ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/01/1999

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 43) (מענק לחייל שהוא חבר קיבוץ או מושב שיתופי שעבד בעבודה מועדפת או נדרשת), התשנ"ט-1999, של קבוצת חברי כנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים