ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/06/1997

שחיתות בליגות הכדורסל בבתי-הספר

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 81

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני. כ"ו באייר התשנ"ז (2 ביוני 1997). שעה 14:30
נפחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

רפאל אלול
מוזמנים
סגן שר החינוך, התרבות והספורט משה פלד

דייר שוקי דקל - מנהל רשות הספורט, משרד החינוך, התרבות והספורט

מרדכי ארליך - סגן מנהל רשות הספורט, משרד החינוך, התרבות והספורט

עודד הכט - סגן מנהל רשות הספורט, משרד החינוך, התרבות והספורט

קוטי מרידן - מנכ"ל התאחדות ספורט בבתיה"ס, משרד החינוך, התרבות והספורט

אבי אזולאי - עוזר דובר, משרד החינוך, התרבות והספורט

דני זיק - ראש עירית קרית-ביאליק, מרכז השלטון המקומי

עובדיה שלמה - מנכ"ל עירית קרית-ביאליק, מרכז השלטון המקומי

יעקב סנדלר - ראש עירית רחובות, מרבז השלטון המקומי

יורם אורנשטיין - יו"ר האיגוד המקצועי ברחובות, מרכז השלטון המקומי

חיים צורי - ראש עירית קרית-מוצקין, מרכז השלטון המקומי

יהודה שקמה - איגוד הכדורסל

יוסי אפרת - הסתדרות המורים

משה אוחיון - ארגון המורים העל-יסודיים

דייר יצחק קדמן - מנכ"ל המועצה לשלום הילד

רונית בן-דוד - מנהלת בית-ספר עירוני טי

דוד ועקנין - בית-ספר עירוני טי

מרדכי אלון - כתב "שבעה ימים", ידיעות אחרונות

יצחק אופק - יועץ לוועדת החינוך והתרבות
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. שחיתות בליגות הכדורסל בבתי-הספר.שחיתות בליגות הכדורסל בבתי-הספר
היו"ר עמנואל זיסמן
שלום לכולם. הנושא העומד לפנינו לדיון הוא לפי דעתי חמור מאוד. בגלל חשיבותו ובתיאום עם סגן שר החינוך,

התרבות והספורט החלטנו לקיים את הישיבה שלא בשעה רגילה. זה הדיון השלישי היום בוועדת החינוך והתרבות.

אני רואה את הנושא הזה בחומרה רבה. משח- החינוך והתרבות בקדנציה הקודמת עודד מגמות של הפרטה, תחרות

ושיווק של בתי-הספר, ובעיקר באיזור תל-אביב. אנחנו בוועדת החינוך והתרבות רוצים להיאבק במגמה הזאת.

אנחנו תיכף נשמע, יש טענות כאלה וטענות אחרות, לגבי מה שקורה בענף הכדורסל במערכת החינוך. אבל אין

ספק שבמידה ואפילו חלק מהדברים שנכתבו הם נכונים אז יש פה לא רק גילויים שליליים אלא יש פה תופעה חמורה,

שאנחנו צריכים להרוג אותה מייד.

אני רוצה לברך את משרד החינוך והתרבות ואת רשות הספורט על כך שהם מקדמים את הספורט לאחר שנוצר

חלל ריק לאור ההחלשות וההתרופפות של אגודות הספורט. ככל שיש פחות תקציבים אז המסגרות של נוער, נערים

וילדים זוכות לפחות תשומת לב ולפחות תקציבים. אין ספק שלהפעיל את ענף הכדורסל וענפים אחרים במערכת

החינוך, גם לבנים וגם לבנות, זה דבר מבורך. זה לא רק קבוצות,- זה מגיע לכמות גדולה של אנשים ויש לזה חשימת,

לא רק ספורטיבית, גם חינוכית וערכית.

הבעיה היא חמורה. מה שקורה בענף הכדורסל - ואני מכיר את ענף הכדורסל היטב - שמנהלי בתי-ספר "גונבים"

שחקן, מוכנים לזייף נתונים, לתת לתלמיד ציונים שלא מגיעים לו - במידה וזה נכון, את זה צריך להוכיח, אני יוצא

מנקודת הנחה שהעיתונאי עשה עבודה מהימנה ונאמנה. אם אנחנו הופכים את בתי-הספר למסגרות שמתחרות זו בזו

כדי להשיג יותר פירסום ותדמית והם משתמשים באמצעים בלתי מוסריים, בלתי אתיים ופסולים, אז אני לא זקוק

לכדורסל הזה, אני לא זקוק גם לבית-הספר הזה, צריך לסגור את בית-הספר הזה. כך אני רואה את העניין.

אני מצאתי לנכון להגיד את ה"אני מאמין" שלי עוד בתחילת השיחה. גם אני שיחקתי כדורסל בתיכון

ליד-האוניברסיטה לפני הרבה מאוד שנים והייתי שחקן במחלקת הנוער של "הפועל ירושלים". אני לא זוכר שהיו

דברים כאלה. כלומר יש פה התפתחות שלילית. אבל נבדוק את העובדות, נבדוק את חומרתן. המגמה צריכה להיות

לעשות איזשהי הבראה.

אני אחזור על חלק מהדברים לאור כניסת סגן השר. אנחנו מברכים את משרד החינוך והתרבות על כל מה שהוא

עושה כדי שיהיה ספורט לא רק לאלופים אלא גם לאלפים במערכת החינוך. אנחנו מודעים לחשיבות הספורטיבית,

החינוכית, הערכית, וגם חברתית, אין ספק בזה. לא נשלים בשום פנים ואופן אם זה הופך להתחרות פרועה באמצעים

פסולים ובלתי מוסריים, כפי שזה משתקף במאמרים שהתפרסמו ב"ידיעות אחרונות". לא נסכים לזה. אנחנו לא

מסכימים לזה גם אצל המבוגרים - וזה נושא נפרד - ובוודאי שזה לא מקובל עלינו בתחום מערכת החינוך. זה נושא

הדיון.
סגן שר החינוך. התרבות והספורט משה פלד
אני רוצה לפתוח בשני משפטים. אני שמח ואני מודה לך שהבאת את הטשא לוועדת החיטך והתרבות של הכנסת.

אני באמת חושב, כמו שאמרת, שהמפעל הוא מפעל יפהפה שתרם תרומה אדירה לתשתית הספורט בישראל, בסיס רחב

לאלפים.

במאמר מוסגר אני אומר, בשבוע שעבר זכיתי בכתר טסף על כל הכתרים שאתה הכתרת אותי היום, זכיתי בכתר

"השוביניסט של השבוע" בתוכנית "הכל דיבורים" של גברת שלי יחימוביץ. בדברי התשובה שלי אמרתי: צאו וראו את

התאחדות בתי-הספר, איך אחד הקריטריונים החשובים הוא שמועדון בית-ספרי שמצטרף להתאחדות חייבת להיות בו

במקביל קבוצה של בנים וקבוצה של בטת. זאת אומרת מדובר על ספורט לאלפים, על תשתית הספורט במדינת ישראל.

יחד עם זה אני מצטרף לדברים שלך. גם אני חושב שאסור להשלים עם תופעות שעלו במאמר לגבי שוק הבשר.

צריך לעשות הכל כדי שהתופעות לא יקרו אבל בעיקר לא בידי מחנכים ובידי מנהלים. אנחט חייבים להבין שהמנהלים

הם אלה שמובילים את מערכת החיטך בבתי-הספר, בקהילה, והם הדמויות החיטכיות הערכיות. אחד הדברים הבולטיםשעולה מהכתבה זה שיתוף פעולה של מנהלים ומאמנים בבעיות נקודתיות. אני רוצה להדגיש, המפעל הוא מפעל אדיר

אך יש בעיות נקודתיות. אסור להעכיר את המפעל כולו אבל צריך לטפל בנקודות שעלו, וגם באלה שעוד לא עלו (ואני

בטוח שיש עוד מיקרים שלא עלו בכתבה). את זה אנחנו נעשה, בזה אנחנו נטפל. נסגור את הפרצות שעלו בתקנון,

פרצות שנוצלו על-ידי בתי-ספר או מאמנים, שאינם חושבים על האלמנט הוזינוכי אלא רק על האלמנט ההישגי, על

הניצחון. את הפרצות האלה אנחנו נידאג לסגור.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מתכוון לכל אותם הדברים שקורים בענף הכדורסל, כי אנחנו מתייחסים לכתבה שהופיעה בעיתון. אבל אם זה

קורה גם בענפים אחרים, שהם ביוזמה ובהפעלה של משרד החינוך והתרבות, אם יש תצהירים כוזבים, הטבות

לתלמידים, מתן ציונים כוזבים, פטור מבחינות וכיוצא בזה גם בתחומים אחרים, אני מתייחס גם לזה. צריך לבלום את

התופעה הזאת מייד, אפילו אם הדבר יביא לכך שצריך יהיה לסלק איזה מנהל בית-ספר. זה חייב להיפסק. אני מדבר לא

רק בשמי אלא גם בשם חברי כנסת שהשתתפו היום בשתי ישיבות קודמות (לא כל אחד מוכן לעשות ישיבה בין 14:30

ל-16:00). אני מדבר גם בשם חברי כנסת אחרים שגילו רצון נחוש להילחם בנושא.
סגו שר החינוך. התרבות והספורט משה פלד
אני הודיתי בטלפון פעמיים למר מרדכי אלון על הכתבה. הודיתי לו על זה שהוא העלה את הבעיות הקשות, את

החריגים הקשים האלה, חשף אותם והעלה אותם על סדר היום הציבורי. לכן אני מודה גם למר מרדכי אלון וגם ליושב

ראש הוועדה על זה שהנושא הועלה. אני מקווה שמפה נקבל יתר תוקף לטפל בחריגים הנקודתיים. תודה.
שוקי דקל
אני ברשותכם מבקש להציג כמה דברים לאור הכתבה. אני מצטרף לתודה ליושב-ראש ועדת החינוך, התרבות

והספורט של הכנסת על העלאת הנושא לדיון ברמה הציבורית.

אני רוצה להדגיש, ואני אעשה את זה בקצרה כי הדיון לא יכול להתמשך בלי סוף. אני רוצה להזכיר לציבור

שכאשר משרד החינוך, התרבות והספורט הוסיף את הנידבך "ספורט" זו לא היתה סמנטיקה. הוא העלה על סדר היום

שלו, על שולחן העשיה היומיומית, את הספורט, שהפך להיות חלק מהמערבת החינובית במדינת ישראל. הספורט הפך

למטרה והוא גם אמצעי לערבים חינוכיים.

אני מקבל את מה שאמרו יושב-ראש הוועדה וגם סגן השר. גם אם רק אחוז קטן נכון בכתבה ובהאשמות ובטענות

שהועלו, שנחשפו על-ידי הכתב, זה שווה דיון ובירור. במקום שבו אנחנו נדרשים לעשות את תיקונים, לסתום את

הפרצות, את הנסיונות לעקוף את התקנונים החמורים שלנו, אנחנו נתקן אותם. הכתבה בעניין הזה עשתה שירות,

מעבר לנזק שניגרם.

אני רוצה כאן לתקן. ראשית היה ערבוב של כמה דברים בתוך הכתבה. המוסד החינוכי עבד עם המאמנים, עם

האגודות, עם הרשות העירונית, עם מנהל אגף החינוך, ולא כולם יחידה אחת. הערבוב הזה יצר בלבול אצל הציבור

שלא מצוי בעניין, למי שקורא מהצד, שסבור שאכן היה כאן - אני דוחה את הביטוי הזה על הסף, ואני מודע לזה שאת

הכותרת לא כתב העיתונאי אלא העורך - "שוק הבשר". לא שוק, בוודאי לא בבשר, ולא כצעקתה. מדובר, אם בכלל,

ב-4 ילדים, שזה כ-2% מכלל המערכת. בעיני גם 4 זה הרבה ואנחנו צריכים לטפל ולבדוק, כמו שאמר סגן השר, איפה

הפירצה ולתקן אותה.

ראשית לגבי המוסד החינוכי וליגת-על יש תקנון מחמיר והוא נאכף. אולי צריך להגביר את הבקרה ואת המעקב

אחר הדברים. על-פי התקנון הזה הורחקו מאמנים והושעה מנהל. בעניין הזה אנחנו לא מקלים ראש. אני רוצה שיהיה

ברור, לנגד עינינו עומדת טובת הילד ורווחתו, הצטיינותו בלימודים והצטיינותו בספורט. אני רוצה שיהיה ברור

שכאשר אנחנו מגלים כישרון של מוסיקאי בבית-הספר המערכת נרתמת כדי לסייע לו, לתמוך ולמצות את הפוטנציאל

שלו. אני חושב שכך טוב גם לעשות בספורט וכמובן הכל צריך להיות בצורה מבוקרת.

אם בכתבה דיבר מאמן בית-ספר, אז מאמן בית-ספר לא יכול לדבר בשם בית-הספר ולא בשם מנהל בית-הספר.

הערבוב של הדברים יצר מצב של כביכול אנרכיה.ליגת-העל נותנת תשובה למצויינות בספורט וגם בונה תשתית. היא באה להחליף אגודות שקרסו. מי שמביר את

הספורט יודע באיזה מצב הוא נמצא. זו הבשורה לספורט הישראלי לגבי העתיד, על-ידי זה שניבנה אותו מתוך מערכת

החינוך על-פי תקנונים מקפידים ומחמירים.

ישנה אמנה, והאמנה הזאת, גם לאור הכתבה, עוברת עכשיו רענון. האמנה הזאת היא מן הטובות במסגרות חינוך

בעולם, יש בה הקפדה יתרה והחמרה. זו אמנה מחייבת והמנהלים מחוייבים לחתום עליה. האמנה הזו פורסמה ויפורסם

העידכון שלה בחוזר המנהל הכללי. בחוזר המנהל הכללי יש פקודות שמחייבות כל עובד חינוך, בל מנהל, לקיים אותן

כלשונן. אם יש חריגות, הן תטופלנה, ימוצה הדין איתם עד תום, וכך היה גם בעבר. אמרתי גם בשיחת טלפון לכתב,

מר מרדכי אלון, שאם הוא מצא דבר נקודתי שעליו הוא יכול להצביע, שייכתוב לי אותו. אנחנו נמצה את הדין איתו עד

תום. אדוני היושב-ראש, אתה הרחקת לכת ואמרת שימוצה הדין אפילו עד הרחקת מנהל. אנחנו לא חוששים מזה.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני אמרתי שאם יש מנהל שלא מכבד את זה ולא מקיים את זה ופועל בניגוד לאמנה, אם יש מנהל כזה שמפר את

החוק ואת הסדר של משרד החינוך והתרבות ושלנו אז הוא לא יכול להיות מנהל.
שוקי דקל
אני לא פעם מציג דברים בפני פורומים שונים של מערכת החינוך ואני טוען שהאיש המרכזי במערכת החינוך

שעומד בצומת זה מנהל בית-הספר. בשבילנו הוא ההנהגה של החינוך בתוך בית-הספר ומולו אנחנו עובדים. האמנה

הזאת נחתמת על-ידי המנהל ואם הוא הפר אותה, נמצה איתו את הדין. אני חושב שנעשתה כאן איזשהי הטלת דופי

במנהלים. אנחנו עובדים עם המנהלים בצורה מלאה. זאת נקודה מאוד חשובה.

ליגת-העל הפכה להיות יוקרתית. אני רוצה להדגיש היבטים נוספים של הערך המוסף, מה עשתה הליגה הזאת ומהו

המסר שהביאה התאחדות הספורט לבתי-הספר. העניין הפך ליוקרתי. אין מקצוע בתוך המערכת - לא לימודי התנ"ך

ולא לימודי הקודש או מתמטיקה - שמביא ללכידות קבוצתית, לגאוות יחידה בתוך בית-הספר, כמו הספורט. זאת

עובדה. זה פתח את בתי-הספר לדברים שאולי לא חשבנו עליהם, להקמת להקות ומקהלות ותזמורות ומעודדות. אנחנו

הקצבנו באולמות איקס מקומות לצופים מכל בית-הספר, כי אין לנו מספיק מקום. האחרים ישבו באולמות בכתי-ספר

מול מסכי טלוויזיה והעניין הפך להיות יוקרתי. לפי מדידת הרייטינג כ-120,000 צופים חזו במשחקים, למרות שהם לא

שודרו בשעות שיא של צפיה. היוקרה הזאת גורמת לתחרותיות בין המוסדות, בין הילדים. חובתנו ותפקידנו להקפיד על

גבולות של הנורמה, שלא תהיה חריגה מתקנות ושלא תהיה פגיעה בבריאות הילד, בשלמותו ובטובתו. צריך כאן לאזן

את התמונה כי התמונה שהצטיירה בכתבה, ואני אמרתי את זה גם למר מרדכי אלון והוא הסכים (הוא צופה קבוע

במשחקים המשודרים של ליגת-העל), שהוא לא כל-כך נתן להיבט הזה חשיפה.

אבחנו קיימנו במסגרות שלנו דיון מהיר בתוך הנהלת רשות הספורט, בתוך התאחדות בתי-הספר. ישבנו עם מנהלי

מחוזות. הוצאנו מכתב ברור לכל המנהלים שהוזכרו בכתבה וביקשנו מהם להכין את ההסברים שלהם לאירועים

לקראת דיון מעמיק ברמה של מנהל המחוז ואחר-כך ברמה של רשות הספורט. ימוצה הדין עם כל אלה שעשו את

החריגות שהועלו בכתבה, באם אכן זה ימצא נכון.

אנחנו לא מתכוונים לעבור על זה לסדר היום אך צריך לאזן את התמונה, שיש סוף סוף איזשהו מסר. הכתב מסכים

איתי, דיברתי איתו בטלפון בעניין הזה, על התשתית, על המסר החדש שמביאה ההתאחדות הזאת ועל הגל הזה שנקרא

ליגת-העל בכדורסל.

אסור לנו לשכוח שבאן מאחורי הקלעים אנחנו גם מעוניינים באיתור המצויינים. אנחנו רוצים לדעת מי המחוננים.

וזה לא רק בליגת-העל בבדורסל. יש לנו ליגת-על גם בכדורעף, למשל.
היו"ר עמנואל זיסמז
הכוונה לתלמידים מצטיינים שלומדים באותו בית-ספר.
שוקי דקל
התקנון שלנו הוא מאוד מאוד מחמיר. ילדים לא יכולים לעבור לאן שהם רוצים. יכול לעבור ילד אחד לשבה בסך

הכל בין יי ל-יאי ובין טי ל-י'. אנחנו עכשיו, בעקבות הכתבה וגם לאור מה שאנחנו שומעים, מנסים לרדת לגילאים

צעירים. האמנה תחייב גם ירידה לגילאים אחרים. לצערי גם את תקנות מס הטסה מנסים לעקוף. גם בחוקים אחרים

מנסים למצוא פרצות.

גם ראשי הרשויות רואים בזה את אחד הדברים החשובים, הם משתתפים במשחקים ונותנים גיבוי ותמיכה. היוקרה

הזאת צריכה להיות גם מבוקרת על-ידינו.
היו"ר עמנואל זיסמן
איר אתה תאכוף את זה? איזה מנגנון יש לך? מה האמצעים העומדים לרשותך? מה הסנקציות העומדות לרשותך?

איך אתה יכול לשלוט בזה? אם לא תהיה אכיפה אז ישארו רק מילים ואז יבוא המאמר הבא שלו ושל אחרים.
שוקי דקל
אני מסכים עם מר מרדכי אלון, ואני אמרתי לו גם, שיתכן שאנחנו צריכים ללכת הרבה יותר צמוד עם הבקרה

והפיקוח. הדבר הזה לימד אותנו בנקודות מסויימות שלא די שהמנהל, שבעיני הוא מנהיגות חינוכית, חותם על תצהיר

ועל אמנה, שאולי יש מקום לעקוב גם אחר-כך, על-ידי מפקחי הספורט שלנו, ולראות איך הדברים מתבצעים בשטח.
מרדכי ארליך
הכי קל זה לכתוב דברים בעיתון ואחרי-זה לך תילחם מול טחנות הרוח.
היו"ר עמנואל זיסמז
אם לא היתה חשיפה הם היו עושים מה שהם רוצים. כמובן שזה עוד יותר קל לא לחשוף בכלל.
מרדכי ארליד
התקשורת לא אשמה. אני אשם שאין לי אחות, מה אפשר לעשות.

נאמר גם לכתב והוא בחר שלא לכתוב את זה בעיתון וטעמיו עימו, אולי הוא יסביר. מחשב משרד החינוך והתרבות

אינו נגיש לאף אחד מגורמי בתי-הספר. במחשב משרד החינוך והתרבות ישנם פרטים על כל תלמיד, מה גילו, באיזה

בית-ספר הוא לומד, באיזו כיתה, האם הוא עבר מרשות לרשות או מבית-ספר לבית-ספר. לגבי בל תלמיד בליגת-על

נערכת לפני התחלת הליגה, אחרי שאנחנו מקבלים טופסי הרשמה - עכשיו אנחנו מבקשים טופסי הרשמה לגבי שנה

הבאה - בדיקה לכל תלמיד. בשנה שעברה המנהלים קיבלו מכתבים לגבי 20-15 תלמידים מבתי-ספר שונים (הכתובת

בשבילי היא המנהל, לטוב ולרע). במכתבים נאמר: "תלמיד זה לא יכול להשתתף בליגת-העל". בין השאר היה גם

תלמיד אחד שמופיע בכתבה, שמו איציק כהן. זה הפיתרון היחידי, מכיוון שאנחנו לא בודקים למה הוא עובר ומה הוא

עובר, אנחנו לא רוצים להיכנס לעניינים פרטיים ואישיים. אם אותו תלמיד ואותו בית-ספר עדיין רוצים להשתתף הדרך

פתוחה בפניהם על-ידי כך שבית-הספר מגיש בקשה לוועדת חריגים. מתוך אותם קרוב ל-20 תלמידים שלא אושרו

בשנה שעברה בסך הכל נדמה לי 3-2 תלמידים פנו לוועדת חריגים. האפשרות שלנו לבקרה היא מאוד הדוקה. אני

מציין במפורש שמדובר אך ורק בבתי-ספר של ליגת-העל. זאת נקודה אחת.

עכשיו לגבי משמעת. בגמר כל אירוע יש דו"ח. יש לנו מפקח אחראי, יש עוד אנשים שאחראים בין הנציגים של

התאחדות ספורט בתי-הספר. לגבי כל חריגה, אם חס וחלילה יש זיוף - לשמחתי זה לא יכול לקרות, לכן הטיעון שלא

היו ועדות משמעת על חריגות לא יכול היה לקרות בשנתיים האחרונות מכיוון שאישית אנחנו בודקים בל תלמיד אז

ממילא תלמיד שהוא חריג לא יכול להיכנס. עד כדי כך אנחנו בודקים, שלגבי תלמיד שיש חשש שהוא נשאר ביתה

בודקים מה קרה, למה הוא נשאר כיתה. ובעובדה, וגם זה לא צויין בכתבה, בגללי תלמיד מתיכון בליך שהושאר ביתה

על הנייר לא קיבל אישור למשחק. הסיפור הזה נגרר לבג"ץ, הבג"ץ הצדיק את עמדתנו והתלמיד לא שיחק. זאת

אומרת, אנחנו כן יכולים לעלות על הדברים. יכול מאוד להיות שלא את הכל אנחנו תופסים.אני רוצה להדגיש את מה שאמר דייר דקל. כל ניסיון לאי-עמידה בתקנון בדרך לא חוקית נענש בחומרה רבה. איך

אנחנו מענישים? כפי שאמרת קודם, בסיום כל אירוע יש ועדת משמעת. בוועדת משמעת, על-פי סיכום שנקבע גם

על-ידי היועץ המשפטי של המשרד והנהלת המשרד, יש נציג של ארגון המורים לחינוך גופני, נציג של ארגון המנהלים

העל-יסודיים, נציג של רשות הספורט, ועוד נציגים נוספים על-פי העניין. הוועדה מונה בין 3 ל-5 אנשים. הוועדה הזאת

יכולה לקבוע אם צריך עונש ומה הוא יהיה. כמו שסיפר דייר דקל, 2 מאמנים לאומיים הורחקו אצלט לשנה מייצוג

בית-הספר בגלל התנהגות לא נאותה על המיגרש (במיקרים אלה לא היה ניסיון לרמאות).

יש לי עוד הרבה מה לומר אבל שני הדברים האלה הם תשובה לשאלתך.
שוקי דקל
רציתי להדגיש את החלק האחר, שמערכת החינוך לא כל-כך אחראית לו, זה כל מה שנעשה ברשויות המקומיות

ובאגודות אחרי-הצהרים. גם אז, כשהאחריות שלנו היא לא ישירה, במידה ונודע לנו שיש התערבות בתוך מערכת

החינוך במתן פיתויים, כפי שהועלו בכתבה, אנחנו לא עוברים על כך לסדר היום, גם העניין הזה מטופל. אבל בדרך

כלל אנחנו לא יודעים כי זה בין האבא לאגודה או בין המאמן למישהו שאנחנו לא יודעים.
מרדכי אלון
קודם כל יש בי צער על כך שלא נוכח בפורום הזה אף מאמן כדורסל שלא קשור ישירות לליגת-העל. אני חושב

שסקירה שלו לגבי איך שהוא רואה את הדברים היתה יכולה ללמד אותנו הרבה.

אני רוצה להתייחס יותר לנקודה של המעקב שהופיע השבוע בעיתון, שבגלל הכתבה שפורסמה ב"שבעה ימים"

תלמיד מסויים נמצא ללא בית-ספר, לאחר שהובטח לו להתקבל לבית-ספר מסויים. בעקבות המעקב הזה קיבלתי

שיחות טלפון נוספות. אתמול למשל קיבלתי שיחה, ששיתפתי את דייר דקל בעניינה, על תלמיד כדורגל בנבחרת

הכדורגל של בליך שאמור לקבל בסיום השנה הזאת תעודה שהוא למד 4 שנים בבית-הספר, דהיינו 12 שנות לימוד,

בעוד שבפועל הוא למד שנה וחצי. זה בעקבות עיסקה שהובטחה לו. הוא אישית סיפר שהוא לא לומד בכלל, הוא מגיע

לבית-הספר בשביל לשבת בקפיטריה, כדי להגיד שלום לחבריה וזהו פחות או יותר.

אומר לי מאמן כדורסל, שאני לא אנקוב בשמו, של אחת מנבחרות בתי-הספר שעכשיו התחילה תחנת הרכבת. זה

אומר שמגייסים את השחקנים הצעירים שעוד ניתן להעביר אותם על-פי התקנון ומתחילים להעביר. אמרתי לו: חודש

לפני סיים הלימודים אתם מעבירים תלמידים? והוא ענה לי: הנה, בית-ספר אוסטרובסקי העביר 8 בנות לפני ימים

אחדים. אז למה אנחנו לא יכולים להעביר? יש לנו אפשרות אז אנחנו מעבירים.

על-פי ההתרשמות שלי ישנן הרבה כוונות טובלת אך בפועל קשה לאכוף אותן. קשה לאטף אותן מול מאמני

כדורסל ומנהלי אגודות שיכולים לאזרח שחקנים שחורים תוך יומיים, שמכירים את כל התיחמונים האפשריים,

שיכולים להציע לתלמידי כדורסל פיתויים שאני כתלמיד לא בטוח שהייתי מסרב להם, כמו שכר דירה, כמו אם-בית,

כמו שירותי כביסה. אומר לי מאמן כדורסל: אנחנו נלחמנו על תלמידה מסויימת, שתשחק בליגת-העל, הצענו לה דרך

האגודה - למרות שבפועל בית-הספר הציע - הצענו דירה, הצענו אם-בית, הצענו מזון. בסופו של דבר זה נפל על

שירותי כביסה, שבית-ספר אחר היה מוכן לתת ואותו בית-ספר זכה באותה תלמידה.
יעקב סנדלר
לא נולדנו בזמן.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה דבר חמור ביותר.
מרדכי ארליד
זה הכל נכון אם זה נכון. אני לא אמרתי שזה לא נכון. אני אומר שזה לא אמת. אדרבא, אם זה נכון בואו נוביח את

זה. הרי הכי קל להטיח פה האשמות. יושבת פה מנהלת בית-ספר, תשאלו אותה אם זה נכון.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש אימרה שהשלטון משחית ומעביר אנשים על דעתם. לא אתה, אתה ראש עיר לא מושחת. אני אומר לך שגם

ניהול בתי-ספר מסויימים טיראה מעביר מנהלים והנהלות על דעתן.
מרדכי ארליך
אבל זה לא שייך לספורט. זה שייך לאנשים ולרמת המוסר שלהם. אז מה רוצים מהספורט?
היו"ר עמנואל זיסמן
זה ההבדל בין מקצוענות לבין חובבנות. הבדורסל בבתי-הספר הוא חובבנות. אנחנו בעד חובבנות במערכת החיטך

שלנו.
מרדכי ארליך
יש פה הצהרה של אותו אבא שמצהיר שזה שהילד כביכול נשאר ללא בית-ספר זה שקר וכזב.
היו"ר עמנואל זיסמן
אל תאמין לזה. אנחנו נבדוק את הדברים.
מרדכי אלון
במקרה האחרון לגבי אותו תצהיר שהוגש פה אני חושב שהתלמיד היום לומד רק בזכות התערבות סגן שר החינוך,

התרבות והספורט. בסופו של דבר הפניה היתה מהאב עצמו, שממש בכה בטלפון ואמר "תשמע, הכתבה שלך דפקה את

הבן שלי, הוא היום לא לומד". אותו בית-ספר שהבטיח לו פשוט תפס פיק ברכיים בגלל הכתבה והחליט לתקוע אותו

בבית. בסופו של דבר רק בגלל התערבות של סגן השר בית-הספר קלמן - בית-הספר שהתלמיד למד בו לפני המעבר

הצפוי לבליך - הסכים לקבל אותו חזרה. אני לא יודע איזה תצהיר האב הגיש היום. אני לא ראיתי את התצהיר הזה.

אבל לי היו שיחות ארוכות וממושכות עם האב כך שבמיקרה הזה אני כן סבור שנעשה עוול מאוד כבד לתלמיד הזה.

אני רואה שיושב פה גם ראש עירית קריית-ביאליק. הוא בטח יודע מה קורה בקריות לגבי המלחמה של הפריפריה.
היו"ר עמנואל זיסמו
אנחנו נבקש ממנו לדבר על זה.
מרדכי אלון
לא הכל הובא בכתבה. ד"ר דקל אמר שיש 4 מיקרים. ארבעת המיקרים האלה אמורים לייצג. הם לא אמורים

להיות הסך הכל של כל מה שידוע לנו. אי אפשר לפרסם את כל המיקרים שהגיעו לידיעתי. אני מדבר על קרוב

ל-20-30 מיקרים, שכל אחד מהם היה שווה התייחסות בגוף הכתבה.

אני כל יום ממשיך לקבל שיחות טלפון ממורים בבתי-ספר, שהמצב נמאס להם והם החליטו לפתוח פה ולספר מה

קורה בבתי-ספרם; מהורים, שקשה להם עם אותם פיתויים שמציעים להם והם חוששים להרס הילדים שלהם; ממאמני

כדורסל, שמעוניינים "לדפוק" בתי-ספר אחרים ולכן מעבירים אינפורמציה. בעצם לכל גוף פה יש אינטרס כלשהו

לספר את מה שהוא יודע ומה כואב לו.
מרדכי ארליך
לכן חייבים להיות מאוד זהירים. לכל גוף יש אינטרס, זאת מילת המפתח.
מרדכי אלון
בעקבות שיחות שלי עם כל הגורמים אני סבור שהתקנון פרוץ. ממש בימים אלה, בעוד אנו מדברים, נעשים ממש

מחטפים מבתי-ספר לבתי-ספר אחרים. אני מדבר על השיכבה הצעירה שניתנת למעברים. אם האדונים הנכבדים פה

יבררו הם יגלו כמה תלמידים נסגרו בבתי-ספר חודש לפני סיום הלימודים, כמה תלמידים הועברו עכשיו, לפני תום

השנה, כדי ללמוד בשנת הלימודים הבאה בבית-ספר אחר.

שחר גורדון נחשב לשחקן המוביל בליגת-העל היתה מלחמה מאוד קשה בין בית-ספר אליאנס תל-אביב לבין

עירוני ט' לגביו ובסופו של דבר עירוני טי זכה בתלמיד. שוחחתי עם אביו של שחר גורדון והוא אמר לי ששחר עבר כי

הציעו לו יותר, הציעו לו מסגרת לימודית טובה יותר. אבל אני יכול להגיד שלגבי תלמידים אחרים זה לא כל-כך

מדוייק. שחר גורדון הוא תלמיד טוב אבל ישנם שחקני כדורסל שאין להם שום קשר להישגים בלימודים. האב נתן לי

דוגמאות מסמרות שיער על תלמידים שלמדו עם שחר גורדון ואיזה דברים הוצעו להם על-ידי אליאנס תל-אביב.
דוד ועקנין
כדאי שיהיה ברור שלא מדובר על עירוני טי. הספקת לתקוף אותי פעם אחת על לא עוול בכפי ואחר-כך אמרת

שאתה מתחיל להאמין לי. אז כדאי שהדברים יהיו ברורים.
מרדכי אלון
בסופו של דבר התחושה שלי, כמי שבדק את העניין הזה, היא שליגת-העל העבירה מספר מנהלי בתי-ספר ומאמני

נבחרות על דעתם. יש לי תחושה שכל האמצעים כשרים. אתה ביקשת שאני לא אערבב בין אגודת הספורט לבין

בית-הספר. בפועל אני יודע על מאמנים בבתי-ספר שהודו בפני שהם מציעים לתלמיד הצעות בשם אגודה.
סגן שר החינוך. התרבות והספורט משה פלד
המאמן מציע או שבית-הספר מציע?
מרדכי אלון
מאמן הנבחרת מגיע לתלמיד ואומר לו: תשמע, האגודה תיתן לך ככה, בית-הספר יתן לך ככה, ובסופו של דבר כל

מה שהוא מבטיח מיושם, כי פשוט יד רוחצת יד במיקרה הזה.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם מאמני הקבוצות מקבלים, כמו בליגה הלאומית ובליגה הארצית, פרמיות מיוחדות? מה המוטיבציה שלהם? זה

רק עניין של יוקרה?
מרדכי אלון
אני מניח שהם מקבלים משכורת חודשית.זה עניין של יוקרה. בחלק מהמיקרים גם יש להם אינטרס להעסיק שחקן

מסויים כדי שהוא ישרת אגודה שהם מאמנים בה.
מרדכי ארליך
בחלק מהמיקרים מאמן האגודה הוא מאמן בית-הספר ויש לו אינטרס לעזור לאגודה.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם יש גם מאמנים שעובדים לפי חוזה?
קוטי מרידן
ככל הידוע לנו לא קיים דבר כזה בבתי-ספר.
דני זיק
אני מלווה את נושא הספורט בבתי-ספר כ-30 שנה כמנהל בית-ספר וכ-14 שנה ברשות המקומית. התופעה הזאת

לא היתה בזמנו. כפי שאמר ידידי, ראש עירית רחובות. אנחנו לא נולדנו בזמן הנכון. התופעה הזאת לא היתה ולכל אחד

היתה אפשרות באמת להגיע להישגים. אורט קריית-ביאליק הגיעו לפני 10 שנים לאליפות המדינה ואחר-כך בצרפת

זכינו באליפות העולם.

רבותי, אני לא רוצה להיכנס לדברים שכתב העיתונאי. אני חושב שהגיע הזמן וטוב שזה הועלה לדיון ציבורי.

צריך לשים לעסק הזה סוף. צריך לקחת מהיום תקנון רציני ולהפסיק להפוך את בית-הספר למערבולת לא חינוכית. אני

רוצה לברך את המורים לחינוך גופני ואת המנהלים שתומכים. זה דבר נהדר, זה מעלה את המורל של הציבור. אתמול

בערב ישבתי עם 40 שחקנים והורים מאגודת מכבי קריית-ביאליק, לאחר שהם חזרו לליגת-העל, ובירכנו אותם. כך

נוהגים גם בבתי-הספר.

לגבי היוקרה בארץ אני לא אוכל לעשות שום דבר. אבל זה שונה לגבי יציאה לחוץ-לארץ. השנה נדמה לי יצאו

לציכיה, עוד שנתיים ייצאו לארצות-הברית. כאן יש אפשרות קצת לחסום את הנושא הזה על-ידי כך שלא תצא הקבוצה

של בית-הספר שלקח אליפות אלא שייקחו שחקנים טובים מכל ליגה ותוקם קבוצה שתייצג את המדינה. גם התורכים

עושים את זה.
יהודה שקמה
זה נוגד את התקנון הבינלאומי.
היו"ר עמנואל זיסמן
זכותו להציע את זה. תקנון זה לא תורת משה מסיני. גם התקנונים הבינלאומיים משתנים מידי פעם.
דני זיק
אני מבקש שתוקם ועדת אתיקה מיוחדת, ולאו דווקא על-ידי האנשים שמעורבים היום כאן, שתעבור על התקנון.

אף אחד לא יכול להגיד שאין לו נגיעה לכך. זה כמו מנהלי בתי-ספר האומרים "אצלי אין סמים" ומטאטא את הדברים

מתחת לשולחן. זה קיים אצל כולם. אני לא רוצה לומר שאצל זה כן ואצל האחר לא. הבעיה קיימת וכולנו אשמים.

כשאני ישבתי בזמן האחרון בין ראשי ערים אז שמעתי על אליפות בכדורגל ואליפות בענפי ספורט אחרים. זה נהפך

לדבר יוקרתי שמדברים עליו. יש גם מקומות שזה לברכה. אני תמיד מברך בליבי על כך שהפועל בית-שאן או מכבי

בית-שאן ישארו בליגה מפני שזה נותן לישוב איזשהי הילה וכבוד וכדומה. פעם הפועל באר-שבע כמעט ירדה ובשבילי

זו היתה הרגשה נוראה.

אני מבקש שתקום ועדה. אם אתם רוצים להמשיך, תישברו את המסגרת הקיימת ותקימו מסגרת חינוכית חדשה.

גם אם זה קצת יפגע בשחקנים או במנהלים, זה חייב לחזור לפרופורציה של בית-ספר, של הילד ושל התמימות ושל

המשחק מתוך חובבנות.
רונית בן-דוד
אני רק שנה מנהלת את בית-ספר עירוני ט' אבל אני נמצאת בבית-הספר 20 ומשהו שנים.

אני מברכת על הדיון כי אני גם מתחבטת בבעיות קשות כל יום בנושא הזה. בהחלט ישנם לחצים על הילדים ועל

ההורים ועל כולם. זה קיים במערכת ואי אפשר להגיד שזה לא קיים. איפה שיש יוקרה - הלחץ הולך וגדל. ככל שיש

יותר יוקרה, יותר תדמית ויותר שיווק, הלחצים הולכים וגדלים. על זה אין עוררין, אני מרגישה את זה גם בבית-ספרי.אבל אני כן יכולה להגיד בכבות ועם יד על הלב, לפחות לגבי - אני לא בודקת אף מנהל אחר, אין לי מושג מה

עושים בבתי-ספר אחרים ואני לא יכולה לשפוט כשאני לא יודעת את האמת. אני יודעת את האמת שלנו ואני יכולה

להציג אותה פה. לעירוני טי ליגת-העל עשתה רק טוב. הליגה נתנו לנו גאווה קהילתית ואינטגרציה אמיתית בעיר

תל-אביב. אנחנו ממוקמים באיזור דרום-מזרח העיר ולראשונה יש מעבר ונהירה של תלמידים טובים מהצפון לדתם. מי

שמכיר את המושגים בתחום תל-אביב, "צפון" ו"דרום" - שאני לא מסכימה איתם אבל הם קיימים בסלנג המקצועי,

העיתונאי בעיקר - יודע שזה שינוי מהותי.
היו"ר עמנואל זיסמן
לזה התכוונתי כשאמרתי שזה יוצר שינוי ערכי חינוכי, וגם הוספתי - שינוי חברתי. לא אמרתי סתם מילים. אני

התכוונתי לזה.
רונית בן-דוד
שמתי לב לכל מילה וגם הנהנתי בראשי, שזה אכן מה שקורה. אנחנו, לפחות בבית-הספר שלנו, מאז ומתמיד -

וכתבתי את זה גם במכתב שהפניתי לכתב העיתון בתגובה לכתבה - מטפחים. אני רואה את עצמי כאשת חינוך שצריכה

לטפח את הפרט. יש לנו 1,600 תלמידים בבית-הספר ואסור לי להסתכל על 1,600 התלמידים ככלל, כקבוצה אחת.

אנחנו מטפחים את הפרט בין אם הוא כדורסלן מצטיין, בין אם הוא מוסיקאי מצטיין, כמו התלמיד אדם אולייר, בוגר

בית-הספר, שמופיע ברסיטלים בכל העולם והוא אחד מנגני הגיטרה הטובים בעולם היום, בין אם זו רקדנית בלט

שמופיעה בעולם עם להקת בת-שבע. מבחינתי כמנהלת בית-הספר התלמידים האלה עומדים באותה קטגוריה, אם זה

יהיה מתאבק - ויש לנו גם מתאבק מצטיין שמופיע בנבחרת ישראל - כדורסלן, ספורטאי אחר, רקדן או נגן. אני חושבת

שבתור מנהלת בית-ספר אני צריכה לטפח את המצויינות הלימודית והמצויינות האישית של כל תלמיד ותלמיד.

ואכן כן, אנחנו צריכים להירתם אחרת כדי לעזור לתלמיד להצטיין בשני מוקדים. אין אפשרות לתלמיד להצטיין

בכינור או בגיטרה או בכדורסל, כשהוא מקדיש לזה 30 שעות בשבוע, וגם להצטיין בלימודים במקביל מבלי לקבל

תמיכה. התמיכה מתקבלת בברכה גם על-ידי עירית תל-אביב שאומרת: 'קחי את סל השעות שלך, תתמכי בספורטאי,

בנגן, בתלמיד המתקשה, בכל מי שאת חושבת שצריך לקבל את התמיכה. אנחנו מאמינים שאת תעשי את זה בדרך

הטובה ביותר'. כמובן שיש עלי גם בקרה, גם של משרד החינוך והתרבות וגם של עירית תל-אביב.

אני חושבת שכך זה צריך להיות. אי אפשר להשוות את אותם תלמידים שבאים לבית-הספר להוציא את הבגרות

השבלונית הרגילה ולעשות את ה"בינוניות", כך אני קוראת לה, להשוות אותם לאותו תלמיד שרוצה לעשות ולהצטיין.

כחלק ממערכת החינוך אני חייבת לתת גם לזה וגם לזה. עלינו לשאוף להעלות את המצויינות כלפי מעלה ולתמוך

באותו תלמיד. תמיכה פירושה, למשל, לבקש מהמורה שמלמד תנ"ך בבוקר לעזור לתלמיד אחר-הצהרים בהכנת

שיעורים, לתת לו עבודה, זו האמת ואני לא אסתיר את הדברים, לדחות לו את המבחן ולעשות לו מבחן במועד אחר, כי

התלמיד היה בציכיה בזמן שבכיתה נבחנה והוא לא יכל לעשות את מבחן המגן או את מבחן הבגרות עם כולם. תיכף

נגיע לבחינות הבגרות, שאיתן יש לנו בעיה כל שנה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מבין למה אתה רוצה לדבר על זה ובהרחבה אבל לגבי זה אין טענות.
רונית בו-דוד
בבית-ספר עירוני טי אנחנו לא מציעים לספורטאים שום דבר חריג שלא ניתן לילדים אחרים. אם אנחנו צריכים

לתת תמיכה לילד בעזרה בשיעורים הוא יקבל עזרה בשיעורים כמו כל תלמיד אחר בבית-הספר, אין הבדל ביניהם.

לגבי הציונים, יש לכם מערך בקרה. במחשב במשרד החינוך והתרבות יש את השמות ומספרי תעודות הזהות. אין בעיה

לבדוק אם תלמידים מקבלים ציונים שלא מגיעים להם. הרי מייד רואים במחשב את פער הציונים בין בחינות הבגרות

לבין הציונים שבית-הספר נותן. מערך הבקרה פרוס דווקא במשרד החינוך והתרבות. כמנהלת בית-ספר אני האחרונה

שתיתן שתהיה הטיה בציונים, כי זה השם שלי כמנהלת והשם שלט כמערכת חיטך. זה דבר שפשוט מאוד למערך

הבקרה לבדוק.
לגבי הסעות
בתל-אביב העיריה מדרבנת את המעברים מהדרום לצפון ולהיפך, מהצפון לדרום, כדי ליצור

אינטגרציה חברתית אמיתית. כך שאני לא רואה הצדקה לטעטת קשות שהועלו בכתבה, לפחות לגבי בית-הספר שלט.אני רוצה להתמקד דווקא בשחר גורדון, שהוזכר פה. שחר גורדון עבר מאליאנס לעירוני טי יחד עם אחותו מיכל.

ההורים היו אחראים, הם עשו סקר שוק טוב, כמו שצריך, והם השכילו למצוא את המקום הנכון לילדיהם. אני באמת

מחמיאה לנו בחלק הזה כי עירוני ט' למד לעשות את הדברים אחרת כבר מזמן. עירוני טי למד לתת את ההתייחסות

האישית לכל תלמיד קודם. אליאנס לא השכיל לעשות את זה, לפחות לא עד שנת הלימודים האחרונה. מה הוא עושה

עכשיו? אין לי מושג. זה לא ענייני וזה לא מעניין אותי. אני צריכה ללכת עם הדרך שלי. אם בית-ספר השכיל לעשות

את זה בעבר, נתן טיפול פרטני לכל ילד ועשה את זה בצורה שכל תלמיד הוא שווה ערך לאחרים, לכן גם לתלמידים

טוב עם ההרגשה הזאת. אין כזה דבר שיש קינאה כי הספורטאים מקבלים והאחרים לא מקבלים. אני חושבת שההורים

של שחר גורדון השכילו למצות את הפוטנציאל שלו בתחום הלימודי והספורטיבי בד בבד כשבאליאנס הוא לא הצליח,

זו עובדה, ולא נתנו לו את התנאים שאנחנו נתנו. אנחנו באמת נתנו לו תנאים אחרים.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני רוצה לשאול אותך לא בתור מנהלת בית-ספר אלא בתור אזרחית טובה. תהיי עכשיו את במקומנו. מה את

מציעה לעשות כדי לבלום את התופעה הזאת?
רונית בן-דוד
אני חושבת שמערך הבקרה צריך להיות יותר גדול. אני בוודאי לא יכולה לדבר בשמם של אחרים, אבל אם אכן

מה שנכתב בכתבות נבדק ואושר לאמיתו אני חושבת שוועדת אתיקה צריכה לשפוט ואפילו להעמיד מנהלים לדין

משמעתי. אני במפורש מסכימה עם זה. צריכה להיות אכיפה ושמירה על האתיקה המקצועית. אני מאמינה שיש פרצות,

אם מה שתואר בכתבה אכן נכון.
יעקב סנדלר
אני נשלחתי לפה מטעם מרכז השלטון המקומי כי העניין הזה גם קשור לשלטון המקומי.

אני קודם כל רוצה לברך על המיפעל הזה. אני חושב שזה מיפעל שיש לו חשיבות חינוכית בלתי רגילה, גם לגבי

בתי-הספר, גם לגבי הילדים וגם לגבי הקהילה, וכל מה שתירצו. פעם היד לי הכבוד לעבוד בשטח הזה ברשות

הספורט ואני בזמנו גם קידמתי את העניין הזה בגלל שאגודות הספורט בעצם, לצערי הרב, גמרו את תפקידן.

בכל מיפעל חדש יש תופעות חריגות, אבל אי אפשר לבוא ולהלביש את זה דווקא על הספורט. אם זה קיים

בספורט אז אני מציע שנבדוק את עצמנו גם לגבי הנושא של בחינות הבגרות וציוני המגן, וראינו עכשיו מה שקרה עם

רשיונות הנהיגה בצפון. זאת אומרת שיש משהו לקוי בכל המערכות.

פה צריך לעשות שני דברים. צריך להרים מערכת בקרה כמו שצריך, ומצד שני צריך להתאים את התקנון

למציאות. לא יעזור כלום, אם בית-הספר ירצה את הילד הזה אז הוא יתן לו את כל מה שהוא רוצה, או האגודה תיתן.

ירשמו אותו לאגודה והאגודה תתמוך בבית-הספר והוא יקבל את אותם הדברים דרך האגודה. תמיד ימצאו איזה סיבובי

דרך לעניין הזה. החוזק שלנו הוא קודם כל התאמת התקנון ושנית, זה ולכוח המוסרי של אנשים שמובילים את

המערכות האלה - המחנכים, המנהלים, המורים, המאמנים. אי אפשר להחזיר את הדברים אחורה. יהיו בתי-ספר

שיתמחו בכדורסל ואחרים יתמחו בכדורגל או באתלטיקה. אולי כן צריך לאפשר להעביר תלמידים אבל צריך לראות

שזה לא יחרוג מאמות התנהגות ואמות מוסר מקובלות.
יהודה שקמה
קודם כל אני מצטרף לברכות של ידידי, מר סנדלר. אני חושב שזה מיפעל טוב. אנחנו כאיגוד הכדורסל מברכים

על כל מיפעל שעוסק בכדורסל ומעלה את הרמה במדינת ישראל.

יחד עם זה אני מציע לכל המספידים למיניהם לא לחשוב שהאגודות נעלמו מן העולם. אגודות קיימות והן אלה

שמספקות את השחקנים ואת החמצן לאליפות בתי-הספר, לליגה הזאת. בעוונותי הרבים כמאמן הייתי אלוף המדינה

בכדורסל ונסעתי לחוץ-לארץ וזה רק עשה טוב, גם לבית-הספר, גם לתלמידים וגם למוטיבציה של אותם שחקנים, שגם

אם הם התקשו בלימודים עזרנו להם. אני לא חושב שלעזור לתלמיד זה דבר דע.בתוך איגוד הכדורסל ישנן גישות שונות. יש גישה המחייבת את המיפעל ותומכת בו ומוכנה לעזור ויש גישה

שאומרת שאין מקום למיפעל הזה. בין שתי הגישות האלה יש את אנשי האמצע, שחושבים שעם כל הפופולריות

והיוקרה של המיפעל באיזשהו מקום הפרופורציות יצאו מכלל שליטה. למרות התיאומים, הטובים לדעתי, שיש בין

האיגוד לבין התאחדות הספורט בבתי-הספר אני חושב שיש מספר ליקויים. התקנון שלהם אינו מתאים למציאות של

היום.

אני חס וחלילה לא בא לטעון נגד הכתבה. אני חושב שהעוסקים במלאכה צריכים לקחת את העובדות שהתגלו

בכתבה כמות שהן, לא לנגח, לאמץ את הכתבה, ללמוד אותה ולתת פתרונות לבעיות. תפקידו של הכתב היה להאיר את

עינינו, שמשהו פה קורה בשטח. יכול להיות שכולנו נסחפנו בעלילה של אותו מיפעל ותוך כדי כך לא ראינו מה קורה

בצידי הדרכים. אני חושב שטוב שהתופעות הללו הועלו, ולא הכל הועלה. טוב שנטפל בהן היום ומוקדם ככל האפשר.

איגוד הכדורסל כמובן גם נותן את כל מערכת השיפוט לאותה ליגה ואנחנו בהחלט עובדים בשיתוף פעולה. הייתי

מאוד רוצה ששיתוף הפעולה הזה ילך וייעמיק ושנצליח גם בעתיד למצוא את דרך הביניים בין הפעילות של הליגה הזו

לבין הפעילות של האגודות ושל איגוד הכדורסל. בסופו של עניין נכון להיום שתי נבחרות שלנו שמתאמנות בו-זמנית,

נבחרת הנוער ונבחרת העתודה עד גיל 22, משחקות עם אותם שחקנים שמופיעים באותן ליגות בכירות.

מילה אחרונה כמחנך וכמורה שהיה בבית-ספר שומריה במשמר העמק. אני חושב שהיינו צריכים למצוא את דרך

הביניים בין אליפות בתי-הספר שהיתה בזמנו לבין אליפות-העל ולחזור לאותם עקרונות שמר דני זיק, ראש עירית

קריית ביאליק, הזכיר. שהיוקרה תהיה של אותם תלמידים שמשתייכים לבית-הספר, שהפטריוטיזם יוולד מתוך אותו

בית-ספר ללא קניית קולות וקניית שחקנים מאיזורים אחרים במדינת ישראל. תל-אביב זאת עיר עם יכולות ובסופו של

עניין ליגת-העל תתרכז שוב בתל-אביב בלבד ואז נפסיד ונאבד את מה שרצינו לעשות, שליגת-העל של בתי-הספר

תהיה פרוסה על פני כל מדינת ישראל. תודה.
קוטי מרידן
אני בהחלט מסכים עם משפט אחד שאמר מר מרדכי אלון - למרות שמרוח הכתבה אפשר להסיק דברים אחרים -

שכניראה שיש מספר מנהלי בתי-ספר שזרקורי הטלוויזיה והפירסומת והקירבה לכל אותם דברים מפתים העבירה

אותם על דעתם והם חרגו.

בדקנו את האמנה שלנו מול האמנה החינוכית שמקובלת בעולם וכללי ההעברות. האמנה שלט היא מן הטובות

בעולם. אלא מה, אנחנו עם מתוחכם. אמנה וכללים הם בסך הכל אמצעים שאותם צריך לאכוף. יושבים עכשיו עשרות

אנשים עם מוח קודר וחושבים איך לעקוף, איך למצוא עוד איזה טריק ועוד פירצה. כל הבניה שלט בנויה על מנהלי

בתי-הספר. הם מבחינתנו עמודי התווך. מנהל בית-ספר טתן הצהרה וחותם על אמנה, שבה מצויינים בל הכללים, מה

מותר ומה אסור. יש לט קלסר עם חתימות מנהלי בתי-הספר. אז יכול להיות שאנחט צריכים להחמיר את הדברים.

יומיים אחרי פירסום הכתבה מנהל רשות הספורט, ד"ר יהושע דקל, הזמין את מנהלי בתי-הספר, המאמנים ומנהלי

הקבוצות לכנס במכון וינגייט ודיבר בצורה ברורה במשך 45 דקות רק על הטשאים האלה. הוא הבהיר לאנשים

חד-משמעית שהמערכת לא תסבול התחכמויות ומי שייחצה את הקווים החיטכיים - מקומו לא איתט, טציא אותו

מהעגלה שלט.

אני מדבר כאן למעשה אל אנשי ספורט. מר יעקב סנדלר הוא איש ספורט, חבר הכנסת עמנואל זיסמן הוא איש

ספורט כבר 40 שנה, וגם מר דני זיק קשור לספורט. כולם כאן אנשי ספורט. אנחט בתוך המשפחה. אני מחבר אותנו

למה שאמר מר יעקב סנדלר. אם אנחט לא מגרים את הילדים ולא מושכים אותם באמצעים אטרקטיביים של סוף המאה

ה-20 לעסוק בספורט, הם לא יהיו איתט בספורט. הם יהיו במחשבים, בכבלים, בכל אלף הגירויים שמסביב, אבל הם

לא יהיו איתנו בספורט. אנחט מוכרחים לגרות אותם, להכניס אותם למסגרת שלט וכמובן, בלי לחצות שום קו ובלי

לוותר על שום עיקרון.

בליגת-העל ניסיט לתת תשובות לכל מדינת ישראל. אני רוצה בשני משפטים להגיד לכם מה הם הכללים שקבעט.

בין כיתה יא' ל-יב' לא יכול לעבור ילד מבית-ספר אחד לשני בשום מיקרה. בין כיתה יי ל-יא' יכול לעבור ילד אחד

בלבד מאותו בית-ספר מתוך אותה רשות מקומית או מחוץ לאותה רשות מקומית. איפשרט מעבר של ילד אחד בלבד

כדי לאפשר מתן פיתרון לילד המוכשר מדימונה או משדרות או מאיזשהו מקום בגליל, משלומי, שלא מצליח להתפתח

בעירו כי אין שם מסגרת שיכולה לפתח אותו.
דוד ועקנין
תדייק לגבי כיתות יא' ו-יב' כי יש ועדת חריגים.
קוטי מרידן
אין העברות, נקודה. אני תיכף אגיד מה זה חריג. בין כיתה טי ל-י' אפשר לעבור חופשי בתוך אותה רשות מקומית

כיוון שאנחנו חושבים שבכל רשות מקומית יכולה להיות מדיניות עצמאית. היא יכולה להגיד שבית-ספר אחד מטפח

כדורסל, השני כדורעף, השלישי כדוריד. בסך הכל בין אי ל-י' אין לנו שליטה על המעברים. בסוף חטיבת הביניים כל

ילד הולך לדרכו, לאן שהוא רוצה. אז בתוך אותה רשות אפשר לעבור באופן חופשי. מחוץ לאותה רשות מקומית ניתן

להעביר ילד אחד בלבד, עוד פעם, מתוך אותה גישה שהזכרתי קודם לכן.

יש מיקרים קונקרטיים שבהם אבא, למשל איש כוחות ביטחון, עובר עם המשפחה שלו ממקום למקום. מה עושים

עם הילד הזה? שמים עליו איקס וסוגרים אותו? מענישים אותו בגלל שאבא שלו משרת את המדינה? אז יש ועדת

חריגים, שבראשה עומד דייר דקל, ויש לנו החלטות חד-משמעיות להחמיר בצורה קיצונית את השיפוט במיקרים האלה.

ועדה החריגים דנה במיקרים חריגים שבחריגים ורק להם היא צריכה לתת מענה, לא לשום מיקרים מכל מיני סוגים.
מרדכי ארליך
ואז אתם אומרים שאם יש חריג אז רק הוא עובר ולא עוד ילד אחד, כלומר רק אחד נוסף יכול להצטרף.
קוטי מרידו
נעשית שורה של דברים שבאו לידי ביטוי בכתבה, שיש בהם חוסר הוגנות. אני אמרתי לאנשים שקראו את הכתבה

ובאו בטענות אלי שהדברים נעשים כבר 15 ו-20 שנה ואי אפשר להכתים אותנו בגללם. כבר לפני 16 שנים חן ליפין,

שגר בכפר ויתקין ושיחק במכבי תל-אביב מגיל 14, קיבל מונית ממכבי תל-אביב שהסיעה אותו הלוך ושוב כל יום. זה

היה קיים בעבר וזה גם נעשה היום על-ידי מכבי תל-אביב ואגודות אחרות. זה לא קשור לבתי-הספר. אל תדביקו אותנו

לתופעה הזאת. השחקן איציק כהן ממכבי ירושלים בגיל 15 הועבר על-ידי מכבי תל-אביב ממכבי ירושלים ונשכרה לו

דירה על-ידי מכבי תל-אביב. הם עשו את זה בעבר ועושים את זה בהווה. המישרה שלי עומדת למיבחן לגבי השאלה

האם יש מנהל בית-ספר אחד שמתקציב בית-הספר מימן דירה לתלמיד.
מרדכי אלון
הטענה הזאת לא הועלתה. הטענה שהועלתה היא שבתי-ספר קשורים לאגודות מסויימות ובית-הספר מציע שכר

דירה לתלמיד מסויים כאשר האגודה מממנת את זה.
קוטי מרידן
אבל הם עשו את זה גם לפני 15 שנה. האגודה מפתה את הילד להגיע לשחק באגודה והמסגרת של בית-ספר היא

מסגרת חינוכית משלימה שניתנת לו, לא להיפך. לא אנשי בית-הספר מפתים. זה לא הוגן מה שאתה כתבת בכתבה,

שהפיתוי בא מאנשי בית-ספר.
מרדכי אלון
במיקרים מסויימים הפיתוי בא על-ידי בית-הספר.
יעקב סנדלר
גם אם לא היתה ליגת-על אותו דבר היה קורה דרך האגודה.
קוטי מרידן
אני חושב שיש בהחלט סיכוי מצויין לליגה הזו לפרוח ביחד ותוך תיאום מלא עם איגוד הכדורסל. באיגוד יש

אנשים שרואים את התמונה הכללית ועובדים יחד איתנו, למרות שיש מעת לעת גם אנשים שחולקים על הדרך. אני

מאמין שבכוחות משותפים נוכל להצעיד את הכדורסל קדימה. לנו כאנשי מערכת הספורט שקשורים לחינוך חשוב

מאוד לקבל את הלגיטימציה בתוך מערכת החינוך. אולי נצטרך גם לחבוט באיזה מנהל בית-ספר. אני אומר לכולנו כאן,

אם נדע להשכיל לחבור אליהם, לחבר אותם אלינו, להבהיר עוד פעם ועוד פעם איפה הקווים האדומים, מה אסור

לחצות ומה עונשו של מי שייחצה את הקווים, אנחנו נוכל דווקא להנהיג בתוך המערכת ריסון ומדיניות שכלתנית

שתוביל את הספורט קדימה ותעשה אותו חלק מהמערכת החינוכית וברמה אסתטית שונה לחלוטין מזו הקיימת

במערכות אחרות.
יצחק קדמו
עד עכשיו בישיבה לא היתה משום ההתייחסות לבעיה שבעיני היא אולי החמורה מכל, כי היא קיימת גם בענפי

ספורט אחרים, שכבר עלו לדיון גם בוועדה הזאת. כוונתי לאותה רובריקה קטנה שהוזכרה בכתבה ועסקה בנזקים

הבריאותיים שיש לילדים שמשתתפים בליגה ושמופעלים עליהם לחצים אדירים מכמה כיוונים. אומנם נאמר פה לא

לערבב בין בתי-הספר לרשויות המקומיות, האגודות והנבחרות, אבל החיים מערבבים אותם. אי אפשר שלא לערבב

אותם מפני שהילד הוא אותו ילד. לא יכול בית-ספר לומר שלא מעניין אותו שיש על אותו ילד גם עומסים נוספים.

אני יודע, ואני גם דיברתי עם אנשים שמבינים מה, שחלק מהילדים נגרר לסיכון בריאותי של ממש, כולל נזקים

בלתי הפיכים. העניין הזה לא מפוקח. נוח מאוד שאפשר להשליך את זה אחד על השני, נוח לומר: מה אתם רוצים ממני,

זו הנבחרת. לפעמים ילדים משחקים ב-4 מיפעלים בעת ובעונה אחת. הם גם צריכים עוד ללמוד ולעשות בגרות בנוסף

לכל, אבל אני מדבר רק על מה שמוטל עליהם מבחינה ספורטיבית. נגרמים להם נזקים אדירים.

עם כל הכבוד למשרד החינוך והתרבות, אני לא מתפעל משום תצהיר שנתן הורה. אני אספר לכם על תצהירים

שנותנים הורים.
מרדכי ארליך
אתה משמיץ.
יצחק קדמו
שמעתי, מבחינתך הכל בסדר במערכת. גם קראתי את התגובה שלך בכתבה.

הייתי בביקור במכון וינגייט וסיפרו לי שם אנשים מוסמכים שהגיעה נערה לפנימיית המחוננים. כדרך קבע הם

שלחו אותה קודם כל לבדיקות רפואיות. בתל-השומר גילו לה איזשהו נזק בעמוד השידרה, כניראה איזשהו מום מולד.

הרופאה במכון וינגייט אמרה שאם הילדה הזאת תמשיך להתאמן בהתעמלות, בענף שבו היא תיחרה - והיא ביקשה עוד

להצטרף לפנימיית המחוננים, שם יש פעילות מאוד אינטנסיבית - יכול להיגרם לה נזק עד כדי שיתוק. ההורים הלט

לעורך-דין והביאו תצהיר, שהם משחררים את מכון וינגייט מאחריות אם יקרה לה משהו ובלבד שייקלטו אותה. אז לכן

אני לא מתפעל כל-כך מהורים או מאנשים אחרים שמנסים לדחוף את הילדים האלה להישגים בכל מחיר.
מרדכי ארליר
לפי דוגמא אחת אתה שופט?
יצחק קדמן
זו דוגמא אחת ובכתבה יש דוגמא אחרת וועדת שפר, שכתבה על ענף המתעמלות, הביאה עוד דוגמא. זה הכל רק

דוגמאות אבל כל הדוגמאות האלה מצטברות למשהו מאוד בסיסי. ספורט זה דבר מאוד חיובי. אני לא אחזור על

הדברים שנאמרו פה. הספורט ההישגי מגיע לפעמים לאובדן שליטה כאשר המטרה הופכת לדבר הכי חשוב וכל

האמצעים כשרים. אגב, לא אנחנו המצאנו את זה. תיקראו מה שנכתב בספר על מה שנעשה בענף התעמלות הנשים

בארצות-הברית. צר לי שהמכביה בחרה להביא כסמל דווקא את הילדה האומללה הזאת, המתעמלת שאילצו אותהלקפוץ באולימפיאדה כשהיא פצועה ולא חשוב מה תהיינה התוצאות, וזה הסמל בשבילנו... זה טירוף. אנחנו נגררים פה

לטירוף. זאת לא הכוונה של הספורט. אבל כל מה שצויין פה, הזרקורים וההישגים, לפעמים מביאים לכך שמאבדים כל

שליטה, מאבדים כל רסן, והמטרה מקדשת את כל האמצעים.

הבעיה העיקרית בעיני היא הבעיה של יכולת האכיפה של משרד החינוך והתרבות. אגב, למשרד החינוך והתרבות

יש פה שני כובעים. משרד החינוך כולל גם את רשות הספורט וגם את החלק של משרד החינוך עצמו. אם אכן זה נכון

שהיה מיקרה שהשאירו ילד כיתה כדי שהוא ישאר בנבחרת, אני שואל מה נעשה עם המנהל ששיתף פעולה בהשארת

ילד כיתה רק לצרכים צדדים אחרים לגמרי? אני לא מדבר על הנבחרת של בית-הספר. האם למנהל נעשה משהו?

יכולת האכיפה של משרד החינוך והתרבות לצערי היא מאוד מאוד מוגבלת. אנחנו רואים את זה גם בוועדה הזאת

בדברים אחרים. כאשר נגבים תשלומי הורים שלא כחוק, בניגוד למה שקבעה ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ואני

פונה למשרד החינוך והתרבות אז הרבה פעמים אומרים לי: אין לנו יכולת לעשות להם שום דבר. שום דבר לא ישתנה

כל עוד לא יהיו כלים, וזה לדעתי המפתח. ההצהרות היו כולן הצהרות נכונות. כל עוד לא יהיו כלים של ממש לאכיפה

בידי משרד החיטך החיטך והתרבות, הן בתפקידו כמשרד החיטך והן כמשרד הספורט, הבעיה לא תיפתר.
קוטי מרידו
במה אתה חושב שמנהל בית-ספר שעושה מעשה מגונה במורה שונה ממנהל בית-ספר שמפר את הנחיות מנכ"ל

משרד החיטך?
היו"ר עמטאל זיסמו
זה לא משנה. אם יש עבירה אז מישהו צריך לטפל.
קוטי מרידן
אז צריך להתלונן. אם מנהל השאיר תלמיד באופן פיקטיבי כיתה צריך לפנות למנכ"ל משרד החיטך ולהתלונן.
יצהלו קדמן
משרד החינוך והתרבות לא יכול להגיד שמשרד הספורט זה לחוד ומשרד החיטך לחוד. זה אותו משרד, ריבוט של

עולם. על זה אני מדבר.
יהודה שקמה
זאת לא עבירה פלילית.
היו"ר עמנואל זיסמן
מר מרידן, יש בעיה מכיוון שלמעשה להסתדרויות המורים יש ועדות משמעת משלהן. אם למשל מאשימים רופא

או אחות, שהם עובדי מדינה, במשהו אז יש גופים משותפים, לפעמים פריטטיים, שעוסקים בזה. לגבי מורים יש בעיה.

אחד הדברים שלוחצים עלי זה לעשות משהו שלא נעשה במשך 49 שנה. מה קורה במיקרה כזה? אז יכול להיות שזה

יהיה רק נזיפה, יכול להיות שזה יהיה הערה, אינני יודע. אותו דבר היה במשטרה, בעניין שוטרים, ואז הקימו יחידה

מיוחדת במשרד המשפטים. יש לט פה בעיה מיוחדת וזה צריך להיעשות בשיתוף פעולה ובהסכמה של ארגוני המורים,

שהם ארטנים חזקים ומייצגים. כשקורה דבר כזה, כשניתפס מנהל, מי שופט אותו?
מרדכי ארליר
במיקרה הזה היתה פניה למנכ"ל והמנכ"ל החליט לטפל בדרך שלו. יכול להיות שזה לא מקובל, אבל היתה פניה

למנכ"ל.
יצחק קדמן
אבל במה זה נגמר? כל עוד לא יהיו לזה תוצאות, שום דבר לא ישתנה. סגן השר ישב בביסא הזה, אני מדבר

לכיסא שלו. אני חוזר ואומר, כל עוד לא תהיה מערכת עם כלים של ממש לאכיפה, הפיתוים הם כל-כך גדולים

שהדברים האלה ימשיכו לקרות.

לסיכום, אני מבקש מהיושב-ראש גם לתת את הדעת לנושא הבריאותי. יכול להיות שצריך לצרף לעניין הזה את

משרד הבריאות או את היחידה לרפואה ספורטיבית. אבל הנושא הזה של עומס בריאותי על הילדים וסיכון בריאותם

הוא דבר שאסור לחכות אפילו יום אחד משום שזה פשוט סכנה בריאותית לילדים.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם יש ביטוח מיוחד לילדים לגבי המשחקים וכל מה שקשור בזה?
דוד ועקנין
במסגרת ליגת-העל כל הספורטאים שנכללים בליגה עוברים בדיקות רפואיות במכון וינגייט בתחילת השנה. לגבי

הביטוח, כולם נמצאים באותו ביטוח של חברת הביטוח "ענבל" במשרד החיטך והתרבות. אולי על זה צריך לתת את

הדעת, לעשות ביטוח יותר רציני.
היו"ר עמנואל זיסמו
בוודאי. אתה מדבר על הביטוח הסטנדרטי של כל התלמידים?
מרדכי ארליד
היום -הנושא הזה השתנה עם חוק הספורט. חוק הספורט מחייב ביטוח על-פי חוק הספורט, כולל הבדיקות

הרפואיות, שהוא הרבה יותר קפדני והולך הרבה יותר לטובת התלמיד או הספורטאי. זה מחייב את נבחרות בתי-הספר.
עודד הכט
זה עוד לא יצא ברשומות. רק לפני חודשיים אישרנו פה את חוק הספורט. לפני שבוע יצא חוזר לכל בתי-הספר

שמודיע להם שהחוק התקבל, כך שלקראת השנה הקרובה הם יעברו את הבדיקות.
היו"ר עמנואל זיסמו
אתה מדבר לגבי הבדיקות. אבל לגבי הביטוח, אם חל אותו ביטוח שחל לגבי כלל הילדים, זה לא יעזור.
עודד הכט
הביטוח כולל את כל תלמידי בית-הספר. לגבי ליגת-העל נצטרך לקבוע פה משהו מיוחד.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מדבר עכשיו באיש ביטוח לשעבר. הפוליסה הזאת היא פוליסה קולקטיבית שלוקחת בחשבון איקס סיכונים.

פה הסיכונים הרבה יותר גדולים. אם לאדם קורה משהו בבית-ספר או במסגרת שיעור התעמלות בבית-הספר הסיכון

הוא הרבה פחות מאשר בליגת-העל. עד כמה שאני יודע, מבחינה ביטוחית חייב להיות פה ביטוח מיוחד. למשל אגודת

הפועל ירושלים היתה עושה ביטוח לכל השחקנים שלה אבל באו ואמרו שחייבים לבטח בניפרד את הכדורסל ואת

הכדורגל, שבגלל הסיכונים הפרמיות הן שונות. זה נושא שאנחנו צריכים לבדוק אותו. יכול להיות שזה מכניס אותנו

להוצאה אבל הסיכוי שאדם ייפצע באופן כזה שיימנע ממנו אחרי זה חיים תקינים ומסודרים מחייב טיפול. זה נושא

שצריך לבדוק אותו. אני זוכר היטב שאז עשו הפרדה בין ביטוח שחל על כולם לבין ביטוח שהוא ספציפי.
מרדכי ארליד
זה בדיוק הביטוח של חוק הספורט. אנחנו נבדוק את זה עם היועץ המשפטי של המשרד.
מרדכי אלוו
אני חושב שכל הקטע הביטוחי הוא דיון נפרד. מפספסים פה את המטרה.

אני חושב שמאוד חשוב שבישיבה הזאת יגיעו לרעיונות שייאפשרו לשפר. אם התאחדות הכדורגל מעסיקה חברת

חקירות, "מודיעין אזרחי", אני חושב שלא בושה שגם רשות הספורט תעסיק חברת חקירות כדי לגלות את הדברים. אם

מר ארליך אומר לי שהוא מאמין למנהל שאומר לו כך, אז אני אומר: תפסיקו להאמין לכל מילה שהמנהלים אומרים.

אני אומר לך, יש מנהלים שמשקרים.

בליגת המכללות, שליגת-העל אמורה פחות או יותר לחקות אותה, אסור להציע לשחקנים לעבור במהלך עונה.

מאמנים של נבחרות מובילות בליגת המכללות הורחקו על דבר כזה.
היו"ר עמנואל זיסמן
מר יהודה שקמה יגיד לך שגם באיגוד הכדורסל מעסיקים את חברת החקירות "מודיעין אזרחי".
מרדכי אלון
מה ועדה המשמעת של ליגת-העל עשתה ב-4 שנות קיומה? היא הרחיקה שני מאמנים שהתחצפו לשופט והרחיקה

בית-ספר שניסה לרמות לפני 5-4 שנים, "גן שמואל" אם אינני טועה. הרבה לא נעשה. האכיפה היא איננה אכיפה. 3

מיקרים ב-5-4 שנים זה פשוט בדיחה.
דוד ועקנין
אני רוצה לדבר על דבר אחד, על התלמיד. כל הזמן דיברנו על ליגת-העל ואת התלמיד השארנו בצד. אנחנו חזרנו

לפני 4 ימים מאליפות העולם בציכיה. סיימנו במקום רביעי. מסתבר שחלק מהילדים הפסידו בחינות בגרות. לגבי ילדים

מכיתות יב' נמצא פיתרון. לגבי ילדים מכיתות יא' נאמר שלמרות שהם עשו את בחינת המגן עכשיו את בחינת הבגרות

הם צריכים לעשות בשנה הבאה. זה גורם עוול לילדים. כדוגמא ניקח שוב את שחר גורדון. הילד יודע שבשנה הבאה

הוא הולך לשחק בבוגרים של מכבי תל-אביב והעומס עליו יהיה גדול. לכן הוא הוסיף עוד בחינות בגרות השנה כדי

שהוא יגמור בגרות בצורה טובה ביותר בעירוני טי. המצב הוא שהילד נשאר כרגע בלי שתי בחינות בגרות ואין לנו

פיתרון לזה. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב. אנחנו קודם כל מערכת חינוכית שרוצה לשלב את הלימודים, והדבר

הראשון הוא הלימודים, ואחר-כך את הספורט. העוזר של סגן שר החינוך והתרבות נמצא פה. אני אשמח מאוד אם יהיה

לנו פיתרון לגבי שני התלמידים מכיתות יא' שנופלים בין הכיסאות.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני לא נכנס לעניינים האלה. אני נכנס רק לעניינים העקרוניים.
רונית בן-דוד
זה נושא מאוד עקרוני. עד כה אנחנו דיברנו על מה שהם מקבלים. הנה, הם גם הפסידו הרבה מאוד.
דוד ועקנין
בנושא של הכתבה: הייתי מציע לכל כתב, כשהוא עושה כתבה, לדבר עם האנשים המתאימים לפני שהוא זורה חול

בעיניים שלהם. מר מרדכי אלון כתב נגד כל מיני בתי-ספר ולא דיבר עם שום מנהל בית-ספר. הוא לא צלצל למנהלת

בית-ספר עירוני ט' לומר לה שנודע לו כך או אחרת ולא שאל את תגובתה, וזה חבל.
מרדכי ארליך
לדעתי ההערה של מר דוד ועקנין היא אכן הערה עקרונית. הבעיה היא של תלמידים מכל הנבחרות, ולאו דווקא

של נבהרות בתי-הספר, שמייצגים את ישראל. יש גם פגיעה בנבחרת ישראל באתלטיקה קלה, לתלמידים שם יש בעיה

עם מועדי בחינות הבגרות. אבל זה לא חלק מהנושא.

קודם כל אני רוצה לומר, הוחמצה פה איזשהי נקודה. אני גאה בכך שלכל תלמיד ניתנת אפשרות להיות ספורטאי

מצטיין ותלמיד מצטיין. אני מסכים עם מר יהודה שקמה, שאמר שהאגודות לא נסגרו, אבל אני חושב שרוב האגודות לא

נפתחו לטיפול בנושא הנוער. זאת המסגרת היחידה שנותנת טיפול לתלמיד, לספורטאי, מבערך גיל 13-12 ועד גיל 18,

וזה דבר גדול שאנחנו עושים.

אני מסכים שלא הכל טלית שכולה תכלת ויש חריגות. לחלק מהחריגות יש תשובות במכתבים שקיבלת והנחתי על

שולחנך. לגבי חלק אחר מהמיקרים אנחנו לומדים. הליגה הזאת פועלת רק 4 שנים וכל שנה אנחנו משנים את התקנון.

מאז שנודע לנו על הסיפור הזה של העברת תלמידים באמצע השנה כבר הכנו ומונחת על שולחנו של המנכ"ל הצעה

של חוזר מנכ"ל שתימנע ולא תאפשר את התופעה הזאת. ילד שייעבור באמצע שנת לימודים לא יוכל לשחק באותה

שנה וגם בשנה שלאחר מכן. זה למען יראו וייראו. זאת אומרת, בעיקרון בהחלט כאשר יש חריגה אנחנו מטפלים בה.

אני בהחלט מוכן לאמץ את מה שראש עירית קריית-ביאליק, מר דני זיק, אמר. יש לנו אמנה שבין המנהלים לבינינו.

אני עדיין, למרות כל מה שנאמר, מאמין למנהלים. אני באופיי גם אופטימי וגם אדם המאמין בזולת. אני חושב שאנחנו

איבדנו כלל חשוב. אנחנו מעתיקים מארצות-הברית הרבה דברים. בארצות-הברית עד שלא נמצאת אשם אונה זכאי.

אצלנו אתה קודם אשם ולך תוכיח שאתה זכאי. אני מוכן להעביר את האמנה הזאת לעיון כל ועדה ציבורית שתירצה,

שתשפוט אותה, שתבקר אותה ותיראה האם לא מנענו היום חריגות. אני מודע לכך שבהחלט היו מיקרים בהם סגרנו

את הדלת אחרי שהסוסים ברחו.

בסך הכל זאת ליגה חדשה, זו תופעה חדשה, ואנחנו רוצים לקבל עזרה. לכן אני בהחלט מברך על מה שמר יהודה

שקמה אמר. אנחנו חייבים לשתף פעולה. הנושא של העומס הוא נושא מאוד רציני. אני לא מוריד ממנו כהוא זה. הוא

בעייתי מאוד. אנחנו לבד לא נצליח, הם לבד לא יצליחו. אני מאמין שבשיתוף פעולה אפשר להצליח. יש עוד מה

לעשות אבל צריך גם לראות את חצי הכוס המלאה ולא רק את חצי הכוס הריקה.
היו"ר עמנואל זיסמן
סיכום

לפי דעתי השליחות העיתונאית שמילא העיתונאי מר מרדכי אלון ראויה להערכה. במידה ויש דברים שלא היו

מדוייקים ואנשים אלה או אחרים נפגעו אז תמיד אפשר לתקן ולהבהיר את הדברים. מר ועקנין, בחיים הציבוריים שלי

גם כן לא פעם נפגעתי. אבל אני מדבר עכשיו כעיקרון. את המטרה העיקרית מר מרדכי אלון השיג והוא ועיתונו ראויים

להערכה על החשיפה של הדברים. אחד התפקידים של עיתונאי הוא לחשוף דברים. אם חברי הכנסת היו מצויידים

באותם הכלים שיש למשל לחברי הקונגרס האמריקאי אז יבול להיות שעל-ידי שכירת חברת חקירות אני הייתי יכול

בעצמי לחשוף את התופעה הזאת או שחבר הכנסת רפי אלול היה מגלה את זה. אבל זה תפקידו, הוא עיתונאי בתחום

מוגדר וחשוב והוא חשף. מר אלון דיבר איתי בצורה מאוד קורקטית ואני אמרתי לו שאני אתן לנושא הזה מקום אך זה

לקח זמן בגלל הפגרה. אם לא היתה פגרה הייתי מקדים את הדיון הזה.

דבר שני, מאחר ואנחנו נמצאים בסוף השנה והעניין יהיה אקטואלי החל מ-1.9, זה נותן לנו פרק זמן. עוד לפני

סוף מושב הקייץ של הכנסת הייתי רוצה לקיים ישיבה נוספת שבה אתם תעשו בחינה מחודשת של האמנה הזאת.

בינתיים יש לכם אפשרות לעשות תיאום עם מרכז השלטון המקומי, עם איגוד הכדורסל, עם התקשורת, עם כל מי

שאתם מוצאים לנכון. האם זה באמת דבר בל-כך קדוש וכל מה שכתוב שם לוקח בחשבון את כל ההפתעות וכל

הדברים הבלתי צפויים שיכולים להיות? צריך לבדוק את האמנה. שום דבר לא יקרה. אנשים עושים תיקונים גם בחוקה

בארצות-הברית ברוב מיוחד או במקומות אחרים. בישראל גם חוקה אין. צריך לבדוק את זה.

אתם חייבים לתת לנו תשובה ממשית לגבי פתיחת הליגה, איך אתם תעשו את האכיפה, את הביקורת ואת הבקרה.

מה הכלים שעומדים לרשותכם בכל התחומים האלה?אין לי צל של ספק שצריך לעשות את הבחינה המחודשת הזאת. על כל פנים, הליגה עד החשיפה היתה ליגה

מסויימת. מאז החשיפה, כולל דברים שהושמעו היום, יש לנו מציאות אחרת. אני לא מסכים עם חברי, מר סנדלר, שאני

מעריך ומוקיר אותו, שאנחנו חייבים להתאים את עצמנו לכל מציאות. זה בניגוד מוחלט לקו המנחה של החינוך הערכי

שאתה ואני קיבלנו. אני אומר לך את זה כי יש פה מנהלת בית-ספר ויש ראש עיר שהיה מנהל בית-ספר. אין דבר מה

להתאים את עצמנו. אני לא מוכן בתחומים מסויימים להתאים את עצמי. אנחנו חייבים להילחם.

יש פה ויכוח. אנשי משרד החינוך אומרים שהם יכולים להתגבר, שזו איננה תופעה. לעומתם מר מרדכי אלון אומר

שזו תופעה. אם היתה באמת חקירה לעומק יכול להיות שהיו מתגלים דברים שגם הכתב עוד לא יודע אותם.
מרדכי אלון
או דברים שלא יכלתי להוכיח אותם.
היו"ר עמנואל זיסמן
מר מרדכי אלון אמר שאנשים מתקשרים אליו. אני מכיר את זה שיש אנשים שמברברים ומקשקשים. אם חלק מזה

הוא אמת, שאנשים נפתחים יותר ומוכנים לספק פה אינפורמציה, אולי האמת היא באמצע.

זה הזמן לנקוט בכמה צעדים גם בתחום כללי המשחק. בעזרתו של דייר שוקי דקל ובעזרתו של מר יצחק אופק,

שהוא יועץ שלי בנושאים האלה, אנחנו נקיים בקרוב איזשהו דיון בקשר לשיפוט. בחודשים האחרונים מספר שופטי

כדורגל נענשו לאחר משחקים. זה קרה לא לאחד ולא לשניים, מספר גדול מאוד של שופטים נענשו. אבל בינתיים מי

יודע מה יכול היה לקרות באותם המשחקים? מה שקרה בין ביתר ירושלים לבין מכבי תל-אביב יכול היה להסתיים

באסון כבד מאוד. יש עכשיו אפשרות אולי לראות בטלוויזיה את הדבר הזה. אני ראיתי משחק הוקי קרח מה לפני כמה

ימים, שהיתה מהומה גדולה, השופט התבונן בשידור החוזר בטלוויזיה והראה לכל הקהל שההחלטה שהוא קיבל היתה

החלטה נכונה. גם פה יש דברים מסויימים שלפי דעתי יכולים להוביל להדרדרות גדולה מאוד. אולי נעצור את

ההדרדרות הזאת.
יעקב סנדלר
זו בדיוק ההתאמה שדיברתי עליה. לא אמרתי שצריך להתאים את עצמנו לבל.
היו"ר עמנואל זיסמן
שים לב, מר מרדכי ארליך שינה את דבריו. אני לא יכול לצטט אותו במדוייק אבל מה שהוא אמר בסוף אינו זהה

למה שהוא אמר בהתחלה. אני מצטט כאן את גברת רונית בן-דוד, גם היא אמרה את הדברים האלה.

לכן אני מבקש שרשות הספורט, מאחר והיא המובילה בנושא הזה, היומת והמובילה, יחד עם כל הגורמים, תביא
לנו את מסקנותיה לגבי
1) בחינה מחודשת של האמנה;

2) מנגנון הפיקוח והבקרה שלה על האביפה;

3) באיזה דרכים אנחנו מבריאים את המערכת? כי כולנו בעד העמקה והרחבה של הענף הזה.

4) לגבי ההיבט הרפואי תהיה בדיקה הן על-ידי רשות הספורט והן על-ידינו. כך גם לגבי ההיבט הביטוחי, יכול

להיות שד"ר קדמן העלה פה איזשהו נושא שחייב להיות מתוקן.
רפאל אלול
לפרוטוקול אני רוצה לומר שאני תומך בכל מה שאמר היושב-ראש בעניין הזה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:20

קוד המקור של הנתונים