ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/11/1996

רשות הספורט

פרוטוקול

 
הכנסת האובע-עשרה

מושב שנינוסת לא נזתוקןפרוטוקול מס' 26

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יוס רביעי ט"ז בכסלו התשנ"ז (27 בנובמבר 1996), שעה 9:00
נכחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

רפי אלול

שמריהו בן-צור

צבי ויינברג

רובי ריבלין
מוזמניס
סגן שר החינור והתרבות משה פלד

חה"כ טלב אלסנע

תה"כ מיכאל נודלמן

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

אריק קפלן - יועץ סגן שר החינור

ד"ר יהושע דקל - מנהל רשות הספורט, משח- החינור

מרדכי ארליר י סגן מנהל ומסמ"ר לחינור הגופני-

רשות הספורט, משרד החינור

עודד הכט - סגן מנהל - רשות הספורט, משרד החינור

אורי חרלפ - מנהל המחלקה לספורט תחרותי,

משרד החינור

אלי מלכה - סגן מנהל לתיקצוב וכספים-

רשות הספורט, משרד החינור

קותי מרידן - מנהל התאחדות הספורט לבתי-הספר,

משח- החינור

ד"ר גלעד ויינגרטן - מנהל מכון וינגייט

ד"ר אורי שפר - מנהל בית-ספר למאמנימ בוינגייט

יצחק אופק

דבורה חמי-בולארד
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
חנה כהן
הנושא
רשות הספורט.רשות הספורט
היו"ר עמנואל זיסמן
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא רשות הספורט. אנשי רשות

הספורט יציגו מה עושה הרשות, מה תקציבה, מה סמבויותיה, מה הישגיה ומה מחדליה.

במשר שנימ רבות ישנה תוזושה שאנו עושים מעט מאוד לפיתוח הגוף, עד הבניסה לצבא

וגמ אחרי הצבא.

השבוע ביקרתי בבית-שאן במתחם שיש בו שני בתי-ספר, אחד דתי והשני בללי. בשני

בתי-הספר אין אולם ספורט מאחר והם נבנו לפני 18 שנה. שנת הלימודים הנובחית לא

נפתתה עד שלא הבטחנו שתהיה אבטחה הקפית, והגנה בבניסה לבל בית-ספר. אר בשיעורי

ספורט תלמידי שני בתי-ספר אלו יוצאים משטח בית-הספר, ורצים לתוך בית-שאן ללא

שמירה. יוצא מבר שבל האבטחה הקיימת לא יעילה אם הם יוצאים מבית הספר.

בפסגת זאב שכונה ירושלמית הגדולה פי שלוש מבית-שאן, ישנו בית-ספר חדש שאין בו

אולם ספורט.
דייר יהושע דקל
בפסגת זאב נבנים שני אולמות ספורט.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה מדבר על בית-ספר חדש שיבנה, אר בבניין שנבנה לפני שנתיים על-פי סטנדרטים

מקובלים אין אולם ספורט. בתל-אביב יש הרבה אולמות, אר בעיירות הפיתוח ובישובים

קטנים, ואפילו בירושלים בירת ישראל אין הרבה אולמות ספורט.

אני רוצה לחזק את שר החינור והתרבות, שתהיה לו עמדה איתנה ולא יכנע ללחצים

דתיים צרי אופק שאין להם כל מקום במדינת ישראל. אין לעשות השוואות בין הבימה ובין

הספורט, יש לתת תקציבים לכל המוסדות, דתיים, תורניים או אחרים על-פי הצרכים שיש

לכל מוסד.

באוירה הזו אנו מבקשים מסגן שר החינור והתרבות, העומד בראש רשות הספורט, מר

משה פלד להציג את הנושא.

המגמה היא להוסיף תקציבים, לחזק יתמות ותוכניות, ולעשות את הכל על-מנת שיהיה

יותר ספורט ופיתוח הגוף במדינת ישראל.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
בוקר טוב. אני מודה לר כבוד יושב-ראש הוועדה על ההזדמנות שניתנת למשרד החינור

ולאנשי רשות הספורט במשרד החינור, להציג את מערכת הספורט במדינה.

אני רוצה להתייחס לשתי אמירות בדברי הפתיחה שלה הזכרת את המילה "מחדליה",

אני יודע שנושא הספורט עלה בוועדת המינור של הכנסת מספר פעמים, אר תמיד בעקבות

שערוריה, מחדל או כשלון גדול. זאת הפעם הראשונה שנושא הספורט עולה על שולחןהוועדה, על מנת להבין את המערכת, להכיר אותה, ולראות לאן פניה מועדות על-פי

השקפת העולם של אלו העומדים בראשה.

הזכרת את אולמות הספורט, ואני רוצה להזכיר שלפני שלושה חודשים הספורט במדינה

חטף מכה אנושה, כאשר ממשלת ישראל החליטה, ללא מתן שיקול דעת למשרד החינוך,

שהשנה לא יבנו אולמות ספורט. היה נהוג במשרד המינור שכל שנה ניבנים 35 אולמות.

השנה לא יבנה אף אולם ספורט. זו מכה קשה לספורט בראייה ארוכת הטווח ובעיקר

בראיית מערכת החינור שבאולמות הספורט האלה מתבצע למעשה המינור הגופני.

הצגת הדברים שלנו תהיה צילום מצב זמני, ואני מדגיש את המילה זמני, כיוון שמיד

אחרי מזרת משלמת ישראל מאולימפיאדת אטלנטה הוריתי על הקמת ועדה להפקת לקחים,

ולא ועדת חקירה או ועדה לעריפת ראשים.

אני מכיר את תרבות הניהול הצבאית שלכל אירוע יש שלב תכנון, שלב ביצוע, ושלב

סיכום. התעדה תהיה בעצם סיכום של המערכת כולה. כמובן שהוועד האולימפי והגופים

שאימנו והכינו הכל סיכמו לעצמם, אר ועדת לוין תהיה סיכום המערכת הכללית.

אני מזכיר את ועדת השופט דב לוין מאחר ובמנדט שהוא קיבל כלול גם נושא הנקרא

מבנה מערכת הספורט במדינת ישראל. אי לכך, כאשר יוצג כאן מבנה הספורט, ייתכן שזהו

צילום מצב זמני, עד לסיום עבודת הוועדה שאחת ממסקנותיה יכולה להיות שינוי צורות

מבניות ברשות הספורט.
רפי אלול
האם המחול, שנכנס השנה לתוכניות שלכם, הוא חלק מהמבנה החדש?
משה פלד
לא. המחול היה תמיד חלק ממערכת החינור הגופני.
אלי מלכה
המחול קיבל השנה דגש חזק יותר.
רפי אלול
תקנו אותי אם אני טועה. אני יושב כבר כמה שנים בוועדת החינור, חו הפעם הראשונה

שאני רואה במסמר רשמי שנושא המחול התווסף לנושא הספורט.
ד"ר יהושע דקל
זה נכון, אר בתוכניות הלימודים המחול הופיע כל השנים.
סגן שר המינור והתרבות משה פלד
אתה מכיר את הנושא כראש רשות מקומית שהתקציבים למחול הגיעו דרר מנהל

התרבות, או דרר השלטון המקומי.

אני רוצה לציין עוד נקודה. בקדנציה הקודמת נעשה מהלר ראשוני להוצאת איגודי

הספורט לעצמאות, כלומר, ביטול או הקטנת תפקידיה של התאחדות הספורט, וחיזוק

מעמדם של איגודי הספורט.במהלך החודשים נובמבר דצמבר יהיו בחירות בתור האיגודים על מנת שאיגודי הספורט

יהיו מיוצגים על-ידי האנשים העוסקים בספורט עצמו, ולא ע"י עסקנים. אני מקווה שמהלך

זה יסתיים עד סוף 1996.

הושג סיבום עם הוועד האולימפי שעד סוף 1996 בל איגודי הספורט שמשתתפים

במשחקים האולימפיים יהיו מיוצגים בוועד האולימפי, דבר שלא היה קיים עד עתה. היום

מיוצגים בוועד האולימפי גורמים אחרים ולא כל איגודי הספורט המשתתפים

באולימפיאדה. מהלך זה התחיל בשנתיים האחרונות ע"י סגן השר הקודם מיבה גולדמן

ואנשי רשות הספורט. אני רוצה לציין את פעילותו של מיבה גולדמן בקדנציה בה כיהן

כסגן שר, הוא השיג תקציבים רבים, ועשה רבות למערכת הספורט.
רפי אלול
כל שר חדש מקים ועדת בדיקה חדשה. בעבר היתה ועדת מליניאק.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
לכל ועדה יש מטרה משלה. דו"ח ועדת מליניאק מונח על שולחנו של דב לוין כמו אורים

ותומים, אר הוא עוסק בתחומים אחרים.
רפי אלול
תוכל להסביר מה ההבדל בין ועדה זו לוועדת מליניאק?
סגן שר החינור והתרבות משה פלד פלד
ועדת מליניאק מונתה ע"י השרה שולמית אלוני, לבדוק את מבנה מערכת הספורט

במדינת ישראל. מליניאק איש ספורט רב-פעלים, אך הוא חלק ממערכת הספורט, ולכן מייד

עם המינוי נוצרו אנטיגוניזם במערכת שפגעו בעבודתו. דרר אגב, בעקבות דו"ח זה יש

מספר אנשים העומדים לדין. דו"ח מליניאק חשוב מאוד למבנה מערכת הספורט במדינה.
רפי אלול
אלו סעיפים לקחת מהדו"ח, ואלו לא?
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
יש סעיפים בהמלצותיו שכבר מיושמים היום במערכת הספורט. ועדת לוין, קיבלה מנדט

רחב ויריעה רחבה של נושאים לעסוק בהם.אני ביקשתי ממנו לעשות את עבודתו בשני
שלבים
שלב ראשון -מסקנות על אולימפיאדת אטלנטה, כדי שנוכל להתכונן לקראת

האולמפיאדה הבאה. בשלב השני אמורה הוועדה לעסוק בשאר הנושאים, כמו טיפוח

ספורטאים צעירים.
היו"ר עמנואל זיסמן
כשנערכה קבלת פנים למשלחת לאולימפיאדה, הייתה גם התחייבות מסויימת שלא רק

מי שזכה במדלית זהב יקבל מימון, כמו השייט גל פרידמן שקיבל 200 אלף שקלים, ומאמנו

שקיבל 100 אלף שקלים. דובר על כך שכל ספורטאי שהיגיע עד המקום השמיני כמו

סמדג'ה , יעל ארד, קוג'ה, ואחרים יקבלו מימון מהמדינה . עברו 4 חודשים והם עדיין

מצפים לקבל את מה שמגיע להם. אני לא נכנס לנושא מי חייב, אר האחריות היא עלהוועד האולימפי ומשרד החינוך. מדובד בסכום של 150 אלף שקל , ואלה שעשו מאמץ

ראויים לקבל את המגיע להם.

סגן השר נקט עמדה ציבורית נבונה , ואמר לשני הספורטאים של מבבי תל-אביב שמגיע

להם לקבל מימון לא מהמדינה, אלא מהאגודה אליה הם משתייכים.
ד"ר יהושע דקל
בוקר טוב. ברצוני להצטרף לברכה של סגן שר החינור. ככל הידוע לי זו פעם ראשונה

שמתקיים דיון בוועדת החינוך, לא בגלל תקרית שקרתה, אלא דיון המיועד ללימוד הנושא.

אנו נציג את הקשיים והבעיות שיש לנו, ואת מבנה המערכת. אנו נותנים הרבה קרדיט

לוועדה, גם כמנוף לשינויים בתור המערכת שלנו.

אתחיל להציג את חצי הכרס המלאה. אנו מתקרבים לשנת אלפיים, הזמן הפנוי הולך

וגדל, הטכנולוגיה האדירה והמיחשוב מתגברים על החיים היום-יומיים. העלייה המבורכת

שהגיעה לארץ הביאה עמה נורמות אחרות של משחקים שלא הכרנו, וספורטאים ברמה

בינלאומית. החיים שלנו הולכים לקראת תחרותיות ומצוינות, כאשר הספורט הוא גם מטרה

וגם אמצעי.

מתפתחת חקיקה בנושא, אך בקצב איטי, ולפי שיחה שהיתה לי איתר, אני בטוח שאתה

אדוני היו"ר תקדם את כל התקנות.אני מקווה שבתקופה זו נושא החקיקה יקודם.
היו"ר עמנואל זיסמן
נושא החקיקה לא קודם לא בגלל ועדת החינוך הקודמת, אלא בגלל בעיות שיש במשרדי

הממשלה השונים. בדקתי את הנושא וכשהתקנות יובאו לפני הוועדה, אני אזח כמה

שאוכל.
ד"ר יהושע דקל
בדברי הפתיחה נגע יושב ראש הוועדה בחלק כאוב, בנושא התשתית. עשינו סקר

מתקנים במדינת ישראל, ובמונחים של 1994 חסרים 1300 אולמות ספורט לבתי-ספר

חדשים. אני לא כולל במספר זה בתי-ספר שגדלו להיקף מה המצריך אולם ספורט נוסף.

מבחינת מתקני הספורט במדינה, מערכת התשתית נמצאת בהחלט במצב קריסה.
רפי אלול
אתה דורש שבכל בית-ספר יהיה אולם ספורט?
ד"ר יהושע דקל
כן, אנו מתנים זאת שלא יבנה בית-ספר בלי אולם ספורט. אנו מעוניינים שאולם הספורט

יופעל לכל הקהילה משש בבוקר ועד חצות.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
בהתחשב בעובדה שבמערכת השבועית של התלמידים, רק שתי שעות שבועיות מוקדשות

לחינוך גופני.
מרדכי ארליך
מספר זה לא כולל בתי-ספר בני 4-6 כיתות. מדובר בבתי-ספר גדולים. אם נכליל גם את

בתי-הספר הקטנים המספר גדול יותר.
היו"ר עמנואל זיסמו
זה ענייו לשיקול דעת ומדיניות. אפשר להכניס תיקון לחוק, שכמו שאין להקים בניין או

בית בלי מקלט, כר אין להקים בית-ספר בלי אולם התעמלות. שבניית האולם לא תהיה

תלויה בראש עיר או בפרנסים למיניהם.
שמריהו בו-צור
אלו עלויות גדולות.
רפי אלול
אנו מחטיאים את המטרה, משום שמבחינה תקציבית לא ניתן לבנות בכל בית-ספר אולם

ספורט. אפשר שלשלושה בתי-ספר יהיה אולם אחד.
ד"ר יהושע דקל
אנו נציג את המטרות שלנו, אחת מהן היא המלצה על הקמת קריות חינוך

מוצג לפניכם חומר המסביר חלק ממה שנעשה במערכת החינוך, וכן תוכניות העבודה.

רשות הספורט מכינה תוכנית עבודה שנתית, מדיניות עבודה ותקציב. הצבנו לרשות

הספורט והחינוך הגופני 4 מטרות מרכזיות.

המטרה הראשונה להרחיב ולהעמיק את הפעילות הגופנית באוכלוסיה בכל שכבות

הגיל, כחלק מאורח חיים בריא.

מטרה שניה לטפח ולקדם את המצויינות בקהילה,בחינוך הגופני, בספורט, ובמחול. הדגש

הוא על הקהילה מאתך ויש הטוענים שבשנים האחרונות דיברנו רק על מצויינות אישית,

ולא קהילתית, וכך קורה שכל אחד שקוע בעולמו.

מטרה שלישית - לפעול להשבחת ההוראה, האימון וההדרכה בחינוך הגופני, בספורט

ובמחול במערכת הפורמלית והלא פורמלית.

מטרה רביעית - לפתח יתמות חדשות בחינוך הגופני, הספורט והמחול.

כידוע לכם משרד החינוך מציג בשנים האחרונות נושא מרמי מההוויה בעולם, או

מההוויה הישראלית. בתשנ"ז הנושא המרכזי הוא 100 שנה לקונגרס הציוני. בתשנ"ח

הנושא יהיה שנת החמישים למדינה.

במסגרת הנושא 100 שנה לקונגרס הציוני, אנו נערכים בשיתוף עם מבבי בוועדה

מיוחדת לקראת אירועים מרמיים.

על-פי רעיון של סגן השר, אנחנו נערכים לארגן יחד עם מכבי העולמית אולימפיאדה

לנוער יהודי בישראל. רשות הספורט לוקחת אירוע זה על עצמה, כחלק מרמי לקראת

אירועי התשנ"ח ושנת החמישים למדינה.ברצוני לפרט את מבנה רשות הספורט: שה סגן שהמנכ"ל, מנהל רשות הספורט שלו 3

סגנים. לכל סגו יש את המערכת שלו. בחינוך הגופני הפורמלי יש מנהלי מחלקות והם:

מנהל המחלקה למתקנים שהשנה נ1בודתו היתה קלה, כי לא היה תקציב למתקנים.

מנהל מחלקה לחינוך וספורט ימי.

מפקחת על הוראת המחול, התנועה, ובית- הספר הרוקד.

מנהל המחלקה לפיקוח על החינוך הגופני.

מנהל המחלקה לספורט תחרותי הישגי.

מנהלת יחידה לספורט נשים, ולקידום נשים בספורט.

מרמת הטיפול במורים וספורטאים עולים.

מנהל מחלקה לרשויות מקומיות.

מתחת לכל מנהלי המחלקות יש פורום הנקרא רמי צוותים במחתות. יש שישה מחתות,

מספר מפקחי החינור הגופני בכל מחת הוא לפי גודל המחח.

ברצוני להבהיר את השוני בין מפקחי ההוראה השונים. מפקח כללי במערכת עובד לפי

החינוך הפורמלי וגומר את יום עבודתו בצהריים. המפקח על החינוך הגופני מתחיל את יום

העבודהבבוקה ומהצהריים הוא נכנס לעבודה בקהילה, לחינוך הבלתי פורמלי, למתנ"סים,

אגודות ספורט, הרשות המקומית וכוי.

במסגרת הרשות אנו עובדים בשני מנופים אדירים. האחד הוא המכון הלאומי לחינוך

גופני ולספורט - מכון וינגייט, וכן התאחדות ספורט בתי-הספר שהוקמה לפני שלוש שנים,

ואנו מקווים שבעתיד היא תהיה במו ליגת המכללות.

התאחדות ספורט בתי-הספר היא לדעתי התשתית העתידית של הספורט במדינת ישראל.

כיום אנחנו פועלים ב- 244 מועדונים. כל מועדון בית-ספרי כולל בתוכו ספורט הישגי, וגם

ספורט עממי, תרבות הפנאי, וקידום בריאות. לתשומת-ליבכם, על-פי התקנון של

ההתאחדות, התנאי להקמת קבוצה תחרותית הוא שבמקביל תקום גם קבוצה לספורט עממי.
צבי ויינברג
לאור מבנה רשות הספורט המוצג כאן, הייתי רוצה לדעת היכן עומד הוועד האולימפי,

מה הסמכויות שלו מול כל היחידות האלה, ומי המוביל בתחום זה.
ד"ר יהושע דקל
תפקיד הוועד האולימפי הוא לשגר את המשלחת, ולא להכינה. מרמי הספורט והכוונה

למרמי אליצור מככי, הפועל וכוי, ומתחתיהם יש התאחדויות ואיגודי ספורט הקשורים

למרמי הספורט,הם המכינים את הספורטאים לאולימפיאדה.

ליד הוועד האולימפי עובדת יחידה לספורט הישגי שאנחנו שותפים לה. היו בעבר 3
שותפים
רשות הספורט, ההתאחדות לספורט שהתפרקה והוועד האולימפי. היום קיימים

הוועד האולימפי ורשות הספורט שהם למעשה הנשיאות של היחידה לספורט הישגי,

ובמסגרתה נעשות ההכנות המקצועיות.
צבי ויינברג
האם מבנה זה משביע רצון לפי התוצאות האחרונות?
ד"ר יהושע דקל
אינני מרוצה, אנו מחכים להמלצות וועדת דב לוין. אני משוכנע , גם לאור העדויות

שהיא שומעת, שהיא תציע מבנה אחר.
היו"ר עמנואל זיסמו
הממשלה החליטה על קיצוץ של 5 מיליארד שקלים, יש כרגע דיונים על קיצוץ נוטף של

2 מיליארד שקלים שככל הנראה מיליארד שקלים מתוכם יקוצצו מתוכניות החינור

והספורט. אילו הדבר היה תלוי בי הייתי מכפיל את התקציב של רשות הספורט. יש לקחת

בחשבון שהרבה מאוד דברים עומדים בסכנת צמצום או סגירה, ויש דברים בספורט שעדיף

לסגור מאשר לצמצם. לפיכר הייתי רוצה שתתרכז בדברים האלה, כי זה הסיוע שתקבל

מאיתנו.יש לנו רצון עז להגן על רשות הספורט ועל הספורט בישראל.

חבר- הכנסת סילבן שלום הקים שדולה לכדורגל. לכדורגל אני לא דואג כי יימצאו אלה

שידאגו לענף זה. יש לדאוג לענפי ספורט אחרים שלא יפגעו.
ד"ר יהושע דקל
אני מבקש לזמן את ועדת התינור לסייר במכון וינגייט.
היו"ר עמנואל זיסמן
מאחר ואני חובב אטלטיקה ביקרתי במתקן הספורט בהדר יוסף, הנקרא מרם לאומי

לספורט. איר יכול להיות שמתקן שהוא היחיד במינו בארץ וברמה בינלאומית, לא שייר

למשהו החינור, ונמצא בידי אחרים.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
נפתח עתה מתקן בחיפה.
היו"ר עמנואל זיסמו
כולנו מלאי הערכה למכון וינגייט, אר במדינה שיש בה 6 מיליון אזרחים,לא ניתן שהכל

יהיה מרוכז רק במכון וינגייט, יש לדאוג לכל המגזרים, גם למגזר היהודי וגם למגזר

הערבי. הזמנתי לכאן את מנהלת המדרשה לתרבות הגוף, שיש בו סטנדרטים לחינור

והכשרת מדריכים, אר אין לו הכרה. השאלה למה צריר הכל להיות מרומ במכון וינגייט.

כשהגעתי ארצה הייתה רק אוניברסיטה אחת בארץ, האתיברסיטה העברית, עתה יש כמה

אונברסיטאות ומכללות, אר רק מכון וינגייט אחד. ייתכן שצריר להקים עוד מדרשה, ומבלי

לפגוע בסמכות העליונה של המכון, יש לאפשר האצלת סמכויות בכמה תחומים.
רפי אלול
כראש רשות מקומית הייתי קרוב לנושא הספורט. יש לי תחושה, ואמר זאת קודם יושב-

ראש הוועדה, שאנו הולכים לקראת קיצוץ אדיר בתקציב, קיצוץ שיימשר גם בשנים

הקרובות. לפיכר אין להתפנק ולומר שיש להקים אולם ספורט בכל בית-ספר, זו אוטופיה.

יש לעשות בדיקה של המצב ולהחליט שלכל כמה בתי-ספר יוקם אולם ספורט אחד.בהכירי את המערכת, לא משרד החינור בונה את אולמות הספורט. אולם ספורט צריר

להיות מלא פעילות, עלות הקמת אולם ספורט ראוי לשמו היא לפחות 700 אלף דולר, ולא

חכם לבנות מתקו כזה לממש שעות פעילות ביום.

פיתוח הספורט העממי הוא הכרח המציאות ויש להעמיד את רכוש המדינה לתרבות

הפנאי.

לימוד השתיה בבתי הספר הוא דוגמא לכך ההורים מקימים ועדים שונים בדי ללמד

שחיה. אר הדבר צריר לבוא ממשרד החינוך. בבל רשות מקומית יש בריכת שחיה, ובדי

לפתח תחום זה אתם צריכים לארגן מערכת של מילגות, כמו במקרה של עמית נאמן, אצן

ממזכרת בתיה, שאני כראש רשות מקומית טיפחתי ונתתי לו מילגות כדי לעודדו בתחום.

יו"ר הוועדה הזכיר שהספורט במזרח אירופה מפותח, ומדוע, כי בדרגים העליונים יש

מדיניות מכוונת לעודד את הספורט. וכשאני מסתכל על התקציב הכולל של משרד החינוך

כ- 1.7 מליאת- שקלים, הקצאה של 99 מליון שקלים שמתוכם 20 מיליון שקלים עוברים

לשיטור, זו בדיחה.
מיכאל נודלמן
זה 0.5% מתקציב המשרד.
רפי אלול
נוספו 400 שעות לחינוך בבתי-הספר. כמה מתובם עברו לספורט?

אני מבקר את הקמת הוועדה ברשותו של השופט דב לוין. הרי כבר היתה ועדה שבדקה

את הנושא. בראיון עיתונאי אמר השופט לוין שכשהיה ברשות למניעת תאונות דרכים הוא

ניסה לשנות דברים אך לא הצליח. אני מקווה שהוא לא יגיד זאת גם לגבי הספורט

בישראל. אני חושב שבוועדה מו צריר להיות ספורטאי שיהיה מודל לחיקוי.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
היתה הרי ועדה ברשות ספורטאי, והגיעו לבית-משפט. יש לקחת אדם שמקובל על כל

הציבור.
רפי אלול
אך השופט דב לוין לא מבין בספורט.
היו"ר עמנואל זיסמן
דב לוין היה איש ספורט. בתחום תאונות הדרכים היו כמה דברים שהוא כן הצליח בהם.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
השופט דב לוין מקובל על כולם, אפילו על אנשי הוועד האולימפי, ברגע שהם שמעו

שהוא יהיה יושב-ראש הוועדה הם קיבלו מייד את הקביעה.
רפי אלול
לגבי תקציבים. לדעתי, תה מסמכות הוועדה, ניתן לפנות למפעל הפיס, אשר החליט

בזמנו להקים מרכזים טכנולוגיים.
סגן שר החינוך והתרבות משה פלד
"אשכולות מדע ואומנות".
רפי אלול
הכספים האלה כבר מאושרים בכנסת הזו, ואנו יכולים לבקש ממפעל הפיס השתתפות

של 50% מהעלויות.
היו"ר עמנואל זיסמן
בקרוב תהיה ישיבה עם מפעל הפיס, ואני אבקש שינוי סדרי העדיפויות, לא רק לגבי

הספורט אלא גם לגבי תרבות.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
בנושא "אשכולות מדע". בעקבות החלטת הממשלה לבטל השנה בניית אולמות ספורט,

יש לנו סיכום בתור המשרד ועם מפעל הפיס שרשות מקומית שקיבלה "אשכול מדע" כזה,

רשאית בהחלטה פנימית ובסיכום איתנו, להסב חלק מהתקציב לתחום הספורט.
רפי אלול
יש בעיה חוקית. חותמים על הסכם עם מפעל הפיס, ובהסכם כתוב במפורש למה מיועד

הכסף. בנושא זה הם לא גמישים.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
הצלחנו להביא את מפעל הפיס להכרה שהפגיעה בנושא אולמות הספורט קשה מאוד,

ויש לנו סיכום איתם שיהיה אפשר לעשות הסבה של חלק מהתקציב לתחום הספורט. ראש

עיריית תל-אביב רוני מילוא כבר ניצל זאת. עיריית תל-אביב קיבלה ממפעל הפיס שלושה

אשכולות מדע, ורוני מילוא כבר עושה בדיקה פנימית להסבת חלק מהתקציב.
צבי ויינברג
חבר הכנסת נודלמן, מספר לי שבאוסטרליה מתחילים להכין את קבוצות הספורט

לאולימפיאדה 4-8 שנים לפני כן. בארץ התהליר הוא הרבה יותר קצר.

כשאני מסתכל על מבנה הרשות אני רואה שיש לפחות שלוש רשויות: משרד החינור,

הוועד האולימפי, הפדרציות והאיגודים השונים. אני מקווה שיהיה שינוי במבנה זה.

בנוגע לספורטאים עולים מחבר העמים. ידוע לי לפחות על שני ספורטאים שכמעט ולא

נזקבלים תמיכה ונמצאים במצב עגום. ידוע לי על סמיונוב קופץ במוט ברמה עולמית,

ומטוסביץ הקופץ לגובה, וישנם ספורטאים נוספים במצב זה. יש מאמנים עולים המקבלים

שכר של 1500 שקלים לחודש, הרבה פחות ממשכורתו של מורה לספורט. הייתי רוצה

לשמוע את התייחסותו של מר דקל לנושאים שהעליתי.
מיכאל נודלמו
אני לא רוצה להרחיב דברים על חשיבות הספורט לפוליטיקה ולתרבות של העם.

המדינה שלנו לא כל-כר עניה, והתוצר הלאומי הגולמי לנפש הוא בין הגבוהים בעולם, אר

כשהדבר נוגע לספורט אנו נמצאים במקום האחרון. אפשר להבין שאנו לא רוסיה אואוקראינה שהן מדינות גדולות, אלא מדינה קטנה אך יש לה את כל התנאים לפיתוח

הספורט.

יושב-ראש הוועדה הזכיר את האיצטדיון כהדר יוסף. הייתי כהרכה תחרויות

כינלאומיות אר לא ראיתי אצטדיון כרמה גכוהה כזו, אר כשאני רואה כחוכרת זו את

ההישגים הדלים כאטלטיקה קלה הנחשכת למלכת הספורט, אני נדהם. אני כטוח

שההישגים שלנו ככדורגל וכדורסל נמוכים מאחר ואין כסיס כאטלטיקה.

אם מסתכלים על ההישגים האולימפיים, מאז שנות השיכעים לא הושג שום שיא

אולימפי, עוכדה המלמדת שאנו לא עוכדים כמו שצריר. אני מתייחס כדכריי כעיקר

להישגי הילדים, מאחר והם כפיקוח משרד החינור ולא כחסות האגודות.

תקציכ הספורט הוא 0.6% מתקציכ משרד החינור, לא ניתן לפתח ספורט כתקציכ כזה,

ולכן הספורט כישראל כרמה נמוכה.

כישראל שלא כמו ככל העולם,לא קיים ספורט כמכללות וכאונכרסיטאות דכר שלא

מוכן לי.

כשיש שידורי ספורט כטלויזיה אין כמעט אנשים כרחוכות, כי כולם רוצים ומצפים

לראות את דגל ישראל מתנוסס כמקום כינלאומי, אר ההישגים הם כמעט תמיד מאוד

נמוכים.

הייתי מכקש להפגש עם וועדת דכ לוין כקשר לכל הנושאים שדיכרתי עליהם.
ד"ר יהושע דקל
אנו נדאג להזמין אותה
שמריהו כן-צור
אני כטוח שאין אף אחד מכין חכרי-הכנסת שלא מעריר את הספורט, ולא משנה מה דעתו

הפוליטית.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני רוצה לדייק, יש חכרי-כנסת שלא מעריכים, כמו מכרי הכנסת מאגודת-ישראל.
שמריהו כן-צור
אני חוזר ומדגיש שתרכות הגוף היא דכר חשוכ כיותר, ואני מתאר לעצמי שגם אצל

החרדים עניין פיתוח הגוף הוא דכר חשוכ, והם כוודאי לא חולקים על הרמכ"ם והרכ קוק.

אני רוצה לגעת כשלוש נקודות.-
נקודה ראשונה
מצכ החינוך הגופני ככתי-הספר הדתיים וגם כמגזר הערכי, עגום מאוד.

שאלתי היא אם אתם מסכימים להמשר המצכ הקייס.
נקודה שניה
שיעורי השחיה שניתנים לכיתות ה' כשיתוף עם הרשויות המקומיות, לא

מספיקים.
נקודה שלישית
קראתי את מבנה הרשות, ואני שואל אם יש לכם את העת לצמצם עד

כמה שניתן. לעבוד בשיטת הריכוז ולא בשיטת הביזור, וזאת למרות ששיטת האירגון

בעולם כולו הולכת לכיוון הביזור. אני חושב שפונקציה אחת יכולה להכיל שתי פונקציות.

אם לפי דעתכם נוכל לראות בשנה הבאה מבנה רשות אחר, ריכוזי ואפקטיבי יותר מאשר

השנה.

על-פי הנתונים המונחים לפניי אני רואה שקרוב ל- 20 מליון שקלים מתקציב הרשות

הולר לסעיף השיטור. אני מבין שכסף זה הוא עבור השוטרים השומרים במשחקי הכדורגל,

אם תתעלמו מעובדת היותי דתי, העברת משחקי הכדורגל לימי חול עשויה להביא לחסכון

גדול, משום שעובדי העירייה יכולים להיות משגיחים במסגרת המשרה שלהם. ישנם

משחקי כדורגל השמתקיימים בימי חול והדבר לא פגע בהם, אלא להיפך
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
ההערה האחרונה שלך חשובה, דיברתי על-כך עם השר לבטחון פנים.
היו"ר עמנואל זיסמן
בתקופה בה החזקתי את תיק הספורט בעיריית ירושלים, הייתי מבין אלה שהביאו

להעברת משחקי הכדורסל שהיו מתקיימים בליל שבת לאמצע השבוע. לא רצוי ולא ניתן

שמודל זה יהיה בכל ענפי הספורט. השיטור יהיה כל הזמן ולא משנה מתי המשחקים

יתקיימו.
ד"ר יהושע דקל
ברצוני להתייחס להערות חברי-הכנסת. המתקן בהדר יוסף הוא ללא ספק מתקן מספר

אחד, אר אני רוצה לידע אתכם שבגלל קשיים ארגוניים תיהוליים של המקום, רוצים

להפור אותו למגרש משחקי כדור. בנושא זה הייתי מבקש את הסיוע שלכם שלא ישנו את

יעוד המקום.
היו"ר עמנואל זיסמן
בתנאי שרשות הספורט תקבל לא רק אחריות, אלא גם מעורבות של ממש.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
זו חברה בע"מ, והמדינה לא יכולה לתמוך בחברה.
מרדכי ארליך
המדינה לא יכולה להיות גם בהנהלה.
היו"ר עמנואל זיסמן
במידה והדבר יתאפשר מבחינה משפטית, יש לכם נכונות להכנס למעורבות של ממש

במתקן?
אריק קפלן
יהיה צורר לשלם גם את החובות המסתכמים בהרבה מליונים.
דייר יהושע דקל
החברה משותפת לעיריית תל-אביב והוועד האולימפי ביחס שווה. המועצה להימורים

אף היא השקיעה כסף רב בפיתוח המקום, בר שזה לא רק הכסף של עיריית תל-אביב או

הוועד האולימפי.

אני רוצה לחדד את ענייו התקציב, ולקשר לדברים שהעלה חבר-הכנסת בן-צור לעניין

השיטור. זו הטעיה לומר שהתקציב של הרשות הוא 99 מליון שקלים, מאחר ואנו מהווים

צינור להעברת 20 מליוני השקלים עבור שיטור.

במצב של אין כסף אי-אפשר לעשות כלום, לא הכנה לצבא, לא ספורט הישגי שמביא

מדליות, ולא אורח חיים בריא. אנו בעידן שנות האלפיים, והמערכת כבעיה אדירה, מה

ניתן לעשות עם קיצוצים כאלה.
ד"ר גלעד ויינגרטן
אני רוצה לפתוח בדברים כלליים ולומר שבכל העולם המערבי, האירופי וגם במזרח

אירופה ,חלו הרבה תמורות בעשר השנים האחרונות, בכל מה שקשור בחינור גופני,

בספורט, גם העממי וגם התחרותי - הישגי מדינות בסדר גודל כמו שלנו כמו פינלנד או

נורבגיה, שיראו את תקציב הספורט שלנו יחשבו שמדובר במועדון. גם במדינות אחרות היו

איחודים והתייעלויות ביוזמה של המדינה, הם קיבלו יותר כסף מהמדינה ועשו דכרים

נפלאים. גם אצלנו ניתן לעשות הרכה, כי יש לנו נוער מצויין שאוהב ספורט. הנוער זקוק

למנהיגות שתמשור אותו לספורט, ולמקומות להגיע אליהם. הנוער לא נמשר לספורט כי

לא משכנו אותו נכון.

יש למצוא דרכים להתייעל, לשמור לפחות על הקיים ולא להמשיר ולקצץ, אני מקווה

שהיושבים בוועדת הכספים יבינו את חשיבות הנושא, לא יקצצו, אלא יתנו יותר.

לגבי הנתונים שהראה לנו חכר-הכנסת נודלמן, על הישגי הספורט, זו אכן תמונה נכונה

של המצב, כי בספורט ניתן לדבר הרבה, אר העיקר הוא התוצאות. ייתכן שבגלל זה אנו לא

מצליחים כי אנו טובים יותר בדיבורים מאשר במעשים. בספורט צריר להתאמץ.

במדינת ישראל אין מועדוני ספורט, וכשאין מועדונים שום דכר לא קורה. ישנו נסיון של

רשות הספורט להקים את התאחדות בתי -הספר שתהווה תשתית להישגים. זה יקח זמן, אר

אני מקווה שכל השיאים הנמוכים מהעכר ימחקו.

אני רוצה להצטרף להזמנתו של ד"ר דקל ולהזמינכם לבקר במכון וינגייט. זה המקום

היחיד בארץ שאני מכיר שמשתדל לעמוד בסטנדרט בינלאומי,ולקדם דברים בכיוון הארגוני

וגם בכיוון המדעי.

קיימת בעיה שהקשר בין מכון וינגייט לבין הספורט הישראלי הממוסד , היינו, הוועד

האולימפי ומדמי הספורט, די רופף. מאחר והמכון מזוהה עם הממשלה, ויש פער בין

מוסדות הספורט והממשלה. קיים נתק, ובמצב הקיים קשה לנו להשפיע.

אפשר לרמ אמצעים כדי להצליח, ויש לנו נוער נהדר, אר כשמדברים על 6 מליון

אזרחים בהקשר לספורט תחרותי, זה מספר לא נכון. יש מגזרים גדולים שלא עושים ספורט

מתור הכרה דתית או שזה לא חלק מתרבותם.
שמריהו בו-צור
מכללת וינגייט מקבלת 14 מליון שקלים מתקציב משרד החינוך, מכללת וינגייט מקבלת

אף היא למעלה מ- 12 מליון שקלים.
ד"ר גלעד ויינגרטן
מכללת וינגייט היא לא חלק מהמכון, היא שוכרת מהמקום שירותים ומתקנים, היא גוף

אקדמי עצמאי שיש לו הנהלה.
שמריהו בן-צור
זו לא כפילות מיותרת? זה בדיוק הבזבוז שדיברתי עליו. משרד החינור מגבה ונותן

תקציבים למוסדות כפולים. מדוע לא לקצץ ולרכז ?
ד"ר גלעד ויינגרטן
היו מחשבות בכיוון זה. מכון וינגייט מקבל 14 מליון שקלים מתור תקציב כולל של 40

מליון שקלים, את שאר הכסף המכון מממן בעצמו ממכירת שירותים וכוי. המכון די יעיל

וצנוע.
ד"ר יהושע דקל
מהיכן הנתון של 14 מליון?
שמריהו בן-צור
ממסמר רשמי זה, בו כתוב 14,562,000.
אלי מלכה
סכום זה כולל גם את הספורט ההישגי, למכון וינגייט הועברו עד השנה הזו מכסימום 7

מליון שקלים, בדיוק מחצית מהסכום שאתה מדבר עליו.
שמריהו בן-צור
אני לא מערער על חשיבות המכון, אר למה לא לחבר את מכון וינגייט עם המכללה,

ולחסור בכר הרבה.
ד"ר גלעד ויינגרטו
ההכנות האולימפיות נמשכות בעולם כ- 8 שנים. מתחילים עם נוער מוכשר ומפתחים

אותו לקראת המשחקים האולימפיים במחזור הבא. הדבר נעשה גם בארץ אר במידה מאוד

מוגבלת. כדי לפתח את הנושא הזה הקמנו פנימייה למחוננים אשר לצערי הרב מקרטעת

בגלל בעיות תקציב. למרות התנאים הללו אני מקווה שנצליח לשגר מספר ספורטאים

לאולימפיאדה בסידני.

אין ספק שחוסר מועדונים פוגם בתשתית. מספר האטלטים המתאמנים 4 פעמים בשבוע

הוא קטן מאוד, ומכמות כזו קשה להוציא הרבה בשרוניים, צריר שיהיו רבים מאוד כדי

שנוכל לברור מהם את המצויינים שיוכלו להגיע להישגים.
מיכאל נודלמן
הבעיה העקרית המביאה להישגים הנמוכים היא שאיו תשתית, ולא תתרויות לבני

הנוער.
ד"ר גלעד ויינגרטן
חוסר התשתית הוא לא באשמת רשות הספורט. זו אשמת המערכת הספורטיבית כמו

הפועל, מכבי, איגוד האטלטיקה וכוי.

במדינת ישראל יש הפרדה בין מערכת הספורט הוולונטרית לביו מערכת הספורט של

רשות הספורט של משרד החינור.
היו"ר עמנואל זיסמו
כשהייתי תלמיד תיכון הייתי רץ 800 מטר, הייתי טוב בתחום זה מאחר ובבולגריה בה

למדתי בילדותי, כמו בכל ארצות הגוש המזרחי, היתה מודעות לפיתוח הספורט. המורה

לספורט לימד התעמלות עם מכשירים בלבד, ואילו אנו הילדים רצינו לרוץ. רק לאחר

מאמצים הצליחה הנהלת בית-הספר לגרום למורח לשנות כיווו. סיפור זה מביא אותי

לשאלה על הצורר בשינוי מבנה שיעורי הספורט, מאחר ולא כל הילדים אוהבים ענף

מסויים ויש צורר לקלוע יותר לטעמם, יש ילדים שלא אוהבים ספורט, אר אם יאפשרו להם

לשחק כדורגל לדוגמא הם יביאו לידי ביטוי את יכולתם. יש בדעתכם לעשות שינוי

במערכת החנוכית ?
טלב אלסנע
על-פי הנתונים המופיעים כאן, יש בעיות וקשיים מבחינת שעות החינור הגופני במגזר

הערבי. האם יש הצעה לפתרון המצב?
ד"ר גלעד ויינגרטו
במדינת ישראל "מאמן ספורט" הוא לא מקצוע מוכר, במקרה הטוב משווים אותו למורה

לספורט. עובדה זו לא מקובלת עלינו, אך זה עניין של חקיקה שאנו מבקשים, ובנוסף לכך

גם תקציבים, כי ניתן לחוקק חוקים אר צריר תקציבים כדי לממשם.

בעבר היו מועדונים, כמו הפועל, מכבי, אליצור וכוי, שפעלו אחר-הצהריים ולשם היו

נשלחים ילדים כדי להתאמן, כי בבית הספר לא עשו ספורטאים. כיום המועדונים האלה לא

קיימים ואיו לאו לשלוח ילד מוכשר. מבחינה זו התשתית הרוסה לחלוטיו.
ד"ר אורי שפר
ברצוני להבהיר כמה עובדות לגבי המלגות לעולים. אני חושב שנעשה עוול לחלק

מהספורטאים עולים, שאגודות, ולא הממשלה, נסעו לחו"ל והבטיחו להם שבארץ ידאגו

לכל מחסורם. בפועל, האגודות לא מימשו את הבטחותיהם לעולים, אלא הממשלה תמכה

בהם בעזרת משרד הקליטה, החינור, והוועד האולימפי. ברגע שהם נכנסו לסגל האולימפי

הם גרו בוינגייט עם לינה וכלכלה על חשבוו גופי הספורט, וקיבלו עוד 3200 שקלים

לחודש. אותם שליחים נוסעים לחו"ל, כביכול מטעם המדינה, ומבטיחים הבטחות

לספורטאים החושבים שיוכלו להתפרנס בארץ מספורט. בארץ אטלט אף פעם לא יכל

להתקיים מספורט.אנו רוצים שמאמנים לאומיים יקבלו שכר קבוע, בדי שלא יצטרכו לתפש עבודה ויהפכו

את מקצוע המאמן לחלטורה.
מרדכי ארליך
אנו מקבלים את בל הטענות למצב הספורט בנציגי משרד החינוך אר התקציב הניתן לנו

הוא בבחינת " תבן לא נותנים ולבנים אסור". התקציב הוא מה שלא מאפשר לנו התקדמות.

למרות זאת אנו יכולים להיות גאים במה שאנו עושים.

נושא החינור הגופני במגזר הערבי והדתי. יש לנו ברשות הספורט בעיה אמיתית,

שמשרד התינור מקצה מספר מסויים של שעות לימוד לכל כיתה, בית הספר הממלכתי דתי

שצריר ללמד בנוסף לשיעורים הרגילים גם את ערבי היהדות ובד', סופג את תוספת השעות

הללו משעות החינור הגופני. יוצא שמתור שיקולים פנימיים של בית-הספר הממלכתי דתי,

יש שעת ספורט אחת בשבוע.

קשה ללמד ספורט בשתי שעות שבועיות כאשר יש בביתה למעלה מ- 40 תלמידים בנים

ובנות יחד.

המצב דומה גם במגזר הערבי. יש לבתי הספר הערביים דרישות תכניות משלהם שאין

להם מענה במערכת השיעורים הרגילה. בנוסף לכר יש הזנחה רבת שנים בהכשרת מורים

לספורט בבתי ספר ערביים. בתקופה האחרונה עשינו הסבה לב- 30 מורים כלליים למקצוע

ספורט, כדי שלפחות באופן זמני יהיה מי שילמד חינור גופני במגזר הערבי. מצב זה משתנה

מאחר ואין מוסד או מכללה שאין בו מספר סטודנטים ערבים.

במסגרת סיור שערכנו בצפון, ראינו בבפר יפיע גמר מחתי בכדורגל, בבתי ספר של מחת

הצפון. שתי קבוצות ערביות מבית ספר בסכנין ומבית ספר בקבול הגיעו לגמר המחתי. זה

מלמד שגם מצב הספורט במגזר הערבי משתנה לטובה, ויש גם קבוצות ערביות העומדות

להכנס לאליפות ישראל, וקבוצות שמייצגות אותנו באליפויות בינלאומיות.

קרוב לשליש ממועדוני הספורט הבית-ספריים הם של בתי-ספר ערביים, דבר שיביא ,

אנחנו מאמינים לשינוי המפה.
טלב אלסנע
איר לפי דעתר תשתנה המפה ?
מרדכי ארליך
בעזרת התאחדות ספורט בתי-הספר, תחתיות, מועדונים בית-ספריים. התחרויות

בהתאחדות בתי-הספר של היום הם בשיטת ליגה, כלומר, צבירת ההישגים. בית-הספר

מתחרה בין 5-8 פעמים בשנה, בערר אחת לחודש. שיטה זו מחייבת את המועדון לשמור על

רצף.

לגבי שיעורי השחיה שהוזכרו. אנחנו מקבלים ממשרד החינור כ- 1500 שעות שחיה לכל

תלמידי כיתה ה' במדינה. אם אכן היינו צריכים לממן את הכל, התקציב לא היה מספיק

אפילו לשמינית מאובלוסיה זו. לולא שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות היה קשה

לקיים את התוכנית.
היו"ר עמנואל זיסמן
איזה גודל של תקציב צריר כדי להכפיל את מספר שיעורי השחיה?
מרדכי ארליך
שעת שחיה היא כמו שעתמורה, כ- 4000 שקלים לשעת הוראה. אנו משלמים רק את

שעות ההוראה, את הנסיעה והכניסה לבריכה משלמים התלמידים או הרשות המקומית.

אנו מאמינים שתהיה מהפיכה בספורט הישראלי. לדוגמא, איגוד הכדור עף ביקש

שנמשיר את התחרויות גם אחרי גיל 15, מכיוון שיש כיום 150 קבוצות בגיל הנוער לעומת

20-30 קבוצות בעבר שחלקן היו רק על הנייר.
סגן שר המינור והתרבות משה פלד
הודות להתאחדות ספורט בתי-הספר.
היו"ר עמנואל זיסמן
ועדת החינור תסייר ביום ראשון הקרוב במגזר הבדואי בדרום הארץ, האם אנחנו יכולים

לראות התפתחויות בספורט גם במגזר זה?
טלב אלסנע
במגזר הבדואי בדתם אין שום דבר, אין מועדונים, ואין ליגה.
היו"ר עמנואל זיסמו
הסיור יהיה במגזר הכפרי ולא בישובים גדולים כמו רהט . השאלה אם אנו יכולים

לעשות משהו בנושא, כי הסיור נועד לשפר את מצב החינור שם.
מרדכי ארליך
אני מדבר עתה לא כנציג המשרד אלא מביע את דעתי הפרטית. לא הכל חייב להיות

בידי המדינה. לא נצליח לעשות כלום ללא שיתוף פעולה ותמיכה מצד הרשויות המקומיות,

ומנהלי בתי-הספר. אנו נהיה מוכנים לעזור בתקציבים רק במקומות בהם הרשות המקומית

תהיה מוכנה לקחת אחריות על המועדון שיוקם בתחומה. אנו ניתן עדיפות למגזר הערבי

והבדואי.
טלב אלסנע
למי צריר לפנות בעניין ?
מרדכי ארליך
יש צורר לפנות להתאחדות ספורט בתי-הספר.
ד"ר יהושע דקל
אנו נדאג שמפקח החינור הגופני בדרום יצטרף לסיור.
מרדכי ארליך
כדי לסבר את האוזן, התקציב שרשות הספורט מקציבה יחד עם התאחדות בתי-הספר

הוא 1500 שקלים לכל בית ספר, היינו, 2 שקלים לשנה לתלמיד. אי-אפשר לעשות ספורט

בתקציב מינימלי מה.
היו"ר עמנואל זיסמן
תמיכה והזדהות של ראשי רשויות מקומיות יכולה לקדם רכות את הספורט. לדוגמא,

ראש עיריית מעלה-אדומים כני כשריאל מקדם הרכה פרוייקטים בספורט. גם ירושלים

הצליחה להגיע להישגים כשחיה כזכות תרומת העירייה.
מרדכי ארליך
בבית סםר מקיף גילה כירושלים יש כיתת ספורט, וזה שיתוף פעולה כין העירייה, אגודת

הפועל, ורשות הספורט.
רוכי ריכליו
הייתי כוועדה שכגינה הקימו את התאחדות ספורט כתי-הספר. ראינו ככר הישג גדול

ושכירת מוסכמות, כי תמיד היה מאכק עם מרכזי הספורט כארץ. אני חשכתי שהתאדות

כתי-הספר תהיה פריצת דרר ענקית, כדי לפתור את הספורט ככתי הספר מפטרתות של

גורמים מסויימים. כית-ספר במקום מסויים שכו ראש הרשות המקומית לא מעתיין כקידום

הספורט, יוכל למצוא כיטוי בעזרה הריכחית של התאחדות כתי-הספר ומשרד החינוך עתה

שוכ כאים ואומרים שאם אין פטרונות של אחד ממרכזי הספורט, לא יהיה ספורט כארץ.

יוצא מכך שהחלפנו את מרכז הפועל שידע לדאוג לאנשיו כצורה מרשימה כמשך דורות,

במשרד החינור שלא מסוגל לדאוג ואומר, אם אתה עשיר יהיה לר יותר טוב, ואם אתה עני

לא יהיה לר כלום.
קותי מרידן
יש גל גואה שמתפתח בשנים האחרונות להקמת מועדוני ספורט בית-ספרי. כיום קיימים

250 מועדוני ספורט, ובשנה הבאה לא ניתן יהיה להגדיל את המספר בגלל מגבלות תקציב.

במועדון קיימים לפחות 4 מסגרות פעילות: מסגרת תחרותית לבנים, מסגרת תחרותית

לבנות, ובנינו זאת כתנאי יסוד כדי שהבנות לא ישארו מאחור. קיימות 620 קבוצות

תלמידות ורק 500 קבוצות של בנים, כלומר יש יותר תלמידות מתלמידים.

כל הפעילות בגילאי הילדים והנוער, בכל ענפי הספורט, נעשית רק כמסגרת התאחדות

ספורט בתי-הספר, כלומר, אין ליגות מסויימות כמסגרת אגודות ספורט. כנוסף לכר אנו

דורשים שכל מועדון כית-ספרי יקיים לפחות שתי מסגרות פעילות עממיות, מתור התפיסה

שאי-אפשר להטיל פרוייקט על כית-ספר ולהגיד שרק 7-8% המצטיינים ספורטיכית הם

אוכלוסיית היעד, והשאר נשארים מאחור.

כתחילת הדרר ליוויתי כאופן אישי את הפרוייקט, התרוצצתי כארץ ושיווקתי אותו,

היתה אז הרגשה שמנהלי בתי-הספר לא מתלהבים מהנושא, חזרתי לאותם מנהלים כאשר

המועדון פעל, והם סיפרו שהמועדון הבית-ספרי הוא אחד הדברים היחידים במערכת

החינוך שיכול לתת לתלמידים "גאוות יחידה" - הדרהות תלמידים עם כית הספר.

גם כמסגרת של כדורסל וכדורעף פרצנו עם ליגות על. פיתחנו מצויינות ספורטיבית,

ומבתי-ספר מסויימים לוקטו כוכבים מצטיינים. בנוסף לכר יש לנו 16 שידורים ישירים

בערוץ אחד בטלוויזיה עם רייטינג גבוה.
דבורה חמי-בולארד
אני מכהנת כיושב-ראש מפעל לתרבות הגוף אמריקה-ישראל, זו עמותה שעוסקת בקידום

החינור, הבריאות והספורט בכל רחכי הארץ וככל המגזרים גם הדתי וגם הערכי. המדרשה

נמצאת כתל-אביב ופועלת בכל הארץ.הוזמנתי לוועדה החינוך כדי להציג בעיה מאוד חמורה. בגלל מחדל של משדד החינוך

עדיין לא יצא צו לפי סעיף 2 לחוק הספודט התשמ"ה 1988, צו זה היה אמוד לפדט את

ענפי החוק והמשחקיה (בפי שהוגדר בחוק), אותם הענפים בספודט בהם יהיה צודך

בתעודת מדדיך או מאמן. למרות שאין עדיין צו, יש גודמים, אשד לדבדיהם, מקבלים

הנחיות מדשות הספודט לא לקבל לעבודה מדדיבים שהוסמכו במעדנות אחדות, אלא דק

מדדיכים שהוסמכו ע"י בית-הספד למאמנים ומדדיכים בוינגייט. לדעתנו זהו סילוף של

החוק, ומחזק מונופול בנושא של חינוך,בדיאות, וספודט.

אף-על-פי שלא הוכח הצו, ולא נקבעו אמות המידה, כפי שנאמד לנו ע"י יועץ השד

והיועץ המשפטי, ניתנה הכדה לבית-ספד אחד ולא לבית-ספד אחה במידה מסויימת יש

חיזוק של מעמד מונופוליסטי.

במסגדת זו אני מבקשת שכאשד יקבעו אמות המידה, ונאמד לנו שזה יהיה בקדוב, יש

לדאות שייקבעו בצודה סבידה ואובייקטיבית, ויקפידו על ידע וכישודים של המדדיכים

בשטח. שלא יקבעו מדאש את הבול ומסביבו יציידו עגול.

כמו-כן, היינו מבקשים להתדות בכל הגופים הקשודים למשה- החינוך שלא יתנו

אינפודמציה לא נכונה למוסדות ולתלמידים על מצב החוק כפי שהוא היום.

כל זמן שלא מפרסמים אמות המידה על-פיהם יוכד בית-ספד כמעניק תעודות, מנציחים

מונופול מסויים. אני מאמינה שהתחתת בדוכה בענף הספודט ומביאה דק לשיפוד

הכישודים.

יש את בעיית התפד שנקבעה בחוק, ואני מבקשת מוועדת החינוך לפעול כדי שיאדיכו

את התקופה הזו, שיהיו אמות מידה שבהתאם להם יוכלו תלמידים לעבוד. ביחס לאותם

בוגדים שסיימו את לימודיהם במסגתת שונות, חשוב לאפשד להם לעבוד, ולתת להם

תקופה להשלמה, לגמול השתלמות, נקודות זכות וכד'.
סגן שר החינוך והתדבות משה פלד
זו הפעם הדאשונה בה אני שומע על בעיה זו, אינני מכיד אותה, אני מבקש לקיים על-כך

דיון במשדד החינוך.
ד"ד יהושע דקל
סוגיה זו בבירור. לצורך העניין אני יכול לומר שהדבדים לא מדוייקים. הוצגו תבחינים

להכרה במוסדות והם הוגדת על-פי החוק. אין מונופול כי מלבד בית-הספד למאמנים יש

עוד 5 מכללות המעניקות רשיונות. יש תנאים לתבחינים שעובדו ע"י אנשי מקצוע ויועצים

משפטיים, הם מונחים אצל שד החינוך כדי שיביא אותם לוועדה.
רובי ריבליו
מי נותן אישור למכללות האלה ?
ד"ר יהושע דקל
על-פי החוק השר הוא המאשר את המכללות.
דבודה חמי-בולאדד
אנו מבקשים לדעת מהן אמות המידה.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה לא הנושא היום, וגברת חמי-בולארד לא הוזמנה כדי לנגח את רשות הספורט, אלא

רק להציג את הבעיה. אני מציע שהיא תוזמן לפגישה אצל סגן השר לבירור הסוגיה.

ביררתי את הנושא והיתה חליפת מכתבים גם מהקדנציה הקודמת. העניין נמשר שלוש שנים

ויש לפתור את הבעיה.
טלב אלסנע
אני חושב שנושא הספורט לא מוכר ולא קיים במגזר הערבי בנגב. זהו המגע הראשון

שלי עם נציגי רשות הספורט. אני מוכן ללמוד את הנושא ולגמור לרשות כדי לקדם את

הספורט בבתי-הספר הערביים בנגב.
ד"ר יהושע דקל
אני מפנה את תשומת ליבכם לאמנה לשיתוף פעולה עם השלטון המקומי. אנו רואים

בשלטון המקומי פרטנר.

רשות הספורט יוזמת סקרים ומחקר על מה שנעשה בתור המערכת.

התקציב למתקנימ ואולמות ספורט שבכל שנה היה 36 מליון שקלים, בוטל. גם מפעל

הפיס כבר כמה שנים לא בונה מתקנים.

אנו הולכים עם הרשויות המקומיות לקביעת תוכנית ישובית, בה יהיו גם מרכזים

לספורט.
רובי ריבלין
למפעל הפיס אין תוכניח חומש ?
ד"ר יהושע דקל
נפגשנו עם יושב-ראש הדירקטריון של מפעל הפיס, ועם יושב-ראש השלטון המקומי.

בשלב זה הם מוכנים להמיר את אשכולות המדע בבניית אולמות ספורט.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
בניית אולמות ספורט זו משקולת כבדה על הרשות המקומית, אשר ברבות השנים זה

יעלה להם הרבה.
ד"ר יהושע דקל
רשות הספורט יחמת תוכנית לאומית לספורט שמשמעותה שמדינת ישראל תתמקד

במספר ענפי ספורט לרמה הישגית אולימפית. הענפים יבחרו מתור הענפים שיש לנו בהם

יתרון יחסי של מבנה דמוגרפי, גיאוגרפי, אקלים וכד'.

רשות הספורט מציעה מבנה חדש שיבטא גם את מדיניות התקצוב של הרשות.
רובי ריבלין
אם רשות הספורט עוסקת בנושאים שהוועד האולימפי צריר להתעסק בהם, האין זו

כפילות שעוד גוף עוסק באותו נושא?
דייר יהושע דקל
רשות הספורט מעורבת במדיניות ובתקצוב, ואתר-בר הנפקה ופיקווז. הוועד האולימפי

שהוא גוף עצמאי עוסק בהכנת המשלחת ושיגורה, המדינה שותפה בקביעת המדיניות.

לסיכום. הרגשתי בדיון היום במגרש ביתי, ולעניין חשיבות הספורט אין קואליציה או

אופוזיציה. אנו בתקופה מאוד קריטית מבחינת הספורט שבה ועדת התינור יבולה לשמש

מנוף אדיר לקידום הספורט.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
לאחר דיון זה, ועדת התינור יכולה לתרום להגברת מודעות הספורט בחברה הישראלית,

לנסות ולמנוע קיצוץ בתקציב רשות הספורט ואולי אף להגדילו לפחות ל- 1% מתקציב

משרד החינוך

ועדת החינור יכולה לקדם את אחד הנושאים החשובים היכולים להיות מקור כספי גדול

לקידום הספורט. מדובר בהצעה לאפשר הימורי סוסים. יש לכר תוכניות, ומשקיעים

המוכנים להשקיע את הכסף הזה. הדבר לא יפגע במועצת ההימורים בכדורגל, מאחר והם

יתקיימו באמצע השבוע, כמו כן לא תהיה פגיעה בקדושת השבת. ניתן לקדם זאת בכנסת

ויכול להיות שוועדת החינור צריכה להיות הפלטפורמה לקידום הנושא.
רובי ריבלין
אני רוצה להתייחס לנושא לא במישור הספורטיבי, אלא במישור הערכי, אם מרוצי

סוסים יעזרו לארץ, או יהרסו אותה.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
להיפר. ההימורים הבלתי חוקיים במדינה פורחים. זה יהיה ערוץ לסגירת ההימורים

הלא חוקיים.
היו"ר עמנואל זיסמן
מאחר וכולנו בעד קידום הספורט, אין ספק שנפעל להגברת מודעות הספורט בכל שכבות

האוכלוסיה.

היום כמעט כולם עברו לשבוע עבודה של 5 ימים, ומתעורר הצורר לנצל את שעות

הפנאי. יש ליצור תחלופות רציניות לשעות הפנאי, אחת מהם היא ספורט עממי.

אנו תומכים בתוכניתו של ד"ר יהושע דקל, ולא נוכל להשלים עם הפסקת בניית

מתקנים ואולמות ספורט. בשבועות הקרובים נעמוד על המשמר ונאבק שלא תהיה פגיעה

ריאלית במה שכבר קיים, הרע במיעוטו יהיה שהתקציב לא יקוצץ יותר.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
יש כבר ירידה של 15% מהתקציב של השנה שעברה.
רובי ריבליו
כל התקציב קוצץ.
סגן שר החינוך והתרבות משה פלד
אך הוא קוצץ ב-10%.
היו"ר עמנואל זיסמו
חוק הספורט, שהיתם שלו היה דדי צוקה עבר בתקופה שלא היתה מספיק מודעות

לספורט, ויש צורר בבמה תיקונימ. אנו מצפים שתבואו בהצעות בקשר לוזקיקה, במו בעניין

המאמנים שהוא נושא חשוב מאוד.

אנחנו מחזקים את רשות הספורט כדי שתרחיב ותעמיק את פעילותה.

ו

הישיבה נעולה.

הישיבה נסתיימה ב-11:05

קוד המקור של הנתונים