ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/07/1998

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 26) (זכאות עולה נכה) התשנ"ח-1998; הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-זכאות עולים נכים) הצעתו של חבר כנסת רומן ברונפמן

פרוטוקול

 
הכנסת חארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 246

מישיבת ועדת העבודה והוווחה

שהתקיימה ביום ב', ד' באב התשנ"ח, 27.7.1998. בשעה 09:30
נכחו
חברי הוועדה; היו"ר מקסים לוי

רומן ברונפמן
מוזמנים
עירית פלדמן, מנהלת תחוס נכות, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רועי קרת, הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

עירית פלדמן, אגף נכות, המוסד לביטוח לאומי

רבקה פריאור, אגף מחקר, המוסד לביטוח לאומי

יהושע שי, משרד האוצר

יועץ משפטי; משה בוטון

מנהלת הוועדה; שירלי אברמי

נרשם על-ידי; חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות עולים נבים)

התשנ"ז-1996

הצעתו של חבר הכנסת רומן ברונפמן

2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מסי 26) (זכאות עולה נבה)

התשנ"ח-1998

הצעתו של חבר הכנסת יוסף בץ1. הצעת חוק חביטוח הלאומי (תיקון-זכאות עולים נכים)

הצעתו של חבר כנסת רומן ברונפמן

2 . הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 26) (זכאות עולה נכה)

התשנ"ח-1998

הצעתו של חבר הכנסת יוסף כץ

היו"ר מקסים לוי1 אני פותח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

אנחנו מעלים את הצעת החוק של חבר הכנסת רומן

ברונפמן, חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות עולים נכים), התשנ"ז-1996.
רומן ברונפמן
היה מקובל, ומקובל עד היום, שעולה שמגיע עם

נכות לישראל מותר לו לפנות לערכאות של ביטוח

לאומי כעבור 21 חודשים, אם אני לא טועה, מיום עלייתו, ורק אחרי 24

חירשים, אם אכן הוא מוכר כעולה, הוא נכנס לזכאויות שמתלוות להגדרה.

הצעת החוק המקורית ביקשה להגדיל את תקופת ההמתנה הזאת עד לחצי שנה,

ובהכנה לקריאה ראשונה בוועדת העבודה והרווחה הושגה פשרה בין המציעים,

חבר הכנסת יוסי כץ ואנוכי, לפשרה של שנה אחת.

משה בוטון; שאר הסעיפים הם בסדר! אני יכול להעביר את זה

כמו שזה!
רועי קרת
כן. שינינו את המספר. במקום 3, נכתוב 2

בסעיף התחולה.

עוד הערה אחת. בהצעה כתוב שישה חודשים וצריך לשנות ל-12 חירשים. בעצם

צריך להיות מצב של שלושה חודשים בין הפיסקה הראשונה לפיסקה השנייה.

צריך להיות תשעה ו-12.

רומן ברזנפמן; מעולה.
רועי קרת
תשע ו-12.
משת בוטח
במקום 21, יבוא 9!
רועי קרת
כן.
רומן ברונפמן
ב-21 זה 9, ובמקום 24 זה 12. זה יהיה בעצם

מהלך מקביל למה שהיה, רק בקיצור של שנה.

זאת ההסכמה שהוכנה בהכנה לקריאה ראשונה, ואני רוצה רק לברך את אנשי

הביטוח הלאומי.
רועי קרת
נדמה לי שעמדת הממשלה היא לא להתנגד. עמדת

הממשלה היא לתמוך.
היו"ר מקסים לוי
אני מבין שהצעת החוק הזאת מקובלת.
משה בוטון
אדוני חיושב-ראש. יש תיקון אחד: תחילתו של

חוק זה ביום 1 בינואר 1999. מי שביום התחילה

מלאו לו 12 חודשים מיום שבו נעשה עולה ובלבד שלא תשולם גמלה בתקופה

שקדמה ליום תחילת החוק.

היו"ר מקסים לוי; זה מקובל על המציעים.

אנחנו מקבלים ומאשרים לקריאת שנייה

ושלישית.
מעי קרת
היום משולמות קיצבאות מכוח הסכם מיוחד

שאנחנו קוראים לו הסכם שרן, שהוא מכסה את

אותם עולים נכים בתקופה שמיום הגיעם ארצה עד שנתיים. כיוון שמתקנים את

החוק ויהיה אפשר לקבל מכוח החוק קיצבת נכות מתום השנה הראשונה, צריך

לתקן בהתאמה את מה שאנחנו קוראים הסכם שרן. התיקון של ההסכם הזה דורש

התייעצות בוועדת העבודה והרווחה, ואני מבקש לראות כאילו התקיימה

ההתייעצות.

היו"ר מקסים לוי; בסדר גמור. אנהנו מקבלים את ההצעה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים