ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/02/1997

סגירת "יד וייצמן" - הצעה לסדר היום - חבר הכנסת רפאל אלול

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שנינוסח לא נותוקופרוטוקול מס' 56

ועדת חינוך והתרבות

יום שלישי, י"א באדר א' התשנ"ז (18 בפברואר 1997). שעה 12:30
נכחו: תברי הוועדה
עמנואל זיסמן - היו"ר

רפאל אלול

זאב בוים
מוזמנים
חה"כ ראובן ריבלין

שלמה יצחקי - משרד החינוך והתרבות,

סגן מנהל אגף התרבות למינהל ותקציב

כלנית שמיר - משרד החינוך והתרבות

אורי ארליאל - משרד האוצר, רפרנט אגף תקציבים

גלעד אמוזג - משרד האוצר, עו"ד בלשכה המשפטית

יעל אנדורן - אגף תקציבים

נחום מירסקי - הסוכנות היהודית, מחלקת כספים

יעקב סנדלר - עיריית רחובות, ראש העיר

משה גונן - עיריית רחובות, מזכיר העיר

קובי ברקאי - עיריית רחובות, דובר

אמיר ירון - עיריית חיפה, מועצת פועלי רחובות

יורם אורנשטיין ? מועצת פועלי רחובות, מזכיר איגוד מקצועי

יעקב סנעטי - מועצת פועלי רחובות

משה רישפון - יד וייצמן, מנכ'ל

יחזקאל הר מלך - לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של יד וייצמן

פנינה קירשנבאום - נציגת בית הנשיא
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
אסתר מימון
סדר-היום
סגירת ''יד וייצמן'' - הצעה לסדר היום של ח"כ רפאל אלולסגירת "יד וייצמן" - הצעה לסדר היום - חבר הכנסת רפאל אלול
היו"ר עמנואל זיסמן
שלום לכולם. אני רוצה ל9תות את הישיבה. החלטתי, לבקשת חבר הכנסת רפי אלול,

וגם לבקשת ראש עיריית רחובות מר סנדלר, לקיים דיון בנושא. אבקש מחבר הכנסת רפי אלול

להציג את הנושא.
רפאל אלול
קודם כל אני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה. הנושא עלה במליאה ביום שלישי

שעבר, ויושב ראש הוועדה הסכים שכבר היום נדון בנושא, ואני מאוד מעריך את זה. זה רק

סראה עד כמה חבר הכנסת זיסמן רותש כבוד לנושא הזה ולנשיא, שהיה ממייסדי המדינה

הזאת. לדעתי אחריס קצת שכחו לעשות זאת.

הדיון יתמקד בעיקר בצד הכלכלי, אבל גם בערכים. בדבריי במליאה ציינתי שהחלום

שלי, הוא שכמו בכל מקום אחר בעולם, כמו בוושינגטון למשל, באתר לזכרו של נשיא ארצות

הברית הראשון, יבואו מליון מבקרים. ולמה שם באים? - כי המדינה נותנת כבוד למקום הזה.

אני חש שמקום י9ה כמו יד חיים וייצמן צריך להמשיך ולהתקיים. לנושא של יד חיים

וייצמן אין חוק, ואני בדקתי את העניין. יש כל מיני מוסדות להנצחת ראשי המדינה: יד בן-

גוריון, יד בן-צבי ואחרים. והם זוכים להקצבה מכספי המדינה. יד בן צבי, למשל, מקבלת

הקצבה של 4 מליון שקל ממשרד החינוך.

רבותיי, היתה הצעה שאולי מכון וייצמן יקח את יד וייצמן תחת חסותו. אני לא חושב

שגוף כמו יד חיים וייצמן צריך להיות תלוי בנדבנותם של אנשים כאלה או אחרים או שצריך

לעשות שנור לצורך הנצחת דמות שהיתה מבין מקימי המדינה הזאת, והמקום שמציין את

פועלו של נשיא המדינה הראשון הוא יד חיים וייצמן. הדבר המצער ביותר, שדווקא חיים

וייצמן - שהיה בין מקימי הסוכנות היהודית, בין ראשיה - הסוכנות היהודית לא מעבירה את

ההקצבה שלה, אני שמח שנמצא כאן הנציג שלהם. נכון שמדינת ישראל מעבירה הקצבה של

700 אלף שקל בשנה, אבל כולם יודעים שזה לא מספיק, וזה יביא כלייה על המוסד.

ניסינו גם לערב את נשיא המדינה הנוכחי, עזר וייצמן. הוא אמר לי שיש לו בעיה

להתעמק בשנור ציבורי לגבי מוסד כזה, שלא יצטייר שעזר וייצמן דואג לחיים וייצמן. זה לא

עסק משפחתי - זה עסק לאומי.

אנחנו צריכים קודם כל לפתוח את המקום. לא יכול להיות שזה יהיה נתון לחסדיו של

איש כזה או אחר. נזדינה שלא יודעת לכבד את מנהיגיה סופה שלא יכבדו אותה ועתידה לוטה

בערפל.

אני זוכר את עצמי כתלמיד בית-ספר שביקר במקום הזה - זה אתר משגע. מה ממחיש לך

את ההיסטוריה של המדינה הזו יותר מביקור באתר הזה?!

אני אשמח אס נוכל למצוא היום פתרון מסודר, כולל, להיום וגם לעתיד, שלא נפתור את

הבעיה העכשווית, ובעוד חמש שנים יבוא מישהו שלא ידע את יוסף - - -
היויר עמנואל זיסמו
קודם כל נשמע ממר רישפון איך התנהלה עד עכשיו יד וייצמן? איך אוחזקה? איך היא

מומנה? למה הגיעו הדברים למצב שהגיעו? איך הגיעו הדברים לידי כך שדווקא בשנת המאה

לציונות נאלצים לסגור את ה"יד"?
משה רישפון
מוסד יד וייצמן הוקמ בשנת 1952, מייד אחרי פטירתו של פרופ' חיים וייצמן. אז

הממשלה והסוכנות התחייבו לשאת בהוצאות של אחזקת המוסד והפעלתו שווה בשווה, זאת

אומרת, כל אחד מהגופים יעביר -/"50. בשנת 1955 הגוף הזה נרשם כחברה מוגבלת בערבות,

וכך זה מתקיים עד עכשיו.בארבע השנים הראשונות התחילו בטיות של הקצבות כספים. יש לי כאן אפילו רשימה

של ''התפתחותי ההקצבות של הממשלה והסוכנות - - -
היו"ר עמנואל זיסמן
תגיד לנו בקווים כלליים מהו התקציב? מה היה התקציב בשנת 1996?
משה רישפוו
700 אלף שקל מהממשלה, 100 אלף שקל מהסוכנות וכ-150 אלף שקל הכנסות עצמיות,

שמתקבלות מרמי כניסה לאתר.
היו"ר עמנואל זיסמן
עיריית רחובוח לא נותנת כסף?
משה רישפוו
לא.
היו"ר עמנואל זיסמן
ההכנסות שלך הן כ-950 אלף שקל?
משה רישפוו
כמליון שקל.
היו"ר עמנואל זיסמו
היו זמנים שקיבלתם גם ממקורות אחרים, מעבר למקורות שציינת?
משה רישפוו
לעתים, לא בצורה מסוררת.
היו"ר עמנואל זיסמן
אין לכם אגורת ידירים?
משה רישפוו
לא.
היו"ר עמנואל זיסמן
תרומות?
משה רישפוו
לעתים יש תרומות. למשל בנינו גנזך לפני כארבע שנים וזאת באמצעות תרומה.
היויר עמנואל זיסמו
משפחת וייצמן, כולל כבור הנשיא, אינה משתדלת להתרים, להעביר כספים? אני חושב

שמותר למשפחה להזדהות עם העניין.
משה רישפוו
כמו שאמר חבר הכנסת אלול, יש זהירות בעניין הזה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני רוצה להבין איך מפעל כזה מתקיים? כדי לפתוח אותו עכשיו מחדש, ומטרת הוועדה

לפתות אותו מחדש, אני רוצה להבין איך הוא פעל עד עכשיו? אולי אין מקום לעמותה? אולי

עמותה לא יכולה להתעמק במעמסה הזאת?
משה רישפון
לא מזמן פנינו לנשיא המדינה. על אף הרגישות שתבר הכנסת אלול העלה, נשיא המדינה

ניסה לעזור לנו. בזמן האתרון קיבלנו סיוע לגנזך, להוציא את הרצאות וייצמן ע"י קרן

שנשיא המדינה היפנה אותנו אליה. אבל זה לא לתפוס את השור בקרניו.
היו"ר עמנואל זיסמן
ההסתדרות הכללית הוותיקה לא עזרה?
משה רישפוו
לא.

מי שסייע לנו לפעמים בדברים מסויימימ זה- האפוטרופוס. למשל, במכשור לגנזך,

בשיפוץ לירידה לקבר וייצמן, מדי שנה בשנה מתקיימת אזכרה, והיתה סכנה שראש ממשלה או

נשיא או אישיות אחרת ימעדו שם, ולכן האפוטרופוס וגם משרד ראש הממשלה נתנו לנו

סכומים קטנים כדי לשפץ.
היויר עמנואל זיסמו
אלה הכנסות. תעבור להוצאות.
משה רישפוו
התקציב שלנו בשנת 1996 היה מליון וחצי שקל. מליון וחצי שקל הוא סכום בשביל

לשמור את הגוף שלא ימות, אבל גם לא יחיה בדיוק. הסכומים שאנחנו צריכים הם בערך פי

פי שניים וחצי או שלושה.
היויר עמנואל זיסמו
מה המרכיבים העיקריים בהוצאה של מליון וחצי שקל? מדוע הלכתם מראש על גירעון

של שליש?
משה רישפוו
גם התקציב הקטן הזה הוא תקציב שאי אפשר למלא אותו.
ראובו ריבליו
מי קבע שהתקציב הוא פי שלושה ממה שיש לך? למה הוא צריך להיות בסכום שציינת?
משה רישפוו
קודם כל צריך להחזיק את הבית שיחזיק מעמד, ואני רוצה לתת דוגמה, לפני כחודש

הטיח של קיר שלם פתאום נפל. הבית בן ששים שנח, בתוך כל ששים השנים האלה לא היה

שיפוץ ממש רציני, אלא שופצו קטעים קטעים.
ראובו ריבליו
הכירו בבית כערך, כדבר שהוא בעל ערך היסטורי, מלבד אישיותו של כבוד הנשיא

הראשון, שמכון וייצמן נושא בגאון את שמו.
משה רישפון
המועצה לשימור אתרים מוכנה להיכנס לכך בתנאי שמישהו יתן לה כסף. רשות הגנים

הלאומיים אמרו בפירוש ''אנחנו מוכנים, אבל אנחנו לא יכולים לעזור בתקציב המצומצם

שלנו, אלא רק אם ייכנס גורם שיממן את זה, אנחנו נשמח מאוד להיכנם".
יו"ר עמנואל זיסמן
מה הגירעון המצטבר?
משה רישפון
הגירעון המצטבר הוא כבר כ-2 מליון שקל.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש לך גירעון של 2 מליון. ויש לך תקציב שמראש שליש ממנו הוא גירעון.

פתחתי ואמרתי שהתכנסנו במיוחד, לא רק בגלל שיש הצעה לסדר בנושא של חבר הכנסת

רפי אלול, שהעלה אותה במליאת הכנסת בשבוע שעבר, ואני נוכחתי בדיון. בהצעה כזו

יכולתי לקיים דיון גם בעוד חצי שנה, אבל מפני שאני מבין את החומרה הקדמתי את הדיון,

ואנחנו צריכים לעשות משהו. אנחנו רוצים להמשיך את פעילות המוסד, איר ממשיכים?

השאלות מכוונות כדי להבין מה היה עד עכשיו. אם עד עכשיו זה לא פעל צריר לשנות את

זה.
יחזקאל הר מלר
אדוני היושב ראש, אני חושב שאני לא אגזים אם אומר שהיום הובאה לשולחנר ביוזמתו

של חבר הכנסת רפי אלול אחת מהשערוריות הציבוריות הגדולות במדינת ישראל. ואמר נכון

חבר הכנסת ריבלין ''מי אמר שצריך להיות דווקא תקציב של 1.5 מליון? יכול היה להיות

תקציב הרבה יותר יכול, שיוכל להעשיר את כל מי שרוצה ללמוד את ההיסטוריה של עם

ישראל במדינת ישראל.
ראובן ריבליו
כאשר מגיעים לבית של הנשיא הראשון לישראל, אז מתגלה הציונות? אני לא מבין איזה

ערך היסטורי יש לבית הזה? אני רוצה להבין האם יש ייחודיות ביד וייצמן.
יחזקאל תר מלר
חשבתי שבפורום הזה לא צריך להכביר מילים על החשיבות של המקום, שהיה ביתו של

הנשיא הראשון.
ראובו ריבליו
משפחתו של אברהם שפירא, זקן השומרים, שהוא אח של סבתא שלי, נתנה את ביתו

לעיריית פתח-תקוה. העירייה הקימה שם ספרייה עירונית. זה ביתו של זקן השומרים. כאשר

אתה בא לביתו של זקן השומרים לא לומדים הרבה על 'השומר'', על תולדות 'השומר'. באותה

מידה כאשר אתה בא לביתו של חיים וייצמן לא בטוח שאתה לומד על פועלו של וייצמן, על

שיחות פייסל-וייצמן, על המקררני של חומר הנפץ, על פגישותיו באנגליה, על יחסיו עם המלך

וכוי. אתה רואה בית מט ליפול. אני רוצה לדעת מה הייחוד של הבית?
יחזקאל הר מלר
במקום צריך ואפשר ללמוד על הציונות, את ההיסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל

ע'י לימוד על נשיא ההסתדרות הציונית העולמית ויושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית לארץ

ישראל ועל ההתכתבויות שלו עם גדולי עולם.
ראובו ריבליו
יש שם ארכיון?
יחזקאל הר מלך
יש ארכיון. שם ביתו, בו הוא קיבל גדולי עולם. ישנה גם האחוזה. והכל מוחזק בתקציב

שנוחנת ממשלת ישראל בסכום של 700 אלף שקל לשנה. והסוכנות היהודית - שהיתה חייבת

על 9י החלטה שהתקבלה ב-952ו כאשר הוקמה ה'יד', לתת סכום מקביל לזה שנותנת

הממשלה, וכך להחזיק את האתר ההסטורי החשוב הזה - הסוכנות כל הזמן הקטינה את

הקצבתה, וירדה עד לסכום של 30 אלף דולר לשנה.

העברנו פניות, שחלק מהן מופיעות כאן, ליושבי ראש הנהלות הסוכנות למיניהם לרבות

ידידנו בורג לאחרונה, ואוזניהם היו אטומות, ואני אומר זאת בנוכחות נציג הסוכנות שיושב

כאן.

המצב הזה הלך והדרדר עד לכך שמועצת המנהלים של יד חיים וייצמן הכוללת את

פרופ' אפרים קציר ופרופ' סלע ופרופ' אניטה שפירא ודיר אמנון גולדברג, ואישים אחרים,

שנותנים מזמנם לעניין, לא יכולים היו לגייס תרומות ולהחזיק את הבית הזה כר שיהווה

מוקד משיכה לתיירות פנים וחוץ, לדורות של תלמידים בבתי הספר, שיבואו וילמדו קצת

ציונות. הפניות שלנו לא נענו, עד שאנחנו, אנשי הציבור, ואני ביניהם, אמרנו 'מספיק, כמה

זמן אנחנו ניכנס לגרעונות ונחזיק בית כזה, עם גנזך כזה, עם כל מה שקיים שם בתקציב של

1.5 מליון שקל לשנה'.
ראובו ריבליו
בחודש הקודם ביוזמתו של חבר הכנסת עמנואל זיסמן העברנו כהרף עין את חוק מרכז

ההנצחה לרבין. הוא דורש כ-6 מליון שקל בשנה. אמרנו להם 'רבותיי, שימו לב שלא תבנו

איזה שהוא פיל לבן, ובעוד עשר שנים, עשרים שנה, במקום לפאר זה יצא למשל ושנינה'.

הוא הדין לגבי זה. קיים בית בן גוריון בשדה בוקר, קיים יד בן-צבי ומכון בן-צבי. הבית של

בן-צבי הוא לא המוקד להנצחתו. הר מלך, אי אפשר לבוא ולומר שזה אתר היסטורי, הרי

במדינת ישראל קוראים אתר הסטורי למשהו שנבנה לפני 1723.
יחזקאל הר מלר
אתר התיישבותי.
ראובו ריבליו
אתר התיישבותי, אתר ציוני, מכון ציוני. לגבי הדברים האלה אתה יודע מה קורה,

בהתחלה מקימים, אחר-כך מחפשים מהיכן לקבל כסף. וכל אחד שולח למקום השני. אם זה

באמת אתר של ההסתדרות הציונית ומקום שבו יש גנזך של ההסתדרות הציונית, בבקשה.

הסוכנות צריכה לקבל את זה על עצמה, ואנחנו צריכים לבוא בדין ובדברים ולהזמין את יושב

ראש הסוכנות לכאן כרי לשאול אותו שאלות נוקבות. אם מדובר באתר עצמו, שהוא קשור

בתולדות ההתיישבות, שעיריית רחובות תיקח את זה על עצמה.
יחזקאל הר מלר
ביד חיים וייצמן לא היתה שום בעיית ניהול, לא היתה שום בעייה לנסות ולקרב את

הנוער למקום, ודורות של תלמידים עברו שם. אבל לא יכולנו להחזיק מעמד בתקציבים

שהלכו והצטמצמו. ומספיק שאני אציין עובדה אחת, ואני אומר את זה באוזניו של נציג

הסוכנות כאן. בעוד שב-1979 - 1980 הסוכנות נתנה 385 אלף דולר לשנה, היא ירדה

בתמיכתה עד ל-30 אלף דולר לשנה כיום. הממשלה נותנת 172 אלף דולר לשנה ע'י משרד

החינוך והתרבות. אין לנו שום אפשרות לגייס מקורות קבועים נוספים. ולכן מועצת המנהלים

נאלצה להחליט את ההחלטה הקשה ביותר שעמדה מעודה על שולחנה במשך שנים, ואמרנו

'אנחנו סוגרים את המקום הזה, לא יכולים לשאת יותר באחריות לאחזקת בית כזה, שעומד

ששים שנה, עם כל שכיות התמדה, והאלמנטים ההסטוריים שיש שם'.

מכון וייצמן למדע נענה ונרתם לעזור, והוא לא היה תייב, מפני שאלה מוסדות נפרדים.

ומכון וייצמן אמר ''אנחנו מוכנים לקבל על עצמנו את הניהול של המקום והתחזוקה של

המקום, למרות שגם אנחנו נמצאים בגירעונות'.
ראובו ריבליו
כמה דונם יש שם?
יעקב סנדלר
50.
ראובן ריבליו
אולי כדאי למכור עשרה דונם?
משה רישפון
אתה תבוא לשם ותראה שלא כדאי.
יחזקאל הר מלר
בסך הכל אם הסוכנות והממשלה שהיו חייבים לתת סכומים מקבילים, היו נותנים תקציב

של 3.5 מליון שקל - הבטיות היו נפתרות. מה עוד שמכון וייצמן נתן עכשיו כתף ואמר ''אני

מוכן לעשות את זה עם המנגנון שלי, שלא יהיו מנגנונים כפולים', אם זה ניהול חשבונות,

כספים, מרכז ההסברה שיש שם ומרכז מבקרים. ואז הוצגו כמה תנאים ע"י מכון וייצמן,

שהחלטנו לקבל אותם. מכון וייצמן לא רצה לשאת עליו גירעונות של ה''יד" והתחייבויות

כלפי עובדים. 'אם תשאירו שולחן נקי - אנחנו נקבל על עצמנו את האחריות', כך אמרו לנו

ממכון וייצמן. ואנחנו, בהערכה רבה לנשיא המכון ולמכון עצמו, עשינו את הפעולות האלה,

והחלטנו לפטר את כל העובדים, לתת להם את כל הזכויות המיגעות להם ולהעביר את

האחריות למכון וייצמן. ואז, באמת באופן מבעי, מועצת הפועלים נכנסה לעניין ואמרה

'אנחנו לא ניתן להמשיך לתפעל את יד חיים וייצמן אם אתם מפטרים את כל העובדים'.
היו'ר עמנואל זיסמו
כמה עובדים יש?
יחזקאל הר מלך
11 עובדים.

מכון וייצמן למדע בא בצדק ואמר לנו 'אנחנו הושטנו יד לעזור להמשך קיומו של יד

חיים וייצמן, ובמקום תודה משביתים לנו את העבודה, מפגינים לנו על יד הכניסות וכוי. אז

מה אתם רוצים מאיתנו?'

ולכן ידידי, היושב ראש, אם הסוכנות שנציגה יושב כאן ונציג משרד החינוך והתרבות

יושבים פה - - -
היו'ר עמנואל זיסמן
גם נציגים של משרד האוצר נמצאים כאן.
יחזקאל הר מלך
ההנהלה הציבורית הקיימת יכולה להקטין את ההוצאות, ובסכום קטן כזה של 3.5 מליון

שקל לשנה משני הגופים האלה במקביל תיפתר בעיית שימור ההיסטוריה של עם ישראל

ומדינת ישראל.
יעקב סנדלר
אני יושב כאן ושומע ולא מאמין למשמע אוזניי. אני חש בהרגשה שמדינת ישראל עוד

לא קמה. חבל שחבר הכנסת רובי ריבלין הלך. אנחנו מדברים על יד וייצמן, ששם נמצא קיברו

של הנשיא הראשון של מדינת ישראל, שם נמצא ביתו של הנשיא הראשון של מדינת ישראל,

ושם נמצא הגנזך של וייצמן, ואני לא רוצה להיכנס לכל הקלישאות שמי שאין לו עבר אין לו

גם עתיד. אני ב'שוק' ממה שאני שומע.

עכשיו אנחנו מציינים מאה שנה לציונות, ובשנה הבאה מציינים חמישים שנה להקמת

מדינת ישראל. אני בכלל לא רוצה לדבר על חלקו של הנשיא וייצמן בהצהרת בלפור. מדוע

מדינת ישראל צריכה לחפש קיביצרים שישמרו על המקום שבו חי ופעל הנשיא?אני מציע שהמדינה תיקח על עצמה את התחזוקה והניהול של המקום הזה. זה שטח של

50 דונם, אחד המקומות היפים ביותר במדינת ישראל, ואני מציע שתכריז עליו כאתר לאומי.
ויש הגדרה של אתר לאומי
'אחר לאומי - מבנה או קבוצת מבנימ או חלק מהם, לרבות

סביבתם הקרובה, שהם בעלי תשיבות לאומית היסטורית בהתפתחות הישוב בארץ ישראל,

ואשר שר הפנים הכריז עליהם, בחתאם להוראת סעיף 46, שהם אתר לאומי''.
יחזקאל הר מלר
לא יספיק שהאתר יוכרז כאחר לאומי, צריך גם גיבוי תקציבי.
יעקב סנדלר
שאלו על הבניין. הבניין הזה מופיע ברשימה של המועצה לשימור אתרים כאתר לשימור.

ועם כל הכבוד, אני לא משווה את חיים וייצמן עם אברהם שפירא. אני לא מציע שגוף לא

מקצועי ינהל את העניין. יש מספיק גופים בארץ שזה מקצועם וזה ייעודם, כמו החברה

לשימור אתרים, שעושה את זה בהצלחה גדולה מאוד במכון איילון שמשוס מה הוא הוכרז

כאתר לאומי, והם לקחו על עצמס גם את אתר מוזיאון הפרדסנות. גוף שזה תפקידו ינהל את

העסק למען מורשת מדינת ישראל. אני בכלל לא מבין על מה הוויכוח, ואני מזמין את תבר

הכנסת רובי ריבלין לבוא ולבקר שם.
יחזקאל הר מלר
הכרזה, זה לא מספיק. אין לזה משמעות תקציבית.
יעקב סנדלר
להכרזה יש גם משמעות כספית.
נחום מירסקי
אני נציג הסוכנות היהודית. בראשית דבריי אני מבקש לתקן איזו שהיא טעות ששמעתי,

אינני זוכר ממי, שכביכול הסוכנות היהודית איננה משלמת את הקצבתה ליד חיים וייצמן.

בשנת 1997 הסוכנות תשלם את הקצבתה ל"ד" המכובדת הזאת.

שנית, אני לא מכיר איזה שהוא הסכם שנעשה בשנות ה-50, אני לא בקיא בו, יכול

להיות שהוא קיים, שהסוכנות היהודית תשלם אח אותו סכום שמשלמת ממשלת ישראל. אני רק

יכול לומר, מהנסיון שלי בנושא, שבעשר השנים האחרונות הסכום שמשלמת הסוכנות היהודית

נע בין 29 אלך דולר ל-30 אלף דולר. את הסכומים הללו שילמה הסוכנות היהודית תמיד,

ותמשיך לשלס גם בשנת 1997.

אני רוצה לציין נקודה נונופת. ההקצבות של הסוכנות היהודית מוכתבות עיי חבר

הנאמנים של המוכנות היהודית. חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מתכנס ומקבל החלטה.

וכך הוא החליט גם לגבי שנת 1997. כך, שכל פנייה עתידית צריכה להתקבל עיי חבר

הנאמנים.
רפאל אלול
אתה בטח יודע, שיושבים כאן אנשים שקצת מכירים את המטריה. חבר הנאמנים לא יורד

לפרטים, ומי כמוך יודע זאת. חבר הנאמנים בדרך כלל עושה מה שהגזברות והיושב ראש

ממליצים בפניו.
נחום מירסקי
אני אתייחס לעניין הזה. ועדת ההקצבות של הסוכנות היהודית מתייחסת להרבה מאוד

גופים. ישנה רשימה של שמונה - תשעה גופים שמקבלים הקצבות קבועות, בינהם גס יד חיים

וייצמן. לצערי, התרומות מארצות הברית ומשאר העולמ הולכות ויורדות. הדברים האלה

מתפרסמים בתקשורת, ומי כמוכם יודעים זאת. כך שהסוכנות היהודית צריכה להצטמצם, והיא

מצטמצמת בהכל, בשנת 1996 הוקמה ועדה, והחליטו לצמצם את רשימת המוסדות המקבלים

הקצבות קבועות. ביד חיים וייצמן לא נגעו. זה היה בשנת 1996, ואני אחראי על מה שאני

אומר. לגבי גובה הסכום, כל אחד עם ההגדרה שלו. אני יודע שלפחות עשר שנים הסכום הזה

קיים, אני איש הגזברות שמעביר את הכסף את הצ'קים ליד חיים וייצמן. אני לא קיבלתי עד

היום שום מכתב שמדבר על גובה הסכום, אם נמוך מדיי או גבוה מדיי.
משה רישפון
גבוה מדיי ודאי שלא.
היו"ר עמנואל זיסמן
מר מירסקי, אתה, לפני הדיון הזה ודאי ידעת והסוכנות ידעה שהעמותה למעשה לא

יכולה לתפקד, העסק נסגר. האם דנתם בנושא הזה, או שאתה מסתפק בדברים שאמרת עד

עכשיו?
נחוס מירסקי
אני קיבלתי הודעה להגיע לוועדה היום בבוקר או אתמול אתר הצהריים. שמעתי

בתקשורת שהמכון הזה סגר את שעריו. לא ידוע לי על איזה שהוא דיון שהתקיים.
יחזקאל הר מלר
ב-2 באוקטובר 1995 נשלח מכתב למר אברהם בורג, יושב ראש הסוכנות, והתרענו בפניו

שהולכים לסגור את המקום הזה.
נחום מירסקי
אינני יכול להתייתס, זה לא בשטת הטיפול שלי.
היו"ר עמנואל זיסמן
הוא מייצג את הסוכנות היהודית, אבל לא בתפקיד של מקבל ההחלטות.
נחום מירסקי
זאת לא שיטה לבוא ולתקוף את הסוכנות היהודית באותה מידה אפשר לתקוף גופים

אחרים. זאת לא המטרה כאן.
היו"ר עמנואל זיסמן
בתור בעל המאה הגדול ביותר בהכנסה, אני רוצה לשמוע את משרד החינוך.
שלמה יצתקי
מינהל התרבות במשרד החינוך והתרבות מתקצב את המקום. אנחנו עוקבים אחרי ה''יד''

מזח שנים רבות, ואנחנו מודעים למצוקה של ה"יד". אנחנו יכולים להקצות רק בהתאם

למקורות שיש לנו. המקורות שלנו מצומצמים. בשנים האחרונות הקפצנו את ההקצבה ל"יד" -

למרות שבערכים מוחלטים היא עדיין נמוכה - בכמה מאות אלפי שקלים, והגענו ל-700 אלף

שקל. במהלך שנת 1996 היקצנו עוד 200 אלף שקל לנושא הארכיון, ויש לנו תכנון לתוספת גם

בשנת 1997, אבל לא מעבר לזה. בשנת 1997 יכול להיות שנעבור את המליון. אבל להקצות

סכומים שיוכלו להביא את המוסד להבראה טוטלית ולהעמיד אותו על הרגליים, אני לא חושב

שנוכל במשאבים שיש לנו. אני רוצה שנבחין בין הבעיות התקציביות של המוסד לבין הבעיות

הארגוניות שלו. כי לפי מה שאני הבנתי, הסגירה של המוסד היא לא בגלל חוסר משאבים,

אלא בגלל בעיה ארגונית של רה-ארגון בתוך המוסד.
יחזקאל הר מלך
הבנת לא נכון.
שלמה יצחקי
אני הבנתי שהרה-ארגון נובע מאילוץ של המשאבים הכספיים של ה'יד''. ואתה צריך

להגיד שאחת התכניות להצלת המוסד הוא רה-ארגון והעברת פונקציות מה'יד' למכון.
היויר עמנואל זיסמו
למשרד החינוך יש נציגים בעמותה, בוועד המנהל?
שלמה יצחקי
חל איסור על עובדי מדינה להיות נציגים בתוך עמותות. היתה תקופה שנציגי ממשלה

היו תבלים בהנהלות הציבודיות. בשנים האתדונות יש הנתייה של היועץ המשפטי, עקב בעיה

של ניגוד אינטרסים, לעזוב את ההנהלות הציבוריות. לכן, כל הפיקוח שלנו על ה'יד' היא

באמצעות - - -
היו"ר עמנואל זיסמן
ממתי זה?
שלמה יצחקי
בשלוש השנים האחרונות.

הפיקוח שלנו על ה'יד' נעשה ע"י ביקורים במקום, קבלת דוחות כספיים, עניינים שונים

ושיחות יומיומיות.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם כאשר שמעת שהמוסד נסגר היה איזה דיון אצלכם? איך אתם רואים את ההמשך?
שלמה יצחקי
מכיוון שזאת עמותה עצמאית אנחנו לא יכולים להכתיב לעמותה איך לנהל את עצמה.

אנחנו נמצאים בדין ודברים עם העמותה, וכאשר לעמותה יש קשיים הם מתייעצים איתנו.

אנחנו יכולים או לייעץ או להוסיף כסף. אבל לא נוכל להתערב בתיפקוד ולהגיד לעמותה מה

לעשות. אנחנו יכולים להגיד לעמותה 'תנסו כל מאמץ אפשרי כדי לפתור את הבעיה הזאת".
היויר עמנואל זיסמו
כל מה שאתם צריכים להזרים בשנת 1996 הועבר כבר?
שלמה יצחקי
הועבר.
היויר עמנואל זיסמו
את הכספים של שנת 1997 עוד לא העברתם?
שלמה יצחקי
לשנת 1997, כמעט אף מוסד עוד לא קיבל כסף.
היויר עמנואל זיסמו
אתם רשאים להעביר מפרעות?
שלמה יצחקי
כן.
היויר עמנואל זיסמו
מה אומר האוצר?
יעל אנדורו
איו לי מה להוסיף על מה שנאמר.
אמיר ירון
לולא פיטורי העובדים, אני מניח שאף אחד במדינה לא היה יודע שסגרו את המקום. יום

אחד אחר הצהריים הגיטו למועצת הפועלים 11 עובדים מבוהלים וסיפרו לנו שקיבלו מכחבי

פיטורין. זה נפל עליהם ברעם ביום בהיר. ובמבתב היה כתוב, שלרגל החלטת מועצת

המנהלים המקום סגור, הולכים לרה-אורגניזציה והעובדים הולכים הביתה.
היו"ר עמנואל זיסמן
מה הוותק של העובדים?
קובי סינעטי
מ-20 שנה ומעלה.
יורם אורנשטייו
יש אחת שעובדת משנת 1954.
היו"ר עמנואל זיסמן
כלומר, רובם ותיקים.
אמיר ירוו
לא רק שהם ותיקים. הם גם מכירים את המשפחה, הם חיים את המשפחה ואת כל מה

שקשור ליד וייצמן.

אני מברך על הישיבה הזאת, ואני מחזק את מה שיחזקאל אמר על המשמעות ההיסטורית.

היתה יכולה להיות סיטואציה שסוגרים אתר כל כך חשוב בלי שאף אחד במדינה היה נוקף

אצבע. ולכן אני חושב שחשוב מה שעשיתם, חבר הכנסת רפי אלול ואתה, חבר הכנסת זיסמן,

יושב ראש ועדת החינוך, שהבאתם את הנושא הזה לדיון, כי לאף אחד לא איכפת.

אנחנו פנינו ללשכתו של נשיא המדינה. עד לרגע זה לא קיבלנו אפילו התייחסות אחת.

הרי עזר וייצמן, כבוד הנשיא, יש לו איזו נגיעה ולו הנגיעה הקטנה ביותר. אמרו לי העובדים

שהם רוצים להסתכל לו בעיניים. הרי בתום כל טקס שמקיימים שם פעם בשנה, ביד וייצמן,

הוא היה בא אל העובדים, לוחץ להם את היד ומחזק אותם. הם אמרו 'אנחנו רוצים להסתכל

לו בעיניים, שיגיד מה הוא חושב על העניין הזה'.

אנחנו פנינו גם למשרד החינוך והתרבות וקיבלנו איזו תשובה סטנדרטית 'תעברו ממקום

למקום", ובעצם, תשובות לא קיבלנו. ולכן אני בהחלט רואה את הישיבה הזאת כאיזה אור

באפילה, איזו התייחסות ציבורית ראשונה חשובה, שאולי תציל את יד וייצמן.
יעקב סנדלר
ברשותך, אמיר, אני רוצה קצת לתקן, כי אני שוחחתי עם הנשיא, וגם שוחחתי עם מנכ'ל

הלשכה שלו, אריה שומר, והוא הבטיח לי לטפל בנושא הזה. לנשיא לא כל כך נעים, אבל

אריה שומר הבטיח לי לטפל, וכנ'ל גם יושב ראש הכנסת, שפניתי אליו, ושוחחתי איתו.
אמיר ירוו
דבר שני. בשנה האחרונה, לפי מה שמסרו לי עובדי יד וייצמן, ביקרו ב'יד' 20 אלף

איש. 20 אלף איש הגיעו בשנה האחרונה ל'יד' הזאת. זאת אומרת, שכאשר המסה הגדולה

היתה צריכה להגיע בשנת המאה לציונות, כאשר היו צריכים להגיע כל המוני בית ישראל,

ולא רק בני הנוער ? דווקא בשנה הזאת המקום הזה סגור. וקשה לנו לראות שלאף אחד לא

איכפת.

המהלך של מכון וייצמן, בזה שהוא היה מוכן לקבל את יד וייצמן תחת חסותו, הוא

מהלך חשוד מראש, ואני מרשה לעצמי לומר את הדברים האלה. היו פה כל מיני נסיונות אולי

להציל מצד אחד את יד וייצמן, אבל במהלך הזה היה נסיון לפגוע בצורה קשה מאוד גם

בציבור העובדים. ולכן אנחנו התערבנו בעניין הזה. ואני לא רוצה להחריף את הוויכוח שיש

כאן עם הנהלת המכון, כי הנהלת המכון באה ובעצם קובעת שבגלל מועצת פועלי רחובותהמקום הזה סגור. להם אין לב לעובדים. ולבן הם היו מוכנים ללכת למהלך כזה קשה. לפטר

את העובדים בלי להיכנס לשום דיון, בלי שום התראה, בצורה שרירותית, ולכן אנחנו ניכנסו

בצורה כזאת לפרשה הזאת.
יחזקאל הר מלך
זה היה מתוך רצון טוב.
אמיר ירון
כר אני רואה את הדברים. יחזקאל, הרי אתה יודע בדיוק כמוני שאנחנו ניסינו להגיע

למשא ומתן בסוף השבוע שעבר, ואתמול זה התפוצץ מחדש. כדי ללמד את כולנו שלא בגלל

מועצת פועלי רהובות המקום הזה סגור. כנראה יש אחרים שרצו, אולי, לקבל את ה-700 אלף

שקל ולהרוויח את כוח האדם. כנראה זאת היתה הקומבינה. ואני לא רוצה להרתיב את

הוויכוח עם מכון וייצמן. יש למכון את הכבור המגיע לו ואת הרמה הבין לאומית. בנושא הזה

של העובדים. הם פגעו פגיעה קשה ביותר.

אני חושב שהפתרון היחיד הוא לא שמכון וייצמן יקח את המוסד על עצמו, יש לו מספיק

קשיים תקציביים, ואני לא נכנס לבעיות של מכון וייצמן, אלא לפרק את החברה, את העמותה

ולהעביר את הכל לרשות המדינה, כדי שהמדינה תנהל את זה במסגרת חקיקה.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם נציגת משרד נשיא המדינה רוצה להגיד לנו משהו?
פנינה קירשנבאום
לא. אני התבקשתי רק לבוא לייצג.
היו"ר עמנואל זיסמן
מותר לנו גם לנסות לכפות, כי זו ועדת כנסת.
פנינה קירשנבאום
אני לא התבקשתי להביע את דעתי בשם הנשיא. אני רק יכולה לספר באופן אישי על

ביקור שלי, בעניין מסויים שנוגע לנשיאות, ביד וייצמן לפני כשנתיים. התרשמתי מאוד,

וחשבתי לעצמי שזה אתר תשוב לתלמידי בתי הספר בארץ. שחובה לבוא, לראות אותו וללמוד

ממנו.
רפאל אלול
האם יש אפשרות תקציבית טכנית שמשרד החינוך יקח את המוסד אליו? אם ה''יד" תישאר

סגורה, זה יהיה לדיראון עולם, זו בושה לנו כמערכת חינוכית, זו בושה ל"מאה שנות

ציונות'-, ובושה ל"חמישים שנות קיום המדינה''.
שלמה יצחקי
משרד ממשלתי לא יכול לקחת על עצמו את ה"יד'', כי משרד ממשלתי לא מפעיל. משרד

החינוך הוא משרד מטה, ואין לנו אפשרות לעשות זאת.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה יכול לקבוע את המקום או כאתר לאומי או כאתר הנצחה. אנחנו רוצים לפתוח את

מה שנסגר בהרכב אחר, על בסיס אחר, תוך הבטחת רציפות זכויות העובדים. המזל הוא, אמיר

וחברי מועצת הפועלים של רחובות, שיש סיבות לאומיות, היסטוריות, ציבוריות, שנעשה את

הכל כדי שהאתר ייפתח מחדש ולהבטיח את זכויות העובדים, אבל אתה יודע שא9שר היה

לסגור אותו.
ראובן ריבלין
מר הר מלך, האס החברה בעימ, שהיא הבעלים של יד וייצמן, מוכנה להעביר את כל

האחוזה לידי המדינה או לידי העירייה, לא רק לקבל את האחזקה? אם אתם באים ואומרים'רבותיי, אנחנו נכנעים, אנחנו לא יכולים להחזיק יותר את המקום, אנחנו נעביר לכם את

הנכס הלאומי הזה, האתר ההסטורי הזה' - תבוא המדינה. תיקח אותו, תתייחס אליו כמו אל

הקדש, עם כל הכבוד הראוי לו, אבל היא תהיה מאותו רגע הבעלים. זאת אומרת, לכם לא

תהיה שום אפשרות עוד לעשות בעניין הזה כבתוך שלכם.
יחזקאל הר מלר
אני חושב שזה טעון בדיקה.
ראובן ריבליו
לפי דעתי, זה לב ליבה של הבעיה.
זאב בוים
כיוון שזו ועדת חינוך, אני לא יכול להישאר שווה נפש לעניין. חבר הכנסת רובי

ריבלין, אני רוצה עכשיו שאתה תקשיב, ואני מדבר במיוחד אליך. אני מבין את הגישה

הפרקטית. בסופו של דבר, בשורה התחתונה כך יצטרכו להתייחס לזה. אבל לפני שמתייחסים

לעניין הזה בצורה כזאת צריך להתייחס בהיבט הרבה יותר רחב, שבחלקו הוזכר כאן. אני

אומר לכם זאת, כי זה צריך להדאיג אותנו, במיוחד במקום הזה, בוועדת החינוך. יש כאן

תלמידים, נציגי מועצות תלמידים, אס הייתי עושה עכשיו, ואני לא רוצה לעשות זאת, משאל,

"מי היה חיים וייצמן?" - ודאי היו כאן תלמידים שלא היו יודעים.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש פה מישהו שלא יודע מי זה תיים וייצמן?
לירוו מחט ותלמידה)
אנחנו לומדים השנה מאה שנות ציונות, ואנחנו נבחנים על זה בבגרות.
זאב בוים
סליחה. אבל אני שואל את השאלה מכיוון שאם תלכו ותיקחו מידגם של תלמידי בתי

ספר במדינת ישראל תראו איזו בורות יש. חיים וייצמן היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל,

תשוו זאת לג'ורג' ושינגטון. הזכירו כאן הצהרת בלפור, אני לא יודע מי מכיר את הסיפור של

תרומת וייצמן להקמת המדינה, ולזה שהוא הפך את דעתו של טרומן. פעמיים הוא הלך אל

טרומן בתקופה שהוא היה במצב בריאותי קשה. והשפעתו בעניין הזה ערב ההחלטה על

ההכרזה על הקמת המדינה, היתה לא פחות חשובה מאשר הצהרת בלפור אולי יותר אפילו.

עברו 20 אלף מבקרים. אני יכול להגיד לך מהנסיון, זאת לא חוכמה גדולה. כל מורה

יגיד לך את זה. אפשר לשבת ללמד את הילדים האלה בכיתה ולספר להם מי זה וייצמן

ולשלוח אותם לספרים ולעשות על זה בחינות, וזה חלק מהעניין. אבל אם בנוסף אתה לוקח

אותם ומביא אותם לדרוך במקום שהוא דרך, ושהם יראו את כתב היד שלו, ויראו איפה הוא

ישב ואיפה הוא אכל, וכד', הצד הזה החווייתי, שלא תמיד אפשר לעשות אותו, הוא משלים

את פעולת ההוראה.

אני הייתי לוקח תלמידי י''ב בבית הספר רוגוזין בקריית-גת, אחרי שהם למדו תולדות

ישראל בשיעורים וכו' לשבוע, פחות או יותר לפני פסח, והיינו נוסעים לשבוע טיול בארץ,

והיינו לומדים מימין ומשמאל לציר של 'מאה שנים של תולדות עם ישראל', אם זה על

המחתרות, אם זה על משק המים, אם זה על 'השומר'' ואם זה על כלא עכו. התלמידים היו

דורכים במקומות ששם התרחשה ההיסטוריה ושם פעלו אנשים שעשו משהו. ולכך, מבחינה

חווייתית, אין בכלל שיעור לכך כשמדובר על הליך של לימוד. זה שיתקיים שס יד וייצמן,

שתלמידים יוכלו לבקר בה, לדעתי זה נכס. זה מה שרציתי להגיד בצד הרעיוני.

לדעתי, חלק מהפתרונות כבר נאמרו כאן. וחבר הכנסת רובי ריבלין, אתה צודק לגבי

ההשוואה למרכז רבין.
ראובן ריבלין
להחזיק 50 דונם זה דבר יקר מאוד.
זאב בוים
בלי להפחית במאומה ממישהו מהאישימ, אמ יש חוק למרכז להנצחת רביו, שבמרכז הזה

שחוקקנו אחד המרכיבים העיקריים, או שניים, זו המורשת של רבין מצד אחד, ומצד שני

המכוו ללימודים על תולדות ישראל וכו' - אין שום סיבה, שהמורשת של חיים וייצמן לא

תונצח, היא לא נופלת מזו של רביו.
ראובו ריבליו
קיים מכוו וייצמו.
זאב בוים
מכון וייצמן מתעסק במדע. מה הקשר?
ראובו ריבליו
וייצמו היה אחד מהמדענים היהודים הראשונים.
זאב בוים
אבל המרכיב הזה של פעילותו המדענית של וייצמו בעיניי היא לא המרכיב המשמעותי.
ראובו ריבליו
אם ה-50 דונם באמת חשובים לתולדות העם והמולדת - - -
יורם אורנשטיין
30 דונם זה פרדס, לא מתחזקים את זה.
ראובו ריבליו
ה-30 דונם של הפרדס חייבים להישאר שם כתולדות הציונות. לזה צריכים להקים קרו

ענקית? - תנו את זה למדינה, אני מבטיח לכם שיעשו מיד וייצמו מקום - - -
זאב בוים
חבר הכנסת רובי ריבליו, זה מה שצריך שיהיה.
יורם אורנשמייו
חבר הכנסת רובי ריבלין, אתה פתחת קודם בדבר מעולה. ואמרת מה המטרות שה"יד''

צריכה להציג לעצמה, וכולם דיברו על המטרות החינוכיות. אני אומר לך את זה כבו רחובות

וכתושב מדינת ישראל. היעדים ברורים. אפשר להוציא גם הרבה יותר כסף בשלושה-ארבעה

דונם. השאלה היא מה המטרות. ועדת החינוך צריכה להסתכל בספקסרום הכללי, כמה יעדים

כאלה הביאו וכמה חיקוקים כאלה יהיו.
ראובו ריבליו
צריך להעביר את ה"יד" לעיריית רחובות או למדינה.
זאב בוים
בצד הפרקטי אני לא רחוק מחבר הכנסת רובי ריבליו בחשיבה איך מחזיקים דבר כזה.

אנחנו יכולים לעשות מה שעשינו עם מרכז רביו. להביא הצעת חוק ליד חיים וייצמו.
רפאל אלול
זה הדבר הטוב ביותר.
זאב בוים
ואז בתוך מסגרת החוק, מטבר ליעדים שנקבע והפעילויות שיתקיימו וכוי, נקבע גם את

העקרונות איך ימומן דבר כזה.
יורם אורנשטיין
בהמשך לדבריו של תבר הכנסת זאב בוים. יש כאן בעיה, קודם כל בגלל שנושא התקיקה

לוקח הרבה זמן. מה עושים בתקופת הביניים? כיוון שכרגע האתר סגור וצריך לתת פתרונות,

לפחות לטווח הבינוני, אני חושב שכאן גם ועדת החינוך צריכה לתת איזו שהיא הכוונה מה

לעשות בתקופת הביניים ואיך להריץ את העניין עד לסיומו של הליך החקיקה. גם באופרה

הזו צריך לטפל.
רפאל אלול
צריך לצאת מהישיבה היום עם פתרון. גם לדעתי צריך לחוקק חוק. וכמו שאמר יורם,

בצדק, להכין חוק לוקח זמן, וזה יקח לפחות שישה חודשים. ואם יד חיים וייצמן תיסגר

לשישה חודשים זה יהיה לדיראון עולם. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כשכל הגופים נמצאים

כאן כרגע ולסכם מי לוקח על עצמו שהעסק יימשך, כאשר במהלך ששת החודשים האלה חוקם

ועדה שתטפל בגירעון וכו'. אבל קודם כל יש לפתוח את המקום.
היו"ר עמנואל זיסמו
אנחנו זימנו את הדיון בגלל חשיבות הנושא ומשמעותו. אבל השאלות ששאלתי את

הסוכנות ואת משרד החינוך והתרבות הן שאלות שלא היה זמן לברר אותן בעוד מועד. מי

שצריך לקחת את הנושא הזה, זו ממשלת ישראל. במקרה הזה ממשלת ישראל מיוצגת ע''י

משרד החינוך והתרבות. לא במקרה רוב ההכנסה באה ממשרד החינוך והתרבות. זה ברור

שצריך להגיד שלום לעמותה, העמותה לא יכולה יותר לשאת באחריות, וצריך ליצור מצב

חדש. מר סנדלר העביר לי הצעה, אולי צריך להחליט על אתר לאומי או הכרזה על אתר

הנצחה - - -
רפאל אלול
או לחוקק חוק.
היו"ר עמנואל זיסמן
אם הייתי יודע שהממשלה בעד החוק הזה, אז אפשר היה גם לקצר את התקופה של

העברת החוק. אבל לפי דעתי צריך לבדוק את הנושא הזה.
רפאל אלול
שר החינוך אמר לי שהוא היה מוכן לבדוק אפשרות ואסור שהאתר הזה יהיה סגור.
שלמה יצחקי
אפילו תכריזו על יד חיים וייצמן כתאגיד על פי חוק, בסופו של דבר זה צריך להיות

גוף משפטי עצמאי. הממשלה, כמין ישות, לא מסוגלת להפעיל את המוסד.
היויר עמנואל זיסמו
אני מודע לכך. כוונתי היתה, מי ירכז את הנושא ומי יוביל את הנושא לאלטרנטיבות

שונות שהוצעו כאן. אני יכול להטיל על חבר הכנסת רפי אלול, שהוא ילווה את הנושא מטעם

ועדת החינוך והתרבות. זה טבעי ולגיטימי, אבל אני לא יכול לקבל החלטות שהן לא בתחום

הסמכות שלי.

אני כן יכול לקבל החלטה שהמוסד הזה חייב להיפתח מחדש. אני רוצה לברר עכשיו אם

אפשר לפתוח אותו מחדש, באשר המגמה היא לעשות שינוי. שינוי, גם משפטי, גם מהותי וגם

עקרוני. יד וייצמן נסגר מאחר והגירעון הולך ותופח. אבל אולי אנחנו צריכים לפתוח אותו

עכשיו, כשאנחנו מפעילים לחץ חיובי במגמה לשנות את המצב הקיים. המצב הקיים לא יכול

להימשך.אני אפנה לזבולון המר ואבקש ממנו להוביל את הנושא. הרי מישהו חייב להוביל את

הנושא הזה. יש מקרים שמוביל את ההתמודדות בנושא השר משה קצב, שהוא ראש ועדת

השרים לטקסים וסמלים. אני עובד מול שר החינוך והתרבות, ופחות מול השר קצב, למרות

שיש גם נושאים שעומדים מול קצב.

אנחנו נקבל המלטות עקרוניות הצהרתיות. נעשה מאמץ לקצר את תקו9ת החקיקה. והיה

מאוד רצוי שהמוסד ייפתח, כשבתוך פרק זמן קצוב וקצר אפשר יהיה להגיע לשינוי, איזה

שינוי אני לא יודע. כל ההצעות תיבחנה. אני חייב לבחון אותן, וחבר הכנסת רפי אלול יברר

את הנושא ויעזור לי. מעבר לזה אי אפשר לקבל החלטות נוספות.
יחזקאל הר מלך
אדוני היושב ראש, אני הייתי מציע מבחינה פרקטית, מעבר למה שאתה אמרת, שחבר

הכנסת אלול ילווה מטעם הוועדה את הנושא הזה של חוק יד חיים וייצמן או פתרון אחר. אם

תהיה פנייה של הוועדה לשלושה גורמים, והפנייה ברת ביצוע, יד וייצמן היה יכול להיפתח

כבר מחר בבוקר. פנייה לשר החינוך להגדיל את ההקצבה בסך הכל ב-50%, ופנייה דומה גם

לסוכנות, יאפשרו להמשיך לתפקד. הגדלה סך הכל ב-50% מבחינת תקציב שנת 1997. בנוסף,

צריך לפנות למועצת הפועלים שתאפשר פתיחת יד חיים וייצמן מחר בבוקר, ובד בבד פנייה

למכון וייצמן למדע לגבי אותם העובדים - זה בר ביצוע. ואז יש תוצאות מעשיות.
היו"ר עמנואל זיסמן
מה שאתה מציע, זה לתת חמצן למצב העכשווי. אני בעד שהמוסד ייפתח מתוך מגמה

שיקום משהו חדש. אם אתה מבקש הגדלה של ההקצבה, אני לא מוכן לזה. אני לא מאמין שזה

יבריא את המצב. העמותה הקיימת, עם כל הכבוד שאני רוחש לה, לא יכולה לקיים את

המוסד.

אני יכול לבוא ליצחקי ולומר: תשמע, אנחנו עכשיו פותחים לתקופה מוגבלת עד חול

המועד פסח. לתקופה הזאת, אם צריך, אני יכול לבקש להעביר מפרעה יחסית לתקופה

הנדונה. אני יכול לפנות למזכיר מועצת הפועלים ולבקש ממנו לפתוח את ה"יד", ואולי זה

יביא אפילו להגדלת מס3ר העובדים, אם אנחנו מעוניינים שזה ייפתח על בסיס אחר לגמרי.

אבל כל זה זמני, כשהמגמה היא לעשות את השינוי הרדיקלי, לשנות את המצב הקיים. הר

מלך, אני מתנגד להצעתך. אם אתה מוכן, על הבסיס שהצעתי, לפתוח את ה"יד'', נוצרת כאן

הבנה והסכמה שפותחים אותה לתקופת ביניים עד חול המועד פסח. ובזמן הזה אני פונה

בבקשה למשרד החינוך להעביר מ9רעה באופן יחסי, ואני פונה גם לנציג הסוכנות להעביר

הקצבה יותר קטנה, ועל בסיס זה להמשיך ובתקופה הזאת להגיע לפתרון הקבע החדש.
אמיר ירוו
איך אתה רואה את הסדר הקבע?
היויר עמנואל זיסמו
ההצעות של סנדלר הגיוניות מאוד. אבל אני צריך גם לדעת מה חושב השר, מה חושבת

הממשלה בנושא הזה.
רפאל אלול
יצחקי, פותחים את זה מחר?
אמיר ירון
מי יתפעל את זה? העובדים חוזרים לעבודה?
יורם אורנשטייו
משה הוא המנכ''ל של העמותה, הוא ימשיך לתפקד איתה עד חול המועד פסח, בינתיים

יבצעו פעולה של חשיבה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מדבר על חודשיים, עד סוף אפריל.
לירון מחט (תלמידה)
למה לא להיעזר בסטודנטים או בתלמידים שלומדים את הנושא ומתעניינים להדרכה

ב'יד'? ואולי אפשר לחייב בתי ספר שיבואו לשם. להפעיל תכנית שתתייב בתי ספר, תלמידים

שלומדים בכיתות י"א לקראת הבגרות או בכיתות י''ב, או אפילו תלמידים מהיסודי ותטיבות

הביניים לבקר ב'יד''.
רפאל אלול
ששירות לאומי יפעיל את זה.
היו"ר עמנואל זיסמן
מה שאת מציעה בעיניי זה הגיוני, אבל זה לא במקום עובדים, זה בתוספת לעובדים.

האם הסיכום מקובל על כל הגורמים?
קובי סינעטי
האם המשמעות היא שהעובדים נשארים לתפעל את המקום?
יחזקאל הר מלר
העובדים מפוטרים.
יורם אורנשטייו
מי יתפעל את המקום?
יחזקאל הר מלר
מכון וייצמן ישמח להעלות שכר, ואז זה יהיה פתות להרבה זמן. יקח זמן עד שיחוקקו

חוק חדש.
יורם אורנשטייו
בחודשיים הקרובים מי יתפעל את המקום?
יחזקאל הר מלר
אם יגיעו עם העובדים להסכם, ויש משא ומתן, אני לא יודע לתת דיווח מה קורה.
אמיר ירוו
לפי מה שאתה ממליץ, חבר הכנסת זיסמן, המקום יפתח?
יחזקאל הר מלר
על ידי מי?
אמיר ירוו
על ידי העובדים.
יחזקאל הר מלר
העובדים מפוטרים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה לא יכול לדחות את הפיטורין לחודשיים?
יחזקאל הר מלך
המכון מוכן להפעיל את היד מחר בבוקר ע"י עובדי המכון.
אמיר ירוו
אז מה ההחלטה אומרת?
היו"ר עמנואל זיסמן
ההחלטה שלי היתה שהכל נדחה לעוד חודשיים,
יחזקאל הר מלר
אבל העובדים מפוטרים.
היויר עמנואל זיסמו
פיטורין לא תופסים מהיום.
יחזקאל הר מלר
הם כבר תפסו.
היו"ר עמנואל זיסמן
על כל פנים מה שאני הצעתי זאת החלטת הוועדה, ויש דברים שאני לא יכול לכפות.

ההחלטה שלי היתה מורכבת משני מרכיבים. האחד, מה עושים עד למציאת פתרון.

והשני, מה עושים אחרי שהצענו. אני אמרתי שחבל שיד וייצמן יהיה סגור בינתיים. עם כל

הכבוד לפיטורין, דוחים את הפיטורין לעוד חודשיים. אם אתה רוצה לשמור את האפשרות

המשפטית, אתה שומר לך. הלוא אתה צריך לתת גם הודעה מוקדמת.
יחזקאל הר מלר
הפיטורין נעשו כדת וכדין. מועצת המנהלים של יד חיים וייצמן ישבה החליטה, והיא

מוסמכת להחליט. אף ועדה לא יכולה לכפות עליה דבר אחר, והנושא הזה מבחינח העובדים

סגור. שלא תהיינה אי הבנות. עכשיו אפשר לפתור את הבעיות.
היויר עמנואל זיסמו
אז מי ינהל?
יחזקאל הר מלר
מכון וייצמן מוכן להתנדב לעניין.
יורם אורנשטייו
מה מפריע לך להפעיל את זה עוד כחודשיים כעמותה? - לקבל את ההמלצה של ועדת

החינוך להעביר אותה למועצת המנהלים ולדחות את הסגירה?
יחזקאל הר מלר
אני לא רוצה לשחק בנדמה לי, העובדים מפוטרים.

מכון וייצמן עשה טובה. הוא לא מוכן לקבל את ההאשמות שיש כלפיו בעניין הזה. ואני
אומר לך
אני לא איט מכון וייצמן. אני איש ציבור שעוסק בעניין. יש כאן בעייה שיד חיים

וייצמן נסגר. נתנו לעובדים את כל הזכויות. באה נזועצת הפועלים בצורה לגיטימית וניסתה

למצוא פתרון. אני ישבתי ביום חמישי עם מזכיר מועצת הפועלים ועם מזכיר האיגוד

המקצועי, והיה נדמה לי שמצאתי פתרון. עכשיו אני מבין שלא נמצא פתרון. אני אנסה לעזורהלאה כדי שיימצא פתרון. ואז יהיה חסכון ניכר בהוצאות כפולות. ומצד שני, עד אשר לא

יחוקק חוק יד חיים וייצמן אפשר להחזיק מעמד אם משרד החינוך יגדיל קצת את ההקצבה- - -
היו"ר עמנואל זיסמן
בכל פתרון שיימצא, העובדים שעבדו עד עכשיו לא יעבדו יותר?
יחזקאל הר מלר
ימצאו להם פתרונות. יש חלק שבוודאי צריכים לפרוש, לחלק אחר - יהיו פתרונות. יש

איזה שהוא נסיון למצוא פתרונות.
יורם אורנשטייו
בשיחה שהיתה לנו אתמול לא נמצאו פתרונות.
יחזקאל הר מלר
אז אנחנו נעזור.
יורם אורנשמייו
אני חושב שחודשיים זה פרק זמן סביר לתת לפחות כיוון לפתרון ממשי. אני לא מבין מה

הבעיה להחליט למשוך את עבודת העמותה או החברה עוד חודשיים?
היויר עמנואל זיסמו
רבותיי, הישיבה נסתיימה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:05

קוד המקור של הנתונים