ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/01/1999

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי והסדרים לגני חיילים ופני משפחותיהם (תיקון), התשנ"ט-1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 316

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

שהתקיימה ביום גי. טי בשבט התשנ"ט, 26.1.1999. בשעה 11:30
נכהו
חברי הוועדה: היו"ר מקסים ליי
מוזמנים
דייר בועז לב, משנה רפואי למנכ"ל משרד הבריאות

שי ליברמן, המחלקה המשפטית, משרד הבריאות

עו"ד אהוד אלפסי, היועץ המשפטי של חיל הרפואה, צה"ל

נטשה מיכאליב, ראש תחוס ביטוח לאומי, משרד האוצר

גל הרשקוביץ, אגף התקציבים, משרד האוצר

יצחק אביזמיל, מנהל מהלקת בריאות, המוסד לביטוח לאומי

זיק בנדלק, סגן מנהל מחלקה, המוסד לביטוח לאומי

דניאל אלקיים, מחלקת גבייה, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד יהודית וסרמן, הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

יועץ מש6טי: משה בוטון
מנהלת הוועדה
שירלי אברמי
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדריס לגבי חיילים ובני משפחותיהם)

(תיקון). התשנ"ט-1999תקנות ביטוח בריאות ממלכתי והסדרים לגני חיילים ופני משפחותיהם)

ותיקון). התשנ"ט-1999
היו"ר מקסים לוי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה

והרווחה.
בועז לב
מדובר כאן בתקנה שבאה להסריר את מצבה של

קבוצה לא מאוד גדולה, אבל קבוצה של מיועדים

לשירות ביטחון שיש להם אי-כשירות לשירות ביטחון בגין מחלה שקופת-חולים

בדרך בלל מטפלת בה והם אינם מתגייסים וקופת-ההולים ממשיכה לטפל בה.

לעתים יש ערך חיוני לשירותם של אותם חיילים והכוונה היא בעצם לאפשר להם

לשרת בצה"ל בלי לשנות בעצם את הסדרי הכיסוי והשיפויים באשר קופת-חולים

תמשיך להיות אחראית להם גם במשך השירות שלהם. היום, בעצם, הצבא נמנע

מלגייס אותם בגין העלות הכספית. דרך אגב, קופות החולים הסכימו לזה בעבר

בהסדרים, ומסכימים לזה בעקרון היום ונראה לנו שראוי ללכת קדימה עם

התקינה הזאת. הקופות הסכימו לעניין הזה וזה נעשה בעצה אחת איתן. בזמנו

זה נעשה גם בהסדרים, ואין בזה שום בעיה.
דניאל אלקיים
בהצעה כתוב שהתחולה תחול על אלה שמתנדבים

ממרץ 1999. אנחנו מבקשים שהתחולה תחול על כל

המתנדבים הנוכחיים שנמצאים בצה"ל. דמי ביטוח הבריאות יתחילו להשתלם

ממרץ ואילך.
היו"ר מקסים לוי
לא תהיינה עלויות? כשאתה מדבר על עלויות

שיצטרכו להעמיס על קופות החולים, זאת אומרת

שתהיה מעמסה ויכולים להיפגע חיילים פגועים, כאלה שיש להם קיצבת נכות,

כאלה שמשרד הביטחון שילם לקופות. אתה מרחיק לכת בכך שאתה אומר שתוכל

להעמיס על קופות החולים דבר שלא היה קודם לכן.
דניאל אלקיים
אני יכול להסביר.
היו"ר מקסים לוי
לא, אל תסביר. אם היית מסביר, היית צריך

לבוא לכאן עם נתונים לגבי עלויות. אם משרד

הביטחון ישלם לקופות החולים?
דניאל אלקיים
אני אסביר למה אני מתכוון. מרגע שאני מחיל

את התקנה גם על אלה שהתנדבו עוד קודם לכן,

קופת-חולים יתחילו לקבל קפיטציה עבור האנשים האלה. זאת אומרת, מבחינה

זאת יש כסף. קודם כל, יש כאן פיצוי לקופות.

הדבר השני, ואני מוברח לומר מתוך הנסיון האישי מה שקורה במערכת. צה"ל,

כאשר יש לו מתנדב, הוא מסוגל לתת את טיפולי הרפואה שלו לאותו מתנדב,

ואז צה"ל מפסיק את ההתנדבות ואומר לו שהוא מפסיק להיות מתנדב. התוצאה

היא שהוא ממילא יחזור לקופה.
היו"ר מקסים לוי
ביטוח לאומי היה צריך לבוא לכאן עם הסכמת

הקופות, משרד הבריאות והאוצר.דניאל אלקיים; דיברתי עם משרד הביטחון, ונמצא כאן עורף-דין

אלפסי. סיכמנו לאשר את ההצעה הקיימת שהוגשה

ולאשר את ההצעה עליה אנחנו מדברים.
היו"ר מקסים לוי
אני לא יכול לאשר על תנאי. אני צריך לראות

את העלויות, אני צריך לראות שהקופות מוכנות

לזה, אני צריך לראות שלא מעמיסים על הקופות. המדינה מפעם לפעם מנסה

להתנער מאחריותה ומעבירה את הכל, ואילו מחר בבוקר מי שיסבול זה אזרחי

מדינת ישראל שחייבים לקבל מהקופות את סל הבריאות. אני לא רוצה להעמיס

דברים שאינם בתקציב הקופות. לקופות יש הוצאה בגין התקנה הזאת?

נועז לנ; אני רוצה להסביר, כי זה יותר מורכב.

היו"ר מקסים לוי; אתה מדבר בשם הקופות?
בועז לפ
לא. אני ממשרד הבריאות.
היו"ר מקסים לוי
למה לא היזמנת את קופות החולים?
בועז לפ
הקופות מסכימות.
היו"ר מקסים לוי"
אני מציע לאשר את התקנה הזאת, כאשר יצא

אישור משרד הבריאות לקופות. אם יש להוסיף

לתקנה הזאת את מה שאתה אומר ויש הסכמה של הקופות, הסכמה של האוצר ושל

משרד הבריאות, אני מוכן להביא אותה כבר בשבוע הבא.

יש הערות לתקנה הזאת?

אהוד אלפסי; שתי הערות טכניות בקשר לניסוח.

סעיף 7 מתייחס להגדרה שהיא נכונה לסעיף 6.

הגדרת מתנדב. אני מבקש שבמקום שיהיה "ראה סעיף 7", יהיה "ראה סעיף

6(ה)". אני מציע לא לקרוא לסעיף 7 סעיף 7 אלא לקרוא לו סעיף 6(ה}. זה

עניין טכני.
בועז לב
מה זה בתחום הבלתי כשר ארעית? אתם רוצים

להכניס כזה שהוא בלתי כשר תמידי? מדובר על

אנשים שיש להם מחלות שלא עומדות לחלוף. מדובר על אנשים עם מחלות קשות.

מה זה הבלתי כשר ארעית?

אהוד אלפסי; הנוסח שנכתב הוא לפי משרד הבריאות,
בועז לב
לא לגבי זה.
יהודית וסרמן
בזמנו ביקשנו שההגדרה של מתנדב יהיה מי

שאושר לשירות לפי סעיף 17 לחוק שירות

ביטחון. בלי להיכנס לפרטים, אם הוא בלתי כשר לשירות או בלתי כשר ארעית

לשירות. סעיף 17 אומר שאדם שלא כשר ארעית או בכלל לשירות, שר הביטחון

יכול לאפשר לי לשרת כמתנדב.
אהוד אלפסי
גם מי שהוא בן 56 הוא לא צריך לשרת אלא

יכול להתנדב לשירות סדיר. סעיף 17 לא מדבר

רק על בעיה רפואית אלא מדבר על בל סיבה שהוא לא חייב בשירות ביטחון.
בועז לב
לבן לא מדובר על בלתי בשר ארעית אלא על בלתי

בשר תמידית.
משה בוטון
ההצעה הראשונה היא טבנית.
היו"ר מקסים לוי
"מי שבהיותו מיועד לשירות ביטחון נמצא בלתי

בשר לשירות או בלתי בשר ארעית לשירות".
נועז לב
אם הוא משרת, אני לא רוצה להחיל את זה על

קופת-חולים.
היו"ר מקסים לוי
אם אתה בותב בסעיף הראשון שהוא לא כשר בבלל,

אז זה לא שווה אם הוא ארעית בלתי כשר.
בועז לב
אם למשל מישהו חלה במהלך השירות, אני לא

רוצה בגלל שהוא חלה והוא בלתי כשר לשלושה

חודשים, להעביר אותו לחזקת קופת חולים כאשר הוא משרת בצה"ל.
אהוד אלפסי
נניח שבן-אדם חלה במחלה קצרה למשך שלושה
חודשים, יש בפניו שתי אפשרויות
או שיתנו לו

להתגייס בעוד שלושה חודשים או שיגייסו אותו עכשיו והוא יקבל את

הטיפולים במשך שלושה חודשים על-ידי קופת חולים וברגע שהוא יחשב ככשיר,

הוא כבר לא עונה על ההגדרה.
בועז לב
אני לא רוצה להביא אותו באותה תקופה

לקופת-חולים.
היו"ר מקסים לוי
אני מפסיק את הדיון עכשיו. תביאו הצעה. אני

עובד בפגרה, כך שאני מבקש שתביאו הצעה מוכנה

לגבי כל הסעיפים האלה שיהיו בהסכמת קופות החולים. תביאו תקנה מאושרת

וברורה גם למשרד הבריאות, גם לצבא, גם לביטוח הלאומי וגם לקופות

החולים, ואני אאשר אותה בשבוע הבא.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45

קוד המקור של הנתונים