ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 07/07/1998

הצעת חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון - תשלומים לפי חוק שכר המינימום), התשנ"ז-1997; הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-התאמת דמי הפגיעה בעבודה לחוק שכר מינימום), התשנ"ז-1997; הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הבטחת שכר מינימום למשרת במילואים), התשנ"ח-1998; הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - התאמת דמי לידה לחוק שכר מינימום), התשנ"ז-1997; הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב חוב שכר העבודה), התשנ"ז-1997; הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלומים לפי חוק שכר המינימום); התשנ"ז 1997; הצעת חוק הביטוח הלאומי

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 231

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שלישי. י"ז בתמוז התשנ"ח (7 ביולי 1998). שעה 09:30
נוכחים
חברי הוועדה: מקסים לוי - היו"ר

אפי אושעיה

ענת מאור
מוזמנים
עו"ד- רות הורן - הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

לאה מנצורי - אגף נפגעי עבודה, המו0ד לביטוח לאומי

עו"ד לאה רוזנברג- הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

עוזי שטרן - מנהל ענף נפגעי עבודה, המוסד לביטוח לאומי

מרים שמלצר - אגף מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי

רבקה פריאור - אגף מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי

מיכאל בלבינדר - מנהל תחום גביה ממעסיקים, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד לאה דקל - לשכת עורכי-הדין

חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים

רן קידר- הכללית החדשה
היועץ המשפטי
משה בוטון
מנהלת הוועדה
שירלי אברמי

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - התאמת דמי הפגיעה בעבודה לחוק שכר מינימום),

התשנ"ז-1997 (של חה"כ אפי אושעיה).

2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - התאמת דמי לידה לחוק שכר מינימום),

התשנ"ז-1997 (של חה"כ אפי אושעיה).

3. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב חוב שכר העבודה), התשנ"ז-1997 (של

חה"כ אפי אושעיה).

4. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלומים לפי שכר המינימום), התשנ"ז-1997

(של חה"כ ענת מאור).

5. הצעת חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון - תשלומים לפי חוק שכר המינימום),

התשנ"ז-1997 (של חה"כ יוסי כץ וחה"כ תמר גוז'נסקי).

6. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלומים לפי חוק שכר המינימום),

התשנ"ז-1997 (של חה"כ שמריהו בן-צור).

7. הצעת חוק רוביטוח הלאומי (תיקון - הבטחת שכר מינימום למשרת במילואים),

התשנ"ח-1998 (של חה"כ אמנון רובינשטיין).הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-התאמת דמי הפגיעה בעבודה לחוק שכר מינימום), התשנ"ז-1997

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - התאמת דמי לידה לחוק שכר מינימום), התשנ"ז-1997

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב חוב שכר העבודה), התשנ"ז-1997

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלומים לפי שכר המינימום), התשנ"ז-1997

הצעת חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון - תשלומים לפי חוק שכר המינימום), התשנ"ז-1997

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלומים לפי חוק שכר המינימום); התשנ"ז 1997

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הבטחת שכר מינימום למשרת במילואים). התשנ"ח-1998
היו"ר מקסים לוי
בפנינו הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון), התשנ"ז-1997. מר בוטון האם הגיעו להסכמה? אולי תגיד

מה היא ההסכמה ונראה אם יש הערות להצעת החוק.
משה בוטון
מספר חברי כנסת הגישו הצעות חוק, שהן זהות למעשה. הצעות החוק האלה באות לקבוע את העיקרון

שבכל הגימלאות שמחליפות שכר בביטוח הלאומי - כגון בדמי לידה מקבלת את השכר הקודם

שלה, או כשאדם יוצא למילואים, כשיש פגיעה בעבודה או כשיש מקרים של פשיטות רגל ופירוקי חברות -

צריכים לתת לאדם את השכר שלו, את הגימלה שמבוססת על השכר שלו, ושזה לא יפחת משכר המינימום,

אפילו אם המעביד שילם לו בפועל פחות משכר המינימום. החוק אומר היום שמשלמים לו את הגימלאות לפי

השכר שהוא הרוויה לפני זה. אם ה1א הרוויח פחות משכר המינימום אז כאילו היו צרכים לשלם לו פחות. פה

באים להגן על העובד ואומרים שאת הגימלאות שלו הוא תמיד יקבל על בסיס שכר מינימום.

הגיעו להסכמה עם הביטוח הלאומי, אולי בעקבות דיונים שהיו בממשלה בעניין הזה, וגם עם חברי

הכנסת הגיעו להסכמה כזו, שזה חוק רצוי 1מבורר. אבל יחד עם זה הם חצים לעגן בחוק הביטוח הלאומי

את החובה שמעביד בכל מקרה ישלם דמי הביטוח משכר מינימום. אם הוא משלם לו לפי חודשי, אז לפי

חודש'; אם לפי חלקי, אז חלקי; או יומי; או לפי שעה. בצורה כזאת יוכל גם הביטוח הלאומי ברגע שיש לו

תביעה לעקוב ולראות האם המעביד באמת עמד בדרישות חוק שכר מינימום ושילם דמי ביטוח כפי שה1א

צריר לשלם. זה לא חיפוש מקורות למימון הדברים האלה מכיוון שממילא מעביד לשלם שכר מינימום

וחייב לשלם דמי ביטוח לפי שכר מינימום.

פנה אלינו מר חזקיה ישראל, שהוא כמעט חבר קבוע בוועדה היות וזה נושא שהוא רואה אותו פעם

ראשונה - והאמת היא שזה פעם ראשונה מובא בצורה כזאת כי ההסכמים עם חברי הכנסת נעשו לפני הדיון

בוועדה - לפיכך הוא מבקש שבוע ימים ללמוד את הנושא, אם באמת יש פגיעה בעניין או שיש הטלת נטל

מעבר למה שדרש חוק שכר המינימום. הוא ביקש ללמוד את הנושא, להתייעץ ולהעיר העחת.

אני מציע לוועדה, שאנחנו נאשר להעביר את החוק לקריאה ראשונה אבל יחד עם זה נעכב את זה

שבוע ימים. אם בשבוע הזה נקבל הערות מהותיות, נקיים מייד דיון. אם נקבל תשובה ממר חזקיה ישראל...
היו"ר מקסים ל1י
אין הרבה מה לדון משום שכולם יודעים על מה מדובר. אני מקבל את הגישה, שהיום נאשר את זה. אם

תוך שבוע לא יהיו הערות אז ההצעה ת1עבר למליאה. זה לא שהוא כאילו יכתיב לוועדה.
ענת מאור
מר חזקיה ישראל הוא כל-כך בסדר, רק בגלל זה אנחנו נענים לפניה.
לאה דקל
יש לי הערה, גם אני חאה לראשונה את הצעת החוק המשותפת, בנייר הלבן שהוגש היום.אני מתייחסת לסעיף 2, שנראה לי כלל לא קשור לכל הנושא של שכר מינימום. אני מבינה שהוא מקצר

לשנה את התגמול שמקבלים עובדים אחרי פשיטת רגל.
משה בוטון
הוא לא מקצר. הוא נותן את שכר המינימום שנה לאחור.
לאה דקל
לא שכר מינימום. בחוק, עד כמה שראיתי, אין הגבלה של זמן אלא יש הגבלה של פי 10 מהשכר

הממוצע.
משה בוטון
זה לא בא להגביל.
לאה דקל
זה סעיף שלא קשור לנושא שכר מינימום. אני מבקשת הסבר כיצד זה קשור.
משה בוטון
חבר הכנסת אפי אושעיה הציע שגם במקרים של פירוק חברה או פשיטת רגל, כשהביטוח הלאומי

משלם את החובות שהמעביד נשאר חייב. אם המעביד נשאר חייב, גם אם הוא שילם לע1בד לא לפי שכר

מינימום, בכל זאת הביטוח הלאומי משלם לו את החוב שהמעביד נשאר חייב לו לפי שכר המינימום לפחות.
לאה דקל
זה לא מה שכתוב בסעיף 2 בהצעת החוק המאוחדת. עם מה שאתה אומר אין לי בעיה.
היו"ר מקסים לוי
אני מציע שתנסחו אחר-כך את הסעיפים.
משה בוטון
זה לא שאלה של נוסח. היא לא מבינה דבר מהותי.
לאה דקל
אין הסבר לעניין הזה.
רות הורו
הנק1דה היא כזאת, בפרק פירוקים (פשיטות רגל) אנחנו משלמים גימלה לעובד על חוב השכר

שהמעביד לא שילם לו בעצם עקב הפירוק, לא חובות סתמיים.
הערה
וכן משלמים פיצו" פיטורים.
ח קידר
פירוק או פשיטת רגל.
רות הורו
אם אנחנו רוצים לומר שגם לעניין זה הב0י0 הוא לפחות שכר המינימום, צריך באיזשהו מקום להגן על

כר שאנחנו נשלם בפרק הזה רק חובות שאיכשהו קשורים לפירוק. אני א0ביר מדוע. יכולה להיות לעובד

היסטוריה ארוכה מאוד של יחסים עם המעביד שבהם באופן קבוע המעביד קצת זייף, לא ממש רימה, 1שילם

קצת פחות משכר מינימום. זה יכול להימשך שנה, 10 שנים, אני לא יודעת כמה.

כשהעובד יבוא אלינו בסמוך לפירוק וייבקש שנשלם לו את חוב שכר העבודה הוא עשוי להגיש השם/ על

10 שנים אחורה. לא לכך הכוונה. אנחנו מצד אחד חצים לומר שנשלם את כל חוב השכר, אבל את כל חוב

השכר שקשור איכשהו לפיחק.

לקחנו תקופה אחכה מאוד, של שנה לפני הפיחק, מתוך הנחה שזה בוודאי משקף את כל מה שקשור

לפיחק. כי אם לא, העובד תמיד היה יכול לפנות ולממש את זכותו גם לשכר המינימום וגם לחובות שכר

אחרים.
לאה רוזנברג
וגם בתקופת הפיחק הוא יכול, מעבר לזה.
חת הורו
נכסה במסגרת הזאת כל מה שנוצר במשך השנה, כולל הזנבות האלה, שהם יחסי עבודה רגילים עם

המעביד. אבל לפחות שיהיה איזשהו תחום. אחרת סתם נשלם גימלה שלא קשורה לפיחקים.
היו"ר מקסים לוי
אנחנו מאשרים את הצעת החוק. תוך שבוע ימים, אם אין העחת, היא תועבר למליאה לקריאה ראשונה.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:55

קוד המקור של הנתונים