ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/01/1999

הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 44), התשנ"ט-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 314.

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

שהתקיימה ביום ג'. ט' בשבט התשנ"ט. 26.1.1999. בשעה 00;11
נכהו
חברי הוועדה; היו"ר מקסים לוי

מוזמנים; סגן רונן הירש, הפרקליטות הצבאית הראשית, צה"ל

עו"ד חנה קלר, היועצת המשפטית, משרד לביטחון פנים

עו"ד עודד ברוק, הלשכה המשפטית, משרד לביטחון פנים

עו"ד אבי היימן, יועץ משפטי, המטה הארצי, משטרת ישראל

צופיה פרנק, רמ"ד גמלאות, משטרת ישראל

אליעזר בוכני, מזכיר ארצי, הסתדרות עובדי המדינה

יונית טרנר, ראש תחום הסדר גימלאות, משרד האוצר

עו"ד לאה רוזנברג, הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

רבקה שי, אגף אמהות מזונות ילדים, המוסד לביטוח לאומי

תמי אליאב, מנהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

דוידזון סימה, אלמנת משטרה

יועץ משפטי; משה בוטון

מנהלת הוועדה; שירלי אברמי

נרשם על-ידי; חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

הצעת חוק שירות המדינה וגמלאות) (תיקון מסי 44)

התשנ"ט-1998הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 44). התשנ"ט-1998
היו"ר מקסים לוי
אני מתכבד לפתוח את ועדת העבודה והרווחה.

משה בוטון; היום לפי חוק שירות המדינה (גמלאות), בן-זוג

שזכאי לקצבה, משלמים לו מענק, אבל אם הוא

מתאלמן תוך חמש שנים שוב, מחדשים את הקצבה.

כאן מוצע להגדיל את התקופה מחמש לעשר שנים. זאת אומרת, אם אלמנה או

אלמן התחתנו והתאלמנו תוך עשר שנים מיום שהתחתנו, אז להמשיך לתת להם את

הקצבה. זה כדי ליישר את הקו עם אלמנות שמקבלות מביטוח לאומי קצבת

שאירים. זה כמובן לא מיישר את הקו עם אלמנות צה"ל ששם אין הגבלת

שנים.
רונן הירש
לגבי אלמנות צה"ל, בסעיף 27(ה) לאותו חוק,

נקבע בדיוק אותו הסדר עם תקופה של חמש שנים.

מבחינה היסטורית, אנחנו לפני ארבע שנים התחלנו באיזושהי יוזמה לתיקון

אותו סעיף. אני מדבר על אלמנות שירות קבע. נוצר מצב שאלמנות צה"ל

שקיבלו גם תגמולים מאגף השיקום וגם מאיתנו, תיקנו את חוקי השיקום בזמנו

והאריכו את התקופה ל-14 שנים. נשאלנו למה ממקור אחד הן ממשיכות לקבל את

הזכויות וממקור אחר לא ניתנות להן זכויות. לפני ארבע שנים התחלנו

בהליכים לתיקון החוק ואמרו לנו אז לעצור מכיוון שחייבים ביוזמת חקיקה

מקבילה לתיקון חוק שירות המדינה (גמלאות). כאן מתקיימת היוזמה הזאת

ואני מבקש להכניס גם את האלמנות שלנו גם כתיקון עקיף במסגרת אותו חוק,

כי למעשה מדובר כאן באוכלוסייה שהיא זהה לחלוטין.

סעיף 27 מועתק והוא בדיוק כמו סעיף 31.
משה בוטון
למה לא פנית אלינו קודם?
רונן הירש
צר לי, את ההודעה על הישיבה קיבלתי רק

אתמול.
משה בוטון
יש לך כאן את החוק?
רונן הירש
כן.
היו"ר מקסים לוי
אני לא יכול להכניס סתם דבר שאין לי נתונים

עליו. אם הייתם חושבים כך, הייתם מביאים את

הנתונים אתמול-שלשום והיינו בודקים אותם. אני לא נגד זה, אבל צריכים

לקבל נתונים.
רונן הירש
השאלה אם אי-אפשר מבחינה פרוצדורלית לקבל

החלטה.
היו"ר מקסים לוי
אני לא יכול לעשות דבר כזה. כדי לקבל החלטה,

אני צריך לקבל נתונים. אני היום רוצה להעביר

את הצעת ההוק לקריאה שנייה ושלישית ואני לא יכול לעשות' את זה על תנאי.

הכנסת מתפזרת בשבוע הבא. אם ראיתם את זה, יכולתם לבוא לכאן, להביא לינתונים, להציע לי, לבדוק את זה עם האוצר וכולי. אני לא אומר שהטענה שלך

לא צודקת.
רונן הירש
לא הספקנו להגיע לשולחן הזה כי נעצרנו

בוועדת שרים לענייני חקיקה ושם ביקשו שנחכה

עד שתבוא הצעת החוק.

היו"ר מקסים לוי; אתה יכול להתווכח אתי עד מחר, אבל אני לא

יכול לקבל החלטה בלי שעיני רואות את הנתונים

ואני יודע מה קורה, בלי שאני רואה את ההסכם, האם בהסכמים האלה יש כדי

להביא לתיקון מסויים, לתוספת תקציב, מה העלויות וכולי. את כל הדברים

האלה צריך לבדוק עוד בטרם מצביעים על הצעת החוק הזאת.

אליעזר ברכני; היות וההצעה באה לברכה, אנחנו מברכים עליה

ותומכים בה.

היו"ר מקסים לוי; לא היה לי ספק.

אליעזר גוכני; נשמח שהדברים יחולו בחוקים מקבילים כדוגמה

החוק שמעלה נציג צה"ל. אנחנו נברך על כל

יוזמה כזו והיינו אפילו מביעים משאלה שאכן האנשים המתאימים יעשו זאת

בהקדם.

היו"ר מקסים לוי; תיקנו חוק של אלמנות ותיקנו אותו בצורה כזאת

שהוא נותן אפשרות לנשים להינשא ולא להתחבא

אם הן נישאות שוב. אני מציע שהצעת החוק שאתה מדבר עליה תבוא כמה שיותר

מוקדם נבדוק אותה ויכול להיות שנוכל לאשר אותה עוד בשבוע הזה או בשבוע

הבא.

מי בעד אישור הצעת החוק? מי נגד?

הצעת החוק אושרה.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה נשעה 15;11

קוד המקור של הנתונים