ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 14/07/1998

הצעת חוק הביטוח הלאומי (ביטול התניית קבלת קצבת זקנה בצמצום עבודה) התשנ"ז- 1997ח"כים: אמנון רובינשטיין, פיני בדש, אהוד ברק, יוסי כץ, ענת מאור, שאול עמור, יורי שטרן

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 237

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

מיום שלישי, כי בתמח התשנ"ח (14 ביולי, 1998), שעה-11:00
הנוכחים
חברי הוועדה: מקסים לוי - היו"ר

תמר גחינסקי
מוזמנים
משרד הבריאות: ד"ר זאב קפלו

עו"ד אילנה מישר
משרד העבודה והרווחה
שמואל פרידמן

יהודית בראון

גל הרשקוביץ - משרד האוצר

טלי שטיין - משרד המשפטים

שולי שי - קופח חולים כללית

חני אורון - קופת חולים לאומית
קופת חולים מכבי
פרופ' אלברט חפץ

גילה סעדיה
ההסתדרות הרפואית
דר' יאיר בראל

דרי מיכאל שניידמן
ועד משפחות נפגעי הנפש
פאולה לנגר

מרים דביר

ישראל אלדר

רחל אלדר

מאיה קוהלדר' סילביו בודקובסקי - בי"ח טלביה

פרופ' שמואל טיאנו - מנהל בי"ח גהה

לאה מנץ - ארגון "התמודדות"

יחיאל שרשבסקי

רועי קרת

דינה פלדמן

שמואל פינצי
יועץ משפטי
משה בוטון
מנהלת הוועדה
שירלי אברמי
קצרנית
לאה קיקיון
סדר היום
הצעת חוק שיקום פגועי נפש וחלופות אישפוז, התשנ"ז - 1997

קבוצת חברי כנסתהצעת חוק הביטוח הלאומי

(ביטול התניית קבלת קצבת זקנה בצמצום עבודה) התשנ"ז- 1997
ח"כים
אמנון רובינשטיין, פיני בדש, אהוד ברק, יוסי כץ,

ענת מאור, שאול עמור, יורי שטרן
היו"ר מקסים לוי
בוקר טוב, אני פותת את ישיבת הוועדה. אנחנו דנים בהצעת חוק שעברה כמה

תיקונים, אך היא מוסכמת על כל הצדדים, הן על המציעים והן על הממשלה. אבקש

מהיועץ המשפטי להרחיב לגבי התיקונים שהוצעו.
משה בוטון
הצעת החוק של חבר הכנסת אמנון רובינשטיין ואחרים באה לתקן עיוות שקיים

לגבי הזכאים לקבל קצבת זקנה בגיל המותנה, דהיינו, אישה - בגיל 60 עד 65, וגבר- מגיל

65 עד 70. לפי המצב כיום, מי שנמצא בגיל המותנה הזה, רשאי להשתכר עד 60 אחוז

מהשכר הממוצע במשק, שהוא קצת למעלה מ- 3,000 שקל. מעבר לזה - מכל שקל שהוא

מרוויח, מורידים לו את זה מקצבת הזקנה.

יוצא מכר, שאנו נותנים תמריץ מאד שלילי לעבודה. בשיחות שהיו לנו בוועדה,

ובעקבות הצעתו של חבר הכנסת אמנון רובינשטיין הוצע תיקון. לפי התיקון - מי שמרוויח

יותר מאשר מותר לו, לא ינוכה לו שקל תמורת כל שקל שהוא מרווית מעבודתו, אלא רק

60 אחח. באופן מה אדם יוכל להשתכר סכומים גבוהים יותר, ועדיין לקבל את קצבת

הזקנה, או קצבת הזקנה היחסית.

אני רוצה להפנות אח תשומת לבכם לשינוי מסוים בנייר הכחול שהובא אליכם.

בעוד שבחוברת הכחולה היה כתוב שזה ישולם החל בינואר 98, בגלל היערכות של הביטוח

הלאומי לקראת "באג 2000/ הם מציעים שהחוק ייכנס לתוקף ב- 1 בינואר, 1999.
אפי אושעיה
הנושא הועלה במליאת הכנסת לקריאה ראשונה, והיו הסתייגויות של כמה חברי

כנסת. אני לא מקבל את הכלל שצריך לנכות 60 אחח מגמלה של אדם שרכש זכויות במשך

שנות עבודתו, ולהעניש אותו סל כך. אני חושב שצריך לפטור לחלוטין מניכוי, או, כחלופה

- לקבוע עכשיו 60 אחוז, ושתהייה הפחתה כל שנה בשיעור של 10 או 20 אחח, עד שיימחק

העניין הזה לגמרי. אין שום סיבה לחוק מהסוג הזה. נכון שההצעה מביאה לשיפור, אך לא

לשיפור מספיק. אני מבקש להעמיד להצבעה את ההצעה שלי.
יורי שטרן
אני חושב שהתיקון הוא נכון מאד. כל ביטול מה חד, כמו שהיה בחקיקה הקודמת,

הוא דבר לא נכון. אנחנו, בשורה שלמה של תיקונים, מנסים להגיע למצב שמעודד תעסוקה

של אנשים, שמעודד פרנסה נוספת, ולא מצב שמכניס את האדם למצב של או שקר למערכת,

או ויתור על פרנסה.
היו"ר מקסים לוי
כבר דשנו בכך ודיברנו על זה.
יורי שטרן
תיקון אתר, לחוק הבטחת הכנסה, משנה את הפרופורציה בין 60 ל- 40. זה המודל.

לעובד יישארו 60 אחוז, כלומר - מעל למחצית הפרנסה הנוספת שלו, ושהמדינה תקח 40

אחוז. אני מציע את התיקון הזה גם בהצעה הזו.
גיודי וסרמן
נדמה לי שעמדת הממשלה היא דווקא לא לתמוך, אך אני לא רוצה להרחיב בנקודה

הזו. אני חושבת שחשוב שהוועדה תשמע, בטרם היא תחליט, מה ההשלכות הכספיות של

תיקון כזה לעומת תיקון אחר.
מרים שמלצר
העלות של הביטול המוחלט בגיל המותנה היא על פני זמן תעלה 100 מיליון שקל.

מייד עם הביטול, דחיית הקצבה תעלה 300 מיליון שקל.
יורי שטרן
את יכולה להסביר למה זה עולה כל כך הרבה?
משהבוטון
התוצאה תהייה שייתנו לכל גבר מגיל 65 קצבת זקנה, ולא מגיל 70, ולא חשוב

כמה הוא מרוויח. היא משיבה להצעה שהעלה חבר הכנסת אפי אושעיה לגבי ביטול

מוחלט.
יורי שטרן
האם אפשר לקבל נתונים של עלות לגבי ההצעה של 60 אחוז?
מרים שמלצר
על 40 אחת אין לי נתונים, כי הנתונים נעשים בהתפלגות של הכנסות הקשישים

בגיל זקנה. ה- 60 אחח מורכב מתוספת של כאלפיים אנשים שהיום מקבלים קצבה יחסית

כי הם עובדים, וההכנסות שלהם מעל 3,195 שקלים ליחיד. הם מקבלים קצבה מוקטנת של

שקל כנגד שקל. מדובר בערך על אלפיים מקרים, לפי הנתונים שבידנו. ולפי זה מדובר

בעלות של 13 מיליון. זה כולל עוד אנשים שהצטרפו למערכת כי מבחן ההכנסות גדל מ-

3,200 ועוד קצבת זקנה, שזה בערך 5,500 שקל. מדובר בערך על עוד 1,300 איש לפי נתוני

ההכנסות שלנו, שהם עוד 10 מיליון. יחד מדובר בערך על 23 מיליון ש"ח.

אותם אנשים לא יקבלו בעתיד תוספת דחיית פרישה שמקבלים היום. מי שלא

מקבל קצבתו בגיל 65 מקבל תוספת בקצבה שלו, של 5 אחוז. זה ייחסך. נטו מדובר על

20-22 מיליון בהצעה הנוכחית. לגבי 40 אחח נצטרך להוסיף חישובים לפי התפלגות

האוכלוסייה.
משה בוטון
מבלי להיכנס לפרטים לגבי ההצעה, אני רוצה לומר כמה דברים עקרוניים. היתה

הצעה של חבר הכנסת אמנון רובינשטיין. המוסד לביטוח לאומי בא במשא ומתן עם המציע.

בוועדה הובאה הצעה שהיא פרי הסכמה, גם עם האוצר. זה לא כל כך נכון לבוא לאחר

שיש הסכמה ול-- -
אפי אושעיה
למה מביאים את העניין לקריאה ראשונה אם אין מקום לכך?
משה בוטון
או לא במקרה שיש הסכמה בין המציע והממשלה.
היו"ר מקסים לוי
אבל זו זכותו. רק מי שעוסק בחוק והמציע עצמו הסכים, אז מביאים את ההסכמה

הכוללת. זה לא הוגן מבחינה זו לבוא ולהציע הצעה. אם לא היתה הסכמה, אז לא הייתי

מביא את העניין לקריאה שנייה ושלישית, עכשיו.

ציינתי בישיבה הקודמת שצריך לתת את מלוא הסכום כי בכך נותנים תמריץ לאדם

לעבוד בגיל 65. אך אם יש הסכמה של הממשלה בעקרון הזה, ויש יכולת ליצור תקדים,

ניתן יהיה בשנה הבאה להגיע לחקיקה שתגיע להפחתה נוספת. לא על כל דבר אנו

מסכימים במאת האחוזים.
אפי אושעיה
אני בהחלט מקבל. אם העניין שאני מעלה יכול להשעות במשהו את הצעת החוק

של אמנון רובינשטיין - אין לי עניין, כי אני רוצה שהעניין יתקדם.
היו"ר מקסים לוי
אנחנו עובדים פה על הסכמות. במשך שנתיים וחצי דנו בכך. למרות הוויכוח עם

האוצר ומשרדי הממשלה, עד היום הגענו להסכמה. גם אם ההסכמה היא אילוץ, מה או

אמר - צריך לקבל זאת. כך אני חושב שהמערכת צריכה לעבוד. אני חושב שיש הסכמות של

כל הגופים. אם יש הסכמות של כל הגופים, וגם של המציע - צריך להתקדם הלאה.
אמנון רובינשטיין
יש רק עניין אחד. לדעתי דחייה של שנה זה יותר מידי. רוצים להתחיל את העניין

בינואר 99.
יפה מרת
מדובר על חצי שנה, לא יותר. אנחנו נמצאים היום באמצע חודש יולי.
אמנון רובינשטיין
בסדר, קיבלתי.
היו"ר מקסים לוי
אני מבקש להצביע טל הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, ואני מקווה שהיא

תעלה למליאה עוד לפני הפגרה.

מי בעד? מי נגד? ההצעה התקבלה.

תודה רבה לכולכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים