ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/11/1998

תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתיה) (תיקון), התשנ"ט-1998 - הפלרת מי שתיה; תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתיה), תיקון, התשנ"ח-1997 - המשך דיון

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 263

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. יג' בחשוון תשנ"ט. 2.11.98. שעה 10:30
נכחו
חברי הוועדה: מי לוי - היו"ר

סי לנדבר
מוזמנים
פרופ' ג' ברבש - מנכ"ל משרד הבריאות

א' עלוני - מהנדס ארצי, משרד הבריאות

שי גולדברגר - מהנדס ראשי, משרד הבריאות

ל' ליפשיץ - לשכה משפטית, משרד הבריאות

די זייצ'יק - משרד האוצר

אי ניסן - משרד האוצר

די טפר - לשכה משפטית, משרד הפנים

ל' לביא - מנהל האגף לתכנון אסטרטגי,

משרד הפנים

אי קושניר - מהנדס ראשי של מינהל המים,

משרד הפנים

י' ז'ק - מקורות

חי עינת - לשכה משפטית, מקורות
היועץ המשפטי
מ' בוטון
מנהלת הוועדה
שי אברמי
קצרנית
ט' רם
סדר היום
תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתיה) (תיקון),

התשנ"ט-1998 - הפלרת מי שתיה.

תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתיה) תיקון,

התשנ"ח-1997 - המשך דיון.תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתיה) (תיקון).

התשנ"ט-1998 - הפלרת מי שתיה

תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתיה). תיקון,

התשנ"ח-1997 - המשך דיון
היו"ר מי לוי
בוקר סוב. אני מבין שבנושא תקנות מי השתיה יש שתי סוגלות.

האחת, להוסיף את הפלואור, ובזה אני לא רואה שום בעיה.

הדבר השני - הבעיה היא של שאיבת מים לא ממקורות, אלא

מגופים אחרים, של 40% מהאספקה. מי מממן את המשאבות, מי מממן את

כל הדברים? זאת הבעיה העיקרית בתקנות, כפי שאני מבין אותן. אם

לא, שאחרים אולי יסבירו.

שאלה שניה היא האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להמשיך בכך

שתושבים במדינת ישראל ישתו מים מזוהמים. איפה משרד הפנים

בתמונה? זה לא מהיום, אני זוכר זאת שנים רבות קודם, בתפקידי

הקודם.

איך נערכים לכך? השאלה - אם נקבל תקנות, מהר יתעוררו

בעיות קשות מאד של מימון. מהו היקף המימון? האם מישהו בדק מהם

ההיקפים, כמה? כל הדברים האלה צריכים להיות ברורים לפני שאנהנו

מקבלים תקנות.
מנכ"ל משרד הבריאות פרופי גי ברבש
הנושא של הפלרה, חשיבותו ברורה. אנחנו אחת המדיגות הלא

מתקדמות בנושא הזה, יש לזה השלכה רצינית מאד על עששת אצל ילדים

ואחרי כן אצל מבוגרים, וזו דרך מצויינת להתמודד עם הבעיה הזאת

כדי להפחית באופן משמעותי את העששת בקרב אוכלוסיית מדינת ישראל.

הנושא של התקציב נבדק, ואודי ניסן, שהוא רפרנט מאגף

התקציבים באוצר בנושא המים, ירחיב על כך יותר, אבל זה נבדק

ונפתר. יש לנו פתרונות לכל.
אי ניסן
לגבי ההפלרה, אני חושב שנעשה כאן תהליך מאד מסודר. זה לקח

שנתיים, אבל נעשתה בדיקה של עלות תועלת: כמה זה עולה, מה התועלת

מבחינת הפחתת עששת ותועלות נוספות שהוצגו, והוכח מעל לכל ספק

שזה כדאי למשק כדאיות ברורה ומובהקת.

בנושא ההפלרה, העלות היא מאד נמוכה. ההשפעה שיכולה להיות

על תעריפי המים שמשלם האזרח היא פחות מ- 1%.אנחנו, בשלב זה,

החלטנו לא לייקר גם את תעריפי המים, זה ייבלע במסגרת ההתייעלות.

היו"ר מ' לוי;

מעלים את תעריפי המים בחוק ההסדרים.
אי ניסן
לא מעלים.
היו"ר מי לוי
בחוק ההסדרים מעלים את תעריפי המים. לא בכיוון הזה, אבל

מעלים.
אי ניסן
זהו היטל שמחליף משהו אחר, אבל המים לצריכה ביתית לא

עולים בעקבות זה.
היו"ר מי לוי
הגעתם להסכמה? האם יש ויכוח לגבי ההסכמה הזאת?
מנכ"ל משרד הבריאות פרופי גי ברבש
בנושא הזה של הפלרה לא.
שי ארבמי
נציג מקורות נמצא כאן? האם זה מקובל עליכם?
חי עינת
זה לא סוכם לגמרי, אבל אנהנו במשא ומתן וזה ייסגר.
מי בוטון
מה זאת אומרת ייסגר? אם הוועדה תאשר היום, אין עוד משא

ומתן. אם יש לכם הערה, בבקשה עכשיו.

אתם הערתם לנו, קיבלנו מכם מכתב.
חי עינת
זה לנוסח התקנה.
מי בוטון
שאתם רוצים במקום: יימערכת המשרתתיי, יבוא: "ליישוב

שאוכלוסייתו.. .יי
א' ניסן
זה שונה ותוקן.
מי בוטוך
ההערה השניה - זה משהו טכני.

מבחינת המשמעויות הכספיות, אין לכם הערות, זאת אומרת לא

קיבלנו הערות.
חי עינת
זה עוד לא סגור, אבל אנחנו לא מתנגדים לאישור חתקנה.
היו"ר מ' לוי
אנחנו מאשרים את התקנה לגבי הפלואור.
מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' גי בדבש
בשעה טובה. שתדע לך, הבר הכנסת מקסים לוי, זו הלטה

היסטורית במדינת ישראל. במשך עשר שנים ניסו לעשות את זה, זו ממש

ההלטה היסטורית.

מי בוטוו;

מדובר בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתיה)

(תיקון), התשנייט-1998, בנוסה שהובא בפני הוועדה ב-28 באוקטובר

1998.
היו"ר מ' לוי
אם כן, אנחנ ו מאשרים את התקנות באשר לפלואור.

הלאה, לנושא השני.
א' ניסן
הנושא השני כולל מספר דברים, שהעיקר בהם הוא לשנות את רמת

האיכות הנדרשת כאיכות מינימלית מקידוחים. זה גם מדבר על מים

שמקורות קודחת, בעיקר רשויות מקומיות שקודחות. זה כולל שינוי של

סדרת הבדיקות שנדרשת מקידוחים כאלה.

בעקבות כך שלא ידענו מה המשמעויות של התקנות, התחלנו

בבדיקה שתוסכם על נציבות המים, על משרד הפנים, משרד הבריאות

ומשרד האוצר, לבצע בדיקה בכל הקידוחים בארץ - גם במקורות וגם

ברשויות המקומיות.

חילקנו את הארץ. המעבדות שיכולות לעשות זאת הן המעבדה של

מקורות והמעבדה של משרד הבריאות. חילקנו, הפנינו כל רשות למעבדה

הרלוונטלת, ותוך מספר חודשים יהיו לנו כל התוצאות. זה, קודם כל,

כל הקטע של הבדיקות שמחוייבות - תהיה לנו סקירה מקיפה של כל

איכות המים בקידוחים, מידת המשמעות של כל תקנה שמתקבלת, ואז

יקבלו את הההלטה מה דורשים ומה לא, תוך כדי התייחסות לעלות של

זה.
היו"ר מי לוי
את זה אנחנו מאשרים היום?
א' ניסן
לא.

יש הסכמה היום בין כל המשרדים על הנושא הזה. אנהנו ביצענו

את זה, וגם יש את הוועדה לאיכות מי השתיה.
מ' בוטון
אנחנו לא ידענו שזאת העמדה.
שי אברמי
ידענו שזאת העמדה.

מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' ג' ברבש;

אנחנו, במקור, התכוונו להביא רק את הנושא של ההפלרה. אני

לא יודע איך זה עלה.

מי בוטון;

זה היה על סדר היום.

מנכ"ל משרד הבריאות פרופי גי ברבש;

אני לא יודע איך זה עלה. אני אומר מראש - אם זו תקלה

אצלנו, אני מתנצל.
שי אברמי
לא.
מנכ"ל משרד הבריאות פרופי גי ברבש
אני לא ידעתי שזה עולה היום.
מי בוטון
זו לא תקלה. זו יוזמה שלנו. עשינו מעקב והנהנו זאת לדיון.
מנכ"ל משרד הבריאות פרופי גי ברבש
אני לא ידעתי זאת, אנל לא מכיר את הנושא.

היו"ר מי לוי;

אנחנו לא נקבל החלטה היום. נחכה לממצאים.
ש' גולדברגר
זה נמצא בתהליך, ייבדקו כל הקידוחים ואז נדע.
דובר
זח מקובל על כל המשרדים.
היו"ר מי לוי
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50.

קוד המקור של הנתונים