ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/10/1998

הצעת חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון - פטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים