ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/01/1999

תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים), התשנ"ט-1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 302

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. אי בשבט התשנ"ט (18.01.99). שעה 10:00

נכחו: חברי הוועדה: מקסים לוי - היו"ר
מוזמנים
גבי ברכש - מנכ"ל משרד הבריאות

מרק קלרפילד - משרד הבריאות

גל הרשקוביץ - אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל/ת הוועדה
שירלי אברמ'
קצרנ'ת
יפעת שפרכר
סדר-היום
תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים), התשנ"ט-1999.תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים). התשנ"ט-1999

היו"ר מקסים לוי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנושא על סדר היום: תקנות בריאות העם

(רישום בתי חולים), התשנ"ט-1999.

גבי ברבש;

אנחנו נמצאים היום במצב שבו השיעורים של הקצאת מיטות סיעודיות לנפש לא

מעודכנים למה שיש במדינת ישראל. האוכלוסייה הולכת ומתבגרת ונדרשות מיטות

עבורה. רוב השוק הזה נשלט על ידי השוק הפרטי. אנחנו פשוט מבקשים לאשר את

שיעורי המיטות הסיעודיות לאוכלוסייה המבוגרת, כדי שיענו על מה שבאמת נדרש

בפועל.
היו"ר מקסים לוי
יש התנגדות?

גבי ברבש;

אין התנגדות. גם משרד האוצר לא מתנגד.
היו"ר מקסים לוי
אם אין התנגדות אז אנחנו מאשרים את התקנות. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:05

קוד המקור של הנתונים