ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 09/10/1996

כללי רשות השידור - נציב תלונות הציבור

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 11

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום רביעי. כו' בתשרי תשנ"ז. 9.10.96. שעה 9:00
נכחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

דוד אזולאי

דליה איציק

זאב בוים

שלמה בן-עמי

שמריהו בן-צור

צבי ויינברג

נעמי חזן

יחודה לנקרי

ואליד צאדק
מוזמנים
חה"כ אלכס לובוצקי

פרופ' רינה שפירא - יו"ר רשות השידור

כוכבה שלום - המשנה ליועץ המשפטי, רשות השידור

צבי לידר - דובר רשות השידור

היח גולן - עוזרת יו"ר רשות השידור

פרופ' אלי פולק - יו"ר האגודה לזכות הציבור לדעת

ישראל מידד - מנכ"ל האגודה לזכות הציבור לדעת

פרופ' אלישע באב"ד -האגודה לזכות הציבור לדעת

אלי אדלר - יועץ משפטי, האגודה לזכות הציבור לדעת

מרדכי ליפמן- יו"ר אגף ההסברה מרחב ירושלים,

חהסתדרות הכללית

יצחק שפירא - יועץ לוועדה
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
טלי רם
סדר היום
כללי רשות השידור - נציב תלונות הציבור.כללי רשות השידור - נציב תלונות הציבור
הלו"ר עמנואל זלסמו
הנושא הוא כללל רשות השלדור - נצלב תלונות הצלבור, אבל

בפתח הישיבה שני דברלם. אל"ף, אנחנו החלטנו שאנחנו נלווה את

הדלונלם על התקצלב ונחתור לכך שיהיה מינימום שבמלנלמום קלצוצלם

במערכת החינוך. כשאני אומר מערכת החינוך, אני מתכוון גם למערכת

התרבות, האמנות וכל מה ששייך למשרד החינוך והתרבות, ואני ראיתי

הלום בעיתון שהיתה לדלעה מפתלעה ולש אלזו תגובה של משרד החינוך

והתרבות. אנהנו נצטרך להחללט איך לחלה הללוול הזה כדל שנוכל

להצללח במשלמתנו.

הדבר השני הוא שהשבלתה בהרצללה החרלפח. אתמול הלח דיון,

הם לא נענו לא לפניה של משרד החלנוך והתרבות, גם לא לפנייתי.

אנל הצעתל להפסיק את השבלתה ולהקדלם את בלקורנו כדל לפתוח במשא

ומתן בלן הצדדלם, והלו טלפונלם והם החללטו ברוב ושנל נמנעלם -

כל הגורמלם שהם בוועד הפעולה, לשבלתה עכשיו לזמן בלתל מוגבל.
זאב בולם
והם לא מוכנלם להלכנס למשא ומתן?
הלו"ר עמנואל זלסמן
הם מוכנלם להלכנס למשא ומתן מללדל. מל שלא רוצה להלכנס

למשא ומתן מללדל זה ראש העלר.
זאב בולם
בתוך השבלתה הוא לא מוכן להלכנס.
שמרלהו בן-צור
הוא צודק.
הלו"ר עמנואל זלסמן
אנל מצלע שנשקול. הלו דברלם בעולם. מדלנת-לשראל, כשרצתה

לנהל משא ומתן כשאלן הפסקת אש, או לא, אז אותו דבר לש גם בענין

שבלתות בכל התחומלם.

אנל רוצה לבקש שכסעלף שנל הלום תהלה התללעצות רק שלנו -

התללעצות ולא דלון, אלך אנהנו פועללם בנושא, כל לש לל הרושם

שבגלל סלבות שונות, המעורבות שלנו והפעללות שלנו לכולות להבלא

ברכה גדולה, כוועדה, במצב הזה שנוצר.

אנל מקדם בברכה את גברת שפלרא ואת נצלגל רשות השלדור.

בכנלסתל לתפקלד בלונל, ראלתל כל מלנל נושאלם, ואחד הנושאלם

שראלתל שאולל הלה צרלך להלדון עוד לפנל הבהלרות בוועדת החלנוך

בקדנצלה הקודמת ומסלבות שונות לא נלדון, מצאתל לנכון לשלם אותו

כסעלף ראשון עם חלדוש הפעללות של הכנסת במושב החורף.הסעיף הוא יישום או ביצוע חוק רשות השידור 1994, שאומר:

"יושב-ראש הרשות ימנה ברשות המליאה ממונה על קבילות הציבור",

בלשון בינלאומית ועממית זה נקרא "אומבודסמן". "הממונה על קבילות

ידון ויברר קבילות ותלונות מטעם הציבור בכל הנוגע למשדרי הרשות

או לאופן פעולתה של הרשות".

היה צורך בהכנת כללים. רשות השידור הכינה כללים. זה נעשה

בתיאום ובשיתוף פעולה איתנו. נמצאת איתנו היועצת המשפטית שלנו -

אתי בנדלר, ויש הצעה שהיא הצעה מוסכמת ואני לא צריך לומר הרבה,

אבל זה מוסד מאד חשוב ואנחנו יודעים מה זה מצוקה של האזרח הקטן,

אבל גם חבר כנסת קטן כמוני, שלפעמים רוצה להתלונן, לא היה לו

בפני מי להתלונן.

למשל אני אספר סיפור. כמה שבועות לפני הבהירות היה יום

עיון מטעם הארגונים לשימור ואיכות הסביבה וביקשו מנציגים של

מפלגות להופיע בבית סוקולוב ולהצהיר את ה"אני מאמין" שלהם בנושא

הזה, ואני התייעצתי עם החברים שלי, והנה יושב כאן חבר אלכס

לובוצקי, ואני הופעתי לא על דעת עצמי אלא למען, והיו לפניי והיו

אחריי. לתומי, פתחתי את הטלויזיה ב- 11:30 בערב כשיש בערוץ 1

חדשות וחיתה סקירה. כל מי שהופיע - דיבר. אני לא דיברתי זאת

אומרת "הדרך השלישית" לא דיברה. צלצלתי לעמנואל הלפרין כי הוא

היה המגיש ואמרו לי שצריך להמתין עד הצות. דיברתי איתו והוא

אמר- "אני מאד מצטער, אני לא יודע מזה, תדבר עם זאב כהן".

דיברתי עם זאב כהן, החלטתי לוותר כי זה לפני בחירות. אני רק

אומר שאם היה אומבודסמן, הייתי פונה לאומבודסמן, בכל הכנות. זה

נעשה בתום לב אני מבין, אבל זאת עובדה שנציגי כל המפלגות דיברו.

יש האזרח הקטן במצוקתו. אני לא מדבר על תלונות שהן טרדניות או

שאין בהן שום אמת, אבל יש גם תלונות אמת ואני חושב שהכללים האלה

מסדירים זאת במידה רבה, ואני מבקש עכשיו מגברת שפירא להציג.
שמריהו בן-צור
את גברת שפירא אני מכיר, אבל הייתי מבקש לדעת מי היושבים

כאן.
פרופ' רינה שפירא
לפני שאתהיל, מילה אישית. יש לי גם כובע אהר. הייתי

מופיעה בשעתו די הרבה לוועדה הזו בכובע השני שלי שאני פרופסור

באוניברסיטת תל-אביב לנושא סוציולוגיה של חינוך. כל פעם כשאני

באה לוועדה הזו, יש לי הרגשה - רגע, איפה אני כאן בדיוק נמצאת,

אבל היתה לי הרגשה דווקא נוחה, למרות העובדה שאתה תיארת, שהנושא

הראשון שאתה העלית היה בנושאים חינוכיים, אז פתאום הרגשתי שהנה

נכנסתי הביתה.
צבי ויינברג
מה הכובע הראשון שלך?
פרופ' רינה שפירא
אני פרופסור לסוציולוגיה של חינוך בתל-אביב. כאן אני

יושבת בתור יושבת-ראש רשות השידור ומתחילה את השנה השניה שלי.

איתי נמצאים מטעם רשות השידור צבי לידר, שהוא דובר רשות השידור,

יושבת לצידי כוכבה שלום, שהלא המשנה ליועץ המשפטי של רשות

השידור, וחיה גולן שהיא עוזרת בלשכת היושב-ראש לנושאים מסויימים

מרכזיים, וזה אחד הנושאים שהיא טיפלה.
שמריהו בן-צור
מל הנוכחים הנוספים?
פרופ' אלל פולק
מטעמנו יושבים כאן מר ישראל מידד - מנכ"ל האגודה לזכות

הציבור לדעת, פרופ' אלישע באב"ד - פרופסור לפסיכולוגיה הינוכית

באוניברסיטה העברית ועוזר לאגודה לזכות הציבור לדעת, מר אלי

אדלר - היועץ המשפטי של האגודה לזכות הציבור לדעת ואני - אלי

פולק, יושב-ראש האגודה לזכות הציבור לדעת.
פרופ' רינה שפירא
אנל אגלד כמה מילות פתיחה. כשאנהנו נכנסנו לתפקיד, מצאנו

מצב של רשות שכבר מפעילה איזושהי פונקציה של קבילות, אבל

הפונקציה היתה באמת לא ממוסדת ולא ידועה, וכמו שאתה אמרת נכון -

אם זה נעשה ולא נשמע ולא נראה, זו גם בעיה. התפיסה שלפהות אני

הבאתי איתי לרשות הלתה להגביר את הדיאלוג של הרשות עם הציבור

בכל דרך שיכולה להיות, ואנהנו עובדים כשנה על ערוצים שונים של

הגברת הדיאלוג. אהד הדברים הראשונים שגם אני מצאתי על השולחן,

כמו שאתה, שיש כזה דבר שנקרא ממונה, שיש הוק שאנהנו צריכים

לעשות את זה, אבל למעשה הדבר רק התהיל להיות בצינורות ולא קיבל

את הצורה הממוסדת שזה צריך להיות, ואהד הסעיפים הראשונים שהוועד

המנהל הנוכהל עבד עליהם זה הנושא הזה. אנהנו עבדנו כמה ישיבות,

היו טיוטות וכדומה. בדצבמר שלחנו את זה לוועדה הקודמת וביקשנו -

רהמים, בואו תעשו מה שיותר מהר, כי אנהנו מרגישים לא נוה

שהפונקציה הזאת בעצם לא קיימת כמו שהיינו רוצים. היא קיימת, היא

ישנה, אבל זה לא כמו שצריך היה להיות.
צבי ויינברג
ישנו כבר ממונה?
פרופ' רינה שפירא
יש לנו אדם שהוא ממונה.
צבי ויינברג
הוא נמצא כאן היום?
פרופ' רינה שפירא
לא, כי לא השבנו שצריך. הוא לא הנושא לדיון היום. הנושא

לדלון היום זה הכללים.

אהד הדברים הראשונים שעשינו הוא שהחלטנו למסד מערכת

כלללם, שזה על-פל ההוק, שתנחה את עבודת הממונה, וגם מערכת

שהצלבור לודע עללה והוא ידע מתי הוא יכול לפנות אם הוא חושב

שהוא נפגע, שיש לו איזושהי תלונה, וגם הרשות תדע מה הלא אמורה

לעשות כאשר לש פנלה כזו. יותר מזה, צריכים להיות שני סטים. אחד

זה מערכת שמתללחסת לתלונות הציבור, אדם ו/או מוסד כלפל דברים

כמו המקרה שלך, וישנה מערכת שניה שאומרת - הרשות עצמה, כאשר היא

עומדת לשדר שידור שעלול לפגוע, עלול להיות בעייתי...כוכבה שלום;

זה לא לאישור הוועדה.
פרופי רלנה שפירא
זה לא דבר לאישור הוועדה, אבל רצלתל להגלד שאנחנו עבדנו

על התמונה השלמה. זה במסגרת הרצון לדלאלוג ומה שיש לכם לנגד

עיניכם זה המערכת של הכלללם, שכמו שאתם בוודאי תראו מעבר לכלללם

היבשים, לש אלזשהו רצלונל שאומר - אנהנו רוצלם שהצלבור להלה

מעורב, אנהנו רוצלם שלצלבור תהלה כתובת, אנהנו רוצלם שהכתובת

הזאת, תהלה לה מערכת כלללם שעל-פלה הלא עובדת, והשוב לל במיוחד

לציין - הוספנו במלוהד בשתל נקודות מה קורה אהר-כך. אם לשנה

תלונה איזושהי והתלונה מטופלת, מה קורה לא רק עם האדם שקלבל

תשובה על תלונתו, אלא מה קורה ברשות עצמה אם במקרה מה שהסתבר

מהתלונה הוא שישנו אלזשהו פגם, שצרלך לעשות משהו בגופלם עצמם.

אנהנו הכנסנו את ועדת הבלקורת של המללאה כגוף שבודק את

המעקב אחדל הפעללות עצמה. נאמר במקרה שלך היתה תלונה, אם היתה

מוצדקת, הטלויזיה מטעמה היתה צריכה לטפל להבטיח לנו שדברים

כאלה לא יישנו. בעצם אני הושבת שזה הדבר העלקרל. אנהנו בלמלם

אלה השבנו כבר להכות לדיון הזה ולפרסם כבר סוף סוף את ההודעה גם

בעתונות וגם בשקופלת מלוהדת בטלולזלה שללדעו, ואנל רוצה להודות

מאד לך, אתל בנדלר, על שלתוף הפעולה ועל העצות הטובות, ולכוכבה

שלום כמובן, ואנחנו כאן בשבלל לשמוע.
צבל וללנברג
אנל קראתל כאן דברלם שמדאלגלם אותל.
היו"ר עמנואל זלסמן
אנל הללתל מבקש מהלועצת המשפטלת - אתל, לסקור בקצרה את

הסעלפלם העיקריים.

אתל בנדלר;

אנל הללתל מצלעה שפשוט נקרא אותם כל הוועדה צרלכה לאשר.

אנל רק רוצה להוסלף הערה, שהגלעו אליי הכלללם האלה בתהללת

השבוע, עיינתי בהם והלו לל הערות משפטלות לנושא הזה ועמדתל בקשר

עם הרשות, ובעקבות כך הם שלנו והגלשו הצעה מתוקנת לכלללם.

כשלושב-ראש הוועדה אמר שלש כאן כלללם מוסכמלם, אנל רוצה לומר

שהם מוסכמלם עליי מבהלנה משפטלת, אבל כמובן שמבהלנה ערכלת זה

תפקלדם של הבדל הוועדה לשקול ולהחליט אם הם מאשרלם את זה או לא.

אלן בכך כמובן לפגוע, הס וחלללה, בשלקול דעתכם.

שמרלהו בן-צור;

מבחלנה מתודלת הללנו צרלכלם לקבל את זה לפני כן. אם אנהנו

דנלם בענללנלם ערכללם צלבורללם, אנל הושב שצרלך הלה לקבל את זה

קודם.היו"ר עמנואל זיסמו;

זה קשה מאד בכנסת. יש רק אפשרות אחת. אף אחד לא מחייב

אותי לגמור היום. אני רוצה לגמור היום, וכללי הדמוקרטיה הם כאלה

שאם אתה תגיד אחרי מה שתשמע..., אנחנו לא מסוגלים להכין את

הדברים מראש, להראות את זה מראש, מה עוד שהקשר ההדדי בין שני

הצדדים נמשך עד אתמול, וכפי שאתה שומע, הוכנסו שינויים, אבל

נוצר כאן מצב שבדצמבר הם הגישו לוועדת החינוך. אני לא אמנה

עכשיו ועדת חקירה, ואני אומר את זה בבדיחות הדעת, למה זה לא

נעשה עד 29 במאי. אני רק רוצה להגיד לך למה אני לא עשיתי את זה,

כי נכנסנו לתפקיד ביוני והיתה פגרה, ולמרות הכל היינו בפגרה

ואתה היית חלק פעיל גם בחלק מהישיבות, והנה חלום זה שבוע ראשון.

אז התחלנו שלשום עם נושא כאוב והיום זה הנושא השני, והנה כבר יש

לנו השביתה בהרצליה ויש לנו את התקציב ויש לנו דברים אחרים.

לכן אני פונה אליך בבקשה. אם אתם, אחרי שתשמעו הערות,

הבהרות, תגיעו למסקנה שלא, נדחה אבל לא נדחה להרבה. אני רוצה

בדיון עם גברת שפירא ורשות השידור לעשות את זה בהקדם. יש צורך

דמוקרטי עליון להתקדם, מה עוד שיש ערוץ שני, ובערוץ השני בחוק

יש להם את הכל. יש אומבודסמן ויש כללים, אז הערוץ הראשון הוא לא

פחות דמוקרטי מבחינה זו מאשר הערוץ השני, ואני רוצה להתקדם, אבל

אם היום יתעוררו בעיות וצריך יהיה לשקול - נשקול. אני לא חייב

לגמור את זה חלום.
אתי בנדלר
אני מבקשת לחזור על הערתו של היושב-ראש, שהכללים האלה

תואמים במידה רבה את הוראות החוק, ואני מדגישה כאן - החוק,

שקיימות הן לענין חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, והן לענין

חוק מבקר המדינה לענין פעולתו של הממונה על תלונות הציבור או

בשם כפי שניתן לו בכל חוק אחר.

אני מבינה שיש בפנינו למעשה שתי מערכות של כללים. אחת זה

כללי רשות השידור - ממונה על קבילות הציבור, והשניה זה כללי

רשות השידור - מתן אפשרות תגובה לנפגע משידורי הרשות.
כוכבה שלום
אני רוצה להעיר שהסט השני הוא על-פי החוק לא לאישור

הוועדה. הוא מפנה לדברים טכניים של החלק הראשון, אבל לא לגופו.
אתי בנדלר
אולי נקרא קודם את הכללים הראשונים ואחר-כך נדון בכללים

השניים, אם זה טעון או מה מתוך זה טעון אישור הוועדה.

"כללי רשות השידור (ממונה על קבילות הציבור), התשנ"ז-1996

בתוקף סמכותו לפי סעיפים 22אי ו-33 לחוק רשות השידור, התשכ"ה-

1965 באישור השר וועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובע הוועד
המנהל את הכללים הבאים
"

אגב, אני מניחה שהשר אישר את הכללים האלה.
כוכבה שלום
השד הקודם. זה הרל הלה בקדנצלה הקודמת.
אתל בנדלד
זאת אומרת שהוועדה מתבקשת כרגע לאשר את הכלללם מבלל

שאנחנו יודעים מה עמדתו של השר הנוכחי.
כוכבה שלום
השבנו שנצלג ראש הממשלה להלה כאן הלום.
פרופ' אלל פולק
אנל רוצה להעלר כמה הערות. הלתה טלוטה קודמת של רשות

השלדור מנובמבר 1995, כאשר עד כמה שיושב-ראש הרשות אמר, שעללה

התום משרד הלנוך שהלא לאלשור הוועד המנהל. כפל שאנל מבין, ההצעה

שצרלכה להלות מוגשת כאן, צרלכה להלות מוגשת גם על-לדל אלשור השר

הממונה, גם על-לדל הוועד המנהל, וגם על-לדל לושב-ראש הרשות. אני

מבקש לשאול האם הוועד המנהל דן במסמך שמוגש לפני הוועדה הלום,

מתי.
פרופ' רלנה שפלרא
אנל מללצגת את הוועד המנהל. השלנוללם שאנהנו עשלנו הם לא

שלנוללם כאלה... אלה שלנוללם רק משפטללם ואלן לנו בעלה אלתם.

השאלה של השר זו באמת שאלה.
פרופי אלל פולק
אם אורשה לכך אנל אראה שלשנם שלנוללם מהותללם מאד בלן מה

שמופלע בהצעה הזאת לבלן ההצעה הקודמת, ואני חושב שזה קרדלנלל אם

לש צורך באלשור של הוועד המנהל, האם השלנוללם האלה נדונו בוועד

המנהל בלשלבה מסודרת והאם הלה אלשור של הוועד המנהל.
פרופי רלנה שפלרא
אנחנו השבנו שזאת בעלה משפטלת.
כוכבה שלום
מכיון שהשלנויים מהנוסה הקודם לנוסה הקיים באו בעקבות

דלאלוג שהלה בלן היועצלם המשפטללם של הוועדה ושל הרשות ומכיון

שמדובר באספקטלם משפטללם לענין, לכן לא השבנו שלש צורך להבלא את

זה שוב לוועד המנהל, אלא דיווחנו את זה ללושבת-ראש. הלא מודעת

לשלנוללם, ואנהנו כאן, אבל אם אתם עומדלם על כך, אפשר להבלא את

זה לוועד המנהל.
פרופי אלל פולק
עמידה בפנל הממונה על הקבילות זה דבר שהוא משפטי או דבר

ערכל?במקרה הקודם, הנפגע נקרא מי שנפגע אישית. במקרה עכשיו לש

הגבלה בלן הוק הרשות השניה ואני מברך על השלנו ל הזה. הוא שינוי

נכון, הוא שינוי שהלה צרלך להלות בנוסה הקודם. לש עוד כמה

שלנוללם כאלה ואנל מוכן לעבור עללהם.
נעמל הזו
זו הסלבה שאתה כאן, פרופסור פולק.
הלו"ר עמנואל זלסמו
לכול לחלות שההערה שלך הלא הערה פרומללסטלת נכונה ביותר,

אבל אנחנו רוצלם להתקדם. אני לא רוצה להתווכח, אבל כמלטב הבנתל,

גם המשפטלת, כתוב הוועד המנהל, באלשור השר וועדת החינוך

והתרבות. לש ועד מנהל ואלשור שני צדדלם. לא נאמר אלך שני הצדדלם

מאשרלם. אנל מבלא את זה לוועדת ההלנוך. אם כתוצאה מזה לתברר שלש

שר בלשראל שלגלד - מה שהוועד המנהל... אנל מקווה שנתגבר על זה.

אנל מפרש פלרוש משפטל לפל מלטב לדלעתל המשפטלת הכלללת.
צבל לידר
מדובר בכל זאת בשלנו ל משפטל ולא בשלנו ל ערכל, ואנל רוצה

להסבלר מדוע, כיון שאנל האלש שמופקד על הטלפול בפניות הצלבור

ברשות השלדור מלבד האומבודסמן, שעד הלום הגדרנו כך שהפניה אליו

הלתה רק על-ידי מל שנפגע.

אנל רוצה להבהלר את הנקודה הזו משום שנדמה לל שמדובר בכל

זאת אך ורק בשלנוי משפטל, משום שמבהלנה ערכלת הצלבור קלבל טלפול

שווה ודומה לפל דעתל לזה שהוא לקבל גם על-לדל הממונה על קבללות

הצלבור. הבעלה מבהלנת רשות השלדור הלא בעלה טכנלת, לא כפל

שעכשיו ראלתל את נייר העמדה של האגודה לזכות הצלבור לדעת, שלפל

דעתל הוא גם בגדר השמצה, אבל זה נושא שאנל לא חושב שזו בעייתה

של הוועדה כאן ולא המקום שבו הנושא אמור להלות מטופל, אבל

הצלבור מקבל טלפול אמין, הוגן, לסודל, על-לדל הממונה על קבללות

הצלבור ברשות השלדור, שבמקרה הזה זה אנל, ולא נעלם לל לדבר את

שבהל בפניי או בפניכם. זה תמצב וזאת האמת.

לפיכך, מדובר באמת רק בשלנו ל מבהלנה משפטלת, שרשות השלדור

בלצעה אותו כפל שהלא ראתה רק בגלל הנושא של ההוק ואנל מבין

שהיועצת המשפטלת של הוועדה הלא שהעלתה את הנושא הזה. השלנו ל הוא

שלנול פנלמל ברשות השלדור, אלן בו שום שלנול ערכל. הצלבור לקבל

לדעתל אותו טלפול שהוא קלבל עד עכשלו.
הלו"ר עמנואל זלסמו
הדברלם באו לידי בלטול גם מצלדו, שכמה שלנוללם, כמה

נוסהלם על דעת שנל הצדדלם שהלו בלומללם האהרונלם, עוד לותר

שלפרו את המצב.
צבל ללדר
מטפל בזה מלשהו אהר ברשות השלדור ואלן שום בעלה.
אתי בנדלר
אני מפנה את תשומת הלב שלא ניתן להלה לפרסם את הכלללם

האלה, לא ניתן להלה לתת להם תוקף הוקל, אלא אם כן השר הממונה

לאשר אותם בחתימתו.

"1. הגדרות:

בכלללם אלה -

"הממונה" - הממונה על קבללות הציבור ברשות;

2. זכות הפניה לממונה

"כל אדם", כאשר אדם כולל גם תאגלד, חברה וכלוצא בזה, "רשאל

לפנות לממונה, לקבול או להתלונן בפניו על כל ענין הנוגע במשדרל

הרשות או באופן פעולתה של הרשות", כלומר אלן בכך שום רבותא,

חוזרים על האמור בהוק.
צבל ויינברג
את אמרת שכל אדם זה כולל את מל?
אתל בנדלר
כולל כל גוף שאלננו אדם, כל גוף משפטל שאלננו אדם, כמו

תאגיד, הברה כלשהי.
צבל ויינברג
למה לא להגיד את זה בפלרוש?
אתל בנדלר
אלן צורך. לש הוק פרשנות שהוא הל על כל דבר הקלקה. זה הוק

על שבו לש הגדרות או כלללם שפורסים את כנפלהם על כל דברל ההקלקה

במדינה, אלא אם כן לש הגדרה ספציפית שסוטה מההגדרה שבפקודת

הפרשנות. לכן, בכל מקום בהקלקה שכותבלם "אדם", אם לא שמלם שם

הגדרה ספצלפלת, אז הל ממללא ההוק.

"3. הגשת פניה

הפנלה תוגש בכתב במלשרלן לממונה, תוהתם בלדל הפונה ולצוללנו בה

שמו ומענו, תאור הענלן שעללו נסבה הפנלה, המועד בו ארע וכל פרט

אחר הנוגע לענלן והעשול לסללע לבירור לעלל של התלונה.

4. סמכויות מקבללות

(א) ראה הממונה כל גוף אחר ברשות מוסמך לדון, להכרלע או להשלב

על פנלה שנשלהה אליו, הוא רשאל שלא לטפל בה אלא להעבלרה

לטלפולו של אותו גוף לאחר שדווח על כך לוועד המנהל.

(ב) העבלר הממונה הפנלה לגוף אחר ברשות, יודיע על כך לפונה

בכתב."

לזה אולל כדאל שלתללחסו נצלגל הרשות ולסבלרו את הענלן אם

לש צורך, מלהם גופלם אחרים ברשות המטפללם גם הם בתלונות צלבור.
פרופ' רינה שפירא
בתוך הרשות יכול להלות הדובר, כמו ששמענו קודם, ולכול

להיות גם ראשי יחידות שכלפיהם הלתה התלונה, והמנכ"ל כמובן.
יצחק שפירא
ואז לא מטפל בתלונה הנוגעת...
פרופ' רלנה שפלרא
הממונה הרבה פעמלם מפנה.
אתל בנדלר
אני מבקשת להעלר שמדובר כאן לא בסמכות שאדם או פונקציונר

ברשות נוטל לעצמו לטפל בתלונות הציבור, אלא שהוא הוסמך לכך

בצורה מפורשת לטפל, כל לא לתכן מצב, לפי ההוק על כל פנים, שבו

תוגש תלונה ופונקצלונר יחליט שהוא לטפל בזה ולא הממונה, אלא

להפך. שיקול הדעת הוא של הממונה, הוא שלחללט אם הוא מטפל בכך או

שהוא מעבלר את זה לגוף אהר.
היו"ר עמנואל זלסמן
אנהנו נלך סעלף סעלף ולא נעשה דיון על הכל, ולכן נתעכב כל

פעם שצרלך להתעכב ובשלבלם נסללם את הענין.
פרופ' אלל פולק
בעצם לא הצגתי את הפעולה של האגודה לזכות הצלבור לדעת משך

שנה והצל האחרונות ואני לא אעשה את זה עכשיו. אני מקווה שהל ושב-

ראש לתך לל את ההזדמנות לעשות את זה לאהד מכן.

לאור הפעילות שלנו, הסעיף הזה, סעלף 4(א), עד כמה שאני

מבין, לא קיים בהוק הרשות השניה לטלולזלה ורדלו.

אתל בנדלר;

כן, אבל הוא קיים בהוק רשות השידור עצמו. אולי כדאי שאני

אפנה, כדל להשלים את התמונה, לאותו סעיף 22א. להוק רשות השידור,

שמכוהו הותקנו הכלללם. זה סעלף שהוסף להוק רשות השלדור בתיקון

משנת 1994 וסעלף קטן (ג) שלו אומר:

"הממונה על הקבילות רשאי שלא לטפל בתלונה או בקבילה אם גוף אהר

ברשות מוסמך לדון ולהכריע בה."
שמרלהו בן-צור
למה הכפילות הזו? זאת המטרה של הסעיף הזה.
אתל בנדלר
זאת אומרת שיש כאן הוראה מפורשת של ההוק בענין."5. פנלות שאלן לברר אותן

(א) לא להלה בלרור בפניות אלו:

(1) פניה בענין התלול ועומד בבלת משפט או בבית דין או שבית

משפט או בלת דלן הכריע בו לגופו;

(2) פנלה שהממונה סבור שהלא קנטרנלת או טרדנלת;

(3) פנלה בענין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה

בתפקלדו כנצלב תלונות הצלבור לפל הפרק השבלעל של הוק

מבקר המדינה;

(ב) הוגשה תלונה שלפל סעלף קטן (א) אלן לברר אותה, יודיע הממונה

לפונה בכתב שלא לטפל בה ויציין את הנלמוקלם לכך."

קודם כל, גם בהוק מבקר המדלנה וגם בהוק הרשות השניה,

באותם סעיפים המתללהסלם לבלרור תלונות הצלבור, קללמלם סעלפלם

מקבלללם. תמלד לש סוג של פנלות שמשאלרלם לממונה על תלונות

הצלבור את שלקול הדעת שלא לטפל באותן תלונות.

הנסלבות המפורטות בפסקאות (1) ו-(2) של סעלף קטן (א) הן

נסלבות שקללמות גם בהוק מבקר המדלנה וגם בהוק הרשות השנלה. ענלן

שהוא סוביודלצה או שבלת המשפט הכרלע בו לגופו של ענלן, זה ברור

מאליו שהממונה לא לטפל. הנסלבות המופלעות בפסקה (2) פנלה

שהממונה סבור שהלא קנטרנלת או טרדנלת, גם הן מופלעות בשנל

ההוקלם האהרלם ולמלטב לדלעתל הדברלם הם גם הלונללם, כל הממונה

לא כל כך בנקל לגלע למסקנה שתלונה הלא קנטרנלת או טרדנלת בצורה

כזאת שהוא להללט לא לטפל בה. מדובר באמת בנסלבות חריגות של

הייתי אומרת אנשלם שמבהלנה נפשלת אולל מתפרנסלם מהנושא הזה של

משלוה תלונות אינסופלות, שבעצם כשאתה בודק אותן אתה רואה שאלן

בהן ממש.

צריכים לזכור ששלקול דעתו של ממונה על תלונות הצלבור

כשלקול דעתו של כל פקלד אהר, כפוף לבלקורת שלפוטלת, ואם להללט

הממונה שלא לטפל בפניה כלשהל בשל היותה קנטרנית או טרדנית, ניתן

לתקוף ההלטה כזאת בבג"ץ, ולכן החשש שהוא לעשה בזה שלמוש לא הגון

או מרחיק לכת, הייתי אומרת שלא צרלך לדעתל להצלק להברל הכנסת.
שמרלהו בו-צור
את הסברת את זה לפה מאד, אבל אני אומר שזה בכל אופן ענלן

סובללקטלבל, זאת אומרת ברצונו הוא לכול למללן את זה ולקבוע שזה

טורדנל וברצונו הוא לכול להגלד שזה קנטרנל.
הלו"ר עמנואל זלסמן
אם קורה דבר כזה, לש אפשרות הלאה.
נעמל הזו
הרל לש ערכאת ערעור.
שמרלהו בן-צור
את אומרת שלש לו פתה מללוט שהוא לכול לפנות לבג''ץ.
אתי בנדלר
אם הוא יעשה שימוש שלא כדין בסמכותו.
וליד צאדק
זה קל לפנות לבג"ץ?
אתל בנדלר
לש לל תשובה שקשורה דווקא לענין לפסקה (3) - פנלה בענין

שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדלנה בתפקלדו כנצלב תלונות

הצלבור. לש כלדוע את הממונה על תלונות הצלבור במשרד מבקר

המדלנה, שהוא תפקיד סטטוטורל. בשנת 1995 סוכם הוק מבקר המדלנה

והודפס בו סעלף 48, שענללנו בעדלפות סמכולות ומעמד. קובע סעלף
48 לחוק מבקר המדלנה כדלקמן
"הוראת כל דלן שלפלה למונה, בגוף מבוקר, אדם שתפקלדו לברר

תלונות על אותו הגוף, אלן בה כדל לגרוע מסמכולותיו וממעמדו של

נצלב תלונות הצלבור על-פל חוק זה."

דהיינו הממונה על תלונות הצלבור במשרד מבקר המדלנה, לש לו

מעמד על מבהלנה זו והוא רשאל לטפל באותה תלונה שהוגשה למעשה

לגוף אהר, לאומבודסמן של גוף אהר, שמונה.
שמרלהו בו-צור
זה לא סותר את 4(א)?
אתל בנדלר
לא. ב- 4(א) מדובר על "כי גוף אהר ברשות". כאן אנחנו

מדברלם ב-5(א)(3) דהללנו אם כבר הלתה פנלה בענין לנצלב תלונות

הצלבור שבמשרד מבקר המדלנה, רשאל המבקר הפנימי של רשות השלדור

שלא לטפל באותה תלונה, אבל הממונה על תלונות הצלבור במשרד מבקר

המדלנה תמלד רשאל לטפל בכל תלונה שהלא, גם אם הממונה ברשות

השלדור טלפל בה או התהלל לטפל בה.

לכן, גם זה קצת מרכך את הנושא של שלמוש שלא כדין על-ידי

הממונה בנסלבות למשל שהוא ההללט לא לטפל בתלונה משום שהוא סבר

שהלא קנטרנלת או טרדנלת.
זאב בוים
מל בעצם ממנה את הממונה הזה או מל בוהר בו? אני הושב שלש

קשר לפחות בצד הערכי.
פרופ' רינה שפירא
יושב-הראש של הרשות, שהוא גם יושב-ראש המללאה, באלשור

המליאה.
שמרלהו בו-צור
זה מכרז?
כוכבה שלום
לא, זה על-פי החוק.
צבי ויינברג
לפי האף, היופי, העיניים?
פרופ' רינה שפירא
אתה מראיין את הבן-אדם, אתה רואה את הקריטריונים שאתה

צריך ואתה בודק אם הבן-אדם מתאים. במקדה הנוכחי, האדם שישנו שם

הוא כך כך מתאים.

זאב בוים;

זו לא תשובה ההערה האחרונה.
פרופ' רינה שפירא
ההערה היתה אישית.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה מכרז או מעין מכרז?
פרופ' רינה שפירא
יותר טוב להגיד מעין מכרז.
שמריהו בן-צור
אבל זה לא מפורסם ברשומות.
פרופ' רינה שפירא
אני הושבת שאחרי שהכללים האלה יפורסמו, אז כל הדברים האלה

יגיעו לרשומות.
שמריהו בו-צור
זה לא נעשה דרך מכרז חיצוני.
פרופ' רינה שפירא
לא. זה נעשה ערד לפניי, אבל זה לפורסם ברשומות.
שמריהו בו-צור
אני מציע לך...
זאב בוים
תהליך איתור הבן-אדם המתאים...פרופ' רינה שפירא;

אני רושמת את זה לתשומת ליבי.
היו"ר עמנואל זיסמן
בנושא שדיברנו, אני רוצה להעיר שתי הערות. אחת היא שאני

מכיר את המוסד הזה כי היה לי הכבוד לעבוד עם טדי קולק ואני זוכר

שהוא היה הראשון שהנהיג את המוסד הזה עוד לפני שההוק חייב את זה

בעיריית ירושלים. הוא לקה את זה ממדינה שנותנת לנו פרהים יפים

מאד - ההולנדים. אני זוכר שהוא הזר ובמקום לדבר על הפרהים, הוא

דיבר על זה.

מה שהשוב הוא שאולי יש מקום, זה לא שייך לוועדת ההינוך

והתרבות, שמספר הברי כנסת ילבנו את הנושא, למשל אולי יש מקום

שאומבודסמנים במדינת-ישראל לא להיו עובדים של אותו מעסיק ויקבלו

משכורת מאותו מעסיק. אני שם לכם את זה כי זה נושא שאני גיליתי

אותו בימים האהרונים, אבל זה לא הנושא עכשיו לדיון.

הדבר השני שרציתי לומר הוא שאני הזמנתי את מבקרת המדינה

ושלשום קיבלתי מכתב מאד נימוסי שהיא מודיעה שהיא מאד מכבדת את

הוועדה, היא מכבדת גם אותי אלשית, והיא אומרת שהלא מופיעה רק

בפנל הוועדה לענלינל בלקורת המדינה, להוציא נושאים מיוחדים. אני

מספר לכם את הדבר הזה כל אני באמת מהבב את מבקרת המדינה, אבל

אני הזמנתי אותה לא במקרה כל שמעתם - זה המוסד העליון - מבקרת

המדינה. בסופו של דבר אתה יכול להגיע באופן ישיר למבקרת המדינה

ואתה יכול להגיע כתוצאה ממה שאתה שאלת וכוי, ואנל השבתי שגם אם

מבקרת המדינה אולי בעצמה לא רוצה להגיע לכאן, אולי היא תהיה

מיוצגת כאן. אני מספר לכם כל זה נושא עדלן ורגלש ואנהנו נשקול

אלך מטפללם הלאה, כל למלטב לדלעתל הפרלמנטרלת, כל אדם במדלנת-

ישראל, לא השוב מה מעמדו, מלבד נשיא המדינה, אם הוועדה מזמינה

אותו, הוא צריך לבוא או להיות מלוצג על-לדל בא כה.

הלה לל פעם מקרה דומה עם מנדל קפלן שהוא טען שהוא אמנם

בתפקלד, אבל... בוועדת העללה והקללטה. אנל מספר לכם שאנל כן

הזמנתי את מבקרת המדינה או נציגה, להיות כאן הלום בדלון הזה, כל

בסופו של דבר לש דברלם שמגלעלם גם אללה באופן לשלר.
נעמי הזן
אבל היא כפופה לכנסת, להבדיל ממנדל קפלן.
היו"ר עמנואל זיסמן
נעמי, אנל מבקש שתהשבי על הנושא הזה כל מהר מחרתיים

יכולים לבוא גם אהרים ולהגיד - לא מופלעלם.
נעמל הזן
אתה צודק. אנל הושבת שבכל זאת הלא היתה צריכה לשלוה

מישהו.
דובר
מה היועצת המשפטית אומרת בנושא הזה?
היו"ר עמנואל זלסמן
הדבר הוא בבדיקה. אני מצאתל לנכון להגלד לכם את זה דווקא

בסעלף הזה.
אתי בנדלר
אנל עוברת לכלל 6 לכלללם - אופן הבלרור

"6. (א) הממונה רשאי לברר את הפניה בכל דרך שיראה לנכון והוא

אלנו קשור להוראה שבסדר דלן או בדיני ראיות."

שוב הוראה כלללת רחבה שקיימת גם בהוראות החוקלם חאחרלם

שהפניתי אתכם אליהם.

"6. (ב) הממונה לבלא את הפנלה ללדלעת מל שהפניה נוגעת אללו ולתן

לו הזדמנות נאותה להשיב עללה; הממונה רשאל לדרוש כל

התשובה על הפניה תיעשה בתוך תקופה שיקבע.

(ג) הממונה רשאל גם לשמוע את הפונה, את מל שהפניה נוגעת

אליו וכל אדם אהר אם ראה בכך תועלת.

(ד) לצורך הבלרור רשאל הממונה לדרוש מכל אדם להתייצב לפניו

ולתת לו..."

אגב, אנל הושבת שאולל צרלך להבהלר שמדובר כאן בכל אדם

ברשות או מכל בעל תפקלד ברשות. אולל כל עובד ובעל תפקלד ברשות,

כדל שלהלה ברור.
פרופ' רינה שפירא
בסדר.
אתל בנדלר
"(ד) לצורך הבלרור רשאל הממונה לדרוש מכל עובד או בעל תפקלד

ברשות להתייצב לפנלו ולתת לו, תוך תקופה שלקבע בדרלשה

ובאופן שלקבע, כל לדלעה או מסמך העשויים לדעת הממונה לעזור

בבלרור התלונה; מל שנדרש להתייצב או למסור לדלעה או מסמך

כאמור, חייב למלא אחר חדרלשה והוראות סעיף 11 לחוק ועדות

חקירה התשכ"ט-1968, להולו, בשלנויים המחוייבים, על סלרוב

למלא אחר חדר לשח."

הסעלף הקטן הזה נוסף רק בגרסה שנמסרה לוועדה אתמול, וזה

סעלף שמדגלש את עצמאותו ומעמדו המיוחד של הממונה על תלונות

הצלבור כל לא להלה אף לא בעל תפקלד אחד ברשות, לרבות יושבת-ראש

חרשות למשל, המנכ"ל וכל ממלאל חתפקלדלם חאחרלם, ובוודאי

העובדלם, שלוכלו לסרב לפנללתו של הממונה. כולם להלו חייבים

להשלב לו, למסור לו כל מסמך שהוא לדרוש לעללן בו, וכך הלאה.
שמרלהו בן-צור
סעלף 6(ב) סופו "בתוך תקופה שלקבע", זאת אומרת כאן לא

קבעת לו בערך כמה זמן, למשל הודש חודשיים.
פרופ' רלנה שפירא
לא, הוא לקבע. זה תלוי באופל התלונה.

אתל בנדלר;

הוא לקבע.
יצחק שפירא
אפללו לא קבענו אם בכלל. הוא רק רשאי.
שמריהו בן-צור
אני שואל על המתלונן. הוא לכול להתלונן הלום ולהכות שנה

שלמה.
צבי לידר
יש בחוק הגבלה להשיב לפנלות צלבור תוך שלשה שבועות.
לצהק שפירא
כן, אבל אפשר לשלוה תשובה פורמללת - "מכתבך התקבל", ואז

הפקלד לצא לדל חובתו.
שמרלהו בו-צור
למשל תשובה כמו "עניינך בטיפול", זו תשובה?

אתל בנדלר;

זו תשובת ביניים.

לל לא מוכר הוראות בנוסף להוק המתייחס באופן כללל לחובת

עובד צלבור להשלב לפנלות ולנלמוקלם תוך פרק זמן מסולם. לא זכור

לל כרגע שום הוראת חוק שקובעת תוך אלזה פרק זמן לש להשלב תשובה

סופלת בכל הנוגע לפנלות או לבלרור תלונות, והדברלם הם דל ברורלם

בעצם, משום שלש תלונות שאפשר לברר אותן תוך לומללם ולש תלונות

שהן באמת הרבה יותר מסובכות.
היו"ר עמנואל זלסמן
ההערה הלא הערה מאד נכונה. אנל מצלע שאת תבדקל ותתני לנו

תשובה. אם נגלע למסקנה שלש צורך בשלנו ל, אז אנחנו נפעל כדל

לחולל את השלנול הזה.
שמרלהו בן-צור
מקובל.
אתי בנדלר
"7. הפסקת הבלרור

(א) הממונה לפסלק בלרור פניה אם ראה כל מלכתהללה לא הלה מקום

לבירורה ורשאי הוא להפסלקו אם ראה שענין הפניה בא על תיקונו

או אם הפונה בלטל את תלונתו.

(ב) הממונה לודלע לפונה ולמל שהפניה נוגעת לו, בכתב, שהפסיק את

הבלרור ולצללו את הנלמוקלם לכך."

שוב, אלה סעיפים שהועתקו כמעט מללה במללה מחוק רשות

השידור ומהוק מבקר המדלנה.

"8. ממצאי הממונה

מצא הממונה, בתום הללך הבלרור, כל צדק הפונה בפנייתו רשאי הוא
לנהוג כדלהלן
(א) למסור הודעה מנומקת בכתב לפונה ולמל שהפניה נוגעת לו;

(ב) לפנות למנהל הכללי בכתב בדרלשה שיורה לשדר את ממצאיו

בשלדורל הטלולזלה או הרדלו;

(ג) להצבלע בפנל מל שהפנלה נוגעת אללו על הצורך בתיקון הללקול

ועל הדרך והמועד לכך.

(ד) הצבלע הממונה על הצורך בתיקון ללקול כאמור בס"ק (ג) תעקוב

ועדת הבלקורת של מללאת הרשות אהר לשום המלצותיו."
לצחק שפלרא
הוא גם רשאל לא לעשות שום דבר.
אתל בנדלר
לשון "רשאל" משאלר פתה מללוט מאד קצר הללתל אומרת מבהלנת

שיקול הדעת. בתי-המשפט, בעיקר הבג"ץ, פירש לא אחת בשורה של פסקל

דלן ש"רשאל" זה בעצם סמכות כמעט מנדטורלת ולכול להשתמש בעל

שלקול חדעת שלא לעשות שלמיש רק בנסלבות חרלגות שמתאלמות לענלן.

זאת אומרת זה שכתוב רשאל זה לא שהוא לושב רגל על רגל או מהללט -

רוצה לעשה, לא רוצה לא לעשה.
וליד צאדק
אלזה הלוב לש?
זאב בולם
הלוב מוסרי, זה הכל.
וליד צאדק
צריכים להיות דברי הסבר לכללים האלה.אתי בנדלר;

אלו דברי הסבר. יש פסלקה כללית, מערכת הלכות שהתפתחה

במדלנת-ישראל לגבל דרך הפעלת שיקול דעת על-לדל מל שהוסמך לכך

לפל כל דלו, וההלכות קובעות למעשה שבמקום שההוק משתמש במללה

"רשאי", זה לא מתלר לבעל שלקול הדעת לההללט בכל מקרה, אם מתהשק

לו - לשתמש בשלקול דעתו, לא לתחשק לו - לא לשתמש. זה לא המקרה.

עקרונית, הוא צרלך לעשות שלמוש בשלקול דעתו ולבצע את התפקלד

המוטל עללו, אלא אם כו הנסלבות הו כאלה שלא מאפשרות לו לעשות

שלמוש בחובה הזו.
פרופ' רלנה שפלרא
אנל רוצה להוסלף ששנל הסעלפלם - (ג) ו-(ד) הם הסעלפלם

שהזכרתל אותם בתהללת הפגלשה שלנו, שאנחנו הכנסנו את ועדת

הבלקורת של המללאה. המללאה זה גוף צלבורל שוועדת הבלקורת זה אחד

הגופלם העלקרללם המרכזללם שלה, ובעלנלנו, בעלנל הוועד המנהל,

הלתה תופעה אפשרלת תלאורטלת שלהלה ליקוי והבן-אדם לשמע ואותה

הלחלדה שלגבלה מדובר אלכשהו תעבור לסדר הלום. מה שאנחנו כאו

עושלם, אנהנו קובעלם שוועדת הבלקורת של הרשות תקבל אלנפורמצלה

על לחלדות שמשתמע מהתלונה שהו צרלכות עכשיו לעשות תיקונים,

והוועדה תעקוב אחרל זה.

שמרלהו בו-צור;

זו ועדת מעקב.
פרופ' רינה שפלרא
מלו ועדת מעקב, ואני מדגלשה את זה כל אנל חושבת שזה אחד

הדברים החשובלם שזה לא לשאר ברמה של דברת.
שמרלהו בו-צור
זח הקשר בלו הממונה לבלו ועדת הבלקורת.
פרופ' רלנה שפלרא
הממונה נותו דו"ח למללאח, והמללאה חוץ מזה בסגרת ועדת

הבלקורת שלה עוקבת באופו קבוע אחרל דברלם שמשתמע מהם שצרלך

לעשות שינוי ברשות.
דוד אזולאי
זה לא מופלע כאו מה שאת אומרת.
פרופ' רלנה שפלרא
"תעקוב ועדת הבלקורת של המללאה אחרל לשום ההמלצות".
דוד אזולאלי
מה עושלם על מנת שהדברים לא לחזרו על עצמם?פרוסי רל3ה שפירא;

זה חלק מהמעקב. ועדת הביקורת בדיוק בדברים האלה עוסקת.

אנל אשמח פעם להיות מוזמנת הנה ולספר אלך הוועדה הזאת עובדת.
הלו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו סלכמנו שבקרוב מאד יהיה סיור טל ועדת החלנוך

והתרבות ברשות השידור.

פרופ' רינה שפירא;

אנל חלק מה"סלכמנו".
הלו"ר עמנואל זלסמן
זה לא פשוט. לבקר ברטות הטלדור זה לא דבר פטוט מבחלנת

הוועדה, ואנהנו בהזדמנות הזאת גם נכלר את האומבודסמן ואנחנו

נראה עוד כמה דברלם. אנל רק מקווה טהסלור טלנו להלה בלל תקטורת.
נעמל חזו
טאלה ועוד טאלה. הוא לכול להטתמט בכל האמצעים האלה?
אתל בנדלר
ודאי. זה ברור.
נעמל חזו
טאלה שניה - טקלתם את האפטרות טהוא בעצמו לכול לפנות נגלד

ליועץ המטפטל טל רטות הטלדור כדל לפתוח בהצעה להללכלם מטפטללם

נגד מל טעבר?
אתל בנדלר
בהוק מבקר המדלנה לט נדמה לל הוראה מפורטת טאם לט חטדות

לעבלרות פליליות, צרלכלם להעבלר את זה ליועץ המטפטל לממטלה.

נדמה לל טלט את זה גם בהנהלות היועץ המטפטל לממטלה... אנל מנסה

להיזכר כי יש איזושהי הוראה בקטר לכך, טאם מתגלה לעובד צלבור

כלשהו... אנל רק צרלכה להלזכר אלפה זה קבוע.
פרופ' רלנה טפלרא
נעמל, דה-פקטו זה מה טקורה בטטח. מה טקורה כטלט אלזוטהל

עבלרה, הממונה מתייעץ באופן אוטומטל עם היועץ המטפטל.
נעמל חזו
אנל טואלת אם אלן מקום להוסלף את זה.
אלכס לובוצקל
זה רעלוך נכון.פרופ' אלל פולק;

בהתייחס להערה של הברת הכנסת הזן, בהוק טל הרשות השניה

לטלולזלה ורדלו כתוב בבלרור בסעלף 121(ו) "העלה בלרור התלונה

חשד שנעברה עבלרה פלילית, לודלע על כך נצלב התלונות ליועץ

המשפטי לממשלה", כלומר זה נמצא בחוק הרשות השנלה לטלולזלה

ורדלו, בההלט אנל הושב שלש מקום להוסלף את זה.

פרופ' רלנה שפלרא;

מכיון שזה פועל כך בשטה, אנל לפהות, בלל להתייעץ עם המשנה

ליועץ, מקבלת את ההערה ולכול להיות שכדאל להוסלף את זה.
שמרלהו בן-צור
אנל מצלע להוסלף 8(ה).

פרופ' רלנה שפלרא;

שלהלה 8(ה).

נעמל חזך;

אנל חושבת שזה פשוט נותן לותר תוקף.

פרופ' רלנה שפלרא;

מאהר שזה ממללא כך פועל, אנל הושבת שזו הצעה טובה.

פרופ' אלל פולק;

לש לל עוד שתל הערות. בהוק הרשות השנלה לטלולזלה ורדלו,

סעלף 121(ד) - "מל שהתלונה עללו או הממונה לודלע לנצלב התלונות,

תוך המועד האמור בסעלף קטן (א), על האמצעלם שנקטו לתיקון
הליקוי
לא הנלהה ההודעה את דעתו של נצלב התלונות או שלא ניתנה

כנדרש, רשאל הוא להבלא את הענין ללדלעת השר."

אנל הושב שזה קרדלנלל. אנל הושב שההלק הזה דל נשמט מהקטע

כאן, ואני הושב שצרלך לתת לממונה כוה בעצם להבלא ללדל כך שכאשר

הוא מוצא שמשהו לקול, הוא לתוקן, ולא רק "רשאל להצבלע בפנל מל

שהפניה נוגעת אללו על הצורך בתיקון הללקול ועל הדרך והמועד

לכך".

פרופ' רלנה שפלרא;

אתה מתעלם מ- (ד) - "הצבלע הממונה על הצורך בתיקון", זה

מגלע לוועדת הבלקורת. זה לותר מאשר לממונה.

פרופ' אלל פולק;

המקבללה של (ד) הוא במקרה של הרשות השנלה לטלולזלה

ולרדיו, ואנל מסכלם שוועדת הבלקורת מבהלנתל הוא דבר טוב לותר

מאשר השר הממונה, ועל זה אלן לל ויכוח, אבל המקבללה לוועדת

הבלקורת זה השר הממונה, כלומר אהרל שהממונה על קבללות הצלבור

עבר את כל הפרוצדורה והפרוצדורה לא עלתה לפה, אז הוא פונה

לוועדת הבלקורת.במסגרת הפרוצדורה הזאת, נדמה לי חלק חשוב מאד מהפרוצדורה

זה שהעובד או מי שהתלונה כנגדו, יתקן את המעוות וימסור על כך

דיווה.

פרופ' רינה שפירא;

אני מבקשת עכשיו התייחסות עקרונית הרבה מעבר לבעיה

משפטית.

פרופ' אלי פולק;

סליחה, מותר לי לגמור את דבריי. זאת היתה הערה אחת לגבי

הסעיף הזה. הערה שניה לגבי השאלה של "רשאי", אני גם רוצה להצביע

על ההבדל בין מה שכתוב כאן לבין מה שכתוב ברשות השניה לטלויזיה
ורדיו. שם כתוב
"מצא נציב התלונות שהתלונה היתה מוצדקת, כולה

או מקצתה, ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן". אחרי זה -

"רשאי נציב התלונות להצביע בפני מי שהתלונה עליו על הצורך

בתיקון", אבל אני חושב שהדרישה שבמידה וישנה תלונה מוצדקת,

החובה להביא את ההצדקה בכתב בפני מי שהתלונן היא גם כן קרדינלית

כי הרי בסך הכל אדם שמתלונן, מרגיש פגיעה. הוא רוצה להראות שהוא

צודק, הוא רוצה שיהיה לו מסמך שמראה שהוא צודק, והדבר הזה

לעניות דעתי לא צריך להיות נתון לשיקול דעתו של אף אחד, אלא

החוק צריך לחייב אותו למסור את המסקנה הזו.

לכן הייתי מבקש שוב לקבל את הניסוח של חוק הרשות השניה,

שאומר -

"מצא נציב התלונות שהתלונה היתה מוצדקת, ימסור על כך הודעה

מנומקת בכתב".
פרופ' רינה שפירא
במקום "רשאי".
פרופ' אלי פולק
ההלק השני של ה"רשאל", אותו אני מבין ואין לי הערות עליו.

זאב בוים;

אני ברשותכם רוצה לחזק, כי יכול להיות מצב שגם אם נראה

שהתלונה צודקת ומתחילה פרוצדורה בתוך רשות השידור, היא לא תושלם

נניח לשביעות רצונו של חפונה, אז יש לו אפשרות לפנות נניח לנציב

תלונות הציבור במצב כזה. אם תהיה לו באמת תשובה כזאת, זו תהיה

איזושהי אסמכתא ברורה לנציב תלונות הציבור להיכנס פנימה ולבדוק

את זה. לכן אני הושב שההערה הזאת היא נכונה.

פרופ' רינה שפירא;

קודם כל אני אישית, בלי להתייעץ עוד עם כוכבה שלום, אני

הושבת שההערה לגבי רשאי וחובה, אין לי בעיה איתה. מספיק לי שגוף

כזה, שאתם פחות מעורים בעניינים, חושבים ורואים את הצד הציבורי,

לי אין בעיה עם זה.לחד עם זה לש לל בעלה ואני לא רוצה להלכנס לנושא לעומק

כרגע, אבל אנל כן רוצה להצבלע עללו. רשות השידור, לפל התפלסה

שלנו, וגם לפל תפלסת הוק רשות השידור, זה אמור להלות גוף משוהרר

כמה שיותר מתלות איזושהי, ואתה יודע את זה, כמה שיותר לפעול

באופן עצמאל.

השר הממונה הוא השר הממונה, ובוודאי שהוא צריך להלות

מדווה, הוא צריך להלות בתוך העניינים. אנל הושבת שמבהלנת התפלסה

של רשות השידור והוק רשות השלדור, הרעלון שלנו שוועדת בלקורת

שהלא של המוסדות הנבחרים, לדעתל זה גם להלה יותר אפקטלבל וגם

יותר נכון מבהלנת התפלסה של רשות שלדור עצמאלת.
פרופ' אלל פולק
על הנקודה הזאת לא התווכהנו בכלל.

פרופ' רלנה שפלרא;

לא, כל אתה רצלת שזה לגלע לשר הממונה.
פרופ' אלל פולק
לא, המקבל לה זה השר הממונה, ולהפך - אני מברך על כך שזה

הולך לוועדת הבלקורת.
פרופי רלנה שפלרא
מכלון שאנל מכלרה אותך כבר לא רק מהלום, לא הבנתל למה.

עכשיו הבנתל.
היו"ר עמנואל זלסמן
אנל מתהלל להרגלש שאתם פותהלם אלזה פרק הדש ברקמת היחסים

ההדדללם. אנל שמה שוועדת החינוך תורמת גם בנושא הזה.

אנל מבלן שזה מוסכם.
פרופי אלל פולק
עדיין נשארה ההערה לא רק של הרשאל, ואנל חוזר למה שכתוב

בהוק הרשות השניה ש"מי שהתלונה עללו או הממונה יודיע לנצלב

התלונות תוך המועד האמור על האמצעלם שנקטו לתיקון הליקוי", ויילא

הניחה ההודעה את דעתו של נצלב התלונות או שלא ניתנה כנדרש, אז

הוא הולך לוועדת הבלקורת, אבל הקטע הזה הסר כאן.
הלו"ר עמנואל ז לסמן
בואו נפתור בעלה ונלך הלאה. קודם כל מה שהוסכם, אלך לבוא

ללדל בלטול בנוסה?
אתל בנדלר
אנל מצלעה להתאלם את הנוסה לסעלף 121(א) להוק הרשות

השניה-

"מצא הממונה שהתלונה הלתה מוצדקת, כולה או מקצתה, למסור על כך

הודעה מנומקת בכתב למתלונן ולמי שהתלונה עללו. העלה בלרור

התלונה קלומו של ליקוי, רשאל נצלב תלונות הצלבור להצבלע לפנל מל

שהתלונה עליו על הצורך בתיקון הללקול ועל הדרך והמועד לכך."יש לשנות את כל הנוסח.

כוכבה שלום;

ואחר כך לחוסיף את סעלף (ב) כרשאי.
אתי בנדלר
רק (ב) לחלח רשאי.

אחר כך לוסף סעלף קטן נוסף ש"העלה בלרור חתלונח חשד

שנעברה עבלרח פללללת, יודיע על כך הממונה ליועץ המשפטל לממשלה".
כוכבה שלום
אני מצלעח לחוסלף באמצעות היועץ המשפטל לרשות. בכל זאת

בתוקף תפקלדו הוא חייב לדעת על הדברלם ולא לעבוד במקבללויות.

אתל בנדלר;

באמצעות או שחוא יידע על כך?
זאב בוים
ללדע, כל זח היועץ המשפטי לממשלח צרלך לטפל בזח.
אתל בנדלר
וימסור חודעח על כך ל...
כוכבח שלום
אנל חושבת שבאמצעות זח לותר טוב.
נעמל חזו
אנל מעדלפח את חמושג "בידיעת".
היו"ר עמנואל זלסמן
מח עוד נשאר לנו פתוח עכשלו?
פרופ' אלל פולק
תיקון המעוות, דחללנו שלש חובח על מל שחתלונח כנגדו ונמצא

שחתלונח צודקת. אנל חוזר - "ומל שחתלונח עללו או חממונח לודלע

לנצלב חתלונות תוך חמועד חאמור בס"ק (א) על חאמצעלם שנקטו

לתיקון חללקול".

אנל חושב שלש כאן חובה על עובד חרשות שעשח טעות, שלודלע

אלך חוא תלקן את חטעות, ואנל חושב שזח חשוב מאד שחוא לודע שחוא

חללב לחודלע.
פרופי רלנח שפלרא
זח בדלוק לוועדת חבלקורת.
פרופ' אלי פולק
לא. ועדת הבלקורת הלא במידה והוא לא עשה את זה. לפחות

ברשות השניה, אם הדבר לא נעשה לשביעות רצונו של הממונה, של נצלב

הקבללות במקרה של הרשות השניה, אז הוא מבלא את זה לענין השר או

לענין ועדת הבלקורת.
כוכבה שלום
כאן זה לא ללדלעה, כאן זה מעקב בלצוע. לשר זה ללדלעה.
הלו"ר עמנואל זלסמן
במקום להסביר, תלתן את הנוסח שאתה מצלע.
פרופ' אלל פולק
אנל מבקש שהנוסה להלה בדלוק כמו הרשות השניה: "מי שהתלונה עליו או הממונה יודיע לנצלב התלונות תוך המועד

האמור בסעלף שנאמר בו על האמצעלם שנקטו לתיקון הליקוי".
פרופ' רלנה שפלרא
אלו לל בעלה עם זה.
להודה לנקרי
אנל מקווה שאנל לא עומד לשאול שאלה שכבר נשאלה, כל הגעתל

באיחור, ואנל מתנצל על כך.

הכוונה לסעיף 6 ולדרך שלראה לנכון הממונה לברר את הקובלנה

או התלונה. אנל רצלתל לקבל מושג אולל קצת לותר רחב על הדרכלם,

האמצעלם, הכלים, שעומדלם לרשות הממונה הזה, כל בעלנלנו זה מושג

מעט מופשט. אנחנו לא לודעלם האם לש לו אלזו תשתלת מסייעת, למשל

במקרה שהוא מצא לסוד לתלונה או קובלנה והוא רוצה לתקן אותה

תיקון מהלר, האם לש לו לכולת גם לברר אותה באופן מהלר ולמצות את

התלקון הזה מלצול מהלר והוגן.
פרופי רלנה שפלרא
הממונה כמו שהוא הלום זה אדם אהד שהוא לכול לשאול, לראללן

וכדומה. ברגע שהוא מצא שהתלונה הלא לותר כבדה ומבחינת אופלה זה

כבר יוצא מהסמכות שלו, זה לכול להיות יועץ משפטל ולכול להיות כל

יחידה אהרת אצלנו שמתאלמה. אנל מוכרהה להגיד לך שבשנה שאני שם,

לא תלתה אפילו פעם אהת שהממונה בא ואמר לל - אנל צרלך עזרה

לבדלקת הנושא. זה בשטה, כך שהתשובה שלל הלא בעצם שאולה מהמצלאות

בשטח. אנל גם לא לודעת אלזה סוג של כלל אפשר כאן להכנלס.
זאב בוים
כמה תלונות הוגשו ננלה בשנה האחרונה לממונה? זה מענלן כל

את אומרת שאדם אהד בעצם...פרופ' רלנה שפירא;

כן, כל סוג התלונות הוא כזה שהוא לכול לטפל בהן. הוא

נפגש, הוא מראיין, אבל אם אתם תרצו - יש לי...
זאב בולם
סדר גודל של עשרות, מאות?
פרופי רלנה שפלרא
עשרות. אני בלקשתל מהממונה להכין לנו דו"ח ללשלבה של

המללאה באמצע השנה בערך, שהלק מהדו"ח להלה גם זה, ואני אשמח

להביא את זה.
הלו"ר עמנואל זלסמן
בסדר גמור.
אתל בנדלר
"9. המנהל הכללל, או מל שהסמלך לכך, לורה על אופן שלדור ממצאל

הממונה כאמור בס"ק (8) לעלל, בשלם לב להמלצת הממונה."

זה לא סעלף (8). זה צרלך להלות בסעלף (8)(ב). אנל מוכרהה

להפנות את תשומת לבכם שכאן לש שלנוי מהוראות חוק הרשות השניה,

אבל השלנו ל הוא בחוק עצמו, כל בעוד שבהוק הרשות השניה לממונה לש

סמכות להורות אלך לשדר את התגובה, באלזו מסגרת ובאלזו לשון

הייתי אומרת, בחוק הרשות השניה הממונה לא הוסמך לכך אלא החוק

עצמו, אותו סעלף לחוק - סעלף 22(א) שכבר הפניתי אליו מספר

פעמלם, קובע שהממונה הוא בגדר ממליץ בלבד בפנל המנהל הכללל,

והמנהל הכללי הוא שמחליט כיצד לשדר את התגובה או את הממצאלם,

בשלם לב להמלצת הממונה, זאת אומרת הוא לכול לקבל ולכול שלא לקבל

את המלצתו, אבל זה בעצם גזרה של החוק.
אלכס לובוצקי
לכול להלות שלש מקום שהוועדה תלזום שלנול.
אתל בנדלר
ולכן במסגרת הכלללם לא ניתן לשנות את זה.
צבל ויינברג
זה נדמה לל אולל הסעלף הכל חשוב, כל מדובר על לשום המלצות

הממונה וכפל שאנל מכלר את התפקלד של אומבודסמן בצפון אמרלקה, לש

לו באמת כוח, לש לו שלנללם להורות על אופן שלדור ממצאל הוועדה.

זה לא מספלק.
אתל בנדלר
אנל בכוונה הפנלתל את תשומת הלב כדל בעצם להצבלע על כך

שבמקרה הזה נדמה לל, עד כמה שאני מבלנה את החוק, שחברל הוועדה

אלנם לכוללם לשנות את זה במסגרת הכלללם כל זו מצוות המחוקק.המחוקק עצמו בחוק קבע -

"מצא הממונה על חקבילות, לאחר דיון בקבילה ושמיעת הנוגעים בדבר

כל צדק חקובל בפנייתו ובל הרשות פעלח שלא בדלן בענין מסולם,

רשאי הוא לפנות למנהל הכללי בדריטה שיורה לשדר את ממצאיו

בשידורי הטלויזיה או הרדיו".

זאת אומרת חוא רשאל לדרוש לפרסם את חממצאלם ולעצם חדרלשח

חמנחל חכללל חייב לחלענות, אבל חמשך חחוק חוא -

"חמנחל חכללל יורה על אופן שלדור חממצאלם כאמור, בשלם לב לחמלצת

חממונח על חקבללות", דחללנו חדרך, המתכונת, הנוסח - זה נשאר

לשלקול דעתו של חמנחל חכללל וכך קובע חחוק. לכן בכלללם אלננו

לכוללם לתקן את זה.
אלכס לובוצקי
אני מצלע, עמנואל, שהוועדה תלקח על עצמח...
נעמל חזו
אבל בנתללם אל-אפשר לגעת בסעלף חזח.
אלכס לובוצקי
חוק חרשות השניה חוא חרבח יותר לשן. מדינת-לשראל חתקדמח

מבחלנת נאמר חדרלשות חבלרוקרטלות שלה.
אתל בנדלר
חללתל אומרת שלהפך. נוסח חוק חרשות חשנלה עמד לנגד עלנלל

חברל ועדת החינוך וחתרבות בקדנצלח חקודמת, כמו בפנל חמללאח,

ולמרות שחם חלו מודעלם לנוסח בחוק חרשות השניה ששם חמחוקק העניק

לממונח סמכות לחורות על אופן פרסום התגובה. חם חחללטו, ואנל לא

הללתל נוכחת בדלונלם בוועדת חחלנוך בתלקון, חם החללטו לחענלק

סמכות יותר מצומצמת.

מרדכל ללפמו;

אנל למעשח מייצג כאן את עובדל אלגודל התקשורת מטעם

חחסתדרות, אבל אנל רוצח לחעלר חערח שמתללחסת לצד של חצרכנלם או

בעצם לותר נכון לצד של חצלבור שעלול לחלות נפגע נגלד מפעולח

מסויימת של חרשות, וזו בעצם אללה וקוץ בה מפני שאלן כאן במסגרת

הסמכויות של חמנחל חכללל, זה אגב מתקשר גם לסעלף 11 שמופלע

לחלן, אלן כאן שום חנחלח לגבל חמסגרת שבח לבוצע התיקון,

וחמשמעות חלא שזח נתון לסמכות דעתו של אותו מנחל ואז כמו שאנחנו

רואלם את זח לצערל חרב בעתונות חכתובח, לש לום אחד לדלעח גדולח

באותלות של קלדוש לבנח, וכעבור שבוע לש תלקון באותלות קטנות

בעמוד שלפני האחרון בצד שמאל למטה, כך שאף אחד לא רואה את זה.
חלו"ר עמנואל זלסמן
אנל ראלתל עלתונלם מתנצלים, אנל גם מכלר עלתון שחתנצל

בפניי פעם ואנל יודע אלפח חוא שם את חחתנצלות חזאת, אבל עוד לא

שמעתל ש"קול לשראל" מתנצל. לא שמעתל שברשות חשלדור מקליניקת

"און" תחלח חתנצלות.
מרדכי ליפמן
אני אגיד לך למה לא שמעת. לא שמעת מפני שכאשר זה פורסם

במהדורת החדשות, ההתנצלות הלתה אהר כך אולל בשעה 3:00 לפנות

בוקר או באלזושהל שעה אהרת לפני סיום המשדרלם.

לכן אנל מצלע להוסלף תיקון קטן. אנל רוצה להצלע שכלול קטן

ברשותכם לשנל הסעלפלם, למעשה שנל הסעלפלם נוגעלם באותו ענין.
אתל בנדלר
איזה שנללם?
הלו"ר עמנואל זלסמן
9 ו-11.
מרדכל ללפמו
להצלע שהתיקון ייעשה באותה מסגרת שבה פורסמה הלדלעה שגרמה

לפגיעה, אותה מסגרת תכנלת. לא שבמהדורת הדשות תהלה הפגלעה, ואהר

כך לשלהו לשעה 7:00 בבוקר שלמהרת או כעבור שבוע את התיקון.
לשראל מידד
זה מופלע בהוק לשון הרע, אם אלננל טועה.
פרופ' רינה שפירא
אנל מרגלשה צורך לתת דוגמא שהללתל מעורבת בה, וזה דווקא

ברוה שלך, בתכנלת "פופוללטלקה". לפני X זמן, כמה הודשלם, הלתה

תכנלת שהנושא שלה התהלל מאל"ף וגלש לבי"ת ומוסד מאד מכובד

להשכלה גבוהה - בר-אילן, הרגלש מאד נפגע והנושא הזה הגלע לוועד

המנהל לדיון. בצדק המוסד הרגלש נפגע, כתב לנו מכתב, הענין הובא

לדיון בוועד המנהל, ששקל את זה ברצינות רבה, שמע את התגובה של

הטלולזיה, לא קלבל את התגובה של הטלולזלה ודרש מעורכל

"פופוללטלקה" להתנצל בתכנלת הבאה, ואני מודלעה שהלתה התנצלות

בתכנלת הבאה. לא רק זה, אלא חוץ מההתנצלות נתנו לאנשל בר-אללן

הזדמנות במקום אהר, ובזה אני כבר מתהברת להצעה שלך במקום אהר,

אייטם בחדשות שהם לוכלו גם לתת את עמדתם שלהם. זה כמובן הלה

קשור לנושא של לגאל עמלר.

זה קשור מאד בערכלם שאנחנו כולנו הלום הרדלם להם. זה גם

קצת מעורר אצלל סלמן שאלה לגבל ההצעה שלך. אנל מתלבטת ואנל רוצה

לחשוב אלתך בקול רם, האם אנהנו באמת צרלכלם בכלללם לומר בדלוק

באיזה מקום זה להלה, כל לפעמלם אתה מהכה עד המסגרת הרלוונטית

כעבור שבוע, ואנל למשל לפעמלם רוצה שלמחרת תהלה תגובה. אנל לא

רוצה עוד שבוע.
מרדכל ליפמן
את צרלכה לאפשר אופצלה.פרופ' רינה שפירא;

מה שאני הללתל מנסה לחשוב, אנל אתן לשתל החברות המכובדות

לחשוב על נלסוה שלקרב למה שאתה רוצה, אבל לשאלר אופצלות לרשות.
מרדכל ללפמו
לא בלדל הרשות. בלדל הנפגע.
פרופ' רלנה שפירא
לא. זה בוודאי שלא.
הלו"ר עמנואל זלסמן
לש הלום יושבת-ראש רשות עם ערכלם אוניברסליים דמוקרטללם,

מהר לכול להלות משהו אהר. אנהנו לא לודעלם מל האנשים, לכן אנהנו

קובעלם דברלם כדל שאנשלם לנהגו לפל כלללם מסוללמלם. הענללנלם

לכוללם להשתנות ומדלנת-לשראל כבר הוכלהה שלש בה דברלם בלתל

צפויים, לא הכל צפוי, ולכן אנהנו חייבים למצוא את הדרך.
צבל ללדר
אנל רק רוצה לההזלר קצת את הדברלם בכל אופן לפרופורצלות.

לפל רוה הדברלם והדיון של הלק מהמשתתפלם כאן, עולה כאללו רשות

השלדור הלא אלזו הבורה של קאובויים ששולפלם ולורלם בלל בלקורת.
פרופי רלנה שפלרא
אנל מוהה.
הלו"ר עמנואל זלסמן
אתה עושה עכשלו שגלאה המורה מאד. בתור דובר זו אפללו לא

שגיאה.
פרופ' רלנה שפלרא
אנל מבקשת לומר בתור לושבת-ראש הרשות. אנל יושבת כאן

מהתהלת הישיבה, לא הרגשתל את מה שאתה אומר.
צבל ללדר
זו התחושה שלל בכל זאת לגבל הלק מה...
פרופ' רינה שפלרא
להפך. אנל רואה דלון ענייני.
צבי לידר
הדיון הוא מאד ענייני, אבל למשל הרצון הזה להפקלע מלדל

מנכ"ל דשות השידור במקרה הזה ,את סמכותו ואת לכולתו לקבוע

מסגדות של התנצלות באופן סדיר , כאשד המנכ"ל, אל תשכחו, נתון

לבלקודת הן של יושבת-ראש דשות השידור, הן של הוועד המנהל, הן של

הברל מללאת דשות השלדוד, הן של מבקדת דשות השלדור, הן של

אומבודסמן דשות השלדוד, הן של ועדת הבלקודת בכנסת, הן של ועדת

החינוך - לש כל כך הרבה גופי בלקודת, הן של השר הממונה, שפועללם

על דשות השלדוד, כלומד זה לא חבורה של אנשלם שהם מתפרעלם. אלה

עובדל צלבור עם אהרלות, וזאת התחושה שלל בגלל שלש כמה גופלם

שנתנו לנו את התחושה הזו וגם לצרו אותה על אלזה נייר שהוגש כאן

למשתתפלם בלשלבה.

לכן, בהבדל באמת, וזה אולל דבד שהבדל הוועדה צדלכלם לתת

עליו את דעתם, לש הבדל מהותל מאד בלן הרשות השניה לבלן רשות

השלדור. מנכ"ל רשות השלדור הוא העורך הראשל של כל שלדודל הדשות

ולש לו סמכות לשלדה על כל השלדודלם כולם, גם שלדודל הדשות, גם

שלדודל הבלדוד. הדשות השנלה הוא גוף ציבורי קטן ומצומצם שמפקה

על חברות פרטלות עם אלנטדסלם פדטללם, עם שידורלם שמונעים על-ידי

שלקוללם שאלנם שלקוללם צלבורללם אלא שלקוללם שהם בעצם ברבלם מאד

שיקולים כלכלללם. זה הבדל מאד מהותל ולכן לש גם הבדל בחקלקה

וצדלך לשלם לב כשנלגשלם לבחלנת החקיקה בנושא הזה, כשהמחוקק נותן

את הדעת על הדבדלם, צדלך להיות מודע גם להבדל הזה בלן שני

הגופלם.
היו"ר עמנואל זלסמן
אנל חושב שלך לש בעלה. כנראה שלש משקעלם קשלם ואתה צרלך

לבנות אמון עם כל מלנל גורמלם, אתה באופן מיוחד. לא הללתל אומר

לך את זה לולא אמרת שזו עדיין תחושתך אחדל שכאן אנחנו יושבים

שעה ועשדלם דקות, מתקדמלם לפה.
צבל לידר
ההתקדמות היא נהדרת.
הלו"ד עמנואל זיסמן
הישיבה מתנהלת בצודה מאד מאוזנת ומאד אהדאלת ואנחנו כמעט

מסל למלם, אז אנל דוצה לומר לך שאנל דוחה את הדברלם שלך מכל וכל.

לחד עם זאת, מה שאנהנו עושלם עכשלו, אנל לא דואה לנגד עלנלל

עכשלו מל הלושבת-דאש ומל המנהל ומלהו זה ומלהו אהד. אנחנו דנלם

באופן עקדונל בנושא ולכוללם להלות גם מצבלם אחדלם שלהלו גם

אנשלם אחדלם בדשות השלדוד. לכן אנחנו חללבלם לדאות את הדבדלם לא

רק לטווח קצר אלא גם לטווח ארוך, ותשלם לב - הלו כאן הצעות. אם

לש לך בעלה, אנל מוכן להלכנס לזה כדל להסדלד את הלחסלם בלנלכם.
צבל ללדד
אלן צודך.
אלכס לובוצקי
יש כאן משהו שמסתתר מאחורי זה, אל-אפשר להתעלם ממנו, שלש

תחושה מסוימת בציבור מסוים, ואני לא רוצה בכלל להתייחס אם זו

תהושה מוצדקת או לא, אבל אני מניח שהאגודה לזכות הצלבור לדעת

במלדה מסויימת מבטאת נאמר את התחושות הללו שלש נ לגודלם

מסוללמלם.

נעמל הזו;

מה זה מסויים, אלכס?
אלכס לובוצקל
אנל לא מדבר עכשלו לגופו. לכול להלות שאלן בזה שום דבר.

האינטרס העליון של רשות השלדור הוא לשהרר את התהושה הזאת.
צבל ללדר
ללא ספק.
אלכס לובוצקל
זה צרלר להלות אלנטרס שלכם, ולכן אם אתה מבקש סמכויות

למנכ"ל, להפך, תן את זה החוצה, דווקא כדל להגבלר את תחושת

האמון.
זאב בולם
לש אלזושהל דרך מהנסיון שלכם, דווקא לאור פנלות צלבור,

שתלקונים או ממצאלם שנראו נכונים, לש דרך לעשות אותם לא רק

בשלדור ברשות השלדור? כל כאן כתוב - לורה על אופן השלדור וכוי,

הכל שלדור שלדור. לש גם דרכלם נוספות לעשות תיקון?
לצהק שפלרא
זה מתייחס רק ל-8(ב). אל תשכה שלש גם 8(א), 8(ג).
פרופ' רלנה שפלרא
כשזה מתללהס לשלדור, אז הרפואה הלא בשלדור, אבל אם לסתבר

שלהלדה מסויימת כן או לא שלדרה, לא מתנצללם על זה אלא מורלם

להם, מנהלם אותם. צרלך לראות את 8 כמקשה אהת.
היו"ר עמנואל זלסמן
הבעלה שהעלה אותה מר ליפמן, והוא מייצג ציבור ולא מייצג

את עצמו, אלך אנחנו פותרלם את זה? לא מה שהוא הצלע בסוף, זה

נראה לל מאד מרהלק לכת.
נעמי חזן
אני הקשבתי טוב דווקא לצד הצרכני וכשמתייחסים בתקנות,

צדלך תמיד דוגמאות חלות. נגלד שנאמר נגדי משחו אלום ונורא

בחדשות של חצות, ואני מתלוננת ומסתבר שבבדלקח מהירה מאד נמצא

שבאמת לא חלה לזה שחר ורשות השלדור רוצח להתנצל מלד. אוי ואבוי

לל אם חלא תחכח לחדשות של חצות למחרת חלום. אנל אצטרך גם כדל

לעבור את חלום את ההתנצלות הזו ממש על הבוקר, ולכן אנל מאד

חוששת דווקא מטעמלם צרכניים, שאם אנחנו קובעלם מראש את חמועד

ואת חמסגרת של חשלדור וחחתנצלות, לתבן מאד שאנחנו נפגע במתלונן

ולא ההפך.

קראתל חלטב עוד פעם את סעלפלם 9 ו-11 ולפל דעתל עדלף כרגע

לחשאלר את זח כך ואנל מצלעח שבמלדח שהדו"ח הראשון של הממונה

מראח שיש דווקא בסוגלח חזו תלונות נוספות, נשקול בעוד שנח את

השינוי של הנוסח, אבל זח דבר שנראח לל שחוא נכון דווקא לבחון

בצורח אמפלרלת על-לדל חעשלח.

אלכס לובוצקל;

אפשר לחוסלף חנחלח כלללת ב-11(א) - בסמוך ובצורח שתואמת

את חפגלעח.
נעמל חזך
לא לשחק עם זח יותר מדל, לא לקבוע מראש, דווקא מטעמלם

צרכנללם.
פרופ' רינה שפירא
לפעמלם חגורם של חזמן הוא חחשוב ולפעמלם קחל חלעד. אתן לך

שתל דוגמאות. לתכנלת "פופוללטלקה" לש קהל לעד מסולם. כדאל הלח

לחכות במקרה שאנל תלארתל שבוע ולתת את זח שם, כלומר לפעמלם לש

לך בעלח של זמן.
אלכס לובוצקל
אני מצלע לכתוב - בצורה ההולמת.
פרופ' רלנה שפלרא
אז לשאלו מל קובע את ההולמת.
נעמל חזו
זח כבר מכוסח ב-11(א).
אתל בנדלר
אולל כדאל להוסלף שתל מלללם בהתאם להצעה האחרונה בסעלף 9,

בסופו - חמנחל חכללל או מל שהסמלך לכך יורה על אופן שלדור ממצאל

הממונה כאמור בסעלף 8(ב) בשלם לב להמלצת הממונה ולהלקף הפגלעה,

זאת אומרת שזה צרלך להלות אלנדלקטור.
פרופ' רינה שפירא
אני לא בטוחה שזה רק ענין של הלקף.

זאב בוים;

או הולמת או רלוונטלת ואפקטלבלת.
אלכס לובוצקל
בצורה שיהיה בה משום ביטוי הוגן והולם לפנלה.
פרופי רלנה שפירא
לש לל בעלה, למרות שברור לל שכל הכלללם האלה נולדו בגלל

הצורך של בלטול הולם והוגן, כלומר כל הענין נולד מזה.
אלכס לובוצקי
אבל אם הם פגעו במלשהו בתכנלת נידחת, הוא לא לכול לדרוש

במבט להדשות התנצלות בפניו.
לצהק שפלרא
אם לורשה לל להמשיך את ההצעה שלל לגבל סעלף 9 - בשלם לב

להמלצת הממונה, ובהתללהס לטלב הפגלעה ונסיבותיה.
שמרלהו בן-צור
זה לא טלב.
לצחק שפלרא
סוג הפגלעה ונסלבותלה.
פרופי רלנה שפלרא
אופל הפגלעה ונסלבותלה.
אלכס לובוצקל
אנל דווקא לא הל לתל מכניס את זה בסעלף 9, בגלל שאז אתה

מרהלב את שיקול הדעת של המנהל הכללל על חשבון שלקול הדעת של

הנצלב.
פרופי רלנה שפלרא
אתה רוצה את זה ב-11?
אלכס לובוצקל
11(א).
אתל בנדלר
אנל בכלל מצלעה לשנות כאן ולאחד את 9 ו-11.
פרופ' רינה שפירא
נשלב את 9 ו-11 כל אנחנו רואלם שאנחנו כל הזמן מתנדנדים.
מרדכל ליפמן
אנל רוצה להציע, וזה פחות או לותר עונה לכמה הצעות שהיו

כאן לגבל תוספות קטנות לסעלפלם האלה, להוסלף את המילים - במגמה

לתת ביטוי הולם וסביר מבחלנת קהל הלעד למהות הפגלעה.

דוברלם;

לא.
היו"ר עמנואל זילסמן
אנל מבלו שמה שמסוכם הוא ששתל הל ועצות המשפטיות ינסחו

ביחד, תוך שילוב סעלפלם 9 ו-11.
אתל בנדלר
"10. מצא הממונה כל אלן לסוד לפניה, לודלע על ממצאלו לפונה וכן

למל שהפניה נוגעת אליו.

12. דלו והשבוו

(א) הממונה לגלש למללאה, לפחות אחת לשנה, דלו וחשבוו על

פעולותיו.

(ב) משהוגש דין וחשבוו, רשאל הממונה לפרסמו.

(ג) דלו וחשבוו שהגלש הממונה וכו כל מסמך אחר שפרסם או הכין

במסגרת מילוי תפקלדו או הודעה שנמסרה לו אגב מילוי

תפקלדו לא לשמשו ראלה בהללך משפטל או משמעתל."

הוראות מקבללות קללמות כמובו גם בחוק הרשות השנלה וגם

בחוק מבקר המדלנה. באופו כללל התפקלד של הוראה כזאת לגרום לכך

שאנשים לשתפו פעולה עם הממונה ולא לחששו לגלות לפניו את כל

הלדוע להם ואחר כך הם "לאכלו" אותה על-ידי כך שלגלשו נגדם

תבלעות הו אזרחיות והו פליליות.
פרופי אלל פולק
כמה הערות לגבל הסעלף הזה. רשאל הממונה לפרסמו - אלך,

דהיינו איזה אמצעלם לש בלדו. נדמה לל שהדין וחשבוו של הממונה

הוא דבר שהוא בעל חשלבות צלבורלת ממעלה ראשונה ונדמה לל שהלתה

חובה על רשות השלדור להקדלש זמו מסולם, אנל לא יודע כמה זמן,

כדל כאשר הוא הולך ומגלש את הדו"ח שלו, שחדו"ח הזה לפורסם מעל

גלל האתר כל הדבר הזה הוא דבר צלבורל ממעלה ראשונה.
היו"ר עמנואל זלסמן
כמו דו"ח מבקרת המדינה.
פרופי אלל פולק
זה כמו הדוחות של מבקרת המדלנה, כלומר בקטע של "רשאל

הממונה לפרסמו", אנל הייתי מבקש לראות את זה בצורה קצת לותר

מחייבת שאומרת - זה חשוב שהדברים האלה לתפרסמו גם לצלבור וגם

ברשות.
היו"ר עמנואל זיסמן
מה כתוב בערוץ השני?

כוכבה שלום;

רשאי.
פרופ' אלל פולק
ברשות השניה גם כתוב, וכאן אני בעצם נותן דבר שהוא מעבר

למה שכתוב ברשות השניה, אבל נדמה לל שמותר.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה אומר - מאחר שאתה בטוה בכך שזה יפורסם, אז למה לא

לנסה את זה - דלן וחשבון יפורסם. תורלד את המללה "רשאי".

פרופ' אלל פולק;

אם מותר לל לומר מדוע - משום שכשאנהנו פנלנו כדל לקבל את

הדין וחשבון של הממונה, אנחנו פנינו לממונה ונאמר לנו שהוא לא

חייב להעבלר את זה אלא הוא חייב להעבלר את זה רק לוועד המנהל.

אנל חושב שדלן וחשבון כזה הוא רכוש הצלבור וחשוב שהצלבור לוכל,

כל מל שרוצה, לעיין.

הלו"ר עמנואל זלסמן;

אנל מצלע לשנות את הסעיף - דלן וחשבון, עם הגשתו -

לפורסם.

פרופ' רלנה שפלרא;

אנל רוצה הערת אלנפורמצלה לגבל התהללך. הדלן והשבון הזה,

כמו דלן והשבון של הוועד המנהל, מובא למללאה. המללאות הן פתוחות

לצלבור, לושבלם שם עלתונאלם מכל גונל הקשת וכל מה שנעשה במללאה,

לכול להתפרסם, כלומר אלן כאן בעלה.

הלו"ר עמנואל זלסמן;

הסעלף לנוסח כפל שאת אמרת.

פרופ' אלל פולק;

אנל מבקש להבהלר את הדבר הזה כל זה לא כל כך פשוט לקבל את

הדיווח של הוועד המנהל, ואני רוצה להקרלא לכם מתוך מכתבו של

המבקר -

"בהתאם לחוק, חייב אנל לדווח על פעולותיי לוועד המנהל בלבד. לחד

עם זאת, בהתחשב בעבודה הברוכה הנעשלת על-ידכם, הרל אנל מוסר לך

כדלקמן".

הלו"ר עמנואל זלסמן;

אתה לכול להלות סמוך ובטוח, לא יודע מה להלה בעוד ארבע

שנלם, אבל בארבע שנלם הקרובות כל דו"ח כזה לפורסם, אנחנו נדאג

לפרסם אותו.פרופ' רינה שפירא;

התשובה שאתה קיבלת, מבטאת את העובדה שלא לכול להיות שכל

גוף מבקש בלום נתון ובנקודה נתונה דיווח על xועלY. הדו"ח מוגש

למליאה, זה הגוף שצרלך לקבל אותו, ואז הוא מפורסם בכל הדרכים.
פרופ' אלל פולק
הדבר הזה נעשה לאהר שהדו"ח הוגש. מדובר כאן על יולי 1996,

מדובר על הדו"ח הראשון. אנחנו בסך הכל בלקשנו לקבל אותו.

פרופ' רלנה שפלרא;

הדו"ח שאתה מתכוון אליו לא הלה דו"ח רשמל שהוגש. אני

בלקשתל מהוועד המנהל לדון לום אחד על פעללות האומבודסמן.
היו"ר עמנואל זלסמן
אנל חושב שאנחנו סיכמנו את הנושא הזה. נתקן את זה - הדין

וחשבון בהגשתו - לפורסם.
אתל בנדלר
לש לל בעלה מל לפרסם את זה. זה לא כל כך ברור האם אתה

מטלל כאן חובה על רשות השלדור לפרסם את כל הדו"ח. אולל אפשר

משהו קצת יותר רך אבל שלתן מענה - משהוגש דלן וחשבון, הוא להלה

פתוח לעלון הצלבור.
דובר
דלן וחשבון שנתל.
דוד אזולאי
צרלך להגבלל את זה גם בזמן כדל שזה לא לפורסם תוך שנתללם.
פרופ' רלנה שפלרא
כתוב ב-12(א) - אחת לשנה.
אתל בנדלר
הוועדה מאשרת את השינוי במקום יירשאל הממונה לפרסמו" -

"הוא להלה פתוח לעלון הצלבור"?
היו"ר עמנואל זיסמן
כן.
אתל בנדלר
"13. פרסום

(א) הרשות תפרסם ברשומות הודעה על מלנולו של הממונה וכן הודעה

על כתובתו לצורך הגשת פניות.(ב) הרשות תפרסם מעת לעת, לפי הנחיות המנהל הכללי, הודעות

באמצעי התקשורת ובהן שמו של הממונה והכתובת לפניות אליו.

14. אי תלות

איו על הממונה מרות בענייני מילוי תפקידו לפי כללים אלו, זולת

מרותו של הדין."
זאב בוים
אני רוצה להזור ולהעלות, אני לא יודע אם סיכמנו אבל אמרנו

הערה לגבי הענין של הדרך שבה מתמנה הממונה. צריך להתייהס לענין

הזה ולההליט. אני הושב שהמשרה הזאת היא משרה ציבורית בכירה

וראוי...

פרופי רינה שפירא;

אני רשמתי לי את זה לתשומת ליבי.

אלכס לובוצקי;

הייתי מוסיף יותר מזה. אני מקבל שהאדם הוא אדם מצוין, אבל

דווקא אולי כדאי לקהת אדם מוכר שלא בא מתהומי רשות השידור.

פרופי רינה שפירא;

מכיון שזה לא ענין של הכללים אלא זה יותר דבר פנימי, אני

רשמתי את זה כבר לתשומת ליבי, ואני באמת רוצה להשוב.

אלכס לובוצקי;

דיברתי עם מישהו בחוץ ואמרתי - יצחק חופי כזה.

פרופי רינה שפירא;

אתה יודע את מי בחרנו?
אלכס לובוצקי
אבל הוא מוכר בתוך חוגי רשות השידור. אני גר בהתיישבות

בגוש עציון. אני רוצה שהשכנים שלי, שאת יודעת שרשות השידור קצת

חשודה בעיניהם, ירגישו שהנה אם הבן-אדם, הגישו לו תלונה והוא

אמר אכן שאין לה יסוד, אפשר לסמוך על זה.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

אנחנו נדווח עוד בנושא הזה.

אתי בנדלר;

יש להשלים אם כך דבר נוסף שאני התבקשתי על-ידי הוועדה

ליתן עליו תשובה, וזה האם יש צורך להגביל את פרק הזמן למתן

תשובה על-ידי הממונה. הוועדה ביקשה ממני לבדוק את הנושא

ולהתייחס ואני מבינה שעד שאני לא אתן תשובה, הכללים האלה אינם

מאושרים בנתיים.
פרופ' אלי פולק
אני חליתי מבקש, ברשות היושב-ראש, לומר גם כמה מלללם על

האגודה לזכות הצלבור לדעת.
היו"ר עמנואל זיסמן
לא, אני מכבד הסכמים. קלבלתל מכתב, עוד מעט יש ישיבה אהרת

ואץ אתה תגיד את זה. אנל רוצה לסלים את הנושא הזה, אני רוצה

שתהיה לידה, כמו שאומרלם.
שמריהו בן-צור
אני מבין שאם ממנלם את הממונה, זה למשך כל השנלם, לש כאן

אלזו תקופה?
כוכבה שלום
המש שנלם. זה מופלע בחוק.
פרופי רינה שפירא
אולל מח שאתה צודק, שבהכנה של הישיבה, היה צריך לתת נייר

ובו הסעיפים שמופיעים בהוק.
פרופי אלי פולק
הייתי מבקש לגבל נושא הממונה. עד כמח שאנל מבין, הממונה

היום עובד בחצי משרח ולא במשרח מלאה.
פרופי רינה שפירא
למה זה רלוונטי לנושא הזח?
פרופי אלי פולק
דהיינו צורת המינוי של הממונה ומה האמצעים שנלתנלם

לרשותו. הממונה של הלום, ואני לכול להעיד על זה, עד כמה שאנל

לודע ואני מבקש שלתקנו אותי אם אנל טועה, חוא עובד בחצי משרח,

אין לו אפילו מזכירה. מספר התלונות שהוא קיבל עד היום הם סדר

גודל של 200 בגלל ההגבלה שהיתה קיימת לפני כן בחוק. חחוק חזח

ירהיב את תחום פעולתו לחרבח יותר ממה שהיה בעבר.
פרופי רינה שפירא
רשות השידור תדאג לעשות מח שצריך.
כו7בה שלום
זה לא שייך לכללים.
שמריהו בו-צור
זה עניו שלהם.
היו"ר עמנואל זיסמן
ההערה שלך הלא הערה והלא לא נוגעת באופן ישיר לדיון, אבל

אנהנו הרל שמענו מגברת שפירא שהלא תמסור לנו, ואנחנו נלווה את

זה.

אתל בנדלר;

אני מבקשת להפנות את תשומת הלב שבד בבד עם אותם כללים

שהוועדה דנה בהם עכשיו, נשלהו לוועדה כלללם נוספים, הרל הם

כלליי רשות השידור - מתן אפשרות תגובה לנפגע משידורל הרשות.

עלקרן של התקנות האלה הוא כלצד על הרשות להתייחס מקום שהיא

עומדת לשדר משדר שיש בו לכאורה כדל לפגוע באדם כלשהו. איזה

אמצעים עליה לנקוט ואיזה סעדים אפשר לומר רשאל הנפגע לקבל אם

המשדר שודר ללא תגובה באותו משדר.

פרופ' שפלרא הזכלרה בתהללת הלשלבה שלדעתה, הכלללם האלה

אלנם טעונלם אלשור, אלא ללדלעה בלבד. אני הולקת על הענין הזה.

אני הושבת שיש להבחין בין אותו הלק של הכללים שמדברים על

הפרוצדורה שהרשות נוקטת בה לצורך קבלת התגובה, לבין אותו הלק

שמתייחס לתפקידיו ואופן פעולתו של הממונה אם האדם שנפגע כתוצאה

מאותו משדר, קובל על צורת המשדר.

לכן אנל הייתי מציעה בכל זאת ליושב-ראש להניח את המערכת

השניה של הכלללם בפנל הוועדה כדל שהוועדה תדון בהם בזיקה לכללים

שהלא כבר דנה בהם.
כוכבה שלום
הסלבה שהכללים האלה הונחו בפניכם, מכיון שבכלללם האלה

עצמם לש הפניה לכלללם האהרלם שאנהג ו דנלם בהם היום, וככל שזה

נוגע להפניה לכללים שדנו בהם היום ונתקבלו ההלטות, אז בוודאי

שזה קשור. כל שאר הדברים אינם קשורים לפעילותו של הממונה, כל

כאן לש זכות התגובה שבכלל לא נוגעת לממונה. למשל מלשהו מתקשר

לאולפן. על אתר לש כן להגלב, לא להגלב, לתת את התגובה - זה לא

שללך לעבודתו של הממונה. הקשר בלן אותם הסעיפים בכללל הממונים

שכרגע אושרו בוועדה לכלללם האלה זה הקשר הפרוצדורלל.
אתל בנדלר
אנל שוב מרשה לעצמל להלוק על דעתך, ואני אפנה את תשומת

הלב למשל לכלל 5 לאותם כללים. מדובר על פרוצדורה שאדם סבור

שהרשות פגעה בו בשידוריה והלא לא ביקשה את תגובתו, רשאל לפנות

לממונה, ואם הממונה בתום בלרור ההללך מצא שהתלונה מוצדקת, אז

הוא לפנה למנכ"ל בדרלשה בכתב לפרסם את התגובה.
בא לאהר מכן סעיף 5 לאותם כלללם ואומר כדלקמן
"המנכ"ל או מל שהסמיך לכך יורה על נוסה התגובה שתובא מטעם הפונה

ואופן שידורה בשלם לב להמלצת הממונה", עד כאן זה מאד דומה

לכלללם שאושרו קודם, אלא שכאן לש תוספת - "אלא אם מצא לאהר

שנועץ ביושב-ראש הרשות כל אינה ראויה לשלדור או כל נעשה שלמוש

לא ראוי באפשרות התגובה".
אלכס לובוצקל
זה למעשה "מסרס"...
אתי בנדלר
אני חושבת שהוועדה צרלכה לדון בכלל הזה ולהחליט אם הלא

מאשרת את זה או לא.
הלו"ר עמנואל זיסמן
אנל מצלע כך. אנחנו התקדמנו מאד מאד מאד. אנל מצלע שאתם

תנסחו את 0עלף 9 ו-11. שנית, את צדלכה לתת תשובה - אתל.

בישיבה הקרובה שכבר נקבעה, אנחנו נעשה איזשהו שינוי

ונקללם דיון כדל לסכם באופן סופל אהרל שאתם תמצלאו לנו את הנוסח

הסופי.
שמרלהו בו-צור
היושב-ראש, ברשותך. אנל מבין שכאן אנחנו דנו שאדם נפגע

לאחר ששלדרו שלדור מסולם, אבל לכול להיות שברשות לפני

שמשדרים...
פרופ' רלנה שפלרא
זה הסט השני בדיוק.
שמרלהו בן-צור
על זה לא דנו.
אתל בנדלר
לא צרלכלם לדון כל כאן הממונה עדיין לא נכנס לפעולה.
שמרלהו בו-צור
גמרנו את הנושא של הממונה, כל הממונה זה לאחר שלדור. אנל

מדבר על מה הזכויות של האזרח כשעומדלם לשדר דבר מסוים, דבר

שעלול לפגוע בו. האם להתייעץ אלתו, לשמוע תגובתו? הדברלם האלה,

לא דנו בהם.
פרופ' רלנה שפלרא
כל הס לא קשורים לממונה, ואנחנו באנו לאשר את הכלללם של

הממונה, ורק סעלפלם 4 ו-5 הם אלה ש...
הלו"ר עמנואל זלסמן
אבל זה נושא חשוב מאד ואנחנו צרלכלם למצוא את הדרך אלך

לדון בו.
זאב בולם
כל הזמן מדברלם כאן על אדם שנפגע. פרופ' שפלרא נתנה דוגמא

דווקא של מוסד שנפגע. מה קורה עם צלבור שנפגע?אני אתן לכם דוגמא. הסיפור הלדוע על הבנות המערלצות של

לגאל עמיר, התגלגל בתקשורת. במשפט השני בשבוע שעבר הלא שוב

הופלעה. מל זה הלא שוב הופלעה? הסתבר שאמרו - עוד פעם הבנות

מקרית-גת. לא דובלם ולא לער. לא הבנות. אנל אומר לכם שכל קרלת-

גת נפגעה מהלדלעה הלא נכונה הזו.

אנל שואל אלך עושלם בענין הזה. זאת אומרת כאן לש מלן

צלבור גדול מאד שנפגע. לש פתרון לענלן הזה במסגרת מה שדנו

עכשלו?

לצהק שפלרא;

אם אתה מדבר על צלבור במובן לא ממסדל שלטוני, אז לצלבור

התגובה הלא צלבורלת כל צלבור אלננו אלשלות משפטלת. אדם או מוסד

הם אלשולות משפטלות. צלבור זה מושג אמורפל.

פרופ' אלל פולק;

אנל רוצה אל"ף להודות ללושב-ראש הוועדה וגם ללושב-ראש

הרשות כל אני ממש התפעלתי מהצורה שבה הישיבה הזאת התנהלה, אבל

לש לל בקשה. הלו כלללם של נובמבר 1995 שאושרו על-ידי הוועד

המנהל ובעצם עוד לפני שהכלללם אושרו על-לדל הוועדה, הוועד המנהל

ראה לנכון להתנהג בהתאם לאותם כלללם משום שמבהלנה צלבורלת זה

נכון, ולש כאן הרבה דברלם שהם מוסכמלם על כולם, ולכן גם בלל

שהכנסת עדיין אלשרה ובלל שהוועדה אלשרה אותם, בלל שראש הממשלה

עדיין אלשר אותם, אני הייתי מבקש שהרשות תקבל על עצמה מהיום

והלאה לפעול לפהות לפל הכלללם שהוסכמו כאן.
פרופ' רלנה שפלרא
.It goes without saying
פרופ' אלל פולק
ובפרט שאנחנו לא נמשלך לקבל מכתבל תגובה שאומרלם - הנידון

אלננו שללך לממונה על קבללות הצלבור, אלא הוא שללך לגופלם

אחרים.
פרופ' רלנה שפלרא
אנל רוצה להזכלר לכבודו שמל שלזם את הדלון הזה ומל שלזם

את הכלללם ומל שהשב שצרלך לעשות את זה, זה אנחנו.
אלכס לובוצקל
עמנואל, אנל הושב שמן הראוי לברך את רשות השלדור שגם

הבינה שזה השוב עבורה, אבל גם לברך את האגודה לזכות הצלבור

לדעת, שתרמה כאן לתהללך.
היו"ר עמנואל זלסמן
אנל מבין שאנהנו את האקט של האלשור לא לכוללם לעשות

עכשלו, כל אנהנו חייבים לקבל את הנלסוה הסופי, את התשובה של

היועצת המשפטלת - אתל, ואני מצלע שבקרוב מאד, בשבוע הבא, אנהנו

נשב, כולל הענלן הזה, ואז נאשר.אפשר לומר שאנחנו על סף אישור, וזה ברור שהם פועלים לפי

רוח הדברים. ישראל מידד, הבקשה מועברת לדיון שיהיה.

ישראל מידד;

תודה.
נעמי הזו
איזו בקשה?
היו"ר עמנואל זיסמן
יש להם בקשה למסור על הפעילות שלהם ועל דרכי המאבק שלהם.
נעמי חזו
אני רוצה להבין אם כל עמותה, אם היא נוגעת למשרד מסוים,

רשאית להופיע בפני הוועדה.
זאב בוים
אבל זה רלוונטי לדיון שלנו.
נעמי הזו
כי לש עוד כמה עמותות שאני הושבת שנכון יהיה שהן יופיעו

באותה הזדמנות, למשל האגודה לחופש המידע.
היו"ר עמנואל זיסמן
עוד לא היתה אגודה, עמותה, שביקשה להופיע ולא נתתי לה

להופיע, ואין שום בעיה עם זה, אבל אני לא רציתי לערב את זה

דווקא עם הדיון.
פרופ' רינה שפירא
זאת אומרת האגודה מספרת על פעולותיה וזה לאו דווקא קשור

אלינו.
היו"ר עמנואל זיסמן
לא עליכם. את זכית כאן לשבחים.
צבי לידר
אני הייתי שמח אם אנחנו היינו מוזמנים לדיון הזה, כיון

שחלק ניכר מפעילות האגודה נוגע אלינו.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים