ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/01/1999

תקנות עבודת הנוער (תיוווך להעבדת ילד בהופעה), (העבדת ילד בהופעה); (יידוע נער ושמיעתו), התשנ"ט - 1998

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים