ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/07/1997

בקשה לרביזיה לחוק הדגל והסמל

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטקול מס' 96

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי ג' בתחת התשנ"ז (08.07.1997) שעה 09:30
נבחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

רפאל אלול

טלב אלסאנע

שמריהו בן צור

שמואל הלפרט

ראובן ריבלין
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצתית
חנה כהן
סדר היום
בקשה לרוויזיה לחוק הדגל והסמל.בקשה לרוויזיה לחוק הדגל והסמל
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מתכבד לפתות את הישיבה. חבר הכנסת שמואל הלפרט ביקש רוויזיה על וזוק הדגל

והסמל שהתקבל אתמול. אני דוחה את הבקשה והחוק יעבור להצבעה בקריאה שניה

ושלישית. סיימנו את הדיון בחוק, ואס חבר הכנסת מבקש להציג הסתייגויות אני לא אמנע

זאת למרות שעברו 24 שעות מאישור הצעת החוק. למעשה יש הסתייגויות לחוק של חבר

הכנסת רחבעם זאבי שרוצה להרחיב את היקף החוק.
שמואל הלפרט
אני מצטער שנבצר ממני להיות בישיבה אתמול. אין ספק שצריך להניף את הדגל על כל

מוסד ציבורי וחינוכי. רב רובם של הישיבות ומוסדות החינוך החרדיים מניפימ את דגל

המדינה. אם תגיעו ביום העצמאות לישיבת פונוביז' בבני ברק תראו שיש דגל ענק בראש .

התורן.

אי אפשר להתעלם מכך שיש ישיבות שעדייו לא הגיעו להכרה שצריך להניף את הדגל.

מדוע להפוך אותם לעבריינים, מדוע צריך לעשות זאת בכפיה במקום לעשות זאת מתוך

הבנה. אם רוצים לחוקק חוק כדאי לפנות לכל מוסדות החינוך ולבקש להניף את דגל

המדינה, אך אין להפוך חלק מהמוסדות לעבריינים. חז''ל אמרו: כשם שמצווה לומר דבר

שנעשה כך מצווה שלא לומר דבר שלא נעשה", שאי אפשר לעשות אותו. מדוע צריך

להכניס חלק מהמוסדות לעימרת, להפגנות ולכל מיני תוצאות לא רצויות שלא יתרמו דבר

לכברדו של הדגל.

אם חלק מהמוסדות, ואני מניח שהם לא רבים, יסרבו להניף את הדגל, זה לא יהיה

מכובד ולא יביא כבוד לדגל ת מדינה. אני מסכים שצריך להניף את דגל המדינה, אך כדאי

לעשות זאת בצורה מכובדת טל ידי פניה למוסדות ולבקש מהם שיגלו הבנה לדגל המדינה

ולא לעשות זאת בכפיה.

במשך 50 שנה השגנו ללא כפיה, שחלק גדול מהמוסדות מניפים את דגל המדינה. אני

מבטיח לעזור בנושא זה ולפנוו1 לכל המוסדות ולהסביר להם שרצוי ומכובד להניף את דגל

המדינה.
היו"ר עמנואל זיסמו
אנו רוצים שיהיה חוק שיקל בעצם על מה שאתה רוצה לעשות. אפשר יהיה לשכנע

ולהסביר, אחרת לא יכול לחידת שבשנת ה- 50 למדינה, אותם מוסדות שהם שלוחות של

מרמים בארצות הברית שמניפים את הדגל האמריקאי או כל דגל אחר, לא יניפו את דגל

ישראל.

שקלנו את דבריך ואנו סבורים שכשיהיה חוק נעשה פעולות הסברה ושיכנוע, ויהיה קל

יותר להשיג את המטרה.
שמואל הלפרט
אני מבקש להחליט לדתות את תחולת החוק הזה בשנה נוספת, אולי במשך השנה נוכל

לשכנע את שאר המוסדות. איו לגרום לכר שחלק מהמוסדות יאמרו בגלוי שהם לא רוצים

להניף את דגל המדינה, כי כר לפחות זה נעשה בחשאי. קבלת החוק תגרום לכך שחלק

מסויים יצאו בהצהרות שלא יהיו לכבוד הדגל.
רפאל אלול
אני מציע לקבל את החוק, ובשנה הראשונה לא תהיה אכיפה של החוק במטרה לשכנע

את אותם מוסדות להניף את דגל המדינה.
שמואל הלפרט
אולי כדאי לפחות להוסיף ששר החינור יהיה מופקד על ביצוע החוק.
טלב אלסאנע
אני מבקש להגיש הסתייגות לחוק.

היו"ר עמנואל זיסמן.

בישיבה אתמול היתה לנו התלבטות לגבי חיוב הנפת הדגל בכל מוסדות החינוך ולכו

פטרנו מכר חלק מהמוסדות, שאינם מוכרים. כמו כן נאמר שלאחר קבלת החוק תהיינה

פעולות הסברה.
שמריהו בו צור
אני מציע שהחוק יחול על מוסד שמקבל 100% מתקציבו מהמדינה. אך אם יש מוסד

כלשהוא שחלק מתקציבו אינו ממשרד החינוך, הוא לא יחוייב בכך.
שמואל הלפרט
אני מבקש להגיש הסתייגות ברוח דבריו של חבר הכנסת שמריהו בן צור, שמוסד שלא

מקבל 100% תמיכה מתקציב המדינה לא יחוייב בהנפת הדגל.
ראובו ריבליו
אני סבור שזו תהיה הפרשנות גם בחוק המוצע.
היו"ר עמנואל זיסמן
מה שהוחלט בישיבה אתמול נישאר בעינו. חברי הכנסת שמואל הלפרט וטלב אלסאנע

יגישו את הסתייגויותיהם.

אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-11:30

קוד המקור של הנתונים