ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/01/1999

הצעת חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון - סידור חוץ ביתי וסידור יומי), התשנ"ט-1999, של חבר הכנסת אפי אושעיה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 304

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. אי בשבט התשנ"ט (18.01.99). שעה 12:00

נכחו; חברי הוועדה; אפי אושעיה - מ"מ היו"ר

דוד טל
מוזמנים
אהובה לוי - מנהלת אגף השרות למפגר במשרד

העבודה והרווחה

מיכל כהן-הטב - משרד העבודה והרווחה

מירב שביט - אגף התקציבים במשרד האוצר

יאיר גלבוע - מנכ"ל אגודת אקי"ם

רונית גיאנה-קשמון - אקי"ם

חן שקד - אקי"ם

אריאלה אופיר - ארגון בזכות
המתמחה של היועץ המשפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
שירלי אברמי
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
הצעת חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון - סידור חוץ ביתי וסידור

יומי), התשנ"ט-1998, של חבר הכנסת אפי אושעיה.הצעת חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון - סידור חוץ

ביתי וסידור יומי). התשנ"ט-1999. של חבר הכנסת אפי אושעיה

מ"מ היו"ר אפי אושעיה;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנושא על סדר היום: הצעת חוק של חבר

הכנסת אפי אושעיה פ/2544, הצעת חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון -סידור חוץ

ביתי וסידור יומי), התשנ"ט-1998, לקריאה ראשונה.

ארבל אסטרחן;

אנחנו מדברים על תיקון חוק תסעד (טיפול במפגרים) התשכ"ט-1969 (תיקון -

סידור חוץ ביתי וסידור יומי). תיקון סעיף 1. "בסעיף 1 לחוק הסעד (טיפול

במפגרים), התשכ"ט-1969 (להלן -החוק העיקרי), אחרי הגדרת "בית משפט" יבוא:

"סידור חוץ ביתי" - החזקה של מפגר במעון, פנימיה, במשפחה אומנת, בדיור

בקהילה, או כל סידור אחר של המפגר מחוץ למשפחתו שקבע שר העבודה והרווחה.

"סידור יומי" - שהותו של המפגר במרכז יום טיפולי במסגרת תעסוקה מוגנת או

במסגרת יומית - טיפולית אחרת".
מיכל כהן-הטב
מעון ופנימייה זה אותו דבר לפי ההגדרה של חוק הפיקוח על המעונות, ולכן

המילה "פנימייה" מיותרת.
רונית ג'אנה-קשמון
גם דיור בקהילה הוא כמו מעונות מבחינת חוק הפיקוח.
מיכל כהן-הטב
תלוי כמה גרים בדירה.
אהובה לוי
משרד המשפטים בזמנו דרש שגם די וו- בקהילה יופיע.
מ"מ היו"ר אפי אושעיה
סעיף 1 אושר.
ארבל אסטרחן
סעיף 2. הוספת סעיף 7א "אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא: "הזכות לסידור

יומי חוץ ביתי 7(א) ועדת האיבחון תקבע איזה סוג של סידור חוץ ביתי או סידור

יומי מתאים ביותר לאותו מפגר. (ב) בקביעת סוג הסידור ההוץ ביתי תתן ועדת

האבחון עדיפות ככל שניתן לדיור של ממפגר בקהילה. (ג) מפגר שוועדת איבחון

החליטה כי הטיפול בו ייעשה בדרך של סידור חוץ ביתי, או סידור יומי, זכאי לקבל

סידור חוץ ביתי או סידור יומי מהמדינה, או מטעמה, באופן ולפי כללי השמה שקבע

שי העבודה והרווחה, דרך כלל או לסוגים. (ד) מי שהוסמך לכך בידי שר העבודה

והרווחה רשאי לקבוע את שיעור השתתפותו של האדם המפגר - או מי שחייב במזונותיו

ובמידת חיובו - בהוצאות הסידור החוץ ביתי או הסידור היומי שיינתן למפגר, הכללפי כללים ובשיעוים שיקבע שר העבודה והרווחה, דרך כלל או לסוגים."

רונית גיאנה-קשמון;

אנחנו היינו מבקשים להוסיף הסתייגות לגבי סעיף (ד) שתעגן את המצב הקיים,

כלומר שמשלמים עד גיל 18.
הן שקד
בסעיף (ד) כתוב: "או מי שחייב במזונותיו ובמידת חיובו". בעצם אין פה הסבר

מי חייב במזונותיו. יש את החוק לתיקון דיני משפחה, מזונות, שקובע מי חייב

במזונות, ושם יש הפרדה בין חיוב של הורים עד גיל 18 ובין חיוב של הורים מעל

גיל 18. בדרך כלל על פי החוק לא מחייבים עד גיל 18. יש פרוצדורה שלמה בחוק

שקובעת מתי הורים יהיו חייבים מעל גיל 18. אנחנו חושבים שצריך להגביל את החיוב

במזונות בהשתתפות בסידור חוץ ביתי רק להורים של מפגרים מעל גיל 18. לכן אנחנו

חושבים שצריך להוסיף אחרי הפיסקה שאומרת: "או מי שחייב במזונותיו" את המילים:

"על פי סעיף 3 לחוק תיקון דיני משפחה", דהיינו הסעיף שמתעסק רק בהורים לילדים

עד גיל 18.
ארבל אסטרחן
ואז מה יהיה המצב עד גיל 18?
רונית גיאנה-קשמון
הוא משלם בלאו הכי.
הן שקד
מעל גיל 18 יש קיצבת נכות שהמדינה נותנת מביטוח לאומי, והקיצבת נכות הזאת

מביטוח לאומי זאת זאת שתעבור למדינה.
אהובה לוי
אנחנו באמת לא גובים מעל גיל 18. אני לא מוצאת סיבה לשנות כרגע.
מיכל כהן-הטב
מה עם מפגר שיש לו נכסים?
חן שקד
זה לא קשור למפגר עצמו. זה מתייחס למי שחייב במזונותיו.
מירב שביט
אנחנו מתנגדים לחוק הזה, בעיקר בגלל שהוא מגדיר תקציב לאוכלוסייה מאוד

מסויימת.
מ"מ היו"ר אפי אושעיה
קיבלתי מכתב על כך שוועדת שרים לחקיקה החליטה לאשר את החוק.
מירב שביט
אני יודעת שוועדת שרים לרוקיקה תומכת, אני רק רציתי להתריע שהחוק הזה עולה

הרבה כסף ואנחנו חושבים שהוא מיותר.

מ"מ היו"ר אפי אושעיה;

כמה כסף?

מירב שביט;

משרד העבודה והרווחה העריך אותו בזמנו ב-37 מיליון שקל,

אהובה לוי;

זה משהו כמו תוספת של 5% מהתקציב הקיים.

מירב שביט;

אם אתם מדברים על נוסח, אני מציעה שבסעיף (ד) ההשתתפות תהיה גם באישור שר

האוצר ולא רק בסמכות שר העבודה והרווחה.
מ"מ היו"ר אפי אושעיה
אני מקבל את מה שאמר חן שקד.
חן שקד
צריך להוסיף אחרי המילים: "או מי שחייב במזונותיו" את המילים: "על פי

סעיף 3 לחוק לתיקון דיני משפחה ובמידת חיובו".
ארבל אסטרחן
זאת אומרת שעד גיל 18 ישלמו ההורים.
חן שקד
יוכלו לחייב אותם, ומעל גיל 18 אפשר יהיה לחייב רק מפגר שיש לו נכסים.
ארבל אסטרחן
סעיף (ד) המתוקן: "מי שהוסמך בידי שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע את שיעור

השתתפותו של האדם המפגר - או מי שחייב במזונותיו לפי סעיף 3 לחוק תיקון דיני

משפחה ומזונות ובמידת חיובו..."
אריאלה אופיר
אני רוצה להתייחס לעובדה שהמהלך הזה, שהוא למעשה מול משרד האוצר, מתרחש

במקביל להתפתחות בחייהם של אנשים עם מוגבלות בחוק שיוויון זכויות האנשים עם

מגבלות.

החזקה של מפגר זאת שפה שאבד עליה הכלח. אני מציעה לומר: מגורים של אדם עם

פיגור שכלי. אנחנו לא מדברים על החזקה של בני אדם, אנחנו מדברים על מגורים

שלהם, ואנחנו כבר לא מדברים על מפגרים אלא על אנשים עם פיגור שכלי.מ"מ היו"ר אפי אושעיה;

זה לא נוגד מקומות אחרים?

חן שקד;

זה בדיוק העניין. היינו מעירים את אותה הערה, אבל מכיוון שכל הרווק מדבר

על מפגר אז יש צורך לשנות בכל ההוק.

מ"מ היו"ר אפי אושעיה;

אריאלה, את צודקת ב-100%. השאלה היא אם זה לא נוגד את החוק העיקרי

ומערכות ארורות שלא נכון לשנות אותן בהזדמנות הזו. אני מוכן שתביאי לי הצעה

בעניין הזה, ואני אעשה תיקון גורף בכל העניין הזה אבל לא בהזדמנות הזו.
אריאלה אופיר
בסעיף (ג) ב-7א כתוב: "דרך כלל או לסוגים". יש משהו מאוד לא נוח כאשר

מדברים בבני אדם ועוסקים בסוגים. אני הייתי מציעה לוותר על הסייפה.
דוד טל
זה נוגד את כבוד האדם?
אריאלה אופיר
לפי דעתי השפה הזאת לא מתיישבת עם שפת כבוד האדם.
ארבל אסטרחן
השאלה היא אם זה מתייחס לסוגי הסידור או לסוגי האנשים.
אריאלה אופיר
אני מבינה שזה מתייחס לסוגי אנשים.
מ"מ היו"ר אפי אושעיה
אני מציע שהנושא הזה של הסוגים ייבדק בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו

מאשרים את הצעת החוק והעברתה לקריאה ראשונה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15מ"מ היו"ר אפי אושעיה;

זה לא נוגד מקומות אחרים?
חן שקד
זה בדיוק העניין. היינו מעירים את אותה הערה, אבל מכיוון שכל הרווק מדבר

על מפגר אז יש צורך לשנות בכל החוק.

מ"מ היו"ר אפי אושעיה;

אריאלה, את צודקת ב-% 100. השאלה היא אם זה לא נוגד את החוק העיקרי

ומערכות אחרות שלא נכון לשנות אותן בהזדמנות הזו. אני מוכן שתביאי לי הצעה

בעניין הזה, ואני אעשה תיקון גורף בכל העניין הזה אבל לא בהזדמנות הזו.

אריאלה אופיר;

בסעיף (ג) ב-7א כתוב: "דרך כלל או לסוגים". יש משהו מאוד לא נוח כאשר

מדברים בבני אדם ועוסקים בסוגים. אני הייתי מציעה לוותר על הסייפה.
דוד טל
זה נוגד את כבוד האדם?
אריאלה אופיר
לפי דעתי השפה הזאת לא מתיישבת עם שפת כבוד האדם.
ארבל אסטרחן
השאלה היא אם זה מתייחס לסוגי הסידור או לסוגי האנשים.
אריאלה אופיר
אני מבינה שזה מתייחס לסוגי אנשים.
מ"מ היו"ר אפי אושעיה
אני מציע שהנושא הזה של הסוגים ייבדק בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו

מאשרים את הצעת החוק והעברתה לקריאה ראשונה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15

קוד המקור של הנתונים