ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/06/1997

שביתה ברהט - בעיות בחינוך הבדואי

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןמישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני. כ"ו באייר התשנ"ז (2 ביוני 1996). שקה 30;11

נכחו;

חברי הוועדה;עמנואל זיסמן - היו"ר

דליה איציק

רפאל אלול

בעמי חזן

ראובן ריבלין
מוזמנים
חה"כ טלב אלסאנע

חה"כ עבד-אלמאלכ דהאמשה

איציק תומר - מנהל מחוז דרום, משרד החינוך והתרבות

אסנת זגורי - מחוז דרום, משרד החינוך והתרבות

שי כנעני - ראש תחום מיפוי וסגן מנהל מינהל הפיתוח, משרד החינוך והתרבות

יגאל צרפת - משרד החיטך והתרבות

עפרי בן-ארי - רפרנטית אגף תקציבים, משרד האוצר

דייר יונס אבו-רביע- יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, משרד ראש הממשלה

מוסה אבו סהיבאן - ראש עיריית רהט

פייצל אלהוזייל - סגן ומ"מ ראש עיריית רהט

טלאל אל קרנאוי - סגן ראש עיריית רהט

קאסם אבו סירחאן- ראש מועצה מקומית תל-שבע

חליל אבו רקייק - ראש מינהל החינוך, מועצה מקומית תל-שבע

ענאד אלאעסם - סגן ראש מועצה מקומית תל-שבע

ראסם עכוי - הסתדרות המורים

משה אוחיון - מזכיר סניף הנגב, ארגון המורים

איברהים שלעבי - המועצה הלאומית לשלום הילד

דייר עוואד אבו פריח- דובר קואליציית הארגונים וועדי ההורים, שתיל

פרייאל אבונאדי -שתיל

עזאת אבו חמאד - שתיל

אחמד אבו-פריח - שתיל

גימעה אלקצאצי - שתיל

אודי ארנון - שתיל

יצחק שפירא - יועץ לוועדת החינוך והתרבות
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. שביתה ברהט - בעיות בחינוך הבדואי.שביתה ברהט - בעיות בחינוך הבדואי
היו"ר עמנואל זיסמן
שלום לכולם. אני רוצה להזכיר לכם שבדיון שהתקיים ב-13.5 היה זה מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, מר בן-ציון

דל, שאמר שאם תופסק השביתה - וזו היתה שביתה ללא קשר לשביתת מרכז השלטון המקומי אלא שביתה עצמאית

נפרדת, בגלל סיבות של מערכת החינוך - אזי עד 30.5 הוא עומד לקבל הודעה ממשרד האוצר על השתתפות של

האוצר במימון בתוכנית תלת-שנתית לשיקום מערכת החינוך הבדואית בדרום.
דליה איציק
הוא אמר 30 במאי אבל הוא לא אמר באיזה שנה.
היו"ר עמנואל זיסמו
על סמך זה, מאחר ואנחנו תמכנו בפניות הצודקות ונתנו גיבוי מוסרי לשובתים ולאלו שארגנו את השביתה, אני

פניתי אליהם, היתה התייעצות וחזרתם והודעתם שאתם מפסיקים את השביתה. בינתיים לא קיבלנו שום ידיעה. הישיבה

נקבעה ל-2.6. ביום חמישי האחרון צלצלתי לברר מה קורה והתברר לי שמנכ"ל משרד החינוך והתרבות נמצא

ברוסיה. זו זכותו. הוא חזר אתמול בלילה ושוחחתי איתו היום. הוא אמר לי שבזמן שהוא היה ברוסיה משרד האוצר

ביקש לדחות את הפגישה עם משרד החינוך והתרבות ליום רביעי הקרוב. לאור זאת הבוקר שוחחתי עם ראש עירית

רהט. לא התכוונתי לבטל את הישיבה. גם לא היתה בקשה כזאת.

ביום רביעי תתקיים הישיבה. זה אומר שאין לנו תשובה כעת. אני אמרתי למנכ"ל המשרד שהישיבה של יום רביעי

יכולה להידחות עוד פעם ועוד פעם. אנחנו מתייחסים לכך בכל הרצינות ובכל החומרה. אני נקטתי ביוזמה משלי וביום

רביעי דיברתי עם שר האוצר, מר דן מרידור. אמרתי לו: דע לך שצפויה להיות החלטה מאוד חשובה של משרד האוצר

על הקצאת הרבה מאוד כסף לשיקום מערכת החינוך לבדואים בדרום, ואני אומר לך כדי שתדע ולא תופתע. הוא אמר

לי שהוא שומע את הדברים, שהוא יבדוק את זה, שהוא לא יודע על כך. אמרתי לו שהשביתה הופסקה בגיבוי רשמי של

ועדת החינוך והתרבות ויש הבטחות ויש התחייבויות. אמרתי את זה גם למר בן-ציון דל בשיחה ב-8 בבוקר היום.

המצב נכון לרגע זה הוא כך: משרד האוצר ביקש שהסיכום עם משרד החינוך והתרבות יעשה ביום רביעי הקרוב.
דליה איציק
מי נפגש עם משרד האוצר? שר החינוך והתרבות עצמו או אנשים מטעמו? האם אתה, חבר הכנסת זיסמן, תהיה

נוכח בפגישה? למה אתה לא תהיה שם? אולי אתה צריך להיות שם.
נעמי חזו
ביום רביעי יגידו שדחו את זה לעוד שבוע ואז תיגמר שנת הלימודים ובכך "יפתרו" את הבעיה.
איציק תומר
אני רוצה לסכם את מה שאמר היושב-ראש. מתוכננת להיות פגישה ביום רביעי, שנועדה להיות בשבוע שעבר, בין

ראש אגף התקציבים באוצר, מר חיים פלץ, לבין מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, מר בן-ציון דל, וראש מינהל הפיתוח,

מר שמחה שניאור. אני כולי תקווה שהפגישה הזאת אכן תתקיים.
נעמי חזו
ואם לא?
איציק תומר
אני לא יכול לחזות מה יקרה אם לא. אני מאוד מקווה שהפגישה תתקיים. אני שוב אומר, יש דרישה ממשרד

האוצר להקצאה מיוחדת של תקציב על מנת לנסות לבלום אחת ולתמיד את ההדרדרות במצב הבינוי במערבת החינוךבמיגזר הבדואי. זאת דרישה לגיטימית ואנחנו מכבדים אותה. נמצא מאחורי מר שי בנעני, שהוא ראש תחום המיפוי

והתכנון במשרד. יש תמימות דעים לגבי ההקצאות והאמצעים שהמיגזר הבדואי זקוק להם. אין על זה כל עוררין.
נעמי חזו
נגיד שהפגישה תתקיים ביום רביעי ולא יהיו תוצאות. מה יהיה לאחר מכן?
קאסם אבו-סירחאן
ידחו את זה לעוד שבועיים ואז תסתיים שנת הלימודים.
איציק תומר
בהחלט יתכן שהאוצר ידחה את בקשת המשרד להקצאת תקציב מיוחדת לנושא הזה.
נעמי חזז
ואז, מה תעשה במקרה כזה?
היו"ר עמנואל זיסמן
אני שאלתי את מר בן-ציון דל את השאלה הזאת. קודם כל ביררתי איתו, נניח שהישיבה היתה מתקיימת ממן

שהוא היה ברוסיה, מי היה משתתף בה במקומו? שאלתי את השאלה הזאת והוא אמר לי שמשרד החינוך והתרבות

תומך. זאת אומרת, יש לא רק תמיכה של ועדת החינוך והתרבות, זו גם תמיכה של משרד החינוך והתרבות. נוצר מצב

מיוחד במינו, שתביעות של המיגזר הבדואי זוכות לתמיכה בלתי מסוייגת של ועדת החינוך והתרבות ותמיכה של משרד

החינוך והתרבות.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
נשאר לנו רק האוצר.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני הדגשתי את הנקודה הזאת. זו ישיבת ועדה וכל מי שביקש רשות דיבור ידבר. אבל אנחנו גם מתייעצים. אנחנו

אמרנו שאנחנו עכשיו חלק מהמאבק. בישיבה היום אנחנו בעיקר מתייעצים כיצד לפעול.
איציק תומר
אני רוצה לציין בפני כל חברי הוועדה, יש פה חברי כנסת שלא היו בפגישה הקודמת. נאמר במפורש שמחוז הדרום

במשרד החינוך והתרבות איננו מסתפק אך ורק בתוכנית הזו, שהיא תוכנית מיוחדת על מנת לנסות אחת ולתמיד לפתור

את בעיית הבינוי. אנחנו מודעים בהחלט לצרכים נוספים, פדגוגיים וחינוכיים. אנחנו הגשנו מייד אחרי חופשת הפסח

הצעה מיוחדת לרה-ארגון במיגזר הבדואי במחוז הדרום. אנחנו מדברים על תקציב כולל בסך של 10 מיליון ש"ח בשנה

מתקציבו הפנימי של המשרד. יש לנו סידרה של ישיבות עוד החודש על מנת להמריץ את הפרוייקט החשוב הזה.

אם אנחנו נקבל את האישור של משרד האוצר, יחד עם התוכנית של אותו רה-ארגון פדגוגי, אני מאמין שאנחנו

בהחלט נוכל לפתוח דף חדש או לנסות לראות איך אנחנו מגיעים לפיתרון שיהיה מקובל על כולנו במערכת החינוך של

המיגזר הבדואי במחוז הדרום.
דליה איציק
אדוני היושב-ראש, אדוני מנהל המחוז. חבר הכנסת זיסמן, כשאתה ואני היינו בעירית ירושלים ראינו בתי-ספר

שהיה בושה להסתכל עליהם. אני אומרת לך כמי שהיתה שם בסיור יחד עם מנהל המחוז כשהייתי יושבת-ראש ועדת

החינוך והתרבות, שאין אפילו באירן בתי-ספר כאלה. זה פשוט לא יאמן. מי ששולח את הילדים לבית-הספר במקומות

האלה הוא פשוט חוטא לילדים ואני אומרת לך שיש לו סיבה טובה מאוד לא להסתכל עליהם בעיניים.אין לי שום טענה אל מר איציק תומר. הוא מנהל מחוז חדש, הוא איש רציני, הוא לוקח את העסק הזה לידיים מאוד

מאוד ברצינות. אני חושבת שמה שעשה פה היום מננ"ל המשרד זה שערוריה. במשך 3 חודשים הבן אדם מבטיח. אתה

יודע במוני איך זה עובד. נניח שהישיבה אבן תתקיים ביום רביעי. אבל איפה הפרוגרמה שלו? למה הוא לא מציג אותה?

איפה לוח הזמנים? מה הוא מתבוון לבקש?

אני מרגישה שבמשרד החיטך והתרבות יש עייפות נוראית. יש שר עייף, יש שר עייף מאוד מאוד. אתה יודע מה

דעתי האישית עליו, אני אפילו חברה אישית שלו, אין לזה קשר. הוא שר חינוך עייף נורא. קרה לו משהו. אני אומרת

לך את זה פעם אחר פעם. אני שומעת את זה ממפקחים וממנהלי מחוזות שאומרים לי שזה לא מר זבולון המר הראשון.

איך זה יבול להיות? האדם במשך 3 חודשים לא מופיע בפני ועדת החינוך והתרבות. איפה התוכנית? מה הוא

מתבוון לבקש? מה הוא רצה לעשות? חבר הבנסת זיסמן, אהה יודע איך זה יהיה, ביום רביעי הם יפגשו ואז הם גם
יאמרו
"מה אתם רוצים, נפגשנו עם האוצר, עבשיו האוצר זה 'הילד הרע'". איפה התובנית?
היו"ר עמנואל זיסמן
זאת לא התחייבות. ההתחייבות היא לסבם עם משרד האוצר איזה משאבים ינתנו ואיך יזוזו העניינים. בולם היו פה

בישיבה. המנב"ל לא הבטיח רק פגישה. הוא הבטיח סיבום של ממש. אם הוא לא היה מבטיח להגיע לסיבום לא הייתי

מבקש מהם להפסיק את השביתה.
דליה איציק
אני מאוד מקווה שביום רביעי אני לא אגיד לך ששוב צדקתי אבל במו שאני מבירה את מה שקורה במשרד החינוך

והתרבות אתה תיראה ששוב צדקתי. הוא לא יקבל שום דבר ביום רביעי בי זה לא מעניין אותו. הוא לא מנהל קרב

אמיתי. פקידי האוצר קולטים שזה לא "עולה לו בחיים", הם מבינים שזה מס שפתיים. הם רוצים עבשיו להרוויח שקט

בי בקרוב יהיה חופש גדול, ואחר-בך: "אחרי המבול".

בל המפלגות, בל הממשלות, עשו להם עוול. אני אומרת לכם באחריות שבפעם האחרונה נעשה ניסיון, לא מספיק,

נורא מעט, אבל נעשה ניסיון לשקם שם. היתה שם מנהיגות מקומית שבהחלט רצתה וניסתה לעשות משהו. לא יבול

להיות ששר בישראל יבטיח במשך 3 חודשים ושהוא יזלזל בצורה בזאת. איפה התובנית? אפשר לראות את התובנית?

אפשר לראות למה הוא מתבוון? אפשר לראות לוח זמנים? כמה פעמים אפשר לסבול? אני שואלת אותך, אדוני

היושב-ראש, אתה מקבל את זה שהיום אין נציג בביר של משרד החינוך והתרבות? המנב"ל נסע לרוסיה אבל איפה

הסמנב"ל שלו? איפה השר? מר איציק תומר נמצא בין הפטיש לבין הסדן. מצד אחד הוא עובד עם האנשים ומצד שני

הוא נציג המשרד.
היו"ר עמנואל זיסמו
הוא עובד בכיר של משרד החינוך והתרבות.
דליה איציק
אבל זה לא אותו דבר. מנהל המחוז הוא בין הפטיש לבין הסדן. מצד אחד הוא עובד עם ההורים יום יום, ומהצד

השני הוא עובד המשרד. הוא לא יבול להוביל מלחמה, ואני בהחלט מבינה אותו.
מה שאני רוצה להציע
אנחנו רוצים שהוא ישלח לנו בפאקס את הבקשות שהוא הולך לבקש ממשרד האוצר.

מישהו ראה את הההבקשות? האם הן סודיות? מותר לדעת מה הוא הולך לבקש? מר שי בנעני שיושב באן יודע יפה

. מאוד שהשר המר לא בא ודפק על השולחן ואמר "חברים יקרים, יהרג ובל יעבור", במו שהוא רב על בל מנב"ל ועל

חצי מישרה בשביל המפד"ל, אבל הוא לא יריב על העניין הזה. אני אומרת לך, אתה תיראה ביום רביעי שאני צדקתי.

ימשבו אותם. יפתחו את שנת הלימודים שוב בשביתה ואני אומרת לך שלא ייצא מזה שום דבר. חבר הבנסת זיסמן, מה

אני מציעה שביום רביעי אתה תשתתף בישיבה. ועדת החינוך והתרבות מבקשת ממך להיות שותף.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה לא תלוי בי. זו פגישה של המשרד.
דליה איציק
אז מה, אתה יכול להגיד שאתה רוצה לבוא. אתה מתווך בין הגורמים. אתה היית בין אלה שגרמו להפסקת

השביתה. אני רוצה לראות שהם יגידו לך לא. חבר הכנסת זיסמן, אנחנו מבקשים ממך שאתה תשתתף בישיבה.
היו"ר עמנואל זיסמו
עכשיו אנחנו בישיבת ועדה אבל אנחנו למעשה כמו ועד פעולה משותף. אנחנו למעשה מתייעצים איך לנהל את

המאבק במסגרת ישיבת הוועדה.
דליה איציק
אני מבקשת להתנצל שאני צריכה לצאת מפני שאני הולכת להיפגש עם הבת של המלך חוסיין.
טלב אלסאנע
אנחנו רגילים לזה שמשרד החינוך והתרבות מזלזל בסקטור הערבי בנגב ולכן לא במקרה המצב הוא בבי רע,

מבחינת התנאים, מבחינת רמת השירותים שניתנים על-ידי משרד החינוך והתרבות. אבל הפעם הוא לא רק מזלזל

בסקטור הבדואי אלא הוא מזלזל בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת. אתה היושב-ראש נתת את המילה שלך. היה כאן

חבר הכנסת ראובן ריבלין וחברי כנסת נוספים, שאמרו כאן דברים לראש עירית רהט, לראש מועצה מקומית תל-שבע,

לסגניהם ולנציגי ועד הורים. אמרתם להם בצורה מפורשת שהמאבק יהיה לא של עירית רהט ושל מועצה מקומית

תל-שבע אלא שלנו - " אנחנו, ועדת הכנסת, אנחנו כוח, אנחנו נילחם" - כך אמרתם. ולכן אנחנו התכנסנו היום.

למעשה את הישיבה הזאת יכלנו לקיים במחוז הדרום ולא בכנסת, בהשתתפות ראש מועצה מקומית תל-שבע וראש

עירית רהט עם מנהל המחוז. אין פה שום נציגות בכירה אחרת של משרד החינוך והתרבות. לישיבה הקודמת לפחות

הגיע המנכ"ל. בישיבה הזאת, כשאנחנו רוצים לקבל תשובות ופתרונות, אפילו המנכ"ל לא מגיע. הוא לא רואה לנכון

לכבד אותנו בנוכחות נציגות בכירה מטעמו כדי לתת תשובות. אנחנו עכשיו יושבים כמו ידעונים, מנחשים מה יכול

להיות. כל מה שנותר לנו לדון עכשיו זה לנחש מה יגיש משרד החינוך והתרבות לאוצר ומה משרד האוצר יענה. זה

דיון רציני? איפה התשובה? מי יתן לנו תשובות? מה הולך לקרות? מה קרה מאז הישיבה הקודמת? אחה צעד התקדם?

מה נעשה? האם זה יחס ראוי לוועדה פרלמנטרית מאוד חשובה כמו ועדת החינוך והתרבות?

לכן אני חושב, כמו שייהדרך השלישית" יודעת לעשות, כמו שהמפד"ל, אם הם היו רואים לנכון, יודעים לפעול.

מה זאת אומרת ש"משרד החינוך והתרבות איתנו"? האם משרד החינוך והתרבות הוא משרד קטנטן שאין לו תקציב,

שאין לו כלום בקופה? הוא רק "איתנו" במאבק מול משרד האוצר? זו בדיחה הרי, כולנו יודעים את זה. אם הם רוצים

מחר לגייס למינהל החינוך הלאומי, לתנועות נוער, לאחרים, הם יגייסו. לישימת ולהתנחלויות יכולים לגייס מיליונים,

משרד החינוך והתרבות יודע איך. אבל כשזה נוגע לנו אנחנו שומעים רק מילים טובות והבטחות. בישיבה הקודמת

כשהמנכ"ל התחיל לדבר אני אמרתי שהוא נשמע אפילו יותר קיצוני מאיתנו, הוא כל-כך רוצה בטובתנו, אפילו יותר

מאיתנו, לכן טוב לשתוק. הוא אמר: לא רק כיתות, גם תכנים, גם ספרים וגם מחשבים. אתה זוכר? הוא דיבר כל כך

גבוהה גבוהה אבל אנחנו רואים מה התוצאות.

אני סבור שהישיבה הזאת היא בושה וחרפה. אסור לעבור בשתיקה על ההתייחסות של המשרד לוועדת הכנסת.

אם ועדת הכנסת אמרה לנציגים בצורה מפורשת "תפסיקו את השביתה ואנחנו איתכם", הם צריכים לראות תוצאות. אי

אפשר להגיד שהמנכ"ל הולך להיפגש ובינתיים אנחנו נשב ונחבה לדיווח.
היו"ר עמנואל זיסמן
מה אתה מציע?
טלב אלסאנע
אני סבור שצריך לזמן את שר החינוך והתרבות. אני חושב שלוועדת הכנסת יש סמכות ויש את הזכות לדרוש משר

החינוך והתרבות להיות נוכח כאן ולתת תשובות. הוא לא יכול להסתפק באמירה כמו: "אנחנו מזדהים עם המאבק הזה".

זו אחריותו של משרד החינוך והתרבות. הוא המופקד על החינוך והוא נושא באחריות. את המלחמה עם משרד האוצרהוא צריך לנהל. אבל הוא צריך לתת לנו כאן תשובות. הוא לא יכול לשלוח את האנשים כאן למשרד האוצר. משרד

החינוך והתרבות לא יכול להרשות לעצמו להמשיך ולזלזל בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת בצורה הזאת.

אני סבור שצריך לזמן ישיבה עוד השבוע ולפנות במחאה חריפה מאוד על ההתנהגות של שר החיטך והתרבות ושל

מנכ"ל המשרד. אם נשתוק הפעם זה ירמוס את כבודה של ועדת החינוך והתרבות ואת יעילותה. אף אחד לא יאמין יותר

בוועדה הזו. באו יושב-ראש הוועדה ואחרים וביקשו מהאנשים להפסיק את השביתה ואכן כיבדו את המילה שלכם

והשביתה הופסקה. אז איפה החלק שלכם? למה אתם לא ממלאים את ההתחייבות שלכם? ראש העיר וראש המועצה

מילאו את ההתחייבות שלהם, החזירו את התלמידים ללימודים. איפה החלק שלכם?
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה לא מעמיד את הדברים בצורה נכונה ומדוייקת. אנחנו אמרנו: תפסיקו את השביתה. צריכה להיות פגישת

סיכום עם האוצר, לא סתם פגישה, ובפגישה הזאת אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיהיה סיכום, גם כספי וגם לא כספי,

שיאפשר לנו לקדם את הנושאים. אני אמרתי שאם ככה אני קובע שב-2.6 תהיה ישיבה. לא הסתכלתי אפילו בלוח אם

יש לנו זמן פנוי.

ברגע שנודע לי שלא היתה פגישה כזאת יכלתי לבטל את הישיבה אבל מאחר ואני חש מחוייבות מוסרית של

הוועדה ושלי, וגם מעבר לזה, אז אני מקיים את הישיבה. אנחנו יושבים בישיבה רשמית אבל אני מתייעץ כאילו שאנחנו

ועד פעולה משותף להשגת התביעות. אתה צריך להציע לי עכשיו דרכים איך ניתן להיאבק יחד.
מלב אלסאנע
אדוני היושב-ראש, אנחנו איתך במאבק הזה. אנחנו צריכים לזמן פגישה עם שר החינוך והתרבות. אין לט שום

בעיה ליזום פגישה עם שר האוצר, אם שר החיטך והתרבות לא עושה את זה.
היו"ר עמנואל זיסמו
היה לי הכי קל לומר שהישיבה בין משרד החיטך והתרבות למשרד האוצר תתקיים ביום רביעי ולכן אני דוחה את

הישיבה הנוכחית ליום שני הבא. אבל לא עשיתי את זה. החלטתי pלקיים את הישיבה, כי אני סבור שאנחט צריכים

עכשיו להתמודד עם הפעולה, איך ביחד אנחט נשיג את המטרה.
דליה איציק
למה גם המנכ"ל לא הגיע?
היו"ר עמנואל זיסמו
דיברתי איתו הבוקר.
נעמי חזו
אתה צלצלת אליו או שהוא צלצל אליך?
היו"ר עמנואל זיסמו
אני צלצלתי אליו. אמרו לי שאי אפשר לדבר אך אני דרשתי לדבר איתו ובאמת באמצע ישיבה חשובה מאוד של

ועדת חיטך בעניין הטיולים יצאתי ודיברתי איתו.
מוסה אבו-סהיבאו
בוקר טוב לכולם. אתמול אחר-הצהרים אני התקשרתי ללשכתו של מנכ"ל משרד החינוך והתרבות. דיבר איתי

עוזר השר ואנחנו ידעט כבר אתמול שאין תשובות עבורט.מפתיע אותי מאוד שיש התחמקות כל-כך גדולה מנושא חשוב מאוד במיגור הבדואי. אני חושב, כפי שאמרה חברת

הכנסת דליה איציק, שכל הממשלות קיפחו את הבדואים. אנחנו לא רוצים לחזור על המנגינה הזאת שוב. בסך הבל כאן

רוצים להמשיך לקפח אותנו. המדיניות היא שיש עדיפות לאוכלוסיה אחרת, יש אולי כיתות לאנשים אחרים, והבדואים

יכולים להסתדר, הבדואים לא כל-כך בכיינים. הבדואים לא מעניינים אף אחד במדינת ישראל. לו הבדואים היו מעניינים

את המדינה אז כבר מזמן היו נמצאים פתרונות.

אני חושב שגם ביום רביעי תהיה איזשהי סיבה לדחיה. או שעוזר השר לא נמצא או שאני לא יודע מה, תהיה סיבה

אחרת. לנו היום אין שום קשר עם משרד האוצר וזה לא מעניין אותי. אנחנו גם לא רוצים לדבר איתו. יש לנו קשר עם
אדם אחד
שר החינוך והתרבות. אנחנו מכירים רק את שר החינוך והתרבות. לשר החינוך והתרבות היה שר גם

בממשלות קודמות שקיפחו את הבדואים ולצערי הרב הוא ממשיך באותה מדיניות גם היום, הוא ממשיך לקפח אותנו.

הבדואים כבר למדו והם יכולים לנהל מאבק רציני מאוד. אנחנו יכולים גם לעורר דעת קהל, ואפילו ברמה בינלאומית,

לא רק במדינת ישראל.

יושב-ראש ועדת החינוך והתרבות ביקש מאיתנו להפסיק את השביתה. הפסקנו אותה מאחר שכיבדט אותך

וכיבדנו את הוועדה. אמרנו שאולי הוועדה תפעיל לחץ מסויים. הבטחת לנו שהיום, ב-2.6, יהיה סיכום דברים שפחות

או יותר יהיה מקובל על האוכלוסיה הבדואית. זה לא יצא לפועל וגם ביום רביעי שום דבר לא ישתנה.

אני רוצה להגיד משהו לבל חברי הוועדה וגם לכל מי שרוצה לשמוע. שנת הלימודים הבאה לא תיפתח ב-1.9. לא

רק ברהט אנחנו נשבות. כל המיגזר הבדואי, הן בדרום והן בצפון, ישבית את מערכת החינוך. אני חושב שגם כל

המיגזר הערבי יצטרף ואז בעייתו של שר החינוך והתרבות תהיה בעיה רצינית כפל כפליים ממה שהיא היום. אני חושב

שההתחמקות הזאת לא תעזור לאף אחד.

אנחנו בכל זאת נמשיך את שנת הלימודים הנוכחית. יש עוד שבועיים לסיום שנת הלימודים ואנחנו לא נשבית.

הילדים שלנו רוצים לקבל תעודות וגם יש מסיבות, אנחנו לא נפריע להם לסיים את שנת הלימודים. אבל אני מבטיח

כאן, ומאחורי עומדים גם הנהלת העיריה וגם כל המיגזר הבדואי, שב-1.9 לא יהיו לימודים.
פייצל אלהוזייל
אני אמשיך את מה שאמר ראש המועצה, מר מוסה אבו-סהיבאן.

אני לא תולה הרבה תקוות בוועדה המכובדת הזאת. אני לא רוצה לפגוע באף אחד. אבל הוועדה הזאת עשתה סיור

לפני 8 חודשים. היו לה 8 סעיפים והמלצות ליישום ולא קרה כלום. אני מסתכל לכם ישר בעיניים ואני אומר את זה

בכוונה תחילה כי אתה חלק מהממשלה הזאת והוא חלק מהממשלה הזאת.
דליה איציק
לא רק את זה הם לא קיימו. האם הממשלה הזאת הביאה לכם מחשב לכל ילד?
פייצל אלהוזייל
אני גם לא בא בטענות למשרד החינוך והתרבות במחוז הדרום ואין לי טענות למנהל המחוז. מנהל המחוז משתדל

עם כל האמצעים שיש לו. אבל אם לא תהיה החלטת ממשלה לגבי הבעיות של המחוז תהיה בעיה רצינית מאוד.

הבעיות של הבדואים לא מתחילות ומסתיימות בחינוך. אני חושב שממשלת ישראל "דופקת" את הבדואים על

שמאל ועל ימין. לא רק בקטע של החינוך אלא בבל הדברים. ראש הממשלה לצערי הרב מתפאר שהוא יתן מחשב לכל

ילד. אני אומר לו שייתן גג לכל ילד, כיסא לכל ילד, לפני שייתן מחשב.

היום אני, כאיש מהנהגת הישוב, רואה שאני אפילו לא אזרח סוג בי אלא אני אזרח ברמה אפילו יותר במוכה. אי

אפשר להמשיך במצב הזה. לי יש דיעה שונה מדעת ראש העיריה. לפי דעתי צריך לצאת לשביתה מייד. אי אפשר

להתפשר. אם מדינת ישראל לא מסוגלת לבנות כיתות, אנחנו נקים אוהלים וניתן לכל גוף, ואפילו לתנועה האיסלאמית,

להקים בתי-הספר. אי אפשר להמשיך במצב הזה. אם הסקטור הממלכתי לא יכול להתמודד עם הבעיות לט, אנחנו נלך

לכל דרך אפשרית. היחס אלינו הוא יחס משפיל ומזלזל ואי אפשר להמשיך כך. אני לא מדבר בכלל על כבוד אלא

מדובר על ביתות לימוד. מה שמתסכל אפילו יותר, שהבעיה הזאת ידועה לכל חברי הכנסת, ידועה למחוז, ידועהלמשרד החינוך והתרבות, ואף אחד לא נוקף אצבע, לצערי הרב. אנחנו תלויים בחסדיו של המנב"ל. למה הנושא הזה

לא עולה לסדר היום בממשלה? אנחנו ניראים לכם ילדים שאתם תעבדו עלינו? עם כל הרצון הטוב, ואני יודע שיש

רצון טוב, אבל יש בעיות אמת כאן ואף אחד לא מוכן להתמודד איתן. אחר-כך כולם באים ושואלים: מה קרה אצל

האוכלוסיה הבדואית? למה הם השתנו? האוכלוסיה הבדואית מטומטמת שהיא שתקה עד עכשיו. אני אומר לכם, אם

אנחנו נצא לשביתה אנחנו נשתמש בכל האמצעים החוקיים שייעמדו לרשותנו. המצב הזה לא יכול להמשיך. אנחנו לא

נעשה סחר מכר לגבי הילדים שלנו. ניפתח את שנת הלימודים עם אוהלים. למדנו ככה לפני 40 שנה. זה היחס של

מדינת ישראל וככה נעשה. אי אפשר להמשיך לשתוק.

נניח שביום רביעי יישב המנכ"ל כאן וייקבל החלטה אוהדת. מי יוכל להקים בתי-ספר תוך חודשיים? אנחנו מדברים

על תחילת שנת הלימודים.
היו"ר עמנואל זיסמז
אני לא רציתי להפסיק אותך באמצע הדברים כדי שזה לא יתפרש בצורה לא נכונה. אני חושב שאתה כפוי טובה

ואתה חמום-מוח. בדרך שלך המאבק לא יצליח. אתה צריך להבין שיש פה מאבק. ועדת החינוך לא יכולה לכפות דברים

על משרד החינוך והתרבות. יש דברים מסויימים שהם בתחום הסמכות שלנו ויש דברים שבהם אנחנו יכולים רק ללחוץ

על משרד החינוך והתרבות, ואנחנו נלחץ. זה חסר תקדים שאני וחברי בוועדה מעורבים כל-כך. קודם כל הפסקנו את

השביתה, זה דבר מבורך. אני מברך את ראש העיר שאומר שהמאבק ימשך, שהוא לא יפתח את שנת הלימודים הבאה,

אני שמעתי את הדברים שלו, אבל שהוא רוצה לסיים את שנת הלימודים.

אני לא הולכתי שולל אף אחד. מי שהוליך אותי שולל הוא יסבול מזה. יחד עם זאת, במקום להעריך את הרצון שלי

ושלנו - בעיקר שלי, כי כמו שאמרה חברת הבנסת דליה איציק: "איפה היו כל ממשלות ישראל"? - אבל אני בכנות

רבה רוצה יחד איתכם להוליך את המאבק. זה לא בסדר שמנכ"ל משרד החינוך והתרבות לא בא לישיבה. אני אמרתי לו

שהוא צריך לבוא ואני לא אגן עליו. אמרתי לו שהוא במידה רבה מאוד מפקיר את הפקידות הבכירה שתהיה פה היום.

אבל יכול היה להיות מצב כזה, שהוא היה בא לכאן ומדווח שהיתה פגישה ושהוא מקציב איקס כסף ושאני הייתי אומר:

לא, מה שאתה מקציב זה לא מספיק ואני רוצה הרבה יותר.

ראובו ריבלין.

לא צריך לתפוס את מר פייצל אלהוזייל בצערו.
היו"ר עמנואל זיסמו
כשבמשך 4 שנים חבר הכנסת טלב אלסאנע החזיק את הממשלה הקודמת במקום רגיש למה הוא לא קידם את

החינוך של הבדואים בדרום? הרי הממשלה היתה תלויה בו. למה לא עשית כלום?
טלאל אלקרנאוי
תעשו לפחות מה שעשתה הממשלה הקודמת. זה מספיק לי.
היו"ר עמנואל זיסמו
אם לא מעריכים כאן את הרצון הטוב שלנו, אני יכול לפתור את העניין בקלות רבה, אני לא זקוק לקולות של

מצביעים בדואים. אבל אני בכנות חושב שיש מצב בלתי נסבל והם ראויים לכל התמיכה ואני אתן להם את התמיכה. אני

יכול לתת את התמיכה בדרך אחרת. אני יכול לפזר עוד מעט את הישיבה ולומר שאני תומך בהם. ראש עירית רהט יודע

שכפי שאני אמרתי לו, אני אלך איתו בכל מיני דברים. אבל לדבר כמו שהוא מדבר היום? איפה היית במשך 4 שנים?

איפה היו חבריך במשך 4 שנים? הכל זה היה רק תהליך שלום? למה לא עשו, למה לא הקצים, למה לא תיקנו? אני לא

רוצה להיכנס לזה. אני יודע לדבר ויש לי לשון.

אני עכשיו רוצה לפנות אליכם בבקשה. אני רואה את הישיבה הזאת כישיבה שבה נחשוב איך אנחנו ביחד פותרים

את הבעיה. יכול להיות שיוקצב איזשהו סכום כסף שלא יעזור לכם. אז מה נעשה במיקרה כזה? אנחנו רוצים באופן

יסודי לפתור את הבעיה. אני מתכוון להקצבה משמעותית בתוכנית של 3 שנים כדי לתקן את המצב.דרך אגב, היתה לי שיחה עם שר החינוך והתרבות, מר המר, אחרי הישיבה הקודמת שהיתה פה, לגבי במה

נושאים, ובעיקר לגבי הנושא שמחר אנחנו דנים בו, הנושא של המינהל הערכי. דרך אגב, חלק מהכסף שאמור לעבור

לשם יכול להיות מופנה לפה. אתה תישמע מחר על מאה ובמה מיליונים שחלק מהם יכולים ללכת גם לפה. מחר כל מי

שיכול צריך להיות בישיבה. דיברתי עם כבוד השר והוא אמר לי שהוא רוצה לעשות למענם. ראיתי אותו בטלוויזיה

ושמעתי אותו ברדיו, שהוא הצהיר כל מיני הצהרות למען קידום האינטרסים של הבדואים. אמרתי, אם זה ככה אז אתה

חייב לעשות משהו, תדע לך שיש התחייבות.

אני מבקש ממכם להתרכז עכשיו בשאלה איך אנחנו פועלים ביחד. מה שהציעה חברת הכנסת דליה איציק, אני

מקבל. אם אתם רוצים תציעו הצעות נוספות. אבל אל תלכו בדרך הזאת. אם תלכו בדרך הזאת אז הוא יבוא על סיפוקו

אבל אותי זה ירחיק ואתם תפסידו אותי. אם אתם תפסידו אותי אתם מפסידים קצין טוב במאבק הזה.
ראובו ריבליו
אני מודיע לך שהוא לא יפסיד אותי לעולם, גם אם הוא ישתלח כמה שהוא רוצה.
טלב אלסאנע
אני מבקש להעיר הערת ביניים בעניין הזה. היה סיור של הוועדה ובעקבותיו היו המלצות, ואחר-כך היתה ישיבה

והיו המלצות. אנשים תולים תקוות. יש להם ביקורת, ולדעתי הכעס הוא כעס צודק והביקורת מוצדקת. אנחנו צריכים

כולנו, כל מי שהיה שותף לאחריות, כל מי שהיה שותף לישיבת הוועדה הקודמת, לקבל גם את הביקורת ולשאת

באחריות. לא כדאי להפוך את זה לוויכוח אישי. יש בעיה אמיתית וזה לא משחק מדומה.
רפאל אלול
חבר הכנסת זיסמן, אני מבין את הבעס שלך בי אני יודע כמה אתה פעלת בעניין הזה. יש לך כעס על משרד החינוך

והתרבות כי הם לא קיימו את דברם. הם הבטיחו לך ולא קיימו. אז מה אתה רוצה מהאזרחים, שקיבלו הבטחות, שלא

יכעסו? אני יודע שאתה "מתפוצץ" וכועס על משרד החינוך והתרבות שהבטיחו לך והבטיחו לי ולחבר הכנסת ריבלין

דברים ברורים. אז למה שהאנשים האלה לא יכעסו? הם לא כועסים עליך אלא על משרד החינוך והתרבות, ואני לא

נכנס בכלל לעניין של הממשלה. למרות שאני אומר לך, אני יודע שהממשלה הקודמת עשתה לא מעט בעניין הזה. לא

גמרנו -כל.

חבר הכנסת זיסמן, תיקח את כל הפרוטוקולים שדנו בוועדת החינוך והתרבות על נושא הבדואים. תישמע כמה

מילים טובות של כולנו נאמרו באותן ישיבות. אנחנו במו ידינו מובילים אותם למערכת חינוך של התנועה האיסלאמית,

חד וחלק. ממשלת ישראל, משרד החינוך והתרבות, במו ידינו אנחנו עושים את זה.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
הלוואי שיהיה לתנועה האיסלמית אפשרות להקים בתי-ספר, לעמוד במקום הממשלה ולכסות את הגרעון הזה.
טלב אלסאנע
לחרדים מותר ולמוסלמים לא?
רפאל אלול
אני לא פוסל את החינוך הזה. אני חושב שהממשלה צריכה לתת הקצבות לבדואים. הם שבעי הבטחות. אני מרגיש

גרוע מאוד ששר החינוך והתרבות נמצא יותר בחוץ-לארץ מאשר פה. הוא לא היה בשהיו הבחינות, הוא לא היה

עכשיו. אני אומר לך, אנחנו הגזמנו, אנחנו צריכים להתבייש בהתנהגות שלנו כלפי האנשים האלה.

אני מציע לך, חבר הכנסת זיסמן, וזה תלוי בך, ביום רביעי אם אתה רוצה שנבוא איתך כולנו, נלך איתך כולבו. אם

אתה רוצה ללכת לבד - תלך לבד. אבל צריך לצאת עם איזשהו מיסמך כתוב שבו יהיו תאריכים, יעד, מה קורה ב-1.9,

ואנחנו נעקוב אחרי הדברים. אם אנחנו נצא מהישיבה היום עוד פעם עם מילים טובות והבטחות ובעוד חודשיים או 5

חודשים ניראה את התוצאות של הבגרות שלהם, אני אומר לך המצב ממש מביש. אנחנו נתבייש בעצמנו.
נעמי חזו
נוצר מצב שצמרת משרד החינוך והתרבות מזלזלת בצורה עיקבית לחלוטין בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

כתוצאה מכך מאבקים צודקים - והנושא של הבדואים הוא דוגמא טובה - יוצאים נפגעים ולא מקבלים כל מענה במשרד.

אני רוצה להציע 3 דברים מאוד ברורים.

1) שככל מיקרה חבר הכנסת זיסמן, כיושב-ראש ועדת החינוך והתרבות, ישתתף בפגישה ביום רביעי בין צמרת

משרד החינוך והתרבות לבין צמרת משרד האוצר.

2) להודיע, בתמיכה מוחלטת של כל הוועדה, ששנת הלימודים לא תיפתח במיגזר הבדואי אם לא יהיה מענה

תקציבי לתוכנית המיכנים, שאני מבינה שהיא תוכנית תלת-שבתית.

3) עלי לא מקובל שאין כלים לוועדת החינוך והתרבות של הכנסת או לכנסת כולה בנושא הזה. לפי דעתי אסור

לוועדת החינוך והתרבות לאשר תשלומי חובה ותשלומי רשות מכל סוג שהוא, שעל-פי חוק היא חייבת לאשר ובלעדיה

אין פתיחת שנת לימודים. כל דבר, כל כלי שיש לנו, שמחייב את האישור של ועדת החינוך והתרבות, אנחנו נקפיא

לאלתר עד שלא תהיה תשובה הוגנת, ברורה וחד-משמעית. עכשיו זה הופך להיות - והחברים פה צודקים - מאבק בין

הכנסת לבין הרשות המבצעת. הכנסת היא ריבון. יש לנו כלים. מעכשיו ועד להודעה חדשה ועדת החינוך והתרבות לא

תאשר כל בקשה של משרד החינוך והתרבות עד שיימצא פיתרון. אז תיראה ששר האוצר ושר החינוך והתרבות יישבו

בחדר הזה וייפתרו את הבעיה.

אי אפשר יותר. אנחנו כולנו מלוכדים לגבי המטרה, אין פה הבדלים בין ימין לבין שמאל, אולם אין שום תזוזה.
ראובן ריבלין
אם הילדים האלה רשומים כאזרחי ישראל והם בחינוך חובה, מדוע האוצר צריך לשאת בזה? בשביל זה משרד

החינוך והתרבות מקבל את התקציבים שלו. למה צריך את האוצר? האם זה תקציב מיוחד? האם הילדים האלה הם

ילדים שירדו אלינו בהפתעה?
נעמי חזי
לכן אני מציעה, אנחנו נשבית את העבודה של ועדת החינוך והתרבות כלפי משרד החינוך והתרבות לגבי כל אישור

שהם חייבים על-פי חוק לקבל מאיתבו, עד להודעה חדשה. אני חושבת שזה הכלי החזק ביותר שיש לנו ואני מבקשת

מיושב-ראש הוועדה להפעיל אותו.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מקבל את ההצעות שלך.
קאסם אבו-סירחאו
אני באתי היום להציע שתי הצעות.

סוף סוף גלוי לעיני-כל הזלזול של משרד החינוך והתרבות, שממנו אנחנו סבלט במשך שנים. סוף סוף גם אתם

מגלים את זה. אנחנו הפסקנו את השביתה כשנענינו לבקשת יושב-ראש ועדת החיטך והתרבות. אנחט רוצים שתהיה

שותף שלנו במאבק הזה.
צריך להבדיל בין שני דברים
1) יש תוכנית תלת-שנתית - 300 כיתות לימוד ב-3 שנים; 2) יש תוכנית מיידית,

שצריך לבצע מייד. לגבי התוכנית ארוכת הטווח אנחט צריכים לצאת למאבק משותף נגד משרד האוצר. אבל יש

תוכנית מיידית לפתיחת שנת הלימודים ב-1.9 ויש לט הכרה ממשרד החיטך והתרבות לגבי הצרכים לשנת 1997. את

זה אנחט מבקשים שמשרד החיטך יתקצב ולא משרד האוצר.
ראובן ריבלין
נשמע מה אומר מר שי כנעני.
קאסם אבו-סירחאו
מר שי כנעני הכיר בצרכים של תל-שבע ורהט לשנת 1997. על זה אנחנו מבקשים לקבל תשובה.
איברהים שלעבי
אני מהמועצה הלאומית לשלום הילד והגעתי לכאן להציג כמה נקודות בקשר לאוכלוסיה הבדואית בנגב.

כתחילת דברי אני רוצה לומר, אני לא מכיר בהגדרה של המיגזר הבדואי כניפרד מהמיגזר הערבי בישראל. אני

חושב שנכון יותר להתייחס למיגור הערבי. הבדואים הם לא חלק נפרד מהערבים בישראל. זה מאוד חשוב, לדעתי.

אני מבין את הכעס שלך כאדם על מה שאמר סגן ראש עירית רהט, מר פייצל אלהוזייל, אבל אני לא מבין את

כעסך כאחראי או כיושב-ראש ועדת החינוך של הכנסת. זכותו לדרוש ולהיאבק למען הילדים והזכות שלו יוצרת חובה

אצל הצד השני לדאוג גם לחינוך הבדואי. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב.

אנחנו מוציאים כל שנה במועצה הלאומית לשלום הילד שנתון סטטיסטי שמחולק לחלקים, למיגזר הערבי, וגם

חלק לבדואים וחלק לדרוזים ולכל המיגזרים, בהשוואה למיגזר היהודי. הפער הוא גדול מאוד ואני חושב שאי אפשר

לתאר את זה בכמה מילים. העניין של נישואי קטינות, העניין של נישואי קרובים, עניין של נשירה מבתי-הספר, העניץ

של אחוז התלמידים המצליחים להגיע לתעודת בגרות אצל האוכלוסיה הבדואית בצפון הנגב, זה מאוד מאוד חשוב. כל

עוד לא תשתנה המדיניות וכל עוד לא יהיה שינוי בסיסי בעניין הבדואים אני לא חושב שהמצב ישתפר.

אני חושב שהגיע הזמן באמת להתחיל לחשוב על זה ביסודיות ולהתחיל להזרים הרבה מאוד כסף. אם הבדואים

מרימים את הראש ומתחילים להיאבק אז אני לא חושב שכאן המקום להגיד להם שאתה לא צריך אותם ושאתה לא

צריך את הקולות שלהם. אני חושב שהתביעות שלהם לאור מצבם הקשה הן מוצדקות. המאבק שלהם מוצדק ואנחנו

צריכים לדאוג להם.
יונס אבו-רביע
החינוך הוא תחום אחד מתוך מה שיש בתוך החברה הבדואית. מר איציק תומר יושב פה והוא יודע שאי אפשר

לקדם את החינוך בנגב בלבד מבלי לפתור בעיות אחרות, כמו בעיית האבטלה (ואתם הייתם וראיתם במו עיניכם מה

מתרחש שם). איך אפשר לקדם את החינוך בתנאים האלה? בלי פיתרון של כל בעיות הבדואים בו-זמנית אף פעם

החינוך לא יצעד קדימה.

אנחנו בנגב נמצאים בצרה צרורה. כל שר במשרדו ממנה לו ועדה משלו והבדואים מתבלבלים ולא יודעים לאיזו

ועדה ללכת. שר החינוך והתרבות אמר לפני כמה ימים שהוא מינה ועדה לבדוק את מצב החינוך אצל הבדואים. אני

רוצה להגיד שאם הממשלה כממשלה לא תיקח את העניין ברצינות ותפתור את כל בעיות הבדואים - מי שגר בצריף,

ומי שלומד בבית-ספר, ומי שיש לו בעיות של קרקעות ובונה בית ללא רישיון, כל זה קומפלקס אחד - בלי לפתור הכל

בבת-אחת ובתקופה מוגדרת, תוך 5 שנים, אף פעם לא תיפתר בעיית הבדואים בנגב.

משרד החינוך והתרבות בנגב נמצא בין הפטיש לבין הסדן מבחינת הבדואים. אני חושב שהוא עושה מאמצים

עילאיים, ויעידו החברים כאן, שהוא עושה את כל שביכולתו בכדי לקדם את החינוך הבדואי, אבל ידו קצרה מלהושיע.

אני חושב שצריך לפנות דווקא לראש הממשלה ולהעמיד אותו על חומרת הבעיות של הבדואים, על כל ההיבטים.

אולי צריך להקים ועדה בין-משרדית או כל גוף אחר שייטפל בכל בעיות הבדואים. שהבדואים לא יצטרכו להתרוצץ

בין המשרדים כשכל משרד אומר להם שהוא לא הכתובת. אני מאוד מבקש לקחת את ההצעה הזאת בחשבון.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אני רוצה להתרכז בעניינים המעשיים. הבעיות הן באמת קשות ורבות. לגבי הבעיה הקונקרטית הזאת אני חושב

שהפיתרון הוא בזה שיושב-ראש הוועדה, אולי ביחד עם עוד 3-2 חברים, אם תימצאו לנבון, יקחו את העניין לידיהם.

האחריות היא על משרד החינוך והתרבות. אל תלבו שולל אחרי העניין הזה, שצרץ- תקציב או שלא צריך תקציב.

משרד החינוך והתרבות אחראי והוא צריך לפתור את הבעיה. היתה ישיבה/ לא היתה ישיבה/ האוצר נותן/ האוצר לא

נותן - זה תפקידם, זו שליחותם. אני גם לא כל-בך מרחם על הדרג המקומי. אני אומר שהדרג המקומי במחוז הוא גם

אחראי. זה תפקידכם להרים צעקה במשרד ולחזור לשר ולמנכ"ל ולכולם. את הבעיה הזאת חייבים לפתור בתוך משרד

החינוך והתרבות. בין אם האוצר ישתף פעולה או לא ישתף פעולה, זו בעיה של משרד החינוך והתרבות. אני חושב

שהעניין לא סובל דיחוי. אני ניתן גיבוי מלא של הוועדה. אנחנו נוביל את המאבק הזה באופן הנכון והיעיל ביותר.
עוואד אבו-פריח
אנחנו רוצים להציע שני מסלולים מעשיים.

מסלול אחד, בפעם הקודמת כשהפנינו את הלחץ שלנו כלפי משרד האוצר יכול להיות שהחטאנו את המטרה. אני

מציע, כדי למנוע את השביתה, לגבי הדברים הבוערים העכשוויים, שמשרד החינוך והתרבות יקצה מייד. יש לו

תקציבים. אנחנו לא רוצים להרגיש כמו אם חורגת שנותנת לילד אחד ואילו לילד השני היא אומרת: לך לאבא. יש לנו

דברים בוערים ומשרד החינוך והתרבות צריך לפתור את הבעיה העכשווית. אנחנו יודעים שהמשרד מקצה כספים

לבתי-ספר בכל המיגזרים אז שייקצה כספים מיידית כדי לפתור את הבעיה ולמנוע שביתה עכשיו, אפילו מבלי לחכות

עד יום רביעי. חיכינו כבר חודש ואני לא חושב שאם נחכה יומיים שלושה זה יפתור את הבעיה. משרד החינוך

והתרבות חייב לומר שעכשיו זו אחריות שלו ושהוא פותר את הבעיה המיידית.

לגבי המסלול השני אנחנו מדברים כבר יותר משנה. כל מערכת החינוך של המיגזר הערבי בדרום סובלת מקשיים

מאוד רציניים, ומר איציק תומר יודע את זה. הקשיים של מערבת החינוך לא יפתרו עד 1.9 ולא יפתרו גם בעוד שנה.

לנו היתה תקווה שעד סוף הקדנציה הזאת יהיה פיתרון. אמרנו שאי אפשר לפתור את הבעיה בלי תוכנית כוללת,

שתכלול גם את הכפרים המוכרים וגם את הכפרים הלא-מוכרים. במיוחד הכפרים הלא-המוכרים שכל הזמן יש עליהם

לחץ קשה ואנחנו יודעים שמתכוונים להעביר תלמידים בכיתות טי, יי או אולי אפילו כיתות נמוכות יותר, לכפרים

המוכרים. זה יצור בעיה נוספת ועוד פעם אנחנו נבוא לכאן ועוד פעם זה יהיה כאילו לא עשינו כלום.

לדעתי את הבעיה העכשווית משרד החינוך והתרבות צריך לפתור. המשרד צריך להקצות עכשיו כסף, לתת לראש

עירית רהט וגם לראש מועצת תל-שבע את מה שהם צריכים עכשיו. ואנחנו יחד נמשיך ללחוץ על משרד האוצר, ביחד

עם משרד החינוך והתרבות, ביחד עם ועדת החינוך והתרבות, וניפתור את הבעיה הכוללת.
טלאל אלקרנאוי
אדוני היושב-ראש וחברי הוועדה. אני מאוד רוצה לברך אתכם על כך שהתגייסתם למען המאבק הצודק שלנו,

מאבק למען החינוך. מערכת חינוך טובה היא לב ליבה של התשתית האנושית. אני חושב שמערכת החינוך של הבדואים

בנגב סובלת מהרבה מאוד שנים של הזנחה, מאז קום המדינה. יש לנו בעיה קשה מאוד. אני שמח שגם אתם הגעתם

למסקנה שראשי המדינה, כולם, מזלזלים בבדואים. סוף סוף יש הסבמה איתנו בקטע הזה.

לדעתי אם תעשו את אותו מהלך שעשתה הממשלה הקודמת אפשר יהיה להדביק את הפערים. ברהט הושקעו 40

מיליון שקל במשך שנתיים וחצי, 24 מיליון שקל למיבבים, 13 מיליון שקל למרכז מדע ואומנויות ו-3 מיליון שקל

למרכז פיס לאולם ספורט. אם תמשיכו באותו קצב אז תאמינו לי שנדביק את הפערים. אבל לצערי הרב הקצב הולך

וקטן ואין הפניית משאבים לסגירת הפערים.

אני מסכים עם מר פייצל אלהוזייל. אדוני היושב-ראש, אנחנו לא כפויי טובה. אם היינו כפויי טובה תאמין לי

שהמצב שלנו היה שונה בהרבה. אם היינו חמומי מוח המצב שלנו עוד היה הרבה יותר טוב. אבל אנחנו לא זה ולא זה.

אנחנו יודעים להעריך את מי שנותן לנו. אנחנו חוצים מפלגות, אנחנו חוצים ממשלות. אבל תחבקו אותנו, תנו לנו את

מה שמגיע לנו. אנחנו מדברים על ילדים. הילדים האלה הם לב ליבה של האוכלוסיה הבדואית. אם הילדים האלה לא

ימצאו את מי שיחבק אותם בחום הם יברחו, גם לנו וגם למדינה, ואז התוצאות יהיו הרות אסון. עם כל הכבוד לראש

הממשלה ולממשלה הזאת, המצב קשה מאוד. אני מזהיר, חוזר ומזהיר, המצב ילך וייחמיר.מקובל עלי, נשארו עוד 17 ימים לסיום שנת הלימודים, אין טעם היום ללכת ולהשבית את המערכת. נלמד אותם

אפילו בבתים שלנו. אבל ב-1.9 לא תיפתח שנת לימודים, חד משמעית. אם יהיה צריך לבוא לתנועה האיסלאמית, נבוא;

אם צריך לבוא לש"ס, נעשה גם את זה; אם צריך לבוא למי שצריך, נקבל קרקע והחינוך הממלכתי במדינת ישראל ילך

ויחוסל ונעשה את זה חינוך פרטי. אם זה מה שהמדינה רוצה, בבקשה.
שי כנעני
אני רוצה קודם כל להבהיר נקודה אחת. היקף התקציב לשנת 1997 שניתן לאוכלוסיה הבדואית בדרום ובצפון יחד

הוא זהה להיקף התקציב שניתן לאוכלוסיה הבדואית בשנת התקציב הקודמת, וזה למרות שהיקף תקציב הפיתוח ירד.
עוואל אבו-פריח
איך זה בהשוואה ליהודים?
שי כנעני
את הבעיה צריך כרגע לפרק לשניים. חלק אחד של הבעיה זה השאלה מה קורה ב-1.9.97 מבחינת מיבנים. החלק

השני זה שאלת התוכנית לטווח ארוך.

לקראת 1.9 לכל כיתה ינתן פיתרון בצורת מיבנה זמני.
מומה אבו-סהיבאו
זה לא מקובל עלי. קודם כל אין לנו מקום למיבנים זמניים.
שי כנעני
אדוני, ראש העיר, תן לי להבהיר את הדברים ואז תיראה שאין דרך אחרת. זה פיתרון כדי שלאור הגידול בכיתות

יהיה מקום לילדים.
ראובן ריבליו
מה פירוש מיבנים זמניים? זה כולל שירותים? יהיה בהם מיזוג אוויר?
שי כנעני
כן, נותנים את כל הדברים האלה. ניתן לשים גם מיזוג אוויר אם רוצים. אני לא רוצה להיכנס לפרטים האלה. כל

מי שאומר ילא מיבנים זמניים' צריך להגיד מה כן יעשה ב-1.9.
קאסם אבו-סירחאן
אנחנו נגיד לך שאין מקום למיבנים זמניים. אתה מכיר את המציאות בתל-שבע ולא נשאר מקום מרוב המיבנים

הזמניים שיש שם.
שי כנעני
זה מה שחייב להיעשות עד 1.9 משום שבלי זה פשוט לא יהיה לילדים איפה ללמוד. אם האלטרנטיבה היא לשים

אוהל, כמו שמבקש ידידי, מר פייצל אלהוזייל, או לשים קראוונים אז אני מציע לשים בכל זאת מיבנים זמניים, זה קצת

יותר טוב מאוהל. אין שום דרך אחרת לפתור את בעיית המיבנים לקראת 1.9.
קאסם אבו-סירחאו
יש אפשרות. אם תקצו לנו כסף אנחנו נצליח לבנות במו ידינו עד 1.9.
שי כנעני
לצערי הרב מיבנים זמניים יהיו במקומות רבים נוספים בארץ ולא רק אצל הבדואים. בזה אני לא בא להגיד

שמיבנים זמניים זה דבר טוב. נהפוך הוא.
קאסם אבו-סירחאן
לא נסכים שיהיו מיבנים באלה בישובים שלנו.
ראובן ריבליו
קודם כל נדע את העובדות. רק אחרי זה נדע על מה להילחם.
היו"ר עמנואל זיסמן
הוא אומר, נגיד שתקבל מיליארד דולר בדי לבנות בתי פאר למוסדות החינוך בכל הנגב אבל עד 1.9 אי אפשר

יהיה להקים את זה. אי אפשר להביא מוסדות חינוך מובנים ולשים אותם. זה מה שהוא אומר. אני, אם הייתי מר בנעני,

לא הייתי מדבר על זה עכשיו כי זה לא נושא הדיון העיקרי. אבל הוא אומר את דעתו.
שי כנעני
הדבר השני נוגע לשאלה לגבי פיתרון הקבע. פיתרון הקבע מחייב מתן כיסוי פערים לכל מה שקיים עד היום ומתן

כיסוי לצמיחה המואצת של אוכלוסיית התלמידים. לנו יש את הנתונים ואנחנו יודעים מה קורה בשטח. זה דורש

שהכנסת תקצה למטרה הזאת תקציב יחודי כדי לסגור את הפערים.
היו"ר עמנואל זיסמו
אבל מה אתה אומר לגבי הדברים הנכונים שהם אמרו? יש דברים שהם לטווח ארוך אבל יש דברים שהם בתחום

התקציב הנוכחי של המשרד.
קאסם אבו-סירחאן
ויש הכרה שלכם בצרכים האלה.
שי כנעני
אני האיש שמכיר בצרכים ואני יודע בדיוק את הצרכים של המערבת. אנחנו נותנים מתוך התקציב הקיים את

המקסימום שאפשר. אנחנו שינינו בשנים האחרונות את הפרופורציות והגדלנו את ההיקף אך עדיין זה לא עומד בהיקף

הדרוש. צריך בעניין הזה תוכנית תלת-שנתית מיוחדת שיהיו בה תקציבים מיוחדים, אחרת לא נצא מהדבר הזה.
מוסה אבו-סהיבאן
אומר משפט חד-משמעי, ברהט יכנסו מיבנים זמניים רק על גופותינו. לא יהיו שם יותר מיבנים זמניים. אנחנו לא

נסבול את זה. אלה פתרונות של כיבוי שריפות והמדיניות הזאת תמשיך לעוד עשרות שנים. קראוונים או מיבנים זמניים

לא יהיו. מר שי כנעני יודע את זה טוב מאוד וזה ידוע גם לשר שלו, גם למנכ"ל שלו וגם למנהל המחוז שלו. שיידעו את

זה, קראוונים ברהט לא יהיו, נקודה.
ראובן ריבלין
עם כל כעסי, או ההרגשה הלא טובה שקיבלתי מדבריו של מר פייצל אלהוזייל, אני מבין אותו במאה אחוז, אדוני

היושב-ראש. לפני 3 שבועות ביקשנו מהאנשים הנכבדים האלה להפסיק את השביתה בראשי העדה. אמרנו להם, שאם

לא יהיה פיתרון אז בעוד 3 שבועות יפתרו העניינים ואנחנו נצא בראש ההפגנה. אני תומך בדבריו אז וגם תומך בהם

עכשיו. אני אפילו לא חושב שמר אלהוזייל ניתפס על צערו פה. הוא אומר: עד היום דיברנו ושמענו והתרצינו. עשינושגיאה משום שאם לא היינו באים לידי מצב של התרצות בוודאי היו הערות האדומות דולקות זמן רב יותר במשרדים

הנוגעים בדבר והיתה התייחסות. אני בהחלט מוכרח לומר שלא נעמו דבריו לאוזני אבל יחד עם זה יש הרבה מן האמת

בדבריו הבוטים ביותר.

נמצא כאן מר שי כנעני שאומר: עם כל הכבוד לכל התוכניות שטוויתם ובניתם ועל כך שבספטמבר יש אפשרות

שהעניינים יסתדרו בצורה זו או אחרת, לפי תוכנית שאושרה כבר, הריני להודיעכם חד-משמעית שב-1.9 הפיתרון הוא

זמני. מר כנעני לא עושה זאת מתוך שרירות ליבו אלא בהתאם לתוכנית המשרד. זאת התוכנית של המשרד, שאנחנו

מתנגדים לה בכל תוקף.

יש תקציב מיוחד ויש תקציב שוטף. לגבי ישובי הקבע אין לנו בכלל היסוס לגבי הצורך המיידי של משרד החינוך

והתרבות לתת מענה לאותם דברים שהם בתבנון הכללי שלו מתוך 19 מיליארד השקלים שניתנים לו כל שנה המיועדים

פר ראש לתלמיד.

אני רוצה לומר שיש כאן עוד בעיה, ואמרתי את זה גם לחבר הכנסת אלסאנע. השר אריאל שרון מעוניין להיכנס

לנושאים של הבדואים. אני מציע בעניין הבללי שנקים איזשהי ועדה. אני אקיים את מערכת הקשר, משום שיותר קל לי

להתעסק עם לשכתו. נלך כולנו יחד עם סדר יום ברור, על מה אנחנו הולכים לדבר. הוא לא יתן את התשובות של מר

שי כנעני, הוא יתן את התשובות לגבי הנושאים של ישובי הפזורה.

אני בהחלט חושב שצריך לכנס ישיבה עם מנכייל משרד החינוך והתרבות ועם מחלקת הפיתוח במינהל החינוך על
מנת לברר
האם נותנים בספטמבר קראוונים לרהט? לכמה זמן זה? לחודשיים, ל-3 חודשים, או לשנתיים?
טלב אלסאנע
זה ל-20 שנה. הרי בשנה הבאה יהיה מחסור נוסף.
ראובן ריבלין
מר כנעני לפחות בא ונותן דברים כהווייתם, מציג עובדות. אפשר אחר-כך לבוא ולהתמודד איתן אבל הוא לפחות

לא מספר סיפורים. אם יבואו וייאמרו: אנחנו נותנים קראוונים בספטמבר, יתחילו לבנות באוגוסט וזה יגמר בפברואר -

את זה אני מבין. אם יבוא כנעני ויגיד: אנחנו מתקציבינו לא מסוגלים לעשות שום דבר אלא אם כן אנחנו נותנים לכם

את הקראוונים עד אשר תבוא מדינת ישראל ותקצה תקציבים נוספים כי אנחנו לא מסוגלים מתקציבים השוטף לבנות

את כל התשתיות החסרות כדי לכסות על הפער, זה דבר אחר. מר כנעני, אני מדבר רק אליך ורק ממך אני רוצה

תשובה ברורה. האם הקראוונים האלה זה פיתרון הקבע לזמניות או שזה זמני לקבע?
שי כנעני
אנחנו ניתן כאשר יהיה תקציב לכך.
היו"ר עמנואל זיסמו
יש לי כמה הערות אישיות אבל אני אמנע מזה. אני בהחלט יודע לקבל ביקורת. במשך שנה שלמה יש לנו כל מיני

סכסוכים והיו כל מיני שביתות אבל הפעם נכנסנו למעורבות מעל ומעבר. כשיש ברית - וצריכה להיות פה אחוות

לוחמים, יש פה מלחמה משותפת להשגת מטרה, שאף אחד אחר לא השיג אותה עד עכשיו - אז אני לא מוכן לקבל

"מחמאות" שלא מגיעות לי. אני באמת פועל מעל ומעבר לשיקולים פוליטיים, מפלגתיים ואישיים בנושא הזה. זה בגלל

תפיסת העולם שלי, העקרונות שלי. אני לא רוצה לומר דברים מעבר לזה. לכן צריך להבין אותי למה אני הגבתי כפי

שאני הגבתי.סיכום

1. ועדת החינוך והתרבות מזכירה כי ביוזמתה ובהתערבותה הופסקה לפני כחודשיים השבתת הלימודים במיגזר

הבדואי בנגב, לאחר שנמסרה לה הבטחתו של מנכ"ל משרד החינוך והתרבות לפתור את בעיות המבנים בזמן

קצר. הוועדה קובעת כי הבטחה זו לא קויימה עד היום.

2. ועדת החינוך והתרבות מדגישה כי יש צורך בעזרתו של משרד האוצר למימוש תוכנית תלת-שנתית לבניית

300 חדרי לימוד. יחד עם זאת, הוועדה קובעת כי משרד החינוך והתרבות הוא החייב לתקצב את צורכי החינוך

הבדואי, לפי מידת חומרתן היחסית של הבעיות ולפי קריטריונים שווים לכל חלקי האוכלוסיה.

3. לאור המצב שנוצר הוועדה מחליטה:

א) על משרד החינוך לממן מיידית את הבינוי לקראת 1.9.97, לפי תכניות מינהל הפיתוח במשרד.

ב) על משרד האוצר להציג לאלתר מענה תקציבי לתכנית בינוי תלת-שנתית.

ג) הוועדה לא תשתף פעולה עם משרד החינוך והתרבות ולא תאשר תשלומי הורים לכלל מערכת הבחינות

כסמכותה בחוק - כל עוד לא תתבצענה ההחלטות (א) ו-(ב) כאמור.

ד) שנת הלימודים במיגזר הבדואי בנגב לא תיפתח בלי מענה תקציבי במוזכר לעיל, בתמיכת הוועדה.

תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50

קוד המקור של הנתונים