ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/01/1999

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 43) (מענק לחייל שהוא חבר קיבוץ או מושב שיתופי שעבד בעבודה מועדפת או נדרשת), התשנ"ט-1999, של קבוצת חברי כנסת

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 310

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני, ח' בשבט תשנ"ט. 25.1.99. שעה 09:10
נכחו
חברי הוועדה; מקסים לוי - היו"ר
מוזמנים
רות הורן - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

רועי קרת - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

אסתר טולדנו - מנהלת מחלקת גמלאות מחליפות שכר,

המוסד לביטוח לאומי

אבי צרפתי- אגף מילואים ואבטלה, המוסד לביטוח

לאומי

רוני ארד - אגף התקציבים, משרד האוצר

ארבל אסטרחן - מתמחה בלשכה המשפטית
היועץ המשפטי
משה בוטון

מנהלת הוועדה; שירלי אברמי

קצרנית; טלי רם

סדר היום;

הצעת חוק חביטוח הלאומי (תיקון מסי 43) (מענק לחייל שהוא חבר

קיבוץ או מושב שיתופי שעבד בעבודה מועדפת או נדרשת), התשנ"ט-

1999, של קבוצת הבר' כנסת.הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 43) (מענק לחייל שהוא חבר

קיבוץ או מושב שיתופי שעבד בעבודה מועדפת אז נדרשת).

התשנ"ט-1999. של קבוצת חברי כנסת
היו"ר מקסים לוי
הצעת חוק הביטוח הלאומי (מענק לחייל שהוא חברי קיבוץ או

מושב שיתופי שעבד בעבודה מועדפת או נדרשת). נזמה לי שלגבי החוק

הזה יש הסכמה.
רות הורן
נכון , אדוני.
היו"ר מקסים לוי
ובמקום "מושב", ייקרא רק "מושב שיתופי".
רות הורן
כן.
היו"ר מקסים לוי
יש למישהו הערות לגבי החוק הזה?
רות הורן
אנחנו רוצים להוסיף משהו ואני נתתי לכם נוסח מודפס.

אנחנו רוצים להוסיף סעיף 4 ובו יש תיקון, תיקון מס' 19

לחוק. תיקון מס' 19, אם אדוני זוכר, לפיו אנחנו משלמים גמלאות

ארבע שנים לפני המועד שבו הוגשה התביעה, ובכל מקרה אנחנו משלמים

כל תשלום שמשולם באיחור, בתוספת הצמדה למדד.

אותו תיקון לגבי תגמול מילואים, קבענו שרואים את התביעה

לתגמול תמיד כאילו היא הוגשה בזמן, גם אם האיש לא הגיש תביעה.

זו גם כוונתנו לגבי העתיד.

אבל, בשנים שעברו לא תמיד היו לנו רישומים מלאים במחשב

ואנחנו לא יכולים לשלם היום תגמולי מילואים שהיו לפני שש ושבע

ושמונה ותשע ועשר שנים.

לכן, לענין הזה מבקשים לקבוע הוראת מעבר. ההוראה
הזו מצויה בסעיף 6 של הדפים שחילקתי לכם
"6. בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 19) התשנ"ח-1998 (להלן-תיקון

19), אחרי סעיף 20(ד) יבוא -

"(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), על תגמול קודם המשתלם לפי

הוראות פרק "יב שבחוק העיקרי"- זהו פרק המילואים -

"בעד שירות מילואים שהסתיים לפני יום כ"ה בטבת התשנ"ב

(1 בינואר 1992), יחול הדין הקודם".זאת אומרת שתגמול מילואים בעד שירות מילואים שהיה לפני

שנת 1992, לא תשולם עבורו ההצמדה באופן אוטומטי, ואנחנו לא נשלם

אותו אם עבר כל כך הרבה זמן מאז.
היו"ר מקסים לוי
ממתי?
משה בוטון
מה-1 בינואר 1992 תשלמו לפי החוק החדש שתיקנו.
רות הורן
זה בוודאי.

משה בוטון;

זאת אומרת, לפני 1992 יחול הדין הקודם.
רות הורן
הדין הקודם, שמשמעו שאם חלפו שבע שנים מאז שהאיש שוחרר

ממילואים, הוא לא יקבל זה תיקון אחד.

התיקון השני שאנהנו מוסיפים הוא בסעיף 4 בעמוד הקודם,

בסעיף קטן (ב). התיקון הזה נוגע לסעיף שאותו אנחנו מתקנים כאן

בהצעת החוק, סעיף 174 שלפיו משלמים מענק לחייל משוחרר. בסעיף

קטן (ב) נאמר בסופו: "ובלבד שהמענק ישולם לא יאוחר מתום תקופה

של שנתיים האמורה בסעיף קטן (ב), ושהוא יחושב על בסיס השיעור

לחייל שבתוקף במועד התשלום".

הוראה זו מיותרת לאור תיקון 19 לחוק משום שלפי תיקון

19, אם מחשבים את המענק, מאותן יום שמגיע לחייל המענק, ממילא

חלה הצמדה על אותו מענק, ואין צורך לומר שלוקחים שיעור מעודכן

של המענק ליום התשלום, כי אחרת יוצא כאילו אנחנו נותנים הצמדה

כפולה של ערך המענק.

לכן, את הטיפה הזו צריך להוריד.
משה בוטון
לא כל כך הבנתי. קודם כל, הכלל לגבי מענק לחברי קיבוץ, זה

יחול, כלומר אותו דין של ההצעה המקורית.
רות הורן
כן, זה ללא קשר.
משה בוטון
שצריכים להגיש את התביעה תוך שישה חודשים לגבי

אלה שעבדו כבר בעבר.
רות הורן
נכון, כי זה מוחל רטרואקטיבית.
משה בוטון
לגבי זה אתם עושים פעולות הסברה ותפרסמו בעיתון כדי

שאנשים יוכלו לדעת להגיש תוך שישה חודשים, מפני שאחרת הוא לא

יוכל לקבל את הזכות שלו למפרע, נכון?
רות הורן
נכון .
משה בוטון
עז כאן אין שום שינוי.

מה שאתם אומרים, שה"פיגור" בתשלום המענק אחורה שניתן - זה

לא פיגור,זה דבר שנובע מהחוק - עליו יחולו ההוראות הרגילות של

ההצמדה שיש כיום.
רות הורן
התיקון שאנחנו מבקשים כאן לא קשור דווקא לבן קיבוץ.
משה בוטון
כן, ודאי.
רות הורן
זה שוב תיקון שנובע מאותו תיקון 19. מאחר שבתיקון 19 נאמר

שלוקחים את הגמלה המקורית שמשולמת באיחור - לא חשוב מתי, היום

או בעוד עשר שנים - ומצמידים אותה תמיד למדד, אין מקום לעדכן

אותה ליום התשלום.

כאן היה מנגנון הצמדה ייחודי לפרק הזה, שהוא לא מתאים

יותר בגלל שהכנסנו עכשיו מנגנון כללי בחוק.
משה בוטון
ודאי, אבל nrמתאים לכל חייל שמקבל מענק משום שהלך לעבוד

בעבודה מועדפת, לא רק לחבר קיבוץ, אבל זה רק מתייחס למענק. זאת

אומרת, אתם באים להשוות את שיטת העדכון, שיטת התשלום על האיחור

שיש בתיקון 19 לפי המדד, גם לגבי המענק, ושבמענק היתה שיטת

עדכון שונה.
רות הורן
נכון, וזה יוצר עיוות בתוך החוק.

אלה התיקונים שביקשנו להוסיף. יש גם התאמה לענין הזה

בסעיף התחילה והתחולה, שבו יש התייחסות לתיקון שבסעיף 174(ד).
היו"ר מקסים לוי
מה-1 במאי.

רת הורן;

כן. השינוי האחר בסעיף התחילה...
היו"ר מקסים לוי
1 באפריל 1995.
רועי קרת
תחולה רטרואקטיבית.
רות הורן
התאמה אחרת בנוסח נובעת מהעבודה עם משרד המשפטים.
היו"ר מקסים לוי
למישהו יש הערות נוספות?

אם כך, אנחנו מאשרים את הצעת החוק בקריאה שניה ושללשלת.

הצבעה

בעד - 1

נגד - אין

נמנעלם - אלן

הצעת חלק הבלטוח הלאומל (תיקון מסי 43) (מענק לחייל שהוא חבר

קיבוץ או מושב שלתופל שעבד בעבודה מועדפת או נדרשת), התשנ"ט-

1999, של קבוצת חברל כנסת, אושרה בקרלאה שנלה ושללשלת.

היו"ר מקסים לוי ;

הצעת החוק מאושרת.
רות הורן
תודה רבה.
היו"ר מקסים לוי
אפילו המציעים לא באים.

דוברת;

לא הספיקו, הם בדרך.
היו"ר מקסים לוי
תודה רבה, הלשלבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:25.

קוד המקור של הנתונים