ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/01/1999

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 33) (גמלת שאירים לילדיה של עקרת בית שנפטרה), התשנ"ט- 1999- חבר הכנסת דוד טל

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 309

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. חי בשבט תשנ"ט. 25.1.99. שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: מקסים לוי - היו"ר

דוד טל
מוזמנים
רות הורן - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

אסתר טולדנו - מנהלת מחלקת גמלאות מחליפות שכר,

המוסד לביטוח לאומי

יפה מרוז -זיקנה , שאירים והבטחת קיום,

המוסד לביטוח לאומי

רועי קרת - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

מרלם שמלצר -אגף מחקר ותכנון,המוסד לביטוח לאומי

רוני ארד - אגף התקציבלם, משרד האוצר

ארבל אסטרחן - מתמחה בלשכה המשפטית
יועץ משפטי
משה בוטון
מנהלת הו ועדה
שירלי אברמ'
קצרנית
טלי רם
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 33) (גמלת שאירים לילדיה של

עקרת בית שנפטרה), התשנ"ט-1999, חבר הכנסת דוד טל.הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 33) (גמלת שאירים לילדיה

של עקרת בית שנפטרה), התשנ"ט- 1999- חבר הכנסת דוד טל

היו"ר מקסים לוי;

הצעת חוק הביטוח הלאומי (גמלת שאירים לילדיה של עקרת בית

שנפטרה). אני מבין שהצעת החוק הזאת מקובלת על הביטוח הלאומל ועל

כולם.

רות הורן;

אנחנו רק מבקשלם בסעלף התהילה והתהולה לקבוע משהו יותר

ברור.
רועי קרת
סעיף התחולה, כמו שהוא מנוסה אצלכם, מדבר על ה-1 בחודש

שלאחר פרסום ההצעה. כדל לא להלות תלויים בתאריך הפרסום, אנחנו

מבקשלם לכתוב במפורש שלום תחללתו של החוק זה ל"ג ב.אדר התשנ"ט, 1

במרץ 1999.
דוד טל
אלן לל התנגדות.
דוברת
לכול להיות שהפרסום יתעכב.
דוד טל
מאיזה טעם זה יכול להתעכב?

רות הורן;

גובים עכשיו הרבה סכומים ולש שבלתה.
היו"ר מקסים לוי
למישהו לש עוד הערות?

דוד טל;

אנל רוצה להודות לנצלגל הבלטוה הלאומל ולכל הגורמלם

שסללעו. אנחנו נאמר זאת על הדוכן, אבל בקטע הזה הם ראו את

ההשלבות שלש לענין הזה, הם נתנו את לדם והם מצאו את הדרך כדל

להעביר את הצעת החוק.

אני הושב שלולא העזרה שלהם, לא היה מגיע לקריאה

שניה. אנל רוצה להודות ליועצת המשפטלת ולכל מל שעסק בכך.

רות הורן;

תודה רבה.היו"ר מקסים לוי;

אם כך, אנחנו מצביעים על הצעת החוק בקריאה שניה ושלישית.

מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

נמנעים - אי ן

הצעת הוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 33) (גמלת שאירים לילדיה של

עקרת בית שנפטרה), התשנ"ט-1999, של חבר הכנסת דוד טל, אושרה

בקריאה שניה ושלישית.

דוד טל;

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:10.

קוד המקור של הנתונים