ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/11/1996

התאחדות הכדורגל

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 22

מישיבת ועדת החינוך וחתרבות

יו0 שלישי. חי בכסלו התשנ"ז (19 בנובמבר 1996). שעח; 30;10
נכחו חברי הוועדח
עמנואל זיסמן - וזיו"ר

זאב בוים

יהודה לנקרי

מיכה גולדמן
מוזמנ ים
עודד הכט - סגן מנהל רשות הספורט במשרד החינוך והתרבות

גברי לוי - יושב ראש התאחדות הכדורגל

יעקב הראל - מנכ"ל התאחדות הכדורגל

מרדכי שפיגלר - התאחדות הכדורגל

שלמה שרף - מאמן הנבחרת הלאומית

נתן סלובטיק - חבר מזכירות ויושב ראש ועדת הנוער

בהתאחדות הכדורגל

יצחק אופק - יועץ הוועדה לענייני ספורט

יעקב שפי

יהודה סויד - מועצת תלמידים ארצית
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצר נ י ת
אושרה עצידה
סדר-היום
התאהדות הכדורגלהתאחדות הכדורגל

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני פותח את ישיבת ועדת החינוך.

אני מתנצל על האיחור בפתיחת הישיבה.

אני מקדם בברכה את כל הנוכחים כאן. אני גם ברכתי את מר גברי לוי עם

כניסתו לתפקיד ואיחלתי לו הצלחה.

אני שמח שאתם נוכחים כאן בהרכב הכולל את מנכ"ל ההתאחדות, את המאמן

הלאומי שהוא לא רק מאמן לאומי אלא הוא סמל מעבר למאמן לאומי ואני חושב שגם הוא

יודע זאת. כל נצחון של נבחרת הכדורגל יש בו כדי לחזק את המורל הלאומי ואת עמוד

השידרה הלאומי. זה הפך למשהו שהוא מעל ומעבר להישג ספורטיבי. אני שמח שמר

שפיגלר נוכח כאן. אני מכיר אותו שנים רבות והוא לא רק שחקן מעולה, אלא הוא גם

מאמן טוב ודמות ציבורית ידועה.

כפי שאתם ידועים ועדת החינוך והתרבות היא גם ועדת ספורט. זו ועדה שיש לה

כמה סמכויות, גם בנושאים של רשות השידור, קולנוע וכיוצא בזה. אחת מהסמכויות של

ועדת החינוך והתרבות, ככתוב בחוק, היא פיתוח הגוף. פירוש הדבר, שכל נושא

הספורט הוא בתחום הסמכות של ועדת החינוך והתרבות. ועדת החינוך נקראת ועדת

החינוך התרבות והספורט כשם המשרד הממשלתי. המשרד ההמשלתי הוא משרד החינוך,

תרבות וספורט.

בוועדת החינוך היתה מסורת להקים תמיד ועדת משנה לספורט. חבר הכנסת לשעבר

מר יעקב שפי היה יושב ראש ספורט ואני הייתי חבר בוועדת הספורט. אני החלטתי לא

להקים ועדת משנה, אלא שמליאת ועדת החינוך תדון גם בנושאי ספורט. אני החלטתי כך

במטרה לתת יותר משקל לנושא הספורט. שנית, יש כמה וכמה נושאים שלפי דעתינ ו

אנחנו צריכים לתת להם דגש ולחזק אותם ואנחנו נעשה זאת בתיאום עם משרד החינוך

והתרבות. סגן השר צלצל אליי כמה פעמים ושאל מתי הישיבה ואני מקווה שהוא יחיה

כאן.

לא במקרה החלטנו לקיים את הדיון הראשון בנושא הכדורגל. ענף הכדורגל הוא

הענף הפופלרי ביותר. אנחנו רוצים, יחד איתכם, ללבן כמה וכמה נושאים, בעיקר

בתחום החינוכי, החברתי והציבורי. כל מי שמתעסק בספורט יודע מה החשיבות החברתית

החינוכית המיוחדת שיש לכדורגל. קבוצות הנוער והילדים של אגודה, אם זה בית"ר,

הפועל, מכבי ואליצור, הם נערים שהכדרוגל הם לא רק מקצוע עבורם, אלא הוא הופך

להם לבית ספר. עיצוב דמותו של דור צעיר זה לא רק מערכת החינוך, זה הסביבה,

הקהילה וזה קבוצת הכדורגל. אם יש דבר המחנך לדמוקרטיה, אז זהו הכדורגל משום

שיש שופט שצריך לכבד אותו ויש כללי משחק אותם צריך לכבד.

יש היום פתיחות בכל שכבות העם, פתיחות שאנחנו צריכים לנצל אותה כדי

לנסות להחדיר ערכים, הם אצלנו ואנחנו אצלם. נוכחתי לדעת שיש שיכבה בעם הרואה

כדורגל וזה אולי למרות שהרבנים שלהם לא מרשים להם לראות כדורגל. הם לא צופים

בכדורגל בשבת, אלא באמצע שבוע והם עוקבים אחרי נבחרת ישראל, מזדהים עימה

ורוצים בניצחונה. הם רואים שהכל מתנהל לפי כללים ושיש משמעות ויש מרות. כלומר,

אנחנו על ידי הכדורגל לא רק נותנים הנאה, אלא גם מנחילים ערכים. לכן,

להתנהגותו של הקהל ולהתנהג ותם של העסקנים, המאמנים והכדורגלנים יש משמעות.

היום יותר ויותר קבוצות מקרב המיעוטים נכנסות למעגל הכדורגל וזה לא רק

הפועל טייבה. יחד עם זאת, אנחנו יודעים שיש קיצוניות וגזעניות בחברה הישראלית

ואנחנו צריכים לשאול איך אנחנו נוכל גם לקיים את הכדורגל וגם להביא לידי

חינוך, שיכנוע והסברה. מדובר לא רק ביחסים בין מיעוטים ליהודים, זה גםהתנהגות הקהל במגרשים בכלל. אני רוצה לשאול אתכם האם ישנם אמצעים בהם ניתן

להקטין את אי-כיבוש היצרים, את אי הריסון העצמי ואת ההתפרעות?

במרכז אמריקה ובדרום אמריקה אנחנו עדים לתופעה חמורה בה המגרשים קורסים

מפאת עומס הצופים. אומרים לי שבישראל זה לא יקרה משום שאין כזה עומס של צופים

במגרשים כמו שיש במרכז אמריקה ובדרומה או באירופה. אני בין מקימיו של איצטדיון

טדי, אני גם יושב ראש הדירקטוריון של האיצטדיון, ואני מכיר את איצטדיון טדי

וגם כאשר הוא מלא לגמרי הוא לא מגיע לאותה תפוסה של האיצטדיונים אשר בחוץ

לארץ. אבל בכל זאת, האם אתם שקטים ממצב הבטיחות במגרשים? וכן, האם אין סבירות

שדבר כזה יקרה בישראל? יש לנקוט באמצעים כדי למנוע מתופעות כאלה מלהתרחש

בעתיד.

היום יש יותר טלויזיה ויותר תקשורת ואני רוצה לשאול אתכם כיצד אנחנו

מביאים לידי כך שיותר ויותר ילדים, בני נוער וגם נשים יבקרו במגרשים? וזאת

במטרה להגדיל את התפוסה וגם כדי לקרב את השכבות האלה למשחק היפה הזה.

אני רוצה להעלות גם את נושא הכדורגל נשים. ראיתי באולימפיאדה משחק אחד

לפחות שעורר אצלי התפעלות. אני ראיתי את נבחרת ארצות הברית בכדורגל נשים מנצחת

את נבחרת הכדורגל לנשים של סי. זה היה משחק מרתק מאוד. השחקניות האמריקאיות

היו בעיקר נשיות מאוד. אני חושב שאם הנהלת איחוד הכדורגל תהיה גורם מוביל

ויוזם, בשיתוף עם משרד החינוך והתרבות, זה יביא ברכה מכל מיני בחינות, גם

בנושא של קירוב נשים לענף. אני רואה את ההזדהות שיש בעיר רמלה עם קבוצת

הכדורסל לנשים שלהם.

אני מבקש מכם להתייחס לנושאים הנ"ל ואני אומר לכם שאנחנו כוועדה

פרלמנטרית נעשה כדי לחזק ולקדם את הנושאים האלה.

גברי לוי;

אני השתתפתי כמה וכמה פעמים בישיבות של ועדת הספורט של ועדת החינוך של

הכנסת ואני יכול לומר שהישיבות התקיימו ולאחר מכן לא קרה שום דבר. רוב הישיבות

נערכו לאחר אירוע ספיציפי ורוב הזמן לא היה המשך למה שדובר עליו. אני לא חושב

שזה באשמתו של מי שהיה יושב ראש הוועדה, זה נבע מכך שלוועדה לא היה שיניים

ברמת הביצוע. לא היה לה כוח השפעה בוועדת הכספים או במועצת ההימורים, השפעה

שהיתה יכולה להתקדמות בנושאים שבהם דובר וזה חבל. אני מקווה מאוד שהוועדה

בראשותו של עמנואל ז יסמן, אשר מכיר את הספורט בצורה טובה מאוד ומהשטח, תביא

לכך שאנחנו ניפגש באופן קבוע ולא רק אחרי אירועים ספציפים. אני מקווה גם שתהיה

המשכיות לנושאים הנדונים.

התאחדות הכדורגל מאוד מעוניינת להקים כדורגל נשים. אנחנו מנהלים עכשיו

שיחות בקצב מהיר להביא לידי כך. זה התחיל לקבל תאוצה כאשר נבחרת גרמניה אשר

הגיעה לארץ בחודש פברואר ביקשה לשחק נגד נבחרת ישראל לנשים ולא יכולנו להיעתר

לבקשה משום שאין לנו כדורגל נשים. בעקבות כך התעורר אצלנו הרצון ללכת בפירמידה

הפוכה ולהקים קודם את הנבחרת של צפון-דרום. צריך לבחור 50-60 נשים מוכשרות

שתיבחרנה על ידי מאמנים.לקראת השנה הבאה צריך להקים ליגה של 10-12 נשים ומזה

יתפתחו קבוצות לנערות בגילאים יותר צעירים. הבעייה העיקרית בנושא הזה תמשיך

להיות כסף. בלי כסף אי אפשר לעשות שום דבר. היום ההתאחדות הכדורגל נמצאת

בעניין התקציבי בקו העוני. אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו צריכים לקבל. להיפך,

רשות הספורט מודיעה לנו שאין לנו תקציבים מסוימים והיא מכריחה אותנו היום

לחתוך פעילויות של נוער משום שהכסף המצוי אצלם נגמר. כדורגל נשים יקום ויפול

על העניין הכספי. כדי להקים היום נבחרת נשים ניסיונית לשנה אחת יש צורך בשני

מיליון שקלים ולנו היום אין מאיפה לקחת זאת. בשנה הבאה אנחנו צריכים לשם כך

סכום של 12 מיליון שקלים. זה לא כמו קבוצות כדורגל שלהן יש הכנסות ובעלים. פה

אנחנו צריכים להתחיל מהתאחדות. זאת אומרת, צריך לכל דבר למצוא מימון.אני מאמין שבסופו של דבר הקבוצות שיקומו בעזרתינו, ימצאו ספונסרים. יש

מספיק נשות עסקים שתהיינה מוכנות לתת יד לנושא. אנחנו מצפים שנתחיל להוביל את

העניין הזה היום. אם נמצא את המשאבים אפשר להקים כדורגל נשים וזה יקום בצורה

מהירה.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני מבקש ממר הראל לתת לנו סקירה על התאחדות הכדורגל, המבנה שלה ותוכנית

העבודה שלה.

יעקב הראל;

אני רוצה לברך את יושב ראש הוועדה על היוזמה להפוך את הספורט לתחום שהוא

אחד מתחומי החינוך והתרבות. אנחנו כל הזמן נלחמים על כך שתחום הספורט יוכר

כחלק מהתרבות של עם ישראל. עם כל הכבוד לתיאטראות ולאופרות במדינת ישראל,

אנחנו מאמינים שמספר הצופים אשר באים מידי שבוע למגרשי הליגה הלאומית הוא גדול

יותר.

מיכה גולדמן;

לפי הסקרים מ-95 מדובר ב-34 מהתרבות בישראל.

יעקב הראל;

אני לא בקי במספרים. אני אומר זאת לפי תחושות בטן.
גברי לוי
34% במגרשים + 60% בטלויזיה.

מיכה גולדמן;

מאז 90 ועד 95 יש ירידה משנה לשנה במספר הצופים במגרשי כדורגל.

יעקב הראל;

זה לא מדויק בכלל.

אם כן, אנחנו תמיד נאבקנו שהספורט יהיה חלק מהתרבות של עם ישראל ובעניין

הזה הפילוסופיה של יושב ראש הוועדה בעצם מגשימה את השאיפה שלנו.

המשמעות של הכדורגל בחברה הישראלית היא משמעות שהיא מעבר למשחק הספורט

כשלעצמו. הכדורגל במדינת ישראל פרוס בפריסה שאף ענף ספורט לא פרוס כך. יש

ישובים שהקשר היחיד שלהם לחברה הישראלית הוא באמצעות הכדורגל והוא נעשה מידי

שבת בשבת במשחקי הכדורגל. לאותן ישובים אין שום קשר בשום תחום אחר, מלבד

הכדורגל. עם כל הכבוד, לא ריטה, לא הפילהרמונית, ולא המוזיאונים מופיעים שם.

הקשר שלהם לתרבות ולחברה הישראלית מתבצע אך ורק באמצעות הכדורגל. ישובים כמו:

סכנין, ערב אל-שיבלי הם ישובים שעולים לכותרות רק כאשר חיילים המתוגררים שם

נופלים במלחמה, אבל פרט לזה אין להם שום קשר לחברה הישראלית. קבוצת הכדורגל של

סכנין אשר משחקת בביתה או יוצאת למשחק חוץ היא על המפה הישראלית וכל סוד הקיום

של אותו ישוב מתמקד בכדורגל משום שאין להם דבר אחר. ענפי הספורט כמו; סקי

וכדוריד הם ענפים אליטיסטיים בשביל אותו ישוב. יתירה מכך, כאשר קבוצה מאום אל-

פחם משחקת נגד נתניה אז ילד מנתניה יסע לאום אל-פחם לצפות במשחק.סתם כך אותו ילד לא יסע לשם, אבל לוח משחקי הכדורגל מחייב אותו לאום אל-פחם

ומחייב את אום אל-פחם לבוא לנתניה.

ישנן בעיות בכדורגל, אבל בדרך כלל מתוך אלפי משחקי הכדורגל אשר מתקיימים

במדינת ישראל, יש מפגשים חיובים ביותר בין חברות. המפגשים הם בין חברות של

דרוזים לחברות של ערבים, בין יהודים לערבים, בין ערבים נוצרים לערבים מוסלמים,

בין עיירות פיתוח לישובים ותיקים וכו'. כל הפסיפס האנושי של מדינת ישראל בא

לידי ביטוי מידי שבת בכ-500 משחקי כדורגל אשר מתקיימים בכל הארץ. אין לזה אה

ורע בשום תחום אחר בחברה הישראלית. נכון אמר היושב ראש שהנבחרת הישראלית מחזקת

את עמוד השידרה הלאומי ושהיא דגם. אני ראיתי את התופעה המדהימה של אלפי ישראל

שנסעו לקפריסין כדי לעודד את הנבחרת הישראלית.

היו"ר עמנואל זיסמן;

היום, יותר מתמיד, יש הזדהות עם הנבהרת הלאומית,
יעקב הראל
אנחנו צופים שתיתכן יותר קיצוניות בחברה הישראלית במפגש בין יהודים

לערבים ואנחנו מקדישים לזה הרבה מאוד תשומת לב בהסברה, אנחנו מדפיסים הרבה

מאוד פירסומים גם בעברית וגם בערבית. אנחנו גם משתמשים הרבה מאוד באמצעי

התקשורת בשפה הערבית כדי להגיע לקהל שלנו, מעל ל-100 קבוצות כדורגל ערביות

מסונפות במדינת ישראל וזה הרבה, בסך הכל המפגשים הם חיוביים, קבוצות הכדורגל

מהישובים הערבים משולבות היטב בכדורגל הישראלי, לפני מספר שנים היה ניסיון

להקמת ליגה איסלמית אבל הם ירדו מזה מכיוון שהבעיות שלהם מתמקדות בהשתלבותם

בחברה הישראלית ובליגות גבוהות יותר. הם לא יכלו להשיג זאת באמצעות ליגה

איסלמית, אנחנו עובדים הרבה מאוד בנושא של סובלנות במגרשי כדורגל,

יושב ראש הוועדה הזכיר את נושא עומס הצופים במגרשים, אני לא יכול לומר

ליושב ראש שאנחנו שקטים משום שאף פעם אסור להיות שקטים, אנחנו עובדים בצמוד עם

משטרת ישראל ויש לנו איתם שיתוף פעולה יוצא מהכלל, אנחנו מפקחים על כך שלא

תהיה מכירת יתר של כרטיסים במשחקים מבוקשים, ההתאחדות בודקת את הצד הספורטיבי

ומשטרת ישראל מופקדת על הצד הבטיחותי.

גברי לוי;

יש פיקוח מוחלט על המגרשים, ועל הטורבינות יש אישור של מהנדס, לא נותנים

רישיון מבלי שהנושא הזה סגור עד הסוף.

יעקב הראל;

אנחנו מייחסים חשיבות רבה מאוד בהבאת יותר קהל של צופים למגרשים, אם זה

נוער, חיילים וכו', ועדת חינוך והסברה שלנו הרכיבה תוכנית יוצאת מן הכלל

לעידוד קהל לבוא למגרשי כדורגל, זהו קמפיין הסברתי שצריך לרוץ בטלויזיה, ברדיו

ובעיתונות, הקמפיין הוצג לפני הנהלת התאחדות הכדורגל וההנהלה התלהבה ממנו, את

הקמפיין הזה עשו אנשי מקצוע מהדרגה הראשונה, כאן עולה שוב בעיית המימון. יש

לנו בעייה בהשגת המימון להתחלת הקמפיין הזה, מדובר בסכום של 300 אלף דולר.

היום אין לנו את הכספים הדרושים לביצוע, לצערי אנחנו דוחים את הביצוע של

הפרויקט בעוד שנה ומבחינה הסברתית זוהי שנה מבוזבזת וזה חבל מאוד.

גברי לוי;

אנחנו בכל זאת מתחילים את השלב הראשון,היו"ר עמנואל זיסמן;

באיזו מידה הטלויזיה על שני ערוציה נותנת לצורך זה? הרי לפרשני המשחק יש

עוצמה אדירה.

יעקב הראל;

הערוץ השני מאוד עוזר לנו בתדמית של הכדורגל. הם באמת בסדר בעניין הזה.

גם הם רוצים שהכדורגל יראה טוב, אחרת גם להם אין מה למכור. הם עושים מאמצים

לשווק את הכדורגל בצורה חיובית.

גברי לוי;

אנחנו רוצים לעשות את ההסברה לכדורגל בצורה מקצוענית לחלוטין כמו שמוכרים

כל מוצר אחר בשוק.

יעקב הראל;

אני רוצה להסביר על מבנה ההתאחדות לכדורגל. אנחנו מפעילים היום שש נבחרות

במסגרת רשמית של ההתאחדות הכדורגל. שלמה שרף הוא המאמן של הנבחרת הלאומית. יש

לנו את הנבחרת של גילאי 21 שהיא הנבחרת האולימפית ויצחק שום הוא המאמן שלה. יש

לנו את הנבחרת של גיל 18 שעכשיו זכתה בשלושה נצחונות במוקדמות באירופה וזה

הישג מרשים ביותר. זאביק זלצר הוא מאמן העל של מחלקת הנוער בכלל. יש גם מאמן

ששמו אברהם בכר שהוא עובד בקטגוריית הגיל של הנוער. יש גם נבחרת הנוער בי, גיל

17, אשר תיכנס למעגל המשחקים בשנה הבאה. כמו כן יש את נבחרת גיל 16, נוער אי,

והמאמן הוא בני טבק. בנוסף לכך, יש לנו נבחרות איזוריות בהם אנחנו מאתרים את

הכשרונות בגיל 41-15 ועל זה אחראי נחום סטלמה. לכל נבחרת כזו יש מנהל ומינהלה.

יש לנו מחלקת נוער במסגרת ההתאחדות לכדורגל עם מזכיר מחלקת הנוער. בסך הכל

אנחנו משקיעים הרבה מאוד כספים בנושא הנוער.

אני גם רוצה להוסיף ולומר שהשיפוט בנוער במדינת ישראל מסובסד כגלי על ידי

ההתאחדות לכדורגל בישראל משום שאנחנו חושבים שהקבוצות לא יכולות לשאת בהוצאות

כאלה ואם אנחנו רוצים שיהיה לנוער הזה עתיד אנחנו חייבים להשקיע ולעזור.

בענפים אחרים כן גובים כסף בעבור שיפוט, ובזה אנחנו יוצאי דופן. אנחנו חושבים

שמטרתינו היא לסייע לנוער. רוב הכספים המגויסים על ידינו מיועדים לנושא

השיפוט. תקציב השיפוט הוא כ-8.5 מיליון שקלים, מתוך זה רוב הכסף הוא לטובת

השיפוט בנוער וילדים בי בליגה הלאומית יש בסך הכל שמונה משחקים בשבוע וזה בטל

בשישים לעומת מאות משחקים.

מיכה גולדמן;

מה עלות השיפוט בשנה בליגה הלאומית ובליגה הארצית?

יעקב הראל;

עלות השיפוט בליגה הלאומית היא לא גבוהה, היא 250 אלף. היא בטילה לעומת

ההוצאה המרכזית.

גברי לוי;

בליגה הלאומית ובליגה הארצית הקבוצות משלמות בעד השיפוט.שלמה שרף;

בפעם האחרונה שהוזמנתי אל ועדת הספורט דיברתי על אחת הבעיות שעולות מידי

פעם והיא החדרת הכדורגל לבתי הספר התיכוניים והקמת ליגה בבתי ספר תיכונייס.

הקמת ליגת הכדורסל בבתי הספר התיכוניים נתנה דחיפה גדולה מאוד לענף. אני חושב

שהעתודות של שחקנים צעירים הולכות ומדלדלות. יש להקים ליגה בבתי ספר תיכוניים,

זהו צורך השעה. חייבים לעשות זאת משום שהיום אין יותר מגרשים פנויים בהם ילדים

יכולים לשחק כדורגל. המקום היחידי בו ילדים יכולים לשחק בכדורגל הוא בבית

הספר.

כיום הכדורגל בבתי הספר הוא אסור בתכלית האיסור. מורי ההתעמלות בבתי הספר

באים מאתלטיקה ומכדורסל. אין מורים להתעמלות אשר באים מענף הכדורגל. מניסיוני

אני יכול לומר שגם אם הילדים מביאים כדור ומעוניינים לשחק כדורגל בשעת ההפסקה,

הם נענשים והכדור שלהם מוחרם. אם לא נפעל במהירות האפשרית בתחום הזה אנחנו

נגיע למצב שבו בעוד כמה שנים ענף הכדורגל ילך וידעך.

כעת אתייחס לנושא כדורגל נשים. לדעתי יש מקום להקים תחילה ליגת כדורגל

לנערות בבתי ספר תיכוניים ולאחר שתהיה ליגה כזו תהיה אפשרות לקלוט את השחקניות

הטובות ביותר ורק אז להקים נבחרת.

גברי לוי;

לפי שיטתו של שלמה שרף רק בעוד 12 שנה יהיה כדורגל נשים שיוכל להתחרות

בנבחרת הלאומית. אני יודע שהוא צודק לגבי הדרך ומה שהוא מציע זוהי חדרך

הנכונה, אבל במצב הקיים יתכן ופירמידה הפוכה תעשה את השירות הנכון ותתחיל

לעניין נערות לבוא לכדורגל.

שלמה שרף;

יש לנו המון שיחות עם שחקני הנבחרת לגבי הנושא היצוגי. אנחנו יודעים

שאנחנו שגרירים הכי טובים של מדינת ישראל בחוץ לארץ וזה מתבטא לא רק בנושא

הלבוש. אנחנו מאוד מקפידים על תדמיתה של הנבחרת ובכל מקום שאנחנו מגיעים אליו,

אנחנו מקבלים הרבה אהדה והרבה כבוד.

יהודה לנקרי;

ואני יכול להעיד על כך עדות ישירה.

היו"ר עמנואל זיסמן;

שמעתי שהאוהדים אשר נסעו לקפריסין נפגעו בעיקר מזה שהשחקנים לא אמרו להם

שלום ועם כל הכבוד אני רוצה לשאול מי נושא באחריות לזה?
שלמה שרף
זו פעם ראשונה בהיסטוריה שבה נבחרת ישראל יוצאת לחוץ לארץ עם כמות כה

גדולה של אוהדים כמו שקרה בקפריסין. זה לא היה משהו שקרה בכוונה. השחקנים לא

היו במצב רוח טוב לאחר ההפסד, אבל זה לא פותר אותם מלרוץ לקהל ולהריע. המצב

הזה לא יקרה י ותר.

גברי לוי;

אני רוצה לציין שלפני המשחק יושב ראש ההתאחדות שלנו הלך למגרש והודה

לאוהדים על כך שהם הגיעו למשחק. העניין הוא שאף אחד לא כתב על כך.מרדכי שפיגלר;

אי אפשר אחרי כל הפסד לשאול למה ולהביא תסריט של מה היה צריך להיות? זה

אולי קורה בפוליטיקה. לאחר המשחק נכנסתי לחדר ההלבשה וראיתי את השחקנים עצובים

וגם שמעתי את דברי המאמן לשחקנים. לאחר שפתחתי את העיתונים היה נדמה לי שהמשחק

לא היה בקפריסין אלא במלטה. הכבוד שאנחנו לא רוחשים אחד לשני לא מתחיל במגרשי

הכדורגל. על המגרש לא קורים דברים שלא קורים בחברה שלנו. זה עצוב לראות תופעות

על מגרשי הכדורגל שניתן היה למנוע אותן מכאן.

יש לי הרבה מה לומר על טייבה ועל ראש עיריית טייבה. אותו צלם שרודף אחרי

חאג' יחיא יודע שיש לו תמונה נהדרת. כל מה שעשה שם חאג' יחיא הוא פרובקציה.

פגשתי בכניסה למשחק את אוהדי טייבה ששאלו אותי מה דעתי על קבוצתם? אני לא

אמרתי להם שהקשר הימני הוא לא טכני מספיק משום שזה לא מעניין אותי. אני אמרתי

שאם ראש העיר לא יפסיק לעשות מהקבוצה הנחמדה הזו במה לעניינים שלו, אתם לא

תצליחו. לאחר שאמרתי את הדברים האלה הם הודו לי ואמרו שכך הם מרגישים.

הסברה זה לא בג'ינגל, אלא היא צריכה להיעשות דרכינו אל הנוער. אני רוצה

לבנות מצב שבו המנכ"ל והיושב ראש יקבלו חיזוק מכם שניתן יהיה להשתמש בכוכבי

הכדורגל שלנו, שהם מקצוענים, בהופעות בבתי ספר או בערבי ראיונות דרך בתי הספר

בהם הם יביעו את המשנה שלהם. אם נשתמש בשחקנים כמו חיים רביבו ושכמותו אשר באו

ממקומות שהם לא בדיוק צפון תל-אביב אז נצא נישכרים. היום יש בקבוצות הכדורגל

תערובת של שחקנים מכל מיני מקומות בארץ וזה תענוג לראות זאת משום שזוהי תופעה

שלא הייתה קיימת לפני שנים.

כדורגל נשים זהו דבר נהדר. זה יביא את הנשים אל תוך המגרשים שלנו. אנחנו

חייבים למצוא דרך איך להביא את בני הנוער חינם אל מגרשי הכדורגל. בכל מקום

שאתה דורך בו אתה רואה שהכדורגל עשה שירות אדיר, אבל הוא לא סיים את התפקיד

שלו. לדעתי, הדור המציין של השחקנים ושל העסקנים שהם במיטבם יכול להצעיד אל

תוך שנות האלפיים תהליך שלא ימדד על פי תוצאה, אלא לימוד הערכים הוא זה שימדד.

הטלויזיה זה לא התוכנית "הדקה ה-91" אלא זה אנחנו בחיי היום יום שלנו.

זאב בוים;

אתמול ראיתי את יושב ראש הכנסת מר דן תיכון מדבר עם הנציג הספרדי של

הקהיליה האירופית על כדורגל. זה מוכיח שהכדורגל מדבר את כל השפות. אנחנו

יודעים בדיוק מי מי משחק בברצלונה ואיזה תוצאה הוא השיג.

אני רוצה לחזק את המאמן ואת נבחרת ישראל. ההישגים של הנבחרת הם יפים

מאוד. אנחנו מקווים שהעניין שקרה בקפריסין הוא אפיזודה. זה קורה בכדורגל, אבל

בסך הכל המצטבר אנחנו מאוד שמחים ומעריכים את מעשיו של מאמן הנבחרת. ההישגים

מדברים בזכות עצמם וזה לא משנה מה אומרים אחר כך הפרשנים בטלויזיה.

אסור להביא כדורגל לבתי הספר משום שהוא עלול לנפץ שימשה ולא תמיד יש

מספיק מתקנים בתוך בית הספר. יהד עם זאת, זהו ענף המובן מאליו כאשר מדובר

בחינוך הגופני. אמנם, הוא נמצא בתוכנית הלימודים אבל בשטח הוא לא מיושם. רוב

המורים לחינוך גופני באים מדיספלינות אחרות שלא קשורות לכדורגל והם סומכים

שהנער קולט את הכדורגל מהשכונה ומהטלויזיה. לפי הערכתי, הכדורגל יוצא מופסד

מהעניין.

בקרית גת הקימו בתי ספר עירוניים לענפים, כאשר הענף הראשון הוא ענף

הכדורגל. בית הספר לכדורגל מתנהל על פי קבוצות גיל. צריך לעודד הקמת בתי ספר

כאלה בעוד רשויות. בבית הספר העירוני ישנו שילוב בו השחקנים המקצועיים של

הקבוצה המובילה בישוב משולבים בתוך זה כמדריכים. יש כאן את העניין המקצועי ואת

ההזדהות של הילדים עם השחקנים ואני רואה בכך חשיבות רבה. מבית הספר לכדורגלשבקרית גת, אשר קיים בערך עשר שנים, יצאו כבר שחקנים שמשחקים בליגות והם באמת

מוצלחים מאוד. זהו כיוון שכדאי שוועדה כזאת תעודד. אני יודע שהדבר הזה עולה

כסף וצריך לבדוק כיצד וההתאחדות יכולה להשתלב בכך. אני יודע שבקרית גת הקמנו

זאת ללא הסיוע של ההתאחדות. למשרד החינוך יש רשות ספורט שתומכת בנושאי ספורט,

לאו דווקא בכדורגל.

אני מסכים בהחלט עם דבריו של מר שפיגלר בנושא התרבות במגרשים. יש בעיה

בנושא התרבות בספורט ואני לא חושב שאנחנו המצאנו זאת. זה כנראה קיים בכל מקום

בעולם. אני לא יודע אם אפשר ואם צריך להילחם בתרבות הזאת. יש עניין אחר ובו

הכדורגל הופך למכשיר להעברת מטרים לאומנים וזה מדאיג מאוד. התנהגות קהל במקרים

כאלה היא פועל יוצא של התנהגות מנהיגיו. נכון עשו אהוד אולמרט והאג' יחיא כאשר

נפגשו לפני המשחק. אני חושב שזה הפיג במשהו את המתח.

אני מאוד מקווה שהטיפול בנושא הספורט בוועדה לא יהיה חד פעמי. צריך למצוא

את הדרך בה הוועדה תטפל באופן שוטף בענייני הספורט. פעם דובר על אפשרות להקים

במסגרת ועדת החינוך עוד ועדה אשר תטפל באופן שוטף בענייני הספורט וזאת משום

שוועדת החינוך עצמה עוסקת בהרבה מאוד נושאים במערכת החינוך והיינו רוצים שיהיה

איזשהו טיפול רציף ובתדירות מתקבלת על הדעת.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני בכוונה לא עשיתי מאמץ להזמין את התקשורת לדיון. כאשר יש תקשורת בדיון

ישנו מצב כאילו מדברים אל התקשורת. אני רציתי שהדיון הראשון בוועדה יהיה דיון

ענייני. אני חושב שאם התקשורת היתה איתנו לא היינו מבררים כמה דברים בצורה

שאנחנו מבררים עכשיו.

אני הייתי במשחק שבו הפועל ירושלים ניצחה את טייבה 2:1 והיה מצב בו הקהל

התנהג בצורה לא נאותה כאשר נגנו את ההמנון של מדינת ישראל. צריך לחנך את הקהל

לכבד את ההמנון.

מיכה גולדמן;

אני מברך את יושב ראש הוועדה על כך שכינס את הישיבה של היום העוסקת בנושא

הספורט.

יש לנו בעי יה אמיתית בנושא התקציב של הספורט. בשנת 97 יש ירידה גדולה של

תקציב הספורט וזה חבל מאוד. אני מקווה שבמסגרת ההסתייגויות בוועדת הכספים,

הקואליציה תשתף פעולה בכדי שלא ניראה מציאות שבמקום ללכת בתנופה שהלכנו בה

בשנים האחרונות, נמצא את עצמנו חוזרים לרמת התקציב של שנת 94. הירידה בתקציב

הספורט היא בסדר גודל הקרוב ל-25%, בו בזמן שהקיצוץ בתחומים אחרים הוא קטן. פה

אנחנו חוזרים לתקציב 94, כאשר הקפיצה הגדולה היתה ב-95 וב-96. בנוסף לכך,

מורידים עוד דברים אחרים שהם עוד 40 מיליון שקל ואם מחברים זאת יחד זוהי מכה

גדולה מאוד לספורט. בוודעת הכספים היה דיון עם שר החינוך ואני אמרתי לו: אתה

מקצץ בכל האגפים האחרים במשרד באחוזים קטנים ובספורט אתה מקצץ מנה גדולה מאוד

וזה חבל מאוד. בשנתיים האחרונות אנחנו הצלחנו להביא לידי כך שההתאחדות לכדורגל

תקבל שלושה מיליון ויותר, דבר שלא היה בעבר. בעבר ההתאחדות לכדורגל לא קיבלה

כסף מרשות הספורט. היא התחילה לקבל בשלוש השנים האחרונות וזה יהיה חבל שב-97

יהיה פתאום קיצוץ.

יעקב הראל;

כבר השנה לא נותנים לנו עוד מיליון שקל.מיכה גולדמן;

בתקציב של 96 יש התחייבות של 3.5 מיליון וזה יהיה חבל שבארבע-חמישה

חודשים התחילו כבר לקצץ עוד מהתקציב הנוכחי.

אנחנו הצלחנו להביא לידי כך שהממשלה מכסה ב-100% את עניין השיטור. מדובר

ב-20 מיליון שקל בשנה וזה הרבה מאוד כסף. בכך אנחנו שיחררנו את ההתאחדות

לכדורגל ואת הטוטו כדי שהכסף יתפנה לטובת שאר פעילויות ספורט ובעיקר לכדורגל.

לשר חחינוך יש רעיונות להחזיר בשנה הבאה את נושא השיטור לכדורגל וזה יהיה חבל.

אני מקווה שאתם תעמדו על כך.

היו"ר עמנואל זיסמן;

האם הוא הודיע על כך רשמית?

מיכה גולדמן;

לא. הבוקר כבר הודיעו שהולכים לקצץ מחמישה מיליארד לשיבעה מיליארד

ויצטרכו להצביע על שני מיליארד נוספים. זהו דבר חדש שמתבשל באוצר אמש ואנשי

משרד החינוך עוד לא יודעים על כך. הם ישמעו על כך היום אחרי הצהרים.

בתחילת השנה הצלחנו להביא לידי כך שלשחקנים זרים תהיה הקלה במס הכנסה

וזהו הישג גדול. התקנה הזו היא הוראת שעה עד ה-31 בדצמבר. בשבוע שעבר הרצתי

חוק כדי שבינואר 97 לא נמצא את עצמנו חוזרים שוב למס עם תקרה גבוהה בכדורגל או

בכדורסל שזו הקלה לקבוצות בנושא שחקנים זרים.

פעילותו של מאמן נבחרת הכדורגל ידועה, אני חושב שצריך להסתכל על מאזן של

תקופה ולא על משחק בודד. חשוב לראות את מאזן ההישגים של הנבחרת בתקופה בה שלמה

שרף מאמן את הנבחרת ולא להסתכל על תקלה פה תקלה שם. יחד עם זאת, צריך להפיק

לקחים מהתקלות.

היום אין מרכזים. לא הפועל, לא מכבי, לא בית"ר ולא אליצור. אלה דברים

ששייכים למוזיאון ולהיסטוריה. הם קיימים על הנייר ובפועל, בשטח הם רק מפריעים.

אנחנו צריכים להסתכל על העתיד. בכל מקום בו אוכל לסייע לקידום הספורט ופחות על

הוצאות כספיות מיותרות, אני אעשה זאת. היום ישנם שני פרמטרים לגבי חינוך הנוער
והילדים והם
מערכת החינוך בבתי הספר והעיריות והרשויות המקומיות. אני לא מדבר

על דברים שעתידים לחלוף, אלא על דברים שיש להם סיכוי לשמור על רציפות בעתיד.

אני מדבר על מועדוני הספורט הבין ספרי ים, הליגות בבתי הספר. זה למעשה התשתית

שנותן לנו לקדם ולהשתלב לאחר מכן. פעם אמרו שהצבא מפריע לקידום הספורט, אבל

היום העניין הזה לא קיים. היום כל שחקן כדורגל במדינת ישראל, בכל ליגה, מקבל

שעות לאימונים. זאת אומרת, הצבא לא מגביל.

יעקב הראל;

זה לא מדויק.

מיכה גולדמן;

יש מקרים בודדים שבהם הוא אולי כן מפריע, אבל באופן כללי ניתן לומר

שהצבא היום לא מפריע. ראש אכ"א ומנכ"ל משרד הבטהון הגדילו את המספרים של

ספורטאים מצטיינים ולכל שחקן כדורגל או כדורסל אין בעייה להשתחרר.

יש בכנסת את הלובי לספורט ואני לא אפעיל אותו עד שאני אשב עם יושב ראש

הוועדה. לכולנו יש מטרה משותפת להביא לידי כך שהספורט ירויח.גברי לוי;

לא צריך לנגח את מרכזי הספורט, לא את הפועל ולא את מכבי, משום שבזכותם

הספורט במדינת ישראל קיים ובזכותם יש ספורט במקומות שאף אחד לא מגיע אליהם.

מרכזי הספורט עדיין עושים הרבה בהרבה מקומות.
מיכה גולדמן
מקובל.

יש לתת למסלול שרשות הספורט מפעילה להתפתח ולהתרחב וכן אנחנו צריכים

להמשיך לתת להתאחדות הכדורגל אוטונומיה. יש לאירגוני הספורט אוטונומיה וחשוב

שהיא תימשך. אם אנחנו נשמור על הקשר הטוב עם הגורמים ועם ההתאחדות ואם נשיג

בווועדת הכספים את הדברים הנחוצים, אז נצליח.

יהודה לנקרי;

אני חש סיפוק גדול מאוד מעצם המפגש. הוא מעוגן באותה חוויה מפוארת של

נצחון נבחרת ישראל על נבחרת צרפת בפריז ורוב הדמויות המצויות כאן היום, היו

יחד איתי. מר לוי ואני חגגנו יחד את הניצחון העצום הזה. באותה הזדמנות יכולתי

גם לבחון את הדרך הארוכה שעשתה הנבחרת משנת 65 ועד שנת 94 משום שכאשר באתי

ארצה בראשית 65 נחלה הנבחרת הפסד במסגרת המוקדמות לגביע העולמי מול בלגיה

בתוצאה 5:0.

אני חושב שבהחלט יש מקום לכדורגל בבניין השלום הפנימי בחברה הישראלית וזה

לא רק בין יהודים לערבים. זה יכול להיעשות על ידי חשיפת השחקנים הטובים ביותר

המהווים דגם הזדהות עבור החברה הישראלית. אני משוכנע שיש מקום שתימצא בימה

חינוכית פדגוגית לפעולתם של שחקנים בתוך בתי הספר היסודיים והתיכונים בקהילות

קרובות או רחוקות. אני מקבל את דבריו של שפיגלר בשבח המזיגה והתערובת שחלה

בשנים האחרונות בנבחרת הישראלית והשדרים שהיא יכולה באופן גלוי וסמוי לשדר לכל

אחד מאיתנו מבחינת הלכידות הלאומית והחברתית.

אני מאמין שיש בכוחו של הכדורגל לקדם את השלום החיצוני. בשיחה שהיתה לי

עם שר התרבות המצרי שאלתי אותו מתי נקיים מפגש ראשון בין נבחרת מצרים לנבחרת

ישראל? לא היתה לו משוכנעת. הוא ענה: אנחנו יכולים לקבל את שר הספורט שלכם, את

שרת התרבות וכל שר שיבוא לביקור עבודה, אבל יש לנו בעיה עם חשיפה של מוסיקה

ישראלית או של נבחרת ישראלית. אני חושב שיש מקום לחשוב כיצד אנחנו פותחים את

מסלולי ההידברות לבניין הדו-קיום והשלום עם העולם הערבי באמצעות הספורט. לא

מכבר קראתי ידיעה לפיה שחקנים מרוקאים מתאמנים בליגה הישראלית ואני חושב שיש

מקום לעודד אמירות ומצבים מהסוג הזה. יתכן והארץ הנוחה ביותר מבחינת

הנורמליזציה היא ירדן.
נתו סלובטיק
היו קבוצות ששיחקו בירדן.
יהודה לנקרי
יתכן וניתן לארח אותם כאן על חשבון המדינה או על חשבון ההתאחדות במטרה

לאפשר בחינה של עידן חדש. הכדורגל הוא מנוף יעיל בעוצמתו לעשות זאת. כפי שאתם

יודעים שלום פנימי וחיצוני קשורים זה בזה כמאמר הפסוק: "שלום שלום לרחוק

ולקרוב אמר ה' ורפאתיו".גברי לוי;

יחד עם זאת, צריך להיזהר מאוד משום שדווקא משחק מהסוג הזה בגלל אופי

אוהדי הכדורגל יכול להיפך לתקרית דיפלומטית. צריך מאוד מאוד להיות זהירים

בעניין הזה.
נתן סלובטיק
ההתאחדות לכדורגל עורכת כבר בפעם ה-22 את טורניר החורף הבינלאומי אליו

מגיעים שחקנים מכל מדינות אירופה. הטורנירים האלה גרמו לכך שהכדורגל נפתח

לאירופה. אנחנו מקיימים את המשחקים האלה בישובי פיתוח כמו: באר-שבע, קרית-גת

ואשקלון ובכך אנחנו מקרבים הרבה בני נוער. בכל נבחרות ישראל ישנם שחקנים מבני

המיעוטים וגם בנבחרת הנערים שזכתה במקום השלישי באירופה היו שני שחקנים מבני

המיעוטים.

הבעיה היחידה היא בעיית התקציב. קשה לפגוע בנבחרת הלאומית משום שהיא חלון

ראוה ומי שנפגע ביותר הם החלשים ביותר ובמקרה שלנו חן נבחרות הנוער והנערים.

יש לנו גם בעייה עם שכר לשופטים ובעקבות כך בחלק ממשחקי הילדים אין שופטים. הם

לא רוצים לבוא משום שהשכר שהם מקבלים הוא לא כל כל גבוה. אני מזכיר את הבעיות

הללו משום שצריך לדעת כיצד להתמודד איתן וכיצד אתם יכולים לעזור לנו לפתור

אותן.

יעקב שפי;

אני שמח על המפגש הזה ואולי המהלך של יושב ראש הוועדה חבר הכנסת זיסמן

הוא מהלך נכון. אני הייתי יושב ראש ועדת הספורט הקודמת ולצערי לא זכיתי לפורום

של ארבעה חברי כנסת בדיון אחד. היום היו כאן ארבעה חברי כנסת מכיוון שזו מליאת

ועדת החינוך .

הנושא המרכזי לפיתוח הענף הוא נושא התקציב. אנחנו היינו שותפים לדיונים

בוועדת בן דרור ולמרות שהיא עשתה דבר חשוב, אני חושב שהיא פגעה בענף הכדורגל.
מיכה גודלמן
ועדת בן דרור עשה דבר חשוב מאוד. הכדורגל קיבל יותר ממה שהיה לו קודם.

בנטו קיבלו יותר משלושה מיליון שקל אחרי ועדת בן דרור.

יעקב שפי;

אחר כך ניסינו לתקן את זה וקבוצות הליגה הלאומית קיבלו 12 מיליון שקל

וויתרו על תביעה משפטית וכו', אבל בסך הכל מי שסיפק את הכסף ומי שמייצר את

הכסף זה ענף הכדורגל ומאוד חרה לנו שדווקא בענף הזה קיצצו, אחר כך חיפשו דרכים

לפצות.

יעקב הראל;

יקח דור שלם לתקן את הנזקים שנגרמו בוועדת בן דרור לכדורגל.

מיכה גולדמן;

מי שאומר את זה פשוט משקר את חברי הוועדה. כאשר אומרים דבר כזה צריך

להגיד דבר מדויק. מאז ועדת בן דרור ההתאחדות לכדורגל מקבלת נטו, לא ברוטו,

שלושה מיליון שקל יותר.יעקב שפי;

אנחנו מסכימים שתקציב זה דבר חשוב.

אין כדורגל בלי קחל ולצערי אין במגרשים קחל. יתכן וחסיבה לכך היא מחיר

הכרטיסים. למרות שההתאחדות לא יכולה להתערב בשיקולי הקבוצה, כי הקבוצה היא

סוברנית להחליט מהו גובה הסכום שהיא גובה, אני חושב שצריך לתת את הדעת ואם

רוצים להביא יותר קהל למגרשים, שזה בעצם הקיום של הכדורגל, צריך לגרום לכך

שידם תהא משגת לשלם את מחיר הכרטיס. היום אנשים לא מגיעים למגרשים. הם צופים

בטלויזיה את המשחק הם מסתפקים בכך ולדעתי זה חבל.

אני רוצה להתייחס לנושא הכדורגל לנשים. אנחנו ראינו את התוכנית האחרונה

של דודו טופז ולמרות שזה לא בדיוק כדורגל נשים, זה הכניס קצת את נושא הכדורגל

נשים. בתעשייה האוירית ראיתי התארגנות של 100 נשים וזה הוכיח לנו שנשים

מתעניינות בנושא, וזה לאו דווקא בגלל הנסיעה לקפריסין משום שהן ידעו שרק

בודדות יסעו לקפריסין. אפשר למצוא דרכים בהן ניתן יהיה לעודד את הנושא. צריך

להתחיל בצורת הפירמידה ההפוכה. אני חושב שיש פוטנציאל לכדורגל נשים. אני רואה

בקהל הרבה מאוד נשים ולדעתי ההתאחדות צריכה לקרוא לקבוצות לאפשר כניסה חופשית

לנשים למגרשים. יש קבוצות שמאפשרות זאת ויש קבוצות שלא מאפשרות זאת. אם העסק

הזה יפעל אני בטוח שנוכל לארגן גם ליגה לנשים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני רוצה לומר לכם שב-27 בחודש יהיה דיון בנושא רשות הספורט.
עודד הכט
אנחנו מברכים על המפגש הזה. העובדה שהיושב ראש בחר בנושא הכדורגל כנושא

ראשון לדיון מהווה נקודה לזכות. אני רוצה גם להתנצל בשמו של מנהל רשות הספורט

דייר שוקי דקל על כך שהוא לא יכול היה להגיע לדיון היום.

יש לנו קשר הדוק מאוד עם ההתאחדות לכדורגל, גם בוועדת הנוער וגם בהנהלה.

נציגי רשות הספורט יושבים גם בוועדת הנוער וגם בהנהלה. אני חבר בוועדת הנוער.

במסגרת רשות הספורט יש לנו אליפות בתי הספר בכל הגילאים, בכדורגל ובקטרגל. זה

כולל כדורגל בנות. לדוגמא, באליפות הארצית לפני שנה היו למעלה מ-18 קבוצות

בנות. כל שנתיים יש אליפות בינלאומית בכדורגל וזה כולל גם בנות וגם בנים.

כבר שש שנים שנערכת האליפות הזו ובנוסף לכך יש קטרגל. אנחנו מאוד בעד כדורגל

נשים. אנחנו קיימנו מספר ישיבות עם יעקב הראל בנושא הזה והשנה הרציונל הוא

לרדת לכיתות הנמוכות יותר. אני מקווה שהשנה נקיים פעם ראשונה אליפות קטרגל

לבנות בכיתות ז-ח. יש לנו קשר הדוק מאוד עם ההתאחדות לכדורגל בהיבט של שיווק

הנושא ובעזרה בשיפוט.

מבחינתנו הכדורגל נמצא בתוכנית הלימודים. כל מורה לחינוך גופני יכול ללמד

כדורגל אם הוא רוצה. האמת היא שזהו הענף הפופלרי ביותר במסגרת בתי הספר.
היו"ר עמנואל זיסמן
רוב המורים לא רוצים ללמד כדורגל.

גברי לוי;

לא רק שהם לא רוצים, הם גם לא יודעים.עודד הכט;

50% מהמורים לחינוך גופני הן נשים ולמורה יש בעייה ללמד כדורגל, למרות

שבמכללה לחינוך גופני הבנות לומדות כדורגל בדיוק כמו הבנים. בכל מקרה 50%

המורים האחרים הם גברים ואין להם בעייה בלימוד כדרוגל.

אם נתבקש לסייע בנושא טיפוח כדורגל לבנות, אנחנו נסייע, הנושא הזה תופס

תאוצה גדולה מאוד בארץ ובעולם. גם השנה יש לנו אליפות ארצית בכדורגל לבנות

ונדמה לי ש -20 קבוצות נרשמו. אנחנו יעצנו להתאחדות לקדם את נושא הכדורגל

לנשים. זה נושא שתופס תאוצה גם בעולם. בשיחה שהיתה לי בחטיבות ביניים בהם יש

לנו כיתות ספורט שאלו הבנות מדוע אין כיתות ספורט בכדורגל בנות? כלומר, הבנות

בעצמן רוצות כדורגל נשים. אנחנו פתוחים לניסוי בנושא וזה יעשה בשיתוף פעולה עם

ההתאחדות לכדורגל.

לרשות הספורט יש קשר טוב מאוד מאוד עם ההתאחדות לכדורגל ועם איגוד

השופטים. הם מקבלים סיוע להכנת קורסים לשופטים צעירים המהווים את הקאדר העתידי

של שופטים בארץ. רשות הספורט תומכת במתקנים ובמגרשי כדורגל. היא שותפה מלאה

לנושאים האלה בתקציב שלה.

מיכה גודלמן;

גם פה חבל שלקראת 97 יורדים מרמה של 12 מיליון שקל בשנה ל-5 מיליון שקל

במיתקנים. בארבע השנים האחרונות השקענו 50 מיליון שקל במיתקנים וזה רק מכספי

רשות הספורט, בלי מועצת ההימורים.
עודד הכט
מבחינתי כרגע התקציב הוא נתון ויתכן שיהיו קיצוצים נוספים. נושא השיטור

וכן נושאים אחרים נשארו בסכומים הקודמים וצריך לחכות ולראות מה יקרה באמת. יש

ירידה גדולה מאוד וצריך לעבוד על זה.
מיכה גולדמו
אפס לאולמות ספורט ויורדים ב-50% במתקנים.

עודד הכט;

בעיקרון התמיכה לאיגודים ולרשויות המקומיות הוא די מסיבי בסל הספורט. כל

רשות מקומית שרוצה להקים כדורגל עממי מקבלת מאיתנו עזרה בתקציב.

אנחנו הקמנו את ההתאחדות ספורט לבתי ספורט. ההתאחדות מעורבת ומשתפת פעולה

עם ההתאחדות לכדורגל. כרגע יש לנו ליגת על בכדורסל ובכדורעף. אנחנו פתוחים

לשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל ועם פרטנרים אחרים בנושא ליגת על בכדורגל.

מיכה גולדמו;

זה חשוב מאוד.

עודד הכט;

זוהי הזדמנות לברך את מר גברי לוי על כניסתו לתפקיד ואת חבר הכנסת זיסמן

על מינויו ליושב ראש ועדת החינוך.נושא תרבות הספורט והאמינות הוא נושא חשוב מאוד לרשות הספורט והיא לא

מטפלת בו בכפפות של משי. כל חריגה מתקנון המשמעת של רשות הספורט מטופלת.

הוצאנו לא מזמן תקנון חדש בנושא הזה. אנחנו לא מוותרים בנושא ההגינות. למשל,

באהד מבתי הספר הניפו כרזה לא חינוכית ומייד בית הספר הובא לוועדת המשמעת. אני

הייתי שותף לכתיבת אמנה בנושא הזה ולפי דעתי אם תהיה תרבות ואם תהיה אמנה גם

לגבי קהל הצופים, ולא רק לגבי השחקנים שלדעתי הם לא אלה שמהווים את הבעייה, זה

יעזור מאוד. הועלתה פה הצעה להפגיש את השחקנים עם תלמידים בבתי הספר ולדעתי

זהו רעיון טוב שניתן ליישם אותו. לכדורגל יש סטיגמה של ספורט עממי, המוני

ופראי ויש להפריך את הסטיגה. בארצות חוץ מתחילים דווקא לשחק כדורגל בגילאים

הצעירים והגיע הזמן שגם פה הנושא הזה יתפתח. אם ההתאחדות לכדורגל תשווק את

הנושא, יחד איתנו, אני חושב שנוכל להפריך הרבה סטיגמות שקשורות לכדורגל. גם

למנהלי בית הספר יש חלק בזה. הם צריכים להתיר לילדים לשחק בכדור בהפסקה. היום

רוב מנהלי בתי הספר הם מנהלים צעירים והיום תלמידים כן משחקים בכדור בבתי

הספר. הם עושים זאת יחד עם המורים לחינוך גופני ובלעדיהם. זה לא מדויק להגיד

שאסור להביא כדור לבית הספר.

אני מזמין את אנשי ההתאחדות לכדורגל לבוא לישיבה של מועצת מפקחי הספורט

המתקיימת אחת לחודש. בצורה כזו אנשי ההתאחדות לכדורגל יוכלו להביא את דבר

הכדורגל בפני מועצת רשות הספורט.

מיכה גולדמן;

זה דבר חשוב מאוד.

עודד הכט;

רשות הספורט תהיה שותפה ליוזמות ולרעיונות של ההתאחדות, בעיקר בנושא הקשר

עם הנוער ועם מתנ"סים.

תרבות הכדורגל היא התרבות שקיימת באופן כללי בעם ישראל. כשאתה נוסע

בכבישים אתה רואה את חוסר ההגינות ואת חוסר התרבות וזה בא לידי ביטוי גם

במגרשים.. אם נטפל גם בצד הזה נגרום לכך שיהיה לנו עם יותר תרבותי ואולי פעם

מגרש הכדורגל יראה אחרת.
גברי לוי
מדבריו של עודד הכט יוצא שהכל בסדר מכיוון שהם מטפלים בכןל. אני מודיע

לכם של-90% מהמורות שעברו תחת ידי, לא הייתי נותן ללמד את הילדים שלי אפילו

תנועה אחת וחצי. הם אומרים שחם עושים כדורגל נשים בבתי הספר ואני שואל: מי

מלמד אותן לשחק? מי אומר להן את החוקים? מי נותן את ההדרכה? הדבר הגרוע ביותר

הוא לקחת ילד וללמד אותו כדורגל בצורה רעה. הרבה שנים הגיעו שחקנים בלי יסודות

לחלוטין. צריך לעשות את הדברים עם ההתאחדות לכדורגל ועם קורסים מיוחדים

ב"וינגיט" לבתי הספר, לנשים ולגברים כאחד. אנחנו יודעים מה נעשה היום בבתי

הספר. המורים לחינוך גופני שישנם היום בבתי הספר הם לא המורים שהיו לנו. אין

היום מגרשי כדורגל בבתי הספר. קשח מאוד להקים מגרשי כדורגל בבתי הספר. גם רשות

הספורט אם היא עושה משהו צריכה ללכת ולהגיד להתאחדות לכדורגל איך עושים את

הדבר הזה מבחינה מקצועית, לא מבחינה ארגונית. צריך להתחיל להכין את התשתית כדי

שממנה יצאו דברים טובים.
יעקב הראל
כולנו יודעים כיצד מורים או מורות לחינוך גופני מלמדים בבתי הספר. זו רעה

חולה.מיכה ג ולדמן;

יעקב, זה לא נכון.
עודד הכט
אני מתנגד לדבריו של יעקב הראל בקשר למורים לחינוך גופני.

גברי לוי;

אני עשיתי שתי מכביות וגם את כינוס הפועל והלכתי לעשרות בתי ספר במטרה

ללמד אותם התעמלות וראיתי מה התלמידים יודעים לעשות ומה לא.

שלמה שרף;

העניין הוא מספר השעות לספורט שילד בארץ מקבל לעומת ארצות אחרות. היום יש

שעתיים בשבוע לעומת תשע.

יעקב הראל;

אנשי רשות הספורט קירבו את הכדורגל בבתי הספר. בשלוש השנים האחרונות

הכדורגל נכנס לבתי הספר בגדול. הוא מקבל ליגטימציה שלא היתה לו בעבר. בעבר,

הכדורגל היה משחק לא לגיטימי בבתי הספר. הוא היה משחק רחוב. בנושאי הינוך אי

אפשר להשיג דברים בצורה של זבנג וגמרנו. האנשים אשר יושבים היום ברשות הספורט

הם אנשים שעוזרים להכניס את הכדורגל לבתי הספר ולתת לו לגיטימציה. יש לנו

שיתוף פעולה עם רשות הספורט. יש אליפויות בתי הספר בכדורגל ובקטרגל. השנה

אנחנו מכניסים אליפות לנערות בגילאים 14-16 וזה דבר שלא היינו מסוגלים להעביר

אותו לפני שלוש שנים. רשות הספורט היתה אטומה לגמרי בנושאים האלה ובשנים

האחרונות יש פתיחות בעניין הזה תודות לאנשים שיושבים שם.

אני בהחלט מקבל את הזמנתו של עודד הכט שניפגש עם המפקחים. דרך המפקחים

אנחנו יכולים להעביר את המסרים לעידוד ולאהבת הכדורגל וכן את ערכי תרבות הגוף

והגינות בספורט. אנחנו בהחלט נעשה זאת וזה יהיה השלב הבא של העבודה ביננו.

היו"ר עמנואל זיסמן;

תחילה אני רוצה להודות על הדיון.

ראשית, יש דרישה לחולל שינוי במהות שיעורי ההתעמלות. רוב המורים להתעמלות

שמים את הדגש על ההתעמלות ואך רק על ההתעמלות ולא שמים דגש על דברים אחרים.

זאת עובדה. יש גם בעייה עם מספר השעות.

מיכה גולדמן;

לפני ארבע שנים היתה שעה לחינוך גופני והגדילו זאת לשעתיים. שני מגזרים

לא מוכנים לקבל את השעתיים האלו והם; המגזר הדתי אשר מקבל את הכסף ולא מפעיל

את השעה השנייה וכן המגזר הערבי.

היו"ר עמנואל זיסמן;

זה לא נושא של כסף אלא זה שינוי מדיניות וזה נתון בידי משרד החינוך

והנהלתו. חייבים לשנות את זה. אנחנו יודעים שהיום נערים לפני שהם מתגייסים

לוקחים שיעורים פרטיים כדי להיות מוכנים לצבא. יש משהו שצריך לתקן בהעברת

השיעורים בהתעמלות. במסגרת הזו צריך להביא לשינוי גם בהתייחסות. חייבת להיותמדיניות יותר מגובשת, יותר ברורה ויותר נחושה בנושאים האלה. זה לא נושא של

תקציב, זהו נושא של שינוי מדיניות ושינוי גישה, זה לא מהיום. ובנושא הזה נירצח

לתרום את תרומתנו ונעשה זאת בהתאם.

שנית, אנחנו רושמים בפנינו את הודעתם של אנשי ההתאהדות לכדורגל שהם עושים

מאמצים, גם הסברתיים וגם אירגונים ואחרים, על מנת שיהיה לא רק יותר הגינות,

אלא שגם יהיה דו-קיום, התחשבות הדדית וסובלנות בספורט. לדעתי, מה שנעשה בנושא

הזה הוא יפה אבל הוא לא מספיק, אנחנו חייבים למצוא את השילוב, המיזוג והגיבוש

של כל מיני גורמים בנושא הזה ואנחנו נפעל למען זה, אני רואה זאת כמשימה של

הוועדה.

שלישית, אני מבין שכולם מסכימים שצריך להביא לידי כך שאף קיצוץ לא יפגע

בפריסה ובהיקף לגבי טיפול בנוער, נערים וילדים, עם כל החשיבות החברתית

והציבורית והחינוכית של הדבר הזה. דרך אגב, שר החינוך והתרבות התחייב פה

בוועדה שלא יהיו קיצוצים בנושאים האלה. אנחנו נראה בסופו של הדבר מה יקרה. אני

יודע שאם נגייס לובי לנושא הזה, זה יהיה קשה. אנחנו נעמוד על המשמר ונעקוב אחר

הנושא הזה. אנחנו נשתדל שנושאים אשר אנחנו מייחסים להם חשיבות ורגישות לא

יפגעו.

בנושא הכדורגל לנשים אין לי ספק שמשרד החינוך והתרבות חייב להיות לא רק

גורם תומך מוסרית, אלא גם גורם מימונית.
גברי לוי
אני מאוד מעוניין שיושב ראש הוועדה ויושב ההתאחדות לכדורגל יקחו את הנושא

הזה כפרויקט אישי בכדי שהעניין הזה יקום כמה שיותר מהר.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני יכול לומר לך שאנחנו נסייע לכם בקידום הנושא, אבל אני לא יכול לומר

לך שאתה יכול לקבל שני מיליון שקל.
גברי לוי
דרך אגב, אני רוצה להתנצל על כך שעזריקה מיציה לא הגיע היום. הוא פשוט

חולה.

מרדכי שפיגלר;

אנחנו לא שוים בלי הנשים וזה נכון גס לגבי כדורגל.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

אני הייתי במשחק שבו שיחקה ישראל נגד רוסיה ולדעתי ניתן היה להכניס עוד

2000-3000 תלמידים, אם לא יותר.
גברי לוי
יש פה טעות. אנחנו לא יכולנו למכור את הכרטיסים הללו משום שהם נקנו. היה

מספר מועט ביותר של מקומות ריקים.יעקב הראל;

אלפיים ילדים מהצפון הוזמנו למשחק. הזמנו גם 500 ילדי מתנס"ים וכמו כן

הוזמנו גם חיילי צה"ל מיחידות בדרום.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם הכניסה לטורניר הבינלאומי לנוער היא הופשית?
נתן סלובטיק
חופשית. רשות הספורט אחראית לכך ומארגנת זאת.
היו"ר עמנואל זיסמו
היום לא דנו בתחום סמכותה של הוועדה בנושא בדיקות בריאותיות ותקנות

הבריאות. מסתבר שהנושא הזה נמצא תלוי ועומד כבר תקופה ארוכה מאוד. אני שמעתי

על הסכנה הנשקפת במידה ומישהו ילך על מקסימליזם שלא מתאים למציאות הישראלית.
נתן סלובטיק
אדוני היושב ראש, לא עושים את הבדיקות האלה לא בצבא ולא בבתי הספר. בנושא

הזה תפסו את הספורט.
מיכה גודלמן
נתן, אתה צודק. זה פשוט טירוף שהוא לא הגיוני.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני רוצה ללמוד את הנושא ביתר יסודיות ולקדם אותו. אני שמעתי מה יכול

להיות ולפי דעתי זה לא מתאים למציאות הישראלית.

אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים