ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/12/1996

רשות הספורט

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שניניסרו לא מתוקןפרוטוקול מסי 37

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני. י"ג בטבת התשנ"ז (23 בדצמבר 1996). שעה 00;15

נכחו; חברי הוועדה; עמנואל זיסמן - היו"ר

רפאל אלול

זאב בוים
מוזמנים
משה פלד - סגן שר החינוך

שוקי דקל - מנהל רשות הספורט, משרד החינוך והתרבות

אלי מלכה - סגן מנהל רשות הספורט, משרד החינוך

והתרבות

יצחק אופק - יועץ לענייני ספורט

יועץ משפטי; משה בוטון

מנהלת הוועדה; יהודית גידלי

קצרנית; תמר פוליבוי

סדר-היום; 1. רשות הספורט.רשות הספורט

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני פותח את הישיבה.

אתן את רשות הדיבור למר משה פלד.

משה פלד;

ביקשתי לזמן פגישה זו באופן דחוף על-מנת להציל את הספורט במדינת-ישראל.

מכיוון שתקציב הספורט שייך למשרד החינוך והתרבות, מצאתי לנכון לפרוס את בעיית

תקציב מערכת הספורט בפני ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, מה עוד שיושב-ראש

הוועדה אוהד נושא זח ורואה את הספורט כמנוף חברתי וקהילתי. מצאתי לנכון דווקא

בימי דיון התקציב להעלות את נושא הספורט בוועדת החינוך והתרבות. תקציב הספורט

הוא פחות מחצי אחוז בתקציב משרד החינוך. נדמה לי שמספר זה זועק לשמים וצריך

להרעיד את אמות הסיפים במדינת-ישראל. אפשר להסתכל על הספורט כמנוף חיובי

מבחינה חברתית, חינוכית, ערכית ואף כמנוף למוטיבציה בצה"ל. בהתאחדות בתי-הספר

250 מועדונים בית-ספריים, ותלמידים אלה המשחקים בליגת העל של בתי-הספר הם

התלמידים הטובים ביותר בעלי ההשגים הטובים ביותר ובעלי מוטיבציה גבוהה ביותר

בצבא. לא יעלה על הדעת דבר שכזה במדינת מתוקנת, ועל כך אני מתקומם.
היו"ר עמנואל זיסמן
זח פחות מחצי אחוז מהתקציב, כי אחוז אחד הוא 180 מיליון שקל, ולכן חצי

אחוז הוא 90 מיליון.

משה פלד;

נכון מאוד, זה פחות מ-0.4% מהתקציב.

היו"ר עמנואל זיסמן;

זח הקיצוץ הכבד ביותר שהיה במשך שנים.

זאב בוים;

איני מבין מול מי הטענה. יש תקציב של 18 מיליארד שקל למשרד החינוך,

התרבות והספורט. יתכן שיש כאן עניין סדר עדיפויות של האומה, של עם ישראל ושל

תקציב המדינה. עלינו לשאול מה סדר העדיפויות במשרד. כשהמשרד אומר שתקציב

הספורט יהיה 0.4% מהתקציב, יש בעייה פנימית בתוך המשרד עם מקומו של הספורט

בתקציב החינוך, ועל כך צריך לפנות לשר האוצר דן מרידור ולשר זבולון המר.

משה פלד;

בכל הדיונים שאני מקיים אני אומר, שיש בעייה במשרד.מתוך 18 מיליארד שקלים

למעלה מ-80% מיועד למשכורות, ומה שנשאר יש לקחת פעילות מול פעילות. אם נשארו

0.65% המיועדים לפעילות, יש להציגם מול הפעילות של מיליארד וחצי שקל של המשרד

לפעילויות.

זאב בוים;

זה לא נכון. בתוך הפעילויות במפעלי הספורט אנו מכניסים תקציב פיתוח כמו

הקמת מתקני ספורט ולא תקציב הפעלה. תקציב ההפעלה הוא קטן ממה שאתה אומר.היו"ר עמנואל זיסמן;

זוהי הערה נכונה מאוד.

משה פלד;

גם אם היינו מורידים משכורות, יש להוריד מ- 0.65% אלה משכורות של מאמנים

וכו'. אני מקבל את התיקון.

זאב בוים;

ראשית יש ללכת לשר החינוך, התרבות והספורט. יצטרכו להציג את הקיצוץ

באחוזים לעומת שנתיים או שלוש שנים לפני במונחים ראליים.

שוקי דקל;

במונחים ראליים זה מתקרב ל- 30%. אין יחידה אחת במערכת שעברה קיצוץ שכזה.

התקציב היה ב- 1996 102 מיליון שקל לרשות הספורט. פרט לכך ב- 1995 וב- 1996

36 מיליון הוקדשו לפיתוח בלבד, כי לא נבנו אולמות. סכום זה הורידו מיד, ולא

כללנו סכום זה בקיצוץ. מיד אחר-כך נאמר לנו שנומינלית נקבל את תקציב 1996

מינוס 5%, ואם נוסיף לכך את המדד נקבל מינוס 15%.

היו"ר עמנואל זיסמן;

האם 22 מיליון שקל מופיעים בסעיף בתקציב?

משה פלד;

הם מופיעים כתקנה.

זאב בוים;

השאלה שאנו צריכים לשאול היא, מה אנו עושים עם הספורט.

היו"ר עמנואל זיסמן;

בן ציון דל, מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, אמר בישיבה הקודמת שיש לו שקול-

דעת של כמה מאות מיליונים, 10% הסכום הוא מליארד ושמונה מאות מליון שקל. זה

מחייב אותנו לבקש פגישה דחופה עם השר ועם המנכ"ל.

זאב בוים;

החברה להגנת הטבע, לדוגמה, מקבלת תמיכה ממשרד החינוך, התרבות והספורט

בסדר גודל של 38 מיליון שקלים. עם כל הכבוד לחברה להגנת הטבע שהיא ארגון

וולנטרי ואני אפילו חבר במועצה שלה, מקורותיה הם מאותו המשרד. צריך לראות את

סדר העדיפויות וחלוקת התקציבים הפנימית במשרד.

רפאל אלול;

זה יהיה מצב לא נעים אם כולנו נלך לשר והוא יצטרך להתחבט בעניין לפנינו.

אני בעד שתהיה שיחה מכינה שלך, מר משה פלד, עם השר.משה פלד;

כאשר דיברתי עם השר בשבוע שעבר נאמר לי, ששום אגף במשרד לא יורד כמו

בספורט.

זאב בוים;

אני מציע לך מר משה פלד, שתפגש עם השר זבולון המר. יש לומר לו שיש לעשות

שינויים בתקציב משרד החינוך, אהרת אעלה עם השגה על תקציב רשות הספורט במשרד

החינוך. צריכים לשכנעו. בישיבה הקודמת, שדנה בלימוד תקציב המשרד דיברתי אודות

תחומים חשובים שהמשרד צריך להשקיע בהם יותר כמו תנועות הנוער, אך לא ידעתי

שיש בעייה חמורה בספורט. לא נסכים להעביר תקציב כזה.

שוקי דקל;

הזמנתי את אנשי משרד החינוך והתרבות מהישיבה הקודמת להישאר, אך הם טענו

שלא הוזמנו.

יהודית גידלי;

אני מבקשת לתקן. הם הוזמנו להישאר.

זאב בוים;

איננו באים כמו למשל לדיונים על חוק ההסדרים נגד תקציב המדינה. אנו

הולכים נגד החשיבה במשרד ואנו רוצים להפנות את תשומת-לב השר, שבתוך המשרד גם

במסגרת קיצוצים לא יתכן שיפגעו בספורט בצורה קשה כל-כך.

אלי מלכה;

אנו טוענים שנים רבות, שתקציב רשות הספורט הוא מזערי ביותר בתקציב משרד

החינוך, התרבות והספורט. "תרופת הפלא" שהיו אומרים לנו היתה שידאגו לנו. כל

שנה קיבלנו במסגרת עודפי התקציב של המשרד תוספת שאם נעגל אותה, היא בסביבות

20% תוספת לתקציב בחמש השנים האחרונות.

היו"ר עמנואל זיסמן;

האם בדצמבר 1995 היתה תוספת של 20%?

אלי מלכה;

כן. זה לא יתכן שיהיה מצב כזה, כי התכנית אינה תכנית ואין סדר בעבודה.

צריך פעם אחת ולתמיד לתקן את בסיס התקציב של רשות הספורט ולא לתת תוספות

מזדמנות.

היו"ר עמנואל זיסמן;

שמענו בתדהמה ובאכזבה עמוקה את דברי ראשי רשות הספורט וסגן שר החינוך,

התרבות והספורט. אנו נפעל במהרה על-מנת להגדיל את תקציב הספורט. אנו מייחסים

חשיבות גדולה ביותר ליעדים שרשות הספורט פועלת להשיגם מדי שנה בשנה. נפגש עם

שר החינוך, התרבות והספורט ונדווח לוועדה באיזו מידה יחול שינוי עוד לפני-

הדיון בתקציב המדינה במליאת הכנסת בשבוע הבא.זאב בוים;

אני רוצה לבטא הערכה ליצחק אופק על שהופיע. יעקב שפי הוזמן ולא הגיע

והוזמנו נציגי הרפרנטים במשרד האוצר וגם הם לא הגיעו.

משה פלד;

יעל אנדורן היתה כאן וביקשתי ממנה להישאר לישיבה זו, אך היא לא נשארה.

זאב בוים;

זהו עניין של סדרי עבודה. אדוני היושב-ראש, עליך לעמוד מיד על עניין זה

ולקיים בירור עמם.

היו"ר עמנואל זיסמן;

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:25.

קוד המקור של הנתונים