ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/07/1998

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 14) (חסכון), התשנ"ח-1998; הצעת חוק שיקום פגועי נפש וחלופית אשפוז. התשנ"ז-1997של קבוצת חברי כנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים