ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/11/1996

רשות הספורט

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 25

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום רביעי ט"ז בכסלו התשנ"ז (27 בנובמבר 1996), שעה 00;9
נכחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

רפי אלול

שמריהו בן-צור

צבי ויינברג

רובי ריבלין
מחמנימ
סגן שר החינוך והתרבות משה פלד

חה''כ טלב אלסנע

חה"כ מיכאל נודלמן

דוד לב - סגן שכיר הכנסת

אריק קפלן - יועץ סגן שר החינוך

ד"ר יהושע דקל - מנהל רשות הספורט, משרד החינוך

מרדכי ארליך - סגן מנהל ומסמ''ר לחינוך הגופני-

רשות הספורט, משרד החינור

עודד הכט - סגן מנהל - רשות הספורט, משת- המינור

אורי חרלפ - מנהל המחלקה לספורט תחרותי,

משרד החינוך

אלי מלכה - סגן מנהל לתיקצוב וכספים-

רשות הספורט, משרד החינוך

קותי מרידן - מנהל התאחדות הספורט לבתי-הספר,

משרד החינוך

ד"ר גלש- ויינגרטן - מנהל מכון וינגייט

ד"ר אורי שפר - מנהל בית-ספר למאמנימ בוינגייט

יצחק אופק

דבורה חמי-בולארד
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
חנה כהן
הנושא
רשות הספורט.רשות הספורט
היו"ר עמנואל זיסמן
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא רשות הספורט. אנשי רשות

הספורט יציגו מה עושה הרשות, מה תקציבה, מה סמבויותיה, מה הישגיה ומה מחדליה.

במשר שנים רבות ישנה תחושה שאנו עושים מעט מאוד לפיתוח הגוף, ש- הכניסה לצבא

וגם אחרי הצבא.

השבוע ביקרתי בבית-שאן במתחם שיש בו שני בתי-ספר, אחד דתי והשני כללי. בשני

בתי-הספר אין אולם ספורט מאחר והם נבנו לפני 18 שנה. שנת הלימודים הנוכחית לא

נפתחה עד שלא הבטחנו שתהיה אבטחה הקפית, והגנה בכניסה לכל בית-ספר. אר בשיעורי

ספורט תלמידי שני בתי-ספר אלו יוצאים משטח בית-הספר, ורצים לתור בית-שאן ללא

שמירה. יוצא מכך שכל האבטחה הקיימת לא יעילה אם הם יוצאים מבית הספר.

בפסגת זאב שכונה ירושלמית הגדולה פי שלוש מבית-שאן, ישנו בית-ספר חדש שאין בו

אולם ספורט.
ד"ר יהושע דקל
בפסגת זאב נבנים שני אולמות ספורט.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה מדבר על בית-ספר חדש שיבנה, אר בבניין שנבנה לפני שנתיים על-פי סטנדרטים

מקובלים אין אולם ספורט. בתל-אביב יש הרבה אולמות, אר בעיירות הפיתוח ובישובים

קטנים, ואפילו בירושלים בירת ישראל אין הרבה אולמות ספורט.

אני רוצה לחזק את שר החינור והתרבות, שתהיה לו עמדה איתנה ולא יכנע ללחציס

דתיים צרי אופק שאין להם כל מקום במדינת ישראל. אין לעשות השוואות בין הבימה ובין

הספורט, יש לתת תקציבים לכל המוסדות, דתיים, תורניים או אחרים על-פי הצרכים שיש

לכל מוסד.

באוירה הזו אנו מבקשים מסגן שר החינור והתרבות, העומד בראש רשות הספורט, מר

משה פלד להציג את הנושא.

המגמה היא להוסיף תקציבים, לחזק יחמות ותוכניות, ולעשות את הכל על-מנת שיהיה

יותר ספורט ופיתוח הגוף במדינת ישראל.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
בוקר טוב. אני מודה לו כבוד יושב-ראש הוועדה על ההזדמנות שניתנת למשרד החינור

ולאנשי רשות הספורט במשרד החינור, להציג את מערכת הספורט במדינה.

אני רוצה להתייחס לשתי אמירות בדברי הפתיחה שלך. הזכרת את המילה "מחדליה",

אני יודע שנושא הספורט עלה בוועדת החינור של הכנסת מספר פעמים, אך תמיד בעקבות

שערוריה, מחדל או כשלון גדול. זאת הפעם הראשונה שנושא הספורט עולה על שולחןהוועדה, על מנת להביו את המערכת, להכיר אותה, ולראות לאן פניה מועדות על-פי

השקפת העולם של אלו העומדים בראשה.

הזכרת את אולמות הספורט, ואני רוצה להזכיר שלפני שלושה חודשים הספורט במדינה

חטף מכה אנושה, כאשר ממשלת ישראל החליטה, ללא מתן שיקול דעת למשת החינור,

שהשנה לא יבנו אולמות ספורט. היה נהוג במשת המינור שכל שנה ניבנים 35 אולמות.

השנה לא יבנה אף אולם ספורט. זו מכה קשה לספורט בראייה ארוכת הטווח ובעיקר

בראיית מערכת החינור שבאולמות הספורט האלה מתבצע למעשה החינור הגופני.

הצגת הדברים שלנו תהיה צילום מצב זמני, ואני מדגיש את המילה זמני, כיוון שמיד

אחרי חזרת משלחת ישראל מאולימפיאדת אטלנטה הוריתי על הקמת ועדה להפקת לקחים,

ולא ועדת חקירה או ועדה לעריפת ראשים.

אני מכיר את תרבות הניהול הצבאית שלכל אירוע יש שלב תכנון, שלב ביצוע, ושלב

סיכום. הוועדה תהיה בעצם סיכום של המערכת כולה. כמובן שהוועד האולימפי והגופים

שאימנו והכינו הכל סיכמו לעצמם, אר ועדת לוין תהיה סיכום המערכת הכללית.

אני מזכיר את ועדת השופט דב לוין מאחר ובמנדט שהוא קיבל כלול גם נושא הנקרא

מבנה מערכת הספורט במדינת ישראל. אי לכה כאשר יוצג כאן מבנה הספורט, ייתכן שזהו

צילום מצב זמני, עד לסיום עבודת הוועדה שאחת ממסקנותיה יכולה להיות שינוי צורות

מבניות ברשות הספורט.
רפי אלול
האם המחול, שנכנס השנה לתוכניות שלכם, הוא חלק מהמבנה החדש?
משה פלד
לא. המחול היה תמיד חלק ממערכת החינור הגופני.
אלי מלכה
המחול קיבל השנה דגש חזק יותר.
רפי אלול
תקנו אותי אם אני טועה. אני יושב כבר כמה שנים בוועדת החינור, תו הפעם הראשונה

שאני רואה במסמר רשמי שנושא המחול התווסף לנושא הספורט.
ד"ר יהושע דקל
זה נכון, אר בתוכניות הלימח-ים המחול הופיע כל השנים.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
אתה מכיר את הנושא כראש רשות מקומית שהתקציבים למחול הגיעו דרר מנהל

התרבות, או דרר השלטון המקומי.

אני רוצה לציין עת- נקודה. בקדנציה הקררמת נעשה מהלר ראשוני להוצאת איגודי

הספורט לעצמאות, כלומר, ביטול או הקטנת תפקידיה של התאחדות הספורט, וחיזוק

מעמדם של איגודי הספורט.במהלך החודשים נובמבר דצמבר יהיו בחירות בתוך האיגודים על מנת שאיגודי הספורט

יהיו מיוצגים על-ידי האנשים העוסקים בספורט עצמו, ולא ע''י עסקנימ. אני מקווה שמהלר

זה יסתיים עד סוף 1996.

הושג סיבום עם הוועד האולימפי שעד סוף 1996 בל איגודי הספורט שמשתתפים

במשחקים האולימפיים יהיו מיוצגים בוועד האולימפי, דבר שלא היה קיים עד עתה. היום

מיוצגים בוועד האולימפי גורמים אחרים ולא בל איגודי הספורט המשתתפים

באולימפיאדה. מהלר זה התחיל בשנתיים האחרונות ע''י סגן השר הקררם מיבה גולדמן

ואנשי רשות הספורט. אני רוצה לציין את פעילותו של מיכה גולדמן בקדנציה בה ביהן

בסגן שר, הוא השיג תקציבים רבים, ועשה רבות למערבת הספורט.
רפי אלול
בל שר חדש מקים ועדת בדיקה חדשה. בעבר היתה ועדת מליניאק.
סגו שר החינור והתרבות משה פלד
לבל ועדה יש מטרה משלה. דו''ח ועדת מליניאק מתח על שולחנו של דב לוין במו אורים

ותומים, אר הוא עוסק בתחומים אחרים.
רפי אלול
תובל להסביר מה ההבדל בין ועדה זו לוועדת מליניאק?
סגן שר החינור והתרבות משה פלד פלד
ועדת מליניאק מונתה ע''י השרה שולמית אלוני, לבדוק את מבנה מערבת הספורט

במדינת ישראל. מליניאק איש ספורט רב-פעלים, אר הוא חלק ממערבת הספורט, ולבן מייד

עם המינוי נוצרו אנטיגוניזם במערבת שפגעו בעבודתו. דרר אגב, בעקבות דו''ח זה יש

מספר אנשים העומדים לדין. דו''ח מליניאק חשוב מאוד למבנה מערבת הספורט במדינה.
רפי אלול
אלו סעיפים לקחת מהדו''ח, ואלו לא?
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
יש סעיפים בהמלצותיו שבבר מיושמים היום במערבת הספורט. ועדת לוין, קיבלה מנדט

רחב ויריעה רחבה של נושאים לעסוק בהם.אני ביקשתי ממנו לעשות את עבודתו בשני
שלבים
שלב ראשון -מסקנות על אולימפיאדת אטלנטה, בדי שנובל להתבונן לקראת

האולמפיאדה הבאה. בשלב השני אמורה הוועדה לעסוק בשאר הנושאים, במו טיפוח

ספורטאים צעירים.
היו"ר עמנואל זיסמן
בשנערבה קבלת פנים למשלחת לאולימפיאדה, הייתה גם התחייבות מסויימת שלא רק

מי שזבה במדלית זהב יקבל מימון, במו השייט גל פרידמן שקיבל 200 אלף שקלים, ומאמנו

שקיבל 100 אלף שקלים. דובר על בר שבל ספורטאי שהיגיע עד המקום השמיני במו

סמדגיה , יעל ארד, קוג'ה, ואחרים יקבלו מימון מהמדינה . עברו 4 חודשים והם עדיין

מצפים לקבל את מה שמגיע להם. אני לא נכנס לנושא מי חייב, אר האחריות היא עלהוועד האולימפי ומשרד החינוך. מדובר בסכום של 150 אלף שקל , ואלה שעשו מאמץ

ראויים לקבל את המגיע להם.

סגן השר נקט עמדה ציבורית נכונה, ואמר לשני הספורטאים של מכבי תל-אביב שמגיע

להם לקבל מימון לא מהמדינה, אלא מהאגודה אליה הם משתייכים.
ד"ר יהושע דקל
בוקר טוב. ברצוני להצטרף לברבה של סגן שר החינוך בבל הידוע לי זו פעם ראשונה

שמתקיים דיון בוועדת החינוך, לא בגלל תקרית שקרתה, אלא דיון המיועד ללימוד הנושא.

אנו נציג את הקשיים והבעיות שיש לנו. ואת מבנה המערבת. אנו נותנים הרבה קרדיט

לוועדה, גם כמנוף לשינויים בתור המערכת שלנו.

אתחיל להציג את חצי הכוס המלאה. אנו מתקרבים לשנת אלפיים, הזמן הפנוי הולר

וגדל, הטכנולוגיה האדירה והמיחשוב מתגברים על החיים היום-יומיים. העלייה המבורכת

שהגיעה לארץ הביאה עמה נורמות אחרות של משחקים שלא הכתו, וספורטאים ברמה

בינלאומית. החיים שלנו הולכים לקראת תחרותיות ומצוינות, כאשר הספורט הוא גם מטרה

וגס אמצעי.

מתפתחת חקיקה בנושא, אך בקצב איטי, ולפי שיחה שהיתה לי איתר, אני בטוח שאתה

אדוני היו"ר תקדם את כל התקנות.אני מקווה שבתקופה זו נושא החקיקה יקודם.
היו"ר עמנואל זיסמן
נושא החקיקה לא קודם לא בגלל ועדת החינוך הקודמת, אלא בגלל בעיות שיש במשרדי

הממשלה השונים. בדקתי את הנושא וכשהתקנות יובאו לפני הוועדה, אני אזרז כמה

שאוכל.
ד"ר יהושע דקל
בדברי הפתיחה נגע יושב ראש הוועדה בחלק כאוב, בנושא התשתית. עשינו סקר

מתקנים במדינת ישראל, ובמונחים של 1994 חסרים 1300 אולמות ספורט לבתי-ספר

חדשים. אני לא כולל במספר זה בתי-ספר שגדלו להיקף מה המצריך אולם ספורט נוסף.

מבחינת מתקני הספורט בנזדינה, מערכת התשתית נמצאת בהחלט במצב קריסה.
רפי אלול
אתה דורש שבכל בית-ספר יהיה אולם ספורט?
ד"ר יהושע דקל
כן, אנו מתנים זאת שלא יבנה בית-ספר בלי אולם ספורט. אנו מעוניינים שאולם הספורט

יופעל לכל הקהילה משש בבוקר ועד חצות.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
בהתחשב בעובדה שבמערכת השבועית של התלמידים, רק שתי שעות שבועיות מוקדשות

לחינוך גופני.
מרדכי ארליך
מספר זה לא כולל בתי-ספר בני 4-6 כיתות. מדובר בבתי-ספר גדולים. אם נכליל גם את

בתי-הספר הקטנים המספר גדול יותר.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה עניין לשיקול דעת ומדיניות. אפשר להכניס תיקון לחוק, שכמו שאין להקים בניין או

בית בלי מקלט, כר אין להקים בית-ספר בלי אולם התעמלות. שבניית האולם לא תהיה

תלויה בראש עיר או בפרנסים למיניהם.
שמריהו בן-צור
אלו עלויות גדולות.
רפי אלול
אנו מחטיאים את המטרה, משום שמבחינה תקציבית לא ניתן לבנות בכל בית-ספר אולם

ספורט. אפשר שלשלושה בתי-ספר יהיה אולם אחד.
ד"ר יהושע דקל
אנו נציג את המטרות שלנו, אחת מהן היא המלצה על הקמת קריות חינוך.

מוצג לפניכם חומר המסביר חלק ממה שנעשה במערכת החינוך, וכן תוכניות העבודה.

רשות הספורט מכינה תוכנית עבודה שנתית, מדיניות עבודה ותקציב. הצבנו לרשות

הספורט והחינור הגופני 4 מטרות מרכזיות.

המטרה הראשונה להרחיב ולהעמיק את הפעילות הגופנית באוכלוסיה בכל שכבות

הגיל, כחלק מאורח חיים בריא.

מטרה שניה לטפח ולקדם את המצויינות בקהילה,בחינור הגופני, בספורט, ובמחול. הדגש

הוא על הקהילה מאחר ויש הטוענים שבשנים האחרונות דיברנו רק על מצויינות אישית,

ולא קהילתית, וכר קורה שכל אחד שקוע בעולמו.

מטרה שלישית - לפעול להשבחת ההוראה, האימון וההדרכה בחינור הגופני, בספורט

ובמחול במערכת הפורמלית והלא פורמלית.

מטרה רביעית - לפתח יחמות חדשות בחינור הגופני, הספורט והמחול.

כידוע לכם משרד החינור מציג בשנים האחרונות נושא מרמי מההוויה בעולם, או

מההוויה הישראלית. בתשנ"ז הנושא המרכזי הוא 100 שנה לקונגרס הציוני. בתשנ"ח

הנושא יהיה שנת החמישים למדינה.

במסגרת הנושא 100 שנה לקונגרס הציוני, אנו נערכים בשיתוף עם מכבי בוועדה

מיוחדת לקראת אירועים מרכזיים.

על-פי רעיון של סגן השר, אנחנו נערכים לארגן יחד עם מכבי העולמית אולימפיאדה

לנוער יהודי בישראל. רשות הספורט לוקחת אירוע זה על עצמה, כחלק מרמי לקראת

אירועי התשנ"ח ושנת החמישים למדינה.ברצוני לפרט את מבנה רשות הספורט: שה סגן שר.מנכ''ל, מנהל רשות הספורט שלו 3

סגנים. לכל סגן יש את המערכת שלו. בחינוך הגופני הפורמלי יש מנהלי מחלקות והם:

מנהל המחלקה למתקנים שהשנה עבודתו היתה קלה, כי לא היה תקציב למתקנים.

מנהל מחלקה לחינור וספורט ימי.

מפקחת על הוראת המחול, התנועה, ובית- הספר הרוקד.

מנהל המחלקה לפיקוח על החינור הגופני.

מנהל המחלקה לספורט תחרותי הישגי.

מנהלת יחידה לספורט נשים, ולקידום נשים בספורט.

מרמת הטיפול במורים וספורטאים עולים.

מנהל מחלקה לרשויות מקומיות.

מתחת לכל מנהלי המחלקות יש פורום הנקרא רמי צוותים במחתות. יש שישה מחתות,

מספר מפקחי החינוך הגופני בכל מחוז הוא לפי גודל המחת.

ברצוני להבהיר את השוני בין מפקחי ההוראה השונים. מפקח כללי במערכת עובד לפי

החינור הפורמלי וגומר את יום עבודתו בצהריים. המפקח על החינוך הגופני מתחיל את יום

העבודהבבוקר, ומהצהריים הוא נכנס לעבודה בקהילה, לחינוך הבלתי פורמלי, למתנ"סים,

אגודות ספורט, הרשות המקומית וכו'.

במסגרת הרשות אנו עובדים בשני מנופים אדירים. האחד הוא המכון הלאומי לחינוך

גופני ולספורט - מכון וינגייט, ובן התאחדות ספורט בתי-הספר שהוקמה לפני שלוש שנים,

ואנו מקווים שבעתיד היא תהיה כמו ליגת המכללות.

התאחדות ספורט בתי-הספר היא לדעתי התשתית העתידית של הספורט במדינת ישראל.

ביום אנחנו פועלים ב- 244 מועדונים. כל מועדון בית-ספרי כולל בתוכו ספורט הישגי, וגם

ספורט עממי, תרבות הפנאי, וקידום בריאות. לתשומת-ליבכם, על-פי התקנון של

ההתאחדות, התנאי להקמת קבוצה תחרותית הוא שבמקביל תקום גם קבוצה לספורט עממי.
צבי ויינברג
לאור מבנה רשות הספורט המוצג כאן, הייתי רוצה לדעת היכן עומד הוועד האולימפי,

מה הסמכויות שלו מול כל היחידות האלה, ומי המוביל בתחום זה.
ד"ר יהושע דקל
תפקיד הוועד האולימפי הוא לשגר את המשלחת, ולא להבינה. מרמי הספורט והכוונה

למרמי אליצור מכבי, הפועל וכו/ ומתחתיהם יש התאחדויות ואיגודי ספורט הקשורים

למרמי הספורט,הם המכינים את הספורטאים לאולימפיאדה.

ליד הוועד האולימפי עובדת יחידה לספורט הישגי שאנחנו שותפים לה. היו בעבר 3
שותפים
רשות הספורט, ההתאחדות לספורט שהתפרקה והוועד האולימפי. היום קיימים

הוועד האולימפי ורשות הספורט שהם למעשה הנשיאות של היחידה לספורט הישגי,

ובמסגרתה נעשות ההכנות המקצועיות.
צבי ויינברג
האם מבנה זה משביע רצון לפי התוצאות האחרונות?
דיר יהושע דקל
אינני מרוצה, אנו מחכים להמלצות וועדת דב לוין. אני משוכנע , גם לאור העדויות

שהיא שומעת, שהיא תציע מבנה אחר.
היו"ר עמנואל זיסמן
הממשלה החליטה על קיצוץ של 5 מיליארד שקלים, יש כרגע דיונים על קיצוץ נוסף של

2 מיליארד שקלים שככל הנראה מיליארד שקלים מתוכם יקוצצו מתוכניות החינוך

והספורט. אילו הדבר היה תלוי בי הייתי מכפיל את התקציב של רשות הספורט. יש לקחת

בחשבון שהרבה מאוד דברים עומדים בסכנת צמצום או סגירה, ויש דברים בספורט שעדיף

לסגור מאשר לצמצם. לפיכר הייתי רוצה שתתרכז בדברים האלה, כי זה הסיוע שתקבל

מאיתנו.יש לנו רצון עז להגן על רשות הספורט ועל הספורט בישראל.

חבר- הכנסת סילבן שלום הקים שדולה לכדורגל. לכדורגל אני לא דואג כי יימצאו אלה

שידאגו לענף זה. יש לדאוג לענפי ספורט אחרים שלא יפגעו.
ד"ר יהושע דקל
אני מבקש לזמן את ועדת החינור לסייר במכון וינגייט.
היו"ר עמנואל זיסמן
מאחר ואני חובב אטלטיקה ביקרתי במתקן הספורט בהדר יוסף, הנקרא מרמ לאומי

לספורט. איר יכול להיות שמתקן שהוא היחיד במינו בארץ וברמה בינלאומית, לא שייך

למשרד החינוך, ונמצא בידי אחרים.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
נפתח עתה מתקן בחיפה.
היו"ר עמנואל זיסמן
כולנו מלאי הערכה למכון וינגייט, אך במדינה שיש בה 6 מיליון אזרחים,לא ניתן שהכל

יהיה מרומ רק במכון וינגייט, יש לדאוג לכל המגזרים, גם למגזר היהודי וגם למגזר

הערבי. הזמנתי לכאן את מנהלת המדרשה לתרבות הגוף, שיש בו סטנדרטים לחינוך

והכשרת מדריכים, אך אין לו הכרה. השאלה למה צריר הכל להיות מרוכז במכון וינגייט.

כשהגעתי ארצה הייתה רק אוניברסיטה אחת בארץ, האוניברסיטה העברית, עתה יש כמה

אונברסיטאות ומכללות, אך רק מכון וינגייט אחד. ייתכן שצריך להקים עוד מדרשה, ומבלי

לפגוע בסמכות העליונה של המכון, יש לאפשר האצלת סמכויות בכמה תחומים.
רפי אלול
כראש רשות מקומית הייתי קרוב לנושא הספורט. יש לי תחושה, ואמר זאת קודם יושב-

ראש הוועדה, שאנו הולכים לקראת קיצוץ אדיר בתקציב, קיצוץ שיימשך גם בשנים

הקרובות. לפיכך אין להתפנק ולומר שיש להקים אולם ספורט בכל בית-ספר, זו אוטופיה.

יש לעשות בדיקה של המצב ולהחליט שלכל כמה בתי-ספר יוקם אולם ספורט אחד.בהכירי את המערכת, לא משח- החינוך גונה את אולמות הספורט. אולם ספורט צריך

להיות מלא פעילות, עלות הקמת אולם ספורט ראוי לשמו היא לפחות 700 אלף דולר, ולא

חכם לבנות מתקן מה לחמש שעות פעילות ביום.

פיתוח הספורט העממי הוא הכרח המציאות ויש להעמיד את רכוש המדינה לתרבות

הפנאי.

לימוד השחיה בבתי הספר הוא דוגמא לכה ההורים מקימים ועדים שונים כדי ללמד

שחיה. אך הדבר צריך לבוא ממשרד החינוך. בכל רשות מקומית יש בריכת שחיה, וכדי

לפתח תחום זה אתם צריכים לארגן מערכת של מילגות, כמו במקרה של עמית נאמן, אצן

ממזכרת בתיה, שאני כראש רשות מקומית טיפחתי ונתתי לו מילגות כדי לעודדו בתחום.

יו"ר הוועדה הזכיר שהספורט במזרח אירופה מפותח, ומדוע, כי בדרגים העליונים יש

מדיניות מכוונת לעודד את הספורט. וכשאני מסתכל על התקציב הכולל של משרד החינוך

כ- 1.7 מליאה- שקלים, הקצאה של 99 מליון שקלים שמתוכם 20 מיליון שקלים עוברים

לשיטור, זו בדיחה.
מיכאל נודלמן
זה 0.5% מתקציב המשרד.
רפי אלול
נוספו 400 שעות לחינוך בבתי-הספר. כמה מתוכם עברו לספורט?

אני מבקר את הקמת הוועדה ברשותו של השופט דב לוין. הרי כבר היתה ועדה שבדקה

את הנושא. בראיון עיתונאי אמר השופט לוין שכשהיה ברשות למניעת תאונות דרכים הוא

ניסה לשנות דברים אך לא הצליח. אני מקווה שהוא לא יגיד זאת גם לגבי הספורט

בישראל. אני חושב שבוועדה מו צריך להיות ספורטאי שיהיה מהיל לחיקוי.
סגן שר החינוך והתרבות משה פלד
היתה הרי ועדה ברשות ספורטאי, והגיעו לבית-משפט. יש לקחת אדם שמקובל על כל

הציבור.
רפי אלול
אך השופט דב לוין לא מבין בספורט.
היו"ר עמנואל זיסמן
דב לוין היה איש ספורט. בתחום תאונות הדרכים היו כמה דברים שהוא כן הצליח בהם.
סגן שר החינוך והתרבות משה פלד
השופט דב לוין מקובל על כולם, אפילו על אנשי הוועד האולימפי, ברגע שהם שמעו

שהוא יהיה יושב-ראש הוועדה הם קיבלו מייד את הקביעה.
רפי אלול
לגבי תקציבים. לדעתי, תה מסמכות הוועדה, ניתן לפנות למפעל הפיס, אשר החליט

בזמנו להקים מרכזים טכנולוגיים.סגן שר החינוך והתרבות משה פלד;

"אשכולות מדע ואומנות".
רפי אלול
הכספים האלה כבר מאושרים בכנסת הזו, ואנו יכולים לבקש ממפעל הפיס השתתפות

של 50% מהעלויות.
היו"ר עמנואל זיסמו
בקרוב תהיה ישיבה עם מפעל הפיס, ואני אבקש שינוי סדרי העדיפויות, לא רק לגבי

הספורט אלא גם לגבי תרבות.
סגו שר התינור והתרבות משה פלד
בנושא 'אשכולות מדע". בעקבות החלטת הממשלה לבטל השנה בניית אולמות ספורט,

יש לנו סיכום בתור המשרד ועם מפעל הפיס שרשות מקומית שקיבלה "אשכול מדע" מה,

רשאית בהחלטה פנימית ובסיכום איתנו, להסב חלק מהתקציב לתחום הספורט.
רפי אלול
יש בעיה חוקית. חותמים על הסכם עם מפעל הפיס, ובהסכם כתוב במפורש למה מיועד

הכסף. בנושא זה הם לא גמישים.
סגו שר החינור והתרבות משה פלד
הצלחנו להביא את מפעל הפיס להכרה שהפגיעה בנושא אולמות הספורט קשה מאח-,

ויש לנו סיכום איתם שיהיה אפשר לעשות הסבה של חלק מהתקציב לתחום הספורט. ראש

עיריית תל-אביב רוני מילוא כבר ניצל זאת. עיריית תל-אביב קיבלה ממפעל תפיס שלושה

אשכולות מדע, ורוני מילוא כבר עושה בדיקה פנימית להסבת חלק מהתקציב.
צבי ויינברג
חבר הכנסת נודלמו, מספר לי שבאוסטרליה מתחילים להכין את קבוצות הספורט

לאולימפיאדה 4-8 שנים לפני כן. בארץ התהליר הוא הרבה יותר קצר.

כשאני מסתכל על מבנה הרשות אני רואה שיש לפחות שלוש רשויות: משרד חחינור,

הוועד האולימפי, הפדרציות והאיגודים השונים. אני מקווה שיהיה שינוי במבנה זה.

בנוגע לספורטאים עולים מחבר העמים. ידוע לי לפחות על שני ספורטאים שכמעט ולא

מקבלים תמיכה ונמצאים במצב עגום. ידוע לי על סמיונוב קופץ במוט ברמה עולמית,

ומטוסביץ הקופץ לגובה, וישנם ספורטאים נוספים במצב זה. יש מאמנים עולים המקבלים

שכר של 1500 שקלים לחודש, הרבה פחות ממשכורתו של מורה לספורט. הייתי רוצה

לשמוע את התייחסותו של מר דקל לנושאים שהעליתי.
מיכאל נודלמן
אני לא רוצה להרחיב דברים על חשיבות הספורט לפוליטיקה ולתרבות של העם.

המדינה שלנו לא כל-כך עניה, והתוצר הלאומי הגולמי לנפש הוא בין הגבוהים בעולם, אר

כשהדבר נוגע לספורט אנו נמצאים במקום האחרון. אפשר להבין שאנו לא רוסיה אואוקראינה שהן מדינות גדולות, אלא מדינה קטנה אך יש לה את כל התנאים לפיתות

הספורט.

יושב-ראש הוועדה הזכיר את האיצטדיון בהדר יוסף. הייתי בהרבה תחרויות

בינלאומיות אך לא ראיתי אצטדיון ברמה גבוהה כזו, אר כשאני רואה בחוברת זו את

ההישגים הדלים באטלטיקה קלה הנחשבת למלכת הספורט, אני נדהם. אני בטוח

שההישגים שלנו בכדורגל וכדורסל נמוכים מאחר ואין בסיס באטלטיקה.

אם מסתכלים על ההישגים האולימפיים, מאז שנות השיבעים לא הושג שום שיא

אולימפי, עובדה המלמדת שאנו לא עובדים כמו שצריר. אני מתייחס בדבריי בעיקר

להישגי הילדים, מאחר והם בפיקוח משרד החינוך ולא בחסות האגודות.

תקציב הספורט הוא 0.6% מתקציב משרד החינוך, לא ניתן לפתח ספורט בתקציב כזה,

ולכן הספורט בישראל ברמה נמוכה.

בישראל שלא כמו בכל העולם,לא קיים ספורט במכללות ובאונברסיטאות דבר שלא

מובן לי.

כשיש שידורי ספורט בטלויזיה אין כמעט אנשים ברחובות, כי כולם חצים ומצפים

לראות את דגל ישראל מתנוסס במקום בינלאומי, אך ההישגים הם כמעט תמיד מאוד

נמוכים.

הייתי מבקש להפגש עם וועדת דב לוין בקשר לכל הנושאים שדיברתי עליהם.
ד"ר יהושע דקל
אנו נדאג להזמין אותך.
שמריהו בן-צור
אני בטוח שאין אף אחד מבין חברי-הכנסת שלא מעריך את הספורט, ולא משנה מה דעתו

הפוליטית.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני רוצה לדייק, יש חברי-כנסת שלא מעריכים, כמו חברי הכנסת מאגודת-ישראל.
שמריהו בן-צור
אני חתר ומדגיש שתרבות הגוף היא דבר חשוב ביותר, ואני מתאר לעצמי שגם אצל

החרדים עניין פיתוח הגוף הוא דבר חשוב, והם בוודאי לא חולקים על הרמב"ם והרב קוק.

אני רוצה לגעת בשלוש נקודות:
נקודה ראשונה
מצב החינוך הגופני בבתי-הספר הדתיים וגם במגזר הערבי, עגום מאוד.

שאלתי היא אם אתם מסכימים להמשך המצב הקיים.
נקודה שניה
שיעורי השחיה שניתנים לכיתות ה' בשיתוף עם הרשויות המקומיות, לא

מספיקים.
נקודה שלישית
קראתי את מבנה הרשות, ואני שואל אם יש לכם את העת לצמצם עד

כמה שניתן. לעבוד בשיטת הריכוז ולא בשיטת הביזור, וזאת למרות ששיטת האירגון

בעולם כולו הולכת לכיווו הביזור. אני תושב שפונקציה אתת יכולה להכיל שתי פונקציות.

אם לפי דעתכם נוכל לראות בשנה הבאה מבנה רשות אתר, ריכחי ואפקטיבי יותר מאשר

השנה.

על-פי הנתונים המונתים לפניי אני רואה שקרוב ל- 20 מליון שקלים מתקציב הרשות

הולר לסעיף השיטור. אני מבין שכסף זה הוא עבור השוטרים השומרים במשתקי הכדורגל,

אם תתעלמו מעובדת היותי דתי, העברת משתקי הכדורגל לימי תול עשויה להביא לתסכון

גדול, משום שעובדי העירייה יכולים להיות משגיתים במסגרת המשרה שלהם. ישנם

משתקי כדורגל השמתקיימים בימי תול והדבר לא פגע בהם, אלא להיפר.
סגן שר התינור והתרבות משה פלד
ההערה האתרונה שלר תשובה, דיברתי על-כר עמ השר לבטתון פנים.
היו"ר עמנואל זיסמן
בתקופה בה הוחקתי את תיק הספורט בעיריית ירושלים, הייתי מבין אלה שהביאו

להעברת משתקי הכדורסל שהיו מתקיימים בליל שבת לאמצע השבוע. לא רצוי ולא ניתן

שמודל זה יהיה בכל ענפי הספורט. השיטור יהיה כל הזמן ולא משנה מתי המשתקים

יתקיימו.
ד"ר יהושע דקל
ברצוני להתייתס להערות חברי-הכנסת. המתקן בהדר יוסף הוא ללא ספק מתקן מספר

אמד, אר אני רוצה לידע אתכם שבגלל קשיים ארגוניים וניהוליים של המקום, רוצים

להפור אותו למגרש משתקי כדור. בנושא זה הייתי מבקש את הסיוע שלכם שלא ישנו את

יעוד המקום.
היו"ר עמנואל זיסמן
בתנאי שרשות הספורט תקבל לא רק אתריות, אלא גם מעורבות של ממש.
סגן שר התינור והתרבות משה פלד
זו תברה בע"מ, והמדינה לא יכולה לתמור בתברה.
מרדכי ארליך
המדינה לא יכולה להיות גם בהנהלה.
היו"ר עמנואל זיסמן
במידה והדבר יתאפשר מבתינה משפטית, יש לכם נכונות להכנס למעורבות של ממש

במתקן?
אריק קפלן
יהיה צורר לשלם גם את התובות המסתכמים בהרבה מליונים.
ד"ר יהושע דקל
התברה משותפת לעיריית תל-אביב והוועד האולימפי ביוזס שווה. המועצה להימורים

אף היא השקיעה כסף רב בפיתות המקום, כר שזה לא רק הכסף של עיריית תל-אביב או

הוועד האולימפי.

אני רוצה לחדד את עניין התקציב, ולקשר לדברים שהעלה וזבר-הכנסת בן-צור לעניין

השיטור. זו הטעיה לומר שהתקציב של הרשות הוא 99 מליון שקלים, מאתר ואנו מהווים

צינור להעברת 20 מליוני השקלים עבור שיטור.

במצב של אין כסף אי-אפשר לעשות כלום, לא הכנה לצבא, לא ספורט הישגי שמביא

מדליות, ולא אורח תיים בריא. אנו בעידן שנות האלפיים, והמערכת בבעיה אדירה, מה

ניתן לעשות עם קיצוצים כאלה.
ד"ר גלעד ויינגרטן
אני רוצה לפתות בדברים כלליים ולומר שבכל העולם המערבי, האירופי וגם בשרת

אירופה ,וזלו הרבה תמורות בעשר השנים האוזרונות, בכל מה שקשור בחינוך גופני,

בספורט, גם העממי וגם התחרותי - הישגי.מדינות בסדר גודל כמו שלנו כמו פינלנד או

נורבגיה, שיראו את תקציב הספורט שלנו יוזשבו שמדובר במועדון. גם במדינות אחרות היו

איחודים והתייעלויות ביתמה של המדינה, הם קיבלו יותר כסף מהמדינה ועשו דברים

נפלאים. גם אצלנו ניתן לעשות הרבה, כי יש לנו נוער מצויין שאוהב ספורט. הנוער זקוק

למנהיגות שתמשור אותו לספורט, ולמקומות להגיע אליהם. הנוער לא נמשר לספורט כי

לא משכנו אותו נכון.

יש למצוא דרכים להתייעל, לשמור לפחות על הקיים ולא להמשיך ולקצץ, אני מקווה

שהיושבים בוועדת הבספים יבינו את חשיבות הנושא, לא יקצצו, אלא יתנו יותר.

לגבי הנתונים שהראה לנו חבר-הכנסת נודלמן, על הישגי הספורט, זו אכן תמונה נכונה

של המצב, כי בספורט ניתן לדבר הרבה, אר העיקר הוא התוצאות. ייתכן שבגלל זה אנו לא

מצליחים כי אנו טובים יותר בדיבורים מאשר במעשים. בספורט צריר להתאמץ.

במדינת ישראל אין מועדוני ספורט, וכשאין מועדונים שום דבר לא קורה. ישנו נסיון של

רשות הספורט להקים את התאחדות בתי -הספר שתהווה תשתית להישגים. זה יקח זמן, אר

אני מקווה שכל השיאים הנמוכים מהעבר ימחקו.

אני רוצה להצטרף להזמנתו של ד"ר דקל ולהזמינכם לבקר במכון וינגייט. זה המקום

היחיד בארץ שאני מכיר שמשתדל לעמוד בסטנדרט בינלאומי,ולקדם דברים בכיוון הארגוני

וגם בכיוון המדעי.

קיימת בעיה שהקשר בין מכון וינגייט לבין הספורט הישראלי הממוסד , היינו, הוועד

האולימפי ומרמי הספורט, די רופף. מאחר והמכון מזוהה עם הממשלה, ויש פער בין

מוסדות הספורט והממשלה. קיים נתק, ובמצב הקיים קשה לנו להשפיע.

אפשר לרכז אמצעים כדי להצליח, ויש לנו נוער נהדר, אר כשמדברים על 6 מליון

אזרחים בהקשר לספורט תחרותי, זה מספר לא נכון. יש מגזרים גדולים שלא עושים ספורט

מתוך הכרה דתית או שזה לא חלק מתרבותם.
שמריהו בן-צור
מכללת וינגייט מקבלת 14 מליון שקלים מתקציב משת החינוך, מכללת וינגייט מקבלת

אף היא למעלה מ-12 מליון שקלים.
ד"ר גלעד ויינגרטן
מכללת וינגייט היא לא חלק מהמכון, היא שוכרת מהמקום שירותים ומתקנים, היא גוף

אקדמי עצמאי שיש לו הנהלה.
שמריהו בן-צור
זו לא כפילות מיותרת? זה בדיוק הבזבוז שדיברתי עליו. משרד החינוך מגבה ונותן

תקציבים למוסדות כפולים. מדוע לא לקצץ ולרכז ?
דיר גלעד ויינגרטן
היו מחשבות בכיוון זה. מכון וינגייט מקבל 14 מליון שקלים מתוך תקציב כולל של 40

מליון שקלים, את שאר הכסף המכון מממן בעצמו ממכירת שירותים וכוי. המכון די יעיל

וצנוע.
ד"ר יהושע דקל
מהיכן הנתון של 14 מליון?
שמריהו בן-צור
ממסמר רשמי זה, בו כתוב 14,562,000.
אלי מלכה
סכום זה כולל גם את הספורט ההישגי, למכון וינגייט הועברו עד השנה הזו מכסימום 7

מליון שקלים, בדיוק מחצית מהסכום שאתה מדבר עליו.
שמריהו בן -צור
אני לא מערער על חשיבות המכון, אר למה לא לחבר את מכון וינגייט עם המכללה,

ולחסור בכר הרבה.
ד"ר גלעד ויינגרטן
ההכנות האולימפיות נמשכות בעולם כ- 8 שנים. מתחילים עם נוער מוכשר ומפתחים

אותו לקראת המשחקים האולימפיים במחזור הבא. הדבר נעשה גם בארץ אר במידה מאוד

מוגבלת. כדי לפתח את הנושא הזה הקמנו פנימייה למחוננים אשר לצערי הרב מקרטעת

בגלל בעיות תקציב. למרות התנאימ הללו אני מקווה שנצליח לשגר מספר ספורטאים

לאולימפיאדה בסידני.

אין ספק שחוסר מועדונים פוגם בתשתית. מספר האטלטים המתאמנים 4 פעמים בשבוע

הוא קטן מאוד, ומכמות כזו קשה להוציא הרבה כשרוניים, צריך שיהיו רבים מאוד כדי

שנוכל לברור מהם את המצויינים שיוכלו להגיע להישגים.
מיכאל נודלמן
הבעיה העקרית המביאה להישגים הנמוכים היא שאין תשתית, ולא תחרויות לבני

הנוער.
ד"ר גלעד ויינגרטן
חוסר התשתית הוא לא באשמת רשות הספורט. זו אשמת המערכת הספורטיבית כמו

הפועל, מכבי, איגוד האטלטיקה וכוי.

במדינת ישראל יש הפרדה ביו מערכת הספורט הוולונטרית לבין מערכת הספורט של

רשות הספורט של משת החינוך
היו"ר עמנואל זיסמן
כשהייתי תלמיד תיכון הייתי רץ 800 מטר, הייתי טוב בתחום זה מאחר ובבולגריה בה

למדתי בילדותי, כמו בכל ארצות הגוש המזרחי, היתה מודעות לפיתוח הספורט. המורה

לספורט לימד התעמלות עם מכשירים בלבד, ואילו אנו הילדים רצינו לרוץ. רק לאחר

מאמצים הצליחה הנהלת בית-הספר לגרום למורה לשנות כיוון. סיפור זה מביא אותי

לשאלה על הצורר בשינוי מבנה שיעורי הספורט, מאחר ולא כל הילדים אוהבים ענף

מסויים ויש צורר לקלוע יותר לטעמם, יש ילדים שלא אוהבים ספורט, אר אם יאפשרו להם

לשחק כדורגל לדוגמא הם יביאו לידי ביטוי את יכולתם. יש בדעתכם לעשות שינוי

במערכת החנוכית ?
טלב אלסנע
על-פי הנתונים המופיעים כאן, יש בעיות וקשיים מבחינת שעות החינור הגופני במגזר

הערבי. האם יש הצעה לפתרון המצב?
ד"ר גלעד ויינגרטן
במדינת ישראל "מאמן ספורט" הוא לא מקצוע מוכר, במקרה הטוב משווים אותו למורה

לספורט. עובדה זו לא מקובלת עלינו, אך זה עניין של חקיקה שאנו מבקשים, ובנוסף לכר

גם תקציבים, בי ניתן לחוקק חוקים אר צריר תקציבים כדי לממשם.

בעבר היו מועדונים, כמו הפועל, מכבי, אליצור וכוי, שפעלו אחר-הצהריים ולשם היו

נשלחים ילדים כדי להתאמן, כי בבית הספר לא עשו ספורטאים. כיום המועדונים האלה לא

קיימים ואין לאן לשלוח ילד מוכשר. מבחינה זו התשתית הרוסה לחלוטין.
ד"ר אורי שפר
ברצוני להבהיר כמה עובדות לגבי המלגות לעולים. אני חושב שנעשה עוול לחלק

מהספורטאים עולים, שאגודות, ולא הממשלה, נסעו לחו"ל והבטיחו להם שבארץ ידאגו

לכל מחסורם. בפועל, האגודות לא מימשו את הבטחותיהם לעולים, אלא הממשלה תמכה

בהם בעזרת משרד הקליטה, החינוך, והוועד האולימפי. ברגע שהם נכנסו לסגל האולימפי

הם גרו בוינגייט עם לינה וכלכלה על חשבון גופי הספורט, וקיבלו עוד 3200 שקלים

לחודש. אותם שליחים נוסעים לחו"ל, כביכול מטעם המדינה, ומבטיחים הבטחות

לספורטאים החושבים שיוכלו להתפרנס בארץ מספורט. בארץ אטלט אף פעם לא יכל

להתקיים מספורט.אנו רוצים שמאמנים לאומיים יקבלו שכר קבוע, כדי שלא יצטרכו לחפש עבודה ויהפכו

את מקצוע המאמו לחלטורה.
מרדכי ארליך
אנו מקבלים את כל הטענות למצב הספורט כנציגי משרד הוזינוך, או התקציב הניתן לנו

הוא בבחינת" תבן לא נותנים ולבנים אסור''. התקציב הוא מה שלא מאפשר לנו התקדמות.

למרות זאת אנו יכולים להיות גאים במה שאנו עושים.

נושא החינוך הגופני במגזר הערבי והדתי. יש לנו ברשות הספורט בעיה אמיתית,

שמשרד החינוך מקצה מספר מסויים של שעות לימוד לכל כיתה, בית הספר הממלכתי דתי

שצריך ללמד בנוסף לשיעורים הרגילים גם את ערכי היהדות וכד/ סופג את תוספת השעות

הללו משעות התינור הגופני. יוצא שמתור שיקולים פנימיים של בית-הספר הממלכתי דתי,

יש שעת ספורט אתת בשבוע.

קשה ללמד ספורט בשתי שעות שבועיות כאשר יש בכיתה למעלה מ- 40 תלמידים בנים

ובנות יחד.

המצב דומה גם במגזר הערבי. יש לבתי הספר הערביים דרישות תכניות משלהם שאין

להם מענה במערכת השיעורים הרגילה. בנוסף לכך יש הזנחה רבת שנים בהכשרת מורים

לספורט בבתי ספר ערביים. בתקופה האחרונה עשינו הסבה לכ- 30 מורים כלליים למקצוע

ספורט, כדי שלפחות באופן זמני יהיה מי שילמד מינור גופני במגזר הערבי. מצב זה משתנה

מאחר ואין מוסד או מכללה שאין בו מספר סטודנטים ערבים.

במסגרת סיור שערכנו בצפון, ראינו בכפר יפיע גמר מחוזי בכדורגל, בבתי ספר של מתח

הצפון. שתי קבוצות ערביות מבית ספר בסכנין ומבית ספר בקבול הגיעו לגמר המחתי. זה

מלמד שגם מצב הספורט במגזר הערבי משתנה לטובה, ויש גם קבוצות ערביות העומדות

להכנס לאליפות ישראל, וקבוצות שמייצגות אותנו באליפויות בינלאומיות.

קרוב לשליש ממועדוני הספורט הבית-ספריים הם של בתי-ספר ערביים, דבר שיביא ,

אנחנו מאמינים לשינוי המפה.
טלב אלסנע
איו לפי דעתר תשתנה המפה ?
מרדכי ארליך
בעזרת התאחדות ספורט בתי-הספר, תחרויות, מועדונים בית-ספריים. התחרויות

בהתאחדות בתי-הספר של היום הם בשיטת ליגה, כלומר, צבירת ההישגים. בית-הספר

מתחרה בין 5-8 פעמים בשנה, בערו אחת לחודש. שיטה זו מחייבת את המועדון לשמור על

רצף.

לגבי שיעורי השחיה שהחכם. אנחנו מקבלים ממשרד החינור כ- 1500 שעות שמיה לכל

תלמידי כיתה ה' במדינה. אם אכן היינו צריכים לממן את הכל, התקציב לא היה מספיק

אפילו לשמינית מאוכלוסיה זו. לולא שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות היה קשה

לקיים את התוכנית.
היו"ר עמנואל זיסמן
איזה גודל של תקציב צריו כדי להכפיל את מספר שיעורי השחיה?
מרדכי ארליך
שעת שחיה היא כמו שעתמורה, כ- 4000 שקלים לשעת הוראה. אנו משלמים רק את

שעות ההוראה, את השיעה והכניסה לבריכה משלמים התלמידים או הרשות המקומית.

אנו מאמינים שתהיה מהפיכה בספורט הישראלי. לדוגמא, איגוד הכדור עף ביקש

שנמשיר את התחרויות גם אחרי גיל 15, מכיוון שיש כיום 150 קבוצות בגיל הנוער לעומת

20-30 קבוצות בעבר שחלקן היו רק על הנייר.
סגו שר החינור והתרבות משה פלד
הודות להתאחדות ספורט בתי-הספר.
היו"ר עמנואל זיסמן
ועדת החינור תסייר ביום ראשון הקרוב במגזר הבדואי בדרום הארץ, האם אנחנו יכולים

לראות התפתחויות בספורט גם במגזר זה?
טלב אלסנע
במגזר הבדואי בדרום אין שום דבר, אין מועדונים, ואין ליגה.
היו"ר עמנואל זיסמן
הסיור יהיה במגזר הכפרי ולא בישובים גדולים כמו רהט . השאלה אם אנו יכולים

לעשות משהו בנושא, כי הסיור נועד לשפר את מצב החינור שם.
מרדכי ארליך
אני מדבר עתה לא כנציג המשרד אלא מביע את דעתי הפרטית. לא הכל חייב להיות

בידי המדינה. לא נצליח לעשות כלום ללא שיתוף פעולה ותמיכה מצד הרשויות המקומיות,

ומנהלי בתי-הספר. אנו נהיה מוכנים לעזור בתקציבים רק במקומות בהם הרשות המקומית

תהיה מוכנה לקחת אחריות על המועדון שיוקם בתחומה. אנו ניתן עדיפות למגזר הערבי

והבדואי.
טלב אלסנע
למי צריך לפנות בענייו ?
מרדכי ארליר
יש צורר לפנות להתאחדות ספורט בתי-הספר.
ד"ר יהושע דקל
אנו נדאג שמפקח החינוך הגופני בדרום יצטרף לסיור.
מרדכי ארליר
כדי לסבר את האוזן. התקציב שרשות הספורט מקציבה יחד עם התאחדות בתי-הספר

הוא 1500 שקלים לכל בית ספר,היינו, 2 שקלים לשנה לתלמיד. אי-אפשר לעשות ספורט

בתקציב מינימלי מה.
היו"ר עמנואל זיסמן
תמיכה והזדהות של ראשי רשויות מקומיות יכולה לקדם רבות את הספורט. לדוגמא,

ראש עיריית מעלה-אדומים בני כשריאל מקדם הרכה פרוייקטים בספורט. גם ירושלים

הצליתה להגיע להישגים בשחיה בזכות תרומת העירייה.
מרדכי ארליך
בבית ספר מקיף גילה בירושלים יש כיתת ספורט, וזה שיתוף פעולה בין העירייה,אגודת

הפועל, ורשות הספורט.
רובי ריבליו
הייתי בוועדה שבגינה הקימו את התאחדות ספורט בתי-הספר. אינו בכך הישג גדול

ושכירת מוסכמות, כי תמיד היה מאבק עם מרכזי הספורט בארץ. אני חשבתי שהתאדות

בתי-הספר תהיה פריצת דרר ענקית, כדי לפתור את הספורט בבתי הספר מפטרונות של

גורמים מסויימים. בית-ספר במקום מסויים שבו ראש הרשות המקומית לא מעוניין בקידום

הספורט, יוכל למצוא ביטוי בעזרה הריכוזית של התאחדות בתי-הספר ומשרד החינוך. עתה

שוב באים ואומרים שאם אין פטרונות של אחד ממרכזי הספורט, לא יהיה ספורט כארץ.

יוצא מכך שהחלפנו את מרכז הפועל שידע לדאוג לאנשיו בצורה מרשימה במשך דורות,

במשרד החיינור שלא מסוגל לדאוג ואומר, אם אתה עשיר יהיה לר יותר טוב, ואם אתה עני

לא יהיה לר כלום.
קותי מרידן
יש גל גואה שמתפתח בשנים האחרונות להקמת מועדוני ספורט בית-ספרי. כיום קיימים

250 מועדוני ספורט, ובשנה הבאה לא ניתן יהיה להגדיל את המספר בגלל מגבלות תקציב.

במועדון קיימים לפחות 4 מסגרות פעילות: מסגרת תחרותית לבנים, מסגרת תחרותית

לבנות, ובנינו זאת בתנאי יסוד כדי שהבנות לא ישארו מאחור. קיימות 620 קבוצות

תלמידות ורק 500 קבוצות של בנים, כלומר יש יותר תלמידות מתלמידים.

כל הפעילות בגילאי הילדים והנוער, בכל ענפי הספורט, נעשית רק במסגרת התאתדות

ספורט בתי-הספר, כלומר, אין ליגות מסויימות במסגרת אגודות ספורט. בנוסף לכר אנו

דורשים שכל מועדון בית-ספרי יקיים לפחות שתי מסגרות פעילות עממיות, מתור התפיסה

שאי-אפשר להטיל פרוייקט על בית-ספר ולהגיד שרק 7-8% המצטיינים ספורטיבית הם

אוכלוסיית היעד, והשאר נשארים מאחור.

בתחילת הדרך ליוויתי באופן אישי את הפרוייקט, התרוצצתי בארץ ושיווקתי אותו,

היתה אז הרגשה שמנהלי בתי-הספר לא מתלהכים מהנושא, חזרתי לאותם מנהלים כאשר

המועדון פעל, והם סיפרו שהמועדון הבית-ספרי הוא אחד הדברים היחידים במערכת

החינוך שיכול לתת לתלמידים "גאוות יחידה'' - הדרהות תלמידים עם בית הספר.

גם במסגרת של כדורסל וכדורעף פרצנו עם ליגות על. פיתחנו מצויינות ספורטיבית,

ומבתי-ספר מסויימים לוקטו כוכבים מצטיינים. בנוסף לכר יש לנו 16 שידורים ישירים

בערוץ אחד בטלוויזיה עם רייטינג גבוה.
דבורה חמי-בולארד
אני מכהנת כיושב-ראש מפעל לתרבות הגוף אמריקה-ישראל, זו עמותה שעוסקת בקידום

החינור, הבריאות והספורט בכל רחבי הארץ ובכל המגזרים גם הדתי וגם הערבי. המדרשה

נמצאת בתל-אביב ופועלת בכל הארץ.הוזמנתי לוועדה החינוך כדי להציג בעיה מאוד חמורה. בגלל מחדל של משרד החינור

עדייו לא יצא צו לפי סעיף 2 לחוק הספורט התשמ"ה 1988, צו זה היה אמור לפרט את

ענפי החוק והמשחקיה (כפי שהוגדר בחוק), אותם הענפים בספורט בהט יהיה צורר

בתעודת מדריר או מאמו. למרות שאיו עדייו צו, יש גורמים, אשר לדבריהם, מקבלים

הנחיות מרשות הספורט לא לקבל לעבודה מדריכים שהוסמכו במערכות אחרות, אלא רק

מדריכים שהוסמכו ע"י בית-הספר למאמנים ומדריכים בוינגייט. לדעתנו זהו סילוף של

החוק, ומחזק מונופול בנושא של חינוך,בריאות, וספורט.

אף-על-פי שלא הוכח הצו, ולא נקבעו אמות המידה, כפי שנאמר לנו ע"י יועץ השר

והיועץ המשפטי, ניתנה הכרה לבית-ספר אחד ולא לבית-ספר אחה במידה מסויימת יש

חיזוק של מעמד מונופוליסטי.

במסגרת זו אני מבקשת שכאשר יקבעו אמות המידה, ונאמר לנו שזה יהיה בקרוב, יש

לראות שייקבעו בצורה סבירה ואובייקטיבית, ויקפידו על ידע וכישורים של המדריכים

בשטח. שלא יקבעו מראש את הבול ומסביבו יציירו עגול.

כמו-כן, היינו מבקשים להתרות בכל הגופים הקשורים למשרד החינור שלא יתנו

אינפורמציה לא נכונה למוסדות ולתלמידים על מצב החוק כפי שהוא היום.

כל זמו שלא מפרסמים אמות המידה על-פיהם יוכר בית-ספר כמעניק תעודות, מנציחים

מונופול מסויים. אני מאמינה שהתחרות ברוכה בענף הספורט ומביאה רק לשיפור

הכישורים.

יש את בעיית התפר שנקבעה בחוק, ואני מבקשת מוועדת החינור לפעול כדי שיאריכו

את התקופה הזו, שיהיו אמות מידה שבהתאם להם יוכלו תלמידים לעבוד. ביחס לאותם

בוגרים שסיימו את לימודיהם במסגרות שונות, חשוב לאפשר להם לעבוד, ולתת להם

תקופה להשלמה, לגמול השתלמות, נקודות זכות וכד'.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
זו הפעם הראשונה בה אני שומע על בעיה זו, אינני מכיר אותה, אני מבקש לקיים על-כך

דיון במשרד החינור.
ד"ר יהושע דקל
סוגיה זו בבירור. לצורר העניין אני יכול לומר שהדברים לא מדוייקים. הוצגו תבחינים

להכרה במוסדות והם הוגדרו על-פי החוק. אין מונופול כי מלבד בית-הספר למאמנים יש

עוד 5 מכללות המעניקות רשיונות. יש תנאים לו1בחינים שעובדו ע"י אנשי מקצוע ויועצים

משפטיים, הם מונחים אצל שר החינור כדי שיביא אותם לוועדה.
רובי ריבליו
מי נותן אישור למכללות האלה ?
ד"ר יהושע דקל
על-פי החוק השר הוא המאשר את המכללות.
דבורה חמי-בולארד
אנו מבקשים לדעת מהן אמות המידה.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה לא הנושא היום, וגברת חמי-בולארד לא התמנה כדי לנגח את רשות הספורט, אלא

רק להציג את הבעיה. אני מציע שהיא תחמן לפגישה אצל סגן השר לבירור הסוגיה.

ביררתי את הנושא והיתה חליפת מכתבים גם מהקדנציה הקודמת. הענייו נמשר שלוש שנים

ויש לפתור את הבעיה.
מלב אלמנע
אני חושב שנושא הספורט לא מוכר ולא קיים במגזר הערבי בנגב. זהו המגע הראשון

שלי עם נציגי רשות הספורט. אני מוכן ללמוד את הנושא ולעזור לרשות כדי לקדם את

הספורט בבתי-הספר הערביים בנגב.
ד"ר יהושע דקל
אני מפנה את תשומת ליבכם לאמנה לשיתוף פעולה עם השלטון המקומי. אנו רואים

בשלטון המקומי פרטנר.

רשות הספורט יחמת סקרים ומחקר על מה שנעשה בתוך המערכת.

התקציב למתקנים ואולמות ספורט שבכל שנה היה 36 מליון שקלים, בוטל. גם מפעל

הפיס כבר כמה שנים לא בונה מתקנים.

אנו הולכים עם הרשויות המקומיות לקביעת תוכנית ישובית, בה יהיו גם מרמים

לספורט.
רובי ריבלין
למפעל הפיס אין תוכנית חומש ?
ד"ר יהושע דקל
נפגשנו עם יושב-ראש הדירקטריון של מפעל הפיס, ועם יושב-ראש השלטון המקומי.

בשלב זה הם מוכנים להמיר את אשכולות המדע בבניית אולמות ספורט.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
בניית אולמות ספורט זו משקולת כבדה על הרשות המקומית, אשר ברבות השנים זה

יעלה להם הרבה.
ד"ר יהושע דקל
רשות הספורט יחמת תוכנית לאומית לספורט שמשמעותה שמדינת ישראל תתמקד

במספר ענפי ספורט לרמה הישגית אולימפית. הענפים יבחרו מתור הענפים שיש לנו בהם

יתרון יחסי של מבנה דמוגרפי, גיאוגרפי, אקלים ובדי.

רשות הספורט מציעה מבנה חדש שיבטא גם את מדיניות התקצוב של הרשות.
רובי ריבלין
אם רשות הספורט עוסקת בנושאים שהוועד האולימפי צריו להתעסק בהם, האין זו

כפילות שעוד גוף עוסק באותו נושא?
ד"ר יהושע דקל
רשות הספורט מעורבת במדיניות ובתקצוב, ואחר-כך הנפקה ופיקוח. הוועד האולימפי

שהוא גוף עצמאי עוסק בהכנת המשלחת ושיגורה, המדינה שותפה בקביעת המדיניות.

לסיכום. הרגשתי בדיון היום במגרש ביתי, ולעניין חשיבות הספורט אין קואליציה או

אופחיציה. אנו בתקופה מאוד קריטית מבחינת הספורט שבה ועדת החינוך יכולה לשמש

מנוף אדיר לקידום הספורט.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
לאחר דיון זה, ועדת החינוך יכולה לתרום להגברת מודעות הספורט בחברה הישראלית,

לנסות ולמנוע קיצוץ בתקציב רשות הספורט ואולי אף להגדילו לפחות ל- 1% מתקציב

משרד החינוך.

ועדת החינוך יכולה לקדם את אחד הנושאים החשובים היכולים להיות מקור כספי גדול

לקידום הספורט. מדובר בהצעה לאפשר הימורי סוסים. יש לכך תוכניות, ומשקיעים

המוכנים להשקיע את הכסף הזה. הדבר לא יפגע במועצת ההימורים בכדורגל, מאחר והם

יתקיימו באמצע השבוע, כמו כן לא תהיה פגיעה בקדושת חשבת. ניתן לקדם זאת בכנסת

ויכול להיות שוועדת החינוך צריכה להיות הפלטפורמה לקידום הנושא.
רובי ריבלין
אני רוצה להתייחס לנושא לא במישור הספורטיבי, אלא במישור הערכי, אם מרוצי

סוסים יעזרו לארץ, או יהרסו אותה.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
להיפך. ההימורים הבלתי חוקיים במדינה פורחים. זה יהיה ערוץ לסגירת ההימורים

הלא חוקיים.
היו"ר עמנואל זיסמן
מאחר וכולנו בעד קידום הספורט, אין ספק שנפעל להגברת מודעות הספורט בכל שכבות

האוכלוסיה.

היום כמעט כולם עברו לשבוע עבודה של 5 ימים, ומתעורר הצורך לנצל את שעות

הפנאי. יש ליצוך תחלופות רציניות לשעות הפנאי, אחת מהם היא ספורט עממי.

אנו תומכים בתוכניתו של ד"ר יהושע דקל, ולא נוכל להשלים עם הפסקת בניית

מתקנים ואולמות ספורט. בשבועות הקרובים נעמוד על המשמר ונאבק שלא תהיה פגיעה

ריאלית במה שכבר קיים, הרע במיעוטו יהיה שהתקציב לא יקוצץ יותר.
סגן שר החינור והתרבות משה פלד
יש כבר ירידה של 15% מהתקציב של השנה שעברה.
רובי ריבלין
כל התקציב קוצץ.
סגן שר החינוך והתרבות משה פלד
אך הוא קוצץ ב-10%.
היו"ר עמנואל זיסמן
חוק הספורט, שהיחמ שלו היה דדי צוקה עבר בתקופה שלא היתה מספיק מודעות

לספורט, ויש צורך בכמה תיקונים. אנו מצפים שתבואו בהצעות בקשר לחקיקה, כמו בענייו

המאמנים שהוא נושא חשוב מאוד.

אנחנו מחזקים את רשות הספורט כדי שתרחיב ותעמיק את פעילותה.

הישיבה נעולה.

הישיבה נסתיימה ב-11:05

קוד המקור של הנתונים