ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/11/1998

תשלום מענק ליולדת שילדה בלידה אחת שלושה ילדים ויותר

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 273

מישיבת ועדת העבודה והרוותה

יום שני, די בכסלו התשנ"ט (23 בנובמבר 1998), שעה 11:00
נכחו. חברי הוועדה
תמר גוז'נסקי - מ-מ היו"ר
מוזמנים
רוני ארד - משרד האוצר. אגף תקציבים

יהודית בראון ? משרד העבודה והרוותה, מ'מ השרות לרוותת

הפרמ והמשפחה

ישראל ערד - המוסד לביטוח לאומי, משנה למכ"ל ויו"ר

המועצה לבטיחות

עו-ד לאה רוזנברג - המוסד לביטוח לאומי, הלשכה המשפטית

רבקה שי - המוסד לביטוח לאומי, מנהלת אגף אמהות

וילדים

דליה גורדון - המומד לביטוח לאומי, מנהלת אגף במינהל

המתקר
מנהלת הוועדה
שירלי אברמי
יועץ משפטי
משה בוטון
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
תשלום מענק ליולדת שילדה בלידה אחת שלושה ילדים ויוחרתשלום מענק ליולדת שילדה בלידה אחת שלושה ילדים ויותר
מ"מ היו"ר תמר גוז'נסקי
גבירותי ורבותי, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה, העוסקת

בהסכם לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, בנושא תשלום מענק ליולדת שילדה בלידה אחת

שלושה ילדים ויותר.

הביטוח הלאומי התבקש לזרז את הטיפול בעניין הזה בעקבות דיון בוועדה לגיל הרך.

שם הסתבר לנו שישנן משפחות עם שלושה ילדים ויותר, שלא מקבלות את המענק שמגיע להן

מהרשות המקומית. הרשות המקומית לא שילמה בטענה שלא הועבר אליה כסף או שהכסף

נגמר, או כל מיני בעיות אחרות.

הסתבר לנו בעצם, שיולדת עם שלושה ילדים ויותר מקבלת מענק משני מקורות:

מהביטוח הלאומי וממשרד העבודה והרווחה, באמצעות לשכת הרווחה העירונית.

חשבנו שהמצב הזה הוא מצב די אווילי, ובסופו של דבר נפגעות משפחות, שלא מקבלות

את כל מה שמגיע להן. כל מי שיודע כמה קשה לגדל ילד אחד, יכול רק לנחש כמה קשה לגדל

שלישיה, ואיזו עזרה נחוצה למשפחה, ואי-אפשר לדחות את העזרה הזאת.

לכן, ביקשנו ממשרד העבודה והרווחה ומהביטוח הלאומי לזרז את התיאום, ואני מבינה

שמה שמונת לפנינו זו ההצעה של הביטוח הלאומי, בעקבות הדיון הזה.
ישראל ערד
אנחנו מאוד מעריכים את חברת הכנסת תמר גוז'נסקי על היוזמה. הדיונים בוועדה לגיל

הרך היו מאוד מועילים, למרות שלכאורה נראה היה בהתחלה שאי-אפשר ליצור גישור בין

משרד האוצר לביטוח הלאומי, למשרד העבודה והרווחה, הגענו להבנה ברוח היוזמה של

הוועדה, ואנחנו מאוד שמחים שהיום אנחנו יכולים להציע את העניין. אומנם הנושא הוא לא

גדול כל כר, אבל מבחינה אנושית לכל משפחה ומשפחה, יש לה משמעות מאוד גדולה.
מ"מ הי"ר תמר גוז'נזסקי
מדובר בכל זאת בכמה מאות משפחות.
ישראל ערד
אנחנו שמחים שזיכית אותנו במצווה חשובה. תודה רבה.
מימ היו"ר תמר גוז'נסקי
תודה רבה לך. עויד לאה רוזנברג, בבקשה.
לאה רוזנברג
היום משרד העבודה והרווחה משלם מענק במשך 20 חודשים.
משה בוטון
הרשויות המקומיות.
לאה רוזנברג
משרד העבודה והרווחה באמצעות הרשויות המקומיות.
לאה רוזנברג
וכן המוסד לביטוח לאומי משלם מענק ליולדות במשך תשעה חודשים. כיוון שהטילו

עלינו, לפי הסיכום, החל מלידות שיחלו ב-1 בינואר 1999, אנחנו נשלם את המענק. ההצעה

שאנחנו הגשנו משקללת את מה שהם קיבלו ממשרד העבודה והרווחה, נוסף למענק הלידה

שמשולם על-פי חוק הביטוח הלאומי במשך תשעה חודשים. הגענו לאיזה מדרוג שמונת

לפנייך, כדי שלא תהיה ירידה בבת-אחת בתום תשעת חודשים, ונשמרו אותם שיעורים

ששולמו. באמצעות המוסד לביטוח לאומי ימשיכו לשלם אותם עבור לידות, החל מה-1 בינואר

1999.
מ"מ היו"ר תמר גוז'נסקי
את יכולה להביא דוגמה? למשל, בשלישיה, במה יקבלו בשלושה החודשים האחרונים?
לאה רוזנברג
בשלישיה, עד שלושה חודשים, זה 7,171 שקל.
משה בוטון
זה המצטבר?
לאה רוזנברג
זה המצטבר.

משלושה עד שישה חודשים, זה יהיה 5,605 שקל. משישה חודשים עד תשעה חודשים, זה

יהיה 4,484. מתשעה חודשים עד 12 חודשים - 3,363. מהחודש ה-12 עד 20 חודשים - 1,962.

מבחינת הנתונים, בשנת 1997, היו 109 משפחות שנולדו בחן שלישיות, שתי נזשפחות

שנולדו בהו רביעיות, ומשפחה אחת שנולדה בה חמישיה.
מ"מ היו"ר תמר גוז'נסקי
כן ירבו.

ברור שבכל שנה יש יותר מהמספר הזה, כי זה נמשך בעצם קרוב לשנתיים. זאת אומרת,

בכל רגע נתון יש כ-180 משפחות.
משה בוטוו
נשמע את האוצר.
רוני ארד
למשרד האוצר אין התנגדות, כל עוד לא מדובר בהגדלת התקציב. אם כל התשלומים,

שעד היום משרד העבודה והרווחה שילמו, יעברו לביטוח לאומי - לנו אין שום התנגדות.
מ"מ היו"ר חמר גוז'נסקי
אתה אמור לבוא אחרי בדיקה ולהגיד לנו שאתה מסכים או לא מסכים.
לאה רוזנברג
הסיכום שאנחנו מביאים לפניכם הוא על דעת משרד האוצר ועל דעת משרד העבודה

והרווחה.
רוני ארד
נכון.
ישראל ערד
אני מבקש להדגיש לפרוטוקול, שאנחנו מדברים על הסכם, שהוא בתחולה לגבי ילדים

שנולדו מה1- בינואר 1999 ואילך.
מימ היו"ר חמר גוזינסקי
אני כבר רואה את הבגיץ של המשפחה שילדה 20 דקות לפני 24:00.
לאה רוזנברג
המצב היום יימשך עד ללידה הראשונה של ינואר 1999, בזה אין בעיה.
מ"מ היו"ר תמר גוזינסקי
אני מבקשת שהמוסד לביטוח לאומי יכין איזה פרסום הולס שיסביר.
לאה רוזנברג
כל הסכם שלנו מתפרסם.
מימ היויר תמר גוזינסקי
שיהיה בהישג ידן של היולדות הנוגעות בדבר.

אני מודה על הדברים החמים שנאמרו פה, ואני מודה על הטיפול המסור ברגיל של

המוסד לביטוח לאומי. כשהוא לוקת על עצמו נושא. הוא מטפל בו.

הוועדה מאשרת את ההסכם לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי שעניינו תשלום מענק

ליולדת שילדה בלידה אתת שלושה ילדים ויותר.

ברשותכם, תרשו לי לא לסיים את הישיבה ברגע זה, ולהגיד שתי מלים בנושא שרציתי

את עזרתכם, זה גם קשור ליולדות. הנושא הוא הסערה של השבוע שעבר בעניין ההנקה. מאחר

שהביטוח הלאומי משלם לבתי החולים ישירות, בשונה מכל הסעיפים האחרים של חוק ביטוח

בריאות, אני בדקתי בחוק ביטוח בריאות ומצאתי, שאין סל שבו בתי החולים אמורים לתת

תמורת התשלום הזה. בדקתי מה כתוב בתוק ביטוח בריאות, בסעיף שנקרא 'יולדות-. רוב

הסעיפים עוסקיס בגילוי מומים בעוברים וכל מיני עניינים אחרים. הסעיף היחיד שעוסק במה

שקורה בלידה עצמה, זו זריקת אפידורל. עם כל הכבוד לזריקת אפידורל, אני לא תופסת

בבלל איך הדבר נעשה.

אני מבקשת תשובה לשאלה, תמורת התשלום הזה שאתם משלמים לבתי החולים, מה בית

החולים חייב לתת? אם אנחנו רוצים שבתור המכלול שבית החולים ייתן יהיה גם עידוד

להנקה או הסברה להנקה מול כל התברות הפרטיות, שמסבירות למה יותר טוב לא להניק. אז

אני אפילו לא יודעת לאן להיכנס, כי אין סל.

נוסף לכך, אם ממשלה משלמת לתאגיד או לבית תולים, לבית יולדות, שחלקם

ממשלתיים וחלקם לא ממשלתיים, כסף, אז למה סכום כזה ולא סכום אחר? אם זה לא קשור

לסל, אז זה עניין היסטורי, כי פעם מישהו קבע.

אם, למשל, לא קבוע כמה שעות צריכה להיות יולדת בבית חולים, אז אומריס, בדרך

כלל 48 שעות. אבל בבית חולים -סורוקה- אין מיטות, אז 36 שעות. מה זה? בגלל שאשה

יולדת ב"סורוקה" מגיעות לה פחות זכויות ממה שמגיע ליולדת ב'תל-השומר', רק משום

שהיא גרה בבאר-שבע או בדרום? מי קבע כמה מגיע?

יכול להיות שיש דבר כזה ופשוט לא עליתי עליו. אם יש סל כזה, האם אתם יכולים.

בתור ביטוח לאומי, לחטט ולנזצוא?
לאה רוזנברג
הסל נמצא. יש סל בחוק הביטוח הלאומי.
לאה רוזנברג
זה חזר מחוק ביטוח בריאות אלינו, ונעשה תיקון, בלוח ב(1) לחוק שלנו, ושם יש

הגדרה.
מ"מ היו"ר תמר גוזינסקי
אם יש. כל מה שצריך זה רק לשלם.
מ"מ היו"ר תמר גוזינסקי
בלי המסמר הזה לא ידענו איר להמשיר בנושא החשוב הזה.
מ"מ היו"ר תמר גוז'נסקי
האם הביטוח הלאומי מכסה גס את התחליפים? מה שנקרא -מזון מוכן- שבתי החולים

נותנים?
דליה גורדון
בתי החולים מקבלים את התשלום, והם צריבים לתת את כל השירותים.
מ"מ היו"ר תמר גוז'נסקי
אתם משלמים גם עבור זה? אם זו הוצאה של בית תולים, אתם משלים בעבורה?
משה בוטון
זה לא נכלל באופן מפורש.
מימ היו"ר תמר גוז'נסקי
אם בתי התולים מקבלים את זה מתנה מהתברות, הם צריכים להתזיר לכם כסף?
ישראל ערל
לא. אין סל כל כר מפורט, אני לא בטוח שזה טוב שיהיה סל כל כך מפורט. שיוכלו

להתווכח על כל החידושים. נושא הסל הוא נושא מאוד מאוד מורכב עם הרבה מאוד השלכות

לכל הכיוונים.
מ"מ היו"ר תמר גוזינסקי
תמורת זה שהם נותנים את המזון חינם לבית החולים, שלא משלם להם, מסתובבות

הדיילות האלה ודותפות את הבקבוקים ליולדות. יולדת מגיעה מתדר הלידה, דבר ראשון

בקבוק.

אנחנו נהיה מוכרחים לחזור לנושא הזה. כי באיזה מקום זה נושא רפואי. פה קובעים

הרבה מאוד דברים לגבי גידול ילדים שמוטבעים שם. התגלה, למשל, שלכל הקורסים להכנה

ללידה באות פחות מ-10% מהנשים בהיריון. נשים הפסיקו לבוא לתחנות לאם ולילד, כי הן

הולכות לרופא נשים. רופאי נשים לא מדריכים בהנקה, כי מה להם ולהנקה, הם לא עוסקים

בנושא הזה. הנשים אינן מגיעות לאחיות בריאות הציבור. שהן המומחיות. אין מדריכות

הנקה, ואין כל הדברים האחרים. מצד שני, המדינה אומרת "הכל עלי".
לאה רוזנברג
הלוח הוא הבסיס לתחשיב כמה משלמים.
מ"מ היו"ר תמר גוזינסקי
הבסיס לתחשיב אומר כמה ימיס היא שוהה?
דליה גורדון
לפי שיקול דעת רפואי.
מ"מ היו"ר תמר גוזינסקי
אז למה ב"סורוקה" זה 36 שעות וב"תל-השומר" זה 48 שעות?
ישראל ערד
אני לא בטוח שזה יתרון להישאר בבית תוליס.
מ"מ היו"ר תמר גוזינסקי
בזמנו אמרתם, שאתם משלמים פר שלושה ימים.
דליה גורדון
זה הממוצע.
מ"מ היו"ר תמר גוזינסקי
אני לא מציעה לפתוח את הדיון הזה, אני רק אומרת שיש פה שאלות מאוד רציניות.

המחשבה מאחורי המימון הציבורי לנושא הזה היא, שיש פה אחריות גם לגבי היולדת וגס

לגבי היילוד. בעצם, אנחנו רוצים לתת גם איזה תמריץ לילדים בריאים ולנשים בריאות. זאת

אומרת, יש פה איזה דבר של רפואה מונעת. אם רופאים אומרים היום, שהנקה זה חלק מרבזי

בתפיסת הרפואה המונעת לגבי ילדים, אז באיזה מקום אנתנו לא יכולים להתעלם מהנושא

הזה. האם צריך לעשות משהו או לא, אני עוד לא יודעת, אבל לפחוח צריו להיות קצת

נודניקים בנראה.

שוב, תודה לבם, לבל הנובתים. להתראות.

הישיבה ננעלה בשפה 11:20

קוד המקור של הנתונים