ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/11/1998

הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב] (תיקון מס' 10) (חישוב תקיפת שירות סדיר) . התשנ"ז-1997

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים