ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/07/1998

הצעת חוק הבטחת הכנסה שיזם ח"כ יורי שטרן; הצעת חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה) (תיקון מס' 2) (הקדמת תחולה), התשנ"ח-1998 - ח"כ ענת מאור

פרוטוקול

 
חכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 245

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

שהתקיימה ביום ד'. כ"ח בתמוז התשנ"ח, 22,7.98 בשעה 09:00
סדר היום
1. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מסי 14)

(חסכון), התשנ"ח-1998 - ח"כ יורי שטרן

2. הצעת חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב

מעשה אלימות במשפחה) (תיקון מסי 2)

(הקדמת תחולה), התשנ"ח-1998 - ח"כ ענת

מאור
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר מקסים לוי

אפי אושעיה

יורי שטרן
מוזמנים
יהושע שי - אגף התקציבים, משרד האוצר

אורנה וירקוביצקי - הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

יפה מרוז - הבטחת הכנסה, המוסד לביטוח לאומי

רותי הורן - המשנה ליועץ המשפטי, המוסד לבטוח לאומי

מרים שמלצר - מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

משה בוטון - יועץ משפטי לוועדה
נרשם על-ידי
פרוטוקול בע''מ
היו"ר מקסים לוי
הנושא הראשון לדיון הוא הצעת חוק הבטחת

הכנסה שיזם ח"כ יורי שטרן.
משה בוטון
בדיון הטרומי הושגה הסכמה עם המוסד לביטוח

לאומי לנוסח הזה.

אני אקרא את סעיף 2 להצעת החוק, שהוא הרלוונטי:

"סכום כסף שאינו עולה על סכום השווה לשכר הממוצע כפול ארבע

ולגבי מי שעימו ילד או שיש לו בן זוג, סכום שאינו עולה על השגר

הממוצע כפול שש".

ההצעה באה לשפר את מצב חוק הבטחת הכנסה, בכדי שאנשים יוכלו

להשתכר בעוד מעט כסף. ההצעה נוסחה יחד עם המוסד לביטוח לאומי.

היו"ר מקסים לוי; ישנה התנגדות שאני חושב שכבר דיברנו עליה.

יש להוסיף את תחולת החוק.
משה בוטון
ברגע שזה מתפרסם תצויין התחולה.
רותי הורן
במוסד לביטוח לאומי ישנה העדפה לדחות את

תחילתו של החוק לינואר 1999. חזרנו על כך

בישיבות האחרונות.

המשאבים של המוסד לביטוח לאומי מוקדשים כרגע לוזסבה לשנות

האלפיים. המערכות שמדובר עליהן, הבטלות הכנסה ומערכת הבטחת הכנסה

לקשישים, נמצאות כרגע בהכנה להסבה הזו, אנחנו לא יכולים להתערב

בתהליך ולהיות מוכנים לפני ינואר 99'. גם התאריך של ינואר 99'

נעשה כהערכות מיוחדת רק בכדי שהתיקון ייושם.
היו"ר מקסים לוי
מי בעד החוק? מי נגד החיק? ונודה רבה.

משת בוטון. הצעת החוק השניה היא של חברת הכנסת ענת

מאור. היא התנצלה על כך שאינה יכולה להיות

כאו היום, וביקשה אישור להכניס את הצעתה לסדר היום.

החוק מדבר על נושא ילד שמתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה.

אישרנו את ההצעה. היא עלתה לגבי מקרה שקרה והתיקון בחוק חל

מתקופה מסויימת שלא תפסה את המקרה חזה.

מטרת ההצעה היתה לאפשר להחיל את התיקון על המקרה עבור אותה

משפחה. בנוסף זה עודכן בביטוח לאומי.
היו"ר מקסים לוי
האם יש הערות בנושא הצעת החוק?

מאחר ואין הערות, הוועדה מאשרת את החוק.

הישיבה ננעלה בשעה 09:30.

קוד המקור של הנתונים