ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/07/1996

בחירת יושב ראש הוועדה; קווי מדיניות השר במשרד החינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים