ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/01/1999

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - חופשת לידה לעובדת שיילודה אושפז) התשנ"ז-1997הצעתה של חברת הכנסת נעמי בלומנטל

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 315

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

שהתקיימה ביום גי. ט' בשבט התשנ"ט. 26.1.1999. בשעה 15;11
נפחו
חברי הוועדה; היו"ר מקסים לוי
מוזמנים
תמי אליאב, אגף מחקר, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רועי קרת, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד לאה רוזנברג, הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

רבקה שי, מנהלת אגף אמהות וילדים, המוסד לביטוח לאומי

נטשה מיכאלוב, אגף התקציבים, משרד האוצר

עמליה וקסמן, שדולת הנשיס בישראל

אליעזר בוכני, מזכיר ארצי, הסתדרות עובדי המדינה
יועץ משפטי
משה בוטון
מנהלת הוועדה
שירלי אברמי
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - חופשת לידה לעובדת שיילודה אושפז)

התשנ"ז-1997

הצעתה של חברת הכנסת נעמי בלומנטלהצעת חוק עבודת נשים (תיקון - חופשת לידה לעובדת שי ילודה אושפז)

התשנ"ז-1997

הצעתה של חברת הכנסת נעמי בלומנטל

היו"ד מקסים לוי; אני פותח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

לאה רוזנבדג; אנחנו מדברים על תיקון חוק עבודת נשים,

הארכת חופשת הלידה, בתנאי שזה לא יעלה על 16

שבועות.
משה בוטון
את מדברת על אישה שהילד שלה נשאר

בבית-החולים, בעקרון חופשת הלידה שלה היא

חודש יותר מאשר חופשת הלידה הרגילה. במקום 12 שבועות, זה 16 שבועות.

לאה רוזנברג; נכון.
משה בוטון
זאת אומרת, היא יבולה להישאר בבית ארבעה

חודשים במקום שלושה חודשים.

לאה רוזנברג; אם הילד שלה אושפז באמצע חופשת הלידה שלה,

בנוסח הקודם היא יבלה לחזור לעבודה, בלבד

שזה לא יעלה על דמי לידה של 16 חודשים.

משה בוטון; אחרי הלידה היא חוזרת לעבודה ושוב לצאת

לחופשה?

לאה רוזנברג; היא היתה צריבה לבחור בין פיצול או הארכה.

כיום ההצעה מאפשרת לה לעשות גם את הפיצול

וגם את ההארבה.

נטשה מיפאלוב; זה הדבר היחיד שהצעת החוק עושה?

לאה רוזנברג; בן. זו ההצעה. ביטלו את האופציה של "או",

מחקו את ה"או" - או לפצל או להאריך - והיום

ניתן לפצל ולהאריך. בלומר, קודם אם היא ביצעה את הפיצול, היא לא יכלה

להאריך.

אנחנו מבקשים להוסיף תאריך של תחולה קצת מאוחר, מה-1 בספטמבר 1999, מן

הטעם שמחלקת המיחשוב אצלנו מאוד עמוסה גם עם התוכניות של שנת 2000 וגם

עם תיקונים שנובעים מתיקון 19 שהיה בעניין השינוי שהפכו לארבע שנים וכל

מיני עידכונים שלוקחים זמן רב למערכת המחשב. לבן ניסחנו סעיף תחולה קצת

רחוק, של ה-1 בספטמבר 1999.

היו"ר מקסים לוי; יותר מדי רחוק. עד בדי כך המחשבים עמוסים?

לאה רוזנברג; כך מסרו לי המומחים לדבר.

היו"ר מקסים לוי; אני חושב שהתחולה יבולה להיות ב-1 במאי.לאה רוזנברג; אני מבקשת להתחשב כי הרבה מאוד תיקוני הוק

עברו לאחרונה, כולל חוק האמהות, ואנחנו

מנסים להדביק תהליכים ידניים אנחנו רוצים למקם אותם בין היתר גם עם בל

הנושא של ההסבה לשנת 2000 שעדיין לא הסתיימה. אני מבקשת להתחשב בנו.

אנחנו בשנה יוצאת דופן מבחינה זו.
אליעזר גופני
אנחנו תומכים בהצעת החוק.

לעניין האיחור, נראה לי שצריך את התחולה לתת

עבשיו והשיקולים הטכנולוגיים האהרים יאפשרו תשלום רטרואקטיבית אבל מזמן

התחולה המוקדמת בכל האפשר.
לאה רוזנברג
זה מאוד קשה.
נטשה מיכאלוב
היום היא זכאית להאריך עד תום תקופת אישפוז.

המצב הזה ישאר?
לאה רוזנברג
זה תמיד רלוונטי ובלבד שזה לא יעלה על 16

שבועות.
נטשה מיכאלוב
היום ההארכה היא לא אחרי האישפוז.
לאה רוזנברג
לא.
משה בוטון
כל זמן שהוא בבית-החולים.
נטשה מיבאלוב
המצב הזה משתנה עכשיו.
משה בוטון
לא, הוא לא משתנה. קודם היא יכלה לבהור או

בפיצול או בהארבת המועד. היום אומרים לה

שהיא יכולה לבחור גם בזה וגם בזה. היא יכולה גם לפצל וגם להאריך את

המועד. פשוט נותנים לאישה את שתי האופציות.
רבקה שי
במצב הקודם נאמר עד תום תקופת האישפוז.

בהצעה הזאת נאמר לתקופה שלא תעלה על תקופת

האישפוז. זה אומר כמספר ימי האישפוז, כך תהיה הארכה ובכל מקרה תהיה

הארכה, אך לא יותר מאשר ארבעה שבועות.
נטשה מיכאלוב
קודם היא היתה יבולה לקבל הארבה אם הילד שלה

עדיין מאושפז, עד תום תקופת האישפוז. היום

התנאי הזה מתבטל. הילד שלה יבול להיות מאושפז מתי שהוא בהתחלה למשך

חודש.
רבקה שי
אם הוא מאושפז והסתיימה חופשת הלידה, היא

יכולה להאריך כמספר ימי האישפוז. פעם היא לא

יכלה להאריך. זה השינוי. קודם אי-אפשר היה לתת את האופציה הזאת. היום,

אם זה לא עולה על 16 שבועות, היא יכולה להאריך באותו פרק זמן שהילד שלה

היה מאושפז.
היו"ר מקסים לדי
הממשלה תמכה בזה?

נטשה מיכאלוב; הממשלה תמכה, אכל לא היה אז לא היה כרור

לנו. אז הציגו לנו את זה שאפשר לבחור או את

זה או את זה, והיום היא תוכל לקכל גם את זה וגם את זה.
היו"ר מקסים לוי
אכל היא לא תעלה על ארכעה שכועות. ההצעה

אומרת שזה לא יהיה יותר מאשר ארכעה שכועות,

אכל זה לא פוגע כהופשת הלידה שלה.

רנקה שי; יש שוני כין המצכ הקודם לבין המצכ הקיים.

אותן נשים שכעכר תקופת האישפוז של הילד שלהן

הסתיימה כמהלך תקופת הלידה, הן לא קיכלו הארכה. הן נאלצו לחזור לעכודה

והפסידו הלק גדול מהופשת הלידה שלהן משום שהילד היה ככית-החולים והן

ליוו אותו ככית-החולים והפסידו את הימים האלה שהיו איתו. השינוי הוא

ככך שאותן נשים תקכלנה את אותה תקופה שהוא היה מאושפז וכלכד שזה לא עלה

על ארכעה שכועות.
היו"ר מקסים לוי
אני לא מכין מה הכעיה.
רבקה שי
אם אישה חוזרת לעכודה, היא יכולה להאריך את

אותו פרק זמן שהילד היה מאושפז כתוך תקופת

חופשת הלידה שלה, כאשר קודם נתנו לה את האופציה להשלים את זה. כיום

נותנים לה את האופציה גם אם היא לא חוזרת לעכודה. הימים האלה שהילד

מאושפז, נותנים לה להשלים אותם וכלכד שזה לא יעלה על 16 שכועות שתמיד

המוסד לכיטוח לאומי כיסה אותם.
נטשה מיפאלוב
כקיצור, אני מכינה שהצעת החוק הזאת עושה

שאישה שהתינוק שלה מאושפז יכולה להאריך את

חופשת הלידה שלה.
רבקה שי
נכון.
היו"ר מקסים לוי
אם כוועדת שרים לא כדקתם את כל הנושא לעומק,

ועדת שרים החליטה על סמך משהו. ההצעה היא

פשוטה, לא מסוככת ולא מסורכלת. כעכר היתה לה אפשרות לכחור והיום היא

מקכלת את האפשרות וכתנאי שהתקופה של האישפוז לא תעלה על ארכעה

שכועות.

מי כעד הצעת החוק?

הצעת החוק אושרה.

תודה רכה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:25

קוד המקור של הנתונים