ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 07/07/1998

הצעת חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה) (תיקון - החלה למפרע), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 230

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שלישי. '"ז בתמת התשנ"ח (7 ביולי 1998). שעה 09:00
נוכחים
חברי הוועדה: אפי אושעיה - מ"מ היו"ר

ענת מאור
מוזמנים
עו"ד רות הורן - הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

לאה מנצורי - אגף נפגעי עבודה, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד לאה רוזנברג- הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

עוזי שטרן - מנהל ענף נפגעי עבודה, המוסד לביטוח לאומי

מרים שמלצר - אגף מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי

רבקה פריאור - אגף מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד לאה דקל - לשכת עורכי-הדין

עו"ד דפנה בוסתן - נעמ"ת

חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים
היועץ המשפטי
משה בוטון
מנהלת הוועדה
שירלי אברמי

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה) (תיקון - החלה

למפרט), התשנ"ח-1998 (של חה"כ ענת מאור) - הכנה לקריאה ראש1נה.הצעת חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה) (תיקון - החלה למפרע).

התשנ"ח-1998
היו"ר אפי אושעיה
תציג את הצעת החוק חברת הכנסת ענת מאור, בבקשה.
ענת מאור
בוקר סוב אדוני היושב-ראש, היועץ המשפטי, הנהלת הוועדה, האנשים המתמנים. הצעת החוק הזו היא

כמעט הצעת חוק על מקרה פרטי. אני רוצה להקדים ולומר שאם הביטוח הלאומי היה מוצא סידור מבלי

לתקן את החוק הייתי שמחה יותר. לאחר שבדקנו את הנושא תה לא הסתייע אז אין לנו אלא לעשות

חקיקה.

אני חצה להזכיר שהנושא הוצע על-ידי תברת הכנסת נעמי בלומנטל בכנסת הקודמת ועניינו להכיר

כיתום במי שהתייתם עקב אלימות במשפחה. פעמים רבות הרוצח יושב בכלא - אנחנו מקווים שזה יקרה

בכל הפעמים - והסבים והסבתות או בני משפחה אחרים מגדלים את הילד. לכן ללא ספק אותו סיוע

מהמדינה הוא הכרחי.

הדיונים הללו התחילו בזמנו בעקבות מקרה מזעזע שהיה בנצרת ומתוך חוסר תשומת לב אותו ילד,

בנה של סנדרה אוחנה ז"ל, לא נכלל בחוק. לכן פניתי להקדים זאת ב-6 חודשים לאחור.

אדוני היועץ המשפטי, אני מאוד אשמח אם תוכל לבדוק את זה, פנתה אלי עו"ד דפנה בוסתן מנעמ"ת,

והיא גם תדבר, בבקשה להרהור נוסף על כל נושא בעיית התחולה ואולי לחשוב על הרחבתה.

גם בהצעת החוק המקורית שהביאה חברת הכנסת בלומנטל, ופשוט לא הספקתי לבחק אותה

מאתמול בלילה, בכלל לא דובר על תחולה. צריך לרעת שהמצב של ילד שהוא בעצם לכאורה יתום, במצב

שאין לו הורים שמגדלים אותו, הוא מצב שחל על כל מי שנרצח. אנחנו לא אומרים להחיל רטרואקטיבית את

התשל1ם. אני מעלה את זה כהרהור או כיידע לוועדה ולשיקולנו. תודה רבה.
היו"ר אפי אושעיה
עו"ד רות הורן, את רוצה להתייחס?
רות הורו
הצעת החוק של חברת הכנסת ענת מאור באה לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה ועמדת הממשלה

היתה שהיא תומכת בהצעה כפי שהיא. אנחנו לא יכולים לתמוך בתקופה יותר אחכה. אני חושבת שגם

ההארכה תהיה קצת בעייתית. לא מדובר כאן בסיטואציה חמה לסיטואציות אחחת שיש לנו בחוק הביטוח

הלאומי, שבהן משלמים גימלאות בגלל הנכים, בגלל האלמנות, בגלל היתומים. בחוק הזה יש גישה מאוד

מיוחדת, שהמוות של האם ייגרם כתוצאה ממעשה אלימות במשפחה. אני לא חושבת שהפרקליטות תוכל

לתת אישורים לגבי תקופ1ת שונות. אני חושבת שזה גם לא מעשי כל-כך.

זה חוק יוצא דופן, שהתקבל בתקופה מסויימת שבה הנושא עלה לתודעה הציבורית. זה לא ממעיט

בכהוא זה מחומרת המעשים שנעשו קודם לכן. אני יכולה גם לומר שאלמלא התודעה הציבורית היתה מאוד

רגישה לעניין, החוק הזה בכלל לא היה עובר. בשלבים הראשונים משת- המשפטים מאוד התנגד לחוק,

בטענה שאסור ליצור קלסיפיקציות שונות במסגרת כללית של אסונות.
משה בוטון
הכוונה היא, מה ההבדל בין ילד שהתייתם כשההורה שלו מת מוות טבעי מילד שהתייתם מהורהשנהרג במעשה אלימות?
דפנה בוסתן
כי הוא בעצם איבד את שני ההורים.
משה בוטון
לא מדובר פה על שני ההורים, לא בהכרח.
דפנה בוסתן
הוא בעצם איבד את שני ההורים כי ההורה השני יושב בבית-הסוהר.
משה בוטון
הוא לא איבד את ההורה השני, יש לו הורה. אז דנו בזה באמת, השאלה היתה אם בכלל ללכת לכיוון

הזה, זאת אומרת לתת "פריבילגיה" (אוי ואבוי לפריבילגיה כזאת), ליצ1ר הבחנה לגבי מי שאיבד את הורהו

עקב אלימות במשפחה.

אז אמרו שמכאן ואילך אנחנו באמת נעשה את זה. נכון מה שעו"ד רו הורן אומרת, שאנחנו בדרך כלל

בחקיקה כזאת לא מחילים את החוקים למפרע גם על מקרים שלפני 6-5 שנים. כל תיקון של חוק חל מכעת

ואילך. היות ופה יש מקרה ספציפי, שהעלית אותו בצדק, שרצו לפתור את הבעיה ודווקא המשפחה הזאת

נמצאה לא זכאית, אז לא עשינו צדק בעניין. לכן אני חושב שהממשלה גם תמכה בעניין הזה כי הוא צודק.

אבל אם רוצים לקבוע לגבי כל הילחם שנפגעו ממעשה אלימות במשפחה כל השנים אחורה, אז באמת

צריך לחזור לממשלה, לוועדת שרים, קודם כל לתת להם הזדמנות לקבוע עמדה בעניין הזה.
דפנה בוסתן
המכתב של הביטוח הלאומי, שחבל שלא הבאתי אותו, מדבר בעד עצמו. המכתב בעצם אומר משהו

בסגנון "אנחנו מצטערים להודיע לך שהאמא שלך נפטרה שבועיים מוקדם מידי מבחינת החוק".
משה בוטון
כאן טעינו, את זה רוצים לתקן.
דפנה בוסתן
אני חס וחלילה לא רוצה שיהיה מצב שבגלל ההרחבה התיקון לא יעבור כמו שהוא היום. אז קודם כל,

שייעבור התיקון. אבל אני חושבת. לעניות דעתי, שכוונת המחוקק היתה להגן על כל אותם ילדים, שמספרם

מועט, לדעתי מדובר על כמה עשרות. אנחנו בשנה האחרונה מארגנים את כל המשפחות של הנרצחות. אני

לא הולכת לבדוק את המקרים שהיו לפני כמה שנים כי אני חושבת שגם יש חוסר מידע לגבי זה.
היו"ר אפי אושעיה
האם מישהו יודע להגיד מה העלות הכספית של זה?
רות הורו
אין מידע.
משה בוטון
השאלה היא עקרונית מבחינת החקיקה. נניח שאתה מכניס מכאן והלאה גורם נוסף, למשל מוות עקב

תאונת דרכים, לגבי אלמנות או לנכי צה"ל. אם כך יוחלט אז זה יהיה מכ1סה מעכשיו והלאה. רק במיקריםנדירים מאוד אנחנו הולכים רטרואקטיבית. ופה מה שמוצע זה ללכת רטרואקטיבית בלי גבול.
דפנה בוסתן
אני לא מדברת על תשלום רטרואקטיבי, זה הרי בלתי אפשרי. אבל היום הוא יתום, היום הוא עוד קטין,

אז לדעתי זאת היתה כוונת המחוקק.
משה בוטו1
אבל הוא מקבל קיצבה מהביטוח הלאומי כיתום.
דפנה בוסתן
זה היה ההבדל הגדול בין מה שהוא מקבל כקצבת שארים...
משה בוטון
עכשיו נותנים לו פשוט יותר.
דפנה בוסתן
הוא לא מקבל בכלל כעת.
משה בוטון
אני אומר מכעת ואילך, מרגע שנחקק החוק, מ-1.1.95 ישם שמחייתם עקב מעשה אלימות במשפחה

מקבל יותר כ0ף מאשר יתום רגיל.
דפנה בוסתן
נכון, לגבי הרטרואקטיביות אני חושבת שאכן הוא לא צריך לקבל אחורה מתאריך האירוע של הרצח אך

לדעתי הוא צריך לקבל מיום שהגישו את התביעה. אנחנו מטפלים עכשיו במקרה של רצח שכאשר האם

נרצחה הילד היה תינוק בן חודשיים והיום הוא ילד בן 12. אם הוא יבוא היום האם נגיד לו שהוא לא יתום כי

אמא שלו נרצחה מוקדם מידי? הכוונה היא היום לתיק מסויים, תשובה לתיק המסויים של ילד 0נדרה אוחנה
ז"ל והתשובה היתה
אמא שלך נפטרה שבועיים לפני הזמן.
חת הור1
לא היה החוק הזה, זה נכון.
דפנה בו0תו
עוד פעם, חלילה אני לא רוצה לעכב את החקיקה, כיוון שקודם כל צריך לפתור את הבעיה הזאת. אבל

לדעתי, מכיוון שאין פירסום לח1ק הזה, בכל מקום שאנשים ניגשים אז הסניפים די מופתעים, תה בסדר גמור,

כמה שיהיו פחות מקרים זה יותר טוב, אבל אנחנו נתקלים בכך שזה חוק שהא לא מספיק ידוע. יכול להיות

שאם יהיה פירסום לחוק הזה אז יתחילו להגיע כל אותם מיקרים ואז אנחנו ניראה בכמה מיקרים מדובר.

לדעתי מדובר בסך הכל בכמה עשרות מיקרים. אנחנו מדברים על כך שיש לתת לקטינים מרגע שהם

מגישים את התביעה. לדעתי זה כוונת המחוקק.
ענת מאור
אני רוצה להציע את הדבר הבא, אני באמת חושבת שאת החוק הזה צריך קודם כל לאשר ולקדם, גם

בגלל, כמו שאמרה עו"ד רות הורן, שזה מה שאני הגשתי ואני רוצה להיות אמינה, שהרי הממשלה אישרה

את הפניה הזאת. גם עו"ד דפנה בוסתן מקבלת את זה, שאנחנו לא יכולים לפגוע במקרה הספציפי הזה

שבגללו הגשתי את הצעת החוק. כולנו מכירים את הנושא, מה קרה שם וכולי. לכן אני מודה לכם על האישורועל זירת הדיון בוועדה.

ההערה השניה, אדוני היושב-ראש, אני מציעה שאנחנו ניפנה לנעמ"ת, בעקבות הבדיקה והביקורת

שלהם. אם יתברר שמדובר בעשרות ילדים, ונקווה שמדובר רק על המספר הזה, נשקול שנינו להגיש הצעת

חוק חדשה ולהעביר אותה את כל ההליכים תוך דיון עם הממשלה. ב0דר?
משה בוטון
אפשר יהיה לדון בנושא הזה לאחר שהוא יעבור קריאה ראשונה במליאת הכנ0ת.

אני אקרא את הצעת החוק, למען הפרוטוקול:

"הצעת חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה) (תיקון - החלה למפרע),

התשנ"ח-1998, של חברת הכנסת עבת מאור.

1. תיקון סעיף 10

"בסעיף iOלחוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), התשנ"ה-1995 1),

במקום "בתוך 12 החודשים" יבוא "בתוך 18 החודשים"."

סעיף 10 אומר היום: "תחילתו של חוק זה ... מיום פרסומו והוא יחול גם על יתום שחיי הוריהן קופחו

בתוך 12 חודשים שקדמו ליום התחילה". זה יהיה "תוך 18 חודשים שקדמו ליום התחילה", זאת אומרת

שזה יחול על כל מי ששנה וחצי לפני 1.1.95 התייתם עקב מעשה אלימות. אנחנו עכשיו ב-1998, זאת

אומרת שהחוק כבר בתוקף וייחילו את זה מ-18 חודשים לפני ינואר 1995. זה יכסה את המקרה הספציפי

שהוזכר פה.

אני מציע לדון בנושא שאת העלית. אולי תהיי בקשר עם ר1ביטוח הלאומי ועם הממשלה וכשזה יבוא

לקריאה ראשונה, תמיד אפשר לתקן ולהוסיף, אולי עוד איזה שנה אחורה. מה שאמרתי קודם, אדוני

היושב-ראש, דיברתי רק על העיקרון, לא על העניין של העלות.
ענת מאור
אתה אומר אולי לבדוק עוד שנה לאחור, אם זה עונה על עוד כמה מיקרים?
משה בוטון
כן, לבדוק אם יש אחה מיקרים נוספים שאתם יודעים עליהם.
היו"ר אפי אושעיה
יש לנו מקרה ידוע שהחוק הזה מתייחס אליו. אולי יש גם אחרים. צריך לבחק את זה.

עו"ד רות הורן, האם יש הערות לגבי הנוסח? אפשר לאשר.
רות הורו
אני חושבת שהנוסח בסדר.
היו"ר אפי אושעיה
אם כן, נעבור להצבעה.הצבעה על הצעת חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה)(תיקון-החלה למפרע).

התשנ"ח (של חה"כ ענת מאור)

בעד-2

מתנגדים - אין

נמנעים - אין

הצעת הרווק נתקבלה להכנה לקריאה ראשונה.
היו"ר אפי אושעיה
אם כן, הצעת חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה) (תיקון - החלה למפרע),

התשנ"ה-1998 אושרה להכנה לקריאה ראשונה במליאה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:15

קוד המקור של הנתונים