ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/01/1999

תקנות אירגון הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות) (תיקון); תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ט-1998; תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים) התשנ"ט-1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסה לא מתוקןפרוטוקול מס' 305

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

שהתקיימה ביוס גי. בי בשבט התשנ"ט. 19.1.1999. בשעה 09:30
נכהו
הברי הוועדה: היו"ר מקסים לוי

תמר גוז'נסקי
מוזמנים
דייר קורט למש, מפקח רפואי ארצי, משרד העבודה והרווהה

עו"ד מיכאל אטלן, הלשכה המשפטית, משרד העבודה והרווהה

עו"ד איילת זלדין, הלשכה המשפטית, משרד העבודה והרווהה

דייר עלמה אבני, ראש השירות לבריאות העובד, משדד הבריאות

זאב פוטרמן, ראש מדור בטיהות בריאות ופריון בעבודה,

התאחדות התעשיינים

הזקיה ישראל, התאהדות התעשיינים
יועצת משפטית
ארבל אסטרהן
מנהלת הוועדה
שירלי אברמי
נרשם על-ידי
הבר המתרגמיס בע"מ

סדר ה י ו ס

1. תקנות דמי מהלה (היעדרות בשל מהלת בן זוג), התשנ"ט-1998.

2. תקנות הבטיהות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדיס),

התשנ"ט-1998.

3. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממוניס על הבטיהות) (תיקון).1. תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ט-1998.

2. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים),

התשנ"ט-1998.

3. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) (תיקון).

היו"ר מקסים לוי; אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה

והרווחה.

1. תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג). התשנ"ט-1998

היו"ר מקסים לוי; אני מבקש את משרד העבודה והרווחה להסביר את

התקנה שהיא פשוטה מאוד.

מיפאל אטלן; החוק הלך בעקבות התקנות בדבר היעדרות בשל

מחלת הילד ואחר-בך היעדרות בשל מחלת הורה,

ואחר-בך הורה של בן הזוג, ועכשיו במאי נחקקו תקנות בדבר היעדרות בשל

מחלת בן זוג. התקנות האלה הן תעתיק כמעט מדוייק של החלקים הרלוונטים

בתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), שזה אומר את ההגדרות של

פעולות יום יום, הרופא, הטופס, הפרוצדורה וכולי. בסך הכל זה כמעט מילה

במילה ואין בדברים חידוש גדול.

תמר גוז'נסקי; זה על-חשבון ימי המחלה.

מיפאל אטלן; נכון.

תמר גוזינסקי; זה לא על-חשבון המעביד.

היו"ר מקסים לוי; יש הערות לתקנות האלו? לא.

התקנות אושרו.

2. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים

התשנ"ט-1999

קורט למש; במשרד העבודה והרווחה יש סידרת תקנות

המחייבות מעקב רפואי של עובדים וגם מעקב

סביבתי. זאת אומרת, בדיקות של ריכוזים של חומרים בעייתיים באזור העבודה

של העובדים בהתאם לסטנדדטים כאשר אנחנו בדרך כלל מאמצים סטנדרטים

בינלאומיים, אמריקאים או אירופאים, ואנחנו מחייבים מעקב סביבתי כדי

לוודא שבאמת לא עוברים את התקנים המקובלים.

הסידרה הזאת של התקנות כוללת עובדים שמועסקים בעופרת, בכספית וכולי.

אנחנו עושים באופן תקופתי עידכון של התקנות האלה, על-בסיס המידע החדש,

על-בסיס ספרות מקצועית שפורסמה בזמן האחרון, או על-בסיס בקשות מן השטח,

גם מהתעשיינים, או מהעובדים, או מהרופאים התעסוקתיים שמביאים אלינו

הצעות לתיקון על-בסיס הניסיון המעשי בשטח. אז מפקח העבודה הראשי, יש לו

ועדה מייעצת שמזהה את כל ההצעות וכל המאמרים שפורסמו בזמן האחרון וזאתכדי לעדכן את התקנות הללו כך שיהיו מותאמות לשנת 1999. זה מה שקרה עם

התקנות האלה.

בעצם מה שאנחנו מביאים לכם היום זו עבודה של שנתיים או יותר של דיונים

והתייעצות עם כל מיני גורמים במשרד הבריאות, במשרד לאיכות הסביבה

וכולי, ואחרי שקיבלנו כבר את ההסכמה של כל הגורמים האלה, אנחנו מביאים

את זה לוועדת העבודה והרווחה בכנסת כדי לקבל את האישור לפרסום התיקונים

האלה. לא מדובר בתקנות חדשות אלא כל אלה הם תיקונים כדי לעדכן את המצב

בהתאם לידע ולמידע הרפואי החדשני.

תמר גוז'נסקי; שאלה. ידוע היום מהמחקרים שיש הבדל בין

השפעת חומרים כימיים שונים על גברים ונשים.

יש לזה ביטוי בתקנות?
קורט למש
לא בתקנות האלה. יש תקנות, אבל הן תקנות

על-בסיס חוק אחר והן לא בתקנות הבטיחות

בעבודה אלא בחוק עבודת נשים. יש לנו תקנות המגבילות עבודות מסוימות עם

חומרים מסוימים שהם מסוכנים לנשים, ובמיוחד לעובר, כאשר הבעיה היא

במיוחד משך ההריון וההנקה. יש תקנות כאלה ועכשיו אנחנו פועלים לעידכון

התקנות האלה, אבל הן עדיין לא על שולחן הוועדה הזאת כיוון שיש עדיין

שלבים של התייעצות עם גורמים שונים.

איילת זלדין; אני אקרא למה מתייחסות התקנות.

וזקנות הבטיחות בעבודה (גיחות תעסוקתית

ובריאות העובדים בכספית), התשנ"ט-1999.

היו"ר מקסים לוי; אושר.

אילת זלדין; תקנות הבטיחות בעבודה (גיחות תעסוקתית

ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים

ארומטיים מסויימים) (תיקון), התשנ"ט-1999.

היו"ר מקסים לוי; אושר.

אילת זלדין; תקנות הבטיחות בעבודה (גיחות תעסוקתית

ובריאות העובדים בזרניך (ארסן) (תיקון),

התשנ"ט-1999.

היו"ר מקסים לוי; אושר.

אילת זלדין; תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית

ובריאות העובדים בויניל-כלוריד) (תיקון),

חתשנ"ט-1999.

היו"ר מקסים לוי; אושר.

אילת זלדין; תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית

ובריאות העובדים באיזוציאנטים) (תיקון),

התשנ"ט-1999.היו"ר מקסים לוי; אושר.
אילת זלדין
תקנות הבטיחות כעבודה (גיהות תעסוקתית

ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים

הלוגניים מסויימים (תיקון), התשנ"ט-1999.

היו"ר מקסים לוי; אושר.
אילת זלדין
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית

ובריאות העובדים במתכות מסוימות) (תיקון),

התשנ"ט-1999.

היו"ר מקסים לוי; אושר.

אילת זלדין; תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית

ובריאות העובדים בעופרת) (תיקון),

התשנ"ט-1999.

היו"ר מקסים לוי; אושר.

אילת זלדין; תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית

ובריאות העובדים בבנזן) (תיקון),

התשנ"ט-1999.

היו"ר מקסים לוי; אושר.

אילת זלדין; תקנות אירגון הפיקוח על העבודה (ניטוח

סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים

מזיקים) (תיקון), התשנ"ט-1999.

היו"ר מקסים לוי; אושר.

האם כשהעובד נכנס למקום עכרדה כחומרים האלה,

הוא עוכר את הכדיקה?

קורט למש; כן.

היו"ר מקסים לוי; הוא יוצא מהעכודה אחרי עשר שנים, ואם מתגלות

אצלו תופעות מסויימות, האם הוא יכול לתכוע?

קורט למש; יש חלק של מחלות מקצוע שמוכרות על-ידי ביטוי

לאומי.

היו"ר מקסים לוי; אני אומר שאדם נכנס למקום עכודה, עושה את כל

הבדיקות, הוא מוותר על סודיות רפואית,

וכשהוא נכנס לעכודה הוא נכנס כריא, אחרי שהוא יוצא, אחרי עשר-עשרים

שנה, מסתכר שפתאום הוא חלה באיזושהי מחלה כתוצאה מהעכודה.

תמר גוז'נסקי; צריך להוכיח את הקשר.
קורט למש
יש שני דברים. האחר זה הביטוח הלאומי, שם יש

רשימה של מחלות מקצוע. כל הרברים האלה

מופיעים ברשימה שם. בנוסף לזה יש את האפשרות של הגשת תביעה אזרחית,

שהעובר תובע את המעסיק שלו על נזיקין.

3. תקנות אירגון הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות) (תיקון)

אילת זלדין; מדובר בתקנות שהן משנת 1996. הן בתוקף אבל

אנחנו מכניסים כאן כמה תיקונים שהתבקשו.

התיקון הראשון הוא סעיף עונשין, שיש סמכות לשר העבודה לפי חוק ארגון

הפיקוח לקבוע את העונשים ולא קנס בפי שזה בתקנות המקוריות.

תיקון נוסף הוא שיש הליך של ערער בתוך התקנות על ממונה שנפסל, ואנהנו

מוסיפים התייעצות עם ארגון הממונים בהליך הערר.

יש הרחבה של הוראת המעבר, כי התברר שאנשים שלפי דעתנו יש מקום לתת להם

מינוי בממונה על בטיחות, לא נבנסו להוראת המעבר הקודמת ולכן היא

הורחבה.

המקצוע של חקלאות הוכנס כמקצוע שלגביו צריך שיהיה ניסיון של שנתיים

על-מנת להיות ממונה על בטיחות בתחום החקלאות בגלל המורכבות של חומרי

הדברה וכולי.

התייעצנו עם שר התשתיות הלאומיות וגם עם מועצת המרכז לבטיחות

ולגיהות.

היו"ר מקסים לוי; יש הערות? אין.

התקנות אושרו.
אילת זלדין
תודה רבה.
היו"ר מקסים לוי
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50

קוד המקור של הנתונים