ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 12/02/1997

תשלומי הורים, התשנ"ז

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטקול מס' 53

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום רביעי ה' אדר א' התשנ"ז (12.2.1997) שעה 9:00
נבחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

רפאל אלול

זאב בוים

שמריהו בן-צור

ראובן ריבלין
מוזמנים
משרד החינוך, התרבות והספורט:

בן-ציון דל - מנב"ל משח- המינור, התרבות והספורט

איציק כהן - יו"ר המינהל הפדגוגי

טובה אזולאי - סגנית דובר המשרד

משה דקלו - ממונה על הבחינות

דורית מורג - יועצת משפטית

יאיר מעיין - משרד ראש הממשלה
מרכז שלטון מקומי
יעקב אגמון - מנהל המחלקה לענייני עבח-ה, חינוך ותרבות

עדנה הירשמו

דניאל ועקנין - ראש עיריית בית-שמש

יצחק ממן - יו"ר ועד ההורים המרמי בית-שמש

חיים קונביץ - גזבר עיריית רמת-גן

גיורא רחנטל
הסתדרות המורים
אילן בהירי - יו"ר ארגון המנהלים

זאב דורות

יהושע קרני - חבר הנהלה

שי לחמן - יו"ר ארגון ההורים

ריימונד לדווין - חבר בארגון ההורים

יוסי שא-נס - מזכ"ל הרשות להגנת הצרכן

ד"ר יצחק קדמן- מנכ"ל המועצה לשלום הילד
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
תשלומי הורים תשנ"ז.תשלומי הורים תשנ"ז.
היו"ר עמנואל זיסמן
בוקר טוב. אני מתכבד לפתות את ישיבת ועדת המינור והתרבות. ב - 13.8.1996, זמן

קצר לאמר הרבבת ועדת החינוך והתרבות בכנסת הנוכחית, אישרה הוועדה את תשלומי

החובה והרשות לשנת הלימודים תשנ"ז. בנוסף הוקמה ועדת קבע לפיקוח ובקרה על

תשלומי הורימ, בראשותו של חבר הכנסת זאב בוימ.

באותה ישיבה נקבע, על דעת כל חברי הוועדה, שהיעד של ועדת התינור והתרבות הוא

לבטל את תשלומי ההורים בהדרגה, עד סוף הקדנציה הזו.

בין ועדת החינור של הכנסת ומשרד החינוך והתרבות, יש מערכת ימסים של תיאום

ושיתוף פעולה, המבוססים על כבוד הדדי ועבודה משותפת.

אם קיימת בעיה עם אגרת הבריאות, איני יכול להאשים את שר החינוך והתרבות, מאחר

שלא הוא היה היחם של אגרה זו, אר שר החינוך הבטיח שיעשה הכל, שהתשלום יחול רק

על ילד אחד במשפחה, ובמידה ויש כמה ילדים, ההורים ישלמו רק עבור ילד אחד. שר

החינוך והתרבות לא עמד בהבטחה זו.

אני רואה בחומרה רבה הטלת אגרות ותשלומים על ההורים, ואנו לא נוכל להסכים

לכך, כמו גם התשלום עבור בחינות הבגרות.

כשנכנסתי לתפקידי כיושב ראש הוועדה גיליתי שבגלל סיבות שונות, ניצלו את תקופת

החלל שהיתה בין הבחירות ב- 19.5.1996 לבין מועד הרכבת הוועדה ב- 18.6.1996,

והטילו אגרות שונות על ההורים . אנו תיקנו חלק מהדברים והקטנו את התשלומים בהם

חייבים ההורים. קבענו בשיתוף עם משרד החינור את לוח התשלומים ואת הרכבו.

תקציב משרד החינוך קוצץ ואנו עמדנו לימין שר החינוך והתרבות במאבקו נגד

הקיצוצים ותרמנו לכך שהקיצוצים קטנו במידת מה.
זאב בוים
ועדת המשנה לתשלומי הורים קבעה לעצמה, בפתיחת שנת הלימודים תשנ"ז, לבחון

ולבדוק את המצב, ואת ישום ההחלטות בתחר המנכ"ל, שגובשו בתחילת שנת הלימודים

ואיך הם מתבצעים בשטח, כי אתת הבעיות היא שלא כל מה שנקבע אכן מתבצע בשטת,

ובעניין זה יש נסיון רב שנים.

נקודת המוצא שכולם הסכימו עליה היתה, שצריך לעשות מאמץ ולהפחית בהדרגה את

תשלומי ההורים. את התהליך הזה התחיל המנכ"ל הקודם ד"ר שמשון שושני בשיתוף

פעולה עם חברי הוועדה.

יש תחושה ששיתוף הפעולה בין הגופים השתים; ארגון ההורים הארצי, משח- החינוך

והתרבות, המועצה לצרכנות, המועצה לשלום הילד, מרכז השלטון המקומי ווועדת החינור

והתרבות, נותן את אותותיו החיוביים בשטח, ויש פחות חריגות ותלונות.

יש מנגנון של איסוף מידע ואינפורמציה, ומערכת בקרה שבמידה מסויימת יכולה לכפות

על בתי הספר את המדיניות, ובמידה מסויימת גם על ההורים באמצעות ועד ההורים.יש בעיות בשטח שלא נוגעות למדיניות משרד המינור והחלטותיו, כמו דרישות חריגות

מבתי הספה שכיד הדמיון הטובח עליהמ, ממציאים כל מיני תחומים כדי לאסוף עוד

כספים מהורים, ובהרבה מקרים תור שיתוף פעולה עם ועדי ההורים.

בעת- אנו מתאמצים לצמצם את השתתפות ההורים בתקציב מערכת החינוך, תור

התחשבות במצב הנתון, והשאיפה להגיע לביטול הדרגתי של תשלומי הורים, באה מדיניות

שהיא הפוכה ממה שהוצהר עליה, בשני תחומים: אגרת הבריאות שהוטלה על כל תלמיד,

ותשלום עבור בחינות בגרות.

מערכת שירותי הבריאות במערכת החינור קורסת. יש הרבה מקומות בהם התקשרויות

שהיו בתחילת השנה נפסקו. עלול להיות מצב בו חיסונים לא ינתנו, דבר שיהווה סכנה

לבריאות הציבור הצעיר במדינת ישראל.

בפתיחת שנת הלימודים תשנ"ז היתה התחייבות של הממשלה, שהיא תממן את שירותי

הבריאות בבתי הספר, והנטל ירד מההורים ומהרשויות המקומיות. 40% מעלות השירות

הועבר לרשויות המקומיות עד חודש דצמבר 1996. אר בדיונים על ''חוק ההסדרים במשק''

הוחלט שהממשלה תשחרר עצמה מהתחייבויותיה לגבי אגרת הבריאות, והיא תוטל שוב

על ההורים.

הרשויות המקומיות הן הגוף שצריר לבצע את הגביה הזו, או לממן את השירות הזה. אר

לרשויות אין כסף, וגביה באמצע שנת הלימודים היא בעייתית. בעקבות ''חוק ההסדרים

במשק" הממשלה נטלה מהרשויות את המימון שכבר העבירה אליהן.

לגבי התשלום עבור בחינות הבגרות. כל תלמיד נדרש לשלם מאות שקלים עבור בחינות

הבגרות, דבר המהווה נטל כבד על המשפחה.

המשמעות של שני הנושאים הללו היא, שהנטל הקיים כבר עתה על ההורים, ובנוסף

הגזירות החדשות הצפויות, עומדות בניגוד גמור לכוונות וההצהרות של משרד החינור

והתרבות, להקטין את תשלומי ההורים בהדרגה, עד לביטולם המוחלט.
שי לחמן
אני רוצה להררות לחבר הכנסת זאב בוים, יושב ראש ועדת המשנה לתשלומי הורים,

שקיים ישיבה בנושא בשיתוף הנוגעים בדבר.

אני מבקש לציין לשבח את דיר יאיר סמוחה, האחראי על נושא תשלומי הורימ במשת

החינוך, על שיתוף פעולה טוב, פורה ומתהדק איתנו ועם גורמים אחרים, בכל הקשור

להסדרת הנושא הפרוץ של תשלומי הורים. שיתוף פעולה מה לא היה קיים וסימנים לכך

כבר ניכרים בשטח. אנו מקבלים פחות תלונות מהורים בנושא זה. תחום זה עדיין פרוץ

וצריר להסדיר אותו אחח ולתמיד, משום שהוא מהווה חטוטרת קשה מאוד על מערכת

החינוך.

הנושא של תשלומי הורים מכביד מאוד על מנהלי בתי הספה שבמקום שייחדו את

עבודתם לעשייה חינוכיח ופדגוגית לשיפור בתי הספה הם הפכו למעשה לגובי מיסים.

מנהלי בתי הספר מתעמתים שלא לצורר עם הורים וועדי הורים, על הנחות, סובסידיות

וכד'. אם האנרגיה והמאמץ של כל הנוגעים בדבה לרבות ועדת החינוך של הכנסת,

שמשקיעה הרבה מזמנה בארבע השנים האחרונות לנושא זה, היו מופנים לתחומי עשיה

אחרים, היינו יכולים לחולל ביחד מפנה חשוב במערכת החינוה בתחומים הרבה יותר

חשובים.בראשית שנות ה- 90 הקים השר זבולון המר מועצה ציבורית לנושא תשלומי הורים,

שבראשה עמד מר אהרון לנגרמן. במועצה היו שותפים נציגים ממשרד ראש הממשלה,

משהו האוצר, מרמ השלטון המקומי, אירגוני המורים, ארגון ההורים, הרשות להגנת

הצרכן ואחרים. ההמלצה העיקרית היתה שאת שירותי החינוך במדינת ישראל, יש להטיל

על כל האוכלוסיה ולא על ההורים לבדם.

הוועדר הציעה להגדיל את התשלומים לביטוח לאומי בפתות מ- 1/2 אחת, בכר לממן

את כל שירותי החינור במדינה, ולפתור את בעיית התשלומים שמטרידה הורים, שרבים

מהם לא עומדים במעמסה הכבדה הזו.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ההוצאה הממוצעת לילד היא כ- 2,000

שקלים לשנה, ועל פי סקר גיאו-קרטוגרפיה ההוצאה היא של 2,500 שקלים לתלמיד

בחטיבת הביניים, ו- 3,000 שקלים לתלמיד בחטיבות העליונות. ציבור ההורים אינו מוכן

להיות מסחטת כספים ולא "בנקומט לאומי", לכן אני פתה ליושב ראש ועדת החינור

ולמנכ"ל משרד החינוך והתרבות, לעשות מאמץ משותף ליישום המלצות ועדת לנגרמן.

לפני כשלוש שנים ניהלנו על נושא זה מרי תשלומים, וכתוצאה מכר היתה מגמה של

הפחתה הדרגתית בתשלומי הורים. הצלחנו בשיתוף פעולה הדוק מאוד עם וועדת החינור

של הכנסת, ארגון ההורים הארצי, הרשות להגנת הצרכן, המועצה הלאומית לשלום הילד

וגורמים אחרים, להביא לביטול רב תשלומי החובה בבתי הספח אגרת שמירה, אגרת

בריאות, חומר מצולם ומשוכפל, דמי שכלול, תרומה עבור מחשבים או נחגנים, ותשלומים

עבור בחינות הבגרות, שהחל משנה זו היו אמורים להתבטל. תשלום החובה היחיד שנותר

הוא תשלום עבור חומרי מלאכה, שגם הוא היה אמור להתבטל בתור שנתיים. כמו כן

הצלחנו להקטין ב- 35% את העלות עבור טיולים.

בקרב ההורים שוררת תחושה כבדה מאוד, שיש נסיונות להחזיר את הגלגל אחורנית,

ושכל ההישגים שהשגנו בעמל רב בתשע השנים האחרונות ירדו לטמיון. התהליר החל

בהטלת מס הבריאות באמצעות "חוק ההסדרים במשק'', בניגוד להחלטות מפורשות של

ועדת החינור מיולי 1996, ובניגוד להתחייבויות מפורשות של המשרדים הנוגעים בדבר.

בימים האחרונים נודע לנו, שמשה- החינור הורה להטיל שוב על ההורים את התשלום עבור

בחינות הבגרות.

ארגון ההורים הארצי נאלץ בלב כבד, לראשונה בתולדות הארגון, להשבית את מערכת

החינור כתוצאה מהטלת מס הבריאות. ההחלטה על השביתה היתה קשה, לא רק בגלל

החשש מתוצאותיה, אלא מעצם קביעת התקדים של שביתה על ידי ארגון ההורים הארצי.

נאלצנו לעשות זאת, מכיוון שראינו בחומרה את העקיפה הגסה של וועדת החינור של

הכנסת, והפרת התחייבויות של משרד החינור, משרד הבריאות וגופים אחרים כלפי

ההורים. וכן כדי להציב סכר בפני קיצוצים, גזירות ומיסים חדשים.

אני רוצה להזהיר שמערר שירותי הבריאות בבתי הספר קורס. ב- 2/3 מהרשויות

המקומיות אין כבר שירותי בריאות בבתי הספר, אין אחיות ולא ניתנים חיסונים. אם תפרוץ

חלילה מגיפה כולנו ניתן את הדין על כה

במאי 1995 קיבלה ועדת החינור החלטה מיוחדת: ''הוועדה מחייבת את משרד החינור

להבטיח שהחל מהשנה הבאה יבוטלו כליל כל התשלומים עבור בחינות הבגרות ובחינות

הגמר''. כמו כן קיבלה הוועדה החלטה מפורשת שבשנת הלימודים תשנ"ז יבוטלו כליל

התשלומים עבור בחינות הבגרות.

שר החינור לשעבר, אמנון רובינשטיין, שלח מכתב למנכ"ל הרשות להגנת הצרכן מר

יוסי שא-נס ואלי, בו נאמת ''אני מניח שגם הביטול המוחלט של התשלומים עבור בחינות

בגרות לנבחנים אינטרניים החל משנת הלימודים תשנ"ז, עליו הודענו, מקובל עליכם''.בחינות הבגרות באות לסכם את פיריים של 12 שנות לימוד, שאנו ההורים שילמנו

עבורם במיטב בספינו. בפי שהורים לא משלמים עבור בחינות פנימיות בבתי הספה כר איו

לגבות תשלומים עבור בחינות הבגרות.
דניאל ועקנין
אני מאוד מודאג מהמצב הקיים. בולם מסכימים שקיימת בעיה, אר אני לא חושב

שצריר לדון באופן פרטני באגרת הבריאות או בתשלום עבור בחינות הבגרות, אלא לדון

בעיקרון. אם הורים צריכים לשלם ואם יש להוסיף תשלומים על מה שכבר נקבע, כדי שלא

תהיה בכל פעם גזירה אחרת שנצטרר לדון בה.

בעיית תשלומי ההורים מתגלגלת בסופו של דבר לרשויות המקומיות, ולנו כראשי

רשויות אין שום סנקציות במסגרת החוק, נגד אותם הורים שלא משלמים, שברב המקרים

אין להם את הכסף לשלם. אין עיר במדינת ישראל שיכולה לממן את אותם הורים רבים,

שאינם מסוגלים לממן את התשלומים הרגילים לחינור, ולא כל שכן את הגזירות החדשות.
ראובן ריבלין
כמה מההורים בבית שמש כן מסוגלים לשלם את אגרות החינור ?
דניאל ועקנין
20% בלבד משלמים את תשלומי החובה. כשעשינו מבצע גביה וחייבנו את ההורים

לשלם, הורים רבים נתנו שיקים דחויים ללא כיסוי, ועתה אנו מעסיקים יועץ משפטי בדי

לקבל את הכסף.

אני מאמין שהורים צריכים להיות שותפים בוזינור ילדיהם, אר צריר להיות עם הרגליים

על הקרקע, ולא להטיל תשלומים מעבר למה שבבר הוטל.
בן-ציון דל
במדינת ישראל אין חינוך חינם. מציאות זו ידועה ובכוונת משרד החינור והתרבות

להוריד עד תום הקדנציה, את התשלומים המוטלים על ההורים.

הבעיה של משרד החינור אינה ההורים, אלא ציבור מנהלי בתי הספר, המורים

והתלמידים. לא יכול להיות שמורים ומנהלים חפכו לגובי מיסים, והתלמידים יהיו בלחץ

נפשי כבד, אם הוריהם ישלמו את התשלומים אם לאו. משרד החינור דואג למנהלים,

למורים ולתלמידים, כדי שהם לא יצטרכו להתמודד עם הבעיות הללו.

במשרד החינור קיימת ועדה המתמקדת בפתרון לבעיית תשלומי ההורים, כמו הפתרון

על ידי פרסום במערכת החינור. אני מודע לכר שנקודה זו מעוררת מחלוקת , אר על כר

דנים אנשים מכל התחומים, כדי להחליט אילו מגבלות להטיל על כר.
יצחק קדמו
צריר להחליט אם החינור הוא משימה לאומית, או עסק פרטי של גוף מסויים, המפרסם,

או ההורים וכוי. כמו שלא משלמים עבור שירותי משטרה וכדי, כר אין להטיל תשלומים

על שירותי החינוך החינוך הוא משימה לאומית, והממשלה צריכה לשאת בזה, כמו בכל

משימה לאומית אחרת.משרד החינוך אימץ בקדנציה הקודמת, את המלצות ועדת לנגרמן, אך ההחלטות לא

מיושמות.

האוצר מתנגד להטלת מיסוי נוסף על הציבור, אר הוא מסבים שהמיסוי יוטל רק על

הורימ שיש להם ילדים בבית ספר.
בו-ציוו דל
בבוונת משת החינור לגרוס לבה שבמהלר הקדנציה הנובחית יופסקו תשלומי ההורים.

אנו נמצא דרבים אחרות בדי לממן את התשלומים הללו. אחת הדרבים שאנו בודקים בדי

להיפטר מהנטל המוטל על ההורים, התלמידים, המורים והמנהלים, היא פרסום במערבת

החינור.
היו"ר עמנואל זיסמן
למשרד החינור אין תשובה הולמת לשאלות שעומדות על הפרק היום. משרד החינור

יוצר מצב בו ועדת החינור לא תאשר למשרד החינור שום תשלום, אפילו לא את תשלומי

החובה.

אגרת הבריאות אינה שייבת באופן ישיר לוועדת החינוך הסמבות לבר הופקעה מידינו

והועברה לוועדת הבספים. למעשה נוצר מצב בו ההורים החליטו לא לשלם את אגרת

הבריאות, וועדת החינור תחזק אותם בנושא זה. אגרת הבריאות תהיה בדומה לחוק

קנוביץ, יש החלטה, אר היא לא תבוצע. מצד שני לא נובל לאפשר שמערבת הבריאות

בבתי הספר תקרוס.

לגבי אגרת בחינות הבגרות, יש בסמבות משרד החינור לבטל את האגרה. לא ניתן לומר

שהשאיפה היא להביא להפחתה של תשלומי ההורים, אר מצד שני להטיל את אגרת בחינות

הבגרות.
רפאל אלול
בחודש אוגוסט האחרון, החליטה ועדת החינור לאשר למשרד החינוך והתרבות את

תשלומי החובה לבתי הספר, על סמר הבטחה ברורה, שהשנה לא יגבו תשלומים עבור

בחינות הבגרות.

לפני שבועיים היה בוועדת החינור נציג משרד המינור, שרמז שבנראה ישלמו עבור

בחינות הבגרות. יושב ראש הוועדה קלט את הרמז ומיד בתב על בר לשר החינור.

ועדת המינור והתרבות של הבנסת דנה בבל הנושאים, ומאשרת על תנאי את תשלומי

החובה לשנה הבאה, אר משת החינור מוליר שולל את הוועדה ומטיל אגרות על בחינות

הבגרות. משת החינור יוצר מצב בו ועדת החינור לא תרצה לאשר למשת החינור את

תשלומי החובה לשנה הבאה.
היו"ר עמנואל זיסמן
ב- 13.8.1996 ועדת החינור אישרה את תשלומי החובה, על בסיס ההנחה שלא תוטל

אגרה על בחינות הבגרות.
בן-ציון דל
איני יודע על נזה התבססה ההנחה, שלא יהיה תשלום עבוד בחינות הבגדות. ההנחה

התבססה כנראה על ההצהרה של שד החינוך לשעבר, אמנון רובינשטיין. מאז קרו דברים

במדינה, היו קיצוצים של 800 מיליון שקלים במערכת החינוך, ונשאלה שאלה אם אנו

צדיבים לקצץ שעות במעדבת החינוך, או לעשות פעולה אחדת.
ראובן ריבלין
איך אתה דואה את העובדה שילדים נמצאים בפחד מתמיד איך הם יסבירו למודים מדוע

הודיהם אינם משלמים? צדיך לדבד בבלל על השיטה של גביית תשלומים מההודים, ואם

ניתן לפתוך בעיה זו, אם לאו.
בן-ציון דל
ב- 20% מההורים אינם משלמים את תשלומי החובה, בלומד, משה- החינוך סופג זאת.

אנו לא מעונייניס לבטל את תשלומי ההורים בגלל ההודים, בי יש הדבה הודים שבו

מסוגלים לשלם את התשלומים, אנו מעתיינים לבטל את התשלומים, בדי לשתדד את

המודים, המנהלים והתלמידים מהעיסוק בבך.

ועדת לנגדמן נתנה עצות למשה- האוצך איך להטיל מיסים, ואילו אנו במשרד החינוך,

מחפשים דדבים אלטדנטיביות איך לא להטיל תשלומים על ההורים.
יצחק קדמו
משח- החינוך חמך בהמלצות ועדת לנגדמן, האם עמדת המשדד השתנתה ?

לא מקובל עלי שאחת הדרבים לפתרון הבעיה תהיה פרסום במערבת החינור, והחתמה

של התלמידים על התחייבות להשתמש במוצר מסויים, במו לדוגמא התחייבות לשתות

"פפסי קולה", במו שבבד נעשה בבתי ספד בתל-אביב.
בן-ציון דל
ההצעה לפרסום בבתי הספר עדיין לא נבחנה, יש לחבות שתגובש, ורק אז לבקר אותה.
היו"ר עמנואל זיסמן
באשר מטילים את האגרה על בחינות בגרות, יש לבדוק בבמה בסף מדובר, ואם בדאי

באמת לנהוג בר, משום שיבול להיווצר מצב שההחלטה לא תבוצע, בי תהיה קריאה מצד

גורמים מסויימיס לא לשלם את האגרה. יש אולי צורר לשנות את סדדי העדיפויות בתור

משת המינור ולקצץ בדברים אחרים.
בן-ציון דל
האגדה על בחינות הבגדות אמודה להבניס למשרד החינוך 30 מיליון שקלים.
היו"ר עמנואל זיסמן
היתה הבטחה של שך החינוך זבולון המך לוועדת החינוך, לגבי המוחזקות, ולפיבך

ביטלנו את השביתה שאמורה היתה להיות בפתיחת שנת הלימודים תשנ"ז, אך הבטחה זו

הופרה ובכך היתה פגיעה בוועדת החינוך.תקציב הספורט קוצץ ב- 10 מיליון שקלים. גם בנושא זה היתה הבטחה של השר זבולון

המה להמזיר את הסכום שקוצץ למערכת הספורט. גם הבטחה זו לא קויימה.

יש לבטל לאלתר את אגרת בחינות הבגרות, בי ועדת החינוך לא מובנה לאשר הטלת מס

נוסף על ציבור ההורים.

חוק קנוביץ הפך ללעג ולקלס, בי היה החוק הראשון במדינת ישראל שלא קויים. דבר

חמה עשוי להיות לגבי אגרת הבריאות. אך הדבר החמור יותר הוא שאין שירותי בריאות

בבתי הספר.

שר החינור התחייב לעשות בל שביבולתו שאגרת הבריאות תוטל רק על ילד אחד

במשפחה, ולא עמד בבר. יוצא איפה, שהשר המר לא עמד שלוש פעמים בהתחייבויותיו

לוועדת החינור. ועדת החינוך לא תעבור לסדר היום בנושא זה, ותאבק בהחלטת משרד

החינוך.
בן-ציון דל
בבוונת משח- החינוך להגיע במשר שלוש שנים, למצב בו לא יהיו יותר תשלומי הורים.

אני מובן תוך זמן קצוב להציג בפני ושרת החינוך תובנית לשלוש שנים, ולעשות את בל

המאמצים שלא יהיו יותר תשלומי הורים למערכת החינוך.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם מקובל עליך שוועדת החינוך תקיים ישיבה בעוד חודש, לגבי התוכנית התלת

שנתית של משרד החינור, לשחרור ההורים מנטל התשלומים, אר בפרק זמן זה לא תוטל

שום אגרה על בחינות הבגרות ?

וכן לגבי מערכת הבריאות בבתי הספר, שנמצאת במצב של קריסה טוטלית, המצב ישאר

כפי שהיה.
בן-צית דל
אנו נשתדל להציג בפרק זמן זה, לפחות ראשי פרקים לתוכנית להקטנת תשלומי הורים,

ככל שניתן.

בנושא האגרה על בחינות בגרות, לא מדובר בהעלאה, אלא בהשארת המצב הקיים.

שר החינוך הודיע שהוא תומך במאבקם של ההורים נגד אגרת הבריאות, אר לא בדרך

הפסולה של השבתת מערכת החינוך. יש לזכוך שאת מס הבריאות הטיל גורם מוסמך ולא

משרד החינוך, לכן המאבק אינו צריך להיות נגד משרד החינוך, כי אין באפשרותו לבטל

מס זה.
רפאל אלול
יש צדק בטענתו של מנכ"ל משת- החינוך לגבי אגרת הבריאות, ולכן הוועדה צריכה

להזמין את שר האוצר ושר הבריאות בתוך חודש זה, כדי להגיע לפתרון כולל גם בעניין

אגרת הבריאות, וגם בעניין התשלומים-לבחינות הבגרות.
ראובן ריבלין
יש מצב בו דברים נופלים בכוונה בין הכיסאות. משרד הוזינוך צריר לדאוג לחינוך

הילדים ולא לגבות אגרת בריאות. נוצר מצב שבו כל גורם רוחץ בניקיון כפיו ואנו נמצאים

בצרה, ולא מוצאים לה פתרון. אנו במסגרת וועדת החינוך יכולים לפנות רק למשרד

החינוך.
היו"ר עמנואל זיסמן
מוסכם על הוועדה שבעוד מודש משח- המינור יגיש תוכנית בראשי פרקים להקטנת

תשלומי ההורים. עד אז אין לגבות אגרה עבור בתינות הבגרות.

לגבי מערכת הבריאות בבתי הספה נקיים דיון עם שר האוצר ושר הבריאות.
גיורא רוזנטל
קריסת מערכת הבריאות בבתי הספר מהווה עניין של פיקומ נפש, ובנושאים של פיקומ

נפש יש לקבל החלטות לא שיגרתיות והחלטות אד-הוק, כדי לעצור את הסכנה באופן

מיידי, ותור כדי שעוצרים את הבעיה, ממשיכים לדון, ולא מחכים לאסון.

נושא החיסונים טומן בחובו סכנת אסון, אם הם לא נעשים בזמן. הרשויות המקומיות

נהגו במידה רבה של אחריות ומשכו את העניין הזה עד היום. הרשויות המקומיות חזרו

והתריעו בשלושת החודשים האחרתים, שהחלטת הממשלה אינה ניתנת ליישום, מה עוד

שגם הממשלה עצמה לא ישמה את החלטתה, משום שעד היום הממשלה לא המציאה את

הרשימה של אותן עיירות פיתוח, שבהן לפי החלטתה לא ישלמו את מס הבריאות.

משרד האוצר העביר לרשויות המקומיות עד חודש דצמבר האחרון.. מימון ביניים לנושא

זה, ויש להמשיר בהעברת מימון זה עד שימצא פתרון.

לא ניתן לגבות את מם הבריאות באמצע השנה, גם אם ההורים יסכימו לשלמו, משום

שאם גובים את האגרה בנפרד מאגרת השירותים, מתקבל רק חצי מהסכום, כלומר,

הרשויות המקומיות צריכות להשקיע כחצי מסכום האגרה רק כדי לגבות את הכסף. בנוסף,

הגבייה כרוכה בהקמת מנגנון כדי לתת פטורים והנחות.

אני מציע לאפשר את המשר מתן נסירותי הבריאות על ידי המשר מימון הביניים. חלק

מהרשויות המקומיות שנמצאות בגרעונות כספיים כבר הפסיקו את מתן שירותי הבריאות,

בחלק מהרשויות השירות עדיין ממשיה אר מחודש מרץ שירות זה יפסק לחלוטין בכל

הרשויות.
יאיר מעיין
בקיצוץ של 800 מיליון שקלים ממערכת החינור, כבר קוצצו הרבה דברים, ואם יחייבו

את משרד החינור לבטל את אגרת בחינות הבגרות, זה יביא לקיצוץ בדברים אחרים

במערכת, ש כואבים לא פחות.

בנושא אגרת הבריאות. ראש הממשלה נפגש עם ראשי מרמ השלטון המקומי, והינחה

את ועדת אפרתי שהוקמה לטפל בבעיות של השלטון המקומי, לטפל גם בבעיה זו. בוועדה

זו חברים גם נציגי מרמ השלטון המקומי, וביום שני הקרוב הוועדה אמורה להגיש

המלצותיה בנושא זה.שירותי הבריאות הניתנים בבתי הספר אינם חלק מחוק חינור חובה. מערבת הבריאות

העדיפה לעשות זאת במסגרת מערבת החינוך בדי להגיע לבל ילד במדינה בלי יוצא

מהכלל, ולא לעשות זאת במסגרת קופות החולים, בדי שלא יהיה נזצב בו הורים לא יביאו

את ילדיהם לקבל את החיסון.

שירות זה לא שייר למסגרת משרד החינוך, ולא הוא צריך לממן אותו. חוק הבריאות

הממלבתי הבניס את מערבת הבריאות לגרעון של מיליארד שקלים, ולבן ב"חוק ההסדרים

במשק" החליטו על אגרת הבריאות, שמסתבמת בב- 70 מיליון שקלים.

לגבי הפטור ממס הבריאות בעיירות פיתוח, משרד האוצר הציע שלא לבולם ינתן הפטור

מתשלום אגרת הבריאות, אלא רק לאנשים עם רמה סוציו-אקונומית נמובה. יש איזורים

הנמצאים באיזורי עדיפות לאומית, במו הישוב עומר, שגרים בהם אנשים אמידים. אין שום

היגיון לפטור את בולם מהתשלום.
דורית מורג
נושא בריאות התלמיד עבר על פי חוק הבריאות הממלבתי לאחריות משת הבריאות,

ואיננו עוד באחריות משרד החינוך אם לא ניתנים חיסונים לתלמידים זה חמור מאוד ויש

לבדוק זאת עם משרד הבריאות, משום שחיסונים לא נבללים בסל הבריאות בבתי הספר,

אלא שייבים לחוק בריאות ממלבתי, והם אינם ברובים בתשלום.

לגבי בחינות הבגרות קיים צו פיקוח על מחירים ושירותים משנת 1993, המחירים עבור

בחינות הבגרות לא השתנו, והגביה היום אחרי שנתיים, היא פחות מהתיקרה שנקבעה בצו,

ומבחינה זו אין שום שינוי.
יהושע קרני
אנו בהסתדרות המורים תומבים באופן עקרוני בעמדת משרד החינוך, ובמדיניות של

הפחתה הדרגתית של בל סוגי התשלומים, עד לביטולם המוחלט, לפי תובנית מסודרת.

אנו צריבים לקבל הצעות אופרטיביות, ביצד ניתן לפתור את בעיית התשלומים. יש

לזבור שתשלומי הורים, הם לא רק תשלומי חובה, אלא גם תשלומי רשות , במו טיולים,

שרבים מההורים מתקשים לעמוד בהם.

הפתרון צריך להיות בולל, ולא להעביר את הבעיה ממגרש אחד, למגרשו של משהו

אחר.
חיים קונביץ
רב הרשויות המקומיות קונות את שירותי הבריאות מקופות החולים או מחברות

פרטיות. בבל החתים עם קופות החולים או החברות נאמר שבהודעה של 60 יום מראש,

ניתן להפסיק את ההתקשרות. מתחילת ינואר ואילך הרשויות הודיעו על הפסקת השירות,

ובבל יום נוספת רשות מקומית אחרת שמודיעה על הפסקת השירות.

יש להניח שעד אמצע מרץ, באף רשות מקומית בארץ, לא יהיה השירות הזה. אם נאפשר

שהפתרון יהיה בעוד חודש, זה יהיה מאוחר מדי.
בחוק ההסדרים נאמר
"רשות מקומית תגבה את האגרה בעד מתן שירותי בריאות

לתלמיד''. יש חוק אך לא ניתן לבצע אותו. מספטמבר עד דצמבר האוצר נתן מקדמה

לרשויות המקומיות, אך עתה האוצר מבקש לקח את הסבומים האלה חזרה.ועדת אפרתי ממליצה לממשלה ''לתת לרשויות המקומיות מימון ביניימ עד ספטמבר

1997, ואם לא ישונה החוק, הרשויות יגבו את התשלומים עבור שנתיים, תשנ"ז ותשנ"ח.

במקביל יש לבחון מחדש את החקיקה הנ"ל ולהחילה בחוק הבריאות הממלכתי'.

אם לא רוצים שתהיה קריסה מוחלטת, אין מנוס אלא לקבל את הצעת ועדת אפרתי

הראשונה, היינו לתת מימון ביניים עד ספטמבר 1997.
ריימונד לדוויו
יש רשימה של שירותים שצריבים להיות בבית הספר, שלא נבללים בחוק בריאות
ממלכתי, כמו
בדיקה סביבתית בבית הספר, חינוך לתזונה, חינוך לבריאות ועוד. בל

הדברים האלה אינם ניתנים בבית הספר.

ביולי- אוגוסט 1996, כאשר דנו בוועדה זו בנושא תשלומי הורים, משת החינור היה

אמור להקטין את הגביה לחומרי מלאכה ולבחינות הבגרות. משרד החינור הרריע שבגלל

הקיצוצים הוא אינו מסוגל לבטל את התשלום לחומרי מלאכה וגם לבחינות הבגרות,

לפיכר הוחלט שעבור בחינות הבגרות לא יגבו, ואילו התשלום עבור חומרי מלאכה יהיה

במלואו. על סמר זה ועד ההורים המרמי אישר את התשלום המלא עבור חומרי מלאכה.
בו-ציוו דל
אחרי הקיצוץ הראשון שהיה בתקציב המדינה, היה קיצוץ נוסף ועתה בבר מדברים על

קיצוץ שלישי. משרד החינור לא מנותק מהמציאות הקיימת, והוא צריך להתיישר עם

המציאות.
יוסי שא-נס
המחשבה למימון על ידי פרסומות מטרידה אותנו מאוד, ויש לנו נסיון רב עם זה, משום

שזה יגביר את לחץ התלמידים על ההורים ויגביר את התחרות בבתי הספר.
בו-ציון דל
עדיין איננו יודעים במה מדובר ולא צריך לפסול את הרעיון על הסף.
יצחק קדמן
צריר לראות את העניין העקרוני ולא רק את הצד הכספי. החינור במדינה הוא משימה

לאומית שהמדינה צריבה לממן אותו.
יוסי שא-נס
צריר לבטל השנה את כל תשלומי ההורים, ולממן אותם באמצעות הביטוח לאומי.

התוספת לכר היא שולית.
היו"ר עמנואל זיסמו
ועדת החינוך תקיים בעוד כמה שבועות, דיון בעיקרי מדיניות משרד המינוך לביטול

התשלומים. לא נובל להשלים עם אגרה על בחינות הבגרות, לא יבול להיות שאנו הולבים

במגמה לבטל בהדרגה את תשלומי ההורים, אר מצד שני יוטלו אגרות.

לא יעלה על הדעת שהפרסום יהיה הפתרון לבעיית התקציב, בי יש מקרים, במו בבתי

ספר בתל אביב, שמנהלים הופבים להיות שבויים של המפרסם.

ועדת החינור תזמן את שר האוצר, שר הבריאות ושר החינור לישיבה משותפת בנושא

קריסת מערבת הבריאות בבתי הספר.
חיים קונביץ
יש להמליץ בפני שר האוצר להמשיר את מימון הביניים לרשויות המקומיות, בפי

שנעשה בארבעת החודשים האחרונים של שנת 1996.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מודה לכל המשתתפים. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-10:55

קוד המקור של הנתונים