ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 30/11/1998

הצעת חוק הרופאים (הליכי בדיקות תלונות ואמצעי משמעת) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים