות זאת הם קיבלו מכתבי פיטוריס.
בו ציוו דל
כשאנחנו מדברים על מערכת חינוך, אי אפשר להצביע על נחטא שאיננו חשוב. לקחת

אחריות במערכת חינוך, משמעו, לקבוע באומץ, בנחישות, סדרי עדיפויות. ככל שנקבע סדרי

עדיפויות, תמיד ימצא בעל הענין שיבוא ובצדק ויצביע, מדתנ נושא זה שדרגנו אותו מבחינת סדרי

עדיפויות, נמצא במקום זה ולא במקום אחר. האחריות של מי שעומד בראש מערכת החינוך, צריך

לדעת לקבל אוזריות ולקבוע אח סדרי העדיפויות.משרד החינוך והתרבות קוצץ בשנה התולפת, לא בחודש האחרון ולא בחודשיים האחרונים,

ההחלמה התקבלה לפני שנה. ארגוני המורים, ובצדק, באים לסייע למשרד החינוך לעמוד במטלות

כפי שמשת החינוך מוצא לנכון, תוך ראיה כוללת פדגוגית. הקיצוץ בשנה החולפת היה בהיקף של

725 מיליון בשתי מנות. הקיצוץ העיקרי היה לפני כשנה ומיעוטו כ- 125 מיליון היה לפני כשישה

חודשימ. סה"כ 725 מליון המתפרסים על שתי שנות תקציב. צריך לזכור שבתוך 725 מליון נכללו

נושאים שתים. נושא שכאב לי מאוד הוא חיסול מוחלט של בניית אולמות ספורט. לא יכול להיות

שבמערכת החינוך במדינת ישראל יפסיקו לבנות אולמות ספורט.
ראובן ריבליו
זה לא הולך רובו מתקציב הפיס?
בו ציון דל
בעבר, בזמנו של גדעון גדות. בחמש השנים האחרונות, החליטו לבנות אשכולות פיס. כאב

לי שנאלצנו להפסיק לבנות אולמות ספורט.

מוקד העניו שעליו התלוננו ארגוני המורים היה נושא השעות. הם טענו כי לא יכולה להיות

פגיעה בשעות שהם לב הענין, לב המערכת. במסגרת אותו קיצוץ על פני פריסה של שנתיים נקבע,

שהקיצוץ בשעות יהיה בהיקף של כשלוש מאות מליון שקל. צריך לזכור שמול זה החליטה אותה

ממשלה ננל תוספת של 400 מליון שקל בנושא של שעות.
האשם מחאמיד
מקצצים 300 מליון ומוסיפים 400 מליון שקל, אני לא מבין איך במצב הזה יש פיטורים?
בו ציון דל
ביום מסויים הוחלט על קיצוץ של 300 מליון ולאחר מכן החזירו 400 מליון. אני רוצה להיות

פטור מלשנות על השאלה. לו היה מצב הפוך - היו מקצצים 400 ומחזירים רק 300, הייתי צריך

להסביר איך ניתן להסתדר, אך המצב הפוך. צריך רק לשמוח. לעיתים, כאשר יש קיצוצים, מקצצים

בשעות ולא נותנים את הגידול הטבעי. בשנה זאת, קיצצו 300 נזליון שקל, כ- 70,000 שעות, מול זה

החזירו את הגידול הטבעי.
היו"ר עמנואל זיסמן
מ-1 בספטמבר ועד היום, כמה שעות קוצצו?
בו ציון דל
אף שעוז לא קוצצה. הקיצוץ התפרס על שנתיים, השעות היו אמורות להתקצץ החל

מספטמבר 1997.
היו"ר עמנואל זיסמן
מתחילת הקדנציה של השר זבולון המר, לא קוצצה אף שעת הוראה?
בן ציון דל
לא קוצצה אף שעה, נכנסו ביוני ובספטמבר התחילה שנת לימודים, כל השעות היו כבר

מחולקות.
האשם מחאמיד
למה אומרים שיש כאן קיצוץ אס יש תוספת של 100 מליון שקל, איפה הקיצוץ?
חדוה צדף
יש כאן הטעייה, התוספת של 400 מליון שקל לא נועדה למסגרת שעות הלימודים הרגילות

אלא לתוספת שלא ברור מי יעביר אותה. לכלל ילדי ישראל יצמצמו שעתיים בשעות הלימוד.
היו"ר עמנואל זיסמו
בתר שמ- 30.5.96 ועד היום לא היו קיצוצים אבל מ-1 בספטמבר 1997 יהיו קיצוצים.
בן ציון דל
משת- החינוך והתרבות טען את טענותיו פעם אוזר פעם, הסתדרות המורים באה ביחמתה

אליי, קיבלה הסבר ולא שבתה. ראשי ארגון המורים קיבלו את ההסבר ולא שבתו. כולם שמעו את

הנתתים ואת המספרים. אני תחר ואומר, הדברים נשמעים טוב והם אמיתיים, אני נותן נתונים
נח-וייקים שהשורה התחתונה היא
בשנת הלימודים תשנ"ח תהיה תוספת של שעות במערכת החינוך

מעבר לגידול הטבעי.

יש לנו בעיה קשה עם נושא המוחזקות, קוצצו למשל ההשתלמות המוסדית. יש כמות

מסויימת של שעות שמורה יכול להרשות לעצמו להשתלם.

מבחינת לות הזמנים, הקיצוץ של 725 מליון קדם לתוספת של אותם 400 מליון. לי חשובה

טובת מערכת החינוך.
היו"ר עמנואל זיסמן
לא תהיה תוספת בשיעורי התעמלות למשל.
בן ציוו דל
התוספת תהיה ב- 30,000 שעות. היא תלך לכל מערכת החינוך, בעיקר לאוכלוסיות הפחות

חזקות.
היו"ר עמנואל זיסמן
כלומר, התוספת לא תהיה לכל התלמידים במדינת ישראל, התוספת תהיה לחלק

מהתלמידים במדינת ישראל על פי קריטריונים מסויימים.
בו ציוו דל
אמרתי לפני כן שבסך הכל הכללי שבמספר השעות במערכת החינוך, יהיה גידול של כ-

30,000 שעות. אני אומר חד משמעית, בשנת תשנ"ח, אף תלמיד לא ילך הביתה מוקדם יותר מאשר

בתשנ"ז. התוספת של 400 מליון שקל מתייחסת לאוכלוסיות החלשות. ב- ו בספטמבר תהיה במערכת

החינוך תוספת של 30,000 שעות. בעבר, ברשותו של מנהל המחח היתה אפשרות לקדם את המערכת,

אם הוא סבר שיש לקדם אוכלוסיות חלשות במקום מסוייס, הוא נתן סיוע ממוקד במקצועות

מסויימים לאותם תלמידים באותו מוסד חינוכי. היום, הדבר לא יהיה נתון לשיקול דעתו של מנהל

המחח. היום הדבר יהיה מסודר וממוקד לכולם. בעקבות כך מתפנות שעות של אותם יחמות

פדגוגיות. הנושא החשוב של סיוע לשכונה מסויימת או עיר מסויימת משוחרר מקופת המחח מכיוון

שהדבר ממוסד ממלכתית מסעם המשרד.

לשאלתו של חבר הכנסת דראושה, היתה מחלוקת קשה בין משרד החינוך לבין משח-

האוצר, מי יפעיל את אותה תוספת שעות. האוצר הפעיל שיקולים פדגוגיים והסתמך על שיקולים

מסרימים ואמר שסטרדנטים יפעילו את תוספת השעות. אני טענתי שגם אחרי שיפעילו בעזרת

סטודנטים את מס הכנסה, את חדרי הניתוח, את משטרת ישראל, את צה"ל ואת מע"צ, גם אז אתנגד

שמערכת החינוך תפעל עם סטח-נטים. באותו מאבק הכריע שר האוצר לטובת עמדת משרד החינוך.לנושא הפיטורים, היות ולא היו סיכומים והדברים לא היו סגורים עד תום, היו כמה סימני

שאלה שלא השתנו במשך 30 שנה. מורה שמקבל הפניה לעבודה בשנה הראשונה, מודיעים לו

שהעסקתו היא לשנת הלימודים תשנ"ז בלבד. בתום שנת הלימודים משרד החינוך מודיע לו מבעת

מועד שהעסקתו מסתיימת, אס וכאשר יתאפשר, נמשיך להעסיק אותו. איננו מעוניינים לקלוט מורה

שאיננו כשיר ללמד. זה הנוהל מזה 30 שנה. אם נזערכת החינוך מקבל תוספת של 30,000 שעות,

אנו צריכים יותר מורים ולכן נקלוט את המורים שסיימו שנה ראשונה, נקלוט בוגרי מכללות וכוי.
האשם מחאמיד
כיצד תהיה החלוקה של תוספת השעות?
בן ציוו דל
על פי מדד הסיפוח. המדד האחרון נקבע לפני שנתיים, הוא כולל את כולם והוא כולל

שיקולים סוציואקונומים נטו, מספר הנפשות במשפחה, הכנסה וכל אותם הפרמטרים שקובעים את

מדד הטיפוח.
ואליד צאדק
אני לא יודע מבחינה אוביקטיבית, האם המדד הזה משקף את הצרכים הדחופים כאשר יש

פער בין האוכלוסיות. לדוגמא, בכפרים ערביים כמעט ואיו אולמות ספורט, ברוב הכפרים הם לא

קיימים. אני לא יודע אם המדד הזה יכול לשקף את הצרכים והפערים הקיימים שבין האוכלוסיות.

אני מעוניין שהתקציבים יעמדו מול הצרכים.
בו ציון דל
המדד הזה בא לשקף ולצלם מצב. למשרד החינוך, הכלי הזה נוח על מנת לדעת אם יש לו

תוספת מסויימת בכדי לעזור לאוכלוסיות הפחות חזקות. אין לוה קשר לנושאים פיזיים, לא לאולמות

ספורט, לא לבניית כיתות וכר.
שמריהו בן-צור
אנחנו שומעים על קיצוצים בסך של 700 מליון שקל בספטמבר. שר האוצר מניח היום על

שולחן הממשלה בקשה על מנת לבצע קיצוץ של 700 מליון שקל.
בן ציון דל
משרד החינוך לא נערך לשום קיצוץ, הוא נערך למלחמה נגד כל קיצוץ נוסף. תפקידו של

משרד החינוך והתרבות להלחם לטובת מערכת החינוך,
עפרה דונסקי
אני מבקשת לשאול שאלה, נכון לסיום שנת הלימודים, בכל כיתה במדינת ישראל קוצצו

שעתיים. האם השעתיים הללו יחזרו לכל כיתה במדינת ישראל? 400 מליון נתינה מול 300 מליון

קיצוץ, נשאר 100 מליון, ולכן אני שואלת האם השעתיים יחזרו לכל כיתה ולא יקוצצו?
יוסי וסרמן
בהמשך לשאלתך אני שואל: קיבלתי לפני כחודש הודעה כי בבית ספרי יקוצצו שעתיים

לכל כיתה. קוצצו לי 44 שעות. כמו כן, קיבלתי הודעה שמקצצים לי 11 שעות מסל הטיפוח של בית

הספר. סך הכל קיצצו מבית ספרי 55 שעות. האם בשנת הלימודים התשנ"ח יודוירו לי את 55 השעות

הללו?
בן ציון דל
אינני מתייחם למוסד חינוכי מסויים ואני חושב שזה מסוכן להתייחס. לאחר הישיבה אתמול

עס שר האוצר, נסגר הענין של אותם 100,000 שעות, כי מי שיפעיל אותם הם המורים ולא סטודנטים,

כמו כן מנהל בית הספר יקבע אם הוא מחליט להעסיק גם סטודנטים. ברמה העקרונית, מורים יתנסקו

ולכן יש תוספת של 30,000 שעות למערכת.מנהלי המחתות מתמנים אליי לישיבה היום אתר-הצהריים על מנת לתת להם הנחיות

בהתאם לאותה תוספת טבה מדובר.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מתנגד לכך ש- 400 מליון ילכו לכלל תלמידי ישראל. זה מלק ממגמה חברתית ממדרגה

ראשתה. אי אפשר להציג את הנתונים נפי שאתה מציג. נותנים 400 מליון למסרה חברתית ברורה

לחלק מהתלמידים ולכן אני מבקש שלא תציג את הדברימ בצורה מעוותת. מוסיפים 30,000 שעות

לחלק מהאוכלוסיה, זאת אומרת רק ל- 15% מכלל האוכלוסיה ו- 85% מהאוכלוסיה מקוצצים. יש

לומר בצורה ברורה של- 85% מילדי ישראל מקצצימ בשעות הוראה, אלא אם מקבלינו את החוק של

חבר הכנסת מאיר שטרית בענין יום לימודים ארוך בשלבים.
בו ציוו דל
אני לא האדם שמוריד או מוסיף, אני האדם שמקבל ומבצע לפי הקייס. אני תחר על

ההצהרה שאמרתי, אף תלמיד לא ילך מוקדם יותר הביתה.
זאב בוים
זאת הצהרה שנשמעת מצליין, השאלה מה הוא יעשה. השאלה אס יהיו לו שיעורים או

שתהיה לו שמרטפיה של מורות חיילות או מדריכים כלשהם.
בו ציון דל
התשובה היא שלא סטודנטיות ולא נזורית חיילות ילמדו או יעסיקו את התלמידים. ננד היום

מנהל המחוז היה צריך לתת תשובות שונות גס לאוכלוסיה פחות חזקה, היום הוא משוחרר מכך.

השעות ליתמות פדגוגיות מתפנות באופן רחב יותר. אני תחר ואומר, אינני מדבר על שמרספיה, אני

מדבר על מערכת לימודים, מערכת לימח-ים מסודרת ותקנית ללא ממלאי מקום, ללא סטודנטים וכל

דבר תשוב אחה זאת לא הכוונה. שר האוצר החליט אתמול שמורים יבצעו את השיעורים, תהיה

תוספת של 30,000 ואף תלמיד לא ילך מוקדם יותר הביתה.
היו"ר עמנואל זיסמן
הכותה של 400 מליון היא שתלמידים ממצב חברתי כלכלי מסוייס לא ילכו הביתה בשעה

12:45, הם ילכו מאוחר יותר. זאת אומרת, ש-15% יסיימו את הלימודים מעבר לשעה שסיימו בעבר.

המשמעות היא שאין תוספת לכלל האוכלוסיה, זאת אחיזת עיניים. יש תוספת ל- 15% בלבד ואני

מברך על כר, אך אין תוספת ל- 85% האחרים. אנחנו לא מגיעיס לאמת. מתברר מעל לכל ספק של-

15% יש תוספת מעבר למה שקיבלו עד עתה. השאלה היא מה קורה ל- 85% מתלמידי ישראל, האם

הס יקבלו את אותו תוכן ואת אותן השעות שלמדו?
שמריהו בו צור
400 מליון שקל נתנדו עבור 15% מתלמידי ישראל, מה קורה עם 85%? בעבר מנהל המחוז

נתן ל-15% איקס שעות. נעת הוא משוחרר מכך הוא לא צריך לתת ל-15%, הוא צריך לתת ל- 85%.

מזה גודל השעות שבעבר נתנו מנהלי המחוזות לאוכלוסיה החלשה? האם גודל השעות ינסה זאת?
בו ציוו דל
התשובה היא כן.
ריימונד לדווין
מה קורה עם הגידול הטבעי?
בן ציוו דל
אנחנו נוקבלים אותו.
ריימונד לדווין
נזה קורה עם שעות רוחב שנותנים היום? כאשר נותנים הבטחה שהילד מגיע הביתה באותה

השעה, זה עדיין לא אומר שאיכות הלימודים נשארת אותה איכות, אפילו אם מדובר רק במורים ולא

בסטודנטים.

לפי המספרים שנקבת בהם אני מציע כלהלן, אפשר לחזור לחוזרי מנכ"ל 25, 26 ולבטל

אותם, ולומר בואו נחזיר את השעתיים. לאחר מכן יש לומר למנהלי המחתות שכל השעות שניתנו

לפני כן לא ניתנים עכשיו והם באים מתור 400 מליון. הכל ברור, כולם מקבלים את אותם שעות תקן,

ברור שיש תוספת שעות וכר.
חזוה צדף
אני עדיין סבורה שיש כאן הטעיה מסויימת. כאשר נשאלת האם שתי שעות התקן המקוצצות

חוזרות, יכולת לענות בפשטות ולומר כן. ההטעיה היא ששעות התקן שנלקחות מבתי הספר, הממוצע

הוא כארבעים שעות מכל בית ספה יינתנו למנהלי המחתות ומנהל המחת יחלק אותם במהלך השנה

הבאה. תמונת המצב כרגע שבכל בית ספר צריך לקצץ שתי משרות. כלומר, מורים מפוטרים ואני

מדברת על מורים קבועים במערכת עם רשיתות הוראה. על פני הארץ כולה יש צמצומים גדולים

מאת-. בשנה הבאה יחזירו חלק, השאלה אם ימצאו מורים מתאימים, כי הרי מורה שמפוטר ולא מוצא

עבודה בהוראה, לא ישאר מובטל ויחפש פתרון בסקטורים אחרים. מערכת השעות ברוב בתי הספר

נכון להיום כבר מוכנה. איפוא יוסיפו שעות?
מקס אביסרור
מנכ"ל משרד החינוך מבצע מדיניות. לדעתי ההחלטה על סדר העדיפויות במתכונת הנוכחית

לא עונה על הצרכים בשטח, היא מעוררת הרבה מאת- התנגדות. מנהלי המחתות מביעים תרעומת

רצינית מאוד בעקבות קיצוץ השעות, הם לא יעיזו לומר זאת, לא לשר ולא למנכ"ל ואפשר להבינם.

הנושא של הקיצוץ בפתנל גורם לכך שהחינוך האפור עולה על הפרק. לדוגמה, בישוב שלי בגבעת

שמואל, בבית ספר מסויים, כאשר המנהלת קיבלה הודעה על קיצוץ בשעות, ונבר ההורים החליט

לתגבר בתוספת שעות, זאת אומרת יש עידוד לחינוך האפור. ברור שיבואו לרשות המקומית על מנת

לררוש השתתפות בענין.

הגיע לידי חוזר מנכ"ל בענין המלצת מספר התלמידים בכיתות א' למשל. בחתר מדובר על

43 תלמידים. היום התקן מדבר על 41, החתר מדבר על 43, לאן אנו מתקדמים, קדימה או אחורה?
בו צית דל
אין שינוי בהוראות. אני מודיע כאן בוועדת החינוך של הכנסת, שאין שינוי מבחינת

ההוראות של חלוקת הכיתות. כל הדברים שנאמרים כאן, רובם היו מדוייקים לו הישיבה היתה

נערכת אתמול בבוקר. כל הדברים נכתים, נכון לאתמול. מאתמול יש שינויים לאחר הסיכום עם

משרד האוצר.

אותם פעולות שלא היו מסת-רות אלא נתונות להחלטות חופשיות של מנהל מחת, של

מפקחים, של צרכים אחרים, דברים לא היו מזיזים ולא היו מסודרים. היום הם מסתירים, מעודכנים

בכל המערכת על פי מה שיםוכם מחר. כל אותן שעות שניתנו באופן וולונטרי משתחררות על מנת

לתת לכלל המערכת.
עבד אלווהב דראושה
האם אפשר להבין מדבריך שהשעות של 85% מכלל התלמידים לא יפגעו?
בו ציוו דל
אני חתר ואומר, השעות לא יפגעו.
דרורי גניאל
השטח עובד על פי חוזר מנכ"ל 25, 26. צריו להודיע על ביטול החחר על כל משמעויותיו.

שנית, נוצר הרושם, לפחות אצל עמיתיי. מנהלי מחלקות החינוך וגם אצלי, שהקיצוץ הוא לא רק

בשעות הללו או בתוספת אלא גם בדברימ אחרים נוספים כמו ימי הדרכה, שעות יחח-ייות, סלים

אחרים שהיו והשנה קיבלו תפנית.
אבי קמינסקי
לגבי סל הסיפוח, יש לבחון את נושא סל הסיפוח מחדש, במיוחד באזורים שיש תנודה של

אוכלוסין של בתי ספר. מה שהיה נכון עד לפני שנתיים לא נכון במקומות רבים לפתות באזורינו

בחבל מרדיעין. שנית, אם רוצים לתת 15% תוספת שעות לבתי הספה יש לדאוג להסעות לאותם

15%. למועצות האזוריות אין פתרון לכך.
האשם מחאמיד
300 מליון שקל יקוצצו ובכל זאת לא יהיה קיצוץ בשעות. 400 מליון שקל יתתספו ל- 15%

באוכלוסיה. זאת אומדת של- 85% באוכלוסיה יש קיצוץ של 300 מליון שקל שיתורגמו לשעות.
עפרה דתסקי
לא קיבלתי תשובה ברורה לגבי חדרה של השעתיים למערכת. אני חושבת שאם הדיון היה

מתקיים מחר, התשובות היו ברורות יותר. העובדות היום שמנהלי בתי הספר עובדים לפי חחר

מנכ"ל. משדר החינוך חייב עבודה למורים שלא פוטרו, מורים קבועים שיצאו לחופשה ולא יודעים

היכן הם נמצאים ומה קורה עימם. אני מקבלת טלפונים ממורים ששלחו אותם הביתה, אין בשבילם

שעות והמצב קשה. התשובות אולי יהיו ברורות מחר עמ מנהלי המחתות. הייתי רגועה יותר, לו אדע

שהכל חחר לתיקנו ומבטלים את חחר מנכ"ל 26,25.
עבד אלווהב דראושה
15% שייקבלו את התוספות הם טעוני טיפוח ועיירות פיתוח. התלמידים הערביים לא

כלולים, לא כטעתי טיפוח ולא כעיירות טיפות. האם גם התלמידים הערביים שזקוקים לתוספת חכו

לנתח יחסי?
בן ציון דל
כן, מכיוון שזה לא ענין של עיירות סיפוח, מדובר בנדרד סיפוח. המגזר הערבי כלול בכל

הנושא של נזדד טיפוח ולכן אין סיבה שלא יהיה כלול בתוספת.

עד היום כל סיוע שניתן לאורנה אוכלוסיה פחות חזקה היה ענין של יחמות של מנהל המחוז,

היום כל אותן יחמות שהן בהיקף של עשרות אלפי שעות הופכות לדבר ממוסד. מנהל המחת משוחרר

מלהתייחס לאותה אוכלוסיה הפחת1 מבוטנות מכיוון שהמערכת כולה מתייחסת אליה. תינתן תשובה

נקודתית לכל אותו מגזר. עשרות אלפי שעות שמחפנות יינתנו כסיוע להחזרת שעות תקן, לייעוץ,

להדרכה ולשאר הדברים.
זאב בוים
למרות ההסברים אני לא שקט. ההוראה היא לא רק ענין של שעות. הנזמשלה עומדת

להחליט על קיצרו נוסף ויש להניח שזה ילך לרוחב כל המערכת הממשלתית במשרדים השונים.

האם למשרד היום יש תוכנית ראשתית לפחות מה יקרה. שנית, דובר על כך שהתלמידים לא ילכו

מוקדם יותר הביתה. יש קיצוצים במערכת שחם לא מתבטאים בשעות ויש להם השלכה חמורה על

מערכת החינוך. למשל, המוחזקות. המחוזקות היא בעיה קריטית במיוחד בפריפריות, בבתי הספר

המקיף, באזורי עדיפות לאומית המסתמכים על תקציבי המוחזקות. מי יתחזק אותם, הרשויות

המקומיות שיש להם בעיות תקציביות קשרת, או אולי ההורים ועוד לא דיברנו על תשלומי הורים.

אלה סוג של בעיות שלא קשורות לתקן השעות אלא לסה"כ תקציב משח- החינוך, חלוקתו ומתן

סדרי עדיפויות מתאימים. יש סעיפים גדולים עם בעיות גדולות שאין להם מענה.
בו ציוו דל
אם מישהו סבור שאני רגוע לחלוטין ואין בעיות, זאת טעות. אני מודאג יותר מכל היושבים

כאן. אני זה שמופקד על המערכת וצריך להפעיל אותה ב- 1 בספטמבר. אני עומד על המשמר כל

שעה ושעה כדי לדאוג שלא תהיה פגיעה במערכת החינוך.
היו"ר עמנואל זיסמן
כאשר כינסנו את הישיבה, לא ידענו על הפגישה שהיתה אתמול. למרות הישיבה אתמול

אני מודאג מאח- ויש לי ספקות גדוליס לגבי ביצוע מהימן של הסיכום. לכן כבר בימים הקרובים

נבדוק את הדברים, חלק מהדברים יתבררו כבר מחר בדיון על יום לימודים ארוך. נעקוב אחר

התפתחות הדברים ורק כאשר יהיה ברור מעל לכל ספק שאין קיצרו בשעות ההוראה ואין פגיעה

מהותית עניינית בתוכן של הלימודים, רק אז אוכל להמליץ בפני חברי ועדת החינוך לפנות לאתון

ההורים הארצי, לארגון המורים, להסתדרות המורים, ולבקש מהם לא לנקוט באמצעים כדי להשבית

את מערכת החינוך. כרגע אני לא יכול להמליץ המלצה מאת או אחרת. אם רוצים שוועדת החינוך

תהיה חלק מיוזמה להרגיע את הרוחות ולמנוע את השבתת שנת הלימרדיס, אני לא אוכל לומר זאת

בשלב זה, אוכל לומר זאת בעוד ימים מספר כאשר יתברר שהדברים שנאמרו על ידי המנכ'ל הינם

דברים אמיתיים. אני לא מטיל ספק בדבריו אבל אני רוצה לבדוק את הדבריס ולבחון אותם הלכה

למעשה.

תודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים