ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/11/1998

הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב] (תיקון מס' 10) (חישוב תקיפת שירות סדיר) . התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 275

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שלישי. ה' בכסלו התשנ"ס (24 בנומבר 1998). שעה 11:00

נכחו;
חברי הוועדה
יורי שטרן - מ"מ היו"ר
מווזמנים
סא"ל אילן לוין - ראש ענף שירות וגימלאות, משרד הביטחון

סא"ל אריה מצליח - אגף התקציבים, משרד הביטחון

סרן רונן הירש - מפצ"ר

קרן סמיון - משרד האוצר

אריאלה קלעי - משרד המשפטים
יועץ משפטי
משה בוטון

מנהלת הוועדה; שירלי אברמי
קצרנית
הילה לוי
סדר-היום
הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות)[נוסח משולב]

(תיקון מס' 10)(חישוב תקופת שירות סדיר), התשנ"ז-1997 -הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות)[נוסח משולב](תיקון מס' 10)

(חישוב תקיפת שירות סדיר). התשנ"ז-1997 -

היו"ר יורי שטרן;

בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. הנושא שעל סדר היום

הוא: הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות)[נוסח משולב](תיקון מס' 10),

(חישוב תקופת שירות סדיר), התשנ"ז-1997. מי מציג את הנושא?

סא"ל אילו לוין;

שמי אילן, ואני ראש ענף תכנון שכר וגימלאות ואני ממונה על תשלום הגימלאות

בצבא. נמצאים איתי פה נציג מפצ"ר, רונן הירש ונציג משרד הביטחון והיועץ הכספי,

אריה מצליח.

זאת הצעה שמטופלת בשלביה השונים כבר למעלה משנתיים, ומטרתה להשוות בין

גימלאים שפרשו מהצבא לפני 1976 לגימלאי יתר כוחות הביטחון, קרי: שב"כ, מוסד,

משטרה וגימלאי צה"ל, שפרשו לאחר מכן, לעניין צירוף שירות החובה לחישוב הפנסיה

שלהם. מי שפרש לפני 76' ולא שירת ברצף בין חובה לשירות הקבע, בעבר לא היו מצרפים

לו את שירות החובה לשירות הקבע. כאשר בוצע תיקון החקיקה בחוק שירות המדינה

(גימלאות), הוא בוצע מאז ומעולם לגבי גימלאי המדינה ולא לגבי משרתי הקבע, שפרשו

לפני 76'. לכן נוצר מצב אבסורדי, בראייתנו, שבו אנשים ששירתו בחובה שבקבע, מצבם

גרוע יחסית לגימלאי שירותי הביטחון האחרים, שמקבלים זכויות פנסיה בגין שירות

חובה, כאשר ייתכן ששניהם שירתו כתף ליד כתף באותו שירות.
היו"ר יורי שטרן
זה בא להשוות?
סא"ל אילן לוין
כן. מדובר ב-90-85 גימלאים והעלות היא כחצי מיליון ש"ח בשנה, כך שמבחינה

תקציבית המשמעות קטנה יחסית.
משה בוטון
הם לא יקבלו למפרע, אלא רק מתחילת ההוק.
סא"ל אילן לוין
התשלום לא יהיה רטרואקטיבי.
היו"ר יורי שטרן
זח מהתקציב השוטף של משרד הביטחון, נכון?
סא"ל אילו לויו
זה מתקציב הגימלאות של משרד הביטחון.
קרן סמיון
זאת סוגיה שאני מעוניינת להעלות. אני מאגף התקציבים של משרד האוצר. כל הסוגיה

הזאת מתארכת באמת כבר שנתיים. כשהנושא עלה לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה, שר

האוצר הביע התנגדות נחרצת לנושא הזה. אנחנו רואים כל הרחבה בתחום הגימלאות דבר

שנוגד את המגמה הכללית שלנו לנסות ולצמצם במידה מסוימת את תנאי הפרישה.
משה בוטון
את כל הזכויות הסוציאליות.
קרן סמיון
אני לא יודעת אם את הזכויות הסוציאליות, אבל אנחנו חושבים ששירות חובה לא

צריך להיכלל כחלק מהצבירה הפנסיונית, לא משנה של איזו אוכלוסיה.
היו"ר יורי שטרן
אתם הולכים לבטל את זה גם לאלה שהיום מקבלים?

קרן טמיון;

לחדשים ביטלו. במסגרת חוק ההסדרים בשנת 98' ביטלו את זה עבור מתגייסים חדשים,

החל מה-1 בינואר 98'. ביטלו את זה רק לחדשים, מאחר ויש בעיה משפטית לבטל את זה

לאנשים שכבר קיימים בתוך המערכת, ולכן- הביטול נעשה כל כך הרבה שנים לפני שהוא

יחול בפועל על אנשים שיפרשו.

כפי שאמרתי, התנגדנו לנושא הזה, למרות העלות התקציבית הנמוכה של חצי מיליון-

ש"ח. צריך להבין שתקציב הגימלאות של אנשי צבא הקבע נמצא בתוך תקציב הביטחון, אבל

בפועל - -
משה בוטון
זאת לא הצעת חוק ממשלתית?
קרן סמיון
כן, של שר הביטחון. כן, היא ממשלתית.
משה בוטון
את מציעה שלא נאשר?
קרן סמיון
לא,
משה בוטון
את רוצה שיירשם בפרוטוקול?
קרן סמיון
גם לפרוטוקול ואני רוצה להעלות גם את סוגיית המימון.

אריאלה קלעי;

זה לא היה מגיע הנה אם הממשלה לא היתה מאשרת את זה.
משה בוטון
בדרך כלל לא מקובל בוועדות הכנסת, שנציג של משרד ממשלתי אחד מביע התנגדות.
קרן סמיון
לא הבעתי התנגדות להצעת הממשלה. אני רוצה להעלות את סוגיית המימון וסיפרתי את

השתלשלות העניינים. בשעתו, בוועדת שרים לחקיקה, לפני שזה התקבל כהצעה ממשלתית, שר

האוצר התנגד והסברתי גם למה. לא אמרתי ששר האוצר מתנגד כרגע. יש עמדת ממשלה והיא

מקובלת עליו. אנהנו לא נגד החוק כי יש עמדה ממשלתית וזאת הצעת חוק ממשלתית, אבל

אני רוצה להעלות לדיון את סוגיית המימון.

כפי שאתה יודע, תקציב גימלאות צבא קבע נמצא בתוך תקציב הביטחון, ובפועל כמעט

כולו ממומן על ידי משרד האוצר. המשמעות כאן היא שלכאורה משרד האוצר ייאלץ לשלם

עוד חצי מיליון ש"ח מידי שנה בגלל התיקון הזה. מבחינתנו, מאחר ששר הביטחון העלה

את ההצעה הזאת, ואמנם היא התקבלה בממשלה, לא נראה לנו יאה להעלות הצעת חוק מצד

אחד, ומצד שני להגיד - אני לא משלם. אנחנו רוצים להציע שחצי מיליון הש"ח האלה

ימומנו מתוך תקציב הביטחון ולא מתקציב משרד האוצר.
היו"ר יורי שטרן
לדעתי זאת סוגיה שצריכה להיות בדיון בין המשרדים ולא אנחנו נקבע. אנחנו רואים

את הצעת החוק כהצעת חוק ממשלתית. השינויים שחלו באחרונה לגבי העתיד לא חלים

רטרואקטיבית לגבי מי ששירת, ופה מדובר על תיקון עיוות. את העיוותים יש לתקן

ואנשים ששירתו בשעתו, תנאיהם צריכים להיות שווים לתנאי עמיתיהם ששירתו ביחידות

אחרות או בתפקידים אחרים.

על סוגיית המימון אתם צריכים לדון ביניכם לבין משרד הביטחון. לא מדובר פה

בסכום שיהרוס לנו את תקציב המדינה ולכן אני מניח שתגיעו לסיכום. תפקידנו הוא

להתייחס להצעת החוק כאל הצעת החוק.
קרו סמיון
אני מבינה, אבל אני מציע להוסיף בדברי ההסבר משפט שיגיד שהסוגיה המימונית

תידון בין המשרדים.
אריאלה קלעי
לא, זה לא מקובל.
היו"ר יורי שטרן
זח גם לא חלק מהחקיקה.
אריאלה קלעי
דעתכם נשמעה.
סא"ל אריה מצליח
לא כל כך רציתי להביע את דעתי, אבל מאחר שקרן אמרה את דבריה בעניין המימון,

לא נותר לי אלא לומר שמשרד הביטחון מתנגד קטגורית לעמדת משרד האוצר, שכן

בראייתנו, תקציב הגימלאות הוא באחריות משרד האוצר ולכן אין שום סיבה לכך שתיקון

עיוות הסטורי מהסוג הזה - -
היו"ר יורי שטרן
הוא בתוך המסגרת התקציבית.

יש עוד הערות?
משה בוטון
אני אקרא את החוק: "הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות)(נוסח

משולב)(תיקון מס' 10)(הישוב תקופת שירות סדיר), התשנ"ז-1997", כמובן שנשנה פה את

המיספור.

"תיקון סעיף 8. 1. בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות)[נוסח משולב],

התשמ"ה-1985, האמור בסעיף 8 יסומן (א) ואחריו יבוא:

ב. סעיף זה יחול גם על מי שפרש משירות הקבע לפני יום א' בניסן התשל"ו, (1

באפריל 1976), ואולם לא יינתן מכוה סעיף קטן זה כל תשלום בעד התקופה שקדמה ל-1
בהודש שלאחר פרסומו". ייכתב פה
לאחר פרסומו של חוק זה.
היו"ר יורי שטרן
אני בעד. אם כך אנחנו מחליטים להעלות את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית, וזה

מה שהוועדה החליטה. ברכותינו לאותם שמונים איש. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים