ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/07/1998

הצעת חוק פיצויי פיטורין (תיקון מס' 18) (שריון סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבת) התשנ"ח-1998הצעתו של חבר הכנסת יוסף כץ

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 244

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

שהתקיימה ביום ג' כ"ז בתמוז התשנ"ח. 21.7.1998. בשעה 12:00

נכחו;

חברי הוועדה; היו"ר מקסים לוי

יוסף כץ

מוזמנים; רמי דיין, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, משרד האוצר

עו"ד דן אורנשטיין, משרד המשפטים

עו"ד יעל אחי לאה, משרד המשפטים

עו"ד מיכאל אטלן, הלשכה המשפטית, משרד העבודה והרווחה

עו"ד גלעד אמוזג, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

משה וינרב, התאחדות חברות לביטוח חיים

יועץ משפטי; משה בוטון
מנהלת הוועדה
שירלי אברמי
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

הצעת חוק פיצויי פיטורין (תיקון מס' 18)

(שריוו סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה)

התשנ"ח-1998

הצעתו של חבר הכנסת יוסף כץהצעת חוק פיצויי פיטורין (תיקון מס' 18)

(שריון סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבת)

התשנ"ח-1998

הצעתו של חבר הכנסת יוסף כץ
היו"ר מקסים לוי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה

והרווחה.

קיימנו כבר את כל הדיונים הנדרשים בעקבות החוק, ונותרה לנו עדיין הבעיה

של חברות הביטוח והחברות האחרות. אם נעכב את ההחלטה שלנו בנושא הזה של

החוק, אנחנו עתידים להחמיץ את הצד השני. ניהלנו את כל הדיונים הנדרשים

ואני נוטה לאשר את החוק כבר עכשיו כפי שהוא.

אנחנו כבר שמענו את הערות הגופים השונים אבל לפנים משורת הדין אתן את

רשות הדיבור לנציג חברות הביטוח, אם כי אני רוצה לומר לך שכבר מסרתי את

החלטתי עוד בישיבה הקודמת.

משת וינרב; הצעת פשרה מבחינתנו. כשמציגים את החוק

במליאה, בנאום יוצג גם העניין, ואז אם נזדקק

לזה בבית-המשפט, נוכל להסתמך על זה.

משה בוטון; הוא מציע שבנאום היושב-ראש במליאה, תדבר על

קופת גמל לקיצבה. היות ואנחנו למעשה לא

מגדירים, אז אם יש ביטוחי מנהלים שזה קופת גמל לקיצבה, נותנים קיצבה,

אז בוודאי שזה יחול גם עליהם.

היו"ר מקסים לוי; אתה בוודאי תנסח את זה. בסדר. אם כך, חבל על

הזמן, אנחנו מקבלים את ההצעה.

דו אורנשטיין; יש משהו מאוד קצר שאני רוצה למסור, ואני לא

רוצה לגזול את זמנה של הוועדה כיוון שכנראה

התקבלה החלטה. בוועדת השרים לענייני חקיקה התקבלה החלטה להתנגד להצעת

החוק בנוסח הזה.
היו"ר מקסים לוי
ההחלטות האלה נופלות כל הזמן במליאה.
דן אורנשטיין
לדעת משרד המשפטים הנוסח הזה לא ברור והוא

לא מכסה כמה וכמה דברים.
היו"ר מקסים לוי
אני מבין שרצית למסור את הדברים רק

לפרוטוקול ואתה לא מבקש תשובה עליהם.

אנחנו מבקשים לאשר את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד? מי

נגד?

אושר,

הישיבה ננעלה בשעה 12:10

קוד המקור של הנתונים